PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD"

Transcript

1 HPV DNA-Chip Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Αύγουστος 2011 Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

2 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ! el Αποθηκεύεται στα σκοτεινά το λιγότερο διατηρείται πριν την χρήση διαβάστε τις οδηγίες Αριθμός Καταλόγου Παραγωγός In vitro διαγνωστικά ιατρικά προϊόντα περιoριoμός θερμοκραο ίας Περιεχόμενο αροκετό για <n> τεοτ ερεθιστικό HPV κωδικός DNA-Chip παρτίδας Σημαντική υπόδειξη en Store in the dark Use by Consult Instructions For Use Catalog Number In Vitro Dianostic Medical Device Manufacturer Temperature limitation Contents sufficient for <n> tests Irritant Batch code Important Note de Im Dunkeln lagern Mindestens haltbar bis Vor Gebrauch Anweisung lesen Katalognummer Hersteller In-Vitro- Diagnostika Medizinprodukt Temperaturbegrenzung Inhalt ausreichend für <n> Tests Reizend Chargenbezeichnung Wichtiger Hinweis fr À stocker à l abri de la lumière Date limite de conservation jusqu au Lire les instructions avant utilisation Numéro de référence Fabricant Produit médical de diagnostic in-vitro Limite de température Contenu suffisant pour <n> tests irritant N o de lot Note importante es it pt nl Conservar en un lugar oscuro Nota importante Conservare al buio A utilizar preferiblemente antes de Da utilizzare entro e non oltre Antes de usar, lea las instrucciones Leggere le istruzioni prima dell uso Numero catalogo Nota importante Conservar A utilizar Antes de PapilloCheck num local preferívelmente as inst- usar, leia escuro go antes de ruções Número de catálo- Número de catálogo Fabricante Produttore Fabricante Aviso importante Donker Tenminste Gebruik- Catalo- bewaren houdbaar saanwij- gusnum- tot zing lezen mer Fabrikant Producto medicinal de diagnóstica in vitro Dispositivo medicodiagnostico in-vitro Producto medicinal de diagnóstica in vitro In vitro diagnostisch medisch product Limitação de temperatura Limitación de temperatura Contenido suficiente para <n> ensayos Limitazione temperatura Contenuto sufficiente per test <n> Conteúdo suficiente para <n> ensaios Temperatuurbeperking Voldoende inhoud voor <n> tests irritante Irritante irritante Irriterend Código de lote Codice del lotto Código do lote Lot nummer Belangrijke opmerking da Opbevares mørkt Anvendes senest Læs brugsanvisningen Katalognummer Producent In vitro meskdicin doagnoseapparat Temperaturbegraensær Indeholder nok til <n> test Lokalirriterende Lotnummer Vigtig henvisning sv pl no Förvaras mörkt. Sista förbrukningsdag Viktigt meddelande Przechowywa ć w ciemności Termin zydatności ΑΝΑΦ Läs bruksanvisningen före Przed użyciem przeczytać instrukcję Tillverkare Producent Διαγνωστικό κιτ για användning τύπου 6, 11, 16, 18, 31, apparatur 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, τον προσδιορισμό του nostisk γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα Katalognummer In vitromedicinsk doag- Numer katalogowy Diagnostyka in vitro Produkt yw Ograniczenie temperatury Για διαγνωστική χρήση in vitro Oppbeva- holdbar til Les katalog- produsent in vitro-di- μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου res mørkt bruksanvisning før bruk nummer Temperatur-begränsning agnostisk medisinsk utstyr temperaturbegrensning Innehållet räcker till <n> tester Zawartość wystarcza na <n> testów Innhold tilstrekkelig for <n> tester irriterande Lot nummer drażniący Kod partii Ważne Αναθεώρηση: BQ irriterende batch nr. Viktig merknad tr Karanlık yerde saklayınız Son kullanma tarihi: Kullanmadan önce talimatı Katalog numarası Üretici firma In vitro diagnostik tıbbi tanı ürünü Sıcaklık sınırlaması Greiner okuyun Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0) İçeriği <n> test için yeterlidir Tahriş edici Parti kodu Önemli Not 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΤ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ... HPV DNA-Chip6 3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενδεδειγμένη χρήση Τύποι του HPV που ανιχνεύονται με το Αρχή της δοκιμής Σχεδίαση του τσιπ DNA Διάταξη του τσιπ Μάρτυρες επάνω στο τσιπ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Γενικές οδηγίες Διαχωρισμός αιθουσών Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Αποτροπή μόλυνσης Οδηγίες για το χειρισμό των τσιπ DNA Γενικές προφυλάξεις Ασφάλεια κατά την εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Συλλογή δειγμάτων και εξαγωγή DNA Συλλογή δειγμάτων Εξαγωγή DNA Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) Προετοιμασία συσκευής θερμικού κύκλου...21 Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων Κατεργασία (HPV) τύπου Ουρακίλης-N-γλυκοσυλάσης 6, 11, 16, 18, 31, 33, (UNG) 35, 39, , 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, , 66, Προετοιμασία 68, 70, 73, 82 αντίδρασης σε τραχηλικά PCR...23 δείγματα 8.3 Υβριδισμός και πλύση...25 ΑΝΑΦ Παρασκευή και προετοιμασία...25 Για διαγνωστική Υβριδισμός...27 χρήση in vitro Αναθεώρηση: BQ μόνο από Πλύση εξειδικευμένο και στέγνωμα...29 προσωπικό εργαστηρίου 8.4 Σάρωση και αξιολόγηση του τσιπ...31 Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

4 9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Αναλυτική απόδοση του...34 HPV DNA-Chip Αναλυτική ευαισθησία Αναλυτική ειδικότητα τύποι HPV Αναλυτική ειδικότητα Οργανισμοί μη-hpv Επαναληψιμότητα Αναπαραγωγιμότητα Ευρωστία Κλινική απόδοση του ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αίθουσα 2: PCR - Προετοιμασία του μείγματος αντίδρασης Αίθουσα 2: PCR - Προσθήκη εκχυλισμένου DNA / αντίδραση PCR Αίθουσα 3: Υβριδισμός - Προετοιμασία / Αντίδραση υβριδισμού Αίθουσα 3: Πλύση και στέγνωμα / Σάρωση και αξιολόγηση...44 Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

5 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΤ Κιτ δοκιμασίας 1 Περιεχόμενο Ποσότητα PCR MasterMix Κουτί αντικειμενοφόρων πλακών, 5 x 12 Διατάξεις 5 x PCR MasterMix 2 5 x 300 µl 1 x Κουτί αντικειμενοφόρων πλακών με 5 τσιπ 3 HPV DNA-Chip 5 x 12 Διατάξεις Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδισμού Συμπ. BUF A Συμπ. BUF Β 2 x Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδισμού 2 x συμπύκνωμα ρυθμιστικού διαλύματος Α 2 x συμπύκνωμα ρυθμιστικού διαλύματος B 2 x µl 2 x 40 ml 1 x 15 ml 1 Ένα κιτ δοκιμασίας επαρκεί για την ανάλυση 60 δειγμάτων. 2 Περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την PCR εκτός από Πολυμεράση Taq DNA και Ουρακίλη-Ν-γλυκοσυλάση. 3 Ένα τσιπ περιέχει 12 μικροδιατάξεις. Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

6 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ Το συνιστάται για χρήση σε συνδυασμό με τα αναγραφόμενα αναλώσιμα, τον εξοπλισμό και το υλικό και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλώσιμα Greiner Bio-One Αρ. Κατ. Ποσότητα HPV DNA-Chip Κιτ δοκιμασίας Κιτ δοκιμασίας για 60 αντιδράσεις Κιτ συλλογής δείγματα Κιτ εξαγωγής DNA / Παρασκευή με μία στήλη ocheck Κιτ δοκιμασίας για 50 παρασκευές Κιτ εξαγωγής DNA / Παρασκευή με 8 στήλες ocheck x 8 παρασκευές Αποστειρωμένα ρύγχη φίλτρου μικροπιπέτας ελεύθερα από DNase 1 Ρύγχη φίλτρου 0,5-10 µl Ρύγχη φίλτρου 0,5-20 µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl Ρύγχη φίλτρου µl /960 96/960 96/960 96/960 60/600 Σωληνάρια αντίδρασης ελεύθερα από DNase Σωληνάριο αντίδρασης 1,5 ml Σωληνάριο αντίδρασης 0,2 ml 2 8 x 0,2 ml ταινίες PCR Ταινίες καπακιού για 8 x 0,2 ml ταινίες PCR / / / /1250 σωληνάριο πολυπροπυλενίου 50 ml /450 Πλαστικές πιπέτες για αυτόματη πιπέτα Πιπέτα 10 ml Πιπέτα 25 ml Πιπέτα 50 ml 760,180 ή 607, ,180 ή 760, ,180 ή 768,160 1/200 1/200 1/200 1 Ορισμένα από τα αναφερόμενα μεγέθη ρυγχών είναι προαιρετικά ανάλογα με τις διαθέσιμες μικροπιπέτες. 2 Κατ' αρχήν, συνιστάται η χρήση ταινιών PCR 8 σωληναρίων. Τα σωληνάρια μίας αντίδρασης (0,2 ml) είναι προαιρετικά εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ταινίες. 3 Απαιτείται μόνο εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη φυγοκέντριση αντικειμενοφόρων πλακών. Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

7 Εξοπλισμός Greiner Bio-One Αρ. Κατ. Ποσότητα CheckScanner TM Βασικό λογισμικό CheckReport TM Software Προσθήκη λογισμικού CheckReport TM Θάλαμος υβριδισμού με θήκη αντικειμενοφόρων πλακών ocheck HPV DNA-Chip 1 Λαβή για θήκη αντικειμενοφόρων πλακών Πλαίσιο πλύσης ocheck ocheck VacSet ocheck VacPump Απαιτούμενα ένζυμα Πολυμεράση Taq: Πολυμεράση DNA HotStarTaq 5 U/µl (Qiagen, , , , ) Ουρακίλη-N-γλυκοσυλάση: Ουρακίλη-DNA γλυκοσυλάση 1 U/µl (Fermentas, Αρ. EN0361, Αρ. EN0362) Πρόσθετα απαιτούμενα αναλώσιμα Νερό βαθμού PCR Αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό Γάντια μιας χρήσης Πρόσθετος απαιτούμενος εξοπλισμός Μικροφυγόκεντρος για σωληνάρια αντίδρασης 1,5 και 2 ml Φυγόκεντρος για σωληνάρια πολυπροπυλενίου 50 ml (π.χ. BeckmanCoulter, Φυγόκεντρος Allegra X-22, Ρότορας σταθερής γωνίας C0650) ή φυγόκεντρος αντικειμενοφόρων πλακών (π.χ. Labnet: Slide Spinner, VWR International: Galaxy MiniArray Centrifuge) Μικροφυγόκεντρος για μονά σωληνάρια αντίδρασης 0,2 ml ή ταινίες PCR 8 σωληναρίων (π.χ. Labnet: Spectrafuge Mini Centrifuge) Συσκευή θερμικού κύκλου PCR: Σύστημα PCR GeneAmp 9700 (Applied Biosystems) ή Συσκευή θερμικού κύκλου 96 βοθρίων Veriti (Applied Biosystems) Υδατόλουτρο (50 C) Μικροπιπέτες (διαφορετικά εύρη από µl) Πολυπιπέτα 8 καναλιών (εύρος: 5-50 µl), π.χ. Brand Transferpette -8 (Brand) Αυτόματη πιπέτα για γυάλινες και πλαστικές πιπέτες Αναδευτήρας τύπου Vortex Στατώ για διάφορα σωληνάρια αντίδρασης Πρόσθετο απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής (για τις απαιτήσεις συστήματος ανατρέξτε στις του CheckScanner TM και το λογισμικό CheckReport TM Software) 4 Για τη διαδικασία πλύσης του απαιτούνται τρία πλαίσια πλύσης ocheck. 5 Απαιτείται Διαγνωστικό μόνο σε συνδυασμό κιτ για με τον το προσδιορισμό είδος με Αρ. Κατ. 515 του 050. γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

8 3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ Η μεταφορά του κιτ δοκιμασίας λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Παρόλα αυτά, το κιτ πρέπει να φυλάσσεται αμέσως μετά την παραλαβή στους 4-8 C και θα πρέπει να προστατεύεται από το φως. Εφόσον φυλάσσεται σωστά, το κιτ δοκιμασίας και τα στοιχεία του μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την υποδεικνυόμενη ημερομηνία λήξης. Επιπλέον, HPV DNA-Chip υπό αυτές τις συνθήκες η διάρκεια ζωής του δεν αποκλίνει από την ημερομηνία λήξης όταν ανοιχτεί το κιτ και τα στοιχεία του για πρώτη φορά. 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το κιτ δοκιμασίας προορίζεται μόνο για εργαστηριακή χρήση, όχι για φαρμακευτικούς, οικιακούς ή άλλους σκοπούς. Να φοράτε πάντα κατάλληλη εργαστηριακή ρόμπα, αναλώσιμα γάντια και προστατευτικά γυαλιά και να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που δίνονται σε αυτή την ενότητα. Τα ακόλουθα στοιχεία του κιτ δοκιμασίας περιέχουν επιβλαβή ή επικίνδυνα συστατικά. Στοιχείο Σύμβολο Συστατικά Σύμβολο κινδύνου Φράσεις ασφαλείας Φράσεις ασφαλείας Φράσεις ασφαλείας Ρυθμιστικό διάλυμα υβριδισμού Ρυθμιστικό διάλυμα B Θειοκυανική γουανιδίνη (25-60 %) <20 % Sodium Dodecylsulfate Επιβλαβής* Επικίνδυνη* R 20/21/22 R 32 R 52/53 R 21/22 R 36/37/38 S13 S61 S36/37 S26 S36/37 * Η επισήμανση των κινδύνων δεν είναι απαραίτητη για μικρότερες συσκευασίες έως 125 g ή ml (σύμφωνα με τις Οδηγίες 67/548//ΕΟΚ Άρθ. 25, 1999/45/EΚ Άρθ. 12, το γερμανικό διάταγμα για τις επικίνδυνες ουσίες GefStoffV 20 (3) καθώς και το γερμανικό κανονισμό TRGS ). Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Φράσεις κινδύνου R 21/22 Επιβλαβές σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R 20/21/22 Επιβλαβές δια της εισπνοής, σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης R 32 Η επαφή με οξέα απελευθερώνει πολύ τοξικό αέριο R 36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα R 52/53 Επιβλαβές για υδρόβιους οργανισμούς, ενδέχεται να έχει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον Φράσεις Διαγνωστικό ασφαλείας κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των S13 θηλωμάτων Μακριά από (HPV) τρόφιμα, τύπου ποτά 6, και 11, ζωοτροφές 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, S26 58, 59, Σε 66, περίπτωση 68, 70, επαφής 73, 82 με σε τα τραχηλικά μάτια πλύνετε δείγματα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια S61 ΑΝΑΦ. Αποφεύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε Για διαγνωστική να λάβετε την τρέχουσα χρήση in έκδοση vitro του Δελτίου δεδομένων ασφαλείας για Αναθεώρηση: αυτό το προϊόν BQ από το δικτυακό μόνο από τόπο εξειδικευμένο της Greiner Bio-One: προσωπικό εργαστηρίου Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

9 5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Μετά την πλύση και το στέγνωμα του τσιπ του, μπορείτε να απορρίψετε τα διαλύματα πλύσης I, II και III χωρίς ειδικές προφυλάξεις. Απορρίπτετε το χρησιμοποιημένο τσιπ, τα μη χρησιμοποιημένα στοιχεία του κιτ, καθώς και το μη χρησιμοποιημένο μείγμα υβριδισμού με τα χημικά εργαστηριακά απόβλητα. Τηρείτε όλους τους εθνικούς, κρατικούς και HPV DNA-Chip τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη. Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

10 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επίμονη λοίμωξη από τον καρκινογόνο ανθρώπινο ιό των θηλωμάτων (HPV) βρίσκεται σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις στον καρκίνο του τραχήλου τη δεύτερη συνηθέστερη μορφή καρκίνου σε γυναίκες σε όλο τον κόσμο. 1 Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί περισσότεροι από 100 τύποι του HPV, εκ των οποίων 40 τύποι περίπου είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενοι και μολύνουν τη γεννητική HPV DNA-Chip βλεννογόνο. Οι τραχηλικοί τύποι του HPV ταξινομούνται τόσο στην ομάδα υψηλού κινδύνου (HPV υψηλού κινδύνου, hrhpv) όσο και χαμηλού κινδύνου (HPV χαμηλού κινδύνου, lrhpv). Ενώ οι τύποι HPV υψηλού κινδύνου συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου, οι τύποι HPV χαμηλού κινδύνου προκαλούν κυρίως καλοήθεις γεννητικούς σπίλους. 2 Ωστόσο, ακόμα και μέσα στην ομάδα υψηλού κινδύνου, ο σχετικός κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου ή τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών βλαβών (CIN) εξαρτάται από τον τύπο. 3 Περίπου 70 % του συνόλου των περιστατικών καρκίνου του τραχήλου συνδέονται με επίμονη λοίμωξη από τον HPV 16 ή 18. Οι πιο κυρίαρχοι τύποι χαμηλού κινδύνου είναι οι HPV 6 και 11. Με βάση την σχεδόν απόλυτη αιτιολογική σύνδεση μεταξύ του καρκινογόνου HPV και του καρκίνου του τραχήλου, η εξέταση για hrhpv μελετάται πλέον για πρωτογενή προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου Ενδεδειγμένη χρήση Το είναι ένα διαγνωστικό κιτ και προορίζεται για χρήση στην ποιοτική ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου 24 τύπων του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων σε παρασκευές DNA από ανθρώπινα τραχηλικά επιχρίσματα. Το κιτ προορίζεται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση (98/79/ΕΚ) κι επομένως, φέρει το σύμβολο συμβατότητας "CE". Οποιοδήποτε διαγνωστικό αποτέλεσμα παράγεται με τη χρήση του θα πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με άλλα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα. 6.2 Τύποι του HPV που ανιχνεύονται με το Το επιτρέπει την ταυτοποίηση 18 τύπων υψηλού κινδύνου κινδύνου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) (Πίνακας 1). και 6 τύπων χαμηλού Πίνακας 1: Τύποι του HPV που ανιχνεύονται με το HPV 16 HPV 45 HPV 59 HPV 6 HPV 18 HPV 51 HPV 66 HPV 11 Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των HPV θηλωμάτων 31 (HPV) τύπου 52 6, 11, HPV 16, 68 18, 31, 33, 35, HPV 39, 40 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα HPV 33 HPV 53 HPV 70 HPV 42 HPV ΑΝΑΦ HPV 56 HPV 73 HPV 43 HPV Για 39 διαγνωστική HPV χρήση 58 in vitro HPV 82 HPV 44 / HPV 55* μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου * Το δεν επιτρέπει διαφοροποίηση μεταξύ του HPV 44 και του HPV 55. Αναθεώρηση: BQ Walboomers, J. et al (1999). Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol. 189(1): Burd EM. Human papillomavirus and cervical cancer. Clin Microbiol Rev. 2003;16: Bosch F.X. et al. (2008). Epidemiology and natural history of human papillomavirus infections and type-specificimplications in cervical neoplasia. Greiner Bio-One GmbH Vaccine. 26 Suppl 10:K Meijer, C.J. et al. (2009). Maybachstr. Guidelines for human papillomavirus Frickenhausen DNA test requirements Germany for primary cervical cancer screening in women 30 years and older. Int J Cancer. Τηλέφωνο: 124(3): (0) Fax +49 (0)

11 6.3 Αρχή της δοκιμής Το είναι ένα κιτ δοκιμασίας που βασίζεται σε μικροδιάταξη για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του γονότυπου ενός κλάσματος του γονιδίου E1 του γονιδιώματος του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV). Η διαδικασία δοκιμής συνοψίζεται στην Εικόνα 1. HPV DNA-Chip Πριν από την ανάλυση, πρέπει να εκτελεστεί εξαγωγή DNA από ένα δείγμα τραχηλικού επιχρίσματος. Η συλλογή δειγμάτων και η εξαγωγή DNA δεν αποτελούν μέρος του κιτ δοκιμασίας. Διατίθενται επίσης ειδικά προϊόντα για τη συλλογή δείγματος (Κιτ Συλλογής ) και εξαγωγή DNA (ocheck Κιτ εξαγωγής DNA) από την Greiner Bio- One και μπορείτε να τα προμηθευτείτε ξεχωριστά (ανατρέξτε στις πληροφορίες παραγγελίας στο Κεφάλαιο 2). Μετά από την εξαγωγή του ιικού και ανθρώπινου γονιδιωματικού DNA από ένα τραχηλικό δείγμα, ένα κλάσμα 350 bp του ιικού γονιδίου E1 ενισχύεται με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) παρουσία ενός σετ HPV-ειδικών υγρών πλήρωσης. Στην ίδια αντίδραση, ένα κλάσμα του ανθρώπινου γονιδίου μονού αντιγράφου ADAT1 (ανθρώπινη trna-ειδική αδενοσίνη δεαμινάση1) ενισχύεται για την παρακολούθηση της παρουσίας ανθρώπινου υλικού δείγματος στο τραχηλικό δείγμα (μάρτυρας δείγματος) και ένας εσωτερικός εκχυλισμένος μάρτυρας που βρίσκεται στο PCR MasterMix ενισχύεται για την παρακολούθηση της απόδοσης του PCR (μάρτυρας PCR). Επιπλέον, το PCR MasterMix περιέχει dutp. Συνεπώς, μπορεί να εξαλειφθεί η πιθανότητα επιμόλυνσης μεταφοράς από προηγούμενες αντιδράσεις PCR μέσω της χρήσης κατεργασίας Ουρακίλης-Ν-γλυκοσυλάσης (UNG) (βλ. κεφάλαιο 8.2.2). Στη συνέχεια, τα προϊόντα PCR υβριδοποιούνται σε ειδικούς ανιχνευτές DNA και σε μάρτυρες σε τσιπ που είναι συνδεδεμένα στην επιφάνεια του τσιπ του. Κάθε τσιπ περιέχει 12 DNA-μικροδιατάξεις, που επιτρέπουν ταυτόχρονη ανάλυση 12 τραχηλικών δειγμάτων. Κατά τον υβριδισμό, το δεσμευμένο DNA επισημαίνεται με φθορισμό και το αδέσμευτο DNA αφαιρείται στα επόμενα βήματα πλύσης. Η αποτελεσματικότητα του υβριδισμού παρακολουθείται (μάρτυρας υβριδισμού). Τέλος, το τσιπ PapilloCheck σαρώνεται, αναλύεται και αξιολογείται αυτόματα χρησιμοποιώντας το CheckScanner TM και το λογισμικό CheckReport TM Software, αντίστοιχα (ανατρέξτε στις πληροφορίες παραγγελίας στο Κεφάλαιο 2). Το CheckScanner TM είναι ένας δίχρωμος σαρωτής λέιζερ (μήκη κύματος διέγερσης 532 nm και 635 nm), που επιτρέπει την ανίχνευση του σήματος φθορισμού που παράγεται από την παρουσία των HPV-ειδικών προϊόντων ενίσχυσης καθώς και των μαρτύρων (βλ. κεφάλαιο 6.4.2). Το λογισμικό CheckReport TM Software επιτρέπει την οπτικοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και εμφανίζει αυτόματα τις αντίστοιχες τιμές τόσο των ανιχνευμένων τύπων HPV όσο και των μαρτύρων σε μια λεπτομερή αναφορά. Η αναφορά Διαγνωστικό υποδεικνύει κιτ για με τον σαφήνεια προσδιορισμό την παρουσία του γονότυπου ή απουσία του ενός ανθρώπινου ή περισσότερων ιού των από τους 24 τύπους θηλωμάτων HPV που (HPV) είναι τύπου ανιχνεύσιμοι 6, 11, 16, και 18, οι περιεκτικοί 31, 33, 35, 39, μάρτυρες 40, 42, επάνω 43, 44/55, στο 45, τσιπ 51, καθιστούν 52, 53, 56, την ανάλυση 58, εξαιρετικά 59, 66, 68, αξιόπιστη. 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Αναθεώρηση: BQ Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

12 1. Αντίδραση PCR HPV DNA-Chip 2. Υβριδοποίηση 3. Πλύση και στέγνωμα ή 4. Σάρωση και ανάλυση Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ Για διαγνωστική χρήση in vitro Αναθεώρηση: BQ Εικόνα μόνο 1:Διαδικασία από εξειδικευμένο δοκιμής PapilloCheck προσωπικό εργαστηρίου 1. Αντίδραση PCR: Μετά από την εξαγωγή DNA, ένα κλάσμα 350 bp του ιικού γονιδίου E1 και κλάσματα δύο στόχων μαρτύρων ενισχύονται με PCR. Στη συνέχεια, τα προϊόντα ενίσχυσης υβριδοποιούνται σε συμπληρωματικούς ανιχνευτές DNA στο τσιπ. 2. Υβριδοποίηση: Κάθε τύπος HPV ανιχνεύεται από έναν ειδικό ανιχνευτή DNA που υπάρχει σε πέντε αντίγραφα. Κατά τον υβριδισμό εισάγεται η σήμανση φθορισμού. 3. Πλύση και στέγνωμα: Το αδέσμευτο DNA αφαιρείται στα επόμενα βήματα πλύσης. 4. Σάρωση και ανάλυση: Greiner Το τσιπ Bio-One PapilloCheck GmbH σαρώνεται, αναλύεται και αξιολογείται χρησιμοποιώντας το CheckScanner TM και το λογισμικό CheckReport Maybachstr. TM Software Δημιουργείται Frickenhausen μια αναφορά Germany που υποδεικνύει σαφώς την παρουσία ή απουσία ενός ή περισσότερων Τηλέφωνο: από τους τύπους (0) 7022 HPV που μπορούν Fax +49 να (0) ανιχνευτούν

13 6.4 Σχεδίαση του τσιπ DNA Διάταξη του τσιπ Κάθε τσιπ περιέχει 12 μικροδιατάξεις που καθορίζονται ως βοθρίο A1 - B6. Κάθε μικροδιάταξη αποτελείται από 28 διαφορετικούς ανιχνευτές και πλαισιώνεται από HPV DNA-Chip υπερυψωμένο χείλος. Κάθε ανιχνευτής εναποτίθεται σε κηλίδες σε πέντε αντίγραφα. Η διάταξη της μικροδιάταξης απεικονίζεται στην Εικόνα 2 και οι μάρτυρες επάνω στο τσιπ επεξηγούνται περαιτέρω στο Κεφάλαιο μάρτυρας προσανατολισμού Μάρτυρας PCR α) β) κόκκινο κανάλι (635 nm) πράσινο κανάλι (532 nm) γ) HPV 6 HPV 11 HPV 16 HPV 18 HPV 31 HPV 33 HPV 35 HPV 39 HPV 40 HPV 42 HPV 43 HPV 44/55 μάρτυρας υβριδισμού μάρτυρας προσανατολισμού HPV 6 HPV 11 HPV 16 HPV 18 HPV 31 HPV 33 HPV 35 HPV 39 HPV 40 HPV 42 HPV 43 HPV 44/55 μάρτυρας υβριδισμού HPV 45 HPV 51 HPV 52 HPV 53 HPV 56 HPV 58 HPV 59 HPV 66 HPV 68 HPV 70 HPV 73 HPV 82 μάρτυρας δείγματος Μάρτυρας PCR HPV 45 HPV 51 HPV 52 HPV 53 HPV 56 HPV 58 HPV 59 HPV 66 HPV 68 HPV 70 HPV 73 HPV 82 μάρτυρας δείγματος Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 σε τραχηλικά δείγματα Εικόνα 2: Σχεδίαση του τσιπ α) Σχηματική ΑΝΑΦ. αναπαράσταση του τσιπ. β) και γ) Εικόνες που εμφανίζονται από το λογισμικό CheckReport TM Software για τα δύο διαφορετικά μήκη κύματος διέγερσης που χρησιμοποιούνται για σάρωση (β) κόκκινο Για κανάλι: διαγνωστική 635 nm, γ) πράσινο χρήση κανάλι: in vitro 532 nm) και σχηματικές αναπαραστάσεις της διάταξης Αναθεώρηση: μικροδιατάξεων BQ του PapilloCheck μόνο. Οι ειδικοί ανιχνευτές τύπου HPV και οι μάρτυρες επάνω στο τσιπ υποδεικνύονται. από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Greiner Bio-One GmbH Maybachstr Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

14 6.4.2 Μάρτυρες επάνω στο τσιπ Η σχεδίαση του τσιπ DNA του ενσωματώνουν περιεκτικούς μάρτυρες επάνω στο τσιπ. Πολλά συστήματα ελέγχου παρακολουθούν όλα τα κρίσιμα βήματα τόσο της δοκιμής όσο και της επεξεργασίας του τσιπ, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας δείγματος και της εξαγωγής DNA (μάρτυρας δείγματος), της ποιότητας της αντίδρασης PCR (μάρτυρας PCR), της αποτελεσματικότητας του υβριδισμού (μάρτυρας υβριδισμού), καθώς και της ομοιογένειας κηλίδων και της ποιότητας HPV DNA-Chip εκτύπωσης (μάρτυρας προσανατολισμού και μάρτυρας εκτύπωσης). Εκτός από την παρουσία ή απουσία των τύπων HPV, το λογισμικό CheckReport Software εμφανίζει αυτόματα τις αντίστοιχες τιμές των μαρτύρων και τους ανιχνευμένους τύπους HPV σε μια λεπτομερή αναφορά. Για τη μέτρηση των διαφόρων μαρτύρων χρησιμοποιούνται και τα δύο μήκη κύματος διέγερσης του CheckScanner. Για το μάρτυρα της απόδοσης της δοκιμής (μάρτυρας δείγματος και PCR), χρησιμοποιείται το κόκκινο κανάλι (μήκος κύματος διέγερσης 635 nm), ενώ η ποιότητα του υβριδισμού και του τσιπ (μάρτυρας υβριδισμού, προσανατολισμού και εκτύπωσης) αποτιμάται στο πράσινο κανάλι (μήκος κύματος διέγερσης 532 nm). Μάρτυρας δείγματος Το παρακολουθεί την ποιότητα του δείγματος ή/και την εξαγωγή DNA ενισχύοντας ένα κλάσμα του ανθρώπινου γονιδίου ADAT1 (ανθρώπινη trna-ειδική αδενοσίνη δεαμινάση1) μονού αντιγράφου. Εάν υπάρχει ανθρώπινο DNA σε επαρκή ποσότητα στο DNA που έχει εξαχθεί από τραχηλικό δείγμα, παράγεται ένα σήμα φθορισμού στις κηλίδες του μάρτυρα δείγματος. Εάν δεν προκύψει καμία ή ανεπαρκής ενίσχυση ADAT1, το λογισμικό CheckReport Software θα υποδείξει ότι ο μάρτυρας δείγματος "απέτυχε" και πρέπει να επαναληφθεί η ανάλυση ως συνέπεια της ύπαρξης ανεπαρκούς ποσότητας κυττάρων στο τραχηλικό δείγμα ή/και ανεπαρκούς απόδοσης εξαγωγής (βλ. Κεφάλαιο 9). Μάρτυρας PCR Το παρακολουθεί επίσης την ποιότητα της αντίδρασης PCR. Η ενίσχυση ενός εσωτερικού εκχυλισμένου μάρτυρα που υπάρχει στο PCR MasterMix παράγει ένα σήμα στις κηλίδες μάρτυρα PCR που βρίσκονται στο τσιπ. Η ποιότητα της αντίδρασης ενίσχυσης αποτιμάται επίσης αυτόματα από το λογισμικό CheckReport Software. Εάν η απόδοση PCR είναι χαμηλότερη από ένα προκαθορισμένο κατώφλι, το λογισμικό CheckReport Software υποδεικνύει ότι ο μάρτυρας PCR "απέτυχε" και πρέπει να επαναληφθεί η ανάλυση (βλ. Κεφάλαιο 9). Εάν η ποσότητα DNA του HPV στο δείγμα είναι πολύ υψηλή, το σήμα φθορισμού των κηλίδων μάρτυρα PCR μπορεί να είναι χαμηλό ή ακόμα και να απουσιάζει λόγω ανταγωνισμού κατά την αντίδραση PCR. Σε αυτή την περίπτωση, το σήμα φθορισμού για έναν τουλάχιστον HPV-ειδικό ανιχνευτή πρέπει να υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο κατώφλι, προκειμένου θα θεωρηθεί έγκυρη η δοκιμασία. Μάρτυρας υβριδισμού Το PapilloCheck Διαγνωστικό παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του υβριδισμού μέσω της χρήσης ενός κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των ανιχνευτή θηλωμάτων με σήμανση (HPV) φθορισμού τύπου 6, 11, που 16, βρίσκεται 18, 31, 33, μέσα 35, 39, στο 40, Ρυθμιστικό 42, 43, 44/55, διάλυμα 45, 51, υβριδισμού 52, 53, 56, του PapilloCheck 58, 59, 66,, το 68, οποίο 70, 73, υβριδοποιεί 82 σε τραχηλικά τις ειδικές δείγματα αλληλουχίες DNA στο τσιπ του. Μια επαρκής αποτελεσματικότητα υβριδισμού οδηγεί σε σήματα φθορισμού σε κάθε κηλίδα διάταξης. Τα αποτελέσματα ΑΝΑΦ. 465 πέντε 060κηλίδων μάρτυρα υβριδισμού στο τσιπ του αποτιμούνται επίσης από το λογισμικό CheckReport TM Software. Για διαγνωστική χρήση in vitro Αναθεώρηση: BQ μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εργαστηρίου Μάρτυρας προσανατολισμού και εκτύπωσης Οι κηλίδες μάρτυρα προσανατολισμού του τσιπ παράγουν σήματα φθορισμού ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα της διεργασίας υβριδισμού. Αυτές οι κηλίδες χρησιμοποιούνται από το λογισμικό CheckReport TM Software ως σημεία καθοδήγησης για σωστό εντοπισμό των κηλίδων, που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη σωστή ανάλυση των σημάτων. Επιπλέον, η ποιότητα της διεργασίας Greiner Bio-One GmbH εκτύπωσης παρακολουθείται από την παρουσία ενός πράσινου σήματος φθορισμού σε κάθε κηλίδα του Maybachstr Frickenhausen Germany τσιπ (μάρτυρας εκτύπωσης). Τηλέφωνο: +49 (0) Fax +49 (0)

PapilloCheck high-risk

PapilloCheck high-risk hr-hpv DNA-Chip Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 σε τραχηλικά δείγματα ΑΝΑΦ. 505 060

Διαβάστε περισσότερα

PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD

PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD HPV DNA-Chip Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73,

Διαβάστε περισσότερα

ocheck Κιτ εξαγωγής DNA

ocheck Κιτ εξαγωγής DNA IVD Κατασκευάζεται στη Γερμανία ocheck Κιτ εξαγωγής DNA δηγίες χρήσης Xn R 36/37/38-42, S 22-24-26-37/39 18 25 Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ. 515 040) Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ. 515 050) Για διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φεβρουάριος 2017 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP circdna_2000_dsp_v1 and circdna_4000_dsp_v1 Το παρόν έγγραφο είναι το φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 και circdna_4000_dsp_v1, έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

PapilloCheck PapilloCheck high-risk

PapilloCheck PapilloCheck high-risk Η υγεία στα χέρια σας HPV DNA-Chip PapilloCheck PapilloCheck high-risk Οδηγίεςχρήσης Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο VirusBlood200_V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ιικού DNA από φρέσκο ανθρώπινο ολικό αίμα με

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree1000_V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Οδηγίες ιατρού Για in vitro διαγνωστική χρήση. Μόνο για εξαγωγές στις Η.Π.Α. Οδηγίες 1. Ίσως βοηθήσει να ζητήσετε από τον ασθενή να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200 V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου QIAsymphony

Διαβάστε περισσότερα

H&R Legionella One Step Legionella pneumophila Antigen Test Device

H&R Legionella One Step Legionella pneumophila Antigen Test Device H&R Legionella One Step Legionella pneumophila Antigen Test Device Ανδριάνα Μοννά ΑΜ: 10031 Πρακτική Άσκηση : Υγείας Μέλαθρον Προβλεπόμενη χρήση To Η&R Legionella One Step Legionella pneumophila Antigen

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree500_V5_DSP Διαχείριση έκδοσης Το παρόν έγγραφο είναι το φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony Cellfree500_V5_DSP, έκδοση 1, R1. Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP, R2,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_OBL_V4_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση In Vitro PI-LT.615-GR-V4 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Προβλεπόμενη χρήση Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται για χρήση στη συλλογή και τον διαχωρισμό μονοπύρηνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200_V7_DSP Διαχείριση έκδοσης Το παρόν έγγραφο είναι το φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony Cellfree200_V7_DSP, έκδοση 1, R1 Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

- Ανοσονεφελομετρική μέθοδος

- Ανοσονεφελομετρική μέθοδος - Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποιοτικό προσδιορισμό της α-1 Αντιθρυψίνης ( ΑΑΤ ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό απτοσφαιρίνης ( HPT ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α-1 Όξινης Γλυκοπρωτεΐνης ( AGP ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των Ρευματοειδών Παραγόντων ( RF ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της β-2 Μικροσφαιρίνης (Uβ2M) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Ανοσοσφαιρίνης M (IGM) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α1 απολιποπρωτεΐνης ( APA ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτά τα πρωτόκολλα αφορούν τον καθαρισμό ολικού DNA από ιστούς μονιμοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κιτ artus EBV QS-RGQ

Εγχειρίδιο κιτ artus EBV QS-RGQ Εγχειρίδιο κιτ artus EBV QS-RGQ Ποσοτική in vitro διαγνωστική χρήση Για χρήση με τα όργανα QIAsymphony SP/AS και Rotor- Gene Έκδοση 1 4501363 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R5 1060927 Sample

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Ανοσοσφαιρίνης (IGG) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Ανοσοσφαιρίνης A (IGA) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SLIC

SLIC SLIC www.chemicalscampaign.eu Εισαγωγή Οι εργασίες στη διαδικασία παραγωγής στα αρτοποιεία εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως η σκόνη από τα άλευρα και άλλα συστατικά, τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : BIOFERTIN-L 2-0.5-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία / το παρασκεύασμα : Είναι υγρό, οργανικό, εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1

Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1 Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων ΓΝΑ «ΚΑΤ» Μάιος 2009 1 Κρούσμα υπό διερεύνηση: κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά ΚΑΙ επιδημιολογικά κριτήρια Πιθανό κρούσμα: κάθε άτομο που πληροί τα κλινικά ΚΑΙ επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαρισμού ασημικών επαγγελματικού τύπου με εμβάπτιση Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κιτ QIAamp DSP Virus

Εγχειρίδιο κιτ QIAamp DSP Virus Νοέμβριος 2016 Εγχειρίδιο κιτ QIAamp DSP Virus 50 Το κιτ QIAamp DSP Virus είναι ένα γενικό σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνολογία QIAamp για την απομόνωση και τον καθαρισμό ιικών νουκλεϊκών οξέων από δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ενέσιμος στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος AlloMatrix C, Ειδικός οστικός στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος ALLOMATRIX DR και Οστικός στόκος ALLOMATRIX RCS Οδηγίες ανάμειξης 150828-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

artus VZV QS-RGQ HSV-1/2 QAS-RGQ

artus VZV QS-RGQ HSV-1/2 QAS-RGQ artus VZV QS-RGQ HSV-1/2 QAS-RGQ Ποσοτική in vitro διαγνωστική χρήση Για χρήση με τα όργανα QIAsymphony SP/AS και Rotor- Gene Έκδοση 1 4502363 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R6 1062624.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ DNA μικροσυστοιχίες: βήμα προς βήμα Παραγωγή DNA ανιχνευτών Οι επιστήμονες μπορούν να παράγουν «σπιτικές» μικροσυστοιχίες χρησιμοποιώντας την αλυσιδωτή

Διαβάστε περισσότερα

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13). ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex400_V4_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών Αλυσίδων της Ανοσοσφαιρίνης ( Ελεύθερες και Δεσμευμένες)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων

Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων Αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών προϊόντων Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ετικέτες προϊόντων ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Προϊόντα που προορίζονται για το ευρύ κοινό (καθαριστικά, προϊόντα συντήρησης και περιποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης artus BK Virus QS-RGQ Kit, Έκδοση 1, 4514363 Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρονικών αναθεωρήσεων επισήμανσης στη διεύθυνση www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κιτ artus HSV-1/2 QAS-RGQ

Εγχειρίδιο κιτ artus HSV-1/2 QAS-RGQ Εγχειρίδιο κιτ artus HSV-1/2 QAS-RGQ Ποσοτική in vitro διαγνωστική χρήση Για χρήση με τα όργανα QIAsymphony SP/AS και Rotor- Gene Έκδοση 1 4500363 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R6 1062626

Διαβάστε περισσότερα

artus EBV QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης Μάιος 2012 Sample & Assay Technologies Αναλυτική ευαισθησία πλάσμα

artus EBV QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης Μάιος 2012 Sample & Assay Technologies Αναλυτική ευαισθησία πλάσμα artus EBV QS-RGQ Kit Χαρακτηριστικά απόδοσης artus EBV QS-RGQ Kit, Έκδοση 1, 4501363 Ελέγξτε την διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρονικών αναθεωρήσεων επισήμανσης στη διεύθυνση www.qiagen.com/products/artusebvpcrkit.aspx

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα