Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:"

Transcript

1 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση γείωσης. Από τον τρόπο κατασκευής της. Ο τρόπος κατασκευής εξαρτάται από το έδαφος, τα υπάρχοντα μέσα της εγκατάστασης και τον σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει ΕΙΔΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ Οι γειώσεις,ανάλογα με το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσουν, διακρίνονται στα παρακάτω είδη: Γειώσεις προστασίας. Γειώσεις προστασίας ονομάζουμε την αγώγιμη σύνδεση με τη γη, όλων των μεταλλικών τμημάτων μιας εγκατάστασης, πάνω στα οποία δεν θέλουμε να εμφανισθεί επικίνδυνη τάση. Αυτές οι γειώσεις γίνονται σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση και έχουν σκοπό την προστασία των ανθρώπων από την παρουσία επικίνδυνης τάσης πάνω στα μεταλλικά μέρη των συσκευών που σε κανονική λειτουργία δεν θα είχαν τάση. Γειώσεις λειτουργίας Γειώσεις λειτουργίας ονομάζουμε τη γείωση εκείνη που αποτελεί μέρος του κυκλώματος λειτουργίας μιας εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή η γείωση λειτουργίας είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία ενός κυκλώματος. Τέτοιες γειώσεις έχουμε σε πολλές περιπτώσεις, όπως: Η γείωση του ουδετέρου κόμβου ενός μετασχηματιστή υποβιβασμού τάσης. Η γείωση του ουδετέρου στο δίκτυο της ΔΕΗ, κατά διαστήματα γειώνεται. Η γείωση της σιδηροτροχιάς του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου,ώστε η ράγα μαζί με την γη να αποτελέσει τον ένα αγωγό του κυκλώματος λειτουργίας.

2 Γειώσεις ασφαλείας Γείωση ασφαλείας ονομάζουμε κάθε γείωση που χρησιμεύει για την μεταφορά στατικών ηλεκτρικών φορτιών προς την γη. Κυριότερες γειώσεις αυτής της κατηγορίας μπορούμε να πούμε ότι είναι οι γειώσεις των αλεξικέραυνων,που ο σκοπός τους είναι να διοχετεύει τα επικίνδυνα ρεύματα των κεραυνών προς τη γη. MEΘΟΔΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η γείωση προστασίας μπορεί να γίνει κατά τρεις τρόπους: α) Άμεση γείωση β) Ουδετέρωση και γ) προστασία με αποζεύκτη διαφυγής. Άμεση γείωση Στην άμεση γείωση συνδέουμε όλα τα μεταλλικά μέρη μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, μέσω του αγωγού γείωσης απευθείας με την γη. Στα οποία δεν θέλουμε να εμφανιστεί επικίνδυνη τάση. ΤΡΟΠΟΙ ΑΜΕΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Η Άμεση γείωση μπορεί να γίνει στο δίκτυο ύδρευσης ή με τεχνητές γειώσεις. Γείωση στο δίκτυο ύδρευσης Η γείωση στο δίκτυο ύδρευσης μπορεί να γίνει εάν υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Άδεια από την υδροδότρια επιχείρηση. Οι σωληνώσεις της ύδρευσης να είναι μεταλλικές. Συνεχόμενη ροή νερού. Αποδοχή από την ΔΕΗ για το σύστημα γείωσης στο δίκτυο σύνδεσης. Η τάση να μην ξεπερνάει τα 250 V. Τεχνητές γειώσεις. Οι τεχνητές γειώσεις γίνονται με διαφόρους τρόπους που θα περιγράψουμε παρακάτω. Δεν υπάρχει τρόπος υπολογισμού της επιφάνειας ενός ηλεκτροδίου γείωσης. Οι κανονισμοί και τα πρότυπα καθορίζουν διαστάσεις ηλεκτροδίων με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε την απαραίτητη αγωγιμότητα.. Η αγωγιμότητα της γείωσης εξαρτάται από την αντίσταση της γείωσης, οπού και αυτή με την σειρά της εξαρτάται από την ειδική αντίσταση του εδάφους. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε ποτέ να καθορίσουμε τις διαστάσεις ενός

3 ηλεκτροδίου γείωσης,αν λάβουμε υπόψη ότι η ειδική αντίσταση (ρ) του εδάφους μεταβάλλεται με τη μεταβολή της υγρασίας. Συμπέρασμα έχουμε για τον καλύτερο τρόπο σωστής κατασκευής τεχνικής γείωσης είναι η μέτρηση της και στην συνέχεια η συμπλήρωση της με άλλες παράλληλες γειώσεις μέχρι να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα που θέλουμε. Ανεξάρτητα με τον τρόπο που θα κατασκευασθεί μια τεχνητή γείωση, σημασία έχει η σωστή της μέτρηση και η αποτελεσματικότητα της σε μια διαρροή. Διάταξη γείωσης με ένα ηλεκτρόδιο Ο τύπος του ηλεκτροδίου που χρησιμοποιείται συνήθως είναι ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Τύπου Α: Με χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένη με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 254μm,St/e-Cu. Tύπου Β: Με χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη St/tZn με πάχος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον 50μm. Επίσης έχουμε και τον ράβδο γείωσης διατομής σταυρού χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο St/tZn. ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Κάλυμμα φρεατίου, 2.Φρεάτιο από σκυρόδεμα, 3.Σωλήνας,4.Αγωγός γείωσης,5.περιλαίμιο (κολάρο) γείωσης,6. Ηλεκτρόδιο γείωσης ραβδοειδούς τύπου 6 Σχέδιο. Διάταξη γείωσης με ένα ηλεκτρόδιο Το ηλεκτρόδιο γείωσης είναι διαμορφωμένο κατάλληλα στο κάτω μέρος του έτσι που να καρφώνεται εύκολα στη γη. Στο πάνω μέρος τοποθετούμε ειδικό κολάρο σύσφιξης για την σύνδεση με τον αγωγό καθόδου της γείωσης. Μετά τη σύσφιξη και τον έλεγχο της γείωσης τοποθετούμε στο επάνω μέρος του

4 ηλεκτροδίου δυο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού. Στο επάνω μέρος κατασκευάζεται φρεάτιο από σκυρόδεμα ή από PVC με καπάκι ανάγλυφο χαραγμένο το σήμα της γείωσης. Διάταξη γείωσης με δυο ή περισσότερα ηλεκτρόδια σωληνοειδούς ή ραβδοειδούς τύπου σε σειρά. Η Διάταξη αυτή αποτελείται από δυο ή περισσότερα ηλεκτρόδια τοποθετημένα κατακόρυφα μέσα στο έδαφος. Οι αποστάσεις των ηλεκτροδίων πρέπει να είναι διπλάσια από τα μήκη των ηλεκτροδίων. Στο επάνω μέρος του κάθε ηλεκτροδίου κατασκευάζεται φρεάτιο από σκυρόδεμα ή από PVC με καπάκι ανάγλυφο χαραγμένο το σήμα της γείωσης. Κάθε ηλεκτρόδιο συνδέεται με αγωγό γειώσεως προστατευμένος σε γαλβανισμένο σωλήνα, η σύνδεση γίνεται με ειδικά περιλαίμια (κολάρα).μετά τη σύσφιξη και τον έλεγχο της γείωσης τοποθετούμε στο επάνω μέρος των ηλεκτροδίων δυο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού. (βλέπε σχήμα 2) Πλεονεκτούν στην ευκολία του καρφώματος στη γη όταν το έδαφος δεν είναι βραχώδες. ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ Η ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΟΥΣ Η ΡΑΒΔΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΣΕΙΡΑ Κάλυμμα φρεατίου, 2.Γαλβανισμενος σωληνας προστασιας,3.φρεάτιο από σκυρόδεμα,4.αγωγός γείωσης, 5.Ηλεκτρόδιο γείωσης ραβδοειδούς τύπου, 6.Περιλαίμιο (κολάρο) γείωσης. Σχέδιο 2. Διάταξη γείωσης με δυο ή και περισσότερα ηλεκτρόδια σωληνοειδούς ή ραβδοειδούς τύπου σε σειρά. Πρέπει πάντα να εξασφαλίζουν καλή επαφή με τη γη, ώστε η αντίσταση της γείωσης να περιορίζεται στα επιθυμητά όρια που είναι μέχρι 2 Ω. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αντίσταση γείωσης μειώνεται με την επιφάνεια επαφής των ηλεκτροδίων με τη γη και με το αγώγιμο έδαφος.

5 Διάταξη γείωσης με τρία ηλεκτρόδια τοποθετημένα σε σχήμα ισόπλευρου τριγώνου. ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Κάλυμμα φρεατίου, 2.Γαλβανισμενος σωληνας προστασιας,3.φρεάτιο από σκυρόδεμα,4.αγωγός γείωσης, 5.Ηλεκτρόδιο γείωσης ραβδοειδούς τύπου, 6.Περιλαίμιο (κολάρο) γείωσης. Σχέδιο 3. Διάταξη γείωσης με τρία ηλεκτρόδια τοποθετημένα σε σχήμα ισόπλευρου τριγώνου. Τα ηλεκτρόδια γείωσης θα τοποθετηθούν σε τριγωνική διάταξη.η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο του μήκους των ηλεκτροδίων. Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να συνδέονται με χάλκινο αγωγό κατάλληλης διατομής και περιλαίμια (σφικτήρες).ο αγωγός είναι προστατευμένος σε σωλήνα. Στο επάνω μέρος του κάθε ηλεκτροδίου κατασκευάζουμε φρεάτιο από σκυρόδεμα ή από PVC με καπάκι ανάγλυφο χαραγμένο το σήμα της γείωσης.

6 Τεχνητή γείωση με μεταλλική πλάκα ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΕΗ 7 5 μ ,5μ 2 μ.μεταλλική πλάκα,0χ0,5m, 2.Σημεία συγκόλλησης αγωγού γείωσης,3.σημείο σύνδεσης αγωγού γείωσης,4.αγωγός γείωσης, 5.Γαλβανισμένος σωλήνας προστασίας, 6.Αγώγιμο μείγμα απο καρβουνόσκονη,ρινίσματα μετάλλων και κοσκινισμένο χώμα, 7.Κοσκινισμένο χώμα εσκαφής. Σχέδιο 4. Τεχνητή γείωση με μεταλλική πλάκα Για να κατασκευάσουμε μια τεχνητή γείωση σύμφωνα με το σχέδιο 4, με μεταλλική πλάκα, χρησιμοποιούμε φύλλο από χαλκό πάχους 2 mm ή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 3 mm. Οι διαστάσεις της πλάκας είναι 0,50 Χ,0 μ.πάνω στη πλάκα συνδέεται χάλκινος αγωγός διατομής 50ΜΜ2. Η Διατομή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 25 ΜΜ2,αλλα ούτε και μικρότερη από το 50% της διατομής τροφοδοτικής γραμμής. Ο αγωγός συνδέεται με την πλάκα με συγκόλληση και βίδωμα. Η συγκόλληση γίνεται με μολυβδοκασσιτεροκόλληση. Το βάθος του ορύγματος πρέπει να είναι

7 μεγαλύτερο,5 μέτρο και μήκος,0 μέτρο. Σ αυτό το όρυγμα τοποθετούμε την μεταλλική πλάκα κατακόρυφα και στη συνέχεια την σκεπάζουμε με άμμο (κατά προτίμηση θαλασσινή και ποταμίσια) ανακατεμένη με κοσκινισμένο χώμα από το σκάμμα που έχουμε κάνει. Τέλος ανακατεύουμε και ψιλή καρβουνόσκονη, ενώ ταυτόχρονα βρέχουμε το έδαφος και επιστρώνουμε το χώμα. Θεμελιακή γείωση Οι θεμελιακές γειώσεις κατασκευάζονται κάτω από τα θεμέλια της οικοδομής, οπού το βάθος είναι σχετικά μεγάλο και η υγρασία είναι πιο σταθερή καθόλου την διάρκεια του χρόνου. Μετά την εκσκαφή των θεμελίων τοποθετούμε στο πυθμένα τους ειδικά στηρίγματα, στα οποία μπορούμε να στηρίξουμε την ταινία διαστάσεων 30Χ3,5 mm, σε όλο το μήκος των θεμελίων. Η ταινία κατασκευάζεται από χάλυβα θερμά επιψευδαργιρωμένη ή από χαλκό. Για την στήριξη του ηλεκτροδίου γείωσης στον οπλισμό χρησιμοποιούνται ειδικά στηρίγματα τα οποία εκτός της ευκολίας που παρέχουν στον εγκαταστάτη,επιτυγχάνουν την ασφαλή στήριξη του σε ράβδους οπλισμού με διάμετρο από Φ0mm έως Φ24mm που βρίσκονται σε οριζόντια ή σε κατακόρυφη θέση και ταυτόχρονα προσφέρουν την απαιτούμενη ηλεκτρική σύνδεση τους. Ειδική προσοχή και επιμέλεια θα πρέπει να επιδεικνύεται όταν χρησιμοποιείται χαλύβδινο ηλεκτρόδιο διότι ο χάλυβας επιψευδαργυρωμένος ή μη επιψευδαργυρωμένος,εντός του σκυροδέματος αποκτά το ίδιο ηλεκτροχημικό δυναμικό με το χαλκό. Για το λόγω αυτό κατά την τοποθέτηση του στη θεμελίωση του κτίσματος θα πρέπει σε όλο το μήκος του να περιβάλετε με συμπαγές σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 50mm, ειδάλλως τα τμήματα του που θα βρίσκονται σε επαφή με το φυσικό έδαφος θα διαβρωθούν σε ελάχιστο χρόνο και θα διακοπεί η συνεχεία του ηλεκτροδίου. Τεχνητή γείωση με γειωτή τύπου Ε Η βασική διάταξη του γειωτή Ε αποτελείται από ένα στοιχείο Π και ένα στοιχείο Γ και ισοδυναμεί με 6 ηλεκτρόδια ράβδων μήκους,5 m διατεταγμένων σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 3χ6 m απεχόντων απόσταση 3 μέτρα μεταξύ τους.τα βασικά πλεονεκτήματα του είναι:. Μικρό κόστος χωματουργικών. 2. Μικρή καταλαμβανόμενη επιφάνεια εγκατάστασης του (Χ7m) 3. Eίναι επεκτάσιμο με πρόσθετα στοιχεία Γ για την επίτευξη της επιθυμητής τιμής γειώσεως.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. θεμελιακή γείωση Η θεμελιακή γείωση, η οποία αποτελεί μια εκ τωνδιαθέσιμωνμεθόδωνκατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά Αθήνα, Mάιος 2010 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο Δ Η Γ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Το παρόν είναι εγχειρίδιο και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ «MΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» της ενταγμένης πράξης «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε, μια σειρά από τις πιο επικίνδυνες κατασκευές που συναντάμε πιο συχνά, με αποκλειστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ Σπουδαστής: Αναστασάκης Ιωάννης Εισηγητής: Ρουµπελάκης Γεώργιος Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτρική ασφάλεια Λορέντζο Ραντίν, Βιοµηχανικός Υγιειονολόγος, Κέντρο Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Το ηλεκτρικό ρεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ /...1 1 Γενικά...2 1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2 Τεχνική Έκθεση...3 2.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 2.1.1 Γενικά...3 2.1.2 Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές...3 2.1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης - Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις... 4 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ... 6 2.1 ΓΕΝΙΚA... 6 2.2 YΔΡΕΥΣΗ... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ:...2 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά...2 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...2 1.3 Υδραυλικό Σετ...2 1.4 Είδη εμπορίας...3 1.5 Θάλαμος...3 1.6 Πίνακας...4 1.7 Πόρτες...4 1.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος Από τους φοιτητές : Δεδούσης Παναγίωτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται στα Υλικά, τα Μηχανήµατα, τις Συσκευές και γενικά το σύνολο του εξοπλισµού των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στους οικιστικά οργανωμένους χώρους, το νερό είναι συγκεντρωμένο σε μεγάλες δεξαμενές από τις οποίες, δια μέσου του εξωτερικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα