Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας ΚΑΠΗ ήµου Πεντέλης» Στα Μελίσσια και στο ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 27 του µηνός Μαΐου 2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από την µε αριθµό πρωτοκόλλου 12173/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκαν σε όλα τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και στον ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 2. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 3. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.Σ. 4. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 5. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 6. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 7. ΚΑΒΟΥΡΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 8. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ 9. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 10. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «11. ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «12. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ «13. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ «14. ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «15. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ «16. ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ «17. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «18. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «19. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «20. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ «21. ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «22. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «23. ΦΕΙ ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ «24. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «25. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ «26. ΛΑΖΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ «ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «3. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «5. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ «7. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ «1

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΟΥΚΑ ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΡΗΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞ3-Ψ21 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κα Κοσµοπούλου Αναστασία, κος Λάζος Βασίλειος, κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης και κος Γραφάκος Εµµανουήλ προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος Εκτός Ηµερήσιας ιάταξης Η ηµοτική Σύµβουλος κα Πολίτη Ελένη προσήλθε πριν τη συζήτηση του 8 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Σιώµος Βλάσιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του Εκτός της Ηµερήσιας ιάταξης θέµατος. Ο Γραµµατέας κος Τόλιος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Σταυρόπουλος ηµήτριος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Γραφάκος Εµµανουήλ αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Λάζος Βασίλειος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 8 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Καλαποθαράκος Χρήστος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο Αντιπρόεδρος κος Καλλιανιώτης Κων/νος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Η ηµοτική Σύµβουλος κα Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Λάζος Λεωνίδας Ιωάννης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης, κος Κωστόπουλος Βασίλειος και κος Σαφλιάνης Ιωάννης, αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 21 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κα Κοσµοπούλου Αναστασία και κα Πολίτη Ελένη αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 22 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Λάζος Λεωνίδας-Ιωάννης και κος Λάζος Βασίλειος απουσίαζαν κατά την επικύρωση των πρακτικών 23 ης και 24 ης Συνεδριάσεων Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Φειδοπιάστης Αντώνιος και κα Κοσµοπούλου Αναστασία απουσίαζαν κατά την ψήφιση του 16 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κος Καρατζής Αναστάσιος απουσίαζε κατά την ψήφιση του 18 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης. Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήµαρχος κος Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, ο Προϊστάµενος /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κος Παναγόπουλος Αντώνιος, ο Προϊστάµενος της /νσης Περιβάλλοντος, Πολεοδοµίας & Λειτουργιών Πόλης κος Ξανθάκος Ιωάννης, η Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Καπετσώνη Βασιλική, η Προϊστάµενη /νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης Πληροφορικής, ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κα Μπούσια Ιωάννα και η δηµοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 2

3 H Πρόεδρος εισηγούµενη το 24 ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κου Μούστρη Παναγιώτη που αναφέρει ότι: ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθµ. 563/ έγγραφο του ΟΚΠΑ Με την υπ αριθµ. 136/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΠΑ καταρτίσθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας ΚΑΠΗ, που λειτουργεί από το ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Από το άρθρο 240 παρ. 2, εδάφιο β, του ν.3463/2006 (.Κ.Κ.) ορίζεται: «.τα θέµατα τα σχετικά µε τη λειτουργία του ΝΠ ρυθµίζονται µε κανονισµούς που εγκρίνουν τα ηµοτικά Συµβούλια». Ο ΟΚΠΑ είναι ΝΠ, η δε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αποτελεί εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο. Το σχέδιο του Κανονισµού έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν.3463/2006 (.Κ.Κ.) και 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και πληροί τις απαιτήσεις για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των ΚΑΠΗ. Εισηγούµαστε την έγκριση του Κανονισµού. Το ηµοτικό Συµβούλιο Αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδηµάρχου. Έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.Κ.Κ. και του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). Την υπ αριθµ. 136/2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ «Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης» Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται αναλυτικά στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. ιαφώνησαν και ψήφισαν ΚΑΤΑ ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Πεντέλη εν δράσει» κος Φειδοπιάστης Αντώνιος, ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κος Καρατζής Αναστάσιος και ο Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος κος Τζουµάκας Κων/νος. Με ψήφους δέκα τέσσερις (14) ΥΠΕΡ τρεις (3) ΚΑΤΑ Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞ3-Ψ21 Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κου Φειδοπιάστη Αντωνίου, κου Καρατζή Αναστασίου και κου Τζουµάκα Κων/νου Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας ΚΑΠΗ, που λειτουργεί από το ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης, όπως υποβλήθηκε µε την υπ αριθµ. 136/2012 απόφαση του Ν.Π. και έχει ως εξής: 3

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞ3-Ψ21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού... 5 Άρθρο 2: Σκοπός λειτουργίας του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ( ΚΑΠΗ)... 5 Άρθρο 3: Όργανα ιοίκησης... 5 Άρθρο 4: Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Συνεδριάσεις... 5 Άρθρο 5: Αρµοδιότητες Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Άρθρο 6: Αρµοδιότητες Προέδρου ΚΑΠΗ ηµοτικής Ενότητας... 5 Άρθρο 7: Υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων... 6 Άρθρο 8: Ωράριο Λειτουργίας των Κέντρων... 6 Άρθρο 9: Προϋποθέσεις ιαδικασία εγγραφής µέλών των Κ.Α.Π.Η Άρθρο 10: Οικονοµική συµµετοχή µελών στις δραστηριότητες των ΚΑΠΗ... 7 Άρθρο 11: ραστηριότητες ψυχαγωγία και επιµόρφωση... 7 Άρθρο 12: Αποκεντρωµένες υπηρεσίες... 8 Άρθρο 13: Υποχρεώσεις των µελών... 9 Άρθρο 14: Αρµοδιότητες του προσωπικού των βασικών ειδικοτήτων που προβλέπονται στον ΟΕΥ του Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του ήµου Πεντέλης... 9 Κοινωνικός Λειτουργός... 9 Νοσηλευτές /τριες...10 Εργοθεραπευτές / τριες...10 Φυσικοθεραπευτές / τριες...11 Οικογενειακοί Βοηθοί Προσωπικό καθαριότητας και Γενικών καθηκόντων...11 Άρθρο Έχοντας υπόψη: 1. την υπ αρ. 40/2011 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Πεντέλης η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 688/Β/2011 4

5 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού Ο Κανονισµός αυτός ισχύει για τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) του ήµου Πεντέλης τα οποία αποτελούν υπηρεσία του Ν.Π... Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης (Ο.Κ.Π.Α.). Άρθρο 2: Σκοπός λειτουργίας του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων ( ΚΑΠΗ) Η φιλοσοφία του θεσµού της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωµένων είναι η παραµονή τους στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου. Φαινόµενα όπως η "ασυλοποιήση" και ο "ιδρυµατισµός" και πολλές φορές η "κατάθλιψη", έκαναν επιτακτική την ανάγκη προστασίας και παραµονής της Τρίτης ηλικίας στον φυσικό της χώρο, µακριά από τον απρόσωπο χαραχτήρα των Ιδρυµάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης µορφής ασύλων. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός των ΚΑΠΗ είναι: 1. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των ηλικιωµένων, ώστε να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου. 2. Η διαφώτιση κα η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων. 3. Η έρευνα σχετικών θεµάτων µε τους ηλικιωµένους όσο αφορά την υγεία, τα κοινωνικά και άλλα προβλήµατά τους. 4. Η ενεργοποίηση των ηλικιωµένων µε τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες των Κέντρων 5. Η παραµονή των ηλικιωµένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον 6. Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισµού 7. Η έρευνα θεµάτων σχετικά µε τους ηλικιωµένους. Στο σηµείο αυτό περιλαµβάνεται η πρόληψη, η οποία διακρίνεται σε Πρωτογενή πρόληψη,(εµβολιασµοί, συµβουλές για την αποφυγή ατυχηµάτων) ευτερογενή πρόληψη,( (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να αποφευχθεί η µακροχρόνια πολλές φορές θεραπεία) Άρθρο 3: Όργανα ιοίκησης Όπως καθορίζεται από τους Ν. 3463/2006 & Ν. 3852/2010, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν, καθώς και τη συστατική πράξη του Ν.Π. ΦΕΚ 688/Β/2011. H διοίκηση των ΚΑΠΗ ασκείται από τα όργανα διοίκησης του Ν.Π., δηλαδή, το ιοικητικό Συµβούλιο, τον Πρόεδρο.Σ. και τον «Πρόεδρο ΚΑΠΗ» κάθε ηµοτικής Ενότητας. Τα λοιπά όργανα του Ν.Π. ασκούν επιτελική επίβλεψη και παρέχουν υποστήριξη στα ΚΑΠΗ όπως ορίζεται στον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.. Άρθρο 4: Αρµοδιότητες ιοικητικού Συµβουλίου Συνεδριάσεις Όπως καθορίζεται από τους Ν. 3463/2006 & Ν. 3852/2010, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν, καθώς και τη συστατική πράξη του Ν.Π. ΦΕΚ 688/Β/2011. Άρθρο 5: Αρµοδιότητες Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου Όπως καθορίζεται από τους Ν. 3463/2006 & Ν. 3852/2010, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν, καθώς και τη συστατική πράξη του Ν.Π. ΦΕΚ 688/Β/2011. Άρθρο 6: Αρµοδιότητες Προέδρου ΚΑΠΗ ηµοτικής Ενότητας 1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των κτιρίων, δοµών και δράσεων που συγκροτούν το ΚΑΠΗ της ηµοτικής του Ενότητα. 2. Σε συνεργασία µε τις οµάδες κατάρτισης δράσεων- δραστηριοτήτων, η κατάρτιση και εκτέλεση προγραµµάτων και δράσεων για τα µέλη. 3. Η φροντίδα για την διοργάνωση των προγραµµατισµένων καθώς και άλλων εκδηλώσεων που πρέπει να πραγµατοποιούνται µε την έγκριση της ιοίκησης. 4. Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ήµου για τη συµµετοχή των ΚΑΠΗ σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά επιχορηγούµενα ή επιδοτούµενα προγράµµατα. 5. Εισηγείται στον Πρόεδρο και το.σ. κάθε θέµα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδοµή των ΚΑΠΗ όπως: Τον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο, προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των δοµών. Το υλικό και τον πάσης φύσεως εξοπλισµό. Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων και εξοπλισµού. 5

6 Την επιµόρφωση του Προσωπικού. 6. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου του προσωπικού, προγραµµατίζει τις άδειες οι οποίες εγκρίνονται απ τον Πρόεδρο του Ν.Π.. 7. Εισηγείται στον Πρόεδρο την τοποθέτηση ή µετακίνηση του προσωπικού, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Ν.Π.. 8. Συγκαλεί το προσωπικό για ενηµέρωση, καθοδήγηση και προγραµµατισµό δραστηριοτήτων όποτε κριθεί αναγκαίο. 9. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία του ΚΑΠΗ, για την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας, την τήρηση του κανονισµού λειτουργίας και την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της ιοίκησης σε κάθε ΚΑΠΗ. 10. Φροντίζει για την εσωτερική τάξη και εύρυθµη λειτουργία του ΚΑΠΗ αναφέροντας στη ιοίκηση τυχόν δυσκολίες, παραβάσεις και προβλήµατα. 11. Προΐσταται όλων των υπαλλήλων του ΚΑΠΗ, εποπτεύει για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, συντονίζει το έργο τους ανάλογα µε τις ανάγκες που ανακύπτουν κάθε φορά και ενηµερώνουν τη ιοίκηση για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το ΚΑΠΗ. 12. Κρατά το ένα από τα δύο κλειδιά της αποθήκης (το άλλο κρατείται από υπάλληλο). 13. Επιβλέπει την καθαριότητα του ΚΑΠΗ και φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία του. 14. Επιµελείται για τον εφοδιασµό του ΚΑΠΗ µε τα αναγκαία είδη όσον αφορά στα αναγκαία τρόφιµα και λοιπά είδη και υλικά καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών. 15. Υπογράφει τα δελτία εισαγωγής υλικού 16. Εκδίδει και συνυπογράφει µε τον αρµόδιο υπάλληλο τα δελτία εξαγωγής υλικού. 17. Συντονίζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ σε συνεργασία µε το προσωπικό. 18. Καταχωρίζει, κάθε µέρα, στα διαχειριστικά βιβλία τις εισαγωγές και εξαγωγές αναλωσίµων και λοιπών υλικών, ευθυνόµενοι για την καλή τήρηση και έγκαιρη καταχώριση στα βιβλία αυτά των απαιτουµένων εγγραφών. 19. Παραλαµβάνει τα αναλώσιµα και τα υλικά και φροντίζουν στη συνέχεια για την αποθήκευσή τους. 20. Τηρεί το Αρχείο µητρώου µελών, την κείµενη Νοµοθεσία, τον κανονισµό λειτουργίας του ΚΑΠΗ και τις εγκύκλιες οδηγίες της ιοίκησης. 21. Είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για το κάθε φύσεως υλικό του ΚΑΠΗ. 22. Είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των παρακάτω βιβλίων: α) Βιβλίο παρουσίας προσωπικού β) Βιβλίο µητρώου µελών. γ) Βιβλίο αποθήκης υλικού. 23. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που του ανατίθεται από τη ιοίκηση του ήµου ή του Ν.Π.. Άρθρο 7: Υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Στα µέλη των Κ.Α.Π.Η. παρέχονται : 1. Κοινωνική εργασία στους ίδιους και στο άµεσο περιβάλλον τους 2. φυσικοθεραπεία, 3. Εργοθεραπεία 4. Βοήθεια στο σπίτι για τα άτοµα που ζουν µόνα τους ή για αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης 5. Φροντίδα και οδηγίες για παροχή υγείας 6. Οργανωµένη ψυχαγωγία (εκδροµές, εκδηλώσεις κ.λ.π. ) και επιµόρφωση ( διαλέξεις, µελέτη θεµάτων, εργασία µε οµάδες κ.λ.π. ). Μπορεί να λειτουργεί εντευκτήριο µε µισθωµένο ή µη κυλικείο, ανάλογα µε τις συνθήκες και κτιριακές υποδοµές κάθε περιοχής. Άρθρο 8: Ωράριο Λειτουργίας των Κέντρων Τα ΚΑΠΗ, µε την κατάλληλη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό, λειτουργούν καθηµερινά από ευτέρα έως Παρασκευή και από τις 7.30 π.µ µ.µ.. Όταν υπάρχει ανάγκη ή κάποιου είδους δραστηριότητα µπορεί να λειτουργεί και σε απογευµατινό ωράριο, τα σαββατοκύριακα και αργίες. Κατά το µήνα Αύγουστο τα ΚΑΠΗ λειτουργούν µόνο µε πρωινό ωράριο. 6

7 Οι κλιµατιζόµενοι χώροι των ΚΑΠΗ µε απόφαση της διοίκησης είναι δυνατόν να λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας πολιτών κατά τις ηµέρες καύσωνα. Η χρήση των χώρων του Κέντρου σε κάθε περιοχή, καθορίζεται από τις ανάγκες της πλειοψηφίας των µελών και τις δυνατότητες του Ν.Π., µέσα στα πλαίσια των προγραµµάτων που λειτουργούν στα ΚΑΠΗ, µε ευθύνη του Ν.Π. και ακολουθούν τους κανόνες που καθορίζει η ιοίκηση του Ν.Π.. Άρθρο 9: Προϋποθέσεις ιαδικασία εγγραφής µέλών των Κ.Α.Π.Η. Ως µέλη εγγράφονται: 1. ηµότες από 60 ετών και άνω, άνδρες και γυναίκες, που κατοικούν στην περιοχή του Κέντρου (Μελισσίων, Ν. Πεντέλης και Πεντέλης) χωρίς διάκριση οικονοµικών δυνατοτήτων. 2. Τα Άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), εφόσον η κοινωνική υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο εγγράφονται από 50 ετών και άνω. 3. Άτοµα νεώτερης ηλικίας εφόσον είναι σύζυγοι µελών 4. Κατ εξαίρεση εγγραφές γίνονται µετά από αξιολόγηση και απόφαση του.σ. του Ν.Π. εν υφίσταται κόστος εγγραφής για τα υποψήφια µέλη ΚΑΠΗ. Τα µέλη που εγγράφονται καταβάλουν συµβολικό ποσό ως ετήσια συνδροµή για την ιδιότητα µέλους που αποκτούν. Το ύψος της ετήσιας συνδροµής µέλους καθορίζεται µε απόφαση.σ.. Για την εγγραφή των µελών απαιτείται : Αστυνοµική Ταυτότητα ύο φωτογραφίες Η ορισµένη συνδροµή Αποδεικτικό µονίµου κατοικίας ή πιστοποιητικό δηµοτολογίου Αίτηση του ενδιαφεροµένου Το κάθε µέλος του ΚΑΠΗ εφοδιάζεται µε ειδική ταυτότητα την οποία επιδεικνύει όταν του ζητηθεί ή το ίδιο θελήσει να κάνει χρήση σε ένα ή περισσότερα προγράµµατα ή δράσεις που υλοποιούνται. Τα έσοδα από τις ετήσιες συνδροµές κατατίθενται στο ταµείο του του ΝΠ στο ήµο από τον αρµόδιο υπάλληλο και συνοδεύονται από ονοµαστική κατάσταση συµµετεχόντων υπογεγραµµένη από τους ίδιους, ενώ τα έσοδα αυτά διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών των ΚΑΠΗ. Άρθρο 10: Οικονοµική συµµετοχή µελών στις δραστηριότητες των ΚΑΠΗ Τα ψυχαγωγικά προγράµµατα των ΚΑΠΗ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Α. δωρεάν παρεχόµενα προς τα µέλη και Β. ανταποδοτικά εν όλω ή εν µέρει από τους συµµετέχοντες. Α. Ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του Ν.Π. και κατόπιν σχετικής απόφασης του.σ. του Ν.Π., ετησίως, µπορούν να προσφέρονται προς τα µέλη ΚΑΠΗ δωρεάν ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. εκδροµές, περίπατοι, λοιπές δράσεις, κ.λπ.). Οι οικονοµική συµµετοχή των µελών για την ένταξή τους στις προαναφερθείσες δραστηριότητες είναι µηδενική. Β. Μετά από πρόταση των Προέδρων ΚΑΠΗ στο πλαίσιο του ετησιου προγράµµατος δράσης και κατόπιν ενηµέρωσης του.σ. του Ν.Π., ετησίως, µπορούν να παρέχονται προς τα µέλη ΚΑΠΗ ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. εκδροµές, περίπατοι, λοιπές δράσεις, κ.λπ.). Το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων καλύπτεται, ανάλογα µε τις δυνατότητες του Ν.Π., εν όλω ή εν µέρει από τους συµµετέχοντες σε αυτές. Τα έσοδα που δηµιουργούνται από τυχόν τέτοιου είδους συµµετοχές των µελών, κατατίθενται στο ταµείο του Ν.Π. στο ήµο από τον αρµόδιο υπάλληλο και συνοδεύονται από ονοµαστική κατάσταση συµµετεχόντων υπογεγραµµένη από τους ίδιους, ενώ τα έσοδα αυτά διατίθενται για την κάλυψη των συγκεκριµένων δράσεων των ΚΑΠΗ. Άρθρο 11: ραστηριότητες ψυχαγωγία και επιµόρφωση Τα κέντρα, µετά από έγκριση του Προέδρου ΚΑΠΗ και ενηµέρωση του.σ. µπορούν να διοργανώνουν δραστηριότητες, ψυχαγωγικά και επιµορφωτικά προγράµµατα, τόσο στο χώρο τους όσο και εκτός αυτών. Ειδικότερα: 7

8 Εντός των κέντρων συγκροτούνται και λειτουργούν: 1. Οµάδες, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των µελών όπως, χορωδίας, γυµναστικής, χορού, ζωγραφικής, θεάτρου κ.λ.π., σε συνεργασία µε ειδικούς. Οι ώρες λειτουργίας των αναφερθέντων οµάδων πρέπει να µην παρακωλύουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες όπως ιατρείου, φυσικοθεραπείας, κ.λ.π. 2. Οµιλίες µε κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον 3. Προγράµµατα προληπτικών ελέγχων 4. Εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα. (Κατά τη διάρκεια αυτών των προγραµµάτων, διακόπτονται οι καθηµερινές δραστηριότητες). Εκτός των κέντρων διοργανώνονται: 1. Ηµερήσιες εκδροµές 2. Περίπατοι 3. Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 4. Συνεστιάσεις 5. Πολυήµερες εκδροµές 6. Θαλάσσια µπάνια 7. Κατασκηνώσεις 8. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 9. Παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων. Σε όλα τα εξωτερικά προγράµµατα συνοδεύει προσωπικό και διευκολύνεται από την υπηρεσία για αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη και καλύτερη διεξαγωγή τους. Ο αριθµός των δωρεάν δραστηριοτήτων είναι ανάλογος της οικονοµικής δυνατότητας του ΝΠ και του αριθµού των µελών. Όλα τα µέλη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα των θαλάσσιων µπάνιων και των κατασκηνώσεων περνούν από προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Η ιατρική γνωµάτευση καταχωρείται στο αρχείο του ΝΠ και αντίγραφό της τους συνοδεύει και στις κατασκηνώσεις. Επιπλέον οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν την κατάσταση της υγείας τους και να δηλώνουν οτι η συµµετοχή τους πραγµατοποιείται µε αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Στις κατασκηνώσεις εάν ο αριθµός των ενδιαφεροµένων είναι µεγαλύτερος από τις θέσεις γίνεται κλήρωση. Μετά από εισήγηση του Προέδρου ΚΑΠΗ, και κατόπιν διαπίστωσης από τον κοινωνικό λειτουργό της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης (ανασφάλιστοι, ΟΓΑ, κ.λπ.), είναι δυνατόν µέλη να εξαιρούνται της κλήρωσης για τις κατασκηνώσεις και να προηγούνται κατά τη διαδικασία της επιλογής. Άρθρο 12: Αποκεντρωµένες υπηρεσίες Η ιοικητική διάρθρωση του ΝΠ «Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης» περιλαµβάνει την λειτουργία Γραφείων ΚΑΠΗ τα οποία ασκούν τις αρµοδιότητες που περιγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ του ΝΠ & εξυπηρετούν τις ηµοτικές Ενότητες Μελισσίων, Ν. Πεντέλης & Πεντέλης, τα οποία είναι: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Α.Π.Η..Ε. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, 2. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Α.Π.Η..Ε. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, 3. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Α.Π.Η..Ε. ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Επιπλέον στο Γραφείο ΚΑΠΗ.Ε. Μελισσίων λειτουργούν τα κατωτέρω παραρτήµατα: α. Παράρτηµα Α ΚΑΠΗ περιοχής.ε. Μελισσίων β. Παράρτηµα Β ΚΑΠΗ περιοχής.ε. Μελισσίων Πέραν του µητρώου µελών που τηρείται στην έδρα του Ν.Π το Κ.Α.Π.Η. κάθε ηµοτικής Ενότητας, διατηρεί αντίγραφο µητρώου των µελών του χωριστά. Ωστόσο, όλα τα µέλη µπορούν να συµµετέχουν σε όλα τα προγράµµατα όλων των ΚΑΠΗ χωρίς περιορισµό, όταν υπάρχει η δυνατότητα. Όταν οι δυνατότητες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυµούν, προηγούνται τα µέλη του ΚΑΠΗ.Ε. που διοργανώνει τη δράση. Εφόσον τα µέλη δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις στερούνται του δικαιώµατος συµµετοχής στις ευκολίες, δράστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα ΚΑΠΗ, εκτός εαν άλλως αποφασίσει ο Πρόεδρος. 8

9 Άρθρο 13: Υποχρεώσεις των µελών Τα µέλη οφείλουν: 1. Να ανανεώνουν την συνδροµή τους µέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Για ιδιαίτερους λόγους, µπορούν να προβούν σε ανανέωση της συνδροµής τους και µετά τη λήξη της αναφερθείσας περιόδου. Επίσης δύνανται να τακτοποιούν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και την ηµέρα που θα χρειαστεί να κάνουν χρήση κάποιων υπηρεσιών, ευκολιών ή να συµµετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα. 2. Να ενηµερώνονται µε δική τους ευθύνη, έγκαιρα, για τις δραστηριότητες και τα προγράµµατα του κέντρου. Η πληροφόρηση γίνεται στους χώρους των κέντρων µε γραπτές ανακοινώσεις, µε προφορική ενηµέρωση αλλά και στο διαδίκτυο. 3. Να έχουν αρµονικές σχέσεις µεταξύ τους αλλά και µε το προσωπικό. 4. Να αποδέχονται και να εφαρµόζουν τις αποφάσεις της διοίκησης, σε περίπτωση δε που έχουν προσωπικές αντιρρήσεις ή διαφωνίες να απευθύνονται στον Πρόεδρο των κατά τόπους ΚΑΠΗ και εάν δεν ικανοποιηθούν στον αιρετό εκπρόσωπο της ιοίκησης. 5. Να ειδοποιούν έγκαιρα για ακύρωση της συµµετοχής τους στα προγράµµατα ή στα προκαθορισµένα ραντεβού µε το ιατρείο ή το φυσικοθεραπευτήριο. Όσον αφορά στην οικονοµική συµµετοχή τους στα προγράµµατα, µπορεί να επιστραφεί εάν η ακύρωση γίνει πριν από την υλοποίηση του προγράµµατος και αφού επιστρέψει την απόδειξη που είχε παραλάβει κατά την εγγραφή του σ αυτό. 6. Να ακολουθούν τις οδηγίες της Υπηρεσίας εντός του Κέντρου και στις διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται από αυτό, όπως εκδροµές, κατασκηνώσεις, θαλάσσια µπάνια κ.λ.π., φέρουν δε αποκλειστικά την ευθύνη της συµµετοχής τους σ αυτά. 7. Να ακολουθούν πιστά το πρόγραµµα των εξωτερικών προγραµµάτων (ώρα αναχώρησης, αποµάκρυνση από το σύνολο, έκθεση στον ήλιο κ.λ.π.) 8. Να αποφεύγουν την κατάχρηση αλκοόλ. 9. Να µην παρεµβαίνουν στο έργο των εργαζόµενων και να ασκούν οποιοδήποτε διοικητικό έλεγχο. 10. Σε περίπτωση που κάποιο µέλος, παρά τις συστάσεις, δηµιουργεί επανειληµµένως σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας και η συµπεριφορά του δεν ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας, το.σ. του ΝΠ αποφασίζει για τον τρόπο αντιµετώπισής του. Η χρήση των χώρων του Κέντρου σε κάθε περιοχή καθορίζεται από τις ανάγκες των µελών, µέσα στα πλαίσια των προγραµµάτων που λειτουργούν στο Κ.Α.Π.Η. µε ευθύνη του Νοµικού Προσώπου. Άρθρο 14: Αρµοδιότητες του προσωπικού των βασικών ειδικοτήτων που προβλέπονται στον ΟΕΥ του Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης του ήµου Πεντέλης Κοινωνικός Λειτουργός Ο Κοινωνικός Λειτουργός λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιµο µέλος της οµάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών. Συνεργάζεται µε τα µέλη µε σκοπό να συµβάλλει στην αντιµετώπιση τυχόν ψυχολογικών ατοµικών ή οικογενειακών προβληµάτων, σεβόµενος την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα του µέλους. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση, εκπαίδευση και αξιοποίηση των εθελοντών στον τοµέα ευθύνης του. Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας που τυχόν θα εκπαιδεύονται στο Κέντρο. Οργανώνει σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα διάφορες εκδηλώσεις και προγράµµατα που άπτονται της ειδικότητάς του. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των δράσεων & τον προγραµµατισµό των εκδηλώσεων όλων των Κ.Α.Π.Η. Πραγµατοποιεί πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβληµάτων. Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόµων και οµάδων µε επισκέψεις κατ οίκον ή στην κοινότητα. 9

10 ιενεργεί κοινωνικές ή ψυχοκοινωνικές µελέτες, όπου κρίνεται απαραίτητο, του περιστατικού, της οµάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέµβασή τους. ιαµορφώνει διάγνωση αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλους ειδικούς για τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν. Εκπονεί και εκτελεί σχέδια δράσης και ενέργειες για την αντιµετώπιση συγκεκριµένης κατάστασης. Τοµέας Κοινωνικής Ασφάλισης: Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ενηµερωτικού, συµβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε ασφαλισµένα άτοµα ή στις οικογένειές τους, µέσα από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λ.π. Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν µε οργανωµένη ψυχαγωγία επιµόρφωση, εργασία µε οµάδες κ.λ.π. Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που τους ανατίθεται από τον Πρόεδρο ΚΑΠΗ και την προϊστάµενη αρχή, αναφορικά προς την ειδικότητά του. Νοσηλευτές /τριες Ο Νοσηλευτής ή η Νοσηλεύτρια λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιµο µέλος της οµάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών. Το έργο του Νοσηλευτή είναι το εξής: Μέτρηση ζωτικών σηµείων, Μέτρηση σακχάρου, Ενεσοθεραπεία, Εµβολιασµός, Ιατροφαρµακευτική φροντίδα, Παροχή πρώτων βοηθειών, Οργάνωση Ιατρείου ( µε υπεύθυνο Ιατρό ) στο χώρο του Κ.Α.Π.Η., Αγωγή υγείας κατ άτοµο και οµάδες, Βοήθεια στην επικοινωνία µεταξύ µέλους, οικογένειας, ιατρού, προσωπικού άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυµάτων, διενέργεια γραπτής και προφορικής ενηµερωτικής επικοινωνίας µε τα µέλη της υγειονοµικής οµάδας και άλλους συναφείς οργανισµούς, παρακολούθηση της σωστής λήψης φαρµάκων, συµβουλευτική σε διατροφικές συνήθειες, περιποίηση τραυµάτων, συνοδεία των ηλικιωµένων σε ΙΚΑ, δηµοτικά ιατρεία και νοσοκοµεία για παρακλινικές εξετάσεις, παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήµατα, λήψη µέτρων για πρόβλεψη ατυχηµάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας. Τέλος έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητάς του. Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν µε οργανωµένη ψυχαγωγία, επιµόρφωση, εργασία µε οµάδες κ.λ.π. Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που τους ανατίθεται από τον Πρόεδρο ΚΑΠΗ και την προϊστάµενη αρχή, αναφορικά προς την ειδικότητά του. Εργοθεραπευτές / τριες Ο εργοθεραπευτής λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιµο µέλος της οµάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και την καλή λειτουργία του Εργοθεραπευτηρίου. Ρόλος του είναι να συµβάλλει στην διατήρηση και βελτίωση της ψυχολογικής, κοινωνικής και σωµατικής κατάστασης των ηλικιωµένων, ανάλογα µε τα προβλήµατα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που παρουσιάζει το κάθε µέλος. Ειδικότερα ο ρόλος του είναι να καθοδηγεί τις αντιδράσεις των µελών σε επιλεγόµενες δραστηριότητες λειτουργικής, κοινωνικής και ψυχολογικής ιδιότητας για να προάγει ή να συντηρήσει την υγεία, να εµποδίσει ή να µειώσει µια αναπηρία, να αξιολογήσει την συµπεριφορά και να ενθαρρύνει νέες δυνατότητες και επιδεξιότητες στη ζωή του. Είναι υπεύθυνος για την αγορά και την παραλαβή υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας των οµάδων εργοθεραπείας, την εν γένει εύρυθµη λειτουργία του εργοθεραπευτηρίου. Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και υλοποίηση προγραµµάτων εργοθεραπείας, σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο. Έχει την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Εργοθεραπείας που θα εκπαιδεύονται στο Κέντρο. Οργανώνει σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα διάφορες εκδηλώσεις και προγράµµατα που άπτονται της ειδικότητάς του. 10

11 Ο Εργοθεραπευτής µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του και στο σπίτι του µέλους όταν υπάρχει ειδική γι αυτό ανάγκη (εκπαίδευση σε δραστηριότητες καθηµερινής ζωής, µετακίνηση, ντύσιµο, γδύσιµο, προσωπική υγιεινή, αυτοεξυπηρέτηση κ.α. ). Είναι υπεύθυνος και σε συνεργασία µε την υπόλοιπη οµάδα υγείας για την εργονοµική διευθέτηση των χώρων του Κέντρου και προτείνει τις κατάλληλες προσαρµογές καθώς και τη χρήση ειδικών βοηθηµάτων ώστε οι ηλικιωµένοι να τους χρησιµοποιούν ανεµπόδιστα και ανεξάρτητα. Αντίστοιχες προτάσεις µπορούν να γίνουν και στο σπίτι των ηλικιωµένων όταν υπάρχει ειδική γι αυτό ανάγκη. Ενηµερώνει την οικογένεια και το οικείο περιβάλλον του ηλικιωµένου σε θέµατα που αφορούν προβλήµατα αυτοεξυπηρέτησης και εφόσον χρειαστεί τους εκπαιδεύει ώστε να είναι ικανοί να παρέχουν τη βοήθειά τους υποστηρικτικά, µε ασφάλεια και µε κατεύθυνση την κατά το δυνατόν ανεξάρτητη και ποιοτική διαβίωση του ηλικιωµένου. Οι τοµείς της εργοθεραπείας αδρά µπορούν να χωριστούν: Ορθοπεδική ( λειτουργική ) Εργοθεραπεία µε παραπεµπτικό Ιατρού. Αποκατάσταση σε δραστηριότητες καθηµερινής ζωής ( Αυτοϋπηρέτηση ) ηµιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν µε οργανωµένη ψυχαγωγία, επιµόρφωση, εργασία µε οµάδες κ.λ.π. Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που τους ανατίθεται από τον Πρόεδρο ΚΑΠΗ και την προϊστάµενη αρχή, αναφορικά προς την ειδικότητά του. Φυσικοθεραπευτές / τριες Ο Φυσικοθεραπευτής λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η ως ισότιµο µέλος της οµάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών. Η φυσιοθεραπευτική αγωγή συνίσταται σε: α) Προληπτική β) Συµβουλευτική γ) Αποκατάσταση Η φυσικοθεραπεία εκτελείται από το φυσικοθεραπευτή ο οποίος ασκεί την αγωγή κατόπιν γραπτής εντολής του θεράποντος Ιατρού του µέλους. Ως φυσικοθεραπευτικές πράξεις νοούνται τα µέσα, οι µέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται στα τµήµατα Φυσικοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. και προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη σωστή λειτουργία του Φυσικοθεραπευτηρίου. Φυσικοθεραπευτικές πράξεις γίνονται σύµφωνα προς τις ανάγκες των µελών όπως αυτές ορίζονται από τον θεράποντα ιατρό. Παρέχει φυσικοθεραπεία κατ οίκον στα µέλη του Κ.Α.Π.Η. που δεν µπορούν να έρθουν στο φυσικοθεραπευτήριο (ηµιπληγία, τετραπληγία κ.λ.π.), µε την προϋπόθεση ότι στο Κέντρο υπάρχουν δύο Φυσικοθεραπευτές. Έχει την ευθύνη της Πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητάς του. Όλες οι ειδικότητες είναι δυνατόν να ασχοληθούν µε οργανωµένη ψυχαγωγία, επιµόρφωση, εργασία µε οµάδες κ.λ.π. Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που τους ανατίθεται από τον Πρόεδρο ΚΑΠΗ και την προϊστάµενη αρχή, αναφορικά προς την ειδικότητά του. Οικογενειακοί Βοηθοί Προσωπικό καθαριότητας και Γενικών καθηκόντων Η Οικογενειακή Βοηθός λειτουργεί µέσα στα πλαίσια του Κ.Α.Π.Η., ως ισότιµο µέλος της οµάδας που απαρτίζεται από όλα τα επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου και άλλων ειδικοτήτων, που αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευοµένων µελών. Η Οικογενειακή Βοηθός προσφέρει τις υπηρεσίες της κυρίως στο σπίτι των µελών, για τις περιπτώσεις που ζουν µόνοι τους και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες βοήθειας. Η βοήθεια συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών µέσα στο σπίτι όπως είναι ελαφρύ µαγείρεµα καθώς και καθαριότητα και ευπρεπισµός όλων των χώρων του ΚΑ.Π.Η.. Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κ.Α.Π.Η. 11

12 Είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της καντίνας ή του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. όπου αυτό απαιτείται. Στις περιπτώσεις αυτεπιστασίας ή εθελοντικής λειτουργίας του κυλικείου, είναι υπεύθυνη για την είσπραξη του χρηµατικού αντιτίµου (ορίζεται από το.σ. του Νοµικού Προσώπου), κάθε προϊόντος που παρέχει και απόδοσής του στην Ταµειακή Υπηρεσία του Ν.Π... Κατόπιν εντολής του Προέδρου ΚΑΠΗ Είναι υπεύθυνη για την αγορά των αναλώσιµων προϊόντων του κυλικείου καθώς επίσης και για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας και τυχόν ηµεροµηνίας λήξης τους. Είναι υπεύθυνη για την αγορά και την χρήση των υλικών καθαριότητας που παραλαµβάνει. Τακτοποιεί τα σκεύη του Κ.Α.Π.Η. και είδη εστιάσεως και φροντίζει για την καλή συντήρηση τους και λειτουργίας τους ευθυνόµενη /ος για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. Επίσης φροντίζει για την καθαριότητα αυτών. Επίσης εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά µε το έργο που τους ανατίθεται από τον Πρόεδρο ΚΑΠΗ και την προϊστάµενη αρχή, αναφορικά προς την ειδικότητά του. Άρθρο 15 Κάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία του ΚΑΠΗ και δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό ρυθµίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π. και τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και διαδικασίες λειτουργίας του Ν.Π.. Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε σχετική προηγούµενη. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 150/2013 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Η Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Μούστρης Παναγιώτης Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία 2. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία 3. Μπούρας Βασίλειος 4. Καβουρίδης Αντώνιος 5. Κοντουλάκος Ελευθέριος 6. Τσουχνικάς Ηλίας 7. Αποστολάκος ηµήτριος 8. Γκατζόλης Παναγιώτης 9. Βορέας Σεβαστός Ακριβές Απόσπασµα 10. Χειλάς Γεώργιος Ο ήµαρχος 11. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 12. Γιαµουγιάννη Γραµµατική 13. Μωραΐτης Κωνσταντίνος ηµήτριος Στεργίου - Καψάλης 14. Φειδοπιάστης Αντώνιος 15. Καρατζής Αναστάσιος 16. Τζουµάκας Κων/νος ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞ3-Ψ21 12

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 87/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 21/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 234/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 322/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Συµψηφισµός Υποχρεώσεων ΝΠΙ τέως ήµου Μελισσίων µε επιχορηγήσεις λόγω οφειλών του ηµοσίου»

Αριθµ.Απόφασης: 322/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Συµψηφισµός Υποχρεώσεων ΝΠΙ τέως ήµου Μελισσίων µε επιχορηγήσεις λόγω οφειλών του ηµοσίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 6/0 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: /0 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 75/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 74/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 63/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 88/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΞ3-ΕΚΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 89/2012 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 12/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 99/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩΡ7-ΨΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩΡ7-ΨΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 3 συνεδριάσεως του.σ. Αριθµός απόφασης: 10 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1

1. ΚΥΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «3. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ «1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 7/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 44/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 175/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 12/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 98/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 26/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 247/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 139/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑNONIΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑNONIΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑNONIΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σκοπός : Σκοπός των ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο ήµο Πετρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 22/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 223/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 317 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ο νέος κανονισμός λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η Κερατσινίου-Δραπετσώνας έρχεται ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α N O N I Σ Μ Ο Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ Α N O N I Σ Μ Ο Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ Α N O N I Σ Μ Ο Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την αριθμ. 338/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, έγινε κατάργηση του Νομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. του Δήμου Μεγαρέων (Κ.Α.Π.Η.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. του Δήμου Μεγαρέων (Κ.Α.Π.Η.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Μεγαρέων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ: Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2: Στόχος και Σκοπός λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΓΙΑ «Κανονισµός λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.» Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΓΙΑ «Κανονισµός λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.» Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 347 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης:27/2015 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ ΘΕΜΑ: 2 ο Δήμου Προσοτσάνης»

Αριθμός Απόφασης:27/2015 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ ΘΕΜΑ: 2 ο Δήμου Προσοτσάνης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ης /15-5-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Στην Πετρούσα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 172/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΞ3-ΔΛΨ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4Σ1ΩΞ3-ΔΛΨ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 299/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 5/05 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 38/05 Π Ε Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 10/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 75/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΒΕΡΝΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.Σ. Αριθµ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37273/20-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 220/2012 ΘΕΜΑ Αιτήµατα για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 144/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 45/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 290/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ. Αρ. Απόφασης: 290/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος 1 Aναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 289/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 13/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 145/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 149/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανατροπή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 09/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 09/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 09/2016 από (31-05- 2016) της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΞ3-ΗΡ4. Αριθµ.Απόφασης: 26/2013

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΞ3-ΗΡ4. Αριθµ.Απόφασης: 26/2013 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 7/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 26/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 98/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10424/

Αρ. Απόφασης: 98/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 10424/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 3 ης /10-2-2016 Συνεδρίασης, του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 37/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-1-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞ3-Ρ6Σ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 25/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 320/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/5/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 24/05/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.115 Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/24.05.2016, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων ΑΔΑ: ΩΚΨ7ΟΛΔ0-ΩΡΨ Αριθ. Αποφ. 28/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/2016 της συνεδρίασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 271/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

[1] A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 8/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 56/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 24/2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 24/2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 24/2015 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ.Απόφασης: 255/2015 Π Ε Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 6/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 54/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 75/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8054/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 75/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8054/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞ3-4ΟΦ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 5 ης /24-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 22/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3463/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 22/2016. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3463/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδοµίας και Βιώσιµης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 Fax 24213-56823 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα