LIFE OLEICO+ 07INF/IT/ Εναλλακτικές Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE OLEICO+ 07INF/IT/0000438. Εναλλακτικές Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων"

Transcript

1 LIFE OLEICO+ 07INF/IT/ LIFE07/INF/IT/00438 Νικ. Καλογεράκης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΙΑΓΕ Εναλλακτικές Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Κων. Χαρτζουλάκης Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών ΕΘΙΑΓΕ Νικ. Καλογεράκης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

2 Εισαγωγή Υφιστάμενη κατάσταση Στοιχεία για την παραγωγή ΥΑΕ στην Κρήτη: Υπάρχουν > 600 ελαιουργεία Η πλειοψηφία είναι φυγοκεντρικά 3-φάσεων Ο λόγος παραγωγής ΥΑΕ προς επεξεργαζόμενο καρπό για τα συστήματα 3-φάσεων είναι περίπου 1:1 Παραγωγή tn ΥΑΕ ετησίως σε περίπου 4-5 μήνες Το πρόγραμμα OLEICO + Ενημέρωση παραγωγών και ιδιοκτητών ελαιουργείων για το περιβαλλοντικό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης των «αποβλήτων» των ελαιουργείων στο περιβάλλον. Δημοσιοποίηση των υφιστάμενων τεχνολογιών επεξεργασίας/αξιοποίησης των «αποβλήτων» των ελαιουργείων. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. Συμμετέχουν: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία

3 Υφιστάμενη κατάσταση Η σημερινή πρακτική: Aποθήκευση σε ανοικτές δεξαμενές εξάτμισης - Άμεση διάθεση σε ρυάκια Πλεονεκτήματα: Χαμηλό ή μηδενικό κόστος Μειονεκτήματα: Μόλυνση επιφανειακών & υπογείων υδάτων Εστίες πολλαπλασιασμού εντόμων Δυσάρεστες οσμές ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο Για τη μείωση προβλημάτων εκπομπών οσμών πρέπει να αυξηθεί το ph με χρήση υδράσβεστου (CaO) ή με χρήση αποσμητικών. Οι λάσπες, μετά την εξάτμιση των υγρών μπορούν με κατάλληλη προ-επεξεργασία να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτίωση.

4 Μέθοδοι διαχείρισης-κριτήρια επιλογής Υπάρχει πληθώρα μεθόδων που έχουν προταθεί και δοκιμασθεί τα τελευταία 30 χρόνια: Αερόβιος, Αναερόβιος επεξεργασία με παραγωγή βιοαερίου Αποτέφρωση, Χρήση μεμβρανών Παραλαβή φυσικών χρωστικών, ανάκτηση φαινολών Παραγωγή εδαφο-βελτιωτικών Παρόλα αυτά στις περισσότερες τεχνικές διαχείρισης το κόστος (εγκατάστασης ή λειτουργίας) είναι απαγορευτικό για την εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα στη σημερινή μορφή των ελαιουργείων. Κριτήρια επιλογής Εστάλησαν ερωτηματολόγια και αναλύσαμε τις απαντήσεις Βασικό κριτήριο επιλογής: Να λειτουργεί σε ελαιοτριβείο και να είναι «αδειοδοτημένη» Μετά από ανάλυση καταλήξαμε σε 10 τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα Συνεχώς αναπτύσσονται και νέες τεχνολογίες

5 Νο 1: Κομποστοποίηση σε σειράδια ΕΘΙΑΓΕ Χώρα: Ισπανία, Περιοχή: Guadalcazar, Córdoba Εταιρεία: Aceites Cotobajo EXP Agric. S.A. Ποσότητα: m3 διφασικού πυρήνα κατ έτος. Εισερχόμενα υλικά: 40% διφ. Πυρήνα + 40% κοπριά από κοτόπουλα + 20% άχυρα και φύλλα Προϊόντα: Οργανική (βιολογική) κομπόστα Αερόβια κομποστοποίηση κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Τεχνικά προβλήματα: - Ανομοιογένεια πρώτων υλών - Δυσοσμία κατά την αρχική περίοδο Επένδυση: 300,000 για έργα πολ. Μηχ. 300,000 για μηχανή ανάδευσης Λειτουργικά έξοδα: 6 ώρες/βδομάδα Χ 15 /ώρα Κόστος παραγωγής: /kg-compost (μειώνεται στα 0.03 /kg > τ)

6 Νο 2: Ηλεκτρο-κροκκίδωση Χώρα: Ισπανία, Περιοχή: Jaén Εταιρεία: CYCLUS ID Ποσότητα: 2 m3/h m 3 /έτος. Εισερχόμενα υλικά: κατσίγαρος (από φυγοκέντρηση δι-φασικού πυρήνα) Προϊόντα: Νερό με χαμηλό COD (~1500 mg/l) δεκτό από τις ΔΕΥΑ Τεχνικά προβλήματα: - Διάθεση λάσπης σε ΧΥΤΑ - Απόνερα σε βιολογικό Επένδυση: 100,000 συνολικά Λειτουργικά έξοδα: / m3 Ειδικευμένο προσωπικό 2h/ημέρα Χρήση γης: 25 m 2 εντός του ελαιουργείου

7 Νο. 3: Εξάτμιση Υδρόλυση Οξείδωση Μονάδα E.H.O. Χώρα: Ελλάδα, Περιοχή: Λακωνία Εταιρεία: ENVITEC S.A. Ποσότητα: 30 m 3 /ημέρα (μέγιστη) Εισερχόμενα υλικά: κατσίγαρος Προϊόντα: Νερό άρδευσης (80-85%) Βιο-καύσιμα με θερμική δύναμη kcal/kg (σε μορφή «πούδρας» Τεχνικά προβλήματα: - Εξειδικευμένο προσωπικό - Υψηλό κόστος Επένδυση: / m 3 Λειτουργικά έξοδα: 3-5 / m 3 προσωπικό ένας χειριστής ανά βάρδια Χρήση γης: Πολύ μικρή (<100 m 2 ) Αναμενόμενα Έσοδα: 40 /ton βιο-καυσίμου

8 Νο 4: Φυτο-εξυγίανση ΕΘΙΑΓΕ Χώρα: Ιταλία, Περιοχή: Terni Εταιρεία: ISRIM S.C.a r.l. Ποσότητα: m 3 /έτος Εισερχόμενα υλικά: κατσίγαρος Προϊόντα: Ξυλεία Τεχνικά προβλήματα: - Αρχικό κόστος επένδυσης - Απαιτείται μεγάλη έκταση γης Επένδυση: / m 3 Λειτουργικά έξοδα: 0.2 / m 3 /έτος Δεν απαιτείται προσωπικό Χρήση γης: 1,5 2 m 2 /m 3 Αναμενόμενα έσοδα: 0.1 / m 3 /year (από ξυλεία)

9 Νο 5: Συν-κομποστοποίηση αποβλήτων ΕΘΙΑΓΕ Χώρα: Πορτογαλία, Περιοχή: Herdade da Bemposta Εταιρεία: EPDRS. Εισερχόμενα υλικά: 40 κλαδιά ελιάς+ 25 κλαδιά αμπελώνες + 40 πυρήνα + 5 φύλλα + 1 στράφυλα + 30 κοπριά από άλογα + 20 κοπριά από πρόβατα + 60m 3 κατσίγαρος+ 50 m 3 τυρόγαλα +10 m 3 απόβλητα οινοποιίας Προϊόντα: 251 tons/year κομπόστα Επένδυση: / t Λειτουργικά έξοδα: 60 / t Έσοδα: 50 /t (πώληση κομπόστας)

10 Νο 6: Εφαρμογή ΥΑΕ στο έδαφος ΕΘΙΑΓΕ Οι μηχανισμοί αποδόμησης και η ρυθμιστική ικανότητα του εδάφους μπορούν να χρησιμεύσουν σαν ένα φυσικό σύστημα επεξεργασίας των ΥΑΕ Πλεονεκτήματα: Χαμηλό κόστος εφαρμογής Επιστροφή των ανόργανων στοιχείων (κυρίως Κ) στο έδαφος Αποδόμηση του οργανικού μέρους των ΥΑΕ χωρίς ρύπανση των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων Ιταλική Οδηγία: 8-10 m3 κατσίγαρου / στρέμμα / έτος Πορτογαλική Οδηγία (πρόσφατη): 5 m3 κατσίγαρου / στρέμμα / έτος Ελληνική Οδηγία: Δεν υπάρχει

11 Χειρισμοί: ΜΑΡ: Μάρτυρας (Χωρίς εφαρμογή ΥΑΕ) Εφαρμογή σε ελαιώνες Η εφαρμογή ΥΑΕ στο έδαφος είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες. Στο Ινστιτούτο μελετήθηκε η διάθεση των ΥΑΕ σε ελαιώνα στα πλαίσια ενός προγράμματος της Ε.Ε. ΥΑΕ: Εφαρμογή νωπών ΥΑΕ (μετά από μηχανικό διαχωρισμό ή μετά 24 ώρες σε δεξαμενή καθίζησης) κατά τη διάρκεια του χειμώνα (Νοέμβριος-Μάρτιος) Εφαρμογή ΥΑΕ στο πείραμα στον αγρό Περίοδος εφαρμογής ΥΑΕ 1 η 2 η 3 η Αριθμός εφαρμογών 3 x 5 x 5 x και δόση 300 lt/δέντρο 300 lt/δέντρο 300 lt/δέντρο Ετήσια δόση 900 lt/δένδρο 1500 lt/δένδρο 1500 lt/δένδρο 25 m 3 /στρ. 416 m 3 /στρ. 416 m 3 /στρ.

12 Πείραμα στα λυσίμετρα 6 m 2 m Συλλογή νερού στράγγισης σε βάθος 2 m Διαστάσεις Λυσιμέτρου: Επιφάνεια: 30 m 2 Βάθος: 2 m Δέντρα: Αριθμός: 1/χειρισμό Ηλικία: 20 έτη Ποικιλ.: Καλαμών Χειρισμοί: ΛΜΑΡ ΛΥΑΕ Διάρκεια: Δεκ Μάιος 2003 Ιδιότητες του εδάφους: Ίδιες με το πείραμα του αγρού

13 Αποτελέσματα Αναλύσεις εδάφους Η εφαρμογή ΥΑΕ δεν επηρέασε τις περισσότερες παραμέτρους του εδάφους (ph, EC, N, P, Na). Μετά από 3 περιόδους εφαρμογής παρατηρήθηκε σημαντική Αύξηση του Κ Εδαφικό K (mg/kg) ΜΑΡ 0-25cm ΜΑΡ 25-50cm ΥΑΕ 0-25cm ΥΑΕ 25-50cm Έτος Γράφημα 1. Αλλαγή στη συγκέντρωση Κ στο έδαφος στα 0-25 και cm

14 24 Αποτελέσματα Αναλύσεις εδάφους Η εφαρμογή ΥΑΕ αύξησε μετά την εφαρμογή των ΥΑΕ τις φαινόλες στο έδαφος, που στη συνέχεια όμως μειώθηκαν στα επίπεδα του μάρτυρα Φαινόλες (mg/kg) ΥΑΕ 0-25cm ΥΑΕ 25-50cm Έτος Γράφημα 2. Αλλαγή στη συγκέντρωση φαινολών στο έδαφος στα 0-25 και cm

15 Φωτοσύνθεση (μmol CO2.m -2.s -1 ) Αποτελέσματα Φωτοσύνθεση ΜΑΡ ΥΑΕ Έτος Γράφημα 3. Αλλαγή στη φωτοσύνθεση με την πάροδο του χρόνου στο μάρτυρα και στα φυτά που δέχτηκαν εφαρμογή ΥΑΕ

16 Αποτελέσματα Καρποί Πίνακας 3. Επίδραση της εφαρμογής ΥΑΕ στην παραγωγή, το ποσοστό λαδιού και τη συγκέντρωση Κ στον καρπό ύστερα από 4 περιόδους εφαρμογής Χειρισμός Παραγωγή (kg/δέντρο) Ελαιοπεριεκτικότητα (%) Κ (%) ΜΑΡΤ 32,2 17,4 3,0 ΥΑΕ 33,9 16,6 3,1 NS NS NS Οι τιμές αποτελούν το μέσο όρο από 4 δέντρα NS: Δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (α=0,05) Η παραγωγή των ελαιοδέντρων και η σύσταση του καρπού δεν επηρεάσθηκαν από την εφαρμογή των ΥΑΕ

17 Αποτελέσματα -Αναλύσεις νερού στράγγισης Η σύσταση του νερού στράγγισης στα λυσίμετρα δεν επηρεάσθηκε από την εφαρμογή ΥΑΕ Πίνακας 4. Επίδραση της εφαρμογής ΥΑΕ στην σύσταση του νερού στράγγισης σε λυσίμετρα, ύστερα από 2 περιόδους εφαρμογής Παράμετρος ΜΑΡ ΥΑΕ ΜΑΡ ΥΑΕ ΜΑΡ ΥΑΕ ΜΑΡ ΥΑΕ ph 6,7 6,7 6,8 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 EC (ds/m) 3,7 4,0 4,2 3,7 4,5 3,9 3,6 3,5 K (ppm) 12,7 13,7 12,7 8,0 8,7 10,3 6,5 6,5 Na (ppm) COD (g/l) μ.ε. * μ.ε. μ.ε. μ.ε. μ.ε. μ.ε. μ.ε. μ.ε. Φαινόλες (g/l) * Η συγκέντρωση ήταν σχεδόν μηδενική και δεν εντοπιζόταν με ακρίβεια από τη συσκευή

18 Απαιτούμενη έκταση ελαιώνων Από πρακτικής απόψεως, η χρήση της μεθόδου απαιτεί επιφάνεια 36 στρεμμάτων (28 φυτά ανά στρέμμα) για να γίνει εφαρμογή του συνόλου της ποσότητας ΥΑΕ που παράγει ένα μέσο ελαιουργείο: Μέση ετήσια παραγωγή ΥΑΕ ανά ελαιουργείο: m 3 Έκταση που απαιτείται για την εφαρμογή της ετήσιας παραγωγής ΥΑΕ: 36 στρέμματα

19 Κόστος εφαρμογής Πίνακας 5. Ανάλυση των απαραίτητων επενδύσεων και του κόστους που θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ελαιουργείων με την υιοθέτηση της μεθόδου Πηγή εξόδων Κόστος Επενδύσεων Ετήσιο Κόστος Παρατηρήσεις Προσωπικό Ελκυστήρας 70 HP Δεξαμενή 2 m 3 με τρέιλερ Πρόσληψη εποχιακών εργατών για 3 μήνες Ετήσιο κόστος υπολογισμένο για περίοδο απόσβεσης 10 ετών Ετήσιο κόστος υπολογισμένο για περίοδο απόσβεσης 10 ετών Έξοδα συντήρησης & λειτουργίας μηχανημάτων Σύνολο

20 Αποτελέσματα Πρακτικές παράμετροι Το κόστος της μεθόδου κρίνεται λογικό, αφού με περίοδο απόσβεσης 10 ετών, για ένα τυπικό ελαιουργείο δεν ξεπερνά τα 0,008 /kg επεξεργαζόμενου καρπού Ετήσιο κόστος μεθόδου: Μέση ετήσια ποσότητα καρπών που επεξεργάζεται ένα ελαιουργείο: tn Κόστος ανά kg επεξεργαζόμενου καρπού: 0,008 Για την εφαρμογή απαιτείται α) προσαρμογή της νομοθεσίας στα νέα ερευνητικά δεδομένα, και β) μελέτη για κάθε περίπτωση με σκοπό τον καθορισμό των δόσεων, ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής

21 Σύγχρονες τάσεις 1. Μείωση του αριθμού ελαιουργείων (συνένωση, κλπ) ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας (εξαγωγής και επεξεργασίας υπο-προϊόντων) 2. Εκσυγχρονισμός ελαιουργείων (2 φάσεων, πιστοποίηση, κλπ) με ένταξη σε αναπτυξιακό νόμο 3. Εκσυγχρονισμός πυρηνελαιουργείων για επεξεργασία ελαιοπυρήνας με αυξημένη υγρασία. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ. Δρ Θάλεια Λαζαρίδου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ. Δρ Θάλεια Λαζαρίδου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ Δρ Θάλεια Λαζαρίδου Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ The Bioolea project is co-funded by the ERDF and by national funds of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Νικόλαος Καλογεράκης και Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία

ΗΟδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία των Νικολάου Καλογεράκη και Νικολάου Π. Νικολαΐδη Καθηγητές, Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΠΙΣΤΗΜΗ Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ&Φ.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ Επιβλέπων καθηγητής ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καβάλα 2010 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. «Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Αρ. Κουπονιού: 92518096 01 000141 Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. C(t)=C(0)/(k*t 0.5 +1) Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ;

ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; ΙΟΡ ΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι ελαιοτριβείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ ΗΜΑ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ & Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ολοκληρωμένη Στρατηγική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ολοκληρωμένη Στρατηγική δράσεων, μέτρων και μέσων κατάλληλων για τις

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείριση Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιμέλεια Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ GORE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ GORE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ GORE Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύστημα κομποστοποίησης της GORE λειτουργεί σε πάνω από 250 εγκαταστάσεις στον κόσμο, κάθε δυναμικότητας (από 2.500τόνους/έτος έως 1.000.000τόνους/έτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν

Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν η καθαρότερη παραγωγή ενέργειας T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα