Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων Joomla 2.5 Medical Exams Management Module Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Δημήτριος Αριθμός Μητρώου ΜΠΠΛ/ Επιβλέπων Αλέπης Ευθύμιος, Λέκτορας Ημερομηνία Παράδοσης Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 1

2 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (υπογ ραφή) (υπογ ραφή) (υπογ ραφή) Αλέπης Ευθύμιος Λέκ τορας Βίρβου Μαρία Καθηγήτης Τσιχριντζής Γεώρ γιος Καθηγητής Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 2

3 Πίνακας περιεχομένων Περίληψη... 5 Abstract... 6 Εισαγωγή... 7 Δυνατότητες...8 Ανασκόπηση Πεδίου... 9 Mobile MIM...10 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών...11 Open EMR Project...19 MediTouch EHR Electronic Health Record...20 Παρουσίαση της εφαρμογής Εγκατάσταση...21 Εγκατάσταση WampServer...21 Εγκατάσταση Joomla Εγκατάσταση component Medical Records...26 Χρήση του component Medical Records...29 Medical Records BackEnd...29 Medical Records Menu...30 Medical Records Extension Manager...34 Menu Item Types...35 Medical Records FrontEnd...37 Δημιουργία Νέου Χρήστη...38 Καταχώρηση Νέας Αιματολογικής Εξέτασης...39 Προβολή Εξετάσεων...40 Αρχιτεκτονική Medical Records MySQL...41 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων...42 Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά...42 PHP...47 APACHE Server...49 XML...50 MVC...55 Medical Records MVC...55 Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 3

4 Μελλοντικές επεκτάσεις...57 Συμπεράσματα...58 Βιβλιογραφία...59 Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 4

5 Περίληψη Η διπλωματική μου διατριβή αφορά την ανάπτυξη μια πλήρους εφαρμογής διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων, ως αυτόνομο component της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου CMS JOOMLA 2.5. Έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει εγκατάσταση και απεγκατάσταση απευθεί ας από την δι αχειριστική πλατφόρμα του Joomla σε οποιοδήποτε site χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία είτε πρόκειται για ένα site το οποίο χρησιμοποιείται ήδη είτε πρόκειται για ένα site το οποίο τώρα κατασκευάζεται. Το component ονομάζεται Medical Records και αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού php και η βάση δεδομένων είναι MySQL. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το Adobe Dreamweaver ως περιβάλλον ανάπτυξης του κώδικα php και της δοκιμής του με την βάση δεδομένων. Η φιλοσοφία της εφαρ μογής Medical Records είναι η ύπαρξη ενός online ιατρικού φακέλου εξετάσεων ασθενών όπου και αν αυτοί βρίσκονται. O εκάστοτε χρήστης, δημιουργώντας ένα λογαριασμό στο site και στη συνέχεια κάνοντας login μπορεί να εισάγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του (πχ. Αιματολογικές εξετάσεις) να αναζητήσει αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων και να τυπώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του. Στην εφαρμογή μπορεί να γίνεται εισαγωγή εξετάσεων και από ιατρούς για τους ασθενείς τους. Αυτό προϋποθέτει ότι ο γιατρός είναι χρήστης της εφαρμογής και γνωρίζει το id του ασθενή του. Τέλος υπάρχει έτοιμη λίστα με τα περισσότερα νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα στην Ελλάδα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης τους κατά την καταχώρηση των εξετάσεων. Δεδομένου του ότι η εφαρμογή είναι web based και πρέπει να υπάρχει κάποιος διαχειριστής, το component Medical Records έχει όλες τις πιθανές δυνατότητες διαχείρισης των εγγραφών στο backend της πλατφόρμας ακολουθώντας την φιλοσοφία του Joomla και χωρίς να χρειάζεται ο administrator να εξοικειωθεί με νέες διαδικασίες. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 5

6 Abstract Μy diploma thesis in developing a full application for managing medical examinations, as an autonomous component of content management platform CMS JOOMLA 2.5. Has been created in such a way that it can be installed and uninstalled directly from the administration platform to any site uses Joomla 2.5 technology even if it is a site already made or if it is a site which is now manufactured. The component is called Medical Records and was developed in php programming language and the database is MySQL. I also used Adobe Dr eamweaver as a development environment for php code and testing the connections to the database. The philosophy of the Medical Records application is the existence of an online medical examinations record for patients wherever they are. Each user who creates an account on the site and then makes login can import test results (eg blood tests ),seek results of previous examinations and print the examinations results. Also examination results can be imported from doctors on behalf for their patients. This assumes that the doctor is an application user and knows his patient s id. Finally there is a ready list of most hospitals and medical centers in Greece so that there is a search feature when registering examinations. Given that the application is web based, and there must be an administrator, the component Medical Records has all possible management features for the records in the backend of the platform following the philosophy of Joomla and without requiring the administrator to become familiar with new procedures. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 6

7 Εισαγωγή Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην ιατρική είναι η έλλειψη ενημερωμένων ιατρικών φακέλων για τους ασθενείς με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για την κατάσταση ενός ασθενή και του ιστορικό του. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά το παρελθόν δεν υπήρχε η έννοια της μηχανογράφησης και των υπολογιστών στην ιατρική και τα νοσοκομεία. Αποτέλεσμα είναι όλες οι εξετάσεις των ασθενών να υπήρχαν χειρόγραφες ή τυπωμένες. Με την αλματώδη ανάπτυξη της πληροφορικής πλέον αυτό ανήκει στο παρελθόν και το 80% των δεδομένων υπάρχουν ψηφιακά και οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμοι και μας προσφέρουν δυνατότητες επεξεργασίας τους που στο παρελθόν δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε. Αυτό έχει οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των λόγων που προκαλούν κάποιες ασθένειες και επίσης σε ανάπτυξη νέων μεθόδων πρόληψης και καταπολέμησης των ασθενειών. Ακόμα και τώρα όμως με όλες αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις υπάρχει μεγάλο κενό στην ύπαρξη ενημερωμένων ιατρικών φακέλων και όχι τόσο με τις ασθένειες που έχει περάσει κάποιος αλλά στα αποτελέσματα των εξετάσεων που κάνει κατά καιρούς. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ιατρικών εξετάσεων που κάνει κάποιος ασθενής του παραδίδεται σε εκτυπωμένη μορφή και το ψηφιακό αρχείο (εάν υπάρχει) παραμένει στο νοσοκομείο ή το ιατρικό κέντρο που τις έκανε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εξετάσεις με την πάροδο του χρόνου είτε να χάνονται είτε να καταστρέφονται, γεγονός το οποίο οδηγεί στην ανυπαρξία ενός πλήρως ενημερωμένου ιατρικού φακέλου εξετάσεων. Από την άλλη τα αντίγραφα τα οποία υπάρχουν στο εκάστοτε νοσοκομείο η ιατρικό κέντρο είναι δύσκολα ανακτήσιμα ή και σε κάποιες περιπτώσεις μη ανακτήσιμα εξαιτίας διαφόρων περιορισμών. Θεωρητικά μιλώντας αυτό μπορεί να μην είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα δεδομένου του ότι οι εξετάσεις κάπου υπάρχουν και αν παρουσιαστεί μεγάλη ανάγκη να μπορούμε να τι ς ανακτήσουμε με κάποιο κόπο. Τι γίνεται όμως πρακτικά; Ας υποθέσουμε ότι κάποιος κάτοικος Αθηνών χρειάζεται να νοσηλευτεί για κάποιο λόγο σε νοσοκομείο της επαρχίας ή το αντίστροφο. Οι γιατροί που τον εξετάζουν χρειάζονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε τον προηγούμενο μήνα, προκειμένου να αποφασίσουν την αγωγή που θα του χορηγήσουν. Ο ασθενής είχε κάνει τις εξετάσεις του σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο το οποίο χρειάζεται 2 μέρες για να επανεκδώσει τα αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν δημιουργείται ένα κενό 2 ημερών το οποίο όμως είναι ζωτικής σημασίας για τον ασθενή. Προφανώς ο ασθενής που αναφέρουμε βρισκόμενος μακριά από τον τόπο κατοικίας του δεν έχει μαζί του τον ιατρικό του φάκελο. Επίσης είναι πολύ πιθανό να μην έχει πάρει ποτέ στα χέρια του τις εξετάσεις για διάφορους λόγους. Η μόνη λύση λοιπόν εφόσον δεν μπορούν να γίνουν πάλι οι εξετάσεις λόγω του χρόνου επεξεργασίας που χρειάζονται είναι να επικοινωνήσει το νοσοκομείο με το διαγνωστικό κέντρο ώστε να μπορέσει κατόπιν συνεννόησης να του αποστείλει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Πράγμα το οποίο μπορεί να είναι άμεσα εφικτό αλλά ακόμα και έτσι έχει χαθεί πιθανόν πολύτιμος χρόνος για τον ασθενή ή αδύνατον να συμβεί λόγω ωραρίου λειτουργίας του διαγνωστικού κέντρου. Και στις 2 περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν είναι διαθέσιμα την στιγμή που πραγματικά τα χρειαζόμαστε. Πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα θα ήταν να υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα μηχανογράφησης για όλα τα νοσοκομεία ιατρικά κέντρα διαγνωστικά κέντρα οπότε να μπορούσαν ανά πάσα ώρα και στιγμή τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα. Αυτή η λύση όμως τουλάχιστον για την χώρα μας φαντάζει απίθανη τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια λόγω έλλειψης υποδομών, αλλά και λόγω άλλων τεχνικών προβλημάτων. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 7

8 Η λύση που προτείνεται μέσω της εφαρμογής Medical Records είναι η ύπαρξη ενός site στο οποίο ο κάθε ασθενής θα μπορεί να καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων του και να τα αναζητά ή και να τα εκτυπώνει ανά πάσα ώρα και στιγμή οπουδήποτε και αν βρίσκετε αρκεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ας δούμε λοιπόν τις διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα εάν υπήρχε η εφαρμογή Medical Records. Ο ασθενής γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο και αναφέρει το πρόβλημα του.ενημερώνει το γιατρό του ότι έχει κάνει κάποιες εξετάσεις τον προηγούμενο μήνα αλλά δυστυχώς δεν θυμάται τα αποτελέσματα και ούτε έχει τις εξετάσεις μαζί του. Όπως ανέφερα παραπάνω χωρίς την εφαρμογή Medical Records μέχρι τη στιγμή που θα βρεθούν, εάν βρεθούν, οι εξετάσεις έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Στην περίπτωση που υπάρχει η εφαρμογή Medical Records υπάρχουν 2 δυνατότητες: 1. Ο ασθενής αναφέρει στο γιατρό ότι έχει καταχωρήσει τις εξετάσεις του και μπορεί εντός ολίγων λεπτών να συνδεθεί στο site και να τα δει. Ή μπορεί να πει στο γιατρό το username του και αυτός να αναζητήσει τα αποτελέσματα εάν ο ασθενής δεν είναι σε θέση. 2. Δεν έχει παραλάβει ποτέ στα χέρια του τις εξετάσεις του για κάποιο λόγο, αλλά ξέρει ότι το διαγνωστικό κέντρο χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι το ιατρικό κέντρο τις έχει καταχωρήσει για λογαριασμό του, άρα ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Και στις 2 περιπτώσεις ο χρόνος που χρειάζεται για την ανάκτηση αυτών των τόσο σημαντικών πληροφοριών είναι κατά πολύ μικρότερος εξαιτίας της εφαρμογής Medical Records. Αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα για τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης online συστήματος καταχώρησης ιατρικών εξετάσεων. Προφανώς τα πλεονεκτήματα δεν σταματούν εδώ. Δεδομένου του ότι έχουμε καταχωρημένα τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων μπορούμε να εξάγουμε και αντίστοιχα πολλά συνδυαστικά αποτελέσματα ή να λάβουμε υπ όψιν μας παραμέτρους που μπορεί να μην λαμβάναμε σε άλλες περιπτώσεις. Με το παραπάνω παράδειγμα θεωρώ ότι γίνεται σαφής η χρησιμότητα μιας τέτοιου είδους εφαρμογής. Δυνατότητες Ας δούμε πιο αναλυτικά τις επιμέρους ανάγκες τις οποίες καλύπτει η εφαρμογή Medical Records. 1. Δυνατότητα καταχώρησης ιατρικών εξετάσεων απευθείας από τον χρήστη. 2. Δυνατότητα διαχείρισης εξετάσεων από των χρήστη. 3. Δυνατότητα εκτύπωσης χαμένων αποτελεσμάτων. 4. Δυνατότητα αναζήτησης ιστορικού εξετάσεων. 5. Δυνατότητα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο από οπουδήποτε με την ύπαρξη σύνδεσης στο Internet. 6. Δυνατότητα καταχώρησης ιατρικών εξετάσεων από τον γιατρό για λογαριασμό του ασθενή σε περίπτωση που δεν έχει ο ίδιος τη δυνατότητα. 7. Δυνατότητα καταχώρησης εξετάσεων από ιατρικά κέντρα νοσοκομεία διαγνωστικά κέντρα για λογαριασμό των ασθενών. 8. Δυνατότητα αναζήτησης και προβολής των αποτελεσμάτων σε πολύ μικρό χρόνο. 9. Δυνατότητα εγκατάστασης σε οποιοδήποτε site χρησιμοποιεί την τεχνολογία Joomla Δυνατότητα εύκολης γρήγορης και ανέξοδης παραμετροποίησης και επέκτασης δεδομένου του ότι είναι δημιουργημένη με βάση δωρεάν εφαρμογές ανοιχτού κώδικα, PHP και MySQL. 11. Δυνατότητα update για προσθήκη νέων στοιχείων(πχ. Καταχώρηση νέου είδους εξετάσεων.) 12. Εύκολη διαχείριση χρηστών δεδομένου του ότι χρησιμοποιείται η ήδη υπάρχουσα δομή του Joomla. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 8

9 13. Εύκολη επικοινωνία του διαχειριστή με τους χρήστες μέσω αποστολής μέσα από την πλατφόρμα του Joomla. Ανασκόπηση Πεδίου Στις μέρες μας χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας των Tablet, Smartphone και Netbook είναι δυνατή η εύκολη και συνεχής πρόσβαση όλου του κόσμου στο Internet. Θα περίμενε κανείς λοιπόν να υπάρχει πληθώρα ανάλογων εφαρ μογών. Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.όντως με μια πρώτη ματιά εάν κάποιος κάνει μια γρήγορη αναζήτηση στο Internet για εφαρμογές ιατρικής θα βρει ένα μεγάλο όγκο και μάλιστα για σχεδόν όλες τις πλατφόρμες. Είτε μιλάμε για smartphone είτε μιλάμε για Netbook και PC. Το γεγονός που διαφοροποιεί την εφαρμογή Medical Records σε σχέση με τις εφαρμογές που κυκλοφορούν είναι η επικεντροποίηση της αποκλειστικά στις ιατρικές εξετάσεις ασθενών και όχι στον πλήρη ιατρικό φάκελο τους.επίσης είναι προσανατολισμένη σε μαζική χρήση μεγάλου όγκου ασθενών και όχι αποκλειστικά και μόνο σε ένα χρήστη. Ας δούμε όμως λίγο αυτές τις 2 διαφοροποιήσεις και για πιο λόγο τις έχω επιλέξει. A. Ιατρικές εξετάσεις. Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι ιατρικές εξετάσεις είναι γιατί στην πραγματικότητα οι ιατρικές εξετάσεις είναι από τα πιο σημαντικά αν όχι το σημαντικότερο ιατρικό δεδομένο. Σίγουρα τα συμπτώματα μιας ασθένειας ή ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται, που μπορεί να συναντήσει κανείς σε ένα ενημερωμένο ιατρικό φάκελο είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως ως μέσα για μελλοντική επιτυχή και έγκαιρη αντιμετώπιση. B. Μαζική Χρήση από μεγάλο όγκο ασθενών Όλες οι εφαρμογές που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι είτε για το smartphone κάποιου ασθενή ώστε να μπορεί να καταχωρεί μέσα τα στοιχεία των ιατρικών του εξετάσεων, είτε για κάποιο γιατρό ώστε να καταχωρεί τις εξετάσεις ασθενών του. Και στις 2 περιπτώσεις η πληροφορία μένει «κρυφή». Τι εννοώ με αυτό; Το προφανές. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να έχει στο κινητό του τηλέφωνο τα στοιχεία από τις εξετάσεις του, αλλά τι συμβαίνει εάν το κινητό το έχει ξεχάσει κάπου και χρειαστεί αυτά τα στοιχεία; Ή ακόμα χειρότερα τι συμβαίνει εάν το κινητό καταστραφεί και τα δεδομένα δεν είναι ανακτήσιμα; Στην δεύτερη περίπτωση,του γιατρού τώρα. Ο γιατρός προφανώς και πρέπει να έχει ένα ιστορικό των ασθενών του. Αλλά ο ίδιος ο ασθενής πως μπορεί να έχει πρόσβαση στο αρχείο αυτό το οποίο περιέχει τις εξετάσεις του; Η απάντηση είναι απλή. Δεν μπορεί. Αλλά ας παρακάμψουμε τις δυσκολίες αυτές οι οποίες είναι λίγο πολύ λογικές και αναμενόμενες και ας πάμε σε κάτι άλλο πιο σημαντικό. Όλος ο κόσμος ο οποίος καταχωρεί είτε στα κινητά του τηλέφωνα είτε ο γιατρός του καταχωρεί για αυτόν τα δεδομένα των εξετάσεων σε μια εφαρμογή, στην ουσία απλά εισάγουν δεδομένα σε μια εφαρμογή χωρίς καμία περαιτέρω εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε γιατί πολύ απλά δεν τα έχουμε κάπου συγκεντρωμένα. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν η αυξημένη τιμή ενός στοιχείου μιας εξέτασης συνδέεται ή έστω μας δείχνει κάτι για κάποια άλλη ασθένεια. Το να μπορούμε να επεξεργαστούμε και να ερευνήσουμε τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων από μεγάλο όγκο ασθενών είναι ένας από τους λίγους τρόπους για να εξάγουμε ασφαλή αποτελέσματα. Ας δούμε όμως κάποιες από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές της αγοράς. Εφαρμογές γι α Smartphone: Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 9

10 Mobile MIM Χιλιάδες ιατρικές εφαρμογές υπάρχουν ήδη για τα κινητά τηλέφωνα κυρίως δε για το iphone. Υπάρχουν εφαρμογές από απλή αρχειοθέτηση του ιστορικού των ασθενών, μέχρι μαθήματα ανατομίας, νευρολογίας, παθολογίας. Μια νέα εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο πήρε έγκριση από τον οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων της Αμερικής (FDA). H εφαρμογή επιτρέπει στους γιατρούς να δουν ιατρικές εικόνες στο iphone και στο ipad. Είναι η πρώτη εφαρμογή για προβολή εικόνων που παίρνει έγκριση από το FDA. Οι ιατρικές εικόνες και οι ιατρικές διαγνώσεις βασίζονται σε αξονική τομογραφία (CT), σε μαγνητική τομογραφία (MRI), και στην πυρηνική ιατρική, όπως στη τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET). Δεν προορίζεται να αντικαταστήσει θέσεις εργασίας, αλλά ενδείκνυται για χρήση μόνον όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε ένα σταθμό εργασί ας. "Αυτή η σημαντική κινητή τεχνολογία παρέχει στους γιατρούς τη δυνατότητα να δουν άμεσα τις εικόνες και να κάνουν διαγνώσεις χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψει στη θέση εργασίας ή να περιμένει για την ταινία", δήλωσε ο Ουίλιαμ Maisel, MD, MPH, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας και αναπληρωτής διευθυντής για την επιστήμη στο κέντρο του FDA Συσκευών και Ακτινολογικής Υγείας. Εικόνες που τραβήχτηκαν στο νοσοκομείο ή στο γραφείο του γιατρού είναι συμπιεσμένες για ασφαλή μεταφορά τους στο διαδίκτυο και αποστέλλονται στην φορητή συσκευή μέσω κινητού. Στο γιατρό δίνεται η δυνατότητα να κάνει διάφορες μετρήσεις πάνω στην εικόνα (πχ να μετρήσει μια απόσταση) να αξιολογήσει την εικόνα, να σχολιάσει. Στην αξιολόγησή του, το FDA έλεγξε τα αποτελέσματα της δοκιμής επιδόσεων για τις διάφορες φορητές συσκευές. Οι δοκιμές αυτές περιελάμβαναν μέτρηση φωτεινότητας, ποιότητα εικόνας (ανάλυση), και του θορύβου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές. Η FDA εξέτασε επίσης τα αποτελέσματα από μελέτες επίδειξης με ειδικούς ακτινολόγους κάτω από διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η συσκευή ήταν επαρκής για τη διάγνωση, ερμηνεία εικόνων κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες φωτισμού. Το Mobile MIM app περιλαμβάνει επαρκή σήμανση και τα χ αρακτηριστικά ασφαλείας γι α να μετριαστεί ο κίνδυνος της κακής εμφάνισης εικόνας λόγω ακατάλληλων συνθηκών φωτεινότητα της οθόνης ή ελλιπούς φωτισμού. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα διαδραστικό τεστ αντίθεσης με το οποίο ένα μικρό μέρος της οθόνης έχει μια ελαφρώς διαφορετική απόχρωση από το υπόλοιπο μέρος της οθόνης. Εάν ο γιατρός μπορεί να το εντοπίσει και πατήσει αυτό το μέρος της οθόνης, τότε οι συνθήκες φωτισμού δεν παρεμβαίνουν σ την ικανότητα του γιατρού να διακρίνει ανεπαίσθητες διαφορές στην αντίθεση. Επιπλέον, ένας οδηγός της ασφάλειας περιλαμβάνεται μέσα στην εφαρμογή. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 10

11 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών Είναι μία Ελληνική εφαρμογή για την καταχώρηση ιατρικών εξετάσεων αλλά είναι μόνο για γιατρούς. Πλήρη στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: Το πρόγραμμα όταν ξεκινάει παρουσιάζει την εξής εικόνα. Ανάλογα με την έκδοση που έχετε, θα αναγράφει και το τι είναι το πρόγραμμα. Εδώ βλέπετε την έκδοση του παθολόγου. Για να μπορέσετε να μπείτε στο κυρίως πρόγραμμα, πρέπει να εισάγετε σωστά το κωδικό ασφαλείας. Ο χρόνος που σας δίνετε είναι 60 sec, χρόνος υπεραρκετός για να το καταφέρετε. Βέβαια, εάν δεν τον ξέρετε, είναι αδύνατον να το σπάσετε, αφού είναι καταχωρημένος βαθιά μέσα στον κώδικα του προγράμματος. Αυτό σας δίνει ασφάλεια ότι κανένας δεν θα δει τίποτα, εκτός εάν το θέλετε. Εάν δεν γράψετε τον σωστό κωδικό στον απαιτούμενο χρόνο, το πρόγραμμα κλείνει αυτόματα. Αφού βάλετε τον σωστό κωδικό, θα έχετε πια πλήρη πρόσβαση στο πρόγραμμα. Πρώτη μας δουλειά είναι να μπούμε μέσα στην κατάσταση των ασθενών μας. Αυτό γίνεται πατώντας το κουμπί που λέει Στοιχεία Ασθενών Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 11

12 Στην καρτέλα που μας εμφανίζεται εισάγουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ασθενούς μας. Τα στοιχεία που έχουν τον κόκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Αφού τελειώσουμε με την εισαγωγή τους, πατάμε το κουμπί που είναι κάτω δεξιά που μοιάζει με τικ. Από εκεί και πέρα, μπορούμε να περιηγηθούμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα από το μενού που βρίσκεται στο κάτω μέρος της καρτέλας μας, πάντα για τον ασθενή μας, εύκολα, γρήγορα και άνετα, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε και να δούμε. Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα - ένα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πατάμε αρχικώς το κουμπί λέει Εξετάσεις αίματος/ούρων. Μας εμφανίζεται η εξής καρτέλα, απ' όπου μπαίνουμε στα α ντίστοιχα υπομενού. Από εδώ διαλέγουμε αρχικώς το κουμπί που λέει Γενική αίματος. Βλέπουμε την εξής καρτέλα. Όταν πάμε να εισάγουμε μία παθολογική τιμή, αμέσως αλλάζει το χρώμα του πλαισίου που γράφουμε το νούμερο. Εάν είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από το πρόγραμμα. Αυτά μπορείτε να τα δείτε στην παρακάτω εικόνα. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 12

13 Αφού τελειώσουμε με την εισαγωγή των όποιων στοιχείων, πατάμε το βελάκι προς τα αριστερά που είναι πάνω δεξιά, ώστε να γυρίσουμε ένα επίπεδο πίσω. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε παντού, σε όλο το πρόγραμμα. Επόμενη επιλογή είναι τα Βιοχημικά. Εκεί όπως και στην γενική αίματος, με παθολογική τιμή αλλάζει το χρώμα του πλαισίου. Επόμενη επιλογή μας είναι Άλλες εξετάσεις αίματος. Στην καρτέλα που μας εμφα νίζεται, εισάγουμε ότι στοιχεία ξέρουμε για τον ασθενή μας. Τελευταία είναι η καρτέλα σχετικά με τα Ούρα. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 13

14 Γυρνώντας πίσω στην καρτέλα με τα στοιχεία του ασθενούς, επιλέγουμε το Ιστορικό συγγενών. Στην καρτέλα που μας εμφανίζεται εισάγουμε όποιο στοιχεία μπορεί να μας φανεί χρήσιμο σχετικά με το ατομικό κληρονομικό και κληρονομικές παθήσεις. Τώρα είναι ώρα να κάνουμε και μερικές ερωτήσεις στον ασθενή μας. Καταχωρήστε το ατομικό αναμνηστικό (ιστορικό), εύκολα, απατώντας σε μερικές ερωτήσεις με την μορφή ναι/όχι. Οι ερωτήσεις αυτές καλύπτουν το 90% περίπου των περιπτώσεων που μπορεί να συναντήσετε. Εάν πάλι ο ασθενής σας είναι στο υπόλοιπο 10%, υπάρχει χώρος για χειρόγραφη εισαγωγή στοιχείων, ώστε να μην σας ξεφύγει τίποτα. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 14

15 Καλό όμως είναι να ξέρετε και τι φάρμακα παίρνει. Υπάρχει ειδική καρτέλα που μπορείτε να τα καταχωρήσετε. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρήσετε και τυχόν εμβόλια, εάν ο ασθενής είναι πιο νεαρής ηλικίας. Στην σελίδα με τα εμβόλια, έχει καταχωρηθεί πότε πρέπει να είναι η επόμενη δόση. Το πρόγραμμα σας δίνει την δυνατότητα εισαγωγής εικόνων (x-ray, CT, MRI, MRCP, κτλ) σε ψηφιακή μορφή. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να κρατάτε ένα αρχείο για το πως εξελίσσετε ο ασθενής σας απεικονιστικά. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 15

16 Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε και να εισάγετε βίντεο από κάποια εξέταση που έχει κάνει (CT αγγειογραφία, κολονοσκόπηση, επέμβαση, κτλ). Βγαίνοντας στην καρτέλα του ασθενούς πάλι και πατώντας Επίσκεψη στο ιατρείο, εισάγετε ότι είδατε την ημέρα που σας επισκέφτηκε ο ασθενής σας, όπως ταυτόχρονα βλέπετε και πότε άλλοτε σας έχει επισκεφτεί. Γυρνώντας στο κεντρικό μενού και επιλέγοντας Στατιστικά Ιατρείου, μπορούμε να δούμε την ημερήσια κίνηση των ασθενών μας, με τις τυχόν παρατηρήσεις που γράψαμε για αυτούς. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 16

17 Το πρόγραμμα σας δίνει την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων. Χρησιμοποιώντας τους ασθενείς που έχετε δει και ανάλογα με τα στοιχεία που του εισάγετε, μπορείτε να αποκομίσετε χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του ιατρείου σας, που θα μπορούσατε να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και σε μελέτες. Το πρόγραμμα μπορεί να εξάγει τα στοιχεία σε αρχείο excel για περαιτέρω επεξεργασία ή σε χαρτί κατευθείαν. Άλλη μία βασική δυνατότητα του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χάσετε ποτέ όλη την πολύτιμη δουλειά που έχετε κάνει. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 17

18 Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 18

19 Open EMR Project Είναι μια δωρεάν εφαρμογή καταχώρησης ιατρικού φακέλου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή απευθύνεται σε γιατρούς και επαγγελματίες της υγείας. Η εφαρμογή αυτή επίσης δουλεύει τοπικά σε ένα υπολογιστή και έτσι δεν είναι διαθέσιμα ανά πάσα ώρ α και στιγμή τα δεδομένα μας. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα: Κάποια συνοπτικά χ αρακτηριστικά της εφαρμογής είναι: Δημογραφικά στοιχεία ασθενών Ημερολόγιο Ραντεβού Ασθενών Ιατρικός Φάκελος Συνταγογράφηση Τιμολόγηση Ασθενών Μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες Portal Ασθενών Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 19

20 MediTouch EHR Electronic Health Record Είναι ίσως η μόνη Online εφαρμογή η οποία περιέχει καταχώρηση ιατρικών εξετάσεων και δυνατότητες ιατρικού φακέλου. Δηλαδή μπορούμε να καταχωρήσουμε και ασθένειες που πιθανόν ν α είχαμε και τρόπους αντιμετώπισης. Αλλά και αυτό είναι περισσότερο προσανατολισμένο στους επαγγελματίες υγείας. Για παράδειγμα δίνει δυνατότητες παραμετροποίησης της εφαρμογής ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού που το χρησιμοποιεί. Πληροφορίες για τις δυνατότητες της εφαρμογής και τον τρόπο χρήσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρίας που έχει αναπτύξει τν εφαρμογή: Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 20

21 Παρουσίαση της εφαρμογής Το component όπως έχει αναφερθεί και παρ απάνω είναι πλήρως συμβατό με το Joomla 2.5 και ακολουθεί την δομή και την φιλοσοφία του τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης όσο και σε επίπεδο χρήσης. Για το λόγο αυτό πολλά στοιχεία θα φανούν οικεία σε άτομα που στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί με το Joomla. Εγκατάσταση Για να γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής είναι απαραίτητη η ύπαρξη εγκατάστασης Joomla σε έναν server είτε δικτυακό είτε τοπικό. Για την εγκατάσταση του Joomla χρειαζόμαστε: 1. WampServer 2. Joomla 2.5.XX Εγκατάσταση WampServer O WampServer είναι ένα πακέτο εφαρμογών το οποίο έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών Web Based και για την φιλοξενία του Joomla. Περιέχει: a. Apache Server b. MySQL Server c. PHP O Wamp Server μπορεί να γίνει download δωρεάν από την διεύθυνση: επιλέγοντας την έκδοση που μπορεί να υποστηρίξει ο υπολογιστής σας. Ο Apache Server είναι ένας από τους πιο γνωστούς παγκοσμίως Web Servers. Με την ύπαρξη του σε έναν υπολογιστή μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε για να ανεβάσουμε ένα site στο Internet ή για να δουλέψουμε τοπικά ή εντός του δικτύου μας με web τεχνολογίες όπως ιστοσελίδες, Web Services και Applications. Ο MySQL Server είναι ο Server ο οποίος είναι απαραίτητος για την δημιουργία και διαχείριση της βάσης δεδομένων στην οποία στηρίζεται το site αλλά και η εφαρμογή. PHP είναι η γλώσσα που έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή και σε συνδυασμό με τον Apache Server μπορεί να εκτελεί ερωτήματα σε μια βάση δεδομένων που φιλοξενεί ο MySQL Server και να κάνει δυναμικό ένα Site. Μετά την εγκατάσταση του WampServer θα πρέπει να υπάρχει το παρακάτω εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών και να είναι πράσινο. Σε περίπτωση κατά την οποία το εικονίδιο είναι πορτοκαλί όπως το παρακάτω τότε κάποιο από τα Services δεν έχει εκκινήσει ορθά. Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 21

22 Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελέγξετε τα Services με κλικ πάνω στο εικονίδιο και να τα ξεκινήσετε. Εάν δεν καταφέρετε να τα εκκινήσετε τότε θα πρέπει να αναζητήσετε βοήθεια στο επίσημο site του Wamp. Τέλος εάν το εικονίδιο είναι κόκκινο τότε κανένα από τα 2 Services δεν έχει εκκινήσει ορθά οπότε θα πρέπει να ανατρέξετε πάλι στο επίσημο site για αναζήτηση επίλυσης του προβλήματος. Εφόσον ολοκληρωθεί σωστά η εγκατάσταση του WampServer το επόμενο βήμα είναι να εγκαταστήσετε το Joomla 2.5 στον WampServer. [7] Εγκατάσταση Joomla 2.5 To Joomla είναι διαθέσιμο για download στο: Εφόσον το κατεβάσετε στη συνέχεια πρέπει να γίνει αποσυμπίεση των αρχείων στο φάκελο C:\wamp\www Ο φάκελος C:\wamp έχει δημιουργηθεί κατά την εγκατάσταση του WampServer. Μόλις ολοκληρωθεί η αποσυμπίεση μπορείτε να προχωρήσετε στην δημιουργία του site. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του WampServer και επιλέγοντας localhost θα σας ανοίξει ο προεπιλεγμένος Web Browser με τον οδηγό εγκατάστασης του Joomla. Κάνοντας τις απαραίτητες επιλογές και ολοκληρώνοντας ορθά τον οδηγό σας είναι έτοιμη η βάση δεδομένων και το site. Παρακάτω υπάρχουν ενδεικτικά screenshots από τον οδηγό εγκατάστασης. a. Επιλογή Γλώσσας b. Προληπτικός Έλεγχος Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 22

23 c. Άδεια Χρήσης Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 23

24 d. Βάση Δεδομένων e. Ρυθμίσεις FTP Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 24

25 f. Βασικές Ρυθμίσεις g. Τέλος [7] Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 25

26 Εγκατάσταση component Medical Records Για την εγκατάσταση του Medical Records θα πρέπει να έχετε το συμπιεσμένο com_medr ecord.rar σε κάποιο σημείο στον υπολογιστή σας.[8] Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα αρχείο a. Μετάβαση στη σελίδα διαχείρισης του Joomla 2.5 b. Μετάβαση στο μενού Extensions Extension Manager c. Κλικ στο κουμπί Επιλογή Αρχείου και επιλογή του αρχείου com_medr ecord.rar d. Κλικ στο κουμπί Upload & Install e. Εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να δείτε το μήνυμα Installing Component was successful Οι παρακάτω εικόνες είναι ενδεικτικές για την εγκατάσταση: a. Μετάβαση στη σελίδα δι αχείρισης του Joomla 2.5 Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 26

27 b. Μετάβαση στο μενού Extensions Extension Manager c. Κλικ στο κουμπί Επιλογή Αρχείου και επιλογή του αρχείου com_medrecord.rar d. Κλικ στο κουμπί Upload & Install Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 27

28 e. Εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να δείτε το μήνυμα Installing Component was successful. [8] Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 28

29 Χρήση του component Medical Records Το component Medical Records αποτελείται από 2 βασικά τμήματα: a. Το BackEnd b. To FrontEnd Το κάθε ένα εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Το BackEnd είναι για την διαχείριση της εφαρμογής και το FrontEnd είναι για την προβολή των στοιχείων στους χρήστες επισκέπτες του site. Ας τα δούμε όμως ένα ένα αναλυτικά. Medical Records BackEnd Με την επιτυχή εγκατάσταση του component θα πρέπει να εμφανιστεί το αντίστοιχο Menu επιλογών μέσα στο Menu Components της σελίδας διαχείρισης του Joomla. To Medical Records με το εικονίδιο και τα υπομενού επιλογών. Επίσης θα εμφανιστεί η αντίστοιχη εγγραφή στο Ex tension Manager η οποία μας παρέχει την Δυνατότητα να απενεργοποιήσουμε ή να απεγκαταστήσουμε το component. Tα screenshot που ακολουθούν είναι ενδεικτικά του Menu των Submenus και Manager.[8][9][3] του Extension Module Διαχείρισης Ιατρικών Εξετάσεων σε Joomla 2.5 Page 29

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Management School School Profile Save

Management School School Profile Save School School Profile Ο School Manager μπορεί να δει και να επεξεργαστεί γενικές πληροφορίες για το σχολείο που ανήκει και διαχειρίζεται. Από το κεντρικό μενού Management School School Profile. Η σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μόλις ξεκινάμε το παιχνίδι είναι μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα βίντεο με τα οποία μπορούμε να εξασκηθούμε. Σε αυτή περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ethniki Cyprus Rate User Manual

Ethniki Cyprus Rate User Manual MANUAL Ethniki Cyprus Rate User Manual Περιεχόµενα Λίγα λόγια για την εφαρµογή Εγκατάσταση και είσοδος στην εφαρµογή Νέος χρήστης / Αίτηση εγγραφής Ήδη εγγεγραµµένος χρήστης Καταχώρηση στοιχείων ασφαλιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

Management Classes Create Class Create Class Management Classes List of Classes

Management Classes Create Class Create Class Management Classes List of Classes Class Create Class Ο Teacher μπορεί να δημιουργήσει τάξεις για το σχολείο του από το κεντρικό μενού Management Classes Create Class. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και για τους καθηγητές εφόσον το επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MSSQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MS SQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 2 ο : OpenEMR- Χρήση Ηλεκτρονικού Ιατρικού φακέλου Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής WORDPRESS Το παρόν εγχειρίδιο είναι μία προσπάθεια για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές για την δημοσίευση άρθρων. Για παραλήψεις, λάθη ή κάτι το δυσνόητο παρακαλώ ενημερώστε με ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

TUTORIAL VERSION: 1.0

TUTORIAL VERSION: 1.0 FC1 TUTORIAL VERSION: 1.0 1 LOGIN Η ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ROSTER ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΑΙΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ATTRIBUTES ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δημιουργία Εξέτασης Επεξεργασία και Προβολή Εξέτασης Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τους Φορείς Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Microsoft Office365 & OneDrive for Business Πανεπιστημίου Κύπρου

Οδηγός Χρήσης Microsoft Office365 & OneDrive for Business Πανεπιστημίου Κύπρου Οδηγός Χρήσης Microsoft Office365 & OneDrive for Business Πανεπιστημίου Κύπρου Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ93 22-10-2015 Περιεχόμενα 1. Office 365... 3 2. Τι περιλαμβάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004 Εγχειρίδιο Φοιτητή Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής

Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής Αξιολόγηση της επίσημης Moodle Mobile εφαρμογής ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αυτή η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης 17 ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου Διαχείριση και Ενημέρωση Σχολικού Ιστότοπου Α Κύκλος Φθινόπωρο 2011 2 Οδηγός για την εισαγωγή άρθρων και πληροφοριών στον ιστότοπο του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. - Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.0 Δεκέμβριος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά με την εφαρμογή 4 3. Είσοδος στην εφαρμογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Users Manual Module Financial

MCSS Medical Center Support Systems. Users Manual Module Financial MCSS Medical Center Support Systems Users Manual Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_UM_F003 Αθήνα, Απρίλιος 2010 2006 2009 Dragon Systems MCSS_UM_F003 Page 1 / 157 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια

Υγιεινή και Ασφάλεια Υγιεινή και Ασφάλεια Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Υγιεινής και Ασφάλειας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα Μάθημα 4ο Προγράμματα Σελίδα 47 από 106 4.1 Εγκατάσταση προγραμμάτων Όπως έχουμε πει στο πρώτο μάθημα (Σημειώσεις 1ου Μαθήματος 1.3.3.Β σελ. 12) τα προγράμματα ή αλλιώς εφαρμογές αποτελούν μέρος του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Με την αλλαγή των μεταβλητών σελιδοποίησης αυτόματα ρυθμίζετε το νέο όριο για τα άρθρα και τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με την αλλαγή των μεταβλητών σελιδοποίησης αυτόματα ρυθμίζετε το νέο όριο για τα άρθρα και τα αποτελέσματα αναζήτησης. Γενικές Ρυθμίσεις Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τις λειτουργίες των Γενικών Ρυθμίσεων. Εκεί αποθηκεύονται όλες οι ρυθμίσεις του Guru CMS. Εάν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "Γενικές Ρυθμίσεις" από την κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Οδηγός εγγραφής στο site της PCnews 3) Βρείτε τα καλύτερα του site Γίνετε φίλοι μας στο Facebook 4) Σχετικά με τον τύπο αρχείου PDF - 1 - Εισαγωγή Καλωσορίσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κοινών Πόρων Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1. Εισαγωγή και Έξοδος απο το Σύστημα... 4 2. Κουμπί Βοήθεια... 4 3. Μενού Επιλογών...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης MySQL Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: MySQL Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail &

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης επιλογών διαμόρφωσης εγγραφών Εσόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικής Λογιστικής στην εφαρμογή της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ CLAROLINE Κατάλογος περιεχομένων Εγγραφή μαθητή στο Claroline...2 Εγγραφή σε μάθημα...3 Τα μαθήματά μου...4 Αλλαγή του προφίλ μου (Manage my account)...4

Διαβάστε περισσότερα

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες

Employee Self Service. Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Employee Self Service Εγχειρίδιο Χρήσης Εργαζομένου - Βασικές Δυνατότητες Περιεχόμενα 1. Πρόσβαση... 3 1.1. Είσοδος Χρήστη... 3 1.2. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης... 4 1.2.1. Πρώτη Πρόσβαση... 4 1.2.2. Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ON-LINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FARMAKONET Αφού γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα FarmakoNet από το τμήμα Μηχανογράφησης της Δυναμικής, έχετε την δυνατότητα να στέλνετε ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων.

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων. Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων http://schoolpress.sch.gr Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα