Οδηγός Καλών Πρακτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Καλών Πρακτικών"

Transcript

1 Οδηγός Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ και φιλικότερης λειτουργίας προς την πόλη γειτονιά Έργο «ΤΗΙΝΚ GREEN» που χρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ ΕΖΕΣ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ (50%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (50%)

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο πλαίσιο του πολυσύνθετου ρόλου του, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) υλοποιεί το έργο «THINK GREEN», στόχος του οποίου είναι η αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση κ.α.) της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Ως μέρος του Προγράμματος «THINK GREEN» προβλέπεται η υλοποίηση της Δράσης: «Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων - μελών του ΕΒΕΑ», με έμφαση στις ΜΜΕ και μέρος του αντικειμένου της εν λόγω Δράσης αποτελεί το έργο «Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με ΜΜΕ και το Περιβάλλον & Αποτύπωση και Παρουσίαση Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ». Το έργο υλοποιήθηκε από την ένωση εταιριών «LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNATIONAL AE & ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ AE» και ένα από τα προϊόντα του είναι και ο παρών «Οδηγός Καλών Πρακτικών». Ο παρών «Οδηγός Καλών Πρακτικών» έχει στόχο, πέρα από την προβολή και προώθηση πρακτικών που θα επιφέρουν μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία των ΜΜΕ, να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και αναφοράς, για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και δυναμικότητας, για τη δική τους πορεία προς τη υιοθέτηση ενός νέου βιώσιμου «πράσινου» επιχειρηματικού μοντέλου που θα έχει ταυτόχρονα ως πυλώνες την κερδοφορία και την ανάπτυξη, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο όρος Καλές Πρακτικές αφορά ουσιαστικά οδηγίες, τεχνικές ή μεθοδολογίες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και εμπειρίας και η εφαρμογή τους έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί με ασφάλεια και αξιοπιστία σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 2

3 2. ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΩΝ ΜΜΕ Η λειτουργία κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα και το μέγεθός της, έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, καθώς συνήθως χρησιμοποιεί κάποιον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.α.), χρησιμοποιεί αναλώσιμες πρώτες ύλες (όπως χαρτί, μελάνι εκτυπωτή, πλαστικό κ.α.), αναλώνει ενεργειακούς πόρους (για φωτισμό, θέρμανση, ψύξη, κ.ά.), παράγει και διαθέτει απόβλητα, ενδεχομένως παράγει θόρυβο κτλ. Το σωρευτικό επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη λειτουργία των ΜΜΕ που αποτελούν πάνω από το 99% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι σημαντικό. Εκτιμάται π.χ. ότι στην Ελλάδα οι ΜΜΕ ευθύνονται για το 15-20% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή τους κατανάλωση. Συνεπώς, η ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση και η υιοθέτηση των αρχών της πράσινης επιχειρηματικότητας, αφορά και τις ΜΜΕ, η λειτουργία των οποίων επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τον όρο περιβαλλοντική διαχείριση, νοείται η διαχείριση όλων εκείνων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης οι οποίες έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Ενδεικτικά: Η παραγωγή προϊόντων: Περιλαμβάνει την εξόρυξη πρώτων υλών και την μετέπειτα επεξεργασία τους. Ως αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας, είναι η παραγωγή αποβλήτων (στερεά, υγρά και αέρια) τα οποία καταλήγουν στο περιβάλλον. Επιπλέον, τα προϊόντα τα οποία παράγονται, αφού χρησιμοποιηθούν, θα καταλήξουν ως απόβλητα στο περιβάλλον. Οι δραστηριότητες γύρω από την παραγωγική διαδικασία: Περιλαμβάνουν τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, αλλά και τη συσκευασία και μεταφορά των προϊόντων και έχουν πλήθος σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 3

4 Η παροχή υπηρεσιών: Έχει παρόμοιες με τις προαναφερθείσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούν διάφορα προϊόντα, κυρίως ως αναλώσιμα, αλλά και ενέργεια για να επιτύχουν την παραγωγή των υπηρεσιών τους. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας είναι διαδεδομένη η άποψη ότι το κόστος υιοθέτησης πρακτικών πράσινης επιχειρηματικότητας είναι μεγάλο και μια μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτό. Ωστόσο: Οι περισσότερες περιβαλλοντικές πρακτικές δεν σχετίζονται πάντα με υψηλό κόστος, αλλά κυρίως με αλλαγή φιλοσοφίας. Δεν έχει βάση το «να κάνουμε περισσότερα πράγματα» αλλά το «να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς». Πρακτικές όπως η ανακύκλωση, η συνετή χρήση πόρων, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πρώτων υλών, η χρησιμοποίηση ενεργειακών λαμπτήρων, η «έξυπνη» θέρμανση των κτηρίων και πολλές άλλες, όχι μόνο δεν απαιτούν πόρους, αλλά αντίθετα, έχει αποδειχτεί ότι μειώνουν άμεσα το κόστος παραγωγής και λειτουργίας μιας επιχείρησης Πρακτικές που συνοδεύονται από υψηλό κόστος, όπως η αγορά σύγχρονου και ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, αποδίδουν κέρδος μακροπρόθεσμα και πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιπες επενδύσεις της επιχείρησης Στην αξιολόγηση «κόστους - οφέλους» θα πρέπει να υπολογιστούν και οφέλη που δεν αποτιμώνται οικονομικά, όπως η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, η αποφυγή ποινών, η δημιουργία καλών σχέσεων με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και με δημόσιους και ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ή συλλογικούς φορείς. Γενικά, οι καλές πρακτικές μπορούν να βρουν εφαρμογή σε κάθε φάση του Συστήματος Περιβαλλοντικών Εισροών Εκροών σε μια Επιχείρηση. Κάθε Επιχείρηση είναι σκόπιμο να επανεξετάσει όλο το πλέγμα που συνθέτει αυτό το Σύστημα και να αποκτήσει εικόνα της ποσότητας και του κόστους (αλλά και της ποιότητας) των εισροών και εκροών. Ακόμα και μικρές αλλαγές στο προαναφερόμενο Σύστημα ενδέχεται να έχουν μεγάλο όφελος τόσο για την Επιχείρηση όσο και για την κοινωνία. Πράσινη Επιχειρηματικότητα είναι εκείνη η μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα είναι από τους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής, ενώ εδραιώνεται σταδιακά και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις κοινοτικές πολιτικές αλλά και εκμετάλλευσης των σχετικών ευκαιριών χρηματοδότησης που προκύπτουν μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 4

5 Οι αλλαγές αυτές μπορεί να αφορούν από την εγκατάσταση ενεργειακά οικονομικών λαμπτήρων έως και την επανασχεδίαση μέρους ή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας. 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεωρείται ο ταχύτερος, αποτελεσματικότερος και οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος για τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας, άρα περιλαμβάνει κατ' επέκταση και την κατανάλωση καυσίμων. Εξασφαλίζει τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και επομένως τη μείωση των κλιματικών αλλαγών. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Επιλογή ηλεκτρικών συσκευών με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επιτυγχάνεται μείωση έως και 60% στην κατανάλωση ενέργειας και εξοικονόμηση έως και 35% ανά έτος στο κόστος λειτουργίας της κάθε συσκευής. Σημαντικό είναι πριν την αγορά μίας ηλεκτρικής συσκευής, ο καταναλωτής να αναζητά και να διαβάζει προσεκτικά την ειδική ενεργειακή ετικέτα της συσκευής που πρόκειται να αγοράσει. Συνιστάται, όπου είναι δυνατό, να προτιμούνται συσκευές ενεργειακής κλάσης Α+. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 5

6 Επιλογή ηλεκτρονικών συσκευών με πιστοποιημένη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Μπορεί να είναι ακριβότερες στην αγορά, αλλά κοστίζουν τελικά λιγότερο στη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Απενεργοποίηση των συσκευών γραφείου (υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά κ.ά.), όταν δεν χρησιμοποιούνται. Χρήση της «κατάστασης αναμονής» για εξοικονόμηση ενέργειας στον εξοπλισμό γραφείου. Π.χ., ένας υπολογιστής που παραμένει ενεργοποιημένος 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να χρησιμοποιείται. Η άχρηστη αυτή ενεργοποίηση στον υπολογιστή ή στην οθόνη, θα κοστίσει περίπου 15 ευρώ το έτος. Εάν είναι ενεργοποιημένη η «παθητική» λειτουργία αναμονής (stand-by), το σχετικό κόστος θα μειωθεί σε 3-6 ευρώ το έτος περίπου. Ομοίως, η ενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής σε φαξ έπειτα από 15 λεπτά αδράνειας θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας μέχρι 90% στη διάρκεια ενός έτους. Απενεργοποίηση των οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών αντί της ενεργοποίησης της προφύλαξης οθόνης. Σε μια οθόνη αναλογούν σχεδόν τα 2/3 της κατανάλωσης ενέργειας ενός υπολογιστή (85 watt κατά μέσο όρο). Παρότι οι περισσότερες προφυλάξεις οθόνης μπορούν να μειώσουν την ενέργεια κατά 10-20%, πρέπει να θεωρούνται προσωρινό μέτρο. Μια απενεργοποιημένη οθόνη δεν χρησιμοποιεί καθόλου ενέργεια. Κλείσιμο των συσκευών από τον κεντρικό διακόπτη (ON/OFF και όχι από το τηλεχειριστήριο, δηλαδή Stand-by). ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τακτική συντήρηση των εγκατεστημένων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης από εξειδικευμένο συνεργείο, πριν την έναρξη της χειμερινής ή της θερινής περιόδου. Έχει χαμηλό κόστος και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης. Αντικατάσταση του λέβητα/καυστήρα πετρελαίου με αντίστοιχο φυσικού αερίου ή βιομάζας (εφ' όσον είναι εφικτό). Έλεγχος του ότι οι καυστήρες και οι λέβητες έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό καθεστώς και το σήμα ενεργειακής πιστοποίησης. Η απόδοση του καυστήρα και του λέβητα είναι ίσως σημαντικότερη από την τιμή τους. Είναι σημαντικό η αγορά του καυστήρα να γίνεται με βάση την απόδοση, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί όσο μεγαλύτερη είναι αυτή, τόσο μικρότερο είναι το κόστος του καυσίμου. Μέριμνα ώστε οι μονάδες κλιματισμού να απενεργοποιούνται τις μη εργάσιμες ώρες: Είναι χρήσιμο να υπάρχον χρονοδιακόπτες συνδεδεμένοι με θερμοστάτες ώστε ο εξοπλισμός ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 6

7 κλιματισμού να απενεργοποιείται αυτόματα τις μη εργάσιμες ώρες και όταν δεν απαιτείται. Η χρήση του χρονοδιακόπτη βελτιστοποιεί τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης/θέρμανσης με βάση το ωράριο και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Διασφάλιση ότι τα παράθυρα παραμένουν κλειστά, ενώ λειτουργεί ο κλιματισμός (ή αντίστοιχα η θέρμανση): Στη διάρκεια του καλοκαιριού π.χ., εάν εισέλθει στο κτήριο θερμός εξωτερικός αέρας, ο θερμοστάτης και οι μονάδες κλιματισμού θα ενεργοποιηθούν αυτόματα. Έτσι, καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια από όση απαιτείται. Ελαχιστοποίηση του φορτίου ψύξης: Τα συστήματα κλιματισμού ελέγχονται για να διατηρούν τις θερμοκρασίες σε σταθερά και άνετα επίπεδα. Όσο περισσότερη θερμότητα παράγεται, τόσο πιο εντατικά πρέπει να λειτουργεί το σύστημα κλιματισμού, για να διατηρήσει την επιθυμητή χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό καταναλώνει ηλεκτρισμό και αυξάνει το λειτουργικό κόστος. Ελαχιστοποίηση της χρήσης εξοπλισμού που παράγει θερμότητα, όπως π.χ. υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτισμού και ψυγείων, όπου είναι δυνατόν. Εξασφάλιση ότι τα σώματα κεντρικής θέρμανσης δεν καλύπτονται από αντικείμενα, που η ύπαρξή τους οφείλεται σε αμέλεια ή σε διακοσμητικούς λόγους, για να μεγιστοποιείται η απόδοση της θέρμανσης: Τα καλοριφέρ, που καλύπτονται από αντικείμενα, χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια για να θερμάνουν τον αέρα στο δωμάτιο, καθώς η θερμότητα απορροφάται από τα αντικείμενα που εμποδίζουν και περιορίζουν την κυκλοφορία του (ζεστού) αέρα. Εγκατάσταση ανεμιστήρα οροφής: Ένας ανεμιστήρας οροφής έχει χαμηλό αρχικό κόστος (της τάξης των 100 ), ενώ μόλις που καταναλώνει την ενέργεια που χρειάζεται ένας κοινός λαμπτήρας. Ακόμα και στις περιπτώσεις που ο χώρος είναι κλιματιζόμενος, με τη χρήση ανεμιστήρων οροφής η κατανάλωση ενέργειας για την κάλυψη του ψυκτικού φορτίου ενός χώρου μειώνεται έως και 40%, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής που βρίσκεται το κτίριο. Διασφάλιση ότι οι θερμοκρασίες αντανακλούν τις απαιτήσεις του κτηρίου και της φύσης εργασίας: Τα κτήρια πρέπει να διατηρούνται σε διαφορετικές θερμοκρασίες σύμφωνα με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που εκτελούνται μέσα σ αυτά. Π.χ. τα γραφεία καλό είναι να έχουν θερμοκρασία 20 ο C το χειμώνα. Η μείωση των θερμοκρασιών κατά 1 ο C θα εξοικονομήσει περίπου 5-10% του καυσίμου. Μείωση των βαθμών στο θερμοστάτη: Ρύθμιση του θερμοσίφωνου στους 50 ο C (αντί για τους 60 ο C, κερδίζοντας έως και 35 ευρώ το χρόνο), του κλιματιστικού στους 26 ο C το καλοκαίρι και στους 20 ο C το χειμώνα, του ψυγείου στους 7 ο C, ενώ του καταψύκτη στους -18 ο C. Αν υπάρχει αυτόνομη θέρμανση στο χώρο, ρύθμιση του θερμοστάτη στους 20 ο C με κέρδος έως και 10 ευρώ στο μηνιαίο λογαριασμό. Γενικά, κάθε βαθμός μείωσης (το χειμώνα) ή αύξησης (το καλοκαίρι) του θερμοστάτη εξοικονομεί 5-10% ενέργειας και χρημάτων. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 7

8 Κλείσιμο του κλιματιστικού για λεπτά κάθε ώρα. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια και χρήματα, αφού η συσκευή δεν λειτουργεί, χωρίς η θερμοκρασία του χώρου να μεταβάλλεται αισθητά. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση διπλών υαλοπινάκων ή υαλοπινάκων χαμηλής εκπομπής (low-e). Οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση μπορούν να μειωθούν έως και 30%. Έλεγχος της θερμοκρασίας του κτηρίου, ειδικά το καλοκαίρι. Ο πιο απλός τρόπος για να διατηρηθεί ένας χώρος δροσερός είναι να εμποδίζεται η θερμότητα να μπει και να αποθηκευτεί στους εσωτερικούς χώρους. Η θερμότητα προέρχεται πρωτίστως από την ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στους τοίχους και τα ανοίγματα και δευτερευόντως από διάφορες άλλες εσωτερικές πηγές (π.χ. φωτισμός, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.). Μπορεί να αποφευχθεί η συσσώρευση της θερμότητας στο χώρο και, κατά συνέπεια, η αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας με τέσσερις τρόπους: Απομάκρυνση της ήδη συσσωρευμένης θερμότητας: Αξιοποίηση του φυσικού δροσισμού και του νυχτερινού αερισμού του κτηρίου. Όπου είναι εφικτό πρέπει να αερίζεται το εσωτερικό του κτηρίου τη νύχτα όταν η εξωτερική θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλή, αποβάλλοντας έτσι τη θερμότητα που συσσωρεύεται στους εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο διαμπερής νυχτερινός δροσισμός μπορεί να μειώσει το ψυκτικό φορτίο ενός κτηρίου μέχρι 80%. Περιορισμός των εσωτερικών πηγών θερμότητας: Ο φωτισμός, αλλά και η χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μπορούν να ανεβάσουν αισθητά τη θερμοκρασία μέσα στο χώρο και αυτό είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητο τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Το πρόβλημα μετριάζεται αν χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες και συσκευές που εξοικονομούν ενέργεια. Π.χ. ένας κλασικός λαμπτήρας πυρακτώσεως, μετατρέπει το 80% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα, την οποία ακτινοβολεί στο χώρο ζεσταίνοντάς τον άσκοπα. Χρησιμοποιώντας τους νέους ενεργειακούς λαμπτήρες (π.χ. συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού) αποφεύγεται αυτή η επιπλέον θερμότητα. Μέριμνα για τη θερμομόνωση του κτηρίου: Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή και στους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου (ειδικότερα για κτήρια κατασκευής πριν το 1980 που δεν διαθέτουν ικανοποιητική μόνωση) και αντικατάσταση των μονών τζαμιών με διπλά, εξασφαλίζοντας 15-40% εξοικονόμησης ενέργειας. Κλείσιμο τυχόν χαραμάδων σε πόρτες και παράθυρα με κατάλληλο μονωτικό υλικό, ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες του εμπορίου ή σιλικόνη. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 8

9 Κλείσιμο των εξώφυλλων των παραθύρων (παντζουριών) και των κουρτινών τις κρύες νύχτες του χειμώνα, για να διατηρείται η ζέστη μέσα στο χώρο. Τοποθέτηση συστήματος ενεργειακού ελέγχου των κτηρίων - BEMS (Buildings Energy Management Systems). Είναι ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου που ρυθμίζει τη θέρμανση, το δροσισμό, τον αερισμό, καθώς και το φωτισμό ενός κτηρίου, ώστε να επιτυγχάνεται πάντοτε η ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση και ταυτόχρονα τα βέλτιστα επίπεδα θερμικής και οπτικής άνεσης. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ Ρύθμιση του φωτισμού ανά θέση εργασίας μείωση της συνολικής απαίτησης φωτισμού. Μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση έως και 35% Εκμετάλλευση ηλιακού φωτός και κατάλληλη ένταση φωτισμού ανά θέση εργασίας. Ο υπερβολικός φωτισμός μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβής για τον άνθρωπο (πονοκέφαλοι, κουρασμένα μάτια κ.ά.) όσο και ο ανεπαρκής και επιπλέον κοστίζει και πολύ περισσότερο. Ελάττωση έντασης φωτισμού κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων εργασίας Ανάδειξη φυσικού φωτισμού (ελαχιστοποίηση των τεχνητών μέσω φωτισμού). Τακτικός καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Επιλογή λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης. Αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων με σύγχρονους χαμηλής κατανάλωσης εξασφαλίζοντας έτσι 8-15 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους κοινούς λαμπτήρες (πυρακτώσεως), καθώς και 4-5 φορές λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Εγκατάσταση λαμπτήρων με μεγάλη φωτεινή ισχύ (υψηλή απόδοση λαμπτήρα ανά μονάδα ισχύος Lumen / Watt) Χρήση ανοιχτών χρωμάτων (με μεγάλη ανακλαστική ικανότητα) σε τοίχους, δάπεδα και οροφές Εγκατάσταση χρονοδιακοπτών σε χώρους που συνήθως ξεχνιούνται τα φώτα ανοιχτά, χωρίς να χρειάζεται (π.χ. κλιμακοστάσια). Χρήση ηλεκτρονικών εκκινητών (starters) που χαρίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στους λαμπτήρες. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 9

10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Χρήση συστημάτων ελέγχου φωτισμού. Τοποθέτηση χρονοδιακοπτών, αισθητήρων κίνησης κ.ά. Τα αυτόματα στοιχεία ελέγχου φωτισμού μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες φωτισμού των εγκαταστάσεων μέχρι και 30%. Οι αισθητήρες κίνησης (ή κατάληψης) είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε: Αποθήκες, Τουαλέτες, Αίθουσες συσκέψεων, Περιοχές με ζώνες φωτισμού, Περιοχές όπου περιστασιακά το προσωπικό εργάζεται έως αργά Οι αισθητήρες φωτός ή τα «φωτοκύτταρα» μπορούν να επιτρέψουν σε μία περιοχή να αξιοποιήσει στο έπακρο το φυσικό φωτισμό ημέρας, παρέχοντας μόνο συμπληρωματικό ηλεκτρικό φωτισμό, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο επαρκές φως ημέρας. Αντικατάσταση συμβατικών μονάδων στραγγαλιστικής διάταξης (CB) με μονάδες ηλεκτρονικής στραγγαλιστικής διάταξης (EVG) που έχουν πλεονέκτημα ως προς την αισθητά χαμηλότερη απώλεια ισχύος (60% μείωση σε σχέση με μια CB) και περίπου 10 έως 15% αύξηση στη φωτεινή έξοδο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε ελεγχόμενο σύστημα φωτισμού φωτός ημέρας και για αυτόματη ενεργοποίηση σβησίματος σε περίπτωση ελαττωματικού λαμπτήρα. Σύνδεση μεγάλων σειρών φώτων με έναν μετασχηματιστή κυκλώματος (μείωση της τάσης κατά 10% επιτυγχάνει μείωση απαιτήσεων σε ισχύ κατά 20%) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας με τη βοήθεια φωτοβολταϊκών κυψελών που τη μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια ή με τη βοήθεια ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή θερμότητας ή και ψύξης μέσω κατάλληλων διατάξεων. Οι ηλιακές μονάδες λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα, είναι άοσμες, περιβαλλοντικά ουδέτερες και ασφαλείς και αποτελούν εξαιρετική επιλογή σε περιόδους υψηλών τιμών της ενέργειας. Σημειώνεται ότι κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συμβατικά ρυπογόνα καύσιμα, συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης ενός περίπου κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η περίοδος απόσβεσης για την ενέργεια κυμαίνεται από 5 έως 6 έτη, ανάλογα με το υλικό κατασκευής και σίγουρα σε μικρότερο χρονικό διάστημα από την πραγματική διάρκεια ζωής τους συστήματος. Πεδία εφαρμογής για ηλιακούς συλλέκτες αέρα: Θέρμανση, Εξαερισμός, Ξήρανση ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 10

11 Αξιοποίηση της Γεωθερμικής Ενέργειας: Πρόκειται για ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, που μπορεί με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Προσφέρει ενέργεια χαμηλού κόστους, ενώ δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η κυριότερη θερμική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας παγκοσμίως αφορά στη θέρμανση θερμοκηπίων. Χρησιμοποιείται ακόμα στις υδατοκαλλιέργειες, όπου εκτρέφονται υδρόβιοι οργανισμοί, αλλά και για τηλεθέρμανση, δηλαδή θέρμανση συνόλου κτιρίων, οικισμών, χωριών ή και πόλεων. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ) : Βασίζεται στην ταυτόχρονη παραγωγή εκμεταλλεύσιμης ή αξιοποιήσιμης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, από την ίδια ενεργειακή πηγή. Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας που κυμαίνεται μεταξύ 15% και 40%, σε σύγκριση με τη διάθεση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από συμβατικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και λέβητες αντίστοιχα. Επιπλέον, εξασφαλίζει μικρότερες εκπομπές CO 2 ανά μονάδα πρωτογενούς ενέργειας, αλλά και εξοικονόμηση πόρων, παρέχοντας πρόσθετη ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία. Ως πηγή ενέργειας σε μονάδες συμπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε καύσιμο (ορυκτό ή βιομάζα). Ωστόσο, το καύσιμο που σήμερα χρησιμοποιείται περισσότερο για οικονομικούς αλλά και περιβαλλοντικούς λόγους είναι το φυσικό αέριο. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ Ειδικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, έχει εκτιμηθεί ότι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού είναι ίσοι περίπου με το 1% του συνολικού κύκλου εργασιών. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού, καζανάκια με δυνατότητα επιλογής της ροής και της ποσότητας του νερού, ανάλογα με τις ανάγκες (καζανάκια διπλής ροής, καζανάκια μικρότερης χωρητικότητας νερού), βρύσες με περιορισμό ροής κ.α. Τα συστήματα αυτά έχουν μεγάλο κόστος και η χρήση τους δε συνιστάται σε γραφεία επιχειρήσεων. Είναι όμως αρκετά χρήσιμα όταν υπάρχουν σε κοινόχρηστους χώρους στους οποίους συχνάζει σχετικά μεγάλο πλήθος όπου συνήθως γίνεται μεγάλη σπατάλη νερού (π.χ. κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, κ.λπ.). Επισκευή όλων των διαρροών που απαντώνται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα τις διαρροές στα καζανάκια, διότι προκαλούν τεράστια σπατάλη νερού. Μία βρύση που στάζει μπορεί να προκαλεί επιπλέον κατανάλωση νερού έως και 200 λίτρα το μήνα. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 11

12 Τοποθέτηση ειδικών συστημάτων, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης του νερού από το νεροχύτη, το νιπτήρα ή το μπάνιο με ειδική δεξαμενή και από εκεί τροφοδότηση στο καζανάκι. Έτσι δεν καταναλώνεται πόσιμο νερό στην τουαλέτα. Εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων, δηλαδή, εγκατάσταση περιοριστών και αυτόματων βαλβίδων ελέγχου ροής για διακοπή της παροχής του νερού κατά τη διάρκεια των διακοπών της παραγωγικής διαδικασίας. Τακτικός έλεγχος της υδραυλικής εγκατάστασης για έγκαιρη διάγνωση τυχόν διαρροής και έλεγχος της κατανάλωσης νερού, με τακτική καταγραφή των ενδείξεων του μετρητή. Εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού και η υιοθέτηση συστημάτων αυτόματου ελέγχου στα στάδια άντλησης, αποθήκευσης και μεταφοράς νερού. 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαχείριση αποβλήτων αφορά στους τρόπους ελέγχου παραγωγής, αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, αξιοποίησης και τελικής διάθεσης, σε εναρμόνιση με τη διατήρηση της δημόσιας υγιεινής, του φυσικού περιβάλλοντος και της οικονομικής ανάπτυξης. Για τη διαχείριση των αποβλήτων υπάρχει σε ισχύ νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει όλα τα είδη αποβλήτων, επικίνδυνα και μη επικίνδυνα, όπως π.χ. αστικά, βιομηχανικά, ρεύματα που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, ιατρικά κ.α. Επίσης καλύπτονται με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές όλοι οι τρόποι διαχείρισης αποβλήτων. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ Διαμόρφωση ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων: Υπάρχουν και προτάσεις χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ! Ενδεικτικά, περί Κατανάλωσης χαρτιού: - Παρότρυνση για χρήση και των δύο όψεων στην εκτύπωση και στην φωτοαντιγραφή. - Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των εκτυπωτών και φωτοτυπικών. - Αναπαραγωγή σημειώσεων μετά από ακριβή προσδιορισμό αναγκών. - Επέκταση της χρήσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. - Επαναχρησιμοποίηση παλαιών χαρτιών για πρόχειρες εργασίες. - Αναπαραγωγή φυλλαδίων μετά από ακριβή προσδιορισμό αναγκών. - Τοποθέτηση προσωπικών κωδικών στα φωτοτυπικά μηχανήματα. (α) Ανακύκλωση αποβλήτων που διαφορετικά θα οδηγούνταν σε υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση, και (β) Αγορά πρώτων υλών - προϊόντων που προέκυψαν από ανακυκλωμένα υλικά. Και οι δύο πρακτικές αποτρέπουν την διάθεση των αποβλήτων με υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση, μειώνουν την αρνητική επίδραση προς το φυσικό περιβάλλον και αποτελούν μια πιο βιώσιμη επιλογή. Συστήνεται: ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 12

13 Έρευνα σχετικά με το ποια υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν: Κάθε επιχείρηση μπορεί να ανακυκλώσει τουλάχιστον μερικά από τα απόβλητά της. Η έρευνα πρέπει να ξεκινήσει με τα αντικείμενα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες: π.χ. ογκώδη αντικείμενα, αντικείμενα που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και συλλέγονται εύκολα, καθώς επίσης και αντικείμενα για τα οποία είναι διαθέσιμες τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Συνήθη υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν: χαρτί, πλαστικό, γυαλί, ξύλο, μέταλλα, ηλεκτρικές συσκευές, συσσωρευτές, ορυκτέλαια, μπάζα κ.α. Διαμόρφωση κατάλληλου μηχανισμού συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων μέχρι να απομακρυνθούν από την επιχείρηση. Οι κάδοι ανακύκλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες περιοχές ώστε να διευκολύνεται και το προσωπικό αλλά και οι υπηρεσίες απομάκρυνσης των αποβλήτων. Επικοινωνία με τις τοπικές αρχές που προσφέρουν υπηρεσίες ανακύκλωσης, ή/και ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες συλλέγουν απόβλητα για να τα ανακυκλώσουν, έναντι αμοιβής. Ενημέρωση για τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Επιλογή κατάλληλου υλικού συσκευασίας των προϊόντων: Συνιστώνται υλικά που είναι βιοαποδομήσιμα ή μπορούν είτε να επαναχρησιμοποιηθούν, είτε να ανακυκλωθούν. Εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων: Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί που ισχύουν για όσα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Συνιστάται: Προσεκτική μελέτη της σχετικής νομοθεσίας Συλλογή χωριστά, σε συσκευασίες που ενδείκνυνται για κάθε είδος, και επιλογή νόμιμων τρόπων αποθήκευσης, επεξεργασίας ή διάθεσής τους. Επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση: π.χ. μελάνια / τόνερ των εκτυπωτών μπορούν να επιστρέφονται στους προμηθευτές για περαιτέρω διαχείριση ή ξαναγέμισμα, οι μπαταρίες, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και οι λαμπτήρες φθορισμού μπορούν να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες τα παραλαμβάνουν και διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την περαιτέρω διαχείριση τους κ.α. Κομποστοποίηση: Τα οργανικά απόβλητα μπορούν εύκολα να κομποστοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό στους χώρους της ίδιας της επιχείρησης, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι χώροι, ή σε γειτονικά πάρκα και άλση. Τα οργανικά απόβλητα περιλαμβάνουν απόβλητα κουζίνας, κλαδευτικά υπολείμματα, χαρτί, κ.λπ. Στην αγορά πωλούνται κάδοι κομποστοποίησης και το κόστος τους είναι πραγματικά μικρό. Η ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 13

14 κομποστοποίηση μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις εστίασης, catering, τουριστικές επιχειρήσεις, φυτώρια, κ.λπ. 6. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί σταδιακά την καθιέρωση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, ήτοι τη «διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επιτελούν την ίδια πρωταρχική λειτουργία και τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες συνθήκες». Με άλλα λόγια προωθείται η καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων για την ανάδειξη αναδόχων σε διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου. Ομοίως, η τάση αυτή έχει εμφανιστεί και στις προμήθειες του Ιδιωτικού Τομέα, δίνοντας έτσι ώθηση στις πωλήσεις «Πράσινων Προϊόντων». Το «Πράσινο Προϊόν» είναι εκείνο το οποίο είναι λιγότερο βλαβερό για το περιβάλλον από ένα άλλο ανταγωνιστικό που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό και σε γενικές γραμμές έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: Είναι ανακυκλώσιμο: υπάρχει η αναγκαία υποδομή για την ανακύκλωσή του μετά τη συμπλήρωση του κύκλου ζωής του. Είναι βιοαποδομήσιμο: δεν θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποσυντεθεί στο περιβάλλον. Περιέχει ανακυκλωμένα υλικά: μέρος του προϊόντος προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά. Έχει την ελάχιστη δυνατή συσκευασία: η συσκευασία κοστίζει, τόσο για να παραχθεί, όσο και για να απορριφθεί. Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί είτε ολόκληρο είτε μέρος του. Χρησιμοποιεί τις ελάχιστες ποσότητες επικίνδυνων υλικών κατά την κατασκευή του ή για την απόρριψή του. Χρησιμοποιεί αποδοτικά τους φυσικούς πόρους: π.χ. ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια, καύσιμα ή νερό ή χρησιμοποιεί λιγότερο χαρτί ή μελάνι. Είναι ανθεκτικό: έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και μπορεί εύκολα να επιδιορθωθεί ή να αναβαθμιστεί. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 14

15 Συνεπώς συστήνεται: Αγορά πράσινων προϊόντων & πράσινων πρώτων υλών Διαμόρφωση πράσινης παραγωγής Εμπορία πράσινων προϊόντων 7. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Όλες οι επιχειρήσεις σχετίζονται με μεταφορές άμεσα ή έμμεσα. Αυτές αφορούν: Μεταφορά πρώτων υλών από το χώρο παραγωγής στο χώρο μεταποίησης, Μεταφορά προϊόντων από το χώρο παραγωγής στους χώρους αποθήκευσης και εμπορίας και ακολούθως στον πελάτη, Μεταφορά προσωπικού προς και από το χώρο εργασίας. Οι μεταφορές έχουν : Άμεσο οικονομικό κόστος: κατανάλωση καυσίμου, έξοδα αποστολής, εισιτήρια, κλπ. Έμμεσο οικονομικό κόστος που προέρχεται από το χρόνο μετακίνησης, ο οποίος δεν είναι παραγωγικός χρόνος. Κοινωνικό κόστος: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, αισθητική όχληση. Περιβαλλοντικό κόστος: ατμοσφαιρική ρύπανση, μόλυνση των υδάτων, κλιματική αλλαγή, ηχορρύπανση, καταστροφή βιοτόπων, υδρολογικές επιπτώσεις, ανάλωση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Επιλογή του κατάλληλου τρόπου μεταφοράς: π.χ. επιλογή των σιδηροδρομικών μεταφορών όταν αυτό είναι εφικτό (για την ίδια απόσταση, η μεταφορά ενός κοντέινερ με φορτηγό έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή οκτώ φορές περισσότερων ρύπων σε σχέση με τη μεταφορά του με τρένο), επιλογή συνδυασμένων μεταφορών, δηλαδή, η χρήση περισσότερων του ενός μέσων μεταφοράς κ.α.. Διαχείριση των κινήσεων των οχημάτων: Αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων υπολογιστή που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην οργάνωση των βέλτιστων διαδρομών. Τα προγράμματα αυτά συνεργάζονται με συστήματα εύρεσης θέσης (GPS) και μπορούν να εγκαθίστανται στα ίδια τα οχήματα, ελαχιστοποιώντας τις συνολικές διανυόμενες αποστάσεις. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 15

16 Τεχνικές βελτιώσεις στα χρησιμοποιούμενα οχήματα: Μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου στα οχήματα και, επομένως, τις εκπομπές ρύπων. Η χρήση κατάλληλων ελαστικών και ορυκτέλαιων, η εφαρμογή εξαρτημάτων που βελτιώνουν την αεροδυναμική συμπεριφορά των οχημάτων και βέβαια η σωστή συντήρηση, σύμφωνα με όσα ορίζει ο κατασκευαστής, αποτελούν τεχνικές που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου, και παράλληλα, αυξάνουν το χρόνο ζωής του οχήματος. Οικολογική / οικονομική οδήγηση: Προτείνεται με την έννοια της ελαχιστοποίησης της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά επιβάτη (ή ανά μονάδα βάρους μεταφερόμενου προϊόντος) και χιλιόμετρο διανυθείσας απόστασης (χρήση μεγάλης σχέσης μετάδοσης που συνδέεται με χαμηλές στροφές κινητήρα και κατά το δυνατόν σταθερή ταχύτητα χωρίς απότομες αυξομειώσεις). Εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση καυσίμου έως και 15%, στην μείωση των εκπομπών ρύπων και των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και στον περιορισμό της ηχορύπανσης και των τροχαίων ατυχημάτων. Χρήση υβριδικών οχημάτων: Τα υβριδικά οχήματα έχουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος καυσίμων και παράλληλα αποτελούν μία καλή πράσινη διαφήμιση για όλες τις επιχειρήσεις. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών για τις πωλήσεις ή την επικοινωνία: Η χρήση του διαδικτύου για πωλήσεις αυξάνεται ραγδαία, γιατί εξυπηρετεί τους υποψήφιους πελάτες, αυξάνει τη γεωγραφική εμβέλεια της επιχείρησης και μειώνει κόστη που σχετίζονται με την αποθήκευση και διαχείριση προϊόντων. Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγονται οι μετακινήσεις με στόχο την επικοινωνία (συναντήσεις), όταν αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μέσων τηλεπικοινωνίας. Παροχή μετακίνησης προς και από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με λεωφορεία: Επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός αστικού ιστού (π.χ. εργοστάσια) ή/ και απασχολούν σημαντικό αριθμό υπαλλήλων, ενδεχομένως συμφέρει να παρέχουν τη μετακίνηση των υπαλλήλων προς και από το χώρο της εργασίας με λεωφορεία. Τα λεωφορεία αυτά είτε συνδέουν την επιχείρηση με τον κοντινότερο σταθμό μέσων μαζικής μεταφοράς (π.χ. σταθμό τρένου), είτε εκτελούν συγκεκριμένες διαδρομές έως τις κοντινότερες πόλεις. Σχεδιασμός έξυπνου ωραρίου εργασίας: Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα παρατηρούνται συγκεκριμένες ώρες κυκλοφοριακής αιχμής. Οι ώρες αυτές εξαρτώνται από το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αν το ωράριο μίας επιχείρησης μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να ξεκινά λίγο νωρίτερα ή αργότερα, θα μπορούσε να εξοικονομηθεί σημαντικός χρόνος στις μετακινήσεις των εργαζομένων. Αντίστοιχα, αν είναι δυνατή μία μεγαλύτερη ευελιξία στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, τότε οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να μειώσουν το χρόνο μετακίνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής τους. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 16

17 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) Η εμπειρία διεθνώς καταδεικνύει ότι μπορούν να προκύψουν σημαντικά οφέλη για μια επιχείρηση Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) ορίζεται ως το τμήμα από την εφαρμογή ενός ΣΠΔ και την πιστοποίησή του συνολικού συστήματος διαχείρισης του με κάποιο πρότυπο. Ο προσδιορισμός τους όμως ενός οργανισμού που περιλαμβάνει την σε μία επιχείρηση, είναι δύσκολο να γίνει στο βαθμό αναγκαία οργανωτική δομή, που συνυπάρχουν με οφέλη που προκύπτουν από τη δραστηριότητες, διαδικασίες, ρόλους και συνολική επιχειρηματική στρατηγική. Παρακάτω, υπευθυνότητες, κατάλληλες πρακτικές, παρατίθενται τα κυριότερα οφέλη από ένα ΣΠΔ: διεργασίες και πόρους με στόχο την 1. Οικονομικά: (α) Μείωση κόστους περιβαλλοντικής διαχείρισης, (β) Εξοικονόμηση κόστους υλι- επιπτώσεων των προϊόντων, υπηρεσιών ή αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών λειτουργιών του. κών, (γ) Μείωση ασφαλίστρων, (δ) Μείωση άλλων λειτουργικών εξόδων 2. Λειτουργικά (που αφορούν δηλαδή στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης) : (α) Σωστές επιχειρησιακές πρακτικές, (β) Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, (γ) Βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών και των διεργασιών, (γ) Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης 3. Εξωτερικά (που αφορούν δηλαδή στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης): (α) Συμμόρφωση με τη νομοθεσία, (β) Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, (γ) Αύξηση Επενδύσεων, (δ) Μείωση ασφαλίστρων, (ε) Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, (στ) Αύξηση του μεριδίου στην αγορά, (ζ) Βελτίωση δημόσιας εικόνας και φήμης της επιχείρησης, (η) Προστασία του περιβάλλοντος Οικολογική Σήμανση Προϊόντων Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να στρέφονται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων που φέρουν Οικολογική Σήμανση. Η Οικολογική Σήμανση είναι μια εθελοντική μέθοδος που θεσπίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωσή, για την πιστοποίηση και σήμανση περιβαλλοντικών επιδόσεων. Το Οικολογικό Σήμα ή ecolabel είναι ένα σήμα που πιστοποιεί την συνολική περιβαλλοντική υπεροχή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 17

18 κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών. Με άλλα λόγια το Οικολογικό Σήμα σημαίνει πρακτικά ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία είναι προτιμητέο και υπερέχει σε ότι αφορά τις επιδράσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον, από την παραγωγή ή την χρήση του. Υιοθέτηση Αρχών και Εφαρμογή Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, που αφορά στη φειδωλή και συνετή χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων της γης, ενσωματώνεται στην καθημερινή «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η επιχειρηματική πρακτική, αρχικά ως στρατηγική οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων μείωσης κόστους. Η ιδέα της εταιρικής πολιτικής για ένταξη στις επιχειρηματικές τους αειφόρου ανάπτυξης μέσω μιας χρηστής ενεργειακής πρακτικές κοινωνικών και διαχείρισης ενσωματώνεται, τόσο σε επίπεδο περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι προϊόντος μιας επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο πέρα από όσα επιβάλλονται από τη υποδομών της. Σε επίπεδο κυρίως υποδομών, οι νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις στοχεύουν στη άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από δραστηριότητές τους». (Ελληνικό Δίκτυο για τη λειτουργία τους, πραγματοποιώντας ενεργειακές την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη). παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων και υιοθετώντας αποδοτικά συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και ενέργειας. Διεθνής έρευνα που έγινε σε καταναλωτές αποδεικνύει ότι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας επιρροής του κοινού Οι ΜΜΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ΕΚΕ ως μια σε σχέση με μια επιχείρηση είναι η εταιρική φήμη σε συνάρτηση με την ποιότητα νέα ευκαιρία της αγοράς, την οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν, τόσο για να προσφέρουν στο (40%), με πρώτο παράγοντα την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης (49%) κοινωνικό τους περιβάλλον, όσο και για ισχυροποιηθούν στην αγορά αυξάνοντας την [2001, Environics International CSR Monitor Survey] ανταγωνιστικότητά τους. Συνιστάται: Εφαρμογή, παρακολούθηση και μέτρηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων ή και μεμονωμένων δράσεων, π.χ. χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για τη συσκευασία των προϊόντων, χρήση υγραερίου στην παραγωγή, συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, πρόβλεψη εκπομπών CO 2 κ.α. Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων, π.χ. μείωση ετησίως 10% εκπομπών CO 2 Περιβαλλοντική συμμετοχή και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, Ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις προς τους εργαζομένους και το κοινό, Εφαρμογή και επιθεώρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 18

19 9. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Environment agency Netregs, SMEnvionment, a survey to assess environmental behaviours among smaller UK businesses (2003) 2. Environment agency Netregs, SMEnvironment, a survey to assess environmental behaviours among smaller UK businesses. (2003) 3. European Environment Agency, Environmental Management Tools for SMEs: A Handbook, edited for the EEA by Richard Starkey [The Centre for Corporate KPMG, The Environmental Challenge and Small and Medium Sized Enterprises in Europe (The Hague: KPMG Consulting). (1997) 4. Gunnigham, N. Regulating Small and Medium Sized Enterprises, Journal of Environmental Law, Vol 14, No. 1. p3. (2003) 5. Gunnigham, N., Regulating Small and Medium Sized Enterprises, Journal of Environmental Law, Vol 14, No. 1. p3. (2002) 6. Hillary R., Evaluation of Study Reports on the Barriers, Opportunities and Drivers for Small and Medium-sized Enterprises in the Adoption of Environmental Management Systems, report submitted to the UK Department of Trade and Industry, London. (1999), 7. Lord Marshall Economic instruments and the business use of energy (Marshall Report, Stationary office, London) (1998). 8. Marshall Report, Economic instruments and the business use of energy (Marshall Report, Stationary office, London. (1998) 9. Netregs, How green are small businesses? (2002) 10. Schaper, M., the Challenge of Environmental Responsibility and Sustainable Development: Implications for SME and Entrepreneurship Academics, in U. Füglistaller, H.J. Pleitner, T. Volery and W. Weber (eds.), Radical Changes in the World: Will SMEs Soar or Crash? (St Gallen, Switzerland: Rencontres de St Gallen): (2002) 11. ΕΟΜΜΕΧ, Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ, «Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» (2009) 12. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Small, clean and competitive, A programme to help small and medium-sized enterprises comply with environmental legislation, Impact Assessment. (2007) 13. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SMEs in Europe (No. 7), Observatory of European SMEs, European Commission. (2003) 14. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Enterprise and Industry, Public Policy Initiative To Promote The Uptake Of Environmental Management Systems In Small And Medium-Sized Enterprises Final Report Of The BEST Project Expert Group. (2004) 15. Μανδαράκα, Μ., Γεωργακόπουλος, Κ.Α., «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Ελληνικές Επιχειρήσεις: Ωθούσες Δυνάμεις και Σημαντικότερα Οφέλη». (2006) 16. Πρόγραμμα Life- Περιβάλλον: «Βέλτιστες Πρακτικές Οικολογικού Σχεδιασμού στον Κατασκευαστικό Κλάδο». (2007) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ 17. United Nations Environment Program: 18. ΕBEA/ Πράσινη Πύλη για τις ΜΜΕ: 19. ΕΒΕΑ: 20. Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΑ)- Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Έργο EnviroHelp: www3.aegean.gr/environment/eda/envirohelp/greece/ index.html 21. Ευρ. Επιτροπή, Γεν. Διεύθυνση Περιβάλλοντος: 22. Ευρ. Επιτροπή, Γεν. Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας: 23. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ecosmes Services for Green Products: 24. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: 25. Περιβαλλοντική Οργάνωση Greenpeace: 26. Περιβαλλοντική Οργάνωση WWF: 27. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: ΤΗΙΝΚ GREEN Οδηγός Καλών Πρακτικών 19

20 Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, Αθήνα Τηλέφωνο: Fax: http//:www.acci.gr

Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. επιπτώσεων από τη λειτουργία των. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. επιπτώσεων από τη λειτουργία των. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Οκτώβριος 2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ σε τομείς που βοηθούν ή συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΤΗΙΝΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ένας οδηγός από την Greenpeace. www.greenpeace.gr

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ένας οδηγός από την Greenpeace. www.greenpeace.gr ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ένας οδηγός από την Greenpeace www.greenpeace.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δύναμη του συνειδητού καταναλωτή 3 Συνειδητός είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής 3 Κριτήρια επιλογής προϊόντων: Τι να προσέξω;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ένας οδηγός από την Greenpeace. www.greenpeace.gr

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ένας οδηγός από την Greenpeace. www.greenpeace.gr ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ένας οδηγός από την Greenpeace www.greenpeace.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δύναμη του συνειδητού καταναλωτή 3 Συνειδητός είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής 3 Κριτήρια επιλογής προϊόντων: Τι να προσέξω;

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείου εξοικονόμηση ενέργειας Επιβλέπων : Στέρπης Νικόλαος

Εργασία Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείου εξοικονόμηση ενέργειας Επιβλέπων : Στέρπης Νικόλαος Εσπερινό Γυμνάσιο Ελευσίνας με Λυκειακές τάξεις Εργασία Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείου εξοικονόμηση ενέργειας Επιβλέπων : Στέρπης Νικόλαος Ελευσίνα, 20 / 4 / 2015 Εσπερινό Γυμνάσιο και ΛΤ Ελευσίνας Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές

Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές Eco Commerce ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ A. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

Με Ευθύνη για το Περιβάλλον

Με Ευθύνη για το Περιβάλλον Το περίπτερο της Εθνικής Τράπεζας στην έκθεση Ecotec 2011 Με Ευθύνη για το Περιβάλλον Σεβασμός προς το Περιβάλλον «Η Τράπεζα και ο Όμιλος πιστεύει ότι η ευθύνη προς το Περιβάλλον και η εφαρμογή της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου

Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου

Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου Κάθε μέρα φροντίζω το περιβάλλον μου Ενέργεια: χρησιμοποίησε λιγότερο, εξοικονόμησε περισσότερο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής Η χρήση της ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 17%

Διαβάστε περισσότερα