ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς:: 1) Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο 2) Tα Μέλη του Δ.Σ. Αιγιαλείας 3) Tους κ.κ. Προέδρους των Δημοτ. Κοινοτήτων Αιγίου, Ροδοδάφνης, Διακοπτού & 4) κ.κ. Προέδρους & Εκπρ. των Τοπικών Κοινοτήτων ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας. Κύριοι, Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67& 68 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Δ..K. Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο) στις τέσσερις (4) Mαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους Απ ευθείας ανάθεση στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για την σύνταξη τεχνικής έκθεσης με τίτλο: «Τεχνική Έκθεση επί των επιπτώσεων των αμμοληψιών στο παράκτιο και ποτάμιο σύστημα του Δήμου Αιγιαλείας. 3. Aποδοχή της ένταξης του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δ.Αιγιαλείας» στο Τοπικό Πρόγραμμα Leader του άξονα 4 του Π.Α.Α

2 4. Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του ΟΣΕ στην ΔΚ Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για την στέγαση Κέντρου πληροφόρησης οδοντωτού σιδηρόδρομου και φαραγγιού Βουραϊκού» του Μέτρου 41, του άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » με κωδ. ΟΠΣΑΑ Aποδοχή πίστωσης ποσού ,09 από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολ.Μονάδων για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014». 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 για την εγγραφή νέων έργων (απόφαση Δ.Σ. 609/2014). 7. Tροποποίηση της υπ αριθ.6/2015 Α.Δ.Σ. περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2) απασχόλησης. 8. Καθορισμός θερινής αρδευτικής περιόδου & αριθμού θέσεων υδρονομέων, έτους 2015 στον Δήμο Αιγιαλείας. 9. Καθορισμός θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2015 & θέσης υδρονομέα για τον Β Τομέα Γεώτρησης στην Τ.Κ. Αμπελοκήπων. 10. Εκλογή υδρονομέα στην Τ.Κ. Χρυσανθίου για την χειμερινή αρδευτική περίοδο Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στον Δήμο Αιγιαλείας. (άρθρο 78 του Ν.3852/2010). 12. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) του Δήμου Αιγιαλείας. 13. Ορισμός υπόλογου λογαριασμού έργου ΕΣΠΑ. 14. Αποδοχή παραίτησης μελών της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας & ορισμός νέων μελών. 15. Έγκριση 1 ης αναμόρφωσης το προϋπολογισμού του Γατείου Κληροδοτήματος οικον.έτους Έγκριση απολογισμού κληροδοτήματος Π. Χαραλάμπους οικ. έτους Στην υπ αριθ.30/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α),σχετικά με παραχώρηση της διαχείρισης του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου, του περιβάλλοντος χώρου καθώς και του Υπαίθριου Θεάτρου. 18. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εκμίσθωσης με δημοπρασία σε κτηνοτρόφους των χορτολιβαδίων της Δ.Ε.Ακράτας για το έτος Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών». 20. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας επισκευής & συντήρησης αντλιοστασίων των Δ.Ε. του Δ. Αιγιαλείας (πλην Δ.Ε. Αιγίου). 21. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην Τ.Κ. Σελινούντος (από εργοστάσιο Κλωνή έως εργοστάσιο ΑΡΤΕΝ) 22. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης τριών (3) στύλων στην Τ.Κ. Νικολαιίκων της Δ.Ε. Διακοπτού. 2

3 23. Έγκριση της αναγκαιότητας της ηλεκτροδότησης γηπέδου μπάσκετ στην Τ. Κ. Βαλιμιτίκων με τριφασική παροχή ΝΟ Έγκριση της αναγκαιότητας της ηλεκτροδότησης του Δημοτικού Σχολείου στην Τ. Κ. Κουνινάς με τριφασική παροχή ΝΟ Έγκριση αναγκαιότητας της «Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών Δ.Ε. Αιγείρας - Ακράτας». 26. Έγκριση αναγκαιότητας της «Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών Δ.Ε. Αιγίου». 27. Έγκριση αναγκαιότητας της «Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών Δ.Ε. Διακοπτού». 28. Έγκριση αναγκαιότητας της «Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών Δ.Ε. Συμπολιτείας-Ερινεού». 29. Αναγκαιότητα απευθείας αγοράς ακινήτου στην Άνω Κερύνεια (θέση Λευκούλα) Δ.Ε Διακοπτού. 30. Καθορισμός θαλασσίων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς. 31. Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδού (παρόδου) της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας. 32. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Μικρά Τεχνικά Έργα Δ. Αιγιαλείας». 33. Έγκριση Παράτασης Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού νοσοκομείου του Δήμου Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου». 34. Έγκριση Παράτασης Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. Βαλιμιτίκων». 35. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού». 36. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου». 37. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας». 38. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στο Τ.Δ. Χρυσανθίου» 39. Έγκριση 2 ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας» 40. Έγκριση 3ης Παράτασης Προθεσμίας Εργασιών του έργου: «BEΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ KEΡΝΙΤΣΑ, ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΤΙ». 41. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας». 42. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας». 43. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού». 44. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ» 3

4 45. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ANΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟ- ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ» 46. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΚΑΜΑΡΩΝ - ΖΗΡΙΑΣ». 47. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. και 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Κατασκευή έργων υποδομής για δημιουργία πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τεμένης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας". 48. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασμού Εθνικής Επετείου «25 ης Μαρτίου Eγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασμού της Τοπικής Θρησκευτικής εορτής «Ζωοδόχου Πηγής». 50. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων συμπολιτών. 51. Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα φιλοξενίας αστέγου, λόγω δυσχερών καιρικών συνθηκών. 52. Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα δενδροφύτευσης οδών, πλατειών και λοιπών χώρων. 53. Στην υπ αριθ.1/2015 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί δημιουργίας δικτύου πολιτιστικών διαδρομών. 54. Στην υπ αριθμ. 5/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μη παραχώρησης χώρου στην πλατεία Αγ.Λαύρας και στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων για τοποθέτηση τροχοφόρου τρέιλερ. 55. Στην υπ αριθμ. 6/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί απαγόρευσης θέσης στάθμευσης και κίτρινης διαγράμμισης έμπροσθεν γραφείου Συλλόγου «Ο καλός Σαμαρείτης» επί της οδού Ερμού 51 στο Αίγιο. 56. Στην υπ αριθμ. 7/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου αυτοκινήτου από τον προαύλιο χώρο οικίας επί της οδού Αγίων Αποστόλων 5 στο Αίγιο. 57. Στην υπ αριθμ. 9/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί παραχώρησης καλλιεργήσιμης έκτασης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων για την πραγματοποίηση κοινωφελούς δραστηριότητας Προγράμματος Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων. 58. Στην υπ αριθμ. 11/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης ενός κατόπτρου και δύο πινακίδων (stop) στην Δ.Κ. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας. 59. Στην υπ αριθμ. 12/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί διαγράμμισης του χώρου στάθμευσης των ταξί της Δ.Κ. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας. 60. Στην υπ αριθμ. 13/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί οριοθέτησης-διαγράμμισης χώρου στάθμευσης του χώρου έξωθεν κτιρίου γραφείων της Δ.Κ. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας. 61. Στην υπ αριθμ. 15/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί έγκρισης κανονισμού κοιμητηρίου Τ.Κ.Κραθίου της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας. 4

5 62. Στην υπ αριθμ. 16/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί εκταφής οστών από ανενεργό νεκροταφείο του οικισμού Φούρνοι και μεταφορά τους στο οστεοφυλάκιο του οικισμού Άνω Πύργος της Τ.Κ. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας. 63. Στην υπ αριθμ. 26/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην περιοχή της Τ.Κ Τεμένης (ΦΑΣΗ ΤΕΜ ΚΔ 45). 64. Στην υπ αριθμ. 27/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην περιοχή της Τ.Κ Τεμένης (ΦΑΣΗ ΤΕΜ ΚΔ 46). 65. Στην υπ αριθμ. 36/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί έγκρισης εισόδου οχημάτων στα εργοταξιακά γραφεία της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε στο Αίγιο. 66. Στην υπ αριθμ. 39 /2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί παραχώρησης πάρκου Υψηλών Αλωνίων Αιγίου, 67. Στην υπ αριθμ.85/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί αντικατάστασης δένδρου στην οδό Στράτωνος & Σωτ. Λόντου 94 στο Αίγιο. 68. Στην υπ αριθμ.86/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης δύο κατόπτρων στην Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας. 69. Στην υπ αριθμ.87/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί εγκατάστασης μονάδας οπτικού δικτύου και εγκατάσταση δικτύουφρεατίων οπτικών ινών στην Τ.Κ. Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας. 70. Στην υπ αριθμ.90/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης πέντε (5) κατόπτρων και μιας πινακίδας Ρ-2 (STOP) στην Τ.Κ. Μελισσίων Δήμου Αιγιαλείας. 71. Στην υπ αριθμ.93/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης δύο ρυθμιστικών πινακίδων τύπου Ρ-39 (απαγόρευση στάθμευσης) καθώς και επτά ελαστικών κυλίνδρων (κορύνες) στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Καλαμιά της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας. 72. Στην υπ αριθμ.94/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης μιας πινακίδας τύπου Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) και διαγράμμισης οδοστρώματος επί της οδού Κρήτης 9 στην Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας. 73. Στην υπ αριθμ.95/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης έξι παραβολικών κατόπτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Μοναστηρίου της Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας. 74. Στην υπ αριθμ.97/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί εγκατάστασης μονάδας οπτικού δικτύου-φρεατίων οπτικών ινών στην Τ.Κ. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας. 75. Στην υπ αριθμ.98/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί χορήγησης-μεταφοράς μιας θέσης στάθμευσης στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 78 στο Αίγιο. 5

6 76. Στην υπ αριθμ.99/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης στην οδό Μιχαλακοπούλου στο Αίγιο. 77. Στην υπ αριθμ.80/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί διενέργειας τομής εγκάρσια δημοτικής οδού προς Άγιο Νικολάκη στην περιοχή Βουλομένο στο Αίγιο. 78. Στην υπ αριθμ.48/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μονοδρόμησης της οδού Καποδιστρίου στο Αίγιο. 79. Στην υπ αριθμ.46/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί διάνοιξης δρόμου για σύνδεση της Π.Ε.Ο με Ν.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών στην Τοπική Κοινότητα Νικολεϊκων. 80. Στην υπ αριθμ.38/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί απαγόρευσης στάθμευσης στην είσοδο και έξοδο της επιχείρησης «Top Parking», επί της οδού Παναγιωτοπούλων και Χιλιάρχου Ορεινού στο Αίγιο. 81. Στην υπ αριθμ.32/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί μη κοπής δένδρων στην οδό Προύσης 5 στο Αίγιο. 82. Χορήγηση δωρεάν παροχής ύδρευσης ½ σε αγρόκτημα στην περιοχή «Πάνω Ρουπακιά ή Ρήρα» της Τ.Κ.Σελιανιτίκων στον κ.δρούκα Βασίλειο του Θεμιστοκλή. 83. Χορήγηση δωρεάν παροχής ύδρευσης ½ σε αγρόκτημα στον Σαρκουνά της Τ.Κ. Ζήριας στον αιδεσιμότατο π. Μαμαλή Γρηγόριο. 84. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (κ.σταθακόπουλου Σπυρίδωνα) & χρέωση οφειλής στον κ.πανανουδάκη Ιωάννη. 85. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (κ.καλαμίδα Δημητρίου του Ιωάννη). 86. Επιστροφή ποσού τέλους χρήσης Πλατείας Σελιανιτίκων έτους 2014, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.(κ.ευσταθίου Γεώργιο). 87. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος,λόγω μη χρήσης βυτίου στη Δ.Ε.Διακοπτού.(κα.Φωτοπούλου Αικατερίνη). 88. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας ετων 2014,2013,2012 και 2011 στον κ.πολυδωρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου. 89. Διαγραφή ποσού ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΤΕΡΗΣ σε βάρος κ. Μητσόπουλου Ανδρέα του Παναγιώτη. 90. Διαγραφή τελών Λαϊκής 2013 κ.παπαγεωργίου Αθανασίου του Νικολάου με αριθ.καρτ: Διαγραφή τέλους ΤΑΠ κατάστασης ΔΕΗ Φεβρουαρίου έτους 2013 από καρτέλα αριθ. καρτέλας στο όνομα Ρουφογάλης Σπήλιος. 92. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο αριθ.13873, λόγω διπλής χρέωσης κατάστασης ΔΕΗ Νοεμβρίου έτους 2014 από καρτέλα αριθ στο όνομα Σταυρόπουλος Γεώργιος του Σταύρου. 93. Διαγραφή τελών ΤΑΠ φορολογουμένων Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ. 94. Διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ ετών σε βάρος Παραρά Χρυσάνθης. 95. Διαγραφές τελών Νεκροταφείου φορολογουμένων Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ. 6

7 96. Διαγραφή ποσού από ετήσια πάγια τέλη Νεκροταφείου Τ.Κ. Διγελιωτίκων. 97. Διαγραφή ποσού από ετήσιο πάγιο τέλος Νεκροταφείου Τ.Κ. Παρασκευής. 98. Διαγραφή ποσού από τέλη ανόρυξης ταφείου στο Παλαιό Νεκροταφείο Αιγίου, κ. Χαριτάτου Χρήστου του Γεωργίου. 99. Διαγραφή ποσού από ετήσιο πάγιο τέλος Νεκροταφείου ΑΙΓΙΟΥ, κ. Βαλαούρα Κων/νου Διαγραφή παράβασης ΚΟΚ σε βάρος του κ. KOLA VIDAN LLESH Διαγραφή παραβάσεων ΚΟΚ Διαγραφή χρεώσεων ύδρευσης (επανέλεγχος υδρομετρητών κ.λ.π) από τους βεβαιωτικούς - χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας Διαγραφή χρεώσεων από τους βεβαιωτικούς - χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Ντίνος 7

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013

Απολογισμός Πεπραγμένων 2012-2013 Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2012 - γεράνι ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην παρ.1 του αριθ. 217 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 20/3/2014 Αρ. Πρωτ : 21389/6682 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: -/- ΦΑΞ: -/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013. Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2013 Ελληνική Δηµοκρατία Νοµός Θεσσαλονίκης Δήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή και περιεχόµενο ετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 3 3 ης / 15-1 2 - ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα