ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΕ 43. Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας"

Transcript

1 ΦΥΕ 43 Θέματα 3 ης γραπτής εργασίας Θέμα 1. Ανάμεσα στα χημικά μεταλλαξιγόνα περιλαμβάνονται οι παράγοντες αλκυλίωσης και οι παράγοντες απαμίνωσης των βάσεων του DNA. Βρείτε από το διαδίκτυο και περιγράψτε μερικούς κοινούς παράγοντες αλκυλίωσης και απαμίνωσης με τους οποίους ερχόμαστε συχνά σε επαφή στην καθημερινότητά μας. Τα χημικά μεταλλαξιγόνα προκαλούν σημειακές μεταλλάξεις στο DNA τόσο των προκαρυωτικών όσο και των ευκαρυωτικών οργανισμών. Αυτές οι μεταλλάξεις μπορούν να επιδιορθωθούν σε ένα βαθμό από τα επιδιορθωτικά συστήματα που διαθέτουν όλοι οι οργανισμοί. Ειδικά οι προκαρυωτικοί οργανισμοί διαθέτουν περισσότερα επιδιορθωτικά συστήματα σε σχέση με τους ευκαρυωτικούς. Τα επιδιορθωτικά συστήματα των προκαρυωτικών οργανισμών που χρησιμεύουν για επιδιόρθωση μεταλλάξεων από χημικές ουσίες, ταξινομούνται ως εξής: α) επιδιόρθωση αλκυλίωσης β) επιδιόρθωση απουρινικών θέσεων γ) Επιδιόρθωση με εκτομή της βλάβης και Μετα-αντιγραφική επιδιόρθωση α) επιδιόρθωση των διασυνδέσεων μεταξύ των δύο αλυσίδων β) επιδιόρθωση SOS Οι μεταλλαξιγόνοι αλκυλιωτικοί και απαμινωτικοί παράγοντες είναι ηλεκτρονιόφιλα μόρια. Οι αλκυλιωτικοί διακρίνονται σε μονολειτουργικούς και διλειτουργικούς. Οι μονολειτουργικοί έχουν μόνο μια ενεργή ομάδα που αντιδρά ομοιοπολικά με ένα μόνο νουκλεόφιλο κέντρο του DNA ενώ αντίθετα οι διαλειτουργικοί έχουν δύο ενεργές ομάδες που αντιδρούν με δύο νουκλεόφιλα κέντρα του DNA. Σημαντικοί αλκυλιωτικούς και απαμινωτικοί παράγοντες είναι η θειική και η νιτρώδης μουστάρδα, η μιτομυκίνη C, το νιτρώδες οξύ κ.α. Η δράση αυτών των παραγόντων

2 αυτών που περιγράψαμε είναι προφανές ότι εμποδίζει την αντιγραφή του DNA διπλασιασμό των κυττάρων στα οποία επιδρούν. άρα και τον Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες στη χημειοθεραπεία πολλών μορφών καρκίνου. Η δράση των αλκυλιωτικών παραγόντων δεν είναι προφανώς τόσο εξειδικευμένη με αποτέλεσμα εκτός από τα ταχέως διαιρούμενα καρκινικά κύτταρα να επιδρούν και σε φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού (αλωπεκία, ατροφία γεννητικών οργάνων, γαστρεντερικές διαταραχές κ.α.). Θέμα 2. Πώς μπορεί να επηρεάσουν την έκφραση του γονιδιώματος οι μεταλλάξεις στις μη κωδικοποιητικές αλληλουχίες DNA; Το πρόβλημα του προσδιορισμού των περιοχών των χαρακτηρίζονται ως ιντρόνια έχει οδηγήσει αρκετά συχνά στις εναλλακτικές αναγνώσεις του γενετικού κώδικα ειδικά στις περιοχές που υπάρχουν "ιντρόνια" και λειτουργούν ως εξώνια. Μερικές περιοχές DNA συμπεριφέρονται ως εξώνια όταν εκφράζεται από μία οδό, αλλά ως ιντρόνια όταν εκφράζονται από ένα διαφορετικό σηματοδοτικό μονοπάτι. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα πιθανά κωδικόνια τερματισμού έχουν επίσης μερικές φορές παρακαμφθεί, επιτρέποντας τη κωδικοποίησης ενός μέρος ενός ιντρονίου με σκοπό να παραχθεί μια εξειδικευμένη πρωτεΐνη. Οι παραλλαγές στα εκάστοτε πρότυπα του εναλλακτικού ματίσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει δύο ή περισσότερα διακριτά mrnas που κωδικοποιούν για διάφορα πολυπεπτίδια. Αυτό επιτρέπει σε ένα κώδικο mrna να χρησιμοποιείται για να παράγει μια ποικιλία από πολυπεπτίδια. Οι παραλλαγές του ματίσματος ελέγχονται από αρκετές πρωτεΐνες ρυθμιστές που χαρακτηρίζονται ως SR πρωτεΐνες. Ένα άλλο παράδειγμα ενός εναλλακτικού συστήματος ανάγνωσης μπορεί να στηριχθεί στην χρήση των ιντρονίων ως γενετικά στοιχεία τα οποία προκαλούν την φυσιολογική ομαδοποίηση των νουκλεοτιδίων έτσι ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι το DNA διαβάζεται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτές οι παρατηρήσεις αποκαλύπτουν ότι τα γονίδια έχουν περισσότερο περίπλοκη λειτουργία από ό, τι πριν την είχαμε κατανόησή ως σήμερα. Ορισμένα ιντρονια (εσώνια) λειτουργούν επίσης ως αλληλουχίες ελέγχου στη διαδικασία της αδρανοποίησης χρωμοσώματος Χ, διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εξισορρόπηση

3 της γενετικής σύστασης ειδικά στα θηλυκά άτομα. Το γονίδιο Sxl γονίδιο είναι το μόριο ρυθμιστής ειδικά στις διαδικασίες ελέγχου και προσδιορισμού του φύλου ορισμένων οργανισμών στηριζόμενοι σε διαδικασίες που βασίζονται σε εσώνια που κόβονται από mrna. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην παραγωγή μιας λειτουργικής πρωτεΐνης μόνο στα θηλυκά που ελέγχει την ανάπτυξη των θηλυκών δομών. Θέμα 3. Τι είναι τα στοιχεία Alu; Περιγράψτε τη μοριακή βάση μιας ανθρώπινης πάθησης που είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης (και των συνεπειών της) στοιχείων Alu. Ένα στοιχείο Alu είναι μια σύντομη ενισχυμένη περιοχή του DNA που χαρακτηρίζεται από τη δράση του στοιχείου ΑΙυ ( Arthrobacter luteus) που είναι μια ενδονουκλεάση περιορισμού. Τα στοιχεία Alu συναντώνται σε μεγάλους αριθμούς στα γονιδιώματα των πρωτευόντων. Στην πραγματικότητα, τα στοιχεία Alu στοιχεία είναι τα πιο άφθονα μεταθετά στοιχεία στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Τα στοιχεία αυτά δίνουν γέννηση στο μικρό κυτταροπλασματικό 7SL RNA, ένα συστατικό αναγνώρισης σήματος. Τα στοιχεία Alu έχουν εμπλακεί σε αρκετές κληρονομικές ασθένειες στον άνθρωπο και σε διάφορες μορφές καρκίνου. Η μελέτη των στοιχείων Alu έχει επίσης σημαντική επίδραση στη διευκρίνιση ανθρώπινη πληθυσμιακή γενετική και την εξέλιξη των πρωτευόντων θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης του ανθρώπου. Το γονίδιο ΜΕΑ, το οποίο κωδικοποιεί το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης, και διαθέτει 2 κοινές παραλλαγές. Αυτή η παραλλαγή έχει συνδεθεί με αλλαγές στην αθλητική ικανότητα: η παρουσία του στοιχείου Alu συνδέεται με καλύτερη απόδοση στην αντοχή (π.χ. τρίαθλο ), ενώ η απουσία του συνδέεται με τη μειωμένη μυϊκή. Η επανάληψη του γονιδίου οψίνης στα πρωτεύοντα (συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων) που σχετίζεται από ένα στοιχείο Alu, δείχνει την παρουσία των Alu στην εξέλιξη των μηχανισμών της όρασης έγχρωμη όραση. Θέμα 4. Εάν από ένα πλήρες λειτουργικό μεταθετό στοιχείο αφαιρέσουμε το αριστερό ΙR: 1. Μπορεί να μετατεθεί; 2. Μπορεί να παράγει ενεργή τρανσποζάση; 3. Μπορεί να μεταθέσει ένα ελλειμματικό στοιχείο με άθικτα τα IRs; Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.

4 Η μετάθεση περιλαμβάνει την μετακίνηση κάποιων ακολουθιών οι οποίες δεν περιέχουν περιοχή ομολογίας τους. Τα μεταθετόνια διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες σχετικά με το εάν και κατά πόσο χρησιμοποιούν δομές DNA ή RNA. Ta μεταθετόνια περιέχουν τις παρεμβαλλόμενες αλληλουχίες και στις άκρες τους επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες γνωστές ως IR. Οι παρεμβαλλόμενες αλληλουχίες περιέχουν ένα μοναδικό γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί το ένζυμο μεταθετάση, με την δράση του οποίου τα τμήματα γονιδιώματος κινούνται από μια θέση σε μια άλλη του χρωμοσώματος χωρίς να μεσολαβείται από την διαδικασία της αντιγραφής. Η μεταθετάση παρουσιάζει εξειδίκευση για τις ανάστροφες επαναλήψεις του μεταθετονίου, εντούτοις δεν παρουσιάζει καμία εξειδίκευση για την χρωμοσωμική περιοχή στόχο και επομένως μπορεί να προκαλέσει μετάθεση του μεταθετονίου σε οποιαδήποτε περιοχή στόχο. Μετά το κόψιμο του μεταθετονίου και του χρωμοσωμικού DNA η μεταθετάση συνδέει τα μονόκλωνα προεξέχοντα άκρα στα σημεία από το γονιδίωμα με τα τυφλά δίκλωνα απο το μεταθετόνιο και τα κενά σύνδεσης συμπληρώνονται απο την πολυμεράση. Σαν αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής δημιουργείται στα δύο άκρα της σύνδεσης μια μικρή ευθεία επανάληψη της ακολουθίας των άκρων η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα ενσωμάτωσης μεταθετονίου. Τα μεταθετά όχι μόνο μπορούν να μετακινούνται σε οποιαδήποτε θέση του γονιδιώματος αλλά επίσης μπορούν να μετακινηθούν με ακρίβεια και σε συγκεκριμένα σημεία αλλάζοντας την δομή κάποιων γονιδίων λόγω παρεμβολής στην αλληλουχία των βάσεων τους. Επομένως χωρίς την αρτιότητα των επαναλαμβανόμενων περιοχών δεν μπορεί να γίνει η μετάθεση. Θέμα 5. Ποια είναι η μοριακή βάση των επιβλαβών συνεπειών που μπορεί να έχουν τα τρανσποζόνια στο γονιδίωμα; Ένα μεταθετό στοιχείο (ΤΕ) είναι μία αλληλουχία DNA που μπορεί να αλλάξει τη θέση του εντός του γονιδιώματος, ενίοτε δημιουργώντας μεταλλάξεις και μεταβάλλοντας το μέγεθος του γονιδιώματος του κυττάρου. Τα μεταθετά όχι μόνο μπορούν να μετακινούνται σε οποιαδήποτε θέση του γονιδιώματος αλλά επίσης μπορούν να μετακινηθούν με ακρίβεια και σε συγκεκριμένα σημεία αλλάζοντας την δομή κάποιων γονιδίων λόγω παρεμβολής στην αλληλουχία των βάσεων τους. Τα μεταθετά στοιχεία διακρίνονται σε διάφορους τύπους ανάλογα με τον τρόποπου

5 σχηματίζονται. Κυρίως διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το μηχανισμό μεταφοράς τους, η οποία μπορεί να περιγραφεί είτε ως "αντιγραφή και επικόλληση ( TES Ι) ή «αποκοπή και επικόλληση» (TES ΙΙ). Οι μεταθέσεις καταλύονται από διάφορους τύπους ενζύμων μεταθετάσης η δράση των οποίων μπορεί να βλάψει το γονιδίωμα του κυττάρου ξενιστή με διαφορετικούς τρόπους: ένα τρανσποζόνιο που εισάγει τον εαυτό του μέσα σε ένα λειτουργικό γονίδιο πιθανότατα θα οδηγήσει σε απενεργοποίηση στο γονίδιο αυτό. Επίσης μετά από μια μετάθεση δημιουργείται έλλειμα DNA το οποίο πιθανώς να μην επιδιορθωθεί σωστά. Τα πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας αλληλουχίας, μπορεί να παρεμποδίσουυν την ακριβή χρωμοσωματική αντιστοίχιση κατά τη διάρκεια της μίτωσης και της μείωσης, με αποτέλεσμα την άνιση διασταύρωση και κατανομή του γενετικού υλικού. Ασθένειες που συχνά προκαλούνται από μεταθετά στοιχεία περιλαμβάνουν αιμοφιλία Α και Β, την σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια, την πορφυρία, και την μυϊκή δυστροφίας Duchenne. Θέμα 6. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπινων γονιδίων υπόκειται σε εναλλακτικό μάτισμα. Παράδειγμα νόσου που είναι αποτέλεσμα λάθους εναλλακτικού ματίσματος. Το εναλλακτικό μάτισμα είναι μια ρυθμιζόμενη διαδικασία κατά τη διάρκεια της έκφρασης του γονιδίου που οδηγεί σε ένα γονίδιο που μπορεί να κωδικοποιεί πολλαπλές πρωτεΐνες. Στη διαδικασία αυτή, υπάρχει πιθανότητα τα εξώνια ενός γονιδίου να περιλαμβάνονται εντός, ή ακόμη και να εξαιρεθούν, από το τελικό, αγγελιοφόρο RNA που είναι υπεύθυνο για την σύνδεση ενός γονιδίου. Κατά συνέπεια, οι πρωτεΐνες που μεταφράζονται από εναλλακτικά συγκολλημένα mrnas θα περιέχουν διαφορές στην αλληλουχία αμινοξέων τους και, συχνά, σε βιολογικές τους λειτουργίες. Είναι σημαντικό λοιπό να σημειώσουμε ότι το εναλλακτικό μάτισμα επιτρέπει στο ανθρώπινο γονιδίωμα να κατευθύνει την σύνθεση πολλών περισσότερων πρωτεϊνών από ό, τι θα αναμενόταν με βάση τον αριθμό των υπαρχόντων γονιδίων. Εναλλακτικό μάτισμα ονομάζεται ενίοτε και διαφορικό μάτισμα. Αλλαγές στο μηχάνημα επεξεργασίας του RNA μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη συναρμογή πολλαπλών μεταγραφών, μεταβολές σε θέσεις ματίσματος και έτσι στο mrna που

6 παράγεται να μπορεί να οδηγήσει σε μεταλλαγμένο γονίδιο του. Μια πιθανολογική ανάλυση αναφέρει ότι πάνω από το 60% των ανθρώπινων ασθενειών που προκαλούνται από μεταλλάξεις επηρεάζονται από το εναλλακτικό μάτισμα και όχι αυτού καθ αυτού από τις ακολουθίες κωδικοποίησης. Επίσης ασυνήθιστα συγκολλημένα mrnas βρίσκονται επίσης σε ένα υψηλό ποσοστό σε καρκινικά κύτταρα. Ένα παράδειγμα μιας παραλλαγής ματίσματος που συνδέονται με καρκίνους είναι αυτό σε ένα από τα ανθρώπινα γονίδια DNMT. Τρεις DNMT γονίδια κωδικοποιούν ένζυμα που προσθέτουν μεθυλομάδες στο DNA, μία μετα-μεταφραστική τροποποίηση που έχει συχνά ρυθμιστικές επιδράσεις. Αρκετές ασυνήθιστα συγκολλημένα mrnas DNMT3B βρέθηκε σε όγκους και κυτταρικές γραμμές καρκίνου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πρωτο-ογκογονίδιο Ron (MST1R). Μία σημαντική ιδιότητα των καρκινικών κυττάρων είναι η ικανότητά τους να κυκλοφορούν και να εισβάλλουν σε φυσιολογικούς ιστούς (μετάσταση). Το γεγονός αυτό οδηγεί στην παραγωγή μιας αφύσικα συνδυαστικής μεταγραφής του γονιδίου Ron που σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα του SF2/ASF σε κύτταρα καρκίνου του μαστού. Η ανώμαλη ισομορφή της πρωτεΐνης που κωδικοποιείται αυτό το mrna οδηγεί σε κυτταρική αυξημένη κυτταρική κινητικότητα και μετάσταση. Τέλος πρόσφατες μελέτες δείχνουν η λειτουργία της δομής της χρωματίνης και οι τροποποιήσεις των ιστονών ότι οφείλονται στην ρύθμιση του εναλλακτικού ματίσματος δηλώνοντας για ακόμη μια φορά την σημαντική συμβολή του μηχανισμού στην διατήρηση της ορθής κυτταρικής λειτουργίας. Θέμα 7. Ο χάρτης του οπερονίου της λακτόζης είναι IPOZY, όπου Ι συμβολίζει το γονίδιο του καταστολέα, Ρ την περιοχή του υποκινητή, Ο την περιοχή του χειριστή, Ζ το γονίδιο της β- γαλακτοσιδάσης και Υ το γονίδιο της περμεάσης. Η μετάλλαξη Ο C (operator constitutive) είναι ιδιοσυστατή, δηλαδή δεν υπόκειται σε ρύθμιση, επειδή ο καταστολέας αδυνατεί να προσδεθεί πάνω του. Με βάση τις γνώσεις σας για το οπερόνιο της λακτόζης συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα της σύνθεσης (+) ή όχι ( -) β-γαλακτοσιδάσης και περμεάσης σε απλοειδή και ετερόζυγα διπλοειδή κύτταρα. Εξηγήστε την απάντησή σας. β-γαλακτοσιδάση Περμεάση Γενότυπος No lactose Lactose No lactose Lactose O + Z + Y + + +

7 O + Z + Y + /F O + Z - Y I + Z + Y I - Z + Y I + Z - Y + /F I - Z + Y I + P + O + Z + Y + /F I + P + O + Z + Y I - P - O C Z + Y + /F I + P + O + Z - Y I + P - O + Z + Y + /F I - P + O + Z + Y I + P + O C Z - Y + /F I + P - O + Z + Y Θέμα 8. τόσο το γονίδιο bicoid όσο και το γονίδιο nanos είναι γονίδια μητρικής δράσης των οποίων τα mrna μεταγράφονται στη μητέρα και στη συνέχεια εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα των αναπτυσσόμενων εμβρύων. 1. Με ποιον τρόπο καθοδηγεί η μητρική εναπόθεση των συγκεκριμένων mrnas την εγκαθίδρυση των διαβαθμίσεων συγκεντρώσεων μορφογόνων κατά μήκος του εμπροσθοπίσθιου άξονα του αναπτυσσόμενου εμβρύου; 2. Ποια περιμένετε να είναι η κατανομή της πρωτεΐνης HUNCHBACK σε έμβρυα που στερούνται λειτουργικής NANOS και με ποιον τρόπο επηρεάζει η συγκεκριμένη κατανομή το φαινότυπο των εμβρύων αυτών; Η προσθιοπίσθια πολικότητα του εμβρύου, της προνύμφης και του ώριμου εντόμου ξεκινάει από την προσθιοπίσθια πολικότητα του αυγού. Τα γονίδια μητρικής επίδρασης εκφράζονται στις ωοθήκες της μητέρας και τα mrna που παράγονται τοποθετούνται σε διαφορετικές περιοχές του αυγού, με τα συγκεκριμένα μοριακά προϊόντα να κωδικοποιούν ρυθμιστικές πρωτεΐνες της μεταγραφής και της μετάφρασης, οι οποίες ενεργοποιούν ή καταστέλλουν ζυγωτικά γονίδια. Η Bicoid και η Hunchback ρυθμίζουν την δημιουργία των πρόσθιων δομών ενώ η Nanos και η Caudal ρυθμίζουν την κατασκευή των οπίσθιων δομών. Στη συνέχεια τα ζυγωτικά γονίδια που ενεργοποιούνται από αυτές τις μητρικές πρωτεΐνες ρυθμίζονται σε καθορισμένο εύρος. Τα γονίδια αυτά ονομάζονται gap και είναι από τα πρώτα που εκφράζονται στο έμβρυο.

8 Διαφορετικές συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών που παράγονται από τα γονίδια gap επάγουν την έκφραση των γονιδίων που διαιρούν το έμβρυο σε περιοδικά τμήματα. Στη συνέχεια, οι πρωτεΐνες των γονιδίων επάγουν την έκφραση των γονιδίων segment polarity των οποίων τα προϊόντα διαιρούν το έμβρυο σε 14 τμηματικές μονάδες εγκαθιστώντας πλέον την πολικότητα του εμβρύου. Τελικά, οι πρωτεΐνες που συντέθηκαν από τα γονίδια gap (segment polarity) επάγουν την έκφραση των ομοιωτικών γονιδίων που θα καθορίσουν την τελική μορφοποίηση του κάθε τμήματος. Συνοψίζοντας λοιπόν, τα εμπρόσθια γονίδια όπως είναι λογικό σχηματίζουν το πρόσθιο μέρος του εμβρύου. Το κύριο γονίδιο σε αυτή την κατηγορία είναι το biciod, και μία τυχαία μετάλλαξη σε αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε μη δημιουργία κεφαλιού και άλλων θωρακικών δομών, όπως και ανωμαλίες στα τέσσερα πρώτα κοιλιακά μεταμερίδια. Το γονίδιο biciod μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί και ως μεταγραφικός παράγοντας του γονιδίου hunchback, το οποίο βρίσκεται στο εμπρόσθιο μισό του εμβρύου. Τα οπίσθια γονίδια, οχτώ σε αριθμό, είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό του οπίσθιου μέρους του εμβρύου. Μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά οδηγούν σε ατροφία του οπίσθιου μέρους του εντόμου και δημιουργίας των κοιλιακών τμημάτων. Το κύριο γονίδιο σε αυτήν την κατηγορία είναι το nanos. Κατά την διάρκεια της ωογένεσης το mrna μεταφέρεται στο πίσω μέρος του αυγού και η συγκέντρωσή του είναι αντιστρόφως ανάλογη από αυτή του bicoid. Θέμα 9. Κατά τη δημιουργία διαγονιδιακών εντόμων, ποια είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του φορέα μετασχηματισμού που μεταφέρει το διαγονίδιό σας και που εξασφαλίζουν: (α) σταθερό και μόνιμο μετασχηματισμό, (β) ιστοειδική έκφραση του διαγονιδίου σας, και (γ) άμεση ανιχνευσιμότητα των προϊόντων μετασχηματισμού. Ο μηχανισμός δημιουργίας διαγονιδιακών εντόμων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί την ακριβή διατήρηση όλων των μορφών της διαδικασίας σε ορθή πορείας. Αυτή περιλαμβάνει διαδικασίες όπως η κλωνοποίηση της αλληλουχίας που μας ενδιαφέρει (π.χ. το γονίδιο για τα λευκά μάτια στη Drosophila) στο στοιχείο Ρ που θα είναι υπεύθυνο για την μεταφορά και θα δράση ως φορέας κλωνοποίησης. Συνήθως το μεταθέσιμο στοιχείο Ρ βρίσκεται σε κάποιο πλασμίδιο ή DNA φάγων σε άλλες περιπτώσεις μεταφοράς.

9 Το πλασμίδιο στην συνέχεια πρέπει να μπορεί να εισάγει τα γονίδια που αναφέραμε, και να μπει σε ένα έμβρυο. Στο σημείο αυτό είναι σημαντική η δράση ειδικών ενζύμων που αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες DNA. Εάν το στοιχείο Ρ ενσωματωθεί στα κύτταρα της γενετικής σειράς του εμβρύου, όταν το έμβρυο αναπτυχθεί σε ώριμο άτομο οι απόγονοι του θα φέρουν το χαρακτηριστικό επιλογής. Οι διαδικασίες αυτές θα οδηγήσουν σε σταθερό και μόνιμο μετασχηματισμό. Η πιο άµεση µέθοδος σάρωσης και ανίχνευσης είναι η υβριδοποίηση µε νουκλεϊκά οξέα. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τρόπο ανίχνευσης αλληλουχιών DNA, µε τη βοήθεια σηµασµένων µικρών τµηµάτων DNA (ιχνηθέτες) τα οποία είναι συµπληρωµατικά προς τις επιθυµητές αλληλουχίες. Η µέθοδος αυτή προϋποθέτει πως γνωρίζουµε τουλάχιστον κάποιο τµήµα των αλληλουχιών που αναζητάµε. Θέμα 10. Μέσω της μεταφοράς εξωγενών γονιδίων σε φυτά είναι δυνατή η δημιουργία νέων, βελτιωμένων στελεχών καλλιεργούμενων ειδών όπως το καλαμπόκι και το σιτάρι. Οι επιστήμονες είναι σε θέση να εντοπίζουν γονίδια, να τα κλωνοποιούν και να τα εισάγουν σε φυτά-ξενιστές ώστε να τους προσδίδουν νέα, επιθυμητά χαρακτηριστικά. Θεωρείτε εύλογες τις έντονες ανησυχίες που εκφράζονται από τους καταναλωτές για τα διαγονιδιακά φυτά; ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν θέλω «έκθεση ιδεών». Θα ήθελα μια τεκμηριωμένη παράθεση υπέρ και κατά επιχειρημάτων Τα πλεονεκτήματα από τη δημιουργία και χρησιμοποίηση διαγονιδιακών ειδώνείναι αρκετά και σημαντικά. Έχει συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία διαγονιδιακών φυτών που θα είναι πιο ανθεκτικά στα ζιζάνια και στις ακραίες καιρικές συνθήκες είναι πολύ σημαντική για την γεωργία και στην επάρκεια τροφής για όλο τον ανθρώπινο πληθυσμό. Επίσης στην δημιουργία διαγονιδιακών ζώων που παράγουν φαρμακευτικές ουσίες και ουσίες απαραίτητες για τον άνθρωπο (όπως ινσουλίνη, παράγοντες πήξης του αίματος κ.α.) καθώς και στην δημιουργία διαγονιδιακών βακτηρίων που μπορούν να παράγουν ανθρώπινες πρωτεΐνες, όπως ινσουλίνη. Εκτός όμως από τις πιθανές θετικές επιδράσεις και πλεονεκτήματα φαίνεται να υπάρχουν εύλογοι και πιθανοί κίνδυνοι από τη χρησιμοποίηση διαγονιδιακών ζώων ως μέσο παραγωγής επιθυμητών προϊόντων. Η κατασκευή των διαγονιδιακών ζώων περιλαμβάνει την κλωνοποίηση του γονιδίου επιλογής μαζί με γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. Όπως έχει φανεί σε μια πρόσφατη

10 ερευνητική ανασυνδεμένα πλασμίδια εντοπίστηκαν στο εσωτερικό βακτηρίων της χλωρίδας του εντέρου έπειτα από τη βρώση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος τα γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά να περάσουν μέσω της τροφικής αλυσίδα σε παθογόνα βακτήρια, γεγονός που θα είναι άκρως επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Επομένως η δημιουργία διαγονιδιακών ζώων απαιτεί μεγαλύτερη μελέτη και περισσότερες αποδείξεις για να γίνει ευρέως αποδεκτή ως τεχνική επιλογής.

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει:

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο γενετικό υλικό πρέπει να γνωρίζει: Με ποια πειράµατα οι επιστήµονες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου. Ποιες οι διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό

1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1 ο κεφάλαιο-το γενετικό υλικό 1.1. Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1.1.1.Με βάση την εικόνα που σας δίνεται (πείραμα Griffith) να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Α. Το συστατικό των βακτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ ã Àª π À O στόχος αυτού του βιβλίου είναι διπλός, δηλαδή, αφενός να βοηθήσει το µαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα το µάθηµα της Βιολογίας, που εξαιτίας της ορολογίας και του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω απαντήσεις συμπληρώνει σωστά τις ακόλουθες φράσεις ή προτάσεις

Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω απαντήσεις συμπληρώνει σωστά τις ακόλουθες φράσεις ή προτάσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Επαναληπτικό διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/3/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΓΘΤ, ΓΘΤ, ΠαΘΤ Θέμα Α Να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο PlCoup-TF και το

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 Λέξεις κλειδιά Αντιβιοτικά-Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας κάποια ειδική βιοχηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0.

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0. Ο κυτταρικός κύκλος είναι τυπικά διαιρεμένος σε τέσσερις φάσεις Είναι το κύτταρο αρκετά μεγάλο; Σημείο ελέγχου Σημείο ελέγχου ατράκτου Μήπως η άτρακτος είναι κατεστραμμένη ; Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών

Διαβάστε περισσότερα