ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας/Αττικής 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας/Αττικής 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας/Αττικής 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΣΑ) 2021 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας/Αττικής 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2012 Στο κείµενο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αττικής Ιανουάριος 2012, έχουν ενσωµατωθεί: Ρυθµίσεις που προκύπτουν από την πρόσφατη νοµοθεσία Επεξεργασία παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν κατά την παρουσίασή του σε σειρά φορέων της Αττικής, ηµόσιες Υπηρεσίες, Περιφέρεια, ήµους, Επιστηµονικούς και Επαγγελµατικούς Φορείς. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας, στην από συνεδρίασή της, γνωµοδότησε θετικά επί του συνόλου του Σχεδίου Νόµου του Ρυθµιστικού Σχεδίου και των σχετικών κειµένων που το συνοδεύουν (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Πρόγραµµα ράσης), προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο της προβλεπόµενης δηµόσιας διαβούλευσης.

3 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας/Αττικής 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Α. Περιεχόµενο, στόχοι και κατευθύνσεις πολιτικής Αρθρο 1: Ορισµός και περιεχόµενο του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας/ Αττικής..1 Αρθρο 2: Στρατηγικοί στόχοι του ΡΣΑ 2 Κεφάλαιο Β. Χωροταξική οργάνωση Χωρικές Ενότητες Αρθρο 3: ιεθνές, Εθνικό και Περιφερειακό Πλαίσιο....4 Αρθρο 4: Χωρική ιάρθρωση Στρατηγικές Επιλογές....5 Αρθρο 5: Περιοχές Στρατηγικής Σηµασίας....6 Αρθρο 6: Αναπτυξιακοί Πόλοι...7 Αρθρο 7: Κέντρα / Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής..9 Αρθρο 8: Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας Αρθρο 9: Χωροταξική Οργάνωση Οικιστικό ίκτυο / ίκτυο Πολεοδοµικών Κέντρων.10 Αρθρο 10: Φυσιογνωµία Χωρικών Ενοτήτων Κατευθύνσεις Μέτρα..12 Κεφάλαιο Γ. Προστασία Περιβάλλοντος Αρθρο 11: Ειδικοί στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος.16 Αρθρο 12: Προστασία του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.17 Αρθρο 13: ιαχείριση υδάτων 20 Αρθρο 14: Περιβαλλοντικές υποδοµές και παρακολούθηση κατάστασης περιβάλλοντος..23 Αρθρο 15: Ολοκληρωµένη διαχείριση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές..26 Κεφάλαιο. Πολιτισµός και Αττικό Τοπίο Αρθρο 16: Στρατηγική και άξονες πολιτικής για τον πολιτισµό. 26 Αρθρο 17: Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών / πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών υποδοµών..27 Αρθρο 18: Ανάδειξη, προστασία και διαχείριση του Αττικού Τοπίου...29 Κεφάλαιο Ε. Οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων Αρθρο 19: Πρωτογενής τοµέας..30 Αρθρο 20: ευτερογενής και τριτογενής τοµέας Χωρική στρατηγική για την οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας..32 Αρθρο 21: ευτερογενής τοµέας Υποδοχείς Μεταποιητικών /Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων...33 Αρθρο 22: Οργάνωση δραστηριοτήτων χονδρικού εµπορίου και εφοδιαστικής Υποδοχείς..37 Αρθρο 23: Οργάνωση ραστηριοτήτων Λιανικού Εµπορίου Εµπορικά Κέντρα.39 Αρθρο 24: Γραφεία Επιτελικές υπηρεσίες.40 Αρθρο 25: Υποδοµές Υγείας..41 Αρθρο 26: Τουρισµός Αναψυχή.41

4 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας/Αττικής 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Κεφάλαιο ΣΤ. Μεταφορές, µετακινήσεις, δίκτυα Αρθρο 27: Αρχές και στόχοι πολιτικής µεταφορών.43 Αρθρο 28: ιευρωπαϊκά και υπεραστικά δίκτυα µεταφορών: αεροδρόµια, λιµάνια και τερµατικοί σταθµοί 44 Αρθρο 29: ίκτυα ηµόσιας Συγκοινωνίας, Μέσα Σταθερής Τροχιάς.45 Αρθρο 30: Συγκοινωνιακά Κέντρα, Σταθµοί Μετεπιβίβασης και Αµαξοστάσια..46 Αρθρο 31: Κύριο Οδικό ίκτυο Αττικής.46 Αρθρο 32: Πολιτική στάθµευσης 47 Αρθρο 33: Παρεµβάσεις βιώσιµης κινητικότητας υπερτοπικού και τοπικού χαρακτήρα.48 Κεφάλαιο Ζ. Πολεοδοµική οργάνωση και αστική ανασυγκρότηση Αρθρο 34: Εξειδίκευση των στόχων του ΡΣΑ σε επίπεδο πολεοδοµικών πολιτικών και η αρχή της συνεκτικής πόλης.49 Αρθρο 35: Ρόλος, περιεχόµενο και διαδικασίες συµµετοχής και παρακολούθησης της εφαρµογής των ΓΠΣ. 50 Αρθρο 36: Πολιτική οικιστικής ανάπτυξης και περιορισµού των επεκτάσεων. Τρόποι ανάπτυξης / πολεοδόµησης 51 Αρθρο 37: Αστικές αναπλάσεις, πολεοδοµική ανασυγκρότηση και κοινωνική συνοχή 54 Αρθρο 38: Πολιτική χρήσεων γης, ελέγχου της πυκνότητας και τόνωσης της κεντρικότητας 55 Αρθρο 39: Πολιτική προστασίας και ελέγχου του εξωαστικού χώρου Περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης 59 Αρθρο 40: Πολιτική πλέγµατος πρασίνου και ανάκτησης του δηµόσιου χώρου 60 Αρθρο 41: Εργαλεία πολιτικής γης για τη διαχείριση των ωφελειών από την αστική ανάπτυξη 61 Κεφάλαιο Η. Ρυθµίσεις και προγράµµατα µητροπολιτικής εµβέλειας και πολυτοµεακού χαρακτήρα Αρθρο 42: Μητροπολιτικές Παρεµβάσεις: γενικές κατευθύνσεις, κριτήρια ένταξης, εργαλεία και διαδικασίες ρύθµισης.63 Αρθρο 43: Κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τη διαχείριση των δηµόσιων ακινήτων και υποδοµών υπερτοπικής εµβέλειας Αρθρο 44: Ανασυγκρότηση των Κέντρων Αθήνας και Πειραιά.66 Αρθρο 45: Στρατηγική ανάπτυξης για τον Ελαιώνα και πολιτικές υλοποίησης..69 Αρθρο 46 Στρατηγική ανάπτυξης Αγ. Κοσµά Ελληνικού 69 Αρθρο 47: Ολοκληρωµένος σχεδιασµός και διαχείριση του παράκτιου χώρου.70 Αρθρο 48: Μητροπολιτικά Πάρκα..71 Κεφάλαιο Θ. Παρακολούθηση και εφαρµογή του ΡΣΑ Αρθρο 49: Αναθεώρηση ΡΣΑ και Παραρτηµάτων και διασφάλιση δηµοσιότητας..73 Αρθρο 50: Πρόγραµµα ράσης..73 Αρθρο 51: Συντονισµός και εναρµόνιση πολιτικών µε το ΡΣΑ. Συνέπειες της έγκρισης του και παρακολούθηση εφαρµογής...73

5 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΣΑ Αθήνας/Αττικής 2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Αρθρο 52: ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις Αστική ευθύνη Αρθρο 53: Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Παραρτήµατα Αρθρων του ΡΣΑ Π.1. Παράρτηµα του Αρθρου Π.2. Παράρτηµα του Αρθρου Π.3. Παράρτηµα του Αρθρου Π.4. Παράρτηµα του Αρθρου Π.5. Παράρτηµα του Αρθρου Π.6. Παράρτηµα του Αρθρου Π.7. Παράρτηµα του Αρθρου Π.8. Παράρτηµα του Αρθρου Π.9. Παράρτηµα του Αρθρου Π.10. Παράρτηµα του Αρθρου Π.11. Παράρτηµα του Αρθρου Π.12. Παράρτηµα του Αρθρου Π.13. Παράρτηµα του Αρθρου Π.14. Παράρτηµα του Αρθρου Π.15. Παράρτηµα του Αρθρου Π.16. Παράρτηµα του Αρθρου Π.17. Παράρτηµα του Αρθρου Π.18. Παράρτηµα του Αρθρου Π.19. Παράρτηµα του Αρθρου Π.20. Παράρτηµα του Αρθρου Π.21. Παράρτηµα του Αρθρου Π.22. Παράρτηµα του Αρθρου Π.23. Παράρτηµα του Αρθρου Π.24. Παράρτηµα του Αρθρου Π.25. Παράρτηµα του Αρθρου Π.26. Παράρτηµα του Αρθρου Π.27. Παράρτηµα του Αρθρου Π.28. Παράρτηµα του Αρθρου

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρθρο 1. Ορισµός και περιεχόµενο του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας/ Αττικής 1. Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής (ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των µέτρων και των προγραµµάτων που προβλέπονται από το νόµο αυτό ως αναγκαία για τη χωροταξική, πολεοδοµική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης. 2. Πεδίο εφαρµογής του ΡΣΑ είναι το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται µε το άρθρο 3 παρ.3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 90), η οποία ορίζεται ως Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας. 3. Το ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη της Αττικής στα πλαίσια της εθνικής οικονοµικής, κοινωνικής και χωροταξικής πολιτικής. Περιλαµβάνει κατευθύνσεις και ρυθµίσεις που αφορούν στον προσδιορισµό του ρόλου της στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, στην κοινωνικοοικονοµική ανασυγκρότηση του χώρου της Περιφέρειας, στη χωροταξική δοµή και οργάνωση, στην προστασία, αναβάθµιση και ανάδειξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των πολιτιστικών της πόρων, στη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στη χωρική διάρθρωση των δικτύων µεταφορών και τεχνικών υποδοµών, στην πολεοδοµική οργάνωση, την αστική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση, την πολιτική γης και στο σχεδιασµό παρεµβάσεων µητροπολιτικής σηµασίας. 4. Το Παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος, συµπληρώνει, εξειδικεύει και συγκεκριµενοποιεί τη στρατηγική και τις ρυθµίσεις του ΡΣΑ, µε τον καθορισµό ειδικότερων µέτρων και προγραµµάτων. 5. Το ΡΣΑ συνοδεύεται από τα εξής ιαγράµµατα: 1) οµικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης 2) Στρατηγικό Σχέδιο 3) Χωροταξική Οργάνωση Αναπτυξιακοί Πόλοι 4) Χωρικές Ενότητες 5) Προστασία και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος 6) Πολιτισµός και Αττικό Τοπίο 7) Οργάνωση Παραγωγικών ραστηριοτήτων 8) Υποδοχείς ευτερογενών / Τριτογενών ραστηριοτήτων 9) Μέσα Σταθερής Τροχιάς 10) Κύριο Οδικό ίκτυο της Αττικής 6. Οι στόχοι, οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι ρυθµίσεις του ΡΣΑ συγκροτούν το πλαίσιο µε το οποίο εναρµονίζονται όλα τα σχέδια του υποκείµενου χωρικού σχεδιασµού, τα ειδικά τοµεακά πλαίσια και σχέδια και εν γένει όλα τα σχέδια και προγράµµατα χωρικών ρυθµίσεων για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή όσα έχουν σαφείς χωρικές επιπτώσεις, καθώς και κάθε κανονιστική ή ατοµική πράξη που αφορά ή επηρεάζει τη ρύθµιση του χώρου στην Περιφέρεια Αττικής. 1

7 7. Για τα νησιά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων εκδίδεται Π. /γµα, που εξειδικεύει ή και τροποποιεί τις ρυθµίσεις του παρόντος, στα πλαίσια των γενικών στρατηγικών του στόχων, λαµβανοµένων υπ όψη των τοπικών ιδιοµορφιών, της απόστασης των νησιών από την υπόλοιπη Περιφέρεια Αττικής και των αλληλεπιδράσεών τους µε άλλες περιοχές. 8. Το ΡΣΑ επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α 207). Αρθρο 2. Στρατηγικοί στόχοι του ΡΣΑ 1. Οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του ΡΣΑ είναι: I. Οικονοµική ανάπτυξη, ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιµη. Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση της καινοτοµίας,. II. Περιβαλλοντικά βιώσιµη χωρική ανάπτυξη µε αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, διατήρηση του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. III. Βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, εξισορρόπηση στην κατανοµή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη, προώθηση πολιτικών άµβλυνσης των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού. Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών τίθενται ενδεικτικώς «10+1» Άξονες Προτεραιότητας για την περίοδο Οικονοµική ανάπτυξη, ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιµη. Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας / Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προώθηση της καινοτοµίας. α) Ενδυνάµωση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας / Αττικής σε συνάρτηση µε τον ρόλο της ως πόλου ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναµικής στο σύνολο της χώρας. β) Ενίσχυση της διεθνώς ευδιάκριτης ιστορικής πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας / Αττικής µε την ανάδειξη του πολιτισµού ως βασικού άξονα ενδυνάµωσης της διεθνούς ακτινοβολίας της, µε την προβολή του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της πολυδιάστατης και καινοτοµικής παραγωγής των σύγχρονων δηµιουργών. γ) ιατήρηση της ποσοστιαίας σταθεροποίησης του πληθυσµού της Αττικής ως προς το συνολικό πληθυσµό της χώρας υπό όρους συγκράτησης νέων ηλικιών, παραγωγικού δυναµικού και απασχόλησης. δ) Συντονισµός πολιτικών µε τις όµορες Περιφέρειες σε ζητήµατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στις παραγωγικές δραστηριότητες και στις µεταφορές. ε) Ενίσχυση και χωρική εξειδίκευση του αναπτυξιακού ρόλου της Αθήνας / Αττικής σε Στρατηγικά Επιλεγµένους Τοµείς που: εα) Ανταποκρίνονται σε συγκριτικά πλεονεκτηµάτά της: πολιτιστική µητρόπολη, κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, τουριστικός πόλος διεθνούς ακτινοβολίας, κέντρο προηγµένων υπηρεσιών, ναυτιλιακό κέντρο, διεθνής κόµβος µεταφορών, κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας, πόλος αθλητισµού, ή εβ) Εχουν κρίσιµη σηµασία για την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη της Αττικής: δευτερογενής τοµέας / µεταποίηση, πρωτογενής τοµέας, στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 2

8 στ) ιατήρηση του ρόλου των συζυγών κέντρων Αθήνας και Πειραιά ως κέντρων επιτελικών διοικητικών υπηρεσιών. ζ) Οργάνωση του χώρου της Αττικής στη βάση ενός ολοκληρωµένου δικτύου περιοχών στρατηγικής σηµασίας που καλούνται να προωθήσουν την κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα της όλης ανάπτυξης της Αττικής. ιακρίνονται σε: ζα) Αναπτυξιακούς Πόλους, ζβ) Κέντρα / Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής και ζγ) Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας. Ειδικότερα, στους αναπτυξιακούς πόλους εστιάζουν οι δράσεις και τα µέσα για την προσέλκυση νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε στοχευµένους τοµείς. 3. Περιβαλλοντικά βιώσιµη χωρική ανάπτυξη µε αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, διατήρηση του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. α) ιαφύλαξη των εδαφικών πόρων της Αττικής ως πολύτιµων, πεπερασµένων και αναντικατάστατων και ανάσχεση της περαιτέρω αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης. β) Προστασία της γεωργικής γης και ανάδειξη του δικτύου προστατευόµενων περιοχών ως πυρήνων βιοποικιλότητας και αναβάθµισης των µικροκλιµατικών συνθηκών. γ) Μείωση του οικολογικού αποτυπώµατος στο σύνολο τοµεακών πολιτικών. δ) Αναχαίτιση του φαινοµένου της αστικής διάχυσης και αντιµετώπιση του εξωαστικού χώρου ως ισότιµης συνιστώσας του συστήµατος χωρικής οργάνωσης της Αττικής. Κάλυψη των οικιστικών αναγκών, κυρίως εντός της θεσµοθετηµένης αστικής γης, βάσει της αρχής της «συνεκτικής πόλης». ε) Ανάδειξη του αποθέµατος της πόλης σε γη και οικοδοµή ως βασικού πεδίου για την ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας, µε στροφή σε έργα ολοκληρωµένων προγραµµάτων αστικής ανασυγκρότησης. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης καινοτοµίας για περιβαλλοντικά φιλικές και ενεργειακά αποδοτικές κατασκευές. στ) ιαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και της φυσιογνωµίας της πόλης, ως σηµαντικών πόρων για το σύνολο της κοινωνίας. Εναρµόνιση της προστασίας της φύσης και της ιστορικής - πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε την οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. ζ) Ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών στην κατεύθυνση της βιώσιµης κινητικότητας και της αειφορίας. η) Ολοκληρωµένη θεώρηση της διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών (πρόληψη, αντιµετώπιση, αποκατάσταση ανασυγκρότηση). 4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, εξισορρόπηση στην κατανοµή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη. Προώθηση πολιτικών άµβλυνσης των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού. α) Άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέµηση των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού που έχουν και χωρική διάσταση. Προώθηση πολιτικών και στοχευµένων προγραµµάτων για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, στην προοπτική καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και ενσωµάτωσης οµάδων µε ιδιαίτερες πολιτισµικές ταυτότητες. β) Ενίσχυση των συζυγών κέντρων Αθήνας Πειραιά µε ανάδειξη της πολυλειτουργικής και κοινωνικά πολυσυλλεκτικής φυσιογνωµίας τους. Ενδυνάµωση της πολυλειτουργικότητας των κέντρων όλων των βαθµίδων µε χρήσεις που 3

9 αποτείνονται σε ευρύ φάσµα οµάδων διαφορετικής ηλικιακής, οικονοµικής, πολιτισµικής ταυτότητας. γ) Επικέντρωση στην Πολεοδοµική Ενότητα - Γειτονιά ως προνοµιακού πεδίου για την άσκηση ήπιας πολιτικής αναβάθµισης του οικιστικού αποθέµατος και της τοπικής κοινωνικής ζωής. Άσκηση πολιτικών για την εξασφάλιση κοινωνικής κατοικίας ή κατοικίας προσιτής τιµής για συγκεκριµένες ευάλωτες ή στοχευµένες οµάδες του πληθυσµού, σε περίπτωση προγραµµάτων ανανέωσης του οικιστικού αποθέµατος ή επανάχρησης κενού κτιριακού αποθέµατος. δ) Ισόρροπη χωρική κατανοµή κοινωνικών εξυπηρετήσεων, αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων. Αύξηση της προσπελασιµότητας µε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και αναβάθµιση της λειτουργίας του συστήµατος κοινωνικών εξυπηρετήσεων και προνοιακών υπηρεσιών για τους κατοίκους και ειδικότερα για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. ε) Προώθηση εργαλείων πολιτικής γης για τη διάχυση στην τοπική κοινωνία και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο των ωφελειών που προκύπτουν από την κατασκευή δηµόσιων έργων υποδοµής και από τη θεσµοθέτηση νέων ή αυξηµένων δυνατοτήτων αξιοποίησης των εδαφικών πόρων. 5. «10+1» Aξονες Προτεραιότητας Α. Προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας: «Η Αθήνα Μεσογειακή Πρωτεύουσα αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του πολιτισµού». Β. Έµφαση στις πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Γ. Ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού.. Ενδυνάµωση και αναδιανοµή των πόρων αστικής ανάπτυξης. Ε. Περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης. ΣΤ. Ολοκλήρωση «πράσινων τόξων» και «οικολογικών διαδρόµων». Ζ. Αστική Αναζωογόνηση, µε «ανακύκλωση γης και οικοδοµής». Η. Τόνωση της κεντρικότητας. Θ. Ενίσχυση της βιώσιµης κινητικότητας. Ι. Στροφή προς το Θαλάσσιο Μέτωπο. ΙΑ. Βελτίωση του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού και διακυβέρνησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Αρθρο 3. ιεθνές, Εθνικό και Περιφερειακό Πλαίσιο 1. ιεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο α) Για την ενίσχυση της θέσης της Αθήνας/Αττικής στο σύστηµα των ευρωπαϊκών και διεθνών µητροπόλεων επιδιώκεται η προώθηση διεθνών συνεργασιών και δικτυώσεων στη βάση της συµπληρωµατικότητας, καθώς και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της σε όλους τους τοµείς σύµφωνα µε τις πολιτικές που διατυπώνονται στα επόµενα άρθρα. β) Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επιδιώκεται η συνεργασία και δικτύωση της Αθήνας / Αττικής αφενός µε τις µητροπόλεις που την συνδέουν µε το ευρωπαϊκό κέντρο και αφετέρου µε εκείνες που εκτείνονται κατά µήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ προς νότο και προς ανατολάς, µε βάση τους παρακάτω γεωγραφικούς άξονες: - τον άξονα προς τον αναπτυξιακό πυρήνα της ΕΕ - τον άξονας προς τα Βαλκάνια, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 4

10 - τον Μεσογειακό άξονα Στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, επιδιώκεται η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από τη στρατηγική θέση της Αθήνας/Αττικής για την ανάδειξή της ως επιχειρηµατικού συνδέσµου της ΕΕ µε τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Ασίας και ως διεθνούς κόµβου µεταφορών. Ειδικότερες κατευθύνσεις για τις διεθνείς συνεργασίες της Αθήνας/Αττικής περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Π.1. γ)τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Αθήνας/Αττικής που ενισχύονται και αναδεικνύονται κατά προτεραιότητα για τη βελτίωση της θέσης της στο διεθνή χώρο είναι: γα) Η πολιτιστική της ταυτότητα, µε την ανάδειξη του ιστορικού και αρχαιολογικού της πλούτου σε συνδυασµό µε την ανάδειξη των σύγχρονων µορφών πολιτιστικής αλλά και τεχνολογικής δηµιουργικότητας. γβ) Η κοµβική γεωγραφική της θέση στο σύστηµα των διεθνών µεταφορών καθώς και στα λοιπά δίκτυα ροών και ανταλλαγών, µε ενίσχυση και εδραίωση του ρόλου της ως «Πόλης Πύλης» στην ΕΕ, ως κέντρου διαµετακοµιστικού εµπορίου και ως κέντρου προηγµένων υπηρεσιών. γγ) Το επιστηµονικό δυναµικό της µε υψηλό επίπεδο γνώσης και δεξιοτήτων, µε την προώθηση της συµµετοχής στην κοινωνία και στην οικονοµία της γνώσης και τη συνακόλουθη ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, για την προοπτική ανάδειξη της Αθήνας/Αττικής σε κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. γδ) To αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε τα λοιπά στοιχεία της φυσιογνωµίας της που µπορούν να την αναδείξουν ως ισχυρά ανταγωνιστικό τουριστικό προορισµό. 2. Εθνικό πλαίσιο Η Αθήνα/Αττική, ως κύριο µητροπολιτικό κέντρο της χώρας, αναλαµβάνει διευρυµένο ρόλο στα πλαίσια του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος και επιδιώκεται να λειτουργήσει ως µοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας για το σύνολο του εθνικού χώρου. Ειδικότερα επιδιώκεται να λειτουργήσει προωθητικά στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού της εθνικής οικονοµίας, της αναδιάρθρωσης του παραγωγικού συστήµατος, της προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας, της προώθησης της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, της εδραίωσης του ρόλου της Ελλάδας στο διεθνές σύστηµα µεταφορών και της πράσινης ανάπτυξης. 3.. ιαπεριφερειακό πλαίσιο Προωθείται ο συντονισµένος σχεδιασµός και προγραµµατισµός σε επίπεδο βασικών τοµεακών πολιτικών για την ενίσχυση της δυναµικής σχέσης µεταξύ της Αθήνας/Αττικής και των όµορων Περιφερειών, στη βάση της συµπληρωµατικότητας και της συνέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκεται η από κοινού αντιµετώπιση και διαχείριση των ζητηµάτων που αφορούν τις όµορες Περιφέρειες, και ειδικότερα όσον αφορά στην προστασία των κοινών οικοσυστηµάτων, στα δίκτυα µεταφορών, στον τουρισµό, στις παραγωγικές ζώνες και δραστηριότητες και στην απασχόληση, µε την καθιέρωση κοινού συντονιστικού πλαισίου. Ειδικότερες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για τα παραπάνω περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Π.1. Αρθρο 4. Χωρική ιάρθρωση Στρατηγικές Επιλογές 1. Η βιώσιµη ανάπτυξη της Αθήνας/Αττικής, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: Πολυκεντρικότητα, Συµπληρωµατικότητα, ικτύωση, Ανταγωνιστικότητα, Περιβαλλοντική Βιωσιµότητα, Ισόρροπη ανάπτυξη, Κοινωνική συνοχή. 2. Το χωρικό πρότυπο της Αττικής διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις αρχές της πολυκεντρικότητας και της «συµπαγούς» / συνεκτικής πόλης και µε γνώµονα τον περιορισµό της κατανάλωσης φυσικών πόρων, εδαφών και ενέργειας, και την εν γένει µείωση του οικολογικού αποτυπώµατος. Αποδίδει ισότιµη βαρύτητα στον αστικό και 5

11 στον εξωαστικό χώρο, µε την αντιµετώπιση τους ως συµπληρωµατικών συνιστωσών ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου. Ειδικότερα: α) Ο αστικός χώρος αποτελεί ιεραρχηµένο πολυκεντρικό σύστηµα σαφώς οριοθετηµένων αστικών συγκεντρώσεων. Το σύστηµα αυτό συγκροτείται µε κέντρο βάρους το συµπαγές αστικό συγκρότηµα Αθήνας-Πειραιά και περιλαµβάνει τους συµπαγείς δορυφορικούς αστικούς πυρήνες και υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων στις περιοχές εκτός Λεκανοπεδίου. Οι πυρήνες αυτοί επιδιώκεται να αναπτύξουν σχετική λειτουργική αυτοτέλεια αλλά και οριζόντιες λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις. β) Ο εξωαστικός χώρος συγκροτείται ως ενιαία αυτόνοµη οντότητα και προστατεύεται ως ζωτικός χώρος για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, ως παραγωγικός χώρος για τη διατήρηση της πρωτογενούς παραγωγής, ως συστατικό στοιχείο της πολιτισµικής ταυτότητας και του τοπίου της Αττικής, αλλά και ως συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτηµα που βελτιώνει την ελκυστικότητά της. 3. Στο πλαίσιο των Στρατηγικών Επιλογών, οι βασικοί άξονες πολιτικής είναι: α) Η βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση της ήδη πολεοδοµηµένης γης, µε την προώθηση προγραµµάτων επανάχρησης κελυφών, αναπλάσεων ή αστικής ανασυγκρότησης. β) Η ριζική ανάσχεση της εξάπλωσης και διάχυσης του οικιστικού ιστού. γ) Η θωράκιση του εξωαστικού χώρου και της γεωργικής γης από τις πιέσεις συρρίκνωσης και η διασφάλιση της συνοχής του συστήµατος των χώρων πρασίνου και των ελεύθερων χώρων της Αττικής, µε την ένταξη τους σε ενιαίο δίκτυο πρασίνου. Αρθρο 5. Περιοχές Στρατηγικής Σηµασίας 1. Για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Στόχων του ΡΣΑ και την υλοποίηση του χωρικού προτύπου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4, προωθείται η ακόλουθη στρατηγική ιεραρχήσεων και προτεραιοτήτων: Ο χώρος της Αττικής αρθρώνεται µε βάση δίκτυο Περιοχών Στρατηγικής Σηµασίας, οι οποίες αποτελούν τις περιοχές κλειδιά που αναλαµβάνουν δοµικό ρόλο στη διάρθρωση του χώρου, όπου εστιάζουν οι δράσεις και τα µέσα για την υλοποίηση των στόχων του ΡΣΑ, στα πλαίσια της σύνθεσης των τοµεακών πολιτικών στο χώρο. 2. Οι Περιοχές Στρατηγικής Σηµασίας εντάσσονται σε τρείς (3) κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν στους τρείς στρατηγικούς στόχους του ΡΣΑ: α) Αναπτυξιακοί Πόλοι Οι Αναπτυξιακοί Πόλοι είναι τα αστικά κέντρα και περιοχές που παρουσιάζουν ισχυρό αναπτυξιακό δυναµικό σε διάφορους τοµείς παραγωγής και επιδιώκεται να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας για το σύνολο της Αττικής ή και σε εθνικό επίπεδο. Οι Αναπτυξιακοί Πόλοι µπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις κυρίαρχες αναπτυσσόµενες δραστηριότητες ως προς το χαρακτήρα τους, πολλαπλό ή εξειδικευµένο, και την εµβέλεια τους, διεθνή ή διαπεριφερειακή. Λειτουργούν συµπληρωµατικά και συγκροτούν αναπτυξιακό δίκτυο που καλύπτει όλη την Αττική. β) Κέντρα / Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής Τα Κέντρα / Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης, την άµβλυνση των ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής. Επιδιώκεται να στηρίξουν την οργάνωση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε όλους τους οικισµούς της περιοχής εµβέλειας τους. Οι περιοχές των δύο παραπάνω κατηγοριών συσχετίζονται άµεσα και σε πολλές περιπτώσεις επικαλύπτονται. γ) Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας Οι Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας επιτελούν τις καθοριστικές λειτουργίες για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, της 6

12 βιοποικιλότητας, τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τη ρύθµιση των βιοκλιµατικών συνθηκών και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και οι περιοχές που συντελούν στη διατήρηση της φυσικής και πολιτισµικής φυσιογνωµίας της Αττικής ως στοιχείου της ταυτότητας και της αναγνωρισιµότητάς της. Αρθρο 6. Αναπτυξιακοί Πόλοι 1. Οι Αναπτυξιακοί Πόλοι καθορίζονται βάσει της γεωγραφικής δοµής της Αττικής, της δυναµικής των διαφόρων περιοχών της, και των οικονοµικών δραστηριοτήτων τους, σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα Π.2. Συντίθενται από επιµέρους συµπληρωµατικές συνιστώσες που περιλαµβάνουν κατά περίπτωση το Μητροπολιτικο Κέντρο, αστικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας, οικισµούς σε άµεση συνάρτηση µε τις πύλες εισόδου της Περιφέρειας, υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων ήδη θεσµοθετηµένους ή καθοριζόµενους µε την παρ. 2 του άρθρου 21 και άλλες συνιστώσες που αποτελούν ισχυρό αναπτυξιακό πλεονέκτηµα. 2. Το δίκτυο των Αναπτυξιακών Πόλων συναρθρώνεται µε το πλέγµα των βασικών σιδηροδροµικών και οδικών αξόνων που συνδέονται µε τις διεθνείς και διαπεριφερειακές πύλες εισόδου της Αττικής και ειδικότερα: µε τα µεγάλα σιδηροδροµικά κέντρα, τις χερσαίες πύλες επί του άξονα Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνοι (ΠΑΘΕ), την από αέρος πύλη ( ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών) και τις θαλάσσιες πύλες (Λιµένες Πειραιά, Λαυρίου, Ραφήνας, Ελευσίνας). Υποστηρίζεται δε από τα ίκτυα Μαζικών Μεταφορών. 3. Το δίκτυο των Αναπτυξιακών Πόλων είναι πολυδιάστατο και υποδέχεται όλες τις λειτουργίες που στηρίζουν την οικονοµία της Αττικής. Σε κάθε Πόλο, όµως, καθώς και στις επιµέρους συνιστώσες του, εξειδικεύεται ο κυρίαρχος προσανατολισµός του µε έµφαση στις δραστηριότητες που αντιστοιχούν στην ιδιαίτερη δυναµική του και, παράλληλα, ανταποκρίνονται στους στόχους και τις τοµεακές πολιτικές του ΡΣΑ. Ο αναπτυξιακός προσανατολισµός για κάθε Πόλο και Υποδοχέα καθορίζεται στο Παράρτηµα Π Οι Αναπτυξιακοί Πόλοι είναι οι ακόλουθοι: α) Πόλοι ιεθνούς και Εθνικής Εµβέλειας αα) Πόλος Αθήνας Πειραιά, περιλαµβάνει: - Μητροπολιτικό Κέντρο: Συζυγή κέντρα Αθήνας και Πειραιά. - Περιοχή Επιβατικού Λιµένα Πειραιά, σε συνδυασµό µε τον Εµπορευµατικό Λιµένα Ικονίου / Κερατσινίου. - Ελαιώνας. - Λεωφόροι Συγγρού, Πειραιώς και Ιερά Οδός. αβ) Πόλος Θαλάσσιου Μετώπου, από Φαληρικό Όρµο έως Ελληνικό - Παράκτια Ζώνη - Φαληρικός Όρµος Χώρος παλαιού Ιπποδρόµου - Αγ. Κοσµάς τέως αεροδρόµιο Ελληνικού αγ) Ερευνητικός Εκπαιδευτικός Πόλος Ζωγράφου Αγ. Παρασκευής β) Πόλοι ιαπεριφερειακής Εµβέλειας βα) Πόλος Υποενότητας Βόρειας Αθήνας, περιλαµβάνει: - Μαρούσι - Νέα Ιωνία - Υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων Μεταµόρφωσης Κηφισιάς. ββ) Πόλος Θριάσιου Πεδίου, περιλαµβάνει: - Οικισµός Ελευσίνας - Λιµένας Ελευσίνας: - Υποδοχείς Παραγωγικών ραστηριοτήτων Θριασίου. βγ) Πόλος Μεσογείων, περιλαµβάνει: - Πάρκο Αεροδροµίου. 7

13 - Οικισµοί Κορωπίου και Παλλήνης - Οικισµός Σπάτων - Υποδοχείς Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων Κορωπίου, Παιανίας, Σπάτων. βδ) Πόλος Λαυρεωτικής, περιλαµβάνει: - Οικισµός Λαυρίου βε) Πόλος Αυλώνα, περιλαµβάνει: - Οικισµός και Υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων Αυλώνα. βστ) Πόλος Μεγάρων, περιλαµβάνει: - Οικισµός Μεγάρων - Υποδοχείς Παραγωγικών ραστηριοτήτων Μεγάρων 5. Στο δίκτυο των Αναπτυξιακών Πόλων προωθείται µε τις κατάλληλες χωρικές ρυθµίσεις, µε τη χρήση πολεοδοµικών ή και άλλου τύπου κινήτρων και µηχανισµών και µε την κατά προτεραιότητα κατανοµή των πόρων από τα επιχειρησιακά προγράµµατα, η ανάπτυξη χωρικών συµπλεγµάτων κεντρικών λειτουργιών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αιχµής, ανάλογα µε τον κυρίαρχο προσανατολισµό του κάθε Πόλου και των επιµέρους συνιστωσών του. Εξασφαλίζονται επίσης ολοκληρωµένα δίκτυα σύγχρονων υποδοµών και προωθούνται δράσεις για την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργατικών σχηµατισµών µεταξύ των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνέργειάς τους και τη µεγιστοποίηση της δυναµικής τους. Τα παραπάνω µέτρα εφαρµόζονται στις ζώνες των Πόλων, οι οποίες προσδιορίζονται από τα θεσµοθετηµένα σχέδια χρήσεων γης ή από τοµεακά σχέδια εξειδίκευσης του ΡΣΑ και προορίζονται για την υποδοχή των δραστηριοτήτων που προβλέπονται ειδικότερα για τον κάθε Αναπτυξιακό Πόλο στο Παράρτηµα Π Για την ανάδειξη και ενίσχυση των Αναπτυξιακών Πόλων εφαρµόζονται τα ακόλουθα: α) Τροποποιούνται, σε πρώτη προτεραιότητα, τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) στα οποία απαιτούνται προσαρµογές για την εναρµόνιση των χρήσεων γης και των όρων δόµησης µε τον στρατηγικό αναπτυξιακό ρόλο αυτών των Πόλων. Σε αυτές τις τροποποιήσεις µπορεί να περιλαµβάνεται και η λειτουργική εξειδίκευση των αναπτυξιακών ζωνών µε διαφοροποίηση κατά χρήση των όρων δόµησης εντός της ίδιας ζώνης, χωρίς υπέρβαση του προβλεπόµενου µέσου συντελεστή δόµησης, για την επίτευξη της επιθυµητής µίξης χρήσεων. β) Χωροθετούνται εγκαταστάσεις διοικητικών, κοινωφελών και πολιτιστικών υποδοµών περιφερειακού ή υπερτοπικού επιπέδου. γ) Προωθούνται προγράµµατα στρατηγικών παρεµβάσεων µητροπολιτικού χαρακτήρα στις περιοχές οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες διάχυσης της αναβάθµισης / ανάπτυξης ή και για λόγους προβολής της µητροπολιτικής ταυτότητας. δ) Προωθείται επιλεκτικά η χρήση πολεοδοµικών κινήτρων για την προσέλκυση προωθητικών δραστηριοτήτων. ε) Προωθείται, κατά προτεραιότητα, η οργάνωση / αναµόρφωση των ήδη θεσµοθετηµένων επιχειρηµατικών ζωνών. 7. Στους Αναπτυξιακούς Πόλους χωροθετούνται κατά προτεραιότητα οι νέοι Υποδοχείς σύγχρονων οικονοµικών δραστηριοτήτων, µε οργανωµένη ανάπτυξη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 20 και 21. Οι Υποδοχείς αυτοί είναι δυνατόν να χωροθετούνται εκτός των ήδη θεσµοθετηµένων περιοχών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 21 και 22, 8. Με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο δίκτυο των Αναπτυξιακών Πόλων, προβλέπονται διαδικασίες για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης µονάδων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές µε τον κυρίαρχο χαρακτήρα κάθε Πόλου. Ειδικότερα: α) Είναι δυνατή η κατ εξαίρεση επέκταση θεσµοθετηµένων επιχειρηµατικών Υποδοχέων, µε αλλαγή της ισχύουσας χρήσης γης, για την εγκατάσταση σηµαντικών µονάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς στους Στρατηγικά Επιλεγµένους Τοµείς της Αττικής, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 2, εδ. ε του άρθρου 2, πλην των χρήσεων εµπορίου και γραφείων, µε την προϋπόθεση ότι η νέα χρήση περιλαµβάνεται στον 8

14 αναπτυξιακό προσανατολισµό του συγκεκριµένου κατά περίπτωση Πόλου. Η επέκταση αυτή δύναται να υλοποιηθεί χωρίς τροποποίηση του ΓΠΣ ανεξαρτήτως του χρόνου τελευταίας τροποποίησής του. Η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισµός της περιοχής γίνεται µε Π. /γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Αθήνας. Με το ίδιο Π. /γµα. µπορεί να εγκρίνεται και η Πολεοδοµική Μελέτη της περιοχής, σύµφωνα µε την παρ. 5δ του άρθρου 36. β) Για τα παραπάνω απαιτείται θετική γνώµη του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ) ως προς τη σκοπιµότητα άµεσης προώθησης της επένδυσης, µετά από αξιολόγηση βάσει κριτηρίων ανάλογων µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8), και ειδικότερα: τη βιωσιµότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού φορέα, την προώθηση τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτοµίας και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και τη συµβολή της επένδυσης στην οικονοµία και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης, απαιτείται θεώρηση της συγκεκριµένης χωροθέτησης ως προς το σύνολο της Χωρικής Ενότητας ή Υποενότητας και ως προς την όµορη ζώνη του επιχειρηµατικού Υποδοχέα, καθώς και η υποχρεωτική εξασφάλιση των απαιτούµενων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών υποδοµών από τον επενδυτή. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η απόδοση αντισταθµιστικού οφέλους. γ) Για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου µπορεί να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών ΠΕΚΑ και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ίδια ΚΥΑ µπορεί να καθορίζονται και διαδικασίες επίσπευσης της αδειοδότησης για την εγκατάσταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στις επιµέρους εξειδικεύσεις του προσανατολισµού των Πόλων που προβλέπονται στο Παράρτηµα Π.2. Αρθρο 7. Κέντρα / Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής 1. Ως Κέντρα/ Περιοχές Εξισορρόπησης και Συνοχής χαρακτηρίζονται τα κέντρα και οι περιοχές που επιδιώκεται να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη για τη διάχυση στην περιοχή εµβέλειάς τους, των ωφελειών από τη νέα διάρθρωση και από την κατανοµή των πόρων και κινήτρων. Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: α) Το Μητροπολιτικό Κέντρο, που συγκροτείται από τα συζυγή κέντρα Αθήνας και Πειραιά. Τα κέντρα αυτά έχουν κοµβική σηµασία για την προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, όχι µόνο για το σύνολο της Περιφέρειας αλλά και ευρύτερα σε εθνικό επίπεδο. Κρίσιµη προτεραιότητα για τη διασφάλιση της ιστορικής ταυτότητας της Πρωτεύουσας, και την εύρυθµη λειτουργία της καθώς και για την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών αποτελεί η άσκηση ολοκληρωµένων πολιτικών αστικής ανασυγκρότησης, ειδικότερα για την ανάταξη υποβαθµισµένων περιοχών που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ιστορικού ιστού των συζυγών κέντρων Αθήνας και Πειραιά. β) Τα ιαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας του ιεραρχηµένου οικιστικού δικτύου, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2β του άρθρου 9. γ) Τα λοιπά ηµοτικά Κέντρα ανά Χωρική Ενότητα. ίδεται προτεραιότητα στην προώθηση πολιτικών ενίσχυσης σε εκείνα που παρουσιάζουν σχετική υστέρηση ως προς τις υποδοµές και τις εξυπηρετήσεις ή υποβάθµιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος ή / και των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, µεταξύ άλλων, τα ηµοτικά Κέντρα Ασπρόπυργος στο Θριάσιο, Πέραµα, Κερατσίνι, Άνω Λιόσια στο υτικό Λεκανοπέδιο. 2. Στα παραπάνω Κέντρα και στην ευρύτερη περιοχή εµβέλειάς τους προωθείται η χωροθέτηση λειτουργιών, δηµόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που µπορεί να συµβάλλουν στην ανάπτυξη, την αύξηση της ελκυστικότητάς τους και τη συνολική αναβάθµιση της εικόνας τους. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στον πολιτισµό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής δηµιουργικότητας, ως µέσου οικονοµικής και κοινωνικής 9

15 εξισορρόπησης. Επίσης, υποστηρίζεται η εγκατάσταση προωθητικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, που µπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην προσέλκυση συναφών και συναρτώµενων δραστηριοτήτων. 3. Στα Κέντρα που παρουσιάζουν κρίσιµα και σύνθετα προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθµισης και ποιότητας ζωής καταρτίζονται και προωθούνται Σχέδια Ολοκληρωµένης Αστικής Παρέµβασης (ΣΟΑΠ) του άρθρου 12 του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ Α 207). Οι πολιτικές και τα µέτρα για την προώθηση της εξισορρόπησης και της κοινωνικής συνοχής µέσω αστικών παρεµβάσεων αναπτύσσονται στο άρθρο 37. γ) Επιπλέον των Κέντρων, σε κάθε Χωρική Ενότητα επιδιώκεται η ανάδειξη ειδικών περιοχών, οι οποίες λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς αυτά, προωθώντας την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της Χωρικής Ενότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, προωθούνται µε τον παρόντα Νόµο και τον υποκείµενο σχεδιασµό περιοχές και εγκαταστάσεις στρατηγικής σηµασίας, όπως Μητροπολιτικά Πάρκα, Αθλητικά Συγκροτήµατα, Θεµατικά Πάρκα για την ανάδειξη και νέων δραστηριοτήτων πολιτισµού και αθλητισµού, ιδιαίτερα µε επανάχρηση περιοχών και κτιριακού αποθέµατος. Έµφαση έχει η επανάχρηση Ολυµπιακών Ακινήτων που δύναται να συµβάλλουν περαιτέρω στην ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο σύνολο, της Αττικής. Στις περιοχές στρατηγικής σηµασίας εντάσσεται και ενισχύεται για την ανάδειξη του αθλητικού και αρχαιολογικού, τουριστικού δυναµικού του, ο ιστορικός τόπος του Μαραθώνα. Αρθρο 8. Περιοχές Περιβαλλοντικής Βιωσιµότητας Από το σύνολο των περιοχών και των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που συντελούν στην περιβαλλοντική βιωσιµότητα, αναδεικνύονται ως περιοχές στρατηγικής σηµασίας οι περιοχές που αποτελούν καθοριστικά στοιχεία της γεωµορφολογίας και της φυσιογνωµίας της Αττικής και οι οποίες διασφαλίζουν τις φυσικές λειτουργίες που επηρεάζουν σε υψηλό βαθµό τη συνολική ισορροπία του Αττικού οικοσυστήµατος, ενώ παράλληλα διασώζουν και αναδεικνύουν τη συνέχεια της ιστορικής και πολιτισµικής ταυτότητας του Αττικού Τοπίου. Το δίκτυο των περιοχών περιβαλλοντικής βιωσιµότητας περιλαµβάνει, ιδίως, τους ορεινούς όγκους Πάρνηθας, Πεντέλης, Υµηττού, Αιγάλεω Ποικίλου Όρους, Λαυρεωτικής, υτικής Αττικής και Βόρειας Αττικής, τα συνδετήρια τµήµατα µεταξύ των ορεινών όγκων που εντάσσονται στο στρατηγικό δίκτυο πρασίνου, τα υδατορεύµατα στρατηγικής σηµασίας, τη λίµνη του Μαραθώνα, τη Γεωργική Γη Α Προτεραιότητας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 19, και το παράκτιο και θαλάσσιο οικοσύστηµα. Για τις περιοχές αυτές προωθούνται, κατά προτεραιότητα, προγράµµατα προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Γ. Αρθρο 9. Χωροταξική Οργάνωση Οικιστικό ίκτυο / ίκτυο Πολεοδοµικών Κέντρων 1. Καθορισµός Χωρικών Ενοτήτων Στην Αττική καθορίζονται τέσσερις (4) Χωρικές Ενότητες, µε διάκριση σε επιµέρους Υποενότητες, για τη βέλτιστη χωροταξική οργάνωση, µε βάση τη γεωγραφική διάρθρωση και τα επιµέρους φυσιογνωµικά τους χαρακτηριστικά, λαµβάνοντας υπόψη τη νέα διοικητική διάρθρωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3, παρ.3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 90) Συγκεκριµένα καθορίζονται: α) Χωρική Ενότητα Αθήνας Πειραιά - Υποενότητα Βόρειας Αθήνας 10

16 - Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας - Υποενότητα Νότιας Αθήνας - Υποενότητα υτικής Αθήνας - Υποενότητα Πειραιά β) Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής - Υποενότητα Μεσογείων - Υποενότητα Λαυρεωτικής - Υποενότητα Βόρειας Αττικής γ) Χωρική Ενότητα υτικής Αττικής - Υποενότητα Θριασίου - Υποενότητα Μεγαρίδας δ) Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής Στο Παράρτηµα Π.3. καταγράφονται οι ήµοι ανά Χωρική Ενότητα και Υποενότητα. 2. Οικιστικό ίκτυο / ίκτυο Πολεοδοµικών Κέντρων Το Οικιστικό ίκτυο οργανώνεται µε πολυκεντρική δοµή σε τρία (3) ιεραρχικά επίπεδα, στη βάση των αρχών της ισόρροπης ανάπτυξης και της συµπληρωµατικότητας σε: Μητροπολιτικά Κέντρα, ιαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας, ηµοτικά Κέντρα. Ο διευρυµένος ρόλος αυτών των κέντρων αφορά στην συγκέντρωση πολλαπλών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων. Για την στήριξη της δυναµικότητας και της ζωτικότητας τους και τη διασφάλιση ενός συνεκτικού δικτύου υποδοµών, επιδιώκεται η ενδυνάµωση τους, η βελτίωση, διεύρυνση και ποιοτική αναβάθµιση των αστικών ελεύθερων χώρων, η αποθάρρυνση της περαιτέρω γραµµικής ανάπτυξής τους, καθώς και η αποφυγή χωροθέτησης ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων µεγάλης κλίµακας στην ευρύτερη περιφέρειά τους. α) Μητροπολιτικό Κέντρο Τα συζυγή κέντρα Αθήνας και Πειραιά αναδεικνύονται σε Μητροπολιτικό Κέντρο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για το οποίο επιδιώκεται: η κοινωνική συνοχή, η συνολική ανάταξη του αστικού και φυσικού περιβάλλοντός, η αναζωογόνηση της κεντρικότητας, η αναβάθµιση της λειτουργικότητάς, και η επιλεκτική ενίσχυσή του µε νέες µητροπολιτικές δραστηριότητες. Οι ειδικές κατευθύνσεις και µέτρα για τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά αναφέρονται στο άρθρο 44. β) ιαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας Συγκεντρώνουν πολυδιάστατη ανάπτυξη, έχουν σηµαντική εµβέλεια στη Χωρική Ενότητα στην οποία ανήκουν, αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και δύναται να συνιστούν δίκτυο συµπληρωµατικών κέντρων. βα) Τα ιαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εντός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι : Καλλιθέα, Γλυφάδα, Μαρούσι, Κηφισιά, Νέα Ιωνία, Περιστέρι, Κερατσίνι. ββ) Τα ιαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εκτός Χωρικής Ενότητας Αθήνας- Πειραιά είναι : Παλλήνη, Κορωπί, Ραφήνα, Λαύριο, Αχαρνές, Αγ. Στέφανος, Ωρωπός, Ελευσίνα, Μέγαρα, Αίγινα. γ) ηµοτικά Κέντρα Συνιστούν έδρες ήµων µε ανεπτυγµένο διοικητικό χαρακτήρα. Ενισχύεται η πολυλειτουργικότητά τους και διευρύνεται η εµβέλειά τους, ώστε να αποτελέσουν τοπικούς µοχλούς ανάπτυξης. Τα ηµοτικά Κέντρα ανά Χωρική Ενότητα καταγράφονται στο Παράρτηµα Π.3. 11

17 Αρθρο 10. Φυσιογνωµία Χωρικών Ενοτήτων Κατευθύνσεις Μέτρα Βασικές προτεραιότητες, για την άµβλυνση των προβληµάτων και την ανάδειξη της φυσιογνωµίας των Χωρικών Ενοτήτων και Υποενοτήτων είναι: 1. Χωρική Ενότητα Αθήνας Πειραιά - Αναβάθµιση του ρόλου του κέντρου της Αθήνας µε έµφαση στον πολιτισµό, τη δηµιουργικότητα, τον τριτογενή τοµέα και τις υποδοµές, ως παράγοντες οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. - Ενίσχυση του Πειραιά, ως πόλου ναυτιλίας και διαµετακοµιστικού εµπορίου, πολιτισµού και τουρισµού. - Ενίσχυση της διασύνδεσης των δραστηριοτήτων δευτερογενή και τριτογενή τοµέα για τη στήριξη του ιεθνούς και Εθνικής Εµβέλειας του Πόλου Αθήνας Πειραιά, του Πόλου του Θαλάσσιου Μετώπου, του Ερευνητικού Εκπαιδευτικού Πόλου Ζωγράφου Αγ. Παρασκευής και του Πόλου ιαπεριφερειακής Εµβέλειας Υποενότητας Βόρειας Αθήνας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 6. Ενθάρρυνση ποιοτικής εξειδίκευσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και λειτουργικής διασύνδεσής τους, για τη δηµιουργία ολοκληρωµένων παραγωγικών συµπλεγµάτων. - Οργάνωση των παραγωγικών Υποδοχέων και προώθηση του αστικού τουρισµού (συνεδριακού, εκθεσιακού, αθλητικού, επιχειρηµατικού, πολιτιστικού, αναψυχής). - Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, µε ανάπλαση / αναβάθµιση του αστικού ιστού και των υποδοµών, ιδιαίτερα σε πολεοδοµικά και κοινωνικά υποβαθµισµένες περιοχές, µε γηρασµένο κτιριακό απόθεµα και µεγάλες πυκνότητες. - Χωρικές συνιστώσες της βιώσιµης ανάπτυξης ή / και ανασυγκρότησης των Κέντρων αποτελούν: η πολυλειτουργικότητα, η επανάχρηση των κενών κτιριακών κελυφών, η αισθητική αναβάθµιση του κτιριακού αποθέµατος και προβολή του ποικίλου αρχιτεκτονικού πολεοδοµικού στίγµατος, η προάσπιση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, η συγκέντρωση των υπερτοπικών και τοπικών λειτουργιών στα Πολεοδοµικά Κέντρα και η αποφυγή διάχυσης στις παρόδιες ζώνες µεγάλων οδικών αξόνων, η προσπελασιµότητα του δηµόσιου χώρου και η βελτίωση του, ιδιαίτερα σε υποβαθµισµένες περιοχές της υτικής Αθήνας και του Πειραιά. -Βελτίωση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό του αστικού ιστού, µε την ενίσχυση των χώρων πρασίνου και µε τη διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης. - Προώθηση του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και των υποδοµών. Υποχρεωτική φύτευση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και βιοκλιµατική ανάπλαση ελεύθερων χώρων. 2. Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής α) Χωρική Υποενότητα Μεσογείων - Ενίσχυση της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας, έρευνας και καινοτοµίας στους θεσµοθετηµένους Υποδοχείς Αναπτυξιακών ραστηριοτήτων Κορωπίου, Παιανίας, Σπάτων και του ευρύτερου Πόλου περιοχής Αεροδροµίου, ταυτόχρονα µε την οργάνωση των διαµεταφορών και των υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 21 και

18 - Προστασία και ενίσχυση του πρωτογενή τοµέα, ιδιαίτερα των παραδοσιακών καλλιεργειών και σύνδεση της οινοπαραγωγής µε την τουριστική ανάπτυξη. - ιαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος, που αντιµετωπίζεται, επιπλέον, ως πλουτοπαραγωγικός πόρος. Προστασία του τοπίου των ελαιώνων ως αναπόσπαστο µέρος του Αττικού Τοπίου. - Ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού και της οργάνωσης της ανάπτυξης κύριας και παραθεριστικής κατοικίας. Μετατροπή της παραθεριστικής κατοικίας σε κύρια σε συγκεκριµένους Υποδοχείς, όπως σε τµήµατα του ήµου Αρτέµιδας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 2δ του άρθρου Προώθηση κατά προτεραιότητα του συνεδριακού, επιχειρηµατικού, πολιτιστικού και περιηγητικού τουρισµού. - Οργάνωση των δικτύων υποδοµής µε ανάπτυξη δικτύου ΜΜΜ, διαδηµοτικών λεωφορείων που θα συνδέουν τις οικιστικές περιοχές µε τους σταθµούς, καθώς και δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού. - Χωροθέτηση Περιφερειακού Νοσοκοµείου σε κατάλληλη θέση. β) Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής - ιαφύλαξη και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος. Προβολή των αρχαιολογικών χώρων διεθνούς ακτινοβολίας, του Σουνίου και του Θορικού, µέσω ήπιων µορφών τουρισµού και αναψυχής (πολιτιστικού, θαλάσσιου, παραθεριστικού και περιηγητικού). - Ισχυροποίηση της δυναµικής του Λαυρίου µε ανάδειξη της βιοµηχανικής κληρονοµιάς του και σύνδεσή της µε την έρευνα και καινοτοµία (Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, επανάχρηση εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών κτιρίων), µε ενίσχυση των βασικών συγκοινωνιακών αξόνων και αναβάθµιση του Λιµένα Λαυρίου, ως το δεύτερο επιβατικό /τουριστικό λιµένα της Αττικής, µε οργάνωση των δραστηριοτήτων και υποδοµών του τουρισµού και ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου του. -Ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού και της οργάνωσης των υποδοχέων κύριας και παραθεριστικής κατοικίας, µε προτεραιότητα στην ένταξη της δόµησης στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και τοπίο. Προστασία της παράκτιας ζώνης κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό από έντονη ανάπτυξη χρήσεων και συµπαγή µέτωπα που αποµονώνουν τον αστικό ιστό από αυτό. - Προστασία / ανάδειξη των βιοµηχανικών συνοικισµών µε ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και ιστορικά χαρακτηριστικά (τµήµατα περιµετρικά του κέντρου του Λαυρίου, Καµάριζα) - Ανάπτυξη δικτύου ΜΜΜ, µε προτεραιότητα στον Προαστιακό Σιδηρόδροµο και την επέκτασή του µέχρι το λιµάνι του Λαυρίου. ηµιουργία οργανωµένων χώρων µετεπιβίβασης από ΙΧ στους σταθµούς του Προαστιακού, σύµφωνα µε τα άρθρα 29 και 30. γ) Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής - Ενίσχυση του πρωτογενή τοµέα στις περιοχές Μαραθώνα και Ωρωπού, και σύνδεση µέρους της αγροτικής παραγωγής µε την τουριστική ανάπτυξη. υνατότητα πρωτογενούς καθετοποίησης και σύνδεση της αγροτικής παραγωγής µε την τουριστική ανάπτυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 19. Ίδρυση Κέντρου εκπαίδευσης και έρευνας στο ήµο Μαραθώνα. - Ανάδειξη του διεθνούς ακτινοβολίας δικτύου πολιτιστικής κληρονοµιάς, σε συνδυασµό µε την προστασία και ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος (α.μαραθώνια διαδροµή,τύµβος, Μπρεξίζα, Ραµνούντα, φαράγγι Οινόης, Φειδιπίδια 13

19 διαδροµή, ιερό ιονύσου κλπ, και Αµφιαράειο Ωρωπού, αρχαίου θεάτρου Αχαρνών, Μεταλλείων Σιδήρου Γραµµατικού µε επανάχρηση της γραµµής µεταφοράς, πρώην εργοστασίου υαλουργίας σε συνδυασµό µε την περιοχή της πρώην Αµερικανικής Βάσης, του παλιού αρχοντικού Μπενάκη στη Ν.Μάκρη) - Ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού και της οργάνωσης των οικιστικών συγκεντρώσεων κύριας και παραθεριστικής κατοικίας. Μετατροπή της παραθεριστικής κατοικίας σε κύρια σε συγκεκριµένους υποδοχείς, όπως σε περιοχές της Ν.Μάκρης, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 2δ του άρθρου 36. Λήψη µέτρων κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό για την ένταξη της δόµησης στο παράκτιο τοπίο και στις περιοχές µε ιδιαίτερο ανάγλυφο. - Ανάπλαση παραλιακού µετώπου από Ν. Μάκρη έως Ωρωπό και ακτοµηχανική µελέτη για την αντιµετώπιση των διαβρώσεων και προσαµµώσεων. - Προώθηση του πολιτιστικού, αθλητικού, περιηγητικού τουρισµού. - Οργάνωση των ήδη θεσµοθετηµένων περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Χωροθέτηση νέας ζώνης χονδρεµπορίου και διαµετακοµιστικού εµπορίου στην περιοχή του Αυλώνα και µικρών ζωνών δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα σε επίπεδο ΓΠΣ, στην περιοχή του Πολυδενδρίου, σε θέσεις µε καλή προσπελασιµότητα. - Ενίσχυση διαχρονικών µέτρων απορρύπανσης και παρακολούθησης των ποταµών Ασωπού και Κηφισού. - Ανάπτυξη δικτύου διαδηµοτικών λεωφορείων σύνδεσης οικιστικών περιοχών µε σταθµούς του Προαστιακού σιδηροδρόµου και οργανωµένων χώρων µετεπιβίβασης. - Βελτίωση των εµπορικών και επιβατικών θαλάσσιων υποδοµών σύνδεσης µε την Εύβοια, µέσω των λιµανιών Ωρωπού και Αγ.Μαρίνας. 3. Χωρική Ενότητα υτικής Αττικής α) Χωρική Υποενότητα Θριασίου - Οργάνωση ισχυρού αναπτυξιακού / επιχειρηµατικού Πόλου του δευτερογενή τοµέα, του χονδρεµπορίου και του διαµετακοµιστικού εµπορίου, µε πολεοδοµική και περιβαλλοντική οργάνωση. Περιορισµός επέκτασης βιοµηχανικής ανάπτυξης παράλληλης προς την ακτή, µε εξαίρεση τις µονάδες που αποδεδειγµένα λειτουργούν σε άµεση σχέση µε τη θάλασσα. Χωροθέτηση νέων ζωνών χονδρεµπορίου κοντά στην Εθνική και Αττική οδό, που ήδη λειτουργούν σε περιοχές εκτός σχεδίου και σε θέσεις µε καλή προσπελασιµότητα, σύµφωνα µε το άρθρο Οργάνωση και ανάδειξη δικτύου πολιτιστικών πόρων διεθνούς κληρονοµιάς, (ιστορικός περίπατος και ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Ελευσίνα - Ιερά οδός, σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα Ελευσίνας) σε συνδυασµό µε την ενίσχυση επιλεκτικών µορφών τουρισµού και συµπληρωµατικών δράσεων. - Εξυγίανση του βυθού του κόλπου Ελευσίνας-Ασπροπύργου και διαχρονική παρακολούθηση αναβάθµισης του Σαρωνικού. Πρόγραµµα εντοπισµού ρυπασµένων εδαφών και υπογείων υδάτων, σηµειακών πηγών παραγωγής επικινδύνων αποβλήτων, απορρύπανσης και αποκατάστασης των φυσικών πόρων και τοπίου. - Ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού και της οργάνωσης της οικιστικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης του οικιστικού ιστού, καθώς και του παραλιακού µετώπου. Ενίσχυση της πόλης της Ελευσίνας για την υποστήριξη του τουρισµού και του πολιτισµού και ανάδειξη του Ιστορικού της Κέντρου. - Αναµόρφωση παραλιακής ζώνης Ελευσίνας και Ασπροπύργου µε δηµιουργία χώρων αναψυχής και αθλητισµού και σύνδεση µε τα κέντρα των πόλεων. 14

20 - Πρόγραµµα περιβαλλοντικής αναβάθµισης και άρσης των συνεπειών από τη λειτουργία της χωµατερής των Ανω Λιοσίων. - Οργάνωση των δικτύων αντιπληµµυρικής προστασίας, αποχετευτικού, και βιολογικού καθαρισµού. β) Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας - Οργάνωση Πόλου διαπεριφερειακής σηµασίας στην περιοχή των Μεγάρων µε ενίσχυση των Υποδοχέων µεταποίησης ιδιαίτερα του πρωτογενή τοµέα και χονδρεµπορίου, σύµφωνα µε το άρθρο 6. - ηµιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στα Μέγαρα (µε ερευνητικές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επεξεργασία αγροτικής παραγωγής, εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας και αγροτουριστικές µονάδες µε εξαίρεση τα τουριστικά καταλύµατα). - ιασφάλιση και ενίσχυση του πρωτογενή τοµέα, στις περιοχές Μεγάρων, Ερυθρών και Οινόης µε δυνατότητα πρωτογενούς καθετοποίησης και σύνδεση της αγροτικής παραγωγής µε την τουριστική ανάπτυξη, σύµφωνα µε το άρθρο Οργάνωση του δευτερογενή τοµέα στις περιοχές Μάνδρας και Ν. Περάµου, και χωροθέτηση νέων ζωνών χονδρεµπορίου και διαµετακοµιστικού εµπορίου, στην πύλη εισόδου της Αττικής κοντά στο εθνικό οδικό δίκτυο στις περιοχές Μεγάρων και Ερυθρών, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και Ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού και οργάνωση των οικιστικών συγκεντρώσεων κύριας και παραθεριστικής κατοικίας. Ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου των Μεγάρων και ενίσχυση της αρχιτεκτονικής παραδοσιακής φυσιογνωµίας των Βιλίων. - Προστασία και ανάπλαση του παραλιακού µετώπου, µε δραστηριότητες ήπιας αναψυχής και αθλητισµού, στο Σαρωνικό κόλπο κατά τµήµατα (Μέγαρα, Ν. Πέραµος). Αναβάθµιση της ζώνης Λιµένα Ν. Περάµου µε σύγχρονο αλιευτικό καταφύγιο. - Οργάνωση και βελτίωση δικτύου φυσικών πόρων και πολιτιστικής κληρονοµιάς, για την ενίσχυση του τουρισµού / αναψυχής, σε συνδυασµό µε την προστασία και προβολή του ποικίλου χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου. Προώθηση του πολιτιστικού και περιηγητικού τουρισµού. - Βελτίωση της σύνδεσης µεταξύ των οικιστικών, των παραγωγικών και των τουριστικών περιοχών και οργάνωση των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, βιολογικών καθαρισµών και αντιπληµµυρικής προστασίας. 4. Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής - Ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς των νησιών και διασύνδεσή τους µε δίκτυο πολιτιστικών και τουριστικών, χερσαίων και θαλάσσιων διαδροµών. - Προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού (συνεδριακού, εκθεσιακού, πολιτιστικού, θαλάσσιου, αναψυχής) ως συµπλήρωµα της παραθεριστικής δραστηριότητας, σε συνδυασµό µε την ποιοτική συµπλήρωση και αναβάθµιση των υποδοµών. - Οργάνωση των νησιών του Αργοσαρωνικού µε ενίσχυση των συνδέσεων και λειτουργική µεταξύ τους συσχέτιση. Βελτίωση της θαλάσσιας σύνδεσης της Αίγινας µε τη µεταφορά των πορθµειακών και θαλάσσιων εµπορευµατικών συνδέσεων στο Λεόντι και των εσωτερικών οδικών συνδέσεων του νησιού (Πόλη Αίγινας Λεόντι Σουβάλα και Πόλη Αίγινας Αγία Μαρίνα). 15

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦ.1 Γενική Εφορεία ΚΕΦ.2 Περιφερειακή Οργάνωση Επαρχιακές Εφορείες Τοπικές Εφορείες Καθήκοντα και υποχρεώσεις Επαρχιακών και Τοπικών Εφόρων ιαδικασία ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση µονοήµερης ενδοσχολικής επιµόρφωσης Σεπτεµβρίου στα νηπιαγωγεία

Υλοποίηση µονοήµερης ενδοσχολικής επιµόρφωσης Σεπτεµβρίου στα νηπιαγωγεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υλοποίηση µονοήµερης ενδοσχολικής επιµόρφωσης Σεπτεµβρίου στα νηπιαγωγεία Ενδοσχολική επιµόρφωση: Στην ενδοσχολική επιµόρφωση θα λάβουν µέρος τόσο τα δηµόσια όσο και τα κοινοτικά νηπιαγωγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Αριθ.Αποφ: 2/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΙΙ-5 η /Φ/17402/84 Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. (ΦΕΚ 931/Β/31-12-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο

(ΦΕΚ Α 19 16.2.2010) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3820/2010 (Μαρόκο) Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή.................. 29 2. Δικαιολογητική βάση επιβολής του φόρου μεταβίβασης πλοίων... 30 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κρατικής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Προσκοπικού Πρατηρίου Λευκωσία Μάιος 2010 Περιεχόμενα: 1. Υπόσταση.... 2 2. Σκοπός... 2 3. Λειτουργία... 2 4. Διαχειριστική Επιτροπή..... 2 5. Πελάτες.... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο Νόµος: 2110/92 Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988, σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. (ΦΕΚ 206/Α/29-12-92)

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo.

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Φωτεινή : 7/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 307 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Αγία Φωτεινή ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 29. Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σ.Ε.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ Σ.Ε.Κ. Άρθρο 27 -Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο Ι-1. Ίδρυση της Ένωσης. Άρθρο Ι-2. Οι αξίες της Ένωσης 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/11 ΜΕΡΟΣ Ι ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο Ι-1 Ίδρυση της Ένωσης 1. Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 4251/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Ν. 3585/2007, Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις Αρ. 1 Ίδρυση Αποστολή 1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται αυτοτελής Υπηρεσία με τον τίτλο «Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙΝΟΙ Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΑΑΣ ΚΕΦΑΑΟΝΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014

Αθήνα, 10/12/2014 ΠΟΛ 1253/2014 Αθήνα, 10/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΥΠΟ /ΝΣΗ Β - ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' -ΦΠΑ 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' -

Διαβάστε περισσότερα

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146

...105 ...109...111...112 - ...117 9....118...119 ...130 1. ...133...136 10. ...138...146 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...i ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...7 1. Επιχειρήσεων των ΟΤΑ µέχρι τον Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων του 1954...7 Α. Νοµική µορφή των επιχειρήσεων...7

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα"(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α).

2. Τις διατάξεις του Αρθ-29Α του Ν-1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(φεκ-137/α) όπως προστέθηκε με το Αρθ-27 του Ν-2081/92 (ΦΕΚ-154/Α). ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93). [ΙΣΧΥΕΙ από 13-7-93 ΠΡΟΣΟΧΗ βλ.σημ.συντ] (Προσοχή Βλέπε και Αρθ-4 παρ.8 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124/Α/13-6-97, και Αρθρα 326 έως 336 του ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99) 'Εχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008. Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Μάθηµα : ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ Ηµεροµηνία : 04/6/2008 Τάξη /Τµήµα : Α Ονοµατεπώνυµο :. Χρόνος : 1 Ώρα ( 60 Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης

Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ Οδηγός Χρηµατοδότησης ΙΤΣΑΚ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2011-1- Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το Σ του ΙΤΣΑΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

" # $ % &' " # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. /

 # $ % &'  # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. / 8.4.2005..334 :! " # $ % &' " # $ & ( &.186/92 ' 5,9,24,25 38 ).2523/97.1809/88 3301/04. * $ $' + ' www.gsis.gr/ / '!/,-.1043. ( $,.. $, * /. / ( 0 1( 22, 546 23,.2310-221.127, 270.968 fax 2310-263.139,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός & Ετήσιο Δελτίο 2011 Ετήσιος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3681 Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Μάλτας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος. ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός σκοπός διαβάθμιση δραστηριότητες 1. Η Δασική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΔΑ.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων. (ΦΕΚ Α' 208/27-09-2013) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1. Η φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2531 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 38243/35074 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του ΟΕΕΚ που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς. στ) Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 56 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2327 (ΦΕΚ 156/31-7-1995 τεύχος Α ) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Εθνικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-1829) 150 1. Η έκρηξη και η εδραίωση της Επανάστασης (1821-1823) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε το απόσπασµα από την επαναστατική προκήρυξη του Αντώνη Οικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας. (ΦΕΚ 128/Α/15-6-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας. (ΦΕΚ 128/Α/15-6-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ : 422/79 Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας. (ΦΕΚ 128/Α/15-6-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας διατάξεις του άρθρου 6 του

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη Εγκληµατική Οργάνωση Νο1 Η αστυνοµία έχει εντοπίσει 12 από τους τουλάχιστον 13 φερόµενους ως µέλη της, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτόφωρου. Πρόκειται, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ ηµοτικού Τίτλος: «Αιολική Γη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήµερα 20.11.2002, και στα γραφεία του Ο.ΜΕ..,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ελληνική Δημοκρατία Ευρωπαϊκό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την κατάρτιση ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2015 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π.

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. Άρθρο 1 Νοµική Υπόσταση 1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που συστήθηκε µε το Νόµο 1066/1917 (ΦΕΚ τ.α 268/21-11-1917) εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ, 7 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος 06 / 10 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 97004 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 15PROC002806809

Α ΑΜ: 15PROC002806809 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ********* ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ----------- Πληροφ: Σ.Χαριζάνη Τηλ.: 2262 350618 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. /νση: Κύπρου 3 Ταχ. Κώδικας: 32 200, Θήβα Αρ.Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2012-2013 ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Απαγορεύεται η συµµετοχή αθλητών χωρίς δελτία, και την απαραίτητη ιατρική θεώρηση αυτών. Η πιστοποίηση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 105 Ο ΠΕΡΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρα 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία 3. Εγκριµένα λιµάνια 4. ιευθυντής 5. ιευθυντής έχει εξουσίες αστυνοµικού 6. Απαγορευµένοι µετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-2 - 04 ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ.Πρωτ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α42/3 /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 102 41 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.16 ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως.

Αθλητικός χώρος σηµαίνει γήπεδο, στάδιο ή χώρος προπονήσεως. 1 Αθλητικό παράπτωµα Αθλητικός χώρος «Αθλητικό παράπτωµα» σηµαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντικείµενη προς τους εν Κύπρο κρατούντες ή διεθνείς κανόνες ή κανονισµούς ή την διεθνή αθλητική δεοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδες 1. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ... 4 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ... 17 3. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων. ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2 Σκοπός του Σωµατείου είναι η διάδοση της Ιππασίας και του φιλίππου πνεύµατος γενικά µε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Α. Υ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

Σ. Α. Υ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. ιοικητική κράτηση και απέλαση αλλοδαπών ανηλίκων. Μίλτος Παύλου, Σταµατία Παπαδηµητρίου, Ανθή Σπανού

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. ιοικητική κράτηση και απέλαση αλλοδαπών ανηλίκων. Μίλτος Παύλου, Σταµατία Παπαδηµητρίου, Ανθή Σπανού Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», αρ. 3 παρ. 5 & Π 273/1999 «Κανονισµός Λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», αρ. 7, παρ. 6) ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 'Αρθρο 1

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 'Αρθρο 1 Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2168.Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2007 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνο νται στην έκθεση αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ : ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΚΟΙΝ : ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310381080 Φ. 460.2/113 /21371 Σ. 6446 Θεσσαλονίκη, 29 εκ. 2014 Συν.:

Διαβάστε περισσότερα

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις»

α) του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους & άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα