Δεκέμβριος 2008 DV/MC/Let0214(Β)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεκέμβριος 2008 DV/MC/Let0214(Β)"

Transcript

1 DV/MC/Let0214(Β) Δεκέμβριος 2008

2 Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου Μενάνδρου 1E, 1 ος όροφος, Ταχ. Κιβώτιο: Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: Φαξ: DV/MC/Let0214(C) 2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 - ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... Κεφάλαιο 2 - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ... Κεφάλαιο 3 - ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ... Κεφάλαιο 4 - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ... Κεφάλαιο 5 - Εξ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... Κεφάλαιο 6 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)... Κεφάλαιο 7 - ΚΑΡΤΕΣ... Κεφάλαιο 8 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ... Κεφάλαιο 9 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... Κεφάλαιο 10 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ... Κεφάλαιο 11 - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ... Γλωσσάριο... DV/MC/Let0214(C) 3

4 Εισαγωγή Τι είναι ο Κώδικας; O Κώδικας επιδιώκει να καθορίσει πρότυπα καλής τραπεζικής πρακτικής τα οποία θα ακολουθούμε στην Κύπρο σε σχέση με τους πελάτες μας - φυσικά πρόσωπα. Ο Κώδικας αυτός είναι εθελοντικός βασίζεται στα συναλλακτικά ήθη, το εθιμικό δίκαιο και τις διεθνώς αποδεκτές αρχές δεοντολογίας, στα πλαίσια των κοινοτικών ρυθμίσεων, των νομοθετικών διατάξεων και αποφάσεων των εποπτικών αρχών και στους εκάστοτε ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. Τι καλύπτει ο Κώδικας; Τρεχούμενους Λογαριασμούς Καταθετικούς Λογαριασμούς (π.χ. Ταμιευτήρια) Υπηρεσίες Ξένου Συναλλάγματος Διασυνοριακές Πληρωμές Δάνεια και Παρατραβήγματα Κάρτες και PINs Επιταγές On-line Banking Ηλεκτρονικό πορτοφόλι - Προπληρωμένες κάρτες Ο Κώδικας δεν καλύπτει: υποθήκες, στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις, ασφάλειες, καταθετικούς λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα, δάνεια σε ξένο νόμισμα. Από ποίους Εφαρμόζεται; O Κώδικας εφαρμόζεται από τις τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Πού απευθύνεστε για πληροφορίες; Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες για τον Κώδικα όπως και αντίγραφά του, μπορείτε να απευθύνεστε στην τράπεζά σας ή στο Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, του οποίου η διεύθυνση και τα τηλέφωνα είναι: Μενάνδρου 1Ε, 1 ος όροφος, Ταχ. Κιβώτιο: Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: Φαξ: DV/MC/Let0214(C) 4

5 1 - Αρχές του Κώδικα Κατά τις συνδιαλλαγές μας μαζί σας θα ενεργούμε δίκαια και λογικά και θα υιοθετούμε τις αρχές αυτού του Κώδικα. Οι κύριες δεσμεύσεις μας προς εσάς είναι οι πιο κάτω: 1.1. Θα παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς όλους τους συναλλασσόμενους με την ίδια πληρότητα, ποιότητα και συμπεριφορά χωρίς δυσμενή διάκριση λόγω εθνικότητας, θρησκείας ή φύλου. Δεν συνιστούν πάντως δυσμενή διάκριση οι ακόλουθες περιπτώσεις: (α) η άρνηση παροχής υπηρεσιών ή η παροχή τους κατά τρόπο διαφορετικό από τον κανονικά προβλεπόμενο ή εθιμικά καθιερωμένο τρόπο, όταν αυτό επιβάλλεται από νομικούς λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο πελάτη (β) η διαφορετική τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών ή η άρνηση παροχής υπηρεσιών με κριτήριο τον πραγματικό ή προσδοκώμενο όγκο συναλλαγών με το συγκεκριμένο πελάτη ή τον αναλαμβανόμενο από την τράπεζα κίνδυνο (γ) η προσφορά διαφορετικών λειτουργικών συνθηκών εξυπηρέτησης για λόγους που έχουν σχέση είτε με τη φύση των πραγματοποιούμενων συναλλαγών, είτε και με την εύλογη ανάγκη ταχύτερης διενέργειάς τους (δ) ο σχεδιασμός, η επιλεκτική ενημέρωση και προσφορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή παραλλαγών τους σε ομάδες ή κατηγορίες πελατών ή υποψηφίων πελατών με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες που οριοθετούν τις ομάδες ή κατηγορίες αυτές, με στόχο την ανταπόκριση στα προϊόντα αυτά. 1.2 Θα φροντίζουμε ώστε το διαφημιστικό μας υλικό είναι κατανοητό και χωρίς παραπληροφόρηση. 1.3 Όταν επιλέγετε ένα προϊόν ή υπηρεσία θα σας δίνουμε κατανοητές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του, τους όρους και οποιεσδήποτε χρεώσεις που υπάρχουν. 1.4 Θα σας αποστέλλουμε καταστάσεις λογαριασμών (όπου είναι εφαρμόσιμο) και θα σας κρατάμε ενήμερους αναφορικά με αλλαγές στα επιτόκια, χρεώσεις ή όρους. 1.5 Θα μεριμνούμε συνεχώς για τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων και θα φροντίζουμε ώστε η παρεχόμενη εξυπηρέτηση με ηλεκτρονικά μέσα, να γίνεται με συστήματα που είναι ασφαλή και εύκολα στη χρήση τους από το μέσο συναλλασσόμενο. 1.6 Θα κρατάμε όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες και δεδομένα εμπιστευτικά. Οποιαδήποτε αποκάλυψη θα γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας (βλ. Παράγραφο 9). 1.7 Θα διαθέτουμε αντίγραφα αυτού του κώδικα και θα φροντίζουμε ώστε το προσωπικό μας να είναι εκπαιδευμένο να τον υιοθετεί. DV/MC/Let0214(C) 5

6 2 - Προβολή Τραπεζικών Εργασιών και Διαφήμιση 2.1 Θα φροντίζουμε ώστε το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού μας να είναι σύμφωνο με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κατανοητό, αληθές και να μην είναι παραπλανητικό. 2.2 Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για λόγους προώθησης, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως, εκτός αν έχετε δώσει τη γραπτή σας συγκατάθεση προς τούτο. 3 Άνοιγμα και Λειτουργία Λογαριασμού 3.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ Για να μπορούμε να προστατεύουμε τους πελάτες μας, το ευρύτερο κοινό και τον οργανισμό μας από καταδολιεύσεις και κακή χρήση του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του ξεπλύματος παράνομου χρήματος ή άλλης παράνομης δραστηριότητας, θα εφαρμόζουμε την ουσιώδη αρχή γνώριζε τον πελάτη σου. Βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας και πρακτικής, είμαστε υποχρεωμένοι να εξακριβώνουμε την ταυτότητα του προσώπου που ζητά να ανοίξει κάποιο λογαριασμό καθώς και τη φύση των εργασιών και δραστηριοτήτων του Για σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας θα καλείστε να προσκομίζετε αποδεικτικά έγγραφα (όπως μεταξύ άλλων ταυτότητα, διαβατήριο, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, πρωτότυπο του πιο πρόσφατου λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας) Θα εξετάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή και θα αποφεύγουμε διενέργεια συναλλαγών για τις οποίες γνωρίζουμε ή βάσιμα υποπτευόμαστε ότι συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις / Νομοθεσίες. Κατά την τήρηση των υποχρεώσεών μας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, θα επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή και θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ώστε να τηρείται η Νομοθεσία και να αποφεύγεται το ενδεχόμενο προσβολής χωρίς λόγο της προσωπικότητας των συναλλασσομένων. 3.2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Τα έντυπα, που θα περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα προσφέρεται κάθε τραπεζική υπηρεσία, θα είναι γραμμένα σε απλή και εύκολα αντιληπτή γλώσσα και θα δίδουν ακριβή περιγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας Θα σας πληροφορούμε για τον τρόπο με τον οποίο θα σας γνωστοποιούνται τυχόν τροποποιήσεις στους όρους προσφοράς υπηρεσιών. Συγκεκριμένα: DV/MC/Let0214(C) 6

7 (α) (β) (γ) στην περίπτωση που τυχόν τροποποίηση είναι προς όφελος του πελάτη, θα μπορούμε να την εφαρμόζουμε άμεσα και να σας ενημερώνουμε εντός 30 ημερών στην περίπτωση που τυχόν τροποποίηση δεν είναι ούτε προς όφελος ούτε σε βάρος σας, θα σας δίνουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημέρες προτού αυτή τεθεί σε εφαρμογή τηρουμένων των προνοιών του πιο κάτω, στην περίπτωση που τυχόν τροποποίηση είναι σε βάρος σας, οφείλουμε να σας πληροφορήσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες προτού αυτή τεθεί σε εφαρμογή. Θα μπορείτε, εντός 60 ημερών μετά την ειδοποίηση, να κλείσετε το λογαριασμό σας Στις περιπτώσεις λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα περισσότερων από ενός πελάτη, θα εξηγούνται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του κάθε ενός από τους κατόχους του λογαριασμού Δεν θα κλείνουμε λογαριασμούς σας χωρίς να σας δίδουμε λογική προειδοποίηση, εκτός αν τούτο δικαιολογείται λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, π.χ. απάτη Θα σας εφοδιάζουμε με καταστάσεις κίνησης των λογαριασμών σας, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις όπου ανάλογα με τη φύση του λογαριασμού τέτοιες καταστάσεις δεν είναι αναγκαίες και χρήσιμες (π.χ. λογαριασμοί ταμιευτηρίου που υποστηρίζονται με βιβλιάριο καταγραφής των συναλλαγών). Η αποστολή των καταστάσεων θα γίνεται μια τουλάχιστον φορά το χρόνο, εκτός αν επιθυμείτε διαφορετικά. 3.3 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και θα επεξηγούμε τον τρόπο λειτουργίας και χρέωσης των λογαριασμών σας, όπως για παράδειγμα: α) το κόστος των υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία των τραπεζικών λογαριασμών σας. Γι αυτό το σκοπό, θα εκδίδουμε τιμοκατάλογο, που θα καλύπτει τις βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω διαφόρων λογαριασμών. Ο τιμοκατάλογος αυτός θα τίθεται στη διάθεσή σας σε όλα τα καταστήματα όταν ανοίγετε λογαριασμό ή όποτε ζητηθεί, β) λεπτομέρειες όσον αφορά τα δικαιώματα για υπηρεσίες εκτός του τιμοκαταλόγου, γ) το ύψος των τόκων που έχουν συσσωρευτεί και δεν έχουν ακόμη χρεωθεί στους λογαριασμούς σας, δ) τα επιτόκια που ισχύουν για τους διάφορους λογαριασμούς, τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο τόκος και πότε χρεώνεται στους λογαριασμούς, ε) τα επιτόκια που εφαρμόζονται όταν οι λογαριασμοί παρουσιάζουν υπερβάσεις χωρίς σχετική συμφωνία ή υπερβαίνουν το συμφωνημένο όριο Θα έχουμε υποχρέωση να σας ενημερώνουμε, είτε με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο είτε με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς, αναφορικά με τυχόν αλλαγή στο επιτόκιο ή στον τρόπο υπολογισμού του ή στο χρόνο καταβολής του ή γενικά για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή. DV/MC/Let0214(C) 7

8 3.4 ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Όσον αφορά τα επιτόκια πάνω στους τοκοφόρους λογαριασμούς, θα έχουμε ελεύθερα στη διάθεσή σας πληροφορίες με ένα ή περισσότερους από τους εξής τρόπους: αφίσες, ανακοινώσεις ή/και φυλλάδια μέσα στα καταστήματά μας, διαφημίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσωπικές γνωστοποιήσεις, τηλεφωνική επικοινωνία, διαδίκτυο ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα Όταν μας το ζητήσετε, θα σας γνωστοποιούμε τα επιτόκια που ισχύουν για τους λογαριασμούς σας, τη βάση πάνω στην οποία υπολογίζονται οι τόκοι και πότε αυτοί πιστώνονται στους λογαριασμούς σας Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στη βάση υπολογισμού των επιτοκίων που θα έχουν άμεση ισχύ θα δημοσιοποιούνται με ανακοινώσεις σε όλα τα καταστήματά μας, ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή πάνω στις καταστάσεις λογαριασμών, ή με άλλα διαθέσιμα μέσα. 3.5 ΕΠΙΤΑΓΕΣ Θα σας παρέχουμε επεξηγήσεις που αφορούν: (α) πως και πότε μπορείτε να σταματήσετε μια επιταγή (β) πότε μπορεί να γίνει ανάληψη χρημάτων που προέρχονται από κατάθεση επιταγών (γ) τη διαδικασία χειρισμού της επιταγής με βάση τα συστατικά της στοιχεία Για ακύρωση επιταγής ισχύουν τα γραφόμενα στην παράγραφο 8.8 πιο κάτω Η έκδοση ακάλυπτης επιταγής ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την καταχώρησή σας στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ), η οποία συνεπάγεται: (α) την παγοποίηση όλων των τρεχούμενων λογαριασμών που τηρείτε στο όνομά σας σε οποιαδήποτε τράπεζα (β) την υποχρέωσή σας για επιστροφή, εντός δέκα ημερών, όλων των αχρησιμοποίητων εντύπων επιταγών (γ) κατά τη διάρκεια ισχύος της καταχώρησής σας στο ΚΑΠ, δεν θα σας επιτρέπεται να ανοίξετε οποιοδήποτε τρεχούμενο λογαριασμό με δυνατότητα έκδοσης επιταγών. 4 Παραχώρηση Πιστωτικής Διευκόλυνσης 4.1 Στα διαφημιστικά έντυπα προώθησης εργασιών, θα σας πληροφορούμε ότι όλες οι αιτήσεις για παροχή πίστωσης θα υπόκεινται σε αξιολόγηση Κατά την αξιολόγηση θα λαμβάνουμε υπόψη πληροφορίες που δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) προηγούμενη πείρα και γνώση της οικονομικής σας κατάστασης που αποκτήθηκε από μεταξύ μας συναλλαγές στο παρελθόν DV/MC/Let0214(C) 8

9 (β) πληροφορίες από εσάς, από άλλες τράπεζες ή από Οίκους Πιστοληπτικής Ικανότητας (γ) ειδική βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας (δ) ικανότητα αποπληρωμής (ε) την προσφερόμενη εξασφάλιση (στ) τον τρόπο που στο παρελθόν χειριστήκατε τις οικονομικές σας δοσοληψίες με εμάς. 4.3 Θα εξετάζουμε με κατανόηση περιπτώσεις αιτήσεων για αντιμετώπιση δυσπραγίας. 4.4 Σε περίπτωση που προτείνετε εξασφάλιση από τρίτο πρόσωπο, ισχύουν τα γραφόμενα στην Παράγραφο Εξ Αποστάσεως Εμπορία και Παροχή Υπηρεσιών Πριν την ολοκλήρωση συμφωνίας που προέρχεται από εξ αποστάσεως εμπορία και παροχή υπηρεσιών, θα σας ενημερώνουμε, μεταξύ άλλων, αναφορικά με το προϊόν, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, το κόστος και το δικαίωμα υπαναχώρησης που έχετε. 6 Υπηρεσίες Ξένου Συναλλάγματος και Διασυνοριακές Πληρωμές 6.1 Θα σας δίδουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές και τα δικαιώματα για πράξεις ξένου συναλλάγματος ή, όταν τούτο δεν είναι δυνατό, τη βάση πάνω στην οποία αυτά θα υπολογίζονται. 6.2 Θα σας δίδουμε λεπτομέρειες όταν επιθυμείτε να εμβάσετε χρήματα στο εξωτερικό, σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Στις λεπτομέρειες αυτές θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον: (α) (β) (γ) βασική περιγραφή των σχετικών υπηρεσιών και ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατό αυτές να χρησιμοποιηθούν πληροφορίες σε ότι αφορά το χρόνο που απαιτείται συνήθως να φθάσουν στον προορισμό τους χρήματα που εμβάζετε. Αν δεν μπορεί να δοθεί ακριβής ημερομηνία, τότε θα σας αναφέρεται η αργότερη πιθανή ημερομηνία που αναμένεται να φθάσουν τα χρήματα στον προορισμό τους και που θα είναι στη διάθεση του δικαιούχου λεπτομέρειες σχετικά με τις προμήθειες και άλλα δικαιώματα τα οποία είναι πληρωτέα σε εμάς από εσάς όπως και δικαιώματα ανταποκριτών. DV/MC/Let0214(C) 9

10 6.3 Σε περίπτωση που έχετε ερωτήματα για κάποιο έμβασμα που αναμένετε από το εξωτερικό, θα σας εφοδιάζουμε με λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους που αφορούν την υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβανομένων και των πιο κάτω: (α) (β) (γ) την αξία που θα εφαρμοσθεί πως και πότε τα χρήματα που θα ληφθούν θα μπορούν να τεθούν στη διάθεσή σας την τιμή του συναλλάγματος και τα δικαιώματα που θα ληφθούν στην περίπτωση μετατροπής σε άλλο νόμισμα 6.4 Σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο αναφορικά με διασυνοριακά εμβάσματα για ποσά μέχρι ευρώ (και δεν μείνετε ικανοποιημένοι από το χειρισμό παραπόνων από εμάς βλ. Παράγραφος 11) θα μπορείτε να προωθήσετε το θέμα στην Επιτροπή Διαχείρισης Παράπονων για Διασυνοριακά Εμβάσματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής. 7 Κάρτες 7.1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Για το άνοιγμα λογαριασμού οποιουδήποτε είδους κάρτας θα ακολουθούμε τις συνήθεις διαδικασίες για άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού όπως περιγράφονται στις παραγράφους 3.1 και Κατά το άνοιγμα του λογαριασμού κάρτας θα σας παρέχουμε γραπτούς όρους και προϋποθέσεις σε απλή γλώσσα και θα δίδουμε μια ακριβή περιγραφή της μεταξύ μας σχέσης Σε περίπτωση που θα τροποποιήσουμε τους όρους, θα σας παρέχουμε τουλάχιστον ενός μηνός προειδοποίηση. Στην περίοδο αυτή θα έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε. Εάν αυτό δεν γίνει τότε θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τους όρους Θα εκδίδουμε νέες κάρτες μόνο μετά από δική σας αίτηση. Η αντικατάσταση ή ανανέωση μπορεί να γίνει και χωρίς οποιαδήποτε αίτηση Θα σας εκδίδουμε προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης (PIN) χωριστά από τις κάρτες. Δεν θα αποκαλύπτουμε σε κανένα άλλο άτομο τον αριθμό αυτό. 7.2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Για την έκδοση πιστωτικής κάρτας ισχύουν και τα γραφόμενα της Παραγράφου Όταν κάνετε αίτηση για έκδοση πιστωτικής κάρτας, θα σας εξηγήσουμε πως να τη χρησιμοποιείτε και θα σας δώσουμε τους όρους χρήσης Κάτω υπό κάποιες περιστάσεις θα μπορούμε να μειώνουμε το όριό σας Θα σας στέλλουμε μηνιαία κατάσταση λογαριασμού για την κίνηση της κάρτας σας, εκτός εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει μηδενικό υπόλοιπο. Η κατάσταση αυτή θα DV/MC/Let0214(C) 10

11 περιέχει πληροφορίες αναφορικά με τις συναλλαγές σας από την τελευταία κατάσταση, τα επιτόκια και το ποσό της ελάχιστης αποπληρωμής Θα σας κοινοποιούμε τις αλλαγές στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς ή στον ημερήσιο τύπο Θα σας πληροφορούμε για τη συχνότητα με την οποία θα πρέπει να πληρώσετε και για τη χρονική περίοδο στην οποία θα πρέπει να γίνει η πληρωμή. 8 Ασφάλεια, Προστασία και Ευθύνη 8.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Θα λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των λογαριασμών σας, για την οποία απαιτείται και η δική σας συνεργασία και συμβολή. Η προστασία του βιβλιαρίου επιταγών, του βιβλιαρίου ταμιευτηρίου, των καρτών, του ηλεκτρονικού πορτοφολιού, των προσωπικών αριθμών αναγνώρισης (PIN), των κωδικών και γενικά όλων των πληροφοριών ασφαλείας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των λογαριασμών σας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως ακολουθείτε τις πιο κάτω συμβουλές: Παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή του ονόματός σας και των στοιχείων επικοινωνίας μαζί σας ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που έχουν δοθεί σε εμάς κατά το άνοιγμα του λογαριασμού σας Είναι σημαντικό να ελέγχετε τις μηνιαίες καταστάσεις λογαριασμών που σας αποστέλλουμε όπως και τις καταχωρίσεις στο βιβλιάριο του ταμιευτηρίου. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο λάθος, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα και όχι εκτός του χρονικού διαστήματος που δυνατόν να προβλέπουν οι μεταξύ μας συμφωνίες Σε περίπτωση που χρειαστεί να διερευνήσουμε μια συναλλαγή στο λογαριασμό σας, θα πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας και εάν χρειαστεί με την αστυνομία Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση που το βιβλιάριο επιταγών, το βιβλιάριο ταμιευτηρίου, το PIN, κάποιος κωδικός ή η κάρτα σας έχει χαθεί ή έχει κλαπεί Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε τηλεφωνικώς στους αριθμούς και διευθύνσεις που θα σας δώσουμε και ακολούθως γραπτώς, εάν τούτο προνοείται στις μεταξύ μας συμφωνίες Η ειδοποίηση ισχύει από την ημερομηνία λήψης της. Όταν η ειδοποίηση δίδεται προφορικώς, θεωρείται ότι δεν ισχύει αν δεν επιβεβαιωθεί γραπτώς εντός επτά ημερών, εάν τούτο απαιτείται από τη μεταξύ μας συμφωνία. 8.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΤΩΝ Πρέπει να μας ειδοποιείτε το συντομότερο δυνατό μόλις διαπιστώσετε ότι η κάρτα σας έχει κλαπεί ή χαθεί ή κάποιος δυνατό να έχει μάθει το PIN σας. DV/MC/Let0214(C) 11

12 8.2.2 Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε τηλεφωνικώς στους αριθμούς και διευθύνσεις που θα σας δώσουμε και ακολούθως γραπτώς, εάν τούτο προνοείται στις μεταξύ μας συμφωνίες. Ισχύουν επίσης τα γραφόμενα της παραγράφου Θα σας πληροφορούμε και θα σας θυμίζουμε τακτικά με τις καταστάσεις λογαριασμών αλλά και με άλλα μέσα για τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου που θα μπορείτε να ειδοποιείτε για την απώλεια της κάρτας σας ή τη χρήση του PIN από τρίτο πρόσωπο Θα σας πληροφορούμε, ότι αν μας το ζητήσετε πιθανώς να αποδεχόμαστε ειδοποίηση για την απώλεια της κάρτας μέσω οργανισμού ειδοποίησης καρτών ή άλλου τρίτου προσώπου Μόλις μας ειδοποιήσετε θα ενεργούμε αμέσως για να εμποδίσουμε τη συνέχιση χρησιμοποίησης της κάρτας και του PIN, όπου αυτό είναι δυνατό. 8.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ PIN Μην επιτρέπετε σε κανένα να χρησιμοποιεί την κάρτα σας ή το PIN σας ή άλλες πληροφορίες ασφαλείας Καταστρέφετε το σημείωμα το οποίο αναγράφει το PIN σας μόλις το λάβετε Μην αναγράφετε πουθενά το PIN σας Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως σε περίπτωση το PIN σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ασφαλείας περιέλθει σε γνώση τρίτου. Ισχύουν επίσης τα γραφόμενα των παραγράφων και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Όταν εκδίδετε επιταγή, να αναγράφετε ξεκάθαρα το όνομα του δικαιούχου, χωρίς άλλα στοιχεία σχετικά με το άτομο αυτό, ειδικά όταν στέλνετε την επιταγή με ταχυδρομείο Όταν εκδίδετε επιταγή, θα πρέπει να τραβάτε γραμμή στον αχρησιμοποίητο χώρο, έτσι ώστε να μην μπορεί μη εξουσιοδοτημένο άτομο να προσθέσει άλλο όνομα ή άλλο χρηματικό πόσό. 8.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ON-LINE BANKING Χρησιμοποιείτε καινούρια και κατάλληλα λογισμικά συστήματα (όπως anti-virus, spyware software και personal firewall) Τηρείτε ασφαλείς και μην αποκαλύπτετε τους μυστικούς κωδικούς σας Μην απαντάτε σε s που σας ζητούν να αποκαλύψετε τους κωδικούς σας ή οποιεσδήποτε μυστικές σας πληροφορίες. Ούτε εμείς, ούτε η αστυνομία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας αποκαλύψετε μυστικές πληροφορίες μέσω ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Γενικά μην ανοίγετε s από αγνώστους. 8.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΥ DV/MC/Let0214(C) 12

13 Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι το ίδιο με μετρητά στο πορτοφόλι σας και θα πρέπει να το προσέχετε ως μετρητά. Εάν το χάσετε ή εάν κλαπεί είναι σαν να χάνετε μετρητά. 8.7 ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (π.χ. κάρτες, ηλεκτρονικό πορτοφόλι προπληρωμένη κάρτα) Θα αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου τις ζημιές, υπό την επιφύλαξη του 8.7.3: (α) (β) (γ) στην περίπτωση που το μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής έχει χρησιμοποιηθεί παράνομα πριν περιέλθει στην κατοχή σας ή υπό τον έλεγχό σας για όλες τις συναλλαγές που έγιναν χωρίς την έγκρισή σας μετά που ειδοποιηθήκαμε για το γεγονός ότι το μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής έχει κλαπεί ή χαθεί ή ότι κάποιος άλλος γνωρίζει ή πιθανό να γνωρίζει το PIN ή άλλους κωδικούς αν λάθη που έγιναν από τις μηχανές, ή τα άλλα συστήματα που εφαρμόζονται, σας έχουν προξενήσει άμεση ζημιά, εκτός αν το λάθος ήταν φανερό, ή σας έχει γνωστοποιηθεί με μήνυμα ή ειδοποίηση στην οθόνη (δ) για όλες τις συναλλαγές που δεν έγιναν με την έγκρισή σας και το μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής δεν είχε κλαπεί ή χαθεί (ε) σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποίησε χωρίς την έγκρισή σας τις πληροφορίες του μέσου ηλεκτρονικής πληρωμής, σε συναλλαγή που δεν απαιτείτο η παρουσία σας Η ευθύνη μας θα περιορίζεται στα ποσά εκείνα που λανθασμένα έχουν χρεωθεί στους λογαριασμούς σας και σε οποιουσδήποτε τόκους και άλλα έξοδα πάνω στα ποσά αυτά Ζημιές που προκύπτουν λόγω χρήσης του μέσου ηλεκτρονικής πληρωμής από τρίτο πρόσωπο πριν ειδοποιηθούμε για την απώλεια ή κλοπή του, ή για το γεγονός ότι τρίτο πρόσωπο γνωρίζει το PIN ή άλλο κωδικό σας, θα σας βαρύνουν μέχρι του ποσού 170 ευρώ. Θα είστε όμως υπεύθυνοι για όλες τις ζημιές αν ενεργήσετε με δόλο ή με βαριά αμέλεια. 8.8 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Για να ακυρώσετε επιταγή, πάγια εντολή (standing order) ή εντολή άμεσης χρέωσης (direct debit) θα πρέπει να μας ενημερώσετε καταλλήλως Για να ακυρώσετε εντολή πληρωμής, η οποία δεν έχει εκτελεσθεί, θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς Σε περίπτωση που δεν δώσετε επαρκή προειδοποίηση για την απόφασή σας να ακυρώσετε την πληρωμή, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να την ακυρώσουμε Σε περίπτωση που έχετε δώσει εντολή πληρωμής με μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής, δεν μπορείτε να ανακαλέσετε την πληρωμή, εκτός εάν το ποσό δεν είχε προσδιορισθεί όταν δόθηκε η εντολή. DV/MC/Let0214(C) 13

14 8.9 ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Οι τραπεζικές κάρτες αποτελούν ιδιοκτησία της τράπεζας που τις εξέδωσε και ως εκ τούτου έχουμε το δικαίωμα να τις ακυρώσουμε και να τις ανακαλέσουμε οποτεδήποτε επιθυμούμε χωρίς να έχουμε νομική υποχρέωση να σας δώσουμε εξηγήσεις. Παρόλα αυτά, είθισται όπως σας ενημερώνουμε για το λόγο ακύρωσης ή ανάκλησης της κάρτας σας Μπορείτε να ακυρώσετε την κάρτα σας, αφού πρώτα το δηλώσετε γραπτώς σε εμάς και μας επιστρέψετε την κάρτα αμέσως Σε περίπτωση ακύρωσης της κάρτας, έχετε ευθύνη για όλες τις πράξεις που έχετε διενεργήσει μέχρι την ημερομηνία ακύρωσης της κάρτας αλλά και για τυχόν άλλες οφειλές, που πηγάζουν από τη χρήση της κάρτας σας εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από την εκδότρια τράπεζα. 9 Τραπεζικό Απόρρητο και Προσωπικά Δεδομένα 9.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ Κατά την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ μας, θα σας ενημερώνουμε για τις πρόνοιες του Νόμου και θα σας ζητούμε να υπογράψετε ρήτρα συγκατάθεσης για σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων Θα τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε αρχείο σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και θα λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης (διόρθωσης, διαγραφής, κλειδώματος) και αντίρρησης αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε. 9.2 ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΛΑΤΕΣ Θα είμαστε αυστηρά εχέμυθοι σε ότι αφορά τις υποθέσεις σας (ακόμα και μετά τη διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας) και δε θα αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες για τους λογαριασμούς, τα ονόματα και τις διευθύνσεις σας σε τρίτα πρόσωπα, εκτός στις περιπτώσεις που τούτο απαιτείται για τη διενέργεια συναλλαγής που εσείς το απαιτήσατε Έχουμε όμως το δικαίωμα/υποχρέωση βάσει της Νομοθεσίας να αποκαλύπτουμε πληροφορίες στις εξής περιπτώσεις: (α) (β) (γ) όταν εσείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί σας παρέχετε γραπτή συγκατάθεση για το σκοπό αυτό ή αν κηρυχτείτε σε πτώχευση ή έχει εγερθεί δικαστική διαδικασία μεταξύ εμάς και εσάς ή του εγγυητή σας αναφορικά με το λογαριασμό σας ή DV/MC/Let0214(C) 14

15 (δ) οι πληροφορίες παρέχονται στην αστυνομία δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή σε δημόσιο λειτουργό που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος από το σχετικό Νόμο να λάβει τις πληροφορίες αυτές ή σε δικαστήριο κατά τη δίωξη ή εκδίκαση ποινικού αδικήματος δυνάμει του σχετικού Νόμου ή (ε) μας έχει επιδοθεί δικαστικό διάταγμα κατάσχεσης χρημάτων που βρίσκονται σε πίστη του λογαριασμού σας ή (στ) οι πληροφορίες απαιτούνται από συνάδελφο που εργοδοτείται από εμάς ή τη μητρική μας εταιρεία ή θυγατρική μας εταιρεία ή της μητρικής της εταιρείας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (και για λόγο συμβατό για τους σκοπούς για τους οποίους είχαν δοθεί), ή απαιτούνται από εγκεκριμένο ελεγκτή ή νομικό σύμβουλό μας. (ζ) (η) (θ) οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση του αξιόχρεού σας αναφορικά ή σε σχέση με καλόπιστη (bona fide) εμπορική πράξη ή μέλλουσα εμπορική πράξη εφόσον οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι γενικής φύσης και σε καμία περίπτωση δε σχετίζονται με στοιχεία λογαριασμού συγκεκριμένου πελάτη ή οι πληροφορίες παρέχονται για σκοπούς τήρησης και λειτουργίας του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών ή η παροχή των πληροφοριών επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για λόγους προστασίας των συμφερόντων μας. 10 Εγγυήσεις και άλλοι Τύποι Εξασφαλίσεων από Τρίτους 10.1 Στις περιπτώσεις που προτείνετε εξασφάλιση από τρίτο πρόσωπο τότε: α) θα παραδίδουμε στο πρόσωπο αυτό έγγραφο που θα περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την πιστωτική σας διευκόλυνση (π.χ. ποσό δανείου, επιτόκιο, δόσεις, τρόπος και χρόνος αποπληρωμής, τυχόν συνεγγυητές, τόκο υπερημερίας) και γραπτή σας δήλωση αναφορικά με την περιουσιακή σας κατάσταση β) θα το πληροφορούμε κατά πόσο η εγγύηση ή εξασφάλιση που παρέχει θα είναι απεριόριστη σε ότι αφορά το ποσό ή αν δεν είναι έτσι θα το πληροφορούμε το ανώτατο όριο της ευθύνης του γ) θα το πληροφορούμε, ότι με την εγγύηση ή την εξασφάλιση που παρέχει δυνατόν να καταστεί αυτός/ή υπεύθυνος/η όπως ακριβώς ο πρωτοφειλέτης και ότι με το να παρέχει την εγγύηση ή εξασφάλιση μαζί με άλλους σαν αλληλέγγυος εγγυητής μπορεί να καταστεί μόνος/η του/της υπεύθυνος/η για ολόκληρη την υποχρεώση δ) θα το πληροφορούμε, ότι αυτός/ή καλόν είναι να ζητήσει ανεξάρτητη νομική συμβουλή, πριν υπογράψει σαν εγγυητής/τρια ή δώσει εξασφάλιση για υποχρεώσεις τρίτων. DV/MC/Let0214(C) 15

16 10.2 Σε περίπτωση ύπαρξης καθυστερημένων δόσεων, ή αθέτησης οποιασδήποτε άλλης υπόσχεσης ή υποχρέωσής σας, ή σε περίπτωση άρσης ή μεταβολής οποιασδήποτε επιβάρυνσης επί της περιουσίας σας για σκοπούς συγκεκριμένου δανείου, τότε θα πληροφορούμε για αυτά τους εγγυητές. 11 Χειρισμός Παραπόνων Πελατών 11.1 Αναφορικά με τυχόν παράπονα, θα έχουμε εσωτερικές διαδικασίες που θα διασφαλίζουν: (α) (β) (γ) (δ) απλό και εύκολο μηχανισμό για την υποβολή παραπόνων πρόθυμη και άμεση διερεύνηση των παραπόνων δίκαιο χειρισμό των παραπόνων δικαίωμα και τρόπο αναφοράς σε ιεραρχικά ανώτερο προσωπικό μας, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι το παράπονό σας δεν έτυχε ικανοποιητικής αντιμετώπισης και χειρισμού Θα σας πληροφορούμε για την ύπαρξη του μηχανισμού παραπόνων και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται Θα φροντίζουμε ώστε όλο το προσωπικό μας, και ειδικά το προσωπικό που συναλλάσσεται απ ευθείας με εσάς, να είναι πλήρως ενήμερο για τις διαδικασίες παραπόνων και να είναι ικανό να σας κατατοπίζει για τις λεπτομέρειες τους με ορθό και σαφή τρόπο. Σημείωση: Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αυτού του Κώδικα και των προνοιών των μεταξύ μας συμφωνιών, τότε θα υπερισχύουν οι μεταξύ μας συμφωνίες. DV/MC/Let0214(C) 16

17 Γλωσσάριο Ακάλυπτη Επιταγή Επιταγή η οποία, κατά ή μετά την ημερομηνία που κατέστη πληρωτέα, παρουσιάζεται στην τράπεζα του εκδότη της για πληρωμή και επιστρέφεται απλήρωτη, εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων στο λογαριασμό του εκδότη ή κλείσιμο του λογαριασμού και παραμένει απλήρωτη για περίοδο δεκαπέντε ημερών από την παρουσίασή της. Αυτόματη Ταμιακή Μηχανή (ΑΤΜ) Μια αυτόματη μηχανή από την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας για ανάληψη και κατάθεση μετρητών, έκδοση καταστάσεων λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων, πληρωμές λογαριασμών και για άλλες υπηρεσίες. Διασυνοριακές Πληρωμές Η μεταφορά χρημάτων ή οτιδήποτε άλλου που αντιπροσωπεύει νομισματική αξία από και προς την Κύπρο. Εγγύηση Επιταγή Δέσμευση κάποιου ατόμου («εγγυητής») να προβεί σε πληρωμή οφειλών τρίτου σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν τιμήσει τις υποχρεώσεις του προς το δανειστή. Είναι γραπτή εντολή με υπογραφή, με την οποία ο εκδότης της διατάζει την τράπεζά του να πληρώσει, με την παρουσίασή της, ένα συγκεκριμένο ποσό σε συγκεκριμένο νόμισμα από συγκεκριμένο λογαριασμό του σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Εξ Αποστάσεως Εμπορία και Παροχή Υπηρεσιών Εμπορία και παροχή υπηρεσιών που γίνεται χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία της τράπεζας και εσάς. Εξασφάλιση Περιλαμβάνει υποθήκες, επιβαρύνσεις και ενεχυριάσεις αξιών και αντικειμένων κλπ, που δυνατό να απαιτήσει η τράπεζα για τη χορήγηση κάποιας πιστωτικής διευκόλυνσης. Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι Προπληρωμένη Κάρτα Κάρτα η οποία έχει πραγματική αξία υπό τη μορφή ηλεκτρονικού χρήματος και την οποία πληρώνετε από πριν. Κάποιες κάρτες μπορούν να επαναφορτιστούν με πιο πολλά ποσά και να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Κάρτα Γενικός όρος που αναφέρεται σε όλες τις πλαστικές κάρτες, με τις οποίες ο πελάτης μπορεί πληρώσει ένα προϊόν ή υπηρεσία ή να προβεί σε ανάληψη μετρητών στην Κύπρο και το εξωτερικό. Σε αυτόν τον Κώδικα, ο όρος περιλαμβάνει χρεωστικές, πιστωτικές και cash κάρτες. Δεν περιλαμβάνει ηλεκτρονικό πορτοφόλι προπληρωμένη κάρτα. Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών Αρχείο που τηρεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στο οποίο καταχωρούνται στοιχεία για εκδότες ακάλυπτων επιταγών. DV/MC/Let0214(C) 17

18 Κωδικός Σειρά γραμμάτων και/ή αριθμών, με την οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες on-line banking. Μέσο Ηλεκτρονικής Πληρωμής Στον Κώδικα αυτό περιλαμβάνει κάρτες και ηλεκτρονικό πορτοφόλι προπληρωμένη κάρτα. Πιστωτική Διευκόλυνση Μπορεί να δοθεί υπό μορφή δανείου, πιστωτικής κάρτας ή παρατραβήγματος (ορίου). Πιστωτική Κάρτα Κάρτα που σας επιτρέπει να προβείτε σε πληρωμές και σε ανάληψη μετρητών στην Κύπρο και το εξωτερικό μέχρι ένα συμφωνημένο όριο πίστωσης. Τα ποσά δεν αφαιρούνται απευθείας από το λογαριασμό σας. Μπορείτε να πληρώστε την παρεχόμενη πίστωση με μια πληρωμή ή περισσότερες μέχρι μια καθορισμένη ημερομηνία, με τόκο, με βάση τη μεταξύ μας συμφωνία. Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN) Ένας εμπιστευτικός αριθμός, ο οποίος σας επιτρέπει να προβείτε σε κάποια αγορά, ανάληψη μετρητών και χρήση άλλων υπηρεσιών από ATM. Τρεχούμενος Λογαριασμός Λογαριασμός, ο οποίος σάς παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης χρημάτων χωρίς προειδοποίηση, τη δυνατότητα κατάθεσης μετρητών, επιταγών και εμβασμάτων και τη δυνατότητα παρατραβήγματος. Μαζί με το λογαριασμό μπορεί να εκδοθεί βιβλιάριο επιταγών και χρεωστική κάρτα για άμεση πρόσβαση στο λογαριασμό σας από ΑΤΜ. Στο λογαριασμό μπορούν να δοθούν επίσης οδηγίες αυτόματης πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Υδατοπρομήθεια) ή άλλων τακτικών πληρωμών. Υπηρεσίες Ξένου Συναλλάγματος Στον Κώδικα αυτό περιλαμβάνονται αγοραπωλησίες ξένου συναλλάγματος, διενέργεια πληρωμών σε ξένο συνάλλαγμα, αγοραπωλησίες χαρτονομισμάτων και επιταγών σε ξένο συνάλλαγμα και εμβάσματα στο εξωτερικό. Φυσικό Πρόσωπο Άτομο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν έχουν σχέση με την εμπορική ή επαγγελματική του δραστηριότητα. Χρεωστική Κάρτα Κάρτα που σας επιτρέπει να προβείτε σε πληρωμές και σε ανάληψη μετρητών στην Κύπρο και το εξωτερικό μέχρι το διαθέσιμο ποσό του λογαριασμού σας. Τα ποσά αφαιρούνται απευθείας από το λογαριασμό σας. DV/MC/Let0214(C) 18

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία)

10,00 (10 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία) Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών Β. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1. Δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 1/9 ηµόσιας Χρήσης ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα (SWIFT) Φοιτητικά ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόμενα εμβάσματα Σε ξένο νόμισμα Φοιτητικά Συναλλαγματική Προµήθεια : (α) Μέχρι 34.000 : 0,5%, Ελάχιστο 5 (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα ιεκπεραίωσης

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ ΛΤ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 15/12/2015 ΕΞΟ Α ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ: άνεια Τακτής Προθεσμίας: Με Υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σμο τρίτου Μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό Όταν ο δικαούχος των δυο λ/σμων είναι το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών (IBUs) Με ισχύ από 16/1/2017 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 5. E-BANKING

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10

N/A. Εμβάσματα SEPA 0,15% min 4 max 10 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα Διεκπεραίωσης : 4 Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Αλλα:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) ΤΕΛΙΚΟ (εγκριθέν) ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός 3. Ερμηνείες και πεδίο δράσης 4. Οι κύριες δεσμεύσεις των Τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Τράπεζα Κύπρου Bank of Cyprus ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ / ΑΝΕΙΑ) Έξοδα Ετοιμασίας Συμβολαίων 40 75 80 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης Δεν υπάρχει κατώτατο όριο 2 Λειτουργικό κόστος λογ/σμού Δεν υπάρχει 3 Αντίγραφο λογ/σμού Δωρεάν ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ 4 Ελάχιστο ποσό αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/την αιτητή/τρια (1) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Απρίλιος 2002 (Ενσωµατώνονται οι τροποποιήσεις ηµεροµηνίας 28.5.2003)

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό θέμα - για κάθε χρήστη, καθώς και για την paysafecard. Οι αναφορές για περιστατικά απάτης κλονίζουν πολλούς πελάτες. Με το παρόν Δελτίο Ασφάλειας, θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα