Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών"

Transcript

1

2 vi Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISBN Copyright, Μάϊος 2012, E. Μπόκαρης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Φωτοστοιχειοθεσία Eκτύπωση Βιβλιοδεσία Π. ZHTH & Σια OE 18 ο χλμ Θεσσαλονίκης - Περαίας T.Θ Περαία Θεσσαλονίκης T.K Tηλ.: Fax: BIBΛIOΠΩΛEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - KENTPIKH ΔIAΘEΣH: Aρμενοπούλου Θεσσαλονίκη Tηλ.: Fax BIBΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN - ENΩΣH EKΔOTΩN BIBΛIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ: Στοά του Bιβλίου (Πεσμαζόγλου 5) AΘHNA Tηλ.-Fax: AΠOΘHKH AΘHNΩN - ΠΩΛHΣH XONΔPIKH: Aσκληπιού 60 - Eξάρχεια , Aθήνα Tηλ.-Fax: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:

3 Πρόλογος ix Πρόλογος Η πολύ μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας πλαστικών με τα σημαντικά προβλήματα που διαμορφώνει η διάθεσή τους στο περιβάλλον οδηγεί στην απαίτηση της ανακύκλωσης τους. Η ανακύκλωση συμβάλλει στην μη-εξάντληση των φυσικών πόρων όπως και στην εξοικονόμηση ενέργειας που προέρχεται από τη μικρότερη ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή ανακυκλωμένων πλαστικών σε σχέση με τα αντίστοιχα πλαστικά από παρθένα ρητίνη. Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών το 1950 ήταν πέντε εκατομμύρια τόνοι και το 2007 ανήλθε στα διακόσια εξήντα εκατομμύρια τόνους. Εάν ληφθεί υπόψη η αύξηση του γήινου πληθυσμού και η παράλληλη ανάπτυξη της Κίνας και της Ινδίας η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης πλαστικών αναμένεται εκρηκτική. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Πλαστικών (ΑΡΜΕ) το 2007 στην Ευρώπη καταναλώθηκαν εξήντα πέντε εκατομμύρια τόνοι πλαστικών που αντιστοιχούν στο 25% της παγκόσμιας παραγωγής με το κλάδο της συσκευασίας να απορροφά το 37% της κατανάλωσης πλαστικού. Στην Ελλάδα ο τομέας της βιομηχανίας πλαστικών αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα της Εθνικής Οικονομίας με τις πωλήσεις πλαστικών προϊόντων και σωλήνων να φθάνουν το 2007 στα 1.39 δις ευρώ. Τα πλαστικά απορρίμματα αποτελούν περίπου το 8% των στερεών δημοτικών απορριμμάτων (ΣΔΑ) και, ανάλογα με την χώρα, ανακυκλώνεται μόνο το 5-25% των πλαστικών. Για την καλλίτερη διαχείριση της ανακύκλωσης τα πλαστικά έχουν κωδικοποιηθεί σε κύρια είδη, αν και παράλληλα υφίστανται χιλιάδες διαφορετικές ρητίνες και μίγματα. Επιπλέον περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό προσθέτων, όπως πληρωτικά υλικά, χρωστικές, αντιοξειδωτικά, και επιβραδυντικά πυρός (flame retardants) τα οποία επηρεάζουν τις διεργασίες της ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων διακρίνεται σε: Πρωτογενή ανακύκλωση: τα ανακυκλωμένα πλαστικά είναι ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτά από τα οποία προήλθαν Δευτερογενή ανακύκλωση ή μηχανική ανακύκλωση: τα ανακυκλωμένα πλαστικά εμφανίζουν μειωμένες ιδιότητες (μηχανικές ή θερμικές) σε σχέση με αυτά από τα οποία προήλθαν

4 x Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Τριτογενή ανακύκλωση [Θερμική Ανακύκλωση (πυρόλυση, θερμική διάσπαση, καταλυτική διάσπαση, αεριοποίηση, υδρογόνωση) Χημική Ανακύκλωση]: παραγωγή κηροζίνης, βενζίνας, ντίζελ, χημικών, μονομερών κ.λπ. Τεταρτογενή ανακύκλωση (αποτέφρωση): ανάκτηση ενέργειας από πλαστικά απορρίμματα Η επιλογή των τεχνικών ανακύκλωσης των πλαστικών απορριμμάτων χαρακτηρίζεται από διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εξέλιξη των επιμέρους διεργασιών, των τιμών των παραγομένων προϊόντων, των κοινωνικών/πολιτικών πιέσεων και των συνακόλουθων νομοθετικών ρυθμίσεων που τίθενται σχετικά με την ασφάλεια των ανακυκλωμένων προϊόντων στην υγεία των πολιτών όσο και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 κύρια επιλογή ήταν η μηχανική ανακύκλωση. Σήμερα το προβάδισμα διαθέτει η καύση ή τεταρτογενής ανακύκλωση (ανάκτηση ενέργειας), λόγω και της προώθησης της καύσης των στερεών δημοτικών απορριμμάτων (όπου τα πλαστικά συν-καίονται με τα δημοτικά), όπως και των δυσκολιών συλλογής-διαλογής και των συλλεγόμενων ποσοτήτων πλαστικών. Επίσης η τριτογενής ανακύκλωση περιορίζεται σε ειδικές κατηγορίες πλαστικών απορριμμάτων. Η σημαντική αλλαγή, από οικολογική άποψη, είναι κυρίως η δυνατότητα ανακύκλωσης περισσότερων τύπων πλαστικών απορριμμάτων. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ανακυκλώνονταν μόνο οικιακά πλαστικά συσκευασίας, ενώ σήμερα, πέραν των οικιακών, ένα ευρύ φάσμα πλαστικών, μεταξύ των οποίων και ειδικές κατηγορίες όπως, ελαστικά οχημάτων, πλαστικά ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χαλιά κ.λπ.. Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή της διεργασίας ανακύκλωσης εξαρτώνται από τη φύση του πολυμερούς, το πεδίο εφαρμογής του και το επίπεδο επιμόλυνσης, σε συνυπολογισμό με τη σταθερή τροφοδοσία των πλαστικών απορριμμάτων και του οικονομικού κόστους της τεχνολογίας. Το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες είναι: δευτερογενής ανακύκλωση ή μηχανική ανακύκλωση (6%), τριτογενής ανακύκλωση (0.3%) και τεταρτογενής ανακύκλωση (14%). Η πρωτογενής ανακύκλωση συνήθως πραγματοποιείται στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής των πλαστικών (σκάρτο πλαστικό) ως αποτέλεσμα αστοχιών της παραγωγής και δημιουργίας ελαττωματικών προϊόντων. Σχετικά με την δευτερογενή ή μηχανική ανακύκλωση ένα ποσοστό της τάξης του % των πλαστικών απορριμμάτων θα μπορούσε να ανακυκλωθεί με τις συμβατικές διεργασίες της μηχανικής ανακύκλωσης. Πέραν του ρεύματος των πολυολεφινών υφίστανται πολλά ανάμικτα και επιμολυσμένα πλαστικά τα οποία μετατρέπο-

5 Πρόλογος xi νται σε υποκατάστατα προϊόντων ξύλου τα οποία απαντώνται σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών, λόγω των μηχανικών ιδιοτήτων τους και της αντοχής τους στις καιρικές συνθήκες. Στην τριτογενή ανακύκλωση περιλαμβάνονται η Θερμική Ανακύκλωση: πυρόλυση (υψηλών θερμοκρασιών), θερμική διάσπαση (πυρόλυση χαμηλών θερμοκρασιών), καταλυτική διάσπαση, υδρογόνωση, αεριοποίηση και η Χημική Ανακύκλωση: υδρόλυση, γλυκόλυση και μεθανόλυση των πλαστικών πολυσυμπύκνωσης. Η πυρόλυση διεξάγεται απουσία αέρα ενώ η υδρογόνωση παρουσία υδρογόνου. Κατά την αεριοποίηση συμβαίνει μερική οξείδωση των υδρογονανθράκων. Ο προσανατολισμός σε αυτές τις τεχνικές οφείλεται στη φύση και τη ποιότητα των ανάμικτων και επιμολυσμένων πλαστικών τα οποία επεξεργάζονται, και τα οποία πέραν της σύστασης τους ως μίγματα πλαστικών περιλαμβάνουν διάφορες προσμίξεις όπως, άμμο, σκόνη, αλουμινόχαρτο, χάρτινες ετικέτες και υπολείμματα τροφών. Με τις τεχνικές αυτές ανακυκλώνονται επίσης ειδικές κατηγορίες πλαστικών απορριμμάτων, όπως πλαστικά κατάλοιπα τεμαχισμού οχημάτων (ΚΤΟ), τα ελαστικά αυτοκινήτων και τα πλαστικά απορρίμματα ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Με την τριτογενή ανακύκλωση μετατρέπονται θερμοπλαστικά και θερμοανθεκτικά πλαστικά σε υψηλής ποιότητας καύσιμα και χημικά και επεξεργάζονται πλαστικά απορρίμματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλες διεργασίες ούτε τεχνολογικά αλλά κυρίως οικονομικά, λόγω των δαπανηρών σταδίων διαχωρισμού/καθαρισμού. Στην πυρόλυση χρησιμοποιούνται ανάμικτα και πολυστρωματικά πλαστικά, με υψηλό βαθμό επιμολύνσεων. Ένας περιορισμός γι αυτή τη διεργασία είναι το περιεχόμενο χλώριο των πλαστικών απορριμμάτων. Στην αιχμή της πυρολυτικής διεργασίας βρίσκονται σήμερα η πυρόλυση χαμηλών θερμοκρασιών και η καταλυτική διάσπαση με την οποία λαμβάνονται υγρά καύσιμα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% και το προκύπτον καύσιμο είναι εντός των προδιαγραφών της βενζίνης, κεροζίνης, ντίζελ ή άλλων χρήσιμων υδρογονανθράκων. Στην καταλυτική διάσπαση χρησιμοποιούνται όξινοι καταλύτες όπως πυριτίου αλουμίνας, ζεόλιθοι (ΗΥ, HZSM-5, μορντενίτης) ή αλκαλικές ενώσεις όπως το οξείδιο ψευδαργύρου. Το κύριο πρόβλημα της καταλυτικής διάσπασης είναι ότι οι καταλύτες, κατά την πορεία της διεργασίας, απενεργοποιούνται πάρα πολύ γρήγορα. Πολλές από τις πυρολυτικές διεργασίες βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της εφαρμογής σε υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις. Τέλος η ανάκτηση της ενέργειας των πλαστικών απορριμμάτων μπορεί να επιτευχθεί με αποτέφρωση (τεταρτογενής ανακύκλωση), το κόστος όμως απορ-

6 xii Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών ρύπανσης εξαιτίας των επιπτώσεων στο περιβάλλον (με σημαντικότερη επίπτωση την παραγωγή διοξινών και φουρανίων), όπως και των προδιαγραφών της τροφοδοσίας ως προς τα περιεχόμενα ετεροάτομα είναι πάρα πολύ υψηλό. Πέραν της μονο-καύσης των πλαστικών απορριμμάτων εφαρμόζεται και η συνκαύση με άλλα καύσιμα, όπως στις υψικαμίνους, όπου και πάλι θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές της τροφοδοσίας. Λόγω όλων αυτών των προβλημάτων (περιβαλλοντικών και οικονομικών) στη Γερμανία απαγορεύεται η καύση των πλαστικών. Ως συμπέρασμα σχετικά με την παρουσίαση του συγκεκριμένου επιστημονικού και τεχνολογικού πεδίου, και με τις δεδομένες κοινωνικές προεκτάσεις αλλά και αλληλεπιδράσεις του θα πρέπει να σημειωθεί: ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας αν συνδυαστεί με την ελάττωση της χρήσης, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των υλικών (με Συλλογή- Διαλογή των υλικών στη Πηγή ή με Μηχανική Διαλογή), η κοινωνία θα οδηγηθεί σε μια σημαντική αύξηση του οικολογικού οφέλους και της ελαχιστοποίησης του οικονομικού κόστους. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την υιοθέτηση των πιο φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών, όπως της μηχανικής ανακύκλωσης και όχι περισσότερων προβληματικών για το περιβάλλον και δαπανηρών για το πολίτη διεργασιών, όπως η καύση. Σχετικά με τις θερμικές επεξεργασίες που οδηγoύνται σε παραγωγή καυσίμων, τα οποία κατηγορούνται ότι συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, θα πρέπει να προσανατολιστεί (όπως έχει αρχίσει και εφαρμόζεται και σήμερα στην πράξη) στην επεξεργασία περισσότερο των ανάμικτων και επιμολυσμένων πλαστικών απορριμμάτων που δεν μπορούν να τύχουν άλλης επιτυχούς επεξεργασίας, όπως και ειδικών κατηγοριών απορριμμάτων (π.χ. ΚΤΟ, ε- λαστικά οχημάτων, ΑΗΗΕ), με σκοπό την παραγωγή χημικών υψηλής αξίας (π.χ. μονομερή) λόγω των μειωμένων περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται και η Χημική Ανακύκλωση των πλαστικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανακύκλωση του ΡΕΤ με την οποία λαμβάνεται το υψηλής αξίας μονομερές καθιστώντας την διεργασία αυτή οικονομικά βιώσιμη. Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται διεξοδικά η Τεχνολογία Ανακύκλωσης των Πλαστικών Απορριμμάτων και αναπτύσσονται οι αρχές των διεργασιών ανακύκλωσης, ο τεχνολογικός εξοπλισμός τους, το οικονομικό κόστος και οι επιπτώσεις τους στην ποιότητα των προϊόντων, το περιβάλλον και την ασφάλεια της υγείας του καταναλωτή. Ταυτόχρονα επειδή τα πλαστικά θεωρούνται ως μέρος

7 Πρόλογος xiii των στερεών δημοτικών απορριμμάτων (ΣΔΑ) αναπτύσσονται συνοπτικά και οι αντίστοιχες διεργασίες των δημοτικών απορριμμάτων, ο εξοπλισμός και η οικονομική τους βιωσιμότητα, όπως και οι δυνατότητες συν-διαχείρισης πλαστικών και δημοτικών απορριμμάτων. Τέλος φιλοδοξία του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει την πρώτη ολοκληρωμένη εισαγωγή του θέματος στην ελληνική βιβλιογραφία και ευελπιστεί να αποτελέσει ένα κατάλληλο βοήθημα για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους επιστήμονες Χημικούς, Φυσικούς, Βιολόγους, Υλικών, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Τεχνολόγους, Δημόσιους Οργανισμούς, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και όλους εκείνους που ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με τα πλαστικά και εν γένει δημοτικά απορρίμματα και την ανακύκλωση τους. Πολλές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς τις Εκδόσεις Π. Ζήτη & Σία Ο.Ε. για το εκπληκτικό αποτέλεσμα, χωρίς την βοήθεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση αυτού του έργου. Μάϊος 2012 Ευθύμιος Π. Μπόκαρης Επίκουρος καθηγητής Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

8 Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Τι είναι τα πλαστικά 1.1 Η χημική δομή των πολυμερών Σύνθεση πολυμερών Θερμικές ιδιότητες πολυμερών Ιδιότητες θερμοπλαστικών πολυμερών στην στερεά κατάσταση και την κατάσταση τήγματος Προϋπόθεση για την οικονομικά βιώσιμη ανακύκλωση των πλαστικών η την επεξεργασία στην κατάσταση τήγματος Από τα πολυμερή στα πλαστικά: Πρόσθετες ουσίες στα πλαστικά Μέθοδοι επεξεργασίας και μορφοποίησης πολυμερών Εκβολή ή Εξώθηση Προσθήκη πρόσθετων Διεργασίες εκβολέα Συν-εκβολή Χύτευση Χύτευση με έγχυση θερμοπλαστικών Μηχανές έγχυσης Περιγραφή της διάταξης χύτευσης με έγχυση με σύστημα παλινδρομούντος κοχλία Χύτευση με έγχυση θερμοσκληρυνόμενων πλαστικών Χύτευση με συμπίεση (θερμοσκληρυνόμενων πλαστικών) Χύτευση (μορφοποίηση) με εμφύσηση (blow molding) Χύτευση (μορφοποίηση) με έγχυση και εμφύσηση Χύτευση (μορφοποίηση) με εκβολή και εμφύσηση Περιστροφική μορφοποίηση Θερμική διαμόρφωση (θερμοπλαστικών) Κυλίνδρωση Ενίσχυση των θερμοσκληρυνόμενων πλαστικών κατά την μορφοποίηση. Η τεχνική pultrusion Παραγωγή τεχνιτών ινών... 48

9 xvi Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Κεφάλαιο 2 Η αγορά των πλαστικών 2.1 Εφαρμογές και κατανάλωση πλαστικών Τα πλαστικά ως υλικά συσκευασίας Τα πλαστικά ως υλικά συσκευασίας στην Ελλάδα Κύκλος ζωής πλαστικών προϊόντων Γιατί η χρήση ή μη των πλαστικών Νομοθεσία για τα πλαστικά και τα ανακυκλωμένα προϊόντα τους...71 Κεφάλαιο 3 Ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων 3.1 Εισαγωγή στην ανακύκλωση των στερεών δημοτικών απορριμμάτων Στερεά δημοτικά απορρίμματα Τα περιβαλλοντικά οφέλη της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας Μείωση της συμβολής της καύσης στο φαινόμενο του θερμοκηπίου Η συμβολή της Ελλάδας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου Εξοικονόμηση ενέργειας Εξοικονόμηση νερού Τα πλαστικά στα απορρίμματα Η αναγκαιότητα της ανακύκλωσης των πλαστικών Ανακύκλωση μετακαταναλωτικών πλαστικών H κατάσταση σχετικά με τη μηχανική ανακύκλωση και τη καύση στις χώρες της ΕΕ σήμερα Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας Η θερμοδυναμική προσέγγιση της ανακύκλωσης πλαστικών Κωδικοποίηση ανακυκλώσιμων πλαστικών...94 Κεφάλαιο 4 Τεχνολογία ανακύκλωσης πλαστικών 4.1 Ταξινόμηση πλαστικών απορριμμάτων και τεχνολογία (μέθοδοι) ανακύκλωσης...97 Ορισμοί σχετικά με τα απορρίμματα πλαστικών...97

10 Περιεχόμενα xvii 4.2 Πηγές πλαστικών απορριμμάτων Βιομηχανικά πλαστικά απορρίμματα Μετακαταναλωτικά πλαστικά απορρίμματα Σκάρτα και επιβλαβή πλαστικά απορρίμματα Οι μέθοδοι ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων Η ροή των πλαστικών απορριμμάτων στα στερεά απορρίμματα Κεφάλαιο 5 Οικο-αποτελεσματικότητα ή Οικο-ισορροπία Οικονομικό κόστος/ενεργειακό όφελος των μεθόδων ανακύκλωσης 5.1 Εισαγωγή Oικο-αποτελεσματικότητα και μέθοδοι ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων Το οικονομικό κόστος των μεθόδων ανακύκλωσης με βάση το γερμανικό σύστημα συλλογής Το κόστος της μηχανικής ανακύκλωσης Το κόστος παραγωγής χημικών από μετακαταναλωτικά πλαστικά (τριτογενής ανακύκλωση) Το κόστος για αποτέφρωση και ανάκτηση ενέργειας Το κόστος συλλογής/προ-επεξεργασίας επιβαρύνει το κόστος των μεθόδων ανακύκλωσης πλαστικών Η μελέτη ΤΝΟ (Οικο-αποτελεσματικότητα και μέθοδοι ανακύκλωσης) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αποτίμηση του οικονομικού κόστους Σενάρια μελέτης H εκτίμηση του οικονομικού κόστους Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σεναρίων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV Επίλογος Το οικολογικό (ενεργειακό) όφελος της μηχανικής ανακύκλωσης πλαστικών Ενεργειακά ή μη οφέλη της μηχανικής και τριτογενούς ανακύκλωσης ανάλογα με τα στάδια προ-επεξεργασίας Εισαγωγή στην Οικο-ισορροπία Η αρχή ανάλυσης της οικο-ισορροπίας Είδη συστημάτων Γραμμικά συστήματα Δίκτυα Διανομής

11 xviii Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Εκτεταμένα Συστήματα Συστήματα Ανακύκλωσης Ροές υλικών στον κλειστό βρόχο ανακύκλωσης χωρίς απώλειες Ενεργειακές Ροές στην Ανακύκλωση Κλειστών Βρόχων Ροές υλικών στην ανακύκλωση κλειστών βρόχων με απώλειες Ενεργειακές ροές στην ανακύκλωση κλειστών βρόχων με απώλειες Ροές υλικών στην ανακύκλωση ανοιχτού βρόχου Ενεργειακές ροές στην ανακύκλωση ανοιχτού βρόχου Κέρδη και ζημίες της ανακύκλωσης Ενεργειακοί περιορισμοί στην Μηχανική Ανακύκλωση Ενεργειακοί περιορισμοί στην τεταρτογενή ανακύκλωση (Ανάκτηση Ενέργειας) Ενεργειακοί περιορισμοί στην τριτογενή ανακύκλωση πλαστικών (Παραγωγή Πετροχημικών) Κεφάλαιο 6 Πρωτογενής Ανακύκλωση 6.1 Εισαγωγή Προβλήματα πρωτογενούς ανακύκλωσης Μηχανισμοί αποδόμησης ανακυκλωμένων πλαστικών Η επίδραση του ανακυκλωμένου πλαστικού στη σύσταση και τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης Τεμαχισμός του πλαστικού πριν την ανάμιξη με το παρθένο πολυμερές Αυτόματα συστήματα πρωτογενούς ανακύκλωσης μέσα στη μονάδα παραγωγής Κεφάλαιο 7 Δευτερογενής ή Μηχανική Ανακύκλωση 7.1 Εισαγωγή Στάδια δευτερογενούς ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων Στάδιο Α: Συλλογή Συλλογή οικιακών πλαστικών απορριμμάτων Προϋποθέσεις επιτυχίας της Συλλογής Διαλογής στην Πηγή οικιακών πλαστικών απορριμμάτων...189

12 Περιεχόμενα xix 7.3 Στάδιο Β: Διαλογή και Ανάκτηση α Μέθοδος μηχανικής διαλογής Bezner β Αναγκαίες επισημάνσεις (μακρο- και μικρο-διαχωρισμοί) Εξοπλισμός διαλογής πλαστικών απορριμμάτων στα ΚΔΑΥ Χειρωνακτική διαλογή Μηχανική ή Αυτόματη διαλογή Οπτικός διαχωρισμός Εφαρμογές Φασματοσκοπικοί αισθητήρες Εφαρμογές Σχόλια για τις φασματοσκοπικές τεχνικές Συστήματα αυτόματης διαλογής σε εφαρμοζόμενες διεργασίες Διαλογής - Ανάκτησης στην Αγγλία Στάδιο Γ: Προ-επεξεργασία (μείωση μεγέθους διαχωρισμός/καθαρισμός) Μείωση μεγέθους πλαστικών Μηχανές τεμαχισμού Γενικά Τεμαχιστές πλαστικών απορριμμάτων Μηχανές τεμαχισμού με περιστρεφόμενους δίσκους (shredders) Περιστροφικοί κόπτες με περιστρεφόμενα μαχαίρια (rotary knife cutters) ή κοκκοποιητές (granulators) Κοχλιωτός τεμαχιστής Μηχανές τύπου γκιλοτίνας Εξειδικευμένοι περιστροφικοί κόπτες Ολοκληρωμένο σύστημα περιστροφικού κόπτη (κοκκοποιητή) Διαχωρισμός πολυστρωματικών πλαστικών υλικών με ταυτόχρονη μείωση μεγέθους Τεχνικές αύξησης πυκνότητας (densifications processes) Μηχανές συσσωμάτωσης (agglomerators) Δίσκοι συσσωμάτωσης Συσσωμάτωση με συμπίεση Συσσωμάτωση με ανάδευση Ο κόπτης-συμπιεστής Erema Νέα μέθοδος αύξησης πυκνότητας/συμπίεσης φιλμ Τεχνικές κονιορτοποίησης Δισκόμυλοι Δισκόμυλος με εσωτερικό ανεμιστήρα Κυλινδρόμυλος με δακτύλιους Σφυρόμυλος

13 xx Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Συνδυασμός τεμαχιστή κρούσης-σφυρόμυλου (περιστροφικός μύλος, rotary grinder) Υγρή πολτοποίηση Διατμητική Εξώθηση σε στερεά κατάσταση (Solid State Shear Extrusion, SSSE) Κρυογενική άλεση Τεχνικές διαχωρισμού/καθαρισμού Εισαγωγή Διαχωρισμός (Ταξινόμηση) Κοσκίνιση Αέριος ή υγρός διαχωρισμός Έκπλυση και ξήρανση πλαστικών Έκπλυση Ξήρανση Μηχανική Ξήρανση Θερμική Ξήρανση Παραδείγματα έκπλυσης και ξήρανσης απορριμμάτων φιλμ (ΡΕ και PVC) που χρησιμοποιούνται στο αγροτικό τομέα Απομάκρυνση μελανιών εκτύπωσης και ανεπιθύμητων συστατικών από πλαστικά απορρίμματα (Μέθοδος NOREC) Εισαγωγή Η Μέθοδος NOREC Διαχωρισμός (Διαλογή) Διαλογή με βάση την πυκνότητα Διαχωρισμός Επίπλευσης Καταβύθισης με την επίδραση της βαρύτητας Διαχωρισμός σε υδροκυκλώνες Φυγόκεντροι Εφαρμογές Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων επίπλευσης, υδροκυκλώνων και φυγοκεντρικών διαχωριστήρων Διαλογή με βάση την επιλεκτική διαβροχή των πλαστικών Ηλεκτροστατικός διαχωρισμός (διαλογή) Ηλεκτροστατικοί διαχωριστήρες περιστρεφόμενου κυλίνδρου (τυμπάνου) Ηλεκτροστατικός διαχωρισμός των πλαστικών με διαχωριστήρες ελεύθερης πτώσης Διαλογή με βάση την διαλυτότητα Διεργασίες Θερμικής Διαλογής Στάδιο Δ: Ομογενοποίηση Πελλετοποίηση (Βασική διεργασία της μηχανικής ανακύκλωσης) Εισαγωγή...323

14 Περιεχόμενα xxi Η διεργασία μηχανικής ανακύκλωσης Φίλτρα διήθησης προσμίξεων τήγματος ανακυκλωμένων πλαστικών απορριμμάτων Τύποι φίλτρων Διατάξεις αλλαγής φίλτρου με ασυνεχή ροή τήγματος Διατάξεις αλλαγής φίλτρου με συνεχή ροή τήγματος Φίλτρα μεγάλης επιφάνειας Μηχανική Ανακύκλωση Πολυολεφινών Μηχανική ανακύκλωση HDPE με τη διεργασία Bezner Μηχανική ανακύκλωση HDPE με τη μέθοδο M.A. Industries Δευτερογενής (μηχανική) ανακύκλωση PVC Μηχανική ανακύκλωση ανάμικτων πλαστικών απορριμμάτων Προ-επεξεργασία, ομογενοποίηση-μορφοποίηση Τεχνολογικός εξοπλισμός ομογενοποίησης - μορφοποίησης ανάμικτων πλαστικών Διεργασίες εκβολής - έγχυσης (intrusion) Η μηχανή Klobbie Ο εκβολέας ΕΤ/1 (Extruder Technology 1) Διεργασίες συνεχούς εκβολής Η τεχνολογία CPRR/WEI Η διεργασία συνεχούς εκβολής Greiner & Sohne Διεργασίες μορφοποίησης με πίεση υπό συνθήκες μεταφοράς μάζας Η διεργασία Reverzer της Mitsubishi Διεργασία Remaplan Συσσωμάτωση Μορφοποίηση Οικονομικά δεδομένα των υποκατάστατων προϊόντων ξύλου από ανάμικτα πλαστικά απορρίμματα Ποιότητα προϊόντων δευτερογενούς ανακύκλωσης πλαστικών Παράγοντες που υποβαθμίζουν την ποιότητα προϊόντων από ανάμικτα πλαστικά απορρίμματα Παράγοντες που επηρεάζουν τις μηχανικές ιδιότητες μιγμάτων πλαστικών που έχουν υποστεί δευτεροβάθμια ανακύκλωση Σχέση σύστασης - μορφολογίας ιδιοτήτων των προϊόντων που παράγονται από ανάμικτα πλαστικά Σύσταση των ανάμικτων πλαστικών NJCT Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του προφίλ των υποκατάστατων προϊόντων ξύλου Η επίδραση του χρόνου σε πειράματα θλίψης δοκιμίων από ανακυκλωμένα ανάμικτα πλαστικά NJCT

15 xxii Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των προϊόντων των ανάμικτων πλαστικών NJCT Μικρογραφήματα SEM των προϊόντων από μίγματα R-PS/NJCT Χημική τροποποίηση του μίγματος πλαστικών απορριμμάτων. Βελτιστοποίηση μηχανικών ιδιοτήτων Σταθεροποιητές Είδη σταθεροποιητών Παραδείγματα σταθεροποίησης ανακυκλωμένων πλαστικών Συμπεράσματα Συμβατοποιητές Ετερογενή και ομογενή μίγματα Αναμιξιμότητα των πλαστικών με την παρουσία συμβατοποιητών στα ετερογενή μίγματα Σχετικά με τη δυνατότητα ανάμιξης πολυμερών Παράγοντες που επιδρούν στην ανάμιξη δυο πολυμερών H επιλογή των παραμέτρων διαλυτότητας Η επίδραση της θερμοκρασίας Άλλοι παράγοντες Ο ρόλος των συμβατοποιητών στα ετερογενή μίγματα Ιδιότητες συμβατοποιητών Τεχνικές παρασκευής μιγμάτων Παραγωγή προϊόντων με δομή σάντουιτς από ανάμικτα πλαστικά μέσω διεργασιών συν-εκβολής και συν-έγχυσης Η διεργασία της συν-εκβολής (συν-εξώθησης) Μορφοποίηση με συν-έγχυση Η χρήση των πλαστικών απορριμμάτων ως πληρωτικών υλικών Κεφάλαιο 8 Τριτογενής Ανακύκλωση Πλαστικών (Θερμική Ανακύκλωση Χημική Ανακύκλωση) 8.1 Εισαγωγή Περιορισμοί ως προς την περιεκτικότητα σε χλώριο τροφοδοσίας τριτογενούς ανακύκλωσης Μέθοδοι τριτογενούς ανακύκλωσης Θερμική ανακύκλωση πλαστικών Σχετικά με την πυρόλυση και θερμική διάσπαση Συνεργατική δράση διεργασιών θερμικής ανακύκλωσης Διυλιστήριο ορυκτού πετρελαίου...423

16 Περιεχόμενα xxiii Τα χαρακτηριστικά και οι χημικές ιδιότητες του παραγόμενου υπολείμματος απόσταξης πετρελαίου υπό κενό Τεχνολογίες για την αναβάθμιση υπολειμμάτων απόσταξης υπό κενό Χημική Ανακύκλωση Θερμική Συν-επεξεργασία πλαστικών απορριμμάτων με δημοτικά απορρίμματα Εισαγωγή στη Θερμική Επεξεργασία Στερεών Δημοτικών Απορριμμάτων Καύση δημοτικών απορριμμάτων (τεταρτογενής ανακύκλωση) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της καύσης των απορριμμάτων Μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας τριτογενούς ανακύκλωσης στερεών δημοτικών απορριμμάτων Πυρόλυση/αεριοποίηση/υγροποίηση/τεχνολογία πλάσματος Πυρόλυση (pyrolysis) Προϊόντα πυρόλυσης Ανάλυση προϊόντων πυρόλυσης Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της πυρόλυσης Τύποι αντιδραστήρων πυρόλυσης δημοτικών απορριμμάτων Τεχνολογία πυρόλυσης δημοτικών απορριμμάτων Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πυρόλυσης Αεριοποίηση (gasification) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αεριοποίησης Προδιαγραφές αερίου πυρόλυσης και αερίου σύνθεσης Τεχνολογία πλάσματος Η εφαρμοζόμενη σήμερα τεχνολογία θερμικής επεξεργασίας Διεργασία R21 Mitsui Babcock (πυρόλυση + καύση) Διεργασία Thermoselect (πυρόλυση/αεριοποίηση με προσαγωγή οξυγόνου υψηλής θερμοκρασίας) Διεργασία Noell (πυρόλυση + αεριοποίηση) Διεργασία Ebara (αεριοποίηση ρευστοποιημένης κλίνης) Διεργασία EDDITh (θερμική διάσπαση/καύση αερίων/παραγωγή carbor) Διεργασία RCP (πυρόλυση + τήξη) Διεργασία αεριοποίησης TPS (Terminska Processor) Διεργασία PKA Διεργασία PIT Pyroflam Διεργασία ΝΚΚ Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τεχνολογιών θερμικής επεξεργασίας Οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις διεργασίες θερμικής επεξεργασίας

17 xxiv Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Συμπεράσματα. Δεδομένα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις τεχνικο-οικονομικές μελέτες των θερμικών διεργασιών Διεργασίες θερμικής επεξεργασίας τριτογενούς ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων Πυρόλυση πλαστικών απορριμμάτων Εισαγωγή Πλεονέκτημα της πυρόλυσης έναντι της αποτέφρωσης Μηχανισμός αντιδράσεων πυρόλυσης πλαστικών Παραπροϊόντα της πυρόλυσης πλαστικών Αφαλογόνωση της τροφοδοσίας και των προϊόντων της διεργασίας πυρόλυσης Παράγοντες που επηρεάζουν το μηχανισμό πυρόλυσης και την κατανομή των προϊόντων στις βιομηχανικές διεργασίες Δομή και χημική σύσταση πολυμερούς Η εξάρτηση των προϊόντων της πυρόλυσης από τη θερμοκρασία Η επίδραση του χρόνου αντίδρασης στη κατανομή των προϊόντων της πυρόλυσης Τύπος αντιδραστήρα Συστήματα πυρόλυσης πλαστικών απορριμμάτων που βασίζονται σε αντιδραστήρa περιστροφικού κλιβάνου Διεργασία πυρόλυσης VEBA με αντιδραστήρα περιστροφικού κλιβάνου Συστήματα πυρόλυσης πλαστικών απορριμμάτων που βασίζονται σε αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης Τεχνολογία αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης Το σύστημα ρευστοποιημένης κλίνης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Σύσταση προϊόντων πυρόλυσης (σε αέριο, υγρό και υπόλειμμα) πλαστικών και άλλων υλικών με τη διεργασία του Αμβούργου Η πυρόλυση ανάμικτων πλαστικών στον αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Πυρόλυση των ΚΤΟ στον αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Πυρόλυση ελαστικών οχημάτων στον αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης του Πανεπιστημίου του Αμβούργου Η μονάδα πυρόλυσης στο Ebenhausen με βάση την διεργασία του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Η οικονομική της βιωσιμότητα Προδιαγραφές πετροχημικών προϊόντων Θερμική διάσπαση Εισαγωγή στην Θερμική διάσπαση ή πυρόλυση χαμηλών θερμοκρασιών (cracking)...536

18 Περιεχόμενα xxv Σύντομη ιστορική αναδρομή της πυρόλυσης/θερμικής διάσπασης. Η μετατόπιση των στόχων Θερμική διάσπαση VS πυρόλυσης Το πλεονεκτήματα της θερμικής διάσπασης Η επίδραση της θερμοκρασίας στα προϊόντα θερμικής διάσπασης πλαστικών Τύποι αντιδραστήρων θερμικής διάσπασης Διεργασίες θερμικής διάσπασης Διεργασίες θερμικής διάσπασης που βασίζονται σε αντιδραστήρες αναδευόμενου δοχείου υγροποίησης Διεργασία BASF (Ludwigschafen) Διεργασίες θερμικής διεργασίας που βασίζονται σε αντιδραστήρα ρευστοποιημένης κλίνης Διεργασία BP Chemicals Polymer H αποδομητική εκβολή ως τεχνική της θερμικής διάσπασης Εισαγωγή Η εξέλιξη της αποδομητικής εκβολής Τύποι εκβολέα Τυπική εγκατάσταση αποδομητικής εκβολής Οι δυνατότητες της αποδομητικής εκβολής Οικονομική βιωσιμότητα της αποδομητικής εκβολής Διεργασίες θερμικής διάσπασης που βασίζονται σε εκβολέα αποδόμησης Διεργασίες θερμικής διάσπασης που βασίζονται σε αντιδραστήρα κοχλιωτού κλιβάνου Διεργασίες θερμικής διάσπασης που βασίζονται σε αντιδραστήρα περιστροφικού κλιβάνου Θερμική/Καταλυτική Αποδόμηση πλαστικών απορριμμάτων Εισαγωγή Mηχανισμός καταλυτικής αποδόμησης Δευτερογενείς αντιδράσεις και προϊόντα Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της θερμικής και καταλυτικής αποδόμησης Διάγραμμα ροής της διεργασίας θερμικής/καταλυτικής αποδόμησης ή διάσπασης Βελτιστοποίηση του ισοζυγίου μάζας υψηλής αξίας προϊόντων Επίδραση της θερμοκρασίας Επίδραση του καταλύτη στη θερμική διάσπαση Kαταλυτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στην καταλυτική διάσπαση πλαστικών απορριμμάτων Καταλυτική διάσπαση πολυολεφινών

19 xxvi Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών Η επίδραση της φύσης του καταλύτη και της θερμοκρασίας στην παραγωγή βενζίνας Τύποι διεργασιών θερμικής/καταλυτικής διάσπασης Η διεργασία της άμεσης, ταυτόχρονης θερμικής και καταλυτικής διάσπασης Η διεργασία της διαδοχικής θερμικής/καταλυτικής διάσπασης Η διεργασία της διαδοχικής θερμικής διάσπασης και καταλυτικής κατεργασίας με υδρογόνο (hydrotreatment) Τύποι αντιδραστήρων διεργασιών θερμικής/καταλυτικής διάσπασης Αντιδραστήρες αναδευόμενου δοχείου Αντιδραστήρες σταθερής κλίνης Kοχλιωτοί κλίβανοι Αντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης Διεργασίες θερμικής/καταλυτικής διάσπασης προς εμπορική εκμετάλλευση Διεργασία Thermofuel Διεργασία Smuda Διεργασία Nanofuel Διεργασία Reentech Διεργασία Blowdec Διεργασίες Likun και Fuji Οικονομική βιωσιμότητα μονάδων θερμικής/καταλυτικής διάσπασης πλαστικών απορριμμάτων Υδρογόνωση Εισαγωγή Τα πλεονεκτήματα της υδρογόνωσης έναντι της αποτέφρωσης Η μονάδα υδρογόνωσης Veba Oil στο Bottrop (Γερμανία) Η διεργασία VCC υδρογόνωσης των υπολειμμάτων της υπό κενό απόσταξης αργού πετρελαίου Η διεργασία VCC υδρογόνωσης των πλαστικών απορριμμάτων Ισοζύγιο μάζας και ποιότητα προϊόντων Ισοζύγιο ενέργειας Οικονομική βιωσιμότητα της διεργασίας υδρογόνωσης VCC (Bottrop) Eυοίωνες προοπτικές. Υδρογόνωση των πλαστικών απορριμμάτων στη Σ. Αραβία Καταλυτική υδρογόνωση Πυρόλυση και υδρογονοεπεξεργασία (Hydroprocessing) Οικονομική βιωσιμότητα της διεργασίας πυρόλυσης/υδρογονοεπεξεργασίας Καταλυτική υδρογόνωση ή υδρογονοεπεξεργασία πλαστικών αναμιγμένων με γαιάνθρακα ή βαρέα κλάσματα πετρελαίου ή κηρό...703

20 Περιεχόμενα xxvii Καταλυτική υδρογόνωση πλαστικών σε ανάμιξη με γαιάνθρακα Καταλυτική υδρογόνωση πλαστικών σε ανάμιξη με βαρέα κλάσματα πετρελαίου για παραγωγή καυσίμων Πυρόλυση-υδρογονοεπεξεργασία πλαστικών/κηρών (Fischer-Tropsch) Αεριοποίηση Εισαγωγή Πλεονεκτήματα της αεριοποίησης έναντι της αποτέφρωσης Η αεριοποίηση του άνθρακα και του πετρελαίου προηγήθηκε της αεριοποίησης των απορριμμάτων (και των πλαστικών) Διεργασίες αεριοποίησης άνθρακα Διεργασίες αεριοποίησης βαρέων κλασμάτων πετρελαίου (αεριοποίηση τήγματος) Διεργασίες αεριοποίησης πλαστικών απορριμμάτων και εγκαταστάσεις σε λειτουργία Διεργασίες αεριοποίησης πλαστικών με αντιδραστήρες εξαναγκασμένης ροής και σταθερής κλίνης Διεργασία Texaco Διεργασία Voest-Alpine AG (αεριοποίηση σε υψηλή θερμοκρασία) Μερική οξείδωση με την διεργασία Flame Διεργασία Veba Διεργασία Thermoselect Διεργασία Schwarze Pump αεριοποίησης λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Μονάδες αεριοποίησης λιγνίτη και πλαστικών οι οποίες βασίζονται στις διεργασίες Energiewerke Schwarze Pumpe AG Διεργασίες αεριοποίησης πλαστικών με αντιδραστήρες ρευστοποιημένης κλίνης Διεργασία Lurgi Eco-Gas Διεργασία Eisenmann Διεργασία Winkler Διεργασία TwinRec (Ebara) Σύσταση αερίου σύνθεσης και εφαρμογές Οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων αεριοποίησης Χημική Ανακύκλωση (Διάσπαση με σολβολυτικές διεργασίες) Χημική διάσπαση πλαστικών απορριμμάτων Ανακύκλωση PET Τεχνολογίες ανακύκλωσης ΡΕΤ Μηχανική ανακύκλωση ΡΕΤ Χημική ανακύκλωση ΡΕΤ Γλυκόλυση

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Τομέας Μηχανικής Γενικό τμήμα Πολυτεχνείο Κρήτης τηλ. 7259; email: gotsis@science.tuc.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Τομέας Μηχανικής Γενικό τμήμα Πολυτεχνείο Κρήτης τηλ. 7259; email: gotsis@science.tuc. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Τομέας Μηχανικής Γενικό τμήμα Πολυτεχνείο Κρήτης τηλ. 7259; email: gotsis@science.tuc.gr 3 Ιανουαρίου, 2010 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή 1 Εισαγωγή 2 Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗ ΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-352-4

ISBN 978-960-456-352-4 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-352-4 Copyright, Οκτώβριος 2012, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Εισηγητής Καθηγητής κ. Μαρμάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ II ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Θερμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα». Εισηγητής: Μπαχάρογλου Θεόδωρος Σπουδαστές: Κλάδης Διονύσιος, ΑΜ 97/064

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα