Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Απόφαση 49Β/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Ψήφιση πιστώσεως για πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών. Στο Μεγάλο Χωριό Τήλου και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 10 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ αριθ. 520 και από Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του δήμου και επιδόθηκε στον καθένα σύμβουλο με αποδεικτικό σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, παρουσία του Δημάρχου Αναστασίου Αλιφέρη. Παρόντες1) Μορφωπός Νικήτας 2) Οικονόμου Αντώνιος 3) Κουμπανιός Παντελής 4) Καμμά-Αλειφέρη Μαρία 5) Σακελλάρης Κων?νος 6) Χριστοφής Ηλίας 7) Χατζηφούντας Μιχαήλ 8) Χαραλαμπάκης Νικόλαος 9) Λαρδόπουλος Πέτρος 10) Λογοθέτης Νικόλαος Απόντες1) Κυπραίος Μιχαήλ 2) Καμμάς Ιωάννης (Ρόκος) 3) Χριστοφίδης Μιχαήλ,οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα. Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Χωριού Καμμά Ειρήνη Μαρία Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίων Σακελλαρίδης Τιμολέων Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αττιτή Σεβαστή- υπάλληλος του Δήμου μας για την τήρηση των πρακτικών. Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 11 ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στον Δήμο και τα οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, παρίσταται ανάγκη ψήφισης πιστώσεων για πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών ανά κατηγορία ως εξής: 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑ α) Στον Ανδρέα Κάππο & Υιό ΟΕ-Τζάμια, κρύσταλλα, με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 291/ ποσού 452,00 και Νο 733/ ποσού 20,34 ) το ποσό των 472,34 β) Στον Νικόλαο Λογοθέτη-οικοδομικά υλικά με έδρα το Μεγ. Χωριό Τήλου (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 59/ ) το ποσό των 689,30 γ) Στους Αφούς ΙΣΚΑ ΟΕ-οικοδομικά υλικά με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 382/ ποσού 14,96 και Νο 377/ ποσού 402,42 ) το συνολικό ποσό των 417,08 δ) Στον Άρχοντα Σαμαρτζή ΑΕ Εμπόριο οικοδομών και μονοτικών υλικών με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 136/ ποσού 2.135,70, Νο 135/ ποσού 713,03, Νο 134/ ποσού 2.135,70, Νο 387/ ποσού 2.456,62, Νο 385/ ποσού 1.941,34, Νο 386/ ποσού 3.051,00 και Νο 388/ ποσού 2.542,50 ) το συνολικό ποσό των14 975,89 ε) Στον Κυριάκο Κωνσταντάκη οικοδομικά υλικά με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 28/ ποσού 2.832,14 και Νο 29/ ποσού 2.832,14 ) το ποσό των 5.664,28 στ) στον Ευάγγελο Λακιώτη Ανώνυμη Εμπορική & Οικοδομική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Δελ. Αποστολής Νο 23913/ ) το ποσό των 110,74 ήτοι Γενικό Σύνολο ,63 1

2 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑ α) Στον Σταύρο Πηδιάκη Εμπορία κλιματιστικών με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 137/ ) το ποσό των 1.863,71, β) Στους Π. Τρομπέτα-Δ. Σπηλιώτη-Δ. Κούτσουλα & ΣΙΑ ΟΕ Ψυκτικά Μηχ/τα με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστ. Τιμολόγιο Νο 6465/ ) το ποσό των 206,99 γ) Στην Ειρήνη Χ Χαραλαμπάκη Ηλεκτρικά είδη με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 340/ ποσού 290,00, Νο 397/ ποσού 280,00 )το ποσό των 570,00. δ) Στον Ασημακόπουλο ΕΠΕ εισαγωγή κλιματιστικών εμπορευμάτων με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 10441/ ) το ποσό των 623,52 ήτοι Γεν. Σύνολο 3.624,22 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ (ΚΑ ) α) Στην ISONET AE Συστήματα Πληροφορικής με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 1/8-7-03)το ποσό των 1.889,40 β) Στον Ιωάννη Ζουμπουρλή-Computers Service με έδρα την Ρόδο (Δελ.Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 160/ ποσού 40,40, Νο 685/ ποσού 15,00, Νο 165/ ποσού 81,20 ) το συνολικό ποσό των γ) ALFA WARE Πληροφορική ΑΕ-Προγράμματα Η/Υ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 500/ ποσού 1820,70, Νο 189/ ποσού 1820,70 και Νο 188/ ποσού 476,00 ) το συνολικό ποσό των 4.117,40 δ) Στον Αλεξανδράκη Ανδρέα & ΣΙΑ ΟΕ-Αναλώσιμα Είδη Γραφείου με έδρα την Ρόδο (Δελ.Αποστ.-Τιμολόγιο Νο 22945/ ποσού 90,85, Νο 23559/ ποσού 145,00, Νο 23747/ ποσού 100,92, Νο 23555/ ποσού 40,50, Νο 23599/ ποσού 113,68, Νο 23585/ ποσού 64,96, Νο 23622/ ποσού 53,36, το συνολικό ποσό των 568,77 ε) Στους Π. Σύστεμς Ιντερνάσιοναλ ΑΕΒΕΑ- Εφαρμογές Λογισμικού με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 1014/ ) το ποσό των 241,90 στ) Στην Icamsoft ΕΠΕ-Συστήματα Πληροφορικής με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 800/ ) το ποσό των 1.158,25 ζ) Στην Omnisys Technologies ΕΠΕ Λογιστικά Προγράμματα με έδρα την Ρόδο(Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 99/ ποσού 79,10, Νο 146/ ποσού 108,99 και Νο 48/ ποσού 67,80 ) το ποσό των 255,89 η) Στην Multirama ΑΕΒΕ- Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη (Απόδειξη Νο 6987/1-7-02) το ποσό των 49,60 θ)στην MLS Πληροφορική ΑΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη (Δελτ.Αποστολής Τιμολόγιο Νο 726/1-8-03) το ποσό των 75,65 ι) Στην DELL COMPUTER HELLAS AE- Εμπορία Η/Υ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 1273/ ) το ποσό των 1.759,83 ια) Στο Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Δελτ. Αποστολής Νο 37905/ ) το ποσό των 117,52, Νο / ,62 ) το συνολικό ποσό των 1.650,14 2

3 ιβ) Στον Νικόλαο Δανελλάκη-μηχανογραφική υποστήριξη με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 130/ ) το ποσό των 1.500,00 ιγ) Στον Δημήτριο Δανιλούλη-Προϊόντα Πληροφορικής με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 1953/ ) το ποσό των 300,001 ιδ) στον ΟΤΕ Α.Ε. (Τιμολόγιο Δελτ. Αποστολής Νο 1060/ ) το ποσό των 61,63 ιε) στους Γ. Ατσικνούδα Μ. Τσαβαρή ΟΕ- Εμπόριο Η/Υ με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Δελ. Αποστολής Νο 96/ ) το ποσό των 994,75. Ιστ) Στην Σεβαστή Σπάρταλη-Σύμβουλος Προγραμμάτων Η/Υ-με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Νο 19/ ) ποσού 1.740,00 ήτοι Γενικό Σύνολο ,11 4) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ 8117,004) α) Στον Μιχάλη Στατιάδη-Ηλεκτρολόγο (Απόδειξη Νο 1/7-9-04) το ποσό των 300,00 β) Στους Αφούς Τσάφη ΟΕ-Ανθοπωλείο με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 1382/ ) το ποσό των 300,00 γ) Στον Δημήτριο Γεωργαλλίδη Υπ. Εκτέλεσης Μουσικών Έργων με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 3/ ) το ποσό των 660,31 δ) Στον Ελευθέριο Κ. Παγκοζίδη-Καλλιτέχνη με έδρα την Αθήνα(Απόδειξη Νο 258/ ) το ποσό των 3.000,00 ε) Στον Ιωάννη Καλούδη Μουσικό με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 92/ ) το ποσό των 1.500,00 στ) Στην VONCK IVE-Διακοσμητικά Είδη με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 318/ ) το ποσό των 115,26 ζ) Στον Μιχαήλ Αλεξόπουλο Φωτογραφικά είδη με έδρα την Σύμη (Τιμολόγιο Νο 9/ ) το ποσό των 3.955,00 η) Στην Αδελφότητα Τηλίων «ΝΕΑ ΟΜΟΝΟΙΑ» με έδρα την Τήλο (Απόδειξη είσπραξης Νο 7/ ) το ποσό των 2.900,00 ι) Στην Δημοξυλουργική Δ.Ε.-Ξύλινες κατασκευές με έδρα την Δράμα (Τιμ. Νο 88/ ) το ποσό των 2.486,00 κ) Στον Κων/νο Μυρισιώτη Ξυλουργικές Εργασίες με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο-Δελτ.Αποστολής Νο 49/ ) το ποσό των 99,49 λ) στην Εταιρεία Θεάτρου ΑΛΚΑ ΖΑΡ Θίασος Ερμής με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Νο 11/ ) το ποσό των 7.380,00 ήτοι Γεν. Σύνολο ,06 5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΑ ) α) Στον Αντώνη Κουφού-Φωτογραφικά Είδη με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Δελτ. Αποστολής Νο 183/ ) το ποσό των 259,00 3

4 β) Στον Αντώνιο Θ. Κατσαμούνδη-PHOTOVIDEO με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 29/ ) το ποσό των 44,61 γ) Στους Β. Σακελλαρίδη & ΣΙΑ ΟΕ- Φωτογραφικά είδη με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 7404/ ποσού 80,58, Νο 6197/ ποσού 134,36, Νο 1197/ ποσού 80,61, Νο 2683/ ποσού 134,31, Νο 1329/ ποσού 40,31 ) το ποσό των 470,17 ήτοι Γενικό Σύνολο 774,68 6) ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΑ ) α) Στην Βενετία Χιωτάκη Δικηγόρο με έδρα την Ρόδο, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 1, το συνολικό ποσό των 3.539,18 β) Στον Γεώργιο Π. Ροδίτη Συμβολαιογράφο με έδρα την Ρόδο (διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 820/ ποσού 1.647,35 και Νο 821/ ποσού 3.710,04 το συνολικό ποσό των 5.357,39 που αφορούν την σύνταξη των υπ αριθ.32107/ και 32210/ Συμβολαίων Δανείου από το Τ.Π. & Δανείων. γ) Στον Στέφανο Α. Ντάλια Δικηγόρο με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 125/ ποσού 2.264,00, Νο 126/ ποσού 365,00, Νο 127/ ποσού 2.763,52, Νο 128/ ποσού 200,00, και Νο 129/ ποσού 350,00 ) το συνολικό ποσό των 5.942,52 δ) Στην Μαρία-Μαγδαλινή Δολιανίτη Δικηγόρο με έδρα την Αθήνα (Απόδειξη Νο 959/ ) το συνολικό ποσό των 250,00. ε) Στην Καραμάριου Παναγιώτα-Δικηγόρο με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 121/7-9-05) το ποσό των 1.740,00. ζ) Στην Σταμάτα Ασημακοπούλου Δικηγόρο με έδρα την Αθήνα (Απόδειξη Νο734/ ) το ποσό των 1313,00 Ε ήτοι Γενικό Σύνολο ,09 7) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΚΑ ) α) Στον Γεώργιο Παρασκευά Ανταλλακτικά Αυτ/των με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 245/ ποσού 395,54, Νο 194/ ποσού 745,00, Νο 181/ ποσού 115,00, Νο 331/8-06 ποσού 100,00 και Νο 514/ ποσού 65,00, Νο 469/ ποσού 45,00, Νο 7951/ ποσού 140,00 ) το συνολικό ποσό των 1.569,54 β) Στην ΑΒΟ-Beman ABEE- Αττική Βιομηχανία οχημάτων με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 186/ ) το ποσό των 440,30 γ) Στους Θωμά και Ιωάννη Καλλιγά ΑΕΒΕ Επισκευή Μηχ/των με έδρα την Ρόδο: (Τιμολόγιο Νο 8002/ ποσού 950,51, Νο 8254/ ποσού 302,11, Νο 8260/ ποσού 2.800,28, Νο 9719/ ποσού 3.390,00, Νο 7292/ ποσού 1.732,87, Νο 7605/ ποσού 824,90, Νο 7192/ ποσού 1.832,10, Νο 7666/ ποσού 734,50, Νο 7160/ ποσού 805,02, Νο 7864/ ποσού 515,12, Νο 8899/ ποσού 1.130,00, Νο 8326/ ποσού 122,90, Νο 7093/ ποσού 3.127,28, Νο 7447/ ποσού 683,14, Νο 7641/ ποσού 1.130,00, Νο 7711/ ποσού 1.002,82, Νο 10649/ ποσού 119,93 ) το συνολικό ποσό των ,48 δ) Στον Συμεωνίδη ΟΕ Ανταλλακτικά με έδρα τον Πλατύκαμπο Λάρισας (Τιμολόγιο Νο 13/ ποσού 565,00 και Νο 62/ ποσού 5.311,00,Τιμολόγιο Νο 8/ ποσό 452,00 Ευρω ) το συνολικό ποσό των 6.328,00 4

5 ε) Στο Γεώργιο Μαδώνη Γενικό Συνεργείο με έδρα τον Πειραιά (Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών Νο 14274/ ποσού 166,69, Νο 14541/ ποσού 72,60 ) το συνολικό ποσό των 239,20 στ) Στον Πέτρο Πετρόπουλο ΑΕΒΕ Μηχ/τα- κινητήρες με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο / ) το ποσό των 221,08 ζ) Στην ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ Εταιρεία Αυτ/των με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 2077/ ποσού 532,78, Νο 1063/ ποσού 200,35, Νο / ποσού 119,47 ) το συνολικό ποσό των 852,60 η) Στον Χρήστο Γαλάντη-Φανοποιείο Αυτ/των με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 925/7-5-04) το ποσό των 84,75 θ) Στον Νικόλαο Ποτσάκη Συνεργείο με έδρα την Ρόδο (Δελ. Αποστολής Τιμολόγιο (No 68/ ποσού 1.481,32, No 77/ ποσού 1.482,99 ) το συνολικό ποσό των 2.964,31 ι) Στον Στέφανο Ψαρομιχαλάκη Βαφέα Αυτ/των με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 406/6-5-04)το ποσό των 158,20 ια) Στον Μιχάλη Καλαφατά συνεργείο αυτ/των με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 1233/ ) το ποσό των 223,88. ιβ) Στον Αθανάσιο Δελήμπαση-Ταπετσαρίες Αυτ/των με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 44/ ποσού 92,89 ιγ) Στον Παύλο Κοντέλλη ΑΕΒΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 60/ ) το ποσό των 796,41 ιδ) Στην ΕΒΟΜΠΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Λεωφορεία Ανταλλακτικά με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 3295/ ποσού 94,17 και 3714/ ποσού 679,02 ) το συνολικό ποσό των773,19 ιε) Leon Engineering Βιομηχανική- Ζύγιση και Αυτοματισμός (Τιμολόγιο 573/ ) το ποσό των 64,90 ιστ) Στην ΕΞΤΡΑ ΑΕΒΕ Υποκατάστημα Γλυφάδας VOLVO με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 1248/ ποσού 1.290,36, Νο 3364/ ποσού 378,90 και Νο 288/ ποσού 911,46 ) το συνολικό ποσό των 2.580,72 ιζ) Στους Αφούς Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ-Αυτ/τα-Μηχ/τα, με έδρα την Αθήνα (Δελ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 196/ ποσού 3.424,46, No 295/ ποσού 178,50, No296/ ποσού ,35, No 207/ ποσού 847,58, No 211/ / ποσού 235,56 και No 212/ ποσού 1.761,25 ) το συνολικό ποσό των ,70 ιη) Στους Αφούς Παριανού ΟΕ-Επισκευές Σκαφών, με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 19/ ποσού 100,00 και No 331/ ποσού 205,00 )το συνολικό ποσό των 305,00. ήτοι Γεν. Σύνολο ,35 8) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑ ) α) Στον Χαραλαμπάκη ΑΕΒΕ-Ιατρικά Νοσοκομειακά είδη (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 782/ ) το ποσό των 110,91, 5

6 β) Στην CARDIO EXPRESS Υπηρεσία Τηλεϊατρικής ΑΕ με έδρα την Αθήνα Τιμολόγιο Νο 81/ ποσού 615,00 και Νο 1418/ ποσού 500,00 ) το συνολικό ποσό των 1.115,00. γ) Στο Διαδημοτικό δίκτυο υγείας (Απόδειξη Νο 500/ το ποσό των 500,00 δ) Στην HEALTH CARE SOLUTIONS AE-Εισαγωγή και Εμπορία Ιατρικών Μηχ/των με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 534/ ποσού 62,15 και Νο 1566/ ποσού 395,50 ) το συνολικό ποσό των 457,65 ήτοι Γενικό Σύνολο 2.183,56 9) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΚΑ ) α)στην Σπυροπούλου Ελένη Λίντα-Μεταφράστρια Διερμηνέα με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 518/ ποσού 85,00 ) β) Στην Αλεξάνδρα Σαμαρά-Υπηρεσίες Λογισμικού με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 138/ ) το ποσό των 452,00 γ) Στον Αννάκη Κάλλιστο Νευρολόγο με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 78/ ) το ποσό των 300,00 δ) Στην Ευρωεκπαιδευτική με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 2319/ ) το ποσό των 350,00 ε) Στους Αφούς Γερουλάκου-GERCO ΕΠΕ-Αεροπορικό υλικό με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 471/ ) το ποσό των 259,90 στ) Στο Δίκτυο Αειφορικών Νησιών Αιγαίου ΔΑΦΝΗ (Νο 37/ ) το ποσό των 500,00 ζ) Στον Π. Διακοφώτη Ν. Κακούσιο ΟΕ-Εμπόριο Τηλεφωνίας με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 12/4-1-07) το ποσό των 47,78 η) Στον Μιχαήλ Δημητρούλη Μεταλλοβιοτεχνία Αιγαίο-με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 1154/ ποσού 3712,00, Νο 1170/ ποσού 371,20, Νο 1155/ ποσού 290,00 ) το ποσό των 4.373,20 θ) Στους Συνεργαζόμενους Ορκωτούς Λογιστές με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 88426/ ) το ποσό των 4.760,00 ι) Στην ΟΤΕΝΕΤ ΑΕ με έδρα την Αθήνα (Κωδικός Παραστατικού / ) το ποσό των 49,10 ια) Στον Φωτεινό Αττιτή Επιγραφές με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 187/ ) το ποσό των 164,15 ιβ) Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδ/σου με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 2225/3-5-07) το ποσό των 95,00 ιγ) Στην Αστική μη Κερδοσκπική Εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών) το ποσό των 2.360,00 ιδ) Στην Δ.Ο.Υ. Ρόδου (Αριθ. Ειδοποίησης 16868/ ) ποσού 383,06, Νο 2660/ ποσού 380,00, Νο 1255/ ποσού 358,00, Νο 6402/ ποσού 391,31, και Νο 1974/ ποσού 1.846) το συνολικό ποσό των 3.352,31 ιε) Για διάφορες εγγυητικές επιστολές το ποσό των 60,16 ιστ) Στην COSMOTE έγγραφο υπ αριθ. 2551/ το ποσό των 1.141,20 6

7 ιζ) Στον Φίλιππο Χατζησταμάτη-Αθλητικά είδη με έδρα την Ρόδο (τιμολόγιο Νο 307/ ) το ποσό των 436,06 ιη) Στον Αντώνη Χαραλάμπους-Εργαστήριο γραφικών τεχνών με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο- Δελτ. Αποστολής Νο 1332/ ) το ποσό των 242,44. Ιθ) Στον Κυριάκο Καντή ταπετσαρίες με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 6144/ )το ποσό των 203,40. ήτοι Γεν. Σύνολο ,61. 10) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΑ ) α)στον Δημήτριο Κούνα Εμπόριο υδραυλικών ειδών Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 682/ ποσού 797,33 και Νο 682/ ποσού 797,33 ) το συνολικό ποσό των 1.594,66. β)στην Ασημίνα Παπαδημητρίου αντιπροσωπείες με έδρα το Κιλκίς (Δελ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 32/ ) το ποσό των 1.336,79 γ) στην Υδροτεχνική Δωδ/σου ΕΠΕ με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο-Δελ. Αποστολής 3201/ ποσού 6.045,92 και Νο 3391/ ποσού 2.101,33 ) το συνολικό ποσό των 8.147,25. δ)στον Ιωάννη Τσάκαλο Εμπόριο υδραυλικών ειδών με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 84/ ποσού 247,72, Νο 85/ ποσού 74,92, Νο 88/ ποσού 221,37, Νο 89/ ποσού 430,29 και Νο 94 / ποσού 30,79 ), ήτοι Γεν. Σύνολο ,79 11) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΚΑ ) α) Στον Στέλιο Στεφανάκη Γραφείο Γενικού Τουρισμού με έδρα την Τήλο, όπως στον συνημμένο Πίνακα 2, το ποσό των 5.455,83 β) Στους Μπούζο Π.-Ντουρμπογιάννη ΕΟΕ-Μεταφορές δεμάτων στην Ρόδο, όπως στον συνημμένο Πίνακα 6 το ποσό των 2.917,70 γ) Στην SPEEDEX Ανώνυμη Εταιρεία Ταχυμεταφορών με έδρα την Αθήνα, όπως στον συνημμένο Πίνακα 7,το ποσό των 509,00 δ) Στον Μιχάλη Σιούτη Ταχυμεταφορές EURONET με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 274/3-1-02) το ποσό των 17,70 ε) Στην A.C.S. Μεταφορές Δεμάτων με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο / το ποσό των 24,39, Νο 97589/ ποσού 8,32, Νο 236/ ποσού 47,22 ) το συνολικό ποσό των 79,93 στ) Στην Μεταφορική Δωδεκανήσου ΙΜΕ ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα (Φορτωτική Νο / ποσού 5,50, Νο / ποσού 44,70, Νο / ποσού 6,00, Νο / ποσού 14,50, Νο / ποσού 6,00, Νο / ποσού 15,00, Νο / ποσού 416,90 ) το συνολικό ποσό των 508,60 ζ) Στον Δημήτριο Κυπριώτη Αυτοκινητιστή με έδρα την Ρόδο (Φορτωτική Νο 2031/ ) το ποσό των 56,50 η) Στην Ελένη Κεντρή Πρακτορείο Ταξιδιών με έδρα την Νίσυρο (Απόδειξη Νο 20/ ) το ποσό των 75,00 θ) Στον Γεώργιο Ν. Ντινώρη- Εκμετάλλευση ΕΓ-ΤΡ ΚΑΛΥΨΩ με έδρα την Κω (Τιμολόγιο Νο 79/ ) το ποσό των 4.800,00 ι) Στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 1336/ ποσού 520,17, Νο 2301/ ποσού 335,00, Νο 1056/ ποσού 232,74 ) το συνολικό ποσό των 1.087,91 ια) Στους Αθαν. Μαρόγλου & ΣΙΑ ΟΕ-Γραφείο Γενικού Τουρισμού με έδρα την Θεσσαλονίκη (Απόδειξη Νο 1908/1-9-04) το συνολικό ποσό των 384,96 ιβ) Στην Γενική Εταιρεία Μεταφορών ΑΕ-Μεταφορές Εμπορευμάτων με έδρα την Αθήνα (Φορτωτική Νο 7816/8-9-99) το ποσό των 1.731,15 ιγ) Στην EXPERIENCE TRAVEL A.E.-Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 309/ ) το ποσό των 137,80 7

8 ιδ) Στον Γεώργιο Ορφανό-Εκμετάλλευση Φορτηγών Αυτοκινήτων Δ.Χ. με έδρα την Τήλο (Φορτωτική Νο 312/ ποσού 113,00 και Νο 381/ ποσού 30,00 ) το συνολικό ποσό των 143,00 ιε) Στους Βελλή Ανάργυρο-Βελή Ηλία-Βελλή Πασιάκο Συμπλοιοκτησία π/κ «ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ» με έδρα την Χάλκη (Νο 131/ το ποσό των 1.060,00 και Νο 156/ ποσού 1.060,00 ) το συνολικό ποσό των 2.120,00 ιστ) Στην ΑΝΕΣ Α.Ε. Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Σύμης με έδρα την Σύμη (Τιμολόγιο Νο 839/ ) το συνολικό ποσό 1.484,00 ιζ) Στον Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο Αυτοκινητιστή με έδρα την Αθήνα (Φορτωτική Νο 3132/ ) το ποσό των 708,00 ιη) Στους ΑΦΟΥΣ Στάτη & ΣΙΑ ΟΕ Εταιρεία Μεταφορών με έδρα την Ρόδο (Φορτωτική Νο / ) το ποσό των 6,00. ήτοι Γενικό Σύνολο ,80 12 ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ «ΠΟΡΤΕΣ» (ΚΑ ) Στον Κων/νο Παπαδάκη Χωματουργικές Εργασίες με έδρα την Ρόδο (τιμολόγιο Νο 24/ ) το ποσό των 6.630,00 που αφορά την συντήρηση του Δρόμου ΠΟΡΤΕΣ με μηχανικά μέσα. 13) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ «ΣΚΑΦΗ» (ΚΑ ) Στον Κων/νο Παπαδάκη Χωματουργικές Εργασίες με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 25/ ) το ποσό των 6.630,00 που αφορά την συντήρηση του Δρόμου ΣΚΑΦΗΣ με μηχανικά μέσα. 14) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΒΑΤΕΣ» (ΚΑ ) Στους Α.Φιλίππου-Π. Σακελλάρη ΟΕ-Χωματουργικές Εργασίες με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 102/ ) το ποσό των 6.630,00 που αφορά την συντήρηση του Δρόμου ΚΑΤΑΒΑΤΕΣ με μηχανικά μέσα. 15) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΣΑ» (ΚΑ ) Στους Α.Φιλίππου-Π. Σακελλάρη ΟΕ-Χωματουργικές Εργασίες με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 104/ ) το ποσό των 6.630,00 που αφορά την συντήρηση του Δρόμου στη θέση ΠΟΛΙΤΙΣΣΑ μηχανικά μέσα 16) ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΚΑ ) Στην Σταματίνα Α. Στυλιανέση-Σχεδιάστρια-Διακοσμήτρια με έδρα την Αθήνα (Απόδειξη Νο 11/ ) το ποσό των 1.243,00 17) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΑ ) Στους Ζουρούδη Μιχαήλ & Υιός ΟΕ-Κέντρο Ελαστικών Ο ΜΑΚΗΣ με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 8220/ ποσού 50,00, Νο 16897/ ποσού 2.637,12, Νο 16860/ ποσού 592,99, Νο 16985/ ποσού 916,40, Νο 16986/ ποσού 133,86, Νο 17303/ ποσού 843,32, Νο / ποσού 340,07 ) το συνολικό ποσό των 5.513,76, 18) ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΑ 8111) Στους παρακάτω Μονίμους Υπαλλήλους του Δήμου για έξοδα κίνησης παρελθόντων ετών με τα αντίστοιχα ποσά ως εξής: α)στον Αθανάσιο Τσακνάκη ποσό 492,54, β)σταμάτιο Νικολή ποσό 1.167,75, γ)ειρήνη Ανεμογιάννη 102,20, δ)μιχαήλ Καραγεωργίου 104,13, ε)άννα Θεοδωρίδου 171,08, στ) Σπύρο Λογοθέτη 617,22 ζ) Κων/νο Σιώμο 245,08 ήτοι Γενικό Σύνολο 2.900,00 19) ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ (ΚΑ ) α) Στον Στυλιανό Χρυσάφη-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 156/ ποσού 270,00, Νο 55/ ποσού 1.100,00, Νο 160/ ποσού 405,00 ) το συνολικό ποσό των 1.775,00 8

9 β) Στον Παντελή Στεφ. Παναγιωτάκη Εστιατόριο με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Τιμολόγιο Νο 5/ ) το ποσό των 1.113,00 γ) Στον Παντελή Στ. Γεωργαλλή Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα την Τήλο (Απόδειξη Νο 4/ ποσού 450,00, Νο 6/ ποσού 240,00 και Νο 7/ ποσού 450,00 ) το συνολικό ποσό των 1.140,00 δ) Στην Κάππου Αν. Αναστασία Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 33/ ποσού 508,80, Νο 24/ ποσού 2.800,00, Νο 27/ ποσού 572,40, Νο 26/8-904 ποσού 143,10, Νο 25/ ποσού 2.862,00, Νο 23/ ποσού 190,80, Νο 29/ ποσού 318,00, Νο 28/ ποσού 593,60, Νο 31/ ποσού 286,20 ) το συνολικό ποσό των 8.274,90 ε) Στην Χαλιού Ελπίδα Εστιατόριο με έδρα το Μεγ. Χωριό Τήλου (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 25/ ποσού 1479,50, Νο 13/ ποσού 117,50, Νο 14/ ποσού 122,06, Νο 15/ ποσού 98,50, Νο 16/ ποσού 126,50, Νο 17/ ποσού 212,50, Νο 18/ ποσού 192,50, Νο 19/ ποσού 77,00, Νο 20/ ποσού 49,00, Νο 21/ ποσού 277,00, Νο 22/ ποσού 52,00, Νο 23/ ποσού 459,00 και Νο24/ ποσού120,00 ) το συνολικό ποσό των 3.383,00 στ) Στον Σωτήριο Οικονόμου-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 160/ ποσού 25,00, Νο 161/ ποσού 25,00, Νο 162/ ποσού 25,00, Νο 163/ ποσού 25,00, Νο 02/ ποσού 361,89 ) το συνολικό ποσό των 461,89. ζ) Στον Ιωάννη Κουκάκη-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια «ΦΑΡΟΣ» με έδρα την τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 418/ ποσού 176,00, Νοζ) Στον Ιωάννη Κουκάκη Ενοικι 21/ ποσού 56,36, Νο 19/ ποσού 239,56, Νο 18/ ποσού 111,30, Νο 14/ ποσού 83,74, Νο 23/ ποσού 246,98 και Νο 24/ ποσού 305,28 ) το συνολικό ποσό των 1.219,22 η) Στον Μάρκο Χατζηγεωργίου Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα την Τήλο (Απόδειξη Νο 12/ ποσού 95,40, Νο 11/ ποσού 1144,80, Νο 17/ ποσού 8.268,00, και Νο 1/ ποσού 6.075,00, Νο 18/ το ποσό των 2.450,00 ) το συνολικό ποσό των ,20 θ) Στον Κων/νο Στεφανάκη Παραδοσιακό Καφενείο με έδρα το Μικρό Χωριό Τήλου (Απόδειξη Νο 1251/ ποσού 125,00, Νο 1252/ ποσού 345,00, Νο 1253/ ποσού 165,00, Νο 1254/ ποσού 96,00, Νο 1255/ ποσού 112,00 και Νο 1256/ ποσού 132,00 ) το συνολικό ποσό των 975,00 ι) Στον Στέφανο Λαρδούτσο Εστιατόριο με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 2/07 ποσού 4.664,00 ) Το συνολικό ποσό των 4664,00 ια) Στον Νίκο Κωστίδη Εστιατόριο με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 7/ ποσού 2.861,40, Νο 5/ ποσού 1.017,60, Νο 2/ ποσού 258,60 και Νο 3/ ποσού 535,60 και Νο 4/ ποσού 53,00 ) το συνολικό ποσό των 4.726,20. ιβ) Στον Μιχάλη Αντώναρο Καφενείο ΟΜΟΝΟΙΑ με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 3/9-9-04) το ποσό των 500,00 9

10 ιγ) Στην Σταματία Νικολακάκη Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 22/ ) το ποσό των 70,00 ιδ)στην Τσιμπίδου Μαρία Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Τιμολόγιο Νο 26/ ποσού 203,52, Νο 531/ ποσού 310,00, Νο 470/ ποσού 180,00, Νο 487/ ποσού 45,00, Νο 486/ ποσού 45,00, Νο 471/ ποσού 180,00 και Νο 405/04 ποσού 162,50 ) το συνολικό ποσό των 1.126,50 ιε) Στον Ανδρέα Λαρδόπουλο Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 1-7/ ποσού 610,00, Νο 3+5+6/ ποσού 105,00, Νο 7/ ποσού 35,00, Νο 15/ ποσού 600,00, Νο 7/ ποσού 550,00 ) το συνολικό ποσό των 1.900,00 ιστ) Στην Νεκταρία Χατζημανώλη Ζαχαροπλαστείο με έδρα τα Λιβάδια Τήλου, (Τιμολόγιο Νο 8/ ποσού 339,20, Νο 11/ ποσού 3.390,00 και Νο 14/ ποσού 718,70 ) το συνολικό ποσό των 4.447,90 ιζ) Στον Αντώνη Γ. Καμμά Ταβέρνα με έδρα το Μεγάλο Χωριό Τήλου (Τιμολόγιο Νο 5/ ) ποσού 7.102,00 ιη) Στους Αφούς Κυπραίου & ΣΙΑ ΟΕ Ξενοδοχείο «ΕΛΕΝΗ» με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 53/ ποσού 84,00, Νο 75/ ποσού 90,00, Νο 76/ ποσού 90,00, Νο 91/ ποσού 139,00, Νο 105/ ποσού 135,00, Νο 272/ ποσού 360,00, Νο 273/ ποσού 240,00, Νο 274/ ποσού 420,00, Νο 275/ ποσού 175,00, Νο 276/ ποσού 490,00, Νο 64/ ποσού 500,00 και Νο 67/ ποσού 700,00 ) το συνολικό ποσό των 3.419,00. ιθ) Στην Αδαμίδη Ιωάννα Ελένη Εστιατόριο ΕΛΑΦΙ με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 611/ ) το ποσό των 46,50 κ) Στην «Έριστος Μπιτς»- Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΑΕ με έδρα το Μεγάλο Χωριό Τήλου (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 454/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 455/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 456/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 457/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 458/ ποσού 45,00 Ευρώ,Νο 459/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 460/ ποσού 55,00 Ευρώ, Νο 461/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 462/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 463/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 464/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 429/ ποσού 80,00 Ευρώ, Νο 430/ ποσού 80,00 Ευρώ, Νο 431/ ποσού 90,00 Ευρώ, Νο 432/ ποσού 100,00 Ευρώ, Νο 433/ ποσού 90,00 Ευρώ, Νο 283/ ποσού 17,50 Ευρώ, Νο 285/ ποσού 35,00 Ευρώ, Νο 286/ ποσού 17,50 Ευρώ, Νο 289/ ποσού 17,50 Ευρώ, Νο 324/ ποσού 26,70 Ευρώ, Νο 325/ ποσού 35,00 Ευρώ, Νο326/ ποσού 35,00 Ευρώ, Νο 327/ ποσού 53,40 Ευρώ, Νο 328/ ποσού 35,00 Ευρώ, Νο 330/ ποσού 70,00 Ευρώ, Νο331/ ποσού 70,00 Ευρώ, Νο 296/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 297/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 298/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 299/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 300/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 301/ ποσού 45,00 Ευρώ, το συνολικό ποσό των 1.607,60 κα) Στο Olimpic Palace Hotel με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 71027/ ) το ποσό των 8.268,03 κβ) Στον Μιχάλη Σακελλάρη-Εστιατόριο με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 18/ ποσού 259,11, Νο 20/ ποσού 1.050,78, Νο 21/ ποσού 659,96, Νο 22/ ποσού 635,46, Νο 19/ ποσού 1.068,00, Νο 17/ ποσού 775,92, Νο 21/ ποσού 571,30, Νο 10/ ποσού 1.499,90, Νο 12/ ποσού 1.499,90, Νο 11/ ποσού 1.499,90, Νο 22/ ποσού 412,80 και Νο 29/ ποσού 1.144,85 ) το συνολικό ποσό των ,36 10

11 κγ) Στον Νίκο Ατσικνούδα Σνακ Μπαρ με έδρα τα Λιβάδια (Δελ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 20/ ) το ποσό των 911,60 κδ) Στον Παναγιώτη Στεφανάκη-Επιπλωμένες κατοικίες με έδρα τα Λιβάδια (Απόδειξη Νο 1/ ) το ποσό των 160,00 κε) Στην Ελένη Κεφαλοπούλου-Ιχθειοπωλείο με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Δελ. Αποστολής Νο 3932/ ) το ποσό των 593,34 ήτοι Γενικό Σύνολο ,24 20) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ-ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ (ΚΑ ) α) Στην ΧΕΠΠΑΚΗ ΑΕ Λιπάσματα Σπόροι με έδρα την Ρόδο όπως περιγράφονται στον Πίνακα 3, το συνολικό ποσό των ,68 β) Στον Γεώργιο Μ. Καραβόλια Αγροτικά-Φυτικά προϊόντα με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 1291/ ποσού 585,45, Νο 2700/ ποσού 496,61, Νο 3046/ ποσού 155,82, Νο 3841/ ποσού 265,00, Νο 283/ ποσού 1.974,20, Νο 278/ ποσού 1.412,02, Νο 2842/ ποσού 280,90, Νο 1506/ ποσού 256,64 και Νο 5075/ ποσού 1.343,56) το συνολικό ποσό των 6.770,20 γ) Στην Κουγιρά Παρασκευή & Υιοί ΟΕ με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 189/ ) το ποσό των 49,55 δ) Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγάλου Χωριού Τήλου (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 2/ )το ποσό των 1.731,51 ε) Στα Φυτώρια Ρόδου-Κ. Μιχαλάκη Ο. Απτόγλου ΟΕ, Φυτά με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής -Τιμολόγιο Νο 421/ )το ποσό των 954,00 στ) Στο Νομαρχιακό Φυτώριο Δωδ/σου με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής -Τιμολόγιο Νο 43/ ποσού 30,00, Νο 50/ ποσού 7,50, Νο 48/ ποσού 45,00 ) το συνολικό ποσό των 82,50 ζ) Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 4982/ ) το ποσό των 226,00 η) Στον Μιχάλη Χατζηκαντή Γεωπόνο, Αγροτικά Εφόδια με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο 1396/ ποσού 5.570,83, Νο 1412/ ποσού172,44, Νο 1411/ ποσού 4439,08, Νο 1408/ ποσού 1844,40, Νο 1409/ ποσού 3732,13, Νο 1410/ ποσού 370,53, Νο 1467/ ποσού 1655,37, Νο 1466/ ποσού 323,75, Νο 1465/ ποσού 634,19, Νο 1456/ ποσού 230,29, Νο 1454/ ποσού 100,92, Νο 645/ ποσού 110,85, Νο 1496/ ποσού 121,90, Νο 1495/ ποσού 207,69, Νο 1494/ ποσού 198,75, Νο 1537/ ποσού 43,17, Νο 1545/ ποσού 3009,87, Νο 1493/ ποσού 3447,96, Νο 16/ ποσο`ύ 494,94 ) το συνολικό ποσό των ,06 ήτοι Γενικό Σύνολο ,50 21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑ ) α) Στον Κων/νο Γιαννουράκη-ηλεκτρολόγο με έδρα το Μεγ. Χωριό Τήλου (Τιμολόγιο Νο 187/ ) το ποσό των 1.243,00 β) Στους Αικατερίνη Π. Κλαδίτη Γ. Ο Ε- Εμπόριο ηλεκτρικών με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Δελτ. Αποστ. Νο 486/ ) το συνολικό ποσό των 1.026,06. 11

12 γ) Στον Μιχαήλ Π. Μπράτιτση & ΣΙΑ ΕΕ-Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 39/ ) το ποσό των 2.260,00 δ) Στον Κων/νο Κωστάκη ηλεκτρολογικό υλικό-με έδρα την Ρόδο (Δελ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 242/ ποσού 1.015,87 και Νο 250/ ποσού 424,88 ) το συνολικό ποσό των 1.440,75 ε) Στην Ειρήνη Χαρ. Χαραλαμπάκη-οικιακές συσκευές με έδρα την Ρόδο (Δελ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 603/ ποσού 340,01 και Νο 520/ ποσού 600,01 ) το συνολικό ποσό των 940,02 στ) Στον Νικήτα Μορφωπό & ΣΙΑ ΟΕ-ΜΟΚΑΒ ΟΕ- με έδρα την Ρόδο (Δελ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 15765/ ποσού 1.856,48, Νο 15414/ ποσού 262,55, Νο 15745/ ποσού 434,42, Νο 15822/ ποσού 24,19 ) το συνολικό ποσό των 2.577,64 ζ) Στον Εμμανουήλ Λαρδούτσο ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με έδρα την Αθήνα (τιμολόγιο Νο 55/2-9-10)το ποσό των 145,00 ήτοι Γεν. Σύνολο 9.632,47 ήτοι Γενικό Σύνολο ,86 22) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑ ) α) Στον Μιχαήλ Γ. Μακρή Βιβλιοχαρτοπωλείο- με έδρα την Ρόδο, όπως περιγράφεται στον συνημμένο Πίνακα 4, το συνολικό ποσό των ,22 β) Στο Πατσιούρα Δημήτριο Είδη βιβλιοπωλείου με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 2686/ ποσού 54,00 και Νο 2648/ ποσού 120,00 ) το συνολικό ποσό των 174,00 γ) Στην Αικατερίνη Εμμ. Ματσαμά-Φωτοτυπίες Χαρτικά με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 339/ ) το συνολικό ποσό των 1.638,50 δ) Στον Φώτη Εμμ. Ματσαμά- Φωτοτυπικές εργασίες με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 347/ ποσού 9,04, Νο 146/ ποσού 1.996,71, Τιμολόγιο Νο 506/ ποσού 95,00, Νο 582/ ποσού 1.593,30 ) το συνολικό ποσό των 3.694,05 ε) Στον Κων/νο Διακοσάββα Print house- Εκδόσεις Εκτυπώσεις με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 1906/ ) το ποσό των 678,00 στ) Στην Άννα Οικονόμου συζ. Αστ. Βιβλιοχαρτοπωλείου «ΑΣΤΕΡΑΣ» με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 3380/ ) το ποσό των 1.998,20 ζ) Στον Ιωάννη Δ. Θεοδώρου Συγγραφέα με έδρα την Θεσσαλονίκη (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 666/9-4-03) το ποσό των 44,00 η) Στους ΑΦΟΥΣ ΜΠΗΛΙΟΥ Ο.Ε.-Τυπογραφικές Εργασίες με έδρα το Ν. Ηράκλειο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 1979/ ) το ποσό των 1.695,00 θ) Στον Μιχαήλ Μ. Χαριτάκη-Πολυεκδοτική Αθηνών με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 8533/ ) το ποσό των 97,00 ι) Στην Ελληνική Εθνική Γραμμή-Οικουμενικός Ελληνισμός ΕΠΕ-Εκδόσεις βιβλίων με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 262/ ) το ποσό των 627,00 12

13 ια) Στον Χρήστο Ι. Καναγκίνη-Εμπορία Νομικών Βιβλίων με έδρα την Θεσσαλονίκη (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο / ποσού 200,00, Νο 14170/ ποσού 80,01 ) το ποσό των 280,01 ιβ) Στον Λάμπρο Σ. Νούκα-Φωτοαντίγραφα με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 400/ ) το ποσό των 5,89 ιγ) Στον Καβαλιέρο Ελευθέριο-Βιβλιοχαρτοπωλείο με έδρα την Ρόδο(Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 8308/ ποσού 147,5, Νο 8309/ ποσού 40,68 ) το συνολικό ποσό των 188,25 ιδ) Στον Γεώργιο Μ. Καραναστάση-Εκδότη βιβλίων με έδρα το Ν. Ηράκλειο (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 2061/ ποσού 75,00, Νο 35/ ποσού 195,00, Νο 893/ ποσού 199,99 και Νο 857/ ποσού 79,99 ) το συνολικό ποσό των 549,98 ιε) Στον Αντώνη Χαραλάμπους- Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 1302/ ποσού 487,20 ιστ.) Στον Γεώργιο Δημ. Δαβαριά-Εμπορία βιβλίων με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 1019/ )το ποσό των 80,00 ιζ) Στην ΙΝΦΟΤΕ Α.Ε.-Έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής Νο 541/ ) το ποσό των των 62,36 ιη) Στον Μικέ Κουκουβά-Βιβλία- Χαρτικά με έδρα την Κάλυμνο (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 87/ ) το ποσό των 1.100,00. ιθ) Στον Χ. Μηνά Ο.Ε. Έγδοση Νομικών Βιβλίων με έδρα την Θεσσαλονίκη (Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής Νο 17793/ ) το ποσό των 82,00 κ) Στον Διον. Ι. Τσουράκη-Η ΒΙΒΛΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής Νο 5259/ ) το ποσό των 58,00 κα) Στην ACCS Εμπορία-Διάθεση Προϊόντων Οικολογικού Καθαρισμού με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής Νο 367/ ) το ποσό των 42,79 κβ) Στον Π.Ν. Σάκκουλα-Ανώνυμη Εκδοτική και Εμπορική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 12871/ ) το ποσό των 44,50 κγ) Στην Βεσκούκη Β. Παρασκευή Εμπόριο Βιβλίων με έδρα την Πάτρα (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 924/ ) το ποσό των 135,00 κδ) Στον Γεώργιο Δημ. Δαβαριά- Εμπορία βιβλίων με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 1906/ ) το ποσό των 80,00 κε) Στην Αικ. Κυπραίου & ΣΙΑ Ε.Ε. Είδη Μηχανογράφησης Αναλώσιμα με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 338/ ποσού 832,62, Νο 339/ ποσού 1.071,99, Νο 340/ ποσού 82,49, Νο 334/ ποσού 254,57, Νο 322/ ποσού 675,56, Νο 704/ ποσού 501,39, Νο744 / ποσού 68,05, Νο 762/ ποσού 214,96, Νο 727/ ποσού 135,95 και Νο 716/ ποσού 83,51 ) το συνολικό ποσό των 3.921,07 κστ) Στον Ιωάννη Ζιάκα-Βιβλιοχαρτοπωλείο με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 6801/ ) το ποσό των 467,87 13

14 κζ) Στον Κων/νο Χατζηδάκη Είδη μηχανογράφησης, με έδρα την Ρόδο (Δελ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 8/4-5-10) το ποσό των 586,68 κη) Στον Ανδρέα Αλεξανδράκη- Αναλώσιμα γραφείου (Τιμολόγιο Νο 22220/ ) το ποσό των 400,47 ήτοι Γενικό Σύνολο ,14 23) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΑ ) α) Στους Πατεργιαννάκη Σ-ΜΕΜΙ R-Αναστασοπούλου Χ. ΟΕ Μυοκτονική με έδρα την Αθήνα (Δελ. Αποστολής - Τιμολόγιο Νο 885/ ποσού 952,00 και Νο 1411/ ποσού 952,00 ) το συνολικό ποσό των 1.904,00 β) Στους Παναή Παναγιώτη -Μονέτα Γιώργο με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 607/6-8-10) το ποσό των 700,00. ήτοι Γεν.Σύνολο 2.604,00 24) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΚA ) α) Στην ABC FACTORS WHO IS WHO ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 184/ ποσού 0,28, Νο 362/ ποσού 2.070,84 και Νο 210/ ποσού 2.250,92 ) το συνολικό ποσό των 4.322,04 β) Στην ΑΡΚΤΟΣ Εκδοτική ΕΠΕ-Διαφημίσεις Δημοσιεύσεις «Ελληνικό Πανόραμα» με έδρα την Θεσσαλονίκη (Τιμολόγιο Νο 200/ ποσού 1.652,00 και Νο 211/ ποσού 1.652,00 ) το συνολικό ποσό των 3.304,00 γ) Στην ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΠΕ Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 10875/ ποσού 220,00, Νο 11009/ ποσού 42,95, Νο 10599/ ποσού 46,02, Νο 10820/ ποσού 46,02, Νο 10125/ ποσού 49,09, Νο 10124/ ποσού 49,00, Νο 9910/ ποσού 49,09, Νο 9909/ ποσού 49,09, Νο 6060/ ποσού 58,29, Νο 1399/ ποσού 53,72, Νο 28717/ ποσού 160,59, Νο 34276/ ποσού 68,82, Νο 34277/ ποσού 68,28, το συνολικό ποσό των 961,15 δ) Στις Εκδόσεις Ν. Παπανικολάου ΑΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 31507/ ποσού 82,17, Νο 31508/ ποσού 82,17, Νο 39330/ ποσού 112,00, Νο 20883/ ποσού 82,17, Νο 25051/ ποσού 77,47, Νο 38410/ ποσού 81,86, Νο 47454/ ποσού 81,86, Νο 47453/ ποσού 81,86, Νο 47874/ ποσού 86,41, Νο 47893/ ποσού 81,86, Νο 48669/ ποσού 77,31, Νο 47092/ ποσού 77,31, Νο 49492/ ποσού 77,31, Νο 74816/ ποσού 518,34, Νο 79922/ ποσού 61,07, Νο 80657/ ποσού 24,16, Νο 7972/ ποσού 56,38, Νο 15889/ ποσού 20,00, Νο / ποσού 60,40, Νο / ποσού 61,92, Νο / ποσού 117,45, Νο 97208/ ποσού 159,73 και το ποσό των 130,00 για ετήσια συνδρομή) το συνολικό ποσό των 2.291,21. ε) Στον Γ. Διαμαντίδη-Εφημερίδα «ΠΡΟΟΔΟΣ» με έδρα την Ρόδο:Τιμολόγιο Νο 7003/ ποσού 203,40, Νο 7002/ ποσού 187,13, Νο 5370/ ποσού 99,89, Νο 5035/ ποσού 23,05, Νο 3085/ ποσού 82,60, Νο 3710/ ποσού 227,81, Νο 4227/ ποσού 230,52, Νο 3738/ ποσού 195,94, Νο 62/ ποσού 300,00, Νο 6311/ ποσού 48,82, Νο 6250/ ποσού 52,88, Νο 6369/ ποσού 28,48, Νο 130/ ποσού 300,00, Νο 22/ ποσού 300,00, Νο 19/ ποσού 300,00, Νο 35309/ ποσού 46,16, Νο 33735/ ποσού 99,48, Νο 33690/ ποσού 61,54,Νο 1063/ ποσού 69,24, Νο 1833/ ποσού 34,62, Νο 913/ ποσού 59,62, Νο 1891/ ποσού 38,47, Νο 767/ ποσού 92,91, Νο 21/ ποσού 53,79, Νο 572/ ποσού 69,16, Νο 155/ ποσού 99,89, Νο 1072/ ποσού 111,42, Νο 1402/ ποσού 101,81, Νο 1443/ ποσού 101,81 14

15 , Νο 2425/ ποσού 184,42, Νο 2426/ ποσού 128,71, Νο 2300/ ποσού 99,89, Νο 255/ ποσού 32,70, Νο 484/ ποσού 42,26, Νο 1061/ ποσού 36,50, Νο 1062/ ποσού 36,50, Νο 1201/ ποσού 40,34, Νο 1202/ ποσού 40,34, Νο 1413/ ποσού 42,26, Νο 1535/ ποσού 46,10, Νο 1616/ ποσού 38,42, Νο 9118/ ποσού 126,11, Νο 11249/ ποσού 254,25, Νο 11237/ ποσού 223,74, Νο 11321/ ποσού 65,09, Νο 11320/ ποσού 65,09, Νο 792/ ποσού 244,08, Νο 953/ ποσού 187,13, Νο 1339/ ποσού 105,77, Νο 2018/ ποσού 317,30, και Νο 1992/ ποσού 292,90 ) το συνολικό ποσό των 6.270,34 στ) Στην Κατερίνα Μαρινάκη Εκδόσεις Μικρές Κυκλάδες με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 350/06 ποσού 1.190,00 ) ζ) Στην WHO IS WHO Publishing LTD- Εκδόσεις Διαφημίσεις με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 517/ το ποσό των 2.915,50, Νο 51/ ποσού 1.487,50 και Νο 52/ ποσού 1.428,00, το ποσό των 5.831,00 η) Στην Άννα σύζ. Στέργου Μάτση Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις με έδρα την Κρεμαστή Ρόδου, (Τιμολόγιο Νο 438/ ) το ποσό των 457,60 θ) Στον Δήμο Αρμουταλάν Τουρκία (Τιμολόγιο Νο 4492/ ) το ποσό των 5.000,00. ι) Στην Καθημερινή ΑΕ-Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με έδρα το Ν. Φάληρο (Τιμολόγιο Νο / ) το ποσό των 85,43 ια) Στον Κων/νο Κωστάκη Ηλεκτρονικό Υλικό με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 250/ ποσού 424,88 και Νο 242/ ποσού 1.015,87 ) το συνολικό ποσό των 1.440,75 ιβ) Στην Εκδοτική Τουριστική Μ.-Εκδόσεις με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 957/ ποσού 497,20 και Νο 808/ ποσού 497,20 ) το συνολικό ποσό των 994,40 ιγ) Στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 10680/ ποσού 1.183,89, Νο 2277/ ποσού 62,97 και Νο 18641/ ποσού 53,98, Νο 33659/ ποσού 118,88, Νο 37388/ ποσού 2580,66 ) το συνολικό ποσό των 4.000,38 ιδ) Στην Σοφία Αποστολάτου Οργανισμός Δημοσίων Σχέσεων «ΟΡΙΖΩΝ» με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 22833/ ποσού 51,36 και Νο 21430/ ποσού 40,59 ) το συνολικό ποσό των 91,95 ιε) Στον Σταύρο Μάτση «Το Βήμα της Δωδεκανήσου» με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 56/ ποσού 146,90, Τιμολόγιο Νο 226/ ποσού 169,50, Τιμολόγιο Νο 252/ ποσού 162,72, Τιμολόγιο Νο 236/ ποσού 97,63, Νο 201/ ποσού 355,95, Νο 420/ ποσού 183,06 ) το συνολικό ποσό των 1.115,76 ιστ) Στην Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη (Τιμολόγιο Νο 4045/ ποσού 1.413,70 και Τιμολόγιο Νο 7698/ ποσού 1.413,70 ) το συνολικό ποσό των 2.827,40 ιζ) Στην MOTOR PRESS HELLAS S.A.-Ανώνυμος Εταιρεία με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 58610/ )το ποσό των 500,00 15

16 Ιη) Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης (Λογαριασμός Νο 24300/ ) το ποσό των 51,94 ιθ) Στην Θωμά Δ.Αντωνία «Τύπος Θεσσαλονίκης» με έδρα Θεσσαλονίκη (Τιμολόγιο Νο 3551/ το ποσό των 565,00 και Νο 5403/ ποσού 595,00 ) το συνολικό ποσό των 1.160,00. κ) Στους Παπαδόπουλο Δημήτριο & ΣΙΑ ΟΕ- Art of Marketing in Praxis, με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 1/ ) το ποσό των 9.948,52 κα) Στον Βασίλη Αθανασίου «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 14883/ ποσού 120,01 και Νο 14942/ ποσού 81,36 ) το συνολικό ποσό των 201,37. κβ) Στον Τουριστικό Οδηγό της Ελλάδος ΕΠΕ-Εκδόσεις με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 4309/06 το ποσό των 1.499,40 κγ) Στην ΑΔΜΗΤΟΣ ΕΠΕ Εκδόσεις με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 37/ ) το ποσό των 160,00 κδ) Στον Παύλο Μ. Μαριά-Εφημερίδα «Η ΔΡΑΣΙΣ» με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 228/ ποσού 94,47, Νο 7822/ ποσού 91,56 και Νο 9395/ ποσού 106,82 ) το ποσό των 292,85. κε) Στους Υιούς Σ. Τσοπανάκη- Η. Κωτιάδη ΟΕ Η ΡΟΔΙΑΚΗ με έδρα την Ρόδο: (Τιμολόγιο Νο 10915/ ποσού 50,00, Νο 10983/ ποσού 132,64, Νο 12989/ ποσού 48,08, Νο 13800/ ποσού 89,54, Νο 1694/ ποσού 42,26, Νο 14717/ ποσού 48,09, Νο 14980/ ποσού 51,93, Νο 17188/ ποσού 103,73, Νο 19692/ ποσού 46,10, Νο 19866/ ποσού 80,68, Νο 182/ ποσού 74,92, Νο 1313/ ποσού 65,31, Νο 13863/ ποσού 79,59, Νο 16790/ ποσού 79,55, Νο 19039/ ποσού 30,74, Νο 19040/ ποσού 30,74, Νο 19206/ ποσού 28,82, Νο 19207/ ποσού 28,82, Νο 19441/ ποσού 89,50, Νο 19622/ ποσού 99,44, Νο 19672/ ποσού 89,50, Νο 132/ ποσού 300,01, Νο 130/ ποσού 300,00, Νο120/ ποσού 70,00, Νο 113/ ποσού 300,00, Νο 4189/ ποσού 216,16, Νο 4325/ ποσού 361,60, Νο 137/ ποσού 58,69, Νο 1371Β/ ποσού 264,12, Νο 92/ ποσού 339,81, Νο 1024/ ποσού 138,31, Νο 3181/ ποσού 113,90, Νο 3223/ ποσού 34,58, Νο 4502/ ποσού 191,20, και Νο 2010/ ποσού 244,08 ) το συνολικό ποσό των 4.323,24. κστ) Στην Τυποεκδοτική ΑΕ-ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 13023/ ποσού 35,84, Νο 13251/ ποσού 50,39, Νο 13355/ ποσού 61,29, Νο 13440/ ποσού 57,14, Νο 13022/ ποσού 35,53, Νο 12906/ ποσού 33,35, Νο 12907/ ποσού 32,72, Νο 7686/ ποσού 31,16 ) το συνολικό ποσό των 337,42 κζ) Στον Δημήτριο Σάββα Τσοπανάκη Εφημερίδα «Η ΓΝΩΜΗ» με έδρα την Ρόδο Απόδειξη Νο 243/ ποσού 60,00, Νο 247/ ποσού 300, Νο 501/Β/ ποσού 60,00, Νο 518/Β/ ποσού 300,00, Νο 46/ ποσού 70,00, Νο 52/ ποσού 70,00,Νο 13/ ποσού 280,00 ) το συνολικό ποσό των 1.140,00 κη) Στον Γεώργιο Καραχρήστο ΑΕ-Εκδόσεις με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 72/ ποσού 565,00, Νο 897/ ποσού 1.017,00 ) το συνολικό ποσό των 1.582,00 16

17 κθ) Στον Γεώργιο Π. Κουτούλη Διαφημίσεις-Δημοσιεύσεις με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 8950/ ποσού 210,49 και Νο 8333/ ποσού 890,95 ) το συνολικό ποσό των 1.101,44 κι) Στην ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με έδρα το Βούπερταλλ Γερμανίας (Τιμολόγιο Νο 1083/ , No 1073/ το ποσό των 2.203,20 ) το συνολικό ποσό των 4.406,40 λ) Στους Φ.Γκάβαλου Γ. Γκάβαλου ΟΕ Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 170/ ποσού 2.238,91, Νο 169/ ποσού 2.900,88, Νο 29/ ποσού 552,24 ) το συνολικό ποσό των 5.746,03 λα) Στις Εκδόσεις Απογευματινή ΑΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 5606/ ποσού 126,59, Νο 521/ ποσού 128,20, Νο 3162/ ποσού 115,67 ) το συνολικό ποσό των 370,46 λβ) Στην ΑΥΓΗ ΑΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 61988/ ποσού157,44, Νο 47206/ ποσού 139,23, Νο 53533/ ποσού 141,37 ) το συνολικό ποσό των 438,04 λγ) Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 4470/ ) το ποσό των 366,25 λδ) Στην S.M.L.K.S.A.-Εκδόσεις με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 1299/ το ποσό των 44,02 και Νο 942/ ποσού 44,02 ) το συνολικό ποσό των 88,04 λε) Στην Nucotechnologies LTD Εκδόσεις με έδρα το Νορθάπτον Αγγλίας Τιμολόγιο Νο 4416/ ποσού 289,18 και Νο 7403/ ποσού 289,18 )το συνολικό ποσό των 581,96 λστ)στην Νομική Χιωτέλλη-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ-Εφημερίδα με έδρα την Ρόδο(Τιμολόγιο Νο 543/ ποσού 101,70 και Νο 142/ ποσού 206,79 ) το συνολικό ποσό των 308,49 λζ) Στο Συμβούλιο Νησιωτικών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΣΥΝΔΚΕ) με έδρα την Αθήνα (Απόδειξη Νο 41/ ποσού 90,00, Νο 32/ ποσού 86,87 και απόδειξη ποσού 90,00) το συνολικό ποσό των 266,87 λη) Στην Νησιωτική Αμφικτιονία Απολλώνιος Ποσειδών με έδρα την Ίο, την εφάπαξ συμμετοχή στο δίκτυο, με το ποσό των 1.500,00 λθ) Στην Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική Αε με έδρα την Θεσσαλονίκη (Τιμολόγιο Νο 4515/ ) το ποσό των 1.399,90 λι) Στο ΥΠΕΣΔΔΑ για προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης το ποσό των 87,64 λκ) Στην ΟΤΕΝΕΤ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο / ποσού 47,60, Νο 392/ ποσού 32,13 ) το ποσό των 79,73 μ) Στον ΟΤΕ (Τιμολόγιο Νο 2537/ ποσού 25,99 και Νο 4690/ ποσού 92,74 και Νο 1005/ ποσού 406,80 ) το συνολικό ποσό των 525,53 μα) Στην Τριανταφυλλιά Ναλπαντίδου-Εκδόσεις «ΓΟΡΔΙΟΣ» με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 51/ )το ποσό των 5.500,88 μβ) Στον Μιχαήλ Αλεξόπουλο Φωτογραφικά είδη με έδρα την Σύμη (Τιμολόγιο Νο 9/ ) το ποσό των 3.955,00 17

18 μγ) Στην Ραχήλ Ξανθοπούλου Εκδότρια με έδρα την Θεσσαλονίκη (Τιμολόγιο Νο 1072/ ) το ποσό των 3.390,00 μδ) Στους Ν. Αργυρίου Ε. Σισαμωτό Ο.Ε. Παραγωγή διαφημίσεων με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 86/ ) το ποσό των 1.243,00 με) Στον ΟΙΚΟ ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 229/ ) το ποσό των ,00 μστ) Στην Κατερίνα Μαρινάκη Διαφημίσεις «Μικρές Κυκλάδες» με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 330/ ) το ποσό των 1.190,00 μζ) Στην ΠΗΓΑΣΟΣ Εκδοτική Α.Ε. -Εκδόσεις με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 5215/ )το ποσό των 118,88 μη) Στις Εκδόσεις Χ. Βλαβιανός & ΣΙΑ «Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας» με έδρα την Αθήνα (Απόδειξη Νο 59521/1-1-08)το ποσό των 125,00 ήτοι Γενικό Σύνολο ,53 25) ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ ΔΕΗ (ΚΑ 8224) Στην ΔΕΗ Α.Ε. (Τιμολόγιο Νο 50/ ποσού 1.296,11, Νο 52/ ποσού 2.021,34, Νο 49/ ποσού 944,68, Νο 51/ ποσού 6.064,03 ) το συνολικό ποσό των ,16 26) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ (ΚΑ ) Στην Ελληνική Περιβαλλοντική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ- Εμπορία ειδών Χωρικής Ανάπτυξης με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 93/ ) το ποσό των 904, )ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΚΑ ) α) Στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης το ποσό των 87,64 β) Στην Ευρωεκπαιδευτική Σεμινάρια με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 2540/ ποσού 350,00, Νο 2319/ ποσού 350,00 και Νο 2579/Θ / ποσού 550,80 ) το συνολικό ποσό των 1250,80. ήτοι Γεν. Σύνολο 1.338,44 -Από γενομένη εξέταση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2011 προκύπτει ότι υπάρχουν γραμμένες ειδικευμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των ανωτέρω δαπανών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει ομόφωνα -Εγκρίνει τις ανωτέρω δαπάνες και ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις ανά Κωδικό Αριθμό: Α/Α Κωδικός Αριθμός Ποσά Σε , , , , , , , , , , , , , , ,00 18

19 , , , , , , , , , , , ,44 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2011, για την πληρωμή των δαπανών που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής. -Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των δικαιούχων με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49Β/2011 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Μορφωπός Νικήτας Οικονόμου Α. - Κουμπανιός Π. Καμμά-Αλειφέρη Μ.- Σακελλάρης Κ. Χριστοφής Η. - Χατζηφούντας Μ. Χαραλαμπάκης Ν. - Λαρδόπουλος Π. Λογοθέτης Ν. Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Αλιφέρης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας ΜΟΡΦΩΠΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΤΤΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 19

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση: 65 /2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη: Ψήφιση πιστώσεως για πληρωμή Λογαριασμών Έργων και Μελετών παρελθόντων ετών. Στο Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ.3/2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ.3/2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση 45/2010 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ.3/2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Ψήφιση πιστώσεως για πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών. Στο Μεγάλο Χωριό Τήλου και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 220/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. ΘΕΜΑ: Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016

27 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 27 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 29 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.409/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικό συνεδριάσεως της ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Οικονομικής Επιτροπής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης: 6 /2013

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 16 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 23 ης Ιουνίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 158/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

13 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 13 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.227/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 395 / 2007 απόφαση της Δ.Ε. Η υπ αριθμό 475 / 2008 απόφαση του Δ.Σ

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 395 / 2007 απόφαση της Δ.Ε. Η υπ αριθμό 475 / 2008 απόφαση του Δ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 03 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4326 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.30/25-11-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4919 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.387/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016

11 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 07 ης Ιουνίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.207/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/28-01-2013 συνεδριάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3451/16-3-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3451/16-3-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3451/16-3-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 22/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 347 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 347 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 347 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚΑ-Γ3Ρ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική θέση στάθμευσης (παρκινγκ), (16 αιτήσεις). ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2010 Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 334 / 2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Παραχώρηση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου», είσοδο έξοδο οχημάτων - σε ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 114/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/28-05-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 141/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Ισολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλυβίων έτους 2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 396/2008 απόφαση του Δ.Σ. Η υπ αριθμό 490/2008 απόφαση του Δ.Σ.

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 396/2008 απόφαση του Δ.Σ. Η υπ αριθμό 490/2008 απόφαση του Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 / 04 / 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4265 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Οικονομική Υπηρεσία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 02 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 26 ης Ιανουαρίου 2017 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.016/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ Π.Α.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 23/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 23/16-12-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.23/04-08-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής οικονομικών στοιχείων Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, μηνός Απριλίου, Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 78η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 78/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 52 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Αριθµ. Απόφασης 516/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 28/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Αριθµ. Απόφασης 516/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 516 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 183/2013 Θέμα 28 ο : Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 8 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αρ. 54 ης /21-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 434/21-11-2013

Από τα πρακτικά της με αρ. 54 ης /21-11-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 434/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γκίνη Ειρήνη Τηλ.: 210-4278120, 129

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧΚΩΔ : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : κα Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΑΔΑ: 6Κ0ΘΩΚΙ-Π11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΔΑ: 7Ξ4ΒΩΚΙ- ΦΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος. πίστωσης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 84η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 84/2011 Στο Λαγκαδά, σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 11-08- 2010 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΠΕ.

Της από 11-08- 2010 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΠΕ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-08-2010 ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ Της από 11-08- 2010 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 10/11-08 -2010 Στην Ρόδο σήμερα ημέρα Τετάρτη 11-08-2010 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-03-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-03-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 934/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 934/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 934/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2014 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ:Διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αμυνταίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 6/3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 6/3/2014 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 11/3/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 3395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 6/3/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 66 Πρακτικό της με αριθμ. 7ης/6.3.2014 τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 25/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 120

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 937/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 937/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8- ΑΠΟΦΑΣΗ 937/ ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση δαπανών των Δ/νσεων της Π.Ε. Λάρισας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:21/3/2014 Αρ.πρωτ.:18131 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνει ομόφωνα τους απολογισμούς & Ισολογισμούς αυτοτελούς διαχείρισης των κληροδοτημάτων του Δήμου έτους 2015.

Εγκρίνει ομόφωνα τους απολογισμούς & Ισολογισμούς αυτοτελούς διαχείρισης των κληροδοτημάτων του Δήμου έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 595 / 25-04-2016 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 86 Απόσπασμα από το πρακτικό της 09 ης Τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο κος Σαραμπασίνας κατά τη συνεδρίαση του ανωτέρω θέματος αποχώρησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων

Ο κος Σαραμπασίνας κατά τη συνεδρίαση του ανωτέρω θέματος αποχώρησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : κα Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφ. 09/2015 Περίληψη: Παρόντες Σύμβουλοι: Απόντες Σύμβουλοι: Θέμα: αναπληρωτές 1. άρθρου 26 Ν.4024/2011. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.

Αρ. Απόφ. 09/2015 Περίληψη: Παρόντες Σύμβουλοι: Απόντες Σύμβουλοι:  Θέμα: αναπληρωτές 1. άρθρου 26 Ν.4024/2011. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόσπασμα από το πρακτικό της 1 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 13 ης Ιανουαρίου 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 2/18-2 -2010 Στην Ρόδο σήμερα ημέρα Πέμπτη 18-2-2010 και ώρα 11:30, στα γραφεία του Αντδημάρχου κ. Γιαννακάκη Ιωάννη.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

??????????????????. ??????????? ?????????????? (????????????) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

??????????????????. ??????????? ?????????????? (????????????) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ???????.???????? (????????)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (????????????)???????????????????????????????????.????????????? ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 24/1/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 24/1/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η 24/1/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4 Πρακτικό της με αριθμ. 3ης/ 24.1.2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.17/09-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14492 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14492 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14492 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1445/28-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 44 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Πιτσιρώνη (και του Δήμου αντίστοιχα) οικονομικού έτους 2016.

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Πιτσιρώνη (και του Δήμου αντίστοιχα) οικονομικού έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 476 / 04-04-2016 ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 57 Απόσπασμα από το πρακτικό της 08 ης Τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα