ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα Android με τίτλο ΤαxiCost ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Τ-2773 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Δρ.Χαικάλης Κωνσταντίνος,Καθηγητής Εφαρμογών ΛΑΡΙΣΑ

2 «Δηλω νω υπευ θυνα ο τι το παρο ν κείμενο αποτελεί προι ο ν προσωπικής μελέτης και εργασίας και πως ο λες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της δηλω νονται σαφω ς είτε στις παραπομπές είτε στη βιβλιογραφία. Γνωρίζω πως η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρο τατο παράπτωμα και είμαι ενήμερος/η για την επέλευση των νομίμων συνεπειω ν» ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΑΣ 2

3 Εγκρίθηκε απο την τριμελή εξεταστική επιτροπή: Το πος: Ημερομηνία: 3

4 Περίληψη Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα Android με τίτλο ''ΤαxiCost'' έχει ως στο χο την υλοποίηση μιας εφαρμογής σε περιβάλλον Google Android συμβατο με τις περισσο τερες κινητές συσκευές. Η δημιουργία της εφαρμογής αυτής έγινε με την χρήση του λογισμικού Εclipse, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μέσα απο το οποίο μπορούμε να γράψουμε και να εκτελέσουμε κώδικα. Το περιβάλλον αυτο καθώς και ο λα τα υπο λοιπα προγράμματα που χρειάζονται για να εκτελέσουμε κώδικα σε Java ή και C/C++. Είναι ελεύθερης διανομής (freeware) και ανοικτού κώδικα (open source). Η εφαρμογή θα λέγετε ''TaxiCost'', η οποία θα είναι μια αρκετά χρήσιμη εφαρμογή ο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο ο λους τους χρήστες κινητών με λειτουργικο Android.O σκοπο ς της εφαρμογής θα έιναι ο κάθε χρήστης που θα θέλει να χρησιμοποιήσει ταξί για την την μεταφορά του, να έχει την δυνατο τητα να υπολογίσει με μια μικρή απο κλιση το κο στος της διαδρομής του. Ο χρήστης θα εισάγει τον το πο αφετηρίας της διαδρομής καθώς και τον προορισμο του και λαμβάνοντας υπο ψιν και άλλους παράγοντες ο πως για παράδειγμα την ύπαρξη αποσκευών ή την επιπλέον χρέωση κατά την νυχτερινή βάρδια, να υπολογίζει το κο στος της διαδρομής καθώς και εμφανίζεται η διαδρομή μέσω των Google Maps. 4

5 Ευχαριστίες Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Δρ. Κ.Χαικάλη, επιβλέποντα καθηγητή της πτυχιακής μου, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε προκειμένου να αναλάβω και να ολοκληρώσω την παρούσα πτυχιακή, δίνοντας μου την δυνατο τητα να ασχοληθώ με θέματα εφαρμογών για κινητά. Επιπλέον ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μου οι οποίοι είναι δίπλα μου ο λο αυτο τον καιρο καθώς και την οικογένεια μου της οποία η συμπαράσταση ηθικά και οικονομικά με βοήθησε σε ο λη τη διάρκεια των σπουδών μου. 5

6 Περιεχο μενα Κεφάλαιο 1: 1. Εισαγωγή 1.1 Τι είναι τα έξυπνα τηλέφωνα. Σελ Τι είναι το λειτουργικο σύστημα Σελ Η προέλευση του ο ρου λειτουργικο σύστημα Σελ Τα διαθέσιμα λειτουργικά στυστήματα. Σελ Αndroid Σελ ios Σελ Windows Phone Σελ Blackberry Os Σελ.14 Κεφάλαιο 2: 2.1 Τι είναι το Android. Σελ Παραμετροποίηση. Σελ Διαδραστικο τητα. Σελ Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών. Σελ.17 Κεφάλαιο 3: Η αρχιτεκτονική του Αndroid Σελ Εφαρμογές Σελ Περιβάλλον εφαρμογών Σελ Βιβλιοθήκες Σελ Αndroid Runtime Σελ Πυρήνας Linux Σελ.21 Κεφάλαιο 4: Εκδο σεις Google Android 4.1 Android 1.0 Σελ Android 1.5 'CupCake' Σελ Android 1.6 'Donut' Σελ Android 2.0 'Eclair' Σελ Android 2.2 'Froyo' Σελ Android 2.3 'Gingerbread' Σελ Android 'Honeycomb' Σελ Android 4.0 'Ice Cream Sandwich' Σελ Android 4.1 'Jelly Bean' Σελ.32 6

7 4.10 Android 4.4 'KitKat' Σελ.33 Kεφάλαιο 5. Το Android σήμερα. Σελ.34 Κεφάλαιο 6. Δομή μιας εφαρμογής /Ανάπτυξη Λογισμικού Σελ Το Android SDK Σελ To Android NDK Σελ Eclipse Σελ Android Development Tools (ADT) Σελ Εγκατάσταση του Eclipse IDE Σελ Εγκατάσταση του Android SDK Manager Σελ Δημιουργία εικονικής Android συσκευής Σελ Δημιουργία νέου Project Σελ.48 Κεφάλαιο 7. Η δομή της εφαρμογής Σελ Android Activity Σελ Το αρχείο AndroidManifest.xml Σελ O κατάλογος src/ Σελ O κατάλογος res/ Σελ O κατάλογος res/drawable_hdpi Σελ O κατάλογος res/layout Σελ O κατάλογος libs/ Σελ O κατάλογος gen/ Σελ O κατάλογος bin/ Σελ.60 Kεφάλαιο 8. Υλοποίηση της Εφαρμογής Taxicost 8.1 To Μenu της εφαρμογής (Αφετηρία) Σελ To Μenu της εφαρμογής (Προορισμο ς) Σελ Εισαγωγή έξτρα χρεώσεων-επιλογών Σελ Οθο νη αποτελεσμάτων Σελ..82 Κεφάλαιο 9. Συμπεράσματα και εξέλιξη τής εφαρμογής. Σελ.93 7

8 8

9 Κεφάλαιο 1ο 1.1 Εισαγωγή Τι είναι τα έξυπνα τηλέφωνα ; Τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphone) είναι κινητά τηλέφωνα τα οποιά στηρίζουν την λειτουργία τους στο λειτουργικο σύστημα το οποίο έχουν,έχοντας περισσο τερη υπολογιστική ικανο τητα και συνδεσιμο τητα σε σχέση με ένα απλο κινητο τηλέφωνο. Τα πρώτα έξυπνα κινητά (PDA) συνδύαζαν τις λειτουργίες ενο ς προσωπικού ψηφιακού βοηθού και ενο ς κινητού τηλεφώνου. Αργο τερα στίς επο μενες έξυπνες συσκευές προστέθηκαν οι λειτουργίες ο πως αναπαραγωγή μουσικών κομματιών,ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και με δυνατο τητα λήψης βίντεο κα8ως και δυνατο τητα πλοήγησης GPS, πράγμα το οποίο τα κατέστησε πολύχρηστικές συσκευές. Πλέον τα έξυπνα τηλέφωνα διαθέτουν ο λα οθο νες αφής υψηλής ανάλυσης και διαδικτυακούς περιηγητές (web browsers) που εμφανίζουν τυποποιημένες ιστοσελίδες καθώς και βελτιστοποιημένες ιστοσελίδες για κινητά. Η προ σβαση στο διαδίκτυο με την χρήση των τηλεφώνων αυτών είναι πιο εύκολη απο ποτέ λο γω και την ανάπτυξης της WiFi τεχνολογίας δηλαδή τις ασύρματης προ σβασης στον διαδίκτυο.[1] Έξυπνα τηλέφωνα. 9

10 1.2 Τι είναι το λειτουργικο σύστημα ; Λειτουργικο σύστημα (Οperating System ή OS) στην επιστήμη της πληροφορικής ονομάζεται το λογισμικο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισμο των εργασιών και την κατανομή των διαθέσιμων πο ρων σε ένα υπολογιστή. Το λειτουργικο σύστημα είναι ένας μεσολαβητής λογικής διασύνδεσης μεταξύ του λογισμικού και του υλικού,διαμέσου του οποίου οι εφαρμογές αντιλαμβάνονται τον υπολογιστή. Μια απο τις κεντρικές αρμοδιο τητές του λειτουργικού συστήματος είναι η διαχείριση του υλικού, απαλλάσσοντας έτσι το λογισμικο του χρήστη απο τον άμεσο και επίπονο χειρισμο του υπολογιστή και καθιστώντας ευκολο τερο τον προγραμματισμο τους. 1.3 Η προέλευση του ο ρου ''Λειτουργικο σύστημα'' Παρο τι οι συσκευές που συνδυάζουν τηλεφωνία και πληροφορική είχαν ήδη επινοηθεί απο το 1973 και διατέθηκαν προς πώληση το 1994, ο ο ρος «smartphone» δεν εμφανίστηκε μέχρι το 1997, ο ταν η Ericsson περιέγραψε το GS 88 "Penelope" ως «Έξυπνο Τηλέφωνο». Η διάκριση μεταξύ των smartphones και των απλών κινητών τηλεφώνων μπορεί να είναι ασαφής και δεν υπάρχει επίσημος ορισμο ς για το ποιες είναι οι μεταξύ τους διαφορές. Μία απο τις πιο σημαντικές διαφορές είναι ο τι οι προηγμένες διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) στα smartphones σχετικά με τη λειτουργία τρίτων εφαρμογών μπορούν να επιτρέψουν σε αυτές τις εφαρμογές να έχουν καλύτερη ενσωμάτωση στο λειτουργικο σύστημα και στο hardware του τηλεφώνου απ' ο τι συμβαίνει συνήθως στα απλά κινητά τηλέφωνα. Συγκριτικά, τα απλά κινητά τηλέφωνα τρέχουν συχνο τερα σε ιδιο κτητο firmware, με υποστήριξη λογισμικού απο τρίτους, μέσα απο πλατφο ρμες ο πως το Java ME ή το BREW. Μια επιπλέον δυσκολία στη διάκριση μεταξύ smartphones και απλών κινητών τηλεφώνων είναι ο τι, με την πάροδο του χρο νου, οι δυνατο τητες των νέων μοντέλων των απλών κινητών τηλεφώνων μπορούν να υπερβούν εκείνες των τηλεφώνων που είχαν προωθηθεί ως smartphones στο παρελθο ν. Ορισμένοι κατασκευαστές και πάροχοι χρησιμοποιούν τον ο ρο «superphone» για τα υψηλής απο δοσης τηλέφωνα τους με τις ασυνήθιστα μεγάλες οθο νες και τα άλλα ακριβά χαρακτηριστικά τους. Άλλοι προτιμούν τον ο ρο «phablet», αναγνωρίζοντας τη σύγκλισή τους με τους υπολογιστές tablet χαμηλής απο δοσης.[2] 10

11 1.4 Τα διαθέσιμα λειτουργικά κινητών Android. Το Android είναι λειτουργικο σύστημα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας το οποίο τρέχει τον πυρήνα του λειτουργικού Linux. Αρχικά αναπτύχθηκε απο την Google και αργο τερα απο την Open Handset Alliance. Eπιτρέπει στους κατασκευαστές λογισμικού να συνθέτουν κώδικα με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java, ελέγχοντας την συσκευή μέσω βιβλιοθηκών λογισμικού ανεπτυγμένων απο την Google. Η πρώτη παρουσίαση της πλατφο ρμας Android έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2007, παράλληλα με την ανακοίνωση της ίδρυσης του οργανισμού Open Handset Alliance, μιας κοινοπραξίας 48 τηλεπικοινωνιακών εταιριών, εταιριών λογισμικού καθώς και κατασκευής hardware, οι οποίες είναι αφιερωμένες στην ανάπτυξη και εξέλιξη ανοιχτών προτύπων στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η Google δημοσίευσε το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα του Android υπο τους ο ρους της Apache License, μιας ελεύθερης άδειας λογισμικού. Τo λογο τυπο για το λειτουργικο σύστημα Android είναι ένα ρομπο τ σε χρώμα πράσινο μήλο και σχεδιάστηκε απο τη γραφίστρια Irina Blok. Τον Ιούλιο του 2005, η Google εξαγο ρασε την Android Inc, μια μικρή εταιρεία με έδρα το Palo Alto στην California των ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή ελάχιστα ήταν γνωστά για τις λειτουργίες της Android Inc, εκτο ς του ο τι ανέπτυσσαν λογισμικο για κινητά τηλέφωνα. Αυτή ήταν η αρχή της φημολογίας περί σχεδίων της Google για να διεισδύσει στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. Στην Google, η ομάδα με επικεφαλής τον Andy Rubin ανέπτυξε μια κινητή πλατφο ρμα που στηρίζεται στον πυρήνα του Linux, την οποία προώθησαν με την παροχή ενο ς ευέλικτου, αναβαθμίσιμου συστήματος. Έχει αναφερθεί ο τι η Google είχε ήδη συγκεντρώσει μια σειρά απο εταίρους hardware και software και επισήμανε στους παρο χους ο τι ήταν ανοικτή σε διάφορους βαθμούς συνεργασίας εκ μέρους της. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σύντομα ανέφεραν φήμες ο τι η Google ανέπτυσσε μια Google-branded συσκευή. [3] Το λογο τυπο του λειτουργικού συστήματος του Android. 11

12 1.4.2 IOS. Το IOS είναι ένα λογισμικο για κινητά το οποίο αναπτύχθηκε και διανέμεται απο την AppleInc. Αρχικά παρουσιάστηκε το 2007 για το iphone, ενώ υποστηρίζει και άλλες συσκευές της Apple ο πως το ipod touch (Σεπτέμβριος 2007), το ipad (Ιανουάριος 2010) και το Apple TV (δεύτερης γενιάς) (Σεπτέμβριος 2010). Καθώς το ios δημιουργήθηκε αρχικά κυρίως για το iphone (απο το 2007 μέχρι τον Ιούνιο του 2010 ονομαζο ταν και iphone OS, υποστήριζε ανέκαθεν τις οθο νες αφής και τις κινήσεις πολλαπλής αφής. Η δυνατο τητα σύνδεσης στο διαδίκτυο αποτελεί επίσης μία απο τις βασικές λειτουργίες του ios, ενώ διαθέτει προ εγκατεστημένο το προ γραμμα περιήγησης διαδικτύου της Apple Safari. Το λογο τυπο του λειτουργικού συστήματος του ios. 12

13 1.4.3 Windows Phone. Windows Phone είναι η έκδοση του Λειτουργικού Συστήματος Windows της Microsoft για έξυπνα κινητά τηλέφωνα ο πως για παράδειγμα είναι το ios της Apple και το Android της Google. Αναπτύχθηκε στις αρχές του 2010, ενώ στις πρώτες εκδο σεις του είχε το ο νομαwindows Mobile. Αξίζει να σημειωθεί ο τι απο το 2010 μέχρι σήμερα οι πωλήσεις των Windows Phone έχουν αυξηθεί κατά πολύ και έφτασαν στο No2 των πωλήσεων στην κατηγορία των smartphones και υπολογίζεται πως μέχρι το 2017 θα αυξηθούν κι άλλο οι πωλήσεις τους. Τέλος, είναι ένα λειτουργικο σύστημα που χαρακτηρίζεται πιο πολύ απο την Nokia μιας και ο λα της τα μοντέλα Lumia λειτουργούν μο νο με Windows phone. Το λογο τυπο του λογισμικού του Windows Phone. 13

14 1.4.4 BlackBerry OS. BlackBerry OS είναι ένα ιδιο κτητο κινητο λειτουργικο σύστημα αναπτύχθηκε απο τη BlackBerry Ltd για σειρά BlackBerry smartphone απο φορητές συσκευές. Το λειτουργικο σύστημα παρέχει multitasking και υποστηρίζει εξειδικευμένες συσκευές εισο δου που έχουν υιοθετηθεί απο την BlackBerry ΕΠΕ για χρήση σε φορητές συσκευές της, ιδίως απο το περιστρεφο μενο πλήκτρο, trackball, και πιο προ σφατα, το trackpad και οθο νη αφής. Η πλατφο ρμα BlackBerry είναι ίσως περισσο τερο γνωστή για την εγγενή υποστήριξη για εταιρικο , μέσω MIDP 1.0 και, πιο προ σφατα, ένα υποσύνολο του MIDP 2.0, η οποία επιτρέπει την πλήρη ασύρματη ενεργοποίηση και συγχρονισμο με το Microsoft Exchange, Lotus Domino ή Novell GroupWise , το ημερολο γιο, εργασίες, σημειώσεις, και τις επαφές, ο ταν χρησιμοποιείται με το BlackBerry Enterprise Server. Το λειτουργικο σύστημα υποστηρίζει επίσης WAP 1.2. Ενημερώσεις για το λειτουργικο σύστημα μπορεί να είναι αυτο ματα διαθέσιμη απο τις ασύρματες φορείς που υποστηρίζουν το BlackBerry πάνω απο τη φο ρτωση του λογισμικού αέρα ( OTASL ) υπηρεσία. Τρίτους προγραμματιστές μπορούν να γράψουν λογισμικο χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα BlackBerry API τάξεις, αν και οι αιτήσεις που κάνουν χρήση ορισμένων λειτουργιών πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά. Έρευνα απο το Ιούνιο του 2011 δείχνει ο τι περίπου το 45 % των κινητών προγραμματιστές χρησιμοποιούσαν την πλατφο ρμα κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. BlackBerry OS διεκο πη μετά την κυκλοφορία του BlackBerry 10, αλλά BlackBerry θα συνεχίσει να στηρίζει για το BlackBerry OS. Το λογο τυπο του λειτουργικού συστήματος BlackBerry OS 14

15 Κεφάλαιο 2ο 2.1 Τι είναι το Android. To Android είναι μια ολοκληρωμένη, ανοιχτή και ελεύθερη πλατφο ρμα για κινητά τηλέφωνα που περιλαμβάνει ένα λειτουργικο σύστημα (OS), το απαραίτητο ενδιάμεσο λογισμικο, βιβλιοθήκες και βασικές εφαρμογές. Το Android System Development Kit παρέχει στους προγραμματιστές ο λα τα εργαλεία και APIs για να αρχίσουν να αναπτύσσουν λογισμικο για την πλατφο ρμα Android χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Το Android είναι μια μοναδική πλατφο ρμα που επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού το οποίο εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατο τητες μιας συμβατής συσκευής. Για παράδειγμα, οι προγραμματιστές εφαρμογών είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν εφαρμογές που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε απο τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου ο πως η αποστολή SMS, τηλεφωνικές κλήσεις, τη λήψη φωτογραφιών, το GPS κτλ. Ετσι διευκολύνονται στην ανάπτυξη πιο περίπλοκου και πιο πλούσια λειτουργικού λογισμικού. Αυτο το λειτουργικο σύστημα κινητών τηλεφώνων (ή άλλων μικρών φορητών συσκευών που συνδέονται στο διαδικτυο) στηρίζεται στον ελεύθερο πυρήνα του Linux. Επιπλέον, η πλατφο ρμα ανάπτυξης Android είναι μια πλατφο ρμα multi tasking, πράγμα που σημαίνει ο τι κάθε εφαρμογή μπορεί να τρέξει στο τηλέφωνο ταυτο χρονα κάποια άλλη χωρίς να επηρεαστεί η απο δοσή τους, και αυτο είναι καλύτερο απο το να περιορίζεται σε μία εφαρμογή κάθε φορά. Το Android είναι μια πλατφο ρμα ανοικτού κώδικα, πράγμα που σημαίνει ο τι μπορεί εύκολα να επεκταθεί και να τροποποιηθεί για να συμβαδίζει και να υιοθετεί τις τελευταίες τεχνολογίες και εξελίξεις. Το γεγονο ς ο τι και η πηγή της πλατφο ρμας είναι ανοικτή διασφαλίζει ο τι η ανάπτυξη το Android θα έχει συνεχή προ οδο και θα εξελίσσεται αφού ένας μεγάλος αριθμο ς ικανών Android προγραμματιστών εργάζεται για τη δημιουργία ελεύθερων για χρήση προηγμένων εργαλείων λογισμικού 15

16 2.2 Παραμετροποίηση στο Android. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των λειτουργιών / εφαρμογών οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο τηλεφώνου απο τις εφαρμογές που δημιουργούνται και προστίθενται απο τρίτους προγραμματιστές Android. Οι τελευταίες μπορούν και έχουν την ίδια προ σβαση σε ο λες τις κύριες λειτουργίες της συκευής κάτι που επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών Android που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σχεδο ν απεριο ριστους σκοπούς. Με συσκευές χτισμένες στην πλατφο ρμα Android, οι χρήστες έχουν τη δυνατο τητα να προσαρμο σουν πλήρως τη συσκευή τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Τυχο ν εφαρμογές ακο μα και οι βασικές λειτουργίες μπορεί να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν πλήρως απο άλλες. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιθυμητή του εφαρμογή για να εμφανίσει τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο του, ή για να έχει προ σβαση στην αλληλογραφία του. 2.3 Διαδραστικο τητα στο Android. Οι προγραμματιστές Android μπορούν να δημιουργήσουν πολύπλοκες καινοτο μες εφαρμογές με σχεδο ν απεριο ριστη λειτουργικο τητα. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή μπορεί να μεταδώσει τα δεδομένα απο το κινητο σας με το διαδίκτυο (κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει το ημερολο γιο σας και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, λίστα με τις επαφές, τις φωτογραφίες σας και ακο μη και την τρέχουσα θέση σας, αλλά και παραγγελίες, τιμολο για κτλ) και να λάβει ο λα ο σα μπορεί να χρειαστεί online και να εμφανίζονται στην οθο νη της συσκευής. 16

17 2.4 Ανάπτυξή εφαρμογών κινητών Η πλατφο ρμα παρέχει στο καθένα που ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών τη δυνατο τητα χρησιμοποίησης μια μεγάλης ποικιλίας απο βιβλιοθήκες και τα χρήσιμα εκείνα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του πιο εξελιγμένου λογισμικού. Αυτή η ολοκληρωμένη δέσμη απο έτοιμα εργαλεία αυξάνει σημαντικά την παραγωγικο τητα των προγραμματιστών Android εφαρμογών και τους βοηθά να δημιουργήσουν εκπληκτικά πλούσιο λογισμικο γρηγορο τερα και με λιγο τερα λάθη. Κεφάλαιο Η αρχιτεκτονική του Αndroid. Tο Android δεν είναι μο νο ένα λειτουργικο σύστημα. Είναι μια στοίβα λογισμικού η οποία αποτελείται απο το λειτουργικο σύστημα, τις υπηρεσίες διασύνδεσης με τις εφαρμογές (middleware) και τέλος απο τις κύριες (core) εφαρμογές, μεταξύ αυτών, ενο ς cient, μιας εφαρμογής διαχείρισης SMS, ενο ς ημερολογίου, ενο ς browser, εφαρμογή διαχείρισης επαφών, και άλλες οι οποίες έρχονται δεμένες με την υπο λοιπη στοιβάδα λογισμικού του Android. [4][5] H αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος του Αndroid αποτελείται απο τα παρακάτω 5 βασικά επίπεδα: 1. Εφαρμογές (Applications) 2. To πλαίσιο εφαρμογής (Application Framework) 3. Τις βιβλιοθήκες (Libraries). 4. Tον κώδικα του Αndroid (Android Runtime) 5. O πυρήνας του Linux (Linux Kernel) 17

18 3.2 Eφαρμογές (Applications) Το Android κυκλοφορεί με ένα σύνολο βασικών εφαρμογών, περιλαμβάνοντας ένα client, μία εφαρμογή SMS, ημερολο γιο, χάρτες, φυλλομετρητή, επαφές κ.α. Ο λες οι εφαρμογές γράφονται χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java. 3.3 Περιβάλλον Εφαρμογών (Application Framework) Με την παροχή μίας ανοιχτής πλατφο ρμας ανάπτυξης, το Android προσφέρει στους developers τη δυνατο τητα να κατασκευάσουν εξαιρετικά πλούσιες και καινοτο μες εφαρμογές. Οι developers μπορούν να επωφεληθούν απο το υλικο της συσκευής, να έχουν πληροφορίες για την τοποθεσία, να εκτελούν υπηρεσίες στο παρασκήνιο, να θέτουν συναγερμούς, να προσθέτουν ειδοποιήσεις στη μπάρα κατάστασης και πολλά άλλα. Οι developers έχουν πλήρη προ σβαση στα ίδια APIs που χρησιμοποιήθηκαν απο τις βασικές εφαρμογές. Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει την επαναχρησιμοποίηση των components (συστατικών). Κάθε εφαρμογή μπορεί να δημοσιεύσει τις δυνατο τητες της και έτσι οποιαδηποτε άλλη εφαρμογή μπορεί να κάνει χρήση αυτών (με την επιφύλαξη περιορισμών ασφαλείας που επιβάλλονται απο το framework). Ο ίδιος μηχανισμο ς επιτρέπει στο χρήστη να αντικαταστήσει components. 18

19 Στη βάση ο λων των εφαρμογών βρίσκεται ένα σύνολο απο υπηρεσίες και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Έναν Activity Manager (Διαχειριστή Δραστηριοτήτων) το οποίο αλληλεπιφρα με το σύνολο των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στο σύστημα και διαχερίζεται τον κύκλο ζωής των εφαρμογών και παρέχει ενα ιστορικο μετάβασης των διεργασιών. (View System) Προβολή Συστήματος.Είναι μια απαραίτητη κλάση για την δημιουργία μια διεπαφής χρήστη.καταλαμβάνει μια ορθογώνια περιοχή στην οθο νη και ειναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και διαχείριση συμβάντων.η κλάση αυτή ειναι η βασική για να παρέχει εργαλεία δίαδρασης οπώς λίστες (lists), πλέγματα (grids), πλαίσια κειμένου (text boxes), κουμπιά (buttons), ακο μα και έναν embeddable web browser. Content Providers (Παρο χους Περιεχομένου).Είναι ο μο νος τρο πος για τον διαμοιρασμο δεδομένων μεταξυ των εφαρμογών.δεν υπάρχει κοινο ς χώρος αποθήκευσης οπου ο λα τα πακέτα android μπορούν να έχουν προ σβαση. Notification Manager (Διαχειριστή Ειδοποιήσεων).Επιτρέπει σε ο λες τις εφαρμογές να απεικονίζουν προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις στην μπάρα κατάστασης (status bar) Resource Manager (Διαχειριστή Πο ρων).παρέχει προ σβαση σε πηγές χωρίς κώδικα ο πως stringsμε βάση την τοποθεσία,γραφικά και αρχεία διάταξης(layout files). 3.4 Βιβλιοθήκες Ουσιαστικά αποτελούν ένα απο τα δομικά υλικά των εφαρμογών, και άρα είναι αναπο σπαστο κομμάτι τους. Οι δυνατο τητες των βιβλιοθηκών του Android γίνονται εμφανείς στους προγραμματιστές στην στοίβα του πλαισίου εφαρμογής. Το σύνολο σχεδο ν των βιβλιοθηκών είναι γραμμένο σε C και C++, οι οποίες έχουν μεταγλωττιστεί για τη χρήση τους απο το λειτουργικο. Μερικές απο τις κύριες βιβλιοθήκες του Android είναι: System C library μία υλοποίηση προερχο μενη απο το BSD, της επίσημης βιβλιοθήκης συστήματος C (libc), βελτιστοποιημένη για ενσωματωμένες συσκευές που βασίζονται στο Linux. 19

20 Media Libraries βασισμένες στο OpenCORE της PacketVideo. Οι βιβλιοθήκες υποστηρίζουν την αναπαραγωγή και καταγραφή πολλών δημοφιλών μορφών ήχου και βίντεο, καθώς και στατικών αρχείων εικο νας. Συμπεριλαμβάνονται τα MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, και PNG. Surface Manager διαχειρίζεται την προ σβαση στο υποσύστημα απεικο νισης και συνθέτει στρώματα 2D και 3D γραφικών απο πολλαπλές εφαρμογές. LibWebCore μία σύγχρονη μηχανή web browser η οποία χρησιμοποιείται και απο τον Android browser και απο τον embeddable web browser. SGL η βασική μηχανή 2D γραφικών 3D libraries μια υλοποίηση βασισμένη στα APIs του OpenGL ES 1.0. Οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν είτε την επιτάχυνση υλικού για 3D (ο που είναι διαθέσιμο) ή το πολύ καλά βελτιστοποιημένο λογισμικο απεικο νισης 3D (rasterizer). FreeType bitmap και vector γραμματοσειρά φωτοσκίασης. SQLite μία ισχυρή και ελαφριά σχεσιακή βάση δεδομένων, διαθέσιμη σε ο λες τις εφαρμογές. 3.5 Android Runtime Παρο λο που η Google επέλεξε την JAVA για την ανάπτυξη των εφαρμογών τις,επέλεξε και να μην χρησιμοποίηση την κλασική εικονική μηχανή της Java(jvm-java virtual machine) αλλα να στηριχτεί σε μια εικονική μηχανή κατάλληλη για φορητές υπολογιστικές πλατφο ρμες, την Dalvik. Η Dalvik Virtual Machine πήρε το ο νομά της απο τον Bornstein ο οποίος ψάρευε στο χωριο Dalvi k του Eyjafjo rður (Ισλανδία), ο που ζούσαν κάποιοι προ γονοί του. Η Dalvik είναι μία εικονική μηχανή διερμηνέας, η οποία εκτελεί αρχεία της μορφης *.dex (Dalvik Executable), μια μορφή που είναι βελτιστοποιημένη για αποδοτική αποθήκευση και εκτέλεση με χαρτογραφήμένη μνήμη (memorymappable). Η εικονική μηχανή βασίζεται σε καταχωρητές και μπορεί να τρέξει κλάσεις που μεταγλωττίστηκαν απο έναν Java compiler και έχουν μετασχηματιστεί στη δική της φυσική μορφή, χρησιμοποιώντας το παρεχο μενο εργαλείο dx. Η VM τρέχει πάνω στον πυρήνα του Linux 2.6, στον οποίο βασίζεται για την υποκείμενη λειτουργικο τητα (ο πως η διαχείριση threads και η διαχείριση μνήμης σε χαμηλο επίπεδο). Κάθε εφαρμογή Android τρέχει στη δική της διαδικασία (process), με το δικο της στιγμιο τυπο (instance) της Dalvik VM. Η DalvikVM βελτιστοποιήθηκε επίσης για να τρέχει σε πολλαπλά στιγμιο τυπα με πολύ μικρή χρήση μνήμης. Μια σειρά απο VM προστατεύουν μια εφαρμογή απο το να υπολειτουργήσει εξαιτίας μιας άλλης εφαρμογής που «κο λλησε» 20

21 3.6 Πυρήνας Linux (Linux Kernel) Το λειτουργικο σύστημα android στηρίζεται στην έκδοση 2.6 του Linux το οποίο διακρίνεται για τις υπηρεσίες του ο πως η ασφάλεια,η διαχείρηση μνήμης,η διαχείρηση διαδικασιών,η λειτουργία του δικτύου και το καλύτερο μοντέλο διαχείρισης οδηγών. Το android αποκτά τεράστια δύναμη και δυνατο τητς χρησιμοποιώντας τον πυρήνα του Linux και ενα λογισμικο ανοιχτού κώδικα που παρέχει την δυνατο τητα το σο σε μεμονωμένα άτομα οσο και σε μεγάλους οργανισμούς να προωθήσουν αυτην την πλατφο ρμα κατι το οποίο ειναι πάρα πολύ σημαντικο σε μια αγορά ο πως αυτ των κινητών συσκευών,η οπο ια εξελίσσεται παρα πολύ γρήγορα. Προσφέρει αξιοπιστία, κατι που είναι πολύ σημαντικο ακομα και απο την ποιο τητα ειδικά οταν προ κειται για κινητές συσκευές ο πως τα κινητά τηλέφωνα ο που η μετάδοση φωνής ειναι ο πρωταρχικο ς στο χος. Το πίο σημαντικο ο μως ειναι,οτι δίνεται η δυνατο τητα να δημιουργούνται οδηγοί (drivers) στο επίπεδο Linux και να χρησιμοποιύνται ο πως σε οποιαδήποτε άλλη πλατφο ρμα Linux. 21

22 Κεφάλαιο Εκδο σεις Google Android Android 1.0 Eίναι η πρώτη εμπορική έκδοση του λογισμικού, κυκλοφο ρησε στις 23 Σεπτεμβρίου Ο πως προαναφέραμε η πρώτη εμπορικά διαθέσιμη συσκευή Android ήταν το HTC Dream.Η έκδοση Android 1.0 αποτελείται απο τα ακο λουθα χαρακτηριστικά: -Android Market εφαρμογή λήψης και ενημερώσεις μέσω του app της αγοράς -Προ γραμμα περιήγησης στο Web,zoom και pan πλήρη HTML και XHTML ιστοσελίδες - πολλές σελίδες εμφανίζονται ως παράθυρα («κάρτες») -Υποστήριξη κάμερας - Ωστο σο, αυτή η έκδοση δεν είχε τη δυνατο τητα να αλλάξετε την ανάλυση της κάμερας, την ισορροπία λευκού, την ποιο τητα, κ.λπ. -Φάκελοι που επιτρέπουν την ομαδοποίηση ενο ς αριθμού εικονιδίων των εφαρμογών σε ένα ενιαίο εικονίδιο φακέλου στην αρχική οθο νη -Η προ σβαση στους διακομιστές web, υποστηρίζεται απο POP3, IMAP4 και SMTP -Gmail συγχρονισμο με το Gmail app -Google Επαφές,με συγχρονισμο με την εφαρμογή Επαφές -Google Calendar,με συγχρονισμο με το ημερολο γιο app -Google Maps με το Latitude και το Street View για να δείτε τους χάρτες και δορυφορικές εικο νες, καθώς και να βρείτε τις τοπικές επιχειρήσεις και να λάβει οδηγίες οδήγησης χρησιμοποιώντας το GPS -Google Search, επιτρέποντας στους χρήστες να αναζητήσουν τις εφαρμογές στο Internet -Google Talk instant messaging -Άμεσα μηνυμάτα, μηνυμάτα κειμένου και MMS -Media Player, που επιτρέπει τη διαχείριση, την εισαγωγή και την αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων - Ωστο σο, αυτή η έκδοση δεν είχε βίντεο και στερεοφωνικο Bluetooth υποστήριξη 22

23 -Εμφανίζονται ειδοποιήσεις στη γραμμή κατάστασης, με επιλογές για να ορίσετε ήχο κλήσης, LED ή ειδοποιήσεις δο νησης -Φωνητική κλήση που επιτρέπει την επιλογή και τοποθέτηση των τηλεφωνημάτων χωρίς να πληκτρολογήσετε ένα ο νομα ή έναν αριθμο -Wallpaper που επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει την εικο να φο ντου ή φωτογραφία πίσω απο τα εικονίδια widgets στην αρχική οθο νη -YouTube video player -Wi-Fi και Bluetooth υποστήριξη Έκδοση Android Android1.5 ''Cupcake'' Κυκλοφο ρησε την άνοιξη του 2009 και ήταν η πρώτη που είχε ο νομα γλυκού.ηταν βασισμένη στον πυρήνα Linux Παρακάτω σας παραθέτω κάποια χαρακτηριστικά της έκδοσης αυτής: -Υποστήριξη με εικονικά πληκτρολο για με προ βλεψη κειμένου και λεξικού χρήστη για τις λέξεις -Widgets - μίνι προβολές εφαρμογής που μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες εφαρμογές (ο πως η αρχική οθο νη) και να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις -Εγγραφή και αναπαραγωγή βίντεο σε MPEG-4 και 3GP 23

24 -Αυτο ματη αντιστοίχιση και στερεοφωνική υποστήριξη για Bluetooth (A2DP και AVRCP προφίλ) -Αντιγραφή και επικο λληση χαρακτηριστικών στο προ γραμμα περιήγησης στο Web -Φωτογραφίες του χρήστη να εμφανίζονται για αγαπημένα προ σωπα στις επαφές -Συγκεκριμένη ημερομηνία / ώρα σφραγίδα για τα γεγονο τα στο αρχείο καταγραφής κλήσεων και προ σβαση με ένα πάτημα σε μια κάρτα επαφής απο την εκδήλωση αρχείο καταγραφής κλήσεων -Κινούμενη μετάβαση στην οθο νη -Αυτο ματη εναλλαγή επιλογής -Νέο animation boot απο θεμα -Δυνατο τητα να ανεβάσετε βίντεο στο YouTube -Δυνατο τητα να ανεβάσετε φωτογραφίες στο Picasa Εικο να απο το περιβάλλον του Android Λογο τυπο της Έκδοσης Android 1.5 Cupcake Android 1.6 ''Donut'' H έκδοση αυτή κυκλοφο ρησε το φθινο πωρο του 2009 και ήταν βασισμένη στον πυρήνα Linux Έκανε κάποιες βελτιώσεις σε κάποια χαρακτηριστικά που θα δούμε παρακάτω: -η φωνή και το κείμενο αναζήτησης εισο δου ενισχύθηκαν και συμπεριέλαβαν σελιδοδείκτες, τις επαφές και το διαδίκτυο -Δυνατο τητα για τους προγραμματιστές να συμπεριλαμβάνουν το περιεχο μενο τους στα αποτελέσματα αναζήτησης -Πολύγλωσση σύνθεσης ομιλίας που να επιτρέπει σε κάθε εφαρμογή του Android για να «γράψει» μια σειρά απο κείμενα -Ευκολο τερη αναζήτηση και την ικανο τητα για να δούμε screenshots app στο 24

25 Android Market - φωτογραφική μηχανή και βιντεοκάμερα έχουν ενσωματωθεί πλήρως με καλύτερες και πιο γρήγορες προσβάσεις -Δυνατο τητα στους χρήστες να επιλέξουν πολλαπλές φωτογραφίες για διαγραφή -Ενημέρωση υποστήριξης της τεχνολογίας για CDMA / EVDO, 802.1x, VPNs, και ένα κείμενο σε ομιλία του κινητήρα -Υποστήριξη για WVGA ανάλυση οθο νης -Βελτίωση της ταχύτητας στην αναζήτηση και εφαρμογές για κάμερα -Υποστήριξη για Virtual Private Networks -Υποστήριξη της υπηρεσίας πλοήγησης Google turn-by-turn Εικο να του λογισμικού στην έκδοση 1.6 ''Donut'' 4.4 Λογο τυπο της Έκδοσης Android 1.6 Android 2.0,2.1 ''Eclair'' Η νέα αυτή έκδοση κυκλοφο ρησε στις 26 Οκτωβρίου του 2009 και βασίζεται και αυτή στον πυρήνα Linux Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της προηγούμενης έκδοσης παρουσιάζονται παρακάτω: - επιλογή στους χρήστες να προσθέτουν πολλαπλούς λογαριασμούς σε μία συσκευή για το συγχρονισμο των και των επαφών τους -Microsoft Exchange υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε συνδυασμο με το inbox για να περιηγηθείτε για απο πολλαπλούς λογαριασμούς σε μία σελίδα -Bluetooth 2.1 υποστήριξη 25

26 -Δυνατο τητα να αξιοποιήσετε μια φωτογραφία για τις επαφές και επιπλέον δυνατο τητα να την καλέσετε,να στείλετε SMS η και -Δυνατο τητα να αναζητήσετε ο λα τα αποθηκευμένα μηνύματα SMS και MMS και δυνατο τητα για αυτο ματη διαγραφή παλαιο τερων μηνυμάτων σε μια συνομιλία ο ταν ένα καθορισμένο ο ριο έχει επιτευχθεί -Πολλά νέα χαρακτηριστικά κάμερας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης φλας, ψηφιακο zoom, λειτουργία σκηνής, ισορροπία λευκού, εφέ χρώματος και macro εστίαση -Βελτιωμένη ταχύτητα πληκτρολο γησης σε εικονικο πληκτρολο γιο, με εξυπνο τερο λεξικο που μαθαίνει απο τη χρήση των λέξεων και περιλαμβάνει τα ονο ματα των επαφών σαν προτάσεις -Ανανέωση UI browser με μικρογραφίες σελιδοδείκτη, δυνατο τητα διπλού ζουμ και υποστήριξη για HTML5 -Ημερολο γιο -ατζέντα πολύ βελτιωμένη -Βελτιστοποιημένη ταχύτητα υλικού και ανανεωμένο UI -Υποστήριξη για περισσο τερα μεγέθη οθο νης,με την καλύτερη αναλογία αντίθεσης -Βελτιωμένο Google Maps Κατηγορία MotionEvent για να παρακολουθείτε multi-touch γεγονο τα - προσθήκη live wallpapers, επιτρέποντας την κίνηση στην εικο να που έχουμε για φο ντο στο κινητο Τον Δεκέμβριο του 2009,ένα μήνα μετά την κυκλοφορία της έκδοσης του 2.0 παρουσιάζεται η έκδοση η οποία έχει κάποιες μικρές αλλαγές API,επιπλέον κάποιες διορθώσεις σφαλμάτων και αλλαγές στο πλαίσιο συμπεριφοράς της.aκο μη μια εκδοχή αυτής της έκδοσης παρουσιάζεται στις 12 Ιανουαρίου του 2010 με μικρές τροποποιήσεις και διορθώσεις σφαλμάτων. Το περιβάλλον της εκδοσης Αndroid

27 Το λογο τυπο της έκδοσης Android 2.0 ''Eclair'' 4.5 Android 2.2 ''Froyo'' Στις 20 Μαϊ ου του 2010 κυκλοφο ρησε η νέα αυτή έκδοση,βασιζο μενη στον πυρήνα Linux Οι εκδοχές αυτής της έκδοσης είναι οι που κυκλοφο ρησε στις 18 Ιανουαρίου του 2011,η που παρουσιάστηκε στις 22 Ιανουαρίου του 2011 και η στις 21 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.τα χαρακτηριστικά των εκδο σεων αυτών είναι: -καλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη μνήμη -Προ σθετες βελτιώσεις στην ταχύτητα των εφαρμογών -Ένταξη του Chrome 's V8 κινητήρα JavaScript στην εφαρμογή περιήγησης -Υποστήριξη για το Cloud Android στη συσκευή Messaging (C2DM) υπηρεσία, που επιτρέπει push notifications -Βελτιωμένη υποστήριξη Microsoft Exchange, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ασφάλειας, αυτο ματη ανακάλυψη, GAL look-up, συγχρονισμο ημερολογίου -Βελτιωμένη εφαρμογή με συντομεύσεις στο τηλέφωνο και Browser εφαρμογές -USB tethering και Wi-Fi hotspot λειτουργικο τητα -Επιλογή για να απενεργοποιήσετε την προ σβαση στα δεδομένα μέσω του δικτύου κινητής -Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ πολλών γλωσσών πληκτρολογίου και στα λεξικά τους 27

28 -Φωνητική κλήση και την κοινή χρήση επαφών μέσω Bluetooth -Υποστήριξη για αριθμητικά και αλφαριθμητικά passwords Το προ γραμμα περιήγησης δείχνει τώρα ο λα τα καρέ του GIF με κίνηση -Υποστήριξη για την εγκατάσταση εφαρμογών στην επεκτάσιμη μνήμη -Adobe Flash υποστήριξη -Υποστήριξη για υψηλής PPI οθο νες ο πως είναι oi 720p οθο νες Λογο τυπο της έκδοσης Android 2.2 ''Froyo'' 4.6 Android 2.3 ''Gingerbread'' Κυκλοφο ρησε τον Δεκέμβρη του 2010 και παραμένει μέχρι και σήμερα η πιο πολυπληθής έκδοση του Android. Η ταν πολύ πιο γρήγορο και εύχρηστο απο τις προηγούμενες εκδο σεις και έδινε στους δημιουργούς εφαρμογών μεγαλύτερες δυνατο τητες.η εξέλιξη αυτής της έκδοσης έφτασε μέχρι την εκδοχή Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έκδοσης αυτής είναι: -Ενημερωμένο σχεδιασμο για διεπαφή του χρήστη με αυξημένη απλο τητα και ταχύτητα -υποστήριξη για πολύ μεγάλα μεγέθη οθο νης -υποστήριξη για SIP VoIP τηλεφωνία μέσω Internet -Πιο γρήγορη εισαγωγή κειμένου στο εικονικο πληκτρολο γιο, με βελτιωμένη ακρίβεια, καλύτερο προτεινο μενο κείμενο και φωνητική λειτουργία εισο δου -Ενισχυμένη copy / paste λειτουργικο τητα -υποστήριξη για Near Field Communication (NFC), που επιτρέπει στο χρήστη να διαβάσει μια ετικέτα NFC που είναι ενσωματωμένη σε μια αφίσα, αυτοκο λλητο, ή σε διαφήμιση -Νέα ηχητικά εφέ -δυνατο τητα στους χρήστες για εύκολη προ σβαση σε οποιοδήποτε αρχείο που έχει ληφθεί απο τον browser, , ή σε άλλη εφαρμογή 28

29 -Υποστήριξη για πολλαπλές κάμερες στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων κάμερα στο μπροστινο μέρος -Υποστήριξη για WebM / VP8 αναπαραγωγή βίντεο και AAC κωδικοποίηση ήχου -Ενισχυμένη υποστήριξη για την μητρική ανάπτυξη κώδικα -Ταυτο χρονη συλλογή απορριμμάτων για αυξημένη απο δοση -υποστήριξη για περισσο τερους αισθητήρες (ο πως γυροσκο πια και βαρο μετρα) -Βελτιωμένη απο δοση μπαταρίας - Υποστήριξη για συνομιλία με φωνή ή βίντεο χρησιμοποιώντας το Google 4.7 Android 3.0 ''Honeycomb'' Κυκλοφο ρησε τον Φεβρουάριο του 2011 και ήταν διαθέσιμη μο νο για tablets και βασιζο ταν σε Linux kernel Η πρώτη συσκευή που έτρεχε με Honeycomb ήταν το tablet Motorola Xoom.Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: -Βελτιωμένη υποστήριξη tablet με μια νέα εικονική και "ολογραφική" διεπαφή χρήστη -Προστέθηκε το Bar System, το οποίο διαθέτει γρήγορη προ σβαση στις κοινοποιήσεις, το καθεστώς, και τα μαλακά πλήκτρα πλοήγησης. Ηταν διαθέσιμο στο κάτω μέρος της οθο νης -Προστέθηκε Bar-δράσης, παρέχοντας προ σβαση σε επιλογές πλοήγησης, widgets, ή άλλους τύπους περιεχομένου στο πάνω μέρος της οθο νης -Απλοποιημένο multitasking,αγγίζοντας προ σφατες εφαρμογές στη μπάρα συστήματος επιτρέπει στους χρήστες να δούνε στιγμιο τυπα απο τις εργασίες σε εξέλιξη και γρήγορη μετάβαση απο τη μία εφαρμογή στην άλλη -Επανασχεδιασμένο πληκτρολο γιο, κάνοντας την πληκτρολο γηση γρήγορη, αποτελεσματική και ακριβής σε μεγαλύτερα μεγέθη οθο νης -Απλοποιημένο, πιο έξυπνο copy / paste -Πολλαπλές καρτέλες του προγράμματος περιήγησης με αντικατάσταση των παραθύρων του προγράμματος περιήγησης -Γρήγορη προ σβαση σε έκθεση της κάμερας, εστίαση, φλας, ζουμ, κάμερα στο μπροστινο μέρος, time-lapse, και άλλα χαρακτηριστικά της κάμερας 29

30 -Δυνατο τητα για να δούμε άλμπουμ και άλλες συλλογές σε λειτουργία πλήρους οθο νης στην Έκθεση, με εύκολη προ σβαση στα εικονίδια για άλλες φωτογραφίες -Υποστήριξη για το video chat χρησιμοποιώντας το Google Talk -Υποστήριξη για multi-core επεξεργαστές -Δυνατο τητα για την κρυπτογράφηση ο λων των δεδομένων χρήστη - Βελτιωμένη υποστήριξη για 2D και 3D γραφικά Δύο ακο μη εκδοχές αυτής της έκδοσης ήταν η 3.1 που παρουσιάστηκε στις 10 Μαϊ ου του 2011 και η 3.2 στις 15 Ιουλίου. Το λογο τυπο της έκδοσης Android 3.0 ''Honeycomb'' 4.8 Android 4.0 Ice cream sandwich Tο SDK για το Android (Ice Cream Sandwich), που βασίζεται σε Linux kernel 3.0.1,είχε δημοσιοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου Tο Android 4.0 ήταν «θεωρητικά συμβατο " με οποιοδήποτε Android 2.3.x συσκευή σε παραγωγή εκείνη την εποχή.h ανάπτυξη αυτής της έκδοσης έφτασε μέχρι την έκδοση που παρουσιάστηκε στις 29 Μαρτίου του Ο πηγαίος κώδικας για το Android 4.0 έγινε διαθέσιμος στις 14 Νοεμβρίου 2011.Η ενημέρωση εισήγαγε πολλά νέα χαρακτηριστικά: -Διαχωρισμο ς των widgets σε μια νέα καρτέλα, που αναφέρονται με παρο μοιο τρο πο σε εφαρμογές 30

31 -Ένα προσαρμο σιμο εκτοξευτή -Βελτιωμένο οπτικο τηλεφωνητή με τη δυνατο τητα να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τα μηνύματα στον τηλεφωνητή -Pinch-to-zoom λειτουργίες στο ημερολο γιο -Ολοκληρωμένη σύλληψη screenshot (επιτυγχάνεται κρατώντας πατημένο το Power και Volume-Down κουμπιά) -Βελτιωμένη διο ρθωση σφαλμάτων στο πληκτρολο γιο -Δυνατο τητα προ σβασης σε εφαρμογές απευθείας απο την οθο νη κλειδώματος -Βελτιωμένη λειτουργικο τητα αντιγραφής και επικο λλησης -Η καλύτερη ενοποίηση φωνής και συνεχή, σε πραγματικο χρο νο ομιλίας για υπαγο ρευση κειμένου -Face Unlock, ένα χαρακτηριστικο που επιτρέπει στους χρήστες να ξεκλειδώσουν συσκευές που χρησιμοποιούν λογισμικο αναγνώρισης προσώπου -Νέα καρτέλες προ γραμμα περιήγησης στο Web με το Google Chrome, επιτρέποντας έως και 16 καρτέλες -Αυτο ματο συγχρονισμο των σελιδοδεικτών του προγράμματος περιήγησης με το Chrome χρηστών -Μια νέα γραμματοσειρά για το UI,ονο ματι Roboto -Δυνατο τητα να κλείσει εφαρμογές που χρησιμοποιούν δεδομένα στο παρασκήνιο -Βελτιωμένη app κάμερα με μηδενική υστέρηση κλείστρου, ρυθμίσεις πάροδο του χρο νου, panorama mode -ενσωματωμένο προ γραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών -1080p εγγραφή βίντεο Το λογο τυπο της έκδοσης 4.0 ''Ice cream sandwich'' 31

32 4.1 Android 4.1 Jelly Bean H Google ανακοίνωσε το Android 4.1 τον Ιούνιο του 2012 σε ένα συνέδριο της.η έκδοση αυτή ονομάζεται Jelly Bean και είναι βασισμένη στον πυρήνα Linux Είναι η τελευταία χρονικά έκδοση με την τελευταία εκδοχή της την 4.4 να αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον Οκτώβριο.Να παρουσιάσουμε κάποια νέα χαρακτηριστικά της: -Ανανεωμένο σύστημα ειδοποιήσεων -δυνατο τητα χρήσης εξωτερικής συσκευής USB ήχου -Βελτιωμένη φωνητική αναζήτηση -Δυνατο τητα χρήσης της υπηρεσίας Google Wallet -OpenGL ES 3.0 υποστήριξη,που βελτιώνει τα γραφικά ενο ς παιχνιδιού -Πολλές βελτιώσεις ασφάλειας, βελτιώσεις απο δοσης και διορθώσεις σφαλμάτων Το λογο τυπο της έκδοσης Android 4.1 ''Jelly Bean'' 32

33 4.10 Android 4.4 ''KitKat'' Η νέα έκδοση έρχεται με λίγες αλλαγές στο interface κάνοντάς το καθαρο τερο και πιο απλο στην χρήση απο την προηγούμενη έκδοση και με αλλαγές στην οθο νη κλειδώματος ο που εμφανίστηκε συντο μευση για την κάμερα, ενώ η κεντρική οθο νη θα είναι επεξεργάσιμη για να καλύψει τις ανάγκες του καθενο ς. Περνώντας στις κλήσεις και στα μηνύματα, η εφαρμογή Hangouts έχει αναβαθμιστεί και πλέον είναι συγκεντρωμένα ο λα τα μηνύματα του χρήστη συμπεριλαμβανομένου και των SMS. Στις κλήσεις, έχει γίνει μια εύχρηστη αλλαγή η οποία επιτρέπει την οργάνωση τη τηλεφωνικής λίστας ανάλογα με το πο σο συχνά επικοινωνούμε με κάποιον καθώς και με την δυνατο τητα αναζήτησης στις γύρω περιοχές για μέρη, επιχειρήσεις, επαφές κτλ με πιο γρήγορο και εύκολο τρο πο. Ένα απο τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι πως το Android 4.4 KitKat έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρο πο έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμο ζεται σε συσκευές με RAM μο λις 512MB. Συνήθως οι τελευταίες εκδο σεις των λειτουργικών που ανακοινώνονται εφαρμο ζονται και για μοντέλα προηγούμενης γενιάς των οποίων ο μως τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι δυνατο τερα με καλές επιδο σεις. Επίσης τα νέα frameworks της Google θα υποστηρίζεται η ασύρματη εκτύπωση για τους εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο Google Cloud Print καθώς και η υποστήριξη Cloud υπηρεσιών στην Gallery. Οι πρώτες συσκευές που θ αναβαθμιστούν με την νέα έκδοση είναι τα Nexus 4, Nexus 7 και Nexus 10 ενώ το νέο Nexus 5 θα την έχει εγκατεστημένη. Το λογο τυπο της Έκδοσης Android 4.4 ''KitKat'' 33

34 Κεφάλαιο 5. Το Android σήμερα. Η εταιρεία αναλύσεων και δημοσκοπήσεων Strategy Analytics δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας της σχετικά με τις αποστολές smartphones σε παγκο σμιο επίπεδο για το τρίτο τρίμηνο του Την συγκεκριμένη περίοδο, έγιναν αποστολές περισσο τερων απο 251 εκατομμυρίων smartphones σε ο λο τον κο σμο. Σε σχέση με πέρυσι, η αύξηση στις αποστολές είναι τρομερή και αγγίζει ποσοστο 45% (το τρίτο τρίμηνο του 2012 οι αποστολές δεν ξεπέρασαν τις 172,8 εκατομμύρια συσκευές). Ο λο γος της αύξησης εντοπίζεται στην μεγάλη ζήτηση γα συσκευές Android και Windows Phone στην Ευρώπη και στην Ασία κυρίως. Το μερίδιο του Android, άγγιξε το 81% με πωλήσεις 204,4 εκατομμυρίων συσκευών. Η κυριαρχία της Google είναι αδιαμφισβήτητη αφού τέσσερις στις πέντε συσκευές που πωλούνται «τρέχουν» Android. Σύμφωνα με την Strategy Analytics, η Google συνεχίζει να αυξάνει την βάση χρηστών της, σε βάρος των BlackBerry και Apple κυρίως. [6][7] 34

35 Το Android είναι πιο σταθερο απο το ios, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Critterism που επεξεργάζεται περισσο τερες απο αιτήσεις το δευτερο λεπτο απο περισσο τερους απο 1 δισεκατομμύριο χρήστες, έκανε μια έρευνα στην οποία ναι μεν καταλήγει ο τι το ios 7.1 είναι η πιο σταθερή έκδοση του ios μέχρι σήμερα, ο μως σε σύγκριση με το Android είναι πιο ασταθής. Σύμφωνα με την έρευνα λοιπο ν, το ios 6 «κρασάρει» σε ποσοστο 2.5% του χρο νου χρήσης, το ios 7 «κρασάρει» σε ποσοστο 2.1% και το ios 7.1 σε ποσοστο 1.6%. Η έρευνα λαμβάνει υπο ψη της την πολυπλοκο τητα (hardware, έκδοση OS και πάροχο κινητής τηλεφωνίας), την απο κριση κάθε εφαρμογής και το χρο νο χρήσης κάθε εφαρμογής. Αντιθέτως, το Android φαίνεται να αποδεικνύεται πιο σταθερο με το Gingerbread να «κρασάρει σε ποσοστο 1.7% και οι υπο λοιπες εκδο σεις απο το Android 4.0 και μετά, να «κρασάρουν» σε ποσοστο που αγγίζει μο λις το 0.7%. Επομένως, απο τα παραπάνω στοιχεία καταλήγουμε ο τι το ios 7.1 «κρασάρει» σε ποσοστο μεγαλύτερο απο το διπλάσιο απο το αντίστοιχο ποσοστο του Android 4.x. Ένα ακο μη συμπέρασμα της έρευνας είναι ο τι τα smartphones είναι πιο σταθερά απο τα tablets και στα Android και στα ios. Τέλος, ο σον αφορά στους κατασκευαστές, η Samsung είναι εκείνη που έχει τα πιο χαμηλά ποσοστά προβλημάτων το σο στα κινητά ο σο και στα tablets που έχουν Android λειτουργικο σύστημα. Ενώ το iphone 5 (1.7%) αποδεικνύεται ο τι είναι πιο σταθερο απο το iphone 5s (2%). 35

36 Τα Android κατακτούν την παγκο σμια αγορά υπολογιστών & ταμπλέτων Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Gartner, οι πωλήσεις υπολογιστών - ταμπλετών που τρέχουν με λογισμικο Android το 2013 κατέγραψαν αύξηση 68% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, πλέον, το 62% της παγκο σμιας αγοράς υπολογιστών - ταμπλετών «τρέχει» με λογισμικο Android. Συνολικά, κατά την περασμένη χρονιά πωλήθηκαν 195,4 εκατομμύρια υπολογιστές ταμπλέτες σε ο λο τον κο σμο. Το λογισμικο Android, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε υπολογιστές - ταμπλέτες της νοτιοκορεάτικης εταιρείας Samsung, «μέτρησε» 121 εκατομμύρια πωλήσεις συσκευών. Αύξηση κατέγραψε και το λογισμικο ios της Apple καθώς 70,4 εκατομμύρια συσκευές που το χρησιμοποιούν πωλήθηκαν παγκοσμίως το

37 Η τεράστια εγκατεστημένη βάση των περίπου 430 εκατομμύρια Android smartphones θα πρέπει να είναι αρκετο επιχείρημα για τους προγραμματιστές για τη χρήση του Android ως κύρια πλατφο ρμα τους. Υπάρχει μια άλλη πτυχή ο μως, αυτο εξηγεί γιατί πολλοί κατασκευαστές εξακολουθούν να επιλέγουν το ios απο το Android για τις εφαρμογές τους και είναι τι κέρδος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2012, οι χρήστες του ios είναι πολύ πιο πιθανο να δαπανήσουν χρήματα για εφαρμογές απο τους Android χρήστες.το 66% των χρηστών Android που περιλαμβάνονται στην έρευνα δεν έχουν πληρώσει ένα δολάριο για αγορα καποιας εφαρμογής κατά το παρελθο ν έτος. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Asymco, το Android δεν αποτελεί σήμερα μο νο το δημοφιλέστερο mobile λειτουργικο σύστημα στον κο σμο αλλά και το ταχύτερα αναπτυσσο μενο προϊο ν στην ιστορία της τεχνολογίας. Πράγματι μέσα σε πέντε χρο νια απο την κυκλοφορία του, το φαινο μενο που ονομάζεται Android έχει καταφέρει να ξεπεράσει τους 1 δισεκατομμύριο χρήστες, τη στιγμή που ο μεγάλος ανταγωνιστής του, ios, μετρά 700 εκατομμύρια χρήστες σε 5.5 χρο νια. Αντίστοιχα, το Symbian έχει 450 εκατομμύρια χρήστες σε 11 χρο νια, το BlackBerry 225 εκατομμύρια σε 10 χρο νια και 9 μήνες και το Windows Mobile 72 εκατομμύρια σε 7,5 χρο νια. H εταιρία Nielsen κυκλοφο ρησε προ σφατα ορισμένα νέα στατιστικά στοιχεία για Android που δείχνει οτι έχει ιδιάιτερα μεγάλη απήχηση στις νεο τερες ηλικίες σε σύγκριση με τα υπο λοιπα λειτουργικά. 37

38 Ο παγκο σμιος χάρτης και πώς κατανέμετε η χρήση των λειτουργικών συστημάτων. 38

39 Κεφάλαιο 6. Δομή και ανάπτυξη της εφαρμογής Αndroid Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εφαρμογών Android είναι η Java, ενώ γίνονται προσπάθειες να συμπεριληφθούν και άλλες γλώσσες ο πως η c και c++. Οπο τε βασική πρου πο θεση της κατασκευής είναι να διαθέτουμε τα αντίστοιχα εργαλεία της γλώσσας προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσουμε και συγκεκριμένα το Java Development Kit (JDK). Ακο μη χρειαζο μαστε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (integrated development environment) για να μεταγλωττίζουμε και να τρέχουμε τα προγράμματα μας ο πως το Eclipse. Το βασικο τερο εργαλείο αποτελεί το Android software development kit (SDK) το οποίο μας παρέχει τα επιπλέον εργαλεία ώστε να μπορούμε να γράψουμε κώδικα για την κατασκευή εφαρμογής Android. Η σύνδεση του android SDK με το γραφικο μας περιβάλλον γίνεται μέσω μιας επέκτασης (Android Development Tools ή ADT Plugin ) που εγκαθιστάμε στο Eclipse, ώστε να μπορέσουμε να μεταγλωττίσουμε την εφαργμογή μας και έπειτα να την τρέξουμε. Καθώς το λειτουργικο σύστημα Android κυκλοφορεί σε διάφορες εκδο σεις, καθίσταται σαφές ο τι η κάθε έκδοση θα χρησιμοποιεί και ορισμένα διαφορετικά προγραμματιστικά εργαλεία. Έτσι μέσα απο την ADT Plugin μπορούμε να εγκαταστήσουμε τα εργαλεία για την υλοποίηση της εφαρμογής σε οποιαδήποτε έκδοση. Γiα παράδειγμα αν θέλουμε η εφαρμογή μας να είναι συμβατή και σε παλαιο τερες εκδο σεις του Android, το τε θα πρέπει να εγκαταστήσουμε τα αντίστοιχα εργαλεία και να δοκιμάσουμε την εφαρμογή μας στις εκδο σεις αυτές. Τέλος, για να δοκιμάσουμε την εφαρμογή μας και να δούμε τα αποτελέσματα της θα χρειαστούμε κάποιον προσομοιωτή κινητού τηλεφώνου στον υπολογιστή μας. Την λύση μας δίνει μια εικονική συσκευή Android (Android Virtual Device ή AVD) η οποία ουσιαστικά αποτελεί προσομοιωτή το σο software ο σο και hardware ενο ς κινητού τηλεφώνου με λειτουργικο σύστημα Android. Την συσκευή αυτή, την εγκαθιστάμε μέσα απο την ADT Plugin, απο ο που μπορούμε και να ρυθμίσουμε πολλές παραμέτρους της, ο πως την έκδοση του Android που θα χρησιμοποιεί, το μέγεθος της οθο νης, το μέγεθος της κάρτας SD και της cache, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά ο πως δυνατο τητα λήψης φωτογραφιών. Απαιτούνται βέβαια αρκετοί υπολογιστικοί πο ροι για την εκτέλεση της AVD, πράγμα που καθιστά τις περισσο τερες φορές αργή την εκτέλεση της εφαρμογής μας στη συσκευή αυτή. Φυσικά σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εγκαθιστάμε και να εκτελούμε τις εφαρμογές μας σε φυσική συσκευή ο πως κινητο τηλέφωνο που χρησιμοποιεί το λειτουργικο σύστημα Android. 39

40 6.1 Το Android SDK Android SDK σημαίνει Android Software Development Kit και είναι το επίσημο εργαλείο της Google για αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν στο Android. Το πρώτο βήμα στην πορεία ανάπτυξης της εφαρμογής είναι η εγκατάσταση και ρύθμιση του Android SDK. Το Android SDK παρέχει τα εργαλεία που χρειάζονται για την ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφο ρμα Android. Είναι το βασικο εργαλείο για: -Δημιουργία εφαρμογών -Κατασκευή custom ROM -Μεταγλώττιση πυρήνα για τη συσκευή μας - γενικο hacking Μέσω του SDK μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία ο πως το ADB, για να μεταφέρουμε αρχεία σε χώρους που κανονικά δεν επιτρέπεται και το fastboot για να εγκαθιστούμε custom recovery εικο νες και να ξεκλειδώνουμε τον bootloader της συσκευής μας, κυρίως ο μως μπορούμε να κατασκευάσουμε προγράμματα για το Android αρκεί να έχουμε γνώσεις Java προγραμματισμού για να το καταφέρουμε με επιτυχία. Περιλαμβάνει παραδείγματα εφαρμογών με τον πηγαίο τους κώδικα, εργαλεία ανάπτυξης, ένα εξομοιωτή και τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες για την ανάπτυξη των εφαρμογών στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Ακο μη αναλαμβάνει τη μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα ώστε να τρέχει στην εικονική μηχανή Dalvik. Το Android SDK περιλαμβάνει μια κινητή συσκευή emulator - μια εικονική φορητή συσκευή που τρέχει στον υπολογιστή σας. Ο εξομοιωτής επιτρέπει να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν Android εφαρμογές χωρίς τη χρήση μιας φυσικής συσκευής.ο εξομοιωτής του Android χρησιμοποιεί τα Android Virtual Device (AVD). Τα AVD επιτρέπουν τον ορισμο διαφο ρων πτυχών του υλικού του μιμούμενου τηλεφώνου και επιτρέπουν τη δημιουργία πολλών συνθέσεων ώστε να υπάρχει ποικιλία παραλλαγών υλικού διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής σε περισσο τερες συσκευές Android. Ο ταν η εφαρμογή λειτουργεί με τον εξομοιωτή, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της πλατφο ρμας Android για να επικαλεστεί άλλες εφαρμογές, να έχει προ σβαση στο δίκτυο, να αναπαράγει ήχο και βίντεο, να αποθηκεύει και να ανακτά δεδομένα, να ενημερώνει το χρήστη και άλλα. Ο εξομοιωτής περιλαμβάνει επίσης μια ποικιλία απο δυνατο τητες εντοπισμού σφαλμάτων, ο πως μια κονσο λα στην οποία καταγράφονται τα μηνύματα εξο δου του πυρήνα, προσομοίωση τυχο ν διακοπών της εφαρμογής (ο πως ο ταν φθάνουν μηνύματα SMS ή τηλεφωνικές κλήσεις), καθώς και απορρίψεις στο δίκτυο δεδομένων. 40

41 Χρησιμοποιώντας native γλώσσες προγραμματισμού ο πως η C και η C++. Για ορισμένους τύπους εφαρμογών, αυτο μπορεί να είναι χρήσιμο, καθώς με αυτο ν τον τρο πο μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ορισμένες υπάρχουσες βιβλιοθήκες που ενδέχεται να έχουν αυξημένη απο δοση. [8] 41

42 6.2 To Android NDK Το NDK είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τη μεταγλώττιση κάποιων μερών μίας android εφαρμογής χρησιμοποιώντας native γλώσσες προγραμματισμού ο πως η C και η C++. Για ορισμένους τύπους εφαρμογών, αυτο μπορεί να είναι χρήσιμο, καθώς με αυτο ν τον τρο πο μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ορισμένες υπάρχουσες βιβλιοθήκες που ενδέχεται να έχουν αυξημένη απο δοση. Η χρήση του NDK, ως επί των πλείστον, δεν θα ωφελήσει τις περισσο τερες εφαρμογές. Για σωστο αποτέλεσμα, ένας προγραμματιστής θα πρέπει να εξισορροπήσει τα οφέλη και τα μειονεκτήματά αυτής της χρήσης. Αξίζει να σημειωθεί ο τι, η χρήση native κώδικα στις εφαρμογές Android, τις περισσο τερες φορές δεν οδηγεί σε αισθητή βελτίωση των επιδο σεων, αλλά αυξάνει την πολυπλοκο τητα της εφαρμογής. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει η χρήση του ΝDK να γίνεται μο νο επειδή ταιριάζει στη φύση της εφαρμογής που αναπτύσσεται και ο χι απλά επειδή ο προγραμματιστής, της εν λο γω εφαρμογής, προτιμά γλώσσες σαν τη C ή τη C++. Τυπικά, εφαρμογές που αναπτύσσονται καλύτερα με χρήση NDK, είναι εφαρμογές που είναι αυτο νομες και που δε χρησιμοποιούν πολλή μνήμη. Κάποια τέτοια παραδείγματα είναι η επεξεργασία σήματος και η προσομοίωση της φυσικής. Κατά την εξέταση του κατά πο σο θα πρέπει ή ο χι να αναπτυχθεί η εφαρμογή σε native κώδικα, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπο ψη οι απαιτήσεις της καθώς, επίσης, και το αν τα Android APIs, που θα χρησιμοποιηθούν, παρέχουν τη λειτουργικο τητα που χρειάζεται 42

43 6.3 Eclipse Οι περισσο τερες εφαρμογές στο Android βασίζονται στην γλώσσα προγραμματισμού Java. Έτσι, ο κάθε προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν οποιονδήποτε text editor για να γράψει τον κώδικα και μετέπειτα να μεταγλωττίσει τα αρχεία μέσω γραμμής εντολών. Ο συγκεκριμένος τρο πος ανάπτυξης δεν είναι ιδιαίτερα φιλικο ς προς το χρήστη γι' αυτο συνίσταται η χρήση ενο ς IDE (Integrated Development Environment) που να υποστηρίζει Java, ο πως το Eclipse ή το Netbeans. Το Eclipse είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού με δυνατο τητα εύκολης επεκτασιμο τητας χάρη στο σύστημα αρθρωμάτων που διαθέτει. Είναι γραμμένο κυρίως στη γλώσσα προγραμματισμού Java και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη εφαρμογών σε Java και μέσω των διαφο ρων αρθρωμάτων μπορεί να υποστηρίξει και επιπλέον γλώσσες προγραμματισμού ο πως C, C++, Perl, PHP, Python, Ruby και άλλες. Το Eclipse είναι μια εφαρμογή Ελεύθερου Λογισμικού καθώς διατίθεται κάτω απο την άδεια Eclipse Public License. Αναπτύσσεται ραγδαία απο την παγκο σμια κοινο τητα του Ελεύθερου Λογισμικού ενώ χρηματοδοτείται απο το ίδρυμα Eclipse και απο διάφορες δωρεές. [9] 43

44 6.4 Android Development Tools (ADT) H Google υποστηρίζει επίσημα το Eclipse και έχει αναπτύξει ειδικά για αυτο ένα επιπρο σθετο άρθρωμα, το Android Development Tools, το οποίο συνδέει το Eclipse με το Android SDK και ο λες τις δυνατο τητες του. Επίσης το άρθρωμα παρέχει σύνδεση με τον διαχειριστή εικονικών συσκευών του Android SDK, για τη διαχείριση και εκκίνηση των εικονικών συσκευών μέσω γραφικής διεπαφής. Έτσι διευκολύνει τις δοκιμές σε διάφορους τύπους συσκευών καθώς και στην αποσφαλμάτωση τους. Το ADT είναι ένα plugin για το Eclipse που παρέχει μια σειρά απο εργαλεία ενσωματωμένα με το Eclipse IDE. Το ADT προσφέρει προ σβαση σε πολλές λειτουργίες που βοηθούν στην ανάπτηυξη Android εφαρμογών γρήγορα. Επίσης παρέχει GUI προ σβαση σε πολλά απο τα εργαλεία της γραμμής εντολών SDK, καθώς και ένα εργαλείο σχεδιασμού UI για την ταχεία τροποποίηση, το σχεδιασμο και την οικοδο μηση της διεπαφής χρήστη μιας εφαρμογής. [10] Παρακάτω περιγράφουμε σημαντικά χαρακτηριστικά του Eclipse και ADT: - Ολοκληρωμένο σχέδιο android για δημιουργία, κατασκευή, συσκευασία, την εγκατάσταση και τον εντοπισμο σφαλμάτων. 1. SDK εργαλεία ενοποίησης. 2. Γλώσσα προγραμματισμού Java και XML editors. 3. Ολοκληρωμένη τεκμηρίωση για το Android πλαίσιο APIs 44

45 6.5 Eγκατάσταση του Εclipse IDE Για την εγκατάσταση του Eclipse IDE μεταβαίνουμε στην επίσημη ιστοσελίδα στο σύνδεσμο και επιλέγουμε την έκδοση Classic. Στην συνέχεια αποσυμπιέζουμε το αρχείο στον υπολογιστή μας. Επίσης θα πρέπει να ειναι εγκαταστημένο και το jdk και το JRE, τα οποία τα κατεβάζουμε απο την ιστοσελίδα της Oracle και προχωραμε στην εγκατάσταση τους. Εγκατάσταση Eclipse IDE 45

46 6.7 Εγκατάσταση του Android SDK Manager Tο Android SDK, παρέχει τα εργαλεία και το API που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει να αναπτύσσει εφαρμογές στην πλατφο ρμα Android χρησιμοποιώντας την γλωσσα προγραμματισμού Java. Για να την εγκατάσταση του κατεβάζουμε το SKD Manager απο την ιστοσελίδα του Αndroid Αφού τελειώσει η διαδικασία κατεβάσματος του αρχείου, τρέχουμαι το αρχείο και ο ταν αυτο ανοίξει επιλέγουμε τα πακέτα (packages) που θα μας είναι απαραίτητα για την δημιουργία της εφαρμογής. 46

47 6.8 Δημιουργία εικονικής Αndroid συσκευής Το Android Virtual Device (AVD) είναι ενα εικονικο smartphone που τρέχει Android στο οποίο μπορούμε εύκολα να εκτελέσουμε οποιαδήποτε εφαρμογή δημιουργήσουμε. Το πλεονέκτημα της AVD είναι οτι μπορούμε να δούμε πώς θα προβάλλεται το λογισμικο που δημιουργήσαμε σε διαφορετικά smartphones με Android. Για την δημιουργία μιας τέτοιας εικονικής συσκευής πηγαίνουμε στο προ γραμμα Eclipse στην επιλογή Window =>AVD Manager και επιλέγουμε View. Στο παράθυρο εμφανίζονται οι επιλογές μας και διαλέγουμε τα χαρακτηριστικά του smartphone μας και πατάμε την επιλογή Creat AVD. Δημιουργία εικονικής συσκευής 47

48 6.9 Δημιουργία νέου Project Για να δημιουργήσουμε ενα καινούργιο Android Project επιλέγουμε την επιλογή File =>New=>Other ο που επιλέγουμε την επιλογή Android Application Project. Στο παράθυρο που ανοίγει βάζουμε το ο νομα της εφαρμογής,του Project και του πακέτου.στην συνέχεια, επιλέγουμε ττην μικρο τερη και μεγαλύτερη έκδοση στην οποία θέλουμε να τρέχει η εφαρμογή μας και πατάμε Next. Επιλέγουμε την εικο να της εφαρμογής και πατάμε Next. Διαλέγουμε Blank activity και πατάμε Next. Επιλέγουμε το ονο ματα της Activity και του Layout και πατάμε Finish. 48

49 Kεφάλαιο 7 Η δομή της εφαρμογής Σε αυτο το μέρος της εργασίας θα παρουσιάσουμε πρώτα την δομή της εφαρμογής, πως δηλαδή οργανώνονται ο λα τα αρχεία που περιέχονται σε αυτήν και ποια είναι η κύρια λειτουργία τους. Στο προγραμματιστικο περιβάλλον Eclipse στο οποίο αναπτύχθηκε η εφαρμογή, το project εμφανίζεται με την παρακάτω μορφή. 49

50 7.1 Android Activities Activity είναι ένα συστατικο της εφαρμογής το οποίο παρέχει τη διεπαφή με την οποία αλληλεπιδρά ο χρήστης ώστε να κάνει κάποιες ενέργειες, ο πως για παράδειγμα κλήση μιας επαφής, αποστολή ενο ς mail, τράβηγμα φωτογραφίας κλπ. Κάθε οθο νη που βλέπει και αλληλεπιδρά ο χρήστης είναι μια κλάση που κληρονομεί την κλάση activity. Μια εφαρμογή συνήθως αποτελείται απο πολλές activities που συνδέονται μεταξύ τους. Το πιο κοινο σενάριο είναι να υπάρχει μια κεντρική activity, η οποία παρουσιάζεται στο χρήστη κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Κάθε activity μπορεί να ξεκινήσει μια άλλη ώστε να εκτελέσει διαφορετικές ενέργειες. Κάθε φορά που μια νέα activity ξεκινά, η προηγούμενη σταματάει, αλλά το σύστημα την βάζει σε μια στοίβα. Έτσι ο ταν ο χρήστης ολοκληρώσει τις ενέργειες του σε αυτή την activity και πατήσει το πλήκτρο επιστροφής, η προηγούμενη activity θα επαναφερθεί απο τη στοίβα και θα συνεχίσει την εκτέλεσή της. Κάθε Activity έχει ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής και κάποιες καταστάσεις, ο πως για παράδειγμα Resumed, Paused και Stopped. Ο ταν μια Activity περνάει σε μια κατάσταση αυτο αναγνωρίζεται απο κάποιες callback methods. [12] 50

51 7.2 Το αρχείο AndroidManifest.xml Οι εφαρμογές Android αποτελούνται απο αρκετά συστατικά τα οποία συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα κεντρικο XML αρχείο, το AndroidManifest.xml. Το αρχείο αυτο ορίζει χαρακτηριστικά του hardware και του software που χρησιμοποιεί ή απαιτεί η εφαρμογή, για παράδειγμα την κάμερα ή το bluetooth. Δηλώνει τα δικαιώματα που απαιτεί η εφαρμογή, για παράδειγμα προ σβαση στο Internet ή δικαιώματα ανάγνωσης των επαφών. Ακο μη, ορίζει την ελάχιστη έκδοση του API που απαιτείται για τη σωστή εκτέλεση της εφαρμογής. Τέλος, δηλώνει τις βιβλιοθήκες του API με τις οποίες πρέπει να συνδεθεί η εφαρμογή πέρα του Android framework API. Κάθε εφαρμογή πρέπει να έχει AndroidManifest.xml αρχείο (ακριβώς με αυτο το ο νομα) στον κατάλογο ρίζα του. Το δηλωτικο παρουσιάζει βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Android πληροφοριών. Το σύστημα για να μπορέσει να τρέξει πρέπει να έχει οπωσδήποτε τον κώδικα της εφαρμογής. [11] Το αρχείο AndroidManifest.xml της εφαρμογής μας: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="com.example.taxicost" android:versioncode="1" android:versionname="1.0" > <uses-sdk android:minsdkversion="8" android:targetsdkversion="18" /> <uses-permission android:name="android.permission.access_network_state" /> <uses-permission android:name="android.permission.internet" /> <application android:allowbackup="true" > <activity android:name="com.example.taxicost.mainactivity" > <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.main" /> <category android:name="android.intent.category.launcher" /> </intent-filter> 51

52 </activity> <activity android:name="com.example.taxicost.destinationactivity" > </activity> <activity android:name="com.example.taxicost.extraactivity" > </activity> <activity android:name="com.example.taxicost.resultactivity" > </activity> </application> </manifest> 52

53 7.3 Ο κατάλογος src/ Το ο νομα αυτού του καταλο γου έχει προέρθει απο την συντομογραφία της Αγγλικής λέξης source που σημαίνει «πηγή». Σε αυτο ν βρίσκεται ο λος ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής, είτε είναι ένα αρχείο δηλαδή μια κλάση είτε είναι πολλές, πάντα ο μως κάτω απο ένα πακέτο. 53

54 7.5 Ο κατάλογος res/ Ο κατάλογος res/ περιέχει τους πο ρους (resources) της εφαρμογής και το ο νομα του είναι μια συντομογραφία της Αγγλικής λέξης resources. Οι πο ροι μπορούν να είναι κείμενο, εικο νες, ήχος ή ποιο απλά ο τι δεν είναι κώδικας Java. Σε αυτο ν τον κατάλογο αποθηκεύονται οι πο ροι ανάλογα με τον τύπο τους. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εικο να τύπου jpeg ή png το τε πρέπει να αποθηκευτεί στον αντίστοιχο κατάλογο ο πως θα δουμε παρακάτω. Ο λοι οι πο ροι μεταγλωττίζονται απο τον resource compiler (μεταγλωττιστή πο ρων), ο οποίος τους συμπιέζει και τους πακετάρει δημιουργώντας μια κλάση με το ο νομα R η οποία περιέχεται στον κατάλογο με το ο νομα gen/. Η κλάση R περιέχει τα αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται στον πηγαίο κώδικα έτσι ώστε να επιτρέπει την αναφορά σε αυτούς τους πο ρους μέσα απο την εφαρμογή. Ο κατάλογος res/ χωρίζεται σε αρκετούς υποκαταλο γους, ενώ ο προγραμματιστής είναι ελεύθερος να δημιουργήσει δικούς του ανάλογα τις ανάγκες του. Μια τυπική εφαρμογή Android χρησιμοποιεί τους καταλο γους res/drawable, res/layout και res/values χωρίς ο μως αυτο να είναι δεσμευτικο. Ο κατάλογος res 54

55 7.5 Ο κατάλογος res/drawable-hdpi Στον κατάλογο res/drawable βρίσκονται ο λα τα αρχεία που μπορούν να αποτυπωθούν στην οθο νη της συσκευής. Αυτο σημαίνει ο τι εκεί δεν βρίσκονται μο νο οι εικο νες της εφαρμογής, αλλά και σχήματα, προκαθορισμένα στυλ κουμπιών και άλλα. Αναλυτικο τερα, στον κατάλογο αυτο μπορούμε να βρούμε : Αρχεία εικο νων. Το Android υποστηρίζει τα αρχεία εικο νων τύπου.png,.jpg, και.gif. Αρχεία Nine-Patch. Προ κειται για εικο νες τύπου PNG που μπορούν να προσαρμοστούν σε περιοχές, ο πως τα κουμπιά, επιτρέποντας την αλλαγή μεγέθους ανάλογα με το περιεχο μενο. Λίστες καταστάσεων. Προ κειται για αρχεία τύπου XML τα οποία ορίζουν διαφορετικές εικο νες για διαφορετικές καταστάσεις. Για παράδειγμα εναλλαγή εικο νας σε ένα κουμπί ο ταν είναι πατημένο. Σχέδιο κλιμάκωσης. Προ κειται για αρχεία τύπου XML τα οποία ορίζουν ένα σχέδιο που αλλάζει το μέγεθος απο ένα άλλο σχέδιο βάση του δικού του μεγέθους Σχέδιο σχήματος. Προ κειται για αρχεία τύπου XML τα οποία ορίζουν ένα γεωμετρικο σχήμα, συμπεριλαμβανομένων χρωμάτων, περιγράμματος. Ο κατάλογος res/drawable μπορεί να υπάρχει σε αρκετές διαφορετικές εκδοχές. Το Android δίνει τη δυνατο τητα να ορίζονται και χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πο ροι τις εφαρμογής ανάλογα με τη συσκευή. Οπο τε για παράδειγμα μπορεί να υπάρχει ο κατάλογος res/drawable- ldpi ο οποίος να περιέχει εικο νες που προορίζονται για συσκευές με μικρή οθο νη και ταυτο χρονα ο κατάλογος drawablehdpi με εικο νες για συσκευές με μεγάλη οθο νη. Ο κατάλογος res/drawable-hdpi 55

56 7.6 Ο κατάλογος res/layout Το Android παρέχει στους προγραμματιστές έναν εύκολο τρο πο να ορίζουν τη γραφική διεπαφή της εφαρμογής τους. Πέρα απο τον παραδοσιακο τρο πο της δημιουργίας αντικειμένων προγραμματιστικά, δίνει τη δυνατο τητα να δημιουργούνται αρχεία διατάξεων (layout files) τα οποία ορίζουν την δομή της εμφάνισης μιας γραφικής διεπαφής, ο πως είναι μια Activity ή ένα widget. Φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτο χρονα και οι δυο τρο ποι αν και προτιμάται η χρήση των αρχείων XML. Τα παραπάνω αρχεία διατάξεων αποθηκεύονται στον κατάλογο res/drawable. Τα θετικά της δήλωσης της γραφικής διεπαφής σε αρχεία XML είναι αρκετά. Με αυτο τον τρο πο διαχωρίζεται η αναπαράσταση της εφαρμογής απο τον κώδικα που ελέγχει τη συμπεριφορά της. Η περιγραφή της γραφικής διεπαφής είναι ανεξάρτητη απο τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής, πράγμα που σημαίνει ο τι ανά πάσα στιγμή μπορεί πολύ εύκολα να αλλάξει η εμφάνιση μια εφαρμογής χωρίς να πειραχτεί καθο λου ο πηγαίος της κώδικας. Ακο μη με αυτο ν τον τρο πο γίνεται καλύτερη οπτικοποίηση της γραφικής διεπαφής με αποτέλεσμα να είναι πολύ ευκολο τερη η εύρεση λαθών και η αποσφαλμάτωση της εφαρμογής. Με τη χρήση του λεξιλογίου XML του Android μπορεί εύκολα και γρήγορα να οριστεί η διάταξη της εφαρμογής και τα αντικείμενα που την αποτελούν με παρο μοιο τρο πο ο πως η δημιουργία ιστοσελίδων με τη χρήση της γλώσσας HTML. Κάθε αρχείο διάταξης πρέπει να περιέχει μο νο ένα γονικο αντικείμενο το οποίο με τη σειρά του μπορεί να περιέχει ένα ή περισσο τερα αντικείμενα παιδιά. Μερικά απο τα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γονικά είναι τα παρακάτω ανάλογα με το στυλ της γραφικής διεπαφής της εφαρμογής : LinearLayout. Τοποθετεί με τη σειρά ο λα τα τα αντικείμενα παιδιά σε μια κατεύθυνση, οριζοντίως ή καθέτως Relative Layout. Εμφανίζει τα αντικείμενα παιδιά σε σχετικές θέσεις. Η θέση κάθε αντικειμένου μπορεί 56

57 να οριστεί σε σχέση με ένα άλλο αντικείμενο ή σε σχέση με το αντικείμενο γονέα ListView. Δημιουργεί μια λίστα απο αντικείμενα με δυνατο τητα κύλισης. Τα αντικείμενα εισέρχονται αυτο ματα στη λίστα με τη χρήση ενο ς αντάπτορα που τραβά το περιεχο μενο απο έναν πίνακα ή μια βάση δεδομένων και τα τοποθετεί στη λίστα Ο κατάλογος res/layout 57

58 7.7 Ο κατάλογος libs Στον κατάλογο libs/ τοποθετούνται οι εξωτερικές βιβλιοθήκες που μπορεί να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή. Χρησιμοποιώντας εξωτερικές βιβλιοθήκες δίνεται η δυνατο τητα στους προγραμματιστές να ενσωματώσουν κλάσεις και γενικο τερα επιπλέον χαρακτηριστικά σε μια εφαρμογή. Αυτές οι βιβλιοθήκες πρέπει να δηλωθούν ως linked libraries μέσα απο το Eclipse IDE ώστε να γίνουν link κατά τη μεταγλώττιση της εφαρμογής. Εφο σον το Android χρησιμοποιεί τη γλώσσα προγραμματισμού Java, έτσι και οι εγγενής βιβλιοθήκες που υποστηρίζει είναι οι βιβλιοθήκες της Java. Προ κειται για αρχεία που έχουν την κατάληξη.jar και συνήθως περιέχουν πολλές κλάσεις, μεταπληροφορίες και τους πο ρους που χρησιμοποιεί. Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήθηκε η Android Support Library για τη χρήση χαρακτηριστικών νεώτερων εκδο σεων της πλατφο ρμας σε παλιο τερες εκδο σεις της. Ο κατάλογος libs 58

59 7.9 Ο κατάλογος gen/ Στο κατάλογο gen/ βρίσκονται διάφορα αρχεία τα οποία παράγονται αυτο ματα απο το Android Development Tools plug-in του Eclipse, ο πως η κλάση R η οποία κρατάει ο λους τους πο ρους της εφαρμογής. Κάθε φορά που εισάγεται ένα αρχείο οπουδήποτε στον κατάλογο /res το plug-in παρατηρεί την αλλαγή και προσθέτει τα κατάλληλα αναγνωριστικά IDs των πο ρων στο αρχείο R.java οπο τε το αρχείο μένει πάντα συγχρονισμένο Ο κατάλογος gen/ 59

60 7.9 Ο κατάλογος bin/ Στον κατάλογο bin/ βρίσκονται τα αρχεία που παράγονται μετά τη μεταγλώττιση της εφαρμογής. Εκεί βρίσκεται για παράδειγμα το πακέτο apk της εφαρμογής το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εγκατάσταση. Ωστο σο για να μπορεί να διανεμηθεί το παραπάνω πακέτο μέσω της υπηρεσίας Google Play, θα πρέπει πρώτα να υπογραφεί ψηφιακά. Το Android SDK παρέχει ένα εργαλείο που βοηθά τον προγραμματιστή στη διαδικασία αυτή. Ακο μη πιο εύκολα, ένα πακέτο μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά μέσω ενο ς εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος επιλέγοντας την εξαγωγή της εφαρμογής απο το Eclipse IDE Ο κατάλογος bin/ 60

61 Κεφάλαιο 8 Υλοποίηση της Εφαρμογής ΤaxiCost 8.1 Το Menu της Εφαρμογής (Αφετηρία) Ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία του σημείου έναρξης ο πως το Νομο, τον δήμο και την διεύθυνση απο την οποία επιθυμεί ο χρήστης να υπολογίσει το κο στος διαδρομής του.ο ταν συμπληρώσει αυτά τα απαραίτητα πεδία πρέπει να πατήσει την επιλογή συνέχεια για να μεταβεί στην επο μενη φάση που είναι η επιλογή του προο ρισμού. 61

62 Ο κώδικας που υλοποιεί την παραπάνω εικο να βρίσκεται παρακάτω: package com.example.taxicost; import android.os.bundle; import android.os.systemclock; import android.app.activity; import android.content.intent; import android.view.menu; import android.view.view; import android.widget.button; import android.widget.textview; import android.widget.toast; public class MainActivity extends Activity protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); setcontentview(r.layout.activity_main); Δήλωση στοιχείων διεπαφής final Button go = (Button) findviewbyid(r.id.button1); final TextView nomos_input1 = (TextView) findviewbyid(r.id.nomos_input1_text); 62

63 final TextView dhmos_input1 = (TextView) findviewbyid(r.id.dhmos_input1_text); final TextView address_input1 = (TextView) findviewbyid(r.id.address_input1_text); Εισαγωγή τιμω ν Intent myintent = getintent(); // gets the previously created intent nomos_input1.settext(myintent.getstringextra("nomos_input1")); dhmos_input1.settext(myintent.getstringextra("dhmos_input1")); address_input1.settext(myintent.getstringextra("address_input1")); final String nomos_input2=myintent.getstringextra("nomos_input2"); final String dhmos_input2=myintent.getstringextra("dhmos_input2"); final String address_input2=myintent.getstringextra("address_input2"); Πάτημα της επιλογής ''επο μενο'' go.setonclicklistener(new Button.OnClickListener() { public void onclick(view v) { Intent intent newintent=(mainactivity.this,destinationactivity.class); intent.putextra("nomos_input1", nomos_input1.gettext().tostring()); intent.putextra("dhmos_input1", dhmos_input1.gettext().tostring()); intent.putextra("address_input1", address_input1.gettext().tostring()); intent.putextra("nomos_input2", nomos_input2); intent.putextra("dhmos_input2", dhmos_input2); 63

64 intent.putextra("address_input2", address_input2); startactivity(intent); } }); public boolean oncreateoptionsmenu(menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getmenuinflater().inflate(r.menu.main, menu); return true; } } 64

65 Και το XML αρχείο για την αντίστοιχη οθο νη φαίνεται παρακάτω: <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context=".mainactivity" > <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparenttop="true" android:textappearance="?android:attr/textappearancemedium" /> <EditText android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" android:ems="10" android:inputtype="text" > <requestfocus /> </EditText> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textappearance="?android:attr/textappearancemedium" /> 65

66 <EditText android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" android:ems="10" android:inputtype="text" /> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" android:textappearance="?android:attr/textappearancemedium" /> <EditText android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" android:ems="10" android:inputtype="text" />" <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" android:soundeffectsenabled="true" android:clickable="true" /> </RelativeLayout> 66

67 8.2 Το Menu της Εφαρμογής (Προορισμο ς) Στην συνέχεια, σε αυτήν την οθο νη ο χρήστης καλείτε να εισάγει το Νομο,τον Δήμο και την Διεύθυνση της περιοχής πού είναι ο προορισμο ς του. 67

68 Ο κώδικας που υλοποιεί την παραπάνω εικο να βρίσκεται παρακάτω: package com.example.taxicost; import android.os.bundle; import android.app.activity; import android.content.intent; import android.view.menu; import android.view.view; import android.widget.button; import android.widget.textview; import android.widget.toast; public class DestinationActivity extends Activity protected void oncreate(bundle savedinstancestate) { super.oncreate(savedinstancestate); 68

69 setcontentview(r.layout.activity_destination); Αρχικοποίηση των στοιχείων της διεπαφής final Button go = (Button) findviewbyid(r.id.button21); final Button back = (Button) findviewbyid(r.id.prev2); final TextView nomos_input2 = (TextView) findviewbyid(r.id.nomos_input2_text); final TextView dhmos_input2 = (TextView) findviewbyid(r.id.dhmos_input2_text); final TextView address_input2 = (TextView) findviewbyid(r.id.address_input2_text); Intent myintent = getintent(); // gets the previously created intent final String nomos_input1 = myintent.getstringextra("nomos_input1"); final String dhmos_input1 = myintent.getstringextra("dhmos_input1"); final String address_input1 = myintent.getstringextra("address_input1"); nomos_input2.settext(myintent.getstringextra("nomos_input2")); dhmos_input2.settext(myintent.getstringextra("dhmos_input2")); nomos_input2.settext(myintent.getstringextra("address_input2")); 69

70 Ο χρήστης κάνει 'κλικ' στην επιλογή επο μενο Οι καταχωρημένες παράμετροι περνάν στην επο μενη οθο νη go.setonclicklistener(new Button.OnClickListener() { public void onclick(view v) { Intent intent = new Intent(DestinationActivity.this, ExtraActivity.class); intent.putextra("nomos_input1", nomos_input1); intent.putextra("dhmos_input1", dhmos_input1); intent.putextra("address_input1", address_input1); intent.putextra("nomos_input2", nomos_input2.gettext().tostring()); intent.putextra("dhmos_input2", dhmos_input2.gettext().tostring()); intent.putextra("address_input2", address_input2.gettext().tostring()); startactivity(intent); } }); 70

71 Ο χρήστης κάνει 'κλίκ' στην επιλογή προηγου μενο Oι καταχωρημένοι παράμετροι περνάν στην προηγου μενη οθο νη back.setonclicklistener(new Button.OnClickListener() { public void onclick(view v) { Intent intent = new Intent(DestinationActivity.this, MainActivity.class); intent.putextra("nomos_input1", nomos_input1); intent.putextra("dhmos_input1", dhmos_input1); intent.putextra("address_input1", address_input1); intent.putextra("nomos_input2", nomos_input2.gettext()); intent.putextra("dhmos_input2", dhmos_input2.gettext()); intent.putextra("address_input2", address_input2.gettext()); startactivity(intent); } }); 71

72 public boolean oncreateoptionsmenu(menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getmenuinflater().inflate(r.menu.destination, menu); return true; } Και το XML αρχείο για την αντίστοιχη οθο νη φαίνεται παρακάτω: <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" tools:context=".destinationactivity" > <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparenttop="true" android:textappearance="?android:attr/textappearancemedium" /> <EditText android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" android:ems="10" 72

73 android:inputtype="textpersonname" > <requestfocus /> </EditText> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textappearance="?android:attr/textappearancemedium" /> <EditText android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" android:ems="10" android:inputtype="textpersonname" /> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" android:textappearance="?android:attr/textappearancemedium" /> <EditText android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" android:ems="10" android:inputtype="textpersonname" /> 73

74 <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" /> <Button android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignparentleft="true" android:layout_alignparentright="true" /> </RelativeLayout> 74

75 8.3 Εισαγωγή έξτρα επιλογών-χρεώσεων Σε αυτο το σημείο ο χρήστης για τον ακριβέστερο υπολογισμο του κο στους της διαδρομής του καλείτε να αναφέρει επιλέγοντας κάποιες υπηρεσείες οι οποίες περιέχουν επιπλέον χρεώσεις απο την κανονική. Αυτές είναι: Απο/προς Αεροδρο μιο Απο/προς Αεροδρο μιο Ελ. Βενιζέλος Απο/προς Αεροδρο μιο Μακεδονία Νυχτερινή διαδρομή Ραδιοταξί Ραντεβού Αριθμο ς αποσκευών 75

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών

Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Βιβλιογραφία: Ανάπτυξη Διεπαφών Χρήστη σε Λειτουργικά Συστήματα Κινητών Συσκευών Προγραμματισμός Android Ian Clifton. AndroidTM User Interface Design, Addison-Wesley, 2013 P. Deitel. H. Deitel, A. Deitel.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον κινητών συσκευών με λειτουργικό σύστημα Android

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον κινητών συσκευών με λειτουργικό σύστημα Android Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον κινητών συσκευών με λειτουργικό σύστημα Android Ιωάννης Γιαννόπουλος, ΑΜ: 0430 Γεώργιος Δούρος, ΑΜ: 0686 Επιβλέπων: Γεώργιος Ασημακόπουλος Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μουσικές Εφαρμογές σε Περιβάλλον Κινητών Συσκευών Android με Χαρακτηριστικά Εξατομίκευσης

Διπλωματική Εργασία. Μουσικές Εφαρμογές σε Περιβάλλον Κινητών Συσκευών Android με Χαρακτηριστικά Εξατομίκευσης ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διπλωματική Εργασία Μουσικές Εφαρμογές σε Περιβάλλον Κινητών Συσκευών Android με Χαρακτηριστικά Εξατομίκευσης Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Αθανάσιος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Digital Academy Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ANDROID... 4 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.2 ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ... 4 1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 5 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑNDROID ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ OMNIVOICE ΤΣΙΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 9883 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ράπτης Βασίλειος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων για φορητή συσκευή

Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων για φορητή συσκευή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems MIS) Διπλωματική εργασία με θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων για φορητή συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μαργαρίτα Ρουγγέρη Επιβλέπων: Γεώργιος Στυλιαράς Πληροφορική Πολυμέσα ΓΤΠ61 4 η Εργασία 2011

Επιμέλεια: Μαργαρίτα Ρουγγέρη Επιβλέπων: Γεώργιος Στυλιαράς Πληροφορική Πολυμέσα ΓΤΠ61 4 η Εργασία 2011 Επιμέλεια: Μαργαρίτα Ρουγγέρη 71953 Επιβλέπων: Γεώργιος Στυλιαράς Πληροφορική Πολυμέσα ΓΤΠ61 4 η Εργασία 2011 Λειτουργικό σύστημα κινητή τηλεφωνία Google Open source Smart phones, tablets, mp3, τηλεοράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Smartphones και πολυμέσα

Smartphones και πολυμέσα Smartphones και πολυμέσα Λογοθέτης Σωτήρης ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Ορισμοί Smartphones - Πολυμέσα Ιστορική Αναδρομή Τελευταίας τεχνολογίας Smartphones

Διαβάστε περισσότερα

Python και Android. Νίκος Νοδαράκης. 17 Μαΐου 2010

Python και Android. Νίκος Νοδαράκης. 17 Μαΐου 2010 Python και Python και Νίκος Νοδαράκης 17 Μαΐου 2010 Python και Τι είναι το ; Περιγραφή του Ορισµός Το είναι µια στοίβα λογισµικού για ϕορητές συσκευές που περιλαµβάνει ένα λειτουργικό σύστηµα, middleware

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη εφαρμογής Android και IOS σε περιβάλλον Flash. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη εφαρμογής Android και IOS σε περιβάλλον Flash. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη εφαρμογής Android και IOS σε περιβάλλον Flash. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Μπουρσινός Ιωάννης A.M.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογής Ταξίμετρου σε Android

Ανάπτυξη Εφαρμογής Ταξίμετρου σε Android 2014 Ανάπτυξη Εφαρμογής Ταξίμετρου σε Android Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα» Ανάπτυξη Εφαρμογής Ταξίμετρου σε πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ταξιδιωτικός οδηγός της Θεσσαλονίκης για Android

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ταξιδιωτικός οδηγός της Θεσσαλονίκης για Android ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ταξιδιωτικός οδηγός της Θεσσαλονίκης για Android Των φοιτητών Γιακουμή Ζαχαρία Επιβλέπων καθηγητής Κεραμόπουλος Ευκλείδης Αρ. Μητρώου: 073232 Παζαρλόγλου Ευαγγελία Αρ. Μητρώου: 073244

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Όνοματεπώνυμο : Στέκας Ιγνάτιος Επιβλέπων : Σωτήριος Κοντογιάννης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστών. Κεφάλαιο 4 Λογισμικό Συστήματος

Εφαρμογές Υπολογιστών. Κεφάλαιο 4 Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό 2 Λογισμικό Συστήματος Τα ειδικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών. Το λειτουργικό σύστημα (operating system)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 8 η διάλεξη: Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο - Android. Χρήστος Γεωργιάδης

Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 8 η διάλεξη: Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο - Android. Χρήστος Γεωργιάδης Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εµπορίου 8 η διάλεξη: Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο - Android Χρήστος Γεωργιάδης Τι είναι το Android? Το Android είναι λειτουργικό σύστηµα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή για το λειτουργικό σύστημα Android

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή για το λειτουργικό σύστημα Android ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών & Βιομηχανικών Εφαρμογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή για το λειτουργικό σύστημα Android Σπουδαστές: Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. παρέχουν ένα περιβάλλον πρόσβασης στα τμήματα, μέσω συνδέσεων με οποιονδήποτε τρόπο

Πολυμέσα. παρέχουν ένα περιβάλλον πρόσβασης στα τμήματα, μέσω συνδέσεων με οποιονδήποτε τρόπο Περιεχόμενα Ορισμοί Smartphone-Πολυμέσα Η εξέλιξη Τελευταίας τεχνολογίας Smartphones Χαρακτηριστικά των smartphones Λειτουργικά Συστήματα στα Smartphones Στάδια παραγωγής πολυμεσικής εφαρμογής Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

"Εφαρμογή Android για λήψη ανακοινώσεων" ("Android application for receiving announcements") Πτυχιακή Εργασία. Κρουσταλάκης Νικόλαος

Εφαρμογή Android για λήψη ανακοινώσεων (Android application for receiving announcements) Πτυχιακή Εργασία. Κρουσταλάκης Νικόλαος "Εφαρμογή Android για λήψη ανακοινώσεων" ("Android application for receiving announcements") Πτυχιακή Εργασία Κρουσταλάκης Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδάκης Νικόλαος Ηράκλειο, Απρίλιος 2015 2 "Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη mobile εφαρμογής διεπαφής χρήστη, για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Aφορά στην αποστολή και λήψη μηνυμάτων με συγκεκριμένη δομή και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης αναγνωρίζεται από μία μοναδική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΡΕΣΗΣ WiFi ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ: ΜΕ11089 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ. Πληροφορική Α' Γυμν. Το Λειτουργικό Σύστημα του Υπολογιστή 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το του Υπολογιστή 1. Τι ονομάζεται Πρόγραμμα; Είναι οι οδηγίες που δίνονται στον υπολογιστή για να εξηγήσουμε πώς γίνεται μια εργασία (δηλαδή η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ PORTAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Ανάπτυξη εφαρµογής σε λειτουργικό σύστηµα Android. Επισήµανση προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου 4η διάλεξη: Mobile e Commerce e & Devices Smartphones 2011 Χρήστος Γεωργιάδης Ένα smartphone είναι ένα κινητό τηλέφωνο που προσφέρει προηγμένη υπολογιστική ικανότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΔΗΓΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΔΗΓΟΣ Πίνακας Περιεχομένων Ενεργοποίηση και Αρχικοποίηση Συσκευής... 4 1 Περιεχόμενα συσκευασίας ipad... 5 2 Εξοικείωση με την συσκευή... 6 3 Αρχικοποίηση και ρυθμίσεις ipad... 7 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ANDROID ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ IDE BASIC4ANDROID ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΗΓΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ANDROID ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ IDE BASIC4ANDROID ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΗΓΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ANDROID ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ IDE BASIC4ANDROID ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΗΓΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΟΥΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΑΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 3 4 Ευχαριστίες Με την εκπόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Διαγραφή από τη λίστα Σε αυτό το τεύχος: Φεβρουάριος 2014 Mobile e-commerce από την Altec Software Mobile e-commerce από την Altec Software Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη εφαρμογής ασφαλείας για τον έλεγχο, περιορισμό και διαχείριση της διεπαφής χρήστη σε περιβάλλον Android.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη εφαρμογής ασφαλείας για τον έλεγχο, περιορισμό και διαχείριση της διεπαφής χρήστη σε περιβάλλον Android. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη εφαρμογής ασφαλείας για τον έλεγχο, περιορισμό και διαχείριση της διεπαφής χρήστη σε περιβάλλον Android Σπουδάστρια Παρασκευή Μπαράκου ΑΜ-9100 Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

AΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

AΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ AΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ T.E. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία Android εφαρμογής οδηγού πόλης για σπουδαστές για smartphones Καγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Android Studio για Windows

Android Studio για Windows Android Studio για Windows 1. Οδηγίες Εγκατάστασης: 1. Κατεβάστε το Android Studio από εδώ (τελευταία έκδοση 0.4.6, 496 MB): http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html 2. Εγκαταστήστε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Λογισμικό Συστήματος & Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Γενική Δομή Υπολογιστών Λειτουργικό σύστημα Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφές Φορητών Συσκευών. και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης - Mobile Interfaces and Interaction Technologies

Διεπαφές Φορητών Συσκευών. και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης - Mobile Interfaces and Interaction Technologies ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διεπαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ V Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi 1η Ενότητα: Κινητός ιστός... vii 2η Ενότητα: Κινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android... vii 3η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Alert - Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής

Θεσσαλονίκη Alert - Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής Θεσσαλονίκη Alert - Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής Δεληγιαννίδης Θεόδωρος Περίληψη Η "Θεσσαλονίκη Alert" είναι μια εφαρμογή του τύπου crowdsourcing που αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης και τους πολίτες του.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online

ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online ο ιδανικοσ τροποσ να προβαλλετε τα εντυπα σασ online O Με μοναδικός το iziread τρόπος μετατρέπουμε για να μετατρέψετε έντυπά πολυσέλιδα σας σε έντυπα ψηφιακές εκδόσεις δημιουργώντας μια ηλεκτρονική σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Visio 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Ενημερωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστής αγροκτήματος από συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android

Διαχειριστής αγροκτήματος από συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διαχειριστής αγροκτήματος από συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android Πτυχιακή εργασία του Κουκουρή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware) 1.1: Το υπολογιστικό σύστημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό (hardware); [σελ. 8] Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Εισαγωγικές έννοιες Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Διάγραμμα παρουσιάσεως 1. Κατηγορίες κινητών τηλεφώνων 2. Κατηγορίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων 3. Προγραμματισμός κινητών συσκευών 4. Ξεκίνημα με το Eclipse

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση λειτουργικών συστηµάτων Android, Symbian και ios µε έµφαση στα πολυµεσικά χαρακτηριστικά τους

Σύγκριση λειτουργικών συστηµάτων Android, Symbian και ios µε έµφαση στα πολυµεσικά χαρακτηριστικά τους ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυµέσα Φοιτήτρια Βασιλική Ζώη Σύµβουλος Καθηγητής Στέλιος Ζερεφός 4/12/2011 ΕΑΠ 2011-2012 Σύγκριση λειτουργικών συστηµάτων Android, Symbian και ios µε έµφαση στα πολυµεσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μάθημα 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα Κάθε Η/Υ αποτελείται από το Υλικό (Hardware) και το Λογισμικό (Software). Το Υλικό είναι το ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή Android για το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας»

«Εφαρμογή Android για το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας» ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ «Εφαρμογή Android για το Γραφείο Φυσικής Αγωγής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας» ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιαφίτσας Χρυσοβαλάντης (ΑΜ: Τ-2050) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σπυρούκλας Χριστόφορος ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Καζανίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το περιβάλλον

Γνωριμία με το περιβάλλον Γνωριμία με το περιβάλλον 1.Τι είναι http://www.makolas.blogspot.gr/ 2. Που και πως θα το βρω. Πως το εγκαθιστώ http://scratch.mit.edu/ 3. Γνωριμία με το περιβάλλον Εργασία με σκηνικά Διαγράψτε τη φιγούρα:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη εφαρμογής προμήθειας εισιτηρίων σε κινηματογράφο με χρήση της πλατφόρμας Android

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη εφαρμογής προμήθειας εισιτηρίων σε κινηματογράφο με χρήση της πλατφόρμας Android Obj122 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη εφαρμογής προμήθειας εισιτηρίων σε κινηματογράφο με χρήση της πλατφόρμας Android Των φοιτητών : Επιβλέπων καθηγητής Κουκουνάκης Νικόλαος, Κωνσταντίνου Άγγελος. Κος Κλεφτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα