Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ"

Transcript

1 Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον, Η.Π.Α. Μετάφραση καὶ σχολιασμός (σὲ ὑποσημειώσεις): Ἀρχιμ. Ἀνδρέας Περδίκης Περίληψη: Οἱ ἀρχὲς τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ὑγείας δὲν βασίζονται στὶς πραγματικὲς ἐπιστῆμες. Ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ κινεῖται ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο ὅραμα ἀλλαγῆς τῆς κοινωνίας. Γι αὐτὸ τὸν λόγο τὰ προγράμματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς παραλείπουν σημαντικὲς βιολογικὲς ἀλήθειες καὶ ὑποστηρίζουν ὑψηλοῦ κινδύνου συμπεριφορές. Ἡ προτεραιότητα γιὰ τὸ SIECUS (Sexuality Information and Education Council of the United States Συμβούλιο Σεξουαλικῆς Πληροφόρησης καὶ Ἐκπαίδευσης Ἡνωμένων Πολιτειῶν), τὸν Planned Parenthood (Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς) καὶ τοὺς Advocates for Youth (Συνήγοροι γιὰ τοὺς νέους) δὲν εἶναι ἡ ὑγεία καὶ ἡ εὐημερία τῶν νέων ἀνθρώπων. Αὐτοὶ οἱ ὁμοσπονδιακῶς χρηματοδοτούμενοι ὀργανισμοὶ μάχονται ἐναντίον τῆς «καταστολῆς» καὶ τῆς «μὴ ἀνοχῆς» καὶ ὄχι ἐναντίον τοῦ ἕρπη ἢ τῆς σύφιλης. Ἀλλά, ὅταν βασιλεύει ἡ σεξουαλικὴ ἐλευθερία, ὑποφέρει ἡ σεξουαλικὴ ὑγεία. Τὰ παιδιά μας διδάσκονται ὅτι μποροῦν νὰ παίζουν μὲ τὴ φωτιά. Ἐμεῖς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὰ ἐνημερώνουμε γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἀντιμετωπίζουν καὶ νὰ τοὺς διδάσκουμε βιολογικὲς ἀλήθειες, ἔστω καὶ ἐὰν αὐτὲς εἶναι πολιτικῶς μὴ ὀρθές. Ὅταν ἀποφοίτησα ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ σχολή, ἔδωσα ἕναν ὅρκο. Στάθηκα ὄρθια μαζὶ μὲ τοὺς συμφοιτητές μου, ὕψωσα τὸ δεξί μου χέρι καὶ ὁρκίστηκα νὰ προλαμβάνω τὴν ἀσθένεια ὁπουδήποτε θὰ μποροῦσα. Τώρα, πολλὰ χρόνια μετά, ἀντιμετωπίζω προβλήματα μὲ τὰ ἐμπόδια ποὺ βρίσκω στὸν δρόμο μου. Δὲν ἀναφέρομαι σὲ κινδύνους ὅπως οἱ ἐπιπόλαιες δίκες ἢ τὸ ὅραμα τῶν ἀδελφῶν Emanuel γιὰ τὰ θέματα ὑγείας 1. Τὰ θέματα ποὺ μὲ ἀπασχολοῦν προέρχονται μέσα ἀπὸ τὰ ἐπαγγέλματα τῆς ὑγείας καὶ τῆς ἐκπαίδευσης. Οἱ ἀρχὲς τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ὑγείας δὲν βασίζονται στὶς πραγματικὲς ἐπιστῆμες. Δὲν συμβαδίζουν μὲ αὐτὰ ποὺ βλέπουμε κάτω ἀπὸ τὸ μικροσκόπιο. Ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ κινεῖται ἀπὸ ἕνα ὄνειρο, ἀπὸ ἕνα συγκεκριμένο ὅραμα τοῦ πῶς πρέπει νὰ ἀλλάξει ἡ κοινωνία, καὶ γι αὐτὸν τὸν λόγο τὰ προγράμματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς παραλείπουν σημαντικὲς βιολογικὲς ἀλήθειες καὶ ὑποστηρίζουν ὑψηλοῦ κινδύνου συμπεριφορές. Τρεῖς ὁμάδες πληρώνουν τὸ ἀκριβότερο ἀντίτιμο: τὰ κορίτσια, οἱ γυναῖκες καὶ οἱ ἄνδρες ποὺ ἔχουν σχέσεις μὲ ἄλλους ἄνδρες. Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ ξόδευα τὶς ἐργάσιμες μέρες μου ὅπως οἱ πλεῖστοι συνάδελφοί μου: βλέποντας ἀσθενεῖς καὶ συνταγογράφοντας φάρμακα, δηλάδη «κοιτάζοντας τὴ δουλειά μου». Τότε παρατήρησα κάτι: Ὑπῆρχε ἕνα σταθερὸ ρεῦμα φοιτητῶν περισσότερο φοιτητριῶν ποὺ περνοῦσαν ἀπὸ τὸ γραφεῖο μου καὶ πλήρωναν ἀκριβὰ γιὰ τὶς σεξουαλικές τους ἐπιλογές. Ἀφιέρωσα ἑκατοντάδες ὧρες μὲ αὐτοὺς τοὺς φοιτητές καὶ αὐτοὶ εἶναι ὁ λόγος ποὺ εἶμαι σήμερα ἐδῶ. Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς μιλήσω γιὰ μιὰ ἀπὸ αὐτούς. Ἡ Στέισυ ἦταν μιὰ κολυμβήτρια, μιὰ ἀθλήτρια ποὺ εἶχε γίνει δεκτὴ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνιας στὸ Λὸς Ἄντζελες λόγῳ τῶν ἐπιτευγμάτων της στὸ Λύκειο. Ἡ ζωή της ἄλλαξε δραστικὰ ὡς ἀποτέλεσμα μιᾶς καὶ μόνης γενετήσιας ἐπαφῆς. Συνήθιζε νὰ ἀνησυχεῖ γιὰ τὶς ἐνδιάμεσες ἐξετάσεις ἢ γιὰ τὸν ἑπόμενο κολυμβητικὸ διαγωνισμό. Τώρα ἀνησυχοῦσε γιὰ τὰ μὴ φυσιολογικὰ ἀποτελέσματα τοῦ τέστ Παπανικολάου. Ἀντὶ νὰ κάνει ἔρευνα γιὰ τὴ διπλωματική της ἐργασία, ἀναζητοῦσε στὸ Google λέξεις ὅπως «δυσπλασία» καὶ μάθαινε διαδικτυακῶς τί νὰ περιμένει κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς βιοψίας. Δὲν μποροῦσε νὰ πιστέψει ὅτι αὐτὸ συνέβαινε 1 Οἱ ἀδελφοὶ Emanuel εἶναι σύμβουλοι τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου Μπαράκ Ὀμπάμα γιὰ θέματα ὑγείας. Οἱ προτάσεις καὶ τὰ σχέδιά τους ἔχουν γίνει ἀντικείμενο ἐκτεταμένων ἀντιπαραθέσεων στὶς Η.Π.Α. 1

2 σὲ αὐτή. «Ἤμουν τόσο προσεκτική, Δρ. Grossman. Εἶπε ὅτι ἦταν καθαρὸς καὶ χρησιμοποιήσαμε προφυλακτικό» 2. Γιὰ τὴ Στέισυ, τὸ νὰ διατηρεῖται σὲ πολὺ καλὴ φυσικὴ κατάσταση ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς προτεραιότητές της. Ξυπνοῦσε στὶς 5.00 π.μ. γιὰ νὰ κολυμπήσει καὶ ἔκανε ἐξάσκηση γιὰ δυὸ ὧρες κάθε ἀπόγευμα. Διατηροῦσε τὸ ἰδανικὸ βάρος καὶ ἀσφαλῶς ἀπέφευγε τὸ ἀλκοὸλ καὶ τὴ νικοτίνη. Ἀλλὰ τώρα ἦταν στὰ δεκαοκτώ της καὶ ἦταν προσβεβλημένη μὲ ἕναν ἀνίατο γεννητικὸ ἰό. Δὲν γνώριζε ὅτι ὡς νέα γυναίκα εἶναι περισσότερο εὐάλωτη σὲ μολύνσεις ἀπ ὅτι ὁ ἄνδρας σύντροφός της. Δὲν γνώριζε ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνδρες εἶναι ἀσυμπτωματικοὶ φορεῖς καὶ ὅταν κάνουν ἐξετάσεις ρουτίνας δὲν ἐξετάζονται γιὰ τὸν ἰὸ HPV κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἐξετάζονται τὰ κορίτσια. Ἐπίσης δὲν γνώριζε ὅτι ὁ ἰὸς HPV-16, ποὺ εἶχε στὰ γεννητικά της ὄργανα, ἐὰν βρισκόταν στὸ στόμα τοῦ σεξουαλικοῦ της συντρόφου, θὰ μποροῦσε μετὰ ἀπὸ χρόνια νὰ τοῦ προκαλέσει καρκίνο τοῦ λάρυγγα. Γιατὶ ὑπῆρχαν αὐτὰ τὰ κενὰ στὶς γνώσεις της; Γιατὶ δὲν γνώριζε αὐτοὺς τοὺς κινδύνους; Γιατὶ ὑπάρχουν τόσοι πολλοὶ νέοι ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τοὺς κινδύνους τῶν σεξουαλικῶν τους συμπεριφορῶν; Εἶστε ἐξοικειωμένοι μὲ τὴν ἐπιδημία τῶν ΣΜΜ (σεξουαλικῶς μεταδιδόμενων μολύνσεων) σὲ αὐτὴ τὴ χώρα, ἀλλὰ ὑπάρχει ἀκόμη μία ἐπιδημία. Εἶναι κατασκευασμένη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐπιδημία τῆς ἄγνοιας, τῆς παραπληροφόρησης καὶ τῆς διπλοπροσωπίας. Ἐὰν πᾶτε στὴν ἰατρικὴ βιβλιοθήκη καὶ κάνετε μιὰ ἀναζήτηση ἀνάμεσα στὰ ἐπιστημονικὰ περιοδικά, θὰ μάθετε μερικὰ καταπληκτικὰ πράγματα, ὅπως τὸ ὅτι ὁ τράχηλος τῆς μήτρας ἑνὸς κοριτσιοῦ πολὺ εὐκολότερα μπορεῖ νὰ μολυνθεῖ ἀπὸ σεξουαλικῶς μεταδιδόμενες μολύνσεις ἀπὸ ὅτι ὁ τράχηλος τῆς μήτρας μιᾶς γυναίκας, διότι δὲν ἔχει ἀκόμη ὡριμάσει 3. Τὰ ἀγόρια καὶ οἱ ἄντρες δὲν ἔχουν μιὰ ἀνάλογη εὐάλωτη περιοχὴ στὸ ἀναπαραγωγικό τους σύστημα. Ἡ νευροβιολογία τῶν ἐφήβων κοριτσιῶν εἶναι μοναδικὴ καὶ κάνει τὸν ἀναπτυσσόμενο ἐγκέφαλο ἑνὸς κοριτσιοῦ περισσότερο εὐάλωτο στὸ στρές, ἰδιαιτέρως στὸ στρὲς ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἀποτυχημένες σχέσεις 4. Θὰ μάθετε ὅτι ὁ ἐφηβικὸς ἐγκέφαλος λειτουργεῖ διαφορετικὰ ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο ἑνὸς ἐνήλικα. Ἡ περιοχὴ ποὺ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴ λογικὴ σκέψη, τὸν ἔλεγχο τῶν παρορμήσεων καὶ τὸν ὑπολογισμὸ τῶν πλεονεκτημάτων καὶ τῶν μειονεκτημάτων τῶν ἀποφάσεων ἑνὸς ἀτόμου δὲν εἶναι ἀκόμη πλήρως ἀνεπτυγμένη. Ἐπιπλέον, κάτω ἀπὸ καταστάσεις ποὺ εἶναι ἔντονες, πρωτόγνωρες καὶ διεγερτικές, οἱ ἀποφάσεις τῶν ἐφήβων τείνουν νὰ εἶναι μυωπικὲς καὶ ἐλαυνόμενες ἀπὸ τὸ συναίσθημα 5. Θὰ ἀνακαλύψετε ὅτι τὸ 2 Τὰ ποσοστὰ ἀποτυχίας τοῦ προφυλακτικοῦ, γιὰ νὰ προστατεύσει ἀπὸ τὴ μετάδοση τοῦ ἰοῦ HPV, εἶναι 30% δεδομένου μάλιστα ὅτι γίνεται βάσει τῶν προδιαγραφῶν χρήση τοῦ προφυλακτικοῦ, πράγμα σπάνιο ἢ ἀνέφικτο. Συνεπῶς πρέπει νὰ ὑπολογίζουμε ὅτι σὲ συνήθεις συνθῆκες τὸ ποσοστὸ ἀποτυχίας ξεπερνᾶ τὸ 30%. Βλ. The Medical Institute of Sexual Health, Blog, Six bad reasons to have sex, 11 August 2012, https://www.medinstitute.org/2012/08/six-bad-reasons-tohave-sex/ 3 Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα σοβαρὸ βιολογικὸ ἐπιχείρημα ἐναντίον τῆς ἐφηβικῆς γενετήσιας δραστηριότητας. Τὸ ὅτι οἱ ἔφηβες πρέπει νὰ ἀποφεύγουν τὶς γενετήσιες σχέσεις δὲν εἶναι ἁπλῶς μιὰ ἠθικὴ τοποθέτηση ἀλλὰ κάτι ποὺ ἡ χρησιμότητά του ἀποδεικνύεται βιολογικά. 4 Καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα δυνατὸ ἐπιχείρημα ὑπὲρ τῆς πλήρους καὶ πραγματικῆς ἁγνότητας. Οἱ ἔφηβες πρέπει νὰ ἀποφεύγουν ὄχι μόνο τὶς γενετήσιες σχέσεις ἀλλὰ καὶ γενικότερα τὶς ἰδιαίτερες φιλίες μὲ πρόσωπα τοῦ ἀντίθετου φύλου. Αὐτὲς οἱ ἰδιαίτερες ἐφηβικὲς φιλίες, γνωριμίες καὶ σχέσεις εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνες. Δεδομένου ὅτι πάρα πολλὲς φορὲς διαλύονται, ἀφήνουν ἀνεπανόρθωτο τραῦμα στὴν ψυχὴ τοῦ κοριτσιοῦ, πράγμα ποὺ ἀποδεικνύεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ψυχολογία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ νευροβιολογία. 5 Γι αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς λόγους πρέπει νὰ συστήνουμε στοὺς ἐφήβους νὰ ἀποφεύγουν κάθε σεξουαλικὴ δραστηριότητα, ἐὰν θέλουμε νὰ ἔχουν μιὰ ἀσφαλῆ προστασία ἀπὸ τὰ σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ἡ ἀντίληψη ὅτι, ἂν τοὺς μιλήσουμε γιὰ τὰ προφυλακτικά, θὰ τὰ χρησιμοποιοῦν παντοῦ, πάντα καὶ βάσει προδιαγραφῶν εἶναι ἐσφαλμένη καὶ παραγνωρίζει τὴν 2

3 στοματικὸ σὲξ συνδέεται μὲ τὸν καρκίνο τῶν ἀμυγδαλῶν καὶ τοῦ λάρυγγα. Ὁ ἰὸς τῶν ἀνθρωπίνων θηλωμάτων (human papilloma virus HPV) μολύνει αὐτὲς τὶς περιοχές, ὅπως ἀκριβῶς κάνει καὶ μὲ τὸν τράχηλο τῆς μήτρας. Θὰ βρεῖτε ἕνα σωρὸ ἀπὸ ἄρθρα στὴν πραγματικότητα ὁλόκληρα βιβλία σχετικὰ μὲ τὴν ὀξυτοκίνη, μιὰ ὁρμόνη ποὺ λέει στὸν ἐγκέφαλο: «Τώρα εἶσαι μὲ κάποιον ξεχωριστό. Εἶναι ὥρα νὰ ἀφήσεις τὶς ἐπιφυλάξεις καὶ νὰ δείξεις ἐμπιστοσύνη. Εἶναι ὥρα νὰ δημιουργήσεις ἕνα συναισθηματικὸ δεσμό». Καὶ στὰ δύο φύλα ἡ ὀξυτοκίνη ἀπελευθερώνεται κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐξωτερικῶν περιπτύξεων, ἀλλὰ τὰ οἰστρογόνα αὐξάνουν τὰ ἀποτελέσματα τῆς ὀξυτοκίνης, ἐνῶ ἡ τεστοστερόνη τὰ μειώνει 6. Μιλώντας γιὰ τὶς διαφορὲς μεταξὺ ἀνδρικοῦ καὶ γυναικείου φύλου πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ὑπάρχει ἕνας διαφορετικὸς ἀγορίστικος καὶ διαφορετικὸς κοριτσίστικος ἐγκέφαλος ὀκτὼ ἑβδομάδες μετὰ ἀπὸ τὴ σύλληψη. Ὁ ἀγορίστικος ἐγκέφαλος ὀφείλεται σὲ ὁδηγίες ποὺ μεταφέρονται ἀπὸ τὸ χρωμόσωμα Υ. Τὸ χρωμόσωμα Υ παλαιότερα ἐθεωρεῖτο ὅτι ἦταν ἔρημη χώρα μὲ ἐλάχιστες πληροφορίες. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη ὑπῆρχε πρὶν ἀποκτήσουμε τὰ ἐργαλεῖα καὶ τὴν τεχνογνωσία γιὰ νὰ ἐξετάσουμε προσεκτικὰ τὸ DNA καὶ νὰ χαρτογραφήσουμε τὸν κάθε ἑλιγμὸ καὶ τὴν κάθε στροφή. Τώρα γνωρίζουμε ὅτι τὸ χρωμόσωμα Υ βρίθει ἀπὸ πληροφορίες ποὺ εἶναι μοναδικὲς γιὰ τὸ ἀνδρικὸ φύλο 7. νευροβιολογικὴ ἀνωριμότητα τοῦ ἐφηβικοῦ ἐγκεφάλου καὶ τὴν παρορμητικὴ συμπεριφορὰ τῶν ἐφήβων. 6 Αὐτὴ ἡ ἐπιστημονικὴ πληροφόρηση ὁδηγεῖ σὲ σημαντικὰ συμπεράσματα: (α) Τὰ δύο φύλα διαφέρουν ὡς πρὸς τὴν ψυχολογία τους καὶ τὴ συμπεριφορά τους. Τὸ γυναικεῖο φύλο εἶναι σαφῶς συναισθηματικότερο ἀπὸ τὸ ἀνδρικό, ἀφοῦ τὰ οἰστρογόνα, οἱ γυναικεῖες ὁρμόνες, αὐξάνουν τὴ δράση τῆς ὀξυτοκίνης, ἡ ὁποία προωθεῖ τοὺς συναισθηματικοὺς δεσμούς. Ἀντιθέτως ἡ ἀνδρικὴ ὁρμόνη, ἡ τεστοστερόνη, καταστέλλει τὴ δράση τῆς ὀξυτοκίνης. Συνεπῶς ἡ ἐπιμονὴ τῶν ὁπαδῶν τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα νὰ μιλοῦν γιὰ βιολογικὸ φύλο (βιολογικῶς καθορισμένο) καὶ κοινωνικὸ φύλο (κοινωνικῶς καθορισμένο) στερεῖται ἐπιστημονικῆς πληροφόρησης. (β) Εἶναι μέγα σφάλμα νὰ ἀφήνουμε τοὺς ἐφήβους μας νὰ νομίζουν ὅτι οἱ ἐξωτερικὲς περιπτύξεις (outercourse) «δὲν εἶναι τίποτα...», φτάνει νὰ μὴν ὑπάρχει διείσδυση (intercourse). Καὶ εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερο λάθος νὰ ὀνομάζουμε αὐτὴ τὴ συμπεριφορὰ ὡς «ἀποχή», ὅπως κάνει τὸ βιβλίο τῆς Οἰκιακῆς Οἰκονομίας Ἀγωγῆς Ὑγείας τῆς Γ Γυμνασίου (ἔκδοση Ὑπουργείου Παιδείας Κύπρου, 2013, σελ ). Ἀσφαλῶς αὐτὲς οἱ ἐξωτερικὲς περιπτύξεις μεταξὺ μὴ παντρεμένων ἀνθρώπων ἀπὸ πλευρᾶς χριστιανικῆς ἠθικῆς εἶναι ἐπίμεμπτες. Ἐπιπλέον ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα τὸ λέει ξεκάθαρα: Ὅταν δύο ἄνθρωποι ἐμπλακοῦν σὲ ἐξωτερικὲς περιπτύξεις, ἀρχίζουν νὰ δραστηριοποιοῦνται ὁρμόνες οἱ ὁποῖες ὠθοῦν πρὸς τὴ διείσδυση. Ἰδίως στὸ ἀνδρικὸ πρόσωπο ἡ δράση τῆς τεστοστερόνης καταστέλλει τὸν συναισθηματισμό, ποὺ δημιουργεῖ ἡ ὀξυτοκίνη, καὶ ἐπιταχύνει τὴν ὤθηση πρὸς τὴ διείσδυση. Συνεπῶς, ἐὰν θέλουμε οἱ ἔφηβοί μας νὰ ζοῦν ἁγνὴ ζωὴ καὶ νὰ μὴν ἐμπλακοῦν σὲ σεξουαλικὲς πράξεις, οἱ ὁποῖες ἐγκυμονοῦν πολλοὺς κινδύνους (σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα, ἀνεπιθύμητες ἐγκυμοσύνες, ψυχικὰ τραύματα κ.ἄ.), θὰ πρέπει νὰ τοὺς καθοδηγήσουμε ὥστε νὰ ἀποφεύγουν τὶς ἰδιαίτερες καὶ ἀποκλειστικὲς φιλίες (αὐτὸ ποὺ συχνὰ οἱ ἔφηβοι ὀνομάζουν «σχέσεις»), οἱ ὁποῖες ἀναπόφευκτα ὁδηγοῦν στὶς ἐξωτερικὲς περιπτύξεις, οἱ ὁποῖες μὲ τὴ σειρά τους ὁδηγοῦν στὴ διείσδυση. (γ) Πρέπει νὰ καθοδηγήσουμε ἰδιαιτέρως τὰ ἀγόρια μας, ὥστε νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικὰ καὶ νὰ μὴν ἐμπλέκονται σὲ συναισθηματικοὺς δεσμούς, γιὰ νὰ προλαμβάνουν τοὺς κινδύνους. Ἐνῶ τὸ κορίτσι μπορεῖ εὐκολότερα νὰ παραμείνει στὸ συναισθηματικὸ ἐπίπεδο, τὸ ἀγόρι λόγῳ τῆς δράσεως τῆς τεστοστερόνης εὐκολότερα μεταπίπτει ἀπὸ τὸ συναισθηματικὸ στὸ διεισδυτικό. Παραλλήλως πρέπει νὰ καθοδηγήσουμε τὰ κορίτσια μας, ἔτσι ὥστε νὰ ἐλέγχουν τὸν συναισθηματικό τους κόσμο καὶ νὰ μὴν ἀναζητοῦν συναισθηματικὴ «ἀνάπαυση» σὲ «ρομαντικὲς» σχέσεις μὲ ἀγόρια. Τέτοιες «ρομαντικές», συναισθηματικὲς σχέσεις συνήθως μετατρέπονται σὲ διεισδυτικές. 7 Καὶ πάλιν καταρρίπτεται ἡ ἰδεολογία περὶ «κοινωνικοῦ» φύλου, ἡ ὁποία δυστυχῶς διδάσκεται στὰ σχολεῖα τῆς Κύπρου, καὶ στὸ Δημοτικὸ καὶ στὸ Γυμνάσιο. Οἱ συμπεριφορὲς τῶν φύλων δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀποτέλεσμα κοινωνικῶν ἐπιδράσεων καὶ πολιτισμικῶν στερεοτύπων. Χωρὶς νὰ ἐκμηδενίζουμε τὴν κοινωνικὴ-πολιτισμικὴ ἐπίδραση, ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα μᾶς ἀναγκάζει νὰ 3

4 Θὰ μάθετε ἐπίσης ὅτι ὁ ὑγιὴς κόλπος, χάρις στὴν ἀρχιτεκτονική του καὶ τὴ βιολογία του, εἶναι μὴ φιλικὸ περιβάλλον γιὰ τὸν ἰὸ HIV, ἐνῶ ὁ πρωκτὸς ἔχει κύτταρα τὰ ὁποῖα διευκολύνουν τὴν εἴσοδο τοῦ ἰοῦ HIV κατ εὐθείαν μέσα στὸ λυμφατικὸ σύστημα 8. Αὐτὰ καὶ πολὺ περισσότερα πράγματα εἶναι γνωστὰ ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀλλὰ ὅταν δεῖς τὰ προγράμματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς καί περισσότερο ἀνησυχητικό τὶς ἱστοσελίδες ποὺ αὐτὰ εἰσηγοῦνται στοὺς νέους καὶ στοὺς γονεῖς τους, δὲν βρίσκεις τίποτα! Καμιὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς πληροφορίες! Γι αὐτὸ ὑπάρχει μιὰ ἐπιδημία ἄγνοιας, ποὺ κατασκευάστηκε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους: ἄγνοιας βιολογικῶν ἀληθειῶν, οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ εἶναι κεντρικὲς σὲ κάθε πρόγραμμα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ἤ ἐκπαίδευσης γονέων. Ἡ γνώση αὐτῶν τῶν ἀληθειῶν μπορεῖ νὰ σώσει ζωές. Θεωρῶ ἄμεσα ὑπεύθυνους γιὰ αὐτὴν τὴν ἐπιδημία τῆς ἄγνοιας αὐτοὺς τοὺς ὀργανισμοὺς οἱ ὁποῖοι εἶναι στὸ πηδάλιο τῆς διδασκαλίας τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς διότι, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς καὶ τὶς ὑποσχέσεις τους, τὰ προγράμματά τους δὲν εἶναι περιεκτικά, δὲν εἶναι βασισμένα πάνω στὴν ἐπιστήμη οὔτε εἶναι ἰατρικῶς ἀκριβῆ ἢ ἐνημερωμένα (up-to-date). Θὰ προχωρήσω περισσότερο: Δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν πρόληψη τῶν ἀσθενειῶν. Ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ εἶναι ἕνα κοινωνικὸ κίνημα. Ὁ στόχος της εἶναι νὰ ἀλλάξει τὴν κοινωνία 9. Ὁ πρωταρχικὸς στόχος ὁμάδων ὅπως τὸ SIECUS, ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς καὶ οἱ Advocates for Youth εἶναι νὰ προωθήσουν τὴ σεξουαλικὴ ἐλευθερία καὶ νὰ ἀπαλλάξουν τὴν κοινωνία ἀπὸ τὰ χριστιανικά της «ταμποὺ» καὶ τοὺς περιορισμούς. Σὲ αὐτὴ τὴν κοσμοθεωρία ὅλα ἐπιτρέπονται. Ὁ κάθε ἕνας κάνει τὶς δικές του σεξουαλικὲς ἐπιλογές. Τὸ κάθε ἄτομο ἀποφασίζει πόσο ρίσκο θέλει νὰ πάρει καὶ δὲν ἐπιτρέπεται καμιὰ κριτική. Ἡ ἐπιστήμη ποὺ χρησιμοποιεῖται εἶναι ἐπιλεκτική. Ἐὰν ἀμφισβητεῖ τὸ μοντέλο τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας, ἐὰν αὐτὸ ποὺ φαίνεται κάτω ἀπὸ τὸ μικροσκόπιο ἀπειλεῖ τὸ ὄνειρό τους γιὰ τὴν κοινωνία, ἡ ἐπιστήμη αὐτὴ δὲν ὑπάρχει! Αὐτὲς οἱ γνωστὲς ὁμάδες παραπλανοῦν τὸ κοινὸ καὶ θέτουν σὲ κίνδυνο τὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐημερία τῶν παιδιῶν μας. Ὁ κατάλογος τῶν ἐγκλημάτων τους εἶναι μακρύς. Ἡ διπλοπροσωπία εἶναι ἕνα ἀπὸ αὐτά: ὑπόσχονται ἕνα πράγμα καὶ κάνουν κάτι ἄλλο. Υπάρχουν ἀκόμη ἁμαρτήματα διάπραξης καὶ παράλειψης 10. Αὐτὸ τὸ ἀπόγευμα, μπορῶ μόνο νὰ σᾶς δώσω παραδείγματα παράλειψης, διότι ἡ αἴσθηση τῆς ἀξιοπρέπειας μὲ ἐμποδίζει νὰ μοιραστῶ μαζί σας τὰ ἁμαρτήματα διάπραξης: τὶς λεπτομερεῖς ὁδηγίες, τὴ γλώσσα, τὶς εἰκόνες. SIECUS Τὸ πρῶτο μου παράδειγμα προέρχεται ἀπὸ τὸ SIECUS 11. Παίρνει διαφορετικὲς θέσεις, ἀναλόγως τοῦ ἀκροατηρίου. Οἱ κατευθυντήριες γραμμὲς τοῦ SIECUS λένε: «Οἱ γονεῖς παραδεχθοῦμε ὅτι σὲ ἕνα μεγάλο βαθμὸ οἱ συμπεριφορὲς καὶ οἱ ρόλοι τῶν φύλων καθορίζονται βιολογικῶς. 8 Ὁ ἰὸς HIV εἶναι ὁ ἰὸς ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀσθένεια τοῦ AIDS. Ἡ συγκεκριμένη ἐπιστημονικὴ πληροφόρηση καταδεικνύει ὅτι ἡ κολπικὴ συνουσία εἶναι ἡ μόνη φυσιολογική. Ἀντιθέτως ἡ πρωκτικὴ συνουσία εἶναι παρὰ φύση εἴτε γίνεται στὰ πλαίσια μιᾶς ὁμοφυλοφιλικῆς πράξεως εἴτε γίνεται στὰ πλαίσια μιᾶς ἀνώμαλης ἑτεροφυλοφιλικῆς πράξεως. Δὲν μποροῦμε νὰ ὀνομάζουμε «φυσιολογικὸ» καὶ «ὁμαλὸ» κάτι ποὺ ἀνοίγει τὸν δρόμο στὶς ἀσθένειες! 9 Εἶναι καὶ δική μας θέση, τὴν ὁποία ἀναπτύξαμε στὸ βιβλίο μας Ἀγωγὴ ἁγνότητας Πρόταση ὑγείας καὶ ζωῆς γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας (Λευκωσία: Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης «Ὁ Καλὸς Ποιμήν», 2013) ὅτι ἡ σεξουαλικὴ «ἀγωγὴ» δὲν εἶναι ἐπιστήμη ἀλλὰ ἰδεολογία. 10 Ἐννοεῖ κακὰ πράγματα ποὺ διαπράττουν καὶ καλὰ πράγματα ποὺ παραλείπουν νὰ διαπράξουν. 11 Ὁ ἐν λόγῳ ὀργανισμὸς ἀποτελεῖ διδάσκαλο τῶν ὁπαδῶν τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὴν Κύπρο. Στὸ βιβλίο Πρῶτα βήματα (Λευκωσία 2012, 2 η ἔκδοση), ποὺ ἐξέδωσε ὁ Κυπριακὸς Σύνδεσμος 4

5 πρέπει νὰ εἶναι τὰ πρωταρχικὰ πρόσωπα ποὺ θὰ δώσουν στὸ παιδὶ σεξουαλικὴ ἀγωγή. Ἡ περιεκτικὴ σχολικὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ συμπληρώνει καὶ ἐπαυξάνει τὴν ἐκπαίδευση ποὺ τὰ παιδιὰ παίρνουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους». Σὲ μιὰ συνέντευξη τὸ 2007 στὸ National Public Radio ὁ διευθυντὴς τῆς δημόσιας πολιτικῆς τοῦ SIECUS ἐρωτήθηκε: «Θὰ συμφωνούσατε ὅτι θὰ ἦταν τὸ καλύτερο γιὰ τὰ παιδιὰ νὰ μὴν ἔχουν γενετήσιες ἐπαφὲς στὸ Λύκειο. Εἶμαι σωστός;» Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ SIECUS δὲν δίστασε νὰ πεῖ: «Βεβαίως. Εἶναι καλύτερο γιὰ τοὺς νέους νὰ περιμένουν γιὰ νὰ ἔχουν γενετήσιες σχέσεις. Δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀμφιβολία γιὰ αὐτό». Καὶ ἐδῶ εἶναι μιὰ δήλωση ποὺ τύπωσα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ SIECUS πρὶν ἀπὸ δύο ἑβδομάδες. Λέει «ὑποστηρίξτε τὴν πραγματικὴ σεξουαλικὴ ἀγωγή» καὶ εἶναι σχετικὴ μὲ τὴν πράξη «Ὑπεύθυνη Ἐκπαίδευση γιὰ τὴ Ζωὴ» (Responsible Education About Life Act), τὴ REAL Act. Παρουσιάστηκε στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων. Προορίζεται νὰ προωθήσει σεξουαλικὴ ἀγωγὴ ἡ ὁποία νὰ καθυστερεῖ τὴν ἔναρξη τῆς σεξουαλικῆς συνευρέσεως, νὰ καθυστερεῖ τὴ σεξουαλικὴ δραστηριότητα. Τρεῖς φορὲς σὲ αὐτὸ τὸ κείμενο τοῦ SIECUS μιλοῦν γιὰ καθυστέρηση τῆς σεξουαλικῆς δραστηριότητας. Ἔτσι τὸ μάθημα γιὰ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς διαμορφωτὲς τῆς πολιτικῆς εἶναι ὅτι θέλουμε τὰ παιδιὰ νὰ περιμένουν, ὅπως ἀκριβῶς θέλουν καὶ οἱ γονεῖς. Τὰ παιδιὰ παίρνουν στὸ σχολεῖο τὴν ἴδια διδασκαλία ποὺ παίρνουν στὸ σπίτι. Ἡ γενετήσια δραστηριότητα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐφηβείας δὲν εἶναι καλὴ ἰδέα. «Γονεῖς, ἐπαναπαυθεῖτε εἴμαστε ὅλοι στὴν ἴδια σελίδα». Ἀλλὰ τὸ μήνυμα τοῦ SIECUS εἶναι διαφορετικό, ὅταν μιλοῦν στοὺς ἐφήβους 12. Τώρα τὸ μήνυμα εἶναι σχετικὸ μὲ τὰ σεξουαλικὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἐλευθερία νὰ κάνει κανεὶς τὶς δικές του ἐπιλογὲς σὲ ὁποιαδήποτε ἡλικία, ἀνεξαρτήτως τοῦ τί πιστεύουν οἱ ἐνήλικες. Γιὰ παράδειγμα, ὅταν συνδεθεῖς μὲ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ SIECUS, ἡ πρώτη πηγὴ ποὺ συστήνουν στοὺς ἐφήβους ὀνομάζεται Talk About Sex (Μιλοῦμε γιὰ τὸ σέξ). Αὐτὸ τὸ φυλλάδιο διανέμεται στὰ σχολεῖα ἀπὸ τὴν Γ Γυμνασίου καὶ πάνω. Ἔχω διαβάσει τὸ Talk About Sex καὶ δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀπολύτως ἐνθάρρυνση νὰ καθυστερήσουν τὴ σεξουαλικὴ συμπεριφορά. Ξεκινᾶ ἐνημερώνοντας τὰ παιδιὰ ὅτι ἡ σεξουαλικότητα εἶναι μέρος τοῦ ποιὸς εἶσαι καὶ ὅτι ὁ καθένας ἔχει τὸν δικό του τρόπο νὰ ἐκφράζει τὴ σεξουαλικότητά του. Μετὰ ὑπάρχουν ὀκτὼ σελίδες σχετικὲς μὲ τὰ σεξουαλικὰ δικαιώματα. Μερικὰ ἀποσπάσματα: «Κάθε ἄνθρωπος ἔχει βασικὰ δικαιώματα. Παρ ὅλα αὐτὰ οἱ ἐνήλικες ἴσως νὰ λένε καὶ ὄντως λένε πράγματα ποὺ κάνουν τὰ νεαρὰ ἄτομα νὰ νιώθουν ὅτι δὲν ἔχουν δικαιώματα. Εἶναι σημαντικὸ νὰ γνωρίζεις τὰ δικαιώματά σου, ἔτσι ὥστε νὰ ὑπερασπίζεσαι τὸν ἑαυτό σου, ὅταν χρειάζεται». «Σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς ζωῆς σου, μπορεῖς νὰ ἐπιλέξεις ἐὰν καὶ πῶς νὰ ἐκφράσεις τὴ σεξουαλικότητά σου». «Ἐναπόκειται σὲ ἐσένα νὰ καθορίσεις πόσο ρίσκο εἶσαι ἕτοιμος νὰ πάρεις». Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ καὶ μὲ ὁδηγίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀπεστάλη στὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα, γιὰ νὰ ἀποτελεῖ βοήθημα τῶν δασκάλων, γίνονται συχνὲς ἀναφορὲς στὶς κατευθυντήριες γραμμὲς ποὺ δίνει τὸ SIECUS (σελ. 113, 126, 130, 145, 157, 161, 163) καὶ οἱ ἱστοσελίδες του ἀναφέρονται ἐπανειλημμένως στὴ βιβλιογραφία (σελ. 143, 173, 187). Ἐπίσης τὸ SIECUS συστήνεται ὡς πηγὴ πληροφόρησης στὰ βιβλία τῆς Οἰκιακῆς Οἰκονομίας Ἀγωγῆς Ὑγείας τοῦ Γυμνασίου (βλ. τετράδιο ἐργασιῶν Α Γυμνασίου, 2012: σελ. 172, 173, τετράδιο ἐργασιῶν Β Γυμνασίου, 2012: σελ. 183, 184, τετράδιο ἐργασιῶν Γ Γυμνασίου, 2013: σελ. 116, 248, 271, 272, ὁδηγὸς ἐκπαιδευτικοῦ Α Γυμνασίου, 2012: σελ. 42, 337, 338, ὁδηγὸς ἐκπαιδευτικοῦ Β Γυμνασίου, 2012: σελ. 212, 214, 229, 296, 297). 12 Αὐτὴ ἡ διπλοπροσωπία καὶ τὰ διαφορετικὰ μηνύματα, γιὰ νὰ «ἀναπαύεται» ἡ σκέψη διαφορετικῶν ἀκροατηρίων, εἶναι χαρακτηριστικὸ καὶ τοῦ Κυπριακοῦ Συνδέσμου Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ (βλ. Ἀγωγὴ ἁγνότητας Πρόταση ὑγείας καὶ ζωῆς γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας, σελ ). 5

6 «Πολλοὶ ἔφηβοι διαλέγουν νὰ εἶναι σεξουαλικῶς ἐνεργοὶ καὶ πολλοὶ διαλέγουν νὰ μὴν εἶναι. Ἔχεις τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσεις σὲ ποιὲς συμπεριφορὲς νιώθεις ἄνετα νὰ συμμετέχεις...» Σὲ μιὰ ἱστοσελίδα ἡ ὁποία συστήνεται στοὺς ἐφήβους ἀπὸ τὸ SIECUS, ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς τοῦ συμβουλίου τῶν διευθυντῶν τοῦ SIECUS λέει στοὺς ἐφήβους: «Ὁ μόνος τρόπος νὰ καταλάβεις ἂν εἶσαι γκέι ἢ ἀμφισεξουαλικὸς εἶναι νὰ τὸ δοκιμάσεις καὶ νὰ ἀναλογιστεῖς προσεκτικὰ τὰ αἰσθήματα ποὺ ἔρχονται ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας». Βλέπετε τί ἐννοῶ; Αὐτὰ ποὺ λένε στοὺς ἐφήβους ἀναφέρονται στὴν ἀτομικὴ ἐλευθερία. Δὲν ἀναφέρονται στὴ συνεργασία μὲ τοὺς γονεῖς, γιὰ νὰ διασφαλιστεῖ ἡ ὑγεία καὶ ἡ εὐημερία τῶν παιδιῶν τους. Οἱ γονεῖς ἀκοῦνε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ὀργανισμούς, εἰδικότερα ἀπὸ τὸ SIECUS: «Μᾶς θέλετε νὰ θέσουμε ἕνα κόκκινο φανάρι ποὺ νὰ λέει Καθυστερῆστε τὴ σεξουαλικὴ συμπεριφορά. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ κάνουμε». Ἀλλὰ τὰ παιδιὰ ἀκοῦνε σὲ κάθε ἡλικία: «Εἶστε σεξουαλικὰ ὄντα καὶ ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ τὸ ἐκφράσετε μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο ἐπιθυμεῖτε». Ποῦ μποροῦν τὰ παιδιὰ νὰ ζητήσουν βοήθεια γιὰ συνηγορία ὑπὲρ τῶν σεξουαλικῶν τους δικαιωμάτων; Μιὰ ἱστοσελίδα ποὺ εἰσηγεῖται τὸ SIECUS εἶναι ἡ Ἀμερικανικὴ Ἕνωση Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν (American Civil Liberties Union). Τώρα, αὐτὲς οἱ ὁδηγίες συμπληρώνουν καὶ ἐπαυξάνουν αὐτὰ ποῦ ἀκοῦνε οἱ ἔφηβοι στὸ σπίτι; Ἀντιθέτως! Τὸ SIECUS ὑποσκάπτει τοὺς γονεῖς 13. Μπαίνει ἀνάμεσα στοὺς γονεῖς καὶ στὸ παιδί. Ἐπιδιώκει νὰ ἐμφυσήσει πιστεύω τὰ ὁποῖα δὲν δέχονται τουλάχιστον τὸ 90% τῶν γονέων: ὅτι τὸ νὰ καθυστερήσεις τὴ γενετήσια δραστηριότητα εἶναι μιὰ ἐπιλογὴ ἀνάμεσα στὶς πολλὲς καὶ ὅτι ὅλες εἶναι ἐξίσου ἀποδεκτές. Αὐτὸ μοιάζει μὲ ἕνα διατροφολόγο ποὺ λέει: «Ὑπάρχουν διάφοροι τύποι δίαιτας. Μιὰ δίαιτα χαμηλὴ σὲ κεκορέσμενα λίπη, ὑδρογονάνθρακες καὶ σάκχαρα θὰ σᾶς βοηθήσει νὰ ἀποφύγετε τὴν παχυσαρκία καὶ τὶς καρδιακὲς παθήσεις. Κάποιοι ἄνθρωποι διαλέγουν νὰ ἀκολουθοῦν αὐτὴ τὴ δίαιτα κάποιοι ἄλλοι ὄχι. Κάθε ἄτομο ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσει τί θὰ τρώει» 14. Καὶ ἐπειδὴ τὸ SIECUS θέλει τὰ νεαρὰ ἄτομα νὰ γνωρίζουν ὅλες τὶς διαθέσιμες σ αὐτοὺς ἐπιλογές, τοὺς παραπέμπει σὲ ἱστοσελίδες οἱ ὁποῖες περιγράφουν συμπεριφορὲς τὶς ὁποῖες οἱ γονεῖς δὲν θέλουν τὰ παιδιά τους οὔτε κὰν νὰ τὶς γνωρίζουν, πολὺ περισσότερο δὲν θέλουν νὰ τὶς διαπράττουν. Ὅπως εἶπα προηγουμένως, χάριν τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ τῆς πολιτισμένης κοινωνίας, στὴν ὁποία αὐτὸ τὸ ἐξαιρετικὸ ἵδρυμα εἶναι ἀφιερωμένο, δὲν θὰ σᾶς περιγράψω αὐτὲς τὶς συμπεριφορές. Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς Κατόπιν, ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς ὑπόσχεται ὅτι θὰ ἐκπαιδεύσει τοὺς γονεῖς πῶς νὰ προστατεύουν τὴν ὑγεία τῶν ἀγαπημένων τους προσώπων καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει 13 Ὁ παραγκωνισμὸς τῶν γονέων εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅλων τῶν ὀργανισμῶν ποὺ ὑποστηρίζουν τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγή. Ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς φτάνει στὸ σημεῖο νὰ ἀπαιτεῖ νὰ ἀποσυρθεῖ κάθε γονεϊκὴ συναίνεση ὅσον ἀφορᾶ στὴν πρόσβαση ἀνηλίκων στὴν ἔκτρωση καὶ στὴν ἀντισύλληψη (βλ. International Planned Parenthood Federation, Exclaim! Young people s guide to sexual rights: An IPPF declaration, London 2011, σελ. 17, 19). 14 Ἡ «ὑπὲρ τῆς ἐπιλογῆς» (pro choice) φιλοσοφία ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ ὀπαδοὶ τῆς σεξουαλικῆς «ἀγωγῆς» εἶναι παράλογη, ἀνθυγιεινή, ἀντιπαιδαγωγικὴ καὶ ἀντιανθρωπιστική. Ἐὰν θέλουμε πραγματικὰ νὰ βοηθήσουμε τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἰδίως τοὺς νέους ἔχουμε καθῆκον καὶ ὑποχρέωση νὰ προβάλλουμε γιὰ κάθε ζήτημα (γενετήσιες σχέσεις, διαδίκτυο, κάπνισμα, ναρκωτικά, ὁδήγηση τροχοφόρων κ.ἄ.) ἐκείνη τὴν ἐπιλογὴ ποὺ εἶναι ἡ καλύτερη καὶ ὠφελιμότερη. Ὄχι νὰ τοὺς ἀφήνουμε νὰ πελαγοδρομοῦν μέσα στὴ δίνη μιᾶς πλειάδας ἀνθυγιεινῶν καὶ ἐπιβλαβῶν «ἐπιλογῶν», τὶς ὁποῖες μάλιστα τεχνηέντως διαφημίζουμε καὶ προωθοῦμε ὡς δῆθεν «δικαιώματα» εἰς βάρος πάντα τῆς ὑγιεινότερης καὶ ὠφελιμότερης ἐπιλογῆς. 6

7 μιὰ περιεκτικὴ καὶ κοινῆς λογικῆς προσέγγιση. Ἔχουν ἕνα σημεῖο στὴν ἱστοσελίδα τους ὅπου ἐρωτήσεις ὑποβάλλονται καὶ ἀπαντῶνται ἀπὸ μιὰ ἐγκεκριμένη μαιευτήραγυναικολόγο, ποὺ εἶναι ἐπίσης πρόεδρος τῶν ἰατρικῶν θεμάτων τῆς Ὁμοσπονδίας Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ τῆς Ἀμερικῆς. Μιὰ ἐρώτηση προῆλθε ἀπὸ μιὰ ἀγωνιοῦσα μητέρα. Ρώτησε σὲ ποιὰ ἡλικία θὰ ἔπρεπε νὰ ἔπαιρνε τὴν κόρη της στὸν γυναικολόγο. Εἶχαν μιλήσει γιὰ τὴν ἔμμηνο ρύση καὶ τὶς γενετήσιες σχέσεις, ἀλλὰ ἀναρωτιόταν ἂν ἦταν καλὸ νὰ ξεκινοῦσε τὴν κόρη της ἀντισυλληπτικὰ χάπια, ὅταν θὰ ἄρχιζε ἡ περίοδός της. Αὐτὴ ἡ μητέρα εἶχε γεννήσει στὰ δεκαέξι της καὶ ἦταν πολὺ τρομοκρατημένη ὅπως ἔγραφε νὰ μὴν περνοῦσε καὶ ἡ κόρη της τὴν ἴδια ἐμπειρία. Τὸ κορίτσι γιὰ τὸ ὁποῖο μιλᾶμε ἦταν δώδεκα ἐτῶν. Ἡ εἰδικὸς τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ, ἀφοῦ ἔδωσε τὶς συνήθεις ὁδηγίες γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ χρόνου τῆς ἀρχικῆς γυναικολογικῆς ἐξέτασης, εἶπε ὅτι μιὰ νεαρὴ γυναίκα ἴσως νὰ θέλει νὰ παίρνει ὁρμονικὴ ἀντισύλληψη, προτοῦ νὰ εἶναι σεξουαλικῶς ἐνεργής, ἐπειδὴ ὑπάρχουν πλεονεκτήματα ὅπως ἐλαφρότερες περίοδοι καὶ μειωμένη ἀκμή. Θὰ ἔχει αὐτὰ τὰ ὀφέλη καὶ ἐπίσης θὰ εἶναι προστατευμένη ἀπὸ ἐγκυμοσύνη, ὅταν θὰ ὑπάρχει τέτοια περίπτωση 15. Κατόπιν εἶπε σὲ αὐτὴ τὴ μητέρα ὅτι οἱ νέες γυναῖκες συχνὰ νιώθουν ἄνετα μὲ τοὺς δικούς τους γιατρούς, τοὺς δικούς τους γυναικολόγους. Τὴ συμβούλεψε νὰ ἐρωτήσει τὴν κόρη της, «τώρα ποὺ εἶχε μεγαλώσει», ἐὰν ἤθελε νὰ ἐπιλαμβάνεται τῆς φροντίδας της ἡ δική της νοσοκόμα ἢ γιατρός. Ἡ μητέρα ἔπρεπε νὰ σεβαστεῖ ὁποιαδήποτε ἀπόφαση ἔπαιρνε ἡ κόρη της. Ἐπιπρόσθετα τὰ νεαρὰ ἄτομα εἶπε ἡ γιατρός πρέπει νὰ ἐνθαρρύνονται νὰ ἐπισκέπτονται τὸν γιατρό τους ἰδιωτικῶς, ἀπὸ μόνα τους. Πρέπει νὰ τοὺς δίνεται κάθε διαβεβαίωση ὅτι ἡ ἐμπιστευτικότητα θὰ εἶναι σεβαστή. Θὰ ἤθελα νὰ ἀποδομήσω αὐτὲς τὶς συμβουλές. Ἐδῶ ἔχουμε μιὰ δωδεκάχρονη, τῆς ὁποίας ἡ μητέρα ἤδη σκέφτεται τὴν ἀντισύλληψη γιὰ αὐτήν τόσο πολὺ ἀνησυχεῖ γιὰ μιὰ ἐφηβικὴ ἐγκυμοσύνη. «Ναί, λέει ἡ γιατρός, ἡ ἀντισύλληψη εἶναι κάτι ποὺ ἡ κόρη σου ἴσως νὰ θέλει νὰ σκεφτεῖ, ὅταν θὰ ξεκινήσει νὰ ἔχει ἔμμηνη ρύση ἀλλὰ βρὲς ἕνα γιατρὸ γιὰ τὴν κόρη σου καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης, ἐσὺ μαμά, νὰ μείνεις στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς. Οἱ νεαρὲς γυναῖκες παίρνουν τὶς ἀποφάσεις τους σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικότητά τους καὶ ἡ ἰδιωτική τους ζωὴ πρέπει νὰ γίνεται σεβαστή». Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση μιᾶς εἰδικῆς γυναικολόγου τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ. Ὑπάρχουν τόσες πολλὲς ἀνησυχητικὲς ὄψεις σὲ αὐτὴ τὴν ἀπάντηση. Μιὰ ἀπὸ αὐτές, βεβαίως, εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τῶν λέξεων. Ἡ γιατρὸς ἐπιμένει νὰ ἀναφέρεται σὲ «νέες γυναῖκες». Αὐτὸ τὸ κορίτσι δὲν εἶναι κὰν ἔφηβη! Γιατὶ τόση βιασύνη; Κατόπιν εἶναι ἡ ὑπόθεση ὅτι αὐτὸ τὸ κορίτσι θὰ εἶναι σεξουαλικῶς ἐνεργό, σὰν νὰ πρόκειται γιὰ τετελεσμένο γεγονός. Ἄραγε ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς πιστεύει ὅτι εἶναι ὑγιεινότερο γιὰ αὐτὴν νὰ ἀπέχει ἀπὸ γενετήσιες σχέσεις τουλάχιστον μέχρι τὴν ἀποφοίτησή της ἀπὸ τὸ Λύκειο 16 ; Ἐὰν ναί, γιατὶ δὲν τῆς ἐξηγοῦν τὰ πλεονεκτήματα τοῦ νὰ περιμένεις καὶ δὲν τὴν ἐξοπλίζουν μὲ στρατηγικὲς οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ κάνουν τὴ διαφορά 17 ; Νὰ θυμάστε: Αὐτὴ ὁ ὁμάδα ὑπόσχεται νὰ ἐκπαιδεύσει τοὺς γονεῖς πῶς νὰ 15 Ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς παγκοσμίως ἀποφεύγει συστηματικὰ νὰ ἀναφέρει τὶς ὀλέθριες παρενέργειες τῶν ἀντισυλληπτικῶν (καρκινογένεση, πρόκληση θρομβώσεων κ.ἄ.), ἐνῶ προπαγανδιστικὰ διαφημίζει τὸ «πλεονέκτημα» τῶν ἀντισυλληπτικῶν νὰ κάνουν ἐλαφρότερη τὴν περίοδο. 16 Ὄχι! Ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς εἶναι σαφῶς ὑπὲρ τῶν σεξουαλικῶν «δικαιωμάτων» τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων, ὅπως τεκμηριώνεται ἀπὸ τὰ ἐπίσημα κείμενα του (βλ. Ἀγωγὴ ἁγνότητας Πρόταση ὑγείας καὶ ζωῆς γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας, σελ , 33-40). Οἱ γονεῖς καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ δὲν πρέπει νὰ παραπλανοῦνται ἀπὸ ὁποιουσδήποτε διπλωματικοὺς ἑλιγμούς τοῦ Οἰκογενειακοῦ Προγραμματισμοῦ. 17 Αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικό! Ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς καὶ ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ ποὺ κατευθύνεται ἀπὸ αὐτὸν ἀναφέρουν μὲν ἐπιγραμματικὰ καὶ χάριν βιτρίνας ὅτι ἡ ἀποχὴ εἶναι ἡ καλύτερη μέθοδος προφύλαξης ἀπὸ τὰ σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα καὶ τὶς ἀπρόσμενες 7

8 προστατεύουν τὴν ὑγεία τῶν ἀγαπημένων τους προσώπων μὲ μιὰ περιεκτικὴ καὶ κοινῆς λογικῆς προσέγγιση. Φυσικά, δεδομένης τῆς δικῆς της ἐμπειρίας, οἱ ἀνησυχίες τῆς μητέρας εἶναι κατανοητές. Εἶναι τρομοκρατημένη ὅτι ἡ κόρη της θὰ καταλήξει νὰ εἶναι μιὰ ἔφηβη μητέρα καὶ διερωτᾶται ἐὰν τὰ ἀντισυλληπτικὰ εἶναι ἡ ἀπάντηση. Αὐτὸ ποὺ καταπλήσσει εἶναι ὅτι αὐτὴ ἡ γιατρὸς λέει: «Ναί, εἶναι». Γιατὶ τὸ κάνει αὐτό; Γιατὶ αὐτόματα πηγαίνει στὴ συνταγογράφηση ἀντισυλληπτικῶν; Στὴν ἡλικία τῶν δώδεκα ἐτῶν, αὐτὸ τὸ κορίτσι δὲν χρειάζεται χάπια ἀλλὰ γονεϊκὴ φροντίδα. Ὁ Οἰκογενειακὸς Προγραμματισμὸς ἔχασε μιὰ εὐκαιρία νὰ ἐκπαιδεύσει αὐτὴ τὴ μητέρα σχετικῶς μὲ τὴ γονεϊκὴ φροντίδα. Υπάρχουν τόσα πολλὰ ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει αὐτὴ ἡ μητέρα, γιὰ νὰ κρατήσει τὴν κόρη της στὴ σωστὴ πορεία. Πρόσφατες μελέτες συντριπτικῶς ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ ἐπίδραση τῶν γονέων εἶναι βαθιά. Ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ καλὴ γονεϊκὴ φροντίδα ἔχει μιὰ σημαντική, ἀνθεκτικὴ καὶ προστατευτικὴ ἐπίδραση στὴν ἀνάπτυξη τῶν ἐφήβων. Ἡ μητέρα ποὺ ἀπευθύνθηκε στὸν Οἰκογενειακὸ Προγραμματισμὸ ἔχει ἀνάγκη νὰ μάθει ποιοὶ οἰκογενειακοὶ παράγοντες καὶ ποιὸς τύπος γονεϊκῆς φροντίδας μπορεῖ νὰ ἀποτρέψει τὶς ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, νὰ μετριάσει τὴν ἐπίδραση τῶν συνομηλίκων καὶ νὰ βελτιώσει τὶς δυνατότητες τῆς κόρης της. Εἰσηγοῦμαι ὅτι μιὰ περιεκτικὴ καὶ κοινῆς λογικῆς ἀπάντηση θὰ ἀκουγόταν κάπως ἔτσι: «Σὲ ἐπιδοκιμάζω ποὺ ἐνεργεῖς ἐκ τῶν προτέρων καὶ ζητᾶς συμβουλή, γιὰ νὰ προστατεύσεις τὴν κόρη σου. Νὰ εἶσαι σίγουρη ὅτι στὰ δώδεκα, στὰ δεκατέσσερα καὶ στὰ δεκαέξι ἡ ἐπίδρασή σου πάνω της εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ ὅ,τι φαντάζεσαι. Αὐτὸ ποὺ εἶναι κρίσιμο γιὰ τὴν κόρη σου εἶναι ἡ γονεϊκὴ φροντίδα ποὺ λαμβάνει. Θὰ ἐπιτύχει, ἐὰν τῆς δώσει ἕνα παράδειγμα καλῆς συμπεριφορᾶς καὶ ἐὰν εἶσαι θερμή, ὑποστηρικτικὴ καὶ ἕτοιμη νὰ τὴ βοηθήσεις. Χρειάζεται νὰ καθιερώσεις σταθεροὺς κανόνες καὶ ψηλὲς προσδοκίες. Ὁ πατέρας τῆς κόρης σου ζεῖ στὸ σπίτι; Οἱ ἔφηβοι ποὺ προέρχονται ἀπὸ οἰκογένειες μὲ δύο γονεῖς ἔχουν περισσότερες πιθανότητες νὰ καθυστερήσουν τὴ σεξουαλικὴ δραστηριότητα. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν εἶναι ξεκάθαρα. Ὅσο περισσότερο ζεῖ ἕνα κορίτσι χωρὶς τὸν πατέρα της στὸ σπίτι, τόσο περισσότερες πιθανότητες ἔχει νὰ ἐμπλακεῖ σὲ σεξουαλικὲς δραστηριότητες καὶ νὰ ἔχει μιὰ ἐφηβικὴ ἐγκυμοσύνη. Μιὰ μελέτη ἀπέδειξε ὅτι κορίτσια τῶν ὁποίων οἱ πατεράδες ζοῦσαν ἐκτὸς σπιτιοῦ ἀπὸ πρώιμη ἡλικία ἦταν ἑπτὰ ἕως ὀκτὼ φορὲς περισσότερο ἐπιρρεπεῖς στὸ νὰ ἔχουν μιὰ ἐφηβικὴ ἐγκυμοσύνη. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ χωρὶς τὸν πατέρα της στὸ σπίτι ἡ στάση σου, μητέρα, ἀπέναντι στὸ ἐφηβικὸ σὲξ καὶ οἱ κανόνες ποὺ βάζεις σχετικὰ μὲ τὶς γνωριμίες θὰ ἐπηρεάσουν τὴν κόρη σου, γιὰ νὰ καθυστερήσει τὴ σεξουαλικὴ συμπεριφορά. Ἐδῶ βρίσκεται ἡ θεμελιώδης προϋπόθεση: Ἡ κόρη σου ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐσένα καὶ ἀπὸ τὸν πατέρα της. Ἀντὶ γιὰ ἐπισκέψεις στὸν γυναικολόγο, προγραμμάτισε χρόνο ποὺ θὰ εἶστε μαζί, ἁπλῶς οἱ δυὸ ἢ οἱ τρεῖς σας. Ἐνδυνάμωσε τὸν σύνδεσμό σου μαζί της. Θέλει μιὰ στενὴ καὶ ἐμπιστευτικὴ σχέση μαζί σου, ὄχι μὲ τὸν γιατρό της. Μίλησε γι αὐτὰ ποὺ ἔχεις μάθει ἀπὸ τὴ δική σου ἐμπειρία καὶ κοινοποίησε τὶς ἀξίες σου. Εἶναι τουλάχιστον τόσο σημαντικὲς ὅσο τὰ ἀντισυλληπτικά, ἐὰν ὄχι καὶ περισσότερο σημαντικές 18. Σιγουρέψου ὅτι ἡ κόρη σου εἶναι βέβαιη γιὰ τὶς ἀξίες καὶ τὶς προσδοκίες σου. ἐγκυμοσύνες, ἀλλὰ δὲν καταβάλλουν καμιὰ ἀπολύτως προσπάθεια γιὰ νὰ ἐνθαρρύνουν τὴν ἁγνότητα ἢ νὰ ἐμπεδώσουν στοὺς ἐφήβους δεξιότητες ἐγκράτειας. Ἀντιθέτως δαπανοῦν ὅλο τὸν χρόνο γιὰ νὰ ἐκθειάζουν τὰ σεξουαλικὰ «δικαιώματα», τὰ προφυλακτικὰ καὶ τὰ ἀντισυλληπτικά. 18 Οἱ δυνατὲς ἠθικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀρχὲς ἀποτελοῦν τὸν ἰσχυρότερο παράγοντα ἀποτροπῆς τῶν γενετήσιων σχέσεων καὶ ἄρα ἀποτροπῆς καὶ τῶν ἀπρόσμενων ἐγκυμοσύνων. Οἱ ἰσχυρὲς ἠθικὲς ἀρχὲς εἶναι τὰ καλύτερα «ἀντισυλληπτικά», μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἐνισχύουν τοὺς νέους νὰ ζοῦν ἁγνὴ ζωή, ὁπότε δὲν τίθενται ζητήματα ἐγκυμοσύνης. Αὐτὸ ἀποδεικνύει καὶ ἡ σχετικὴ ἔρευνα. Ὅταν ρωτήθηκαν Ἀμερικανοὶ ἔφηβοι ποιοὶ παράγοντες ἐπηρεάζουν τὶς ἀποφάσεις τους γιὰ τὰ γενετήσια θέματα, ὁ παράγοντας «ἠθικὲς ἀρχές, ἀξίες καὶ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις» εἶχε συγκεντρώσει τὰ ψηλότερα ποσοστά (βλ. The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, America s adults and 8

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υγεία στις Διαφυλικές Σχέσεις και τη Σεξουαλικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα

Επιστημονική ημερίδα Επιστημονική ημερίδα «Προαγωγή Υγείας στο σχολείο ευαίσθητα θέματα: ψυχική υγεία, σεξουαλική υγεία, εξαρτήσεις» Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014 9:00 14:30 Χωρέμειο Αμφιθέατρο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

protahasfaleia14x21.5 _Layout 1 16/12/2009 1:04 ΜΜ Page 1 Έφηβοι και Ναρκωτικά Πρόλογος

protahasfaleia14x21.5 _Layout 1 16/12/2009 1:04 ΜΜ Page 1 Έφηβοι και Ναρκωτικά Πρόλογος protahasfaleia14x21.5 _Layout 1 16/12/2009 1:04 ΜΜ Page 1 Πρόλογος Έφηβοι και Ναρκωτικά Το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου ασχολήθηκε από τη σύστασή του με το θέμα των ναρκωτικών. Μια ομάδα νέων εξέδωσε το 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οικιακή Οικονομία Αγωγή Υγείας Τετράδιο εργασιών Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HELLENIC ACTION FOR RESEARCH AGAINST TOBACCO HEART ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων

Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Παναγιώτης Κουτρουβίδης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Φιλολογική επιμέλεια Μαρία Μιζάκη Παλαμάς 2013 1 «Μακάρι να κοιμούνταν και να ξυπνούσαν όταν θα είχαν πια ενηλικιωθεί» Σαίξπηρ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι νέοι.8 Ρατσισμός.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ Πρόλογος..13

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2012 #02 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 19 Σημαντικά μαθήματα από τον πόλεμο του Βιετνάμ. 22 Μεθαδόνη 26 Η Επιθετικότητα στο Σχολείο

ΜΑΙΟΣ 2012 #02 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 19 Σημαντικά μαθήματα από τον πόλεμο του Βιετνάμ. 22 Μεθαδόνη 26 Η Επιθετικότητα στο Σχολείο ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ #02 19 Σημαντικά μαθήματα από τον πόλεμο του Βιετνάμ. 22 Μεθαδόνη 26 Η Επιθετικότητα στο Σχολείο 140 150 130 120 110 100 90 0 10 20 30 40 50 60 80 70 Βρες το Κέντρο Βάρους

Διαβάστε περισσότερα

medinstgenderstudies.org Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Ενδυνάμωση των Nέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης

medinstgenderstudies.org Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Ενδυνάμωση των Nέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης medinstgenderstudies.org Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Ενδυνάμωση των Nέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Προσέγγισης medinstgenderstudies.org Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ #03 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση 140 150 130 120 110 100 90 0 10 20 30 40 50 60 80 70 Βρες το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα σωματικής, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας για γυναίκες και έφηβα κορίτσια με ιό HIV: Ασκήσεις

Θέματα σωματικής, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας για γυναίκες και έφηβα κορίτσια με ιό HIV: Ασκήσεις : Ασκήσεις Στόχος: Να νιώθετε πιο σίγουρες κατά τη συνεργασία με την ομάδα φροντίδας της υγείας σας για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Αποτελέσματα εκμάθησης:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Νοημοσύνης (IQ) και Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)

Δείκτης Νοημοσύνης (IQ) και Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ) Δείκτης Νοημοσύνης (IQ) και Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ) 1ο ΓΕΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑ :ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΠΠΑ ΠΕ09 1 Εξεργάσθηκαν οι μαθητές: Μπέμπη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας

Εγχειρίδιο. για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες Πρόγραμμα Φροντίδα και Ενδυνάμωση για Κορίτσια σε Ιδρύματα Φροντίδας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ "ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ "ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ" Συγγραφείς: Anna Dryjańska Anna Dzierzgowska Joanna Piotrowska Ewa Rutkowska Agnieszka Sosińska Επιμέλεια: Joanna Piotrowska

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδίατρος αντιμέτωπος με σύγχρονα «προβλήματα» του παιδιού και της οικογένειας

Ο παιδίατρος αντιμέτωπος με σύγχρονα «προβλήματα» του παιδιού και της οικογένειας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2006 197 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ο παιδίατρος αντιμέτωπος με σύγχρονα «προβλήματα» του παιδιού και της οικογένειας ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Α. ΞΥΠΟΛΥΤΑ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ Internet: Οφέλη και κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυρσίνη Δημητρίου Μαρία Παλιανιώτη Σεπτέμβριος 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πετασάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ISBN: 978-960-9571-15-9 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Θεματική Ενότητα Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθε τα πάντα για το AIDS

Μάθε τα πάντα για το AIDS Μάθε τα πάντα για το AIDS Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εγκαινίασε μια σειρά διαδραστικών εκδηλώσεων επικοινωνίας με τους νέους, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Σε αυτό το πλαίσιο, διοργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΠΕΝ404 Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Εξαδακτύλου Νίκη-Αθηνά Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικότητα και σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική καθυστέρηση. Μια πιλοτική έρευνα σε γονείς»

ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικότητα και σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική καθυστέρηση. Μια πιλοτική έρευνα σε γονείς» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Σεξουαλικότητα και σεξουαλική εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό ή/ και νοητική

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα