ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ"

Transcript

1 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ

2 Σύντοµο Ιστορικό Η εταιρεία ΚΡΕΚΑ Α.Ε. είναι µια καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής κρέατος ιαθέτει σύγχρονες εγκεκριµένες εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων, σφαγείου, τυποποίησης κρέατος στην Καβάλα, στα Ιωάννινα και Αθήνα Είναι από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες τροφίµων στην Ελλάδα. Εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Χ.Α.Α. ιαθέτει πιστοποιηµένα προϊόντα από εγκεκριµένους φορείς πιστοποίησης

3 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ιασφάλιση ποιότητας & ασφάλειας προιόντος 2. Προστασία του περιβάλλοντος ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Εθνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία σε Θέµατα Περιβάλλοντος Νέες Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ιαχείρισηςαποβλήτων (υγρά, στερεά) Συµµόρφωση µε Περιβαλλοντικά Πρότυπα (ISO 14001, EMAS) Εξοικονόµηση ενέργειας (ΑΠΕ)

4 Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Προβλήµατα 1. Η αλλαγή του κλίµατος 2. Η συνεχώς αυξανόµενη παραγωγή στερεών αποβλήτων 3. Ηρύπανση/ υποβάθµισητουεδάφους/ αέρα/ υδάτων 4. Η µείωση της βιοποικιλότητας/ καταστροφή ενδιαιτηµάτων 5. Η υπερεκµετάλλευση & εξάντληση των φυσικών πόρων 6. Η ενεργειακή κρίση Όλα αυτά απειλούν και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και έχουν αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο και τον πολιτισµό του. Άµεση Ανάγκη Λήψης Μέτρων για την Προστασία του Περιβάλλοντος & Εξεύρεση περιβαλλοντικά αειφόρων λύσεων

5 Σχεδιασµός συστήµατος Βασικότερες επιδιώξεις σχεδιασµού της εταιρείας: 1. Η προστασία του περιβάλλοντος & της δηµόσιας υγείας 2. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής 3. Η µείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων 4. Η µείωση του λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεων & εξοικονόµηση ενέργειας µε την παραγωγή βιοαερίου 5. Η παραγωγή, εξοικονόµηση και εκµετάλλευση της παραγόµενης θερµικής/ ηλεκτρικήςενέργειας 6. Η παραγωγή & διάθεση οργανικού λιπάσµατος ως βελτιωτικού εδάφους σε καλλιέργειες 7. Η χρησιµοποίηση του υγρού κλάσµατος για ελεγχόµενη υδρολίπανση λόγω των πλούσιων συστατικών που εµπεριέχουν

6 Απόβλητα ζωικής & φυτικής προέλευσης που διαχειρίζεται η µονάδα βιοαεριου Μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων Τεµαχιστήρια Ιλύς από µονάδες επεξ/σίας Μονάδες Αλιευµάτων Ζωικά & Φυτικά Απόβλητα Ενεργειακές Καλλιέργειες Σφαγεία Βιοµηχανίες γάλακτος Φυτικά Υπολείµµατα Καταστήµατα λιανικής πώλησης τροφίµων Κρεοπωλεία

7 Υποστρώµατα για την αναερόβια χώνευση/ ΕΚΑ Στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα Περιγραφή Αποβλήτων Απόβλητααπόγεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρακαιαλιεία Απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίµων ζωικής προέλευσης Απόβλητα από την προετοιµασία και επεξεργασία φρούτων, κακάο, κτλ Απόβλητα από την διεργασία παραγωγής ζάχαρης Απόβλητα από την βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων Απόβλητα από βιοµηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και µη ποτών Απόβλητα από την αναερόβια επεξ/σία αποβλήτων Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων ΚατηγορίαΑποβλήτων (ΕΚΑ) 2001/118/ΕΚ

8 Περιβαλλοντική Πολιτική & διαχείριση αποβλήτων Κύριο νοµοθετικό πλαίσιο Καν. 1774/2002/ΕΚ για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ΚΥΑ / για παροχή οδηγιών για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων που παράγουν ή διαχειρίζονται ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο Καν. 808/2003/ΕΚ για την τροποποίηση του καν. 1774/2002/ΕΚ Π.. 211/06 για συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του κανονισµού 1774/2002/ΕΚ ΚΥΑ Η.Π /725/06 για µέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ΚΥΑ Η.Π /2727/2003. Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Οδηγία Πλαίσιο 2006/12/ΕΚ για τα απόβλητα (προτεραιότητες α) πρόληψη- µείωση, β) ανάκτηση υλικών/ ανακύκλωση, γ) ανάκτησηενέργειας ΚΥΑ Η.Π /3508/02 για µέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή αποβλήτων Ν. 3468/2006 για παραγωγή ηλεκτρικής/ θερµικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

9 Παράρτηµα II-α : ιάθεση των υλικών κατηγορίας 1 (Κανονισµός 1774/ άρθρο 4-2) Αποτεφρωτικός ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ Κλίβανος ιαχείριση Ζωικών Αποβλήτων Κατηγορίες Τρόποι ιάθεσης ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 Υπολείµµατα τροφίµων Μονάδα Μεταποίησης Υλικών Κατηγορίας 1 Με εξαίρεση ζώα µε υπόνοια ή διαπιστωµένα µε ΜΣΕ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ Πτώµατα Ζώων συντροφιάς 133 C- 20 mn - 3 bars ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΑΦΗ Παράρτηµα II-β : ιάθεση των υλικών κατηγορίας 2 (Κανονισµός 1774/2002 -άρθρο 5-2) ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 Ενσίρωση ψαριών, Κυνηγετικά τρόπαια Μονάδα παραγωγής τεχνικών προϊόντων Κόπρος, Περιεχόµενο πεπτικού συστήµατος, Γάλα και πρωτόγαλα ΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βιοαέριο ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ Μονάδα Μεταποίησης Υλικών Κατηγορίας C- 20 mn - 3 bars ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΕΛΑΙΟΧΗΜΙΚΑ (πλην φαρµακευτικής χρήσης) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ Παράρτηµα II-γ : ιάθεση των υλικών κατηγορίας 3 (Κανονισµός 1774/2002 -άρθρο 6-2 ) ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 Βιοαέριο ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Μονάδα παραγωγής τεχνικών προϊόντων Μονάδα µεταποίησης υλικών κατηγορίας 3 Μονάδα παραγωγής ζωοτροφώνγια ζώα συντροφιάς ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ, ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Πηγή: Αριθ.πρωτ /23 εκ Υπ. ΑγροτικήςΑνάπτυξης & Τροφίµων

10 Βέλτιστη Επιλογή συστήµατος Κατασκευή Αποτεφρωτικού Κλιβάνου για την διαχείριση: 1. Πτωµάτων ζώων - εµβρύων 2. Υλικών κατ. 1, επικίνδυνων για την δηµόσια υγεία 3. Οστών σε µεγάλες ποσότητες Κατασκευή Μονάδας Βιοαερίου για την διαχείριση: 1. Υλικών κατ. 2 & 3 & Στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα (ΕΚΑ) σύµφωνα µε 2001/118/ΕΚ 2. Κοπριάς, Γάλακτος, Ακατάλληλων προς Κατανάλωση Τροφίµων 3. Λάσπης (ιλύς) από βιολογικό Η µονάδα αναερόβιας επεξεργασίας αφορά: Α) Θερµική αδρανοποίηση των στερεών ζωικών υποπροϊόντων καθώς και των εσχαρωµάτων από την υφιστάµενη µονάδα αερόβιου βιολογικού καθαρισµού Β) Αναερόβια Χώνευση Μείγµατος - των ήδη αδρανοποιηµένων ζωικών αποβλήτων - παραγόµενων λασπών από την µονάδα βιολογικού - της κοπριάς που προέρχεται από χώρους εκτροφής

11 Πλεονεκτήµατα Μονάδας Βιοαεριου Μπορεί να διαχειρίζεται υλικά κατ. 2 & 3, αφού προηγουµένως υποστούν θερµική επεξεργασία σε µονάδα µεταποίησης/ αδρανοποίησης βάσει καν. 1774/2002/ΕΚ Ελεγχόµενη αναερόβια χώνευση σε κλειστές δεξαµενές (αντιδραστήρες) Μείωση των εκποµπών CO2 λιγότερη διαφυγή αέριων εκποµπών Αποφυγή ρύπανσης υδάτινων πόρων υνατότητα επεξεργασίας κοπριάς και λάσπης από βιολογικό καθαρισµό Σταθεροποίηση λάσπης Παραγωγή βιοαερίου και αξιοποίηση του για παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε συγκρότηµα συµπαραγωγής Παραγωγή βελτιωτικού εδάφους για χρήση σε καλλιέργειες Μηδενική παραγωγή αποβλήτων, 100 % ανακύκλωση αποβλήτων και αποφυγή επιβάρυνσης ΧΥΤΑ Χαµηλότερο κόστος λειτουργίας από άλλες µεθόδους λόγω ότι στην αναερόβια χώνευση δεν απαιτούνται υψηλές θερµοκρασίες και λόγω της ανάκτησης ενέργειας

12 Μειονεκτήµατα Μονάδας Βιοαερίου Υψηλό κόστος επένδυσης Απαιτείται µεγαλύτερη χρήση γης για την εγκατάσταση της µονάδας υνητικά προβλήµατα οσµών κατά την διαδικασία θερµικής αδρανοποίησης Η εγκατάσταση του βιοαερίου είναι µια σύνθετη µονάδα, γι αυτό και απαιτείται συνεχής και συστηµατικός έλεγχος/ µέτρηση των κρίσιµων παραµέτρων για την καλή λειτουργία της αναερόβιας χώνευσης εν µπορεί να διαχειριστεί επικίνδυνα απόβλητα, υλικά κατ. 1, γιατί σε περίπτωση ανάµειξης υλικών µε επικίνδυνα, το τελικό προϊόν δεν θα µπορεί να διατίθεται ως εδαφοβελτιωτικό αλλά θα πρέπει να υφίστανται αποτέφρωση

13 Κλίβανος Αποτέφρωσης περιστροφικού πυρολυτικού τύπου µε ανάκτηση θερµότητας Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Φόρτωσηπρωτογενούςθαλάµου: 4.400,00 lit Συνολική ισχύς 9,00 KW υναµικότητα καύσης Kg/h 1 η Καύσησεθερµοκρασία 880 C 2 η Καύσησεθερµοκρασία 1300 C Κωδικόςέγκρισης: 63Υ123EL55HP

14 Μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων εδαφοβελτιωτικού & βιοαερίου Φάσεις Επεξεργασίας του Συστήµατος 1. Προεπεξεργασία των υποπροιόντων σφαγής/αποβλήτων (Συγκέντρωση Πολτοποίηση - Αποστείρωση µε την µέθοδο 1 σύµφωνα µε καν. 1774/2002/ΕΚ Συγκέντρωση & ΤροφοδοσίαΑναερόβιουαντιδραστήρα) 2. Προεπεξεργασία κοπριών/ λασπών/ υλικών κατ. 3/ υγρά απόβλητα (Συγκέντρωση & Ανάµειξη του µείγµατος - Τροφοδοσία Αναερόβιου αντιδραστήρα) 3. Αναερόβια Επεξεργασία στον αντιδραστήρα µε παραγωγή βιοαερίου που χρησιµοποιείται για παραγωγή θερµικής/ ηλεκτρικής ενέργειας 4. ιαχωρισµός υγρών/ στερεών µέσω φυγοκέντρισης & αφυδάτωσης µε παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και υγρών που οδηγούνται προς επεξεργασία στην µονάδα βιολογικού καθαρισµού ΚωδικοίΈγκρισηςΜονάδας: 47Y2EL55M, 58Y2EL55BA, 59Y23EL55CO

15 ιάγραµµαροήςπαραγωγής Παραλαβή Ζωικών Υποπροϊόντων Π Ρ Ο Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Ι Α Σπαστήρας Α (Σωµατίδια 40 mm) Σπαστήρας B (Σωµατίδια 8 mm) οχείο Ανάµιξης Αίµα, εσχαρίσµαταβιολογικού Κοχλιοµεταφορέας Κοχλιοµεταφορέας Επιστροφή µή αποστειρωµένου µείγµατος Κροκύδωση µίγµατος Αποστείρωση µίγµατος Θ=133 C & P=3 bar οχείο Τροφοδοσίας Βιοαντιδραστήρα Βιοαντιδραστήρας (Αναερόβια Χώνευση) Ταινιοφιλτροπρέσσα Αντλία Αντλία Λάσπες Βιολογικού Κοπριές Καθαρά υγρά Στερεό κλάσµα Υγρό κλάσµα Τελική ιάθεση Βιολογικός

16 ΜονάδαΒιοαερίου

17 Μονάδα Βιοαερίου

18 ΜονάδαΒιοαερίου

19 Χωνευτήρας/ ιεργασία Αναερόβιας Επεξεργασίας Η επιλογή του τύπου του χωνευτήρα καθορίστηκε µε βάση το περιεχόµενο σε νερό και το περιεχόµενο σε ξηρή ουσία του χωνευµένου υποστρώµατος. Η αναερόβια χώνευση λειτουργεί µε δύο βασικά συστήµατα: υγρή χώνευση (κοπριά, λάσπη βιολογικού, υλικά κατ. 3 όπως γάλα) όταν το µέσο περιεχόµενο ξηρής ουσίας είναι <15% και την ξηρή χώνευση (στερεά µη επικίνδυνα ζωικά απόβλητα, βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα, φυτικά απόβλητα). Τύπος χωνευτήρα: οι δεξαµενές του βιοαντιδραστήρα είναι διαµορφωµένες σε µαιανδρώδη µορφή εµβολικής ροής, πλήρως στεγανές Η θέρµανση των αποβλήτων στην επιθυµητή θερµοκρασία (35 C-40 C) µεσοφυλική επεξεργασία γίνεται µε την βοήθεια εναλλακτών θερµότητας και τροφοδοτούνται από ζεστό νερό λέβητα Η συνολική ηµερήσια παροχή αποβλήτων προς τον αντιδραστήρα είναι 47m³/ηµέρα. Ο απαιτούµενος χρόνος παραµονής του αποβλήτου στον βιοαντιδραστήρα, υπό τις κατάλληλες συνθήκες (έλλειψη οξυγόνου, θερµοκρασία, ανάµειξη κτλ) έτσι ώστε να µεγιστοποιηθεί η απόδοση τηςµονάδαςεπεξεργασίαςκυµαίνεταιµεταξύ ηµέρες. Ο σχεδιασµός της µονάδας περιλαµβάνει δύο βιοαντιδραστήρες συνολικού όγκου 844 m³ (Μ Χ Π Χ Υ) 26 Χ 4 Χ 5 m για λόγους ασφαλείας, άρα εξασφαλίζεται χρόνος παραµονής 17,7 ηµερών.

20 Παραγόµενο βιοαέριο Είδος Υλικώνκατ. 2 & 3 m³/day TS % VS (% TS) gvs (m³biogas/ kg VS) Ποσότητα βιοαέριου (m³/day) Απόβλητα σφαγείου 3,50 12,00 50,00 0,33 106,62 Απόβλητα τρίτων 4,50 12,00 50,00 0,33 137,08 Κοπριές βουστασίου 12,00 20,00 50,00 0,25 461,54 Κοπριές τρίτων 19,50 18,00 45,00 0,25 607,50 Λάσπες βιολογικού 5,50 2,50 80,00 0,38 64,31 Νερό βιολογικού 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 47,00 m³/day 1377,04 m³/day

21 Μέση Σύσταση Βιοαερίου Συστατικό Χηµικός Τύπος Περιεκτικότητα (Vol. - %) Μεθάνιο CH % ιοξείδιο του Άνθρακα CO % Μονοξείδιο του Άνθρακα CO ίχνη Οξυγόνο Ο2 ίχνη Άζωτο Ν2 0-1 % Αµµωνία NH3 <1 % Υδρόθειο H2S 1-2 %

22 ΤεχνικάΧαρακτηριστικάΜονάδας Συνολικό κόστος επένδυσης 3,000,000 (50% επιδότηση από το Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών) Συνολική υναµικότητα Μονάδας Παραγωγή βελτιωτικού εδάφους Αναµενόµενη Παραγωγή βιοαερίου Παραγοµένη ηλεκτρική ενέργεια Παραγόµενη Θερµική ενέργεια 47 tn/ηµέρα 7 tn/ηµέρα 675 m³/day 1400 kwh/day 2275 kwh/day

23 Εξοικονόµηση Ενέργειας Συγκρότηµα συµπαραγωγής 80 KW

24 ΟργανικόΛίπασµα Το αναερόβιο compost είναι λίπασµα πλούσιο σε οργανικά υλικά τροποποιηµέναυπότηναπουσίαοξυγόνου. Αποφυγή χρήσης χηµικών φυτοφαρµάκων για λίπασµα σε καλλιέργειες καλαµποκιού, σιτηρών Βελτιώνει την υγεία του γεωργικού χώµατος και του φυτού, αποτρέπει τη διάβρωσηκαιδιατηρείτηνυγρασίακαιταθρεπτικάσυστατικάστοχώµα. Μπορεί να περιορίσει τις ανάγκες σε λίπασµα, να βελτιώσει την αποστράγγιση του χώµατος και να παρέχει µικροθρεπτικά συστατικά. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο φάσµα εφαρµογών, από την αγροτική γη που απαιτεί υψηλής ποιότητας προϊόντα, µέχρι εµπορική και βιοµηχανική γη και εργασίες εγγιωβελτιωτικής επανόρθωσης. ιατίθενται σε ιδιόκτητες εκτάσεις, σε τρίτους καλλιεργητές βιολογικών ή µη καλλιεργειών

25 Ανακύκλωσηαποβλήτων Τι κερδίζουµε µε την ανακύκλωση ως επιχείρηση; Ταοφέληµετηνανακύκλωσηδενείναιµόνοάµεσαοικονοµικά. Είναικυρίωςπεριβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση αποβλήτων έχουµε πετύχει σε µεγάλο βαθµό: Να επαναχρησιµοποιήσουµε πρώτες ύλες από τα ακατάλληλα απορρίµµατα µε αποτέλεσµα να εξοικονοµούµε φυσικούς πόρους και να καταναλώνουµε λιγότερη ενέργεια. Να µειώσουµε τον όγκο των απορριµµάτων τα οποία καταλήγουν στους χώρους υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) µε αποτέλεσµα να επιµηκύνεται ο χρόνος ζωής τους. Να προστατεύσουµε το περιβάλλον και να αναβαθµίσουµε την ποιότητα ζωής µας Να δηµιουργήσουµε νέες θέσεις εργασίας Έσοδα από ανακύκλωση/επαναχρησιµοποίηση Εξοικονόµηση ενέργειας

26 Κοινωνικά Οφέλη από µονάδα βιοαερίου Μείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου & παγκόσµιας αύξησης θερµοκρασίας πλανήτη (αντιµετώπιση κλιµατικής αλλαγής) Ανανεώσιµη ενεργειακή πηγή (παραγωγή βιοαερίου)/ ανάκτηση ηλεκτρικής/ θερµικής ενέργειας Αειφόρος διαχείριση αποβλήτων Μείωση/ Ανακύκλωση των αποβλήτων Προστασίατουπεριβάλλοντος (αποφυγήρύπανσης/ υποβάθµισηςεδάφους, υδάτων, αέρα) Προστασία της δηµόσιας υγείας Βελτίωση ποιότητα ζωής Εξοικονόµηση φυσικών πόρων ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

27 Περιβαλλοντικά/ Οικονοµικά Οφέλη Επιχείρησης Κέρδη από την εξοικονόµηση φυσικών πόρων (π.χ. µείωση κατανάλωσης πρώτων και βοηθητικώνυλών, ενέργειας, νερού, υλικώνσυσκευασίαςκ.λ.π.) Μείωση του κόστους επεξεργασίας και απόρριψης λυµάτων και παραπροϊόντων. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων λόγω δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το κοινό αφού είναι σε θέση να τεκµηριώνει αποτελεσµατικά την περιβαλλοντική της αξιοπιστία. Αναγνώριση και επίλυση των προβληµάτων από την ίδια την επιχείρηση προλαµβάνοντας την παρέµβαση εξωτερικών φορέων. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, καθώς και ολοκλήρωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε συνδυασµό µε κάποιο Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας Περιορισµός ρύπανσης. Παροχή τεκµηρίων στους πελάτες για την τήρηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης σε σχέση µε το περιβάλλον. Ανταπόκριση στις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές / κανονισµοί. Οφέλη από τη διάθεση στην αγορά «φιλικών προς το περιβάλλον» προϊόντων. Απόκτηση ανταγωνιστικού προνοµίου για αποτελεσµατικότερο marketing Ενίσχυση της αξιοπιστίας της επιχείρησης και περιορισµός των επαγοµένων κινδύνων από τη λειτουργία της. Ηπροστασίατουπεριβάλλοντοςείναιυπόθεσηόλωνµας & επιβάλλεται όλοι µας να συνεισφέρουµε µε κάθε τρόπο

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν

Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν η καθαρότερη παραγωγή ενέργειας T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Στοιχεία της έκδοσης Συγγραφείς Σιούλας Κωνσταντίνος, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen Ανασκόπηση κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN Information Material for financing bodies in Greece Υλικό πληροφόρησης για χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στην Ελλάδα D.3.6.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 Εταιρικό προφίλ Η ίδρυση της REnInvest το 2004 υλοποιεί την επιθυµία µιας οµάδας επαγγελµατιών του χώρου να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW.

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. Δ.Δ. Σαρακήνας, Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων Π Ρ Ο Ε Τ ΟΙΜ Α Σ Ι Α Ι π π ο κ ρ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας συνενέργεια (Γ.Γ.Ε.Τ. Γ' ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα) - Άξονας 4, Μέτρο 4.6, ράση 4.6.1. ρ. Μαρία Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ολοκληρωμένη Στρατηγική δράσεων, μέτρων και μέσων κατάλληλων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιμέλεια Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα

Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα Ο Δεκάλογος των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Ελλάδα του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD, Τμηματάρχη Ασφάλειας και Υγιεινής κατά τις Επιχειρήσεις, Διεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Α.Π.Σ. Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Στην Αθήνα, σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου 2012, οι πιο κάτω φορείς: 1. Το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα