Αριθμός 15(111) του 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 15(111) του 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ"

Transcript

1 233 Ε.Ε. Παρ. 1(11!) Αρ. 4071, Ν. 15(lll)/2006 Ο. περί της Σύμβασης Προσχώρησης στη Σύμβαση της Ρώμης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές (Κυρωτικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 15(111) του 2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για προσχώρηση στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές, η οποία άνοιξε για υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης Προσχώρησης στη Σύμβαση της Ρώμης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβαπκές Ενοχές (Κυρωτικός) Νόμος του Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο 33 του του του του του του του «Ανώτατο Δικαστήριο» σημαίνει το προβλεπόμενο από τον περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμο, Ανώτατο Δικαστήριο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε δικαστή αυτού' Επίσημη Εφημερίδα τηςε.ε.:ι_48, «Δεύτερο Πρωτόκολλο» σημαίνει το Δεύτερο Γτρωτόκολλσ της- Σύμβασης της Ρώμης, το οποίο υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1988, για την ανάθεση ορισμένων αρμοδιοτήτων στο Δικαστήριο, όσον αφορά την ερμηνεία της Σύμβασης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβαπκές Ενοχές, όπως προκύπτει μετά την ενσωμάτωση των προσαρμογών και των τροποποιήσεων του που επήλθαν από: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 333, ,0.1. (α) τη Σύμβαση περί προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές

2 234 Ενοχές που υπεγράφη στο Funchal στις 18 Μαΐου 1,992, Επίσημη Εφημερίδα τηςε.ε.:0 15, , σ.10. (β) τη Σύμβαση περί προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 1996 «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία «Δικαστήριο» σημαίνει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επίσημη Εφημερίδα τηςε.ε.:ι_48, , σ.1. «Πρώτο Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρώτο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Ρώμης, το οποίο υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Δεκεμβρίου 1988, για την ερμηνεία από το Δικαστήριο της Σύμβασης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές, όπως προκύπτει μετά την ενσωμάτωση των προσαρμογών και των τροποποιήσεων του που επήλθαν από: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 333, , σ.1. (α) τη Σύμβαση περί προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές που υπεγράφη στο Funchal στις 18 Μαΐου 1992, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: C 15, , σ.10., (β) τη Σύμβαση περί προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 1996 «Σύμβαση Προσχώρησης στη Σύμβαση της Ρώμης» σημαίνει τη Σύμβαση για την Προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της

3 235 Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση της Ρώμης, που έγινε στο Λουξεμβούργο στις 14 Απριλίου 2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 266, , σ.1. «Σύμβαση της Ρώμης» σημαίνει τη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, όπως διαμορφώθηκε με τις ακόλουθες προσαρμογές και τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτήν: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 146, , σ. 1. (α) με τη Σύμβαση, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 10 Απριλίου 1984, σχετικά με την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή στη Ρώμη από τις 19 Ιουνίου του 1980 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 333, , σ.1. (β) με τη Σύμβαση, που υπεγράφη στο Funchal στις 18 Μαΐου 1992, σχετικά με την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή στη Ρώμη από τις 19 Ιουνίου του 1980 Επίσημη Εφημερίδα τηςε.ε.:0 15, , σ.10. (γ) με τη Σύμβαση, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 1996, σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές η οποία είναι ανοικτή προς υπογραφή στη Ρώμη από τις 19 Ιουνίου του 1980.

4 236 Κύρωση της Σύμβασης Προσχώρησης στη Σύμβαση της Ρώμης. 3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση Προσχώρησης στη Σύμβαση της Ρώμης. Πίνακας, Παράρτημα (2) Το κείμενο της Σύμβασης Προσχώρησης στη Σύμβαση της Ρώμης εκτίθεται στο Παράρτημα Ι του Πίνακα. Πίνακας, Παράρτημα II. (3) Το κείμενο της Σύμβασης της Ρώμης μαζί με το κείμενο του Πρώτου και του Δεύτερου Πρωτοκόλλου της, σε ενοποιημένη μορφή, εκτίθεται στο Παράρτημα If τόυ Πίνακα: Νοείται ότι σε περίπτωση που διαπιστώνεται οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του δημοσιευμένου στο Παράρτημα II κειμένου και των κειμένων της Σύμβασης της Ρώμης, του Πρώτου και Δεύτερου Πρωτοκόλλου αυτής, όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμούς αναφοράς : L 266, , σ.1, L 48, , σ.1 και L 48, , σ.17, υπερισχύουν τα δημοσιευθέντα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κείμενα. Αρμόδια Αρχή για σκοπούς του άρθρου 3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου. 4. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποτελεί την αρμόδια αρχή για τους σκοττους του ά ρθ ρου 3 του Πρώτου Πρωτοκόλλου. Κοινοποίηση αποφάσεων στο Δικαστήριο. 5. Το Ανώτατο Δικαστήριο κοινοποιεί στο Δικαστήριο όλες τις σχετικές με την εφαρμογή της Σύμβασης της Ρώμης, όπως και του Πρώτου και του Δεύτερου Πρωτοκόλλου αυτής αποφάσεις του, που απέκτησαν ισχύ δεδικασμένου.

5 237 Κατάργηση ρ. ο παρών Νόμος καταργεί τον περί της Σύμβασης της Ρώμης του Νόμου ν α το Εφ α ρμ θστ έο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές και του 31(111) του π. Λ. _..., Πρώτου και Δευτέρου Πρωτοκόλλου όσον άφορα την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κυρωτικός) Νόμο του ΠΙΝΑΚΑΣ (άρθρο 3)

6 238 CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DE LA REPUBL1CA C1(ECA, DE LA REPUBL1CA DE ESTONIA, DE LA REPUBLICA DE CHIPRE, DE LA REPUBLICA DE LETONIA, DE LA REPUBLICA DE LITHUANIA, DE LA REPUBLICA DE HUNGR1A, DE LA REPUBLICA DE MALTA, DE LA REPUBLICA DE POLON1A, DE LA REPUBLICA DE ESLOVENIA Υ DE LA REPUBLICA ESLOVACA AL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE A LAS OBL1GACIONES CONTRACTU ALES, ABIERTO A LA FIRMA EN ROMA EL 19 DE JUNIO DE 1980, AS1 COMO A LOS PROTOCOLOS PRIMERO V SEGUNDO RELATIVOS A SU 1NTERPRETACION POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUN1DADES EUROPEAS UMLUVA Ο PRISTOUPEN1CESKE REPUBLIKY, ESTONSKE REPUBLIKY, KYPERSKE REPUBLIKY, LOTYSSKE REPUBLIKY, LITEVSKE REPUBLIKY, MADARSKE REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKE REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKE REPUBLIKY Κ UMLUVE Ο PRAVU ROZHODNEM PRO SMLUVNI ZAVAZKOVE VZTAHY, OTEVRENE Κ PODPISU V RIME DNE 19. CERVNA 1980, A Κ PRVNiMU A DRUHEMU PROTOKOLU Ο JEJIM VYKLADU SOUDNIM DVOREM EVROPSKYCH SPOLECENSTV1 KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLlKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIKS TILTR^EDELSE AF KONVENTIONEN OM, HVILKEN LOV DER SKAL ANVENDES PA KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER, ABNET FOR UNDERTEGNELSE I ROM DEN 19. JUNI1980, SAMT AF F0RSTE OG ANDEN PROTOKOL VEDR0RENDE DOMSTOLENS FORTOLKNING AF DENNE KONVENTION UBEREINKOMMEN UBER DEN BEITRITT DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK, DER REPUBLIK ESTLAND, DER REPUBLIK ZYPERN, DER REPUBLIK LETTLAND, DER REPUBLIK LITAUEN, DER REPUBLIK UNGARN* DER REPUBLIK MALTA, DER REPUBLIK POLEN, DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK ZU DEM AM 19. JUNI 1980 IN ROM ZUR UNTERZEICHNUNG AUFGELEGTEN UBEREINKOMMEN UBER DAS AUF VERTRAGLICHE SCHULDVERHALTNISSE ANZUWENDENDE RECHT SOWIE ZU DEM ERSTEN UND DEM ZWEITEN PROTOKOLL UBER DIE AUSLEGUNG DES UBEREINKOMMENS DURCH DEN GERICHTSHOF DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN

7 239 KONVENTSIOON TSEHHI VABAR1IG1, EESTI VABARIIGI, KUPROSE VABARIIGI, LATI VABARIIGI, LEEDU VABARIIGI, UNGARI VABARIIGI, MALTA VABARIIGI, POOLA VABARIIGI, SLOVEENIA VABARIIGI JA SLOVAKI VABARJIGI UHINEMISE KOHTA 19. JIRJNIL AASTAL ROOMAS ALLAK1RJUTAMISEKS AVATUD LEPINGULISTE KOHUSTUSTE SUHTES KOHALDATAVA OIGUSE KONVENTSIOONIGA N1NG ES1MESE JA TEISE PROTOKOLLIGA SELLE EUROOPA UHENDUSTE KOHTLIS TOLGENDAMISE KOHTA ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧ1ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝ1ΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΤΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΟΙΞΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΕΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC, THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA, THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE REPUBLIC OF HUNGARY, THE REPUBLIC OF MALTA, THE REPUBLIC OF POLAND, THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC TO THE CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS, OPENED FOR SIGNATURE IN ROME ON 19 JUNE 1980, AND TO THE FIRST AND SECOND PROTOCOLS ON ITS INTERPRETATION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES CONVENTION RELATIVE A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA REPUBLIQUE DE MALTE, DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE ET DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE λ LA CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, OUVERTE A LA SIGNATURE A ROME LE 19 JUIN 1980, AINSI QU'AUX PREMIER ET DEUXIEME PRQTOCOLES CONCERNANT SON INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

8 240 COINBH1NSIUN AR AONTU PHOBLACHT ΝΑ SEICE, PHOBLACHT ΝΛ heastoine, PHOBLACHT NA CIPIRE, PHOBLACHT ΝΛ LA1TV1A, PHOBLACHT NA LIOTUA1NE, PHOBLACHT NA hungaire, PHOBLACHT MHALTA, PHOBLACHT NA POLA1NNE, PHOBLACHT NA SLOIVE1NE AGUS PHOBLACHT NA SLOVAICE DON CHOINBHINSIUN AR AN DLI IS 1NFHEIDHMEMAIDIR LE holbleagaidi CONARTHACHA, A OSCLAIODH CHUN A SHINITHE SA ROIMH AN 19 MEITHEAMH 1980, AGUS DON CHEAD PHROTACAL AGUS DON DARA PROTACAL AR LEIRIU AIR AG CUIRT BHREITHIUNAIS NA gcomhphobal EORPACH CONVENZIONE SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA Ε DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980, NONCHE AL PRIMO Ε AL SECONDO PROTOCOLLO RELATIVI ALL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUN1TA EUROPEE KONVENCIJA PAR CEHIJAS REPUBLIKAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS, KIPRAS REPUBLIKAS, LATVIJAS REPUBLIKAS, LIETUVAS REPUBLIKAS, UNGARIJAS REPUBLIKAS, Μ ALT AS REPUBLIKAS, POLIJAS REPUBLIKAS, SLOVENIJAS REPUBLIKAS UN SLOVAlOJAS REPUBLIKAS PIEVIENOSANOS KONVENCIJAI PAR TIESlBU AKTIEM, KAS PIEMEROJAMI LIGUMSAISTIBAM, KURA ATVERTA PARAKSTISANAI ROMA GADA 19. JUNIJA, UN PIRMAJAM UN OTRAJAM PROTOKOLAM PAR TAS INTERPRETACIJU, KO VEIC EIROPAS KOPIENU TIESA KONVENCIJA DEL CEKIJOS RESPUBLIKOS, EST1JOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS, Μ ALTOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS, SLOVENIJOS RESPUBLIKOS IRSLOVAKIJOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PR1E KONVENC1JOS DEL SUTARTINEMS PRIEVOLEMS TA1KYTINOS TEISES, PATEIKTOS PASIRASYTI1980 M. BIR2.ELIO 19 D. ROMOJE, IR PRIE P1RMOJO IR ANTROJO PROTOKOL\) DEL EUROPOS BENDRIJU TEISINGUMO TEISMO JGALIOJIMU AISK1NTI SIA. KONVENCIJ^

9 241 ECYEZMENY A CSEH KOZTARSASAG, AZ ESZT KOZTARSASAG, A C1PRUS1 KOZTARSASAG, A LETT KOZTARSASAG, A LITVAN KOZTARSASAG, A MAGYAR KOZTARSASAG, A MALTAI KOZTARSASAG, A LENGYEL KOZTARSASAG, A SZLOVEN KOZTARSASAG ES A SZLOVAK KOZTARSASAG CSATLAKOZASAROL A SZERZODESES KOTELEZETTSEGEKRE ALKALMAZANDO JOGROL SZOLO, JUNIUS 19-EN ROMABAN ALAIRASRA MEGNYITOTT EGYEZMENYHEZ, - VALAMINT AZ EG YEZMENYNEK AZ EUROPAI KOZOSSEGEK BIROS AG A ALTAL TORTENO ERTELMEZESEROL SZOLO ELSO ES MASODIK JEGYZOKONYVHOZ KONVENZJONI DWAR L-ADEZJONI TAR-REPUBBLIKA CEKA, IR-REPUBBL1KA TA' L-ESTONJA, IR-REPUBBLIKA TA' CIPRU, IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA, IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA, IR-REPUBBLIICA TA* L-UNGERIJA, IR-REPUBBLIKA TA' MALTA, IR-RJEPUBBLIKA TAJL-POLONJA, IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA U R-REPUBBLIKA SLOVAKICA GHALL-KONVENZJONI DWAR IL-LIGI APPLIKABBLIGHAL OBBLIGIKUNTRATTWAL1, MIFTUHA GHALL-FIRMA F'RUMA FID-19 TA' OUNJU 1980, U GHALL-EWWEL U T-TIENI PROTOKOLLI DWAR L-INTERPRETAZZJONITAGHHA MILL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK POLEN, DE REPUBLIEK SLOVENIE EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK TOT HET VERDRAG INZAKE HET RECHT DAT VAN TOEPASSING IS OP VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST, TER ONDERTEKENING OPENGESTELD TE ROME OP 19 JUN11980, EN TOT HET EERSTE EN HET TWEEDE PROTOCOL BETREFFENDE DE UITLEGGING ERVAN DOOR HET HOF VAN JUST1TIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KONWENCJA Ο PRZYSTAPIENIU REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKIESTONSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI LOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI W^GIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI SLOWENIII REPUBLIKI SLOWACKIEJ DO KONWENCJI Ο PRAWIE WLASCIWYM DLA ZOBOWIAZAN UMOWNYCH, OTWARTEJ DO PODPISU W RZYMIE DNIA 19 CZERWCA 1980 R., ORAZ DO PIERWSZEGO I DRUGIEGO PROTOKOLU W SPRAWIE JEJ WYKLADNI PRZEZ TRYBUNAL SPRAW1EDLIWOSCI WSPOLNOT EUROPEJSKICH

10 242 CONVENCAO SOBRE A ADESAO DA REPUBLICA CHECA, DA REPUBLICA DA ESTONIA, DA REPUBLICA DE CHIPRE, DA REPUBLICA DA LETON1A, DA REPUBLICA DA LITUANIA, DA REPUBLICA DA HUNCRIA, DA REPUBLICA DE MALTA, DA REPUBLICA DA POLONIA, DA REPUBLICA DA ESLOVENIA Ε DA REPUBLICA ESLOVACA λ CONVENgAO SOBRE A LEI APL1CAVEL AS OBRICAqOES CONTRATUAIS, ABERTA A ASSINATURA EM ROMA EM 19 DE JUNHO DE 1980, BEM COMO AO PR1MEIRO Ε SEGUNDO PROTOCOLOS RELATIVOS A SUA INTERPRETΑςΑθ PELO TRIBUNAL DE JUSTI A DAS COMUNIDADES EUROPEIAS DOHOVOR Ο PRISTUPENI CESKEJ REPUBLIKY, ESTONSKEJ REPUBLIKY, CYPERSKEJ REPUBLIKY, LOTYSSKEJ REPUBLIKY, LITOVSKEJ REPUBLIKY, MADARSKEJ REPUBLIKY, MALTSKEJ REPUBLIKY, POUSKEJ REPUBLIKY, SLOVINSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY Κ DOHOVORU Ο ROZHODNOM PRAVE PRE ZMLUVNE ZAVAZKY OTVORENEMU NA PODP1S V RIME 19. JUNA 1980 A Κ PRVEMU A DRUHEMU PROTOKOLU Ο JEHO VYKLADE SUDNYM DVOROM EUROPSKYCH SPOLOCENSTIEV KONVENCIJA Ο PRISTOPU CESKE REPUBL1KE, REPUBLIKE ESTON1JE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADZARSKE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVASKE REPUBLIKE Η KONVENCIJI Ο UPORAB1 PRAVA V POGODBEN1H OBL1GACIJSKIH RAZMERJIH, Ν A VOLJO ZA PODPIS19. JUNIJA 1980 V RIMU, TER Κ PRVEMU IN DRUGEMU PROTOKOLU Ο RAZLAGITE KONVENCIJE S STRANISODISCA YLEISSOPIMUS TSEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALT AN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN LIITTYMISESTA ROOMASSA 19 PAIVANA KESAKUUTA VUONNA 1980 ALLEKIRJOITTAMISTA VARTEN AVATTUUN SOPIMUSVELVOITTEISIIN SOVELLETTAVAA LAKIA KOSKEVAAN YLEISSOPIMUKSEEN SEKA SEN TULKINTAA EUROOPAN YHTE1SOJEN TUOMIOISTUIMESSA KOSKEVIIN ENS1MMAISEEN JA TOISEEN POYTAKIRJAAN KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECK1ENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN SLOVAK1ENS ANSLUTNING TILL KONVENTIONEN OM TILLAMPLIG LAG FOR AVTALSFORPLIKTELSER, OPPNAD FOR UNDERTECKNANDE I ROM DEN 19 JUN11980, SAMTTILL DET FORSTA OCH DET ANDRA PROTOKOLLET ANGAENDE EUROPE1SKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOLS TOLKNING AV DEN KONVENTIONEN

11 243 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑ?, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ. ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΟΙΞΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

12 244 ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας κα των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 5, παράγραφος 2, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα νέα κράτη μέλη, όταν κατέστησαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύτηκαν να προσχωρήσουν στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, τ οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, καθώς και στο Πρώτο και Δεύτερο Πρωτόκολλο όσον αφορά την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τη Σύμβαση περί προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 10 Απριλίου 1984, από τη Σύμβαση περί προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας που υπεγράφη στο Funchal στις 18 Μαΐου 1992, και από τη Σύμβαση περί προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 1996, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

13 245 ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Η Τσεχική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λετονίας, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Δημοκρατία της Μάλτας, η Δημοκρατία της Πολωνίας, η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία προσχωρούν: (α) Στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη σης 19 Ιουνίου 1980, στο εξής αναφερόμενη ως «Σύμβαση του 1980», όπως προκύπτει μετά την ενσωμάτωση των προσαρμογών και των τροποποιήσεων που επήλθαν από: Τη Σύμβαση που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 10 Απριλίου 1984, στο εξής αναφερόμενη ως «Σύμβαση του 1984», περί προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, τη Σύμβαση που υπεγράφη στο Funchal στις 18 Μαΐου 1002, στο εξής αναφερόμενη ως «Σύμβαση του 1992», περί προσχωρήσεως του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές,

14 246 τη Σύμβαση που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 1996, στο εξής αναφερόμενη ως «Σύμβαση του 1996», περί προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές στο Πρώτο Πρωτόκολλο, που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1988, στο εξής αναφερόμενο ως «Πρώτο Πρωτόκολλο του 1988», όσον αφορά την ερμηνεία της Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως προκύπτει μετά την ενσωμάτωση των προσαρμογών και των τροποποιήσεων που επήλθαν από τη Σύμβαση του 1992 και τη Σύμβαση του 1996 στο Δεύτερο Πρωτόκολλο, που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1988, στο εξής αναφερόμενο ως «Δεύτερο Πρωτόκολλο του 1988», που αναθέτει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορισμένες αρμοδιότητες όσον αφορά την ερμηνεία της Σύμβασης για το εφαρμοστέο στις συμβατικές ενοχές δίκαιο.

15 247 ΤΙΤΛΟΣ II ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1988 ΑΡΘΡΟ 2 Στο άρθρο 2, στοιχείο α), παρεμβάλλονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Μεταξύ πρώτου και δευτέρου εδαφίου: στην Τσεχική Δημοκρατία: Nejvyssi soud Ceske republiky Nejvyssi spravni soud- (β) μεταξύ τρίτου και τετάρτου εδαφίου: στην Εσθονία: Riigikohus

16 248 μεταξύ όγδοου και εννάτου εδαφίου: στην Κύπρο: Ανώτατο Δικαστήριο στη Λετονία: Augstakas Tiesas Senats- στη Λιθουανία: Lietuvos Auksciausiasis Teismas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas μεταξύ εννάτου και δεκάτου εδαφίου: στην Ουγγαρία: Legfelsobb Birosag στη Μάλτα: Qorti ta' 1-Appell

17 249 μεταξύ ενδεκάτου και δωδεκάτου εδαφίου: - στην Πολωνία: Sad Najwyzszy Naczelny Sad Administracyjny μεταξύ δωδεκάτου και δεκάτου τρίτου εδαφίου: - στη Σλοβενία: Ustavho sodisce Republike Slovenije Vrhovno sodisce Republike Slovenije - στη Σλοβακία: Najvyssi sud Slovenskej republiky.

18 250 ΤΙΤΛΟΣ III ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 3 1. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης του 1980, της Σύμβασης του 1984, του Πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988, του Δευτέρου Πρωτοκόλλου του 1988, της Σύμβασης του 1992 και της Σύμβασης του 1996 στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, στις κυβερνήσεις της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. 2. Το κείμενο της Σύμβασης του 1980, της Σύμβασης του 1984, του Πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988, του Δευτέρου Πρωτοκόλλου του 1988, της Σύμβασης του 1992 και της Σύμβασης του 1996 στην εσθονική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ουγγρική, πολωνική, σλοβακική, σλοβένικη και τσεχική γλώσσα, είναι εξ ίσου αυθεντικό με τα άλλα κείμενα της Σύμβασης του 1980, της Σύμβασης του 1984, του Πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988, του Δευτέρου Πρωτοκόλλου του 1988, της Σύμβασης του 1992 και της Σύμβασης του 1996.

19 251 ΑΡΘΡΟ 4 Η παρούσα Σύμβαση κυρώνεται από τα υπογράφοντα κράτη. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. ΑΡΘΡΟ 5 1. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει μεταξύ των κρατών τα οποία την έχουν κυρώσει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του δευτέρου εγγράφου επικύρωσης. 2. Στη συνέχεια, για κάθε υπογράφον κράτος που θα την επικυρώσει μεταγενέστερα, η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του εγγράφου του επικύρωσης.». ' ΑΡΘΡΟ 6 Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινοποιεί στα υπογράφοντα κράτη: (α) Την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, (β) τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης για τα συμβαλλόμενα κράτη.

20 252 ΑΡΘΡΟ 7 Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, και τα είκοσι ένα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η παρούσα Σύμβαση κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο στη κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους.

21 253 Hecho en Luxemburgo, el catorce de abril del dos mil cinco. V Lucemburku dne ctmacteho dubna dva tisice ρέΐ. Udfaerdiget i Luxembourg den fjortende april to tusind og fire. Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten April zweitausendfunf. Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu neljateistkiimnendal paeval Luxembourgis. Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε. Done at Luxembourg on the fourteenth day of April in the year two thousand and five. Fait a Luxembourg, le quatorze avril deux mille cinq. Arna doanamh i Lucsamburg, an ceathru la deag d'aibrean sa bhliain dha mhile is a cuig Fatto a Lussembourgo, addi' quattordici aprile duemilacinque. Luksemburga, divtukstos piekta gada cetrpadsmitaja aprill. Priimta du tukstanciai penkrt merq balandzio keturiolikta^ diena^ Liuksemburge. Kelt Luxembourgban, a kettoezer otodik ev aprihs tizennegyedik napjan. Maghmul fil-lussemburgu, fl-erbatax jum ta' April tas-sena elfejn u hamsa. Gedaan te Luxemburg, de veertiende april tweeduizend vijf. Sporzadzono w Luksemburgu dnia czternastego kwietnia roku dwutysiecznego piatego. Feito em Luxemburgo, em catorze de Abril de dois mil e cinco. V Luxembourgu, stirinajstega aprila leta dva tisoc pet. V Luxemburgu ana strnasteho aprila dvetisicpaf. Tehty Luxemburgissa neljantenatoista paivana huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi. Som skedde i Luxemburg den fjortonde april tjugohundrafem:

22 254 Pour ie gouvememenl du Royaurae dcbelgique Voor de Rcgering vanhel Koninkrijk Belgie Fur die Regieruog des Konigreiclis Belgien Zavladu Ceske republiky ftfcs^ For regeringen for Kongcrigel Darunark έ0^ώ?^>*^ Fiir die Regierung derbundesrepublik Deutschland Eesli Vabariiai valilsuse mme] >^c-

23 255 Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Por el Gobiemo del Reino de Espafia Pour ie gouvernemci.it de la Rdpublique francaise Thar ceann Rialtas na heireann For Ube Government of Ireland $JL& ^A^^f^ Per il.govemo della Rquibblica ilaliana occ ^ ^-f&jt 1{

24 256 Γιο την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Lalvijas Republikas valdibas varda Lietuvos Respublikos Vyriausybes vardu Pour \c gouverncment du Grand-Duche de Luxembourg T^' *^4^^χ A Magyar Koztarsasag kormanya reszerol

25 257 Gnall-Gvern lar-repubbiika 3" Maua I - L Voor de Regering van het Konirxkrijk der Nederlanden Fur die Regierafig der Republik Oslerreich 'PL /Mti/aui^ W itnieruu Rzajdu Rzeczypospolilej Polskiej Pelo Govcroo da Republica Portuguese

26 258 Ζ a vlado RepubJike Siovenije 1-Λ- 'Jlw Za vladu Slovcnskej republiky OL Suomen haliitukscn puolesla Pa fuiska regeringens vagnar A Pa sv-enska regeringens vagnar For the Government ο Γ the United Kingdom of Great Britain and Norther O^ Κ. v frojx?

27 259 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σύμβαση της Ρώμης του 1980 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (παγιωμένη μορφή) Πρώτο πρωτόκολλο που αφορά την ερμηνεία της σύμβασης του 1980 από το Δικαστήριο (παγιωμένη μορφή) Δεύτερο πρωτόκολλο που αποδίδει αρμοδιότητα στο Δικαστήριο να ερμηνεύει τη σύμβαση του 1980 (παγιωμένη μορφή) (98/C 27/02) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μετά την υπογραφή στις 29 Νοεμβρίου 1996 της σύμβασης προσχώρησης της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και τον Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση της Ρώμης σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές καθώς και των δύο πρωτοκόλλων που αφορούν την ερμηνεία της από το Δικαστήριο, θα ήταν καλό να υπάρξει κωδικοποιημένο κείμενο της σύμβασης της Ρώμης και των δύο προαναφερθέντων πρωτοκόλλων. Τα κείμενα αυτά συμπληρώνονται από τρεις δηλώσεις των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, η μία το 1980 αφορά την προβλεπόμενη εναρμόνιση των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν όσον αφορά τους κανόνες σύγκρουσης που Θα εγκριθούν στο επίπεδο της Κοινότητας με εκείνους της σύμβασης, η δεύτερη η οποία έγινε επίσης το 1980 αφορά την ερμηνεία από το Δικαστήριο της σύμβασης, και η τρίτη, το 1996, αφορά την τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 23 της σύμβασης της Ρώμης διαδικασίας στον τομέα της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, στα αρχεία της οποίας έχουν κατατεθεί τα πρωτότυπα των εν λόγω νομικών μέσων, κατήρισε το έντυπο κείμενο του παρόντος φυλλαδίου. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το κείμενο αυτό δεν έχει δεσμευτική αξία Τα επίσημα κείμενα των κωδικοποιημένων νομικών μέσων βρίσκονται στις ακόλουθες εφημερίοες. Επίσημη Εφημερίδα οε γλώσσα. Σύμβαση του 1980 Σύμβαση προσχώρησης του 1984 Πρωτόχολλο Ι του 1988 Πρωτόκολλο II του 1988 Σύμβαση προσχώρησης ' του 1992 Σύμβαση Προσχώρησης του 19% Γερμανική L 266, σελίδα L 146, σελίδα L 48, σελίδα L 48, σελίδα L 333, σελίδα C 15, σελίδα Αγγλική L 266, σελίδα L 146, σελίδα L 48, σελίδα ] L 48, σελίδα L 333, οελίδα C 15, σελίδα Δανική L 266, σελίδα L 146, σελίδα L 48, σελίδα L 48, σελίδα Ζ 1989 L 333,' σελίδα C 15, σελίδα Γαλλική L 266, σελίδα L 146, σελίδα L 48, σελίδα L 48, σελίδα Ζ 1989 L 333, σελίδα C 15, σελίδα Ελληνική L 146, σελίδα L 146, σελίδα L 48, σελίδα 1' L 48, σελίδα L 333, οελίδα C 15, σελίδα Ιρλανδική Ειδική έκδοση (L266) Ειδική έκδοση (L 146) Ειδική έκδοση (L48) Ειδική έκδοση (L48) Ειδική έκδοση (L 333) Ειδική έκδοση (C15) Ιταλική L 266, σελίδα L 146, σελίδα L 48, σελίδα L 48, σελίδα L 333, σελίδα C 15, σελίδα Ολλανδική L 266, σελίδα L 146. σελίδα L 48, σελίδα L 48, σελίδα L 333, σελίδα C 15, σελίδα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

17.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/27

17.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/27 17.5.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/27 ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ CONV/JUD/el 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3364 ΦΕΚ 160/Α /23.06.2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3364 ΦΕΚ 160/Α /23.06.2005 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3364 ΦΕΚ 160/Α /23.06.2005 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

------------------ Αριθμός 55 (ΙΙΙ) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας.

Άρθρον 1. - Προστασία της ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΔΑ Εις σύμβασιν περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 ΦΕΚ 256/Α ) Αι Συμβαλλόμεναι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα