Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015"

Transcript

1 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης Ιούνιος 2013

2 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη / παροχή τεχνογνωσίας Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης του Ινστιτούτου

3 Άξονες Δράσης Αναβάθμιση Θεσμικού Ρόλου Ινστιτούτου / Επαγγέλματος Εσωτερικού Ελεγκτή/Πιστοποίηση 2 1 CIA Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη / παροχή τεχνογνωσίας 3 Εσωτερική λειτουργία και οργάνωση Ινστιτούτου Κατάρτιση προτάσεων για την ενίσχυση του ρόλου και της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή στις εισηγμένες και άλλες εταιρίες. Κατάρτιση Μητρώου πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών. Προώθηση πρότασης υιοθέτησης εσωτερικού ελέγχου σε κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιους οργανισμούς. Συντονισμός δράσεων με αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη, ΗΠΑ, Ελλάδα. Στοχευόμενες χορηγίες και παρεμβάσεις του Ινστιτούτου Προβολή και προώθηση πιστοποίησης CIA. Διερεύνηση δυνατότητας πραγματοποίησης των εξετάσεων του CIA στην Ελληνική. Audit trends κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης Ακαδημία εσωτερικών ελεγκτών / Συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ελληνοαμερικανική Ένωση, κλπ.) / Πιστοποιήσεις Εκδηλώσεις, Σεμινάρια Ινστιτούτου Ομιλητές (Audit Committees, CAE) Υιοθέτηση μηνιαίων focus groups με τα μέλη (ανά επιχειρ/κο τομέα) Κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχου / κοινωνική δικτύωση μελών Τεχνολογία, συστήματα, website, ασφάλεια, προσβάσεις Ελεγκτικά πρότυπα Ερευνητικά προγράμματα ΕΕ Τροποποίηση Καταστατικού Κατάρτιση πολιτικών, διαδικασιών & κώδικα δεοντολογίας Περιγραφή αρμοδιοτήτων ανά θέση ευθύνης του Ινστιτούτου & ετήσια αξιολόγηση προσωπικού Υιοθέτηση στοχοθεσίας ανά τομέα (προϋπολογισμό, απολογισμό) Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη στήριξη ανέργων Αύξηση εσόδων (συνδρομές, εκπαίδευση, σεμινάρια, χορηγοί, κλπ.)

4 1 Αναβάθμιση Θεσμικού Ρόλου Ινστιτούτου / Επαγγέλματος Άξονας 1 - Οι Θέσεις μας Στόχος μας η προβολή του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή και η ενίσχυση του κύρους του Ινστιτούτου με τη προώθηση συγκεκριμένων θέσεων που προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα όπως ενδεικτικά: Ανεξαρτησία μελών Επιτροπών Ελέγχου στις εισηγμένες εταιρείες, Αναγνώριση ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί βασικό πυλώνα ενός αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, Ανεξαρτησία επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου, άριστη γνώση διεθνών ελεγκτικών προτύπων εσωτερικού ελέγχου, πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, Εφαρμογή στην πράξη των προτύπων του ΙΙΑ κατά τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και υιοθέτηση περιοδικής ανεξάρτητης αξιολόγησης, Συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών και επιδίωξη απόκτησης επαγγελματικής πιστοποίησης CIA, Προώθηση προτύπων ΙΙΑ και ελάχιστων προϋποθέσεων για την κατάρτιση πανεπιστημιακών προγραμμάτων εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα.

5 «Κανάλια» Προώθησης των Θέσεων του ΕΙΕΕ 1 Αναβάθμιση Θεσμικού Ρόλου Ινστιτούτου / Επαγγέλματος Οι φορείς μέσω των οποίων θα προωθήσουμε τις θέσεις μας (δημιουργία δικτύου συνεργατών): Ιδιωτικούς φορείς όπως ΣΕΒ, ΕΣΕΔ, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Φορείς του Δημοσίου όπως Υπουργεία (Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας), Ελληνικά Χρηματιστήρια, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών. Ακαδημαϊκά Ιδρύματα όπως Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πειραιώς, Πάντειο, Αιγαίου. Επαγγελματικούς οργανισμούς εξωτερικού ΙΙΑ ΗΠΑ, ΙΙΑ Ευρώπης. Επαγγελματικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα HACFE, ISACA, ΣΟΛ/ACCA. Επιλεγμένα ΜΜΕ.

6 Τα «εργαλεία» που θα χρησιμοποιήσουμε 1 Αναβάθμιση Θεσμικού Ρόλου Ινστιτούτου / Επαγγέλματος Αποστολή επιστολών και προγραμματισμός συναντήσεων με επιλεγμένους φορείς. Κατάρτιση προτεινόμενων προτύπων και καλών πρακτικών για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου σε ιδιωτικούς και δημόσιου οργανισμούς στην Ελλάδα και προώθηση τους στους αρμόδιους φορείς. Εκπόνηση μελέτης σε επίπεδο χώρας για το προσδιορισμό του νομοθετικού πλαισίου, των αναγκών / απαιτήσεων ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών για τον εσωτερικό έλεγχο και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Σχεδιασμός καμπάνιας για την προβολή του εσωτερικού ελέγχου στη χώρα μας. Ο Μάης είναι ο International Internal Audit Awareness Month. Θεσμοθέτηση ετήσιας ημερίδας Εσωτερικού Ελέγχου κάθε Οκτώβρη Συμμετοχή σε στοχευμένες εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις άρθρων σε επιλεγμένα έντυπα με σκοπό την ενημέρωση της αγοράς και την προώθηση των στόχων του Ινστιτούτου. Κατάρτιση Μητρώου (Πιστοποιημένων) Εσωτερικών Ελεγκτών από το Ινστιτούτο, συμβολή στην κατάρτιση του μητρώου των ΔΕΚΟ.

7 2 Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη / παροχή τεχνογνωσίας Άξονας 2 Βελτίωση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός βελτιωμένου και καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για το 2014 & 2015 βασισμένο στα πρότυπα του IIA. Οργάνωση εκδηλώσεων που θα παρέχουν τεχνογνωσία προς τα μέλη και θα προάγουν το κύρος του Ινστιτούτου. Υιοθέτηση κλάδων εξειδίκευσης/industry streams που θα στελεχωθούν με έμπειρα μέλη του Ινστιτούτου και θα παρέχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εκπαίδευση ανά κλάδο (Banking, Telecoms, Insurance, Public Sector, Manufacturing, Health) Βελτίωση των υπηρεσιών του Ινστιτούτου που παρέχονται μέσω του διαδικτύου (διαχείριση προφίλ μέλους/cpe reporting, δημιουργία forum για την ανταλλαγή απόψεων). Διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής του Ινστιτούτου σε ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο.

8 Άξονας 3 Οργάνωση ΕΙΕΕ 3 Εσωτερική λειτουργία και οργάνωση Ινστιτούτου Υιοθέτηση από το Ε.Ι.Ε.Ε των πιο σημαντικών Πολιτικών του ΙΙΑ, οι οποίες θα μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα Αξιολόγηση/εφαρμογή και υλοποίηση υφιστάμενων πολιτικών/κανονισμών που έχουν εγκριθεί από προηγούμενα Δ.Σ. Κατάρτιση νέων πολικών Κατάρτιση εγχειριδίου διαδικασιών συμβατού με τις πολιτικές

9 Άξονας 3 Κατάρτιση Πολιτικών 3 Εσωτερική λειτουργία και οργάνωση Ινστιτούτου Πολιτική Ταξειδίων - επικαιροποίηση Πολιτική Χορηγιών - επικαιροποίηση Πολιτική Προμηθειών Πολιτική Προστασίας της Πληροφορίας (ενημέρωση Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την τήρηση αρχείου) Πολιτική Εκπαίδευσης Πολιτική Δημοσίων Σχέσεων Πολιτική Διαχείρισης Πειθαρχικών Παραπτωμάτων Πολιτική Διοργανώσεων (συνέδρια, κλπ) Πολιτική Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Ευθύνης Κώδικας δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων μελών ΔΣ, Κώδικας δεοντολογίας Εθελοντών & Μελών ΕΙΕΕ,

10 3 Εσωτερική λειτουργία και οργάνωση Ινστιτούτου Άξονας 3 Κατάρτιση Διαδικασιών Θα καταρτιστούν διαδικασίες για τις παρακάτω λειτουργίες του Ινστιτούτου: 1. Διαχείριση οικονομικών/ταμείου, λογιστική διαχείριση, πληρωμών, εσόδων, μηνιαίες συμφωνίες και απολογισμοί προς το ΔΣ 2. Διαδικασία διαχείρισης Μητρώου μελών (Διαχείριση βάσης δεδομένων, βάση δεδομένων στην Αμερική, passwords, υπογραφή παραλαβής κώδικα ηθικής και δεοντολογίας ΙΙΑ, καταστατικού, παρακολούθηση της ενημερότητάς τους, contact details, ποιοι θέλουν να γνωστοποιούνται τα στοιχεία τους ) 3. Διαδικασία κατάρτισης αναφορών (reports) προς το ΙΙΑ, στο ΔΣ 4. Διαδικασία κατάρτισης εκπαιδευτικού προγράμματος (ανάπτυξη ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλογή/αξιολόγηση εισηγητών, διοργάνωση σεμιναρίων, σεμινάρια για τις νέες εξελίξεις) 5. Διαδικασία διαχείρισης πιστοποιήσεων (από αίτηση μέχρι. μητρώο πιστοποιημένων) 6. Διαδικασία διαχείρισης του μηχανογραφικού συστήματος και της ιστοσελίδας 7. Διαδικασία προκήρυξης και διενέργειας εκλογών 8. Διαδικασία παράδοσης παραλαβής μεταξύ ΔΣ 9. Διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων μελών ή αιτήσεων για την εγγραφή νέων μελών ή αναβάθμισης τους 10. Κατανομή αρμοδιοτήτων/job description και διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού/time reports 11. Αξιολόγηση του παραγόμενου έργου/προσφερόμενων υπηρεσιών από τα μέλη μας μέσω survey 12. Διαδικασία ενημέρωσης / επικοινωνίας προς τα μέλη ( list, ανακοινώσεις, newsletter κλπ) 13. Διαδικασία αρχειοθέτησης

11 Προτεραιότητες για το Οργάνωση Ημερίδας Εσωτερικού Ελέγχου τον Οκτώβριο Επικοινωνία στρατηγικής νέου ΔΣ προς τα μέλη του ΕΙΕΕ (άμεσα). 3. Επικοινωνία στόχων Ινστιτούτου προς επιλεγμένους φορείς - (Επιστολή, Συνάντηση/Παρουσίαση). 4. Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για το Κατάρτιση βασικών πολιτικών / διαδικασιών Ινστιτούτου. 6. Ολοκλήρωση διαδικασίας τροποποίησης καταστατικού. 7. Υπογραφή Δήλωσης Αντικρουόμενων Συμφερόντων από τα μέλη του ΔΣ. 8. Διευθέτηση υποχρεώσεων προς το ΙΙΑ (Πειθαρχική Διασικασία/Κώδικας δεοντολογίας). 9. Ανάλυση στοιχείων μελών, mailing list, μητρώο μελών, μητρώο πιστοποιημένων, στόχοι για προσέλκυση νέων μελών. 10.Προσέλκυση νέων χορηγών.

12 Επόμενα Βήματα Θεσμοθέτηση προγραμμάτων/επιτροπών για την επίτευξη των στόχων του διετούς προγράμματος & ανάθεση εποπτείας στα μέλη του ΔΣ. Ανάθεση έργων σε αρμόδια μέλη του ΔΣ. Στελέχωση επιτροπών με εθελοντές μετά από επίσημη πρόσκληση που θα αποσταλεί προς όλα τα μέλη του ΕΙΕΕ. Κατάρτιση αναλυτικών προϋπολογισμών, πλάνων και χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση των έργων όπου αυτό απαιτείται. Υιοθέτηση διαδικασιών παρακολούθησης και καθοδήγησης των έργων (Project Steering).

13 Θεσμοθέτηση Επιτροπών Τίτλος Επιτροπής Επιτροπή Αναθεώρησης Καταστατικού Επιτροπή Εκπαίδευσης Επιτροπή Θεσμικής Εκπροσώπησης Αντικείμενο Επιτροπής Μέλη Επιτροπής / Ρόλος Καταγραφή εναλλακτικών προτάσεων για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και προετοιμασία διαδικασίας ψηφοφορίας από τα μέλη. Έγκριση τελικού παραδοτέου και διαδικασίας ψηφοφορίας των μελών από το ΔΣ. Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος για το 2014 λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα του IIA, τις σύγχρονες τάσεις στον εσωτερικό έλεγχο και τις ανάγκες των μελών. Εισήγηση προς το ΔΣ του ΕΙΕΕ για έγκριση και υλοποίηση. Μετάφραση και τυποποίηση θεσμικών κειμένων ΙΙΑ στα Ελληνικά. Παρακολούθηση νομοθεσίας ΕΕ, Ελλάδα. Γ. Κεραμμύδας Ειδ. Γραμματέας ΔΣ / Εποπτεία Γ. Κεραμμύδας Ειδ. Γραμματέας ΔΣ / Εποπτεία Γ. Πελεκανάκης Αντιπρόεδρος ΔΣ / Εποπτεία Ημερομηνία Έναρξης / Ολοκλήρωσης Παραδοτέων / Προετοιμασία προτάσεων και διαδικασίας για τη διενέργεια ψηφοφορίας των άρθρων του καταστατικού / Ολοκλήρωση χρονοδιαγράμματος για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράμματος / Καταγραφή Ελληνικής νομοθεσίας και νέων πρωτοβουλιών ΕΕ που αφορά τον Εσωτερικό Έλεγχο.

14 Θεσμοθέτηση Επιτροπών Τίτλος Επιτροπής Επιτροπή Εσωτερικής Οργάνωσης Ινστιτούτου Επιτροπή Τεχνολογίας Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων Αντικείμενο Επιτροπής Μέλη Επιτροπής / Ρόλος Κατάρτιση εγχειριδίου πολιτικών και διαδικασιών για τις λειτουργίες του ΕΙΕΕ. Αρμοδιότητες τακτικού προσωπικού ΕΙΕΕ και λογιστή. Κατάρτιση και υλοποίηση διετούς προγράμματος βελτίωσης των πληροφοριακών υποδομών και των υποδομών ασφάλειας του ΕΙΕΕ. Κατάρτιση προγράμματος εκδηλώσεων του ΕΙΕΕ για το 2014 & Προτάσεις για παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τα μέλη του ΕΙΕΕ. Β. Μαρμαλίδου Γεν. Γραμματέας ΔΣ / Εποπτεία Γ. Ξενίδης Ταμίας ΔΣ Χαράλαμπος Ξύδης Γιώτα Καραγεώργου Π. Βαλαντάσης Έφορος ΔΣ / Εποπτεία Γ. Ξενίδης Μ. Πετροδασκαλάκης Π. Βαλαντάσης Β. Μαρμαλίδου Γ. Ξενίδης / Εποπτεία Ημερομηνία Έναρξης / Ολοκλήρωσης Παραδοτέων / Παράδοση Εγχειριδίου Πολιτικών και Διαδικασιών ΕΙΕΕ / Ολοκλήρωση μηχανογραφικών βελτιώσεων. Ημερίδα ΕΙΕΕ Οκτ 2013.

Newsletter. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ, Περιεχόμενα

Newsletter. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ, Περιεχόμενα Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 9 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Χαιρετισμός προέδρου... 1 Ημερίδα Εσωτερικού Ελέγχου... 2 Αποτελέσματα Εκλογών... 3 Προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Ε.Ι.Ε.Ε.) Γ Σεπτεμβρίου 101 Αθήνα 10434 Τηλ.: +30 210 8259504, fax: +30 210 8229405 e-mail: info@hiia.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας πιστοποιήθηκε ως "κλιματικά ουδέτερη". Η Εθνική Τράπεζα προέβη στην αντιστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι του ΕΙΕΕ, Περιεχόμενα

Newsletter. Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι του ΕΙΕΕ, Περιεχόμενα Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 13 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Γεν. Γραμματέα... 1 Συνέντευξη... 2 Άρθρο... 4 Διαβάσαμε... 6 Audit Committee Hub...

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιτροπή ΕΒΕΑ 2011-2015. Υπηρεσίες Δράσεις ACCI

Διοικητική Επιτροπή ΕΒΕΑ 2011-2015. Υπηρεσίες Δράσεις ACCI Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μίχαλος Α Αντιπρόεδρος: Γιάννης Συγγελίδης Β Αντιπρόεδρος: Παύλος Θωμόγλου Γενικός Γραμματέας: Νίκος Σοφιανός Οικονομικός Επόπτης: Ευάγγελος Τσόγης Εμπορικό Τμήμα Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα