ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Α Θ Η Ν A iii

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Α Θ Η Ν A iii"

Transcript

1 i

2 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Επιµέλεια: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Φωτογραφία Εξωφύλλου: η Σπορά ΙΙ. Λάδι, 1928 Σπύρος Βασιλείου ii

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Α Θ Η Ν A iii

4 Πρόλογος Η εναρµόνιση της πολιτικής περιβάλλοντος στο γενικότερο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σε συνδυασµό µε τη στροφή του καταναλωτικού κοινού σε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, δηµιουργεί νέες προοπτικές για την ελληνική γεωργία. Το Σύστηµα Παροχής Συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις αποτελεί ένα σηµαντικό εγχείρηµα για τον αγροτικό τοµέα. Η χώρα µας όπως και κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου, είναι υποχρεωµένη να διαθέτει τέτοιο σύστηµα, µολονότι η χρήση του Συστήµατος από τους αγρότες είναι προαιρετική. Οι επιλογές για τη λειτουργία του προαναφερόµενου Συστήµατος θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι καινοτόµες για τα ελληνικά δεδοµένα, ειδικά του πρωτογενή τοµέα. Αποφασίστηκε να οριστούν ως φορείς παροχής Γεωργικών Συµβουλών ιδιώτες γεωτεχνικοί, ελπίζοντας αφενός ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία θα προσελκύσει περισσότερους αγρότες στο Σύστηµα και αφετέρου ότι οι Σύµβουλοι θα χειριστούν το µέσο αυτό που διαθέτουν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστούν απαραίτητοι στους αγρότες και να συνεισφέρουν στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας, µέσω της µεταφοράς τεχνογνωσίας και επιστηµονικής γνώσης και εµπειρίας στην ύπαιθρο. Το Κράτος στο Σύστηµα αυτό διατηρεί µόνο τον έλεγχο και την πιστοποίηση. Ελπίδα όλων µας είναι ότι, η εφαρµογή του Συστήµατος Παροχής Συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, θα δώσει σε µικρό σχετικά χρόνο την προστιθέµενη αξία που αρµόζει στην ελληνική αγροτική παραγωγή. Το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας ή διαβάζετε από την οθόνη του υπολογιστή σας, είναι το πρώτο εργαλείο υποστήριξης της εργασίας σας. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. -AGROCERT, ως φορέας πιστοποίησης των Γεωργικών Συµβούλων, θεωρεί ότι η ενηµέρωση και η αµφίδροµη επικοινωνία είναι το θεµέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδοµηθεί η επιτυχία του Συστήµατος Παροχής Γεωργικών Συµβουλών. iv

5 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. - AGROCERT και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών επιµελήθηκαν την επεξεργασία και την έκδοση του «Εγχειριδίου Γεωργικών Συµβουλών για την πολλαπλή συµµόρφωση», το οποίο συνέταξαν στελέχη από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως το πρώτο και βασικότερο ενηµερωτικό εγχειρίδιο. Το Σύστηµα Παροχής Συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, όπως γνωρίζετε, έχει εγκαθιδρυθεί µε βασικό στόχο να βοηθήσει τους Έλληνες αγρότες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πολλαπλή συµµόρφωση, µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου. Αυτό το βασικό στόχο έρχεται να υπηρετήσει το εγχειρίδιο αυτό συγκεντρώνοντας στις σελίδες του και τα συνηµµένα αρχεία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και νοµικές διατάξεις που θα αξιοποιήσει ο Σύµβουλος για να παρέχει αποτελεσµατική καθοδήγηση στον αγρότη. Θωµάς Νότος Παναγιώτης Καµινάρης Πρόεδρος.Σ. ιευθύνων Σύµβουλος v

6 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Γενικές Υποχρεώσεις Γεωργών Φυτική Παραγωγή Ζωική Παραγωγή Τοµέας Σήµανσης και Καταγραφής των Ζώων Γενικές Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις Χοιροτρόφων Υποχρεώσεις Βοοτρόφων Υποχρεώσεις Αιγοπροβατοτρόφων ηµόσια Υγεία και Υγεία των Ζώων Χρήση Φαρµακευτικών Ουσιών Καταπολέµηση Μεταδοτικών Σπογγώδων Εγκεφαλοπαθειών Ζωοτροφές Κοινοποίηση Ασθενειών Συνθήκες ιαβίωσης των Ζώων Ανεξαρτήτως του είδους των ζώων που εκτρέφει Βουστάσια Πάχυνσης Μόσχων Πτηνοτροφεία Χοιροστάσια Βοσκότοποι Τρόφιµα Τήρηση αρχείων - Ιχνηλασιµότητα Ενηµέρωση αρµόδιων αρχών Αποφυγή επιµόλυνσης - Απόβλητα Υγεία - Πρόληψη Παραγωγή Γάλακτος Παραγωγή κρέατος Εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές δικτύου Φύση (Natura) Γενικά Φυτική Παραγωγή Ζωική Παραγωγή Εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση ζώνες Γενικά Φυτική Παραγωγή Ζωική Παραγωγή...45 vi

7 1. Γενικές Υποχρεώσεις Γεωργών (Οι υποχρεώσεις του παρόντος κεφαλαίου εκπορεύονται τόσο από το παράρτηµα IV του οριζόντιου Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων άµεσης στήριξης των γεωργών, όσο και από τον τίτλο Α του παραρτήµατος ΙΙΙ του ίδιου Κανονισµού.) 1. Όλοι οι παραγωγοί υποχρεούνται να κρατούν ένα ηµερολόγιο στο οποίο θα πρέπει να καταγράφουν όλες τις εργασίες που διεξάγουν στην εκµετάλλευσή τους, όπως σπορά, λίπανση, ζιζανιοκτονία, θεραπείες ζώων, κλπ. Επιπλέον, θα πρέπει να διατηρούν τις ετικέτες των σπόρων, λιπασµάτων και φαρµάκων που χρησιµοποιούν αλλά και τα τιµολόγια αγοράς και πώλησης. Ο Σύµβουλος θα πρέπει να ετοιµάσει ένα τέτοιο τετράδιο για τον παραγωγό γράφοντας τις επικεφαλίδες των πεδίων καθώς και ένα παράδειγµα ώστε να είναι κατανοητό για τον παραγωγό. Ακολουθεί σχέδιο παραδείγµατος ηµερολογίου. Ηµέρα Χωράφι Εργασία Υλικά Παρατηρήσεις Άνω ράχη όργωµα Άνω ράχη 1. Σπορά βαµβακιού Σπόρος pioneer Τιµολόγιο Κάτω Ράχη Ζιζανιοκτονία.. 5 κιλά/στρέµµα 2. Κάθε γεωργός οφείλει, όχι µόνο να µην καταστρέφει, αλλά και να προστατεύει τις αναβαθµίδες (πεζούλες), τις ξερολιθιές, τα αναχώµατα και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεµαχίων. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τη συγκράτηση και τη γονιµότητα των εδαφών, αποτελούν δε στοιχεία που προστατεύουν, βελτιώνουν και αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο, ενώ συχνά βοηθούν τη διαβίωση των µικρών ζώων και πουλιών τα οποία είναι χρήσιµα στην καταπολέµηση των εχθρών των καλλιεργειών. Ο Σύµβουλος καλό είναι να εξηγεί τη χρησιµότητά τους, να συµβουλεύει για τον τρόπο διατήρησης και σε περίπτωση που η εκµετάλλευση είναι 1

8 επιλέξιµη για το γεωργο-περιβαλλοντικό µέτρο αναδηµιουργίας των αναβαθµίδων να προτείνει στο γεωργό να συµµετάσχει. 3. Σε κάθε αγροτεµάχιο που παραµένει ακαλλιέργητο, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται οι ελάχιστες καλλιεργητικές παρεµβάσεις, ώστε να διατηρείται το έδαφος σε καλή κατάσταση, να βελτιώνεται η εδαφική δοµή και να αποφεύγεται η ανάπτυξη ανεπιθύµητων φυτικών ειδών (π.χ. ζιζάνια). Γι αυτό θα πρέπει είτε να κόβεται η βλάστηση είτε να επιτρέπεται η βόσκηση, ώστε να µην υποβαθµίζεται η καλλιεργήσιµη γη. Με άλλα λόγια, ακόµα και αν ο γεωργός επιλέξει να µην καλλιεργήσει τίποτα στην επιλέξιµη για τα δικαιώµατά του έκταση, τα χωράφια δεν θα πρέπει να είναι γεµάτα ζιζάνια ή άλλα ανεπιθύµητα υλικά (π.χ. σκουπίδια, µπάζα, κλπ), αλλά να είναι ανά πάσα στιγµή έτοιµα για καλλιέργεια. Αυτό διασφαλίζεται µε ένα όργωµα ανά έτος. Βέβαια ο Σύµβουλος θα µπορούσε να συµβουλέψει στην περίπτωση αυτή τη σπορά ενός χειµερινού ψυχανθούς ώστε να εµπλουτίζεται το έδαφος. Είναι προφανές ότι τα παραπάνω εξασφαλίζονται έτσι και αλλιώς όταν µια καλλιέργεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην περίπτωση των δενδρώνων εκτός των ζιζανίων και της διαχείρισης του υπο-όροφου, καλό θα είναι τουλάχιστον µια φορά στα δύο έτη να γίνεται ένα κλάδεµα καρποφορίας στα δένδρα ώστε να επιτυγχάνεται η καλή καλλιεργητική κατάσταση. Συνεπώς ο Σύµβουλος σε περίπτωση που αυτά δεν συµβαίνουν πρέπει να τα καταγράψει ως συµβουλές. 4. Εφόσον χρησιµοποιείται λάσπη από επεξεργασµένα απόβλητα είτε ως βελτιωτικό εδάφους είτε ως λίπασµα, θα πρέπει αυτό να γίνεται µε ειδική άδεια από τη Νοµαρχία. Η άδεια αναφέρει τους όρους εφαρµογής της λάσπης στον αγρό που πρέπει να τηρούνται από το γεωργό. ΕΝ µπορεί να χορηγηθεί άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις: Σε λειµώνες που προορίζονται για βόσκηση ζώων. Σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών κατά την περίοδο της βλάστησης, καθώς και σε καλλιέργειες που οι καρποί τους βρίσκονται σε επαφή µε το έδαφος και καταναλώνονται ως νωποί (π.χ. τοµάτες, αµπέλια, φράουλες). Ο Σύµβουλος θα πρέπει να εξηγήσει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα µιας 2

9 τέτοιας διαδικασίας, να εξετάσει την καταλληλότητα και να αναλάβει τη διαδικασία µε τις νοµαρχιακές υπηρεσίες. 5. Τα κοκκώδη αγροχηµικά (φάρµακα, λιπάσµατα) πρέπει να παραχώνονται στο έδαφος για να µην δηλητηριάζονται τα πουλιά. Τα δολώµατα τρωκτικοκτονίας (για ποντίκια και αρουραίους) πρέπει να τοποθετούνται µέσα στις στοές των τρωκτικών, ώστε να µην είναι ορατά. 6. Πρέπει να καθορίζεται στην εκµετάλλευση συγκεκριµένος χώρος συγκέντρωσης και αποκοµιδής απορριµµάτων, σε σηµείο στο οποίο θα υπάρχει σχετική σήµανση µε ταµπέλα. Ο χώρος αυτός µπορεί να είναι από ένα απλό βαρέλι µε καπάκι έως και ειδική εγκατάσταση, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται (π.χ. λύµατα κλπ). Εκεί θα συγκεντρώνονται προσωρινά όλα τα σκουπίδια, τα ρυπογόνα υλικά και οι συσκευασίες των αγροχηµικών προϊόντων µέχρι την οριστική αποµάκρυνσή τους. Είναι γνωστό ότι οι δήµοι είναι υποχρεωµένοι, εφόσον τους γνωστοποιηθεί, να παραλάβουν τα απορρίµµατα αυτά. Βεβαίως αυτό δε συµβαίνει πάντα και υπάρχει πρακτικό πρόβληµα, το οποίο µπορεί να αντιµετωπιστεί από το σύµβουλο σε συνεργασία µε τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης και τις άλλες αρµόδιες υπηρεσίες της νοµαρχίας ή ακόµαακόµα σε συνεργασία µε τις εταιρίες πώλησης σκευασµάτων. Πρόβληµα επίσης υπάρχει µε τα περισσεύµατα των παρασκευαζόµενων υγρών φαρµάκων και λιπασµάτων, όπου λόγω έλλειψης ειδικών εγκαταστάσεων, υπάρχει πρακτικό πρόβληµα. Ο Σύµβουλος λοιπόν προσπαθεί πάση θυσία να πείσει τον αγρότη να παρασκευάσει τις ακριβείς ποσότητες. 7. Εφόσον οι γεωργικές εκτάσεις συνορεύουν µε δρόµους και φυσικούς υδάτινους αποδέκτες (ρυάκια, λίµνες, ποτάµια, τάφροι κλπ) στους οποίους υπάρχει φυσική βλάστηση (φυτοφράκτες, δένδρα, συδενδρίες), ο γεωργός πρέπει να φροντίζει ώστε η βλάστηση αυτή να µην καταστρέφεται. Οι θάµνοι και τα δέντρα µπορούν να συντηρούνται µε κλάδεµα. Το ελάχιστο πλάτος διατήρησης ορίζεται ως εξής: Για τους θάµνους, 0,50µ από κάθε πλευρά της ρίζας του θάµνου. Για τα δένδρα, η κάθετη προβολή της κόµης του δένδρου στο έδαφος. Ο Σύµβουλος µπορεί να εξηγήσει τη σηµασία των ενεργειών αυτών. Η πρώτη σηµαντική υπηρεσία που προσφέρεται στον αγρότη είναι ότι οι φυτοφράχτες 3

10 σταµατούν κατά µεγάλο ποσοστό τις επιµολύνσεις από γειτονικές καλλιέργειες και ότι τα πουλιά που κατοικούν σε τέτοιες δοµές είναι πρώτης τάξης κυνηγοί εντόµων. Από την άλλη πλευρά η οµορφιά του ελληνικού αγροτικού τοπίου οφείλεται κατά µεγάλο βαθµό σε αυτές τις δοµές και άρα είναι κρίµα να τις καταστρέφουµε. 8. Όλες οι αγροτικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, στέγαστρα κλπ) διατηρούνται σε καλή κατάσταση ώστε να µη διαφεύγουν ουσίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Η διάταξη αυτή είναι γενική και ο Σύµβουλος µε βάση την απογραφή της εκµετάλλευσης που κάνει, εντοπίζει τις πιθανές πηγές ρύπανσης και συµβουλεύει αντίστοιχα τον παραγωγό, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις θα πρέπει να έχουν χαµηλό κόστος και θα πρέπει να διαχωρίζονται το δυνατόν τα προϊόντα της εκµετάλλευσης από τα απόβλητα. Πρέπει να υπολογίζουµε τα πάντα όπως για παράδειγµα τη διαφυγή ουσιών από αχώνευτη κοπριά ή ανώριµο υλικό κοµποστοποίησης. Συµβουλέψτε τον παραγωγό να σκεπάζει µε νάυλον τέτοιες δοµές κατά την περίοδο των βροχών και αν µπορεί να λάβει µέτρα και για το έδαφος (κάλυψη µε τσιµέντο και τοιχάκι). Ο Σύµβουλος θα πρέπει να ενηµερώνει τους παραγωγούς που διατηρούν αγροτικές εγκαταστάσεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές για τη σηµασία της υποχρέωσης αυτής, λόγω της εύθραυστης ισορροπίας στην οποία βρίσκονται τα οικοσυστήµατα των προστατευόµενων περιοχών. 4

11 2. Φυτική Παραγωγή (Οι υποχρεώσεις του παρόντος κεφαλαίου εκπορεύονται τόσο από το παράρτηµα IV του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όσο και από το σηµείο 9 του παραρτήµατος ΙΙΙ του ίδιου Κανονισµού.) 1. Για την προστασία από τη διάβρωση του εδάφους, στα αγροτεµάχια που βρίσκονται σε εδάφη µε κλίση πάνω από 10% πρέπει να διατηρείται φυτική κάλυψη στο έδαφος τουλάχιστον κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, ώστε να µην παρασύρεται το επιφανειακό γόνιµο έδαφος του αγροτεµαχίου και έτσι να αποφεύγεται η διάβρωση των εδαφών. Αυτή η υποχρέωση καλύπτεται ούτως ή άλλως αν στο χωράφι υπάρχει χειµερινή καλλιέργεια, ή από την καλαµιά της κύριας καλλιέργειας (καλοκαιρινές καλλιέργειες) ή οποιαδήποτε µορφής φυτική κάλυψη που διατηρεί το έδαφος σε καλή κατάσταση και δεν παρεµποδίζει την επόµενη σπορά. Επίσης, η άροση πρέπει να γίνεται κάθετα στην κλίση του εδάφους (κατά τις ισοϋψείς) ή διαγώνια. Αλλιώς, θα πρέπει να δηµιουργούνται σταθερές ακαλλιέργητες λωρίδες, ώστε να συγκρατείται το έδαφος σε περίπτωση έντονης βροχής. Επιπλέον, για την άρδευση θα πρέπει να αποφεύγεται η µέθοδος της κατάκλισης. Ο Σύµβουλος γνωρίζοντας ότι η διάβρωση αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα πρέπει να συµβουλεύει το γεωργό ανάλογα δίνοντας του τη βέλτιστη λύση σε σχέση µε τις ειδικές συνθήκες της κάθε εκµετάλλευσης. Ειδικά σε δενδρώνες µπορεί να γίνει επικερδής εκµετάλλευση του υπο-ορόφου είτε για βόσκηση είτε για παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών, και ταυτόχρονα να προστατεύεται το έδαφος από διάβρωση. 2. Είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένο ότι το κάψιµο της καλαµιάς αφαιρεί σηµαντικό µέρος της γονιµότητας του εδάφους και µακροπρόθεσµα οδηγεί στην υποβάθµιση των εδαφών, γιατί µαζί µε την καλαµιά καίγεται και µέρος της οργανικής ουσίας του εδάφους. Επιπλέον, η ενσωµάτωση των φυτικών υπολειµµάτων βοηθά τον εµπλουτισµό των εδαφών και τη βελτίωση της δοµής τους. Συνεπώς, όσον αφορά τη διαχείριση της καλαµιάς µετά τη συγκοµιδή της 5

12 καλλιέργειας, ο γεωργός, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, µπορεί να ακολουθεί τις εξής πρακτικές: Ενσωµάτωση της καλαµιάς στο έδαφος (π.χ. µε όργωµα). Βόσκηση από ζώα δικά του ή άλλου παραγωγού. Κοπή και κάλυψη του εδάφους µε τα υπολείµµατα (mulching) και ενσωµάτωση των υπολειµµάτων στο έδαφος την επόµενη άνοιξη. Ο Σύµβουλος λοιπόν αφού ελέγξει ότι δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που να επιβάλλουν την καύση (φυτοπροστασία), προτείνει µια από τις παραπάνω µεθόδους και εξηγεί τα οφέλη στο γεωργό. Επίσης γενικά ο Σύµβουλος καλό είναι να προτείνει στους γεωργούς την ανάλυση των εδαφών των αγροτεµαχίων εξηγώντας τους τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το οικονοµικό όφελος που προκύπτει από τις µειωµένες ανάγκες εισροών λόγων διάγνωσης των αναγκών. Σε αυτή την περίπτωση ο Σύµβουλος βοηθά τον γεωργό στη λήψη του δείγµατος του εδάφους. 3. Το κάψιµο της καλαµιάς απαγορεύεται στις περιοχές εντός του δικτύου NATURA Κάψιµο της καλαµιάς µπορεί να γίνει σε περιοχές εκτός NATURA και µόνο µετά από άδεια της τοπικής ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και της Πυροσβεστικής. Πάντως σε περιοχές και εδάφη µικρής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία (1 2%) το κάψιµο της καλαµιάς θα κάνει το χωράφι εντελώς άγονο. 4. Όσον αφορά τα υπολείµµατα των κλαδεµάτων των δένδρων, αυτά καλό είναι να ψιλοτεµαχίζονται και να απλώνονται στο χωράφι. Τούτο βοηθά και στον εµπλουτισµό του εδάφους και στην προστασία από τη διάβρωση καθώς και στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους. Ως έσχατη λύση τα υπολείµµατα των κλαδεµάτων των δένδρων µπορούν να συλλέγονται σε σωρούς και να καίγονται, λαµβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις (όχι όµως σε περιοχές Φύση 2000, όπου απαιτείται ειδική άδεια). Ο Σύµβουλος πρέπει να ελέγχει για πιθανές προσβολές για τις οποίες επιβάλλεται η καύση και να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. 5. Οι χρήστες φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων (φυτοφάρµακα, π.χ. 6

13 ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα κλπ) και λιπασµάτων θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά και να ακολουθούν τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες, ώστε να τα χρησιµοποιούν κατάλληλα. εν πρέπει να ψεκάζουµε αργότερα από την τελευταία συνιστώµενη ηµέρα διότι προκαλούµε προβλήµατα υγείας στους καταναλωτές (δηλητηριάσεις κλπ). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην παρασκευή του διαλύµατος ψεκασµού τοσο για να τηρηθούν σωστά οι αναλογίες όσο και να µην περισσέψει ποσότητα την οποία µετά δεν έχουµε τρόπο να την απορρίψουµε. Φροντίζουµε λοιπόν να παρασκευάσουµε την απολύτως απαραίτητη ποσότητα. Τα περισσεύµατα των διαλυµάτων θεωρούνται τοξικά απόβλητα και πρέπει να διοχετεύονται σε εξειδικευµένες εταιρίες διαχείρισης που υπάρχουν ανά την επικράτεια. Επειδή αυτή η διαδικασία είναι αρκετά ακριβή για ένα φορτίο και µόνο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει συλλογή από το συνεταιρισµό ή τις νοµαρχιακές υπηρεσίες, το τελικό κόστος που επιβαρύνει τον αγρότη είναι µεγάλο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τα φυτοφάρµακα τα οποία έχουνε λήξει εφόσον δεν τα δέχεται πίσω ο πωλητής. 6. Το πλύσιµο των ψεκαστικών µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 30 µέτρων από γεώτρηση, τάφρο, ποτάµι, ρυάκι κλπ, ώστε να µη ρυπαίνονται τα νερά και να µην επιβαρύνεται η υγεία ανθρώπων και ζώων. 7. Ο καθαρισµός των αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών από τη βλάστηση που αναπτύσσεται στο εσωτερικό τους να γίνεται κατά προτεραιότητα µε µηχανικά µέσα. Επιτρέπεται η χρήση εγκεκριµένων για το σκοπό αυτό ζιζανιοκτόνων, τα οποία φέρουν στην ετικέτα τους φράσεις, όπως: Εγκεκριµένες χρήσεις: Μεταφυτρωτική καταπολέµηση υδροχαρών ζιζανίων και Πεδίο εφαρµογής: Κατά µήκος αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών. 8. Όταν το έδαφος είναι καλυµµένο µε πάγο ή χιόνι ή είναι πληµµυρισµένο, ΕΝ γίνονται εργασίες µε µηχανήµατα, ώστε να µη συµπιέζεται το έδαφος και να µην καταστρέφεται η δοµή του. Απαραίτητο είναι να κάνουµε όλες τις καλλιεργητικές παρεµβάσεις και τις καλλιεργητικές φροντίδες στο χωράφι 7

14 όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του. 9. Απαγορεύεται η από πρόθεση θανάτωση αγρίων ζώων και πουλιών. Επίσης, απαγορεύεται η διατάραξη από πρόθεση της ησυχίας των πουλιών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, η καταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών και η κατοχή ή η αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών ή κελυφών. 8

15 3. Ζωική Παραγωγή (Οι υποχρεώσεις του παρόντος κεφαλαίου εκπορεύονται από το παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.) Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στις υποχρεώσεις αυτού του κεφαλαίου καθώς τα θέµατα που αναφέρονται είναι αφενός πολύ σηµαντικά για την υγεία των ζώων αλλά και των ανθρώπων, αλλά και διότι δεν είναι εύκολα στο χειρισµό και πολλές φορές απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις Τοµέας Σήµανσης και Καταγραφής των Ζώων Γενικές Υποχρεώσεις Κάθε κτηνοτρόφος υποχρεούται: 1. Να προσέρχεται στις κτηνιατρικές αρχές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προκειµένου να υποβάλει το ειδικό έντυπο έναρξης λειτουργίας εκµετάλλευσης και να αιτείται έγκριση για τη σήµανση των ζώων. 2. Να υποβάλλει στις κτηνιατρικές αρχές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συµπληρωµένα τα ειδικά έντυπα που αφορούν τις µεταβολές (συµπεριλαµβανοµένης και της διακοπής λειτουργίας) που συµβαίνουν στην εκµετάλλευση. 3. Να τηρεί αρχείο παραστατικών τεκµηρίωσης των κινήσεων των ζώων. Τα εν λόγω παραστατικά µπορεί να είναι διαβατήρια, αντίγραφα αδειών διακίνησης, αντίγραφα υγειονοµικών πιστοποιητικών, κτηνιατρικά πιστοποιητικά, τιµολόγια αγοράς ή πώλησης ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την καταγωγή, τα αναγνωριστικά στοιχεία, τον προορισµό των ζώων τα οποία είχε στην κυριότητα ή κατοχή του ο κτηνοτρόφος και τα οποία µετέφερε, εµπορεύτηκε ή έσφαξε τα τελευταία τρία έτη. 9

16 Υποχρεώσεις Χοιροτρόφων Κάθε χοιροτρόφος υποχρεούται: 1. Να τοποθετεί ενώτια στα ζώα πριν από τη µετακίνησή τους (σφαγεία) από την εκµετάλλευση. Να αντικαθιστά κάθε ενώτιο που χάθηκε ή καταστράφηκε µε νέο που φέρει τον ίδιο αριθµό αναγνώρισης µόνο µετά από έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση ενωτίων χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 2. Να καταγράφει στο µητρώο του οποιαδήποτε αντικατάσταση ενωτίου, σε σχέση µε τον αριθµό του προηγούµενου ενωτίου, σε περίπτωση που ο αριθµός δεν µπορεί να είναι ο ίδιος. 3. Να ενηµερώνει χωρίς διακοπή το µητρώο της εκµετάλλευσης, καταγράφοντας όλες ανεξαιρέτως τις κινήσεις ζώων που πραγµατοποιούνται. Ο Σύµβουλος αφού εξηγήσει στο χοιροτρόφο τις σχετικές διατάξεις του Π.. 84/95 (Α 52), και της ΚΥΑ / (Β 1170), πρέπει να εξακριβώσει για το κατά πόσον το µητρώο της εκµετάλλευσης είναι ορθά ενηµερωµένο, να του δώσει περαιτέρω οδηγίες για την ορθή συµπλήρωσή του και να διασφαλίσει ότι υπάρχει στην εκµετάλλευση απόθεµα ενωτίων για ενδεχόµενη έξοδο ζώων. Επίσης, χρήσιµη θα ήταν µία επίδειξη εφαρµογής των ενωτίων Υποχρεώσεις Βοοτρόφων Κάθε βοοτρόφος υποχρεούται: 1. Να τοποθετεί δύο ενώτια σε κάθε ζώο που γεννιέται στην εκµετάλλευση εντός 20ηµέρου από τη γέννηση. Σε κάθε ζώο που εισάγεται από τρίτη χώρα µε προορισµό την εκµετάλλευσή του, να τοποθετεί δυο ενώτια εντός 20ηµέρου από την ηµεροµηνία κατά την οποία το ζώο ελέγχθηκε στο Συνοριακό Σταθµό Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου. 10

17 2. Κάθε ενώτιο που χάθηκε ή καταστράφηκε να το αντικαθιστά µε νέο, που φέρει τον ίδιο αριθµό αναγνώρισης, µόνο µετά από έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση ενωτίων χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 3. Να ενηµερώνει χωρίς διακοπή το µητρώο της εκµετάλλευσης, καταγράφοντας όλες ανεξαιρέτως τις κινήσεις ζώων που πραγµατοποιούνται σε αυτή (γεννήσεις, θάνατοι, αγορές, πωλήσεις, µεταβιβάσεις, σφαγές κλπ.) για κάθε ζώο ξεχωριστά. 4. Να καταγράφει στο µητρώο της εκµετάλλευσης οποιαδήποτε αντικατάσταση ενωτίου σε σχέση µε τον αριθµό του προηγούµενου ενωτίου, σε περίπτωση που ο αριθµός δεν µπορεί να είναι ο ίδιος. 5. Να προσέρχεται στην Κτηνιατρική Αρχή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να δηλώσει τη γέννηση ενός ζώου σε διάστηµα 7 ηµερών από την ηµεροµηνία τοποθέτησης των ενωτίων. 6. Να παραλαµβάνει από την Κτηνιατρική Αρχή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης το διαβατήριο κάθε ζώου, το οποίο εκδίδεται από την Κτηνιατρική Βάση εδοµένων, εντός 14 ηµερών από την ηµεροµηνία που έχει δηλωθεί η γέννηση του ζώου. Όταν ένα ζώο µετακινείται, συνοδεύεται υποχρεωτικά από το διαβατήριο. 7. Να προσκοµίζει το διαβατήριο του ζώου, που πρόκειται να µετακινηθεί από την εκµετάλλευσή του, στην αντίστοιχη Κτηνιατρική Αρχή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η εκµετάλλευση, για να συµπληρωθεί κατάλληλα. 8. Να προσκοµίζει το διαβατήριο του ζώου που έχει φθάσει στην εκµετάλλευσή του, στην Κτηνιατρική Αρχή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει η εκµετάλλευση, για να συµπληρωθεί κατάλληλα. 11

18 9. Να υποβάλει στην Κτηνιατρική Αρχή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης συµπληρωµένα τα ειδικά έντυπα µεταβολών, για να δηλώσει όλες ανεξαιρέτως τις µεταβολές (θανάτους, µετακινήσεις από και προς την εκµετάλλευση, σφαγές κλπ) που πραγµατοποιούνται στην εκµετάλλευσή του εντός 7 ηµερών από την ηµεροµηνία της µεταβολής. O Σύµβουλος αφού εξηγήσει στο βοοτρόφο τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1760/2000, και του Καν. 911/2004/ΕΚ, πρέπει κατ αρχάς να εξακριβώσει για το κατά πόσον το µητρώο της εκµετάλλευσης είναι ορθά ενηµερωµένο σε αντιπαραβολή µε τα υπάρχοντα στην εκµετάλλευση ζώα και να δώσει περαιτέρω οδηγίες για την εφ εξής ορθή συµπλήρωσή του. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσει ώστε ο βοοτρόφος να εφαρµόσει ενώτια σε όσα ζώα δεν έχουν και αφού του δείξει πως να τα καταχωρήσει στο µητρώο της εκµετάλλευσης, να τον βοηθήσει στη συµπλήρωση του δελτίου µεταβολών, οι οποίες θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο Α.Κ. Ακόµη, θα πρέπει να ελέγξει πόσα από τα ζώα δεν έχουν διαβατήρια, ώστε να ζητηθεί η έκδοσή τους από το Α.Κ. και να διασφαλίσει ότι υπάρχει στην εκµετάλλευση ικανό απόθεµα ενωτίων, άλλως να συµβουλέψει το βοοτρόφο για την έγκαιρη παραγγελία τους µέσω του Α.Κ Υποχρεώσεις Αιγοπροβατοτρόφων Κάθε αιγοπροβατοτρόφος υποχρεούται: 1. Να τοποθετεί δύο ενώτια µε ατοµικό αριθµό σήµανσης και µέχρι την ηλικία των έξι µηνών, στα ζώα που γεννιούνται και παραµένουν στην εκµετάλλευσή του. 2. Να τοποθετεί δύο ενώτια µε ατοµικό αριθµό σήµανσης στα ζώα ηλικίας µικρότερης των έξι µηνών, όταν εγκαταλείπουν την εκµετάλλευσή του και προορίζονται για πάχυνση ή αναπαραγωγή σε µια άλλη εκµετάλλευση. 3. Να τοποθετεί ένα ενώτιο µε τον αριθµό της εκµετάλλευσης σε ζώα ηλικίας µικρότερης των έξι µηνών που προορίζονται για σφαγή. 4. Να τοποθετεί δύο ενώτια µε ατοµικό αριθµό σήµανσης στα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες µε προορισµό την εκµετάλλευσή του, εντός 14 ηµερών από την 12

19 ηµεροµηνία κατά την οποία ελέγχθηκαν τα ζώα στο Συνοριακό Σταθµό Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου. 5. Να αντικαθιστά κάθε ενώτιο που χάθηκε µε νέο, που φέρει τον ίδιο αριθµό αναγνώρισης, µόνο κατόπιν έγκρισης της Κτηνιατρικής Αρχής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Απαγορεύεται η αφαίρεση ή αντικατάσταση ενωτίων χωρίς την έγκριση της Κτηνιατρικής Αρχής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 6. Να καταγράφει στο µητρώο της εκµετάλλευσής του οποιαδήποτε αντικατάσταση ενωτίου σε σχέση µε τον αριθµό του προηγούµενου ενωτίου, σε περίπτωση που ο αριθµός δεν µπορεί να είναι ο ίδιος. 7. Να ενηµερώνει χωρίς διακοπή το µητρώο της εκµετάλλευσης, καταγράφοντας όλες ανεξαιρέτως τις κινήσεις των ζώων που πραγµατοποιούνται σε αυτή (γεννήσεις, θάνατοι, αγορές, πωλήσεις, µεταβιβάσεις, σφαγές κλπ.). 8. Να κάνει απογραφή του ζωικού του κεφαλαίου µια φορά το χρόνο στη διάρκεια του εκεµβρίου κάθε έτους και να καταγράφει τα αποτελέσµατά της στο µητρώο της εκµετάλλευσής του. Να ενηµερώνει την Κτηνιατρική Αρχή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τα αποτελέσµατα της απογραφής εντός 30 ηµερών από τη διενέργειά της. 9. Να τηρεί αρχείο εγγράφων τα οποία υποστηρίζουν όλες τις µεταβολές που συµβαίνουν στην εκµετάλλευση (άδειες διακίνησης, υγειονοµικά πιστοποιητικά, κτηνιατρικές γνωµατεύσεις κλπ.). 10. Όταν πρόκειται να µετακινηθεί ζώο από την εκµετάλλευσή του, να υποβάλει στην Κτηνιατρική Αρχή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης συµπληρωµένο το ειδικό έντυπο του υγειονοµικού πιστοποιητικού. Το υγειονοµικό πιστοποιητικό που τελικά εκδίδεται από την Κτηνιατρική Αρχή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συνοδεύει το ζώο στη µετακίνησή του. O Σύµβουλος αφού εξηγήσει στον αιγοπροβατοτρόφο τις σχετικές διατάξεις της Κ.Υ.Α /2004 (Β 1253), πρέπει κατ αρχάς να εξακριβώσει για το κατά πόσον το 13

20 µητρώο της εκµετάλλευσης είναι ορθά ενηµερωµένο σε αντιπαραβολή µε τα υπάρχοντα στην εκµετάλλευση ζώα και να δώσει περαιτέρω οδηγίες για την εφ εξής ορθή συµπλήρωσή του. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσει ώστε ο αιγοπροβατοτρόφος να εφαρµόσει ενώτια σε όσα ζώα δεν έχουν ενώ θα έπρεπε. Ακόµη, θα πρέπει να διερευνήσει αν ο αιγοπροβατοτρόφος έχει υποβάλει την ετήσια απογραφή στο Α.Κ., άλλως να τον βοηθήσει στην υποβολή της. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχει στην εκµετάλλευση ικανό απόθεµα ενωτίων, άλλως να συµβουλέψει τον αιγοπροβατοτρόφο για την έγκαιρη παραγγελία τους µέσω του Α.Κ ηµόσια Υγεία και Υγεία των Ζώων Χρήση Φαρµακευτικών Ουσιών Οι κτηνοτρόφοι απαγορεύεται: 1. Να µεταχειρίζονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην εκµετάλλευσή τους απαγορευµένες ουσίες µε θυρεοστατική, ανδρογόνο ή γεσταγόνο δράση καθώς και β-αγωνιστές. 2. Να εκτρέφουν ζώα εκµετάλλευσης ή υδατοκαλλιέργειας στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ως άνω απαγορευµένες ουσίες εκτός και αν αυτό συµβαίνει κάτω από έλεγχο του επίσηµου κτηνίατρου. 3. Να διαθέτουν στην αγορά ή στο σφαγείο, για ανθρώπινη κατανάλωση, ζώα εκµετάλλευσης ή υδατοκαλλιέργειας, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ως άνω ουσίες ή έχει διαπιστωθεί η παρουσία των ουσιών αυτών. 4. Να διαθέτουν στην αγορά κρέας ζώων, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ως άνω ουσίες ή έχει διαπιστωθεί η παρουσία των ουσιών αυτών. 5. Να επεξεργάζονται κρέας ζώων, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι ως άνω ουσίες ή έχει διαπιστωθεί η παρουσία των ουσιών αυτών. 14

21 6. Να κατέχουν στην εκµετάλλευσή τους κτηνιατρικά φάρµακα που περιέχουν β- αγωνιστές που δύνανται να χρησιµοποιηθούν για διευκόλυνση του τοκετού. 7. Με την επιφύλαξη όσων εκτίθενται παρακάτω, να ασκούν θεραπευτική αγωγή στα ζώα απόδοσης συµπεριλαµβανοµένων των ζώων αναπαραγωγής που βρίσκονται στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής. 8. Να ασκούν ζωοτεχνική αγωγή στα ζώα απόδοσης συµπεριλαµβανοµένης και της περιόδου πάχυνσης των ζώων αναπαραγωγής που ευρίσκονται στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής. Οι κτηνοτρόφοι επιτρέπεται: 1. Να χορηγούν, σε ζώα της εκµετάλλευσής τους αποκλειστικά για θεραπευτικό σκοπό ή για λόγους ζωοτεχνικής αγωγής, κτηνιατρικά φάρµακα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εµπορίας που τίθενται από την κτηνιατρική νοµοθεσία, και πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά από κτηνίατρο σε ζώα της εκµετάλλευσης τα οποία φέρουν ατοµική ταυτοποίηση. Η θεραπευτική και η ζωοτεχνική αγωγή των ταυτοποιηµένων ζώων πρέπει να καταχωρίζεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο σε µητρώο φαρµακευτικής αγωγής σύµφωνα µε την κείµενη κτηνιατρική νοµοθεσία. Πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρίζονται τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες: φύση της αγωγής είδος των επιτρεποµένων προϊόντων ηµεροµηνία εκτέλεσης της αγωγής ταυτότητα των ζώων που υποβλήθηκαν σε αγωγή Το µητρώο φαρµακευτικής αγωγής τίθεται, εφόσον ζητηθεί, στη διάθεση κάθε αρµόδιας αρχής η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί για πάσης φύσεως ελέγχους. 2. Να θέτουν σε εµπορία ζώα που τυχόν υποβλήθηκαν σε αγωγή, εφόσον τηρούνται όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς και οι χρόνοι αναµονής που προβλέπει η άδεια εµπορίας των φαρµάκων. 15

22 3. Να θέτουν σε εµπορία ίππους µεγάλης αξίας, και ίππους προοριζόµενους για ιπποδροµίες, διαγωνισµούς, τσίρκα, οχεία ή εκθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ίππων των εγγεγραµµένων σε µητρώα, στους οποίους έχουν χορηγηθεί κτηνιατρικά φάρµακα που περιέχουν trembolone allyle ή β-αγωνιστές για σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, διαρκούσης της περιόδου αναµονής, εφόσον πληρούνται οι όροι χορήγησης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και η φύση και η ηµεροµηνία της αγωγής αναγράφονται στο πιστοποιητικό ή το διαβατήριο που συνοδεύει τα ζώα. 4. Να θέτουν σε εµπορία για ανθρώπινη κατανάλωση κρέας ή προϊόντα που προέρχονται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ουσίες σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω, µόνο εφόσον τα συγκεκριµένα ζώα έχουν υποβληθεί σε αγωγή µε κτηνιατρικά φάρµακα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και εφόσον έχει τηρηθεί η περίοδος αναµονής πριν τη σφαγή των ζώων. 5. Ο Σύµβουλος υποδεικνύει στον παραγωγό να φροντίζει να υπάρχει σαφής διαχωρισµός των ζωοτροφών ανάλογα µε το είδος του ζώου για το οποίο προορίζονται και να διαχωρίζονται χωροταξικά οι ζωοτροφές που περιέχουν φαρµακευτικές ουσίες από τις υπόλοιπες. O Σύµβουλος αφού εξηγήσει στον κτηνοτρόφο τις σχετικές διατάξεις του Π.. 259/98 (Α 191), πρέπει κατ αρχάς να εξακριβώσει αν η εκµετάλλευση διαθέτει µητρώο φαρµακευτικής αγωγής και κατά πόσον αυτό ενηµερώνεται ορθά. Ακολούθως, θα πρέπει να ενηµερώσει τον κτηνοτρόφο για τα σκευάσµατα που περιέχουν τις απαγορευµένες ουσίες, καθώς και σε ποιες περιπτώσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις, θα µπορούσε να ζητήσει από τον κτηνίατρο την κατά παρέκκλιση χορήγησή τους. 16

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ (GR-BIO-02) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 45011 ΕΝΤΥΠΟ Φ.1.2 ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης της ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Παρακαλώ επισυνάψτε:

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1996L0022 EL 18.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/22/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της 29ης Απριλίου 1996 περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων»

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 / 10 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ: 2 7 1 4 / 1 0 0 9 4 7 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Φ.Ε. Τμήμα Β Ταχ. δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ. κωδ. : 10176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΟΥ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων : Πίνακας Α: Γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Aθήνα, 02-07-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 1791/74062 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκτροφή πτηνών Α. Προέλευση των πτηνών 1. Καταγωγή των πτηνών βιολογικής εκτροφής: Πρέπει να επιλέγονται φυλές πτηνών λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ επικρ. περ. Natura επικρ. τομέας απαίτηση διαπίστωση α/α περιγρ. πρόθεση μονιμότητα μικρή μέτρια μεγάλη χωρ. απ. εντός εκ. εκτός εκ. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1662/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn

0,6 8,1 2,8 4,0. 250.000 tn ιάθεσηζωικών ζωικώναποβλήτων ΑδειοδότησηΈργων Βιοαερίουστην στηνελλάδα ΙΕΥΘΥΝΣΗΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ρ Αθανάσιος Γκουντέλας Παναγιώτης Τσιαµπαλής ΛΑΡΙΣΑ 10-04 04-2012 ΚτηνιατρικήΆδεια ΜονάδωνΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/5/2013 (Επιμέλεια: Ιωάννα Σαρίγκολη Ηλίας Ελευθεριάδης)

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 (ΦΕΚ Β 1501/30.07.2008). «Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικηµάτων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αποσκοπώντας στην Ασφάλεια και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ A. Μορφή του διαβατηρίου: Η µορφή του διαβατηρίου είναι ενιαίου τύπου και οι διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Protecure Endosan Protecure και Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Τα νέα ϖροβιοτικά, Protecure και Endosan, ϖεριέχουν καλλιέργειες µικροοργανισµών γαλακτικού οξέος, είναι φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα.

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. 5.3.1.3.2. Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Νόμος 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». Δεσποζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 20.07.2012 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 80165

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 20.07.2012 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 80165 Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 20.07.2012 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 80165 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Περιφερειακές Δ/νσεις Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ»

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ» HELEXPO AGROTICA 2010 «Εναλλακτικές Μορφές Γεωργίας και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 04.02.10 ΒΙΟΑΕΡΙΟ Μία Ασφαλής και Αειφόρος Ενεργειακή Πηγή «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 31/07/2015 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 87834

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 31/07/2015 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 87834 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 31/07/2015 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 87834 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της3

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-4 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 127952 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007

Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 ΔΜ 2-2 Γ` ΣΔΠ Σελ. 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε. (GR-BIO-02) Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Σύμφωνα με: Τους Καν. (ΕΚ) 889/2008 & 834/2007 «Φυσιολογική» επε Εθνικής Αντίστασης 66, Αλεξάνδρεια 59300,,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 1. Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 1. Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος εισαγοµένων και εξαγοµένων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002711645 2015-04-17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ φυτοπαθολογικού υλικού» ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

15REQ002711645 2015-04-17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ φυτοπαθολογικού υλικού» ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια : «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια : «Προµήθεια ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Κοµοτηνής, προκειµένου να συντηρήσει τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου και τους χώρους των κοιµητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd

ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12. Copyright h.s.i Foodtech Laboratories Ltd ΕΝΤΥΠΟ 1: ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ: 21/12/12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:.. 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ Α ΥΛΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) 2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΩΝ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥΚΑΝ. 1698/05) ΑΘΗΝΑ ΕπιστηµονικόςΥπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα