ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Επώνυμο ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ Όνομα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Όνομα Πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με δύο τέκνα Ημερομηνία Γέννησης 28 Δεκεμβρίου 1974 Τόπος Γεννήσεως ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση Άνω Νεοχωρόπουλο, Τ.Θ. 410 Τ.Κ Ιωάννινα Τηλέφωνο , Fax - ΣΠΟΥΔΕΣ 11/1997 Αποφοίτηση από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό πτυχίου Φοίτηση στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 6/1992 Αποφοίτηση από το 2ο Λύκειο Ν. Ψυχικού με βαθμό απολυτηρίου / 7

2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 11/1996-9/1997 Σύγκριση κλασσικών γεωδαιτικών - τοπογραφικών μεθόδων και μεθόδων G.P.S. Εφαρμογή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ 5/2008 Προαγωγή μελετητικού πτυχίου στην τάξη Β στις κατηγορίες τοπογραφικών (16) και συγκοινωνιακών (10) μελετών. 12/2001 Εγγραφή στο μητρώο μελετητών Δημοσίων Έργων στις κατηγορίες τοπογραφικών (16) και συγκοινωνιακών (10) μελετών. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5/2004-Σήμερα Άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος ως Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός και συμμετοχή σε μελετητικά γραφεία ως εξωτερικός συνεργάτης, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα γεωδαιτικών εφαρμογών και μελετών οδοποιίας. Ως εξωτερικός συνεργάτης της Κ/Ξ Scott Wilson Ltd - ΟΜΕΚ Α.Ε. - Ανεξάρτητος Μηχανικός Έργου Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 - Ιόνιας Οδού - Π.Α.Θ.Ε.: Επιτόπου μηχανικός παρακολούθησης εργασιών τοπογραφικών ελέγχων σε όλα τα στάδια κατασκευής. Εκτέλεση μετρήσεων οριζοντιογραφικών και χωροσταθμικών δικτύων τμημάτων του έργου, με σκοπό τον έλεγχο τους. Διεξαγωγή γεωμετρικών ελέγχων τόσο σε μεγάλα τεχνικά έργα (υπόγεια έργα, γέφυρες, τεχνικά), όσο και σε χωματουργικά έργα και έργα οδοστρωσίας, σε όλο το μήκος των υπό κατασκευή τμημάτων. Επιθεώρηση και αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων τοπογραφικών μεθόδων σε όλα τα στάδια κατασκευής του έργου. Συμμετοχή στην αξιολόγηση επιτόπου αλλαγών των μελετών που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Ως εξωτερικός συνεργάτης της topomet Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.: Υπεύθυνος γεωδαιτικών μετρήσεων - υπολογισμών και συντονισμού των εργασιών γεωμετρικού ελέγχου της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, στα πλαίσια της μόνιμης παρακολούθησης μικρομετακινήσεων του έργου ( σήμερα). 2 / 7

3 Υπεύθυνος γεωδαιτικών μετρήσεων - υπολογισμών και συντονισμού των εργασιών του έργου: Ανάθεση μελέτης για τον υπολογισμό συντελεστών μετάβασης από το δορυφορικό σύστημα αναφοράς του HEPOS στο ΕΓΣΑ 87 της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., για την μέτρηση 2470 τριγωνομετρικών σημείων της Γ.Υ.Σ. σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Υπεύθυνος γεωδαιτικών μετρήσεων - υπολογισμών και συντονισμού των εργασιών του έργου: Ανάθεση υπηρεσιών αεροφωτογράφησης και παραγωγής έγχρωμων ψηφιακών ορθοφωτοχάρτων μεγάλης κλίμακας (LSO3) (Περιοχή LSO-3) της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., για την μέτρηση 658 φωτοσταθερών σημείων στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Υπεύθυνος γεωδαιτικών μετρήσεων - υπολογισμών και συντονισμού των εργασιών γεωμετρικού ελέγχου του Φρεατίου Εκαπνισμού της Σήραγγας Δρίσκου, στα πλαίσια της μόνιμης παρακολούθησης συγκλίσεων της βραχόμαζας, κατά το στάδιο κατασκευής. Παρακολούθηση μικρομετακινήσεων σε διάφορα τμήματα της Εγνατίας Οδού (μέτωπο εισόδου σήραγγας Σ2, ευρύτερη περιοχή τμήματος 2.4, Γέφυρα Τ8, ). Γεωμετρικοί έλεγχοι και ίδρυση - μέτρηση και υπολογισμοί τριγωνομετρικών - χωροσταθμικών δικτύων μεγάλων τεχνικών έργων της Εγνατίας Οδού κατά το στάδιο κατασκευής (Σήραγγες Δρίσκου, Δωδώνης, Τ6, Τ8, Γέφυρα Μετσόβου, ). Τοπογραφικές - υψομετρικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας με σκοπό την δημιουργία ψηφιακών υποβάθρων και εκπόνηση τοπογραφικών μελετών σε μεγάλα οδικά έργα (Εγνατία οδός, Ιόνια οδός, Ε65, ). Κτηματογραφικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας και σύνταξη κτηματολογίων σε μεγάλα οδικά έργα (Εγνατία οδός, Ιόνια οδός, Ε65, ). Σύνταξη μελετών οδοποιίας, ισόπεδων κόμβων, κλάδων συμβολών / μερισμών ημικόμβου, παράπλευρων οδικών δικτύων και κάθετων οδών της Εγνατίας Οδού (τμήματα , 2.4.,3.1, ) Σύνταξη μελετών σήμανσης - ασφάλισης τόσο σε κατασκευασμένα οδικά έργα, όσο και σε εκτελούμενα έργα οδοποιίας με εργοτάξια μικρής και μακράς διαρκείας. Αποτυπώσεις τεχνικών έργων - αρχαιολογικών μνημείων με χρήση τρισδιάστατου σαρωτή (laser scanner) - επεξεργασία 3 / 7

4 πρωτογενών δεδομένων και παραγωγή μετρητικών πληροφοριών (διατομές, 3D μοντέλα, ). Ως εξωτερικός συνεργάτης της ΜΕΤΡΟΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.: Σύνταξη μελετών ισόπεδων κόμβων (IC Finiq & IC Dermish) επί της αρτηρίας Saranda - Kranje - Konispoli στην Αλβανία. Σύνταξη τροποποιητικής μελέτης οδοποιίας σε τμήμα της αρτηρίας Saranda - Konispoli στην Αλβανία. Ως εξωτερικός συνεργάτης της JSK Konsalting DOOEL Skopje: Σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας του έργου PACKAGE 4.1 R. ROAD P109 VITOLISTE - MAJDAN [15.9km] στα Σκόπια. Σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας και κόμβου του έργου PACKAGE 6 RADNJA - R112 (KOZUF) [19.9km] στα Σκόπια. Επικαιροποίηση, διόρθωση και σύνθεση τοπογραφικών - χαρτογραφικών ψηφιακών χωρικών δεδομένων, με σκοπό την εξαγωγή υποβάθρων (dtm) για τα στάδια των συγκοινωνιακών - υδραυλικών μελετών των έργων PACKAGE 1, PACKAGE 3 και PACKAGE 6 στα Σκόπια. Ως εξωτερικός συνεργάτης της ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.: Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης εναλλακτικών λύσεων χάραξης του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) σε επίπεδο προμελέτης οδού. Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης οριστικής μελέτης οδοποιίας του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα Σκαρφειά - Α/Κ Θερμοπυλών (χ.θ χ.θ ). Ως ελεύθερος επαγγελματίας: Σύνταξη τοπογραφικών μελετών και μελετών κτηματολογίου σε διάφορους Δημόσιους φορείς (Περιφέρειες, Δήμους, Νομαρχίες). Σύνταξη πλήθους μελετών οδοποιίας επαρχιακών οδών και οδικών συνδέσεων μεταξύ οικισμών, σε διάφορους Δημόσιους φορείς. Σύνταξη μελετών εσωτερικής οδοποιίας εντός αστικού ιστού οικισμών και αστικών κέντρων. Σύνταξη μελετών οδοποιίας, ορεινών οδικών προσβάσεων με σκοπό την αδειοδότηση για την κατασκευή αιολικών πάρκων για λογαριασμό ιδιωτικών εταιρειών (Spider Ενεργειακή, ITA Group, ). 4 / 7

5 9/2001-4/2004 Παροχή τοπογραφικών υπηρεσιών στο Σύμβουλο Επίβλεψης του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας Οδού, ως εξωτερικός συνεργάτης της κ/ξιας OMEK A.E. - THALLES A.E. - LAHMEYER INTERNATIONAL GmbH. Έλεγχος - σχολιασμός τοπογραφικών και κτηματογραφικών μελετών καθώς και μελετών κτηματολογίου και οδοποιίας. Έλεγχος τριγωνομετρικών - χωροσταθμικών δικτύων. Γεωμετρικός έλεγχος κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων (οδικών σηράγγων, γεφυρών, ). Έλεγχος επιμετρήσεων - λογαριασμών και οικονομική διαχείριση έργου. 5/2000-7/2001 Εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών ως εξωτερικός συνεργάτης της κ/ξιας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΕΤΕΘ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. στο έργο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα Σήραγγα Ανηλίου - Σήραγγα Αγίου Νικολάου (3.3). Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών (εργοταξιακών εγκαταστάσεων, αποκατάστασης χώρου απόθεσης υλικών). Συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων κιβωτοειδών οχετών. Έλεγχος και πύκνωση οριζοντιογραφικού και χωροσταθμικού δικτύου του έργου. Μέτρηση μικρομετακινήσεων μετώπου και στατιστική αξιολόγησή τους. Σύνταξη συμπληρωματικών κτηματολογίων. Εξαγωγή γεωμετρικών στοιχείων χάραξης και διαχείριση παραλαβών διαφόρων εργασιών (χωματουργικών, έργων αποστράγγισης,...). 9/1999-4/2000 Εξωτερικός συνεργάτης της κ/ξιας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΤΕΘ Α.Ε. στο έργο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα Περιστέρι - Σήραγγα Ανθοχωρίου (3.1) και της κ/ξιας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΒ Α.Ε. στο έργο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα Άγιος Νικόλαος - Αγία Αναστασία (1.2.2). Έλεγχος και πύκνωση οριζοντιογραφικού και χωροσταθμικού δικτύου του έργου. Εξαγωγή γεωμετρικών στοιχείων χάραξης και διαχείριση παραλαβών διαφόρων εργασιών (χωματουργικών, διευθέτησης ποταμού, πασσαλομπήξεων, κατασκευής τοιχίων αντιστηρίξεις, 5 / 7

6 ακροβάθρων, μεσοβάθρων, φορέα γεφυρών,...) Μέτρηση μικρομετακινήσεων τελικής επανεπίχωσης μετώπου και στατιστική αξιολόγησή τους. 6/1999-8/1999 Εξωτερικός συνεργάτης της κ/ξιας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΤΕΘ Α.Ε. στο έργο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης (1.3.2). Έλεγχος και πύκνωση οριζοντιογραφικού και χωροσταθμικού δικτύου του έργου. Μέτρηση μικρομετακινήσεων τοίχου Βερολίνου και στατιστική αξιολόγησή τους. Μέτρηση συγκλίσεων εντός σηράγγων και στατιστική αξιολόγησή τους. Σύνταξη συμπληρωματικών κτηματολογίων. Εξαγωγή γεωμετρικών στοιχείων χάραξης και διαχείριση παραλαβών διαφόρων εργασιών (χωματουργικών, πασσαλομπίξεων, τοποθέτησης Fore poling, πλαισίων,...). 3/1998-8/1998 Υπεύθυνος τοπογραφικών εργασιών του 4ου Επιτελικού Γραφείου της 88 Σ.Δ. Λήμνου. Εκτέλεση τοπογραφικών αποτυπώσεων στρατοπέδων και ψηφιακή απόδοσή τους. Τοπογραφικές μελέτες μικρής κλίμακας (υδραυλικά δίκτυα βιολογικών καθαρισμών, χωροθετήσεις νέων εγκαταστάσεων,...). 9/1995-9/1997 Ενεργό μέλος της εταιρίας κατασκευών - μελετών Πολυγωνική Ο.Ε. Υπεύθυνος τοπογραφικού συνεργείου σε κατασκευή οικοδομικών έργων (Καζίνο Ξενοδοχείο Hyatt, Μονή Λαζαριστών, Village Center, Praktiker, Γερμανική σχολή, Κ.Θ.Β.Ε., ). Συμμετοχή σε τοπογραφικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας με χρήση επίγειων και δορυφορικών μεθόδων G.P.S. καθώς και ψηφιακή απόδοσή τους (Αερολιμένας Θεσσαλονίκης, Κόμβος Λαγκαδά, Οδικός Άξονας Γιαννιτσά - Μαυροβούνι,...). Εκτέλεση βυθομετρήσεων και δημιουργία ψηφιακού μοντέλου υποθαλάσσιας περιοχής Αερολιμένος Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνος τοπογραφικού συνεργείου σε εργασίες ίδρυσης οριζοντιογραφικών και χωροσταθμικών δικτύων. Διεκπεραίωση υπολογισμών και επιλύσεων γεωδαιτικών μετρήσεων. 6 / 7

7 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - Η/Υ Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Lower) Άριστη γνώση - χρήση Η/Υ: Λειτουργικά συστήματα: Unix, Ms-DOS, Windows XP, Windows 7 Γλώσσες προγραμματισμού: Quick Basic r4.5, Fortran r77 Τοπογραφικό λογισμικό: Topko r11.0, Γεωδαιτικός Ιστός, Win GeoCalc, Verm r5.0 Λογισμικό δορυφορικών παρατηρήσεων: TBC2.5, TTC r3.11, TGO r1.63, SKI r2.1 Λογισμικό οδοποιίας: Anadelta Tessera r3.07, ΟΔΟΣ r8.0, Road - Exc r4.72, AutoTurn Pro 3D r8.0.1, Torus r3.0, Nexus r1.0 Λογισμικό κτηματολογίου: Anadelta Κτηματολόγιο Λογισμικό επιμέτρησης σηράγγων: TunnelCAD r2012 Λογισμικό κοστολόγησης έργων: ecm r7.06 Προκοστολόγηση Σχεδιαστικό λογισμικό: AutoCAD Map r2013, Civil 3D r2013, Raster Design r2013, Land Development Desktop r2009, ) Λογισμικό 3d modeling: Google Sketchup r8 Ms - Office 2013 (Word, Excel, Project, ) Εγκατάσταση Hardware και διαχείριση Software Τοπικών Δικτύων (LAN) 7 / 7

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Μ Η Χ Α Ν Ι ΚΟ Ι Α. Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δημ. Ράλλη 45, 15124 Μαρούσι Αττική W:\Studies\z_ParousiasiEtaireias\1_GREEK\zzz_Hydractis_Greek_2011-07.odt Τηλ. 210 6142864,

Διαβάστε περισσότερα

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE «Ó åäéüæïõìå ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» COMPANY PROFILE 1. Γενικά στοιχεία Η εταιρεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1995, από την συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή www.horotechniki.com Λέοντος Σοφού 20 ΤΘ60115 ΤΚ57001 Θέρμη Τ2310473770 F 2310473710 E horotech@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ 9 ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 10 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ 11 ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 17 ιαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικές πληροφορίες. Εκπαίδευση. Διεύθυνση: Παπαντωνίου 33

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικές πληροφορίες. Εκπαίδευση. Διεύθυνση: Παπαντωνίου 33 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο: Μανίκας Όνομα: Παναγιώτης Όνομα πατρός: Γεώργιος Διεύθυνση: Παπαντωνίου 33 Τόπος: Αθήνα, ΤΚ:11145 Τηλέφωνα: 2130235469, 6939329345 E-mail: pmanikas@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αγγελακάκη Άγγελου Επάγγελμα: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Συγκοινωνιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΜΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΜΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΟΜΗΣ Μηχανικός Παραγωγής κ Διοίκησης Μsc Συστήματα Διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 3 Σεπτεμβρίου 1976 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

" G.T.B. ANODOS S.A." staff, operating in project teams, guarantees the best possible result.

 G.T.B. ANODOS S.A. staff, operating in project teams, guarantees the best possible result. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η εταιρεία "G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ A.Ε." ιδρύθηκε το 1994 με έδρα στην Αθήνα ως εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού. Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται στο κέντρο της Αθήνας, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 2. ΣΠΟΥ ΕΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 25-11-1971 ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: FAX :

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 2. ΣΠΟΥ ΕΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 25-11-1971 ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: FAX : 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΦΩΚΙΩΝ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ : ΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΑΝΝΑ : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 25-11-1971 ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: Χρυσός 2. ΟΝΟΜΑ: Ελευθέριος 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1/7/1960 4. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ανωτάτη Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Ημερομηνία Αποφοίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καλλιόπης Φιλίππου - Τσιώνα Γενικά Στοιχεία Επίθετο: Φιλίππου - Τσιώνα Όνομα: Καλλιόπη Ημερομηνία γέννησης: 14 Ιουλίου 1957 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο τέκνα Διεύθυνση Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ

Υ Ε ΤΟ Σ. company. εταιρικό profile. προφίλ company προφίλ εταιρικό profile Υ Ε ΤΟ Σ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα