Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25"

Transcript

1 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1

2 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή υπάρχει ομοιομορφία τιμής. H πώληση των διαφόρων μονάδων προϊόντος σε διαφορετικές τιμές ονομάζεται πολιτική διάκρισης τιμών. Μπορεί η διάκριση τιμών να οδηγήσει σε υψηλότερα κέρδη για το μονοπώλιο; 2

3 Διακρίσεις τιμών Πρώτου Βαθμού: Κάθε μονάδα προϊόντος πωλείται σε διαφορετική τιμή και οι τιμές αυτές μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των αγοραστών. π.χ. ένας γιατρός σε μια μικρή πόλη χρεώνει διαφορετικές τιμές στους ασθενείς του βάσει της οικονομικής τους κατάστασης. Δευτέρου Βαθμού: Η τιμή μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που θέλει ο αγοραστής. Οι τιμές δηλαδή διαφέρουν από ποσότητα σε ποσότητα, όχι όμως από άτομο σε άτομο. π.χ. εκπτώσεις για μεγάλες ποσότητες. 3

4 Διακρίσεις τιμών Τρίτου Βαθμού: Η τιμή που πληρώνεται από μια συγκεκριμένη ομάδα αγοραστών είναι η ίδια για όλες τις μονάδες που αγοράζονται. Αλλάητιμήμπορείναδιαφέρειγια διαφορετικές ομάδες αγοραστών, π.χ. εκπτώσεις σε ηλικιωμένους και φοιτητές. 4

5 Διάκριση τιμών πρώτου βαθμού Κάθε μονάδα προϊόντος πωλείται σε εκείνο το άτομο που την αξιολογεί περισσότερο και στη μέγιστη τιμή που αυτό το άτομο είναι διατεθειμένο να καταβάλει. Απαιτεί ο μονοπωλητής να βρει τον αγοραστή Χ με την μεγαλύτερη εκτίμηση για την μονάδα του προϊόντος, τον αγοραστή Υ με την επόμενη μεγαλύτερη εκτίμηση, και ούτω καθεξής. 5

6 Διάκριση τιμών πρώτου βαθμού Πωλεί την y μονάδα για p( y ). p( y ) MC(y) y p(y) y 6

7 Διάκριση τιμών πρώτου βαθμού p( y ) py ( ) Πωλεί την y μονάδα για p( y ). Πωλεί την y μονάδα για py ( ). MC(y) y y p(y) y 7

8 Διάκριση τιμών πρώτου βαθμού p( y ) py ( ) py ( ) Πωλεί την y μονάδα για p( y ). Πωλεί την y μονάδα για py ( ). Τέλος πωλεί τηy μονάδα στο οριακό κόστος, py ( ). MC(y) y y y p(y) y 8

9 Διάκριση τιμών πρώτου βαθμού p( y ) py ( ) py ( ) Τα κέρδη του μονοπωλητή από αυτές τις συναλλαγές είναι: py ( ) MCy ( ), py ( ) MCy ( ) και μηδέν. MC(y) p(y) y y y y Τα οφέλη του καταναλωτή είναι μηδέν ή καλύτερα 9

10 Διάκριση τιμών πρώτου βαθμού ο μονοπωλητής οικειοποιείται όλο το πλεόνασμα που δημιουργείται στην αγορά. PS MC(y) y p(y) Επιπλέον, το άθροισμα των κερδών του μονοπωλητή από όλες τις συναλλαγές είναι το μέγιστο δυνατό συνολικό κέρδος από τις συναλλαγές. y 10

11 Διάκριση τιμών πρώτου βαθμού Ο μονοπωλητής αποκομίζει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από τις συναλλαγές. PS MC(y) p(y) y y Η διάκριση τιμών πρώτου βαθμού είναι αποτελεσματική κατά Pareto, καθώς 11

12 Διάκριση τιμών πρώτου βαθμού το κέρδος του παραγωγού δεν μπορεί να αυξηθεί αφού είναι ήδη το μέγιστο δυνατό και το πλεόνασμα των καταναλωτών δεν μπορεί να αυξηθεί χωρίς να μειωθεί το κέρδος του παραγωγού. Έχουμε επομένως έναν δεύτερο μηχανισμό κατανομής των πόρων (πέραν της ανταγωνιστικής αγοράς) που επιτυγχάνει αποτελεσματικότητα κατά Pareto. 12

13 Διάκριση τιμών πρώτου βαθμού Παράδειγμα 13

14 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Η τιμή που πληρώνουν οι αγοραστές μιας ομάδας αγοραστών είναι η ίδια για κάθε μονάδα που αγοράζεται. Αλλά οι τιμές μπορεί να διαφέρουν μεταξύ ομάδων των αγοραστών. Είναι η συνηθέστερη μορφή διάκρισης τιμών π.χ. φοιτητική έκπτωση στους κινηματογράφους 14

15 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Ας υποθέσουμε ότι ο μονοπωλητής είναι σε θέση να ξεχωρίσει δυο ομάδες ατόμων (1 και 2) και ότι μπορεί να πουλήσει ένα προϊόν σε διαφορετικές τιμές σε κάθε ομάδα. 15

16 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Δυο ομάδες / αγορές: 1 και 2 y 1 είναι η ποσότητα που προσφέρεται στην αγορά 1. Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης της αγοράς 1 είναι p 1 (y 1 ). y 2 είναι η ποσότητα που προσφέρεται στην αγορά 2. Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης της αγοράς 2 είναι p 2 (y 2 ). C(y1+y2) το κόστος παραγωγής του προϊόντος 16

17 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Για δεδομένα επίπεδα προσφοράς y 1 και y 2 το κέρδος της επιχείρησης είναι Π( y, y ) = p ( y ) y + p ( y ) y c( y + y ) Ποιες τιμές του y1 > 0 και y2 > 0 μεγιστοποιούν το κέρδος; 17

18 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Π( y, y ) = p ( y ) y + p ( y ) y c( y + y ) Οι συνθήκες για μεγιστοποίηση των κερδών είναι Π ( ) y y p y y cy y = 1( 1) = 0 ( 1 + 2) ( y y ) 1 2 ( y1 + y2) y 1 18

19 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Π( y, y ) = p ( y ) y + p ( y ) y c( y + y ). 0 Π ( ) y y p y y cy y = 2( 2) 2 y + y 2 2 = Οι συνθήκες για μεγιστοποίηση των κερδών είναι Π ( ) y y p y y cy y = 1( 1) = 0 ( 1 + 2) ( y y ) 1 2 ( 1 + 2) ( ) 1 2 ( y1 + y2) y 1 ( y1 + y2) y 2 19

20 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού ( y1 + y2) y 1 = 1 και ( y1 + y2) y ( ) y p y y cy y 1( 1) 1 = + 1 και ( ) 2 = 1 ( 1 + 2) ( y y ) 1 2 y p y y cy y 2( 2) 2 = ( 1 + 2) ( y + y ) οπότε Οι συνθήκες για μεγιστοποίηση των κερδών είναι 20

21 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού ( ) ( ) y p y y y p y y cy y 1( 1) 1 = 2( 2) 2 = ( 1 + 2) ( y y )

22 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού ( ) ( ) y p y y y p y y cy y 1( 1) 1 = 2( 2) 2 = ( 1 + 2) ( y y ) 1 2 Στο σημείο όπου MR 1 (y 1 ) = MR 2 (y 2 ) η κατανομή y 1, y 2 μεγιστοποιεί τα κέρδη από την πώληση y 1 + y 2 μονάδων προϊόντος. π.χ. αν MR 1 (y 1 ) > MR 2 (y 2 ) τότε αν μια μονάδα προϊόντος μετακινηθεί από την αγορά 2 στην αγορά 1 το συνολικό έσοδο θα αυξηθεί. 22

23 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού ( ) ( ) y p y y y p y y cy y 1( 1) 1 = 2( 2) 2 = ( 1 + 2) ( y y ) 1 2 Το οριακό έσοδο, που είναι κοινό και στις δύο αγορές πρέπει να είναι ίσο με το οριακό κόστος παραγωγής για μεγιστοποίηση των κερδών. 23

24 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Αγορά 1 Αγορά 2 p 1 (y 1 *) p 1 (y) p 2 (y 2 *) p 2 (y) MC MC y 1 * y y 2 * MR 1 (y) MR 2 (y) MR 1 (y 1 *) = MR 2 (y 2 *) = MC y 24

25 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Αγορά 1 Αγορά 2 p 1 (y 1 *) p 1 (y 1 ) p 2 (y 2 *) p 2 (y 2 ) MC MC y 1 * y 1 y 2 * y 2 MR 1 (y 1 ) MR 2 (y 2 ) MR 1 (y 1 *) = MR 2 (y 2 *) = MC και p 1 (y 1 *) p 2 (y 2 *). 25

26 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Σε ποια αγορά θα θέσει ο μονοπωλητής την υψηλότερη τιμή; 26

27 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Σε ποια αγορά θα θέσει ο μονοπωλητής την υψηλότερη τιμή; Θυμηθείτε ότι και MR1( y1) = p1( y1) ε 1 MR2( y2) = p2( y2) 1 +. ε

28 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Σε ποια αγορά θα θέσει ο μονοπωλητής την υψηλότερη τιμή; Θυμηθείτε ότι και Αλλά, MR1( y1) = p1( y1) ε 1 MR ( y ) = p ( y ) ε 2 * * * * MR ( y ) = MR ( y ) = MC( y + y ) 1 28

29 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Άρα * 1 * 1 p1( y1) 1 + p2( y2) 1. = + ε ε

30 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Άρα Συνεπώς, * 1 * 1 p1( y1) 1 + p2( y2) 1. = + ε ε 1 * * p ( y ) > p ( y ) μόνο αν < 1 + ε 1 ε

31 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού Άρα Συνεπώς, * 1 * 1 p1( y1) 1 + p2( y2) 1. = + ε ε 1 * * p ( y ) > p ( y ) μόνο αν < 1 + ε1 > ε 2. ε ε

32 Διάκριση τιμών τρίτου βαθμού * 1 * 1 Άρα p1( y1) 1 + p2( y2) 1. = + ε ε Συνεπώς, 1 * * p ( y ) > p ( y ) μόνο αν < 1 + ε1 > ε 2. ε ε 1 2 Ο μονοπωλητής θέτει την υψηλότερη τιμή στην αγορά όπου η ζήτηση έχει τη μικρότερη ελαστικότητα. 32

33 Διάκριση τιμών δευτέρου βαθμού Στις προηγούμενες πολιτικές διάκρισης τιμών ουσιαστικά απαιτούσαμε το μονοπώλιο να διαχωρίσει τους αγοραστές σε διάφορες κατηγορίες και να επιλέξει μια τιμή που μεγιστοποιεί τα κέρδη για κάθε τέτοια κατηγορία. Στη διάκριση τιμών δευτέρου βαθμού το μονοπώλιο επιλέγει ένα σύστημα τιμών που προσφέρει κίνητρα στους αγοραστές να χωριστούν ανάλογα με την ποσότητα ή και την ποιότητα που θέλουν να αγοράσουν. Με άλλα λόγια, ο μονοπωλητής δημιουργεί πακέτα τιμής ποσότητας (ή ποιότητας) που προσφέρουν στους καταναλωτές ένα κίνητρο αυτό-επιλογής. 33

34 Τιμολόγηση δύο μερών Τιμολόγηση δύο μερών είναι ένα εφάπαξ ποσό, p 1, συν μια τιμή p 2 για κάθε μονάδα προϊόντος που αγοράζεται. Έτσι το κόστος αγοράς x μονάδων προϊόντος είναι p 1 + p 2 x 34

35 Τιμολόγηση δύο μερών Πρέπει ο μονοπωλητής να προτιμά μια τιμολόγηση δύο μερών από μια ομοιόμορφη τιμή ή από οποιοδήποτε άλλο είδος διάκρισης τιμών που έχει αναφερθεί ως τώρα; Αν είναι έτσι, πώς πρέπει ο μονοπωλητής να σχεδιάσει την τιμολόγηση δύο μερών; 35

36 Τιμολόγηση δύο μερών p 1 + p 2 x Ερ: Ποιά είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το p 1 ; 36

37 Τιμολόγηση δύο μερών p 1 + p 2 x Ερ: Ποιά είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το p 1 ; Απ: p 1 είναι το τίμημα εισόδου άρα η μέγιστη τιμή είναι το πλεόνασμα που κερδίζει ο αγοραστής από την είσοδό του στην αγορά. Θέτοντας p 1 = CS τώρα ρωτάμε ποιο θα είναι το p 2 ; 37

38 Τιμολόγηση δύο μερών p(q) Πρέπει ο μονοπωλητής να θέσει το p 2 πάνω από το MC; p2 = pq ( ) MC(q) q q 38

39 Τιμολόγηση δύο μερών p2 = pq ( ) p(q) CS Πρέπει ο μονοπωλητής να θέσει το p 2 πάνω από το MC; p 1 = CS MC(q) q q 39

40 Τιμολόγηση δύο μερών p2 = pq ( ) p(q) CS PS Πρέπει ο μονοπωλητής να θέσει το p 2 πάνω από το MC; p 1 = CS PS είναι το κέρδος από τις πωλήσεις. MC(q) q q 40

41 Τιμολόγηση δύο μερών p2 = pq ( ) p(q) CS PS Πρέπει ο μονοπωλητής να θέσει το p 2 πάνω από το MC; p 1 = CS PS είναι το κέρδος από τις πωλήσεις MC(q) Συνολικό κέρδος q q 41

42 Τιμολόγηση δύο μερών p(q) Πρέπει ο μονοπωλητής να θέσει το p 2 = MC; p2 = pq ( ) MC(q) q q 42

43 Τιμολόγηση δύο μερών p(q) Πρέπει ο μονοπωλητής να θέσει το p 2 = MC; p 1 = CS p2 = pq ( ) CS MC(q) q q 43

44 Τιμολόγηση δύο μερών p2 = pq ( ) p(q) CS PS Πρέπει ο μονοπωλητής να θέσει το p 2 = MC; p 1 = CS Το PS είναι το κέρδος από τις πωλήσεις MC(q) q q 44

45 Τιμολόγηση δύο μερών p2 = pq ( ) p(q) CS PS Πρέπει ο μονοπωλητής να θέσει το p 2 = MC; p 1 = CS Το PS είναι το κέρδος από τις πωλήσεις MC(q) Συνολικό κέρδος q q 45

46 Τιμολόγηση δύο μερών p2 = pq ( ) p(q) CS PS Πρέπει ο μονοπωλητής να θέσει το p 2 = MC; p 1 = CS Το PS είναι το κέρδος από τις πωλήσεις MC(q) q q 46

47 Τιμολόγηση δύο μερών p2 = pq ( ) p(q) CS PS Πρέπει ο μονοπωλητής να θέσει το p 2 = MC; p 1 = CS Το PS είναι το κέρδος από τις πωλήσεις MC(q) q q Επιπλέον κέρδος όταν o μονοπωλητής θέσει p 2 = MC. 47

48 Τιμολόγηση δύο μερών Ο μονοπωλητής μεγιστοποιεί το κέρδος του χρησιμοποιώντας μια τιμολόγηση δύο μερών, θέτοντας την τιμή ανά μονάδα p 2 ίσημετοοριακόκόστοςκαι θέτοντας το εφάπαξ τίμημα p 1 ίσο με το Πλεόνασμα του Καταναλωτή. 48

49 Τιμολόγηση δύο μερών Μια τιμολόγηση δύο μερών με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους δίνει μια αποτελεσματική κατά Pareto έκβαση της αγοράς, όπου ο μονοπωλητής έχει ως κέρδος το σύνολο όλων των κερδών από τις συναλλαγές. 49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Βενέτης Ιούνιος 2009 1 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός A1. Το υπόδειγµα των εγχειριδίων Στον Πλούτο των Εθνών (1776) ο Adam Smith παρουσίασε το φηµισµένο πλέον επιχείρηµά του

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων Κ3.1 Μέθοδο της παρούσας αξίας Η παρούσα αξία έχει μεγάλη πρακτική αξία σε περιπτώσεις εκτίμησης ιδιοκτησίας (ακίνητης περιουσίας, κλπ.). Υπολογίζουμε την παρούσα αξία που αντιπροσωπεύουν τα καθαρά οριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Θεµατική Ενότητα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών ΕΟ Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος 006-7 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 7-06-007,.0-7:00)

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα