Α. Εισαγωγή - Ανακήρυξη υποψηφίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Εισαγωγή - Ανακήρυξη υποψηφίων"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚH EKΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Α. Εισαγωγή - Ανακήρυξη υποψηφίων Η εισηγητική επιτροπή, αποτελούµενη από τους Μ. Ζαζάνη, Καθηγητή Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ. Κοκολάκη, Καθηγητή Ε.Μ.Π. και Χ. Παπαγεωργίου, Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών εξέτασε τα στοιχεία των υποψηφίων, τυπικά και ουσιαστικά. Για τη θέση του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείµενο Πιθανότητες - Στατιστική υπέβαλαν εµπρόθεσµα υποψηφιότητα οι κάτωθι (µε αλφαβητική σειρά): 1. Ιωάννης Βλαχογιάννης 2. Αλέξανδρος Καραγρηγορίου Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 1268/82, άρθρο 14, παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα), για την εκλογή σε θέση Καθηγητή απαιτούνται: Τουλάχιστον έξι χρόνια αυτοδύναµης διδασκαλίας, µετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του τοµέα, µε τεκµηριωµένη συµβολή στη διαµόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον µαθηµάτων ή τουλάχιστον έξι χρόνια εργασίας σε αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής µε τεκµηριωµένη συµβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραµµάτων ή εκτεταµένο επαγγελµατικό έργο σε σχετικό επιστηµονικό πεδίο, ή συνδυασµός των παραπάνω. Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά από τις οποίες ένας αριθµός πρέπει να είναι αυτοδύναµες ή πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες. ιδακτική εµπειρία µεταπτυχιακών σπουδών συνισταµένη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε µεταπτυχιακά προγράµµατα Πανεπιστηµίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, µε την ιδιότητα του επιβλέποντος µέλους ΕΠ, µίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη µέχρι την περαίωσή της ή συµµετοχή σε τριµελείς συµβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη µέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισµένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόµων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση ιεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισµών ή προκειµένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινοκοεργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία ή νοσοκοµεία του ΕΣΥ. Για την εκλογή θα συνεκτιµάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συµβολή του στην πρόοδο της επιστήµης και έχει χρησιµοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές Β. Παρουσίαση των υποψηφίων 1

2 1. Ιωάννης Βλαχογιάννης Ο κ. Ι. Βλαχογιάννης (γεν. 1967) είναι πτυχιούχος του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1990) και διδάκτορας του ιδίου τµήµατος (1994). Ο κ. Βλαχογιάννης κατέχει από και µέχρι σήµερα θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου ανίας (Electrical Engineering Department, Technical University of Denmark - DTU). Άλλες θέσεις που κατείχε έχουν ως εξής: Από µέχρι εργάστηκε στο Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ως Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής. Από µέχρι εργάστηκε στη Σχολή Μηχανικών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου ως Επίκουρος Καθηγητής. Κατά τα Ακαδηµαϊκά Έτη ως και (χειµερινό εξάµηνο) εργάστηκε ως Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και κατά τα Ακαδηµαϊκά Έτη ως Επιστηµονικός Συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Λαµίας. Ο κ. Βλαχογιάννης έχει στο ενεργητικό του τριάντα πέντε (35) δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, ενώ σε δεκατέσσερις (14) από τις προαναφερόµενες εργασίες είναι ο µόνος συγγραφέας. Ο κ. Βλαχογιάννης διαθέτει οκτώ (8) εργασίες δηµοσιευµένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κρίση. Είναι συν-συγγραφέας ενός (1) βιβλίου και έχει στο ενεργητικό του τρία (3) κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους. Έχει επίσης συγγράψει τρεις (3) τεχνικές αναφορές και διδακτικές σηµειώσεις για τρία (3) µαθήµατα. Αναλυτικά το συγγραφικό του έργο είναι το ακόλουθο: ιδακτορική διατριβή Ιωάννης Βλαχογιάννης. "Συµβολή στην Ανάλυση και στον Έλεγχο Ροής Φορτίου σε Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας", ιδακτορική ιατριβή, Θεσσαλονίκη Βιβλία-Τόµοι 1. Ι.Γ. Βλαχογιάννης,.Α. Παπαχρήστος, Γ.Ε. Χαµηλοθώρης. Εισαγωγή στον Αυτόµατο Έλεγχο Αυτοµατισµοί Πλοίων Εκδόσεις Ιδρύµατος Ευγενίδου, Αθήνα 2002 (ISBN ). 2. J.G. Vlachogiannis, N.D. Hatziargyriou Reinforcement learning (RL) to optimal reconfiguration of radial distribution system (RDS), Chapter in: Methods and Applications of Artificial Intelligence, Book Series: Lecture Notes in Computer Science, Eds. Springer Berlin / Heidelberg, vol. 3025/2004, pp , (ISBN ). 3. K.Y. Lee, J.G. Vlachogiannis Optimization of power systems based on ant colony system algorithms: An overview Invited Chapter 3 in tutorial on Intelligent Optimization and Control for Power Systems, ISAP 2005, Nov. 6-10, 2005, Arlington VA, USA, pp Koay Chin Aik, Loi Lei Lai, Kwang Y. Lee, Y. H. Lu, Jong-Bae Park, Yong Hua Song, Dipti Srinivasan, John G. Vlachogiannis, I. K. Yu Applications to power system scheduling, Chapter 15, pp , In: Modern heuristic optimization techniques: Theory and applications to power systems, Eds. K.Y. Lee and M.A. El-Sharkawi, Wiley-IEEE Press, Hoboken NJ, USA, 2008, (ISBN ). 2

3 Άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 1. A.G. Bakirtzis, J.G. Vlachogiannis Block matrices and their applications in power systems Electric Power Systems Research, 28, (1993) J.G. Vlachogiannis Control adjustments in fast decoupled load flow Electric Power Systems Research, 31, (1994) J.G. Vlachogiannis, Y. Xypteras, A.G. Bakirtzis Transformer model for application in load flow analysis European Transactions on Electrical Power-Redaktion, 6 (1), (1996) J.G. Vlachogiannis An accurate autotransformer model for load flow studies effect on the steadystate analysis of the Hellenic transmission system Electric Power Systems Research, 50, (1999) J.G. Vlachogiannis FACTS applications in load flow studies effect on the steady-state analysis of the Hellenic transmission system Electric Power Systems Research, 55, (2000) J.G. Vlachogiannis Accurate model for contribution of generation to transmission system effect on the charges and congestion management IEE Proc. Generation, Transmission and Distribution, 147 (6), (2000) J.G. Vlachogiannis Fuzzy logic application in load flow studies IEE Proc. Generation, Transmission and Distribution, 148 (1), (2001) J.G. Vlachogiannis Taguchi s technique: an effective method for improving X-ray medical radiographic screen performance, Proceedings of the I Mech E, Part H, Journal of Engineering in Medicine, 217 (5), (2003) J.G. Vlachogiannis, G.V. Vlachonis An experimental design of the determination of Cu and Pb in marine sediments using Taguchi's method, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 83 (12), (2003) D. Palla, J.G. Vlachogiannis Aircraft weapon s selection expert system using CLIPS, Asian Journal of Information Technology, 3 (1), (2004) D. Papachristos, V. Tsoukalas, J.G. Vlachogiannis Total quality plan applied in the Hellenic power production process, The TQM Magazine, 16 (2), (2004) J.G. Vlachogiannis, R.K. Roy Robust die castings process by Taguchi s method, Asian Journal of Information Technology, 3 (3), (2004) J.G. Vlachogiannis Mamdani fuzzy load flow method, Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications, 12 (1), (2004) J.G. Vlachogiannis, N.D. Hatziargyriou Reinforcement learning for reactive power control, IEEE Transactions on Power Systems, 19 (3), (2004) J.G. Vlachogiannis Transition Theory: A novel theory for Universe creation and evolution, Electronic Journal of Theoretical Physics, 1 (3), (2004)

4 16. J.G. Vlachogiannis From matter-energy to space Electronic Journal of Theoretical Physics, 1 (4), (2004) J.G. Vlachogiannis, G.V. Vlachonis Taguchi s method in marine sediment s heavy metals determination, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 85 (8), (2005) J.G. Vlachogiannis, N.D. Hatziargyriou, K.Y. Lee Ant colony system based algorithm for constrained load flow problem, IEEE Transactions on Power Systems, 20 (3), (2005) J.G. Vlachogiannis, R.K. Roy Robust PID controllers by Taguchi s method, The TQM Magazine, 17 (5), (2005) J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Determining generator contributions to transmission system using parallel vector evaluated particle swarm optimization, IEEE Transactions on Power Systems, 20 (4), (2005) J.G. Vlachogiannis Constricted local neighborhood particle swarm optimization with passive congregation for reactive power and voltage control, Electric Power Components and Systems, 34 (5), (2006) J.G. Vlachogiannis Expert medication system using C language integrated production system, Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications, 14 (3), (2006) J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee A comparative study on particle swarm optimization for optimal steady-state performance of power systems, IEEE Transactions on Power Systems, 21 (4), (2006) J.G. Vlachogiannis Automatic construction of decision tree for the analysis of traffic load in computer network, Computer Systems Science and Engineering, 22 (1-2), (2007) J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Quantum-inspired evolutionary algorithm for real and reactive power dispatch, IEEE Transactions on Power Systems, 23 (4), (2008) J.G. Vlachogiannis, J. Østergaard Reactive power and voltage control based on general quantum genetic algorithms, Expert Systems with Applications, 23 (4), (2009) R. Garcia-Valle, J.G. Vlachogiannis Electric vehicle demand model for load flow studies, Electric Power Components and Systems, 37 (5), (2009) J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Economic load dispatch - A comparative study on heuristic optimization techniques with an improved coordinated aggregation-based PSO, IEEE Transactions on Power Systems, 24 (2), (2009) J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Multi-objective based on parallel vector evaluated particle swarm optimization for optimal steady-state performance of power systems, Expert Systems with Applications, 36 (8), (2009) J.G. Vlachogiannis Probabilistic constrained load flow considering integration of wind power generation and electric vehicles, IEEE Transactions on Power Systems, 24 (4), (2009) J.G. Vlachogiannis Simplified reactive power management strategy for complex power grids under 4

5 stochastic operation and incomplete information, Energy Conversion and Management, 50 (12), (2009) Άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια µε κριτές 1. G.J. Georgantzis, E.A. Leonidaki, N.D. Hatziargyriou, J.G. Vlachogiannis Investigation of the effect of FACTS devices on the steady-state operation of the Hellenic transmission system, paper , Subtopic 1.4 / 2, CIGRE Symposium, 7-9 June 1999, London, UK. 2. E.A. Leonidaki, B.C. Papadias, N.D. Hatziargyriou, J.G. Vlachogiannis, G.J. Georgantzis Application of TCSC to load flow redistribution in the Hellenic transmission system, paper , IEEE Power Tech 99 Conference, Aug. 29-Sept. 2, 1999, Budapest, Hungary. 3. K. Papadimitriou, J.G. Vlachogiannis, E. Papadopoulou, D. Cavouras, I. Kandarakis X-ray Medical Radiography Detector Optimisation using Taguchi s Technique, paper VI-62, 3 rd European Symposium in Biomedical Engineering and Medical Physics, Aug. 30-Sept , Patras, Greece. 4. J.G. Vlachogiannis, G.E. Chamilothoris Equilibrium calculation of load-flow problems using Sugeno-type fuzzy algorithms, paper , IEE Med Power 2002 Conference, Nov. 4-6, Athens, Greece. 5. N.D. Hatziargyriou, G.E. Chamilothoris, J.G. Vlachogiannis Control adjustments in load flow using Mamdani fuzzy method, paper , 12 th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems ISAP 2003, Aug. 31-Sept. 3, 2003, Lemnos, Greece. 6. K.Y. Lee, J.G. Vlachogiannis Ant colony optimization for active/reactive operational planning, paper , 16 th IFAC Conference, July 4-8, 2005, Prague, Czech Republic. 7. J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Reactive power control based on particle swarm multi-objective optimization, 13 th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems ISAP 2005, Nov. 6-10, 2005, Arlington VA, USA. 8. J.G. Vlachogiannis, K.Y. Lee Coordinated aggregation particle swarm optimization applied in reactive power and voltage control, paper 06GM0780, IEEE PES General Meeting, June 18-22, 2006, Montreal, Canada. Τεχνικές Αναφορές 1. J.G. Vlachogiannis. "Ant Colony Systems (ACS) optimization of Microgrid Central Controller (MGCC) operation", Mid Term Report on EU project: "Microgrids" (ENK5-CT ), June M. Lind, T. Ackermann, P.F. Bach, H. Bindner, Y. Chen, R. Garcia-Valle, M. Gordon, K. Heussen, P. Nyeng, A. Saleem, P. Sørensen, M. Togeby, J. Vlachogiannis, S. You, Z. Xu. "System architecture", Report on EcoGrid: 50% wind power in the Danish electric power system, (Phase 1) WP-2", June M. Lind, T. Ackermann, P.F. Bach, H.W. Binder, Y. Chen, R. Garcia-Valle, M. Gordon, K. Heussen, P. Nyeng, A. Saleem, P. Sørensen, M. Togeby, J. Vlachogiannis, S. You, Z. Xao. EcoGrid.dk, (Phase 1) WP-2: System architecture, June ιδακτικές Σηµειώσεις 1. Ι.Γ. Βλαχογιάννης. Εισαγωγή στο Λογισµικό Η/Υ, Λαµία ( ιδακτικές σηµειώσεις για το αντίστοιχο µάθηµα του Τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαµίας). 2. Ι.Γ. Βλαχογιάννης, Β. Μπαρτσώκα, Β. Χαλάτση. Συστήµατα Ολικής Ποιότητας, Λαµία

6 ( ιδακτικές σηµειώσεις για το αντίστοιχο εργαστηριακό µάθηµα του Τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΤΕΙ Λαµίας). 3. Ι.Γ. Βλαχογιάννης, Α. Σαµαρίνας. Λειτουργικά Συστήµατα: LINUX-UNIX, Λάρισα (Εργαστηριακές σηµειώσεις για το αντίστοιχο µάθηµα των ΙΕΚ). Στο βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου αναφέρονται αναλυτικά εκατόν τριάντα τρεις (133) αναφορές στο έργο του από τρίτους σε επιστηµονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια και διδακτορικές διατριβές. Στη βάση δεδοµένων ISI Citation Index περιλαµβάνονται εβδοµήντα επτά (77) ετεροαναφορές στο έργο του. Η επιτροπή αποδέχεται την ανάλυση των εργασιών του υποψηφίου, όπως αυτή υποβλήθηκε από τον ίδιο και παραπέµπει σ αυτήν. Ο κ. Βλαχογιάννης διαθέτει ικανή διδακτική εµπειρία - αυτοδύναµη διδασκαλία - στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώµατος, η οποία συνίσταται στη διδασκαλία των παρακάτω µαθηµάτων: o Τµήµα Ηλεκτρονικής και Τµήµα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ( ) Ηλεκτρονικά Ισχύος (Θεωρία), Φωτοτεχνία (Θεωρία), Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Θεωρία / Εργαστήριο) και Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων (Θεωρία/Εργαστήριο). o Τµήµα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ( και ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ. o Σχολή Μηχανικών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου ( ) Πληροφορική (Θεωρία/Εργαστήριο), Ηλεκτρονική (Θεωρία) και Ηλεκτρικές Μηχανές (Θεωρία/Εργαστήριο). o Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ( ) Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα (Θεωρία/Εργαστήριο), Εισαγωγή στο Λογισµικό Η/Υ (Θεωρία), Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί-Γραµµικά Συστήµατα (Θεωρία), Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης (Εργαστήριο), Πληροφοριακά Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας (ΠΣ Ε) (Θεωρία/Εργαστήριο), Συστήµατα Ολικής Ποιότητας (Θεωρία) και Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης (Θεωρία). o Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου ανίας (2008- Σήµερα). Μεταπτυχιακό µάθηµα: Hierarchical and Distributed Automation Systems. Είναι µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ενός (1) υποψηφίου διδάκτορα του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας. Ο κ. Βλαχογιάννης έχει συµµετάσχει ως ερευνητής σε δέκα (10) έργα έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον έχει συµµετάσχει σε δύο επιστηµονικές επιτροπές έργων ΕΠΕΑEΚ. Ο κ. Βλαχογιάννης διατελεί κριτής ερευνητικών εργασιών σε έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά των IEEE, IEΤ, των εκδοτικών οίκων Taylor and Francis, IASTED, CRL-Publishing, Elsevier Science, Springer- Verlag, Emerald. Είναι µέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) τριών (3) έγκριτων επιστηµονικών περιοδικών (Electric Power Components and Systems, International Journal of Power and Energy Systems, Asian Journal of Information Technology). Είναι Σύµβουλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Advisory Board) τριών (3) επιστηµονικών περιοδικών (Engineering Intelligent Systems for Electrical Engineering and Communications, Iranian Journal of Sciences and Technology, International Journal of Science and Technology-Scientia Iranica-Transactions on Computer Science and Electrical Engineering). 6

7 2. Αλέξανδρος Καραγρηγορίου Ο κ. Α. Καραγρηγορίου (γεν. 1962) είναι πτυχιούχος του τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (1984), κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Στατιστική από το Τµήµα Mαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Maryland των ΗΠΑ (1988) και είναι διδάκτορας του ιδίου τµήµατος (1992). Ο κ. Καραγρηγορίου κατέχει σήµερα θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής και στο Centre for Banking and Financial Research του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Άλλες θέσεις που κατείχε έχουν ως εξής: Από 10/95 2/02 ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής, Πανεπιστήµιο Κύπρου. Από 9/92 9/95 εργάστηκε ως Λέκτορας στο Τµήµα Μαθηµατικών και Στατιστικής, Πανεπιστήµιο Κύπρου. Ο κ. Καραγρηγορίου έχει στο ενεργητικό του τριάντα (29) δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών ενώ σε τρεις (3) από τις προαναφερόµενες εργασίες είναι ο µόνος συγγραφέας. Είναι επίσης συν-συγγραφέας δέκα (10) άρθρων σε συλλογικούς τόµους και δεκαεννιά (19) εργασιών δηµοσιευµένων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κρίση και πέντε (5) εργασιών σε Working Series. Έχει επίσης συγγράψει τέσσερις (4) τεχνικές αναφορές, δύο διδακτικά εγχειρίδια και διδακτικές σηµειώσεις για έξι (6) µαθήµατα. Αναλυτικά το συγγραφικό του έργο είναι το ακόλουθο: ηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε σύστηµα κριτών Στατιστική και Πιθανότητες 1. Karagrigoriou, A. (1995). Asymptotic efficiency of model selection criteria: The nonzero mean Gaussian AR infinity case. Comm. in Statist.. Theory and Meth., 24, Karagrigoriou, A. (1997). Asymptotic efficiency of the order selection of a nongaussian AR process. Statistica Sinica, 7, Karagrigoriou, A. and Vonta, I. (1999). Asymptotically efficient order selection of a nonzero mean AR process for h-step prediction. Sankhya A, 61, 3, Karagrigoriou, A. (2000). Asymptotically efficient order selection in nonstationary AR processes. Test, 9, 2, Lee, S. and Karagrigoriou. (2001). An asymptotically optimal selection of the order of a linear process. Sankhya A, 63, Karagrigoriou, A. and Vonta, F. (2005). On efficient AR spectral estimation for long-range predictions, Commun. in Statist., 34, 7, Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2006). Robust model selection criteria with applications, Commun. in Dependability and Quality Management., 9, 3, Vonta, I. and Karagrigoriou, A. (2007). Variable selection strategies in survival models with multiple imputations, Lifetime Data Analysis, 13, Mattheou, K., Lee, S. and Karagrigoriou, A. (2009). A model selection criterion based on the BHHJ measure of divergence, J. Statist. Plan.. Infer., 139,

8 10. Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2009). On new developments in divergence statistics, Zapiski Nauchnuch Seminarov POMI, Steklov Mathematical Institute, St Petersburg 363, και επανέκδοση J. of Mathematical Sciences, Springer Verlag, 2009, 163, 3, Mantalos, P., Mattheou, K., Karagrigoriou, A. (2009). Forecasting ARMA Models: A comparative study of information criteria focusing on MDIC, J. Statist. Comput. and Simul., 80, 1, Karagrigoriou, A., Koukouvinos, C., and Mylona, K. (2009). On the advantages of the nonconcave penalized likelihood model selection method with minimum prediction errors in large scale medical studies J. Applied Statist. 37, 1, Karagrigoriou, A. and Mattheou, K. (2009). On distributional properties and goodness of fit tests, Commun. in Statist. 39, 3, Vonta, F. and Karagrigoriou, A. (2010). Generalized measures of divergence in survival analysis and reliability, J. of Applied Prob., 47, 1, Mantalos, P., Mattheou, K., Karagrigoriou, A. (2010). An Improved Divergence Information Criterion for the Determination of the Order of an AR Process, Comm. In Statist. Comput. Simul., 39, 5, 1-15 (to appear). 16. Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2009). A new family of divergence measures for tests of fit, Austr. and N. Zealand J. of Statist. (to appear). Βιοστατιστική και Εφαρµοσµένη Στατιστική 17. Cariolou, M.A., Kokkofitou, A, Manoli, P., Christou, S., Karagrigoriou, A., Middleton, L. (1995). Underexpression of the apolipoprotein E2 and E4 alleles in the Greek Cypriot population in Cyprus. Genetic Epidemiology, 12, 5, Cariolou, M.A., Manoli, P., Christoforou, M., Bashiardes, E., Karagrigoriou, A., and Budowle, B. (1998). Greek Cypriot allele and genotype frequencies of amplitype PM-DQA1 and D1S80 loci. J. of Forens. Sc., 43, Xenophontos, S.L., Hadjivassiliou, M., Ayrton, N., Karagrigoriou, A., Pantzaris, M., Nicolaides, A.N., Cariolou, M.A. (2002). Spectrum and prevalence of prothrombotic single nucleotide polymorphism profiles in Greek Cypriot population. Intern. Angiology, 21, Marquez, B., Zouvani, I., Karagrigoriou, A., Anastasiades, E., Pierides, A., Kyriacou, K. (2003). A simplified method for measuring the thickness of glomerular basement membranes. Ultrastructural Pathology, 27, Cariolou MA, Hadjivassiliou M, Demetriou N, Bashiardes, E., Karagrigoriou, A. and Budowle, B. (2005). HDL cholesterol, smoking and IL13 R130Q polymorphism are associated with myocardial infarction in Greek Cypriot males, Atherosclerosis Supplements 6, 1, Cariolou, M. A., Manoli, P., Demetriou, N., Bashiardes, E., Karagrigoriou, A. and Budowle, B. (2006). Allele distribution of 15 STR loci used for human identity purposes in the Greek Cypriot population of the island of Cyprus, Forensic Sc. Intern., 164, 1, Xenophontos, S., Hadjivassiliou, M., Karagrigoriou, A., Demetriou, N., Miltiadous, G., Marcou, I., 8

9 Elisaf, M., Mikhailidis, D. P., and Cariolou, M. A. (2008). Low HDL cholesterol, smoking and IL-13 R130Q polymorphism are associated with myocardial infarction in Greek Cypriot males. A pilot study, Open Cardiovascular Medicine Journal, 2, Οικονοµικά και Χρηµατοοικονοµικά 24. Karagrigoriou, A. and Vonta, I. (2006). O promjenama distribucije financijskih obiljezja na cipru: Sto govori anketa o financijama potrosaca?, Financijska teorija i praksa, Vol. 30 4, (in Croatian). 25. Karagrigoriou, A. and Vonta, I. (2006). On distributional changes of financial characteristics in Cyprus: What does the survey of consumer finances say?, Financial Theory and Practice, 30, 4, pp Petrides, M. and Karagrigoriou, A. (2008). Determinants of debt: An econometric analysis based on the Cyprus survey of consumer finances Financial Theory and Practice 32, 1, Petrides, M. and Karagrigoriou, A. (2008). Odrednice Duga: Econometrijska analiza na osnovi ciparske ankete o financijama potrosaca, Financijska teorija i praksa, 32, 1, (in Croatian). 28. Petrides M., Mattheou K., Karagrigoriou A. (2009). Determinants of Mortgage indebtedness in the Cyprus household sector: Evidence from the Cyprus survey of consumer finances, Journal of Money Investment and Banking, 9, Mantalos, P., Mattheou, K., Karagrigoriou, A. (2010). Vector Autoregressive Order Selection and Forecasting via the Modified Divergence Information Criterion, Intern. J. of Comput. Economics and Econometrics (accepted). Ο υποψήφιος αναφέρει επίσης εξής άρθρο στο βιογραφικό του σηµείωµα: Karagrigoriou, A., Mattheou, K., Vonta, F. (2004). Recent advances of the theory and applications of model selection criteria Wseas Transactions on Information Sc. and Appl., 1, ηµοσιεύσεις σε Τόµους 1. Vonta, F., Karagrigoriou, A., Adamou, A., Zouvani, I., Kyriacou, K. (2000). Statistical modelling and prognostic analysis in primary breast carcinoma. In Math. Comput. Sci. Eng.,N. Mastorakis ed., World Sci. Eng. Soc. Press, Christodoulou, C. and Karagrigoriou, A. (2001). Computer-aided robust percentile estimation with biochemistry applications in Mathematics and Simulation, C.E. D Attellis, U.V. Kluev, and N.E. Mastorakis eds., , WSES-Press. 3. Christodoulou, C.,Karagrigoriou, A. and Vonta, F. (2004). An inference curve-based ranking technique for univariate observations with biomedical applications in COMPSTAT 2004, Proc. in Computat. Statist., Physica-Verlag, Karagrigoriou, A. and Papaioannou, T. (2008). On measures of information and divergence and model selection criteria, In Statistical Models and Methods for Biomedical and Technical Systems, Vonta, Nikulin, Limnios, Huber, eds, Birkhäuser (Springer Verlag),

10 5. Karagrigoriou, A. and Mattheou, K. (2009). Μeasures of divergence in model selection, In Advances in Data Analysis: Theory and Applications to Reliability and Inference, Data Mining, Bioinformatics, Lifetime Data and Neural Networks, (C. H. Skiadas,Ed.), Birkhäuser, Boston, Karagrigoriou, A., Mattheou, K. and Panayiotou, P. (2010). On generalized tests of fit for multinomial populations In Mathematical and Statistical Methods in Reliability Applications to Medicine, Finance, and Quality Control, Balakrishnan, N., Nikulin, M. and Rykov, V. (eds), Birkhauser, Boston (to appear). 7. Vonta, F. and Karagrigoriou, A. (2010). Information measures in biostatistics and reliability, In Mathematical and Statistical Methods in Reliability Applications to Medicine, Finance, and Quality Control, Balakrishnan, N., Nikulin, M. and Rykov, V. (eds), Birkhauser, Boston (to appear). 8. Karagrigoriou, A. and Lee, S. (2001). On the use of model selection in multivariate processes with applications in economics in Mathematics and Simulation, C. D Attelis ed., , WSES-Press. 9. Vonta, F., Mattheou, K., Karagrigoriou, A., Neophytou, P. (2009). On the incidence of HPV-infection in Cypriot male population: A multivariate statistical analysis, Biometrie und Medizinische Informatik, Greifswalder Seminarbeichte, Aachen: Shaker Verlag, Vol. 15, Bonci, R., Cannari, L., Marchese, G., Neri, A. and Karagrigoriou, A. (2007). Defining household wealth in business IFC Bulletin, Bank of International Settlements, 25, 1, ηµοσιεύσεις σε Working Series 1. Haliassos, M., Hassapis, C., Karagrigoriou, A.,Kyriacou, G., Michael, M. C. and Syrichas, G.(2001). Assets of Cyprus households: Lessons from the first Cyprus survey of consumer finances, Working Paper 01-22, Hermes Center of Excellence on Computational Finance and Economics, University of Cyprus. 2. Haliassos, M., Hassapis, C., Karagrigoriou, A., Kyriacou, G., Michael, M. C. and Syrichas, G.(2003). Debts of Cyprus households: Lessons from the first Cyprus survey of consumer finances, Working Paper 03-03, Hermes Center of Excellence on Computational Finance and Economics, University of Cyprus. 3. Antoniou, G., Argyridou, C., Haliassos, Karagrigoriou, A., Kyriacou, G., Michael, M. C., Papageorgiou, M. and Syrichas, G. (2004). Assets and Debts of Cyprus Households: Changes between the 1999 and 2002 Cyprus Surveys of Consumer Finances, Working Paper 04-23, Hermes Center of Excellence on Computational Finance and Economics, University of Cyprus. 4. Haliassos, Karagrigoriou, A., Ktoris, C. and Syrichas, G. (2006). On Recent Changes of Debts of Cyprus Households: The 1999 and 2002 Cyprus Surveys of Consumer Finances, Working Paper 06-03, Hermes Center of Excellence on Computational Finance and Economics, University of Cyprus. 5. Karagrigoriou, A. (2007). Sampling and surveying: The Cyprus survey of consumer finances in The Luxembourg Wealth Study, Banca D' Italia publishers, Italy (to appear). ηµοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 1. Kαραγρηγορίου, Α. (1995). Κριτήρια επιλογής µοντέλων: Συνέπεια και αποδοτικότητα. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Kαραγρηγορίου, Α (1996). Θέµατα ασυµπτωτικής αποδοτικότητας µη κανονικών αυτοπαλινδροµικών διαδικασιών. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Vonta, F. and Karagrigoriou, A. (1998). Biostatistical study of primary breast carcinoma. In Proceedings in Computational Statistics, Short Comm. and Posters, (R. Payne & P. Lane eds.), IACR-Rothamsted, England, pp Vonta, F. and Karagrigoriou, A. (1998). Retrospective study of primary breast carcinoma. In Short 10

11 Papers, Proc. VI Confer. in Data, Science Classific., and Related Meth., Dept. di Stat., Probab., e Statist. Appl., Universita "La Sapienza", Roma, pp Karagrigoriou, A., Cariolou, M.A., Budowle, B. (1998). Statistical analysis of Greek Cypriot loci alleles and genotypes of DNA profiles. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Karagrigoriou, A. (1999). Asymptotic properties of the order selection of nonstationary AR processes. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Karagrigoriou, A., Petrakkidou, M., and Vonta, F. (2001). On the use of automatic variable selection criteria in frailty or transformation models, in New Trends in Statistical Modelling, B. Klein and L. Korsholm eds., pp Karagrigoriou and Vonta, F. (2001). Asymptotic efficiency of model selection criteria in frailty models in Bulletin of the Intern. Statist. Inst., 53 rd Session, Contributed Papers, Tome LIX, Book 1, pp Vonta, F. and Karagrigoriou, A. (2002). Variable selection in semiparametric frailty models with censored observations, in Proc. of the 17 th Intern. Workshop on Statist. Model., M. Stasinopoulos, G. Touloumi, eds., pp Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2006). A discrepancy based model selection criterion, Πρακτικά 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς, Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2006). On measures of divergence and the divergence model selection criterion, BIOSTAT2006, Proc. of the Intern. Conf. on Statistical Models in Biomedical and Technical Systems, I. Vonta ed., Kantzilaris Publ., Cyprus, Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2007). BHHJ Discrepancy Measure: Distributional Properties and Goodness of Fit Tests, Πρακτικά 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς, Πετρίδης, Μ. και Καραγρηγορίου, Α. (2008). Παράγοντες δανειοληψίας: Μια οικονοµετρική ανάλυση των χαρτοφυλακίων των κυπριακών νοικοκυριών, Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς, Mattheou, K. and Karagrigoriou, A. (2008). The BHHJ Measure of Divergence: Properties and Goodness of Fit Tests, Πρακτικά 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς, Petrides, M., Mattheou, K., and Karagrigoriou, A. (2008). Determinants of mortgage indebtedness in the Cyprus household sector: Evidence from the Cyprus survey of consumer finances In Proc. 5th Intern. Conf. on Appl. Financial Econ., Kioulafas, K. E. and Prachalias, Ch. eds, National and Kapodistrian University of Athens, Greece, publ., pp Petrides, M., Mattheou, K., and Karagrigoriou, A. (2008). A multivariate analysis for the identification of determinants of consumer credit use In Proc. 20th National Conf. of the Hellenic Operat. Res. Soc., pp Koutrouvelis, I. and Karagrigoriou, A. (2009). Gof tests for the Inverse Gaussian Distribution in Proc. MMR2009 Mathematical Methods in Reliability: Theory, Methods, Applications, Moscow Russian University Press, pp Mantalos, P., Mattheou, K., Karagrigoriou, A. (2009). Determination of the order of an AR process with the divergence information criterion, Πρακτικά 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς, pp Panagiotou, P. and Karagrigoriou, A. (2010). On the assessment of the Φ-family of test statistics for goodness of fit tests, Πρακτικά 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελλάς (to appear). Technical Reports 1. Karagrigoriou, A., Christodoulides, M., and Cariolou, M. (1995). A likelihood ratio type paternity index using DNA tandem repeats. TR/12/95 Dept. of Mathematics and Statisitcs, University of Cyprus. 2. Cariolou, M.A., Kokkofitou, A., Manoli, P., Pavlides, N., Sidera, M., Antonakis, A., Phsiloinis, M., Kousparou, M., Efthymiou, T., Karagrigoriou, A., Kallikas, Y., Angastiniotis, M., Ioannou, P. (1995). Molecular characterization and allele frequencies of beta-thalassaemia in homozygote and heterozygote Greek Cypriots. TR/13/95 Dept. of Mathematics and Statistics, University of Cyprus. 3. Karagrigoriou, A. and Michael, M. C. (2001). The sample design of the 1999 Cyprus project on the survey of consumer finances, Special Technical Report, Central Bank of Cyprus (publishers), Cyprus. 11

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης

Βιογραφικό Σηµείωµα. Μάριος Ν. Μοσχάκης Βιογραφικό Σηµείωµα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Μάριος Ν. Μοσχάκης Ηµεροµηνία γέννησης : 6 Μαρτίου 1974 ιεύθυνση εργασίας : Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σ.Τ.ΕΦ., Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Τ.Κ. 41110,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη 1 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μαρινάκης Όνομα πατρός: Σταύρος Όνομα μητρός: Σοφία Ημερομηνία γεννήσεως: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων. ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Εισηγητική έκθεση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ... 2 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 3. ΣΠΟΥ ΕΣ... 2 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 5. Ι ΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με ανάλυση του: του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Με ανάλυση του: του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με ανάλυση του: Επαγγελματικού Ερευνητικού Επιστημονικού Διδακτικού και Διοικητικού έργου του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΜΑΡΗ Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διονυσίας Κολοκοτσά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διονυσίας Κολοκοτσά Mάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓENIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ... 4 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 5 4.1 Διδασκαλία μαθημάτων... 5 4.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Παπαδάτος Νικόλαος του Διονυσίου Θέση : Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεύθυνση γραφείου: Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ενημερώθηκε 30/06/2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ HIGHLY CITED RESEARCHER IN MATHEMATICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

06/1998 09/2003 Multilab S.A.

06/1998 09/2003 Multilab S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ (Ιούνιος 2010) Εκπαίδευση 2003 ιδακτορικό ίπλωµα από το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών (Τίτλος: «Νέες µέθοδοι εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες.

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24 Σεπτεμβρίου 1963 ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τακτικός Καθηγητής Α βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΗΤΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Πατρώνυµο: Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνο: Κινητό Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοζάνη, 14-02-2014 1 Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc. Power Electronics & Drives

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου

Χαιρετισμός του Νέου Προέδρου ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΟ ΠΑΝΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ D E Tails ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΔΕΛΤΙΙΟ ΤΤΟΥ ΤΤΜΗΜΑΤΤΟΣΣ Διιοιικητιικής Επιιστήμης & Τεχνολογίίας (Δ..Ε..Τ..) 9 2006 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 101 Δημοσιεύσεις το 2006 (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : Μάρκος Παπαγεωργίου : Αγ. Λαύρας 6, 73132 Χανιά Τηλ.: 28210-53695 : Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Δάρας. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τ. Δάρας. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ερευνητική Μονάδα Στοχαστικών Μοντέλων ανάπτυξης καρκινικών όγκων Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ. 2510462326 και 6972556826 e-mail: igeront@teikav.edu.gr 1. Σπουδές 2 2. - Επαγγελματικό Έργο 2 3. - Διοικητικό Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Σχολή Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα