ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα 2014

2 Συντονισμός και επιμέλεια έκδοσης Παρασκευή Ζαχαριά Γιώργος Μυλωνάκης Επιλογή και επεξεργασία κειμένων Λίλα Κατσερέλη Νικόλαος Λιωνής Για την προετοιμασία της Έκθεσης Πεπραγμένων 2013 εργάστηκε το σύνολο του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού 2013 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής:

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ 4 Μήνυμα Προέδρου 6 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ Εισαγωγή Αποστολή και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού Συνοπτική Παρουσίαση του Νομικού Πλαισίου Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού Οργανωτική δομή Η Επιτροπή Ανταγωνισμού 18 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 19 Οργανόγραμμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού Δραστηριότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού Πρόσφατες νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές Αποφάσεις της Επιτροπής σε Θέματα Ανταγωνισμού Περιγραφή Σημαντικότερων Αποφάσεων Διαπίστωσης Αντι-ανταγωνιστικών Πρακτικών Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Περιγραφή Σημαντικότερων Αποφάσεων Προληπτικού Ελέγχου Συγκεντρώσεων Πολιτικές Προώθησης Ανταγωνισμού (Advocacy) Λοιπές Αποφάσεις Πράξεις Προέδρου Δικαστικές αποφάσεις Το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού Διερεύνηση Υποθέσεων Διαχείριση Εκκρεμών Υποθέσεων Προτεραιοποίηση και Σύστημα Μοριοδότησης Ευρωπαϊκή και Διεθνής Συνεργασία Συμμετοχή σε άλλες Συναντήσεις Συνέδρια - Σεμινάρια Διοικητική Υποστήριξη Ανθρώπινο Δυναμικό - Στελέχωση Πληροφορική - Τεχνολογικές Εφαρμογές Οικονομικές καταστάσεις 90

4 4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ1 Φύση: Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Αποστολή: 99 Διερεύνηση, διαπίστωση και επιβολή κυρώσεων για αντιανταγωνιστικές πρακτικές (συμπράξεις, καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης) 99 Έλεγχος συγχωνεύσεων και εξαγορών 99 Έκδοση γνωμοδοτήσεων για άρση ρυθμιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό Επιτροπή Ανταγωνισμού: 8 μέλη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού: 112 στελέχη

5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Επιβληθέντα πρόστιμα για παραβάσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού εκ. ευρώ Θέση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (2013): 99 Κατέχει την 1 η θέση εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού, μαζί με την Ισπανία, στις έρευνες και παρεμβάσεις/αποφάσεις στον τομέα των τροφίμων, 99 Κατέχει την 7 η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού όσον αφορά σε διεκπεραίωση υποθέσεων παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού 99 Κατέχει τη 13 η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού στην κίνηση νέων ερευνών Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ECN Statistics εκ. ευρώ Θέση στην παγκόσμια κατάταξη (2013): 99 Κατέχει την 8 η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά στη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων 99 Κατέχει τη 14 η θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για αντιανταγωνιστικές πρακτικές Πηγή: Global Competition Review

6 6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μήνυμα του Προέδρου Δημήτριος Κυριτσάκης Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Αντιπρόεδρος ε.τ. Αρείου Πάγου Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 To έτος 2013 η Επιτροπή Ανταγωνισμού κλήθηκε να λειτουργήσει σε ένα επιβαρυμένο οικονομικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιήθηκε στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης δομικών προβλημάτων και αγκυλώσεων από τα υφιστάμενα από πολλών ετών θεσμικά πλαίσια και λογικές που κρατούσαν δέσμια την αγορά και προτεραιοποίησε τους τομείς των βασικών καταναλωτικών αγαθών για τα οποία η ζήτηση των καταναλωτών είναι ανελαστική, τις διαρθρωτικές αλλαγές για άνοιγμα των επαγγελμάτων και αντιμετώπιση των εμποδίων εισόδου στην αγορά, και έτσι τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας και επιχειρηματικής δράσης, και ανταποκρίθηκε άμεσα στη λειτουργία ουσιαστικού ελέγχου των συγκεντρώσεων. Εν γένει, η Επιτροπή έδωσε έμφαση στο αποτρεπτικό αποτέλεσμα των δράσεών της και εξέπεμψε σαφές μήνυμα για τις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε περιοριστικές του ανταγωνισμού και επιβλαβείς για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις πρακτικές. Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενίσχυσε τη διερεύνηση και την πάταξη καρτελικού τύπου συμπεριφορών εφαρμόζοντας τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3959/2011 και, σε περιπτώσεις επίδρασης στο διακοινοτικό εμπόριο, και τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ που απαγορεύουν όλες τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες τις αντιανταγωνιστικές αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσεις. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν αποφάσεις με επιβολή προστίμων σε ευρύ φάσμα τομέων: για το καρτέλ στην αγορά της πτηνοτροφίας και στην αγορά ετοίμου σκυροδέματος στην Περιφέρεια Κρήτης, για απαγορευμένες αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων στις αγορές κατασκευαστών κτιρίων, κέντρων ξένων γλωσσών και σχολών οδήγησης, για προσπάθεια παρακώλυσης αυτεπάγγελτων ελέγχων της Επιτροπής, καθώς και για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον κλάδο του φυσικού αερίου (ενώ υπήρξε και δεύτερη απόφαση με αποδοχή δεσμεύσεων που διασφαλίζουν την παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας και αυξημένης ευελιξίας των πελατών ως προς τη διαχείριση των συμβάσεών τους και την αποτελεσματικότερη πρόσβαση των ανταγωνιστών στην αγορά φυσικού αερίου). Συνολικά η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα ,09 ευρώ. Αναμόρφωσε το πρόγραμμα επιείκειας και αξιοποίησε την παρεχόμενη από το νόμο δυνατότητα δημιουργίας ενός αποτελεσματικού συστήματος μοριοδότησης των υποθέσεων με κριτήριο, μεταξύ άλλων, τη συστημική τους επίδραση στην αγορά, και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Τούτο της έδωσε τη δυνατότητα εξορθολογισμού της εισροής και διαχείρισης των υποθέσεων προκειμένου να μπορεί να αφιερώνει τους πόρους της στις υποθέσεις που θα έχουν το βέλτιστο αντίκτυπο για τους πολίτες. Προτεραιοποίησε υποθέσεις που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, τόσο στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων και διερεύνησης δεκάδων σημαντικών υποθέσεων όσο και με κλαδικές μελέτες στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και των οπωροκηπευτικών. Με την τελευταία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανέλυσε τις συνθήκες ανταγωνισμού σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των νωπών φρούτων και λαχανικών και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, κατέληξε σε κρίσιμα συμπεράσματα σχετικά με το σχηματισμό και τη διακύμανση των τιμών, του κόστους και

7 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ των περιθωρίων κέρδους, και διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλέγματος. Συνέταξε σειρά γνωμοδοτήσεων, προτάσεων και τεκμηριωμένων αναλύσεων σε βασικούς τομείς της αγοράς προκειμένου η Ελληνική Πολιτεία να μπορέσει με ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες να προβεί σε άρση ρυθμιστικών εμποδίων. Ιδίως, μετά την ψήφιση του νόμου 3919/2011, εξέτασε κατά πόσον η προαπαιτούμενη αδειοδότηση ή/ και άλλα κανονιστικά εμπόδια σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ήταν αναγκαία και αναλογικά και εξέδωσε νέες γνωμοδοτήσεις σε σχέση με την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Στην αγορά του τσιμέντου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε γνωμοδότηση για την άρση κανονιστικών περιορισμών σχετικά με την παραγωγή, τον έλεγχο, την πιστοποίηση και την εμπορία τσιμέντου. Εξέτασε και εξέδωσε αποφάσεις για μεγάλες συγκεντρώσεις εγχώριων τραπεζικών ομίλων, ανταποκρινόμενη σε πολύ σύντομες προθεσμίες ώστε να μην κινδυνεύσει η ρευστότητα στην αγορά και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα εις βάρος των καταθετών και επιβάλλοντας όπου χρειαζόταν ανάλογους όρους και προϋποθέσεις. Ολοκλήρωσε τον έλεγχο σωρείας συγκεντρώσεων επιχειρήσεων σε άλλες καίριες αγορές, όπως εκείνες των τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, με αποδοχή δεσμεύσεων από τα μέρη όπου απαιτούνταν για να γίνουν οι συγκεντρώσεις συμβατές με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού. Συμμετείχε στο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για την άρση ρυθμιστικών εμποδίων στους τομείς της επεξεργασίας τροφίμων, του λιανικού εμπορίου, των οικοδομικών υλικών και του τουρισμού, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας με σκοπό τη διάχυση των ωφελειών στους καταναλωτές. Εν γένει, σημειώθηκαν σημαντικά βήματα προόδου στην λειτουργία της αγοράς ενώ η Επιτροπή αναγνωρίζεται σήμερα ως μία από τις πιο δραστήριες Αρχές Ανταγωνισμού στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού. Αυτή η πρόοδος δεν πέρασε απαρατήρητη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους σημαντικότερους διεθνείς παρατηρητές, όπως ο ΟΟΣΑ, που στο πλαίσιο της επανεξέτασης του προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας έκανε ειδικές αναφορές στο έργο της Ελληνικής Επιτροπής. Αντίστοιχα, σε ιδιαιτέρως θετικά σχόλια έχουν προβεί και οι αξιολογητές της εξειδικευμένης επιθεώρησης Global Competition Review, που στις πρόσφατες εκθέσεις τους σημειώνουν ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Η αναγνώριση αυτή ενθαρρύνει το στελεχιακό δυναμικό της Επιτροπής να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο τις προσπάθειες για τον εξορθολογισμό και την καταπολέμηση των στρεβλώσεων της αγοράς. Μόνιμος είναι ο αγώνας της Επιτροπής κατά της εγγενούς δυσχέρειας για τη συλλογή αποδεικτικού υλικού και για τη στιβαρή τεκμηρίωση παραβατικών συμπεριφορών. Εμείς από την μεριά μας ζητούμε, ως Επιτροπή, τη συνδρομή των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, με κατανόηση του ότι σε μια υγιώς λειτουργούσα, ανταγωνιστική αγορά όλοι κερδίζουν: η ανταγωνιστική, ανοικτή αγορά, και ο σεβασμός των θεσμών και των κανόνων στο πλαίσιο του Κράτους Δικαίου προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί δυνατότητες και νέους τομείς δράσης και ανταμείβει την υγιή επιχειρηματικότητα και τους επιχειρηματίες εκείνους που πρωτοπορούν στο αντικείμενό τους, έχουν καινοτόμες ιδέες, διαθέτουν για έρευνα και εξέλιξη στην τεχνολογία και πρωτίστως σέβονται τους πελάτες τους. Ρόλος μας σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία η καταπολέμηση των πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και καταλήγουν σε βλάβη των καταναλωτών και η καταπολέμηση των φραγμών εισόδου στην αγορά, η οποία πρέπει να είναι ελεύθερη και ανοικτή για όλες τις επιχειρήσεις. Υγιής ανταγωνισμός σημαίνει αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας, μείωση των τιμών, βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και άρα διεύρυνση των επιλογών και αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Ο ανταγωνισμός θέτει έτσι τις βάσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας εν γένει. Πιστεύω, κλείνοντας, ότι το όραμα, οι σαφείς στόχοι, η ξεκάθαρη και ορθολογική στρατηγική, μα προπαντός η εργατικότητα του άξιου στελεχιακού δυναμικού θα δώσουν και στο μέλλον τη δυνατότητα για καθοριστικά, εκτιμώ, βήματα στην πορεία της Επιτροπής, έστω και αν πολλά από τα προς ανάληψη μέτρα ξεπερνούν τα όρια των δικών της αρμοδιοτήτων.

8 8 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Έκθεση Πεπραγμένων 2013 αφορά στις δράσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 2013 Δράσεις και σημαντικότερες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2013 Ιανουάριος 2013 Έκδοση νέου Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού Καθορισμός του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων Γνωμοδότηση σχετικά με τη λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων πώλησης υγραερίων Φεβρουάριος 2013 Έγκριση συγκέντρωσης των εταιριών ΕΘΝΙ- ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Μάρτιος 2013 Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά ετοίμου σκυροδέματος στην Περιφέρεια Κρήτης Έγκριση αιτήματος παρέκκλισης για την απόκτηση από την Τράπεζα Πειραιώς του δικτύου των πιστωτικών ιδρυμάτων Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank και Ελληνική Τράπεζα στην Ελλάδα Απρίλιος 2013 Απόφαση επί της καταγγελίας της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά της εταιρίας ΔΕΣΦΑ Απόφαση στην υπόθεση παρακώλυσης - παρεμπόδισης έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τις επιχειρήσεις ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και ΛΑΤΟ- ΜΙΚΗ Α.Ε.

9 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ιούνιος 2013 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού επί αυτεπάγγελτης έρευνας για διερεύνηση τυχόν παραβάσεων από την εταιρία ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ, στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας της με λιανεμπορικές επιχειρήσεις για τα προϊόντα παιδικής πάνας και συγγενή προϊόντα βρεφικής φροντίδας Ιούλιος 2013 Έγκριση εξαγοράς της MILLENNIUM BANK από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του αιτήματος εξαίρεσης από την κατάργηση της προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού Αύγουστος 2013 Έγκριση απόκτησης από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ μέρους της εταιρίας ΔΟΥΚΑΣ Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου των Κρατικών Λαχείων από την εταιρία Ο.Π.Α.Π. Σεπτέμβριος 2013 Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην Ένωση Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Κ.Ε) Εξέταση υπόθεσης αυτεπάγγελτου ελέγχου αναφορικά με το σύστημα δικαιόχρησης του δικτύου καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ Οδηγός για Ενώσεις Επιχειρήσεων Οκτώβριος 2013 Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών Έγκριση, υπό όρους, της συγχώνευσης των εταιριών ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και ΙΧΘΥΟΤΡΟ- ΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Έγκριση της συγκέντρωσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Έγκριση της γνωστοποιηθείσας από τις εταιρίες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΔΕΗ συγκέντρωσης που αφορά στη μεταβολή του ελέγχου επί της επιχείρησης Waste Syclo Νοέμβριος 2013 Γνωμοδότηση επί του νομοθετικού πλαισίου στην αγορά τσιμέντου Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην εξαγορά από την EUROBANK της ΝΕΑ PROTON Έκθεση ΟΟΣΑ - Αξιολόγηση Επιπτώσεων στον Ανταγωνισμό Δεκέμβριος 2013 Έρευνα στον κλάδο των νωπών οπωροκηπευτικών Έγκριση της απόκτησης ελέγχουσας συμμετοχής της εταιρίας MOTOR OIL στην εταιρία CYCLON Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού επί αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά ζύθου και διερεύνηση της καταγγελίας της Μύθος Ζυθοποιία κατά της Αθηναϊκή Ζυθοποιία

10 10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11

12 12 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1. Αποστολή και Αρμοδιότητες Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) είναι θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και εγγυάται την εφαρμογή του εθνικού και ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού. Λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. H Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του ν. 3959/2011 «Προστα- σία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Απώτερος στόχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς. Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού, η Επιτροπή εντοπίζει και τιμωρεί τις πρακτικές από μέρους των επιχειρήσεων που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και μεριμνά για την άρση των φραγμών εισόδου στην αγορά, καθιστώντας την ελεύθερη και ανοικτή για όλες τις επιχειρήσεις. Μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, επέρχεται αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας. Ως συνέπεια, επιτυγχάνεται μείωση των τιμών, βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, με επακόλουθα αφενός μεν τη διεύρυνση των επιλογών για τους καταναλωτές και την αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης, αφετέρου δε την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας εν γένει.

13 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Οι πρακτικές που διώκει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τανομή των αγορών, στην επιβράδυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης, στη μείωση των επενδύσεων αφορούν την ύπαρξη συμπράξεων/συμφωνιών/ εναρμονισμένων πρακτικών καθώς και την καταχρηστική συμπεριφορά δεσπόζουσας θέσης σας θέσης αποσκοπούν στην αποκομιδή πρόσθε- κ.λπ. Οι καταχρηστικές συμπεριφορές δεσπόζου- επιχείρησης. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει των ωφελειών ή στον εκτοπισμό ανταγωνιστών ή, κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης της εθνικής τέλος, στη θέση φραγμών στην αγορά με σκοπό και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας του την αποτροπή εισόδου νέων ανταγωνιστών. ελεύθερου ανταγωνισμού και λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα για την αποτροπή άμεσα επικείμενου λικά δεκαοκτώ (18) αποφάσεις για παραβάσεις του Το 2013 η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε συνο- κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης του δημοσίου δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ειδικότερα συμφέροντος. εκδόθηκαν δεκαεπτά (17) αποφάσεις για συμφωνίες Οι συμφωνίες/συμπράξεις/εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων αποσκοπούν στη μείωση επιχειρήσεων και μία (1) απόφαση για πρακτικές / συμπράξεις / εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ του μεταξύ τους ανταγωνισμού και δύναται να αφορούν στις τιμές των προϊόντων ή στην ποσότητα βλήθηκε συνολικό ποσό προστίμων ,09 κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, με τις οποίες επι- παραγωγής κάθε επιχείρησης, καθώς και στην κα- εκ ευρώ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ/ΕΞΑΓΟΡΩΝ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει προληπτικά τις συγκεντρώσεις (συγχωνεύσεις/εξαγορές) μεταξύ επιχειρήσεων προς αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό στις σχετικές με την εκάστοτε συγκέντρωση αγορές. Ο έλεγχος αφορά εξαγορές/συγχωνεύσεις που πληρούν συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις ως προς τον κύκλο εργασιών των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και στοχεύει στην αποτροπή δημιουργίας μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων στις επηρεαζόμενες αγορές. Κατόπιν αξιολόγησης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφασίζει εάν θα επιτρέψει, αν θα εγκρίνει υπό όρους ή θα απαγορεύσει τη συγκέντρωση. Το 2013 αξιολογήθηκαν συνολικά δεκαεννέα (19) συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, από τις οποίες οι τρεις (3) εγκρίθηκαν υπό όρους, με την ανάληψη, δηλαδή, δεσμεύσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη. ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, περαιτέρω, γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού, είτε μετά από αίτημα δημοσίων φορέων είτε και αυτεπαγγέλτως, όταν διαπιστώνει την ύπαρξη κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ανταγωνισμού. Για το έτος 2013 η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεργάστηκε στενά με τον ΟΟΣΑ σε έργο αξιολόγησης του ανταγωνισμού σε ορισμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας ενώ εξέδωσε επιπλέον τέσσερις (4) γνωμοδοτήσεις με αντικείμενο τον έλεγχο ρυθμιστικών περιορισμών στον ανταγωνισμό. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είναι αρμόδια για την τήρηση των διατάξεων του ν. 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, η εφαρμογή των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων.

14 14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.2. Συνοπτική Παρουσίαση του Νομικού Πλαισίου Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού H Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο στο οποίο ο νομοθέτης είχε αναθέσει την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού». Ο συγκεκριμένος νόμος αντικαταστάθηκε από το ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», ο οποίος ψηφίστηκε στις 20 Απριλίου 2011 και ισχύει μέχρι σήμερα, με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4013/2011 και 4072/2012. Από το 2003, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής διευρύνθηκαν, ώστε να περιλαμβάνουν και την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1/2003. Με το ν. 2296/1995, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε τη μορφή Ανεξάρτητης Αρχής με διοικητική αυτοτέλεια, ενώ με το ν. 2837/2000 απέκτησε και οικονομική αυτοτέλεια. Τέλος, με το ν. 3373/2005, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε διακεκριμένη νομική προσωπικότητα που της επιτρέπει να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της, ενώ παράλληλα της αναγνωρίστηκε αρμοδιότητα κανονιστικής παρέμβασης

15 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ σε κλάδους της οικονομίας (όπως περιγράφεται πλέον στο άρθρο 11 του ν. 3959/2011). Επιπλέον, διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές της εξουσίες, καθώς και οι αρμοδιότητές της στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, συμφώνως προς τις διατάξεις του Κανονισμού 1/2003. Περαιτέρω, με το ν. 3592/2007 για τις συγκεντρώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), με τον οποίο θεσπίστηκαν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για την έγκριση των συγκεντρώσεων ελέγχου στα μέσα αυτά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ορίστηκε ως αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Η εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ρυθμίζονται από το ν. 3959/2011 και το νέο Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισής της (ΚΥΑ 117/2013, ΦΕΚ Β 54/ ), ενώ η οργάνωση και στελέχωσή της καθορίζονται στο ν. 3959/2011, καθώς και στον Οργανισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Π.Δ. 76/2012, το οποίο αντικατέστησε το ΠΔ 31/2006). Τα νομοθετικά κείμενα που διέπουν τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της:

16 16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

17

18 18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκροτείται από οκτώ τακτικά μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τέσσερις Εισηγητές και δύο μέλη μη πλήρους απασχόλησης. Στελεχώνεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στο νομικό και οικονομικό τομέα. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους. Επιπλέον, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν, κατά το χρόνο που κατέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται από τη Βουλή και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και οι Εισηγητές, επιλέγονται και διορίζονται από τον πιο πάνω Υπουργό, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και των Εισηγητών, είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο για μία επιπλέον θητεία. Ο Πρόεδρος, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, εισάγει ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού τις υποθέσεις που πληρούν τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης. Αμέσως μετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί της κατά προτεραιότητα εξέτασής της, κάθε υπόθεση ανατίθεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από κλήρωση, σε έναν από τους Εισηγητές. Σε περίπτωση που η υπόθεση εισάγεται σε Τμήμα ορίζονται, επίσης μετά από κλήρωση, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, πλην των Εισηγητών, που θα απαρτίσουν τη σύνθεση του Τμήματος που θα αναλάβει την υπόθεση. Ο Εισηγητής, στον οποίο ανατίθεται υπόθεση, συνεπικουρείται από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Η Ε.Α. συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε Ολομέλεια ή σε Τμήματα. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων δημοσιεύεται στο δικτυακό της τόπο. Οι Αποφάσεις και οι Γνωμοδοτήσεις της Ε.Α. δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ο ανώτερος διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εκπροσωπεί, επίσης, την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις Επιτροπές και Ομάδες, συνεδριάσεις και Συνόδους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και άλλων διεθνών οργανισμών, δυνάμενος να εξουσιοδοτεί προς τούτο τον Αντιπρόεδρο ή άλλα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

19 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1. Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1. Δημήτριος Λουκάς, Νομικός, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: 1. Ιωάννης Μπιτούνης, Στέλεχος επιχειρήσεων (για το διάστημα 1/1/2013-3/12/2013) 2. Εμμανουέλλα Τρούλη, Δ.Ν δικηγόρος (για το διάστημα 1/1/2013-3/12/2013) 3. Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δ.Ν. Δικηγόρος 4. Λευκοθέα Ντέκα, Δικηγόρος (από 4/12/2013) 5. Φραγκίσκος Αρμάος, Στέλεχος επιχειρήσεων (από 4/12/2013) 6. Νικόλαος Νικολαΐδης, Δικηγόρος (από 4/12/2013) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 1. Δημήτριος Δανηλάτος, Οικονομολόγος. 2. Ιωάννης Αυγερινός, Δικηγόρος. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 1. Χρυσοβαλάντου-Βασιλική Μήλλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2. Μάρθα Καββαθά, Δ.Ν. Δικηγόρος Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Η οργανωτική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.), βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και του Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού», περιλαμβάνει: Τις οργανικές μονάδες: α) Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, β) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης και γ) Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Α) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ- ΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ Η Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών υπάγεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και είναι αρμόδια κυρίως για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και ενημέρωσης του κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης είναι αυτοτελές, υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και είναι αρμόδιο, κυρίως, για τη δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση, τη νομική υποστήριξη των πράξεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών της Επιτροπής και του προσωπικού. Γ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) απαρτίζεται από 4 Διευθύνσεις και ένα Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στο Γενικό Διευθυντή, ως ακολούθως: Α Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης

20 20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού Της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος συντονίζει και εποπτεύει το έργο των Διευθύνσεων και των λοιπών οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτόν. πρακτικών και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3959/2011, των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και του σχετικού παραγώγου δικαίου, καθώς και υποθέσεων που παραπέμπονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων ενωσιακού δικαίου, κατόπιν καταγγελιών και γνωστοποιήσεων ή αυτεπάγγελτων ελέγχων. Α και Β Διευθύνσεις Οικονομικής Τεκμηρίωσης Οι Α και Β Διευθύνσεις Οικονομικής Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιες για τον έλεγχο επιχειρηματικών Η Α Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα εξής Τμήματα: Τμήμα Α, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους χημικών προϊόντων, προϊό-

21 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ντων ορυχείων και λατομείων, βιομηχανικών (ενδιάμεσων) προϊόντων, κατασκευών και κατασκευαστικών υλικών. Τμήμα Β, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους υγείας, φαρμακευτικών προϊόντων, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πληροφορικής, αυτοκινήτων οχημάτων, ένδυσης, υπόδησης και λοιπών καταναλωτικών αγαθών. Τμήμα Γ, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους τροφίμων και ποτών, γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας. Η Β Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα εξής Τμήματα: Τμήμα Δ, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους τραπεζών, ασφαλειών και λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ελεύθερων επαγγελμάτων, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και χώρων μαζικής εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης και λοιπών συναφών υπηρεσιών. Τμήμα Ε, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταφορών, δικαιωμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών δραστηριοτήτων. Τμήμα ΣΤ, αρμόδιο, κυρίως, για υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3592/2007, όπως ισχύει, καθώς και για τους επιχειρηματικούς κλάδους των εκδόσεων και της διαφήμισης (στο συγκεκριμένο Τμήμα απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου το αυτοτελές Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3592/2007). Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης Η Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης είναι αρμόδια για την παροχή νομικής υποστήριξης στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γ.Δ.Α. και απαρτίζεται από τα Τμήματα Α, Β και Γ, ως ακολούθως: Τμήμα Α, το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως, με τα Α και Β Τμήματα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, για τη νομική τεκμηρίωση των υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Τμήμα Β, το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως, με τα Γ και Δ Τμήματα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, για τη νομική τεκμηρίωση των υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Τμήμα Γ, το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως, με τα Ε και ΣΤ Τμήματα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, για τη νομική τεκμηρίωση των υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την υποστήριξη εφαρμογής όλων των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού Το Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή και έχει ως αποστολή την ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και την εν γένει προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού.

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2007 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Γράμμα Προέδρου Με Ευθύνη για την Εταιρεία Η Εθνική Η Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ευθύνης Ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός 2004 2007 2004 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i v ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 7 Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού 10 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα