ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3"

Transcript

1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 EΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Οι πολλαπλές διαστάσεις του αιτήματος για αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος Τα επίμαχα ζητήματα του κοινωνικού διαλόγου Σκοπός και μεθοδολογία εργασίας... 7 ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ενσωμάτωση του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης ( άρθρο 22, παρ. 4/5) στο Σύνταγμα του 1975/86/ Η νομική φύση του δικαιώματος Η θεωρητική συζήτηση Η νομολογιακή προσέγγιση Οι φορείς του δικαιώματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 22 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η κατοχύρωση του δημόσιου και καθολικού χαρακτήρα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης Η αρχή της προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαίου Η κατοχύρωση της αρχής της ανταποδοτικότητας Η κατοχύρωση της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης Η κατοχύρωση των οργανωτικών βάσεων του ισχύοντος συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης Οι προϋποθέσεις συγχώνευσης των ασφαλιστικών οργανισμών ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ένταξη της κοινωνικής ασφάλισης στους στόχους των διεθνών οργανισμών Οι κατευθυντήριες αρχές των κειμένων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) Οι διευρυμένες πολιτικές του Συμβουλίου της Ευρώπης Οι πολύπλευρες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η επιρροή των διεθνών κανόνων στην εσωτερική έννομη τάξη Η αρχή του δημόσιου και καθολικού χαρακτήρα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης Η αρχή της προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαίου Η αρχή της ανταποδοτικότητας Η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης Οι οργανωτικές βάσεις του ισχύοντος συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης... 68

2 2 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ:Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑ Προτάσεις για το χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και τη σχέση της με την ιδιωτική Προτάσεις για την οργάνωση και λειτουργία του ΣΚΑ Προτάσεις για τη χρηματοδότηση του ΣΚΑ Προτάσεις για το ύψος και τις προϋποθέσεις των παροχών του ΣΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΣΜΣΥΣΕΙΣ Ο χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης και η σχέση της με την ιδιωτική Η οργανωτική δομή του ΣΚΑ Χρηματοδότηση του ΣΚΑ Προϋποθέσεις και ύψος παροχών του ΣΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή συνέντευξη τύπου του Δ. Ρέππα-Ν. Χριστοδουλάκη (21/03/2002) 2. Το νέο πρότυπο χρηματοδότησης του ΙΚΑ (Υπ. Οικονομικών, 03/04/2002) 3. ΑΔΕΔΥ, Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ. Ρέππα (13/03/2002). 4. COM(2001) 362 τελικό (Βρυξέλλες, 03/07/2001)

3 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επικείμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού θα αφορά, με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου, εκτός από περιμετρικές μεταβολές αναπροσαρμοστικού χαρακτήρα, και δομικές αναδιαρθρώσεις μείζονος σημασίας, που θα επηρεάσουν άμεσα τη φυσιογνωμία του θεσμού. Επειδή, όμως η κοινωνική ασφάλιση είναι καταγεγραμένη ως κοινωνικό δικαίωμα στο συνταγματικό κείμενο αλλά και σε άλλα διεθνή κείμενα αυξημένης τυπικής ισχύος, οι προτάσεις των συνδιαλεγομένων αξιολογούνται, ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής τους, με κριτήριο τη συμβατότητά τους προς τις συνταγματικές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Λέξεις/κλειδιά: κοινωνικός διάλογος, μεταρρύθμιση ασφαλιστικού, συνταγματικές δεσμεύσεις, διεθνείς δεσμεύσεις. Abstract The imminent reformation of the social insurance system will be related, based on the proposals which have been reported in the scope of the social dialogue, with perimetrical transitions with readjustment character, besides the structural reformations of great importance, which will affect straightly the physiognomy of the institution. But because the social insurance is formally recorded as a social right in the constitutional script and other international scripts with great typical standing, the proposals of the people who participate in the conversation are surveyed on their implementation ability, having as criterion their compatibility with the constitutional and international commitments of the state. Key-words: social dialogue, insurance reformation, constitutional commitments, international commitments.

4 4 EΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 1. Οι πολλαπλές διαστάσεις του αιτήματος για αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) στην Ελλάδα, διέρχεται μια βαθύτατη και παρατεταμένη κρίση, η οποία εκδηλώνεται τόσο με την αδυναμία ποιοτικής και ποσοτικής ικανοποίησης των κοινωνικοασφαλιστικών αναγκών, 1 όσο και με την ανισορροπία του οικονομικού ισοζυγίου, λόγω της προοδευτικής διόγκωσης των διαχειριστικών ελλειμμάτων. Η κρίση αυτή, σε αντίθεση με τις αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2 οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εγγενείς αδυναμίες, 3 με κυριότερη την κλαδική πολυδιάσπαση και την εσωτερική, κάθετη κατάτμηση των φορέων ασφαλιστικής κάλυψης, 4 απόρροια της παντελούς απουσίας κεντρικού σχεδιασμού 5 και της ανάπτυξης του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος επί τη βάσει συντεχνιακών συμφερόντων, 6 και κατά δεύτερο λόγο σε εξωγενείς παράγοντες, όπως τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της 1 Ρομπόλης Σ., Κοινωνική ασφάλιση: η διαρκής κρίση και οι προοπτικές, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1991, σελ Στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κρίση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην όξυνση του δημογραφικού προβλήματος, στην ωρίμανση των προσδοκιών των ασφαλισμένων και στην επέκταση των νέων μορφών απασχόλησης. Κοντιάδης Ξ., Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2002, σελ Αυτό επιβεβαιώνεται και από το εξής στοιχείο: στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κρίση των διανεμητικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης εμφανίστηκε μετά από διάστημα εκατό περίπου ετών, όταν τα συστήματα αυτά πέρασαν στη φάση της ωρίμανσης, ενώ στην Ελλάδα η κρίση εμφανίστηκε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και πριν προλάβει το σύστημα να ωριμάσει, δεδομένου ότι στην Ελλάδα η Κοινωνική Ασφάλιση άρχισε να λειτουργεί πολύ καθυστερημένα σε σχέση με τη δυτική Ευρώπη. 4 Κοντιάδης Ξ., Η κοινωνική διοίκηση στην Ελλάδα, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997, σελ Πετμεζίδου-Τσουλουβή Μ., Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική πολιτική, Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα 1992, σελ , επ. ΡομπόληςΣ.-Χλέτσος Μ., Η κοινωνική πολιτική μετά την κρίση του κράτους πρόνοιας, εκδόσεις παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995, σελ Χλέτσος Μ., «Νέες τάσεις στην κοινωνική πολιτική: η περίπτωση της Ελλάδας» στο Ματσαγγάνης Μ. (επιμ. ), Προοπτικές του κοινωνικού κράτους στη νότια Ευρώπη, εκδόσεις ελληνικά γράμματα, Αθήνα 1999, σελ. 275.

5 5 παγκοσμιοποίησης 7 και της ΟΝΕ, η ραγδαία επιδείνωση των δημογραφικών δεδομένων, η αύξηση της ανεργίας, η αλματώδης αύξηση των δαπανών υγείας κ.λ.π. Υπό την πίεση αυτής της κρίσης, που απειλεί με κατάρρευση το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αν δε ληφθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας νέος 8 κοινωνικός διάλογος, 9 με στόχο την αναμόρφωση γενικότερα του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος, πρωτίστως όμως του συνταξιοδοτικού, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα. Ασφαλώς, ο διάλογος αυτός δεν είναι και δε θα μπορούσε άλλωστε να είναι, αφού η Ελλάδα αποτελεί μέλος της ΕΕ - αποκομμένος από την ευρύτερη προβληματική, που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το τρίπτυχο ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και τον τρόπο που αυτά επηρεάζονται από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, 10 δεδομένου μάλιστα ότι ήδη με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης του 1997 επεβλήθησαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις στα κράτη-μέλη, με κυριότερη την απαγόρευση επίρριψης ελλειμμάτων στις μέλλουσες γενιές, πρακτική πολύ συνηθισμένη μέχρι σήμερα στον τομέα των συντάξεων. 11 Επίσης ο διάλογος αυτός, στο βαθμό που εισηγείται μεταρρυθμίσεις στο θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης που είναι κατοχυρωμένος ως κοινωνικό δικαίωμα 7 Η παγκοσμιοποίηση ασκεί πιέσεις στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και στη χρηματοδότησή τους, δίνοντας προτεραιότητα στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, του δημόσιου χρέους και της φορολογίας, ως στόχων της κρατικής πολιτικής. Σακελλαρόπουλος Θ., Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης, η κοινωνική πολιτική διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Κριτική 2001, σελ Ο διεξαγόμενος κοινωνικός διάλογος για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού στην πραγματικότητα αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου κοινωνικού διαλόγου ( ) για το mini ασφαλιστικό, όπως επικράτησε να λέγεται. 9 «Ο κοινωνικός διάλογος έχει την έννοια της ανταλλαγής απόψεων και της διαπραγμάτευσης μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων με σκοπό τη δημιουργία συμβατικών σχέσεων, συμπεριλαμβανωμένων των συλλογικών συμβάσεων», Κοντιάδης Ξ, Όψεις αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1997, σελ Βλ. Σχετικά: European Commission (1995b), Communication. The Future of Social Protection: A framework for a European Debate., [Com (95) 466 final ] τον Οκτώβριο του 1995, όπου έγινε προσπάθεια να τεθεί ένα πλαίσιο συζήτησης για την καθιέρωση συστημάτων κοινωνικής προστασίας τα οποία να ευνοούν την απασχόληση και να λειτουργούν αποτελεσματικότερα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιδείνωση της σχέσης εργαζομένων και συνταξιούχων και στην ανάγκη μείωσης του κόστους εργασίας. Βλ. επίσης European Commission (1997 d), Communication. Modernising and Improving Social Protection in the European Union [Com (97) 102 ], όπου αποσαφηνίζεται η φιλοσοφία της στρατηγικής για την κοινωνική προστασία και διατυπώνεται η πολιτική βούληση της Επιτροπής για το χαρακτήρα των κοινωνικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επ. [COM (2001) 362 final ] σχετικά με την «υποστήριξη εθνικών στρατηγικών για ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης», όπου προτείνονται κοινοί στόχοι για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στα κράτη-μέλη. 11 Τήνιος Πλ., «Από τη ρητορεία στην πράξη: Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, ελλείμματα και η ΟΝΕ», στον τόμο: Τσάτσου Δ. / Κοντιάδη Ξ. (επιμ.), Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, Αθήνα-Κομοτηνή 2000, σελ. 147.

6 6 στο Σύνταγμα της χώρας, δεν μπορεί παρά να κινείται εντός των συνταγματικών πλαισίων και να λαμβάνει υπόψη του τα όρια που θέτουν οι διατάξεις κοινωνικού περιεχομένου και κυρίως η διάταξη του άρθρου 22, παρ. 5 του Συντάγματος. Τέλος ο κοινωνικός διάλογος για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού αναγκαστικά πρέπει να λάβει υπόψη του τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, σε σχέση με την κοινωνική προστασία, αφού η Ελλάδα συμμετέχει σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς και έχει υπογράψει αντίστοιχες Διεθνείς Συμβάσεις που τη δεσμεύουν. 2. Τα επίμαχα ζητήματα του κοινωνικού διαλόγου Ο κοινωνικός διάλογος που ξεκίνησε εν όψει της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού, με βάση τουλάχιστον τις έως τώρα δημοσιευμένες απόψεις των επιστημόνων και τις κατατεθημένες προτάσεις των κομμάτων και των κοινωνικών εταίρων, επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στο θέμα της χρηματοδότησης και της δομής του συστήματος αλλά επεκτείνεται και σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν το ύψος των παροχών, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τα όρια ηλικίας κλπ. Συγκεκριμένα στο επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), κυριαρχούν τα θέματα αφενός της δομικής ανασυγκρότησης του ΣΚΑ με βάση το σύστημα των τριών πυλώνων 12 και αφετέρου η περαιτέρω ενοποίηση των ομοειδών ταμείων, ενώ συγχρόνως συζητείται και το θέμα της διοικητικής αυτοτέλειας και του λειτουργικού εκσυγχρονισμού των ασφαλιστικών φορέων. Στο επίπεδο της χρηματοδότησης, δύο κυρίως ζητήματα μονοπωλούν το ενδιαφέρον: η ανάγκη εισαγωγής στοιχείων κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα στο υπάρχον διανεμητικό σύστημα 13 και η τριμερής χρηματοδότηση. Συγχρόνως όμως σημαντικό είναι το ενδιαφέρον και για θέματα που σχετίζονται με την καλύτερη αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, την καταπολέμηση της 12 Για το σύστημα των τριών πυλώνων βλ. Προβόπουλος Γ., Σχεδιάζοντας την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, Το Βήμα 23/12/2001, επ. Τήνιος Πλ., Κοινωνία, οικονομία, συντάξεις: κρυμμένος θησαυρός;, Αθήνα 2001, σελ. 181., επ. Κοντιάδης Ξ., Η κοινωνική διοίκηση στην Ελλάδα, εκδ. Αντ. Ν. σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 1997, σελ Βλ. σχετικά: Τήνιος Πλ., Κοινωνία, οικονομία, συντάξεις: κρυμμένος θησαυρός;, Αθήνα 2001, σελ. 178., επ. Προβόπουλος Γ.-Καπόπουλος Π., «Τα οφέλη και οι ζημίες του διανεμητικού συστήματος. Πώς οικοδομήθηκε η ασφαλιστική πολιτική της χώρας μας», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 13/5/2001, επ. Στεργίου Α., «Συντάξεις: η κρυφή γοητεία της κεφαλαιοποίησης», ΤΑ ΝΕΑ, 19/5/2001, επ. Λέανδρος Ν., Η εξέλιξη των συνταξιοδοτικών δαπανών και προβλήματα χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, Δελτίο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 8/1997, σελ. 18.

7 7 φοροδιαφυγής-εισφοροδιαφυγής και τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος μέσω αύξησης της φορολογίας. Στο επίπεδο των παροχών, ο κοινωνικός διάλογος ασχολείται με όλες τις παραμέτρους, όπως τα κατώτατα όρια συντάξεων, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, 14 το ποσοστό αναπλήρωσης και τη βάση υπολογισμού της σύνταξης. Τέλος στη σχέση ανάμεσα στην κοινωνική ασφάλιση και την ιδιωτική, ο διάλογος περιστρέφεται γύρω από το βασικό ερώτημα εάν και σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμο να υποχωρήσει ο δημόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης προς όφελος της ιδιωτικής, κερδοσκοπικής ή μη. 15 Τα θέματα, λοιπόν, που έχουν τεθεί στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου δείχνουν πως η επικείμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, αν δεν υπάρξει σημαντική υπαναχώρηση των βασικών εταίρων, θα αφορά τόσο περιμετρικές μεταβολές αναπροσαρμοστικού χαρακτήρα στα νέα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, όσο και δομικές αναδιαρθρώσεις μείζονος σημασίας, που θα επηρεάουν άμεσα την ίδια τη φυσιογνωμία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του. Στο βαθμό, συνεπώς, που η κοινωνική ασφάλιση είναι καταγεγραμμένη ως κοινωνικό δικαίωμα στο συνταγματικό κείμενο αλλά και σε διεθνή κείμενα αυξημένης τυπικής ισχύος, η επικείμενη μεταρρύθμιση προϋποθέτει, πέρα από τον έλεγχο ουσίας, και ένα έλεγχο συμβατότητας προς τις συνταγματικές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας Σκοπός και μεθοδολογία εργασίας Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αξιολογήσει τις προτάσεις των συνδιαλεγομένων (κυβέρνηση, κόμματα, κοινωνικοί εταίροι), σχετικά 14 Βλ. σχετικά: Προβόπουλος Γ.-Καπόπουλος Π., «Τα οφέλη και οι ζημίες του διανεμητικού συστήματος. Πώς οικοδομήθηκε η ασφαλιστική πολιτική της χώρας μας», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 13/5/2001, επ. Ματσαγγάνης Μ., «Μύθοι και αλήθειες για τις συντάξεις», ΤΑ ΝΕΑ, 19/5/ Βλ. σχετικά: Ρομπόλης Σ.-Χλέτσος Μ., «Το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων στον ορίζοντα του 2000, στον τόμο: Σακελλαρόπουλου Θ. (επιμ.), Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, Αθήνα 1999, σελ Κοντιάδης Ξ., Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2002, σελ. 529, επ. Στεργίου Α., «Κοινωνική Ασφάλιση: Σύνδεση της ηθικής με την οικονομία», Ελευθεροτυπία 10/11/2001.

8 8 με την επικείμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, ως προς τη συμβατότητά τους προς τις συνταγματικές και διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Η εργασία βασίστηκε στην επισκόπηση κατά κύριο λόγο της ελληνικής αλλά και της ξένης βιβλιογραφίας, στη βασική νομολογία των ανώτατων ελληνικών δικαστηρίων, στις σχετικές διεθνείς συνθήκες και τα κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης για την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα και τα ειδικά έντυπα των κομμάτων και των κοινωνικών εταίρων, οι συνεντεύξεις των εκπροσώπων τους στο Ζάπειο Μέγαρο το Σεπτέμβριο του 2001, η κοινή συνέντευξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ. Ρέππα, και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ν. Χριστοδουλάκη, την 21/3/2002, καθώς και τα σχετικά δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου. Ο μεθοδολογικός άξονας της εργασίας είναι ο εξής: καταρχάς παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρητική και νομολογιακή άποψη σχετικά με τη κατοχύρωση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, καθώς και οι κανονιστικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτή. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στα διεθνή κείμενα και τις συνθήκες που εμπεριέχουν στο πεδίο εφαρμογής τους κανόνες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και παρουσιάζονται οι επιπτώσεις από την ενσωμάτωση αυτών των κανόνων στην εσωτερική έννομη τάξη. Ακολούθως αναφέρονται αναλυτικά οι βασικές θέσεις της κυβέρνησης, των κομμάτων και των κοινωνικών εταίρων, σχετικά με την επικείμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, και γίνεται εμπεριστατωμένη κριτική αξιολόγηση αυτών ως προς τη συμβατότητά τους με τις συνταγματικές επιταγές και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Τέλος παρατίθενται στο Παράρτημα κάποια κείμενα που έχουν καθοριστική σημασία για την επικείμενη μεταρρύθμιση.

9 9 ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

10 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1.1 Η ενσωμάτωση του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 22, παρ. 4/5) στο Σύνταγμα του 1975/86/01. Το Σύνταγμα του 1975, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις της εποχής και αντανακλώντας, συγχρόνως, τους πόθους των πολιτικών δυνάμεων που συγκροτούσαν την Ε αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, 17 διεύρυνε τον κατάλογο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 18 ενσωματώνοντας ρητώς και την κοινωνική ασφάλιση στον κατάλογο των αποκαλούμενων «κοινωνικών» δικαιωμάτων με το άρθρο 22, παρ. 4 (ή παρ. 5 μετά την τελευταία αναθεώρηση του 2001): «Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.» Με την καινοτόμο αυτή διατύπωση κατοχυρώνεται ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης στο σύνολό του, χωρίς να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε ορισμένους κλάδους, όπως π.χ. στην ασφάλιση γήρατος, με αποτέλεσμα να αφήνεται ελεύθερη η δυνατότητα εξέλιξης του θεσμού στο μέλλον. 19 Ωστόσο η συνταγματική ρύθμιση δεν έχει αποφύγει κακοτεχνίες που μπορεί να οδηγήσουν σε ερμηνευτικά ολισθήματα, όπως η πατερναλιστική λεκτική διατύπωση «το κράτος μεριμνά», 20 το γεγονός ότι δεν υπήρξε ειδική διάταξη στην αρχή του κεφαλαίου περί κοινωνικών δικαιωμάτων η οποία να διακηρύσσει την υποχρέωση του κράτους για την κοινωνική ασφάλεια όλου του πληθυσμού και το 17 Βλάχος Γ., «Το Σύνταγμα της Ελλάδος», Επίμετρο στο Σύνταγμα της Ελλάδος των Σβώλου Α. Βλάχου Γ., Αθήναι Κομοτηνή 1979, σελ. 60, επ. Γενική εισήγηση πλειοψηφίας επί του κυβερνητικού σχεδίου Συντάγματος, καθώς και γενική εισήγηση μειοψηφίας, ΤοΣ 1975, σελ Η ρύθμιση του άρθρου 22, παρ. 5 αποτελεί συνέχεια μιας αμυδρής συνταγματικής εξέλιξης. Συγκερκιμένα για πρώτη φορά εισάγονται διατάξεις κοινωνικού περιεχομένου στα Συντάγματα του 1925/26 και του Το Σύνταγμα του 1952 εγκαταλείπει και τις λίγες κοινωνικές διατάξεις των προγενέστερων συνταγμάτων, με αποτέλεσμα η κοινωνική ασφάλιση να εισέλθει στη μεταπολεμική περίοδο χωρίς κανένα συνταγματικό έρεισμα. Στα Συντάγματα του 1968 και του 1974 υπάρχουν κάποιες κίβδηλες «κοινωνικές» διατάξεις, οι οποίες καθιερώνουν ορισμένα κοινωνικά δικαιώματα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και η κοινωνική ασφάλιση. Ο.π., σελ Στεργίου Άγγελος, Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1994, σελ Μαυριάς Κ., Τα κοινωνικά δικαιώματα στο Σύνταγμα του 1975, στο: «Οι συνταγματικές ελευθερίες στην πράξη» (Πρακτικά του Α Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων), Αθήνα -Κομοτηνή 1986, σελ. 194.

11 11 γεγονός ότι περιόρισε τη μέριμνα της πολιτείας μόνο στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. 21 Παρ όλα αυτά, με την εγγραφή της στο συνταγματικό κείμενο και την αναγωγή της σε κοινωνικό δικαίωμα, η κοινωνική ασφάλιση αποκτά μια μείζονα βαρύτητα και μια προτεραιότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους κοινωνικούς στόχους του κράτους, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους φθίνουσας οικονομικής συγκυρίας που είναι αδύνατη η πλήρης και ισόβαρη ικανοποίηση όλων των κοινωνικών αναγκών λόγω των περιορισμένων πόρων. 1.2 Η νομική φύση του δικαιώματος Η θεωρητική συζήτηση Η κοινωνική ασφάλιση έχει ένα διττό χαρακτήρα: από τη μια εμφανίζεται δυναμική και ανοιχτή στις εξελίξεις, επιδιώκοντας την αδιάλειπτη αναπροσαρμογή της σ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, και από την άλλη, έχοντας ήδη διαμορφωθεί ως θεσμός με βασικές αρχές οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και χρηματοδότησης, διεκδικεί τη μη αλλοίωση του βασικού της πυρήνα. Απέναντι σε αυτές τις δύο αντίπαλες πλευρές, που βρίσκονται μεταξύ τους σε μια διαλλεκτική ενότητα, κανένα από τα γνωστά νομικά σχήματα (κρατικός στόχος, συνταγματική εντολή, θεσμική εγγύηση, προγραμματική αρχή) δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς. Γι αυτό η επικρατούσα άποψη στη συνταγματική θεωρία, 22 απεγκλωβιζόμενη από την αποκλειστικότητα της μιας νομικής μορφής, προσδίδει στο θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης συγχρόνως το χαρακτήρα τόσο της συνταγματικής εντολής όσο και της θεσμικής εγγύησης. α) Η κοινωνική ασφάλιση ως συνταγματική εντολή Κατ αρχάς η ίδια η διατύπωση του άρθρου 22, παρ. 5: «Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.» δείχνει ότι η 21 Πετρόγλου Αντ., Αι περί κοινωνικών δικαιωμάτων διατάξεις του νέου συντάγματος, ΕΔΚΑ 1975, σελ Βλ. σχετικά: Λεβέντης Γ., ΤοΣ, 1976, σελ.172), επ. Στεργίου Α., Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, 1994, σελ , επ. Κοντιάδης Ξ., Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ , επ. Παπαρρηγοπούλου Π., Η κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία:συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, Διοικητική Δίκη, τεύχος 2, Μαρτιος-Απρίλιος 1993, σελ. 266.

12 12 κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κρατικό σκοπό, 23 για την επίτευξη του οποίου παρέχεται στον κοινό νομοθέτη συνταγματική εντολή, ώστε να εξειδικεύσει το περιεχόμενο του δικαιώματος. Υπό το πρίσμα αυτό ο κοινός νομοθέτης εξουσιοδοτείται αλλά και υποχρεώνεται συγχρόνως 24 να θεσμοθετήσει τους μηχανισμούς 25 και να προαγάγει 26 διαρκώς τη λειτουργία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης έτσι, ώστε η τελευταία να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί, κατά το δυνατόν, πληρέστερα τους επιδιωκόμενους σκοπούς της. Στόχος του, δηλαδή, πρέπει να είναι η προαγωγή του θεσμού προς ένα optimum περιεχόμενο, το οποίο σημαίνει κυρίως υψηλότερα επίπεδα προστασίας, χωρίς όμως να αποκλείει και τη δυνατότητα της κοινωνικοασφαλιστικής οπισθοδρόμησης, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο για τη διαφύλαξη της οικονομικής βιωσιμότητας των ασφαλιστικών οργανισμών. 27 Φυσικά για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του ο νομοθέτης δικαιολογημένα διαθέτει, με βάση τη συνταγματική εντολή, ευρύτατα περιθώρια επιλογής τόσο ως προς τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των νομικών προσώπων που αναλαμβάνουν την εκπλήρωση του συνταγματικού αυτού σκοπού, 28 όσο και ως προς την εν γένει συγκρότηση του ίδιου του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, Βλ. Σχετικά Στεργίου Α. (Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, 1994, σελ. 209), επ. Κρεμαλής Κ., Δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1985, σελ. 38, επ. Αντωνίου Θ., «Ασφαλιστικές εταιρείες ως φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως στο πλαίσιο μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς; - Μια συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 22, παρ. 4 του ελληνικού συντάγματος» στον τόμο: Κρεμαλής Κ.(επιμ.), Προβλήματα οριοθέτησης της ιδιωτικής από την κοινωνική ασφάλιση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 1996, σελ Λεβέντης Γ. ΤοΣ, 1976, σελ Κοντιάδης Ξ., Οι συνταγματικές δεσμεύσεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, ΕΔΚΑ 2002, σελ Σύμφωνα με το Στεργίου Α. (Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, 1994, σελ. 244) η υποχρέωση προαγωγής της κοινωνικής ασφάλισης από τον κοινό νομοθέτη έχει τρεις επιμέρους πλευρές: πρώτον, εκδηλώνεται ως λειτουργική με την έννοια ότι στοχεύει στη διαφύλαξη, σε ικανοποιητικό βαθμό, του επιπέδου διαβίωσης του ατόμου, δεύτερον, επιβάλλει τη διάρθρωση των δομών του θεσμού, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται ο επιδιωκόμενος σκοπός και, τρίτον, επιβάλλει την εγγύηση της οικονομικής υπόστασης του θεσμού και κυρίως την προστασία των ασφαλιστικών εισφορών. 27 Στεργίου Α., Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό.π., σελ. 175, επ. Κοντιάδης Ξ., Οι συνταγματικές δεσμεύσεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ό. π., σελ Σύμφωνα με τον Κρεμαλής Κ., (Γνωμοδοτήσεις κοινωνικού δικαίου , εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2000, σελ. 306) «το άρθρο 22, παρ. 4 του Συντ. επιφυλάσσει στον κοινό νομοθέτη την ευχέρεια να ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται η συνταγματική εντολή σ αυτόν να καθορίζει το είδος και το περιεχόμενο των κοινωνικών ασφαλίσεων, στα πλαίσια όμως των υπόλοιπων συνταγματικών διατάξεων και της έννομης τάξης γενικότερα». 29 Κοντιάδης Ξ., Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001, ό.π., σελ , επ. βλ. Αντωνίου Θ., «Ασφαλιστικές εταιρείες ως φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως στο πλαίσιο μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς; - Μια συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 22, παρ. 4 του ελληνικού συντάγματος» στον τόμο: Κρεμαλής Κ.(επιμ.), Προβλήματα οριοθέτησης της ιδιωτικής από την κοινωνική ασφάλιση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 1996, σελ. 89,

13 13 δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίσει την «ανοικτότητα» 30 του θεσμού απέναντι στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και κοινωνικές ανάγκες, διαφυλάσσοντας συγχρόνως την οικονομική βιωσιμότητά του. Βέβαια, η θεώρηση του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης ως συνταγματικής εντολής δε δημιουργεί από μόνη της αγώγιμη αξίωση για τον πολίτη, 31 αν δεν έχει προηγηθεί νομοθετική παρέμβαση. 32 Ωστόσο διατηρεί μεγάλη πρακτική αξία, η οποία έγγειται κυρίως στο γεγονός ότι η δικαστική εξουσία, αυτεπάγγελτα ή μη, ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη συνταγματικότητα των νόμων που υλοποιούν τη συγκεκριμένη συνταγματική εντολή. 33 β) Η κοινωνική ασφάλιση ως θεσμική εγγύηση Συγχρόνως όμως με τη συνταγματική εντολή προς τον κοινό νομοθέτη για προαγωγή του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης, το άρθρο 22, παρ. 5 κατοχυρώνει και μια θεσμική εγγύηση, η οποία οριοθετεί την ευχέρεια του νομοθέτη στη διαμόρφωση του θεσμού, 34 καθώς παρεμποδίζει μια ενδεχόμενη νομοθετική προσβολή του οργανωτικού πυρήνα του θεσμού, 35 δηλαδή των βασικών εννοιών και αρχών του, όπως αυτές προέκυψαν από την εποχή της καθιερώσεώς του μέχρι σήμερα, λαμβανομένων υπόψη και των εξελίξεων του θεσμού στον εξωελληνικό όπου συγκεκριμένα υποστηρίζει: «Για να διερευνηθεί ο ρόλος των ιδιωτικών γενικά φορέων στην παροχή κοινωνικής ασφαλίσεως, θα πρέπει προηγουμένως να αποκλεισθεί η υπόθεση, ότι η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί σκοπό του κράτους, η πραγματοποίηση του οποίου ανήκει στην αποκλειστική και μάλιστα υποχρεωτική αρμοδιότητα του κράτους. Οι σκοποί που επιδιώκει σημερα το κράτος δεν πληρούνται αποκλειστικά με κρατικά μέσα, αλλά ανάλογα με το επιδιωκόμενο αντικείμενο ανατίθενται και σε άλλους μη κρατικούς, είτε κοινωνικούς, είτε ιδιωτικούς φορείς». 30 Βλ. Στεργίου Α., (Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό.π., σελ ), όπου υποστηρίζει ότι: Το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης είναι ανοικτό λόγω κοινωνικο-δημογραφικών μεταβολών και λόγω οικονομικών εξελίξεων, επίσης βλ. Schulte B., ( «Νομική προστασία των κοινωνικών παροχών και προσδοκίες- Τα κοινωνικά δικαιώματα κατά το διεθνές και το εθνικό δίκαιο», στον τόμο:κρεμαλής Κ.(επιμ.), Απλοποίηση και συστηματοποίηση των κανόνων κοινωνικής προστασίας, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα Κομοτηνή 1996, σελ ), όπου υποστηρίζει ότι: «Τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα ζητούν την κρατική δράση. Στο βαθμό που αυτά τα τελευταία γίνονται κατανοητά ως κοινωνικά δικαιώματα σε παροχές, έχουν ένα ιδιαίτερα έντονο κοινό χαρακτηριστικό: τη σχετικότητά τους. Έτσι εξαρτώνται από την παραγωγική δυνατότητα της κοινωνίας -δηλαδή την αποδοτικότητα της οικονομίας- εννοώντας ότι δε θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν, εφόσον οι δημόσιοι πόροι εξαντληθούν». 31 Κοντιάδης Ξ., Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001, ό.π., σελ Στεργίου Ά., Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 168, επ. Παπαρρηγοπούλου Π., Η κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία:συνεργασία ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, Διοικητική Δίκη, τεύχος 2, Μαρτιος-Απρίλιος 1993, σελ. 266, όπου συγκεκριμένα υποστηρίζει: «ο ασφαλισμένος δεν έχει αγώγιμη αξίωση κατά του κράτους, τέτοιο δικαίωμα αποκτά μόνο εάν προβλέπεται από ειδικότερο νόμο». 33 Λεβέντης Γεώργιος, Τα κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη, Το Σ, 1976, σελ Κοντιάδης Ξ., Οι συνταγματικές δεσμεύσεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ό. π., σελ Παπαρρηγοπούλου Π., Η κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία, ό.π, σελ. 266.

14 14 χώρο. 36 Με άλλα λόγια ο κοινός νομοθέτης δεσμεύεται να διατηρήσει τις βασικές έννοιες και αρχές που είναι σύμφυτες με την οργάνωση της κοινωνικής ασφάλισης και προσδίδουν διαχρονική υπόσταση και ταυτότητα στο θεσμό αυτό. 37 Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη 38 ως βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να χαρακτηριστούν: α) Στον τρόπο διοίκησης: η συμμετοχή των ασφαλισμένων στη διοίκηση των ασφαλιστικών φορέων, β) Στον τρόπο χρηματοδότησης: οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, γ) Στον τομέα των παροχών: η κάλυψη ορισμένων ασφαλιστικών κινδύνων (ανεργία, ανικανότητα για εργασία λόγω γήρατος, εργατικού ατυχήματος, θανάτου, επαγγελματικής νόσου, εγκυμοσύνης, τοκετού, μητρότητας κλπ.), καθώς και η υποχρέωση του νομοθέτη να θεσπίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ώστε η άσκηση του δικαιώματος να είναι εφικτή. Η συναγωγή των ανωτέρω αρχών προκύπτει από την ανάλυση του εννοιολογικού περιεχομένου της κοινωνικής ασφάλισης, την οποία κατευθύνει αφενός η «κατά την εν ισχύι θέσιν του Συντάγματος υφισταμένη νομοθετική διαμόρφωσις της εν τω συνταγματικώ κειμένω χρησιμοποιουμένης εννοίας» και αφετέρου η «απελεθούσα μεταγενεστέρα διαμόρφωσις». 39 Όμως η ανωτέρω προστασία δεν είναι απόλυτη αλλά σχετική. Πρόκειται στην ουσία για μια αποδοχή της θεσμικής εγγύησης υπό όρους, δεδομένου ότι η επίκλησή της είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που προσβάλλεται με μεμονωμένη νομοθετική παρέμβαση ο πυρήνας του θεσμού, χωρίς να προβλέπεται, συγχρόνως, είτε η αντικατάσταση του πυρήνα με ανώτερα επίπεδα κοινωνικής προστασίας (π.χ. μετεξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης σε κοινωνική ασφάλεια) 40 είτε η δημιουργία 36 Λεβέντης Γεώργιος, Τα κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη, ΤοΣ, 1976, σελ , επ. Παπαρρηγοπούλου Π., Η κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία, ό.π, σελ Κοντιάδης Ξ., Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001, ό.π., σελ Λεβέντης Γ., Τα κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη, ΤοΣ, 1976, σελ Αντίθετα η Παπαρρηγοπούλου Π. ( Η κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία, ό.π, σελ ) υποστηρίζει πως στο περιεχόμενο του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης δεν περιλαμβάνονται: α) Ο τρόπος χρηματοδότησής του, λόγω της πολλαπλότητας των μορφών, και β) Η οργάνωση και λειτουργία του, λόγω της ιδιαιτερότητας των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία κάθε ασφαλιστικού οργανισμού. Επίσης ο Στεργίου Ά., (Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό.π. σελ. 335) υποστηρίζει ότι το ελάχιστο περιεχόμενο της κοινωνικής ασφάλισης τοποθετείται σε επίπεδο στόχων και βασικών αρχών του θεσμού. Τέλος η νομολογία, σύμφωνα με τον Στεργίου Α., (Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό. π., σελ. 335) έχει αποφύγει να προσδιορίσει τον πυρήνα του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης κατά τρόπο άμεσο, ακολουθώντας μια in concreto οριοθέτηση των απρόσβλητων χαρακτηριστικών του και εκφέροντας κατά κανόνα κρίση για τη συνταγματικότητα ή μη επιμέρους νομοθετικών διατάξεων. 39 Τσάτσος Θ., Το πρόβλημα της ερμηνείας εν τω Συνταγματικώ Δικαίω, στον τόμο: Τσάτσος Δ.(επιμ.), Η Ερμηνεία του Συντάγματος, Αθήνα-Κομοτηνή 1995, σελ Όπως σημειώνει εύστοχα η Παπαρρηγοπούλου Π. (Η κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία, ό.π, σελ. 268): «Στις χώρες που έχουν καθιερώσει εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, δεν

15 15 λειτουργικών ισοδύναμων υποκατάστατων μιας ευρύτερης προστατευτικής εμβέλειας. 41 Στα πλαίσια, δηλαδή, μια συνολικής μεταρρύθμισης ή αναμόρφωσης του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ο νομοθέτης μπορεί να εισαγάγει εναλλακτικά μοντέλα κάλυψης από κοινωνικούς κινδύνους με μόνο περιορισμό από το σύνταγμα τη διατήρηση ενός minimum κοινωνικής ασφάλειας. 42 Τέλος είναι ανάγκη να επισημανθεί πως η κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης ως θεσμού συνεπάγεται την αποδέσμευσή της από τον εκάστοτε φορέα του δικαιώματος. Και αυτό γιατί η θεσμική εγγύηση δεν εστιάζεται στο εκάστοτε υποκείμενο αλλά «αναπτύσσεται ανεξάρτητα από αυτό, εν όψει ορισμένου σκοπού». 43 Αυτό σημαίνει πως διατηρείται η δυνατότητα αφενός αναδιάρθρωσης του θεσμού, ώστε να προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες, 44 και αφετέρου αυστηροποίησης των προϋποθέσεων απονομής ασφαλιστικών παροχών ή αύξησης των εισφορών και μείωσης των παροχών σε περίπτωση αυστηρών δημοσιονομικών πολιτικών ή οικονομικών ελλειμμάτων των ασφαλιστικών οργανισμών. 45 Ωστόσο οι θεσπισμένες ασφαλιστικές παροχές, όσο και αν μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις κρατικές δυνατότητες και τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες, δεν είναι επιδεκτικές ολικής ανάκλησης, 46 δεδομένου ότι αποτελεί προσβολή του πυρήνα του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης η πρόβλεψη προϋποθέσεων για τη χορήγηση ασφαλιστικών παροχών που να καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη γένεση και την άσκηση της σχετικής αξίωσης, όπως και η συρρίκνωση των ασφαλιστικών παροχών σε βαθμό που να καθίσταται αναποτελεσματική η σχετική προστασία ή ιδιαίτερα δυσχερής. 47 συντρέχει λόγος να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση, αφού την περιλαμβάνει ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλειας (Σουηδία -Νορβηγία). Στις χώρες που έχουν καθιερώσει ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, η κοινωνική ασφάλιση εντάσσεται στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλειας και λειτουργεί παράλληλα με τους άλλους θεσμούς της κοινωνικής προστασίας». 41 Στεργίου Ά., Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό.π., σελ Κοντιάδης Ξ., Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001, ό.π., σελ Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό Δίκαιο. Ατομικά Δικαιώματα, τ. Α, Αθήνα Κομοτηνή 1991, σελ Λεβέντης Γ., Τα κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη, Το Σ, 1976, σελ.172, επ. Αναγνώστου-Δεδούλη Α., Η σύνταξη αιτία θανάτου και η αρχή της ισότητος, Άρθρο 62 Ν. 2676/1999, Πρόοδος ή Οπισθοδρόμηση;, ΕΔΚΑ 1999, σελ Στεργίου Άγγελος, Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό.π., σελ , επ. Κοντιάδης Ξ., Οι συνταγματικές δεσμεύσεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ό. π., σελ Αναγνώστου-Δεδούλη Α., Η σύνταξη αιτία θανάτου και η αρχή της ισότητος, ό.π. σελ Λεβέντης Γ., Τα κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη, Το Σ, 1976, σελ.175, επ. Κρεμαλής Κ., Δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, ό.π. σελ. 39, όπου χρησιμοποιεί ως παράδειγμα παραβίασης του πυρήνα του θεσμού τη θέσπιση ιδιαίτερα αυστηρών προϋποθέσεων για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, καθώς και την περίπτωση αποκλεισμού των εργαζομένων κάτω από ορισμένη ηλικία ή πριν συμπληρώσουν ορισμένο χρόνο εργασίας από την υπαγωγή στην κοινωνική ασφάλιση.

16 16 Συνεπώς η διαφύλαξη της οντότητας του θεσμού, η οποία λαμβάνει κυρίως τη μορφή της προστασίας του ασφαλιστικού κεφαλαίου (της μη διατάραξης των αναλογιστικών δεδομένων των οργανισμών), είναι δυνατόν να δικαιολογήσει μια νομοθετική παρέμβαση σε περίοδο συνήθως οικονομικής κρίσης, η οποία, ενώ σημαίνει για τον ασφαλισμένο μείωση της παρεχόμενης προστασίας, αποβαίνει ιδιαίτερα επωφελής για την ίδια τη βιωσιμότητα του θεσμού. Όμως η αναγωγή της προστασίας του θεσμού σε κριτήριο νομιμοποίησης των νομοθετικών παρεμβάσεων δε σημαίνει και παραγκωνισμό του ασφαλισμένου. Η θεσμική διάσταση, δηλαδή, δεν καταργεί την υποκειμενική αλλά την εμπεριέχει και την ενδυναμώνει, 48 δεδομένου ότι ασφαλισμένος και ασφαλιστική κοινότητα αποτελούν μια διαλεκτική ενότητα.με αμοιβαία συμφέροντα. Συμπερασματικά, λοιπόν, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση δεν αποτελεί γνήσιο υποκειμενικό δικαίωμα. 49 Ωστόσο σε περιπτώσεις προσβολής του πυρήνα του θεσμού δεν αποκλείεται να συναχθούν από τη θεσμική εγγύηση του άρθρου 22, παρ. 5 του Συντ. υποκειμενικά δικαιώματα με αμυντικό χαρακτήρα. 50 Επειδή όμως η προσβολή του πυρήνα του θεσμού είναι σχετική και εξαρτάται από το εάν αποσκοπεί στη μείωση ή στη διεύρυνση της προστατευτικής του λειτουργίας, η θεσμική εγγύηση του άρθρου 22, παρ. 5 προσεγγίζει την κατασκευή του σχετικού κοινωνικού κεκτημένου, 51 σύμφωνα με την οποία η κοινωνική νομοθεσία αποτελεί κάθε φορά ένα minimum το οποίο επιδέχεται μόνο βελτίωση Η νομολογιακή προσέγγιση Από την επισκόπηση της μέχρι σήμερα στάσης της νομολογίας 53 του ΣτΕ προκύπτουν τα εξής: 48 Μανιτάκης Α., Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 25, παρ. 1 του Συντάγματος, Αθήνα Κομοτηνή 1981, σελ Λεβέντης Γ., Τα κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη, ό. π., σελ.172, επ. Κρεμαλής Κ., Δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, ό.π. σελ. 39, Στεργίου Ά., Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό.π. σελ Στεργίου Ά., Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό.π. σελ Κοντιάδης Ξ., Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001, ό.π., σελ Αναγνώστου-Δεδούλη Α., Η σύνταξη αιτία θανάτου και η αρχή της ισότητος, ό.π. σελ. 673, επ. Παραράς Π., Οι φορείς των κοινωνικών δικαιωμάτων, ΤοΣ 1991, σελ. 2, όπου υποστηρίζει: «Πράγματι έχει επικρατήσει η θεωρητική γνώμη, που ήδη βρίσκει ανταπόκριση και στη νομολογία του ΣτΕ, ότι δημιουργείται, εντεύθεν, αδυναμία του κοινού νομοθέτη να καταργήσει τις προγενέστερες του Συντάγματος ειδικές νομοθεσίες που ερρύθμιζαν κοινωνικούς θεσμούς, οι οποίοι είναι ήδη συνταγματικώς κατοχυρωμένοι (=θεωρία του κοινωνικού κεκτημένου)». 53 Η σημασία της νομολογίας στη διερεύνηση του άρθρου 22, παρ. 5 του συντάγματος είναι τεράστια, εν όψει της εξαιρετικά αόριστης διατύπωσης της σχετικής συνταγματικής διάταξης. Παπαϊωάννου Αθ.,

17 17 α) Αναγνωρίζεται η κοινωνική ασφάλιση ως θεσμική εγγύηση. 54 Η πρωτοποριακή απόφαση 2253/1976 του ΣτΕ, 55 σύμφωνα με την οποία «διά του άρθρου 22, παρ. 4 του συντάγματος κατοχυρούται ο θεσμός της κοινωνικής ασφαλίσεως εν τη εννοία ότι θεσπίζεται μεν δια τον νομοθέτην υποχρέωσις ασφαλιστικής καλύψεως του εργαζομένου πληθυσμού της χώρας, πλην κατά τα λοιπά ο νόμος δύναται να διαμορφώσει ελευθέρως την μορφήν και την έκτασιν της παρεχομένης προστασίας» έχει έκτοτε παγιωθεί. 56 β) Το άρθρο 22, παρ. 5 δεν κατοχυρώνει υποκειμενική αξίωση για τους δικαιούχους, καθώς δεν καθορίζει ευθέως αξίωση ούτε επί του είδους ούτε επί της έκτασης της ασφαλιστικής προστασίας Οι φορείς του δικαιώματος Η λεκτική διατύπωση του άρθρου 22, παρ. 5 δίνει την εντύπωση ότι ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης κατοχυρώνεται μόνο για τους εργαζόμενους και μάλιστα όχι με την ευρεία έννοια της εργασίας αλλά με τη στενή της εξαρτημένης εργασίας, δεδομένου ότι η σχετική διάταξη τοποθετείται ως παράγραφος 5 στο άρθρο 22, του οποίου οι διατάξεις αναφέρονται στους παρέχοντες εξαρτημένη μορφή εργασίας. 58 Πράγματι, η αναφορά της διάταξης του άρθρου 22, παρ. 5 στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων είχε ως δικαιολογητικό λόγο την οργάνωση του ελληνικού συστήματος της κοινωνικής προστασίας με βάση το κατηγοριακό μοντέλο και την αναγνώριση κοινωνικών δικαιωμάτων σε στενή συνάρτηση με το εργασιακό καθεστώς των φορέων τους. 59 Ωστόσο, θεωρείται πως ο συνταγματικός νομοθέτης δεν ήθελε να αποκλείσει από την προστασία και τις υπόλοιπες εξίσου σημαντικές επαγγελματικές κατηγορίες, Το Σύνταγμα και η μείωση της κρατικής προστασίας στο χώρο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΕΔΚΑ 1991, σελ Κοντιάδης Ξ., Οι συνταγματικές δεσμεύσεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ό. π., σελ Αντίθετα ο Στεργίου Ά., (Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό.π., σελ. 185) υποστηρίζει πως η 2253/1976 απόφαση του ΣτΕ δεν αναγνωρίζει ξεκάθαρα την κοινωνική ασφάλιση ως θεσμική εγγύηση αλλά απλώς αφήνει να υπονοηθεί ότι πρόκειται για θεσμική εγγύηση. 55 ΝοΒ 1976, σελ Βλ. Ενδεικτικά ΣτΕ 1044/1978, 1154/1983 και 1479/ ΣτΕ 4108/1976 ΕΔΚΑ ΙΘ 323, ΣτΕ 4481/1986, ΣτΕ 2947/1987, ΣτΕ 136/1989, ΕΔΚΑ ΛΑ 401 (402), ΣτΕ 2983/1989, ΕΔΚΑ ΛΒ, 92 (93). 58 Πετρόγλου Αντ., Αι περί κοινωνικών δικαιωμάτων διατάξεις του νέου συντάγματος, ό.π., σελ. 388.

18 18 όπως για παράδειγμα τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. 60 Πολύ περισσότερο δεν είναι νοητό να ήθελε την αποστέρηση της προστασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς, ως προς τους οποίους το κράτος δεν είναι απλώς αποδέκτης της συνταγματικής εντολής, για εξασφάλιση πλήρων συνθηκών απασχόλησης, αλλά και άμεσος εργοδότης. 61 Η Αναγνώριση συνεπώς του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση μόνο στους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο αποκλεισμός, από τη συνταγματική προστασία, των υπόλοιπων κατηγοριών εργαζομένων, εκτός των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, αποτελεί προϊόν μιας υπερβολικά συσταλτικής ερμηνευτικής προσέγγισης, 62 η οποία αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο αν ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας, όπου πλέον τείνουν να επικρατήσουν οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. 63 Γι αυτό θεωρείται ορθότερη η διασταλτική ερμηνεία του όρου «εργαζόμενοι», η οποία επιτυγχάνεται με την προσφυγή στην αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, ώστε να συμπεριλάβει και τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες. 64 Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιους θεωρητικούς, 65 η αρχή του κοινωνικού κράτους επιτρέπει να επεκταθεί η ασφαλιστική προστασία όχι μόνο στους εργαζόμενους με την ευρεία έννοια του όρου, αλλά και σ εκείνους που δεν ασκούν κανένα επάγγελμα ή καμιά εργασία και έχουν ανάγκη αρωγής. 59 Κατρούγκαλος Γ., Το Κοινωνικό Κράτος της Μεταβιομηχανικής Εποχής: θεσμοί παροχικής διοίκησης και κοινωνικά δικαιώματα στο σύγχρονο κόσμο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1998, σελ Κρεμαλής Κ., Δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, ό.π. σελ. 39, επ. βλ. Σπυρόπουλος Φ., (Η «απεργία» των δικηγόρων, Αθήνα 1993, σελ. 12), όπου στηρίζει ιστορικά την άποψη αυτή με παραπομπές στις σχετικές συζητήσεις της Κοινοβουλευτικής επί του Συντάγματος Επιτροπής (σελ. 348) και στα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ε Αναθεωρητικής Βουλής (σελ. 735). 61 Κατρούγκαλος Γ., Το Κοινωνικό Κράτος της Μεταβιομηχανικής Εποχής, ό.π. σελ Για τις μεθόδους ερμηνευτικής προσέγγισης των κειμένων βλ. Κρεμαλής Κ., Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1996, σελ Κοντιάδης Ξ., Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001, ό.π., σελ Λεβέντης Γ., Τα κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη, ό. π., σελ , επ. Κρεμαλής Κ., Δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, ό.π. σελ. 39, επ. Κοντιάδης Ξ., Οι συνταγματικές δεσμεύσεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ό. π., σελ Στεργίου Ά., Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό.π. σελ , βλ. επ. Κατρούγκαλος Γ., Το Κοινωνικό Κράτος της Μεταβιομηχανικής Εποχής, ό.π. σελ. 634, όπου υποστηρίζει: «Η διασταλτικότερη δυνατή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων επιβάλλεται από τη συντρέχουσα λειτουργία των θεμελιωδών αρχών του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής δικαιοσύνης (άρθρο 25 παρ. 2), αλλά και της δημοκρατικής αρχής. Μόνον η αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων ως δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου, ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, ανταποκρίνεται πλήρως στο προστατευτικό πεδίο που διαμορφώνει η συμπλοκή αυτή αρχών και αξιών».

19 19 Όσον αφορά τη στάση της νομολογίας απέναντι στο θέμα, φαίνεται, από την επισκόπησή της, πως άλλοτε ακολουθεί τη συσταλτική ερμηνευτική προσέγγιση και άλλοτε τη διασταλτική. Συγκεκριμένα το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, προσκολλημένο στη λεκτική διατύπωση του συνταγματικού κειμένου, δέχτηκε με την απόφαση 16/ ότι το δικαίωμα για εργασία (άρθρο 22 παρ. 1 του Συντ. ) κατοχυρώνεται όχι απλώς μόνο υπέρ των μισθωτών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία αλλά και αποκλειστικά υπέρ αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, αποκλείοντας εκείνους που υπηρετούν στο δημόσιο, τουλάχιστον με σχέση δημοσίου δικαίου. Αντίθετα το ΣτΕ μέχρι το 1991 δεχόταν σχεδόν σταθερά ότι ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης κατοχυρώνεται για όλο τον εργαζόμενο πληθυσμό της χώρας. Μάλιστα σε πολλές του αποφάσεις ανέτρεχε στη ρύθμιση του άρθρου 22 παρ. 5, παρ όλο που δεν επρόκειτο για εργαζόμενους με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή για παρέχοντες μισθωτή εργασία, και τη χρησιμοποιούσε ως συνταγματική βάση της κοινωνικής ασφάλισης. 67 Όμως το 1995 με την απόφαση 1158/ διαφοροποιείται η στάση του και προσεγγίζει την απόφαση 16/1983 του ΑΕΔ. Με βάση, λοιπόν, τη θεωρητική προσέγγιση και τη στάση της νομολογίας συνάγεται ότι ορθότερο είναι να γίνει δεκτό ότι η κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντ. διασφαλίζει την αρχή της καθολικότητας και της ασφαλιστικής πληρότητας, που συνεπάγεται την κοινωνική ασφάλιση όλων των εργαζομένων της χώρας, καθώς και των προσώπων που συνδέονται μαζί τους με ορισμένου βαθμού συγγένεια ή με γάμο «Τα κοινωνικά δικαιώματα αναφέρονται μόνον εις τους παρέχοντας εξηρτημένην εργασίαν επί αμοιβή εργάτας και υπαλλήλους, δυνάμει σχέσεως ιδιωτικού δικαίου εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ουχί εις υπηρεσίας επί σχέσει δημοσίου δικαίου. Άρσις αμφισβητήσεως εννοίας παρ. 1 εδ. Β άρθρου 22 Συν/τος μεταξύ ΣτΕ και ΑΠ», ΑΕΔ 16/1983, ΕΔΚΑ 1984, σελ Βλ. ενδεικτικά Στε 2253/1976, ΕΔΚΑ ΙΗ, 691 (με σχετικό σχόλιο του Α. Πετρόγλου), ΣτΕ 2747/1981, ΕΔΚΑ ΚΔ, 271, ΣτΕ 2983/1989, ΕΔΚΑ ΛΒ, 92 (υπάλληλος νπδδ), ΣτΕ 2973/1991, ΕΔΚΑ ΛΔ, 186 (δικηγόρος). 68 «Επειδή το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 100 του Συντ/τος, αίροντας σχετική αμφισβήτηση μεταξύ των ανωτάτων δικαστηρίων, έκρινε, με την απόφασή του 16/1983, ότι η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 εδάφ. β του Συντ/τος περί ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία αναφέρεται μόνο στους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου. Εν όψει του σκοπού του άρθρου 100 του Συντ/τος και κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 345/1976 (φ.141), η πιο πάνω απόφαση ισχύει δεσμευτικά έναντι πάντων. Επομένως, κρίση περί αντιθέσεως της επίμαχης διατάξεως του άρθρου 11 παρ. 6 του Ν. 1505/1984, που αναφέρεται σε δημοσίους υπαλλήλους, προς το άρθρο 22 παρ. 1 εδάφ. β του Συντ/τος, είναι ήδη ανεπίτρεπτη» ΣτΕ 1155/1995, Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου (ΕΔΔΔ) 1995, σελ. 396 (398). 69 Λεβέντης Γ., Το δικαίωμα για κοινωνική ασφάλιση, Νο Β 1976, σελ.631, επ. Κοντιάδης Ξ., Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001, ό.π., σελ. 539.

20 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 22 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 2.1 Η κατοχύρωση του δημόσιου και καθολικού χαρακτήρα της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης Ο δημόσιος ή μη χαρακτήρας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης απασχολεί τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία ήδη από το Σύνταγμα του Τότε μάλιστα είχε επικρατήσει η άποψη ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορούσε να αναπτύσσει δράση στα πλαίσια των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης με τη μορφή των αλληλοβοηθητικών ταμείων, δεδομένης της κοινωνικής αποστολής τους. 70 Παρόμοια αντίληψη, η οποία υποστήριζε ότι κοινωνικο-ασφαλιστικές παροχές μπορούν να παρέχουν τόσο δημόσια, όσο και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, 71 υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα τελευταία θα αποτελούν μη κερδοσκοπικούς φορείς που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης, 72 κυριάρχησε και κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του ισχύοντος Συντάγματος του Στη συνέχεια όμως οι απόψεις άρχισαν να αποκλίνουν. Καταρχάς το ΣτΕ, αναγνωρίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο της κρατικής προστασίας στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, με τη σημαντικότατη απόφαση 139/1987, 73 όρισε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης ανήκει στον πυρήνα της θεσμικής εγγύησης και, επομένως, βάσει του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντ., η υποχρεωτική 74 κοινωνική ασφάλιση, κύρια και επικουρική, έχει εξαιρεθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ως αιτιολόγηση της εξαίρεσης αυτής προβλήθηκε η ανάγκη προστασίας των ασφαλισμένων από τους επιχειρηματικούς κινδύνους που, μοιραία, 70 Βλ. Σχετικά: ΑΠ 258/1963, ΝοΒ 1963, σελ. 1131, επ. Αγαλλόπουλος Χ. Μελέται Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Πολιτικής, Αθήναι 1976, σελ «Η παροχή μπορεί να ανήκει τόσο στο δημόσιο δίκαιο, όταν ο ασφαλιστικός φορέας ασκεί δημόσια εξουσία, όσο και στο ιδιωτικό δίκαιο. Στη δεύτερη κατηγορία π.χ. υπάγονται οι ασφαλιστικές παροχές των αλληλοβοηθητικών σωματείων» Κρεμαλής Κ., Η νομική φύση της ασφαλιστικής παροχής, ΕΔΚΑ 1981, σελ Κοντιάδης Ξ., Οι συνταγματικές δεσμεύσεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ό. π., σελ «η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση έχει εξαιρεθεί από το χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τούτο δε έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα για να προστατευτούν όσοι υποχρεωτικά ασφαλίζονται ή καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνδέονται με την άσκηση της ασφαλιστικής λειτουργίας από ιδιωτικούς φορείς», ΣτΕ 139/1987, ΕΕργΔ 1987, σελ «υποχρεωτικότητα σημαίνει ότι υδρύεται αναγκαστικά μια έννομη σχέση, χωρίς να ασκούν καμμία τυχόν επιρροή τυχόν αντίθετες βουλήσεις, ενέργειες ή παραλείψεις των ενδιαφερομένων. Παρατηρούμε, άλωστε, ότι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής σχέσης αναλύεται σε υποχρεωτικότητα σύναψης μερών και περιεχομένου» Στεργίου Ά., Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, ό.π. σελ. 347.

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μάθηµα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπεύθ. Καθ.: Α. ηµητρόπουλος Εξάµηνο ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα Εργασίας: «Θεσμική κατοχύρωση, οργάνωση, λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ*

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ* Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ* του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Στη νομοθετική διάπλαση της κοινωνικοασφαλιστικής σχέσης η αρχή της ισότητας κατέχει κεντρική θέση. Κατά την επιδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 1

ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 1 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες του Ακρίτα Καϊδατζή 1 Ι. Εισαγωγή Μία απ τις βασικές πτυχές των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών αποτελεί και η διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όλγα Αγγελοπούλου Δ.Ν. Δικηγόρος Ιανουάριος 2006 Ι. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Στόχοι 2. Απαγόρευση διακρίσεων 3. Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 1 ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-20-3 Θεματική Ενότητα Ατομικές & Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Π.Π. ΤΗΣ ΕΣΔΑ του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Οι περικοπές των συντάξεων δεν αποτελούν απλή μείωση του ποσού τους. Οδηγούν κατ αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001 Σημείωμα Σύνταξης Η ψήφιση του νέου υπαλληλικού κώδικα μετά από 15 χρόνια προσπαθειών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι ενσωμάτωσε - σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ - ώριμες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεθοδολογία της εργασίας. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η κατοχύρωση και η προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας. Βάσει της µεθόδου ιεράρχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Αντί Προλόγου Την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα