ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ:"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΑΞΙΟ ΥΠΗΡ ΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ: Γεωργίου Χρήστος (Α.Μ.) 154 ΕΠΙΒΛΕΠ Ν : Παπαγρηγορίου Αριστείδης Ιδιό ητα : Καθηγητής Εφαρμογών ΑΘΗΝΑ, 2013 ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 2L ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι ο προσδιορισμός των κυριότερων παρεχομένων υπηρεσιών των εστιατορίων των ξενοδοχείων και η αξιολόγηση αυτών. Μέσω βιβλιογραφικής έρευνας προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν οι κυριότερες υπηρεσίες των εστιατορίων. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Με έρευνα αγοράς σε πελάτες τεσσάρων ξενοδοχείων, πέντε αστέρων. Η έρευνα έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε τυχαίους πελάτες των εστιατορίων των ξενοδοχείων. Παρά τις δ ιαφωνίες και τις ανησυχίες των υπευθύνων των εστιατορίων για παρενόχληση των πελατών, η έρευνα κύλησε ομαλά και οι πελάτες ανταποκρίθηκαν με προθυμία. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν θετικά. Η γενική αξιολόγηση των εστιατορίων των ξενοδοχείων ήταν άνω του μετρίου. Δεν ήταν όμως και ικανοποιητικά από τη στιγμή που μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων. Η ελληνική τουριστική βιομηχανία όμως έχει ανάγκη από μεγάλα ξενοδοχεία και ποιοτικά εστιατόρ ια και για να παραμείνει ζωντανή θα πρέπει να γυρίσει στις ρίζες της. Να εναρμονιστεί με την ιστορία και την κουλτούρα της χώρας και να προωθήσει την ελληνική γαστρονομία, τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική φιλοξενία.

3 SUMMARY The main pυφose of tlιis project is to define tlιe ιnain hotel l"estaurants pιόvided services and theil' evaluation. The sel"νices we!'e analyzed and evaluated through bibliogγaphic Ieseal'ch. The main goal of this pωject is the evaluation of these services, based οη maι ket l'eseal'ch that took place in foul' five-stal' hotels. Questionnail'es wel'e shal'ed to ι andom clients of hotel l'estaυrants ίη Ol'del' to accomplish the re s ιιlt of the t'esearch. Despite of the ι-estauι ants managel's disagl'eements and woιτies that the customel's would be bothered, the research was successful and the custome!'s Γesponded pωmptly. The l'esults of the l'esea!'ch we!'e positive. The general evaluation of the hotel restauiants was above average, but not satisfying because we refer to five-staι hotels. The Gι eek tourism industl'y needs five-staι 11otels and quality restauι ants and in ordel' to suι-vive must retuι-n in hel' ωots, must be haimonized with the history and tlιe cιιlture of tlιe country, to promote Gl'eek gastιόn01ηy, G!'eek pιόducts and 0Γeek hospitality.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧ Ε ΙΩΝ l. l ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΆΔΡΟΜΗ ΙΣΤΟΡfΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ επαειρησεων ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 14 l.6 ΜΑΓΕΙΡ1ΚΗ ΤΕΧΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ FOOD & BEVERAGE 16 2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΩΝ l ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦ1ΜΩΝ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΩΝ rso ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΒ Ε ΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 23 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SERVUCTION ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SERVPERF 27 4 ΕΣΤΙΑΖΟΝΤ ΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑ ΤΗ 4.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΕΠ1ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ το ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡ!Α ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ!Α ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝ ΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΕΛΑ ΤΗ 34 5 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5.1 ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5.2 ΤΟ ΠΕΡlΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 5.3 ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Η ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΗΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ TOOFFICE ΗΛΑΝΤΖΑ ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ Η ΙΜΑΤΙΟΘΚΗ 5.3. Ι.6 ΟΙ ΤΟΥΑΛ ΕΤΕΣ Η Δ!ΑΚΟΣΜΗΣΗ

5 l ι ι ΗΜΟΥΣLΚΗ ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΑΝΑΜΟΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ το ΕΔΕΣΜΑ ΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΣΤJΑ ΤΟΡΙΟΥ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΟΥ το SERVICE ROOM SERVICE ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΟΦΑΓΗΤΟ Γ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΉ Η ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΤ ΛΟΙ ΠΡΟΣΩΠΤΚΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ 57 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΛΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΑ Ε ΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΕΥΜΑ ΤΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΟ; ΠΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΒΡΗΚΑ ΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΟΥ ; ΠΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΒΡΗΚΑ ΤΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΉ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΟΥ; ΠΩΣ ΣΑΣ ΦΑΝΗΚΕ Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ; ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜ ΕΝΟΙ ΜΕΙΝΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ; ΠΟΣΟ ΠΡΟΘΥΜΟ ΦΑΝΗΚΕ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΕ Ι ; 72 1 Ο. ΠΟΣΟ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΜΕΝΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΗΤ ΑΝ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ; ΠΟΣΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΒΡΗΚΑΤΕ το ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΜΕΝΟΥ; ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΥΧΑΡΤΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ; ΤΑ ΠΙΑ ΤΑ ΣΕΡΒLΡΟΝΤ ΑΝ ΣΕ ΕΥ ΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΆΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ; ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΤΗΡΟΥΝΤ ΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ; ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΥΧΑΡ ΙΣΤΗΜ ΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ; ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΥΧΑΡ ΙΣΤΗΜ ΕΝΟ Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΑ ΤΩΝ ; ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ το ΦΑΓΗΤΟ ΗΤ ΑΝ ΑΝΤ ΑΞΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΑ ΤΕ; ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑΤΕ ΟΙΚΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟ ΡΙΟ; ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ το ΕΣΤΙΑΤΟ ΡΙΟ ; ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΥΧΑΡ ΙΣΤΗΜ ΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡ ΙΟΥ ; ΘΑ ΓΕΥΜΑ ΤΙΖΑ ΤΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑ ΤΟΡΙΟ ; 87 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 88 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 93 _J 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η φιλοξενία και η σίτιση των ξένων ήταν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι κάτοικοι μιας πόλης θεωρούσαν τιμή να φιλοξενήσουν έναν ξένο. Η φιλοξενία αποτελούταν από πολύ φαγητό, κρασί και γλέντι καθώς και από πολύωρες συζητήσεις σχετικά με την ζωή και τον τόπο του ξένου. Καθώς οι ξένοι αυξάνονταν δημιουργήθηκαν ξενώνες και μαγειρεία όπου θα μπορούσε να διαμείνει οποιοσδήποτε αρκεί να πληρώσει. Αργότερα πολλά μαγειρεία ενσωματώθηκαν στους ξενώνες αποτελώντας έτσι μια πρώιμη μορφή των εστιατορίων των ξενοδοχείων. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας οδήγησε σε μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα όπως τα τρένα, τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα. Ο κόσμος μπορούσε να ταξιδέψει οπουδήποτε κι αν επιθυμούσε. Έτσι δημιουργήθηκαν ξενοδοχεία και εστιατόρια για να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών. Η μεγάλη ποικιλία όμως ξενοδοχείων και εστιατορίων δεν συνεπάγεται και σε καλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα. Για να είναι ένα ξενοδοχείο κι ένα εστιατόριο ξενοδοχείου ποιοτικό θα πρέπει οι υπηρεσίες του να ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών. Οι υπάλληλοι να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν κάθε ανάγκη του φιλοξενούμενου. Οι χώροι του ξενοδοχείου να είναι πάντα καθαροί, η ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των εδεσμάτων να είναι άριστη. Ο εξοπλισμός και τα υλικά του ξενοδοχείου να είναι πιστοποιημένα και να υπάρχει καλ1ί σχέση τιμ1ίς-ποιότητας. Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται μια ιστορική αναφορά για την φιλοξενία στην Ελλάδα, καθώς και για την εξέλιξη των ξενοδοχείων και των εστιατορίων στον χρόνο. Αναφέρονται τα είδη των σύγχρονων εστιατορίων, οι ιδιαιτερότητες των εστιατορίων των ξενοδοχείων, η συμβολή του τμ1)ματος Food and Beνel"age η εφαρμογή της μοριακ~ίς γαστρονομίας στην μαγειρική τέχνη. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της ποιότητας και αναλύεται η σημαντικότητα για διασφάλιση της ποιότητας μέσω προτύπων ISO. Η διασφάλιση της υγιειν1)ς μέσω του συστήματος HACCP και η εφαρμογ1ί της διοίκηση ς ολικής ποιότητας στα ξενοδοχεία. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός των υπηρεσιών. Αναφέρονται επίσης μοντέλα μέτρησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 6

7 Το τέταρτο κεφάλαιο έχει ως σκοπό την κατανόηση της σημαντικότητας του πελάτη για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Ο πελάτης θα πρέπει να είναι το επίκεντρο. Να εντοπισθούν οι ανάγκες του και να βρεοούν τρόποι ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως. Η κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική και θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν. Στο πέμπτο κεφάλαιο εντοπίζονται και αναλύονται πλήρως οι κυριότερες υπηρεσίες των εστιατορίων των ξενοδοχείων. Λπό την είσοδο του πελάτη στο ξενοδοχείο ή το εστιατόριο μέχρ ι και την αποχώρηση του θα πρέπει όλα να είναι άψογα. Από τη διακόσμηση της σάλας και του τραπεζιού μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο θα χαιρετίσε ι τον πελάτη ο οποιοσδήποτε υπάλληλος. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα δεύτερο μέρος της εργασίας το οποίο αποτελείται από την έρευνα τουριστικής αγοράς. Μια έρευνα που έγινε σε πελάτες εστιατορίων ξενοδοχείων με σκοπό την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο συνδυασμός της έρευνας τουριστικής αγοράς και της βιβλιογραφικής έρευνας θα βοηθήσουν στην επιτυχή και λεπτομερή ανάλυση και αξιολόγηση του θέματος καθώς κα ι σε σημαντικά συμπεράσματα από την ανάλυση αυτών. f 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΆΔΡΟΜΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Η ιστορία των ξενοδοχείων έχει τις ρίζες τις στην αρχαιότητα. Είναι τόσο παλιά όσο κι ο ανθρώπινος πολιτισμός. Για τους αρχαίους Έλληνες η φιλοξενία ήταν πολύ σημαντική, θεωρούταν πράξη αρετής. Αυτό επειδή πίστευαν πως οι ξένοι προστατεύονταν από τον Ξένιο Δία και την Αθηνά την Ξενία. Πίστευαν λοιπόν πως η φιλοξενία και η περιποίηση των ξένων και των οδοιπόρων 1Ίταν θέλημα των θεών και πως αν γινόταν το αντίθετο θα τους έβρισκε θεία τιμωρία. Η φιλοξενία είχε την μορφή ιεροτελεστίας και δεν υπήρχαν ταξικές ή φυλετικές διακρίσεις. Έτσι η φιλοξενία είχε μια ιδιαίτερη κοινωνική δύναμη, αφού μπορούσε να συνδέσει απλούς πολίτες με βασιλιάδες. (Ξένιος Ζευς: Ο ορισμός της φιλοξενίας στην Αρχαία Ελλάδα(2008)Ανακτήθηκε στις 6/1/2012 από http :// stardust3 Ο. woι dpress. com/200 8/09 /23 /xenioszeusoorisιnosti sfίl okseniasstin arxaiaellada) Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις στην αντιμετώπιση της φιλοξενίας από τους αρχαίους πολιτισμούς. Η πρώτη φάση αφορά σε περιόδους κατά τις οποίες η επικινδυνότητα και η δυσκολία των ταξιδιών περιόριζαν τις μοναχικές μετακινήσεις, οπότε ελάχιστοι ταξιδιώτες έφθαναν σε πόλεις. Η δεύτερη φάση αφορά σε περιόδους που το εμπόριο και άλλες δραστηριότητες, λειτούργησαν ως κίνητρα για ταξίδια, οπότε ο αριθμός των ταξιδιωτών αυξήθηκε αισθητά. Στην τρίτη φάση, η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης, η στρατιωτική εποπτεία και η βελτίωση του οδικού δικτύου, έκαναν συνηθισμένο φαινόμενο τις μετακινήσεις. Η πρώτη φάση αναφέρεται στην περίοδο που οι ξένοι ήταν σπάνιο φαινόμενο. Η άφιξη τους σε κάποια πόλη κινούσε την περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι επιζητούσαν όσο τίποτε άλλο την παρέα των ξένων για να του αποσπάσουν πληροφορίες για την πόλη του, τα ήθη και τα έθιμα, τεχνικά θέματα ακόμα και στρατιωτικά. Πολλές φορές μάλιστα μάχονταν για το ποιος θα τους φιλοξενήσει. 'Ετσι λοιπόν το να φιλοξεν1ίσει κανείς ένα ξένο προσέδιδε αίγλη και κύρος. ---, 8

9 Με την πάροδο των χρόνων το φαινόμενο αυτό άλλαξε. Οι ξένοι αυξάνονταν ολοένα και περισσότερο. Έτσι χάθηκε το ενδιαφέρον της φιλοξενίας από τους πολίτες αφού δεν είχαν πια κάτι καινούριο να μάθουν και το να φιλοξενήσεις πλέον κάποιον ξένο δεν προσέδ ιδε κανένα κύρος. Οι ξένοι όμως αυξάνονταν συνεχώς και οι ανάγκες για καταλύματα ήταν μεγάλες. Τότε χρειάστηκε να παρ έ μβει η πολιτεία, η οποία δημιούργησε δημόσια καταλύματα(δεύτερη φάση). Στην τρίτη φάση και όταν πλέον οι ξένοι έγιναν, ειδικά σε ορισμένες περιοχές και περιόδους του χρόνου πολλοί σε αριθμό. Βελτιώθηκαν οι συγκοινωνίες με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του εμπορίου. Οι πολιτείες και οι κοινωνίες ήκμαζαν, όπως επίσης οι επιστήμες και οι τέχν ες. Τα ταξίδια τότε έγιναν συχνά και πήραν μαζικό χαρακτήρα σε περιόδους αγώνων και εορτών. Οι επισκέπτες για να εξασφαλίσουν κάποιο κατάλυμα έπρεπε να πληρώσουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία άρχισαν τη λειτουργία τους τα πρώτα ιδιωτικά καταλύματα. (Λαλούμης, Ιστορική προσέγγιση του ξενοδοχειακού κλάδου. Ανακτήθηκε 06/1/2012 http: //www.dι-atte.gι-/ AR THRA/2006hotelstoι-y.htm) Αρχικά οργανώθηκαν τα πρώτα επαγγελματικά καταγώγια, τα πανδοχεία. Σε αυτά σύχναζαν αμαξάδες, ναύτες και μικρο έ μποροι, οι οποίοι δ εν γίνονταν δεκτοί στα δημόσια καταγό)για. Τα οικήματα αυτά που εξυπηρετούσαν την κίνηση των ξένων ήταν χτισμένα στους συγκοινωνιακούς κόμβους της εποχής, δηλαδή στα λιμάνια και τα σταυροδρόμια, και ήταν άθλιων προδιαγραφών. Κατά τη ρωμαϊκή εποχή εμφανίζονται στη Ρώμη τα πρώτα ιδιωτικά καταλύματα. Στην Ρώμη αυτή η αντίληψη για την φιλο ξενία μεταδόθηκε από τους Έλληνες, με σύμβολο κι εδώ τον «Jupiteι- Hospitalis» (Ξένιο Δία). Εκτός από την ιδιωτική φιλοξενία και τα δημόσια καταγόηια, που ονομάζονταν «hosti publici», δημιουργήθηκαν καπηλειά και πανδοχεία, που ονομάζονταν «campona» και επειδή «όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στη Ρώμη», συνέρεαν σε αυτή πολλοί ξένοι. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι τα διαφόρων τύπων ξενοδοχε ία της Ρώμης κατά τα χρόνια των τελευταίων αυτοκρατόρων υπε ρέβαιναν σε αριθμό τις κατοικίες των Ρωμαίων. Κατά το Μεσαίωνα ε μφανίζονται τα πρώτα πανδοχε ία, διώροφα κτίσματα με προαύλιο. Στο ισόγειο βρισκόταν ο στάβλος για τα ζώα και στο ανώγειο οι κοιτών ες. Η ανάπτυξη των πανδοχε ίων οφ ε ιλόταν κατά μ εγάλο μέρος στην εξέλ ιξη τη ς άμαξας και κατά συνέπεια στη β ελτίωση των συγκοινωνιών. J 9

10 Το 18 αιώνα οι ευρωπαϊκές πόλε ις συνδ έ ονται μ ε ταχυδρομικές άμαξες, και τα πανδοχεία ήταν απαραίτητα σημεία αν ε φοδιασμού και διανυκτέ ρ ευσης έ ω ς το 1830, όταν άρχισαν να λε ιτουργούν οι σιδηρόδρομοι. Η εφ εύρ εση του σιδηροδρόμου προκάλε σ ε επανάσταση στην εξέλιξη των καταλυμάτων. Τα πανδ οχε ία άρχισαν καταργούνται και να αντικαθίστανται από ξενοδοχε ία κοντά στις πόλε ις και του ς σιδηροδρομικού ς κόμβου ς. Η επικοινωνία έγιν ε πυκνότε ρη και οι απαιτήσε ις των πελατών αύ ξαναν συν εχώ ς, με αποτέλεσμα να εξελιχθούν και οι επιχε ιρήσ ε ις που κάλυπταν τις ανάγκες σίτισης εκτός οικίας.(αρβανίτης, 2006: 16) Η ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι πρώτες επιχε ιρήσεις που κάλυπταν ανάγκες σίτισης εκτός της οικίας με την μορφή που τις βλέπουμε σήμε ρα δημιουργήθηκαν τον 18 αιώνα. Αξ ίζε ι όμως να κάνουμε μια αναδρομή από την αρχαιότητα μέχρι σήμε ρα για να παρατηρήσουμ ε την εξέλιξη των ε στιατορίων. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν ειδικοί χώροι που χρησιμοποιούνταν για το φαγητό, το οποίο συνδυάζονταν με φιλοσοφικές συζητήσεις. Οι τροφ ές ήταν κυρίω ς φυτικέ ς.'οσο πιο ζεστό ήταν το κλίμα τόσο μικρότ ε ρη ήταν κι η κατανάλωση κρέατος. Την πρώτη θ έ ση στη διατροφή κατείχαν τα δημητριακά, ενώ από ζωικές τροφ έ ς οι αρχαίοι έλληνε ς προτιμούσαν τα ψάρια και γ ενικά τα θαλασσινά. Σε εξαιρ ετικές π ε ριπτώσεις σ ε ρβίρονταν κυνήγι. Τη διατροφή συμπλήρωναν το τυρί και το γάλα. Η μαγε ιρική ήταν ανδρική απασχόληση για ελευθέρους πολίτες. Η λέξη ε στιατόριο στην αρχαία Ελλάδα σήμαιν ε τον τόπο που γινόταν η εστίαση η παράθ εση δηλαδή του γεύματος για επίσημους ξένους ή νικητές των αγώνων που διεξάγονταν σε μια πόλη.( Φιλιππίδης-Τζένο ς, 2006: 13) Στην αρχαία Ολυμπία υπήρχε ιδιαίτε ρο ς χώρος- εστιατόριο που βρισκόταν στο πρυτανείο. Ιδιαίτε ρο ς χώρος -εστιατόριο υπήρχε και στην ιε ρή νήσο Δ~Ίλο. Εστίαση όμω ς γινόταν και σε εορταστικές εκδηλώσ ε ις όπως τα Διονύσια ή τα Παναθήναια όπου συμμε τε ίχαν άτομα από τν ιδία φυλή. Τα έ ξοδα των γευμάτων αυτών αναλάμβαναν μετά από κλήρωση. οι πιο εύπορ ες οικογ έν ε ιε ς τη ς πόλης. Στη ρωμαίίαί εποχιί οι άνθρωποι έτρωγαν συνήθως έξω. Κατά μήκο ς των δρόμων υπήρχαν μαρμά ρινοι πάγκοι όπου πω λούταν ψω μί, κρασί, ξηροί καρποί, φρ έ σκα τρόφιμα και ζε στά φαγητά. Όταν το γ εύμα σε ρβιρόταν στο σπίτι, αυτό 10

11 11 γινόταν σε ιδιαίτερα διαμορφωμένο χό)ρο που ονομαζόταν «τρίκλινο» γιατί υπιίρχαν τριθέσιες κλίνες. Οι γυναίκες κάθονταν διπλά στους άντρες στις κλίνες ενώ τα παιδιά μονά τους ξεχωριστά σε σκαμνί. Σε μεγαλύτερα συμπόσια η διάταξη γινόταν σε εξέθεσες κλίνες η και μεγαλύτερες και τα εδέσματα μεταφέρονταν σε τραπέζια στο κέντρο της διάταξης. Τα εδέσματα ήταν πλούσια ορεκτικά, ψητά κρέατα και φρούτα και τα συνόδευε πάντα άφθονο κρασί. (Φιλιππίδης-Τζένος,2006: 14) Στη Βυζαντινή περίοδο το τραπέζι που έτρωγαν οι Βυζαντινοί ονομαζόταν «τάβλα», το σχήμα του ήταν στρογγυλό η τετράγωνο και είχε πρακτική σημασία, γιατί συνήθιζαν να τοποθετούν τα φαγητά με τέτοιο τρόπο ώστε οι παρευρισκόμενοι να απέχουν εξίσου από αυτά. Την ιδία περίοδο κάνει για πρώτη φορά την εμφάνιση του το τραπεζομάντηλο, το όποιο είναι ένδειξη της οικονομικής και κοινωνικής θέσης του οικοδεσπότη. Παράλληλα κάνει την εμφάνιση του και ένα σκεύος του εστιατόριου το όπο ιο χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, το πιρούνι. Τα γεύματα αποτελούνταν από δυο μέρη. Από το κυρίως γεύμα (στο όποιο σερβίρονταν διαφορές παραλλαγές κρέατος) και τα επιδόρπια τα οποία ήταν γλυκίσματα, φρούτα και ξηροί καρποί. Τα γεύματα σερβίρονταν από προσωπικό διαφορετικών βαθμίδων και τη θέση του σημερινού ωηaitι e d'hotel» είχε ο «Δομεστικής». Το σερβίρισμα των κρασιών γινόταν από ειδικούς σερβιτόρους τους οινοχόους. Την περίοδο της Αναγέννησης τα γεύματα ήταν δυο: το ένα σερβιρόταν στις 1 Ο το πρωί και το άλλο στις 5 το απόγευμα. Ήταν πλούσια, ιδιαίτερα στις υψηλές κοινωνικές τάξεις, όπου τα φαγητά περιφέρονταν σε δίσκους με τη συνοδεία κρασιών και μπύρας. Το 1650 στην Οξφόρδη και επτά χρόνια αργότερα και στο Λονδίνο εμφανίζεται το coffeehouse, το όποιο υπήρξε ο πρόδρομος του σημερινού εστιατόριου. Έως τον 18 αιώνα υπήρχαν μόνο στο Λονδίνο 3000 τέτοια καταστήματα στο Λονδίνο. Ο Γάλλος Boulange ι-, όμως, είναι αυτός που αποκάλεσε με το συγκεκριμένο όνομα restauγateuγ (εστιατόριο) την επιχείρηση που ίδρυσε το 1865 όπου το φαγητό σερβιρόταν σε τραπέζι. Ο ιδιοκτήτης έλεγε το περίφημο «Αν κάποιου το στομάχι διαμαρτύρεται με αγωνιά, ας έρθει σε μένα, κι εγό) θα το αναστηλώσω(γestοι-eγ στα γαλλικά σημαίνει ανυψώνω, αναστηλό)νω, τονό)νω). Ο BoulangeΓ ονόμαζε την σούπα που σέρβιρε "Le ι estaιιι ant clivine" δηλαδή θεϊκό τονωτικό. (Φιλιππίδης Τζένος,2006: 16)

12 1.2 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Στις μέ ρ ες μας τον όρο «ε στιατόριο» προσδιορίζεται ένας χώρο ς με κατάλληλη διαμόρφωση από τον οποίο διατίθενται έναντι αμοιβή ς διάφορα φαγητά καθώ ς και ποτά, τα οποία μπορ ε ί να καταναλωθούν στον ίδιο ή σ ε διαφορ ετικό χώρο. Αναλύοντας τον παραπάνω ορισμό, παρατηρούμε ότι με αυτόν προσδιορίζονται ουσιαστικά δύο έννοιες : Η πρώτη αναφ έ ρ εται σε ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο στον οποίο σιτίζεται ο άνθρωπος. Προ έ ρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «εστία», που ε ίναι η φωτιά, το τζάκι του σπιτιού, ο χώρο ς δηλαδ1ί στον οποίο οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν και έτρωγαν ή πραγματοποιούσαν άλλες ασχολίες. Συνώνυμο ς όρος είναι και η λέξη «τραπ ε ζαρία», που έχε ι σχέση μ ε την τράπεζα, πάνω στην οποία γινόταν η λήψη τη ς τροφής. Η δ εύτε ρη αναφ έ ρ εται στην επιχείρηση η οποία έναντι χρηματικής αμοιβής παρασκευάζει και προσφ έ ρ ε ι διάφορα ε ίδη φαγητών και για να καταναλωθούν ε ίτε στο δικό της χώρο ε ίτε σ ε άλλο. Είναι δηλαδή μια οικονομική επιχείρηση, που ε ίτε λε ιτουργ εί αυτόνομα ή ως τμήμα μιας άλλης μ εγαλύτε ρης μονάδας (ξενοδοχε ίου, πλοίου κτλ.). (Αρβανίτης,2006:23) 1.3 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε στιατόριο ξενοδοχειακ~ίς επιχε ίρησης ( ένοικοι ή διε ρχόμενοι πελάτες που ζητούν γ εύμα ή και ποτό που προσφ έ ρ εται με επίσημο-τυπικό τρόπο). Εστιατόριο πόλε ως (πελάτε ς που ζητούν γ εύμα 11 και ποτό που προσφ έ ρ εται με επίσημο-τυπικό τρόπο). Μπιστρό (πελάτες που ζητούν γ εύμα 11 και ποτό που προσφ έ ρ εται με ημιεπίσημο-τυπικό τρόπο). Fast Food (πελάτες κυρίω ς μικρής ηλικίας, που ζητούν γρήγορο φαγητό, προερχόμ ενο κυρίω ς α,,;;ό προπαρασκευασμένα προϊόντα). Εστιατόρια σ ε αε ροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμού ς, οδικού ς άξον ες, σταθμούς λεωφορ ε ίων (πελάτες που ζητούν ελαφρά παρασκευάσματα και ποτά). ΒaΓ (πελάτες που ζητούν αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά 11 και ελαφρ έ ς παρ α σκ ευ έ ς τροφ ών - σνακ). 12

13 Αυτές οι επιχειρήσεις είναι ουσιαστικά ανεξάρτητες. Κάθε μορφή έχε ι και κάποιο διαφορετικό στοιχείο. Οι διαφορές τους προκύπτουν από τις διαφορετικές ανάγκες της πελατείας. (Αρβανίτης,2006:27) 1.4 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η αίθουσα στην οποία προσφέρονται οι παρασκευές της κουζίνας του ξενοδοχείου λέγεται εστιατόριο ή τραπεζαρία. Στην αίθουσα αυτή οι ένοικοι του ξενοδοχείου καθώς και οι εξωτερικοί πελάτες μπορούν να απολαύσουν το γεύμα, το δείπνο ή το πρωινό τους. Ο εξοπλισμός της τραπεζαρίας, η διακόσμηση και γενικότερα η παροχή των υπηρεσιών είναι ανάλογη της κατηγορίας του ξενοδοχείου. Η διάταξη των χώρων δεν έχει ουσιαστικές διαφορές από ένα εστιατόριο πόλεως. Η τραπεζαρία των ξενοδοχείων λειτουργεί με συγκεκριμένο ωράριο. Σε μικρά ξενοδοχεία στον ίδιο χώρο γίνετα ι παράθεση του πρωινού ροφήματος, του γεύματος και του δείπνου. Σε μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες(κυρίως καθαρά τουριστικές), και ανάλογα με τον υπάρχοντα χώρο, υπάρχουν περισσότερα του ενός εστιατόρια. Έτσ ι, εκτός της τραπεζαρίας μπορεί να υπάρχει και εστιατόριο με τη μορφή ταβέρνας, στην οποία μπορεί να λαμβάνουν γεύμα ή δείπνο και περαστικοί πελάτες. Επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν και σνακ-μπαρ ή grill ωοιη s, για να καλύπτονται ιδιαίτερες ανάγκες πελατών. Μπορεί επίσης να υπάρχει ξεχωριστός χώρος εστίασης που προορίζεται αποκλειστικά για τους διερχόμενους πελάτες. Τότε ο χό)ρος αυτός χαρακτηρίζεται «εστιατόριο», ενό) η αίθουσα που προορίζεται για τους πελάτες που διαμένουν στο ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται «τραπεζαρία». Σε τέτοιες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πολλές φορές δημιουργείται επίσης διαφορετικός χώρος για τη διάθεση του πρωινού, που είναι γνωστός ως bι eakfast room. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να έχουν οι πελάτες φαγητό στο δωμάτιο μέσω της υπηρεσίας ιόοm seιύice. (Αρβανίτης,2006:22)

14 1.5 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Το ξενοδοχείο έχει ~Ίδη το στυλ και την πελατεία στην οποία απευθύνεται και το εστιατόριο του. Οι εγκαταστάσεις του εστιατορίου γίνονται σε συνδυασμό με τη συνολικ~ί κατασκευή του ξενοδοχείου, όσον αφορά ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις, προσπέλαση εμπορευμάτων, oi'fice, ασανσέρ ορόφων κλπ. Τις ώρες που το εστιατόριο δε λειτουργεί πρέπει να προστατεύεται από κλοπές. Η πελατεία των ξενοδοχειακών εστιατορίων είναι συνήθως η ίδια για σύντομα χρονικά διαστήματα. Τα εστιατόρια και οι κουζίνες πολλές φορές εξυπηρετούν και άλλου είδους δραστηριότητες όπως banquet, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις. Το εστιατόριο μέσα στο κεντρικό κτήριο είναι συνέχεια εκτεθειμένο στα βλέμματα των πελατών, είτε είναι κλειστό είτε όχι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είναι συνεχώς τέλειο. Η αναμενόμενη πελατεία εξαρτάται από το μέγεθος του ξενοδοχείου, την αγορά στην οποία απευθύνεται, την τοποθεσία όπου βρίσκεται. Ωστόσο πολλά μικρά ξενοδοχεία διαθέτουν δυσανάλογα μεγάλους χώρους εστιατορίου, επειδή προσδοκούν να προσελκύσουν και πολλούς εξωτερικούς πελάτες (passan ts). Το είδος της πελατείας, το οποίο επηρεάζει το μενού και γενικά τον τρόπο εξυπηρέτησης. Κάθε λαός έχει τις συνήθειές του. Ο έλεγχος της πρόσβασης εξωτερικών πελατών ιδιαίτερα όταν γίνεται μέσα από χώρους διαμονής πελατών, όπως το ασανσέρ για το ωοf gai-den, και αφορά την ασφάλεια του ξενοδοχείου. (Φιλιπίδης&Τζένος,2006:39) 14

15 1.6 Η ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. Η μαγε ιρική τέχνη πε ριλαμβάν ε ι τις διαδικασίες ε κε ίν ες (όπως για παράδ ε ιγμα την υποβο λή στην επίδραση τη ς θ ε ρμότητας ) που μετατρ έπουν την πρώτη ύλη σε τροφή κατάλληλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Προ ε ρχόμενη από το, ελληνική ς ρίζα ς, συνθ ετικό: γάστρος (=στομάχι), η έννοια της γαστρονομίας πε ριλαμβάνει τη βαθιά γνώση των χαρακτηριστικών και των υψηλών τεχνικών της Μαγε ιρικής Τέχνη ς, με σκοπό να παραχθούν εδέσματα εύγευστα, υγιεινά, θρ επτικά και ευπαρουσίαστα, τα οποία να ικανοποιούν, ταυτόχρονα, τις ανάγκες αλλά και τις αισθήσε ις των ανθρώπων. Η γαστρονομία, περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία προ ετοιμασίας, σε ρβιρίσματος αλλά και απόλαυσης του φαγητού. Είναι, πιο απλά, η «τ έ χνη του καλού φαγητού» σύμφωνα με τον ορισμό του LAROUSSE GASTRONOMIQUE, ή «η γνώση παντός σχετικού με την ανθρώπινη διατροφή» σύμφωνα με τον γαστρονόμο BRILLANT-SAVARIN. (Φιλιπίδη ς&τζένος, 2006:16) 1.7 Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. Στα τέλη του 20ου αιώνα ε μφανίζεται η ανάγκη να μελετήσουμε την μαγειρική μέσα από τις αρχέ ς επιστημών όπως η φυσική και η χημεία. Ενάντια στη λογική των μεθόδων fast food και των μεταλλαγμένων προϊόντων υπάρχε ι μία με ρίδα chef οι οποίοι πειραματίζονται κα ι επεξε ργάζονται μία νέα μορφή γαστρονομία ς, χρησιμοποιώντας στοιχε ία από θ ετικές επιστήμε ς. Η μοριακή γαστρονομία είναι η προσπάθ εια να εξετάσουμε τη μοριακή σύσταση των πρώτων υλών της μαγειρικί)ς, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ν έες γεύσεις, αλλά και πρωτότυπες τεχνικές, μεθόδου ς και ε ργαλε ία μαγειρ έ ματο ς. Στοχεύ ε ι στην ανακάλυψη νέων πιάτων, τα οποία θα έχουν ως βάση κλασικές μαγε ιρικές παρασκευ ές, επεξεργασμένα με νέες μεθόδους. Μια ομάδα ανθρώπων δυναμική, με μεγάλη συνοχή και επιμονή, γύρω στο 1992 αποφασίζε ι ότι δίπλα σ ε μια σω στή κουζίνα πρ έπε ι να βρίσκεται ένα μικρό έστω ε ργαστ~)ριο, εξοπλισμένο όμω ς με πρωτόγνωρα σύνε ργα, όπω ς δοχεία για υγρό άζωτο οπότε φθάνουμε σε θ ε ρμοκρασίε ς έως και -196 βαθμούς Κελσίου, φυγοκεντρωτές, φασματόμετρα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) για την ανάλυση των συστατικών των μελλοντικών πιάτων που θα προσφ ε ρθούν, ακόμη και συστήματα απιονισμού του ν ε ρού, για να μη χάνουν τα λαχανικά το χρ ό)μα του ς. (Αν ακ τ~)θη κε http: //www. toviιη a. g Γ/s c i e n ce/ aγ ti c l e /?ai d = )

16 1.8 ΤΟ ΤΜΗΜΑ FOOD AND BEVERAGE (F&B). Η λέξη Food & Bevei-age ε ίναι αγγλική. Το τμήμα που διαχειρίζεται τα προϊόντα ήταν αρκετά παραγκωνισμένο μέχρι που ο Coniad Hilton από την Αμερική και ο Jacques Boi-eal στη Γαλλία συνειδητοποίησαν τη σημαντικότητα του. Διαχώρισαν το τμήμα και τοποθ έτησαν Υπεύθυνο (F&B Managei-), ο οποίο ς θα διαχειριζόταν τις υποκατηγορίες. Στο τμήμα F&B υπάγονται, η κουζίνα, το εστιατόριο, τα bai-s, το 1Όο1η sei-νice καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς αυτούς. Σε πολλά ξενοδοχεία στο τμήμα F&B περιλαμβάνεται και η υπηρεσία banqueting. (Παλησίδης,2008 :24) 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙ02 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς για την έννοια της ποιότητας είναι πολλοί.εδω θα παρουσιαστούν οι πιο χαρακτηριστικοί ιcι αυτοί που έχουν την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή.η κατανόηση όμως του όρου της ποιότητας βασίζεται στην σταδιακή διερεύνηση κι αποσαφήνιση των παραγόντων που κάνουν τον πελάτη ευχαριστημένο. Εστίαση της σημασίας της ποιότητας ε ιδικότερα στις επισ ιτιστικές επιχειρήσεις είναι και θα παραμείνει ο πελάτης. Σύμφωνα με την Σαραντοπούλου (2008) με τον όρο ποιότητα εννοείται η αντίληψη του πελάτη, η οποία δημιουργείται μετά από την χρήση κάποιας υπηρεσίας. Η ερ μηνεία της είναι καθαρά υποκειμενική μιας και ο κάθε άνθρωπος είνα ι διαφορετικός και αντιλαμβάνετα ι τις καταστάσεις μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Ο τελικός κριτής για το εάν προσφέρθηκε ποιοτική υπηρεσία είναι μόνο ο πελάτης, για αυτό το λόγο είναι πολύ χρήσιμο να τον ακούν και να δίνετα ι προσοχή στις επιουμίες και τις δυσαρέσκειές του. Μέσα από την αυτή την επικοινωνιακή διαδικασία μπορεί μια επιχείρηση να κάνει πολλά άλματα μπροστά βελτιώνοντας συνεχώς το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιό)ν της. _Συ μφώνα με τον Τσότρα(2002) ποιότητα ενός προϊόντος η μιας υπηρεσίας μπορούμε να ονομάσουμε: Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν 11 και ξεπερνούν τις προσδοκ ίες του πελάτη. Τα χαρακτηρίστηκα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν δεδομένες προδιαγραφές. Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του μάρκετινγκ, της κατασκευής,της παράγωγης και της συντήρησης, μέσω των οποίων ένα προ ϊόν ή υπηρεσία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη. Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του σχεδίου του. 17

18 2.2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Η ικανοποίηση ορισμένων προ δ ιαγραφών ποιότητας δίν ε ι στα ξενοδοχε ία τη δυνατότητα λήψης συμβόλων ποιότητας (πιστοποίηση ποιότητα ς), όπως ISO 9001 για την ποιότητα του προϊόντο ς του ς, ISO για την προστασία του περ ιβάλλοντο ς και HACCP για την υγ ιεινή των τροφίμων του ς. Η πιστοποίηση ποιότητα ς αποτελεί σημαντικό ε ργαλε ίο των πω λήσεων, διότι επηρ εάζε ι σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τη ς πελατείας του ς. Β έ βαια η διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστεριών, αποτελεί ταυτόχρονη κατάταξη σε επίπεδα ποιότητα ς, ώστε ένας καταναλωτ1ίς να μπορ εί να γνωρίζει εκ των προτέ ρων ότι ένα ξενοδοχείο πέντε αστεριών ε ίναι ποιοτικότερο από ένα τε σσάρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP) Η ασφάλεια των τροφίμων, αποτελε ί πρωταρχικής σημασίας παράγοντα της ποιότητα ς των τροφίμων και αφορά την προστασία του καταναλωτή μ ε την παραγ ωγή τροφίμων τα οποία δεν θα προκαλέ σουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση του παρασκευαστή και των δημοσίων αρχών αλλά και πρωταρχικής σημασίας απαίτηση του καταναλωτ~ί. Η εφα ρμογή ενός συστήματο ς HACCP(Hazaι d Analysis-Cι-itical ContιΌl Points) είναι ικανή να διασφαλίσει την παραγωγή ασφαλών προϊόντων. Το σύστημα HACCP έχει ως στόχο τη διασφάλιση της υγιε ιν1ίς των τροφίμων και εντοπίζε ι σε κάθ ε στάδιο της παραγωγική ς διαδικασίας, τους πιθανού ς μικροβιολογικού ς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους, διερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και εγ καθιστά τους αναγκαίους μμηχανισμού ς ελέγχου. (Λαλούμης.Δ-Κατσώνη.Β,2010:169) Σύμφωνα με τους Τζtά-Τσιαπούρη (2005) το σύστημα HACCP, τονίζει το ρόλο που έχε ι ο κάθε παραγωγός τροφίμων στην πρόληψη και επίλυση προβλημάτων. Η διαπίστωση τη ς απώλειας ελέγχου δ εν γίνεται πλέον μόνο από τις αρμόδιες αρχές με τη βοήθ εια επιθ εω ρήσ εων και αναλύσεων στα τελικά προϊόντα. Η ε φαρμογή ενός συστήματος HACCP, εκτό ς από την εγγύηση για τ~1ν ασφάλεια του τροφίμου, συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων μιας 18 L

19 επιχείρησης και στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε πιθανά προβλήματα. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου από τις αρμόδιες κρατικές αρχές αλλά και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον τομέα της ασφάλειας της παγκόσμιας εμπορίας τροφίμων ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO Τα τελευταία έτη ένας πιο σαφής ορισμός για την ποιότητα διατυπώνεται μέσα από τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9000, 9001 και ISO 9004 που σχετίζονται με συστήματα διατήρησης της ποιότητας. Η συγκεκριμένη ελληνική έκδοση του ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8402 που περιέχει εκτεταμένο λεξιλόγιο ορών κα ορισμών για τη σωστή χρήση κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας των προτύπων από τις αρμόδιες επιτροπές και για την ερμηνεία και εφαρμογ11 των προτύπων από το κοινό(ελοτ). Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO «ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικό)v μιας οντότητας που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες. Οι ανάγκες μεταφράζονται συνήθως σε χαρακτηριστικά με προδιαγραμμένα κριτήρια. Οι ανάγκες μπορούν να περιλαμβάνουν π.χ. πτυχές επίδοσης, ευκολίας χρήσης,αξιοπιστίας, ασφάλειας, σχετιζόμενες με το πε ριβάλλον, οικονομικές και αισθητικής. Ο ορισμός για την ποιότητα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μεμονωμένα ούτε για να εκφράσει, υπό την έννοια της σύγκρισης, το βαθμό υπεροχής, ούτε ποσοτικά σε περιπτώσεις τεχνικών αξιολογήσεων.σε ορισμένα υπάρχοντα κείμενα η ποιότητα αναγνωρίζεται ως η «καταλληλότητα χρ11σης» ή «η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις». Οι τελευταίες έννοιες αντιπροσωπεύουν μόνο ορισμένες όψεις της ποιότητας. Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αφαιρεί το άγχος της αβεβαιότητας καθήκοντος μιας και μέσω του συστήματος επανεξετάζονται και ορίζονται αποτελεσματικά οι κύριοι ρόλοι και υπευθυνότητες της κάθε Θέσης εργασίας. Το γεγονός αυτό είναι Θετικό κίνητρο για τους εργαζομένους. Επίσης, οι διαδικασίες επανεξετάζονται και τεκμηριώνονται πράγμα που μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας. Τα ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες μειώνονται σημαντικά και εντοπίζονται πλέον σε νωρίτε ρα στάδια μέσω των διαδικασιών. Από αυτά επιτυγχάνεται μία β ελτίωση που συν ε ισφ έ ρ ε ι σε λιγότερη απώλεια, λιγότερα προϊόντα ll υπηρεσίες που δεν πληρούν τις προδιαγ εγ ραμμένες απαιτήσεις, συνεπώς και λιγότερα παράπονα πελατών. Η ε ικόνα του οργανισμού β ελτιώνεται μιας και οι - J-ι9

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία-Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων «Sunday s Gastronomy Catering»-Αφοί Στενιώτη Ο.Ε Έδρα:Μαγνησίας 51 και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος

α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος Οι Τοπικές Κουζίνες σαν Τουριστικός Πόρος: α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΓΕΥΣΗΣ Σύρος,, 2008 Η γαστρονομία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι

ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ. Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Διοίκηση Επισιτιστικών Τμημάτων Ι Τι προσδιορίζουν οι όροι menu α) a la carte και β) table d' hote; Τι προσδιορίζουν οι όροι menu α) a la carte και β) table d' hote; Σε κάθε εστιατόριο συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑ 15/10/2009 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ= ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΥΝΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ενότητα 5: ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΙΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ Είναι ο χώρος της μαζικής παραγωγής προϊόντων εδεσμάτων ή απλά το παρασκευαστήριο στο απλό κλασικό εστιατόριο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Σχέση Euroserve

Εταιρική Σχέση Euroserve Εταιρική Σχέση Euroserve Ανάπτυξη Επαγγελµατικών Περιγραµµάτων για τα Επαγγέλµατα Υπηρεσιών Εστίασης Επαγγελµατικό Περίγραµµα: Αρχισερβιτόρος (Head Waiter) Αρµοδιότητες Καθήκοντα Απαιτούµενες Γνώσεις Απαιτούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Υπάρχουν δυο είδη βασικών γευμάτων που σερβίρονται σε ένα εστιατόριο. Α) Τα κύρια γεύματα: Είναι τα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμός Παραπόνων. Παράπονα πελατών

Χειρισμός Παραπόνων. Παράπονα πελατών Χειρισμός Παραπόνων 1 / 9 Εκπαιδευτική Ενότητα Κάθε παράπονο είναι ένα δώρο 2 / 9 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙΣ Η ΝΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Όταν ένας πελάτης μας εκφράζει ένα παράπονο, τότε μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ... 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες και κύριοι, Για να επιτευχθεί όμως αυτό θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε την αντίληψη και συμπεριφορά των καταναλωτών.

Κύριες και κύριοι, Για να επιτευχθεί όμως αυτό θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε την αντίληψη και συμπεριφορά των καταναλωτών. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ, ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ Κύριες και κύριοι, 20/12/2011 Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Στόχος μας... Να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία Να εξοικειωθεί με τις

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 - Μέθοδοι Παράθεσης Φαγητών Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί:

Ενότητα 9 - Μέθοδοι Παράθεσης Φαγητών Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί: Ενότητα 9 - Μέθοδοι Παράθεσης Φαγητών Σ Τ Ο Χ Ο Ι Με τη συμπλήρωση αυτής της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί: Να περιγράφει τους παράγοντες που λαμβάνει υπόψη μια επιχείρηση, για να επιλέξει τη

Διαβάστε περισσότερα

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D.

Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Το HACCP σε ανεπτυγμένο σύστημα αλυσίδας εστιατορίων: Προκλήσεις ιδιαιτερότητες Θεόδωρος Γ. Καλλίτσης, Ph.D. Διευθυντής Έρευνας και Προϊοντικής Ανάπτυξης, Goody s Α.Ε. HACCP: Η ασφάλεια του τροφίμου σαν

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Σκοπός του Μαθήματος Τα τουριστικά προϊόντα/υπηρεσίες έχουν ιδιαιτερότητες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη διοίκηση και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Εστιατόρια. Διεύθυνση εστιατορίου. Μαγειρική Τέχνη Μαζική εστίαση - Εστιατορική. Διεύθυνση εστιατορίου 18/6/2014

Εστιατόρια. Διεύθυνση εστιατορίου. Μαγειρική Τέχνη Μαζική εστίαση - Εστιατορική. Διεύθυνση εστιατορίου 18/6/2014 Μαγειρική Τέχνη Μαζική εστίαση - Εστιατορική Τι είναι η εστιατορική; Είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των πελατών σε φαγητό και ποτό. Έχει σκοπό να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να:

Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να: ΕΝΟΤΗΤΑ:1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΧΟΙ Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να: 1.Ορίζει την Εστιατορική τέχνη και αναφέρει τις επιχειρήσεις στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Του Χ. Κακαρούγκα Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Οι οργανισμοί στηρίζονται στους πελάτες τους και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να κατανοούν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

PARATUS EUROPE Memo Φεβρουάριος 13

PARATUS EUROPE Memo Φεβρουάριος 13 PARATUS EUROPE Memo Φεβρουάριος 13 Μάθετε για το Ελαιόλαδο από τους Ειδικούς! Πιστοποιηθείτε ως Olive Oil Enthusiast ή Pro Olive Oil Expert! Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ελαιολάδου, πιστοποιημένα από τον Διαπιστευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας 1 Προς: Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παραγωγοί και έμποροι, μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης

Πρότυπα Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης Πρότυπα Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διάλεξη 7 ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Μεσολόγγι Ποιότητα και πρότυπα στην παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Royal Apollonia, Λεμεσός, Κύπρος

Ξενοδοχείο Royal Apollonia, Λεμεσός, Κύπρος Ξενοδοχείο Royal Apollonia, Λεμεσός, Κύπρος Το Royal Apollonia βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού. Αν δεν έχεις μείνει εκεί -και έχεις πάει Λεμεσό- σίγουρα θα έχεις περάσει από μπροστά. Τότε σίγουρα σε μάγεψε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο

Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Πρακτική Εξάσκηση Μάρκετινγκ Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ Έτοιμο Φαγητό σε Πακέτο Συγγραφείς: Δρ. Andrea Grimm, Δρ. Astin Malschinger Παραπομπή

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου Βαθμολογία επιθεωρητών στο υποκριτήριο Βαθμολογία x συντελεστής βαρύτητας 100 100 0 1 Η ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ:6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ:6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΧΟΙ: ΕΝΟΤΗΤΑ:6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να: 1. Περιγράφει τη διαχρονική εξέλιξη και τις τάσεις των µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - 1

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - 1 ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - 1 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με το τέλος του µαθήµατος ο/η µαθητής/τρια θα είναι ικανός/ή να: 1. Αναφέρει ή γράφει διάφορες περιπτώσεις προετοιµασίας και σερβιρίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα