Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας: Τηλ fax : Μητροπόλεως 55 Γκαράνη Βούλα Προς : Βέροια, 21/05/2015 Αρ. πρωτ. Δ.Υ./Ε/329 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο ΘΕΜΑ: «Διατύπωση απόψεων του Δήμου Βέροιας για τη δραστηριότητα με τίτλο : «Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με Α.Π. 5608/ (ΑΔΑ : Β41ΧΟΡ1Υ-Γ75), προκειμένου να επεκταθεί η δραστηριότητα «Ιχθυοτροφείο πέστροφας», που εγκαταστάθηκε στα αγροτεμάχια 448 και 449 (θέση Μαυρονέρι), του αγροκτήματος Γεωργιανών της Τ.Κ Γεωργιανών, της Δ.Ε. Βέροιας, του Δήμου Βέροιας», (υποκατηγορία Α2 ομάδα 2 Η Υδραυλικά Έργα, με α/α 3»» Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μας απέστειλε το με αριθμό πρωτοκόλλου (245)/ έγγραφο της, με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» που αφορά στη δραστηριότητα με τίτλο: «Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με Α.Π. 5608/ (ΑΔΑ : Β41ΧΟΡ1Υ-Γ75), προκειμένου να επεκταθεί η δραστηριότητα «Ιχθυοτροφείο πέστροφας», που εγκαταστάθηκε στα αγροτεμάχια 448 και 449 (θέση Μαυρονέρι), του αγροκτήματος Γεωργιανών της Τ.Κ Γεωργιανών, της Δ.Ε. Βέροιας, του Δήμου Βέροιας», (υποκατηγορία Α2 ομάδα 2 Η Υδραυλικά Έργα, με α/α 3) προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησης τους Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας προκειμένου να ενημερωθεί το κενό και να υποβάλει τις απόψεις του Η Τ.Κ. Γεωργιανών με το αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥ/Ε/232/ έγγραφο του Δήμου Βέροιας /Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολιτικής Προστασίας, ενημερώθηκε για την εν λόγω μελέτη και της ζητήθηκε να διατυπώσει τις απόψεις της. Με την αριθμό απόφασης 1/2015 ( ) η Τοπική Κοινότητας Γεωργιανών αποφάσισε ομόφωνα πως διατυπώνει θετική άποψη για την εν λόγω δραστηριότητα με την προϋπόθεση πλήρους εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της. Η Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας εξέφρασε τις απόψεις τις μέσω του εντύπου Δ11, το οποίο έλαβε αρ. πρωτ εισερχομένου Δήμου Βέροιας 16689/ και κοινοποιήθηκε για περαιτέρω ενέργειες στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με την αριθμό 4/2015 ( ) απόφαση της εξέφρασε την άποψη ότι στη Μ.Π.Ε. πρέπει να περιγράφεται η οριοθέτηση του ρέματος που εφάπτεται των εγκαταστάσεων της συγκεκριμένης δραστηριότητας και των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒ. Η οριοθέτηση του ρέματος πρέπει να προηγηθεί ή τουλάχιστον να γίνει παράλληλα με την ΜΠΕ Επίσης πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ενστάσεις της ΔΕΥΑ Βέροιας όσον αφορά τις κατασκευές εκ μέρους του επενδυτή εντός του ρέματος, τη διάβρωση στα πρανή του οικοπέδου των πηγών νερού άρδευσης της ΔΕΥΑΒ, τη δεντροφύτευση εντός της περίφραξης του οικοπέδου της ΔΕΥΑΒ και την ανάγκη συχνότερου ελέγχου της ποιότητας των 1

2 παραμέτρων που δύναται να ρυπαίνουν τις πηγές υδροδότησης, λόγω πιθανής αλληλεπίδρασης της λειτουργίας της υδατοκαλλιέργειας και των πηγών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμό 27/2015 ( ) απόφαση της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την Μ.Π.Ε. Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με Α.Π. 5608/ (ΑΔΑ Β 41ΧΟΡ1Υ-Γ75), προκειμένου να επεκταθεί η δραστηριότητα «Ιχθυοτροφείο πέστροφας», που εγκαταστάθηκε στα αγροτεμάχια 448 και 449 (θέση Μαυρονέρι) του αγροκτήματος Γεωργιανών, της Τ.Κ. Γεωργιανών, της Δ.Ε. Βέροιας του Δήμου Βέροιας (υποκατηγορία Α2, - ομάδα 2Η Υδραυλικά έργα, με α/α 3), με τις παρακάτω παρατηρήσεις - επισημάνσεις : Στην Μ.Π.Ε. πρέπει να περιγράφεται η οριοθέτηση του ρέματος που εφάπτεται των εγκαταστάσεων της συγκεκριμένης δραστηριότητας και των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒ. Η οριοθέτηση του ρέματος πρέπει να προηγηθεί ή τουλάχιστον να γίνει παράλληλα με την Μ.Π.Ε.. Επίσης πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ενστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Βεροίας όσο αναφορά τις κατασκευές εκ μέρους του επενδυτή εντός του ρέματος, την διάβρωση στα πρανή του οικοπέδου των πηγών νερού ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ, την δενδροφύτευση εντός της περίφραξης του οικοπέδου της ΔΕΥΑΒ και την ανάγκη συχνότερου ελέγχου της ποιότητας των παραμέτρων που δύναται να ρυπαίνουν τις πηγές υδροδότησης, λόγω πιθανής αλληλεπίδρασης της λειτουργίας της υδατοκαλλιέργειας και των πηγών. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. με α.π. 5608/ (ΑΔΑ : Β41ΧΟΡ1Υ-Γ75), προκειμένου να επεκταθεί η δραστηριότητα «Ιχθυοτροφείο πέστροφας», που εγκαταστάθηκε στα αγροτεμάχια 448 και 449 (θέση Μαυρονέρι), του αγροκτήματος Γεωργιανών,της Τ.Κ Γεωργιανών, της Δ.Ε. Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, ακολουθεί περίληψη της μελέτης : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 448 ΚΑΙ 449 (ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ), ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΚΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ, ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ, της Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΑ 1958/2012 : Ομάδα 8 η : Υδατοκαλλιέργειες, αύξον αριθμός 5 : Εκτροφή ειδών γλυκού νερού), λόγω του ότι η δυναμικότητα της μονάδας δεν θα υπερβαίνει τους 200 τόνους πέστροφας ετησίως (δυναμικότητα μονάδας 34 τόνοι ετησίως), κατηγορία Β Ομάδα 2 η : Υδραυλικά έργα, αύξον αριθμός 3 : Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα), λόγω του ότι η ποσότητα που θα εκτρέπεται από το ρέμα προς το ιχθυοτροφείο και θα ξαναεπιστρέφει πάλι στο ρέμα σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα είναι V= m³/έτος : m³/έτος > V > m³/έτος (Υδροληψία εκτός περιοχής Natura 2000), κατηγορία Α2 ΘΕΣΗ : Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ, Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ εκτός σχεδίου, Α.Τ. 448 & 449 (τμήμα) Για την συγκεκριμένη υπό ίδρυση επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής, έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες εγκρίσεις άδειες : 1. Απόφαση Π.Π.Ε. με αρ. πρωτ / , ΔΙΠΕΧΩ Κ. Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, ΑΔΑ : 45ΨΡΟΡ1Υ-Π Απόφαση Ε.Π.Ο. με αρ. πρωτ. 5608/ , ΔΙΠΕΧΩ Κ. Μακεδονίας, Τμήμα 2

3 Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, ΑΔΑ : Β41ΧΟΡ1Υ-Γ Άδεια Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων με αρ. πρωτ / , Γ.Δ/νση Χωρ/ξίας & Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Υδάτων Κ.Μακεδονίας, Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων. 4. Άδεια Χρήσης Νερού με αρ. πρωτ / , Γ.Δ/νση Χωρ/ξίας & Περιβ/κής Πολιτικής, Δ/νση Υδάτων Κ.Μακεδονίας, Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων. 5. Κτηνιατρική Άδεια με αρ. πρωτ / , Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΔΑ : Β4307ΛΛ-ΩΛΤ. 6. Άδεια Λειτουργίας με αρ. πρωτ. οικ. 7920/ , Γεν. Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Κ. Μακεδονίας, ΑΔΑ : ΒΕΥΣΟΡ1Υ-ΦΘΞ. Η επιχείρηση θα έχει σαν αντικείμενο την εντατική εκτροφή πεστροφών σε χερσαίες δεξαμενές, με σκοπό τη διάθεσή τους μετά και το στάδιο της πάχυνσης στο εμπόριο, με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων και, ταυτόχρονα, φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων και τεχνολογιών στον τομέα αυτό. Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια με Α.Τ. 448 και 449 (τμήμα) του αγροκτήματος Γεωργιανών, θέση «Μαυρονέρι», όπου θα είναι και η έδρα της επιχείρησης. συνολικής έκτασης 4.034,95 m². Επιλέχτηκε η συγκεκριμένη θέση για την εγκατάσταση του ιχθυοτροφείου, γιατί τα ιχθυοτροφεία σε χερσαίες δεξαμενές κατά κανόνα ιδρύονται κοντά σε πηγές νερού, όπως στην προκειμένη που οι πηγές απέχουν περίπου 150 m. Ο αγρός συνορεύει βορειοανατολικά με ρέμα και από τις υπόλοιπες πλευρές με αγροτεμάχια. Η γύρω περιοχή, σε ακτίνα άνω του 1 χιλιομέτρου, είναι κυρίως δασική και αγροτική. Επίσης, υπάρχουν : 1 μικρό ιχθυοτροφείο (<1.000 kg/έτος), πρατήριο υγρών καυσίμων, 1 στρατόπεδο και κάποιες άλλες βιομηχανίες σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 2 km. Περιφερειακά και ανάμεσα στις δεξαμενές υπάρχει πράσινο (γρασίδι), ενώ στα όρια του αγροτεμαχίου θα υφίσταται ποώδης και θαμνώδης βλάστηση με ενδημικά είδη. Περιμετρικά της εγκατάστασης θα λάβει χώρα δενδροφύτευση δενδρυλλίων, ώστε η εγκατάσταση να είναι ελάχιστα ορατή από τα όρια του οικοπέδου. Για το πότισμα θα χρησιμοποιείται το νερό του ρέματος. Η όλη εγκατάσταση θα είναι έτσι διαμορφωμένη ώστε να αποτελεί αρμονικό και καλαίσθητο κομμάτι του όλου τοπίου, μη μεταβάλλοντας τη φυσιογνωμία της περιοχής Η δυναμικότητα της μονάδας αναμένεται να ανέρχεται περίπου στους 34 τόνους ετησίως. Για την πάχυνση της πέστροφας θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα της εντατικής εκτροφής σε χερσαίες δεξαμενές, από τη φάση της επώασης των αυγών μέχρι της απόδοσης των εμπορεύσιμων πεστροφών μεγέθους άνω των 280 γραμμαρίων στο εμπόριο, μετά από περίπου 12 μήνες συνεχούς εκτροφής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν περιλαμβάνουν το συγκρότημα δεξαμενών προπάχυνσης πάχυνσης και διώροφο κτίσμα γραφείων αποθηκών. 3

4 Το εκκολαπτήριο θα είναι τύπου θερμοκηπίου και θα κατασκευαστεί δίπλα από τις δεξαμενές προπάχυνσης (στην θέση που φαίνεται στην συνημμένη κάτοψη εγκαταστάσεων). Στον υπολογισμό του ρυπαντικού φορτίου λήφθηκε υπ όψη ότι για δυναμικότητα 34 τόνων πεστροφών ετησίως θα πρέπει να πωλούνται εβδομαδιαίως 34 τόνοι / 52 εβδομάδες 650 κιλά ψάρια. Βάσει αυτού του δεδομένου, αλλά και της δεδομένης κλιμάκωσης της παραγωγής με ταυτόχρονη πώληση μίας στάνταρ ποσότητας, υπολογίζεται ότι στο τέλος του έτους θα υπάρχουν στις δεξαμενές 20 tn ψάρια, που είναι και η μέγιστη ποσότητα που θα παραμένει στην Μονάδα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο μηχανικός καθαρισμός των υγρών αποβλήτων για τη συγκράτηση των περιεχομένων στερεών θα επιτυγχάνεται σε δύο στάδια : α) Τα λύματα θα οδηγούνται αρχικά σε μία λεκάνη πρωτογενούς επεξεργασίας (εσχαρισμός), όπου με τη βοήθεια μιας λεπτής μεταλλικής σχάρας με διάκενα 10 mm κατακρατούνται τα μεγάλα στερεά. Τα κατακρατούμενα στερεά θα απομακρύνονται περιοδικά με τσουγκράνα, αφού η σχάρα αντικατασταθεί με άλλη εφεδρική και η απομάκρυνση των σχαρισμάτων θα γίνεται με αποκομιδή μαζί με όλα τα άλλα στερεά απορρίμματα της μονάδας (όπως προβλέπεται και από τη σχετική Νομοθεσία). β) Ακολούθως, τα λύματα θα εισέρχονται στη δεξαμενή καθίζησης, όπου επιτυγχάνεται η διαύγαση των νερών. Τα προϊόντα της καθίζησης θα απομακρύνονται περιοδικά (κάθε 12 μήνες). Η ποσότητα των προϊόντων καθίζησης θα ανέρχεται περίπου σε 17 m³ ανά πλήρη παραγωγικό κύκλο λειτουργίας της επιχείρησης. Θα συλλέγονται (αναρρόφηση με αντλία λυμάτων και στέγνωμα) και θα διατίθενται σαν λίπασμα στους παρακείμενους αγρούς, λόγω του ότι έχουν επιδείξει πολύ καλά αποτελέσματα, από συμπεράσματα από άλλες ιχθυοκαλλιέργειες, και έχουν μεγάλη ζήτηση. Επίσης, αν και δεν απαιτείται η απολύμανση των εξερχόμενων από την δεξαμενή καθίζησης νερών, βάση της Εγκυκλίου ΥΜ/οικ 794/ , θα υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλονται σε απολύμανση με την προσθήκη υποχλωριώδους νατρίου. Η ποσότητα του νερού των δεξαμενών, η οποία θα προέρχεται από τη διαδικασία της συνεχούς ανανέωσης, αφού υποστεί μηχανικό καθαρισμό, στη συνέχεια, θα επιστρέφει στον Τριπόταμο σε ποιότητα κατάλληλη για διάθεση σε φυσικό αποδέκτη (ο Τριπόταμος είναι φυσικός αποδέκτης). Για τα λύματα του προσωπικού (1-2 άτομα) θα κατασκευαστεί στεγανός βόθρος και θα αδειάζει όταν γεμίζει στο βιολογικό καθαρισμό της Βέροιας. Τα ψόφια ψάρια που μπορεί να προέλθουν λόγω απρόβλεπτης αιτίας (αρρώστια, ακραία καιρικά φαινόμενα κ.λ.π.), θα καίγονται σε κλίβανο, σύμφωνα με το Π.Δ. 28 (Φ.Ε.Κ. 46/τΑ / ). Αρχικά θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα καταψύκτη (μικρό οικιακού τύπου) και όταν μαζεύεται μια λογική ποσότητα (περίπου 30 kg) θα στέλνονται στην εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.» προς καύση στον αποτεφρωτήρα που διαθέτει. 4

5 Κατόπιν αυτών, Π α ρ α κ α λ ε ί τ α ι Το Δημοτικό Συμβούλιο να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 151 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 74η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 74/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 57770/6204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 93η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 93/2012 Στο Λαγκαδά, σήμερα 5 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 661 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 21 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έκθεση αξιολόγησης της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Σ.Μ.Π.Ε. και του σχεδίου Κ.Υ.Α. του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας 4 2 Αντικείμενο της Μελέτης 5 3 Γεωγραφική θέση Εκταση, Διοικητική υπαγωγή 7 4 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος 10 4.1 Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα