Α. Εισαγωγή - Ανακήρυξη υποψηφίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Εισαγωγή - Ανακήρυξη υποψηφίων"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚH EKΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Α. Εισαγωγή - Ανακήρυξη υποψηφίων Η εισηγητική επιτροπή, αποτελούµενη από τους Μ. Ζαζάνη, Καθηγητή Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ. Κοκολάκη, Καθηγητή Ε.Μ.Π. και Χ. Παπαγεωργίου, Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών εξέτασε τα στοιχεία των υποψηφίων, τυπικά και ουσιαστικά. Για τη θέση του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείµενο Πιθανότητες - Στατιστική υπέβαλαν εµπρόθεσµα υποψηφιότητα οι κάτωθι (µε αλφαβητική σειρά): 1. Ιωάννης Βλαχογιάννης 2. Αλέξανδρος Καραγρηγορίου Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα), για την εκλογή σε θέση Καθηγητή απαιτούνται: Τουλάχιστον έξι χρόνια αυτοδύναµης διδασκαλίας, µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του τοµέα, µε τεκµηριωµένη συµβολή στη διαµόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον µαθηµάτων ή τουλάχιστον έξι χρόνια εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής µε τεκµηριωµένη συµβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραµµάτων ή εκτεταµένο επαγγελµατικό έργο σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο, ή συνδυασµός των παραπάνω. Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά από τις οποίες ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµες ή πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες. ιδακτική εµπειρία µεταπτυχιακών σπουδών συνισταµένη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε µεταπτυχιακά προγράµµατα Πανεπιστηµίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, µε την ιδιότητα του επιβλέποντος µέλους ΕΠ, µίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη µέχρι την περαίωσή της ή συµµετοχή σε τριµελείς συµβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη µέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισµένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόµων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση ιεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισµών ή προκειµένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινοκοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή νοσοκοµεία του ΕΣΥ. Για την εκλογή θα συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συµβολή του στην πρόοδο της επιστήµης και έχει χρησιµοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές Β. Παρουσίαση των υποψηφίων 1

2 1. Ιωάννης Βλαχογιάννης Ο κ. Ι. Βλαχογιάννης (γεν. 1967) είναι πτυχιούχος του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1990) και διδάκτορας του ιδίου τµήµατος (1994). Ο κ. Βλαχογιάννης κατέχει από και µέχρι σήµερα θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου ανίας (Electrical Engineering Department, Technical University of Denmark - DTU). Άλλες θέσεις που κατείχε έχουν ως εξής: Από µέχρι εργάστηκε στο Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ως Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής. Από µέχρι εργάστηκε στη Σχολή Μηχανικών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου ως Επίκουρος Καθηγητής. Κατά τα Ακαδηµαϊκά Έτη ως και (χειµερινό εξάµηνο) εργάστηκε ως Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και κατά τα Ακαδηµαϊκά Έτη ως Επιστηµονικός Συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Λαµίας. Ο κ. Βλαχογιάννης έχει στο ενεργητικό του τριάντα πέντε (35) δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, ενώ σε δεκατέσσερις (14) από τις προαναφερόµενες εργασίες είναι ο µόνος συγγραφέας. Ο κ. Βλαχογιάννης διαθέτει οκτώ (8) εργασίες δηµοσιευµένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κρίση. Είναι συν-συγγραφέας ενός (1) βιβλίου και έχει στο ενεργητικό του τρία (3) κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους. Έχει επίσης συγγράψει τρεις (3) τεχνικές αναφορές και διδακτικές σηµειώσεις για τρία (3) µαθήµατα. Αναλυτικά το συγγραφικό του έργο είναι το ακόλουθο: ιδακτορική διατριβή Ιωάννης Βλαχογιάννης. "Συµβολή στην Ανάλυση και στον Έλεγχο Ροής Φορτίου σε Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας", ιδακτορική ιατριβή, Θεσσαλονίκη Βιβλία-Τόµοι 1. Ι.Γ. Βλαχογιάννης,.Α. Παπαχρήστος, Γ.Ε. Χαµηλοθώρης. Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο Αυτοµατισµοί Πλοίων Εκδόσεις Ιδρύµατος Ευγενίδου, Αθήνα 2002 (ISBN ). 2. J.G. Vlachogiannis, N.D. Hatziargyriou Reinforcement learning (RL) to optimal reconfiguration of radial distribution system (RDS), Chapter in: Methods and Applications of Artificial Intelligence, Book Series: Lecture Notes in Computer Science, Eds. Springer Berlin / Heidelberg, vol. 3025/2004, pp , (ISBN ). 3. K.Y. Lee, J.G. Vlachogiannis Optimization of power systems based on ant colony system algorithms: An overview Invited Chapter 3 in tutorial on Intelligent Optimization and Control for Power Systems, ISAP 2005, Nov. 6-10, 2005, Arlington VA, USA, pp Koay Chin Aik, Loi Lei Lai, Kwang Y. Lee, Y. H. Lu, Jong-Bae Park, Yong Hua Song, Dipti Srinivasan, John G. Vlachogiannis, I. K. Yu Applications to power system scheduling, Chapter 15, pp , In: Modern heuristic optimization techniques: Theory and applications to power systems, Eds. K.Y. Lee and M.A. El-Sharkawi, Wiley-IEEE Press, Hoboken NJ, USA, 2008, (ISBN ). 2

3 Άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 1. A.G. Bakirtzis, J.G. Vlachogiannis Block matrices and their applications in power systems Electric Power Systems Research, 28, (1993) J.G. Vlachogiannis Control adjustments in fast decoupled load flow Electric Power Systems Research, 31, (1994) J.G. Vlachogiannis, Y. Xypteras, A.G. Bakirtzis Transformer model for application in load flow analysis European Transactions on Electrical Power-Redaktion, 6 (1), (1996) J.G. Vlachogiannis An accurate autotransformer model for load flow studies effect on the steadystate analysis of the Hellenic transmission system Electric Power Systems Research, 50, (1999) J.G. Vlachogiannis FACTS applications in load flow studies effect on the steady-state analysis of the Hellenic transmission system Electric Power Systems Research, 55, (2000) J.G. Vlachogiannis Accurate model for contribution of generation to transmission system effect on the charges and congestion management IEE Proc. Generation, Transmission and Distribution, 147 (6), (2000) J.G. Vlachogiannis Fuzzy logic application in load flow studies IEE Proc. Generation, Transmission and Distribution, 148 (1), (2001) J.G. Vlachogiannis Taguchi s technique: an effective method for improving X-ray medical radiographic screen performance, Proceedings of the I Mech E, Part H, Journal of Engineering in Medicine, 217 (5), (2003) J.G. Vlachogiannis, G.V. Vlachonis An experimental design of the determination of Cu and Pb in marine sediments using Taguchi's method, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 83 (12), (2003) D. Palla, J.G. Vlachogiannis Aircraft weapon s selection expert system using CLIPS, Asian Journal of Information Technology, 3 (1), (2004) D. Papachristos, V. Tsoukalas, J.G. Vlachogiannis Total quality plan applied in the Hellenic power production process, The TQM Magazine, 16 (2), (2004) J.G. Vlachogiannis, R.K. Roy Robust die castings process by Taguchi s method, Asian Journal of Information Technology, 3 (3), (2004) J.G. Vlachogiannis Mamdani fuzzy load flow method, Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications, 12 (1), (2004) J.G. Vlachogiannis, N.D. Hatziargyriou Reinforcement learning for reactive power control, IEEE Transactions on Power Systems, 19 (3), (2004) J.G. Vlachogiannis Transition Theory: A novel theory for Universe creation and evolution, Electronic Journal of Theoretical Physics, 1 (3), (2004)

4 16. J.G. Vlachogiannis From matter-energy to space Electronic Journal of Theoretical Physics, 1 (4), (2004) J.G. Vlachogiannis, G.V. Vlachonis Taguchi s method in marine sediment s heavy metals determination, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 85 (8), (2005) J.G. Vlachogiannis, N.D. Hatziargyriou, K.Y. Lee Ant colony system based algorithm for constrained load flow problem, IEEE Transactions on Power Systems, 20 (3), (2005) J.G. Vlachogiannis, R.K. Roy Robust PID controllers by Taguchi s method, The TQM Magazine, 17 (5), (2005) J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Determining generator contributions to transmission system using parallel vector evaluated particle swarm optimization, IEEE Transactions on Power Systems, 20 (4), (2005) J.G. Vlachogiannis Constricted local neighborhood particle swarm optimization with passive congregation for reactive power and voltage control, Electric Power Components and Systems, 34 (5), (2006) J.G. Vlachogiannis Expert medication system using C language integrated production system, Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications, 14 (3), (2006) J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee A comparative study on particle swarm optimization for optimal steady-state performance of power systems, IEEE Transactions on Power Systems, 21 (4), (2006) J.G. Vlachogiannis Automatic construction of decision tree for the analysis of traffic load in computer network, Computer Systems Science and Engineering, 22 (1-2), (2007) J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Quantum-inspired evolutionary algorithm for real and reactive power dispatch, IEEE Transactions on Power Systems, 23 (4), (2008) J.G. Vlachogiannis, J. Østergaard Reactive power and voltage control based on general quantum genetic algorithms, Expert Systems with Applications, 23 (4), (2009) R. Garcia-Valle, J.G. Vlachogiannis Electric vehicle demand model for load flow studies, Electric Power Components and Systems, 37 (5), (2009) J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Economic load dispatch - A comparative study on heuristic optimization techniques with an improved coordinated aggregation-based PSO, IEEE Transactions on Power Systems, 24 (2), (2009) J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Multi-objective based on parallel vector evaluated particle swarm optimization for optimal steady-state performance of power systems, Expert Systems with Applications, 36 (8), (2009) J.G. Vlachogiannis Probabilistic constrained load flow considering integration of wind power generation and electric vehicles, IEEE Transactions on Power Systems, 24 (4), (2009) J.G. Vlachogiannis Simplified reactive power management strategy for complex power grids under 4

5 stochastic operation and incomplete information, Energy Conversion and Management, 50 (12), (2009) Άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια µε κριτές 1. G.J. Georgantzis, E.A. Leonidaki, N.D. Hatziargyriou, J.G. Vlachogiannis Investigation of the effect of FACTS devices on the steady-state operation of the Hellenic transmission system, paper , Subtopic 1.4 / 2, CIGRE Symposium, 7-9 June 1999, London, UK. 2. E.A. Leonidaki, B.C. Papadias, N.D. Hatziargyriou, J.G. Vlachogiannis, G.J. Georgantzis Application of TCSC to load flow redistribution in the Hellenic transmission system, paper , IEEE Power Tech 99 Conference, Aug. 29-Sept. 2, 1999, Budapest, Hungary. 3. K. Papadimitriou, J.G. Vlachogiannis, E. Papadopoulou, D. Cavouras, I. Kandarakis X-ray Medical Radiography Detector Optimisation using Taguchi s Technique, paper VI-62, 3 rd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics, Aug. 30-Sept , Patras, Greece. 4. J.G. Vlachogiannis, G.E. Chamilothoris Equilibrium calculation of load-flow problems using Sugeno-type fuzzy algorithms, paper , IEE Med Power 2002 Conference, Nov. 4-6, Athens, Greece. 5. N.D. Hatziargyriou, G.E. Chamilothoris, J.G. Vlachogiannis Control adjustments in load flow using Mamdani fuzzy method, paper , 12 th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems ISAP 2003, Aug. 31-Sept. 3, 2003, Lemnos, Greece. 6. K.Y. Lee, J.G. Vlachogiannis Ant colony optimization for active/reactive operational planning, paper , 16 th IFAC Conference, July 4-8, 2005, Prague, Czech Republic. 7. J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Reactive power control based on particle swarm multi-objective optimization, 13 th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems ISAP 2005, Nov. 6-10, 2005, Arlington VA, USA. 8. J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Coordinated aggregation particle swarm optimization applied in reactive power and voltage control, paper 06GM0780, IEEE PES General Meeting, June 18-22, 2006, Montreal, Canada. Τεχνικές Αναφορές 1. J.G. Vlachogiannis. "Ant Colony Systems (ACS) optimization of Microgrid Central Controller (MGCC) operation", Mid Term Report on EU project: "Microgrids" (ENK5-CT ), June M. Lind, T. Ackermann, P.F. Bach, H. Bindner, Y. Chen, R. Garcia-Valle, M. Gordon, K. Heussen, P. Nyeng, A. Saleem, P. Sørensen, M. Togeby, J. Vlachogiannis, S. You, Z. Xu. "System architecture", Report on EcoGrid: 50% wind power in the Danish electric power system, (Phase 1) WP-2", June M. Lind, T. Ackermann, P.F. Bach, H.W. Binder, Y. Chen, R. Garcia-Valle, M. Gordon, K. Heussen, P. Nyeng, A. Saleem, P. Sørensen, M. Togeby, J. Vlachogiannis, S. You, Z. Xao. EcoGrid.dk, (Phase 1) WP-2: System architecture, June ιδακτικές Σηµειώσεις 1. Ι.Γ. Βλαχογιάννης. Εισαγωγή στο Λογισµικό Η/Υ, Λαµία ( ιδακτικές σηµειώσεις για το αντίστοιχο µάθηµα του Τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαµίας). 2. Ι.Γ. Βλαχογιάννης, Β. Μπαρτσώκα, Β. Χαλάτση. Συστήµατα Ολικής Ποιότητας, Λαµία

6 ( ιδακτικές σηµειώσεις για το αντίστοιχο εργαστηριακό µάθηµα του Τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαµίας). 3. Ι.Γ. Βλαχογιάννης, Α. Σαµαρίνας. Λειτουργικά Συστήµατα: LINUX-UNIX, Λάρισα (Εργαστηριακές σηµειώσεις για το αντίστοιχο µάθηµα των ΙΕΚ). Στο βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου αναφέρονται αναλυτικά εκατόν τριάντα τρεις (133) αναφορές στο έργο του από τρίτους σε επιστηµονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια και διδακτορικές διατριβές. Στη βάση δεδοµένων ISI Citation Index περιλαµβάνονται εβδοµήντα επτά (77) ετεροαναφορές στο έργο του. Η επιτροπή αποδέχεται την ανάλυση των εργασιών του υποψηφίου, όπως αυτή υποβλήθηκε από τον ίδιο και παραπέµπει σ αυτήν. Ο κ. Βλαχογιάννης διαθέτει ικανή διδακτική εµπειρία - αυτοδύναµη διδασκαλία - στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος, η οποία συνίσταται στη διδασκαλία των παρακάτω µαθηµάτων: o Τµήµα Ηλεκτρονικής και Τµήµα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ( ) Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θεωρία), Φωτοτεχνία (Θεωρία), Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θεωρία / Εργαστήριο) και Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (Θεωρία/Εργαστήριο). o Τµήµα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ( και ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ. o Σχολή Μηχανικών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου ( ) Πληροφορική (Θεωρία/Εργαστήριο), Ηλεκτρονική (Θεωρία) και Ηλεκτρικές Μηχανές (Θεωρία/Εργαστήριο). o Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ( ) Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα (Θεωρία/Εργαστήριο), Εισαγωγή στο Λογισµικό Η/Υ (Θεωρία), Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί-Γραµµικά Συστήµατα (Θεωρία), Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Εργαστήριο), Πληροφοριακά Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας (ΠΣ Ε) (Θεωρία/Εργαστήριο), Συστήµατα Ολικής Ποιότητας (Θεωρία) και Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης (Θεωρία). o Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου ανίας (2008- Σήµερα). Μεταπτυχιακό µάθηµα: Hierarchical and Distributed Automation Systems. Είναι µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ενός (1) υποψηφίου διδάκτορα του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας. Ο κ. Βλαχογιάννης έχει συµµετάσχει ως ερευνητής σε δέκα (10) έργα έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον έχει συµµετάσχει σε δύο επιστηµονικές επιτροπές έργων ΕΠΕΑEΚ. Ο κ. Βλαχογιάννης διατελεί κριτής ερευνητικών εργασιών σε έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά των IEEE, IEΤ, των εκδοτικών οίκων Taylor and Francis, IASTED, CRL-Publishing, Elsevier Science, Springer- Verlag, Emerald. Είναι µέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) τριών (3) έγκριτων επιστηµονικών περιοδικών (Electric Power Components and Systems, International Journal of Power and Energy Systems, Asian Journal of Information Technology). Είναι Σύµβουλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Advisory Board) τριών (3) επιστηµονικών περιοδικών (Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications, Iranian Journal of Sciences and Technology, International Journal of Science and Technology-Scientia Iranica-Transactions on Computer Science and Electrical Engineering). 6

7 2. Αλέξανδρος Καραγρηγορίου Ο κ. Α. Καραγρηγορίου (γεν. 1962) είναι πτυχιούχος του τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1984), κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Στατιστική από το Τµήµα Mαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Maryland των ΗΠΑ (1988) και είναι διδάκτορας του ιδίου τµήµατος (1992). Ο κ. Καραγρηγορίου κατέχει σήµερα θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής και στο Centre for Banking and Financial Research του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Άλλες θέσεις που κατείχε έχουν ως εξής: Από 10/95 2/02 ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής, Πανεπιστήµιο Κύπρου. Από 9/92 9/95 εργάστηκε ως Λέκτορας στο Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής, Πανεπιστήµιο Κύπρου. Ο κ. Καραγρηγορίου έχει στο ενεργητικό του τριάντα (29) δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών ενώ σε τρεις (3) από τις προαναφερόµενες εργασίες είναι ο µόνος συγγραφέας. Είναι επίσης συν-συγγραφέας δέκα (10) άρθρων σε συλλογικούς τόµους και δεκαεννιά (19) εργασιών δηµοσιευµένων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κρίση και πέντε (5) εργασιών σε Working Series. Έχει επίσης συγγράψει τέσσερις (4) τεχνικές αναφορές, δύο διδακτικά εγχειρίδια και διδακτικές σηµειώσεις για έξι (6) µαθήµατα. Αναλυτικά το συγγραφικό του έργο είναι το ακόλουθο: ηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε σύστηµα κριτών Στατιστική και Πιθανότητες 1. Karagrigoriou, A. (1995). Asymptotic efficiency of model selection criteria: The nonzero mean Gaussian AR infinity case. Comm. in Statist.. Theory and Meth., 24, Karagrigoriou, A. (1997). Asymptotic efficiency of the order selection of a nongaussian AR process. Statistica Sinica, 7, Karagrigoriou, A. and Vonta, I. (1999). Asymptotically efficient order selection of a nonzero mean AR process for h-step prediction. Sankhya A, 61, 3, Karagrigoriou, A. (2000). Asymptotically efficient order selection in nonstationary AR processes. Test, 9, 2, Lee, S. and Karagrigoriou. (2001). An asymptotically optimal selection of the order of a linear process. Sankhya A, 63, Karagrigoriou, A. and Vonta, F. (2005). On efficient AR spectral estimation for long-range predictions, Commun. in Statist., 34, 7, Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2006). Robust model selection criteria with applications, Commun. in Dependability and Quality Management., 9, 3, Vonta, I. and Karagrigoriou, A. (2007). Variable selection strategies in survival models with multiple imputations, Lifetime Data Analysis, 13, Mattheou, K., Lee, S. and Karagrigoriou, A. (2009). A model selection criterion based on the BHHJ measure of divergence, J. Statist. Plan.. Infer., 139,

8 10. Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2009). On new developments in divergence statistics, Zapiski Nauchnuch Seminarov POMI, Steklov Mathematical Institute, St Petersburg 363, και επανέκδοση J. of Mathematical Sciences, Springer Verlag, 2009, 163, 3, Mantalos, P., Mattheou, K., Karagrigoriou, A. (2009). Forecasting ARMA Models: A comparative study of information criteria focusing on MDIC, J. Statist. Comput. and Simul., 80, 1, Karagrigoriou, A., Koukouvinos, C., and Mylona, K. (2009). On the advantages of the nonconcave penalized likelihood model selection method with minimum prediction errors in large scale medical studies J. Applied Statist. 37, 1, Karagrigoriou, A. and Mattheou, K. (2009). On distributional properties and goodness of fit tests, Commun. in Statist. 39, 3, Vonta, F. and Karagrigoriou, A. (2010). Generalized measures of divergence in survival analysis and reliability, J. of Applied Prob., 47, 1, Mantalos, P., Mattheou, K., Karagrigoriou, A. (2010). An Improved Divergence Information Criterion for the Determination of the Order of an AR Process, Comm. In Statist. Comput. Simul., 39, 5, 1-15 (to appear). 16. Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2009). A new family of divergence measures for tests of fit, Austr. and N. Zealand J. of Statist. (to appear). Βιοστατιστική και Εφαρµοσµένη Στατιστική 17. Cariolou, M.A., Kokkofitou, A, Manoli, P., Christou, S., Karagrigoriou, A., Middleton, L. (1995). Underexpression of the apolipoprotein E2 and E4 alleles in the Greek Cypriot population in Cyprus. Genetic Epidemiology, 12, 5, Cariolou, M.A., Manoli, P., Christoforou, M., Bashiardes, E., Karagrigoriou, A., and Budowle, B. (1998). Greek Cypriot allele and genotype frequencies of amplitype PM-DQA1 and D1S80 loci. J. of Forens. Sc., 43, Xenophontos, S.L., Hadjivassiliou, M., Ayrton, N., Karagrigoriou, A., Pantzaris, M., Nicolaides, A.N., Cariolou, M.A. (2002). Spectrum and prevalence of prothrombotic single nucleotide polymorphism profiles in Greek Cypriot population. Intern. Angiology, 21, Marquez, B., Zouvani, I., Karagrigoriou, A., Anastasiades, E., Pierides, A., Kyriacou, K. (2003). A simplified method for measuring the thickness of glomerular basement membranes. Ultrastructural Pathology, 27, Cariolou MA, Hadjivassiliou M, Demetriou N, Bashiardes, E., Karagrigoriou, A. and Budowle, B. (2005). HDL cholesterol, smoking and IL13 R130Q polymorphism are associated with myocardial infarction in Greek Cypriot males, Atherosclerosis Supplements 6, 1, Cariolou, M. A., Manoli, P., Demetriou, N., Bashiardes, E., Karagrigoriou, A. and Budowle, B. (2006). Allele distribution of 15 STR loci used for human identity purposes in the Greek Cypriot population of the island of Cyprus, Forensic Sc. Intern., 164, 1, Xenophontos, S., Hadjivassiliou, M., Karagrigoriou, A., Demetriou, N., Miltiadous, G., Marcou, I., 8

9 Elisaf, M., Mikhailidis, D. P., and Cariolou, M. A. (2008). Low HDL cholesterol, smoking and IL-13 R130Q polymorphism are associated with myocardial infarction in Greek Cypriot males. A pilot study, Open Cardiovascular Medicine Journal, 2, Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά 24. Karagrigoriou, A. and Vonta, I. (2006). O promjenama distribucije financijskih obiljezja na cipru: Sto govori anketa o financijama potrosaca?, Financijska teorija i praksa, Vol. 30 4, (in Croatian). 25. Karagrigoriou, A. and Vonta, I. (2006). On distributional changes of financial characteristics in Cyprus: What does the survey of consumer finances say?, Financial Theory and Practice, 30, 4, pp Petrides, M. and Karagrigoriou, A. (2008). Determinants of debt: An econometric analysis based on the Cyprus survey of consumer finances Financial Theory and Practice 32, 1, Petrides, M. and Karagrigoriou, A. (2008). Odrednice Duga: Econometrijska analiza na osnovi ciparske ankete o financijama potrosaca, Financijska teorija i praksa, 32, 1, (in Croatian). 28. Petrides M., Mattheou K., Karagrigoriou A. (2009). Determinants of Mortgage indebtedness in the Cyprus household sector: Evidence from the Cyprus survey of consumer finances, Journal of Money Investment and Banking, 9, Mantalos, P., Mattheou, K., Karagrigoriou, A. (2010). Vector Autoregressive Order Selection and Forecasting via the Modified Divergence Information Criterion, Intern. J. of Comput. Economics and Econometrics (accepted). Ο υποψήφιος αναφέρει επίσης εξής άρθρο στο βιογραφικό του σηµείωµα: Karagrigoriou, A., Mattheou, K., Vonta, F. (2004). Recent advances of the theory and applications of model selection criteria Wseas Transactions on Information Sc. and Appl., 1, ηµοσιεύσεις σε Τόµους 1. Vonta, F., Karagrigoriou, A., Adamou, A., Zouvani, I., Kyriacou, K. (2000). Statistical modelling and prognostic analysis in primary breast carcinoma. In Math. Comput. Sci. Eng.,N. Mastorakis ed., World Sci. Eng. Soc. Press, Christodoulou, C. and Karagrigoriou, A. (2001). Computer-aided robust percentile estimation with biochemistry applications in Mathematics and Simulation, C.E. D Attellis, U.V. Kluev, and N.E. Mastorakis eds., , WSES-Press. 3. Christodoulou, C.,Karagrigoriou, A. and Vonta, F. (2004). An inference curve-based ranking technique for univariate observations with biomedical applications in COMPSTAT 2004, Proc. in Computat. Statist., Physica-Verlag, Karagrigoriou, A. and Papaioannou, T. (2008). On measures of information and divergence and model selection criteria, In Statistical Models and Methods for Biomedical and Technical Systems, Vonta, Nikulin, Limnios, Huber, eds, Birkhäuser (Springer Verlag),

10 5. Karagrigoriou, A. and Mattheou, K. (2009). Μeasures of divergence in model selection, In Advances in Data Analysis: Theory and Applications to Reliability and Inference, Data Mining, Bioinformatics, Lifetime Data and Neural Networks, (C. H. Skiadas,Ed.), Birkhäuser, Boston, Karagrigoriou, A., Mattheou, K. and Panayiotou, P. (2010). On generalized tests of fit for multinomial populations In Mathematical and Statistical Methods in Reliability Applications to Medicine, Finance, and Quality Control, Balakrishnan, N., Nikulin, M. and Rykov, V. (eds), Birkhauser, Boston (to appear). 7. Vonta, F. and Karagrigoriou, A. (2010). Information measures in biostatistics and reliability, In Mathematical and Statistical Methods in Reliability Applications to Medicine, Finance, and Quality Control, Balakrishnan, N., Nikulin, M. and Rykov, V. (eds), Birkhauser, Boston (to appear). 8. Karagrigoriou, A. and Lee, S. (2001). On the use of model selection in multivariate processes with applications in economics in Mathematics and Simulation, C. D Attelis ed., , WSES-Press. 9. Vonta, F., Mattheou, K., Karagrigoriou, A., Neophytou, P. (2009). On the incidence of HPV-infection in Cypriot male population: A multivariate statistical analysis, Biometrie und Medizinische Informatik, Greifswalder Seminarbeichte, Aachen: Shaker Verlag, Vol. 15, Bonci, R., Cannari, L., Marchese, G., Neri, A. and Karagrigoriou, A. (2007). Defining household wealth in business IFC Bulletin, Bank of International Settlements, 25, 1, ηµοσιεύσεις σε Working Series 1. Haliassos, M., Hassapis, C., Karagrigoriou, A.,Kyriacou, G., Michael, M. C. and Syrichas, G.(2001). Assets of Cyprus households: Lessons from the first Cyprus survey of consumer finances, Working Paper 01-22, Hermes Center of Excellence on Computational Finance and Economics, University of Cyprus. 2. Haliassos, M., Hassapis, C., Karagrigoriou, A., Kyriacou, G., Michael, M. C. and Syrichas, G.(2003). Debts of Cyprus households: Lessons from the first Cyprus survey of consumer finances, Working Paper 03-03, Hermes Center of Excellence on Computational Finance and Economics, University of Cyprus. 3. Antoniou, G., Argyridou, C., Haliassos, Karagrigoriou, A., Kyriacou, G., Michael, M. C., Papageorgiou, M. and Syrichas, G. (2004). Assets and Debts of Cyprus Households: Changes between the 1999 and 2002 Cyprus Surveys of Consumer Finances, Working Paper 04-23, Hermes Center of Excellence on Computational Finance and Economics, University of Cyprus. 4. Haliassos, Karagrigoriou, A., Ktoris, C. and Syrichas, G. (2006). On Recent Changes of Debts of Cyprus Households: The 1999 and 2002 Cyprus Surveys of Consumer Finances, Working Paper 06-03, Hermes Center of Excellence on Computational Finance and Economics, University of Cyprus. 5. Karagrigoriou, A. (2007). Sampling and surveying: The Cyprus survey of consumer finances in The Luxembourg Wealth Study, Banca D' Italia publishers, Italy (to appear). ηµοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 1. Kαραγρηγορίου, Α. (1995). Κριτήρια επιλογής µοντέλων: Συνέπεια και αποδοτικότητα. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Kαραγρηγορίου, Α (1996). Θέµατα ασυµπτωτικής αποδοτικότητας µη κανονικών αυτοπαλινδροµικών διαδικασιών. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Vonta, F. and Karagrigoriou, A. (1998). Biostatistical study of primary breast carcinoma. In Proceedings in Computational Statistics, Short Comm. and Posters, (R. Payne & P. Lane eds.), IACR-Rothamsted, England, pp Vonta, F. and Karagrigoriou, A. (1998). Retrospective study of primary breast carcinoma. In Short 10

11 Papers, Proc. VI Confer. in Data, Science Classific., and Related Meth., Dept. di Stat., Probab., e Statist. Appl., Universita "La Sapienza", Roma, pp Karagrigoriou, A., Cariolou, M.A., Budowle, B. (1998). Statistical analysis of Greek Cypriot loci alleles and genotypes of DNA profiles. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Karagrigoriou, A. (1999). Asymptotic properties of the order selection of nonstationary AR processes. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Karagrigoriou, A., Petrakkidou, M., and Vonta, F. (2001). On the use of automatic variable selection criteria in frailty or transformation models, in New Trends in Statistical Modelling, B. Klein and L. Korsholm eds., pp Karagrigoriou and Vonta, F. (2001). Asymptotic efficiency of model selection criteria in frailty models in Bulletin of the Intern. Statist. Inst., 53 rd Session, Contributed Papers, Tome LIX, Book 1, pp Vonta, F. and Karagrigoriou, A. (2002). Variable selection in semiparametric frailty models with censored observations, in Proc. of the 17 th Intern. Workshop on Statist. Model., M. Stasinopoulos, G. Touloumi, eds., pp Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2006). A discrepancy based model selection criterion, Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς, Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2006). On measures of divergence and the divergence model selection criterion, BIOSTAT2006, Proc. of the Intern. Conf. on Statistical Models in Biomedical and Technical Systems, I. Vonta ed., Kantzilaris Publ., Cyprus, Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2007). BHHJ Discrepancy Measure: Distributional Properties and Goodness of Fit Tests, Πρακτικά 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς, Πετρίδης, Μ. και Καραγρηγορίου, Α. (2008). Παράγοντες δανειοληψίας: Μια οικονοµετρική ανάλυση των χαρτοφυλακίων των κυπριακών νοικοκυριών, Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς, Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2008). The BHHJ Measure of Divergence: Properties and Goodness of Fit Tests, Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς, Petrides, M., Mattheou, K., and Karagrigoriou, A. (2008). Determinants of mortgage indebtedness in the Cyprus household sector: Evidence from the Cyprus survey of consumer finances In Proc. 5th Intern. Conf. on Appl. Financial Econ., Kioulafas, K. E. and Prachalias, Ch. eds, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, publ., pp Petrides, M., Mattheou, K., and Karagrigoriou, A. (2008). A multivariate analysis for the identification of determinants of consumer credit use In Proc. 20th National Conf. of the Hellenic Operat. Res. Soc., pp Koutrouvelis, I. and Karagrigoriou, A. (2009). Gof tests for the Inverse Gaussian Distribution in Proc. MMR2009 Mathematical Methods in Reliability: Theory, Methods, Applications, Moscow Russian University Press, pp Mantalos, P., Mattheou, K., Karagrigoriou, A. (2009). Determination of the order of an AR process with the divergence information criterion, Πρακτικά 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς, pp Panagiotou, P. and Karagrigoriou, A. (2010). On the assessment of the Φ-family of test statistics for goodness of fit tests, Πρακτικά 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς (to appear). Technical Reports 1. Karagrigoriou, A., Christodoulides, M., and Cariolou, M. (1995). A likelihood ratio type paternity index using DNA tandem repeats. TR/12/95 Dept. of Mathematics and Statisitcs, University of Cyprus. 2. Cariolou, M.A., Kokkofitou, A., Manoli, P., Pavlides, N., Sidera, M., Antonakis, A., Phsiloinis, M., Kousparou, M., Efthymiou, T., Karagrigoriou, A., Kallikas, Y., Angastiniotis, M., Ioannou, P. (1995). Molecular characterization and allele frequencies of beta-thalassaemia in homozygote and heterozygote Greek Cypriots. TR/13/95 Dept. of Mathematics and Statistics, University of Cyprus. 3. Karagrigoriou, A. and Michael, M. C. (2001). The sample design of the 1999 Cyprus project on the survey of consumer finances, Special Technical Report, Central Bank of Cyprus (publishers), Cyprus. 11

12 4. Karagrigoriou, A., Michael, M. C., and Antoniou, G. (2004). The sample design of the 2002 Cyprus project on the survey of consumer finances, Special Technical Report, Central Bank of Cyprus, Cyprus. ιδακτικά εγχειρίδια 1. Καραγρηγορίου, Α. (2005). Στατιστική Ανάλυση, Εκδόσεις Καντζηλάρης. Εγχειρίδιο που καλύπτει Πιθανότητες, Στατιστική και Ειδικά Θέµατα Στατιστικής και απευθύνεται σε φοιτητές Οικονοµικών Σχολών και Σχολών ιοίκησης. 2. Καραγρηγορίου, Α. (2005). Στατιστική Ανάλυση, Τόµος Β, Εκδόσεις Καντζηλάρης. Εγχειρίδιο που καλύπτει Ειδικά Θέµατα Στατιστικής (Γραµµική Παλινδρόµηση, Ανάλυση ιασποράς, Χρονοσειρές, Απαραµετρική Στατιστική) και απευθύνεται σε φοιτητές Οικονοµικών Σχολών και Σχολών ιοίκησης. ιδακτικά βοηθήµατα (σηµειώσεις) 1. Καραγρηγορίου, Α. (1993). Στατιστική Ανάλυση Ι και ΙΙ. ιδακτικές Σηµειώσεις για ένα ετήσιο προπτυχιακό µάθηµα Εισαγωγής στην Στατιστική για τις Οικονοµικές Επιστήµες. 2. Καραγρηγορίου, Α. (1995). Γραµµικά Μοντέλα. ιδακτικές Σηµειώσεις για ένα εξαµηνιαίο προπτυχιακό µάθηµα στα Γενικευµένα Γραµµικά Μοντέλα. 3. Βόντα, Φ. και Καραγρηγορίου, Α. (1996). Απαραµετρική Στατιστική. ιδακτικές Σηµειώσεις για ένα εξαµηνιαίο προπτυχιακό µάθηµα στην Απαραµετρική Στατιστική. 4. Καραγρηγορίου, Α. (1996). Στατιστική Ανάλυση εδοµένων. ιδακτικές Σηµειώσεις για ένα εξαµηνιαίο προπτυχιακό µάθηµα στην Ανάλυση εδοµένων. 5. Χριστοφίδης, Τ. και Καραγρηγορίου, Α. (1999). Στατιστική Θεωρία Ι. ιδακτικές Σηµειώσεις για ένα εξαµηνιαίο µεταπτυχιακό µάθηµα στην Σηµειοεκτιµητική. 6. Καραγρηγορίου, Α. (1999). Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδηµιολογία. ιδακτικές Σηµειώσεις για ένα εξαµηνιαίο µάθηµα στις Στατιστικές Μεθόδους στην Επιδηµιολογία συµπεριλαµβανοµένης της Ανάλυσης Επιβίωσης για 4ετείς φοιτητές Στατιστικής και φοιτητές Master Βιοστατιστικής. Ο κ. Καραγρηγορίου έχει συµµετάσχει σε εξήντα δύο (62) συνέδρια εκ τον οποίων στα σαράντα οκτώ µε παρουσίαση εργασίας. Έχει δώσει τριάντα δύο προσκεκληµένες οµιλίες σε πανεπιστήµια και συνέδρια στην Κύπρο, Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει µέλος οργανωτικών και επιστηµονικών επιτροπών σε περισσότερα από δεκαπέντε (15) Ελληνικά και ιεθνή συνέδρια. Ήταν session organizer σε τέσσερα (4) διεθνή συνέδρια και οργανωτής οκτώ (8) σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων στο Πανεπιστήµιο Κύπρου. Η επιτροπή αποδέχεται την ανάλυση των εργασιών του υποψηφίου, όπως αυτή υποβλήθηκε από τον ίδιο και παραπέµπει σ αυτήν. Στη βάση δεδοµένων ISI Citation Index περιλαµβάνονται εξήντα έξι (66) ετεροαναφορές στο έργο του. Ο κ. Καραγρηγορίου διαθέτει σηµαντική διδακτική εµπειρία - αυτοδύναµη διδασκαλία - στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος αφού έχει διδάξει 33 διαφορετικά µαθήµατα (21 προπτυχιακά και 12 µεταπτυχιακά). Συγκεκριµένα έχει διδάξει: Προπτυχιακά Μαθήµατα Πιθανοθεωρία Γραµµική Άλγεβρα Απειροστικός Ι Απειροστικός ΙΙ Γενικό Τµήµα, Πολυτεχνείο Πατρών, Ελλάς. Προσφέρονται σε Πολυτεχνικές Σχολές

13 Εισαγωγή στον Απειροστικό Λογισµό Precalculus Εισαγωγή στην Στατιστική ειγµατοληψία Aπαραµετρική Στατιστική Γραµµικά Μοντέλα Γραµµικά Μοντέλα ΙΙ (ANOVA) Στατιστική Ανάλυση I (Probability and Statistics For Business and Economics) Στατιστική Ανάλυση ΙI (Statistics for Business and Economics) Πιθανότητες και Στατιστική ΙΙ (Εκτιµητική) Πιθανότητες και Στατιστική ΙΙ (Έλεγχοι Υποθέσεων) Στατιστική Στατιστική Ανάλυση εδοµένων Πολυµεταβλητή Ανάλυση Χρονοσειρές Ειδικά Θέµατα Στατιστικής (Στατιστικές Μέθοδοι στην Eπιδηµιολογία) Στατιστική Συµπερασµατολογία µε Μέτρα Απόκλισης Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Maryland Προσφέρονται σε Πολυτεχνικές Σχολές 1992 Σήµερα Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής, Πανεπιστήµιο Κύπρου Προσφέρονται σε φοιτητές: Μαθηµατικών, Στατιστικής, Οικονοµικών, ιοίκησης, Λογιστικής Μεταπτυχιακά Μαθήµατα Στατιστική Θεωρία Πολυµεταβλητή Ανάλυση Ειδικά Θέµατα Πιθανοτήτων-Στατιστικής I (Πολυδιάστατες Χρονοσειρές) Ειδικά Θέµατα Πιθανοτήτων-Στατιστικής II (Ιατρική Στατιστική) Στατιστική Συµπερασµατολογία και Στατιστική Μοντελοποίηση Θέµατα Πιθανοτήτων-Στατιστικής (Στατιστική Συµπερασµατολογία µε Μέτρα Απόκλισης) SHORT COURSES on Model Selection Measures of Divergence and Model Selection Criteria Ειδικά Θέµατα Στατιστικής (Πιθανότητες και Στατιστική) Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδηµιολογία Business Statistics Σήµερα Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής, Πανεπιστήµιο Κύπρου Προσφέρονται σε φοιτητές: Στατιστικής (Πρόγραµµα Master και PhD) Τµήµα Στατιστικής και Αναλογ. Χρηµατοοικ. Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Προσφέρονται σε φοιτητές: Στατιστικής και Αναλογ. Χρηµατοοικ. Μαθηµ. (Master) 2005 Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου Προσφέρεται σε φοιτητές: Μεθοδολογία και ιδακτική Μαθηµατικών (Master) 1999 Μεταπτυχιακό Bιοστατιστικής, Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Αθηνών Προσφέρεται σε φοιτητές: Βιοστατιστικής (Πρόγραµµα Master) Μεσογειακό Ινστιτούτο ιοίκησης, Λευκωσία, Κύπρος Προσφέρεται σε φοιτητές: Management (Μεταπτυχιακό Management)

14 Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και Στατιστική Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Maryland Προσφέρεται σε φοιτητές: Math and Engineering Έχει επιβλέψει µία διδακτορική διατριβή η οποία ολοκληρώθηκε το 2007, έξι µεταπτυχιακές διπλωµατικές µεταπτυχιακές εργασίες και µία προπτυχιακή εργασία στο Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Έχει επίσης συµµετάσχει σε τρεις επιτροπές διδακτορικού και άλλες τέσσερις εξεταστικές επιτροπές µεταπτυχιακών και προπτυχιακών διατριβών. Έχει προβεί σε δύο βιβλιοκρισίες 1. Mithat Gönen (2007). Analysing Receiver Operating Characteristic Curves with SAS, SAS Institute Inc., Cary NC, USA, JRSS A, Vol. 171, 4, (2008). 2. Der, G., amd Everitt, B. S. (2007). Basic Statistics Using SAS Enterprise Guide : a Primer. SAS Press Series, ISBN JRSS A, 172, 2, (2009). Ο κ. Καραγρηγορίου έχει συµµετάσχει ως ερευνητής σε περισσότερα από 10 έργα έρευνας και ανάπτυξης εκ τον οποίων σε δύο ήταν ο επιστηµονικός υπεύθυνος. ιατελεί επίσης κριτής ερευνητικών εργασιών σε 18 διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. 1. IEEE Transactions on Signal Processing 2. Journal of Economic Dynamics and Control 3. Computational Statistics and Data Analysis 4. Annals of Statistics 5. Communications in Statistics 6. Statistics and Probability Letters 7. Journal of Applied Statistics 8. Journal of Multivariate Analysis 9. Journal of Applied Probability and Statistics 10. Journal of Statistical Planning and Inference Test 11. Annals of the Institute of Statistical Mathematics 12. Statistics in Medicine 13. Asia Pacific Management Review 14. Mathematical Reviews 15. Proceedings of the Greek Statistical Institute 16. Statistical Methodology International Statistical Review 17.ΙΕΕΕ Transactions on Information Theory 18. Journal of Financial Markets and Derivatives Είναι µέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) ενός επιστηµονικού περιοδικού (International Journal of Computational Economics and Econometrics-IJCEE), είναι editor στο Στατιστικό Περισκόπιο του ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και editor στο EMR-IBS Bulletin. Ο κ. Καραγρηγορίου έχει διοικητική εµπειρία από την συµµετοχή του σε πολλές τµηµατικές και Συγκλητικές επιτροπές του Πανεπιστηµίου Κύπρου για περισσότερα από 15 χρόνια. Στον υποψήφιο έχουν απονεµηθεί οι παρακάτω τιµητικές διακρίσεις Best Young Statistician Award, received by the paper The BHHJ measure of divergence: Properties and Goodness of Fit Tests by Mattheou, K. (Ph.D candidate and presenter) and Karagrigoriou, A. (Scientific Advisor), 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λευκωσία, Κύπρος, Απρίλιος Conference Travel Award by NCI (Νational Cancer Institute), 3rd International Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometrics Society (IBS), Κέρκυρα, Ελλάς, Μάιος Conference's Award for Excellence, 7th Mediterranean Congress on Angiology and Vascular 14

15 Surgery, Λεµεσός, Κύπρος Conference Travel Award, 5th International Conference on Precipitation, Space-Time Variability and Dynamics of Rainfall, Ελούντα, Κρήτη, Ελλάς, Ιούνιος Dean s Award for Excellence in Teaching, College of Computer, Μathematical, and Physical Sciences, Πανεπιστήµιο Maryland, ΗΠΑ Excellence in Teaching Award for Graduate Assistants, Dept. of Math., Πανεπιστήµιο Maryland, ΗΠΑ. 7. Yποτροφία επιτυχών σπουδών κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους , Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος. 8. Yποτροφία επιτυχών σπουδών κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους , Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος Ο κ. Καραγρηγορίου είναι µέλος των επιστηµονικών οργανισµών ASA, IMS, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, International Biometrics Society. 15

16 Συµπεράσµατα της εισηγητικής επιτροπής Ο κ. Βλαχογιάννης δραστηριοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην περιοχή του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, στην οποία εξ άλλου είναι και όλες οι σπουδές του, συµπεριλαµβανοµένου και του ιδακτορικού του διπλώµατος, µε έµφαση σε θέµατα ηλεκτρικής ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά έχει ασχοληθεί και µε κάποια προβλήµατα βελτιστοποίησης καθώς και προβλήµατα στοχαστικών αλγορίθµων. Το σύνολο όµως της δραστηριότητάς του έχει περιορισµένη συνάφεια µε το αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης και καµία από της δηµοσιεύσεις του δεν αφορά πρωτότυπα αποτελέσµατα στη Θεωρία Πιθανοτήτων ή την Στατιστική. Οµοίως, όλο το διδακτικό του έργο µέχρι σήµερα είναι σε τµήµατα µηχανικών και τα µαθήµατα που έχει διδάξει αφορούν τοµείς της τεχνολογίας και των πληροφορικών συστηµάτων. Κατά συνέπεια η επιτροπή θεωρεί ότι ο κ. Βλαχογιάννης δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόµου για την πλήρωση της συγκεκριµένης θέσης. Ο κ. Καραγρηγορίου είναι πτυχιούχος του τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1984). Έκανε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο τµήµα Στατιστικής του πανεπιστηµίου του Maryland και αναγορεύθηκε διδάκτορας του ιδίου τµήµατος (1992). Έχει διατελέσει Λέκτορας (92-95), Επίκουρος Καθηγητής (95-02) και Αναπληρωτής Καθηγητής (02-σήµερα) στο τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Έχει 29 άρθρα σε περιοδικά µε κριτές από τα οποία 16 στην ευρύτερη περιοχή της Στατιστικής, 7 στην Βιοστατιστική και Εφαρµοσµένη Στατιστική και 6 σε Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά. Είναι επίσης συν-συγγραφέας 10 άρθρων σε Τόµους, 19 σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές (εκ των οποίων η πλειονότητα είναι εθνικά συνέδρια) και 2 διδακτικών εγχειριδίων στη Στατιστική. Ο κ. Καραγρηγορίου έχει επίσης µεγάλη διδακτική εµπειρία. Είναι ο µοναδικός συγγραφέας τριών άρθρων σε περιοδικά µε κριτές και έχει επιβλέψει µία διδακτορική διατριβή. Έχει 66 ετεροαναφορές στο έργο του στη βάση δεδοµένων ISI Citation Index. Κατά συνέπεια η επιτροπή θεωρεί ότι η υποψηφιότητα του κ. Καραγρηγορίου πληροί τις προϋποθέσεις του νόµου. Παρ' όλα αυτά η Επιτροπή διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς το ερευνητικό έργο του κ. Καραγρηγορίου, όπως αυτό σήµερα καταγράφεται, σε σχέση µε την απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για εκλογή Καθηγητού στην πρώτη βαθµίδα. Οι εργασίες του στην περιοχή της Εφαρµοσµένης Στατιστικής και Βιοστατιστικής είναι τυπικά µε 5 συν-συγγραφείς και, σε ότι αφορά το στατιστικό περιεχόµενο, αποτελούν περισσότερο εφαρµογές υπάρχουσας στατιστικής µεθοδολογίας και λιγότερο πραγµατική συµβολή στην ανάπτυξη καινούριας µεθοδολογίας. Η επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι 59 από τις 66 ετεροαναφορές στο έργο του στη βάση ISI Citation Index αφορούν ακριβώς τις εργασίες σ' αυτό τον τοµέα. Στον τοµέα Πιθανότητες-Στατιστική (16 εργασίες) υπάρχουν µόνο 7 ετεροαναφορές στο έργο του στην ίδια βάση δεδοµένων, ενώ στα Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά καµία. Κάποιες από τις δηµοσιεύσεις του είναι σε γνωστά περιοδικά του κλάδου (π.χ. Journal of Applied Probability, Journal of Statistical Planning and Inference), άλλες όµως, όπως οι περισσότερες στον τοµέα των Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών, είναι σε σχετικά άγνωστα περιοδικά. Τέλος η επιτροπή σηµειώνει ότι η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Καραγρηγορίου καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο ως προς το σκέλος της Στατιστικής, όχι όµως και εκείνο της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις η επιτροπή κρίνει ότι η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Καραγρηγορίου στην παρούσα φάση δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο που απαιτείται για την εκλογή σε θέση Καθηγητού στο γνωστικό αντικείµενο Πιθανότητες-Στατιστική. 16

17 Η επιτροπή θεωρεί ότι το διδακτικό έργο του κ. Καραγρηγορίου είναι επαρκές και απολύτως συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό πλήρωση θέσης. Η διοικητική του εµπειρία δεν είναι µεγάλη, είναι όµως επαρκής. Λόγω των ανωτέρω, η επιτροπή δεν προτείνει κανένα από τους δύο υποψηφίους για την θέση Καθηγητού µε γνωστικό αντικείµενο Πιθανότητες-Στατιστική. Μιχάλης Ζαζάνης Γεώργιος Κοκολάκης Χαράλαµπος Παπαγεωργίου Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής 17

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Σ Τ Α Ι Ο Ρ Ο Μ Ι Α Σ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Σ Τ Α Ι Ο Ρ Ο Μ Ι Α Σ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Σ Τ Α Ι Ο Ρ Ο Μ Ι Α Σ του ρ. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ : Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009

Βιογραφικό Σημείωμα. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Φώτιος Σ. Μηλιένος Email: milienos@yahoo.com 1 Σπουδές Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 3/2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βιογραφικό Σημείωμα. Διεύθυνση επικοινωνίας: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Σταύρος Επώνυμο: Κουρούκλης Έτος γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: Ληξούρι Κεφαλλονιάς Στρατιωτική θητεία: Φεβρουάριος 2002 Οκτώβριος 2003 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΥΠΡΟΥ 9, ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps.

Based Modeling: Applications of Genetic Programming and Self-Organizing Maps. Δρ Καμπουρίδης Μιχαήλ, PhD, MSc, BSc Πανεπιστήμιου του Κεντ E-mail: M.Kampouridis@kent.ac.uk Τμήμα Πληροφορικής Ιστοσελίδα http://kampouridis.net Μέντγουεϊ Τηλ: (0) 1634 88 8837 T.K.: ME4 4AG ΠΡΟΦΙΛ Είμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σήμερα 7-02-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΡΑΜΑΛΙΔΗΣ CV

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΡΑΜΑΛΙΔΗΣ CV ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΡΑΜΑΛΙΔΗΣ CV ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, adramali@psed.duth.gr Διεύθυνση κατοικίας: Εθνική οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας. www.media.uoa.gr/people/demertzis

Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας. www.media.uoa.gr/people/demertzis Νίκος εµετζής 1976: Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης Σπουδές 1980: Πτυχίο Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστηµών (µεταξύ των πρώτων τριών) 1986: ιδακτορικό ίπλωµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα. τηλ.: +302108203673, φαξ: +30218203684 e-mail: kandro@aueb.gr Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά

Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά Χρήστος Τσούµας, Ph.D. Καλαµών 80 Α, 18546 Πειραιάς Τηλ. 210-4610027, 6945232758 e-mail: ctsoum@unipi.gr SSRN ιστοσελίδα: http://ssrn.com/author=798392 Σπουδές ιδακτορικό στη Χρηµατοοικονοµική (Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα