1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ"

Transcript

1 Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη, ΔρΦ, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Γεωργίου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών 1. Εισαγωγή Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1965 και είναι η σημαντικότερη επιστημονική βιβλιοθήκη στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου. Ήδη από το τέλος δεκαετίας του 80 διέκρινε την ανάγκη αυτοματοποίησης των διαδικασιών και υπηρεσιών της καθώς και τη σημασία της ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τους χρήστες. Από τις πρώτες βιβλιοθήκες που αποκτούν αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης του υλικού, Online κατάλογο και ψηφιακές βάσεις δεδομένων σε CD-ROM, προχωράει σταθερά από τότε στο δρόμο της ψηφιακής εποχής με την ανάπτυξη και παροχή σύγχρονων διαδικτυακών υπηρεσιών πληροφόρησης. Από το 2001 και στο πλαίσιο του έργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στην ακαδημαϊκή κοινότητα» που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ/Γ ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ, η ΒΚΠ υλοποιεί διάφορες δράσεις ψηφιοποίησης και ευρετηρίασης, ανάπτυξης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εργαλείων πληροφόρησης των χρηστών, εργαλεία και μεθόδους αυτοματοποίησης και διασφάλισης της ποιότητας των λειτουργιών και των υπηρεσιών που παρέχει κ.ά. Το σημαντικότερο ίσως κομμάτι του έργου αφορά στη δημιουργία και λειτουργία των ψηφιακών συλλογών της, με έμφαση στο ιστορικό ελληνικό λογοτεχνικό και επιστημονικό περιεχόμενο. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Βασικοί στόχοι της ΒΚΠ σε ότι αφορά στη δημιουργία των ψηφιακών της συλλογών αποτελούν: - Ο εμπλουτισμός του Διαδικτύου με ψηφιακό περιεχόμενο στην Ελληνική γλώσσα - Η παραχώρηση ανοικτής πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτό για όλους τους χρήστες, με στόχο την ευρεία διάδοση και χρήση του - Η προώθηση της φιλοσοφίας και των τεχνολογιών ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα, με γενικότερο στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας

2 Η μεθοδολογία και τα εργαλεία, πάνω στα οποία βασίστηκε η υλοποίηση των παραπάνω στόχων, μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: - Επίτευξη στόχων μέσω κατάλληλων συνεργασιών, ει δυνατόν αμφίδρομης σχέσης. Όπως θα αναλυθεί στις επόμενες παραγράφους, όπου θα παρουσιαστούν οι συλλογές της ΒΚΠ, οι διάφορες συνεργασίες,, ιδιαίτερα σε θέματα περιεχομένου, αλλά και σε θέματα τεχνολογιών, αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες επιτυχίας των σχετικών δράσεων. - Υιοθέτηση, αλλά και ενεργός υποστήριξη, λογισμικού ανοικτού κώδικα και γενικότερα τεχνολογιών που υποστηρίζουν και υλοποιούν βασικές αρχές της ανοικτής πρόσβασης και της ελεύθερης επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκαν τα συστήματα DSpace, με το ελληνοποιημένο περιβάλλον εργασίας που υλοποίησε η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και το Open Journals Systems, 1 για το οποίο υλοποιήσαμε εμείς το ελληνικό περιβάλλον εργασίας. 2 - Υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών και πολιτικών επεξεργασίας και διάθεσης του περιεχομένου καθώς και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών του (π.χ. Creative Commons) πάντα στην κατεύθυνση της ανοικτής πρόσβασης. - Διάδοση των αποτελεσμάτων των σχετικών δράσεων και κυρίως διάθεση των δεδομένων των συλλογών στη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω των κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και σύνδεσης με διεθνή επιστημονικά ευρετήρια/μηχανές αναζήτησης ανοικτής πρόσβασης (OAIster, DRIVER, BASE κλπ). 3. Οι ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης της ΒΚΠ 3.1. Νημερτής 3 Αποτελεί το ιδρυματικό καταθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως καταθετήριο για τις διδακτορικές διατριβές, τις μεταπτυχιακές και διπλωματικές ή πτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στο μέλλον η Νημερτής θα εμπλουτιστεί και με τεχνικές αναφορές ερευνητών, επιστημονικά άρθρα (pre-prints ή post-prints) και παρουσιάσεις σε συνέδρια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με απώτερο σκοπό να γίνει βιβλιοθήκη παρακαταθήκης για την ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα καταθετήριο λειτουργεί με την πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Dspace, η οποία έχει υλοποιηθεί από το MIT και την ΗΡ. Το ελληνικό περιβάλλον εργασίας που χρησιμοποιείται υλοποιήθηκε από την ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών και των μεταπτυχιακών εργασιών είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια υποβολής κάθε τεκμηρίου στο σύστημα με τη μέθοδο της αυτοαρχειοθέτησης, παρέχεται στο συγγραφέα η δυνατότητα να καθορίσει τα δικαιώματα χρήσης της εργασίας του με εφαρμογή ενός τύπου αδείας από τις Creative Commons. Η δυνατότητα αυτή είναι προαιρετική και παρέχεται στους χρήστες του συστήματος Νημερτής ως ειδικό συμπλήρωμα για τον ακριβή προσδιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης των εργασιών αυτών από τους αναγνώστες τους, πέρα από την τυποποιημένη άδεια διάθεσης και χρήσης του περιεχομένου που εκδίδει το σύστημα και αφορά τα δικαιώματα που παραχωρεί ο καταθέτης στη ΒΚΠ

3 Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του συστήματος «Νημερτής» 3.2. Κοσμόπολις 4 Αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια της ΒΚΠ στο χώρο της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης ελληνικών περιοδικών και τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά το Περιλαμβάνει 20 τίτλους ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών του 19 ου και των αρχών του 20 ου αιώνα. Αποτέλεσε μια συνεργατική δράση - της ΒΚΠ, η οποία ανέλαβε την τεχνική επεξεργασία του περιεχομένου και τη λειτουργία και διαχείριση της συλλογής, - με το τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και συγκεκριμένα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της ειδίκευσης των Νεοελληνικών Σπουδών, κα Αθηνά Γεωργαντά και την κα Μαρία Ρώτα (τότε Διδάσκουσα ΠΔ 407/80 στο ίδιο Τμήμα), που με ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητριών ανέλαβαν την ευρετηρίαση και επιστημονική τεκμηρίωση του περιεχομένου - και το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), που συνεισέφερε με το ψηφιακό περιεχόμενο των επιλεγμένων τίτλων περιοδικών από την συλλογή του. Από τον Μάρτιο του 2007 η λειτουργία της συλλογής Κοσμόπολις βασίζεται στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Open Journals System - OJS. Εικόνα 2: Η αρχική σελίδα του συστήματος «Κοσμόπολις» 4

4 3.3. Πλειάς 5 Αποτελεί την συνέχεια της συλλογής Κοσμόπολις και περιλαμβάνει το περιεχόμενο 26 τίτλων ελληνικών περιοδικών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, ποικίλης θεματολογίας, από τη συλλογή του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ). Η συλλογή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και υλοποιήθηκε από την ΒΚΠ σε συνεργασία με ομάδα πτυχιούχων Φιλολογίας. Η λειτουργία της συλλογής Πλειάς βασίζεται επίσης στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Open Journals System - OJS. Εικόνα 3: Η αρχική σελίδα του συστήματος «Πλειάς» 3.4. Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Περιεχομένων Ελληνικών Περιοδικών του 19 ου και των αρχών του 20 ου αιώνα Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ευρετηρίου (βάσης δεδομένων) με το περιεχόμενο (βιβλιογραφικές εγγραφές) 15 περιοδικών εκδόσεων του 20 ου αιώνα σε θέματα κυρίως κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών επιστημών. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, στη συλλογή της οποίας ανήκουν οι επιλεγμένοι τίτλοι. Η βάση δεδομένων αναμένεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει μέχρι τις 31/12/ Πρωτοβουλίες e-publishing και ψηφιακής αρχειοθέτησης περιοδικών 4.1. Δεξαμένη: Αρχεία Σύγχρονων Ελληνικών Περιοδικών 6 Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ΒΚΠ σε συνεργασία με τις συντακτικές ομάδες των έγκριτων περιοδικών Αξιολογικά και Δευκαλίων, με σκοπό την πιλοτική λειτουργία ενός ψηφιακού αρχείου με το περιεχόμενο σύγχρονων ελληνικών επιστημονικών περιοδικών. Η Δεξαμένη σε αυτή τη φάση φιλοξενεί το περιοδικό Αξιολογικά, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί και η ευρετηρίαση και ψηφιοποίηση του περιοδικού Δευκαλίων

5 Η λειτουργία της συλλογής Δεξαμένη βασίζεται και αυτή στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Open Journals System - OJS. Ως συλλογή και υπηρεσία η Δεξαμένη φιλοδοξεί να: - παρέχει τις απαραίτητες υποδομές και τεχνολογίες για την ψηφιοποίηση, φιλοξενία και ανάδειξη του ψηφιακού περιεχομένου των περιοδικών προς όφελος τόσο των δημιουργών του περιεχομένου όσο και των χρηστών - παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες αναζήτησης, εντοπισμού και ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο των περιοδικών αυτών - συνεισφέρει στην μακροχρόνια προστασία και διατήρηση του περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή. Η Δεξαμένη ακολουθεί μια ζωντανή διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης του περιεχομένου των φιλοξενούμενων περιοδικών στα πρότυπα άλλων διεθνώς αναγνωρισμένων υπηρεσιών (π.χ. JSTOR), υιοθετώντας τη μέθοδο της χρονικής καθυστέρησης διάθεσης του περιεχομένου ενός τεύχους του περιοδικού από την ημερομηνία της δημοσίευσής του (moving wall). Βασική μας προτεραιότητα για το άμεσο μέλλον είναι ο εμπλουτισμός της Δεξαμένης με το περιεχόμενο και άλλων ελληνικών επιστημονικών περιοδικών. Ως εκ τούτου η ΒΚΠ απευθύνει ανοικτή και διαρκή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτες τίτλων, κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, εκδότες, συντάκτες και επιμελητές έκδοσης περιοδικών). Εικόνα 4: Η αρχική σελίδα του συστήματος «Δεξαμένη» Τέλος, η ΒΚΠ δραστηριοποιείται σε πιλοτικό στάδιο στο χώρο της ηλεκτρονικής δημοσίευσης με την έκδοση δύο νέων ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έκδοση των πρώτων τευχών αναμένεται στο τέλος του Το σύνολο των διαδικασιών (υποβολή, αξιολόγηση, επιμέλεια και δημοσίευση) είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και υλοποιείται μέσα από την πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Open Journals System - OJS.

6 5. Μελλοντικές ενέργειες 5.1 Αναβάθμιση & Λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες του Ευρετηρίου Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών 7 Από τις αρχές του 2008 η ΒΚΠ έχει θέσει σε πειραματική λειτουργία το Ευρετήριο των Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών με στόχους : - Την καταγραφή της εξέλιξης και της προόδου της χώρας στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών πληροφόρησης - Τη συγκέντρωση και κωδικοποίηση βασικών πληροφοριών και παραμέτρων για τη δημιουργία σε επόμενη φάση ενός «μητρώου» ελληνικών ψηφιακών πηγών - Tην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων και προβλημάτων αναφορικά με ζητήματα τεχνολογιών, προτύπων, παρεχόμενων υπηρεσιών και πολιτικών επιλογής και διαχείρισης των ψηφιακών πηγών - Tην εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης και την πρόταση μελλοντικών ενεργειών για την ενίσχυση της προσπάθειας για ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο 5.2. Συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών Το καλοκαίρι του 2008 ξεκίνησε μια συνεργατική προσπάθεια της ΒΚΠ με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών (ΔΒΠ) με στόχο την ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση επιλεγμένων τίτλων περιοδικών τοπικής και εθνικής εμβέλειας από τη συλλογή της ΔΒΠ και εντέλει τη δημιουργία της νέας ψηφιακής συλλογής «Δανιηλίς», η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της με τη φιλοξενία των πρώτων τίτλων στις αρχές του Ως χαρακτηριστικό δείγμα συνεργασίας αλλά και της χρησιμότητας των συνεργασιών μπορούμε να αναφέρουμε την συνεργασία της ΒΚΠ με την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων στην υλοποίηση της συλλογής αυτής. Μεταξύ των τίτλων που είχαμε επιλέξει από τη συλλογή της ΔΒΠ για ψηφιοποίηση βρίσκεται σε περίοπτη θέση η γνωστή σατιρική εφημερίδα «Ο Ρωμηός», η οποία όμως είχε ήδη ψηφιοποιηθεί από την Βιβλιοθήκη της Βουλής στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. Η δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης της ΒΚΠ να ψηφιοποιήσει την εφημερίδα είχε ως αποτέλεσμα την επικοινωνία των δύο βιβλιοθηκών, η οποία εντέλει κατέληξε σε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία. Η Βιβλιοθήκη της Βουλής διέθεσε το ψηφιακό περιεχόμενο της εφημερίδας στη ΒΚΠ για ευρετηρίαση και διάθεση στη συλλογή «Δανιηλίς» και η ΒΚΠ έχει την υποχρέωση να διαθέσει στη Βιβλιοθήκη της Βουλής τις βιβλιογραφικές εγγραφές για οποιαδήποτε χρήση και βεβαίως να δημοσιοποιήσει στη σχετική ιστοσελίδα τη συνεισφορά της. Η συνεργασία αυτή εξοικονόμησε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ενώ μείωσε στο ελάχιστο τον απαραίτητο χρόνο διάθεσης του περιεχομένου του υλικού στους χρήστες. Ευχόμαστε η συνεργασία αυτή να επεκταθεί στο άμεσο μέλλον προς όφελος και των δύο πλευρών και να αποτελέσει και πρότυπο για παρόμοιες συνεργασίες άλλων φορέων. 7

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα»

«Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα» «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα» Υποέργο 1: Τεκμηρίωση, επιστημονική επιμέλεια οπτικοποίηση και εικονική αναπαράσταση του Μαντείου Τροφωνίου και Μυκηναϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Τμήματος Κατεύθυνση: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη 3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας -Σπουδές... 5 Απορρόφηση Αποφοίτων Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα