Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Απόφαση 49Β/2011 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό υπ αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Περίληψη Ψήφιση πιστώσεως για πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών. Στο Μεγάλο Χωριό Τήλου και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 10 Μαρτίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ αριθ. 520 και από Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του δήμου και επιδόθηκε στον καθένα σύμβουλο με αποδεικτικό σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, παρουσία του Δημάρχου Αναστασίου Αλιφέρη. Παρόντες1) Μορφωπός Νικήτας 2) Οικονόμου Αντώνιος 3) Κουμπανιός Παντελής 4) Καμμά-Αλειφέρη Μαρία 5) Σακελλάρης Κων?νος 6) Χριστοφής Ηλίας 7) Χατζηφούντας Μιχαήλ 8) Χαραλαμπάκης Νικόλαος 9) Λαρδόπουλος Πέτρος 10) Λογοθέτης Νικόλαος Απόντες1) Κυπραίος Μιχαήλ 2) Καμμάς Ιωάννης (Ρόκος) 3) Χριστοφίδης Μιχαήλ,οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και εκλήθησαν νόμιμα. Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Χωριού Καμμά Ειρήνη Μαρία Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίων Σακελλαρίδης Τιμολέων Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αττιτή Σεβαστή- υπάλληλος του Δήμου μας για την τήρηση των πρακτικών. Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 11 ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στον Δήμο και τα οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, παρίσταται ανάγκη ψήφισης πιστώσεων για πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών ανά κατηγορία ως εξής: 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑ α) Στον Ανδρέα Κάππο & Υιό ΟΕ-Τζάμια, κρύσταλλα, με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 291/ ποσού 452,00 και Νο 733/ ποσού 20,34 ) το ποσό των 472,34 β) Στον Νικόλαο Λογοθέτη-οικοδομικά υλικά με έδρα το Μεγ. Χωριό Τήλου (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 59/ ) το ποσό των 689,30 γ) Στους Αφούς ΙΣΚΑ ΟΕ-οικοδομικά υλικά με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 382/ ποσού 14,96 και Νο 377/ ποσού 402,42 ) το συνολικό ποσό των 417,08 δ) Στον Άρχοντα Σαμαρτζή ΑΕ Εμπόριο οικοδομών και μονοτικών υλικών με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 136/ ποσού 2.135,70, Νο 135/ ποσού 713,03, Νο 134/ ποσού 2.135,70, Νο 387/ ποσού 2.456,62, Νο 385/ ποσού 1.941,34, Νο 386/ ποσού 3.051,00 και Νο 388/ ποσού 2.542,50 ) το συνολικό ποσό των14 975,89 ε) Στον Κυριάκο Κωνσταντάκη οικοδομικά υλικά με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 28/ ποσού 2.832,14 και Νο 29/ ποσού 2.832,14 ) το ποσό των 5.664,28 στ) στον Ευάγγελο Λακιώτη Ανώνυμη Εμπορική & Οικοδομική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Δελ. Αποστολής Νο 23913/ ) το ποσό των 110,74 ήτοι Γενικό Σύνολο ,63 1

2 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑ α) Στον Σταύρο Πηδιάκη Εμπορία κλιματιστικών με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 137/ ) το ποσό των 1.863,71, β) Στους Π. Τρομπέτα-Δ. Σπηλιώτη-Δ. Κούτσουλα & ΣΙΑ ΟΕ Ψυκτικά Μηχ/τα με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστ. Τιμολόγιο Νο 6465/ ) το ποσό των 206,99 γ) Στην Ειρήνη Χ Χαραλαμπάκη Ηλεκτρικά είδη με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 340/ ποσού 290,00, Νο 397/ ποσού 280,00 )το ποσό των 570,00. δ) Στον Ασημακόπουλο ΕΠΕ εισαγωγή κλιματιστικών εμπορευμάτων με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 10441/ ) το ποσό των 623,52 ήτοι Γεν. Σύνολο 3.624,22 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ (ΚΑ ) α) Στην ISONET AE Συστήματα Πληροφορικής με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 1/8-7-03)το ποσό των 1.889,40 β) Στον Ιωάννη Ζουμπουρλή-Computers Service με έδρα την Ρόδο (Δελ.Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 160/ ποσού 40,40, Νο 685/ ποσού 15,00, Νο 165/ ποσού 81,20 ) το συνολικό ποσό των γ) ALFA WARE Πληροφορική ΑΕ-Προγράμματα Η/Υ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 500/ ποσού 1820,70, Νο 189/ ποσού 1820,70 και Νο 188/ ποσού 476,00 ) το συνολικό ποσό των 4.117,40 δ) Στον Αλεξανδράκη Ανδρέα & ΣΙΑ ΟΕ-Αναλώσιμα Είδη Γραφείου με έδρα την Ρόδο (Δελ.Αποστ.-Τιμολόγιο Νο 22945/ ποσού 90,85, Νο 23559/ ποσού 145,00, Νο 23747/ ποσού 100,92, Νο 23555/ ποσού 40,50, Νο 23599/ ποσού 113,68, Νο 23585/ ποσού 64,96, Νο 23622/ ποσού 53,36, το συνολικό ποσό των 568,77 ε) Στους Π. Σύστεμς Ιντερνάσιοναλ ΑΕΒΕΑ- Εφαρμογές Λογισμικού με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 1014/ ) το ποσό των 241,90 στ) Στην Icamsoft ΕΠΕ-Συστήματα Πληροφορικής με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 800/ ) το ποσό των 1.158,25 ζ) Στην Omnisys Technologies ΕΠΕ Λογιστικά Προγράμματα με έδρα την Ρόδο(Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 99/ ποσού 79,10, Νο 146/ ποσού 108,99 και Νο 48/ ποσού 67,80 ) το ποσό των 255,89 η) Στην Multirama ΑΕΒΕ- Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη (Απόδειξη Νο 6987/1-7-02) το ποσό των 49,60 θ)στην MLS Πληροφορική ΑΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη (Δελτ.Αποστολής Τιμολόγιο Νο 726/1-8-03) το ποσό των 75,65 ι) Στην DELL COMPUTER HELLAS AE- Εμπορία Η/Υ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 1273/ ) το ποσό των 1.759,83 ια) Στο Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Δελτ. Αποστολής Νο 37905/ ) το ποσό των 117,52, Νο / ,62 ) το συνολικό ποσό των 1.650,14 2

3 ιβ) Στον Νικόλαο Δανελλάκη-μηχανογραφική υποστήριξη με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 130/ ) το ποσό των 1.500,00 ιγ) Στον Δημήτριο Δανιλούλη-Προϊόντα Πληροφορικής με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 1953/ ) το ποσό των 300,001 ιδ) στον ΟΤΕ Α.Ε. (Τιμολόγιο Δελτ. Αποστολής Νο 1060/ ) το ποσό των 61,63 ιε) στους Γ. Ατσικνούδα Μ. Τσαβαρή ΟΕ- Εμπόριο Η/Υ με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Δελ. Αποστολής Νο 96/ ) το ποσό των 994,75. Ιστ) Στην Σεβαστή Σπάρταλη-Σύμβουλος Προγραμμάτων Η/Υ-με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Νο 19/ ) ποσού 1.740,00 ήτοι Γενικό Σύνολο ,11 4) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑ 8117,004) α) Στον Μιχάλη Στατιάδη-Ηλεκτρολόγο (Απόδειξη Νο 1/7-9-04) το ποσό των 300,00 β) Στους Αφούς Τσάφη ΟΕ-Ανθοπωλείο με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 1382/ ) το ποσό των 300,00 γ) Στον Δημήτριο Γεωργαλλίδη Υπ. Εκτέλεσης Μουσικών Έργων με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 3/ ) το ποσό των 660,31 δ) Στον Ελευθέριο Κ. Παγκοζίδη-Καλλιτέχνη με έδρα την Αθήνα(Απόδειξη Νο 258/ ) το ποσό των 3.000,00 ε) Στον Ιωάννη Καλούδη Μουσικό με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 92/ ) το ποσό των 1.500,00 στ) Στην VONCK IVE-Διακοσμητικά Είδη με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 318/ ) το ποσό των 115,26 ζ) Στον Μιχαήλ Αλεξόπουλο Φωτογραφικά είδη με έδρα την Σύμη (Τιμολόγιο Νο 9/ ) το ποσό των 3.955,00 η) Στην Αδελφότητα Τηλίων «ΝΕΑ ΟΜΟΝΟΙΑ» με έδρα την Τήλο (Απόδειξη είσπραξης Νο 7/ ) το ποσό των 2.900,00 ι) Στην Δημοξυλουργική Δ.Ε.-Ξύλινες κατασκευές με έδρα την Δράμα (Τιμ. Νο 88/ ) το ποσό των 2.486,00 κ) Στον Κων/νο Μυρισιώτη Ξυλουργικές Εργασίες με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο-Δελτ.Αποστολής Νο 49/ ) το ποσό των 99,49 λ) στην Εταιρεία Θεάτρου ΑΛΚΑ ΖΑΡ Θίασος Ερμής με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Νο 11/ ) το ποσό των 7.380,00 ήτοι Γεν. Σύνολο ,06 5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΑ ) α) Στον Αντώνη Κουφού-Φωτογραφικά Είδη με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Δελτ. Αποστολής Νο 183/ ) το ποσό των 259,00 3

4 β) Στον Αντώνιο Θ. Κατσαμούνδη-PHOTOVIDEO με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 29/ ) το ποσό των 44,61 γ) Στους Β. Σακελλαρίδη & ΣΙΑ ΟΕ- Φωτογραφικά είδη με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 7404/ ποσού 80,58, Νο 6197/ ποσού 134,36, Νο 1197/ ποσού 80,61, Νο 2683/ ποσού 134,31, Νο 1329/ ποσού 40,31 ) το ποσό των 470,17 ήτοι Γενικό Σύνολο 774,68 6) ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΚΑ ) α) Στην Βενετία Χιωτάκη Δικηγόρο με έδρα την Ρόδο, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 1, το συνολικό ποσό των 3.539,18 β) Στον Γεώργιο Π. Ροδίτη Συμβολαιογράφο με έδρα την Ρόδο (διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 820/ ποσού 1.647,35 και Νο 821/ ποσού 3.710,04 το συνολικό ποσό των 5.357,39 που αφορούν την σύνταξη των υπ αριθ.32107/ και 32210/ Συμβολαίων Δανείου από το Τ.Π. & Δανείων. γ) Στον Στέφανο Α. Ντάλια Δικηγόρο με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 125/ ποσού 2.264,00, Νο 126/ ποσού 365,00, Νο 127/ ποσού 2.763,52, Νο 128/ ποσού 200,00, και Νο 129/ ποσού 350,00 ) το συνολικό ποσό των 5.942,52 δ) Στην Μαρία-Μαγδαλινή Δολιανίτη Δικηγόρο με έδρα την Αθήνα (Απόδειξη Νο 959/ ) το συνολικό ποσό των 250,00. ε) Στην Καραμάριου Παναγιώτα-Δικηγόρο με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 121/7-9-05) το ποσό των 1.740,00. ζ) Στην Σταμάτα Ασημακοπούλου Δικηγόρο με έδρα την Αθήνα (Απόδειξη Νο734/ ) το ποσό των 1313,00 Ε ήτοι Γενικό Σύνολο ,09 7) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΚΑ ) α) Στον Γεώργιο Παρασκευά Ανταλλακτικά Αυτ/των με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 245/ ποσού 395,54, Νο 194/ ποσού 745,00, Νο 181/ ποσού 115,00, Νο 331/8-06 ποσού 100,00 και Νο 514/ ποσού 65,00, Νο 469/ ποσού 45,00, Νο 7951/ ποσού 140,00 ) το συνολικό ποσό των 1.569,54 β) Στην ΑΒΟ-Beman ABEE- Αττική Βιομηχανία οχημάτων με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 186/ ) το ποσό των 440,30 γ) Στους Θωμά και Ιωάννη Καλλιγά ΑΕΒΕ Επισκευή Μηχ/των με έδρα την Ρόδο: (Τιμολόγιο Νο 8002/ ποσού 950,51, Νο 8254/ ποσού 302,11, Νο 8260/ ποσού 2.800,28, Νο 9719/ ποσού 3.390,00, Νο 7292/ ποσού 1.732,87, Νο 7605/ ποσού 824,90, Νο 7192/ ποσού 1.832,10, Νο 7666/ ποσού 734,50, Νο 7160/ ποσού 805,02, Νο 7864/ ποσού 515,12, Νο 8899/ ποσού 1.130,00, Νο 8326/ ποσού 122,90, Νο 7093/ ποσού 3.127,28, Νο 7447/ ποσού 683,14, Νο 7641/ ποσού 1.130,00, Νο 7711/ ποσού 1.002,82, Νο 10649/ ποσού 119,93 ) το συνολικό ποσό των ,48 δ) Στον Συμεωνίδη ΟΕ Ανταλλακτικά με έδρα τον Πλατύκαμπο Λάρισας (Τιμολόγιο Νο 13/ ποσού 565,00 και Νο 62/ ποσού 5.311,00,Τιμολόγιο Νο 8/ ποσό 452,00 Ευρω ) το συνολικό ποσό των 6.328,00 4

5 ε) Στο Γεώργιο Μαδώνη Γενικό Συνεργείο με έδρα τον Πειραιά (Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών Νο 14274/ ποσού 166,69, Νο 14541/ ποσού 72,60 ) το συνολικό ποσό των 239,20 στ) Στον Πέτρο Πετρόπουλο ΑΕΒΕ Μηχ/τα- κινητήρες με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο / ) το ποσό των 221,08 ζ) Στην ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ Εταιρεία Αυτ/των με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 2077/ ποσού 532,78, Νο 1063/ ποσού 200,35, Νο / ποσού 119,47 ) το συνολικό ποσό των 852,60 η) Στον Χρήστο Γαλάντη-Φανοποιείο Αυτ/των με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 925/7-5-04) το ποσό των 84,75 θ) Στον Νικόλαο Ποτσάκη Συνεργείο με έδρα την Ρόδο (Δελ. Αποστολής Τιμολόγιο (No 68/ ποσού 1.481,32, No 77/ ποσού 1.482,99 ) το συνολικό ποσό των 2.964,31 ι) Στον Στέφανο Ψαρομιχαλάκη Βαφέα Αυτ/των με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 406/6-5-04)το ποσό των 158,20 ια) Στον Μιχάλη Καλαφατά συνεργείο αυτ/των με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 1233/ ) το ποσό των 223,88. ιβ) Στον Αθανάσιο Δελήμπαση-Ταπετσαρίες Αυτ/των με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 44/ ποσού 92,89 ιγ) Στον Παύλο Κοντέλλη ΑΕΒΕ με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 60/ ) το ποσό των 796,41 ιδ) Στην ΕΒΟΜΠΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Λεωφορεία Ανταλλακτικά με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 3295/ ποσού 94,17 και 3714/ ποσού 679,02 ) το συνολικό ποσό των773,19 ιε) Leon Engineering Βιομηχανική- Ζύγιση και Αυτοματισμός (Τιμολόγιο 573/ ) το ποσό των 64,90 ιστ) Στην ΕΞΤΡΑ ΑΕΒΕ Υποκατάστημα Γλυφάδας VOLVO με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 1248/ ποσού 1.290,36, Νο 3364/ ποσού 378,90 και Νο 288/ ποσού 911,46 ) το συνολικό ποσό των 2.580,72 ιζ) Στους Αφούς Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ-Αυτ/τα-Μηχ/τα, με έδρα την Αθήνα (Δελ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 196/ ποσού 3.424,46, No 295/ ποσού 178,50, No296/ ποσού ,35, No 207/ ποσού 847,58, No 211/ / ποσού 235,56 και No 212/ ποσού 1.761,25 ) το συνολικό ποσό των ,70 ιη) Στους Αφούς Παριανού ΟΕ-Επισκευές Σκαφών, με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 19/ ποσού 100,00 και No 331/ ποσού 205,00 )το συνολικό ποσό των 305,00. ήτοι Γεν. Σύνολο ,35 8) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑ ) α) Στον Χαραλαμπάκη ΑΕΒΕ-Ιατρικά Νοσοκομειακά είδη (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 782/ ) το ποσό των 110,91, 5

6 β) Στην CARDIO EXPRESS Υπηρεσία Τηλεϊατρικής ΑΕ με έδρα την Αθήνα Τιμολόγιο Νο 81/ ποσού 615,00 και Νο 1418/ ποσού 500,00 ) το συνολικό ποσό των 1.115,00. γ) Στο Διαδημοτικό δίκτυο υγείας (Απόδειξη Νο 500/ το ποσό των 500,00 δ) Στην HEALTH CARE SOLUTIONS AE-Εισαγωγή και Εμπορία Ιατρικών Μηχ/των με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 534/ ποσού 62,15 και Νο 1566/ ποσού 395,50 ) το συνολικό ποσό των 457,65 ήτοι Γενικό Σύνολο 2.183,56 9) ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΚΑ ) α)στην Σπυροπούλου Ελένη Λίντα-Μεταφράστρια Διερμηνέα με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 518/ ποσού 85,00 ) β) Στην Αλεξάνδρα Σαμαρά-Υπηρεσίες Λογισμικού με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 138/ ) το ποσό των 452,00 γ) Στον Αννάκη Κάλλιστο Νευρολόγο με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 78/ ) το ποσό των 300,00 δ) Στην Ευρωεκπαιδευτική με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 2319/ ) το ποσό των 350,00 ε) Στους Αφούς Γερουλάκου-GERCO ΕΠΕ-Αεροπορικό υλικό με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 471/ ) το ποσό των 259,90 στ) Στο Δίκτυο Αειφορικών Νησιών Αιγαίου ΔΑΦΝΗ (Νο 37/ ) το ποσό των 500,00 ζ) Στον Π. Διακοφώτη Ν. Κακούσιο ΟΕ-Εμπόριο Τηλεφωνίας με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 12/4-1-07) το ποσό των 47,78 η) Στον Μιχαήλ Δημητρούλη Μεταλλοβιοτεχνία Αιγαίο-με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 1154/ ποσού 3712,00, Νο 1170/ ποσού 371,20, Νο 1155/ ποσού 290,00 ) το ποσό των 4.373,20 θ) Στους Συνεργαζόμενους Ορκωτούς Λογιστές με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 88426/ ) το ποσό των 4.760,00 ι) Στην ΟΤΕΝΕΤ ΑΕ με έδρα την Αθήνα (Κωδικός Παραστατικού / ) το ποσό των 49,10 ια) Στον Φωτεινό Αττιτή Επιγραφές με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 187/ ) το ποσό των 164,15 ιβ) Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδ/σου με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 2225/3-5-07) το ποσό των 95,00 ιγ) Στην Αστική μη Κερδοσκπική Εταιρεία «Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών) το ποσό των 2.360,00 ιδ) Στην Δ.Ο.Υ. Ρόδου (Αριθ. Ειδοποίησης 16868/ ) ποσού 383,06, Νο 2660/ ποσού 380,00, Νο 1255/ ποσού 358,00, Νο 6402/ ποσού 391,31, και Νο 1974/ ποσού 1.846) το συνολικό ποσό των 3.352,31 ιε) Για διάφορες εγγυητικές επιστολές το ποσό των 60,16 ιστ) Στην COSMOTE έγγραφο υπ αριθ. 2551/ το ποσό των 1.141,20 6

7 ιζ) Στον Φίλιππο Χατζησταμάτη-Αθλητικά είδη με έδρα την Ρόδο (τιμολόγιο Νο 307/ ) το ποσό των 436,06 ιη) Στον Αντώνη Χαραλάμπους-Εργαστήριο γραφικών τεχνών με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο- Δελτ. Αποστολής Νο 1332/ ) το ποσό των 242,44. Ιθ) Στον Κυριάκο Καντή ταπετσαρίες με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 6144/ )το ποσό των 203,40. ήτοι Γεν. Σύνολο ,61. 10) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΑ ) α)στον Δημήτριο Κούνα Εμπόριο υδραυλικών ειδών Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο 682/ ποσού 797,33 και Νο 682/ ποσού 797,33 ) το συνολικό ποσό των 1.594,66. β)στην Ασημίνα Παπαδημητρίου αντιπροσωπείες με έδρα το Κιλκίς (Δελ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 32/ ) το ποσό των 1.336,79 γ) στην Υδροτεχνική Δωδ/σου ΕΠΕ με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο-Δελ. Αποστολής 3201/ ποσού 6.045,92 και Νο 3391/ ποσού 2.101,33 ) το συνολικό ποσό των 8.147,25. δ)στον Ιωάννη Τσάκαλο Εμπόριο υδραυλικών ειδών με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 84/ ποσού 247,72, Νο 85/ ποσού 74,92, Νο 88/ ποσού 221,37, Νο 89/ ποσού 430,29 και Νο 94 / ποσού 30,79 ), ήτοι Γεν. Σύνολο ,79 11) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ (ΚΑ ) α) Στον Στέλιο Στεφανάκη Γραφείο Γενικού Τουρισμού με έδρα την Τήλο, όπως στον συνημμένο Πίνακα 2, το ποσό των 5.455,83 β) Στους Μπούζο Π.-Ντουρμπογιάννη ΕΟΕ-Μεταφορές δεμάτων στην Ρόδο, όπως στον συνημμένο Πίνακα 6 το ποσό των 2.917,70 γ) Στην SPEEDEX Ανώνυμη Εταιρεία Ταχυμεταφορών με έδρα την Αθήνα, όπως στον συνημμένο Πίνακα 7,το ποσό των 509,00 δ) Στον Μιχάλη Σιούτη Ταχυμεταφορές EURONET με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 274/3-1-02) το ποσό των 17,70 ε) Στην A.C.S. Μεταφορές Δεμάτων με έδρα την Αθήνα (Τιμολόγιο Νο / το ποσό των 24,39, Νο 97589/ ποσού 8,32, Νο 236/ ποσού 47,22 ) το συνολικό ποσό των 79,93 στ) Στην Μεταφορική Δωδεκανήσου ΙΜΕ ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα (Φορτωτική Νο / ποσού 5,50, Νο / ποσού 44,70, Νο / ποσού 6,00, Νο / ποσού 14,50, Νο / ποσού 6,00, Νο / ποσού 15,00, Νο / ποσού 416,90 ) το συνολικό ποσό των 508,60 ζ) Στον Δημήτριο Κυπριώτη Αυτοκινητιστή με έδρα την Ρόδο (Φορτωτική Νο 2031/ ) το ποσό των 56,50 η) Στην Ελένη Κεντρή Πρακτορείο Ταξιδιών με έδρα την Νίσυρο (Απόδειξη Νο 20/ ) το ποσό των 75,00 θ) Στον Γεώργιο Ν. Ντινώρη- Εκμετάλλευση ΕΓ-ΤΡ ΚΑΛΥΨΩ με έδρα την Κω (Τιμολόγιο Νο 79/ ) το ποσό των 4.800,00 ι) Στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 1336/ ποσού 520,17, Νο 2301/ ποσού 335,00, Νο 1056/ ποσού 232,74 ) το συνολικό ποσό των 1.087,91 ια) Στους Αθαν. Μαρόγλου & ΣΙΑ ΟΕ-Γραφείο Γενικού Τουρισμού με έδρα την Θεσσαλονίκη (Απόδειξη Νο 1908/1-9-04) το συνολικό ποσό των 384,96 ιβ) Στην Γενική Εταιρεία Μεταφορών ΑΕ-Μεταφορές Εμπορευμάτων με έδρα την Αθήνα (Φορτωτική Νο 7816/8-9-99) το ποσό των 1.731,15 ιγ) Στην EXPERIENCE TRAVEL A.E.-Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 309/ ) το ποσό των 137,80 7

8 ιδ) Στον Γεώργιο Ορφανό-Εκμετάλλευση Φορτηγών Αυτοκινήτων Δ.Χ. με έδρα την Τήλο (Φορτωτική Νο 312/ ποσού 113,00 και Νο 381/ ποσού 30,00 ) το συνολικό ποσό των 143,00 ιε) Στους Βελλή Ανάργυρο-Βελή Ηλία-Βελλή Πασιάκο Συμπλοιοκτησία π/κ «ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ» με έδρα την Χάλκη (Νο 131/ το ποσό των 1.060,00 και Νο 156/ ποσού 1.060,00 ) το συνολικό ποσό των 2.120,00 ιστ) Στην ΑΝΕΣ Α.Ε. Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Σύμης με έδρα την Σύμη (Τιμολόγιο Νο 839/ ) το συνολικό ποσό 1.484,00 ιζ) Στον Παναγιώτη Ζαφειρόπουλο Αυτοκινητιστή με έδρα την Αθήνα (Φορτωτική Νο 3132/ ) το ποσό των 708,00 ιη) Στους ΑΦΟΥΣ Στάτη & ΣΙΑ ΟΕ Εταιρεία Μεταφορών με έδρα την Ρόδο (Φορτωτική Νο / ) το ποσό των 6,00. ήτοι Γενικό Σύνολο ,80 12 ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ «ΠΟΡΤΕΣ» (ΚΑ ) Στον Κων/νο Παπαδάκη Χωματουργικές Εργασίες με έδρα την Ρόδο (τιμολόγιο Νο 24/ ) το ποσό των 6.630,00 που αφορά την συντήρηση του Δρόμου ΠΟΡΤΕΣ με μηχανικά μέσα. 13) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ «ΣΚΑΦΗ» (ΚΑ ) Στον Κων/νο Παπαδάκη Χωματουργικές Εργασίες με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 25/ ) το ποσό των 6.630,00 που αφορά την συντήρηση του Δρόμου ΣΚΑΦΗΣ με μηχανικά μέσα. 14) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΒΑΤΕΣ» (ΚΑ ) Στους Α.Φιλίππου-Π. Σακελλάρη ΟΕ-Χωματουργικές Εργασίες με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 102/ ) το ποσό των 6.630,00 που αφορά την συντήρηση του Δρόμου ΚΑΤΑΒΑΤΕΣ με μηχανικά μέσα. 15) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΣΑ» (ΚΑ ) Στους Α.Φιλίππου-Π. Σακελλάρη ΟΕ-Χωματουργικές Εργασίες με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 104/ ) το ποσό των 6.630,00 που αφορά την συντήρηση του Δρόμου στη θέση ΠΟΛΙΤΙΣΣΑ μηχανικά μέσα 16) ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΚΑ ) Στην Σταματίνα Α. Στυλιανέση-Σχεδιάστρια-Διακοσμήτρια με έδρα την Αθήνα (Απόδειξη Νο 11/ ) το ποσό των 1.243,00 17) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΑ ) Στους Ζουρούδη Μιχαήλ & Υιός ΟΕ-Κέντρο Ελαστικών Ο ΜΑΚΗΣ με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 8220/ ποσού 50,00, Νο 16897/ ποσού 2.637,12, Νο 16860/ ποσού 592,99, Νο 16985/ ποσού 916,40, Νο 16986/ ποσού 133,86, Νο 17303/ ποσού 843,32, Νο / ποσού 340,07 ) το συνολικό ποσό των 5.513,76, 18) ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΑ 8111) Στους παρακάτω Μονίμους Υπαλλήλους του Δήμου για έξοδα κίνησης παρελθόντων ετών με τα αντίστοιχα ποσά ως εξής: α)στον Αθανάσιο Τσακνάκη ποσό 492,54, β)σταμάτιο Νικολή ποσό 1.167,75, γ)ειρήνη Ανεμογιάννη 102,20, δ)μιχαήλ Καραγεωργίου 104,13, ε)άννα Θεοδωρίδου 171,08, στ) Σπύρο Λογοθέτη 617,22 ζ) Κων/νο Σιώμο 245,08 ήτοι Γενικό Σύνολο 2.900,00 19) ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ (ΚΑ ) α) Στον Στυλιανό Χρυσάφη-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 156/ ποσού 270,00, Νο 55/ ποσού 1.100,00, Νο 160/ ποσού 405,00 ) το συνολικό ποσό των 1.775,00 8

9 β) Στον Παντελή Στεφ. Παναγιωτάκη Εστιατόριο με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Τιμολόγιο Νο 5/ ) το ποσό των 1.113,00 γ) Στον Παντελή Στ. Γεωργαλλή Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα την Τήλο (Απόδειξη Νο 4/ ποσού 450,00, Νο 6/ ποσού 240,00 και Νο 7/ ποσού 450,00 ) το συνολικό ποσό των 1.140,00 δ) Στην Κάππου Αν. Αναστασία Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 33/ ποσού 508,80, Νο 24/ ποσού 2.800,00, Νο 27/ ποσού 572,40, Νο 26/8-904 ποσού 143,10, Νο 25/ ποσού 2.862,00, Νο 23/ ποσού 190,80, Νο 29/ ποσού 318,00, Νο 28/ ποσού 593,60, Νο 31/ ποσού 286,20 ) το συνολικό ποσό των 8.274,90 ε) Στην Χαλιού Ελπίδα Εστιατόριο με έδρα το Μεγ. Χωριό Τήλου (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 25/ ποσού 1479,50, Νο 13/ ποσού 117,50, Νο 14/ ποσού 122,06, Νο 15/ ποσού 98,50, Νο 16/ ποσού 126,50, Νο 17/ ποσού 212,50, Νο 18/ ποσού 192,50, Νο 19/ ποσού 77,00, Νο 20/ ποσού 49,00, Νο 21/ ποσού 277,00, Νο 22/ ποσού 52,00, Νο 23/ ποσού 459,00 και Νο24/ ποσού120,00 ) το συνολικό ποσό των 3.383,00 στ) Στον Σωτήριο Οικονόμου-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 160/ ποσού 25,00, Νο 161/ ποσού 25,00, Νο 162/ ποσού 25,00, Νο 163/ ποσού 25,00, Νο 02/ ποσού 361,89 ) το συνολικό ποσό των 461,89. ζ) Στον Ιωάννη Κουκάκη-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια «ΦΑΡΟΣ» με έδρα την τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 418/ ποσού 176,00, Νοζ) Στον Ιωάννη Κουκάκη Ενοικι 21/ ποσού 56,36, Νο 19/ ποσού 239,56, Νο 18/ ποσού 111,30, Νο 14/ ποσού 83,74, Νο 23/ ποσού 246,98 και Νο 24/ ποσού 305,28 ) το συνολικό ποσό των 1.219,22 η) Στον Μάρκο Χατζηγεωργίου Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα την Τήλο (Απόδειξη Νο 12/ ποσού 95,40, Νο 11/ ποσού 1144,80, Νο 17/ ποσού 8.268,00, και Νο 1/ ποσού 6.075,00, Νο 18/ το ποσό των 2.450,00 ) το συνολικό ποσό των ,20 θ) Στον Κων/νο Στεφανάκη Παραδοσιακό Καφενείο με έδρα το Μικρό Χωριό Τήλου (Απόδειξη Νο 1251/ ποσού 125,00, Νο 1252/ ποσού 345,00, Νο 1253/ ποσού 165,00, Νο 1254/ ποσού 96,00, Νο 1255/ ποσού 112,00 και Νο 1256/ ποσού 132,00 ) το συνολικό ποσό των 975,00 ι) Στον Στέφανο Λαρδούτσο Εστιατόριο με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 2/07 ποσού 4.664,00 ) Το συνολικό ποσό των 4664,00 ια) Στον Νίκο Κωστίδη Εστιατόριο με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 7/ ποσού 2.861,40, Νο 5/ ποσού 1.017,60, Νο 2/ ποσού 258,60 και Νο 3/ ποσού 535,60 και Νο 4/ ποσού 53,00 ) το συνολικό ποσό των 4.726,20. ιβ) Στον Μιχάλη Αντώναρο Καφενείο ΟΜΟΝΟΙΑ με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 3/9-9-04) το ποσό των 500,00 9

10 ιγ) Στην Σταματία Νικολακάκη Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 22/ ) το ποσό των 70,00 ιδ)στην Τσιμπίδου Μαρία Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Τιμολόγιο Νο 26/ ποσού 203,52, Νο 531/ ποσού 310,00, Νο 470/ ποσού 180,00, Νο 487/ ποσού 45,00, Νο 486/ ποσού 45,00, Νο 471/ ποσού 180,00 και Νο 405/04 ποσού 162,50 ) το συνολικό ποσό των 1.126,50 ιε) Στον Ανδρέα Λαρδόπουλο Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 1-7/ ποσού 610,00, Νο 3+5+6/ ποσού 105,00, Νο 7/ ποσού 35,00, Νο 15/ ποσού 600,00, Νο 7/ ποσού 550,00 ) το συνολικό ποσό των 1.900,00 ιστ) Στην Νεκταρία Χατζημανώλη Ζαχαροπλαστείο με έδρα τα Λιβάδια Τήλου, (Τιμολόγιο Νο 8/ ποσού 339,20, Νο 11/ ποσού 3.390,00 και Νο 14/ ποσού 718,70 ) το συνολικό ποσό των 4.447,90 ιζ) Στον Αντώνη Γ. Καμμά Ταβέρνα με έδρα το Μεγάλο Χωριό Τήλου (Τιμολόγιο Νο 5/ ) ποσού 7.102,00 ιη) Στους Αφούς Κυπραίου & ΣΙΑ ΟΕ Ξενοδοχείο «ΕΛΕΝΗ» με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Απόδειξη Νο 53/ ποσού 84,00, Νο 75/ ποσού 90,00, Νο 76/ ποσού 90,00, Νο 91/ ποσού 139,00, Νο 105/ ποσού 135,00, Νο 272/ ποσού 360,00, Νο 273/ ποσού 240,00, Νο 274/ ποσού 420,00, Νο 275/ ποσού 175,00, Νο 276/ ποσού 490,00, Νο 64/ ποσού 500,00 και Νο 67/ ποσού 700,00 ) το συνολικό ποσό των 3.419,00. ιθ) Στην Αδαμίδη Ιωάννα Ελένη Εστιατόριο ΕΛΑΦΙ με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 611/ ) το ποσό των 46,50 κ) Στην «Έριστος Μπιτς»- Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις ΑΕ με έδρα το Μεγάλο Χωριό Τήλου (Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Νο 454/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 455/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 456/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 457/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 458/ ποσού 45,00 Ευρώ,Νο 459/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 460/ ποσού 55,00 Ευρώ, Νο 461/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 462/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 463/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 464/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 429/ ποσού 80,00 Ευρώ, Νο 430/ ποσού 80,00 Ευρώ, Νο 431/ ποσού 90,00 Ευρώ, Νο 432/ ποσού 100,00 Ευρώ, Νο 433/ ποσού 90,00 Ευρώ, Νο 283/ ποσού 17,50 Ευρώ, Νο 285/ ποσού 35,00 Ευρώ, Νο 286/ ποσού 17,50 Ευρώ, Νο 289/ ποσού 17,50 Ευρώ, Νο 324/ ποσού 26,70 Ευρώ, Νο 325/ ποσού 35,00 Ευρώ, Νο326/ ποσού 35,00 Ευρώ, Νο 327/ ποσού 53,40 Ευρώ, Νο 328/ ποσού 35,00 Ευρώ, Νο 330/ ποσού 70,00 Ευρώ, Νο331/ ποσού 70,00 Ευρώ, Νο 296/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 297/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 298/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 299/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 300/ ποσού 45,00 Ευρώ, Νο 301/ ποσού 45,00 Ευρώ, το συνολικό ποσό των 1.607,60 κα) Στο Olimpic Palace Hotel με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 71027/ ) το ποσό των 8.268,03 κβ) Στον Μιχάλη Σακελλάρη-Εστιατόριο με έδρα τα Λιβάδια Τήλου (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 18/ ποσού 259,11, Νο 20/ ποσού 1.050,78, Νο 21/ ποσού 659,96, Νο 22/ ποσού 635,46, Νο 19/ ποσού 1.068,00, Νο 17/ ποσού 775,92, Νο 21/ ποσού 571,30, Νο 10/ ποσού 1.499,90, Νο 12/ ποσού 1.499,90, Νο 11/ ποσού 1.499,90, Νο 22/ ποσού 412,80 και Νο 29/ ποσού 1.144,85 ) το συνολικό ποσό των ,36 10

11 κγ) Στον Νίκο Ατσικνούδα Σνακ Μπαρ με έδρα τα Λιβάδια (Δελ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 20/ ) το ποσό των 911,60 κδ) Στον Παναγιώτη Στεφανάκη-Επιπλωμένες κατοικίες με έδρα τα Λιβάδια (Απόδειξη Νο 1/ ) το ποσό των 160,00 κε) Στην Ελένη Κεφαλοπούλου-Ιχθειοπωλείο με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Δελ. Αποστολής Νο 3932/ ) το ποσό των 593,34 ήτοι Γενικό Σύνολο ,24 20) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ-ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ (ΚΑ ) α) Στην ΧΕΠΠΑΚΗ ΑΕ Λιπάσματα Σπόροι με έδρα την Ρόδο όπως περιγράφονται στον Πίνακα 3, το συνολικό ποσό των ,68 β) Στον Γεώργιο Μ. Καραβόλια Αγροτικά-Φυτικά προϊόντα με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 1291/ ποσού 585,45, Νο 2700/ ποσού 496,61, Νο 3046/ ποσού 155,82, Νο 3841/ ποσού 265,00, Νο 283/ ποσού 1.974,20, Νο 278/ ποσού 1.412,02, Νο 2842/ ποσού 280,90, Νο 1506/ ποσού 256,64 και Νο 5075/ ποσού 1.343,56) το συνολικό ποσό των 6.770,20 γ) Στην Κουγιρά Παρασκευή & Υιοί ΟΕ με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 189/ ) το ποσό των 49,55 δ) Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγάλου Χωριού Τήλου (Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 2/ )το ποσό των 1.731,51 ε) Στα Φυτώρια Ρόδου-Κ. Μιχαλάκη Ο. Απτόγλου ΟΕ, Φυτά με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής -Τιμολόγιο Νο 421/ )το ποσό των 954,00 στ) Στο Νομαρχιακό Φυτώριο Δωδ/σου με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής -Τιμολόγιο Νο 43/ ποσού 30,00, Νο 50/ ποσού 7,50, Νο 48/ ποσού 45,00 ) το συνολικό ποσό των 82,50 ζ) Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με έδρα την Ρόδο (Απόδειξη Νο 4982/ ) το ποσό των 226,00 η) Στον Μιχάλη Χατζηκαντή Γεωπόνο, Αγροτικά Εφόδια με έδρα την Ρόδο (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο 1396/ ποσού 5.570,83, Νο 1412/ ποσού172,44, Νο 1411/ ποσού 4439,08, Νο 1408/ ποσού 1844,40, Νο 1409/ ποσού 3732,13, Νο 1410/ ποσού 370,53, Νο 1467/ ποσού 1655,37, Νο 1466/ ποσού 323,75, Νο 1465/ ποσού 634,19, Νο 1456/ ποσού 230,29, Νο 1454/ ποσού 100,92, Νο 645/ ποσού 110,85, Νο 1496/ ποσού 121,90, Νο 1495/ ποσού 207,69, Νο 1494/ ποσού 198,75, Νο 1537/ ποσού 43,17, Νο 1545/ ποσού 3009,87, Νο 1493/ ποσού 3447,96, Νο 16/ ποσο`ύ 494,94 ) το συνολικό ποσό των ,06 ήτοι Γενικό Σύνολο ,50 21) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑ ) α) Στον Κων/νο Γιαννουράκη-ηλεκτρολόγο με έδρα το Μεγ. Χωριό Τήλου (Τιμολόγιο Νο 187/ ) το ποσό των 1.243,00 β) Στους Αικατερίνη Π. Κλαδίτη Γ. Ο Ε- Εμπόριο ηλεκτρικών με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Δελτ. Αποστ. Νο 486/ ) το συνολικό ποσό των 1.026,06. 11

12 γ) Στον Μιχαήλ Π. Μπράτιτση & ΣΙΑ ΕΕ-Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 39/ ) το ποσό των 2.260,00 δ) Στον Κων/νο Κωστάκη ηλεκτρολογικό υλικό-με έδρα την Ρόδο (Δελ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 242/ ποσού 1.015,87 και Νο 250/ ποσού 424,88 ) το συνολικό ποσό των 1.440,75 ε) Στην Ειρήνη Χαρ. Χαραλαμπάκη-οικιακές συσκευές με έδρα την Ρόδο (Δελ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 603/ ποσού 340,01 και Νο 520/ ποσού 600,01 ) το συνολικό ποσό των 940,02 στ) Στον Νικήτα Μορφωπό & ΣΙΑ ΟΕ-ΜΟΚΑΒ ΟΕ- με έδρα την Ρόδο (Δελ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 15765/ ποσού 1.856,48, Νο 15414/ ποσού 262,55, Νο 15745/ ποσού 434,42, Νο 15822/ ποσού 24,19 ) το συνολικό ποσό των 2.577,64 ζ) Στον Εμμανουήλ Λαρδούτσο ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με έδρα την Αθήνα (τιμολόγιο Νο 55/2-9-10)το ποσό των 145,00 ήτοι Γεν. Σύνολο 9.632,47 ήτοι Γενικό Σύνολο ,86 22) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑ ) α) Στον Μιχαήλ Γ. Μακρή Βιβλιοχαρτοπωλείο- με έδρα την Ρόδο, όπως περιγράφεται στον συνημμένο Πίνακα 4, το συνολικό ποσό των ,22 β) Στο Πατσιούρα Δημήτριο Είδη βιβλιοπωλείου με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής-Τιμολόγιο Νο 2686/ ποσού 54,00 και Νο 2648/ ποσού 120,00 ) το συνολικό ποσό των 174,00 γ) Στην Αικατερίνη Εμμ. Ματσαμά-Φωτοτυπίες Χαρτικά με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 339/ ) το συνολικό ποσό των 1.638,50 δ) Στον Φώτη Εμμ. Ματσαμά- Φωτοτυπικές εργασίες με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 347/ ποσού 9,04, Νο 146/ ποσού 1.996,71, Τιμολόγιο Νο 506/ ποσού 95,00, Νο 582/ ποσού 1.593,30 ) το συνολικό ποσό των 3.694,05 ε) Στον Κων/νο Διακοσάββα Print house- Εκδόσεις Εκτυπώσεις με έδρα την Ρόδο (Τιμολόγιο Νο 1906/ ) το ποσό των 678,00 στ) Στην Άννα Οικονόμου συζ. Αστ. Βιβλιοχαρτοπωλείου «ΑΣΤΕΡΑΣ» με έδρα την Ρόδο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 3380/ ) το ποσό των 1.998,20 ζ) Στον Ιωάννη Δ. Θεοδώρου Συγγραφέα με έδρα την Θεσσαλονίκη (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 666/9-4-03) το ποσό των 44,00 η) Στους ΑΦΟΥΣ ΜΠΗΛΙΟΥ Ο.Ε.-Τυπογραφικές Εργασίες με έδρα το Ν. Ηράκλειο (Δελτ. Αποστολής Τιμολόγιο Νο 1979/ ) το ποσό των 1.695,00 θ) Στον Μιχαήλ Μ. Χαριτάκη-Πολυεκδοτική Αθηνών με έδρα την Αθήνα (Δελτ. Αποστολής- Τιμολόγιο Νο 8533/ ) το ποσό των 97,00 ι) Στην Ελληνική Εθνική Γραμμή-Οικουμενικός Ελληνισμός ΕΠΕ-Εκδόσεις βιβλίων με έδρα την Αθήνα (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο 262/ ) το ποσό των 627,00 12

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : κα Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015

Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Προηγούμενο Οικ. έτος (2012) Οι. Έτος 2013 Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.820.346,21 1.759.786,06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα