Ημερ. Αναγόρ ΕΙΧΗΜΥΘ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερ. Αναγόρ. 13.07.1989 ΕΙΧΗΜΥΘ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ"

Transcript

1 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΙΤΛΟΣ 1 Γεντεκάκης Ιωάννης 2 Βύζικα Όλγα 3 Μπεμπέλης Συμεών 4 Μπογοσιάν Σογομών 5 Νεοφυτίδης Στέλιος 6 Ναλμπαντιάν Λώρη 7 Κωνσταντινίδης Γεώργιος 8 Ματαράς Δημήτριος 9 Γερασίμου Δήμητρα 10 Τσακίρογλου Χρήστος 11 Παπαδάκης Ευάγγελος 12 Κλεπετσάνης Παύλος 13 Παρασκευά Χριστάκης 14 Βογιατζής Γεώργιος 15 Ιωαννίδης Θεόφιλος 16 Καρακίτσου Κυριακή Ετερογενή καταλυτικά φαινόμενα σε αντιδραστήρες υδρογονοαποθείωσης θερμοκρασίας Αμιγής μικροεκτόπιση δύο ρευστών μέσα σε πορώδη πετρώματα Μη-φαρανταική ηλεκτροχημική τροποποίηση της ενεργότητας καταλυτών οξείδωσης του αιθυλενίου Καταλυτική οξείδωση του διοξειδίου του θείου σε τήγματα αλάτων.σχηματισμός κρυσταλλικών ενώσεων και απενεργοποίηση του καταλύτη Καταλυτικά και ηλεκτροκαταλυτικά φαινόμενα σε ηλεκτροχημικά στοιχεία ηλεκτρολύτη υψηλής θερμοκρασίας Φασματοσκοπική μελέτη αερίων συμπλόκων σε υψηλές θερμοκρασίες σε συστήματα χλωριούχων αλάτων των σιδήρου χρυσού και αλουμινίου Συνένωση γαγγλίων πετρελαίου κατά την αμιγή μικροεκτόπιση μέσα σε πορώδη πετρώματα Ημερ. Αναγόρ. AFFILIATION Επιβλ. Καθηγητής /Ερευνητής ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. Εναπόθεση άμορφου υδρογονομένου πυριτίου στην εκκένωση του σιλανίου.ρόλος των ενεργών ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ Δ. ενδιαμέσων Φαινόμενα αλληλεπίδρασης πλάσματος χαμηλής πίεσης και μεταλλικής επιφάνειας ΡΑΠΑΚΟΥΛΙΑΣ Δ. Βελτιωμένη μέθοδος ανάλυσης της πορώδους δομής διαπερατών στερεών : εφαρμογή σε ελληνικά πετρελαιοφόρα πετρώματα ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. Μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιών ενανθράκωσης του σκληρυμένου τσιμεντοπολτού και των επιπτώσεων στην ανθεκτικότητα σε διάρκεια του οπλισμένου σκυροδέματος Σχηματισμός θεικού ασβεστίου σε υδατικά διαλύματα Θεωρητική και πειραματική μελέτη μεταβατικής συμπεριφοράς συστημάτων βαθιάς διήθησης Η φασματοσκοπία Raman στη μελέτη της μικροδομής μιγμάτων μετάλλων με τήγματα αλάτων Ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μετάλλου- φορέα σε καταλύτες Rh στηριγμένους σε ενισχυμένη Ti 0 2 Φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού σε καταλύτες Rt-RuO2/TIO ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΡΔΗΣ ΜΙΧ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ. 17 Χατζηνικολάου Μαρία Η ροή STOKES σε σφαιροειδή γεωμετρία Ιωαννίδης Απόστολος 19 Μιχαλοπούλου Αγγέλα 20 Kουσαθανά Μαρίνα 21 Καρύδης Δημήτρης Δάσιος Γ. Παγιατάκης Μελέτη ηλεκτροκαταλυτικών και καταλυτικών αντιδράσεων σε κελιά καύσης και αντιδραστήρες ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ τριών φάσεων Θεωρητική μελέτη της μικροδιήθησης με εγκάρσια ροή Υδρογόνωση αρωματικών ενώσεων σε στηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων Φυσικοχημική μελέτη του καταλυτικού συστήματος της διεργασίας παρασκευής θεικού οξέος ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. Τμήμα, Πανεπιστήμιο

2 22 Κονταρίδης Δημήτρης 23 Καρασαλή Ελένη 24 Μπόκιας Γεώργιος 25 Παυλάτου Ευαγγελία 26 Αγαθόπουλος Συμεών 27 Καραβασίλης Χριστόδουλος 28 Βαγενάς Δημήτριος 29 Σιώκου Αγγελική 30 Κουτελιέρης Φραγκ. 31 Ρήγου Ζαφειρία 32 Κορνάρος Μιχαήλ 33 Τσόγκα Αννα 34 Καλογιάννης Αντώνιος 35 Αβραάμ Δημήτριος 36 Ζαφείρη Κωνσταντίνα 37 Πλιάγκος Κωνσταντίνος 38 Γιαννόπουλος Σπύρος 39 Παπαγεωργίου Δημήτριος 40 Βάκρος Ιωάννης Μελέτη της οξείδωσης του αιθυλένιου σε καταλύτες Ag και Ag-Au Μη-φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας σε αντιδράσεις οξείδωσης το CO και CO2 πάνω σε μέταλλα μεταπτώσεως Συμπλοκοποίηση πολυμερών μέσω δεσμών υδρογόνου : αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ολυακρυλικού οξέος η συμπολυμερών του ακρυλικού οξέος και μη ιοντικών πολυβάσεων Σκέδαση φωτός από αλογονίδια ψευδαργύρου στην υγρή και υαλώδη κατάσταση Χαρακτηρισμός και διεπιφανειακές ιδιότητες βιοκεραμικών οξειδίων σε επαφή με βιολογικά υγρά και τηγμένες μεταλλικές φάσεις Μη-φαρανταϊκή ηλεκτροχημική τροποποίηση της καταλυτικής ενεργότητας πολυκρυσταλλικού Ag,κατά την οξείδωση του CO και την εποξείδωση του C2H4 Προσομοίωση και σχεδιασμός νιτροποιητικού χαλικοδιυλιστηρίου Μελέτη του σχηματισμού των διεπιφανειών ρηνίου/πυριτίου και ερβίου/πυριτίου με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές Μελέτη των φαινομένων μεταφοράς μάζας προς σμήνος προσροφούντων στερεών σφαιροειδών σωματιδίων από κινούμενο υπό συνθήκες έρπουσας ροής Νευτώνειο ρευστό Αντίστροφη σκέδαση ελαστικών του Φωτίου κυματικών πεδίων Κινητική ανάπτυξη του απονιτροποιητικού βακτηριδίου PSEUDOMONAS DENITRIFICANS και βελτιστοποίηση διεργασιών απονιτροποίησης Βελτίωση διεπιφανειακών ιδιοτήτων κεραμομεταλλικού υλικού (YSZ/Ni) ανόδου κελλίου καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη Στερεοί ηλεκτρολύτες και εφαρμογές τους στην ετερογενή κατάλυση Σχετικές διαπερατότητες και καθεστώτα καθεστώτα ροής δύο μη αναμείξιμων ρευστών κατά τη ροή τους σε πορώδη σώματα Μελέτη της διεργασίας της βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου από τα υγρά απόβλητα με χρήση καθαρής και μικτής καλλιέργειας Φαινόμενα ενίσχυσης της ενεργότητας των καταλυτών τριοδικής μετατροπής, επαγόμενα από τους φορείς και το ΜΕΜCA Μελέτη του φαινομένου υαλώδους μεταβάσεως σε ανόργανα υαλώδη υλικά μέσω σκέδασης φωτός Οξειδωτική σύζευξη του μεθανίου προς ανωτέρους υδρογονάνθρακες Σύνθεση και μελέτη καταλυτών υδρογονοεπεξεργασίας ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΝ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΛΑΔΑΣ ΣΠ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΔΑΣΙΟΣ Γ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡ. 41 Μπουρόπουλος Νικόλαος Κρυστάλλωση της ε-καπρολακτάμης ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π. 42 Παπαευθυμίου Παναγιώτης Καύση πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) σε στηριγμένους καταλύτες μετάλλων της ομάδας VIII ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ.

3 43 Εργάτης Περικλής 44 Βαλαβανίδης Μάριος 45 Καμβύσας Γρηγόριος 46 Ζήση Ουρανία 47 Αγγελόπουλος Aθανάσιος 48 Γαβαλά Χαρίκλεια 49 Σκιαδάς Ιωάννης 50 Λιάκου Σπυριδούλα Ακτινοβολία διάδοση και σκέδαση ακουστικών κυμάτων σε υποθαλάσσιο περιβάλλον Μακροσκοπική θεωρία διφασικής ροής σε πορώδη υλικά βάσει ολοκληρώσεως των φαινομένων κλίμακας πόρων Ο σφαιρικός σκεδαστής παρουσία σημειακού κυματικού πεδίου χαμηλής συχνότητας Αποδόμηση αζωχρωμάτων από καθαρές και καθορισμένες μικτές καλλιέργειες μικροοργανισμών Μελέτη πολυφασικής ροής σε πορώδη σώματα με τη μέθοδο των κυτταρικών αυτομάτων Αναερόβια συγχώνευση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων Περιοδικός αναερόβιος χωνευτήρας εναλλασσόμενης καθοδικής και ανοδικής ροής Συνδυασμένη χημική & βιολογική επεξεργασία αποβλήτων υφαντουργικής βιομηχανίας 51 Χαρμαντάς Νικόλαος Κρυστάλλωση θειούχων αλάτων του σιδήρου (ΙΙ) σε υδατικά διαλύματα 52 Tσιπουριάρη Βασιλική Καταλυτική μετατροπή του φυσικού αερίου σε αέριο σύνθεσης Μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς μεικτών 53 Θωμόπουλος Νικόλαος μικροβιακών πληθυσμών σε συτήματα βιοαντιδραστήρων Φασματοσκοπική μελέτη RAMAN, UV-VIS, της 54 δομής ενώσεων συναρμογής του βαναδίου, σε Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος τήγματα πυροθειικών και θειικών αλκαλίων 55 Χουσιάδας Κων/νος 56 Φωτιάδης Γεώργιος 57 Mακρή Μαρία 58 Σταματελάτου Αικατ. Στατική και δυναμική ανάλυση της εκβολής λεπτών και δακτυλιοειδών φιλμ ρευστού ΔΑΣΙΟΣ Γ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΔΑΣΙΟΣ Γ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ευρεση Δόμης με Φασματοσκοπία Raman σε Τήγματα Αλογονιδίων Πολυσθενών- Μετάλλων- Αλογονιδίων των Αλκαλίων ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. Διερεύνηση του Φαινομένου ΝΕΜCΑ Κατιονικούς Αγωγούς με Κινητικές Μετρήσεις και με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σηράγγωσης (STM) και Οξειδωτική Σύζευξη Μεθανίου σε ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. Αντιδραστήρα Ανακύκλωσης με Διαχωρισμό Προιόντων Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αναερόβιας Χώνευσης Διαπολυμερη Σύμπλοκα με Δεσμούς Υδρογόνου του Πολύ(Ακρυλικού Οξέος) με το 59 Καραγιάννη Αικατερίνη Πολυακρυλαμίδιο, το Πολυ(Ν- Ισοπροπυλακρυλαμίδιο) και το Πολυβινυλομεθυλαιθέρα Μελέτη των Δομικών και Δυναμικών Ιδιοτήτων 60 Τηγμάτων Αλάτων και Αμορφων Υλικών με Ζήση Γεωργία Χρήση Φασματοσκομικών Τεχνικών Διάχυση και Ρόφηση κατά την Ανίχνευση 61 Σκούρας Eυγένιος Αερίων με Ημιαγώγιμους Νανοκεραμικούς Αισθητήρες 62 Χρηστοπούλου Βασιλ. 63 Μυλωνάς Ιωάννη Ανάμιξη Ασύμβατων Μεταξύ τους Πολυμερών Χωρίς τη Χρήση Συμβατοποιητών Μελέτη Συστημάτων Υδατοδιαλυτών Πολυμερών και Επιφανειοδραστικών Ουσιών ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΝ ΣΤΑΪΚΟΣ Γ.

4 64 Βούλγαρης Δημήτριος Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ιδιότητες νέων Συμπολυμερών Αστεροειδούς Αρχιτεκτονικής Μελέτη της ρόφησης και διάχυσης μιγμάτων 65 Γεργίδης Λεωνίδας Αλκανίων σε Ζεολίθους με χρήση μοριακών προσομοιώσεων Μελέτη της δομής με χρήση Φασματοσκοπίας Raman των Υγρών Φθοριούχων Μιγμάτων: 66 Δρακόπουλος Βασίλειος LnF3 - KF (Ln: La, Ce, Nd, Sm, Dy, Yb, Y) και ZnF2 - AF (A: K, Cs) Μελέτη Υπέρλεπτων Υμενίων Χρυσού και Νικελίου στο Κρυσταλλογραφικό επίπεδο (100) 67 Ζαφειράτος Σπυρίδων της σταθεροποιημένης με Υττρια Ζιρκονίας με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές Επίλυση προβλημάτων κυματικής διάδοσης σε 68 Βέρμπης Ιωάννης σύνθετα υλικά με τη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων 69 Κουρής Χαρ. 70 Όρκουλα Μαλβίνα 71 Παπαναγόπουλος Δημ. Γραμμική ανάλυση ευστάθειας και μη γραμμική δυναμική της διφασικής ροής σε αγωγούς σταθερής και μεταβαλλόμενης διατομής Μηχανισμοί διάλυσης ασβεστολιθικών δομικών υλικών Μορφολογία πολυμερών σε αραιά και λίαν αραιά διαλύματα. Μελέτη των κρίσιμων συγκεντρώσεων γραμμικών και αστεροειδών πολυμερών ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗΣ Κ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΚΕΝΝΟΥ ΣΤ ΔΑΣΙΟΣ Γ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΝ. 72 Βορδώνης Λεωνίδας Ρύθμιση των επιφανειακών φορτίων καταλυτικών φορέων με τη χρήση τροποποιητών 1988 ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. Ανάπτυξη καταλυτών για τη μείωση του 73 Γκουντάνη Αικ. βενζολίου στη βενζίνη Σύνθεση και μελέτη νέων καταλυτών εκλεκτικής 74 Φούντζουλα Χριστίνα αναγωγής οξειδίων του αζώτου 75 Φλιάτουρα Αικ. 76 Διαμαντής Δ.Ι. Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή του μονοξειδίου του αζώτου προς άζωτο Καύση αερίων υδρογονανθράκων μέσα σε πορώδη κεραμικά 77 Δοξαστάκης Μ.Μ. Static and dynamic behavior of polymer Mixtures of similar chemical constitution and different macromolecular architecture 78 Καρβέλη Αικ. 79 Καστρίσιος Δημ. 80 Χαρμανδάρης Βασ. Α. 81 Τσέβης Αθαν. Β. 82 Καρυώτου Φωτ.Β. 83 Soto Beobide Amaia Μέθοδοι σκέδασης σφαιρικών ελαστικών κυμάτων Φασματοσκοπική μελέτη Raman των δομικών αλλαγών του a-as2s3: Αποσαφήνιση του φαινομένου της φωτοεπαγόμενης Ρευστότηττας Atomistic molecular dynamics simulations of polymer melt viscoelasticity Σύνθεση και χαρακτηρισμός οξειδίου του τιτανίου Μαθηματικά προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας στη νευροφυσιολογία του εγκεφάλου Μελέτη του μοριακού προσανατολισμού συμπολυμερών πολύ(ναφθαλενικού γλυκολεστέρα)/πολύ(τερεφθαλικού γλυκολεστέρα) με τη χησιμοποίηση πολωμένων φασμάτων Raman και διχροϊσμό κατοπτρικής ανακλαστικότητας στο υπέρυθρο 2001 ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡ ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΧΡ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ ΔΑΣΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π ΔΑΣΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΘΟΔΩΡΟΥ Γ.

5 84 Καλαράκης Αλέξανδρος 85 Αυγουρόπουλος Γεωργ. 86 Καρούντζος Γεώργ. 87 Βαφέας Παναγιώτης Προσομοίωση διφασικής ροής με φαινόμενα διαβροχής και αλλαγή φάσεως μέσω μιας νέας μεθόδου κυτταρικών αυτομάτων ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. Ανάπτυξη καταλυτικής διεργασίας για την εκλεκτική οξείδωση του CO παρουσία ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ. περίσσειας H2 Η φασματοσκοπία Raman ως εργαλείο ποιοτικής μελέτης των ενώσεων του βολφραμίου σε τήγματα χλωριούχων αλκαλίων και ποσοτικής ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ανάλυσης του μετασχηματισμού φάσεων της πολυκρυσταλλικής ζιρκονιας Θεωρία διαφορικών αναπαραστάσεων στη ροή Stokes Ανάπτυξη νέων τεχνικών υψηλών θερμοκρασιών με χρήση Laser υπέρυθρου 88 Καλαμπούνιας Άγγελος (CO2) για τη μελέτη με φασματοσκοπία Raman δικτυακών δομών ανόργανων υλικών Μελέτη διεπιφανειών μετάλλου / 89 Δοντάς Ιωάννης ανθρακοπυριτίου με επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές 90 Δάσιος Κ. Γ. 91 Κατερέλος Σ.Γ. 92 Παπαευθυμίου Βασ. 93 Φωτεινοπούλου Αικ. 94 Αγγέλης Δημήτριος 95 Κότσιφα Αρετή Γ. 96 Ξενογιαννοπούλου Ευαγγ. 97 Αλούκος Παναγιώτης Χαρακτηρισμός της θραυστομηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών κεραμικής μήτρας Μηχανική συμπεριφορά σε στατική και δυναμική καταπόνηση σύνθετων υλικών με παρουσία συγκέντρωσης τάσης Μελέτη της ηλεκτρονικής δομής διεπιφανειών οργανικών υμενίων με ανόργανα υποστρώματα, με τη χρήση επιφανειακά ευαίσθητων τεχνικών Υπολογιστική μελέτη της επίδρασης των φαινομένων σπηλαίωσης στις ρεολογικές και μηχανικές ιδιότητες συγκολλητικών υλικών Μη καταστροφικός έλεγχος σκυροδέματος και χαρακτηρισμός σύστασης μέσω μελέτης παραμέτρων κυματικής διάδοσης Αναγωγή των οξειδίων του αζώτου με προπυλένιο παρουσία περίσσειας οξυγόνου με χρήση μονομεταλλικών και διμεταλλικών καταλυτών Pt και Ρη Μελέτη της γραμμικής οπτικής απόκρισης φουλλερενίων, παραγώγων τους και λεπτών υμενίων νανοσωματιδίων χρυσού Μελέτη μη γραμμικών οπτικών ιδιοτήτων φουλλερενίων, παραγώγων φουλλερενίων και διθειολενικών συμπλόκων ΔΑΣΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΘΟΔΩΡΟΥ Γ ΛΑΔΑΣ ΣΠ. Ιούλιος 2004 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΚΕΝΝΟΥ ΣΤ. Φεβρ ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ (ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ) ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΞΕΝ. Ιούνιος 2006 Ιούλιος 2006 ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 98 Οικονομοπούλου Σοφία Μελέτη της αποδέσμευσης αντιμικροβιακών ουσιών από πολυμερικές μήτρες Μάρτιος 2005 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ - ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ 99 Νταής Σπύρος Σύνθεση ρεαλιστικών προτύπων προδρόμων καταλυτικών συστημάτων Ziegler-Natta και διερεύνηση της επίδρασης του παράγοντα αλκυλίωσης. μελέτη με φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες X Οκτώβρ ΣΙΩΚΟΥ - ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ

6 100 Τσώλου Γεωργία Ατομιστική προσομοίωση μοριακής δυναμικής συστημάτων cis-1.4-πολυβουταδένιου 2005 ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ 101 Οικονομόπουλος Σόλων 102 Τζαβαλάς Σπύρος 103 Συγκέλλου Λαμπρινή 104 Χριστοδουλάκης Αντώνιος 105 Τριανταφυλλόπουλος Νικ. 106 Μήτρη Στρατηγούλα 107 Κοφινά Αικατερίνη 108 Λιόλιου Μαρία 109 Δαλέτου Μαρία 110 Χάφεζ Ιωσήφ 111 Σιδερούδη Θεοχαρία 112 Σγούντζος Ιωάννης 113 Γιακουμέλου Ιωάννα 114 Στεφανιδάκη Ευανθία 115 Λάμπου Διαμαντούλα 116 Αγγελόπουλος Χρήστος Σύνθεση, μορφολογική μελέτη και χαρακτηρισμός οπτικοηλεκτρονικών διοτήτων ημιαγώγιμων πολυμερών Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών με αργιλοπυριτικά ορυκτά και νανοσωλήνες άνθρακα Διεπιφανειακή μελέτη υπέρλεπτων μεταλλικών υμενίων νικελίου και οξειδίου του νικελίου σε επιφάνειες αλουμίνας και σταθεροποιημένης με ύττρια ζιρκονίας Μελέτη καταλυτικών συστημάτων με in situ φασματοσκοπία Raman Μελέτη των ροφημένων ειδών άνθρακα κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του μεθανίου σε κεραμοδιμεταλλικούς ηλεκτροκαταλύτες βασισμένοι στο νικέλιο Απόθεση νανοδομημένου άνθρακα σε διάφορα καταλυτικά υποστρώματα από μίγματα υδρογονανθράκων Ανάκτηση ανόργανων φωσφορικών από υδατικά διαλύματα ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΛΑΔΑΣ ΣΠ ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. - ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ - ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π. Μελέτη της συσσωμάτωσης εδαφών μέσω in situ καταβύθισης ανόργανων αλάτων ασβεστίου ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. Ανάπτυξη νέων πολυμερικών ηλεκτρολυτών και μελέτη του μηχανισμού αγωγής πρωτονίων σε κελιά καυσίμου υψηλών θερμοκρασιών Ανάπτυξη σύνθετων εναποθέσεων για την βελτίωση μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών υλικών Φασματοσκοπική μελέτη οφθαλμικών παθήσεων και ανίχνευση μορίων φαρμάκων Μελέτη της κινητικής ανάπτυξης μικροοργανισμών κατά την βιοαποδόμηση τοξικών ρύπων σε πορώδη μέσα Μελέτη καταλυτικών συστημάτων απομάκρυνσης οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του θείου με In Situ φασματοσκοπία Raman Ηλεκτροχημική συμπεριφορά και διαλυτότητα των τηγμένων αλάτων του νεοδυμίου Διερεύνηση της ηλεκτροχημικής τροποποίησης της ενεργότητας καταλυτών Pt, PtRu σε ζεολιθικό φορέα και άνθρακα Και μελέτη καταλυτών κατά τις Ηλεκτροχημικές αντιδράσεις οξυγόνου Ανάπτυξη εργαστηριακών μεθόδων προσδιορισμού των συντελεστών μεταφοράς σε εδάφη από δυναμικά πειράματα 5ος / 2007 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Ι ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ - ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΠΑΠΑΘΕΟΓΩΡΟΥ Γ ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. Σεπτ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ - ΠΟΜΟΝΗ

7 117 Συγγούνη Βαρβάρα Γ. 118 Πέττα Βασιλική Γ. 119 Αλεξιάδης Ορέστης 120 Ζουβέλου Νικολέττα 121 Κωτσιονόπουλος Νικ. Π. 122 Καραπέτσας Γεώργιος Κ. 123 Κουτρούλη Ελένη 124 Κωβαίος Ηλίας 125 Μαντζούρης Ξενοφών 126 Πετράκη Φωτεινή 127 Δελημάρης Δημήτρης 128 Μιχαλάκου Αμαλία 129 Γαβριελάτος Ηλίας 130 Γιαννακόπουλος Ιωάννης 131 Καπέλλος Ιωάννης 132 Παλούκης Φώτης 133 Παπαβασιλείου Ιωάννα 134 Ηλιόπουλος Κων/νος 135 Κουραβέλου Αικατερίνη Β. 136 Καλύβα Μαρία Μια νέα μέθοδος μέτρησης της Κλασματικής διαβροχής πορωδών μέσων από πειράματα εκτόπισης δύο φάσεων Συσχετισμός δυναμικών ιδιοτήτων των οφθαλμικών ιστών και παθήσεων του οφθαλμού. Μη-επεμβατική διάγνωση με την χρήση τεχνικών Σκέδασης φωτός Laser Ατομιστική προσομοίωση αυτο-οργανούμενων μονοστρωματικών συστημάτων αλκανοθειολών σε επιφάνειες μετάλλων Χύτευση ακριβείας και διεπιφανειακά φαινόμενα σε συστήματα κεραμικών σε επαφή με τήγματα μετάλλων Ηλεκτροχημική ενίσχυση και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιμων προϊόντων σε κυψελίδες στερεού ηλεκτρολύτη Μελέτη χρονομεταβαλλόμενων και ασταθών υπό συνθήκες ροών ιξωδοπλατσικών και ιξωδοελαστικών ρευστών Βιοτεχνολογική αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείων για παραγωγή υδρογόνου Αλληλεπίδραση υποκατεστημένων τριαζινων στη διεπιφάνεια εδάφους ύδατος Νέα υλικά ανόδου κελιών καυσίμου στέρεου ηλεκτρολύτη (SOFC) - παρασκευή χαρακτηρισμός και έλεγχος ιδιοτήτων Μελέτη διεπιφανειών λεπτών υμενίων φθαλοκυανινων με ανόργανα και οργανικά υποστρώματα με τη χρήση φασματοσκοπίων φωτοηλεκτρονίων Οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων σε καταλύτες μεταλλικών οξειδίων Μελέτη και εφαρμογές πλάσματος επαγομένου από laser στην αέρια και συμπυκνωμένη ύλη ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Π ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ ΚΕΝΝΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ 2008 ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. Ανθεκτικά στην εναπόθεση άνθρακα διμεταλλικά ανοδικά ηλεκτρόδια κυψελίδων καυσίμου με στέρεο ηλεκτρολύτη 8/7/2008 ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ Σύνθεση μεμβράνων φωγιασίτη με υποστρώματα α-al2o3και μελέτη της χρήσης 13/5/2008 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. αυτών σε διαχωρισμούς αερίων μιγμάτων Φαινόμενα μεταφοράς και δυναμική συμπεριφορά της ανάπτυξης μικροβιακών βιοφίλμ κατά την βιοαποδόμηση οργανικών 11/3/2008 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΑΛΚ. ρύπων σε πορώδη υλικά Μελέτη των ηλεκτροκαταλυτικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων της διεπιφάνειας μετάλλου μετάλλου κατά την υποτασική 13/5/2008 ΜΠΕΜΠΕΛΗΣ ηλεκτροχημική εναπόθεση μεταλλικών ιόντων σε μεταλλικά ηλεκτρόδια Παραγωγή υδρογόνου μέσω αναμόρφωσης της μεθανόλης με οξειδικούς καταλύτες χαλκού Μελέτη της μη γραμμικής οπτικής απόκρισης φουλλερενικών παραγώγων και νανοσωματιδίων για εφαρμογές σε διατάξεις οπτικών αισθητήρων Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής νανοσωλήνων άνθρακα μέσω χημικής απόθεσης από ατμό Πειραματική μελέτη των δομικών και ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων φωτοευαισθητων χαλκογονούχων ενώσεων 3/6/2008 Ιανουαριος /11/2008 2/12/2008 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΟΥΡΗΣ ΣΤ. ΣΩΤΗΡΧΟΣ- ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΣΙΩΚΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης

Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης Η ζωή και το έργο του 1945-2009 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας Οδός Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Ρίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες

Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Ημερομηνία Ώρα Αίθουσα Δράση Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες Διάρκεια σε ώρες Δευ 8 Ιουν 015 16:00-0:00 Ε10 1 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Υλικών Βελώνια Τρι 9 Ιουν 015 Εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Χημείας/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση ακτίνων Χ. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος. του Beer. Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1.

Απορρόφηση ακτίνων Χ. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος. του Beer. Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1. Απορρόφηση ακτίνων Χ Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος του Beer. I = I x e μ Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1. Ο ανηγμένος συντελεστής απορρόφησης (μ/ρ) (cm 2 /gr) μ λ 3

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΜΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii Πανεπιστημιακό ημερολόγιο - iv Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - v Το Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αλληλεπιδράσεις µεταξύ Πολυσακχαριτών που Έχουν Εκχυλιστεί από Φυτά και Γαστρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΜΕΣΑ Διδακτορική Διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών.

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ GR 73100, ΧΑΝΙΑ Ιωάννης Β. Γεντεκάκης Καθηγητής, Πρόεδρος Γενικού Tμήματος Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών Τel.: (28210) - 37752 (Γραφείο) / 6977437999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOFC) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 29. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ (SOF) ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΜΩΝ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir-Pt ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Κ.Μ. Παπαζήση Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΑΘΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ε. Μήλα, Π.Γ. Κουτσούκος Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΑΘΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ε. Μήλα, Π.Γ. Κουτσούκος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΑΘΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ε. Μήλα, Π.Γ. Κουτσούκος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τ.Κ.26504, Πάτρα Ίδρυμα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα