ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2012) 6359 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας Κύριε Υπουργέ, Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τη σχεδιαζόμενη ενίσχυση προς τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Φλώρινας και αποφάσισε να μην εγείρει αντιρρήσεις γι αυτήν, με το σκεπτικό ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση η οποία κρίνεται συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: «ΣΛΕΕ»). I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 10 Ιουλίου 2012, έπειτα από επαφές που προηγήθηκαν της κοινοποίησης, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν το προαναφερόμενο μέτρο στην Επιτροπή κατ εφαρμογή του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1. Στόχος της ενίσχυσης είναι η κατασκευή μιας νέας υποδομής τηλεθέρμανσης για την πόλη της Φλώρινας, χωρίς υλοποίηση κανενός είδους εγκατάστασης συμπαραγωγής, ώστε να παρέχει στα κτίρια της πόλης φθηνότερη και περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον θερμική ενέργεια για θέρμανση χώρου και για ζεστό νερό οικιακής χρήσης. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την υποδομή τηλεθέρμανσης για την απόκτηση και τη διανομή θερμικής ενέργειας στα κτίρια της πόλης της Φλώρινας χωρίς την υλοποίηση καμίας εγκατάστασης συμπαραγωγής. II.1 Νομική βάση - Ιστορικό - Στόχος 2. Οι νομικές βάσεις του μέτρου στην εθνική νομοθεσία είναι οι εξής: Κύριο Δημήτρης Λ. Αβραμόπουλος Υπουργό Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας 5 Grèce Αθήνα Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Τηλέφωνο: (0)

2 Προεδρικό Διάταγμα 323/89, το οποίο, σε συνδυασμό με το Προεδρικό Διάταγμα 410/95, προβλέπει τη θέσπιση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Νόμος 1069/80 περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 2218/94, 2839/00 και 3274/04, Νόμος 3463/2006 και νόμος 3852/2010 «Σύσταση Συγκρότηση Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη ». 3. Η κοινοποίηση αφορά περιβαλλοντική ενίσχυση για υποδομή τηλεθέρμανσης χωρίς συμπαραγωγή. Το έργο συγχρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 4. Το προτεινόμενο έργο αφορά την υποδομή τηλεθέρμανσης για την απόκτηση και τη διανομή θερμικής ενέργειας στα κτίρια της πόλης της Φλώρινας. Η θερμική ενέργεια που παρέχεται στα κτίρια της πόλης της Φλώρινας θα αγοράζεται από την τοπική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) της Μελίτης, που βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα ανατολικά της Φλώρινας, χρησιμοποιώντας τις μονάδες ανταλλαγής θερμότητας που θα εγκατασταθούν στον σταθμό της ΔΕΗ. Η ονομαστική θερμική ισχύς του προτεινόμενου συστήματος τηλεθέρμανσης είναι 104 MWth. 5. Οι ελληνικές αρχές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν άλλες βιώσιμες λύσεις, τεχνικά εφικτές για παροχή θέρμανσης με τον ίδιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι: α) Το εισαγόμενο πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί αποκλειστικά το εναλλακτικό καύσιμο για θέρμανση χώρου. β) Δεν χρησιμοποιούνται άλλες πηγές ενέργειας και καύσιμα στα πέριξ της Δυτικής Μακεδονίας. γ) Δεν υπάρχουν εθνικά δίκτυα φυσικού αερίου στα πέριξ της περιοχής. δ) Δεν υπάρχει διαθέσιμη βιομάζα και δεν χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές για παραγωγή ενέργειας θέρμανσης. ε) Δεν είναι διαθέσιμες άλλες εγκαταστάσεις CH ή θέρμανσης στην περιοχή, ούτε από τη ΔΕΗ ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, ούτε από δημόσιους οργανισμούς. ζ) Το δημοτικό συμφέρον για την τηλεθέρμανση παραμένει το μόνο βιώσιμο, περιβαλλοντικά εφαρμόσιμο σύστημα. 6. Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι το υπό εξέταση έργο αναμένεται να έχει σημαντικό περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Θερμική 2

3 ενέργεια θα χορηγείται σε κτίρια, κυρίως τοπικές οικίες και επίσης μικρά τοπικά εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών. 7. Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο αντίκτυπος του έργου συνίσταται σε πρόσθετη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Η υλοποίηση του έργου τηλεθέρμανσης (εφεξής «ΤΘ») οδηγεί σε εξοικονόμηση της αγοραζόμενης ενέργειας μέχρι 70 MWth και σε μείωση των αερίων του θερμοκηπίου: 88,08% - Μείωση της ρύπανσης στην πόλη λόγω της υποκατάστασης του πετρελαίου. 8. Το πετρέλαιο αποτελεί αποκλειστικά το καύσιμο για παραγωγή θέρμανσης στην περιοχή. Επειδή δεν είναι διαθέσιμα άλλα καύσιμα (ιδίως βιομάζα) και δεδομένου ότι τα δίκτυα φυσικού αερίου βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση, η ηλεκτρική ενέργεια είναι ακριβή στη Δυτική Μακεδονία. Η κατανάλωση πετρελαίου καυσίμου για τα κτίρια προς σύνδεση με το προτεινόμενο έργο εκτιμάται σε τόνους/έτος στην παρούσα κατάσταση. Η υλοποίηση του έργου ΤΘ θα έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση τόνων/έτος πετρελαίου καυσίμου που καταναλώνεται από τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων της πόλης, ως άμεσος αντίκτυπος στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα τη μείωση της ρύπανσης της πόλης κατά: (α) μείωση των εκπομπών CO2 κατά ,96 tn/έτος (β) μείωση των εκπομπών SO2 κατά 8,08 tn /έτος (γ) μείωση των εκπομπών CO κατά 6,61 tn /έτος (δ) μείωση των εκπομπών NOx κατά 27,53 tn /έτος (ε) μείωση των εκπομπών HC κατά 2,21 tn /έτος (ζ) μείωση των εκπομπών σκόνης κατά 3,30 tn /έτος 9. Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο, οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι η ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού αναμένεται να ωφεληθεί από την αναβάθμιση των προτύπων ασφάλειας και ποιότητας που θα διέπουν την παροχή υπηρεσιών θέρμανσης στους πολίτες, καθώς και από τις νέες ευκαιρίες βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Φθηνότερη θέρμανση και ζεστό νερό για τους κατοίκους της Φλώρινας έως και 50% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες για πετρέλαιο λόγω του κοινωνικού κινήτρου και φύσης της επιχείρησης ΤΘ. II.2 Προϋπολογισμός του έργου, είδος, ποσό και ένταση της ενίσχυσης 10. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, το προτεινόμενο έργο αφορά την υποδομή (δίκτυο σωληνώσεων, εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες και άλλου είδους εξοπλισμό). Αυτή η υποδομή θα συνδεθεί με τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ με σκοπό την ανάκτηση και παροχή θερμικής ενέργειας από υφιστάμενη διαδικασία παραγωγής, χωρίς να την επηρεάζει. Οι εναλλάκτες θερμότητας, το δίκτυο (σωληνώσεις) και άλλα είδη εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται, δεν επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά 3

4 αποτελούν εξοπλισμό για την ανάκτηση θερμικής ενέργειας, ο οποίος συνίσταται σε στοιχεία όμοια με τον εξοπλισμό και τις σωληνώσεις των άλλων επενδυτικών υποέργων, τα οποία προστίθενται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τις συνδέουν με την υπόλοιπη υποδομή ΤΘ. 11. Η συνολική δαπάνη της υλοποίησης του έργου είναι επιλέξιμη και αφορά εξ ολοκλήρου την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή της Φλώρινας. Δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί επένδυση αναφοράς ή αντιπαράδειγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού το έργο αφορά υποδομή και όχι συμπαραγωγή. 12. Η επιλέξιμη δαπάνη του έργου είναι EUR. Οι δαπάνες του έργου αναλύονται κατωτέρω: Κατηγορία δαπανών Οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες: Περιλαμβάνουν την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς και διανομής τηλεθέρμανσης, κτιρίων αντλιοστασίων και εναλλακτών θερμότητας στη μονάδα της ΔΕΗ. Εγκαταστάσεις και μηχανές: Περιλαμβάνει την αγορά αντλιών, λεβήτων αποθήκευσης και εναλλακτών θερμότητας σε επίπεδο καταναλωτή ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (EUR) , ,00 Μη προβλέψιμες δαπάνες ,37 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ,37 (ΦΠΑ μη επιλέξιμη δαπάνη) ,40 ΣΥΝΟΛΟ , Η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ως εξής: Συμμετοχή ΕΕ: EUR (69.9%) Συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου: EUR (10.54%) Ίδια συμμετοχή: EUR υπό μορφή κεφαλαίου και EUR υπό μορφή δανείου, το οποίο θα χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (στο εξής: «ΤΠ&Δ»). Η δημόσια χρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή επιχορήγησης και δανείου με ευνοϊκούς όρους. 4

5 14. Σε ό,τι αφορά το δάνειο, το ΤΠ&Δ 1 είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, υπάγεται στο Υπουργείο των Οικονομικών και αποστολή του είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Στους στόχους του περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, με την παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής στήριξης σε δήμους και νομαρχίες καθώς και στις επιχειρήσεις τους, καθώς επίσης σε άλλα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς που λειτουργούν βάσει του δημόσιου ή του ιδιωτικού δικαίου. Ως εκ τούτου, το δάνειο που προβλέπεται να χορηγηθεί από το ΤΠ&Δ είναι πιθανό να συνεπάγεται τη μεταβίβαση κρατικών πόρων Σχετικά με το θέμα αυτό, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν αναλυτικό υπολογισμό του επιτοκίου αναφοράς το οποίο θα ίσχυε για ένα δάνειο με αποδέκτη τη ΔΕΥΑΦ σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, της 19ης Ιανουαρίου 2008, ούτως ώστε να εξακριβωθεί σε ποιο βαθμό το δάνειο εμπεριέχει ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ως αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ του επιτοκίου δανεισμού που χρεώνει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και του αντίστοιχου επιτοκίου το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανακοίνωση. 16. Σχετικά με το θέμα αυτό, οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι το δάνειο των ,00 EUR προς χορήγηση στη ΔΕΥΑΦ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), πληροί τους κανονισμούς και τους όρους που επιβάλλει και εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδας. 17. Επίσης, εξηγούν ότι οι εναλλακτικές δυνατότητες για τη χρηματοδότηση δημοτικών επενδύσεων είναι εν γένει περιορισμένες, ιδίως όσον αφορά επενδύσεις υποδομής, δεδομένου ότι οι ιδιωτικές τράπεζες δεν ενδιαφέρονται για εμπράγματες ασφάλειες επί σωληνώσεων ή άλλου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται γι αυτόν τον τύπο έργων ως εκ τούτου, οι τράπεζες εν γένει δεν χορηγούν κονδύλια σε μικρά έργα υποδομής, όπως εκείνα του δικαιούχου. Η πολιτική στήριξης δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων σχετικά με επενδύσεις υποδομής του ΤΠΔ έχει ως κύριο στόχο να αντισταθμίσει την απροθυμία της αγοράς. 18. Επί του προκειμένου, οι ελληνικές αρχές αναφέρονται σε μελέτη της επιτροπής της Βασιλείας για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα σύμφωνα με την οποία «με την επιφύλαξη της διακριτικής μεταχείρισης των κρατών μελών, οι απαιτήσεις έναντι ορισμένων εγχώριων οντοτήτων του δημόσιου τομέα είναι επίσης δυνατό να λογίζονται ως απαιτήσεις έναντι του κράτους στην επικράτεια του οποίου εδρεύει η εκάστοτε οντότητα του δημόσιου τομέα». Οι ελληνικές αρχές υπενθυμίζουν εξάλλου ότι η ΔΕΥΑΦ δεν έχει δική της πιστοληπτική διαβάθμιση διαφορετική από εκείνη του ελληνικού κράτους και ανήκει εξ ολοκλήρου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του ελληνικού κράτους, επί του παρόντος, έχει αξιολογηθεί ως Ca από τη 1 2 Πρόκειται για ανεξάρτητο φορέα χρηματοοικονομικής διαχείρισης με σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη, που ιδρύθηκε με τον νόμο 1608 του Συγκεκριμένα, χορηγεί δάνεια στην τοπική αυτοδιοίκηση (σε επίπεδο δήμων και νομαρχιών), σε δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και σε άλλου είδους δημοτικές επιχειρήσεις εκτός των ΔΕΥΑ. Απόφαση Ε(2007) 5442 της 5ης Νοεμβρίου

6 Moody s, CCC από τη Fitch και CC από τη Standard & Poor s. Κατά συνέπεια, με βάση την προαναφερθείσα ανακοίνωση, προκειμένου να καθορισθούν τα δανειακά περιθώρια σε μονάδες βάσης, η ΔΕΥΑΦ πρέπει να θεωρηθεί «Κακός/με οικονομικές δυσκολίες» δανειολήπτης. 19. Σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου, οι ελληνικές αρχές επισημαίνουν επίσης ότι η συμφωνία δανεισμού προβλέπει την πλήρη εξασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου και την καταβολή των σχετικών τόκων και εξόδων στη δανειοδότρια τράπεζα. Οι εξασφαλίσεις αυτές συνίστανται, καταρχάς, στην εκχώρηση από τη ΔΕΥΑΦ του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων της μέχρι το ύψος που απαιτείται για την εξόφληση όλων των προαναφερθέντων ποσών, τα οποία καθίστανται απαιτητά εξ οποιασδήποτε πιθανής αιτίας, μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του δανείου προς το ΤΠ&Δ. Εκτός αυτού, η ΔΕΥΑΦ παραιτείται από το δικαίωμά της να ανακαλέσει την προαναφερθείσα εκχώρηση εσόδων ή να μειώσει το ποσό που καλύπτεται από την εκχώρηση ή να εκχωρήσει τα έσοδά της σε τρίτο. 20. Με βάση τα προεκτεθέντα, οι ελληνικές αρχές συμπεραίνουν ότι οι εξασφαλίσεις του υπό εξέταση δανείου θα πρέπει να θεωρηθούν «υψηλές» με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης. Επομένως, οι ελληνικές αρχές συμπεραίνουν ότι το δανειακό άνοιγμα (το οποίο θεωρείται ότι αντιστοιχεί στους ετήσιους τόκους και αποσβέσεις) έχει εξασφαλισθεί σε βαθμό μεγαλύτερο από τον αναγκαίο. 21. Με βάση τα προεκτεθέντα, οι ελληνικές αρχές συμπεραίνουν ότι οι εξασφαλίσεις του υπό εξέταση δανείου θα πρέπει να θεωρηθούν «υψηλές» με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης. 22. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την ίδια αυτή ανακοίνωση, το επιτόκιο που θα πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον καθορισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης είναι 6,07%, δηλαδή αντίστοιχο με το επιτόκιο που θα υπολογιζόταν τον Δεκέμβριο του 2008 για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συνδυάζουν υψηλή δανειοληπτική ικανότητα και υψηλή εξασφάλιση δανείων. 23. Με βάση τον ανωτέρω υπολογισμό, το επιτόκιο που ισχύει στην περίπτωση του υπό εξέταση δανείου φαίνεται οριακά χαμηλότερο (δηλ. κατά 5 μονάδες βάσης) από το επιτόκιο (6,07%) που υπολογίζεται με βάση την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής. Επιπλέον, αυτή η διαφορά επιτοκίου κατά 0,05% συνεπάγεται διαφορά EUR από άποψη ετήσιου δανείου. 24. Με γνώμονα τα προεκτεθέντα, το ποσό ενίσχυσης για το υπό εξέταση έργο αποτελείται από τα εξής: άμεση επιχορήγηση ύψους ευρώ ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης 7,463 ευρώ, που εμπεριέχεται στο χορηγηθέν από το ΤΠ&Δ δάνειο υπό ευνοϊκούς όρους. 6

7 25. Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 80.44% της συνολικής ενημερωμένης δαπάνης του επιλέξιμου έργου. II.3 Ο δικαιούχος 26. (41) Δικαιούχος είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Φλώρινας (ΔΕΥΑΦ) η οποία συστήθηκε από τον Δήμο Φλώρινας το Πρόκειται για δημοτική επιχείρηση η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στον Δήμο Φλώρινας, έχει ως αποστολή τη μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και από το 2006 νέος της στόχος είναι η υλοποίηση και λειτουργία ΤΘ στην περιοχή της Φλώρινας με χρήση της θερμικής ενέργειας που παράγεται από τη ΔΕΗ και ακολούθως την παροχή αυτής της ενέργειας στους τοπικούς καταναλωτές. Η ΔΕΥΑΦ παρέχει τη θερμική ενέργεια στους κατοίκους της Φλώρινας σε τιμές τουλάχιστον κατά 30% χαμηλότερες από τις τιμές της συμβατικής θέρμανσης για την παραγωγή της οποίας χρησιμοποιείται πετρέλαιο. Συνεπώς, η επιχείρηση είναι προσανατολισμένη προς την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Όλα τα επί μέρους υποέργα και προμήθειες θα πραγματοποιούνται μέσω ανοιχτών, δημόσιων διαγωνισμών. 27. Το υπό εξέταση έργο ανατέθηκε στη ΔΕΥΑΦ μετά από ανοιχτή και διαφανή πρόσκληση υποβολής προσφορών από την υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξης ». Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθυνόταν αποκλειστικά σε δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα. 28. Η ΔΕΥΑΦ θα έχει την κυριότητα των προαναφερθέντων εναλλακτών θερμότητας οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την απόκτηση θερμικής ενέργειας από τη διαδικασία παραγωγής της ΔΕΗ, σε συμφωνημένη τιμή ανά MWh th. Σε καμία περίπτωση ο δικαιούχος δεν είναι συμπαραγωγός θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, παρά μόνο αγοραστής θερμικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, για περαιτέρω διανομή στην πόλη της Φλώρινας. 29. Σχετικά με το θέμα αυτό, οι ελληνικές αρχές έχουν διευκρινίσει ότι, με βάση το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης για το έργο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η συγκρότηση, η εκμετάλλευση και η συντήρηση υποδομής τηλεθέρμανσης υπάγονται στις αρμοδιότητες των δημοτικών επιχειρήσεων. Αυτές οι τελευταίες έχουν μετατραπεί σε «οντότητες ειδικού σκοπού», οι οποίες είτε έχουν τη μορφή δημοτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται αποκλειστικά με την τηλεθέρμανση είτε έχουν συγχωνευθεί με τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 3. Για τον λόγο αυτό, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθυνόταν αποκλειστικά σε δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα. 3 Ο νόμος 1069/80 περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 2218/94, 2839/00 και 3274/04, συμπεριλαμβάνει τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και φυσικού αερίου στις δραστηριότητες που μπορούν να ασκούν οι δημοτικοί φορείς αυτού του τύπου. 7

8 II.4 Σώρευση και λοιπές πληροφορίες 30. Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι, με βάση τους κανονισμούς που διέπουν το ΕΤΠΑ και το εθνικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, δεν επιτρέπεται σώρευση χρηματοδότησης προερχόμενης από δύο ή περισσότερες πηγές. 31. (45) Οι ελληνικές αρχές δήλωσαν επίσης ότι όλα τα έργα θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και της οδηγίας 18/2004 της 31ης Μαρτίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με την προκήρυξη ανοικτών διαγωνισμών υπό όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί το ελάχιστον δυνατό κόστος εκτέλεσης του όλου έργου. 32. Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά την υποδομή τηλεθέρμανσης με σκοπό την προμήθεια και διανομή θερμικής ενέργειας η οποία παράγεται ήδη στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Φλώρινας, πράγμα που σημαίνει ότι αποκλείεται οποιαδήποτε δαπάνη που σχετίζεται με συμπαραγωγή ή με κάθε είδους παραγωγή θερμότητας σε κεντρικό επίπεδο, έναντι συμπεφωνημένου τιμήματος. 33. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι η ενίσχυση δεν θα χορηγηθεί στη ΔΕΥΑΦ και συνεπώς δεν θα πραγματοποιηθούν πληρωμές έως ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδώσει σχετική απόφαση έγκρισης. 34. Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι η ΔΕΥΑΦ θα είναι ο κύριος του νέου και του υφιστάμενου εξοπλισμού υποδομής θέρμανσης. Η ΔΕΥΑΦ φέρει επίσης την ευθύνη για την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που σχετίζονται με την παροχή θέρμανσης στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας. 35. Ο δικαιούχος εδρεύει σε ενισχυόμενη περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ). II.5 Επιχειρήματα των ελληνικών αρχών σχετικά με το θέμα της συμβατότητας 36. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, το προτεινόμενο έργο αφορά στο σύνολό του την ανάπτυξη νέας υποδομής τηλεθέρμανσης για την πόλη της Φλώρινας, και οιοδήποτε ενεχόμενο στοιχείο κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει να αξιολογηθεί αποκλειστικά δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, όπως προβλέπεται στην υποσημείωση 44 των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Κανένα μέρος του προτεινόμενου έργου δεν σχετίζεται με δημόσια χρηματοδότηση της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας και εν γένει επενδύσεων που προβλέπονται στο τμήμα (120) και (121) των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του 4 ΕΕ L 134 της , αντιστοίχως σ και σ

9 περιβάλλοντος, που θα έπρεπε να αξιολογηθούν με βάση τα όσα προβλέπονται σε αυτές. 37. Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι το προτεινόμενο έργο εξυπηρετεί έναν στόχο κοινού συμφέροντος, δηλαδή τον στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, και σχετίζεται συνολικά με τη συγκρότηση νέας υποδομής τηλεθέρμανσης, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει να αξιολογηθεί αποκλειστικά και μόνο υπό το πρίσμα του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ. Επίσης, οι ελληνικές αρχές προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ότι το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τμήματα υποδομής (π.χ. δίκτυο σωληνώσεων, εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες και άλλου είδους εξοπλισμό), τα οποία θα πλαισιώσουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και δεν θα επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας. 38. Οι ελληνικές αρχές διευκρινίζουν ότι αποτελεί κοινή πρακτική στα συστήματα τηλεθέρμανσης το κυρίως μέρος της παρεχόμενης θερμικής ενέργειας ετησίως, να παρέχεται από βασική μονάδα. Λόγω του υψηλού κόστους αγοράς ανά MW θερμικό της βασικής μονάδας, χρησιμοποιείται επίσης και δεύτερη μονάδα για να καλύψει τις αιχμές του συστήματος τηλεθέρμανσης σε ημερήσια βάση, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται σποραδικά ως μονάδα αποθήκευσης σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας της μονάδας βάσης. 39. Συγκεκριμένα, η υποδομή που περιγράφεται στο έργο χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει την παροχή θερμικής ενέργειας από τον τοπικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Μελίτης στην πόλη της Φλώρινας σε λειτουργία φορτίου βάσης και αιχμής. Όταν ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Μελίτης είναι σε λειτουργία, η συνολική ποσότητα θερμικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για ΤΘ παρέχεται εξ ολοκλήρου από τη ΔΕΗ. Ωστόσο, εάν η ΔΕΗ δεν λειτουργεί λόγω απρόβλεπτης βλάβης του εξοπλισμού, οι λέβητες αποθήκευσης θα αρχίσουν να λειτουργούν ώστε να διασφαλίσουν την παροχή θερμικής ενέργειας για ΤΘ στην πόλη, έως ότου η ΔΕΗ αρχίσει εκ νέου να λειτουργεί. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη λεβήτων είναι μόνο βοηθητική, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή θερμικής ενέργειας στο προτεινόμενο σύστημα τηλεθέρμανσης, ανεξάρτητα από την πιθανότητα διακοπής του συστήματος της ΔΕΗ. 40. Οι ελληνικές αρχές δηλώνουν ότι σκοπός των λεβήτων δεν είναι η παραγωγή θερμικής ενέργειας, αλλά μόνο η συγκυριακή παροχή θερμικής ενέργειας όταν είναι αναγκαίο, αφού η λειτουργία τους εξαρτάται από μία στατιστική παράμετρο όπως αυτή της διακοπής λειτουργίας του συστήματος της ΔΕΗ, και ότι η ετήσια ποσότητα θερμικής ενέργειας που ενδεχομένως παρέχεται δεν αναμένεται να είναι τόση ώστε να θεωρηθεί η συγκυριακή λειτουργία του λέβητα ως παραγωγή θερμικής ενέργειας. 41. Επιπρόσθετα, η παροχή θερμικής ενέργειας μέσω της λειτουργίας λεβήτων, λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής τιμών ενέργειας που θα εφαρμόζεται, δεν θα είναι κερδοφόρα για τη ΔΕΥΑΦ, αφού το κόστος του πετρελαίου ντίζελ θερμικής ενέργειας για την παραγωγή θερμικής ενέργειας θα είναι πολύ υψηλότερο από την τιμή ενέργειας τηλεθέρμανσης. 42. Κατά συνέπεια, οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι οι εν λόγω λέβητες, ως μέρος της προτεινόμενης υποδομής δεν αφορούν τη δημόσια χρηματοδότηση 9

10 παραγωγής ενέργειας, και γι αυτόν τον σκοπό δεν εφαρμόζονται στο εν λόγω υποέργο οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 43. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι επιλέξιμο είναι ολόκληρο το κόστος υλοποίησης του έργου, το οποίο σχετίζεται εξ ολοκλήρου με την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί επένδυση αναφοράς ή αντιπαράδειγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. 44. Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα κινήτρου του έργου, οι ελληνικές αρχές διευκρινίζουν ότι η επίσημη αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υπεβλήθη από τον δικαιούχο στις εθνικές αρχές 2010 μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από την αρχή διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη ». 45. Οι ελληνικές αρχές έχουν χορηγήσει ανάλυση κόστους-οφέλους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του εγγράφου «Οδηγός για την ανάλυση κόστουςοφέλους των επενδυτικών σχεδίων», έργα που παράγουν έσοδα, (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, που δημοσιεύθηκε στις 05/08/2009. Σύμφωνα με τη σελίδα 4, παράγραφος 2.2 «Κόστος επένδυσης», υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που το έργο είναι μέρος υφιστάμενης υποδομής η οποία παράγει έσοδα, και είναι δύσκολο να διαχωριστούν τα έσοδα της νέας και της υφιστάμενης υποδομής, δύναται να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των «Υπολειπόμενων παλαιών δαπανών». Με αυτή τη μέθοδο, λαμβάνονται υπόψη οι επενδυτικές δαπάνες τόσο της προτεινόμενης υποδομής όσο και της υφιστάμενης, εκτιμώμενης στην υπολειμματική της αξία. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά έσοδα ολόκληρου του έργου. Το προτεινόμενο έργο εμπίπτει στην ανωτέρω περίπτωση, αφού αφορά την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεθέρμανσης και είναι δύσκολο να διαχωριστούν τα έσοδα του τελικού επεκταθέντος συστήματος τηλεθέρμανσης από εκείνα του υφιστάμενου. 46. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν λεπτομερή χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση κόστους-ωφέλειας, οι οποίες, κατά την άποψή τους, καταδεικνύουν ότι, χωρίς την υπό εξέταση επιχορήγηση, ένα τέτοιο έργο δεν θα ήταν βιώσιμο, εκτός αν γινόταν δεκτό ότι οι υπηρεσίες τηλεθέρμανσης θα παρέχονται σε σημαντικά υψηλότερες και απαράδεκτες από κοινωνική άποψη τιμές. Εξάλλου, με γνώμονα τις προαναφερθείσες αναλύσεις και την εξοικονόμηση πόρων που θα επιτευχθεί με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων σε σύγκριση με το αρχικό επιχειρησιακό σχέδιο, οι ελληνικές αρχές θεωρούν επίσης ότι το ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται στο ελάχιστο. Υποστηρίζουν ακόμη ότι επί του παρόντος δεν προβλέπεται καμία άλλη στήριξη οιασδήποτε μορφής για την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της τηλεθέρμανσης. 47. Οι ελληνικές αρχές προβάλλουν επίσης το επιχείρημα ότι οι τελικοί δικαιούχοι είναι καταναλωτές, και δη ως επί το πλείστον οικίες, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών και κτίρια δημόσιων υπηρεσιών (των τομέων υγείας, παιδείας και αναψυχής) του οικιστικού συγκροτήματος της Φλώρινας. Εξ αυτού συμπεραίνουν ότι ο αντίκτυπος για τον ανταγωνισμό είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Εν τέλει, οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι η υποδομή τηλεθέρμανσης έχει από τη φύση της τοπικό χαρακτήρα και ότι οι συνέπειες τυχόν κρατικής χρηματοδότησης σε μια τέτοια τοπική αγορά δεν μπορεί να 10

11 θεωρηθεί ότι θα επηρεάσουν αρνητικά το ενδοκοινοτικό εμπόριο, και υπενθυμίζουν παράλληλα ότι η ΔΕΥΑΦ είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση. III. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ III.1 Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 48. Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, ένα μέτρο στήριξης μιας επιχείρησης συνιστά κρατική ενίσχυση εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: το μέτρο (α) παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο χρηματοδοτείται από το κράτος ή με κρατικά μέσα, είναι επιλεκτικό επηρεάζει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ. 49. Σε ό,τι αφορά τις τέσσερις προαναφερθείσες προϋποθέσεις: Το υπό εξέταση μέτρο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα κονδύλια από το ΕΤΠΑ χαρακτηρίζονται ως κρατικοί πόροι μόλις τεθούν υπό τον έλεγχο ενός κράτους μέλους 5. Η ενίσχυση παρέχεται από το κράτος μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν, κατ εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην ανωτέρω αιτιολογική σκέψη αριθ. 27, δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα. Ως εκ τούτου, γίνεται δεκτό ότι η ενίσχυση χορηγήθηκε με την άμεση χρήση κρατικών πόρων 6 και μπορεί να καταλογισθεί στο κράτος 7. Το μέτρο περιλαμβάνει την παροχή άμεσης επιχορήγησης και δάνειο με ευνοϊκούς όρους, πράγμα που σημαίνει ότι προσπορίζει οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο. Το μέτρο έχει επιπλέον επιλεκτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι επελέγη ένας και μόνον δικαιούχος για να λάβει τους διαθέσιμους πόρους, μεταξύ περιορισμένου αριθμού επιλέξιμων οντοτήτων. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι σχετικές αγορές είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό και στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, επί τη βάσει πάγιας νομολογίας 8, το μέτρο είναι, επομένως, ικανό να επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της ΕΕ Βλέπε, μεταξύ άλλων, την απόφαση της Επιτροπής N 157/2006 Ηνωμένο Βασίλειο, στη σκέψη 29. Πρβλ., μεταξύ άλλων, Preussen-Elektra, αυτόθι, σκέψη 58. Πρβλ., μεταξύ άλλων, την απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας Μαΐου 2002, για την υπόθεση C- 482/99 Γαλλία κατά Επιτροπής (Stardust Marine), Συλλογή 2002, I-4397, σκέψη 24. Πρβλ. π.χ. την απόφαση του Δικαστηρίου επί της υπόθεσης Philip Morris κατά Επιτροπής (υπόθεση 730/79, Συλλογή 1980, σ , σκέψη 11) και την απόφαση του Δικαστηρίου επί της υπόθεσης Air Liquide Industries κατά Ville de Seraing et Province de Liège (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C 393/04 και C 41/05, Συλλογή 2006, σ I-05293). 11

12 50. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το κοινοποιηθέν μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επιχορήγησης και του δανείου με ευνοϊκούς όρους, συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. III.2. Νομιμότητα του μέτρου 51. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές δηλώνουν ότι δεν έθεσαν το κοινοποιηθέν μέτρο ενίσχυσης σε εφαρμογή πριν από τη χορήγηση έγκρισης από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. III.3 Συμβατότητα κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ 52. Σύμφωνα με πάγια πρακτική η οποία στηρίζεται σε παρελθούσες υποθέσεις 9, και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 10, η Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει τη συμβατότητα της ενίσχυσης για υποδομή τηλεθέρμανσης απευθείας βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ. 53. Το προτεινόμενο έργο αφορά στο σύνολό του την επέκταση της υφιστάμενης υποδομής τηλεθέρμανσης της ευρύτερης περιοχής Φλώρινας και οιοδήποτε ενεχόμενο στοιχείο κρατικής ενίσχυσης θα πρέπει να αξιολογηθεί αποκλειστικά δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, όπως προβλέπεται στην υποσημείωση 44 των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Το προτεινόμενο έργο δεν σχετίζεται με δημόσια χρηματοδότηση της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας και εν γένει επενδύσεων που προβλέπονται στο τμήμα (120) και (121) των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 54. Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, «οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον» μπορούν να χαρακτηριστούν ως συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά. Επί του προκειμένου, η Επιτροπή διερευνά κατά πόσον το μέτρο ενίσχυσης: α) αποβλέπει στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού συμφέροντος, β) αποτελεί πρόσφορο μέσο για την επίτευξη του στόχου κοινού συμφέροντος, γ) είναι ικανό να λειτουργήσει ως κίνητρο (δηλαδή οδηγεί σε μεταβολή της συμπεριφοράς του δικαιούχου), 9 10 Βλ. απόφαση της Επιτροπής SA.31091(2011/NN) Ελλάδα, SA (N 494/2010) Ιταλία, SA (N 584/2008) - Γαλλία, SA (N 485/2008) - Αυστρία Βλ. την αιτιολογική σκέψη 67 και την υποσημείωση αριθ. 44 των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις. 12

13 δ) είναι αναλογικό (δηλαδή δεν προσπορίζει υπεραντιστάθμιση στον δικαιούχο), ε) στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις ενδοενωσιακές συναλλαγές σε περιορισμένο βαθμό, έτσι ώστε το συνολικό αποτέλεσμα που επέρχεται να είναι θετικό. III.3.1 Στόχος κοινού συμφέροντος 55. Ως στόχος κοινού συμφέροντος νοείται ένας στόχος για τον οποίον η ΕΕ έχει αναγνωρίσει ότι εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των κρατών μελών. Οι ελληνικές αρχές ορίζουν ότι το υπό εξέταση καθεστώς αποβλέπει στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στην προστασία του περιβάλλοντος. 56. (62) Όπως υπενθυμίζεται στην απόφασή της στην υπόθεση SA (2011/N) 11, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν αναφερθεί στην απόφαση C (2007) 5442, της 5ης Νοεμβρίου 2007, για τη θέσπιση του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος κατ εφαρμογή του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για την περίοδο Το πρόγραμμα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη στήριξη έργων που οδηγούν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της υλοποίησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας. 57. Εξάλλου, η οδηγία 2009/28/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις για την ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των εθνικών στόχων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις μειώσεις εκπομπών ρύπων. Ειδικότερα, το άρθρο 13 παράγραφος 3 της προαναφερθείσας οδηγίας προβλέπει τα εξής: «Τα κράτη μέλη συνιστούν σε όλους τους φορείς, ιδίως τους τοπικούς και περιφερειακούς διοικητικούς φορείς να μεριμνούν για την εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων [ ] τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανακαίνιση βιομηχανικών ή οικιστικών περιοχών». 58. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η υποδομή τηλεθέρμανσης προάγει την αποτελεσματικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον χρήση πρωτογενών πηγών ενέργειας, δεδομένου ότι οι κεντρικές εγκαταστάσεις που θα τροφοδοτούν το σύστημα θα πρέπει να πληρούν αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που ισχύουν για τις αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται καλύτερος έλεγχος των εκπομπών ρύπων (π.χ. σωματιδίων NOx και SOx) και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις οικείες αστικές περιοχές. 59. Συνεπώς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το υπό εξέταση καθεστώς αποβλέπει στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στην προστασία του περιβάλλοντος. III.3.2 Καταλληλότητα του μέσου 11 Υπόθεση SA (2011/N) Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας: σύνδεση με τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Καρδιάς και επέκταση του δικτύου διανομής, απόφαση της

14 60. Ένα μέσο θεωρείται κατάλληλο εφόσον δεν υπάρχουν άλλες μέθοδοι οι οποίες να προκαλούν μικρότερες στρεβλώσεις και να οδηγούν στην επίτευξη των ίδιων αποτελεσμάτων. 61. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, με βάση την ελληνική νομοθεσία, οι υπηρεσίες τηλεθέρμανσης θα παρέχονται σε κοινωνικά αποδεκτές τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι ο δικαιούχος δεν θα έχει την ευχέρεια να καθορίζει αυτόνομα τις τιμές σε επίπεδο το οποίο θα κάλυπτε το κόστος της επένδυσης συν μια δίκαιη αμοιβή για την εισφορά ιδίων κεφαλαίων εάν υποτεθεί ότι το έργο θα υλοποιείτο χωρίς κρατική ενίσχυση. Σχετικά με το θέμα αυτό, υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑΦ είναι υποχρεωμένη να παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες σε τιμές κατά 25% χαμηλότερες από τις τιμές της συμβατικής θέρμανσης. 62. Με βάση τα προεκτεθέντα πληροφοριακά στοιχεία, συνάγεται ότι δεν υπάρχει άλλο, λιγότερο στρεβλωτικό, μέσο για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Επομένως, η σχεδιαζόμενη ενίσχυση συνιστά κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της κατασκευής της νέας υποδομής τηλεθέρμανσης της πόλης της Φλώρινας και για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων από την άποψη της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και του περιορισμού των εκπομπών ρύπων. III.3.3 Χαρακτήρας κινήτρου και αναγκαιότητα της ενίσχυσης 63. Μια κρατική ενίσχυση είναι ικανή να λειτουργήσει ως κίνητρο εάν μεταβάλλει τη συμπεριφορά του δικαιούχου προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου κοινού συμφέροντος. 64. Πρώτον, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι ελληνικές αρχές αποδεικνύουν ότι η ΔΕΥΑΦ δεν ξεκίνησε καμία δραστηριότητα πριν από την ανάλυση των κύριων χρηματοοικονομικών παραμέτρων του έργου και την ανάληψη σαφούς δέσμευσης από την κυβέρνηση να παράσχει στήριξη δυνάμει του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος. 65. Κατά δεύτερον, σε συνάρτηση με πάγια πρακτική η οποία στηρίζεται σε παρελθούσες υποθέσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι υπηρεσίες τηλεθέρμανσης δεν προσπορίζουν εν γένει ικανοποιητική απόδοση στις επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν σε υποδομή τηλεθέρμανσης, εξαιτίας του πολύ υψηλού κόστους της δημιουργίας δικτύου μεταφοράς και διανομής, για την κάλυψη του οποίου θα απαιτούντο σημαντικά άμεσα έσοδα. 66. Επιπλέον, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεθέρμανσης είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν κοινωνικά αποδεκτές τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ενσωματώνουν κατ ανάγκη στις τιμές όλα τα έξοδα που τους βαρύνουν. Σχετικά με το θέμα αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αναλυτικοί υπολογισμοί της αποδοτικότητας τους οποίους έχουν υποβάλει οι ελληνικές αρχές συμβαδίζουν με τις συνήθεις πρακτικές της αγοράς και υποδηλώνουν ότι η υπό εξέταση επένδυση αφ εαυτής δεν είναι οικονομικά βιώσιμη. Συγκεκριμένα, ο συνολικός συντελεστής εσωτερικής απόδοσης (ΣΕΑ) του υπό εξέταση έργου, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης, είναι αρνητικός και ανέρχεται σε -6.89% ενώ η καθαρή παρούσα αξία υπολογίζεται με βάση προεξοφλητικό επιτόκιο 5%, το οποίο συμβαδίζει με το επιτόκιο που εφαρμόζεται για τα δάνεια προς τη ΔΕΥΑΦ, και είναι συνεπώς αρνητική. 14

15 67. Εξάλλου, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, το έργο δεν θα οδηγήσει στη δημιουργία φορολογήσιμων εισοδημάτων κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας που λαμβάνεται ως βάση. Υπό τις δεδομένες συνθήκες, οποιοδήποτε τέτοιο έργο θα προσήλκυε μετά δυσκολίας το ενδιαφέρον ενός επενδυτή ελεύθερης αγοράς. 68. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι, με γνώμονα την αποστολή του δικαιούχου και τους λειτουργικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκειται, η ενίσχυση παρέχει στη ΔΕΥΑΦ το απαραίτητο κίνητρο για να επενδύσει στη συγκεκριμένη υποδομή. III.3.4 Αναλογικότητα 69. Ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης θεωρείται αναλογικό αν είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε η ενίσχυση να περιορίζεται στο ελάχιστο και υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι επιλέγονται με βάση διαφανή και επί ίσοις όροις διαδικασία. 70. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ενίσχυση χορηγήθηκε με βάση διαφανή και επί ίσοις όροις διαδικασία, η οποία ήταν ανοικτή σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν το δικαίωμα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας να παρέχουν υπηρεσίες υποδομής τηλεθέρμανσης (ήτοι δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα), με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του συνολικού κόστους. 71. Όλα τα υποέργα θα υλοποιηθούν μέσω ανοιχτών δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με την οδηγία 18/2004 της 30ής Μαρτίου Οι διαγωνισμοί για την ανάθεση υποέργων θα είναι διαφανείς, στο πλαίσιο ανοιχτών δημόσιων διαγωνισμών, επί ίσοις όροις, σύμφωνα με τη νομοθεσία ΕΕ για τους δημόσιους διαγωνισμούς σχετικά με δημόσια έργα κατασκευής και παροχών. Κατ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η επενδυτική δαπάνη και κατ ακολουθία η ένταση ενίσχυσης (ποσό) περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο. Επιπλέον, χωρίς την ενίσχυση, όπως αποδεικνύει σαφώς η ανάλυση κόστους-οφέλους, αυτό το έργο δεν θα ήταν εφικτό. 72. Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των επενδυτικών δαπανών, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα στοιχεία κόστους που επιτρέπονται σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση που διαβίβασαν οι ελληνικές αρχές αναφέρονται μόνο στην αγορά εξοπλισμού υποδομής και τις σχετικές δραστηριότητες (όπως μηχανολογικές εργασίες, σχεδιασμός, εργασίες πολιτικού μηχανικού). Επιπλέον, όσον αφορά το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης που απορρέει από το δάνειο υπό ευνοϊκούς όρους, η Επιτροπή θεωρεί ότι το σκεπτικό και ο υπολογισμός που προέβαλαν οι ελληνικές αρχές πληροί τις διατάξεις της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008 /C 14/02). 73. Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, με βάση ομοίως τις προαναφερθείσες παρελθούσες υποθέσεις, είναι πιθανό να θεωρηθούν επιλέξιμες όλες οι επενδυτικές δαπάνες, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί μια τεχνικά συγκρίσιμη επένδυση η οποία να παρέχει χαμηλότερο βαθμό περιβαλλοντικής προστασίας, επειδή δεν ισχύουν εν προκειμένω υποχρεωτικά πρότυπα, εθνικά ή κοινοτικά, και δεν θα ήταν 15

16 ρεαλιστικό να αναμένεται ότι μια επιχείρηση θα προέβαινε από μόνη της σε συγκρίσιμη κεντρική επένδυση χωρίς ενίσχυση. 74. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η επένδυση σε λέβητες στήριξης δύναται να θεωρηθεί ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος τηλεθέρμανσης. Η θέρμανση παρέχεται στη Φλώρινα μόνο από ένα προμηθευτή και παράγεται μόνο από ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση εκτάκτων περιστατικών δεν υπάρχει εναλλακτική λύση που να παρέχεται από άλλους παραγωγούς θέρμανσης για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή θέρμανσης. Σε μία τέτοια κατάσταση, όσον αφορά την παροχή θέρμανσης, είναι δικαιολογημένη η συμπερίληψη των δαπανών για λέβητες ως αναπόσπαστο μέρος των επενδυτικών δαπανών του συστήματος θέρμανσης. 75. Είναι επίσης σκόπιμο να επισημανθεί ότι, σε συνάρτηση με τους προαναφερόμενους υπολογισμούς αποδοτικότητας, η καθαρή παρούσα αξία που αναμένεται να επιτευχθεί με την ενίσχυση παραμένει αρνητική, και η ΔΕΥΑΦ μπορεί να θεωρηθεί ότι δέχεται να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη επένδυση μόνον με βάση την κοινωνική αποστολή που της έχουν αναθέσει οι κεντρικές αρχές. Εξάγεται, συνεπώς, το συμπέρασμα ότι ο δικαιούχος δεν είναι πιθανό να αποκομίσει υπερβολικά κέρδη από την κατασκευή και εκμετάλλευση του ενισχυόμενου έργου. 76. Σχετικά με το θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τα πληροφοριακά στοιχεία που έχουν υποβάλει οι ελληνικές αρχές, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υπό εξέταση ενίσχυση διασφαλίζει ότι το ύψος της θα περιορισθεί στο ελάχιστο. III.3.5 Στρέβλωση του ανταγωνισμού και επηρεασμός του ενδοενωσιακού εμπορίου 77. Ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης είναι συμβατό με την κοινή αγορά εφόσον δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό και το ενδοενωσιακό εμπόριο ή αν οι συνέπειες που προκύπτουν είναι περιορισμένες και ισορροπημένες σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο κοινού συμφέροντος. 78. (61) Η Επιτροπή υπενθυμίζει καταρχάς ότι η ΔΕΥΑΦ λογίζεται ως δραστηριοποιούμενη στον επιχειρηματικό κλάδο της αγοράς τηλεθέρμανσης, χωρίς ωστόσο να δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 79. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι ούτε η ΔΕΥΑΦ ούτε η ΔΕΗ θα αποκομίσουν κάποιο ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από το υπό εξέταση έργο. Σχετικά με το θέμα αυτό, επισημαίνονται τα εξής: (α) Η ΔΕΥΑΦ δεν εισπράττει καμία αμοιβή με βάση τους όρους της αγοράς, όπως εξηγείται παραπάνω, λόγω κυρίως της υποχρέωσης την οποία υπέχει να παρέχει τη θερμική ενέργεια που αγοράζει από τη ΔΕΗ στους κατοίκους της πόλης της Φλώρινας έναντι κοινωνικού τιμολογίου. (β) Η ΔΕΗ δεν είναι σε θέση να αντλήσει κανένα ουσιαστικό έμμεσο πλεονέκτημα ή δευτερογενές όφελος από την πρόσθετη υποδομή, και τούτο για τους εξής, μεταξύ άλλων, λόγους: 16

17 - Η θερμική ενέργεια η οποία ανακτάται και χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου από τη ΔΕΥΑΦ θα πληρώνεται από τη ΔΕΥΑΦ στη ΔΕΗ σε τιμή χωρίς κανένα κέρδος; - Η ΔΕΗ δεν έχει την κυριότητα του νέου εξοπλισμού υποδομής τηλεθέρμανσης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τον πωλήσει στο μέλλον και να λάβει το αντίστοιχο κέρδος ή να τον χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε άλλο σκοπό μετά τη λήξη της συμφωνίας με τη ΔΕΥΑΦ. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει όφελος για τη ΔΕΗ που να συνδέεται με την υπολειμματική αξία της επένδυσης σε υποδομή τηλεθέρμανσης από τη ΔΕΥΑΦ. - Η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ δεν αυξάνεται από τη συγκεκριμένη επένδυση. Αντιθέτως, για τεχνικούς λόγους, η υφιστάμενη διαδικασία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας καταλήγει σε ελαφρά μείωση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Επιπλέον, η ΔΕΗ δεν θα τύχει καμίας μείωσης όσον αφορά λειτουργικές δαπάνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσμα των νέων εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, διότι η κρατική χρηματοδότηση δεν απευθύνεται στην παραγωγή ενέργειας, αλλά μόνο στην επένδυση υποδομής για τηλεθέρμανση. - Η ΔΕΗ δεν θα έχει κανένα κίνητρο να υλοποιήσει με δικές της δαπάνες και για δικό της όφελος το εν λόγω έργο διότι, σύμφωνα με την υποβληθείσα ανάλυση κόστους-οφέλους, δεν θα είναι σε θέση να πωλεί θερμική ενέργεια στους νέους πελάτες της Φλώρινας σε ελκυστικές τιμές, εφόσον αυτοί οι πελάτες χρησιμοποιούν ήδη την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται από τη ΔΕΗ. - Εξάλλου, η πρόσβαση τρίτων παραγωγών ενέργειας στην υποδομή διανομής θέρμανσης είναι ελεύθερη. Ως εκ τούτου, η ΔΕΗ και η ΔΕΥΑΦ δεν αποκτούν μονοπώλιο για τη χρήση της υποδομής διανομής θέρμανσης. 80. Εξάλλου, η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι η πρόσβαση των τρίτων στην υποδομή της ΔΕΥΑΦ διασφαλίζεται για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προμηθεύσουν θερμική ενέργεια στην εξυπηρετούμενη οικιστική περιοχή. 81. Θερμική ενέργεια θα χορηγείται σε επιπλέον 550 κτίρια ως αποτέλεσμα αυτής της χρηματοδοτούμενης από το κράτος νέας υποδομής. Αυτά τα κτίρια είναι κυρίως τοπικές οικίες και επίσης μικρά τοπικά εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών. Στην περιοχή της Φλώρινας, με εξαίρεση τα τοπικά καταστήματα, δεν είναι εγκατεστημένη καμία επιχείρηση βιομηχανικής δραστηριότητας ή υπηρεσιών, οι οποίες αποκτούν επιλεκτικό πλεονέκτημα υπό μορφή φθηνότερης θερμικής ενέργειας με την επέκταση της τηλεθέρμανσης, το οποίο θα μπορούσε να νοθεύσει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 82. Επομένως, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η νόθευση του ανταγωνισμού είναι περιορισμένη και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη με βάση το κοινωνικό συμφέρον που αντιπροσωπεύει η παροχή υπηρεσιών τηλεθέρμανσης σε χαμηλές τιμές, καθώς επίσης με βάση τις ρυθμίσεις διασφάλισης που εφαρμόζουν οι ελληνικές αρχές (π.χ. μέθοδοι υπολογισμού της τιμής που θα 17

18 χρεώνει η ΔΕΗ στη ΔΕΥΑΦ, πρόσβαση τρίτων, διεξαγωγή διαγωνισμού τόσο για την ανάθεση στη ΔΕΥΑΦ όσο και για την επακόλουθη εκτέλεση των έργων πολιτικού μηχανικού). 83. Εν τέλει, με βάση την πρακτική που προκύπτει από παρελθούσες υποθέσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταφορά θερμότητας είναι εξ ορισμού συνυφασμένη με τον τόπο στον οποίον βρίσκονται οι αναγκαίοι αγωγοί, πράγμα που σημαίνει ότι έχει τοπικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, οι συνέπειες της χρηματοδότησης του υπό εξέταση έργου για τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών είναι εκ προοιμίου περιορισμένες. III.3.6 Πρόταση 84. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υπό εξέταση ενίσχυση είναι δυνατό να εγκριθεί απευθείας δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ. IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Με βάση το προεκτεθέν σκεπτικό, η Επιτροπή αποφάσισε να μην εγείρει αντιρρήσεις σε σχέση με το κοινοποιηθέν μέτρο λόγω του ότι η ενίσχυση πρέπει να θεωρηθεί συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ και του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Εάν η παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν πρέπει να κοινολογηθούν σε τρίτους, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογημένη αίτηση εντός της προθεσμίας αυτής, θα θεωρηθεί ότι συμφωνείτε όσον αφορά την κοινολόγηση σε τρίτους και τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της επιστολής, στη γλώσσα του αυθεντικού κειμένου, στον εξής δικτυακό τόπο: Η αίτησή σας θα πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή με φαξ στην ακόλουθη διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού State Aid Registry 1049 Brussels Αριθ. φαξ: Με εκτίμηση, Για την Επιτροπή 18 Joaquín ALMUNIA Αντιπρόεδρος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

SA.34918 (2012/N) Ελλάδα Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου

SA.34918 (2012/N) Ελλάδα Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 C(2013) 4415 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: SA.34918 (2012/N)

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 128/2012 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα 20 χρόνια 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα 12/12/1993 : λειτουργεί η Τηλεθέρμανση 1994 : ιδρύεται η κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) που: Ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Κρατικές ενισχύσεις Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA 33889 (2011/N) Μέτρα υπέρ των παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοζάνη, 31-7-2015 Αρ. Πρωτ. : 605 Πληροφορίες : Πέτρος Αλμπάνης Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα : Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας Πριν από πενήντα χρόνια, το έτος 1965, ξεκίνησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε.

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 3. Οι απόψεις του αρμοδίου για τον ανταγωνισμό στην Ε.Ε. Joaquín Almunia 4. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΕΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2015 Ανδρέας Τσάλας, Οικονομολόγος, ΜΑ, ΜΒΑ, PhD Cand. Τμήμα Χορήγησης Δανείων Ο.Τ.Α. Τ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 574 final 2014/0264 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1147/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 31ης Οκτωβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1147/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 31ης Οκτωβρίου 2008 22.11.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1147/2008

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 421 final 2011/0295 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2 C(2) 5071 final Αντικείμενο: Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.34586 (2/N) Ελλάδα Εκσυγχρονισμός αερολιμένα Χανίων Αξιότιμε κύριε, 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 420 final 2011/0297 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές

Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.III.2007 E(2007)1371 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 652/2006 Κύπρος Φορολογικές απαλλαγές για τη χρήση βιοκαυσίμων για τις μεταφορές Κύριε Υπουργέ, Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ)» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση 2006/32/ΕΚ (ενεργειακές υπηρεσίες) 2004/8/ΕΚ (συμπαραγωγή) 2009/125/ΕΚ (Eco design) 2010/30/ΕΕ (eco labeling) 3855/2010 (95

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό

Αναφορικά. με το πιο. μπορούν. Με εκτίμηση, Ευρωπαϊκό Λευκωσία, 17 Ιουλίου 2014 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Θέμα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Τράπεζας Κύπρου Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας επισυνάπτονται οι σχετικές πληροφορίες για τα Σχέδια JEREMIE και Trade Finance

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 C(2013) 6700 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βρυξέλλες, 07.11.2012 C(2012) 7563 final Θέμα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.34466 (2012/N) - Κύπρος Κρατική στήριξη προς το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας Αξιότιμη κυρία, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης Τιμολόγηση του νερού Μάρκος Σκληβανιώτης Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του

Διαβάστε περισσότερα

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ) Τηλεθέρµανση Κοζάνης: παρούσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης ήµος και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΔ: 49.4) ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 180.000 ΣΚΟΠΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα