ΘΕΣΕΙΣ Ε ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΕΙΣ Ε ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπερείδου Αθήνα Τ F E ΘΕΣΕΙΣ Ε ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ Τι είναι το Αγγελιόσηµο Το αγγελιόσηµο είναι οικονοµική επιβάρυνση εις βάρος τρίτων (διαφηµιζοµένων) που επιβάλλεται υπέρ των ασφαλιστικών κλάδων του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και του Ενιαίου ηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφάλισης - Περίθαλψης (Ε ΟΕΑΠ). Ο κύριος όγκος ασφαλισµένων στα εν λόγω ταµεία είναι οι δηµοσιογράφοι. Το κόστος του αγγελιοσήµου βαρύνει τις διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις, ενώ στην τιµολόγηση και απόδοσή του υποχρεούνται οι διαφηµιστικές εταιρίες, µε την απειλή βαρύτατων αστικών και ποινικών κυρώσεων. Το αγγελιόσηµο αποτελεί την πλέον επαχθή επιβάρυνση υπέρ προνοµιούχων τρίτων στην Ελλάδα, καθώς κάθε διαφήµιση ή δηµοσίευση στα ΜΜΕ χρεώνεται υπέρ του ταµείου των δηµοσιογράφων µε ποσοστό αγγελιοσήµου ύψους 20% για τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και 21,5% για τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Το αγγελιόσηµο, λόγω του ύψους του ως ποσοστού επιβάρυνσης και του όγκου του σε απόλυτα οικονοµικά µεγέθη, δίνει τη δυνατότητα στη συγκεκριµένη κατηγορία ασφαλισµένων να απολαύει υψηλότερων παροχών κοινωνικής ασφάλισης και επιπλέον προνοµίων σε σύγκριση µε το µέσο Έλληνα. Επίσης, υποκαθιστά σε σηµαντικό βαθµό τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών, καθώς και τη συµµετοχή του κράτους στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αντίθετα µε άλλους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Χαρακτηριστικά στοιχεία στο συνηµµένο παράρτηµα πίνακες Ποσοστό του αγγελιοσήµου χρηµατοδοτεί, αδικαιολόγητα, σωµατειακού χαρακτήρα ιδιωτικά ταµεία και συνδικαλιστικού χαρακτήρα ιδιωτικές επαγγελµατικές ενώσεις δηµοσιογράφων και εργαζοµένων στα ΜΜΕ, όπως η ΕΣΗΕΑ, περιφερειακές Ενώσεις ηµοσιογράφων, η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και άλλες. Ενδεικτικά και σύµφωνα µε στοιχεία του Ενιαίου ηµοσιογραφικού Οργανισµού ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ: EUROPEAN ASSOCIATION OF COMMUNICATIONS AGENCIES (EACA) INTERNATIONAL COMMUNICATIONS CONSULTANCY ORGANISATION (ICCO) FEDERATION OF EUROPEAN DIRECT AND INTERACTIVE MARKETING (FEDMA) INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS COUNCIL EUROPE (IMCCE)

2 Επικουρικής Ασφάλισης - Περίθαλψης (Ε ΟΕΑΠ), το 2006 δόθηκαν 2,4 εκ ευρώ στην ΕΣΗΕΑ, την ΕΣΗΕΜΘ, την ΕΠΗΕΑ και την ΕΠΗΕΘ, ενώ το 2007 το αντίστοιχο ποσόν ανήλθε σε 3 εκ ευρώ. Η κρατούσα νοµική και πολιτική άποψη για τους κοινωνικούς πόρους στο ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ότι αυτοί συνιστούν έµµεσους φόρους υπέρ τρίτων και αποτελούν παράγοντες ανώµαλης λειτουργίας των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, γιατί παραγνωρίζουν τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των ασφαλιστικών παροχών. Παραβιάζεται έτσι η βασική αρχή της κοινωνικής ασφάλισης που επιτάσσει στη χώρα µας τη χρηµατοδότηση µε συνεισφορά εργαζόµενου-εργοδότη-κράτους. Ποια προβλήµατα δηµιουργεί το αγγελιόσηµο στη λειτουργία της διαφηµιστικής αγοράς Ο συγκεκριµένος κοινωνικός πόρος δηµιουργεί ιλιγγιώδη επιβάρυνση του κόστους διαφήµισης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ιδιωτικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ε ΕΕ, τα τελευταία 14 χρόνια, από τότε δηλαδή που νοµοθετήθηκε η υποχρέωση απόδοσης του αγγελιοσήµου από τις διαφηµιστικές εταιρίες, η διαφηµιστική αγορά έχει εισφέρει πάνω από δύο δισεκατοµµύρια (2δις) ευρώ. Έτος Ευρώ (ποσά σε 000) , , , , , , , , , , , , , ,28 Σύνολο ,73 Σηµείωση: Οι εκτιµήσεις έχουν γίνει στο σύνολο των διαφηµιζοµένων, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, η διαφήµιση των οποίων εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής αγγελιοσήµου. 2/10

3 Επιπλέον, η επιβολή δια νόµου της υποχρέωσης απόδοσης του συγκεκριµένου κοινωνικού πόρου από τις διαφηµιστικές εταιρίες αποτελεί παραβίαση της συνταγµατικής αρχής της οικονοµικής ελευθερίας, γιατί συνιστά παράνοµη µετάθεση εις βάρος τρίτων (διαφηµιστικών εταιρειών) µιας κατ εξοχήν δηµόσιας εισπρακτικής λειτουργίας µε βαρύτατες κυρώσεις. Οι οικονοµικές υπηρεσίες των διαφηµιστικών εταιριών καλούνται να συλλέγουν και να αποδίδουν το αγγελιόσηµο µε λειτουργικό κόστος ανάλογο µε αυτό που τις επιβαρύνει για τον ΦΠΑ και για τις ασφαλιστικές εισφορές των δικών τους εργαζοµένων, οι οποίοι ασφαλίζονται, όπως οι περισσότεροι Έλληνες στο ΙΚΑ. Οι διαφηµιστικές εταιρίες, έτσι, ανάγονται σε «(εισ)φοροσυλλέκτες», αφού καλούνται να εκπληρώσουν χωρίς αντάλλαγµα µια αποστολή δηµόσιου χαρακτήρα, ξένη προς τις δραστηριότητές τους και για µια άλλη κατηγορία επαγγελµατιών, αντίθετα µε την αρχή της αναλογικότητας. Αυτή η υποχρέωση συνιστά, σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, δυσανάλογη και ανεπίτρεπτη επέµβαση και θίγει την ίδια την υπόσταση της οικονοµικής και επαγγελµατικής ελευθερίας. Σύµφωνα µε µετριοπαθείς υπολογισµούς του Συµβουλίου Οικονοµικών ιευθυντών της Ε ΕΕ, το κόστος ετήσιας διαχείρισης της διαδικασίας απόδοσης του αγγελιοσήµου: Στοιχίζει 15,000 ευρώ σε κάθε µεγάλη διαφηµιστική εταιρία ή media shop Στοιχίζει 10,000 ευρώ σε κάθε µεσαία διαφηµιστική εταιρία ή media shop Στοιχίζει 5,000 ευρώ σε κάθε µικρή διαφηµιστική εταιρία. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο για τις εταιρίες Μέλη της Ε ΕΕ, το ετήσιο κόστος σε ανθρώπινο δυναµικό και λειτουργικά κόστη, ανέρχεται σε 700,000 ευρώ. Αν υπολογίσει κανείς τα δεκάδες µικρά διαφηµιστικά γραφεία της χώρας, για τα οικονοµικά των οποίων η διαχείριση του αγγελιοσήµου γίνεται ακόµη πιο ακριβή, αναλογικά µε τη στελέχωσή τους, η επιβάρυνση της διαφηµιστικής αγοράς υπερβαίνει το 1 εκ ευρώ κάθε χρόνο. Μια τρίτη αγορά δηλαδή του ιδιωτικού τοµέα, υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν, εν τοις πράγµασι, τη λειτουργία ενός «εισπρακτικού φορέα» µε λειτουργικό κόστος 1 εκ ευρώ κάθε χρόνο στους δηµοσιογράφους και άλλους εργαζόµενους στα ΜΜΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τελευταία, αµφισβητείται έντονα τόσο η νοµιµότητα όσο και η οικονοµική σκοπιµότητα του αγγελιοσήµου, ως κοινωνικού πόρου, από κατηγορίες επιχειρήσεων όπως αυτές της κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες επιδιώκουν την απαλλαγή τους λόγω δραστηριοτήτων κοινωνικής ωφέλειας, ενώ το ηµόσιο και οι ανώνυµες εταιρίες που λειτουργούν χάριν του δηµοσίου συµφέροντος ήδη εξαιρούνται. Επίσης, επαγγελµατικές ενώσεις ζητούν η υποχρεωτική δηµοσίευση ισολογισµών να γίνεται στο διαδίκτυο και όχι στις εφηµερίδες. Ποια είναι η αξία της διαφήµισης για την οικονοµία σε διεθνές επίπεδο Η ιαφήµιση είναι ο «εµπορικός λόγος» των επιχειρήσεων της πραγµατικής οικονοµίας και ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Βοηθώντας τις εταιρίες να διαφοροποιηθούν, η διαφήµιση τονώνει τον ανταγωνισµό, δηµιουργώντας µείωση των τιµών και 3/10

4 βελτίωση της ποιότητας, ενώ στηρίζει την ανάπτυξη. Η σύνδεση µεταξύ των ποσοστών επένδυσης στη διαφήµιση και της αύξησης του ΑΕΠ έχει αποδειχθεί σε παγκόσµιο επίπεδο. Η ιαφήµιση δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Μέσω της θετικής επίδρασης στην οικονοµική ανάπτυξη, η διαφήµιση βοηθά γενικά την απασχόληση. Επιπλέον, η ίδια η διαφηµιστική αγορά αποτελεί ένα πολύ µεγάλο εργοδότη. Τέλος, η ιαφήµιση είναι η µόνη πηγή εσόδων για τα ΜΜΕ. Με την εξαίρεση του τύπου και της κρατικής τηλεόρασης, η διαφήµιση είναι ο µοναδικός χρηµατοδότης της «βιοµηχανίας» των ΜΜΕ και βεβαίως των εργαζοµένων σε αυτά. Χωρίς τη διαφήµιση, πολλά από τα µεγάλα ΜΜΕ, όπως τα ξέρουµε σήµερα, συµπεριλαµβανοµένου αρκετού περιεχόµενου του διαδικτύου, δεν θα υπήρχαν. Αλλά ακόµη και ο Τύπος, για να αντικαταστήσει τα έσοδά του από τη ιαφήµιση θα έπρεπε να υπερδιπλασιάσει την τιµή που πληρώνει ο καταναλωτής. Έρευνα του Πανεπιστηµίου Paris 9 Dauphine για οκτώ ανεπτυγµένες αγορές της Ευρώπης και της Αµερικής, µε θέµα τη σηµασία της διαφήµισης για την οικονοµία, καταδεικνύει µε σαφήνεια ότι οι επενδύσεις στη διαφήµιση που πραγµατοποιούν οι εταιρίες στα παραδοσιακά και µη παραδοσιακά µέσα, τονώνουν και προωθούν την κατανάλωση, την καινοτοµία, τον ανταγωνισµό. Προκειµένου να προωθηθεί η ανάπτυξη, καταλήγει η έρευνα, τα Κράτη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την επένδυση στη διαφήµιση σε όλες της τις µορφές, καθώς αυτό βελτιώνει την παραγωγική αποδοτικότητα κάθε οικονοµίας. Οι Κυβερνήσεις που θέλουν να βελτιώσουν την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας τους, οφείλουν να υιοθετούν ρυθµιστικές πολιτικές που διασφαλίζουν πρόσβαση σε ικανό όγκο «διαφηµιστικού χώρου» από το µέγιστο δυνατό αριθµό επιχειρήσεων και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ευελιξίας και κόστους. Τα συµπεράσµατα της έρευνας ισχύουν για όλες τις χώρες, που επιθυµούν να έχουν ανάπτυξη. Ακριβώς µε αυτή τη λογική, οι Ευρωπαϊκές χώρες δεν επιβαρύνουν τη διαφήµιση µε άλλο φόρο ή εισφορά πέραν του ΦΠΑ, µε απειροελάχιστες εξαιρέσεις, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 4/10

5 Χώρα Επιβαρύνσεις στη ιαφήµιση Αυστρία Βέλγιο ΦΠΑ 5% φόρος στη διαφήµιση, µόνο στα παραδοσιακά ΜΜΕ, όχι στο διαδίκτυο. Βουλγαρία Γερµανία ανία Ελβετία Ηνωµένο Βασίλειο ΦΠΑ 0,1% τέλος στο κόστος ΜΜΕ και 0,2% Mailing Standards υπέρ της λειτουργίας του θεσµού αυτοελέγχου της Επικοινωνίας που αποσκοπεί στην προστασία του καταναλωτή. Ιταλία Ιρλανδία Ισλανδία Ισπανία Κροατία Κύπρος Λουξεµβούργο Νορβηγία Ολλανδία 5/10

6 Πολωνία Πορτογαλία ΦΠΑ Τέλος 5% στη διαφήµιση µπύρας για την ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων των σχολείων Ρουµανία Σλοβενία Τσεχία Φινλανδία Ελλάδα ΦΠΑ 20% αγγελιόσηµο επί του κόστους ηµερήσιου και περιοδικού τύπου 21,5% αγγελιόσηµο επί του κόστους ραδιοτηλεοπτικών µέσων 20% ειδικός φόρος τηλεόρασης από ,02% τέλος υπέρ του Συµβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας, θεσµού αυτοελέγχου της αγοράς που αποσκοπεί στην προστασία του καταναλωτή Το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο και το αγγελιόσηµο Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξήγγειλε τη δηµιουργία ενός «συστήµατος καθολικού, εξορθολογισµένου, δοµικά απλουστευµένου, διαφανούς και κοινωνικά δίκαιου», το οποίο θεµελιώνεται στην αρχή της τριµερούς χρηµατοδότησης εργαζόµενου, εργοδότη, Κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δηµιουργία τριών Φορέων Κύριας Ασφάλισης: Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελµατιών και Αγροτών. Στο άρθρο 27.7 προβλέπεται ότι οι τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων και του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης παραµένουν στους φορείς αυτούς και καταβάλλουν εξ ιδίων πόρων τα ποσά της βασικής σύνταξης στους δικαιούχους. Από τα δύο εξαιρούµενα Ταµεία το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ χρηµατοδοτείται κυρίως από το αγγελιόσηµο που επιβαρύνει τρίτους, δηλαδή αποκλίνει τελείως από την υπουργική εξαγγελία για τριµερή χρηµατοδότηση. 6/10

7 Επιπλέον, στο άρθρο 37.2 του Ν/Σ προβλέπεται εξαίρεση από την κρατική χρηµατοδότηση «των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κλάδων συντάξεων και τοµέων των οποίων τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους ξεπερνούν το 1/3 των ετήσιων εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές». Πρόκειται, δηλαδή, για µια φωτογραφική διάταξη υπέρ των δηµοσιογράφων και των τοµέων του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ που πληρούν τη συγκεκριµένη ποσοτική προϋπόθεση, εξαιτίας της επιβάρυνσης του κόστους της διαφήµισης µε τον κοινωνικό πόρο του αγγελιοσήµου. Οι αδικαιολόγητες αξιώσεις των συνδικαλιστών για επέκταση του αγγελιοσήµου ακόµα και στο ιαδίκτυο Παρά την εκ βάθρων αναδιαµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος, για όλους τους Έλληνες, παρά την αντισυνταγµατικότητα του νοµοθετικού πλέγµατος που αφορά το αγγελιόσηµο στα παραδοσιακά Μέσα, οι συνδικαλιστικές ενώσεις των δηµοσιογράφων, όχι µόνο επιµένουν στη διατήρηση του αγγελιοσήµου, αλλά επιπλέον µε δικές τους ανακοινώσεις πιέζουν την Κυβέρνηση να επιβάλει την επέκταση του αγγελιοσήµου στο ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε την εισήγηση του Συµβουλίου Ψηφιακής Επικοινωνίας Ελλάδος, η επιβολή αγγελιοσήµου στο Internet θα έχει καταστροφικά αποτελέσµατα για την ανάπτυξη του χώρου της ψηφιακής διαφήµισης, αλλά και γενικότερα του χώρου της τεχνολογίας και των νέων µέσων. Συγκεκριµένα: Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αγοράς, η διαφηµιστική δαπάνη στο διαδίκτυο υπολογίζεται σε 80 εκ ευρώ για το Ο ετήσιος ρυθµός αύξησης τα τελευταία χρόνια είναι της τάξεως του 30%. Είναι φανερό ότι η σχεδιαζόµενη επιβάρυνση του κόστους διαφήµισης µε ποσοστό αγγελιοσήµου 20% θα καθηλώσει αυτόµατα τη µόνη αναπτυσσόµενη περιοχή του κλάδου, αυτή της Ψηφιακής Επικοινωνίας. Η ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα και οι όποιες επενδύσεις έχουν γίνει σε online περιεχόµενο και υπηρεσίες έχει δηµιουργήσει µια ολόκληρη αγορά που απασχολεί εκατοντάδες άτοµα. Κυρίως, νέους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, πολλοί σπουδαστές έχουν ως όραµα να ασχοληθούν µε την τεχνολογία και το Internet και να ξεκινήσουν τη δική τους online επιχείρηση. Η ανάπτυξη αυτού του χώρου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη και εξαρτώµενη από την online διαφηµιστική δαπάνη ως κύριο έσοδο για τη λειτουργία π.χ. µιας online υπηρεσίας, ενός e-commerce website, ενός blog, ενός ενηµερωτικού website. Πιθανή επιβάρυνση της online δαπάνης µε αγγελιόσηµο θα συρρικνώσει τις επενδύσεις των διαφηµιζοµένων. Αυτή την περίοδο η οικονοµική κρίση περιορίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να διαφηµιστούν και τα διαφηµιστικά κονδύλια µειώνονται συνεχώς. Κατά συνέπεια οι διαφηµιστές αναζητούν φρέσκους και φτηνότερους τρόπους επικοινωνίας µε το κοινό τους. Η 7/10

8 επιβολή αγγελιοσήµου στο internet θα κάνει λιγότερο ελκυστικό το Μέσο και κατά συνέπεια θα περιορίσει ακόµα περισσότερο τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να διαφηµιστούν µε ένα φτηνό τρόπο. Η επιβολή αγγελιοσήµου θα οδηγήσει σε αλλοίωση του καταµερισµού και επένδυσης της online δαπάνης και κατεύθυνσής της σε ξένα Μέσα (που έχουν τη δυνατότητα να στοχεύσουν Ελληνικό κοινό π.χ. Yahoo, MSN, Google, CNN, BBC, Eurosport, Facebook, κ.α.). Αυτό θα επηρεάσει άµεσα τα ελληνικά website που ενώ έχουν στόχο να επενδύσουν σε online υπηρεσίες και multimedia περιεχόµενο και κατά συνέπεια να µεγαλώσουν και να προσλάβουν κόσµο, θα δυσκολευτούν να το κάνουν αφού θα απολέσουν πολύ σηµαντικά έσοδα. Επιπλέον, από νοµικής απόψεως και σύµφωνα µε Γνωµοδότηση του Καθηγητή Εθνικού, Ευρωπαϊκού και ιεθνούς ικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας, Υγείας και Πρόνοιας στο Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνου Κρεµαλή «Οι περί αγγελιοσήµου νοµοθετικές διατάξεις συνιστούν lex specialis και τυχόν επέκταση της επιβολής του αγγελιοσήµου στα διαδικτυακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης προϋποθέτει τη θέσπιση ειδικής προς τούτο νοµοθετικής διάταξης, πράγµα όµως που προσκρούει στο ισχύον Σύνταγµα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο». Συµπερασµατικά, Η ιαφήµιση δεν είναι επαγγελµατική λειτουργία αποκοµµένη από το σύνολο της οικονοµίας, αντίθετα, αποτελεί µοχλό ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονοµίας, κύριο χρηµατοδότη των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων στα ΜΜΕ και πολλαπλασιαστή δηµοσιονοµικών εσόδων για τη χώρα. Η διασφάλιση της δυνατότητας του µέγιστου δυνατού αριθµού επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στη διαφήµιση είναι στοιχειώδης υποχρέωση της Πολιτείας και επιβαρύνσεις όπως ο κοινωνικός πόρος του αγγελιοσήµου (καθώς και ο πρόσφατα νοµοθετηθείς ειδικός φόρος τηλεόρασης 20%), που µαζί µε τον ΦΠΑ καταλήγουν να επιβαρύνουν την τηλεοπτική διαφήµιση µε 64,5% και τη διαφήµιση στα λοιπά παραδοσιακά µέσα µε 43% έως 44,5%, επιδεινώνουν την ήδη χαµηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς. Η επιβάρυνση των διαφηµιστικών εταιριών µε την υποχρέωση της απόδοσης του αγγελιοσήµου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των συνταγµατικών αρχών της οικονοµικής ελευθερίας και της αναλογικότητας. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο προκειµένου να διατηρηθεί το προβληµατικό καθεστώς του αγγελιοσήµου συνιστούν διακριτική µεταχείριση µε προνοµιακές ασφαλιστικές παροχές ενός επαγγελµατικού κλάδου αντίθετα µε τα µέτρα για την εφαρµογή του 8/10

9 µηχανισµού στήριξης της Ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η επαπειλούµενη επέκταση του αγγελιοσήµου στο διαδίκτυο θα έχει καταστροφικά αποτελέσµατα για την ψηφιακή ανάπτυξη στη χώρα, ενώ προσκρούει στο Σύνταγµα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ε ΕΕ θεωρεί ότι η διαφήµιση στην Ελλάδα, ως οικονοµική λειτουργία, η οποία επηρεάζει το σύνολο της ιδιωτικής οικονοµίας, οφείλει να αντιµετωπιστεί από το Ελληνικό Κράτος µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζεται σε όλη την Ευρώπη και καλεί την Κυβέρνηση να επανεκτιµήσει και να ρυθµίσει τα ζητήµατα που προκύπτουν από τον εν λόγω κοινωνικό πόρο µε γνώµονα το γενικό και δηµόσιο συµφέρον και όχι την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συµφερόντων. Μάιος 2010 Για την υποστήριξη των θέσεων της Ε ΕΕ χρησιµοποιήθηκαν οι εξής πηγές: Γνωµοδότηση του Καθηγητή Εθνικού, Ευρωπαϊκού και ιεθνούς ικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας, Υγείας και Πρόνοιας στο Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνου Κρεµαλή µε θέµα: «Ορθός νοµικός χαρακτηρισµός του αγγελιοσήµου µε τα σηµερινά κοινωνικοασφαλιστικά δεδοµένα, συµβατότητα ισχυουσών ρυθµίσεων προς το Ελληνικό ίκαιο» - Μάιος 2010, αδηµοσίευτη. Γνωµοδότηση του Καθηγητή Εθνικού, Ευρωπαϊκού και ιεθνούς ικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας, Υγείας και Πρόνοιας στο Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνου Κρεµαλή µε θέµα: «ικαιολόγηση της αδυναµίας επιβολής αγγελιοσήµου στα ΜΜΕ του διαδικτύου» - Μάιος 2010, αδηµοσίευτη. World Federation of Advertisers The value of Advertising World Federation of Advertisers Union des Annonceurs Advertising & Economic Growth study carried out by University Paris 9-Dauphine, 2007 European Association of Communications Agencies Report on advertising taxes in Europe, 2010 Αναλογιστικές εκτιµήσεις, Κοινωνικός Προϋπολογισµός 2008, δηµοσιευµένα στοιχεία Ε ΟΕΑΠ & ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 9/10

10 Η Ένωση Εταιριών ιαφήµισης & Επικοινωνίας Ελλάδος αποτελεί το θεσµικό φορέα που εκπροσωπεί τις εταιρίες του χώρου της επικοινωνίας στην Ελλάδα µέσα από τους 4 Τοµείς της -τον Τοµέα ιαφήµισης, τον Τοµέα ηµοσίων Σχέσεων, τον Τοµέα Promotional και 1-1 Marketing και τον Τοµέα Media Specialists. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο ρόλος της Ε ΕΕ ως συνοµιλητού των αρµόδιων κρατικών και άλλων φορέων σχετικών µε την επικοινωνία. Ο θεσµικός ρόλος της Ε ΕΕ έχει αναγνωριστεί µε το π.δ. 261/97, βάσει του οποίου, εκπρόσωποί της συµµετέχουν υποχρεωτικά στις επιτροπές αξιολόγησης για έργα επικοινωνίας του ηµοσίου και του ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, καθώς και µε το ν.3688/2008, βάσει του οποίου η Ε ΕΕ συµµετείχε υποχρεωτικά στην ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1435, για την πιστοποίηση των εταιριών επικοινωνίας-αναδόχων του ηµοσίου. Η Ε ΕΕ αποτελεί ιδρυτικό µέλος του Συµβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας, στο οποίο το κράτος ανέθεσε την ευθύνη για την τήρηση κανόνων δεοντολογίας στην επικοινωνία. Είναι επίσης ιδρυτικό µέλος της Ελεγκτικής Εταιρίας Ερευνών Μετρήσεων ΜΜΕ, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί σήµερα η Επιτροπή Ελέγχου Έρευνας Τηλεθέασης. Με πρωτοβουλία της Ε ΕΕ ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών. Στο εξωτερικό η Ε ΕΕ εκπροσωπεί την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή ένωση εταιριών επικοινωνίας, την European Association of Communications Agencies (EACA). Είναι επίσης µέλος στη διεθνούς εµβέλειας ένωση των εταιριών ηµοσίων Σχέσεων, την International Communications Consultancy Organisation (ICCO), στη Federation of European Direct & Interactive Marketing (FEDMA), που εκπροσωπεί φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του άµεσου marketing και στο Integrated Marketing Communications Council Europe (IMCCE), που αποτελεί µετεξέλιξη του Promotional Marketing Council. 10/10

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 2 3 Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Η μελέτη με αντικείμενο την «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας. Non Paper

Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας. Non Paper Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας Non Paper Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 1 Εισαγωγή Στο δηµόσιο διάλογο επικρατούν στρεβλώσεις για το τηλεοπτικό τοπίο, γι αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΘΕΜΑ: PENSION FUNDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ιούλιος 2007 Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ)

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ) ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (πρώην ΤΣΑΥ) Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και Επαγγελµατικά Ταµεία Ασφάλισης Dr.Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής ΙΣΑ για το ΕΤΑΑ-Τ.Υ (πρώην ΤΣΑΥ) Αθήνα Μάρτιος 2015 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE» ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE» Απρίλιος 2007 1 Κεφάλαιο 1: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα: Ιστορική εξέλιξη και μελλοντικές προκλήσεις 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας 15 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΛΕΑ - ΛΑΡΙΣΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας ΘΕΜΑ: TAMEIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ιοίκηση ενός φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΦΤΩΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για τις επενδύσεις στην Ελλάδα και πληροφορίες σχετικά με το νομικό, λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον 2 3 Επενδύσεις στην Ελλάδα Πρώτη Έκδοση ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005 4 Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές Κύριε Υπουργέ, I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Για 2, για 3 για 1013 Ευρωπαϊκά Σχολεία «νέας γενιάς» Μια πρόταση µετατροπής των Ευρωπαϊκών Σχολείων σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση και ενοποίηση του Παναγιώτη ΑΛΕΒΑΝΤΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 38 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 38η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2012 Με Την ευγενικη υποστηριξη Των: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΛΑΝ ΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος PhD, London

Διαβάστε περισσότερα