Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, Αθήνα, Tηλ.: , Fax: , 11 T. Karatassou Str., Athens, Greece, Tel.: (+30) , Fax: (+30) Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας Executive Summary Άγγελος Τσακανίκας Θάνος Αθανασιάδης Γιάννης Γιωτόπουλος Έφη Κόρρα 1

2 Το σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον Διαρθρωτική κόπωση, συστημικές αδυναμίες Εμπόδια εισόδου και στρεβλώσεις στις αγορές. Μεγάλο κράτος, «παντού εμπλεκόμενο», αλλά αναπτυξιακά αδύναμο και «μη ευφυές». Περιορισμένη αξιοποίηση έρευνας. «Ρηχή» και ποιοτικά στενή επιχειρηματικότητα. Το ελληνικό «παραγωγικό- επιχειρηματικό σύστημα» σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και εντεινόμενου ανταγωνισμού πιέζεται αμφίπλευρα από: παραγωγούς χωρών χαμηλού κόστους εργασίας- που δεν είναι πια μόνον ανειδίκευτη, αλλά διαρκώς αναβαθμίζεται αλλά και «ποιοτικά υπέρτερους παραγωγούς» που δραστηριοποιούνται σε χώρες υψηλού βιοτικού επιπέδου και σημαντικών τεχνολογικών & παραγωγικών ικανοτήτων Ζητούμενο : Ποιοτική ανάπτυξη με επίκεντρο τη γνώση, την τεχνολογία, την καινοτομία, με μοχλό την επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης και με την υποστήριξη ενός ευφυούς και αποτελεσματικού αναπτυξιακού κράτους 2

3 Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο Η ελληνική οικονομία σήμερα βρίσκεται: Σε καθεστώς σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής... αλλά πλέον με παρεμβάσεις συντήρησης και ίσως σταδιακής χαλάρωσης εκτός αγορών από το 2010, αλλά με δυναμική επάνοδο υπό συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας αλλά με κεφαλαιοποιημένο (θωρακισμένο) τραπεζικό σύστημα μετά από έξι χρόνια ύφεσης, με σωρευτική απώλεια ~25% του προϊόντος της οικονομίας αλλά με ενδείξεις άμβλυνσης της ύφεσης πια Με μακροχρόνια ανεργία 60% της συνολικής (~27%), αλλά Ανάγκη για γρήγορη αλλαγή του αναπτυξιακού της υποδείγματος, ταυτόχρονα με δημοσιονομική ισορροπία, ώστε να αποφύγουμε μια συνολική αποδιάρθρωση του παραγωγικού μας συστήματος 3

4 SE DE DK FI NL LU BE UK AT IE FR EU SI CY EE IT ES PT CZ EL SK HU MT LT PL LV RO BG Χαμηλή η θέση της Ελλάδας στις κατατάξεις καινοτομίας Η Ελλάδα 19 η στην ΕΕ-27 (βάσει δείκτη καινοτομίας SII, 2013). Ανήκει στους moderate innovators: Στο 63% του μέσου ευρωπαϊκού επιπέδου και στο 44% περίπου της βαθμολογίας του ηγέτη της καινοτομίας (Σουηδία). 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Ηγέτες καινοτομίας Μέτριες επιδόσεις Καλές επιδόσεις Ανεπαρκείς επιδόσεις Η Ελλάδα αργεί στο να μετασχηματιστεί σε «Οικονομία της Γνώσης» Πηγή: European Innovation Scoreboard

5 Καλές επιδόσεις σε δείκτες εισροών (απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσια χρηματοδότηση επιχειρήσεων για καινοτομία) 100% 80% 60% 40% 20% 0% GR 1,2% 1,5% Νέοι κάτοχοι διδακτορικού EU27 28,9% % πληθυσμού απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 34,6% 83,6% 79,5% Νέοι με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση Ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού Μεγάλο πλήθος και ποιότητα ερευνητικών δημοσιεύσεων Διεθνείς επιστημονικές συνδημοσιεύσεις GR EU27 Πηγή: Innovation Union Scoreboard,

6 Καλές επιδόσεις σε δείκτες εκροών (% ΜΜΕ που «καινοτομούν» σε οργανωτικού τύπου καινοτομίες) Αδύναμη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ πανεπιστήμιων/ερευνητικών κέντρων Εντατικές συνεργασίες μεταξύ των καινοτομικών επιχειρήσεων 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51,3% 13,3% 15,8% 11,7% Συνεργασίες με καινοτομικές ΜΜΕ GR 52,8% Συνδημοσιεύσεις ιδιωτικούδημόσιου τομέα EU27 40% 20% 0% 37,3% ΜΜΕ με καινοτομία προϊόντος ή διαδικασίας 38,4% 40,3% GR ΜΜΕ με οργανωσιακές καινοτομίες EU27 Υψηλές καινοτομικές επιδόσεις ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά εύκολης καινοτομίας (αντιγραφής) Πηγή: Innovation Union Scoreboard,

7 Αλλά χαμηλές θέσεις στους περισσότερους δείκτες (πνευματική ιδιοκτησία, δια βίου μάθηση, ιδιωτικές δαπάνες για Ε&Α) 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2% 1,3% Δαπάνες E&Α επιχειρήσεων Ισχνές επιδόσεις στην κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Μικρή εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας 0,7% 0,6% Δαπανες καινοτομίας GR 7 EU ,4% 0,8% Δημόσιες δαπάνες Ε &Α 0,42 3,9 Αιτήσεις για πατέντες ανά δισ. ΑΕΠ 1,7 5,86 Κατοχύρωση trademarks ανά δισ. ΑΕΠ Χαμηλές δαπάνες R&D όλων των φορέων έρευνας (επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, δημοσίου κλπ) 0,48 4,8 Community designs ανά δισ. ΑΕΠ Πηγή: Innovation Union Scoreboard, 2013 GR EU27 7

8 Μεγάλος ρυθμός αύξησης στην παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων την περίοδο δημοσιεύσεις το 1996 και το 2010, έχει συντελεστή μεταβολής σε αριθμό δημοσιεύσεων 2,74 ( Μ.Ο. ΕΕ είναι 1,54 και του ΟΟΣΑ 1,41). Με βάση το συντελεστή μεταβολής βρίσκεται στην 8 η θέση μεταξύ των 34 χωρών που ανήκουν στον ΟΟΣΑ δημοσιεύσεις στον τομέα φαρμακολογία-φαρμακευτική-τοξικολογία ( ) ,06 5,5 2, ,83 1,56 1,41 1, ,92 3,69 3,17 1,53 3,04 1,91 4,71 2,73 2,08 1,57 2,74 1,95 1,73 1,89 2,41 1,42 6,45 1, Πηγή: Thomson Reuters, NSI

9 DE FR UK IT ES NL AU FI BE DK IE CZ PT HU EL SL RO Χαμηλές δαπάνες Ε&Α στο φάρμακο αλλά σχετικά υψηλό μερίδιο στο σύνολο των ερευνητικών δαπανών Το εκατ. για φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα Στην Ελλάδα το 18% των συνολικών δαπανών Ε&Α αφορά στο τομέα φαρμάκων % 16% 33% 12% 14% 9% 3% 6% 33% 3% 10% 0% 7% 0% 18% 12% 30% 40% 20% 0% Πηγή: Eurostat EFPIA Δαπάνες R& D της φαρμακευτικής βιομηχανίας το 2012 ( million) Συνολικές Ιδιωτικές δαπάνες R& D το % Υψηλή συνεισφορά πατεντών στον τομέα του φαρμάκου στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη Πηγή: European Patent Office % 60% 20% 40% 5% 7% 7% 20% 4% 5% 4% 4% 0% Πατέντες τομέα φαρμάκου Ελλάδα Σύνολο πατεντών Ελλάδας Μερίδιο πατεντών φαρμάκου στην Ελλάδα Μερίδιο πατεντών φαρμάκου στην Ευρώπη 9

10 Συνεπώς... Σε μια χώρα με υστερήσεις σε θέματα Ε&Α και καινοτομίας, ο κλάδος του φαρμάκου συνιστά βασικό πυλώνα της -έστω περιορισμένης- Ε&Α που διεξάγεται στη χώρα Όμως στο σημερινό περιβάλλον Μπορεί να ενισχύσει την παρουσία του; Υπό ποιους όρους; Τι άλλα πλεονεκτήματα διαθέτει που πλαισιώνουν και μπορούν να υποστηρίξουν δυναμικότερη ανάπτυξη; Γιατί αυτός ο κλάδος είναι τελικά σημαντικός για τη χώρα; 10

11 Στο 3,4% του ΑΕΠ η συμβολή του τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 3,85 δισεκ. Προκαλούμενη επίδραση 7,55 δισεκ. 1,52 δισεκ. Άμεση επίδραση 2,18 δισεκ. Έμμεση επίδραση Η επίδραση στους κλάδους προμηθευτές ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα (Παραγωγή & Εμπορία) Η επίδραση από την αύξηση της κατανάλωσης ως αποτέλεσμα των μισθών κατά μήκος της αλυσίδας της αξίας παραγωγής Συνολική επίδραση Το άθροισμα της άμεσης, έμμεσης, προκαλούμενης επίδρασης από την δραστηριότητα του Φαρμακευτικού κλάδου Η επίδραση από την παραγωγή και την εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα Πηγή: ΙΟΒΕ 2013, Οικονομικό αποτύπωμα της παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία Κάθε 1 προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων οδηγεί σε: 2,6 προστιθέμενης αξίας μέσω των έμμεσων επιδράσεων και 5,3 προστιθέμενης αξίας αν συμπεριληφθούν και οι προκαλούμενες επιδράσεις Σε όρους ΑΕΠ, οι πολλαπλασιαστές ισούνται με 2,4 και 5 αντίστοιχα 11

12 Η συνολική επίδραση υπερβαίνει τις 132 χιλ. θέσεις εργασίας Προκαλούμενη επίδραση Έμμεση επίδραση Οι θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται στην οικονομία λόγω της δραστηριότητας του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα (Παραγωγή & Εμπορία) Οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την αύξηση της κατανάλωσης Συνολική επίδραση Οι συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται από την ανάπτυξη του Φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα Άμεση επίδραση Η απασχόληση που αφορά στην παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων στη χώρα Πηγή: ΙΟΒΕ 2013, Οικονομικό αποτύπωμα της παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων στην ελληνική οικονομία Κάθε θέση εργασίας στον κλάδο υποστηρίζει 2,5 θέσεις εργασίας μέσω των έμμεσων επιδράσεων και σχεδόν 6 θέσεις εργασίας συνολικά 12

13 εκατ. Ο κλάδος σημείωσε ανοδική πορεία, βάσει αξίας παραγωγής, με μικρή εξασθένιση μετά το 2010 Αξία παραγωγής του κλάδου Φαρμακευτικών Προϊόντων στην Ελλάδα, Πηγή: Eurostat (PRODCOM) Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ Σε όρους Προστιθέμενης Αξίας ο κλάδος τριπλασίασε τη συνεισφορά του στο σύνολο της εγχώριας Μεταποίησης την προηγούμενη δεκαετία (περίπου 9% το 2010) Παρά την πτώση παραμένει ο 7 ος υψηλότερος στο σύνολο της εγχώριας Μεταποίησης (19 βασικούς κλάδους). 13

14 Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των Μεταποιητικών κλάδων, η ΑΠΑ στην Παραγωγή φαρμάκου κινήθηκε ανοδικά την περίοδο Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στην εγχώρια Μεταποίηση, * Εκτυπώσεις Βασικά Μέταλα Μηχανήματα Παραγωγή Φαρμακου Επισκευή Μηχανημάτων Παραγωγή Οπτάνθρακα Μεταλλικά Προϊόντα Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανία Ξύλου 10% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 14% 15% Παραγωγή Οπτάνθρακα Βασικά Μέταλα Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Παραγωγή Φαρμακου Επισκευή Μηχανημάτων Εκτυπώσεις Βιομηχανία Ξύλου Tρόφιμα, Ποτά, Καπνός Χημικά προϊόντα -2% -3% -3% -5% -8% 7% 13% 25% 28% Μη μεταλλικά προϊόντα 4% Χαρτοποιία -10% Πλαστικά 3% Μεταλλικά Προϊόντα -11% Tρόφιμα, Ποτά, Καπνός 2% Κλωστ/ργία - Είδη ένδυσης -15% Χημικά προϊόντα 0% Μη μεταλλικά προϊόντα -17% Κατασκευή Επίπλων 0% Μηχανήματα -19% Χαρτοποιία -3% Πλαστικά -22% Κλωστ/ργία - Είδη ένδυσης -4% Κατασκευή Επίπλων -31% -7% -2% 3% 8% 13% 18% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Πηγή: Eurostat Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ (*) Σημείωση: Η ανάλυση των στοιχείων αφορά στις τρέχουσες τιμές ΑΠΑ 14

15 ΜΕΡΜ Κλάδου / ΜΕΡΜ Τομέα ( , ΕΕ-27) Συνεισφέρει σημαντικά στη διεύρυνση των εξαγωγών της ΕΕ-27, σε σχέση με την επίδοση άλλων σημαντικών εξαγωγικών μεταποιητικών κλάδων στην Ελλάδα Ταξινόμηση ανάλογα με μέγεθος του μεριδίου αγοράς των εξαγωγών των μεταποιητικών κλάδων στο σύνολο των ελληνικών μεταποιητικών εξαγωγών ΜΕΡΜ* Κλάδων / ΜΕΡΜ Τομέα ( , ΕΕ-27) 4, Παραγωγή φυτικών & ζωικών ελαίων & λιπών 232. Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 274. Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων & άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 3,5 3,0 2, Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς & φαρμακευτικών προϊόντων από βότανα 2,0 1, Παραγωγή βασικού σιδήρου & χάλυβα, & σιδηροκραμάτων 182. Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων 153. Επεξεργασία & συντήρηση φρούτων & λαχανικών 1, Κατασκευή πλαστικών προϊόντων 0, Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων 0,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Μεταβολή μεριδίου αγοράς ελληνικών εξαγωγών των μεταποιητικών κλάδων στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εξαγωγές (2000 vs 2010) (σε εκατοστιαίες μονάδες) *ΜΕΡΜ: Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής Το μέγεθος της σφαίρας αντιπροσωπεύει το μερίδιο των εξαγωγών του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της μεταποίησης στην Ελλάδα Πηγή: Eurostat -0,5 15

16 Πλεονεκτήματα & Ευκαιρίες Υψηλής κατάρτισης & εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό με καλές επιδόσεις σε επίπεδο δημοσιεύσεων Σημαντικός αριθμός ερευνητικών κέντρων & εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Επενδυτική δυναμική, κερδοφορία και αναπτυξιακή πορεία επιχειρήσεων του κλάδου (την τελευταία 10ετία) Περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση του αριθμού των κλινικών ερευνών Εγχώρια παραγωγή γενόσημων φαρμάκων Παραγωγή νέου φαρμάκου (νέα μόρια ή επανατοποθέτηση/επανστόχευση φαρμάκων) Επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας φυτικά και θεραπευτικά φάρμακα και καλλυντικά προϊόντα (αιθέρια έλαια, φυτά) Ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού Ανάπτυξη της εξωνοσοκομειακής φροντίδας για ηλικιωμένους και χρόνια πάσχοντες Μεγαλύτερη ενσωμάτωση της πληροφορικής της ηλεκτρονικής υγείας και της ιατρικής τεχνολογίας. 16

17 Αδυναμίες / Υστερήσεις Επιδείνωση εγχώριας κατάστασης (οικονομική κρίση, ανεργία, μείωση εισοδημάτων) Απουσία διασύνδεσης ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων με τη βιομηχανία αλλά και επιχειρήσεων μεταξύ τους (εσωστρέφεια) Κατακερματισμός χώρου έρευνας (μικρές ερευνητικές ομάδες και φτωχή μεταξύ τους συνεργασία) Χαμηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για έρευνα Μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης εκτός των εθνικών συνόρων (brain drain) Συχνές-Αιφνίδιες αλλαγές στο ρυθμιστικό/νομοθετικό πλαίσιο Γραφειοκρατία (κόστος- εμπόδια) στην δημιουργία καινοτομικών επιχειρήσεων Απουσία στρατηγικής για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και ελλιπής κουλτούρα για προστασία βιομηχανικήςπνευματικής ιδιοκτησίας Έλλειψη ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών χρηματοδότησης καινοτομίας στις επιχειρήσεις 17

18 Συνεπώς... Σημαντικός κλάδος για την οικονομία της χώρας και σε οικονομικούς όρους, πέρα από τη συμβολή του στο Εθνικό Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας Με πλεονεκτήματα και ευκαιρίες, αλλά και με αδυναμίες που πρέπει να αμβλυνθούν Τι εμποδίζει όμως την ισχυρότερη ενεργοποίησή του σε όρους καινοτομίας και έρευνας; 18

19 Το όραμα της βιομηχανίας φαρμάκου Όραμα Ανάδειξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας σε κυρίαρχο κλάδο της ελληνικής οικονομίας σε όρους παραγωγής, Ε&Α και υπηρεσιών. Βασικές προϋποθέσεις Συνεννόηση-συνεργασία φαρμακευτικής βιομηχανίας και ελληνικής πολιτείας για την από κοινού διαμόρφωση ενός πλαισίου στήριξης της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τομέα της υγείας. Στρατηγικοί στόχοι Επενδύσεις για Ε & Α πάνω από το 10% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της «Ευρώπης 2020» (1,5% ΑΕΠ-Ε&Α). Ανάδειξη της Ελλάδας σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών μελετών (αύξηση επενδύσεων για κλινικές μελέτες από τα 84 εκατ. ευρώ στα 400 εκατ. ευρώ ανά έτος ). Αύξηση αριθμού υποβολής και κατοχύρωσης πατεντών φαρμακευτικών ουσιών. Διπλασιασμός των επενδύσεων στις παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα. Βελτίωση ανταγωνιστικότητας του ελληνικού φαρμάκου- αύξηση των εξαγωγών κατά 50%. Δικτύωση ακαδημαϊκών/ερευνητικών κέντρων με την βιομηχανία για την προσέλκυση νέων επιστημόνων και ερευνητών. Ανάδειξη της Ελλάδας σε βασικό προορισμό ιατρικών συνεδρίων και ιατρικού τουρισμού. Διπλασιασμός των απασχολούμενων στην φαρμακευτική βιομηχανία. Εξασφάλιση άμεσης πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Αποστολή μας: Η συμβολή στην βελτίωση ποιότητας ζωής, επιβίωσης των ασθενών, ενίσχυση της ιατρικής κοινότητας με νέες θεραπευτικές επιλογές 19 19

20 Σχέδιο δράσης ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία 1.1 Ανάπτυξη πολιτικών διασύνδεσης ερευνητικών φορέων πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα Δημιουργία συστάδας έρευνας και ανάπτυξης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (clusters) 1.2 Δημιουργία/ τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου για την κατοχύρωση και την εμπορευματοποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων του ερευνητικού έργου Ενίσχυση λειτουργίας των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας των πανεπιστημίων (transfer technology offices) 1.3 Διατήρηση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας Δημιουργία ερευνητικών μονάδων εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων και διασύνδεση υφισταμένων με την συστάδα έρευνας Δημιουργία δέσμης κινήτρων για την προσέλκυση και διατήρηση θέσεων ερευνητών στον ιδιωτικό τομέα Δημιουργία μεταπτυχιακών τμημάτων με σύμπραξη Πανεπιστημίων, ΣΦΕΕ και ΠΕΦ σε αντικείμενα έρευνας, και επιχειρηματικής ανάπτυξης 1.4 Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου, πολιτικές για την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα και την αδειοδότηση φαρμάκων Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών κλινικής έρευνας για τη προσέλκυση ξένων επενδύσεων ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Παραγωγή και Εξαγωγές 2.1 Υιοθέτηση ευνοϊκής φορολογικής πολιτικής για την παραγωγή και τις τεχνολογικές επενδύσεις στο φαρμακευτικό κλάδο Τροποποίηση φορολογικών κανονισμών ώστε να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε άυλα στοιχεία και αποφορολόγηση από έσοδα από την καινοτομία 2.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου 2.2.1Ενίσχυση των ελεγκτικών και κανονιστικών διαδικασιών και φορέων Δημιουργία συμβουλευτικής δομής για την παροχή υπηρεσιών μίας στάσης (one-stop shop) προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις Αξιοποίηση του Φαρμακευτικού Φόρουμ (EPhForT) για τη δικτύωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και την προβολή της βασικής, της κλινικής έρευνας και των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που παράγονται στην Ελλάδα 20

21 ΠΥΛΩΝΑΣ Δημιουργία συστάδας έρευνας και ανάπτυξης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (clusters) Αναζήτηση ώριμων συνεργασιών, εμβρυικών δικτύων κλπ που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν σε clusters Σύμπραξη υφιστάμενων δικτύων και παροχή πρόσθετων υπηρεσιών προς τα μέλη Παροχή συμβουλών από εξειδικευμένους patent lawyers Σύναψη συνεργασιών με εξειδικευμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ινστιτούτα πχ Johns Hopkins University. Καταγραφή ελληνικών επιτυχημένων περιπτώσεων (success stories) καινοτόμων επιχειρήσεων πχ CBL Πάτρας Ενίσχυση λειτουργίας των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας των πανεπιστημίων (transfer technology offices) Θέσπιση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας ή παραχώρησης εκμετάλλευσης ή χρήσης κλπ όπου καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι της παραχώρησης του προϊόντος και το οικονομικό αντάλλαγμά τους. Αποζημίωση με βάση royalties (on royalties basis) ή κατ αποκοπή (up for payment) και όχι με τη συμμετοχή του πανεπιστημίου στο μετοχικό κεφάλαιο της spin off εταιρείας Ενεργοποίηση των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας (transfer technology offices) εντός όλων των πανεπιστημιακών μονάδων. Αξιολόγηση προσωπικού (key performance indicators). Αξιολόγηση των δομών (διαδικασίας, αποτελεσμάτων). Στελέχωση των γραφείων με εξειδικευμένο προσωπικό πχ patent lawyers με γνώσεις για τη διαδικασία κατοχύρωσης, τα κόστη κλπ. Λειτουργία των γραφείων τεχνολογίας και διασύνδεσης κατά τα πρότυπα πανεπιστημίων άλλων χωρών 21 της Ευρώπης.

22 1.3 ΠΥΛΩΝΑΣ Δημιουργία ερευνητικών μονάδων εντός νοσηλευτικών ιδρυμάτων και διασύνδεση υφισταμένων με την συστάδα έρευνας Συστηματική μέτρηση των επιδόσεων της φαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο από θεσμικούς φορείς πχ Εθνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ενθάρρυνση των ερευνητικών δομών (Ε.Σ.Υ, νομικά πρόσωπα) για την υλοποίηση κλινικών ερευνών με την παροχή κινήτρων. Βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών για διεξαγωγή κλινικών μελετών. Απελευθέρωση των αποδοχών των ερευνητών ιατρών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών που αφορούν στη συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για ανθρώπινη χρήση. Δυνατότητα πρόσθετης αμοιβής για συμμετοχή σε ερευνητικά έργα με άρση ή χαλάρωση των περιορισμών στο ύψος των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Δημιουργία θέσεων αποκλειστικής απασχόλησης στα νοσοκομεία για κλινικούς ερευνητές που θα είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Μείωση της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου Υ.Α ΔΥΓ3(α)/οικ , άρθρο 18 με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιττών διοικητικών διαδικασιών. Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής (αυτοματισμοί, βάσεις δεδομένων). Διεύρυνση του θεσμού των κέντρων αριστείας στο Ε.Σ.Υ με τη σύσταση κέντρων κλινικής αριστείας και δημιουργία δικτύων μεταξύ ερευνητών. Αξιοποίηση υφιστάμενων δομών πχ Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Συνεχής επικαιροποίηση της νομοθεσίας ώστε να συμβαδίζει κάθε φορά με τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία πχ γονιδιωματική και να ευθυγραμμίζεται με το κοινοτικό δίκαιο. 22

23 1.3 ΠΥΛΩΝΑΣ Δημιουργία δέσμης κινήτρων για την προσέλκυση και διατήρηση θέσεων ερευνητών στον ιδιωτικό τομέα Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με: τη χαλάρωση των περιορισμών στην απασχόληση καθηγητών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Διασαφήνιση των κανόνων αναφορικά με τη συμμετοχή ερευνητών και καθηγητών Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι στα οικονομικά αποτελέσματα της έρευνας από όπου έχουν προκύψει καινοτόμες δραστηριότητες. Τροποποίηση της νομοθεσίας σύστασης εταιρειών ώστε η κεφαλαιακή εισφορά σε είδος άυλων στοιχείων (πχ πατέντες) να δύναται να γίνει με ελεύθερη διαπραγμάτευση/συμφωνία των συμβαλλόμενων εταίρων. Επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης σε ειδικότητες που δεν εφαρμόζεται πχ φαρμακοποιοί και χημικοί σε επιχειρήσεις παρασκευής φαρμάκων. Παρακίνηση πρόσληψης φοιτητών στο τέλος της πρακτικής άσκησης με την θεσμοθέτηση μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα ενός έτους. Συνυπολογισμό στην πανεπιστημιακή ανέλιξη της αποκτηθείσας εμπειρίας των ερευνητών κατά την απασχόληση τους σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα. Ενίσχυση μετακίνησης-πρόσληψης των κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών σε ιδιωτικές εταιρίες. Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τις εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό που απασχολείται στην έρευνα και ανάπτυξη. 23

24 1.3 ΠΥΛΩΝΑΣ Δημιουργία δέσμης κινήτρων για την προσέλκυση και διατήρηση θέσεων ερευνητών στον ιδιωτικό τομέα Απασχόληση ερευνητών/μελών ΔΕΠ στον ιδιωτικό τομέα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση συγκεκριμένου ερευνητικού έργου (on contractual basis). Επιχορήγηση ακαδημαϊκής έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα (πχ. χρηματοδότηση των διδακτορικών φοιτητών και διατριβών μέσω υποτροφιών). Επιβράβευση της καινοτομίας την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας στο πλαίσιο διαγωνισμού επιλογής προτάσεων πχ ΣΦΕΕ Innovation Project Ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναμικού για την εκκίνηση νέων επιχειρηματικών προσπαθειών από πανεπιστημιακούς αποφοίτους με τη διεύρυνση δράσεων ενθάρρυνσης συνεργασιών μεταξύ ΣΦΕΕ-ΠΕΦ και πανεπιστημιακών σχολών (όπως η δράση «Μαζί για την εκκίνηση» μεταξύ ΣΕΒ-ΕΜΠ). «Ωρίμανση» των σχεδίων των φοιτητών σε business plan με boot camp μικρής διάρκειας με επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη φαρμακοβιομηχανιών. Προώθηση ενός ευέλικτου και γρήγορου εργαλείου για την ενίσχυση, με κεφάλαια σποράς, νέων επιστημόνων με ελπιδοφόρες, καινοτόμες ιδέες με προοπτικές μετουσίωσης σε νέα φαρμακευτικά προϊόντα. 24

25 1.3 ΠΥΛΩΝΑΣ Δημιουργία μεταπτυχιακών τμημάτων σε σύμπραξη Πανεπιστημίων, ΣΦΕΕ και ΠΕΦ σε αντικείμενα έρευνας, και επιχειρηματικής ανάπτυξης Δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης (π.χ. διατμηματικών): στα πεδία biomedical, clinical engineering, κλινικής έρευνας φαρμακευτικής ιατρικής, φαρμακοτεχνολογίας. με συνδυασμό γνωστικών αντικειμένων. Συμμετοχή της φαρμακοβιομηχανίας στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια. Ένταξη σε προγράμματα σπουδών ιατρικών & φαρμακευτικών σχολών μαθημάτων με θέματα: καινοτομίας, τεχνολογίας, ΤΠΕ, licensing, εμπορική αξιοποίηση της γνώσης. μεθοδολογία/δεοντολογία της έρευνας. διοίκησης επιχειρήσεων, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών, επιχειρηματικό σχεδιασμό, πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Διοργάνωση business seminars στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων πχ πατέντες. Συνδιοργάνωση entrepreneurship summer school διεθνούς επίπεδου με τη συνεργασία ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, και Πανεπιστημίων 25

26 1.4 ΠΥΛΩΝΑΣ Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών κλινικής έρευνας για τη προσέλκυση ξένων επενδύσεων Δημιουργία θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα, για τη διεξαγωγή μη παρεμβατικών μελετών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κλινικής έρευνας. Διαρκής εναρμόνιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με τη διεξαγωγή κλινικών μελετών φαρμάκων. Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου, οργάνωση και στελέχωση μονάδων υγείας με κατάλληλη υποδομή για την πραγματοποίηση διεθνών μελετών φάσης 1 (σήμερα δεν υφίσταται καθόλου). Αξιοποίηση κινήτρων ερευνητικών κοινοπραξιών (cooperative research group) που να επιταχύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας από τη βασική και τη κλινική έρευνα στις εμπορικές εφαρμογές έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν μια καλύτερη κατανόηση ως προς τα προβλήματα που πρέπει να επιλύσουν και τα οποία μπορεί να παρουσιαστούν σε διάφορα στάδια αυτής της διαδικασίας. Αναγνώριση της κλινικής έρευνας ως επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, με στόχο τη φορολογική αναγνώριση των σχετικών δαπανών και την παροχή κινήτρων για εγχώρια ανάπτυξη και επένδυση στην έρευνα. Στελέχωση της ΕΕΔ με επιστημονικό προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο για την έγκριση και την παρακολούθηση κλινικών ερευνών που να μπορούν να διαχειρίζονται κανονιστικά ζητήματα και θέματα βιοηθικής. Επέκταση της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για μη παρεμβατικές κλινικές δοκιμές, διαγνωστικές, χειρουργικές τεχνικές κλπ. με τη δημιουργία καταλλήλων υποεπιτροπών 26 ώστε να μην επηρεαστεί η απόδοση της όσον αφορά στις παρεμβατικές κλινικές μελέτες.

27 2.1 ΠΥΛΩΝΑΣ Τροποποίηση φορολογικών κανονισμών ώστε να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε άυλα στοιχεία και αποφορολόγηση από έσοδα από την καινοτομία Επανεξέταση του πλαισίου φορο-ελαφρύνσεων για δαπάνες Ε&Α και τεχνολογικής καινοτομίας. Αύξηση του φορολογικού κινήτρου πχ διπλασιασμός του ποσοστού έκπτωσης με ή χωρίς ανώτατο όριο (φορολογική επιβάρυνση μετά την έκπτωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 30% της προκύπτουσας φορολογικής επιβάρυνσης πριν την ελάφρυνση). Τα royalties να απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου. Δυνατότητα παροχής απαλλαγής από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, παρέχοντας, ενεργά, αντίσταση στη μείωση της απασχόλησης. Εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή στα κέρδη από την εκμετάλλευση πατέντων και συγκεκριμένων καινοτομιών (πχ. Patent Box στην Αγγλία). Δημιουργία Ειδικών Οικονομικών ζωνών (ΕΟΖ) με ειδικά κίνητρα, φοροαπαλλαγές σε νομικά πρόσωπα που είναι να εγκατασταθούν εντός βιομηχανικών περιοχών ( ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ). Τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου ώστε να παρέχεται μεγαλύτερο % επιδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε περιφέρειες με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση πχ Αττική. 27

28 2.1 ΠΥΛΩΝΑΣ Τροποποίηση φορολογικών κανονισμών ώστε να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε άυλα στοιχεία και αποφορολόγηση από έσοδα από την καινοτομία Άρση των φορολογικών περιορισμών που δυσχεραίνουν την παραγωγή για τρίτους από την αλλοδαπή (πχ. επιβάρυνση με ΦΠΑ, δημιουργία φορολογικών αντιπροσώπων και κατά συνέπεια διπλής φορολόγησης (μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα), δυσχέρειες στον φορολογικό και λογιστικό χειρισμό). Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τις παραλαβές υλικών από χώρες της Ε.Ε. υπό το καθεστώς «παρακαταθήκης» - consignment. Δημιουργία επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας και ανεξαρτήτων φορέων για την αξιολόγηση των άυλων επενδύσεων (αγορά πατεντών, αδειών κυκλοφορίας, κλινικές μελέτες κλπ) των φαρμακοβιομηχανιών ώστε να μπορούν να ενταχθούν στα ΕΣΠΑ και στα λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα Έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης παράλληλα με το στάδιο της κατασκευής για την ανάπτυξη/ επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας σε ήδη παραγόμενα ή νέα προϊόντα εφόσον δεν συνοδεύεται από κτιριακή επέκταση. Σε κάθε περίπτωση λήψη των απαιτούμενων αδειών πριν τη παραγωγική λειτουργία της εγκατάστασης ώστε η αδειοδοτική διαδικασία και τυχόν καθυστερήσεις να μην εμποδίζουν τις επενδύσεις και τη λειτουργία της αγοράς. Υιοθέτηση δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων για αλλοδαπές επιχειρήσεις που μεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα πχ επικαιροποίηση Α.Ν. 89/1967 που ίσχυε έως

29 ΠΥΛΩΝΑΣ Ενίσχυση των ελεγκτικών και κανονιστικών διαδικασιών και φορέων Αναβάθμιση του ρόλου του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ): Υλοποίηση διαδικασίας εγκρίσεων κυκλοφορίας φαρμάκων με αμοιβαίες αναγνωρίσεις (MRP, DCP). Ταχεία διεκπεραίωση της αξιολόγησης και του ελέγχου διεξαγωγής κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Επιτάχυνση έκδοσης αδειών κυκλοφορίας. Υποστηρικτικός ρόλος του ΕΟΦ προς τη φαρμακευτική βιομηχανία. Στελέχωση του με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (πχ Διεύθυνση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας). 29

30 ΠΥΛΩΝΑΣ Δημιουργία συμβουλευτικής δομής για την παροχή υπηρεσιών μίας στάσης (onestop shop) προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξαγωγική δραστηριοποίηση σε νέες αγορές (στα πρότυπα λειτουργίας του Enterprise Europe Network EEP) π.χ. coaching, mentoring, κατάρτιση, υποδομές, υποστηρικτικές υπηρεσίες. Ενεργοποίηση της "Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου - ENTERPRISE GREECE SA (που θα προέλθει από τη συγχώνευση του Invest in Greece και Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)) για την προώθηση των εξαγωγών. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις (πχ. CPHI, Bio- Europe με θέμα Generics from Greece) για τη διεθνή προβολή και προώθηση των ελληνικών φαρμάκων/φαρμακευτικού υλικού (co-promotion). Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών μια στάσης Αξιοποίηση του Φαρμακευτικού Φόρουμ (EPhForT) για τη δικτύωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και την προβολή της βασικής, της κλινικής έρευνας και των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που παράγονται στην Ελλάδα. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, και ερευνητικών φορέων αναφορικά με τα αποτελέσματα Ε&Α. Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, συζητήσεων, συναντήσεων εργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και των φαρμακοβιομηχανιών πχ για την προβολή των ερευνητικών ιδρυμάτων και των αποτελεσμάτων της έρευνας με στόχο την εδραίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Προβολή διεθνών καλών πρακτικών για την προώθηση των νέων καινοτόμων πρωτοβουλιών και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ βιομηχανίας και έρευνας 30

31 Πηγές χρηματοδότησης Δανειακά κεφάλαια από το τραπεζικό σύστημα. Συλλογικό (joint) fund με τη συμμετοχή ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΤΑΝΕΟ, Τράπεζες, VC, Business Angels. Μηχανισμοί χρηματοδότησης της συνεργατικής καινοτομίας και της Ε&Α πχ. αξιοποίηση Risk Sharing Financing Facility RSFF, από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(ΕΤΕπ). Συγχρηματοδοτούμενα (πχ ΕΣΠΑ) και εθνικά προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος). Δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων (Business Angels). Ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα πχ ΕΛΚΕΑ ή/και ΕΛΚΕ ερευνητικών κέντρων (Matching fund principal). Crowd funding. Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πχ ΣΔΙΤ 31

Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας για την Ανάπτυξη

Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας για την Ανάπτυξη 12.05.2014 Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας για την Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος ΣΦΕΕ Το Όραμα της Βιομηχανίας Φαρμάκου Ανάδειξη Φαρμακευτικής Βιομηχανίας σε Κυρίαρχο Κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο Έλληνικής Φαρμακοβιομηχανίας 7/5/2014

1o Συνέδριο Έλληνικής Φαρμακοβιομηχανίας 7/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός Κλάδος: Τάσεις & Προοπτικές Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Απασχόληση

Φαρμακευτικός Κλάδος: Τάσεις & Προοπτικές Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Απασχόληση Φαρμακευτικός Κλάδος: Τάσεις & Προοπτικές Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Απασχόληση Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Novartis Hellas Μάιος 2014 Ο ΣΦΕΕ Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας

Μελέτη στρατηγικής για τον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth

THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth 1 THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas) Health

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY

SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY SIGNIFICANT PRIORITIES OF HEALTH-CARE REFORM AND THE GREEK PHARMACEUTICAL INDUSTRY Theodoros Tryfon President, Panhellenic Union of Pharmaceutical Industries MAY 14 2015 Vice president ELPEN Τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αποτίμηση και Προγραμματισμός Δράσεων Διασφάλισης Ποιότητας Συναντήσεις Εργασίας (20 & 21/03/2017) Συνάντηση Εργασίας ΑΔΙΠ, Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές προοπτικές

Επενδυτικές προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η συμβολή της στην οικονομική παραγωγή

Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η συμβολή της στην οικονομική παραγωγή Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η συμβολή της στην οικονομική παραγωγή Δρ. Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) www.obi.gr Βόλος, Φόρουμ Βιομηχανίας Domotel Xenia

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων»

«Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων» Δ/νση Στ. Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων» 2 Μαρτίου 2017, Αθήνα Ι. Πλεμμένος - Α. Θεοδωρακάκου Δ/νση Στ. Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Ενότητες Σύντομη Περιγραφή Τομέα Υγείας Προβλήματα Στρατηγική Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Επίλυση Διαφορών και Προστασία του Φορολογούμενου Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ Ανδρέας Τσουρουφλής Η Σύμβαση Διαιτησίας Σύμβαση της 23.7.1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Εισαγωγική τοποθέτηση καθ. Β. Μακιού στο panel με θέμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Οι θέσειςτωνφορέων 4 ο Συνέδριο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας

Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως όχημα για την ανάπτυξη της οικονομίας Δρ. Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) www.obi.gr Σεμινάριο για ενδιάμεσους φορείς σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία: Η γενικότερη συμβολή της, ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ

Φαρμακοβιομηχανία: Η γενικότερη συμβολή της, ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ Φαρμακοβιομηχανία: Η γενικότερη συμβολή της, ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι πρωτοβουλίες του ΣΦΕΕ Στόχοι ΣΦΕΕ 1 Για την Υγεία Για την Ανάπτυξη 2 Βελτίωση της Ποιότητας Υγείας / Ζωής Πρόληψη Νοσημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος

Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος Έρευνα & Καινοτομία: μονόδρομος για την ανάδυση από την κρίση Απρίλιος 2013 Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ενδυνάμωση των επιχειρήσεων μέσω της Έρευνας & Καινοτομίας If you don t plan, you plan to fail. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα» 1

Δελτίο Τύπου. «Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα» 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Κυριάκος Σουλιώτης 1, Χαράλαμπος Νάκος 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2 Φαρμακοποιός / Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ

Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ www.eltrun.gr Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005)

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Διάλεξη 11: Πηγές χρηματοδότησης ΜΜΕ: Δημόσιοι πόροι 10/05/2017

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 η Συνάντηση Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117 42

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. -

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. - Σχολή Χημικών Μηχανικών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία

Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Επιδόσεις της Ελλάδος στην τεχνολογική καινοτοµία Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 8 Φεβρουαρίου 2008 1. ιαφοροποίηση επιδόσεων καινοτοµίας στην ΕΕ 2. Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Μονάδες Παραγωγής Γνώσης Χρηματοδότηση Ομάδα Εργασίας Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας Εκκόλαψη: Υποδομές-Διαδικασίες Αναδιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων RTD Talos RESEARCH TECHNOLOGY DEVELOPMENT Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Πανεπιστήμιο Κύπρου-10/04/2014 Σχέδια Χρηματοδότησης Κυπριακός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Στρατηγική έρευνας (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνόκτητη ναυτιλία και ελληνική οικονομία

Ελληνόκτητη ναυτιλία και ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ελληνόκτητη ναυτιλία και ελληνική οικονομία Άγγελος Τσακανίκας Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας μια ολοκληρωμένη πολιτική για Ε&Κ. Κώστας Φωτάκης Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας

Χτίζοντας μια ολοκληρωμένη πολιτική για Ε&Κ. Κώστας Φωτάκης Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας Χτίζοντας μια ολοκληρωμένη πολιτική για Ε&Κ Κώστας Φωτάκης Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας Καινοτομία και Ανάπτυξη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Γνώση από Επιστημονική Έρευνα Εμπειρική Γνώση Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα