ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ:"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΑΞΙΟ ΥΠΗΡ ΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ: Γεωργίου Χρήστος (Α.Μ.) 154 ΕΠΙΒΛΕΠ Ν : Παπαγρηγορίου Αριστείδης Ιδιό ητα : Καθηγητής Εφαρμογών ΑΘΗΝΑ, 2013 ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 2L ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι ο προσδιορισμός των κυριότερων παρεχομένων υπηρεσιών των εστιατορίων των ξενοδοχείων και η αξιολόγηση αυτών. Μέσω βιβλιογραφικής έρευνας προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν οι κυριότερες υπηρεσίες των εστιατορίων. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Με έρευνα αγοράς σε πελάτες τεσσάρων ξενοδοχείων, πέντε αστέρων. Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε τυχαίους πελάτες των εστιατορίων των ξενοδοχείων. Παρά τις δ ιαφωνίες και τις ανησυχίες των υπευθύνων των εστιατορίων για παρενόχληση των πελατών, η έρευνα κύλησε ομαλά και οι πελάτες ανταποκρίθηκαν με προθυμία. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν θετικά. Η γενική αξιολόγηση των εστιατορίων των ξενοδοχείων ήταν άνω του μετρίου. Δεν ήταν όμως και ικανοποιητικά από τη στιγμή που μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων. Η ελληνική τουριστική βιομηχανία όμως έχει ανάγκη από μεγάλα ξενοδοχεία και ποιοτικά εστιατόρ ια και για να παραμείνει ζωντανή θα πρέπει να γυρίσει στις ρίζες της. Να εναρμονιστεί με την ιστορία και την κουλτούρα της χώρας και να προωθήσει την ελληνική γαστρονομία, τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική φιλοξενία.

3 SUMMARY The main pυφose of tlιis project is to define tlιe ιnain hotel l"estaurants pιόvided services and theil' evaluation. The sel"νices we!'e analyzed and evaluated through bibliogγaphic Ieseal'ch. The main goal of this pωject is the evaluation of these services, based οη maι ket l'eseal'ch that took place in foul' five-stal' hotels. Questionnail'es wel'e shal'ed to ι andom clients of hotel l'estaυrants ίη Ol'del' to accomplish the re s ιιlt of the t'esearch. Despite of the ι-estauι ants managel's disagl'eements and woιτies that the customel's would be bothered, the research was successful and the custome!'s Γesponded pωmptly. The l'esults of the l'esea!'ch we!'e positive. The general evaluation of the hotel restauiants was above average, but not satisfying because we refer to five-staι hotels. The Gι eek tourism industl'y needs five-staι 11otels and quality restauι ants and in ordel' to suι-vive must retuι-n in hel' ωots, must be haimonized with the history and tlιe cιιlture of tlιe country, to promote Gl'eek gastιόn01ηy, G!'eek pιόducts and 0Γeek hospitality.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧ Ε ΙΩΝ l. l ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΆΔΡΟΜΗ ΙΣΤΟΡfΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ επαειρησεων ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 14 l.6 ΜΑΓΕΙΡ1ΚΗ ΤΕΧΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ FOOD & BEVERAGE 16 2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΩΝ l ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦ1ΜΩΝ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΩΝ rso ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΒ Ε ΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 23 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVUCTION ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SERVPERF 27 4 ΕΣΤΙΑΖΟΝΤ ΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑ ΤΗ 4.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΠ1ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ το ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡ!Α ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ!Α ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝ ΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΕΛΑ ΤΗ 34 5 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5.1 ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5.2 ΤΟ ΠΕΡlΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 5.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Η ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ TOOFFICE ΗΛΑΝΤΖΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ Η ΙΜΑΤΙΟΘΚΗ 5.3. Ι.6 ΟΙ ΤΟΥΑΛ ΕΤΕΣ Η Δ!ΑΚΟΣΜΗΣΗ

5 l ι ι ΗΜΟΥΣLΚΗ ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΑΝΑΜΟΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ το ΕΔΕΣΜΑ ΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΣΤJΑ ΤΟΡΙΟΥ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΟΥ το SERVICE ROOM SERVICE ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΟΦΑΓΗΤΟ Γ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΉ Η ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΤ ΛΟΙ ΠΡΟΣΩΠΤΚΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ 57 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΛΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΑ Ε ΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΕΥΜΑ ΤΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΟ; ΠΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΒΡΗΚΑ ΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΟΥ ; ΠΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΒΡΗΚΑ ΤΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΉ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΟΥ; ΠΩΣ ΣΑΣ ΦΑΝΗΚΕ Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ; ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜ ΕΝΟΙ ΜΕΙΝΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ; ΠΟΣΟ ΠΡΟΘΥΜΟ ΦΑΝΗΚΕ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΕ Ι ; 72 1 Ο. ΠΟΣΟ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΜΕΝΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΗΤ ΑΝ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ; ΠΟΣΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΒΡΗΚΑΤΕ το ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΜΕΝΟΥ; ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΥΧΑΡΤΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ; ΤΑ ΠΙΑ ΤΑ ΣΕΡΒLΡΟΝΤ ΑΝ ΣΕ ΕΥ ΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ; ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΤΗΡΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ; ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΥΧΑΡ ΙΣΤΗΜ ΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ; ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΥΧΑΡ ΙΣΤΗΜ ΕΝΟ Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑ ΤΩΝ ; ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ το ΦΑΓΗΤΟ ΗΤ ΑΝ ΑΝΤ ΑΞΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΑ ΤΕ; ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑΤΕ ΟΙΚΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟ ΡΙΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ το ΕΣΤΙΑΤΟ ΡΙΟ ; ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΥΧΑΡ ΙΣΤΗΜ ΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡ ΙΟΥ ; ΘΑ ΓΕΥΜΑ ΤΙΖΑ ΤΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΟ ; 87 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 88 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 93 _J 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η φιλοξενία και η σίτιση των ξένων ήταν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι κάτοικοι μιας πόλης θεωρούσαν τιμή να φιλοξενήσουν έναν ξένο. Η φιλοξενία αποτελούταν από πολύ φαγητό, κρασί και γλέντι καθώς και από πολύωρες συζητήσεις σχετικά με την ζωή και τον τόπο του ξένου. Καθώς οι ξένοι αυξάνονταν δημιουργήθηκαν ξενώνες και μαγειρεία όπου θα μπορούσε να διαμείνει οποιοσδήποτε αρκεί να πληρώσει. Αργότερα πολλά μαγειρεία ενσωματώθηκαν στους ξενώνες αποτελώντας έτσι μια πρώιμη μορφή των εστιατορίων των ξενοδοχείων. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας οδήγησε σε μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα όπως τα τρένα, τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα. Ο κόσμος μπορούσε να ταξιδέψει οπουδήποτε κι αν επιθυμούσε. Έτσι δημιουργήθηκαν ξενοδοχεία και εστιατόρια για να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών. Η μεγάλη ποικιλία όμως ξενοδοχείων και εστιατορίων δεν συνεπάγεται και σε καλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα. Για να είναι ένα ξενοδοχείο κι ένα εστιατόριο ξενοδοχείου ποιοτικό θα πρέπει οι υπηρεσίες του να ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών. Οι υπάλληλοι να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν κάθε ανάγκη του φιλοξενούμενου. Οι χώροι του ξενοδοχείου να είναι πάντα καθαροί, η ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των εδεσμάτων να είναι άριστη. Ο εξοπλισμός και τα υλικά του ξενοδοχείου να είναι πιστοποιημένα και να υπάρχει καλ1ί σχέση τιμ1ίς-ποιότητας. Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται μια ιστορική αναφορά για την φιλοξενία στην Ελλάδα, καθώς και για την εξέλιξη των ξενοδοχείων και των εστιατορίων στον χρόνο. Αναφέρονται τα είδη των σύγχρονων εστιατορίων, οι ιδιαιτερότητες των εστιατορίων των ξενοδοχείων, η συμβολή του τμ1)ματος Food and Beνel"age η εφαρμογή της μοριακ~ίς γαστρονομίας στην μαγειρική τέχνη. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της ποιότητας και αναλύεται η σημαντικότητα για διασφάλιση της ποιότητας μέσω προτύπων ISO. Η διασφάλιση της υγιειν1)ς μέσω του συστήματος HACCP και η εφαρμογ1ί της διοίκηση ς ολικής ποιότητας στα ξενοδοχεία. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός των υπηρεσιών. Αναφέρονται επίσης μοντέλα μέτρησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 6

7 Το τέταρτο κεφάλαιο έχει ως σκοπό την κατανόηση της σημαντικότητας του πελάτη για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Ο πελάτης θα πρέπει να είναι το επίκεντρο. Να εντοπισθούν οι ανάγκες του και να βρεοούν τρόποι ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως. Η κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική και θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν. Στο πέμπτο κεφάλαιο εντοπίζονται και αναλύονται πλήρως οι κυριότερες υπηρεσίες των εστιατορίων των ξενοδοχείων. Λπό την είσοδο του πελάτη στο ξενοδοχείο ή το εστιατόριο μέχρ ι και την αποχώρηση του θα πρέπει όλα να είναι άψογα. Από τη διακόσμηση της σάλας και του τραπεζιού μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο θα χαιρετίσε ι τον πελάτη ο οποιοσδήποτε υπάλληλος. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα δεύτερο μέρος της εργασίας το οποίο αποτελείται από την έρευνα τουριστικής αγοράς. Μια έρευνα που έγινε σε πελάτες εστιατορίων ξενοδοχείων με σκοπό την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο συνδυασμός της έρευνας τουριστικής αγοράς και της βιβλιογραφικής έρευνας θα βοηθήσουν στην επιτυχή και λεπτομερή ανάλυση και αξιολόγηση του θέματος καθώς κα ι σε σημαντικά συμπεράσματα από την ανάλυση αυτών. f 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΆΔΡΟΜΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Η ιστορία των ξενοδοχείων έχει τις ρίζες τις στην αρχαιότητα. Είναι τόσο παλιά όσο κι ο ανθρώπινος πολιτισμός. Για τους αρχαίους Έλληνες η φιλοξενία ήταν πολύ σημαντική, θεωρούταν πράξη αρετής. Αυτό επειδή πίστευαν πως οι ξένοι προστατεύονταν από τον Ξένιο Δία και την Αθηνά την Ξενία. Πίστευαν λοιπόν πως η φιλοξενία και η περιποίηση των ξένων και των οδοιπόρων 1Ίταν θέλημα των θεών και πως αν γινόταν το αντίθετο θα τους έβρισκε θεία τιμωρία. Η φιλοξενία είχε την μορφή ιεροτελεστίας και δεν υπήρχαν ταξικές ή φυλετικές διακρίσεις. Έτσι η φιλοξενία είχε μια ιδιαίτερη κοινωνική δύναμη, αφού μπορούσε να συνδέσει απλούς πολίτες με βασιλιάδες. (Ξένιος Ζευς: Ο ορισμός της φιλοξενίας στην Αρχαία Ελλάδα(2008)Ανακτήθηκε στις 6/1/2012 από http :// stardust3 Ο. woι dpress. com/200 8/09 /23 /xenioszeusoorisιnosti sfίl okseniasstin arxaiaellada) Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις στην αντιμετώπιση της φιλοξενίας από τους αρχαίους πολιτισμούς. Η πρώτη φάση αφορά σε περιόδους κατά τις οποίες η επικινδυνότητα και η δυσκολία των ταξιδιών περιόριζαν τις μοναχικές μετακινήσεις, οπότε ελάχιστοι ταξιδιώτες έφθαναν σε πόλεις. Η δεύτερη φάση αφορά σε περιόδους που το εμπόριο και άλλες δραστηριότητες, λειτούργησαν ως κίνητρα για ταξίδια, οπότε ο αριθμός των ταξιδιωτών αυξήθηκε αισθητά. Στην τρίτη φάση, η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης, η στρατιωτική εποπτεία και η βελτίωση του οδικού δικτύου, έκαναν συνηθισμένο φαινόμενο τις μετακινήσεις. Η πρώτη φάση αναφέρεται στην περίοδο που οι ξένοι ήταν σπάνιο φαινόμενο. Η άφιξη τους σε κάποια πόλη κινούσε την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι επιζητούσαν όσο τίποτε άλλο την παρέα των ξένων για να του αποσπάσουν πληροφορίες για την πόλη του, τα ήθη και τα έθιμα, τεχνικά θέματα ακόμα και στρατιωτικά. Πολλές φορές μάλιστα μάχονταν για το ποιος θα τους φιλοξενήσει. 'Ετσι λοιπόν το να φιλοξεν1ίσει κανείς ένα ξένο προσέδιδε αίγλη και κύρος. ---, 8

9 Με την πάροδο των χρόνων το φαινόμενο αυτό άλλαξε. Οι ξένοι αυξάνονταν ολοένα και περισσότερο. Έτσι χάθηκε το ενδιαφέρον της φιλοξενίας από τους πολίτες αφού δεν είχαν πια κάτι καινούριο να μάθουν και το να φιλοξενήσεις πλέον κάποιον ξένο δεν προσέδ ιδε κανένα κύρος. Οι ξένοι όμως αυξάνονταν συνεχώς και οι ανάγκες για καταλύματα ήταν μεγάλες. Τότε χρειάστηκε να παρ έ μβει η πολιτεία, η οποία δημιούργησε δημόσια καταλύματα(δεύτερη φάση). Στην τρίτη φάση και όταν πλέον οι ξένοι έγιναν, ειδικά σε ορισμένες περιοχές και περιόδους του χρόνου πολλοί σε αριθμό. Βελτιώθηκαν οι συγκοινωνίες με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του εμπορίου. Οι πολιτείες και οι κοινωνίες ήκμαζαν, όπως επίσης οι επιστήμες και οι τέχν ες. Τα ταξίδια τότε έγιναν συχνά και πήραν μαζικό χαρακτήρα σε περιόδους αγώνων και εορτών. Οι επισκέπτες για να εξασφαλίσουν κάποιο κατάλυμα έπρεπε να πληρώσουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία άρχισαν τη λειτουργία τους τα πρώτα ιδιωτικά καταλύματα. (Λαλούμης, Ιστορική προσέγγιση του ξενοδοχειακού κλάδου. Ανακτήθηκε 06/1/2012 http: //www.dι-atte.gι-/ AR THRA/2006hotelstoι-y.htm) Αρχικά οργανώθηκαν τα πρώτα επαγγελματικά καταγώγια, τα πανδοχεία. Σε αυτά σύχναζαν αμαξάδες, ναύτες και μικρο έ μποροι, οι οποίοι δ εν γίνονταν δεκτοί στα δημόσια καταγό)για. Τα οικήματα αυτά που εξυπηρετούσαν την κίνηση των ξένων ήταν χτισμένα στους συγκοινωνιακούς κόμβους της εποχής, δηλαδή στα λιμάνια και τα σταυροδρόμια, και ήταν άθλιων προδιαγραφών. Κατά τη ρωμαϊκή εποχή εμφανίζονται στη Ρώμη τα πρώτα ιδιωτικά καταλύματα. Στην Ρώμη αυτή η αντίληψη για την φιλο ξενία μεταδόθηκε από τους Έλληνες, με σύμβολο κι εδώ τον «Jupiteι- Hospitalis» (Ξένιο Δία). Εκτός από την ιδιωτική φιλοξενία και τα δημόσια καταγόηια, που ονομάζονταν «hosti publici», δημιουργήθηκαν καπηλειά και πανδοχεία, που ονομάζονταν «campona» και επειδή «όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στη Ρώμη», συνέρεαν σε αυτή πολλοί ξένοι. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι τα διαφόρων τύπων ξενοδοχε ία της Ρώμης κατά τα χρόνια των τελευταίων αυτοκρατόρων υπε ρέβαιναν σε αριθμό τις κατοικίες των Ρωμαίων. Κατά το Μεσαίωνα ε μφανίζονται τα πρώτα πανδοχε ία, διώροφα κτίσματα με προαύλιο. Στο ισόγειο βρισκόταν ο στάβλος για τα ζώα και στο ανώγειο οι κοιτών ες. Η ανάπτυξη των πανδοχε ίων οφ ε ιλόταν κατά μ εγάλο μέρος στην εξέλ ιξη τη ς άμαξας και κατά συνέπεια στη β ελτίωση των συγκοινωνιών. J 9

10 Το 18 αιώνα οι ευρωπαϊκές πόλε ις συνδ έ ονται μ ε ταχυδρομικές άμαξες, και τα πανδοχεία ήταν απαραίτητα σημεία αν ε φοδιασμού και διανυκτέ ρ ευσης έ ω ς το 1830, όταν άρχισαν να λε ιτουργούν οι σιδηρόδρομοι. Η εφ εύρ εση του σιδηροδρόμου προκάλε σ ε επανάσταση στην εξέλιξη των καταλυμάτων. Τα πανδ οχε ία άρχισαν καταργούνται και να αντικαθίστανται από ξενοδοχε ία κοντά στις πόλε ις και του ς σιδηροδρομικού ς κόμβου ς. Η επικοινωνία έγιν ε πυκνότε ρη και οι απαιτήσε ις των πελατών αύ ξαναν συν εχώ ς, με αποτέλεσμα να εξελιχθούν και οι επιχε ιρήσ ε ις που κάλυπταν τις ανάγκες σίτισης εκτός οικίας.(αρβανίτης, 2006: 16) Η ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι πρώτες επιχε ιρήσεις που κάλυπταν ανάγκες σίτισης εκτός της οικίας με την μορφή που τις βλέπουμε σήμε ρα δημιουργήθηκαν τον 18 αιώνα. Αξ ίζε ι όμως να κάνουμε μια αναδρομή από την αρχαιότητα μέχρι σήμε ρα για να παρατηρήσουμ ε την εξέλιξη των ε στιατορίων. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν ειδικοί χώροι που χρησιμοποιούνταν για το φαγητό, το οποίο συνδυάζονταν με φιλοσοφικές συζητήσεις. Οι τροφ ές ήταν κυρίω ς φυτικέ ς.'οσο πιο ζεστό ήταν το κλίμα τόσο μικρότ ε ρη ήταν κι η κατανάλωση κρέατος. Την πρώτη θ έ ση στη διατροφή κατείχαν τα δημητριακά, ενώ από ζωικές τροφ έ ς οι αρχαίοι έλληνε ς προτιμούσαν τα ψάρια και γ ενικά τα θαλασσινά. Σε εξαιρ ετικές π ε ριπτώσεις σ ε ρβίρονταν κυνήγι. Τη διατροφή συμπλήρωναν το τυρί και το γάλα. Η μαγε ιρική ήταν ανδρική απασχόληση για ελευθέρους πολίτες. Η λέξη ε στιατόριο στην αρχαία Ελλάδα σήμαιν ε τον τόπο που γινόταν η εστίαση η παράθ εση δηλαδή του γεύματος για επίσημους ξένους ή νικητές των αγώνων που διεξάγονταν σε μια πόλη.( Φιλιππίδης-Τζένο ς, 2006: 13) Στην αρχαία Ολυμπία υπήρχε ιδιαίτε ρο ς χώρος- εστιατόριο που βρισκόταν στο πρυτανείο. Ιδιαίτε ρο ς χώρος -εστιατόριο υπήρχε και στην ιε ρή νήσο Δ~Ίλο. Εστίαση όμω ς γινόταν και σε εορταστικές εκδηλώσ ε ις όπως τα Διονύσια ή τα Παναθήναια όπου συμμε τε ίχαν άτομα από τν ιδία φυλή. Τα έ ξοδα των γευμάτων αυτών αναλάμβαναν μετά από κλήρωση. οι πιο εύπορ ες οικογ έν ε ιε ς τη ς πόλης. Στη ρωμαίίαί εποχιί οι άνθρωποι έτρωγαν συνήθως έξω. Κατά μήκο ς των δρόμων υπήρχαν μαρμά ρινοι πάγκοι όπου πω λούταν ψω μί, κρασί, ξηροί καρποί, φρ έ σκα τρόφιμα και ζε στά φαγητά. Όταν το γ εύμα σε ρβιρόταν στο σπίτι, αυτό 10

11 11 γινόταν σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο χό)ρο που ονομαζόταν «τρίκλινο» γιατί υπιίρχαν τριθέσιες κλίνες. Οι γυναίκες κάθονταν διπλά στους άντρες στις κλίνες ενώ τα παιδιά μονά τους ξεχωριστά σε σκαμνί. Σε μεγαλύτερα συμπόσια η διάταξη γινόταν σε εξέθεσες κλίνες η και μεγαλύτερες και τα εδέσματα μεταφέρονταν σε τραπέζια στο κέντρο της διάταξης. Τα εδέσματα ήταν πλούσια ορεκτικά, ψητά κρέατα και φρούτα και τα συνόδευε πάντα άφθονο κρασί. (Φιλιππίδης-Τζένος,2006: 14) Στη Βυζαντινή περίοδο το τραπέζι που έτρωγαν οι Βυζαντινοί ονομαζόταν «τάβλα», το σχήμα του ήταν στρογγυλό η τετράγωνο και είχε πρακτική σημασία, γιατί συνήθιζαν να τοποθετούν τα φαγητά με τέτοιο τρόπο ώστε οι παρευρισκόμενοι να απέχουν εξίσου από αυτά. Την ιδία περίοδο κάνει για πρώτη φορά την εμφάνιση του το τραπεζομάντηλο, το όποιο είναι ένδειξη της οικονομικής και κοινωνικής θέσης του οικοδεσπότη. Παράλληλα κάνει την εμφάνιση του και ένα σκεύος του εστιατόριου το όπο ιο χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, το πιρούνι. Τα γεύματα αποτελούνταν από δυο μέρη. Από το κυρίως γεύμα (στο όποιο σερβίρονταν διαφορές παραλλαγές κρέατος) και τα επιδόρπια τα οποία ήταν γλυκίσματα, φρούτα και ξηροί καρποί. Τα γεύματα σερβίρονταν από προσωπικό διαφορετικών βαθμίδων και τη θέση του σημερινού ωηaitι e d'hotel» είχε ο «Δομεστικής». Το σερβίρισμα των κρασιών γινόταν από ειδικούς σερβιτόρους τους οινοχόους. Την περίοδο της Αναγέννησης τα γεύματα ήταν δυο: το ένα σερβιρόταν στις 1 Ο το πρωί και το άλλο στις 5 το απόγευμα. Ήταν πλούσια, ιδιαίτερα στις υψηλές κοινωνικές τάξεις, όπου τα φαγητά περιφέρονταν σε δίσκους με τη συνοδεία κρασιών και μπύρας. Το 1650 στην Οξφόρδη και επτά χρόνια αργότερα και στο Λονδίνο εμφανίζεται το coffeehouse, το όποιο υπήρξε ο πρόδρομος του σημερινού εστιατόριου. Έως τον 18 αιώνα υπήρχαν μόνο στο Λονδίνο 3000 τέτοια καταστήματα στο Λονδίνο. Ο Γάλλος Boulange ι-, όμως, είναι αυτός που αποκάλεσε με το συγκεκριμένο όνομα restauγateuγ (εστιατόριο) την επιχείρηση που ίδρυσε το 1865 όπου το φαγητό σερβιρόταν σε τραπέζι. Ο ιδιοκτήτης έλεγε το περίφημο «Αν κάποιου το στομάχι διαμαρτύρεται με αγωνιά, ας έρθει σε μένα, κι εγό) θα το αναστηλώσω(γestοι-eγ στα γαλλικά σημαίνει ανυψώνω, αναστηλό)νω, τονό)νω). Ο BoulangeΓ ονόμαζε την σούπα που σέρβιρε "Le ι estaιιι ant clivine" δηλαδή θεϊκό τονωτικό. (Φιλιππίδης Τζένος,2006: 16)

12 1.2 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Στις μέ ρ ες μας τον όρο «ε στιατόριο» προσδιορίζεται ένας χώρο ς με κατάλληλη διαμόρφωση από τον οποίο διατίθενται έναντι αμοιβή ς διάφορα φαγητά καθώ ς και ποτά, τα οποία μπορ ε ί να καταναλωθούν στον ίδιο ή σ ε διαφορ ετικό χώρο. Αναλύοντας τον παραπάνω ορισμό, παρατηρούμε ότι με αυτόν προσδιορίζονται ουσιαστικά δύο έννοιες : Η πρώτη αναφ έ ρ εται σε ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο στον οποίο σιτίζεται ο άνθρωπος. Προ έ ρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «εστία», που ε ίναι η φωτιά, το τζάκι του σπιτιού, ο χώρο ς δηλαδ1ί στον οποίο οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν και έτρωγαν ή πραγματοποιούσαν άλλες ασχολίες. Συνώνυμο ς όρος είναι και η λέξη «τραπ ε ζαρία», που έχε ι σχέση μ ε την τράπεζα, πάνω στην οποία γινόταν η λήψη τη ς τροφής. Η δ εύτε ρη αναφ έ ρ εται στην επιχείρηση η οποία έναντι χρηματικής αμοιβής παρασκευάζει και προσφ έ ρ ε ι διάφορα ε ίδη φαγητών και για να καταναλωθούν ε ίτε στο δικό της χώρο ε ίτε σ ε άλλο. Είναι δηλαδή μια οικονομική επιχείρηση, που ε ίτε λε ιτουργ εί αυτόνομα ή ως τμήμα μιας άλλης μ εγαλύτε ρης μονάδας (ξενοδοχε ίου, πλοίου κτλ.). (Αρβανίτης,2006:23) 1.3 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε στιατόριο ξενοδοχειακ~ίς επιχε ίρησης ( ένοικοι ή διε ρχόμενοι πελάτες που ζητούν γ εύμα ή και ποτό που προσφ έ ρ εται με επίσημο-τυπικό τρόπο). Εστιατόριο πόλε ως (πελάτε ς που ζητούν γ εύμα 11 και ποτό που προσφ έ ρ εται με επίσημο-τυπικό τρόπο). Μπιστρό (πελάτες που ζητούν γ εύμα 11 και ποτό που προσφ έ ρ εται με ημιεπίσημο-τυπικό τρόπο). Fast Food (πελάτες κυρίω ς μικρής ηλικίας, που ζητούν γρήγορο φαγητό, προερχόμ ενο κυρίω ς α,,;;ό προπαρασκευασμένα προϊόντα). Εστιατόρια σ ε αε ροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμού ς, οδικού ς άξον ες, σταθμούς λεωφορ ε ίων (πελάτες που ζητούν ελαφρά παρασκευάσματα και ποτά). ΒaΓ (πελάτες που ζητούν αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά 11 και ελαφρ έ ς παρ α σκ ευ έ ς τροφ ών - σνακ). 12

13 Αυτές οι επιχειρήσεις είναι ουσιαστικά ανεξάρτητες. Κάθε μορφή έχε ι και κάποιο διαφορετικό στοιχείο. Οι διαφορές τους προκύπτουν από τις διαφορετικές ανάγκες της πελατείας. (Αρβανίτης,2006:27) 1.4 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η αίθουσα στην οποία προσφέρονται οι παρασκευές της κουζίνας του ξενοδοχείου λέγεται εστιατόριο ή τραπεζαρία. Στην αίθουσα αυτή οι ένοικοι του ξενοδοχείου καθώς και οι εξωτερικοί πελάτες μπορούν να απολαύσουν το γεύμα, το δείπνο ή το πρωινό τους. Ο εξοπλισμός της τραπεζαρίας, η διακόσμηση και γενικότερα η παροχή των υπηρεσιών είναι ανάλογη της κατηγορίας του ξενοδοχείου. Η διάταξη των χώρων δεν έχει ουσιαστικές διαφορές από ένα εστιατόριο πόλεως. Η τραπεζαρία των ξενοδοχείων λειτουργεί με συγκεκριμένο ωράριο. Σε μικρά ξενοδοχεία στον ίδιο χώρο γίνετα ι παράθεση του πρωινού ροφήματος, του γεύματος και του δείπνου. Σε μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες(κυρίως καθαρά τουριστικές), και ανάλογα με τον υπάρχοντα χώρο, υπάρχουν περισσότερα του ενός εστιατόρια. Έτσ ι, εκτός της τραπεζαρίας μπορεί να υπάρχει και εστιατόριο με τη μορφή ταβέρνας, στην οποία μπορεί να λαμβάνουν γεύμα ή δείπνο και περαστικοί πελάτες. Επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν και σνακ-μπαρ ή grill ωοιη s, για να καλύπτονται ιδιαίτερες ανάγκες πελατών. Μπορεί επίσης να υπάρχει ξεχωριστός χώρος εστίασης που προορίζεται αποκλειστικά για τους διερχόμενους πελάτες. Τότε ο χό)ρος αυτός χαρακτηρίζεται «εστιατόριο», ενό) η αίθουσα που προορίζεται για τους πελάτες που διαμένουν στο ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται «τραπεζαρία». Σε τέτοιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πολλές φορές δημιουργείται επίσης διαφορετικός χώρος για τη διάθεση του πρωινού, που είναι γνωστός ως bι eakfast room. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να έχουν οι πελάτες φαγητό στο δωμάτιο μέσω της υπηρεσίας ιόοm seιύice. (Αρβανίτης,2006:22)

14 1.5 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Το ξενοδοχείο έχει ~Ίδη το στυλ και την πελατεία στην οποία απευθύνεται και το εστιατόριο του. Οι εγκαταστάσεις του εστιατορίου γίνονται σε συνδυασμό με τη συνολικ~ί κατασκευή του ξενοδοχείου, όσον αφορά ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις, προσπέλαση εμπορευμάτων, oi'fice, ασανσέρ ορόφων κλπ. Τις ώρες που το εστιατόριο δε λειτουργεί πρέπει να προστατεύεται από κλοπές. Η πελατεία των ξενοδοχειακών εστιατορίων είναι συνήθως η ίδια για σύντομα χρονικά διαστήματα. Τα εστιατόρια και οι κουζίνες πολλές φορές εξυπηρετούν και άλλου είδους δραστηριότητες όπως banquet, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις. Το εστιατόριο μέσα στο κεντρικό κτήριο είναι συνέχεια εκτεθειμένο στα βλέμματα των πελατών, είτε είναι κλειστό είτε όχι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είναι συνεχώς τέλειο. Η αναμενόμενη πελατεία εξαρτάται από το μέγεθος του ξενοδοχείου, την αγορά στην οποία απευθύνεται, την τοποθεσία όπου βρίσκεται. Ωστόσο πολλά μικρά ξενοδοχεία διαθέτουν δυσανάλογα μεγάλους χώρους εστιατορίου, επειδή προσδοκούν να προσελκύσουν και πολλούς εξωτερικούς πελάτες (passan ts). Το είδος της πελατείας, το οποίο επηρεάζει το μενού και γενικά τον τρόπο εξυπηρέτησης. Κάθε λαός έχει τις συνήθειές του. Ο έλεγχος της πρόσβασης εξωτερικών πελατών ιδιαίτερα όταν γίνεται μέσα από χώρους διαμονής πελατών, όπως το ασανσέρ για το ωοf gai-den, και αφορά την ασφάλεια του ξενοδοχείου. (Φιλιπίδης&Τζένος,2006:39) 14

15 1.6 Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. Η μαγε ιρική τέχνη πε ριλαμβάν ε ι τις διαδικασίες ε κε ίν ες (όπως για παράδ ε ιγμα την υποβο λή στην επίδραση τη ς θ ε ρμότητας ) που μετατρ έπουν την πρώτη ύλη σε τροφή κατάλληλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Προ ε ρχόμενη από το, ελληνική ς ρίζα ς, συνθ ετικό: γάστρος (=στομάχι), η έννοια της γαστρονομίας πε ριλαμβάνει τη βαθιά γνώση των χαρακτηριστικών και των υψηλών τεχνικών της Μαγε ιρικής Τέχνη ς, με σκοπό να παραχθούν εδέσματα εύγευστα, υγιεινά, θρ επτικά και ευπαρουσίαστα, τα οποία να ικανοποιούν, ταυτόχρονα, τις ανάγκες αλλά και τις αισθήσε ις των ανθρώπων. Η γαστρονομία, περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία προ ετοιμασίας, σε ρβιρίσματος αλλά και απόλαυσης του φαγητού. Είναι, πιο απλά, η «τ έ χνη του καλού φαγητού» σύμφωνα με τον ορισμό του LAROUSSE GASTRONOMIQUE, ή «η γνώση παντός σχετικού με την ανθρώπινη διατροφή» σύμφωνα με τον γαστρονόμο BRILLANT-SAVARIN. (Φιλιπίδη ς&τζένος, 2006:16) 1.7 Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. Στα τέλη του 20ου αιώνα ε μφανίζεται η ανάγκη να μελετήσουμε την μαγειρική μέσα από τις αρχέ ς επιστημών όπως η φυσική και η χημεία. Ενάντια στη λογική των μεθόδων fast food και των μεταλλαγμένων προϊόντων υπάρχε ι μία με ρίδα chef οι οποίοι πειραματίζονται κα ι επεξε ργάζονται μία νέα μορφή γαστρονομία ς, χρησιμοποιώντας στοιχε ία από θ ετικές επιστήμε ς. Η μοριακή γαστρονομία είναι η προσπάθ εια να εξετάσουμε τη μοριακή σύσταση των πρώτων υλών της μαγειρικί)ς, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ν έες γεύσεις, αλλά και πρωτότυπες τεχνικές, μεθόδου ς και ε ργαλε ία μαγειρ έ ματο ς. Στοχεύ ε ι στην ανακάλυψη νέων πιάτων, τα οποία θα έχουν ως βάση κλασικές μαγε ιρικές παρασκευ ές, επεξεργασμένα με νέες μεθόδους. Μια ομάδα ανθρώπων δυναμική, με μεγάλη συνοχή και επιμονή, γύρω στο 1992 αποφασίζε ι ότι δίπλα σ ε μια σω στή κουζίνα πρ έπε ι να βρίσκεται ένα μικρό έστω ε ργαστ~)ριο, εξοπλισμένο όμω ς με πρωτόγνωρα σύνε ργα, όπω ς δοχεία για υγρό άζωτο οπότε φθάνουμε σε θ ε ρμοκρασίε ς έως και -196 βαθμούς Κελσίου, φυγοκεντρωτές, φασματόμετρα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) για την ανάλυση των συστατικών των μελλοντικών πιάτων που θα προσφ ε ρθούν, ακόμη και συστήματα απιονισμού του ν ε ρού, για να μη χάνουν τα λαχανικά το χρ ό)μα του ς. (Αν ακ τ~)θη κε http: //www. toviιη a. g Γ/s c i e n ce/ aγ ti c l e /?ai d = )

16 1.8 ΤΟ ΤΜΗΜΑ FOOD AND BEVERAGE (F&B). Η λέξη Food & Bevei-age ε ίναι αγγλική. Το τμήμα που διαχειρίζεται τα προϊόντα ήταν αρκετά παραγκωνισμένο μέχρι που ο Coniad Hilton από την Αμερική και ο Jacques Boi-eal στη Γαλλία συνειδητοποίησαν τη σημαντικότητα του. Διαχώρισαν το τμήμα και τοποθ έτησαν Υπεύθυνο (F&B Managei-), ο οποίο ς θα διαχειριζόταν τις υποκατηγορίες. Στο τμήμα F&B υπάγονται, η κουζίνα, το εστιατόριο, τα bai-s, το 1Όο1η sei-νice καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς αυτούς. Σε πολλά ξενοδοχεία στο τμήμα F&B περιλαμβάνεται και η υπηρεσία banqueting. (Παλησίδης,2008 :24) 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙ02 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς για την έννοια της ποιότητας είναι πολλοί.εδω θα παρουσιαστούν οι πιο χαρακτηριστικοί ιcι αυτοί που έχουν την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή.η κατανόηση όμως του όρου της ποιότητας βασίζεται στην σταδιακή διερεύνηση κι αποσαφήνιση των παραγόντων που κάνουν τον πελάτη ευχαριστημένο. Εστίαση της σημασίας της ποιότητας ε ιδικότερα στις επισ ιτιστικές επιχειρήσεις είναι και θα παραμείνει ο πελάτης. Σύμφωνα με την Σαραντοπούλου (2008) με τον όρο ποιότητα εννοείται η αντίληψη του πελάτη, η οποία δημιουργείται μετά από την χρήση κάποιας υπηρεσίας. Η ερ μηνεία της είναι καθαρά υποκειμενική μιας και ο κάθε άνθρωπος είνα ι διαφορετικός και αντιλαμβάνετα ι τις καταστάσεις μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Ο τελικός κριτής για το εάν προσφέρθηκε ποιοτική υπηρεσία είναι μόνο ο πελάτης, για αυτό το λόγο είναι πολύ χρήσιμο να τον ακούν και να δίνετα ι προσοχή στις επιουμίες και τις δυσαρέσκειές του. Μέσα από την αυτή την επικοινωνιακή διαδικασία μπορεί μια επιχείρηση να κάνει πολλά άλματα μπροστά βελτιώνοντας συνεχώς το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιό)ν της. _Συ μφώνα με τον Τσότρα(2002) ποιότητα ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας μπορούμε να ονομάσουμε: Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν 11 και ξεπερνούν τις προσδοκ ίες του πελάτη. Τα χαρακτηρίστηκα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν δεδομένες προδιαγραφές. Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του μάρκετινγκ, της κατασκευής,της παράγωγης και της συντήρησης, μέσω των οποίων ένα προ ϊόν ή υπηρεσία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη. Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του σχεδίου του. 17

18 2.2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Η ικανοποίηση ορισμένων προ δ ιαγραφών ποιότητας δίν ε ι στα ξενοδοχε ία τη δυνατότητα λήψης συμβόλων ποιότητας (πιστοποίηση ποιότητα ς), όπως ISO 9001 για την ποιότητα του προϊόντο ς του ς, ISO για την προστασία του περ ιβάλλοντο ς και HACCP για την υγ ιεινή των τροφίμων του ς. Η πιστοποίηση ποιότητα ς αποτελεί σημαντικό ε ργαλε ίο των πω λήσεων, διότι επηρ εάζε ι σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τη ς πελατείας του ς. Β έ βαια η διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστεριών, αποτελεί ταυτόχρονη κατάταξη σε επίπεδα ποιότητα ς, ώστε ένας καταναλωτ1ίς να μπορ εί να γνωρίζει εκ των προτέ ρων ότι ένα ξενοδοχείο πέντε αστεριών ε ίναι ποιοτικότερο από ένα τε σσάρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP) Η ασφάλεια των τροφίμων, αποτελε ί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα της ποιότητα ς των τροφίμων και αφορά την προστασία του καταναλωτή μ ε την παραγ ωγή τροφίμων τα οποία δεν θα προκαλέ σουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση του παρασκευαστή και των δημοσίων αρχών αλλά και πρωταρχικής σημασίας απαίτηση του καταναλωτ~ί. Η εφα ρμογή ενός συστήματο ς HACCP(Hazaι d Analysis-Cι-itical ContιΌl Points) είναι ικανή να διασφαλίσει την παραγωγή ασφαλών προϊόντων. Το σύστημα HACCP έχει ως στόχο τη διασφάλιση της υγιε ιν1ίς των τροφίμων και εντοπίζε ι σε κάθ ε στάδιο της παραγωγική ς διαδικασίας, τους πιθανού ς μικροβιολογικού ς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους, διερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και εγ καθιστά τους αναγκαίους μμηχανισμού ς ελέγχου. (Λαλούμης.Δ-Κατσώνη.Β,2010:169) Σύμφωνα με τους Τζtά-Τσιαπούρη (2005) το σύστημα HACCP, τονίζει το ρόλο που έχε ι ο κάθε παραγωγός τροφίμων στην πρόληψη και επίλυση προβλημάτων. Η διαπίστωση τη ς απώλειας ελέγχου δ εν γίνεται πλέον μόνο από τις αρμόδιες αρχές με τη βοήθ εια επιθ εω ρήσ εων και αναλύσεων στα τελικά προϊόντα. Η ε φαρμογή ενός συστήματος HACCP, εκτό ς από την εγγύηση για τ~1ν ασφάλεια του τροφίμου, συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων μιας 18 L

19 επιχείρησης και στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε πιθανά προβλήματα. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου από τις αρμόδιες κρατικές αρχές αλλά και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον τομέα της ασφάλειας της παγκόσμιας εμπορίας τροφίμων ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO Τα τελευταία έτη ένας πιο σαφής ορισμός για την ποιότητα διατυπώνεται μέσα από τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9000, 9001 και ISO 9004 που σχετίζονται με συστήματα διατήρησης της ποιότητας. Η συγκεκριμένη ελληνική έκδοση του ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8402 που περιέχει εκτεταμένο λεξιλόγιο ορών κα ορισμών για τη σωστή χρήση κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας των προτύπων από τις αρμόδιες επιτροπές και για την ερμηνεία και εφαρμογ11 των προτύπων από το κοινό(ελοτ). Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO «ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικό)v μιας οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες. Οι ανάγκες μεταφράζονται συνήθως σε χαρακτηριστικά με προδιαγραμμένα κριτήρια. Οι ανάγκες μπορούν να περιλαμβάνουν π.χ. πτυχές επίδοσης, ευκολίας χρήσης,αξιοπιστίας, ασφάλειας, σχετιζόμενες με το πε ριβάλλον, οικονομικές και αισθητικής. Ο ορισμός για την ποιότητα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μεμονωμένα ούτε για να εκφράσει, υπό την έννοια της σύγκρισης, το βαθμό υπεροχής, ούτε ποσοτικά σε περιπτώσεις τεχνικών αξιολογήσεων.σε ορισμένα υπάρχοντα κείμενα η ποιότητα αναγνωρίζεται ως η «καταλληλότητα χρ11σης» ή «η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις». Οι τελευταίες έννοιες αντιπροσωπεύουν μόνο ορισμένες όψεις της ποιότητας. Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αφαιρεί το άγχος της αβεβαιότητας καθήκοντος μιας και μέσω του συστήματος επανεξετάζονται και ορίζονται αποτελεσματικά οι κύριοι ρόλοι και υπευθυνότητες της κάθε Θέσης εργασίας. Το γεγονός αυτό είναι Θετικό κίνητρο για τους εργαζομένους. Επίσης, οι διαδικασίες επανεξετάζονται και τεκμηριώνονται πράγμα που μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας. Τα ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες μειώνονται σημαντικά και εντοπίζονται πλέον σε νωρίτε ρα στάδια μέσω των διαδικασιών. Από αυτά επιτυγχάνεται μία β ελτίωση που συν ε ισφ έ ρ ε ι σε λιγότερη απώλεια, λιγότερα προϊόντα ll υπηρεσίες που δεν πληρούν τις προδιαγ εγ ραμμένες απαιτήσεις, συνεπώς και λιγότερα παράπονα πελατών. Η ε ικόνα του οργανισμού β ελτιώνεται μιας και οι - J-ι9

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονες προσεγγίσεις που οδηγούν στην εύρυθμη και μακροχρόνια λειτουργία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ιωάννης Κ. Κοτρώτσος Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εκτίμηση της σημασίας τους και ανάλυση του κλάδου. Φανούλα Π. Κρασέ Πτυχίο Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΑΝΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣ ΙΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ ΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ INTERCONTINENT AL ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ MARKETING ΑΠΌ ΤΟ THE MET HOTEL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπό της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Πάτρα 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 Διδάσκων : Καραγιάννη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ί.ε.φ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ί.ε.φ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ί.ε.φ. 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* ΑΣΤΕΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Λειτουργία - οργάνωση και λογιστική διαχείριση συμβατικών ξενοδοχείων με Γ' κατηγορίας βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ, 2006 ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα