«Διερεύνηση της επίδρασης κάδου απορριμμάτων δίπλα σε κάδους συλλογής χαρτιού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Διερεύνηση της επίδρασης κάδου απορριμμάτων δίπλα σε κάδους συλλογής χαρτιού»"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Μεταπτυχιακή διατριβή «Διερεύνηση της επίδρασης κάδου απορριμμάτων δίπλα σε κάδους συλλογής χαρτιού» Βενιώτη Στέλλα Μηχανικός Περιβάλλοντος Επιβλέπων Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος ΞΑΝΘΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2012

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και επιβλέποντα της παρούσας μεταπτυχικής εργασίας κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαράκη, για την συνεχή καθοδήγηση και τις πολύτιμες πληροφορίες και υποδείξεις που μου προσέφερε τόσο κατά την διάρκεια όσο και κατά τη συγγραφή της παρούσας μελέτης. Η εμπειρία και οι γνώσεις του ήταν καθοριστικές για την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τους φίλους μου και ιδιαίτερα τις Μαρίνα Παναγιώτα Κασάπη, Ελλίνα Τζότζορα, Έφη Αρβανιτίδου που με βοήθησαν και μου στάθηκαν τόσο καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής αυτής εργασίας όσο και σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά την ακαδημαϊκή μου πορεία.

3 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΒΕΝΙΩΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην συγκεκριμένη έρευνα εξετάζεται η επίδραση του κάδου απορριμμάτων δίπλα σε κάδους συλλογής χαρτιού καθώς και κατά πόσο το χρώμα και η σχετική θέση του κάδου ανακύκλωσης παίζει ρόλο σε ποιο κάδο θα διαλέξει το κοινό να ανακυκλώσει χαρτί. Χρησιμοποιήθηκαν πέντε τροχήλατοι κάδοι 240 λίτρων διαφορετικού χρώματος οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία στην πόλη της Ξάνθης. Οι μεταβλητές που εξετάσθηκαν ήταν το βάρος του χαρτιού καθώς και ο αριθμός και το βάρος των μη ανακυκλώσιμων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μετά το τέλος κάθε δειγματοληψίας η σειρά των κάδων άλλαζε τοποθετώντας τον πρώτο στο τέλος. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS και συγκεκριμένα τα Kruskall Wallis και Mann Whitney U tests. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι ο κάδος απορριμμάτων δεν επιδρά στην ποσότητα των σκουπιδιών που καταγράφονται στους κάδους ανακύκλωσης και πως το κοινό προτιμά τον πράσινο κάδο για την ανακύκλωση χαρτιού, ενώ τον μαύρο για την ρήψη των μη ανακυκλώσιμων. Τέλος, διαπιστώθηκε πως ο πρώτος, σε προσβασιμότητα κάδος είχε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τέσσερις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κάδοι ανακύκλωσης, επίδραση χρώματος, πρόθεση ανακύκλωσης

4 ABSTRACT This research examined the impact of trash bins next to recycle bins and also whether the color and the relative position of the bins had an influence to the bon selection in reference to their color. Five wheeled bins, 240 L each, of different color where placed in three different locations in the town of Xanthi, Greece. The examined variables were the weight of the paper, the number and the weight of the non recyclable at regular time intervals. After each sampling the order of bins was changing by placing the first in the place of the last one. For the data analysis was used the SPSS software, in order to run Kruskall Wallis and Mann Whitney U tests. According to the results, the rubbish bin had no significant effect on the trash content of the recycling bins and that the public prefers the green bin for paper recycling and the black one for the disposal of the non-recyclable. Finally, it was found that the first bin in the raw had the highest quantity of paper, compared to the rest. KEYWORDS: Colour effect, recycling attitude, recycling receptacles

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παραγωγή και Διαχείριση αποβλήτων Εθνικό επίπεδο Ευρωπαϊκό επίπεδο Ευρωπαϊκή διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Νομοθεσία Κοινοτική Νομοθεσία Εθνική Νομοθεσία Βιβλιογραφική ανασκόπηση Σκοπός της έρευνας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Περιγραφή έρευνας Εφαρμογή λογισμικού (SPSS) για την ανάλυση δεδομένων Κριτήριο Mann-Whitney Κριτήριο Kruskal-Wallis Έλεγχος Bonferroni ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιγραφικά στατιστικά βάρους ανακυκλωσίμων και μη - Έλεγχος κανονικότητας Επίδραση του χρώματος του κάδου στην πρόθεση ανακύκλωσης Επίδραση του χρώματος του κάδου στο βάρος του χαρτιού Επίδραση του χρώματος του κάδου στο αριθμό των τεμαχίων των μη ανακυκλώσιμων υλικών Επίδραση του χρώματος του κάδου στο βάρος των μη-ανακυκλώσιμων υλικών Επίδραση της θέσης του κάδου στην επιλογή κάδου ανακύκλωσης Επίδραση της θέσης του κάδου στο βάρος του χαρτιού Επίδραση του κάδου απορριμμάτων στη συλλογή χαρτιού... 35

6 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια περιοχών τοποθέτησης των κάδων Φωτογραφίες περιοχών τοποθέτησης των κάδων Έλεγχος κανονικότητας δεδομένων Φωτογραφίες κάδων ανακύκλωσης χαρτιού από διάφορες χώρες ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 45

7 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Ποσότητες ΑΣΑ στην Ελλάδα Πίνακας 2. Ποσοστά των ΑΣΑ που διαχειρίστηκαν με Υγειονομική Ταφή, Αποτέφρωση, Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση το 2008 τα κράτη μέλη της Ε.Ε Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των δειγματοληψιών Πίνακας 4. Στατιστικά στοιχεία του βάρους του χαρτιού (σε κιλά) των πέντε κάδων με βάση τις δειγματοληψίες από τη Νομαρχία Ξάνθης Πίνακας 5. Στατιστικά στοιχεία του βάρους του χαρτιού (σε κιλά) των πέντε κάδων με βάση τις δειγματοληψίες από τη Δευτεροβάθμια Ξάνθης Πίνακας 6. Στατιστικά στοιχεία του βάρους του χαρτιού (σε κιλά) των πέντε κάδων με βάση τις δειγματοληψίες από το 5 ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης Πίνακας 7. Στατιστικά στοιχεία του βάρους χαρτιού και των μη ανακυκλώσιμων και για τους πέντε κάδους (n= Πίνακας 8. Έλεγχος Kruskal-Wallis (ανεξάρτητη μεταβλητή: χρώμα κάδου) Πίνακας 9. Έλεγχος Mann-Whitney U test (ανεξάρτητη μεταβλητή: χρώμα κάδου, εξαρτημένη μεταβλητή: βάρος χαρτιού) Πίνακας 10. Έλεγχος Mann-Whitney U test (ανεξάρτητη μεταβλητή: χρώμα κάδου, εξαρτημένη μεταβλητή: αριθμός μη ανακυκλώσιμων υλικών) Πίνακας 11. Έλεγχος Mann-Whitney U test (ανεξάρτητη μεταβλητή: χρώμα κάδου, εξαρτημένη μεταβλητή: βάρος μη ανακυκλώσιμων υλικών) Πίνακας 12. Έλεγχος Kruskal-Wallis (ανεξάρτητη μεταβλητή: θέση κάδου) Πίνακας 13. Έλεγχος Mann-Whitney test (ανεξάρτητη μεταβλητή: θέση κάδου, εξαρτημένη μεταβλητή: βάρος χαρτιού) Πίνακας 14. Περιγραφικά χαρακτηριστικά κάδου απορριμμάτων Πίνακας 15. Στατιστικά αποτελέσματα Mann-Whitney U test... 33

8 ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1.1. Μεταβολή της συνολικής παραγόμενης ποσότητας Αστικών στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και της μοναδιαίας παραγωγής ΑΣΑ (ΜΠΑ) στην Ελλάδα κατά την περίοδο (Η.Π /2727/2003, ΥΠΕΧΩΔΕ 2003 και προβλέψεις Ομάδας ΙΤΑ για το 2020)... 7 Διάγραμμα 1.2. Μεταβολή της παραγόμενης ποσότητας αστικών αποβλήτων/άτομο, στην Ευρώπη των «27», στον στενό πυρήνα των «15» και στις Σκανδιναβικές χώρες, στην Τουρκία, στις δυτικές βαλκανικές χώρες Διάγραμμα 3.1. Κατανομή δεδομένων κίτρινου κάδου Διάγραμμα 3.2. Κατανομή δεδομένων για το βάρος χαρτιού και για τους πέντε κάδους Διάγραμμα 3.3. Κατανομή δεδομένων για το βάρος των μη ανακυκλώσιμων και για τους πέντε κάδους ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1. Αρχική διάταξη των κάδων στα τρία σημεία: (i) Νομαρχία Ξάνθη, (ii) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (iii) 5 ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης Εικόνα 2. Τυχαία διάταξη κάδων μαζί με των κάδο απορριμμάτων Εικόνα 3. Αλλαγή σειράς κάδων μετά το τέλος κάθε μέτρησης Εικόνα 4. Αλλαγή σειράς κάδων μετά το τέλος κάθε μέτρησης παρουσίας του κάδου απορριμμάτων Εικόνα 5. Κάτοψη πρώτης τοποθεσίας δειγματοληψίας (Νομαρχία Ξάνθης) ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1.1. Ιεράρχηση επιλογών για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων..12

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων συνολικά στην Ελλάδα παρόλη την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια δεν έχει επιτευχθεί. Η ελληνική πραγματικότητα παραμένει στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και στους Χώρους Ανεξέλεκτης Απόθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Η Ελλάδα βασίζεται σε ποσοστό άνω του 92% στην υγειονομική ταφή. Οδηγίες όπως η 98/2008 για την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών συσκευασίας στην πηγή και η 31/1999 για την υγειονομική ταφή, δεν έχουν υλοποιηθεί. Όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν μια συνεχιζόμενη τάση αύξησης της ποσότητας των αποβλήτων και μάλιστα με σχετικά μεγάλα ποσοστά σε αντίθεση με τις τάσεις μείωσης που παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αποτέλεσμα της τάσης αυτής είναι η αύξηση της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας στην Ελλάδα κατά περισσότερο από 45% μέχρι το 2027 σε σχέση με σήμερα, σύμφωνα με το Διάγραμμα 1.1, κυρίως γιατί όπως εκτιμάται θα εξακολουθήσουν να είναι χαμηλά τα ποσοστά ανακύκλωσης και μείωσης της παραγόμενης ποσότητας στην πηγή. Διάγραμμα 1.1. Μεταβολή της συνολικής παραγόμενης ποσότητας Αστικών στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και της μοναδιαίας παραγωγής ΑΣΑ (ΜΠΑ) στην Ελλάδα κατά την περίοδο (Η.Π /2727/2003, ΥΠΕΧΩΔΕ 2003 και προβλέψεις Ομάδας ΙΤΑ για το 2020). 9

10 Τα στερεά απόβλητα ομαδοποιούνται στα αστικά στερεά απόβλητα και στα ειδικά. Αστικά Στερεά Απόβλητα (απορρίμματα) : Οικιακά απόβλητα Εμπορικά απόβλητα Απόβλητα ιδρυμάτων Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων Απόβλητα αστικών υπηρεσιών Απόβλητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων Ειδικά απόβλητα : Επικίνδυνα απόβλητα Μη επικίνδυνα ειδικά Νοσοκομειακά απόβλητα Η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι η εξής: 40% οργανικά 29% χαρτί 14% πλαστικό 8% άλλα 3% γυαλί 3% μέταλλα 3% αδρανή 1.1 Παραγωγή και Διαχείριση αποβλήτων Εθνικό επίπεδο Με βάση τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (2003), στην Ελλάδα παράγονται περίπου 4,6 εκατομμύρια τόνοι αστικών αποβλήτων ετησίως. Στην περιφέρεια Αττικής παράγεται το 39% της ετήσιας ποσότητας, ενώ σημαντική ποσότητα (16%) παράγεται και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πλέον ο αριθμός των παραγόμενων αστικών αποβλήτων ανέρχεται στα 5,8 εκατομμύρια τόνους (Υ.ΠΕ.ΚΑ, 2008). Σε επίπεδο σχεδιασμού, δεν υπάρχει σχέδιο για την πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων η οποία αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία έτη στη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος στην Ελλάδα καταγράφεται σταδιακή αύξηση των παραγόμενων 10

11 απορριμμάτων: από 302 κιλά ανά άτομο το 1995 στα 423 το 2002 και στα 453 το Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ στην Ελλάδα. Πίνακας 1. Ποσότητες ΑΣΑ στην Ελλάδα (European Environment Agency, 2010). Έτος Kg/κάτοικο έτος Πληθυσμός Τόνοι ΑΣΑ/έτος , , , , , , , , , , , , , , Ευρωπαϊκό επίπεδο Στο στενό πυρήνα της Ευρώπης των «15» μαζί με τις Σκανδιναβικές χώρες, ο παραγόμενος όγκος σκουπιδιών ανά άτομο κάθε χρόνο ανέρχεται στα 564 κιλά ενώ οι πολίτες των νέων μελών από την Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη παράγουν πολύ μικρότερο όγκο σκουπιδιών, ο οποίος μόλις αγγίζει τα 369 κιλά ανά κάτοικο. Σε κάθε Ευρωπαίο αναλογούν 522 κιλά σκουπίδια στην Ευρώπη των «27» από την κατανάλωση τροφών, τις συσκευασίες των προϊόντων και τις εν γένει καταναλωτικές δραστηριότητες της καθημερινότητας. Τα προαναφερθέντα στοιχεία παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.2 με έτος αναφοράς το 2008 (European Environment Agency, 2010). 11

12 Διάγραμμα 1.2. Μεταβολή της παραγόμενης ποσότητας αστικών αποβλήτων/άτομο, στην Ευρώπη των «27», στον στενό πυρήνα των «15» και στις Σκανδιναβικές χώρες, στην Τουρκία, στις δυτικές βαλκανικές χώρες (European Environment Agency, 2010). Οι πιο διαδεδομένοι τρόποι με τους οποίους διαχειρίζονται τα αστικά απόβλητα στην Ευρώπη των «27» είναι η υγειονομική ταφή, η καύση, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση (επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος). Στην ΕΕ των 27 το 2008, το 42% των αστικών αποβλήτων οδηγήθηκε σε χώρους Υγειονομικής Ταφής, το 20% αποτεφρώθηκαν, το 22% ανακυκλώθηκε και το 17% κομποστοποιήθηκε (Eurostat, 2010). Στον Πίνακα 2 παρατίθενται τα ποσοστά για κάθε χώρα ξεχωριστά. 12

13 Πίνακας 2. Ποσοστά των ΑΣΑ που διαχειρίστηκαν με Υγειονομική Ταφή, Αποτέφρωση, Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση το 2008 τα κράτη μέλη της Ε.Ε (Eurostat, 2010). Παραγωγή Χώρα αστικών Υγειονομική αποβλήτων ταφή Αποτέφρωση Ανακύκλωση Κομποστοποίηση Kg/άτομο Αγγλία Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχία Δανία Γερμανία Εσθονία Ιρλανδία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιταλία Κύπρος Λετονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Ουγγαρία Μάλτα Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβενία Σλοβακία Φιλανδία Σουηδία Eu Ευρωπαϊκή διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Η πολιτική της ΕΕ για την πρόληψη και την διαχείριση των αποβλήτων στηρίζεται σε μια έννοια που είναι γνωστή ως ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων, με βάση την οποία οι διάφορες εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων χαρακτηρίζονται από «βέλτιστες» ως «χείριστες» από περιβαλλοντικής σκοπιάς και ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση, η οποία παρουσιάζεται και στο Σχήμα 1.1: πρόληψη, ελαχιστοποίηση της δημιουργίας αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος, ανακύκλωση, ανάκτηση της ενέργειας μέσω αποτέφρωσης, διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής (www.sciencemag.org). 13

14 Σχήμα 1.1. Ιεράρχηση επιλογών για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων (www.sciencemag.org) 1.3 Νομοθεσία Η ανακύκλωση είναι μια υποχρεωτική από το νόμο διαδικασία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει η Κοινοτική Οδηγία 62/1994/ΕΚ, ενώ η Ελλάδα δεν είχε την κατάλληλη νομοθεσία για ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι το 2001, όπου και εφαρμόστηκε ο νόμος 2939/ Κοινοτική Νομοθεσία Η κοινοτική νομοθεσία για τα στερεά απορρίμματα παρουσιάζεται παρακάτω: α) Οδηγία 62/1994/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. (ενοποιημένη έκδοση ). β) Οδηγία 62/1994/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. (αρχικό κείμενο). Έχει τροποποιηθεί από τις δύο παρακάτω οδηγίες (δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα: ΕΕ L 365 της , ΦΕΚ 179/Α/ ). γ) Οδηγία 12/2004/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ (δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα: ΕΕ L 47 της , Φ.Ε.Κ. 268/Β/2007). δ) Οδηγία 20/2005/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ (δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα: Ε L 70 της ). 14

15 Εθνική Νομοθεσία Η εθνική νομοθεσία για τα στερεά απορρίμματτα παρουσιάζεται επιγραμματικά παρακάτω: α) Ν. 2939/2001 περί «Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων» (δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα: ΦΕΚ 179/Α/ ). β) Α.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε /2003. Έγκριση Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. (δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα: ΦΕΚ 391/Β/ ). γ) Α.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε /2003. Έγκριση Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» (δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα: ΦΕΚ 2711/Β/ ). δ) ΚΥΑ /2004. «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 (δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα: ΦΕΚ 849 Β/ ). ε) ΚΥΑ 9303/454/E103/2009. Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ) σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 3.β) του ν. 2939/2001 (Α 179), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 109/2004 (Α 75), το άρθρο 7 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 82/2004 (Α 64), το άρθρο 6 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 116/2004 (Α 81), το άρθρο 9 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 115/2004 (Α 80), το άρθρο 8 (παρ. 3.β) του Π.Δ. 117/2004 (Α 82)» (δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα: ΦΕΚ 408 Β). 1.4 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Λόγω της συνεχόμενης αύξησης των παραγόμενων απορριμμάτων, έχουν εφαρμοστεί πολλά προγράμματα ανακύκλωσης με στόχο τη μείωση του τελικού όγκου τους. Διάφορες μελέτες έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τα γνωρίσματα χαρακτηριστικά των ανακυκλωτών και μη, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν πως μπορεί να αυξηθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών (De Young, 1989; Ottman, 1993; Vining and Ebreo, 1990; Webster, 1975). Σύμφωνα με ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας για την στάση και την συμπεριφορά του κοινού, υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των ατόμων με θετικές απόψεις για την ανακύκλωση 15

16 και των πραγματικών δράσεών τους (see e.g. Chung and Poon, 1994; McDonald and Ball, 1998) καθώς και μεταξύ των νοικοκυριών και της πραγματικής τους συμπεριφοράς (Perrin and Barton, 2000). Παρόλο που πολλά άτομα είναι υπέρ της ανακύκλωσης δεν το κάνουν και στην πράξη. Από παλιότερες έρευνες έχει διαπιστωθεί πως η πρόθεση ανακύκλωσης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες κάποιοι από τους οποίους είναι η γνώση και η πληροφόρηση πάνω σε θέματα ανακύκλωσης (Evison and Read, 2001), οι προσωπικές απόψεις και συνήθειες των πολιτών (Davis et al., 2006), η απόσταση και η θέση των σημείων ανακύκλωσης (Gonzalez-Torre and Adenso-Diaz, 2005; Kaplowitz et al., 2009), η ευκολία πρόσβασης και η αίσθηση ασφάλειας στους χώρους ανακύκλωσης (Clarke and Maantay, 2006), τα οικονομικά κίνητρα ή πρόστιμα (Shaw and Maynard, 2008), καθώς και γενικότεροι κοινωνικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί παράγοντες (Martin et al., 2006; Tonglet et al., 2004). Επειδή στόχος είναι η αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αιτία απόθεσης λάθος υλικών και τον τρόπο αποφυγής της (Krook and Eklund, 2010). Η έρευνα των McDonald και Oates (2003) παρουσιάζει πως η ύπαρξη κάδων ανακύκλωσης είναι μια παράμετρος που επηρεάζει την συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου κάδου, συγκεκριμένα μπλε, συντελεί στη αποχή του κοινού από την ανακύκλωση. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες πίστευαν πως το μπλε σαν χρώμα είναι περιβαλλοντικά επιθετικό και θα προτιμούσαν το σκούρο πράσινο (McDonald και Oates, 2003). Από προηγούμενες έρευνες διαπιστώθηκε πως υπάρχει διαφοροποίηση στην επιλογή του χρώματος των κάδων ανακύκλωσης. Στο Brixworth της Αγγλίας ξεκίνησε το 1995 ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικοί κάδοι. Ένας καφέ κάδος χωρητικότητας 240 λίτρων, τροχήλατος, για τα απορρίμματα του κήπου, ένα κόκκινο κουτί 38 λίτρων για χαρτί, υφάσματα και παπούτσια, ένα μπλε κουτί 55 λίτρων για γυαλί, τενεκεδάκια και πλαστικά μπουκάλια καθώς και ένα μαύρο τροχήλατο κάδο 240 λίτρων για όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα (Tonglet et al., 2004). Το Φεβρουάριο του 2002, στο Rushcliffe της Αγγλίας εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης που ονομάζονταν «recycling2go» σε 5600 νοικοκυριά. Στο πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήθηκαν πράσινοι τροχήλατοι κάδοι 240 λίτρων για τα απορρίμματα των κήπων και γκρι κάδοι 240 λίτρων για τα οικιακά απορρίμματα (Mee et al., 2004). Το 1999 στο πανεπιστήμιο του Massey της Αυστραλίας υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης ονόματι «Zero Waste» για το οποίο χρησιμοποιήθηκαν κάδοι με κατάλληλη 16

17 σήμανση που υποδείκνυε το είδος των υλικών προς ανακύκλωση (Mason et al., 2003). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν πράσινοι κάδοι για τα υπολείμματα φαγητού και τα χαρτιά που ήταν λερωμένα από τα φαγητά, μπλε κάδοι για τα άλλα χαρτιά και τα χαρτόνια, κίτρινοι κάδοι για το πλαστικό και μαύροι κάδοι για τα υπόλοιπα απορρίμματα (Kelly et al., 2006). Στην Ινδία στο Puducherry, με πρωτοβουλία ενός μη κυβερνητικού οργανισμού πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα διαχείρισης στερεών απορριμμάτων. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού τοποθετήθηκαν κάδοι τριών ειδών στα νοικοκυριά, ένας πράσινος για βιοδιασπώμενα απορρίμματα, ένας άσπρος για ανακυκλώσιμα υλικά και ένας μαύρος για τα υπόλοιπα απορρίμματα (Pattnaik and Reddy, 2010). Στο Παράρτημα 5.3 παρατίθενται φωτογραφίες κάδων ανακύκλωσης από διάφορα μέρη του κόσμου. 1.5 Σκοπός της έρευνας Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση παρατηρήθηκε η άμεση επιβολή προγραμμάτων ανακύκλωσης από τις τοπικές αρχές χωρίς να υπάρχει καμία συμμετοχή από τους πολίτες. Βάση ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε η δυσαρέσκεια των πολιτών όσον αφορά το χρώμα των κάδων (McDonald και Oates, 2003). Κρίνεται σκόπιμη λοιπόν η περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης του χρώματος πάνω την πρόθεση των πολιτών προς ανακύκλωση. Συμπερασματικά, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί η επίδραση ενός κάδου απορριμμάτων δίπλα στους κάδους συλλογής χαρτιού. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο το χρώμα και η σειρά του κάδου επηρεάζει στην ανακύκλωση χαρτιού των πολιτών. 17

18 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας. 2.1 Περιγραφή έρευνας Εν συνεχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη χρονιά (Μυλωνοπούλου, 2011), το πείραμα επαναλήφθηκε σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες αυτή τη φορά στην πόλη της Ξάνθης. Χρησιμοποιήθηκαν πέντε κάδοι χωρητικότητας 240 λίτρων διαφορετικού χρώματος (πράσινος, κίτρινος, κόκκινος, άσπρος και μαύρος) και ένας γκρι κάδος χωριτικότητας 100 λίτρων. Τα πέντε αυτά χρώματα που επιλέχθηκαν είναι συνήθη χρώματα κάδων. Στο μπροστινό μέρος κάθε κάδου υπήρχε μια ανάγλυφη επιγραφή η οποία προσδιόριζε το σκοπό χρήσης του, δηλαδή την ανακύκλωση χαρτιού. Επιπλέον, προστέθηκε στο καπάκι κάθε κάδου και μια ετικέτα η οποία ανέφερε και πάλι το είδος του υλικών που προορίζονταν για ανακύκλωση προς αποφυγή λανθασμένων ρίψεων. Ο γκρι κάδος δεν είχε καπάκι με αποτέλεσμα το κοινό να έχει άμεση οπτική επαφή με το περιεχόμενό του και δεν έφερε κάποια ετικέτα. Ο συγκεκριμένος κάδος προορίζονταν μόνο για τα απορρίμματα. Οι πέντε κάδοι τοποθετήθηκαν σε τρία διαφορετικά σημεία στην πόλη της Ξάνθης, στην Νομαρχία της Ξάνθης, μπροστά από το κτίριο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τέλος στο 5 ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες επιλέχθηκαν με σκοπό να καλύψουν κτίρια τα οποία στεγάζουν έναν μεγάλο αριθμό δημόσιων υπηρεσιών, έχοντας μεγάλη επισκεψιμότητα από κοινό διαφόρων ηλικιών και μορφωτικού επιπέδου. Στην Νομαρχία οι κάδοι τοποθετήθηκαν σε ένα στεγασμένο χώρο έξω ακριβώς από το κτίριο καθιστώντας τους, έτσι προσβάσιμους τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ίδιους τους εργαζομένους. Στην περίπτωση του κτιρίου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το σημείο τοποθέτησης ήταν στην αρχή του πεζόδρομου που υπάρχει μπροστά από το κτίριο, ενώ στην περίπτωση του 5 ου Δημοτικού τοποθετήθηκαν στον προαύλιο χώρο. Στο Παράρτημα 5.1 παρουσιάζονται φωτογραφίες καθώς και κατόψεις των τριών σημείων. Η σειρά με την οποία τοποθετούνταν σε κάθε μέρος ήταν τυχαία. Η επιλογή του χώρου τοποθέτησης κάθε κάδου σε κάθε μέρος έγινε λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι κάδοι θα είναι το ίδιο προσβάσιμοι και ευδιάκριτοι με σκοπό το κοινό να επιλέξει να ανακυκλώσει με βασικό κριτήριο το χρώμα. Ως πρώτος κάδος θεωρήθηκε ο ακριανός από την δεξιά πλευρά. 18

19 Στο παράρτημα υπάρχουν οι κατόψεις των περιοχών μελέτης στις οποίες φαίνεται ο περιβάλλοντας χώρος, η ακριβής τοποθεσία των κάδων καθώς και οι διάφοροι τρόποι πρόσβασης τους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση, είτε αλλαγή της σειράς είτε μετακίνησης των κάδων, χρησιμοποιήθηκε αλυσίδα και λουκέτο ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια τους για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η ακριβής αρχική θέση κάδων για κάθε τοποθεσία. (i) (ii) (iii) Εικόνα 1. Αρχική διάταξη των κάδων στα τρία σημεία: (i) Νομαρχία Ξάνθη, (ii) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (iii) 5 ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. 19

20 Στην Εικόνα 2. Παρουσιάζεται μια τυχαία σειρά των κάδων παρουσία και του γκρι κάδου απορριμμάτων. Εικόνα 2. Τυχαία διάταξη κάδων μαζί με των κάδο απορριμμάτων Οι μετρήσεις γίνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το σημείο. Σε κάθε δειγματοληψία μετρήθηκαν το βάρος του χαρτιού, ο αριθμός και το βάρος των μηανακυκλώσιμων για τον κάθε κάδο χωριστά. Το βάρος των υλικών (χαρτιού και μη) μετρήθηκε με ζυγαριά ακριβείας γραμμαρίων. Ο όγκος των λοιπών υλικών εξετάσθηκε ως προς τον αριθμό και ως προς το βάρος τους καθώς σημειώθηκε και το είδος του κάθε υλικού. Καθ όλη τη διάρκεια της έρευνας τα υλικά τα οποία βρέθηκαν μέσα στους πέντε κάδους ήταν τα εξής: πλαστικό, ύφασμα, γυαλί, αλουμίνιο και συσκευασίες tetrapak. Λόγω του ότι η παρούσα έρευνα για την ανακύκλωση, αφορά μόνο το χαρτί όλα τα υπόλοιπα υλικά θα αναφέρονται με τον όρο «μη-ανακυκλώσιμα». Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας σημειώθηκε εάν κάποιος κάδος ήταν γεμάτος, ακυρώνοντας έτσι τη μέτρηση αυτή ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των μετρήσεων. Η μέτρηση ακυρώνονταν γιατί αυτομάτως οι επιλογές του κοινού περιορίζονταν στους υπόλοιπους τέσσερις κάδους, αλλοιώνοντας πιθανά το αποτέλεσμα. Μετά το τέλος κάθε δειγματοληψίας η σειρά των κάδων άλλαζε τοποθετώντας τον πρώτο στο τέλος. Στην Εικόνα 3 φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο άλλαζε η σειρά του κάθε κάδου αντίστοιχα Εικόνα 3. Αλλαγή σειράς κάδων μετά το τέλος κάθε μέτρησης. Για μια σειρά δειγματοληψιών αφαιρούσαμε ή προσθέταμε αντίστοιχα των κάδο απορριμμάτων. Στην Εικόνα 4 φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο άλλαζε η σειρά των κάδων παρουσία ή μη του κάδου απορριμμάτων. 20

21 Εικόνα 4. Αλλαγή σειράς κάδων μετά το τέλος κάθε μέτρησης παρουσίας του κάδου απορριμμάτων. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την επισκεψημότητα του κάθε χώρου τα οποία διέφεραν από σημείο σε σημείο. Στον Πίνακα 3 παρατίθενται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των δειγματοληψιών για κάθε σημείο (συχνότητα και αριθμός μετρήσεων). Θέση Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των δειγματοληψιών Διάρκεια Μετρήσεων Αριθμός Μετρήσεων Συχνότητα Μετρήσεων Νομαρχία Ξάνθης 12/5/11 22/09/ ημέρες Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 20/10/11 25/4/ ημέρες 5 ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 27/4/12 13/7/ ημέρες ΣΥΝΟΛΟ 129 Για τις πρώτες 74 μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε και ο κάδος απορριμμάτων (μετρήσεις που αντιστοιχούν στα δύο πρώτα σημεία τοποθέτησης). Το χρονικό διάστημα στο οποίο διεξήχθη το σύνολο των δειγματοληψιών ήταν από τις 27 Ιουνίου 2011 έως τις 13 Ιουλίου 2012 και ο τελικός αριθμός αυτών ήταν εκατόν είκοσι εννέα (129). 2.2 Εφαρμογή λογισμικού (SPSS) για την ανάλυση δεδομένων Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Η χρήση του λογισμικού αυτού έγινε με σκοπό την αποδοχή ή απόρριψη της υπόθεσης στην οποία στηρίχθηκε όλη η έρευνα, στο κατά πόσο δηλαδή επιδρά το χρώμα και θέση του κάδου συλλογής χαρτιού στην πρόθεση του κοινού προς ανακύκλωση. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS εφαρμόσθηκαν ορισμένοι στατιστικοί έλεγχοι οι οποίοι εξαρτώνται από το είδος των μεταβλητών που εξετάζονται κάθε φορά. Μια μεταβλητή 21

22 μπορεί να καταχωρηθεί στο SPSS είτε ως μεταβλητή κλίμακας (scale), είτε ως διατεταγμένη (ordinal), είτε ως ονομαστική μεταβλητή (nominal). Μεταβλητές κλίμακας (Scale). Οι μεταβλητές αυτές αντιστοιχούν σε ποσοτικά μεγέθη, σε μεγέθη δηλαδή που μπορούν να μετρηθούν. Ως μεταβλητές κλίμακας μπορούν να δηλωθούν μόνο οι αριθμητικές μεταβλητές. Διατεταγμένες μεταβλητές (Ordinal). Οι διατεταγμένες μεταβλητές είναι κατηγορικές μεταβλητές, των οποίων οι κατηγορίες ορίζονται βάσει μιας σχέσης διάταξης που υφίσταται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η αποδοχή ενός προϊόντος, ως προς την ικανοποίηση που εκφράζουν γι αυτό οι καταναλωτές μπορεί να δοθεί με μια σειρά απαντήσεων τους είδους : πολύ ικανοποιημένος, ικανοποιημένος, ουδέτερος, δυσαρεστημένος, πολύ δυσαρεστημένος. Ονομαστικές μεταβλητές (Nominal). Είναι κατηγορικές μεταβλητές, μεταβλητές που δεν αντιστοιχούν σε μετρήσιμα μεγέθη, οι οποίες κατηγοριοποιούν τα στοιχεία ενός συνόλου σε ομάδες (κατηγορίες) διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Οι ονομαστικές μεταβλητές μπορούν να είναι αριθμητικές μεταβλητές των οποίων οι τιμές αντιστοιχούν σε διακεκριμένες κατηγορίες (Γναρδέλλης, 2006). Στη συγκεκριμένη μελέτη, η ονομαστική μεταβλητή είναι το χρώμα των κάδων συλλογής, η οποία είναι ανεξάρτητη μεταβλητή. Ανεξάρτητη μεταβλητή είναι επίσης και η σειρά των κάδων. Οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι το βάρος του χαρτιού, ο αριθμός και το βάρος των ανακυκλώσιμων αντίστοιχα. Για την επεξεργασία αυτών των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν δύο μη-παραμετρικά κριτήρια : το Mann-Whitney U test και το Kruskal-Wallis test Κριτήριο Mann-Whitney Το κριτήριο Mann-Whitney είναι ένας μη-παραμετρικός έλεγχος αντίστοιχος του t- test για ανεξάρτητα δείγματα. Ελέγχει τη μηδενική υπόθεση ότι δύο δειγματικές κατανομές που αφορούν μια ποσοτική μεταβλητή, προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό. Για την πραγματοποίηση των ελέγχων απαιτείται η επιλογή δύο ανεξάρτητων δειγμάτων. Οι τιμές των παρατηρήσεων των δύο δειγμάτων συνδυάζονται σε ένα ενιαίο σύνολο τιμών και διατάσσονται από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες. 22

23 Στη συνέχεια, προσδιορίζεται για κάθε μια από αυτές τις τιμές η σχετική θέση (rank) που καταλαμβάνει στην ενιαία διάταξη. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις με την ίδια τιμή, η τελική θέση που τους αποδίδεται είναι η μέση τιμή των αρχικών τους θέσεων. Στο τέλος υπολογίζονται τα αθροίσματα των σχετικών θέσεων των παρατηρήσεων χωριστά για κάθε δείγμα. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι οι κατανομές των δύο ομάδων δεν διαφέρουν ως προς τη θέση τους, κάτι που στην ουσία, μεταφράζεται στην ισότητα των διαμέσων των δύο ομάδων (Γναρδέλλης, 2006). Το κριτήριο Mann-Whitney χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστωθεί κατά πόσο ένα χρώμα έχει σημαντική επίδραση στην πρόθεση του κοινού για ανακύκλωση. Το κριτήριο αυτό εφαρμόστηκε τόσες φορές όσα ήταν και πιθανά ζεύγη των πέντε χρωμάτων, δέκα φορές για κάθε μεταβλητή. Επίσης όταν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά χρησιμοποιήθηκε διόρθωση Bonferroni Κριτήριο Kruskal-Wallis Η μέθοδος Kruskal-Wallis είναι ένας μη-παραμετρικός έλεγχος για περισσότερα από ανεξάρτητα δείγματα. Είναι μια μη-παραμετρική ανάλυση διακύμανσης προς έναν παράγοντα η οποία χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA). Δηλαδή, στις περιπτώσεις όπου οι κατανομές των πληθυσμών από τους οποίους προέρχονται τα δείγματα, δεν είναι κανονικές με ίσες διακυμάνσεις, ή όταν η εξαρτημένη μεταβλητή στην ανάλυση είναι διατεταγμένη και όχι ποσοτική. Η μέθοδος Kruskal-Wallis είναι μια προέκταση του κριτηρίου Mann-Whitney η οποία ελέγχει την υπόθεση ότι ένα σύνολο k ανεξάρτητων δειγμάτων προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό. Όπως και στο κριτήριο Mann-Whitney, οι παρατηρήσεις των k δειγμάτων συνδυάζονται σε ένα ενιαίο σύνολο τιμών και διατάσσονται από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται για κάθε μια από αυτές τις τιμές η σχετική θέση (rank) που καταλαμβάνει στην ενιαία διάταξη. Αν υπάρχουν παρατηρήσεις με την ίδια τιμή, η τελική θέση που τους αποδίδεται είναι η μέση τιμή των αρχικών τους θέσεων. Το κριτήριο αυτό ακολουθεί κατά προσέγγιση την κατανομή χ 2 (chi-square distribution) με k-1 βαθμούς ελευθερίας από όπου προκύπτουν οι τιμές p (p values) (Γναρδέλλης, 2006). Οι βαθμοί ελευθερίας (df) είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων μείον τον αριθμό περιορισμών 23

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση του Βαθμού Ικανοποίησης στην Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά : Εμπειρικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ Αγγελική Γ. Διονυσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των κατοίκων του δήμου Καλαμαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων

Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):699-711 Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 1. Εισαγωγή 2. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 3. Είδη δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Λάμπρου Ε Μαρία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Λάμπρου Ε Μαρία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Λάμπρου Ε Μαρία Η εκτίμηση της Σπουδαιότητας στη Στρατηγική Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βενιώτη Στέλλα Διερεύνηση της επίδρασης κάδου απορριμμάτων δίπλα σε κάδους συλλογής χαρτιού. Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος 3 η κατεύθυνση Στην

Βενιώτη Στέλλα Διερεύνηση της επίδρασης κάδου απορριμμάτων δίπλα σε κάδους συλλογής χαρτιού. Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος 3 η κατεύθυνση Στην Περιεχόμενα Βενιώτη Στέλλα... 2 Βλάχος Ανδρέας... 3 Βογιατζή Κατερίνα... 4 Γεωργίου Βασιλική... 6 Γκουδοσίδου Κυριακή... 7 Καλαμπαλίκη Αικατερίνη... 8 Μυλωνοπούλου Ευθυμία... 9 Σιαράπη Κυριακή... 10 Τασοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ) TEXNOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα