PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD"

Transcript

1 HPV DNA-Chip Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Αύγουστος 2011 Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

2 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ! el Αποθηκεύεται στα σκοτεινά το λιγότερο διατηρείται πριν την χρήση διαβάστε τις οδηγίες Αριθμός Καταλόγου Παραγωγός In vitro διαγνωστικά ιατρικά προϊόντα περιoριoμός θερμοκραο ίας Περιεχόμενο αροκετό για <n> τεοτ ερεθιστικό HPV κωδικός DNA-Chip παρτίδας Σημαντική υπόδειξη en Store in the dark Use by Consult Instructions For Use Catalog Number In Vitro Dianostic Medical Device Manufacturer Temperature limitation Contents sufficient for <n> tests Irritant Batch code Important Note de Im Dunkeln lagern Mindestens haltbar bis Vor Gebrauch Anweisung lesen Katalognummer Hersteller In-Vitro- Diagnostika Medizinprodukt Temperaturbegrenzung Inhalt ausreichend für <n> Tests Reizend Chargenbezeichnung Wichtiger Hinweis fr À stocker à l abri de la lumière Date limite de conservation jusqu au Lire les instructions avant utilisation Numéro de référence Fabricant Produit médical de diagnostic in-vitro Limite de température Contenu suffisant pour <n> tests irritant N o de lot Note importante es it pt nl Conservar en un lugar oscuro Nota importante Conservare al buio A utilizar preferiblemente antes de Da utilizzare entro e non oltre Antes de usar, lea las instrucciones Leggere le istruzioni prima dell uso Numero catalogo Nota importante Conservar A utilizar Antes de PapilloCheck num local preferívelmente as inst- usar, leia escuro go antes de ruções Número de catálo- Número de catálogo Fabricante Produttore Fabricante Aviso importante Donker Tenminste Gebruik- Catalo- bewaren houdbaar saanwij- gusnum- tot zing lezen mer Fabrikant Producto medicinal de diagnóstica in vitro Dispositivo medicodiagnostico in-vitro Producto medicinal de diagnóstica in vitro In vitro diagnostisch medisch product Limitação de temperatura Limitación de temperatura Contenido suficiente para <n> ensayos Limitazione temperatura Contenuto sufficiente per test <n> Conteúdo suficiente para <n> ensaios Temperatuurbeperking Voldoende inhoud voor <n> tests irritante Irritante irritante Irriterend Código de lote Codice del lotto Código do lote Lot nummer Belangrijke opmerking da Opbevares mørkt Anvendes senest Læs brugsanvisningen Katalognummer Producent In vitro meskdicin doagnoseapparat Temperaturbegraensær Indeholder nok til <n> test Lokalirriterende Lotnummer Vigtig henvisning sv pl no Förvaras mörkt. Sista förbrukningsdag Viktigt meddelande Przechowywa ć w ciemności Termin zydatności ΑΝΑΦ Läs bruksanvisningen före Przed użyciem przeczytać instrukcję Tillverkare Producent Διαγνωστικό κιτ για användning τύπου 6, 11, 16, 18, 31, apparatur 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, τον προσδιορισμό του nostisk γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα Katalognummer In vitromedicinsk doag- Numer katalogowy Diagnostyka in vitro Produkt yw Ograniczenie temperatury Για διαγνωστική χρήση in vitro Oppbeva- holdbar til Les katalog- produsent in vitro-di- μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου res mørkt bruksanvisning før bruk nummer Temperatur-begränsning agnostisk medisinsk utstyr temperaturbegrensning Innehållet räcker till <n> tester Zawartość wystarcza na <n> testów Innhold tilstrekkelig for <n> tester irriterande Lot nummer drażniący Kod partii Ważne Αναθεώρηση: BQ irriterende batch nr. Viktig merknad tr Karanlık yerde saklayınız Son kullanma tarihi: Kullanmadan önce talimatı Katalog numarası Üretici firma In vitro diagnostik tıbbi tanı ürünü Sıcaklık sınırlaması Greiner okuyun Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0) İçeriği <n> test için yeterlidir Tahriş edici Parti kodu Önemli Not 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΤ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ... HPV DNA-Chip6 3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενδεδειγμένη χρήση Τύποι του HPV που ανιχνεύονται με το Αρχή της δοκιμής Σχεδίαση του τσιπ DNA Διάταξη του τσιπ Μάρτυρες επάνω στο τσιπ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Γενικές οδηγίες Διαχωρισμός αιθουσών Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Αποτροπή μόλυνσης Οδηγίες για το χειρισμό των τσιπ DNA Γενικές προφυλάξεις Ασφάλεια κατά την εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Συλλογή δειγμάτων και εξαγωγή DNA Συλλογή δειγμάτων Εξαγωγή DNA Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) Προετοιμασία συσκευής θερμικού κύκλου...21 Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων Κατεργασία (HPV) τύπου Ουρακίλης-N-γλυκοσυλάσης 6, 11, 16, 18, 31, 33, (UNG) 35, 39, , 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, , 66, Προετοιμασία 68, 70, 73, 82 αντίδρασης σε τραχηλικά PCR...23 δείγματα 8.3 Υβριδισμός και πλύση...25 ΑΝΑΦ Παρασκευή και προετοιμασία...25 Για διαγνωστική Υβριδισμός...27 χρήση in vitro Αναθεώρηση: BQ μόνο από Πλύση εξειδικευμένο και στέγνωμα...29 προσωπικό εργαστηρίου 8.4 Σάρωση και αξιολόγηση του τσιπ...31 Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

4 9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Αναλυτική απόδοση του...34 HPV DNA-Chip Αναλυτική ευαισθησία Αναλυτική ειδικότητα τύποι HPV Αναλυτική ειδικότητα Οργανισμοί μη-hpv Επαναληψιμότητα Αναπαραγωγιμότητα Ευρωστία Κλινική απόδοση του ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αίθουσα 2: PCR - Προετοιμασία του μείγματος αντίδρασης Αίθουσα 2: PCR - Προσθήκη εκχυλισμένου DNA / αντίδραση PCR Αίθουσα 3: Υβριδισμός - Προετοιμασία / Αντίδραση υβριδισμού Αίθουσα 3: Πλύση και στέγνωμα / Σάρωση και αξιολόγηση...44 Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

5 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΤ Κιτ δοκιμασίας 1 Περιεχόμενο Ποσότητα PCR MasterMix Κουτί αντικειμενοφόρων πλακών, 5 x 12 Διατάξεις 5 x PCR MasterMix 2 5 x 300 µl 1 x Κουτί αντικειμενοφόρων πλακών με 5 τσιπ 3 HPV DNA-Chip 5 x 12 Διατάξεις Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδισμού Συμπ. BUF A Συμπ. BUF Β 2 x Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδισμού 2 x συμπύκνωμα ρυθμιστικού διαλύματος Α 2 x συμπύκνωμα ρυθμιστικού διαλύματος B 2 x µl 2 x 40 ml 1 x 15 ml 1 Ένα κιτ δοκιμασίας επαρκεί για την ανάλυση 60 δειγμάτων. 2 Περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την PCR εκτός από Πολυμεράση Taq DNA και Ουρακίλη-Ν-γλυκοσυλάση. 3 Ένα τσιπ περιέχει 12 μικροδιατάξεις. Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

6 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ Το συνιστάται για χρήση σε συνδυασμό με τα αναγραφόμενα αναλώσιμα, τον εξοπλισμό και το υλικό και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλώσιμα Greiner Bio-One Αρ. Κατ. Ποσότητα HPV DNA-Chip Κιτ δοκιμασίας Κιτ δοκιμασίας για 60 αντιδράσεις Κιτ συλλογής δείγματα Κιτ εξαγωγής DNA / Παρασκευή με μία στήλη ocheck Κιτ δοκιμασίας για 50 παρασκευές Κιτ εξαγωγής DNA / Παρασκευή με 8 στήλες ocheck x 8 παρασκευές Αποστειρωμένα ρύγχη φίλτρου μικροπιπέτας ελεύθερα από DNase 1 Ρύγχη φίλτρου 0,5-10 µl Ρύγχη φίλτρου 0,5-20 µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl /960 96/960 96/960 96/960 60/600 Σωληνάρια αντίδρασης ελεύθερα από DNase Σωληνάριο αντίδρασης 1,5 ml Σωληνάριο αντίδρασης 0,2 ml 2 8 x 0,2 ml ταινίες PCR Ταινίες καπακιού για 8 x 0,2 ml ταινίες PCR / / / /1250 σωληνάριο πολυπροπυλενίου 50 ml /450 Πλαστικές πιπέτες για αυτόματη πιπέτα Πιπέτα 10 ml Πιπέτα 25 ml Πιπέτα 50 ml 760,180 ή 607, ,180 ή 760, ,180 ή 768,160 1/200 1/200 1/200 1 Ορισμένα από τα αναφερόμενα μεγέθη ρυγχών είναι προαιρετικά ανάλογα με τις διαθέσιμες μικροπιπέτες. 2 Κατ' αρχήν, συνιστάται η χρήση ταινιών PCR 8 σωληναρίων. Τα σωληνάρια μίας αντίδρασης (0,2 ml) είναι προαιρετικά εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ταινίες. 3 Απαιτείται μόνο εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη φυγοκέντριση αντικειμενοφόρων πλακών. Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

7 Εξοπλισμός Greiner Bio-One Αρ. Κατ. Ποσότητα CheckScanner TM Βασικό λογισμικό CheckReport TM Software Προσθήκη λογισμικού CheckReport TM Θάλαμος υβριδισμού με θήκη αντικειμενοφόρων πλακών ocheck HPV DNA-Chip 1 Λαβή για θήκη αντικειμενοφόρων πλακών Πλαίσιο πλύσης ocheck ocheck VacSet ocheck VacPump Απαιτούμενα ένζυμα Πολυμεράση Taq: Πολυμεράση DNA HotStarTaq 5 U/µl (Qiagen, , , , ) Ουρακίλη-N-γλυκοσυλάση: Ουρακίλη-DNA γλυκοσυλάση 1 U/µl (Fermentas, Αρ. EN0361, Αρ. EN0362) Πρόσθετα απαιτούμενα αναλώσιμα Νερό βαθμού PCR Αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό Γάντια μιας χρήσης Πρόσθετος απαιτούμενος εξοπλισμός Μικροφυγόκεντρος για σωληνάρια αντίδρασης 1,5 και 2 ml Φυγόκεντρος για σωληνάρια πολυπροπυλενίου 50 ml (π.χ. BeckmanCoulter, Φυγόκεντρος Allegra X-22, Ρότορας σταθερής γωνίας C0650) ή φυγόκεντρος αντικειμενοφόρων πλακών (π.χ. Labnet: Slide Spinner, VWR International: Galaxy MiniArray Centrifuge) Μικροφυγόκεντρος για μονά σωληνάρια αντίδρασης 0,2 ml ή ταινίες PCR 8 σωληναρίων (π.χ. Labnet: Spectrafuge Mini Centrifuge) Συσκευή θερμικού κύκλου PCR: Σύστημα PCR GeneAmp 9700 (Applied Biosystems) ή Συσκευή θερμικού κύκλου 96 βοθρίων Veriti (Applied Biosystems) Υδατόλουτρο (50 C) Μικροπιπέτες (διαφορετικά εύρη από µl) Πολυπιπέτα 8 καναλιών (εύρος: 5-50 µl), π.χ. Brand Transferpette -8 (Brand) Αυτόματη πιπέτα για γυάλινες και πλαστικές πιπέτες Αναδευτήρας τύπου Vortex Στατώ για διάφορα σωληνάρια αντίδρασης Πρόσθετο απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής (για τις απαιτήσεις συστήματος ανατρέξτε στις του CheckScanner TM και το λογισμικό CheckReport TM Software) 4 Για τη διαδικασία πλύσης του απαιτούνται τρία πλαίσια πλύσης ocheck. 5 Απαιτείται Διαγνωστικό μόνο σε συνδυασμό κιτ για με τον το προσδιορισμό είδος με Αρ. Κατ. 515 του 050. γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

8 3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ Η μεταφορά του κιτ δοκιμασίας λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Παρόλα αυτά, το κιτ πρέπει να φυλάσσεται αμέσως μετά την παραλαβή στους 4-8 C και θα πρέπει να προστατεύεται από το φως. Εφόσον φυλάσσεται σωστά, το κιτ δοκιμασίας και τα στοιχεία του μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την υποδεικνυόμενη ημερομηνία λήξης. Επιπλέον, HPV DNA-Chip υπό αυτές τις συνθήκες η διάρκεια ζωής του δεν αποκλίνει από την ημερομηνία λήξης όταν ανοιχτεί το κιτ και τα στοιχεία του για πρώτη φορά. 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το κιτ δοκιμασίας προορίζεται μόνο για εργαστηριακή χρήση, όχι για φαρμακευτικούς, οικιακούς ή άλλους σκοπούς. Να φοράτε πάντα κατάλληλη εργαστηριακή ρόμπα, αναλώσιμα γάντια και προστατευτικά γυαλιά και να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που δίνονται σε αυτή την ενότητα. Τα ακόλουθα στοιχεία του κιτ δοκιμασίας περιέχουν επιβλαβή ή επικίνδυνα συστατικά. Στοιχείο Σύμβολο Συστατικά Σύμβολο κινδύνου Φράσεις ασφαλείας Φράσεις ασφαλείας Φράσεις ασφαλείας Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδισμού Ρυθμιστικό διάλυμα B Θειοκυανική γουανιδίνη (25-60 %) <20 % Sodium Dodecylsulfate Επιβλαβής* Επικίνδυνη* R 20/21/22 R 32 R 52/53 R 21/22 R 36/37/38 S13 S61 S36/37 S26 S36/37 * Η επισήμανση των κινδύνων δεν είναι απαραίτητη για μικρότερες συσκευασίες έως 125 g ή ml (σύμφωνα με τις Οδηγίες 67/548//ΕΟΚ Άρθ. 25, 1999/45/EΚ Άρθ. 12, το γερμανικό διάταγμα για τις επικίνδυνες ουσίες GefStoffV 20 (3) καθώς και το γερμανικό κανονισμό TRGS ). Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Φράσεις κινδύνου R 21/22 Επιβλαβές σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R 20/21/22 Επιβλαβές δια της εισπνοής, σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R 32 Η επαφή με οξέα απελευθερώνει πολύ τοξικό αέριο R 36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα R 52/53 Επιβλαβές για υδρόβιους οργανισμούς, ενδέχεται να έχει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον Φράσεις Διαγνωστικό ασφαλείας κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των S13 θηλωμάτων Μακριά από (HPV) τρόφιμα, τύπου ποτά 6, και 11, ζωοτροφές 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, S26 58, 59, Σε 66, περίπτωση 68, 70, επαφής 73, 82 με σε τα τραχηλικά μάτια πλύνετε δείγματα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια S61 ΑΝΑΦ. Αποφεύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε Για διαγνωστική να λάβετε την τρέχουσα χρήση in έκδοση vitro του Δελτίου δεδομένων ασφαλείας για Αναθεώρηση: αυτό το προϊόν BQ από το δικτυακό μόνο από τόπο εξειδικευμένο της Greiner Bio-One: προσωπικό εργαστηρίου Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

9 5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Μετά την πλύση και το στέγνωμα του τσιπ του, μπορείτε να απορρίψετε τα διαλύματα πλύσης I, II και III χωρίς ειδικές προφυλάξεις. Απορρίπτετε το χρησιμοποιημένο τσιπ, τα μη χρησιμοποιημένα στοιχεία του κιτ, καθώς και το μη χρησιμοποιημένο μείγμα υβριδισμού με τα χημικά εργαστηριακά απόβλητα. Τηρείτε όλους τους εθνικούς, κρατικούς και HPV DNA-Chip τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη. Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

10 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επίμονη λοίμωξη από τον καρκινογόνο ανθρώπινο ιό των θηλωμάτων (HPV) βρίσκεται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις στον καρκίνο του τραχήλου τη δεύτερη συνηθέστερη μορφή καρκίνου σε γυναίκες σε όλο τον κόσμο. 1 Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί περισσότεροι από 100 τύποι του HPV, εκ των οποίων 40 τύποι περίπου είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενοι και μολύνουν τη γεννητική HPV DNA-Chip βλεννογόνο. Οι τραχηλικοί τύποι του HPV ταξινομούνται τόσο στην ομάδα υψηλού κινδύνου (HPV υψηλού κινδύνου, hrhpv) όσο και χαμηλού κινδύνου (HPV χαμηλού κινδύνου, lrhpv). Ενώ οι τύποι HPV υψηλού κινδύνου συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου, οι τύποι HPV χαμηλού κινδύνου προκαλούν κυρίως καλοήθεις γεννητικούς σπίλους. 2 Ωστόσο, ακόμα και μέσα στην ομάδα υψηλού κινδύνου, ο σχετικός κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου ή τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών βλαβών (CIN) εξαρτάται από τον τύπο. 3 Περίπου 70 % του συνόλου των περιστατικών καρκίνου του τραχήλου συνδέονται με επίμονη λοίμωξη από τον HPV 16 ή 18. Οι πιο κυρίαρχοι τύποι χαμηλού κινδύνου είναι οι HPV 6 και 11. Με βάση την σχεδόν απόλυτη αιτιολογική σύνδεση μεταξύ του καρκινογόνου HPV και του καρκίνου του τραχήλου, η εξέταση για hrhpv μελετάται πλέον για πρωτογενή προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου Ενδεδειγμένη χρήση Το είναι ένα διαγνωστικό κιτ και προορίζεται για χρήση στην ποιοτική ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου 24 τύπων του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων σε παρασκευές DNA από ανθρώπινα τραχηλικά επιχρίσματα. Το κιτ προορίζεται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση (98/79/ΕΚ) κι επομένως, φέρει το σύμβολο συμβατότητας "CE". Οποιοδήποτε διαγνωστικό αποτέλεσμα παράγεται με τη χρήση του θα πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με άλλα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα. 6.2 Τύποι του HPV που ανιχνεύονται με το Το επιτρέπει την ταυτοποίηση 18 τύπων υψηλού κινδύνου κινδύνου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) (Πίνακας 1). και 6 τύπων χαμηλού Πίνακας 1: Τύποι του HPV που ανιχνεύονται με το HPV 16 HPV 45 HPV 59 HPV 6 HPV 18 HPV 51 HPV 66 HPV 11 Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των HPV θηλωμάτων 31 (HPV) τύπου 52 6, 11, HPV 16, 68 18, 31, 33, 35, HPV 39, 40 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα HPV 33 HPV 53 HPV 70 HPV 42 HPV ΑΝΑΦ HPV 56 HPV 73 HPV 43 HPV Για 39 διαγνωστική HPV χρήση 58 in vitro HPV 82 HPV 44 / HPV 55* μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου * Το δεν επιτρέπει διαφοροποίηση μεταξύ του HPV 44 και του HPV 55. Αναθεώρηση: BQ Walboomers, J. et al (1999). Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol. 189(1): Burd EM. Human papillomavirus and cervical cancer. Clin Microbiol Rev. 2003;16: Bosch F.X. et al. (2008). Epidemiology and natural history of human papillomavirus infections and type-specificimplications in cervical neoplasia. Greiner Bio-One GmbH Vaccine. 26 Suppl 10:K Meijer, C.J. et al. (2009). Maybachstr. Guidelines for human papillomavirus Frickenhausen DNA test requirements Germany for primary cervical cancer screening in women 30 years and older. Int J Cancer. Τηλέφωνο: 124(3): (0) Fax +49 (0)

11 6.3 Αρχή της δοκιμής Το είναι ένα κιτ δοκιμασίας που βασίζεται σε μικροδιάταξη για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου ενός κλάσματος του γονιδίου E1 του γονιδιώματος του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV). Η διαδικασία δοκιμής συνοψίζεται στην Εικόνα 1. HPV DNA-Chip Πριν από την ανάλυση, πρέπει να εκτελεστεί εξαγωγή DNA από ένα δείγμα τραχηλικού επιχρίσματος. Η συλλογή δειγμάτων και η εξαγωγή DNA δεν αποτελούν μέρος του κιτ δοκιμασίας. Διατίθενται επίσης ειδικά προϊόντα για τη συλλογή δείγματος (Κιτ Συλλογής ) και εξαγωγή DNA (ocheck Κιτ εξαγωγής DNA) από την Greiner Bio- One και μπορείτε να τα προμηθευτείτε ξεχωριστά (ανατρέξτε στις πληροφορίες παραγγελίας στο Κεφάλαιο 2). Μετά από την εξαγωγή του ιικού και ανθρώπινου γονιδιωματικού DNA από ένα τραχηλικό δείγμα, ένα κλάσμα 350 bp του ιικού γονιδίου E1 ενισχύεται με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) παρουσία ενός σετ HPV-ειδικών υγρών πλήρωσης. Στην ίδια αντίδραση, ένα κλάσμα του ανθρώπινου γονιδίου μονού αντιγράφου ADAT1 (ανθρώπινη trna-ειδική αδενοσίνη δεαμινάση1) ενισχύεται για την παρακολούθηση της παρουσίας ανθρώπινου υλικού δείγματος στο τραχηλικό δείγμα (μάρτυρας δείγματος) και ένας εσωτερικός εκχυλισμένος μάρτυρας που βρίσκεται στο PCR MasterMix ενισχύεται για την παρακολούθηση της απόδοσης του PCR (μάρτυρας PCR). Επιπλέον, το PCR MasterMix περιέχει dutp. Συνεπώς, μπορεί να εξαλειφθεί η πιθανότητα επιμόλυνσης μεταφοράς από προηγούμενες αντιδράσεις PCR μέσω της χρήσης κατεργασίας Ουρακίλης-Ν-γλυκοσυλάσης (UNG) (βλ. κεφάλαιο 8.2.2). Στη συνέχεια, τα προϊόντα PCR υβριδοποιούνται σε ειδικούς ανιχνευτές DNA και σε μάρτυρες σε τσιπ που είναι συνδεδεμένα στην επιφάνεια του τσιπ του. Κάθε τσιπ περιέχει 12 DNA-μικροδιατάξεις, που επιτρέπουν ταυτόχρονη ανάλυση 12 τραχηλικών δειγμάτων. Κατά τον υβριδισμό, το δεσμευμένο DNA επισημαίνεται με φθορισμό και το αδέσμευτο DNA αφαιρείται στα επόμενα βήματα πλύσης. Η αποτελεσματικότητα του υβριδισμού παρακολουθείται (μάρτυρας υβριδισμού). Τέλος, το τσιπ PapilloCheck σαρώνεται, αναλύεται και αξιολογείται αυτόματα χρησιμοποιώντας το CheckScanner TM και το λογισμικό CheckReport TM Software, αντίστοιχα (ανατρέξτε στις πληροφορίες παραγγελίας στο Κεφάλαιο 2). Το CheckScanner TM είναι ένας δίχρωμος σαρωτής λέιζερ (μήκη κύματος διέγερσης 532 nm και 635 nm), που επιτρέπει την ανίχνευση του σήματος φθορισμού που παράγεται από την παρουσία των HPV-ειδικών προϊόντων ενίσχυσης καθώς και των μαρτύρων (βλ. κεφάλαιο 6.4.2). Το λογισμικό CheckReport TM Software επιτρέπει την οπτικοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και εμφανίζει αυτόματα τις αντίστοιχες τιμές τόσο των ανιχνευμένων τύπων HPV όσο και των μαρτύρων σε μια λεπτομερή αναφορά. Η αναφορά Διαγνωστικό υποδεικνύει κιτ για με τον σαφήνεια προσδιορισμό την παρουσία του γονότυπου ή απουσία του ενός ανθρώπινου ή περισσότερων ιού των από τους 24 τύπους θηλωμάτων HPV που (HPV) είναι τύπου ανιχνεύσιμοι 6, 11, 16, και 18, οι περιεκτικοί 31, 33, 35, 39, μάρτυρες 40, 42, επάνω 43, 44/55, στο 45, τσιπ 51, καθιστούν 52, 53, 56, την ανάλυση 58, εξαιρετικά 59, 66, 68, αξιόπιστη. 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

12 1. Αντίδραση PCR HPV DNA-Chip 2. Υβριδοποίηση 3. Πλύση και στέγνωμα ή 4. Σάρωση και ανάλυση Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro Αναθεώρηση: BQ Εικόνα μόνο 1:Διαδικασία από εξειδικευμένο δοκιμής PapilloCheck προσωπικό εργαστηρίου 1. Αντίδραση PCR: Μετά από την εξαγωγή DNA, ένα κλάσμα 350 bp του ιικού γονιδίου E1 και κλάσματα δύο στόχων μαρτύρων ενισχύονται με PCR. Στη συνέχεια, τα προϊόντα ενίσχυσης υβριδοποιούνται σε συμπληρωματικούς ανιχνευτές DNA στο τσιπ. 2. Υβριδοποίηση: Κάθε τύπος HPV ανιχνεύεται από έναν ειδικό ανιχνευτή DNA που υπάρχει σε πέντε αντίγραφα. Κατά τον υβριδισμό εισάγεται η σήμανση φθορισμού. 3. Πλύση και στέγνωμα: Το αδέσμευτο DNA αφαιρείται στα επόμενα βήματα πλύσης. 4. Σάρωση και ανάλυση: Greiner Το τσιπ Bio-One PapilloCheck GmbH σαρώνεται, αναλύεται και αξιολογείται χρησιμοποιώντας το CheckScanner TM και το λογισμικό CheckReport Maybachstr. TM Software Δημιουργείται Frickenhausen μια αναφορά Germany που υποδεικνύει σαφώς την παρουσία ή απουσία ενός ή περισσότερων Τηλέφωνο: από τους τύπους (0) 7022 HPV που μπορούν Fax +49 να (0) ανιχνευτούν

13 6.4 Σχεδίαση του τσιπ DNA Διάταξη του τσιπ Κάθε τσιπ περιέχει 12 μικροδιατάξεις που καθορίζονται ως βοθρίο A1 - B6. Κάθε μικροδιάταξη αποτελείται από 28 διαφορετικούς ανιχνευτές και πλαισιώνεται από HPV DNA-Chip υπερυψωμένο χείλος. Κάθε ανιχνευτής εναποτίθεται σε κηλίδες σε πέντε αντίγραφα. Η διάταξη της μικροδιάταξης απεικονίζεται στην Εικόνα 2 και οι μάρτυρες επάνω στο τσιπ επεξηγούνται περαιτέρω στο Κεφάλαιο μάρτυρας προσανατολισμού Μάρτυρας PCR α) β) κόκκινο κανάλι (635 nm) πράσινο κανάλι (532 nm) γ) HPV 6 HPV 11 HPV 16 HPV 18 HPV 31 HPV 33 HPV 35 HPV 39 HPV 40 HPV 42 HPV 43 HPV 44/55 μάρτυρας υβριδισμού μάρτυρας προσανατολισμού HPV 6 HPV 11 HPV 16 HPV 18 HPV 31 HPV 33 HPV 35 HPV 39 HPV 40 HPV 42 HPV 43 HPV 44/55 μάρτυρας υβριδισμού HPV 45 HPV 51 HPV 52 HPV 53 HPV 56 HPV 58 HPV 59 HPV 66 HPV 68 HPV 70 HPV 73 HPV 82 μάρτυρας δείγματος Μάρτυρας PCR HPV 45 HPV 51 HPV 52 HPV 53 HPV 56 HPV 58 HPV 59 HPV 66 HPV 68 HPV 70 HPV 73 HPV 82 μάρτυρας δείγματος Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα Εικόνα 2: Σχεδίαση του τσιπ α) Σχηματική ΑΝΑΦ. αναπαράσταση του τσιπ. β) και γ) Εικόνες που εμφανίζονται από το λογισμικό CheckReport TM Software για τα δύο διαφορετικά μήκη κύματος διέγερσης που χρησιμοποιούνται για σάρωση (β) κόκκινο Για κανάλι: διαγνωστική 635 nm, γ) πράσινο χρήση κανάλι: in vitro 532 nm) και σχηματικές αναπαραστάσεις της διάταξης Αναθεώρηση: μικροδιατάξεων BQ του PapilloCheck μόνο. Οι ειδικοί ανιχνευτές τύπου HPV και οι μάρτυρες επάνω στο τσιπ υποδεικνύονται. από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

14 6.4.2 Μάρτυρες επάνω στο τσιπ Η σχεδίαση του τσιπ DNA του ενσωματώνουν περιεκτικούς μάρτυρες επάνω στο τσιπ. Πολλά συστήματα ελέγχου παρακολουθούν όλα τα κρίσιμα βήματα τόσο της δοκιμής όσο και της επεξεργασίας του τσιπ, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας δείγματος και της εξαγωγής DNA (μάρτυρας δείγματος), της ποιότητας της αντίδρασης PCR (μάρτυρας PCR), της αποτελεσματικότητας του υβριδισμού (μάρτυρας υβριδισμού), καθώς και της ομοιογένειας κηλίδων και της ποιότητας HPV DNA-Chip εκτύπωσης (μάρτυρας προσανατολισμού και μάρτυρας εκτύπωσης). Εκτός από την παρουσία ή απουσία των τύπων HPV, το λογισμικό CheckReport Software εμφανίζει αυτόματα τις αντίστοιχες τιμές των μαρτύρων και τους ανιχνευμένους τύπους HPV σε μια λεπτομερή αναφορά. Για τη μέτρηση των διαφόρων μαρτύρων χρησιμοποιούνται και τα δύο μήκη κύματος διέγερσης του CheckScanner. Για το μάρτυρα της απόδοσης της δοκιμής (μάρτυρας δείγματος και PCR), χρησιμοποιείται το κόκκινο κανάλι (μήκος κύματος διέγερσης 635 nm), ενώ η ποιότητα του υβριδισμού και του τσιπ (μάρτυρας υβριδισμού, προσανατολισμού και εκτύπωσης) αποτιμάται στο πράσινο κανάλι (μήκος κύματος διέγερσης 532 nm). Μάρτυρας δείγματος Το παρακολουθεί την ποιότητα του δείγματος ή/και την εξαγωγή DNA ενισχύοντας ένα κλάσμα του ανθρώπινου γονιδίου ADAT1 (ανθρώπινη trna-ειδική αδενοσίνη δεαμινάση1) μονού αντιγράφου. Εάν υπάρχει ανθρώπινο DNA σε επαρκή ποσότητα στο DNA που έχει εξαχθεί από τραχηλικό δείγμα, παράγεται ένα σήμα φθορισμού στις κηλίδες του μάρτυρα δείγματος. Εάν δεν προκύψει καμία ή ανεπαρκής ενίσχυση ADAT1, το λογισμικό CheckReport Software θα υποδείξει ότι ο μάρτυρας δείγματος "απέτυχε" και πρέπει να επαναληφθεί η ανάλυση ως συνέπεια της ύπαρξης ανεπαρκούς ποσότητας κυττάρων στο τραχηλικό δείγμα ή/και ανεπαρκούς απόδοσης εξαγωγής (βλ. Κεφάλαιο 9). Μάρτυρας PCR Το παρακολουθεί επίσης την ποιότητα της αντίδρασης PCR. Η ενίσχυση ενός εσωτερικού εκχυλισμένου μάρτυρα που υπάρχει στο PCR MasterMix παράγει ένα σήμα στις κηλίδες μάρτυρα PCR που βρίσκονται στο τσιπ. Η ποιότητα της αντίδρασης ενίσχυσης αποτιμάται επίσης αυτόματα από το λογισμικό CheckReport Software. Εάν η απόδοση PCR είναι χαμηλότερη από ένα προκαθορισμένο κατώφλι, το λογισμικό CheckReport Software υποδεικνύει ότι ο μάρτυρας PCR "απέτυχε" και πρέπει να επαναληφθεί η ανάλυση (βλ. Κεφάλαιο 9). Εάν η ποσότητα DNA του HPV στο δείγμα είναι πολύ υψηλή, το σήμα φθορισμού των κηλίδων μάρτυρα PCR μπορεί να είναι χαμηλό ή ακόμα και να απουσιάζει λόγω ανταγωνισμού κατά την αντίδραση PCR. Σε αυτή την περίπτωση, το σήμα φθορισμού για έναν τουλάχιστον HPV-ειδικό ανιχνευτή πρέπει να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο κατώφλι, προκειμένου θα θεωρηθεί έγκυρη η δοκιμασία. Μάρτυρας υβριδισμού Το PapilloCheck Διαγνωστικό παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του υβριδισμού μέσω της χρήσης ενός κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των ανιχνευτή θηλωμάτων με σήμανση (HPV) φθορισμού τύπου 6, 11, που 16, βρίσκεται 18, 31, 33, μέσα 35, 39, στο 40, Ρυθμιστικό 42, 43, 44/55, διάλυμα 45, 51, υβριδισμού 52, 53, 56, του PapilloCheck 58, 59, 66,, το 68, οποίο 70, 73, υβριδοποιεί 82 σε τραχηλικά τις ειδικές δείγματα αλληλουχίες DNA στο τσιπ του. Μια επαρκής αποτελεσματικότητα υβριδισμού οδηγεί σε σήματα φθορισμού σε κάθε κηλίδα διάταξης. Τα αποτελέσματα ΑΝΑΦ. 465 πέντε 060κηλίδων μάρτυρα υβριδισμού στο τσιπ του αποτιμούνται επίσης από το λογισμικό CheckReport TM Software. Για διαγνωστική χρήση in vitro Αναθεώρηση: BQ μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Μάρτυρας προσανατολισμού και εκτύπωσης Οι κηλίδες μάρτυρα προσανατολισμού του τσιπ παράγουν σήματα φθορισμού ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα της διεργασίας υβριδισμού. Αυτές οι κηλίδες χρησιμοποιούνται από το λογισμικό CheckReport TM Software ως σημεία καθοδήγησης για σωστό εντοπισμό των κηλίδων, που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη σωστή ανάλυση των σημάτων. Επιπλέον, η ποιότητα της διεργασίας Greiner Bio-One GmbH εκτύπωσης παρακολουθείται από την παρουσία ενός πράσινου σήματος φθορισμού σε κάθε κηλίδα του Maybachstr Frickenhausen Germany τσιπ (μάρτυρας εκτύπωσης). Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

ocheck Κιτ εξαγωγής DNA

ocheck Κιτ εξαγωγής DNA IVD Κατασκευάζεται στη Γερμανία ocheck Κιτ εξαγωγής DNA δηγίες χρήσης Xn R 36/37/38-42, S 22-24-26-37/39 18 25 Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ. 515 040) Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ. 515 050) Για διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09 EL HE4 EIA REF 404-10 IVD Οδηγίες χρήσης 2008-09 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035

Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035 Για in vitro διαγνωστική χρήση: MycAssay TM Pneumocystis MycAssay TM Pneumocystis REF 080-035 Προβλεπόμενη χρήση Το MycAssay Pneumocystis προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: PT003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: Elucigene Diagnostics

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ DX CT/NG/MG ASSAY 96 εξετάσεις 37005 Άμεση ανίχνευση των μικροοργανισμών Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium μέσω εξέτασης PCR σε πραγματικό χρόνο 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348 Κιτ για την ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β στον ορό ή στο πλάσµα ανθρώπου µέσω ανοσοενζυµικής

Διαβάστε περισσότερα

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF-40-01 Σελίδα 1 από 8 Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF-40-01 Αναθεώρηση 3 Ιούλιος 2014 Dot150v1 Instructions

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

TrueScience RespiFinder Identification Panels

TrueScience RespiFinder Identification Panels TrueScience RespiFinder Identification Panels ΚΑΡΤΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Για κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και το βιολογικό κίνδυνο, ανατρέξτε στο παράρτημα Safety στο πρωτόκολλο TrueScience

Διαβάστε περισσότερα

HLA SSP Kits. Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD]

HLA SSP Kits. Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD] [GR] HLA SSP Kits Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD] Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση HLA-A SSP [REF] 826 201 0197 HLA-B

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Κροντηράς Χρ., Αντιπρύτανης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόεδρος Παπαδοπούλου Χρ., Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Amersham WB system. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

Amersham WB system. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά Amersham WB system Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Σκόπιμα κενή σελίδα Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο... 1.2 Σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο mg/dl εμφανίζεται mmol/l διαθέσιμο Model MGH-BT1 Rev 7-9.14 GR/el ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το MyGlucoHealth προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο μέτρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NEISSERIA GONORRHOEAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ 1 η έκδοση, Νοέμβριος 2013 1 ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα