Ημερ. Αναγόρ ΕΙΧΗΜΥΘ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερ. Αναγόρ. 13.07.1989 ΕΙΧΗΜΥΘ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ"

Transcript

1 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΙΤΛΟΣ 1 Γεντεκάκης Ιωάννης 2 Βύζικα Όλγα 3 Μπεμπέλης Συμεών 4 Μπογοσιάν Σογομών 5 Νεοφυτίδης Στέλιος 6 Ναλμπαντιάν Λώρη 7 Κωνσταντινίδης Γεώργιος 8 Ματαράς Δημήτριος 9 Γερασίμου Δήμητρα 10 Τσακίρογλου Χρήστος 11 Παπαδάκης Ευάγγελος 12 Κλεπετσάνης Παύλος 13 Παρασκευά Χριστάκης 14 Βογιατζής Γεώργιος 15 Ιωαννίδης Θεόφιλος 16 Καρακίτσου Κυριακή Ετερογενή καταλυτικά φαινόμενα σε αντιδραστήρες υδρογονοαποθείωσης θερμοκρασίας Αμιγής μικροεκτόπιση δύο ρευστών μέσα σε πορώδη πετρώματα Μη-φαρανταική ηλεκτροχημική τροποποίηση της ενεργότητας καταλυτών οξείδωσης του αιθυλενίου Καταλυτική οξείδωση του διοξειδίου του θείου σε τήγματα αλάτων.σχηματισμός κρυσταλλικών ενώσεων και απενεργοποίηση του καταλύτη Καταλυτικά και ηλεκτροκαταλυτικά φαινόμενα σε ηλεκτροχημικά στοιχεία ηλεκτρολύτη υψηλής θερμοκρασίας Φασματοσκοπική μελέτη αερίων συμπλόκων σε υψηλές θερμοκρασίες σε συστήματα χλωριούχων αλάτων των σιδήρου χρυσού και αλουμινίου Συνένωση γαγγλίων πετρελαίου κατά την αμιγή μικροεκτόπιση μέσα σε πορώδη πετρώματα Ημερ. Αναγόρ. AFFILIATION Επιβλ. Καθηγητής /Ερευνητής ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. Εναπόθεση άμορφου υδρογονομένου πυριτίου στην εκκένωση του σιλανίου.ρόλος των ενεργών ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ Δ. ενδιαμέσων Φαινόμενα αλληλεπίδρασης πλάσματος χαμηλής πίεσης και μεταλλικής επιφάνειας ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ Δ. Βελτιωμένη μέθοδος ανάλυσης της πορώδους δομής διαπερατών στερεών : εφαρμογή σε ελληνικά πετρελαιοφόρα πετρώματα ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. Μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών ενανθράκωσης του σκληρυμένου τσιμεντοπολτού και των επιπτώσεων στην ανθεκτικότητα σε διάρκεια του οπλισμένου σκυροδέματος Σχηματισμός θεικού ασβεστίου σε υδατικά διαλύματα Θεωρητική και πειραματική μελέτη μεταβατικής συμπεριφοράς συστημάτων βαθιάς διήθησης Η φασματοσκοπία Raman στη μελέτη της μικροδομής μιγμάτων μετάλλων με τήγματα αλάτων Ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μετάλλου- φορέα σε καταλύτες Rh στηριγμένους σε ενισχυμένη Ti 0 2 Φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού σε καταλύτες Rt-RuO2/TIO ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΡΔΗΣ ΜΙΧ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ. 17 Χατζηνικολάου Μαρία Η ροή STOKES σε σφαιροειδή γεωμετρία Ιωαννίδης Απόστολος 19 Μιχαλοπούλου Αγγέλα 20 Kουσαθανά Μαρίνα 21 Καρύδης Δημήτρης Δάσιος Γ. Παγιατάκης Μελέτη ηλεκτροκαταλυτικών και καταλυτικών αντιδράσεων σε κελιά καύσης και αντιδραστήρες ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ τριών φάσεων Θεωρητική μελέτη της μικροδιήθησης με εγκάρσια ροή Υδρογόνωση αρωματικών ενώσεων σε στηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων Φυσικοχημική μελέτη του καταλυτικού συστήματος της διεργασίας παρασκευής θεικού οξέος ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. Τμήμα, Πανεπιστήμιο

2 22 Κονταρίδης Δημήτρης 23 Καρασαλή Ελένη 24 Μπόκιας Γεώργιος 25 Παυλάτου Ευαγγελία 26 Αγαθόπουλος Συμεών 27 Καραβασίλης Χριστόδουλος 28 Βαγενάς Δημήτριος 29 Σιώκου Αγγελική 30 Κουτελιέρης Φραγκ. 31 Ρήγου Ζαφειρία 32 Κορνάρος Μιχαήλ 33 Τσόγκα Αννα 34 Καλογιάννης Αντώνιος 35 Αβραάμ Δημήτριος 36 Ζαφείρη Κωνσταντίνα 37 Πλιάγκος Κωνσταντίνος 38 Γιαννόπουλος Σπύρος 39 Παπαγεωργίου Δημήτριος 40 Βάκρος Ιωάννης Μελέτη της οξείδωσης του αιθυλένιου σε καταλύτες Ag και Ag-Au Μη-φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας σε αντιδράσεις οξείδωσης το CO και CO2 πάνω σε μέταλλα μεταπτώσεως Συμπλοκοποίηση πολυμερών μέσω δεσμών υδρογόνου : αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ολυακρυλικού οξέος η συμπολυμερών του ακρυλικού οξέος και μη ιοντικών πολυβάσεων Σκέδαση φωτός από αλογονίδια ψευδαργύρου στην υγρή και υαλώδη κατάσταση Χαρακτηρισμός και διεπιφανειακές ιδιότητες βιοκεραμικών οξειδίων σε επαφή με βιολογικά υγρά και τηγμένες μεταλλικές φάσεις Μη-φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας πολυκρυσταλλικού Ag,κατά την οξείδωση του CO και την εποξείδωση του C2H4 Προσομοίωση και σχεδιασμός νιτροποιητικού χαλικοδιυλιστηρίου Μελέτη του σχηματισμού των διεπιφανειών ρηνίου/πυριτίου και ερβίου/πυριτίου με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές Μελέτη των φαινομένων μεταφοράς μάζας προς σμήνος προσροφούντων στερεών σφαιροειδών σωματιδίων από κινούμενο υπό συνθήκες έρπουσας ροής Νευτώνειο ρευστό Αντίστροφη σκέδαση ελαστικών του Φωτίου κυματικών πεδίων Κινητική ανάπτυξη του απονιτροποιητικού βακτηριδίου PSEUDOMONAS DENITRIFICANS και βελτιστοποίηση διεργασιών απονιτροποίησης Βελτίωση διεπιφανειακών ιδιοτήτων κεραμομεταλλικού υλικού (YSZ/Ni) ανόδου κελλίου καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη Στερεοί ηλεκτρολύτες και εφαρμογές τους στην ετερογενή κατάλυση Σχετικές διαπερατότητες και καθεστώτα καθεστώτα ροής δύο μη αναμείξιμων ρευστών κατά τη ροή τους σε πορώδη σώματα Μελέτη της διεργασίας της βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου από τα υγρά απόβλητα με χρήση καθαρής και μικτής καλλιέργειας Φαινόμενα ενίσχυσης της ενεργότητας των καταλυτών τριοδικής μετατροπής, επαγόμενα από τους φορείς και το ΜΕΜCA Μελέτη του φαινομένου υαλώδους μεταβάσεως σε ανόργανα υαλώδη υλικά μέσω σκέδασης φωτός Οξειδωτική σύζευξη του μεθανίου προς ανωτέρους υδρογονάνθρακες Σύνθεση και μελέτη καταλυτών υδρογονοεπεξεργασίας ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΛΑΔΑΣ ΣΠ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΔΑΣΙΟΣ Γ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡ. 41 Μπουρόπουλος Νικόλαος Κρυστάλλωση της ε-καπρολακτάμης ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π. 42 Παπαευθυμίου Παναγιώτης Καύση πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) σε στηριγμένους καταλύτες μετάλλων της ομάδας VIII ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ.

3 43 Εργάτης Περικλής 44 Βαλαβανίδης Μάριος 45 Καμβύσας Γρηγόριος 46 Ζήση Ουρανία 47 Αγγελόπουλος Aθανάσιος 48 Γαβαλά Χαρίκλεια 49 Σκιαδάς Ιωάννης 50 Λιάκου Σπυριδούλα Ακτινοβολία διάδοση και σκέδαση ακουστικών κυμάτων σε υποθαλάσσιο περιβάλλον Μακροσκοπική θεωρία διφασικής ροής σε πορώδη υλικά βάσει ολοκληρώσεως των φαινομένων κλίμακας πόρων Ο σφαιρικός σκεδαστής παρουσία σημειακού κυματικού πεδίου χαμηλής συχνότητας Αποδόμηση αζωχρωμάτων από καθαρές και καθορισμένες μικτές καλλιέργειες μικροοργανισμών Μελέτη πολυφασικής ροής σε πορώδη σώματα με τη μέθοδο των κυτταρικών αυτομάτων Αναερόβια συγχώνευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων Περιοδικός αναερόβιος χωνευτήρας εναλλασσόμενης καθοδικής και ανοδικής ροής Συνδυασμένη χημική & βιολογική επεξεργασία αποβλήτων υφαντουργικής βιομηχανίας 51 Χαρμαντάς Νικόλαος Κρυστάλλωση θειούχων αλάτων του σιδήρου (ΙΙ) σε υδατικά διαλύματα 52 Tσιπουριάρη Βασιλική Καταλυτική μετατροπή του φυσικού αερίου σε αέριο σύνθεσης Μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς μεικτών 53 Θωμόπουλος Νικόλαος μικροβιακών πληθυσμών σε συτήματα βιοαντιδραστήρων Φασματοσκοπική μελέτη RAMAN, UV-VIS, της 54 δομής ενώσεων συναρμογής του βαναδίου, σε Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος τήγματα πυροθειικών και θειικών αλκαλίων 55 Χουσιάδας Κων/νος 56 Φωτιάδης Γεώργιος 57 Mακρή Μαρία 58 Σταματελάτου Αικατ. Στατική και δυναμική ανάλυση της εκβολής λεπτών και δακτυλιοειδών φιλμ ρευστού ΔΑΣΙΟΣ Γ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΔΑΣΙΟΣ Γ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ευρεση Δόμης με Φασματοσκοπία Raman σε Τήγματα Αλογονιδίων Πολυσθενών- Μετάλλων- Αλογονιδίων των Αλκαλίων ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. Διερεύνηση του Φαινομένου ΝΕΜCΑ Κατιονικούς Αγωγούς με Κινητικές Μετρήσεις και με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σηράγγωσης (STM) και Οξειδωτική Σύζευξη Μεθανίου σε ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. Αντιδραστήρα Ανακύκλωσης με Διαχωρισμό Προιόντων Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αναερόβιας Χώνευσης Διαπολυμερη Σύμπλοκα με Δεσμούς Υδρογόνου του Πολύ(Ακρυλικού Οξέος) με το 59 Καραγιάννη Αικατερίνη Πολυακρυλαμίδιο, το Πολυ(Ν- Ισοπροπυλακρυλαμίδιο) και το Πολυβινυλομεθυλαιθέρα Μελέτη των Δομικών και Δυναμικών Ιδιοτήτων 60 Τηγμάτων Αλάτων και Αμορφων Υλικών με Ζήση Γεωργία Χρήση Φασματοσκομικών Τεχνικών Διάχυση και Ρόφηση κατά την Ανίχνευση 61 Σκούρας Eυγένιος Αερίων με Ημιαγώγιμους Νανοκεραμικούς Αισθητήρες 62 Χρηστοπούλου Βασιλ. 63 Μυλωνάς Ιωάννη Ανάμιξη Ασύμβατων Μεταξύ τους Πολυμερών Χωρίς τη Χρήση Συμβατοποιητών Μελέτη Συστημάτων Υδατοδιαλυτών Πολυμερών και Επιφανειοδραστικών Ουσιών ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΝ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ.

4 64 Βούλγαρης Δημήτριος Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες νέων Συμπολυμερών Αστεροειδούς Αρχιτεκτονικής Μελέτη της ρόφησης και διάχυσης μιγμάτων 65 Γεργίδης Λεωνίδας Αλκανίων σε Ζεολίθους με χρήση μοριακών προσομοιώσεων Μελέτη της δομής με χρήση Φασματοσκοπίας Raman των Υγρών Φθοριούχων Μιγμάτων: 66 Δρακόπουλος Βασίλειος LnF3 - KF (Ln: La, Ce, Nd, Sm, Dy, Yb, Y) και ZnF2 - AF (A: K, Cs) Μελέτη Υπέρλεπτων Υμενίων Χρυσού και Νικελίου στο Κρυσταλλογραφικό επίπεδο (100) 67 Ζαφειράτος Σπυρίδων της σταθεροποιημένης με Υττρια Ζιρκονίας με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές Επίλυση προβλημάτων κυματικής διάδοσης σε 68 Βέρμπης Ιωάννης σύνθετα υλικά με τη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων 69 Κουρής Χαρ. 70 Όρκουλα Μαλβίνα 71 Παπαναγόπουλος Δημ. Γραμμική ανάλυση ευστάθειας και μη γραμμική δυναμική της διφασικής ροής σε αγωγούς σταθερής και μεταβαλλόμενης διατομής Μηχανισμοί διάλυσης ασβεστολιθικών δομικών υλικών Μορφολογία πολυμερών σε αραιά και λίαν αραιά διαλύματα. Μελέτη των κρίσιμων συγκεντρώσεων γραμμικών και αστεροειδών πολυμερών ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗΣ Κ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΚΕΝΝΟΥ ΣΤ ΔΑΣΙΟΣ Γ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΝ. 72 Βορδώνης Λεωνίδας Ρύθμιση των επιφανειακών φορτίων καταλυτικών φορέων με τη χρήση τροποποιητών 1988 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. Ανάπτυξη καταλυτών για τη μείωση του 73 Γκουντάνη Αικ. βενζολίου στη βενζίνη Σύνθεση και μελέτη νέων καταλυτών εκλεκτικής 74 Φούντζουλα Χριστίνα αναγωγής οξειδίων του αζώτου 75 Φλιάτουρα Αικ. 76 Διαμαντής Δ.Ι. Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του μονοξειδίου του αζώτου προς άζωτο Καύση αερίων υδρογονανθράκων μέσα σε πορώδη κεραμικά 77 Δοξαστάκης Μ.Μ. Static and dynamic behavior of polymer Mixtures of similar chemical constitution and different macromolecular architecture 78 Καρβέλη Αικ. 79 Καστρίσιος Δημ. 80 Χαρμανδάρης Βασ. Α. 81 Τσέβης Αθαν. Β. 82 Καρυώτου Φωτ.Β. 83 Soto Beobide Amaia Μέθοδοι σκέδασης σφαιρικών ελαστικών κυμάτων Φασματοσκοπική μελέτη Raman των δομικών αλλαγών του a-as2s3: Αποσαφήνιση του φαινομένου της φωτοεπαγόμενης Ρευστότηττας Atomistic molecular dynamics simulations of polymer melt viscoelasticity Σύνθεση και χαρακτηρισμός οξειδίου του τιτανίου Μαθηματικά προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας στη νευροφυσιολογία του εγκεφάλου Μελέτη του μοριακού προσανατολισμού συμπολυμερών πολύ(ναφθαλενικού γλυκολεστέρα)/πολύ(τερεφθαλικού γλυκολεστέρα) με τη χησιμοποίηση πολωμένων φασμάτων Raman και διχροϊσμό κατοπτρικής ανακλαστικότητας στο υπέρυθρο 2001 ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡ ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ ΔΑΣΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π ΔΑΣΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΘΟΔΩΡΟΥ Γ.

5 84 Καλαράκης Αλέξανδρος 85 Αυγουρόπουλος Γεωργ. 86 Καρούντζος Γεώργ. 87 Βαφέας Παναγιώτης Προσομοίωση διφασικής ροής με φαινόμενα διαβροχής και αλλαγή φάσεως μέσω μιας νέας μεθόδου κυτταρικών αυτομάτων ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. Ανάπτυξη καταλυτικής διεργασίας για την εκλεκτική οξείδωση του CO παρουσία ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ. περίσσειας H2 Η φασματοσκοπία Raman ως εργαλείο ποιοτικής μελέτης των ενώσεων του βολφραμίου σε τήγματα χλωριούχων αλκαλίων και ποσοτικής ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ανάλυσης του μετασχηματισμού φάσεων της πολυκρυσταλλικής ζιρκονιας Θεωρία διαφορικών αναπαραστάσεων στη ροή Stokes Ανάπτυξη νέων τεχνικών υψηλών θερμοκρασιών με χρήση Laser υπέρυθρου 88 Καλαμπούνιας Άγγελος (CO2) για τη μελέτη με φασματοσκοπία Raman δικτυακών δομών ανόργανων υλικών Μελέτη διεπιφανειών μετάλλου / 89 Δοντάς Ιωάννης ανθρακοπυριτίου με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές 90 Δάσιος Κ. Γ. 91 Κατερέλος Σ.Γ. 92 Παπαευθυμίου Βασ. 93 Φωτεινοπούλου Αικ. 94 Αγγέλης Δημήτριος 95 Κότσιφα Αρετή Γ. 96 Ξενογιαννοπούλου Ευαγγ. 97 Αλούκος Παναγιώτης Χαρακτηρισμός της θραυστομηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών κεραμικής μήτρας Μηχανική συμπεριφορά σε στατική και δυναμική καταπόνηση σύνθετων υλικών με παρουσία συγκέντρωσης τάσης Μελέτη της ηλεκτρονικής δομής διεπιφανειών οργανικών υμενίων με ανόργανα υποστρώματα, με τη χρήση επιφανειακά ευαίσθητων τεχνικών Υπολογιστική μελέτη της επίδρασης των φαινομένων σπηλαίωσης στις ρεολογικές και μηχανικές ιδιότητες συγκολλητικών υλικών Μη καταστροφικός έλεγχος σκυροδέματος και χαρακτηρισμός σύστασης μέσω μελέτης παραμέτρων κυματικής διάδοσης Αναγωγή των οξειδίων του αζώτου με προπυλένιο παρουσία περίσσειας οξυγόνου με χρήση μονομεταλλικών και διμεταλλικών καταλυτών Pt και Ρη Μελέτη της γραμμικής οπτικής απόκρισης φουλλερενίων, παραγώγων τους και λεπτών υμενίων νανοσωματιδίων χρυσού Μελέτη μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων φουλλερενίων, παραγώγων φουλλερενίων και διθειολενικών συμπλόκων ΔΑΣΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΘΟΔΩΡΟΥ Γ ΛΑΔΑΣ ΣΠ. Ιούλιος 2004 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΚΕΝΝΟΥ ΣΤ. Φεβρ ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ (ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ) ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ. Ιούνιος 2006 Ιούλιος 2006 ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 98 Οικονομοπούλου Σοφία Μελέτη της αποδέσμευσης αντιμικροβιακών ουσιών από πολυμερικές μήτρες Μάρτιος 2005 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ - ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ 99 Νταής Σπύρος Σύνθεση ρεαλιστικών προτύπων προδρόμων καταλυτικών συστημάτων Ziegler-Natta και διερεύνηση της επίδρασης του παράγοντα αλκυλίωσης. μελέτη με φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες X Οκτώβρ ΣΙΩΚΟΥ - ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ

6 100 Τσώλου Γεωργία Ατομιστική προσομοίωση μοριακής δυναμικής συστημάτων cis-1.4-πολυβουταδένιου 2005 ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ 101 Οικονομόπουλος Σόλων 102 Τζαβαλάς Σπύρος 103 Συγκέλλου Λαμπρινή 104 Χριστοδουλάκης Αντώνιος 105 Τριανταφυλλόπουλος Νικ. 106 Μήτρη Στρατηγούλα 107 Κοφινά Αικατερίνη 108 Λιόλιου Μαρία 109 Δαλέτου Μαρία 110 Χάφεζ Ιωσήφ 111 Σιδερούδη Θεοχαρία 112 Σγούντζος Ιωάννης 113 Γιακουμέλου Ιωάννα 114 Στεφανιδάκη Ευανθία 115 Λάμπου Διαμαντούλα 116 Αγγελόπουλος Χρήστος Σύνθεση, μορφολογική μελέτη και χαρακτηρισμός οπτικοηλεκτρονικών διοτήτων ημιαγώγιμων πολυμερών Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών με αργιλοπυριτικά ορυκτά και νανοσωλήνες άνθρακα Διεπιφανειακή μελέτη υπέρλεπτων μεταλλικών υμενίων νικελίου και οξειδίου του νικελίου σε επιφάνειες αλουμίνας και σταθεροποιημένης με ύττρια ζιρκονίας Μελέτη καταλυτικών συστημάτων με in situ φασματοσκοπία Raman Μελέτη των ροφημένων ειδών άνθρακα κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του μεθανίου σε κεραμοδιμεταλλικούς ηλεκτροκαταλύτες βασισμένοι στο νικέλιο Απόθεση νανοδομημένου άνθρακα σε διάφορα καταλυτικά υποστρώματα από μίγματα υδρογονανθράκων Ανάκτηση ανόργανων φωσφορικών από υδατικά διαλύματα ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΛΑΔΑΣ ΣΠ ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. - ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ - ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π. Μελέτη της συσσωμάτωσης εδαφών μέσω in situ καταβύθισης ανόργανων αλάτων ασβεστίου ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. Ανάπτυξη νέων πολυμερικών ηλεκτρολυτών και μελέτη του μηχανισμού αγωγής πρωτονίων σε κελιά καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών Ανάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών Φασματοσκοπική μελέτη οφθαλμικών παθήσεων και ανίχνευση μορίων φαρμάκων Μελέτη της κινητικής ανάπτυξης μικροοργανισμών κατά την βιοαποδόμηση τοξικών ρύπων σε πορώδη μέσα Μελέτη καταλυτικών συστημάτων απομάκρυνσης οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του θείου με In Situ φασματοσκοπία Raman Ηλεκτροχημική συμπεριφορά και διαλυτότητα των τηγμένων αλάτων του νεοδυμίου Διερεύνηση της ηλεκτροχημικής τροποποίησης της ενεργότητας καταλυτών Pt, PtRu σε ζεολιθικό φορέα και άνθρακα Και μελέτη καταλυτών κατά τις Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις οξυγόνου Ανάπτυξη εργαστηριακών μεθόδων προσδιορισμού των συντελεστών μεταφοράς σε εδάφη από δυναμικά πειράματα 5ος / 2007 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Ι ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ - ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΠΑΠΑΘΕΟΓΩΡΟΥ Γ ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. Σεπτ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ - ΠΟΜΟΝΗ

7 117 Συγγούνη Βαρβάρα Γ. 118 Πέττα Βασιλική Γ. 119 Αλεξιάδης Ορέστης 120 Ζουβέλου Νικολέττα 121 Κωτσιονόπουλος Νικ. Π. 122 Καραπέτσας Γεώργιος Κ. 123 Κουτρούλη Ελένη 124 Κωβαίος Ηλίας 125 Μαντζούρης Ξενοφών 126 Πετράκη Φωτεινή 127 Δελημάρης Δημήτρης 128 Μιχαλάκου Αμαλία 129 Γαβριελάτος Ηλίας 130 Γιαννακόπουλος Ιωάννης 131 Καπέλλος Ιωάννης 132 Παλούκης Φώτης 133 Παπαβασιλείου Ιωάννα 134 Ηλιόπουλος Κων/νος 135 Κουραβέλου Αικατερίνη Β. 136 Καλύβα Μαρία Μια νέα μέθοδος μέτρησης της Κλασματικής διαβροχής πορωδών μέσων από πειράματα εκτόπισης δύο φάσεων Συσχετισμός δυναμικών ιδιοτήτων των οφθαλμικών ιστών και παθήσεων του οφθαλμού. Μη-επεμβατική διάγνωση με την χρήση τεχνικών Σκέδασης φωτός Laser Ατομιστική προσομοίωση αυτο-οργανούμενων μονοστρωματικών συστημάτων αλκανοθειολών σε επιφάνειες μετάλλων Χύτευση ακριβείας και διεπιφανειακά φαινόμενα σε συστήματα κεραμικών σε επαφή με τήγματα μετάλλων Ηλεκτροχημική ενίσχυση και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιμων προϊόντων σε κυψελίδες στερεού ηλεκτρολύτη Μελέτη χρονομεταβαλλόμενων και ασταθών υπό συνθήκες ροών ιξωδοπλατσικών και ιξωδοελαστικών ρευστών Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείων για παραγωγή υδρογόνου Αλληλεπίδραση υποκατεστημένων τριαζινων στη διεπιφάνεια εδάφους ύδατος Νέα υλικά ανόδου κελιών καυσίμου στέρεου ηλεκτρολύτη (SOFC) - παρασκευή χαρακτηρισμός και έλεγχος ιδιοτήτων Μελέτη διεπιφανειών λεπτών υμενίων φθαλοκυανινων με ανόργανα και οργανικά υποστρώματα με τη χρήση φασματοσκοπίων φωτοηλεκτρονίων Οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε καταλύτες μεταλλικών οξειδίων Μελέτη και εφαρμογές πλάσματος επαγομένου από laser στην αέρια και συμπυκνωμένη ύλη ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΚΕΝΝΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ 2008 ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. Ανθεκτικά στην εναπόθεση άνθρακα διμεταλλικά ανοδικά ηλεκτρόδια κυψελίδων καυσίμου με στέρεο ηλεκτρολύτη 8/7/2008 ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ Σύνθεση μεμβράνων φωγιασίτη με υποστρώματα α-al2o3και μελέτη της χρήσης 13/5/2008 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. αυτών σε διαχωρισμούς αερίων μιγμάτων Φαινόμενα μεταφοράς και δυναμική συμπεριφορά της ανάπτυξης μικροβιακών βιοφίλμ κατά την βιοαποδόμηση οργανικών 11/3/2008 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. ρύπων σε πορώδη υλικά Μελέτη των ηλεκτροκαταλυτικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων της διεπιφάνειας μετάλλου μετάλλου κατά την υποτασική 13/5/2008 ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ ηλεκτροχημική εναπόθεση μεταλλικών ιόντων σε μεταλλικά ηλεκτρόδια Παραγωγή υδρογόνου μέσω αναμόρφωσης της μεθανόλης με οξειδικούς καταλύτες χαλκού Μελέτη της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης φουλλερενικών παραγώγων και νανοσωματιδίων για εφαρμογές σε διατάξεις οπτικών αισθητήρων Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό Πειραματική μελέτη των δομικών και ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων φωτοευαισθητων χαλκογονούχων ενώσεων 3/6/2008 Ιανουαριος /11/2008 2/12/2008 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. ΣΩΤΗΡΧΟΣ- ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΣΙΩΚΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 18.09.2015 1 ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθημάτων που προσφέρει το τμήμα Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Εξετάσεων. Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Εξετάσεων. Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 18.11.2015 1 ΚΤΗΡΙΟ Β ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι εξετάσεις των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ~ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ~ ΠΕΡΙΛΗΨΗ H παρούσα Διδακτορική Διατριβή περιλαμβάνει συστηματική μελέτη για την ανάπτυξη τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα (TWC) που να επιδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικό Πρόγραμμα Εξετάσεων

Κανονικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Κανονικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινoύ & Εαρινού Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 28.03.2016 1 ΚΤΗΡΙΟ Β ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ. 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών. 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ. 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών. 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών Τεχνικές Εμποτισμού Ξηρός Εμποτισμός Υγρός Εμποτισμός Απλός Εμποτισμός Εναπόθεση - Καθίζηση

Διαβάστε περισσότερα

Διευρυμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων

Διευρυμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Διευρυμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού & Εαρινού Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016 2017 Date: 04.05.2017 Rev.1 1 ΚΤΗΡΙΟ Β ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευρυμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων

Διευρυμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Για τους επί διπλώματι φοιτητές Διευρυμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού & Εαρινού Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016 2017 Date: 20.01.2017

Διαβάστε περισσότερα

Διευρυμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων

Διευρυμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Διευρυμένο Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού & Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2016 2017 Περίοδος Σεπτεμβρίου Date: 25.07.2017 Rev.2 1

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Διάρκεια σε ώρες Δευ 8 Ιουν 015 16:00-0:00 Ε10 1 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Υλικών Βελώνια Τρι 9 Ιουν 015 Εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Διάρκεια σε ώρες Δευ 8 Ιουν 015 16:00-0:00 Ε10 1 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Υλικών Βελώνια Τρι 9 Ιουν 015 Εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Εξετάσεων. Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους

Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας. Πρόγραμμα Εξετάσεων. Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2016 2017 6.12.2016 1 ΚΤΗΡΙΟ Β ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι εξετάσεις των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΕΤΟΣ iii ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Α. Μηχανική Διεργασιών και Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΕΤΟΣ iii ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Α. Μηχανική Διεργασιών και Περιβάλλοντος ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΕΤΟΣ 2017-2108 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α/Α ΘΕΜΑ i ΘΕ ii iii ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 Α. Μηχανική Διεργασιών και Περιβάλλοντος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ iv Δημήτριος Βαγενάς 1. Ηλεκτροχημική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Μαθηματικά. Μαθηματικά. Αγγλικά Ι. Εργαστήριο. Αγγλικά ΙΙ. Εισαγωγική. Χημεία. Εργαστήριο. Φυσικής. Φυσική Ι. Φυσική ΙΙ.

Οργανική Χημεία. Μαθηματικά. Μαθηματικά. Αγγλικά Ι. Εργαστήριο. Αγγλικά ΙΙ. Εισαγωγική. Χημεία. Εργαστήριο. Φυσικής. Φυσική Ι. Φυσική ΙΙ. ΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝ Οργανική Χημεία Ι Γενική & Ανόργανη Χημεία ΙΙ Αγγλικά Ι Α. Χρυσανθοπούλου Εισαγωγή στους Υπολογιστές Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία 8.2.2014 Σάββατο 9-12 Τ11 ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα

Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα Τα μέταλλα των στοιχείων μετάπτωσης καταλύουν συνήθως: την υδρογόνωση ακόρεστων υδρογονανθράκων την υδρογόνωση του CO προς πλήθος βιομηχανικών προϊόντων την υδρογονόλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 2011-2012 Π Α Τ Ρ Α, 2 0 1 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 2011-2012 Π Α Τ Ρ Α, 2 0 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 2011-2012 Π Α Τ Ρ Α, 2 0 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Σ. ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ Κ. ΦΛΩΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορυκτά Πρώτες ύλες Κεραμικά Οργανικά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας) Μέταλλα (ελατά και όλκιμα) Μεταλλικός δεσμός Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή : Εισαγωγή Ορολογία Μοναδιαίες Διεργασίες ( Unit Processes ) - Οξείδωση - Υδρογόνωση - Αφυδρογόνωση - Πυρόλυση - Ενυδάτωση κλπ Ορολογία Μοναδιαίες Διεργασίες ( Unit Processes ) - Οξείδωση - Υδρογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Υδροχημεία Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των οξειδοαναγωγικών φαινομένων, δυναμικό οξειδοαναγωγής Κατανόηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων. Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πρόγραμμα Εξετάσεων. Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πάτρας Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2016 2017 Date: 22.12.2016 Rev.4 1 ΚΤΗΡΙΟ Β ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων

Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση - Κομποστοποίηση Απαραίτητος συνδυασμός για ολοκληρωμένη ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Αναερόβια χώνευση Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 2007-2008 Π Α Τ Ρ Α, 2 0 0 7

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 2007-2008 Π Α Τ Ρ Α, 2 0 0 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 2007-2008 Π Α Τ Ρ Α, 2 0 0 7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-2008 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Σ. ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ Π. ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυψέλες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στόχοι Απομάκρυνση Ανεπιθύμητων Συστατικών Νερό Βαρείς Υδρογονάνθρακες Υδρόθειο Διοξείδιο του Άνθρακα Στοιχειακό Θείο Άλλα Συστατικά Ανάκτηση Συστατικών με Οικονομική Αξία Ήλιο Υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

Χημεία και Τεχνολογία Υλικών Χημεία και Τεχνολογία Υλικών Σύνθεση στερεών καταλυτών Χρήστος Κορδούλης Καταλύτες Σώματα που επιταχύνουν επιθυμητές χημικές αντιδράσεις χωρίς τα ίδια να καταναλώνονται Καταλυτικός Μετατροπέας 2 CO + O

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροχημικοί Αισθητήρες & Βιοαισθητήρες

Ηλεκτροχημικοί Αισθητήρες & Βιοαισθητήρες Μάμαντος Προδρομίδης Επίκουρος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ηλεκτροχημικοί Αισθητήρες & Βιοαισθητήρες Ιωάννινα 2010 Εισαγωγικό σημείωμα Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος νέας έκδοσης 19 Πρόλογος παλαιάς έκδοσης 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 25

Πρόλογος νέας έκδοσης 19 Πρόλογος παλαιάς έκδοσης 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος νέας έκδοσης 19 Πρόλογος παλαιάς έκδοσης 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 25 1. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 26 1.1 Εισαγωγή στο πρόβλημα 27 1.1.1 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη

Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Ε. Μαλαμίδου-Ξενικάκη Θεσσαλονίκη 2015 ΑΛΚΥΝΙΑ: C ν H 2ν-2 Ο τριπλός δεσμός άνθρακα άνθρακα Τριπλός δεσμός αλκυνίου ΑΛΚΥΝΙΑ Μόρια πρότυπα για «μοριακούς διακόπτες» Μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (Scanning

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Κωδικός μαθήματος: ΝΠ-01 Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό Εξάμηνο σπουδών: Πρώτο (1 ο ) Τύπος μαθήματος Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ως διάβρωση ορίζεται η διεργασία που επισυμβαίνει στην επιφάνεια μεταλλικών κατασκευών και οδηγεί σε ποικίλου βαθµού καταστροφή τους. Όταν ένα μέταλλο έρθει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Συγκεντρωτικός Πίνακας για Μ. Μακροπούλου

ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Συγκεντρωτικός Πίνακας για Μ. Μακροπούλου ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Συγκεντρωτικός Πίνακας για Μ. Μακροπούλου Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέμα Επιβλέπων Καθηγητής Επιτροπή έτος περαίωσης 1 ΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΠΤΙΚΉ ΠΑΓΊΔΕΥΣΗ: ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΙΣΜΌς ΜΙΚΡΟΔΟΜΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π Α Τ Ρ Α,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Π Α Τ Ρ Α, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 2009-2010 Π Α Τ Ρ Α, 2 0 0 9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Σ. ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ Π. ΚΑΡΕΛΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/ Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 1961/Β'/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/ Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 1961/Β'/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 59952/30-08-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φ.Ε.Κ.: ΣΧ. ΕΤΟΣ: 1961/Β'/30-06-2016 2017-2018 Ο.Α.Ε.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 04 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 Επιμετάλλωση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Διάβρωση Διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (Σύνθεση και χαρακτηρισμός έγχρωμων υάλων οξειδίων)

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (Σύνθεση και χαρακτηρισμός έγχρωμων υάλων οξειδίων) ΑΣΚΗΣΗ 5 ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (Σύνθεση και χαρακτηρισμός έγχρωμων υάλων οξειδίων) Το χρώμα σε ένα υλικό μπορεί να οφείλεται σε: Σκέδαση, Ανάκλαση και Διασπορά του φωτός Άτομα και Ιόντα Μόρια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντελου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ορεινές περιοχέσ ΑΕΝΑΟΣ

Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντελου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ορεινές περιοχέσ ΑΕΝΑΟΣ Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντελου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ορεινές περιοχέσ ΑΕΝΑΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΤΣΟΒΟ 29/5/2015 Ενεργειακή αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 13: Χημική κινητική Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά)

Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Υλικών ΙΙ (Κεραμικά & Σύνθετα Υλικά) Οπτικές Ιδιότητες Κεραμικών Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθ. Σ. Αγαθόπουλος, Καθ. Δ. Γουρνής, Καθ. Μ. Καρακασίδης

Διαβάστε περισσότερα

τραχύτητα των σωματιδίων δεν είχε μέχρι τώρα μελετηθεί σε σημαντικό βαθμό στη βιβλιογραφία. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει μετρήσεις μορφολογίας,

τραχύτητα των σωματιδίων δεν είχε μέχρι τώρα μελετηθεί σε σημαντικό βαθμό στη βιβλιογραφία. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει μετρήσεις μορφολογίας, Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής, υπό τον τίτλο Διεπιφανειακές αλληλεπιδράσεις και μοριακή δυναμική σε οργανικά-ανόργανα νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά, είναι η συστηματική μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Μακροσκοπική ταξινόμηση της ύλης ΥΛΗ Καθορισµένη (καθαρή) ουσία όχι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση της Ανόργανης Χημείας

Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση της Ανόργανης Χημείας Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση της Ανόργανης Χημείας Πρώτα μέταλλα: Au, Cu (αυτοφυή) 3000 π.χ. : Ag, Sn, Sb, Pb 1500 π.χ. Fe στην Ελλάδα 1500 π.χ. Έγχρωμα γυαλιά (σύντηξη άμμου, SiO 2, με μεταλλικά οξείδια)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ Αλεξάνδρα Παξινού 1,2, Ιωάννα Παπαβασιλείου 1, Στυλιανός Νεοφυτίδης 1 και Γιώργος Αυγουρόπουλος 1,2* 1 Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Χηµικών ιεργασιών ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Γ. Γούλα, Θ. Παπαδάµ, Ι. Γεντεκάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤEΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤEΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΎΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤEΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Δομικά σωματίδια (άτομα-μόρια-ιόντα) Δομή του ατόμου Ατομικός και μαζικός αριθμός Ισότοπα Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Διδάσκων: Διονύσης Μαντζαβίνος (mantzavinos@chemeng.upatras.gr) Βοηθός: Αλέξης Πάντζιαρος (alexis_panji@hotmail.com) Διδασκαλία: Δευτέρα 09:15-12:00 (Αίθουσα ΧΜ3) Φροντιστήριο: Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Μη-κρυσταλλικάστερεάκαιύαλοι (non-crystalline solids and glasses)

Μη-κρυσταλλικάστερεάκαιύαλοι (non-crystalline solids and glasses) Μη-κρυσταλλικάστερεάκαιύαλοι (non-crystalline solids and glasses) glass Ένα εύθραυστο και διαφανές υλικό Πολλά περισσότερα αλλά και δύσκολο να καθοριστεί ακριβώς Ύαλοι=μη κρυσταλλικά στερεά που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (1) ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (1) ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ (1) ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2 eribizani@chem.uoa.gr 2107274573 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) Αφορά ετερογενείς ισορροπίες µεταξύ δυσδιάλυτων ηλεκτρολυτών και των ιόντων τους σε κορεσµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Βελτιστοποίηση της Τεχνικής Πυρόλυσης Ψεκασμού για την Παρασκευή Συστατικών Στοιχείων Κυψελών Καυσίμου Στερεού Οξειδίου (SOFCs)

Πειραματική Βελτιστοποίηση της Τεχνικής Πυρόλυσης Ψεκασμού για την Παρασκευή Συστατικών Στοιχείων Κυψελών Καυσίμου Στερεού Οξειδίου (SOFCs) 1 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 4 6 Ιουνίου, Πάτρα 215 Πειραματική Βελτιστοποίηση της Τεχνικής Πυρόλυσης Ψεκασμού για την Παρασκευή Συστατικών Στοιχείων Κυψελών Καυσίμου Στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΧΜ/ΠΠ. Revision Nr. 5

2014-2015 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΧΜ/ΠΠ. Revision Nr. 5 2014-2015 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΧΜ/ΠΠ Revision Nr. 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Σ. ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ Αν. Καθηγητής ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Β. Στεργιόπουλος και Π. Τσιακάρας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Το Ενεργειακό Πρόβλημα Τα 10 Σημαντικότερα Παγκόσμια Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα Πανελλ. Εξετάσεων Χημείας Προσανατολισμού Β Λυκείου 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Περιέχει όσα από τα θέματα αναφέρονται στην ύλη της

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικής επίγνωσης, διάγνωσης και πρόγνωσης Π. Κουτσούκος ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ

ράσεις περιβαλλοντικής επίγνωσης, διάγνωσης και πρόγνωσης Π. Κουτσούκος ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ ΙΤΕ/ ράσεις περιβαλλοντικής επίγνωσης, διάγνωσης και πρόγνωσης Π. Κουτσούκος ΙΤΕ- Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία 1 Απριλίου 2009 R.Smalley, Nobel

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης πτυχιακς εργασίας στο Εργαστριο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΘ.Π.ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ-ΟΡΑΤΟΥ, RΑΜΑΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Τμήμα Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη

ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΕΝΕΣΗΣ 2. ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3. ΔΙΑΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 4. ΔΙΑΓΕΝΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΗΛΟΥ ΔΙΑΓΕΝΕΣΗ / ΟΡΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προχωρημένες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 Λ. Ναλµπαντιάν Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361, 57001, Θέρµη,Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στην Υδροχημεία, Κατανόηση της έννοιας Υδρο-γεωχημεία.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον

Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον Ανθεκτικότητα Υλικών και Περιβάλλον Ν. Μ. Μπάρκουλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός 1 Τι είναι: Περίγραμμα Μαθήματος Επιλογής Μάθημα Επιλογής στο 9ο Εξάμηνο του ΤΜΕΥ Με τι ασχολείται: Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝΕΡΥΘΡΑΙΛΥ- ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝΕΡΥΘΡΑΙΛΥ- ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 170 ΕΤΗ ΕΜΠ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝΕΡΥΘΡΑΙΛΥ- ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 29/08/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διόρθωσης τυπογραφικού λάθους το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΧΜ/ΠΠ. Revision Nr. 14

2013-2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΧΜ/ΠΠ. Revision Nr. 14 2013-2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΧΜ/ΠΠ Revision Nr. 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Σ. ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ Αν. Καθηγητής Κ. ΦΛΩΡΟΥ, Γραμματέας ΤΧΜ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής

Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες. για την παραγωγή ενέργειας. Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αποβλήτων από αγροτοβιομηχανίες για την παραγωγή ενέργειας Μιχαήλ Κορνάρος Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 2012-2013 Π Α Τ Ρ Α, 2 0 1 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Σ. ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ Κ. ΦΛΩΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση-Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρύπανσης

Ρύπανση-Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρύπανσης ΚΠΠ 60/Β Μέθοδοι Αξιοποίησης Βιομάζας για Παραγωγή Βιοκαυσίμων Ρύπανση-Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρύπανσης Tόμος Τόμος Β Χρήστος Κορδούλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών ISBN ISBN 978-960-538-934-5 960538934-7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00 (Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΡΑ ΩΡΑ 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 2 Βαγγέλη Μαρία ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 3 Βασιλάκη Μαριάννα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα