Συνεδριακό Κέντρο «Νίκος Γερμανός» Περίπτερο 8 - Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - HELEXPO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεδριακό Κέντρο «Νίκος Γερμανός» Περίπτερο 8 - Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - HELEXPO"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μαρτίου 2008 Συνεδριακό Κέντρο «Νίκος Γερμανός» Περίπτερο 8 - Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης - HELEXPO Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Σ υ ν - δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημείας ΑΠΘ Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντικό Δίκτυο Χημικών ENVNET Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση BENA Υ π ό τ η ν α ι γ ί δ α Υπουργείο Ανάπτυξης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

2 Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Χ. Φώλιας Υπουργός Ανάπτυξης Γ. Τσιότρας Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π. Ψωμιάδης Νομάρχης Θεσσαλονίκης Β. Παπαγεωργόπουλος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Α. Μάνθος Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σ. Ιωαννίδης Πρόεδρος Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης Σ. Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Ι. Ζουρνάς Πρόεδρος Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης Α. Παπουτσής Πρόεδρος Τμήματος Χημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π. Παπαδοπούλου Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ. Φ. Βοσνιάκος Πρόεδρος ΒΕΝΑ Α. Στεφανίδου Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών Α. Παπαδόπουλος Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Τ. Αλμπάνης (ΠΙ) Δ. Αχιλιάς (ΑΠΘ) Γ. Βασιλικιώτης (ΑΠΘ) Α. Βουλγαρόπουλος (ΑΠΘ) Δ. Βουτσά (ΑΠΘ) Α. Γεωργόπουλος (ΑΠΘ) Σ. Γηρούση (ΑΠΘ) Α. Ζουμπούλης (ΑΠΘ) Π. Καρακολτσίδης (ΤΕΙΘ) Ι. Κατσογιάννης (EAWAG, CH) Α. Κούγκολος (ΠΘ) Θ. Κουϊμτζής (ΑΠΘ) Κ. Μάτης (ΑΠΘ) Κ. Νικολάου (ΟΡΘ) Ν. Οικονόμου (ΑΠΘ) Δ. Παντελίδου (Δ. Εχεδώρου) Ν. Παπαδάκης (ΑΠΘ) Β. Παπαδημητρίου (ΠΘ) Σ. Παρασκευόπουλος (ΠΘ) Μ. Πετρακάκης (Δ. Θεσ/κης) Κ. Σαμαρά (ΑΠΘ) Π. Σαμαράς (ΤΕΙ ΔΜ) Ι. Στράτης (ΑΠΘ) Κ. Τριανταφυλλίδης (ΑΠΘ) Α. Τριανταφύλλου (ΤΕΙ ΔΜ) Ε. Τσούκαλη (ΑΠΘ) Κ. Φυτιάνος (ΑΠΘ) Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου (Αντιπρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ) Σ. Γωγάκος (Γεν. Γραμματέας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ) Α. Ζουμπούλης (Ταμίας ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ) Ν. Αργυρόπουλος (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ) Δ. Γιαννακουδάκης (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ) Σ. Γιαννουλάκης (ΔΕ, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ) Σ. Καραθανάσης (ΠΚΜ) Α. Κελέσης (ΔΘ) Μ. Ράδου (ΟΡΘ) Σ. Αγγελοπούλου (ΓΧΚ) Δ. Μαλαματάρη (ΓΧΚ) Κ. Στυλιάδης (ΠΕΕΚΠΕ) Ι. Φαρμάκης (Υπεύθ.ΠΕ Δυτ. Θεσ/κης) Ν. Παπαδάκης (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ) Β. Πλαστήρας (ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ)

3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού. Οι επιστημονικές εργασίες του 3ου Συνεδρίου ταξινομήθηκαν σε ένδεκα θεματικές ενότητες: 1. Ατμόσφαιρα 2. Νερά 3. Αστικά Στερεά Απορρίμματα 4. Ενέργεια και Περιβάλλον 5. Φυσικό Περιβάλλον και Οικοσυστήματα 6. Υγεία και Περιβάλλον 7. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση 8. Πράσινη Χημεία και Τεχνολογία 9. Κατεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων 10. Φυτοφάρμακα 11. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οι εργασίες που έγιναν δεκτές περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου (Βιβλίο των Περιλήψεων και CD με τα πλήρη κείμενα των εργασιών). Επίσης, όσες εργασίες περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου και εφόσον το ζητήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να προωθηθούν για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html). ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / POSTERS Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις. Οι δύο μορφές παρουσίασης αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πρόγραμμα και στα πρακτικά του Συνεδρίου. Οδηγίες προφορικής παρουσίασης: 1. Ο χρόνος για όλες τις προφορικές παρουσιάσεις είναι 15 λεπτά 2. Η συζήτηση για όλες τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθεί στο τέλος κάθε συνεδρίασης και θα διαρκεί 15 λεπτά 3. Μια μόνο μέθοδος παρουσίασης είναι διαθέσιμη: Παρουσίαση διαμέσου ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση αρχείου Microsoft Power Point 4. Οι ομιλητές θα χρησιμοποιήσουν δικό μας υπολογιστή και προβολικό σύστημα 5. Οι ομιλητές πρέπει να έχουν μαζί τους την παρουσίασή τους αποθηκευμένη σε CD ROM ή Memory Flash (όχι δισκέτα) σε αρχείο Microsoft Power Point 6. Οι ομιλητές πρέπει να προσκομίσουν στην οργανωτική επιτροπή το αρχείο με την παρουσίασή τους 15 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία ανήκει η παρουσίασή τους Οδηγίες αναρτημένης ανακοίνωσης / poster: 1. Το Συνέδριο θα προμηθεύσει πίνακες για τα posters. Η θέση του κάθε poster ταυτοποιείται με τον αριθμό του poster που εμφανίζεται στο τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου 2. Η συνολική επιφάνεια του poster πρέπει να έχει πλάτος 90 εκ. και ύψος 120 εκ. 3. Για την προετοιμασία του poster να ληφθεί υπόψη ότι πρέπει να είναι αναγνώσιμο από αποστάσεις του 1μ έως 1,5μ 4. Το poster πρέπει να αναρτηθεί στις 9.00 το πρωί της ημέρας που έχει καθορισθεί η παρουσίασή του σύμφωνα με το πρόγραμμα και να απομακρυνθεί στις της ίδιας ημέρας 5. Τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς του poster πρέπει να είναι παρών μπροστά από το poster κατά τη διάρκεια των προβλεπομένων από το πρόγραμμα χρονικών περιόδων της ημέρας για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ Το 3ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Νίκος Γερμανός» (Περίπτερο 8) της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης - HELEXPO από 14 έως 17 Μαρτίου του ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σύνεδροι/Εισηγητές 80 Σπουδαστές 50 Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών - ΠΤΚΔΜ Αριστοτέλους 6, Θεσσαλονίκη τηλ (απόγευμα: ): Συντονιστής Συνεδρίου Δρ. Κώστας Νικολάου, τηλ. (πρωί): Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο:

4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Παρασκευή 14 Μαρτίου Παρασκευή 14 Μαρτίου 2008 ΑΙΘΟΥΣΑ A 15:00-18:30 Εγγραφές Τελετή Έναρξης Δεξίωση Σάββατο 15 Μαρτίου 2008 ΑΙΘΟΥΣΑ Β η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα I η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα II η Συνεδρίαση: Φυτοφάρμακα I η Συνεδρίαση: Φυτοφάρμακα IΙ ΑΙΘΟΥΣΑ C η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση III η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση ΙV Κυριακή 16 Μαρτίου 2008 ΑΙΘΟΥΣΑ Β η Συνεδρίαση: Νερά I η Συνεδρίαση: Νερά II η Συνεδρίαση: Νερά IIΙ ΑΙΘΟΥΣΑ C η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση V η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Ι η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση ΙΙ η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση ΙΙΙ Δευτέρα 17 Μαρτίου 2008 ΑΙΘΟΥΣΑ Β η Συνεδρίαση: Ενέργεια & Περιβάλλον η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Ι η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων ΙΙ ΑΙΘΟΥΣΑ C η Συνεδρίαση: Αστικά Στερεά Απορρίμματα η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον Ι η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον ΙΙ η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα ΑΙΘΟΥΣΑ A Εγγραφές Τελετή Έναρξης Προεδρείο: Α. Στεφανίδου, Πρόεδρος ΕΕΧ Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΠΤΚΔΜ της ΕΕΧ Κ. Νικολάου, Συντονιστής Συνεδρίου Προσκεκλημένοι για να απευθύνουν χαιρετισμό: Χ. Φώλιας, Υπουργός Ανάπτυξης Γ. Τσιότρας, Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π. Ψωμιάδης, Νομάρχης Θεσσαλονίκης Β. Παπαγεωργόπουλος, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Α. Μάνθος, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σ. Ιωαννίδης, Πρόεδρος Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης Σ. Μπαϊρακτάρη, Πρόεδρος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Ι. Ζουρνάς, Πρόεδρος Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης Α. Παπουτσής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π. Παπαδοπούλου, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Κεν. Μακ. Φ. Βοσνιάκος, Πρόεδρος ΒΕΝΑ Α. Στεφανίδου, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών Α. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ Προσκεκλημένοι κεντρικοί ομιλητές: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δ. Κοτζιάς, Διευθυντής, Ινστιτούτο Υγείας & Προστασίας Καταναλωτή, Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ Χ. Βασιλάκος, Ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δεξίωση

5 Σάββατο 15 Μαρτίου Σάββατο 15 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ B η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα I Προεδρείο: Σαμαρά Κ., Πετρακάκης Μ., Κελέσης Α. ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΡΜ 2.5 ΚΑΙ ΡΜ 10 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ-ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Χρυσικού Λ., Αργυρόπουλος Γ., Φλαρούντζου Α., Τερζή Ε., Κούρας Α., Σοφωνίου Μ., Σαμαρά K., Νικολάου K. και Βαβατζανίδης A. ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χρυσικού Λ. Π., Γεμενετζής Π., Σαμαρά Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ποιμενίδης Σ., Κομπογιάννη Γ., Τσώνης Σ., Ανατολάκη Χ., Τζήμου-Τσιτουρίδου Ρ., Κωνσταντόπουλος Α., Τσάκης Α., Νικολάου Κ. και Βαβατζανίδης Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πετρακάκης Μ.Ι., Παπαγιαννόπουλος Ν.Μ., Κελέσης Α.Γ., Τζουμάκα Π.Ν., Τζουρέλης A., Κανελλοπούλου Ζ., Τσακνιά Α., Κούτσαρη Ε. και Ζουμάκης Ν.Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Ι. Ντούρος, Γ. Τσέγας, Χ. Νανέρης και Ν. Μουσιόπουλος ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΔΙΟΞΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Ν. Μουσιόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Ι. Ντούρος, Γ. Τσέγας, και Θ. Τσατσαρέλης ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κουλούρη Α., Ιωάννου Λ., Ποιμενίδης Σ. και Τζήμου-Τσιτουρίδου Ρ. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤH ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κελέσης Α.Γ., Τζουμάκα Π.Ν., Κούτσαρη Ε.Σ., Πετρακάκης Μ.Ι., Παπαγιαννόπουλος Ν.Μ., Τζουρέλης Γ.Α. και Ζουμάκης Ν.Μ η Συνεδρίαση: Ατμόσφαιρα II Προεδρείο: Καρατζάς Κ., Τριανταφύλλου Α., Καραθανάσης Σ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: AIRTHESS Καρατζάς Κ., Νικολάου Κ.και Καραθανάσης Σ. ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (ΠΑΥ) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣ10 ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Ευαγγελόπουλος Β., Αλμπάνης Τ., Τριανταφύλλου Α., Ζώρας Σ., Γκάρας Σ. και Ασβεστά Α. ΑΙΘΟΥΣΑ C η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση I Προεδρείο: Παπαδοπούλου Π., Στυλιάδης Κ., Παρασκευόπουλος Σ. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε. Παπαδοπούλου Π. και Κουδούνη Γ. ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φλώρου Γ., Καρασαββόγλου Α., Τσελεκτσίδου Π. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΦΥΣΗΣ: ΕΝΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μπάρμπας Τ, Παρασκευόπουλος Σ. και Πασχαλίδης Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE-ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΑ Μπιμπίτσος Χ., Γρηγοριάδης N., Ψυχογιού E., Δημαλέξης T., και Τσαγκουρίδου Δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Βυρώζη Β., Καρεκλά Χ., Γιουβάνογλου Ν., Μαλανδράκης Γ., Σουκιούρογλου I. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. Δικαιάκος και Μ. Σκούλλος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Στυλιάδης Κ., Κωνσταντίνου Ά., Στάης Α., Πάσχου Ζ. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι., Νούσια Μ. Κουκουμπλιάκος η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση II Προεδρείο: Ταμουτσέλη Κ., Περδίκης Γ. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ταμουτσέλη Κ., Παπαδοπούλου Π. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ: ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Κ.Ταμουτσέλη, Μ. Ζιώγα Ο ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Περδίκης Γ., Γραίκος Ν.

6 Σάββατο 15 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ B ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΑΔΡΑ Ζώρας Σ., Ευαγγελόπουλος Β., Γκάρας Σ., Παπαλεξίου Σ. και Τριανταφύλλου Α.Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ LVI - GC/MS ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΠΑΥ) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣ10 ΚΑΙ ΑΣ2.5 Ευαγγελόπουλος Β., Αλμπάνης Τ., Τριανταφύλλου Α., Ζώρας Σ., Ασβεστά Α. και Γκάρας Σ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ 24ης & 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ, 2003 Πολυμενέας Π., Γιαννοπούλου Ε., Πηλίνης Χ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ KAI ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σιδηρόπουλος X., Παναγιωτίδης Α., Καρβούνη Α. και Τσιλιγκιρίδης Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Λεβεντός Δ., Μουντούρης Α., Κάρναβος Ν. ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΤΩΝ ΝΕΩΝ IX ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Νικολή Ε., Θωμαΐδου Μ., Βακιάνης Ι., Ζέρβας Ε. EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ΚΑΙ HC ΕΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ε. Ζέρβας, E. Nικολή η Συνεδρίαση: Φυτοφάρμακα I Προεδρείο: Αλμπάνης Τ., Αργυρόπουλος Ν. ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ TiO 2 ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ Τ.Α. Αλμπάνης ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ SALBUTAMOL ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΙΩΡΗΜΑΤΑ ΤiO 2 A.E. Βυλλιώτη, Β. Σακκάς, P. Calza, C. Medana, C. Baiocchi, E. Pelizzetti, T. Αλμπάνης ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΟΞΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χισκιά Α., Τριάντης Θ. και Παπακωνσταντίνου Η. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΕ GC-FPD ΚΑΙ LC-MS-MS Μ. Κουτούγερα, Ε. Μποτίτση, Σ. Αντωνίου,Τ. Αλμπάνης και Δ. Τσίπη ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Βλαστός Δ., Μόσχου Χ., και Χελά Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΗΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Μαρίνος Α. Στέφος Ε., Σφυράκη Α.,Μαλτέζος Ν. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΑΞΟΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ Στέφος Ε., Μαρίνος Α. και Μαλτέζος Ν. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΞΙΟΥ - ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ανδρεοπούλου Ζ.Σ. και Κοκκινάκης Α.Κ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Θ. A. Νασοπούλου Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Οικονομίδου Α. ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ - ΜΙΑ ΑΓΝΟΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ Π. Σ. Καραγκιοζίδης η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση III Προεδρείο: Σουβατζή Δ., Φαρμάκης Ι. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γούναρη Ν., Δασκολιά Μ., Κυνηγός Χ. και Φλογαΐτη Ε. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Βασιλούδης Ι. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βασιλάκη Α., Ζωγραφάκης Ν. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Χατζηδιάκου Δ., Γκανάτσιος Α., και Παπαβασιλείου Β., ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε. M.E. Καπιωτάς Σάββατο 15 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ C η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση ΙV Προεδρείο: Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Κ., Χατζηλεοντιάδου Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι. Παπαϊωάννου, Ι. Βλάχος, Κ. Παπασωτηροπούλου, Ε. Αντωνακοπούλου ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ A. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Κ Μακρή, Ε. Κολιάρμου

7 Σάββατο 15 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ B η Συνεδρίαση: Φυτοφάρμακα IΙ Προεδρείο: Φυτιάνος Κ, Τσούκαλη Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗS-SPME ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (GC) ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κ.Φυτιάνος, Γ. Δριμαροπούλου, Ν. Ράικος, Γ. Θεοδωρίδης, Ε. Τσούκαλη ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΑ Κ.Β. Καραμέτση, Δ.Α. Λαμπροπούλου, Τ.Α. Αλμπάνης ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ), ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΣΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ I. Β. Ζιώρης, Δ. A. Λαμπροπούλου, T. A. Αλμπάνης ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ) ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ. Αλμπάνης, Ι. Κωνσταντίνου και Δ. Χελά ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ QUINALPHOS ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΔΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Md. Azharul Islam, Β. Σακκάς και Τ. Αλμπάνης Αναρτημένες ανακοινώσεις / Posters Σ1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO ΚΑΙ HC ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Ζέρβας Σ2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πούπκου Α., Κιουτσιούκης Ι., Λυσαρίδης Η., Μαρκάκης Κ., Μελάς Δ., Ζερεφός Χ. και Γιάνναρος Θ. Σ3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ Αφεντούλη Αικ. Σ4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ HS-SPME ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τσούτση Χ., Κωνσταντίνου Ι., Χελά Δ.. και Αλμπάνης Τ. Σ5. ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLUFENACET ΜΕ ΧΡΗΣΗ H 2 O 2 ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ TiO 2 Α. Βλάχου, Β. Σακκάς, Β. Μπότη και Τ. Αλμπάνης Σ6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ (Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΑ) Καλαμπόκη Γ., Λαμπροπούλου Δ., Αλμπάνης T. Σ7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Σταμάτης Ν., Χελά Δ.και Κωνσταντίνου Ι. Σ8. ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ IMIDACLOPRID Φιλιππίδης Ι. Ν., Σωτηρόπουλος Σ. και Πούλιος Ι. Σ9. «ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΥΦΟ ΝΕΡΟ»: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δρακωνάκη Χ., Μαμάκης Γ., Πλουσάκη Κ., Βασιλάκη Α., Δαρδιώτη Α. Σάββατο 15 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ C ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣMΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΒΙΟΜΑΖΑ» Κασσελούρη Β. και Χατζηλεοντιάδου Σ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Βασιλάκογλου Θ. και Χατζηλεοντιάδου Σ. ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Μπαλαμπανίδου Ζ. και Χατζηλεοντιάδου Σ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) Π. Ψυχογυιοπούλου, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Λαλαζήση Χ., Λατινόπουλος Π. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Μαρούλης Α., Χατζηαντωνίου Μαρούλη Κ., Πουλιόπουλος Π. Σ10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Θ. Α. Φελέκης Σ11. «ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ»: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παπαπανάγου Ε., Αλεξίου Θ. Σ12. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Παπαπανάγου Ε., Παπαδιαμάντη Μ., Αλεξίου Θ. Σ13. ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ. Καρούντζου Γ. Σ14. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καρούντζου Γ. Σ15. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Μ.Ε. Καπιωτάς και Μ.Μ. Καπιωτά Σ16. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ρούσσος Γ., Καπασσά M. και Νεοκοσμίδης Λ. Σ17. ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Αβραμίδου Β., Αγγελίδης Ζ. Σ18. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ :ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ» Πολύζος Ν.

8 Κυριακή 16 Μαρτίου Κυριακή 16 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ B η Συνεδρίαση: Νερά I Προεδρείο: Κουϊμτζής Θ., Βουτσά Δ. ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Πέτσας Α., Κωστοπούλου Μ., Βουτσά Δ., Ποθητού Π., Γρηγοράτος Θ., Τζόλλας Ν., Ανθεμίδης Α. και Κουϊμτζής Θ. ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Αρδίτσογλου, Δ. Βουτσά ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Χ. Βιολιντζής και Δ. Βουτσά ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ Χ.Ι Κοσμά, Δ.Α. Λαμπροπούλου, Τ.Α. Αλμπάνης «ΤΡΙΤΩΝ»: ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ Π. ΝΕΣΤΟΥ Γ.Κ. Συλαίος, Χ. Ακράτος, Β. Πισινάρας, Ν Καμίδης & Β.Α. Τσιχριντζής ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) Γ. Σαββίδης, Κ. Γεωργιάδης και Ε. Ντάτση ΝΕΡΟ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηλιόπουλος Ν., Καπασσά Μ η Συνεδρίαση: Νερά II Προεδρείο: Κρεστενίτης Γ., Κατσιφαράκης Κ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ Ανδρουλιδάκης Γ., Κρεστενίτης Γ., Κοντός Γ., Γεωργακόπουλος Γ. και Chen M. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΚΙΔΙΩΝ ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κομπιάδου Κ., Κρεστενίτης Γ. Ν., Αντωνιάδου Χ.και Χιντήρογλου Χ. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ Κ.Λ. Κατσιφαράκης, Μ. Δράκου, Ε. Κολιάδη, Κ. Λιλικάκη, Α. Τσουραμάνη, Δ. Φωταρούδης ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BEACHMED-E ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Πανταζής Α., Καμπάνης Ν. Α., Καραμπάς Θ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ THΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ DRASTIC ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS Καζάκης Ν., Βουδούρης Κ., Παύλου Α., Πατρικάκη Ο. ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Μωρίκη Α., Γαληνού-Μητσούδη Σ., Σαββίδης Ι., Πετρίδης Δ. ΑΙΘΟΥΣΑ C η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση V Προεδρείο: Βαρέλλα Ε., Αγγελίδης Ζ., Λευκοπούλου Σ. ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ε. Κολιάρμου, Ε. Α. Βαρέλλα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Ρήγα Ε., Οικονόμου Θ., Κοκκίνου Ε., Παλούκη Φ., Ραφτοπούλου Ε. ΣΕ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΒΟΥΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΕΛΑΗΔΑΝΕ ΠΟΥΛΙΑ Η RING TONES? Αγαπιάδου Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Λιθοξοΐδου Θ. Α. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βαφειάδης Α. Π., Κουτσιούλης Ν., Ανδρεάδου-Φραγγούδη Β. και Βλάχου Β. «ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΕΝΟΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». ΠΩΣ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Πλεύρης Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μυλωνάς Β. και Χαριτίδου Σ. ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΝΟΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Σ. Β. Λευκοπούλου η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Ι Προεδρείο: Μουσιόπουλος Ν., Μπάσμπας Σ., Κάρναβος Ν. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, Κ. Νικολάου ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μπάσμπας Σ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΟΜΙΛΟ Μουντούρης Α., Λεβεντός Δ., Κάρναβος Ν. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΖΙΑΚΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μάνος Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΩ Βαφειάδου Α. Νικολάου Κ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παλάντζας Γ., Δημητρίου Κ., Βαφάκη Ε., Νανιόπουλος Α., Κουτίτας Χ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ. ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Τρομπούκης Γ. και Παραλίκας A.

9 Κυριακή 16 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ B ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ 137 Cs ΚΑΙ 234 Th ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ευαγγελίου Ν., Ψωμιάδου Χ., Σκούλλος Μ. και Φλώρου Ε η Συνεδρίαση: Νερά IIΙ Προεδρείο: Γωγάκος Σ., Γιαννακουδάκης Δ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΙΑΣΤΑΛΛΑΖΟΝΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Γουλιάρμου Β., Μήτρακας Μ., Ζαλίδης Γ., Μπίλας Γ., Γαλάνης Γ., Παπαδέλης Α., Μενούνου Ν. και Τσοτσόλης Ν. ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΠΟΓΔΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΣΗΡΟΥ-ΛΑΓΚΑΔΑ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Γιούρη, Μ. Βαβελίδης, Β. Μέλφος, Χ. Χριστοφορίδης, Κ. Φυτιάνος ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ, ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΕ ΥΔΩΡ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αναγνωστοπούλου Μ.Α., και Ward N.Ι. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΡΟΧΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κόλλιας Π., Κόλλιας Β., και Κόλλιας Σ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Νικολάκη Π., Γάλλιος Γ.Π. και Boυλγαρόπουλος A. Αναρτημένες ανακοινώσεις / Posters Κ1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Β. ΕΛΛΑΔΑ). Χ. Χριστοφορίδης, Ε. Μπιζάνη, Ε. Ευγενίδου, Κ. Φυτιάνος Κ2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΝΙΠΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ - ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ. Κούγκολος Α., Χαλάτση Μ. Κ3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS-PAHS) ΣΤΟ ΝΕΡΟ Λιαπής Κ., Μπεμπέλου Ε. και Απλαδά- Σαρλή Π. Κ4. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Σπηλιωτόπουλος Χ. Κ5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ E. Εξάρχου, Τ. Αλμπάνης Κ6. ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΟΜΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΑΣ Παπαθεοδωρόπουλος Π., Αθανασοπούλου Ε. Κ7. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ Δ. Παρασκευοπούλου, Δ. Σ. Αχιλιάς, Α. Παρασκευοπούλου Κ8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Πατσιατζή Ε. και Νικολάου Κ. Κυριακή 16 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ C η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση ΙΙ Προεδρείο: Πλαστήρας Β., Γιαννουλάκης Σ. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Σ. Οικονόμου ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΡΘΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Σ. Οικονομου, Χ. Χατζηπαναγιώτου, Μ. Οικονόμου OIKONOMIKH ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ G.I.S. Φ. Παπαδημητρίου η Συνεδρίαση: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Διαχείριση ΙΙΙ Προεδρείο: Οικονόμου Ν., Ράδου Μ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. Βουτσά και Π. Ποθητού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Ν. Οικονόμου, Σ. Μαυρίδου, Π. Εσκίογλου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΤΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Σαχινίδου Π. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Μπάντσης Γ., Παπαγεωργίου Δ., Μπέλτσιος Κ., Σικαλίδης Κ. Κ9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σελιτσανιώτης, Ι., Νικολάου, Κ. Κ10. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μουλούδης Δ., και Νικολάου Κ. Κ11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΟΦΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΦΛΩΡΙΝΑΣ Παράσχου Π. και Νικολάου Κ. Κ12. ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Γουσιανόπουλος Κ., Στεργίου Ι. και Νικολάου Κ. Κ13. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Φανός Κ. και Νικολάου Κ. Κ14. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ταζογλίδου Ε. και Νικολάου Κ. Κ15. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑ- ΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ICP-MS Γ. Κυριάκου, Χ. Χαραλάμπους, Ε. Λοϊζου, Μ. Χριστοδουλίδου, Γ. Καθητζιώτης, Σ. Μιχαηλίδου, Κ. Μιχαήλ Κ16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαδράτσικας Π., Δαλάκης Ν., Κουρκουρίδης Δ.

10 Δευτέρα 17 Μαρτίου Δευτέρα 17 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ B η Συνεδρίαση: Ενέργεια & Περιβάλλον Προεδρείο: Τριανταφυλλίδης Κ., Λάππας Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κακαράς Ε., Δουκέλης Α., Γιαννακόπουλος Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ BtL Α.Α. Λάππας, Σ.Σ. Βουτετάκης, Ν. Δρακάκη, Μ. Παπαπέτρου ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΙΔΙΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ηρακλέους Ε., Haase F. και Βασάλος I.A. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Π. Γραμμέλης, Μ. Αγρανιώτης, Ε. Κακαράς ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Σαββίδου Μ. Θ., Καρβούνης Γ., Παπακωνσταντίνου Α. και Ζέρβας Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κοσμόπουλος Π. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γώγος Μ., Τριανταφύλλης Ι. και Ξένος Δ η Συνεδρίαση: Πράσινη Χημεία & Τεχνολογία Προεδρείο: Μαρούλης Α., Πούλος Κ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΕΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ Kομβόκης B., Βασάλος Ι., Τριανταφυλλίδης Κ. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Δ. Σ. Αχιλιάς, Ε. Αντωνάκου, Μ.Μ. Καράμπελα και Α.Α. Λάππας ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Η. Παπαδοπούλου ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ. Τσανακτσιδης, Α. Παπαδημητριου GREEN MARKETING Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Σ. Οικονομου, Χ. Χατζηπαναγιώτου, Μ. Οικονόμου ΑΙΘΟΥΣΑ C η Συνεδρίαση: Αστικά Στερεά Απορρίμματα Προεδρείο: Κούγκολος Α., Αγγελοπούλου Σ., Μαλαματάρη Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ζουρνάς Ι. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε. Παπαχρήστου, Η. Χατζηαγγέλου, Κ. Αλιβάνης, Ε. Νταρακάς, Α. Μπέλου, Δ. Ιωαννίδου, Ε. Παρασκευοπούλου, Κ. Πούλιος, Α. Κουκουρίκου, Κ. B. Σορτίκος, Φ. Γκανούλης, Ν. Κοσμίδου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ν. Μουσιόπουλος, Ε. Ιακώβου, Ά. Παπαδόπουλος, Χ. Αχίλλας, Δ. Αηδόνης, Δ. Αναστασέλος, Γ. Μπανιάς ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τσιλέμου Κ. και Παναγιωτακόπουλος Δ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Γκαλογιάννης Κ., Χαϊντούτη Κ., Μάργαρης Ν.Σ., Καλύβας Γ. και Γασπαράτος Δ.. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Γεωργιάδης Ν., Κούγκολος Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Κομπατσιάρης Α., Πρωτοπαπάς Ά η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον Ι Προεδρείο: Παπαδάκης Ν., Μπένος Α. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ). ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Παπαδάκης Ν, Γεωργιανός Π, Χαραλαμπίδης Δ, Τσαχουρίδου Ο, Παπαδάκης Γ, Γρηγοράκη Ε, Μπένος Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. Ν. Παπαδάκης, Ε. Γρηγοράκη, Π. Γεωργιανός,, Δ. Χαραλαμπίδης, Ο. Τσαχουρίδου, Γ. Παπαδάκης, Α. Μπένος

11 Δευτέρα 17 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ B Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Χ. Γεωργολιός, Β. Μπαλντούμη, Ε. Σαματίδου Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ. Μακρή Κ., Αντωνιάδης A., Πούλιος I. ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΒΥΝΗΣ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρούλης Α.Ι., Χατζηαντωνίου Κ., Παλασοπούλου Μ., Κεραμιδάς K. και Πανούσης Δ. Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μαρούλη, Σ. Καραστογιάννη Κ. Χατζηαντωνίου η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων Ι Προεδρείο: Μάτης Κ., Ζουμπούλης Α. ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΡΙΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟ Ι. Α. Κατσογιάννης και S. J. Hug ΥΔΡΟΓΟΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ I.A. Βασιλειάδου και Δ.Β. Βαγενάς ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ Δ. Βουτσά, E. Λάζου, Λ. Αντώνογλου ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΟ-ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΟΥ POLYFERRIC SULPHATE ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ, ΜΗ-ΙΟΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ. Π.A. Μουσσάς, Α.Ι. Ζουμπούλης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Τζούπανος Ν.Δ. και Ζουμπούλης Α.Ι η Συνεδρίαση: Κατεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων ΙΙ Προεδρείο: Κατσογιάννης Ι., Πούλιος Ι. Η ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ και Κ. Α. Μάτης Ε. Ν. Πελέκα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: «ΠΙΝΔΟΣ» Σούλη Α. Δευτέρα 17 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ C ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ Παπαδάκης Ν., Γεωργιανός Π., Μπένος Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΤΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ Χ. Δουλγέρης, Π. Τσουμπάρης, Ν. Παπαδάκης, Λ. Κοβάτση, Ε. Τσούκαλη ΝΙΤΡΙΚΑ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΔΡΑΜΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Παπαδάκης Ν., Γεωργιανός Π., Τσουμπάρης Π. ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Τσουμπάρης Π., Παπαδάκης Ν., Γεωργιανός Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Παπαδάκης ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ (GREEN TEA, GUARANA SP) ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ UVB ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Κοτζαηλία Κ., Ξένος Κ η Συνεδρίαση: Υγεία & Περιβάλλον ΙΙ Προεδρείο: Χάλαρης Μ., Αχιλιάς Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ (Χ.Β.Ρ.Π.) ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χάλαρης Μ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μπεργελέ Ε., Χάλαρης Μ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ελευθεριάδου Κ., Χάλαρης Μ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σταύρου Γ., Στόικος Α. Καραφίλη Ν., ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σταύρου Γ., Στόικος Α., Κάλφας Σ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Σταύρου Γ., Στόικος Α., Καραφίλη Ν., Κάλφας Σ.

12 Δευτέρα 17 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ B Δευτέρα 17 Μαρτίου ΑΙΘΟΥΣΑ C ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΩΝ Κώστογλου Μ., Καραπάντσιος Θ., Ζουμπούλης Α. και Μάτης Κ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΓΕΝΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Βαϊοπούλου Ε., Μελίδης Π. και Αϊβαζίδης Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΟΣΜΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΖΕΟΛΙΘΟ Φιλιππίδης A., Αποστολίδης N., Παραγιός I. και Φιλιππίδης Σ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΔΟΥΣ ΛΑΣΠΗΣ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Δ. Παπαδήμος ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟΥ IMIDACLOPRID Κίτσιου Β., Πούλιος I., Καραγιαννίδης Ε., Ματζαβίνος Δ η Συνεδρίαση: Φυσικό Περιβάλλον & Οικοσυστήματα Προεδρείο: Παντελίδου Δ., Σιωμάδης Σ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ/ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙ-ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ CLUE-S Χουβαρδάς Δ., Βραχνάκης Μ., Μαντζανάς Κ., Ισπικούδης Ι. και Παπαναστάσης Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Κοκκινάκης Α.Κ. και Ανδρεοπούλου Ζ.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΥΡΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Παππάς I. και Παπασπυρόπουλος Κ. ΟΞΙΝΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΌΣΣΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ Π. Μιχόπουλος, M. Cresser, Α. Οικονόμου, Γ. Μπαλούτσος, Α. Μπουρλέτσικας και Κ. Καούκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΩΝ Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Τσαχαλίδης E., Καστόρης Α. και Πασίκας N. Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑ Μπίρτσας Π. Κ., Χ. Κ. Σώκος, Κ. Ε. Σκορδάς Αναρτημένες ανακοινώσεις / Posters Δ1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ. Γκολφινόπουλος Α. και Νικολάου Κ. Δ2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λιόλιος Α. και Νικολάου Κ. Δ3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΣΤΟ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Καρακώστα Α. και Νικολάου Κ. Δ4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Αναστασοπούλου Β. και Νικολάου Κ. Δ5. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ Δ. Σ. Αχιλιάς, Α. Γιαννούλης, Γ. Ζ. Παπαγεωργίου Δ6. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ιωαννίδου Ο., Σταυρόπουλος Γ. και Ζαμπανιώτου Α. Δ7. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΙΝΔΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Ζουμπούλης Α.Ι., Ντόλια Α. και Καραμανώλης Π. Δ8. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ Σαρασίδης Β. και Ζουμπούλης Α. Δ9. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οικονόμου Α., Μαλούπα Ε., Φωτάκης Δ., Αδαμίδης Β. Δ10. ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Σιωμάδης Σ., Παντελίδου Δ., Δέρου Σ., Βαλαβάνη Α. Δ11. Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ. Δημητρίου Ρ., Λάμπρου Μ., Λέκα Α. Δ12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ Χασάναγας Ν., Μπίρτσας Π. και Σώκος Χ. Δ13. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Μαρούλης Α.Ι., Χατζηαντωνίου Κ., Γέρμαν Ι.

13 Χ ο ρ η γ ο ί

6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας από 5 έως 7 Μαΐου 2017

6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας από 5 έως 7 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας από 5 έως 7 Μαΐου 2017 To Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών διοργάνωσε το 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ 8-10 ΜΑΪΟΥ 2015, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΔΕΑ (ΑΠΘ)

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ 8-10 ΜΑΪΟΥ 2015, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΔΕΑ (ΑΠΘ) 12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΧΗΜΕΙΑ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ ΚΡΙΣΗ ΕΠΟΧΗ» 8-10 ΜΑΪΟΥ 2015, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΔΕΑ (ΑΠΘ) 2 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Διοργάνωση Ένωση Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των δασκάλων... 49

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των δασκάλων... 49 Εισαγωγή... 15 Αλέξανδρος Γεωργόπουλος και Ευγενία Φλογαΐτη Σχηματοποίηση των εννοιών Μια διδακτική στρατηγική στη διάθεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εφαρμογή σε διδακτική ενότητα του νερού Γ τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Δημήτρης Χωματίδης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος & Αποδοτικότητας Πόρων - GRLTF

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Τι είναι η Χημική Μηχανική; Τι είναι η Χημική Μηχανική Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗ Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ χημικές ουσίες μορφές ενέργειας ακτινοβολίες ήχοι θερμότητα ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας

ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας ραστηριότητες Πράσινης Χηµείας Απόστολος Μαρούλης, Κωνσταντίνα Χατζηαντωνίου Μαρούλη και µεταπτυχιακοί φοιτητές του ιχηνετ ( ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ιδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουµε τις επενδύσεις

Συνεχίζουµε τις επενδύσεις Συνεχίζουµε τις επενδύσεις Συνεχίζουµε τις επενδύσεις. Νέες Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη µέχρι σήµερα 35 εκ. 2014 2018 59 εκ. Κεντρική Μακεδονία µέχρι σήµερα 50 εκ. 2014 2018

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

22 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ 22 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΧΗΜΕΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Διοργάνωση Ένωση Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ 9-12 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ : «Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ 9-12 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ : «Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : «Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 9-12 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ιοργάνωση Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος «Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ). Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 24.03.2017 Αρ.Πρωτ.: 398 Θέμα: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του Πολέμου στα Βαλκάνια: Ραδιενέργεια και Χημική Ρύπανση

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του Πολέμου στα Βαλκάνια: Ραδιενέργεια και Χημική Ρύπανση Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις του Πολέμου στα Βαλκάνια: Ραδιενέργεια και Χημική Ρύπανση Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ECO2 FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ECO2 FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 18.00-19.00 Εγγραφές 19.00-21.00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Εχει προσκληθεί ο Υπουργός Εσωτερικών *αναμένεται επιβεβαίωση ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ . Ανδρεάδης Γ. Βλάχος Δ. 901 Ξένη Γλώσσα Ι ΔΕ 14/9 14:00 ΑΒΔΕ 902 Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΔΕ 14/9 14:00 ΑΒΔΕ 346 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων συστημάτων μηχαν. μορφ. υποστηρ. από Η/Υ (CIM) ΔΕ 31/8 12:00 H 364 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Απόβλητα Ν. 1650/1986 Απόβλητο θεωρείται κάθε ποσότητα ουσιών, θορύβου, αντικειμένων ή άλλων μορφών ενέργειας σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΕΙΘ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΕΙΘ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΕΙΘ Καθηγητής Δρ Φωκίων Βοσνιάκος Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΑΤΕΙΘ Καθηγητής Δρ Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙΘ Πράσινη Αειφόρος Ανάπτυξη Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Εισαγωγή Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος βρίσκεται σε διαδικασία μετεξέλιξης σε ένα σύγχρονο Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ . Ανδρεάδης Γ. Βλάχος Δ. Βουτσά Δ. Γεωργιάδης Π. Γρηγοριάδου M. Διαμαντόπουλος Ι. Ευσταθίου K. Κάλφας Α. 902 Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΠΕ 15/9 14:00 ΑΒΔΕ 901 Ξένη Γλώσσα Ι ΠΕ 15/9 14:00 ΑΒΔΕ 346 Ειδικά κεφάλαια ευέλικτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8:15-9:00 ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 9:15 10:00 Προγραμματισμός Η/Υ Γκεμιτζή- Συλαίος (Ομάδα 1: Β-2, Ομάδα 2: B-6) 10:15-11:00

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 5: Πηγές και Τύποι Ρύπανσης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μαρία Δημοπούλου Υπεύθυνη Π.Ε. Α Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών Έφη Φουσέκη Υπεύθυνη Π.Ε. Δ/νσης Β/θμιας Α Αθηνών Ενέργεια- Περιβάλλον- Ανάπτυξη ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΑΕ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΑΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - ΑΕ 2016-2017 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8:15-9:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ (Ομάδα 1: Υ.Κ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CAD (A) Δημούδη- Διαμαντής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6 1 ο ΕΤΟΣ Τρίτη 10/6/2014 9:00-11:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Τετάρτη 11/6/2014 19:00-21:30 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΚΡΑΤΟΣ Πέμπτη 12/6/2014 9:00-11:30 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ Η/Υ ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ Παρασκευή 13/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011)

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) «Ο Κύκλος της Ενέργειας» Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) Σύνολο ωρών: 36 2η Σειρά Σεµιναρίων 1 η Ενότητα Τετάρτη, 2 Μαρτίου Εισαγωγικές Ομιλίες Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική).

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ζέρβας Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος ΔΕΠΠ

Κωνσταντίνος Ζέρβας Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος ΔΕΠΠ Κωνσταντίνος Ζέρβας Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής Δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος ΔΕΠΠ Η γέννηση της ιδέας για ένα περιβαλλοντικό δίκτυο ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών παρόμοιες δράσεις από άλλες πόλεις κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα

«Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα Αποτελέσματα και προκλήσεις της Πράξης: «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων» Πρόγραμμα «GR02 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κολλεγίου Ανατόλια

ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κολλεγίου Ανατόλια 1 ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αξαρλής Στυλιανός Καθηγητής ΠΕ4 axarlis@ac.anatolia.edu.gr Μπαντής Αθηνόδωρος Καθηγητής ΠΕ4 Υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κολλεγίου Ανατόλια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Εισαγωγή Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ Σύμφωνα με το ιδρυτικό Π.Δ, 365/93, αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, του πρώτου τέτοιου Τμήματος στην Ελλάδα, είναι: 1. Να καλλιεργεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων εργοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ Ελληνική Δημοκρατία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη - ΧΑΝΙΑ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης.

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης. Ατμόσφαιρα Η γη, όπως και ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, αναπτύχθηκε μέσα από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και αερίων, πριν από 4,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε η γη, περικλειόταν από ένα αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε. ΒΥΜΙΩΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, β) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και γ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 01/2017 ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 01/2017 ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 01/2017 ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ & ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελπίδα Κολοκυθά- Αναπλ. καθηγήτρια Α.Π.Θ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ C11 Ομιλητής: Καρτέρης Μαρίνος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ C11 Ομιλητής: Καρτέρης Μαρίνος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ www.karteco.gr/greenroofs/ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ C11 Ομιλητής: Καρτέρης Μαρίνος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ www.karteco.gr/greenroofs/ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ C11 Ομιλητής: Καρτέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 Α/Α Μαθήματος 1η Θεματική Ενότητα: Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΧΥΚ) Οργανωτής 1 ΧΥΚ1 Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6 ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3,4,5,6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ - ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3,4,5,6 ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3,4,5,6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΑΚΡΑΤΟΣ- ΦΩΤΙΑΔΗ 1 ο ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Δευτέρα 31/8/2015 9:00-11:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Τρίτη 1/9/2015 9:00-11:30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Τετάρτη 2/9/2015 9:00-11:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ενημέρωση φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου

Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου 1 Εγκαίνια Αναρρυθμιστικού Έργου Αγίας Βαρβάρας Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009 Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. κ. Τάκη Αθανασόπουλου Σεβασμιότατε, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Μετατροπής

Τεχνολογίες Μετατροπής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Μιχαήλ Μαρουλάκης (ΕΛ.ΒΙ.) Αντιπρόεδρος Α Καθ. Δημήτριος Καρώνης (ΕΜΠ) Αντιπρόεδρος Β Άγγελος Λάππας (ΕΚΕΤΑ) Περιεχόμενα Παρουσίασης Εισαγωγή Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Γενικά Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα