Πρόλογος Εισαγωγή... 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 17 Εισαγωγή... 19"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πρόλογος Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1 Βασικές αρχές μικροοικονομικής Α.1.1 Θεωρία ζήτησης και προσφοράς Α Θεωρία ζήτησης Α Πλεόνασμα καταναλωτή Α Θεωρία προσφοράς και πλεόνασμα παραγωγού Α Ισορροπία της αγοράς A Ελαστικότητα τιμής ισορροπίας Α.1.2 Θεωρία παραγωγής A Θεωρία παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο A Θεωρία παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο Α Ελαστικότητα υποκατάστασης και αποδόσεις κλίμακας Α.1.3 Θεωρία κόστους Α Συναρτήσεις κόστους A Ανάλυση κόστους στη μακροχρόνια περίοδο A Ελαστικότητα συνολικού κόστους ως προς το προϊόν A Ανάλυση κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο Α Βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο μέσο και οριακό κόστος Α Κόστος παραγωγής πολλών προϊόντων Μαθαίνοντας στην πράξη Α Ένα αριθμητικό παράδειγμα Α.1.4 Η υπόθεση της μεγιστοποίησης του κέρδους μιας επιχείρησης Α Ο κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας Α.1.5 Τέλειος ανταγωνισμός Α Μεγιστοποίηση κέρδους της ανταγωνιστικής επιχείρησης Α Προσδιορισμός της ανταγωνιστικής τιμής στη βραχυχρόνια περίοδο A Ανταγωνιστική ισορροπία στη βραχυχρόνια περίοδο Α Προσδιορισμός της ανταγωνιστικής τιμής στη μακροχρόνια περίοδο Α Ανταγωνιστική ισορροπία και αγοραία καμπύλη προσφοράς στη μακροχρόνια περίοδο A Ανταγωνιστική αγορά σταθερού κόστους A Ανταγωνιστική αγορά αυξανόμενου κόστους A Ανταγωνιστική αγορά μειωμένου κόστους A Αριθμητικό παράδειγμα A.1.6 Μονοπώλιο A Μεγιστοποίηση κέρδους του μονοπωλητή A Πλεόνασμα μονοπωλητή, καταναλωτών και απώλεια κοινωνικής ευημερίας.. 77 A Ο κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας A Η καμπύλη προσφοράς του μονοπωλητή... 80

2 8 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού A Μεγιστοποίηση κέρδους μονοπωλητή με δύο παραγωγικές μονάδες A Φυσικό μονοπώλιο A Μονοψώνιο A Μεγιστοποίηση κέρδους του μονοψωνητή A Ελαστικότητα προσφοράς εργασίας και κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας ενός μονοψωνητή A Απώλειες κοινωνικής ευημερίας μονοψωνίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.2 Θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης και πολιτική ανταγωνισμού συμπράξεων και καταχρηστικών πρακτικών Α.2.1 Ανταγωνισμός ποσοτήτων a la Cournot Α Αριθμητικό παράδειγμα με μη συμμετρικές επιχειρήσεις Α Αριθμητικό παράδειγμα με συμμετρικές επιχειρήσεις Α Μεγιστοποίηση εσόδων Α Από κοινού μεγιστοποίηση κερδών του Chamberlin Α Το υπόδειγμα Ηγέτη-Ακόλουθου Α Συγχωνεύσεις σε Cournot-Nash αγορές Α.2.2 Διακριτική τιμολόγηση A Καταχρηστική διακριτική τιμολόγηση A Τιμολόγηση κόστους Α.2.3 Ευστάθεια της συμπαιγνίας σε στατικό περιβάλλον A.2.4 Ανταγωνισμός τιμών a la Bertrand Το παράδοξο του Bertrand A Λύσεις του παράδοξου του Bertrand A Το υπόδειγμα της ηγεσίας τιμής A Αριθμητικό παράδειγμα του υποδείγματος της ηγεσίας τιμής Α.2.5 Διαφοροποίηση προϊόντος Α Κατηγορίες διαφοροποίησης προϊόντων A Ολιγοπώλιο με διαφοροποιημένα προϊόντα A Ανταγωνισμός a la Bertrand με συμμετρικές επιχειρήσεις Α Ανταγωνισμός a la Cournot με συμμετρικές επιχειρήσεις Α Συμπαιγνιακή συμπεριφορά Α Μονοπωλιακός ανταγωνισμός A Μονοπωλιακός ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία A Το υπόδειγμα της τεθλασμένης καμπύλης ζήτησης A Χωροταξικά υποδείγματα Το υπόδειγμα του Hotelling A Αριθμητικό παράδειγμα Α.2.6 Διεκδικούμενες αγορές Α Αριθμητικό παράδειγμα A.2.7 Κάθετες σχέσεις και περιορισμοί A Κάθετοι περιορισμοί Α.2.8 Δύναμη και συγκέντρωση αγοράς Α Δείκτες συγκέντρωσης Α Τεχνολογία, μέγεθος και συγκέντρωση αγοράς A.2.9 Η έννοια της ελαστικότητας A Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος A Ελαστικότητα ζήτησης και γραμμική καμπύλη ζήτησης Α Ελαστικότητα ζήτησης και καμπύλη ζήτησης σταθερής ελαστικότητας 150

3 Περιεχόμενα 9 Α Ελαστικότητα ζήτησης και συνάρτηση χρησιμότητας Cobb-Douglas 150 A Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και συνολική δαπάνη Α Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης Α Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης Α Ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή Α.2.10 Διαφημιστική δαπάνη και δομή αγοράς Α Επιλογή διαφήμισης και μεγιστοποίηση κέρδους Α Σχέση διαφήμισης και βαθμού συγκέντρωσης A H διαφήμιση ως εμπόδιο εισόδου Α.2.11 Τεχνολογική μεταβολή και Ε&Α Α Δομή της αγοράς και τεχνολογική μεταβολή Α.2.12 Πολιτική ανταγωνισμού καταχρηστικών πρακτικών υπό το πρίσμα των άρθρων 102 της ΣΛΕΕ και 2 του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Α Γεωγραφικά και νομικά εμπόδια εισόδου Α Επιχειρήσεις με πλεονέκτημα κόστους A Στρατηγική συμπεριφορά επιχειρήσεων και εμπόδια εισόδου A Στατικό υπόδειγμα οριακής τιμολόγησης A Δυναμικά υποδείγματα οριακής τιμολόγησης ελλιπούς πληροφόρησης A Αποτροπή εισόδου και αξιόπιστη απειλή Α Ληστρική τιμολόγηση Α Τρόποι αξιολόγησης της ληστρικής τιμολόγησης Α Σταυροειδείς επιδοτήσεις Α Αύξηση αγοραστικής πίστης στην επωνυμία του προϊόντος Α Αποκλειστική αγορά Α Εκπτώσεις υπό προϋποθέσεις Α Τρόπος αξιολόγησης επαυξητικών και αναδρομικών εκπτώσεων 188 Α Εκπτωτική πολιτική και αποτελεσματικότητες Α Δέσμευση και δεσμοποίηση προϊόντων Α Οικονομική θεωρία της δέσμευσης και δεσμοποίησης προϊόντων Α Δίκαιο ανταγωνισμού της δέσμευσης και δεσμοποίησης προϊόντων σε ενωσιακό επίπεδο και στις ΗΠΑ Α Άρνηση προμήθειας και συμπίεση του περιθωρίου κέρδους Α Αποκλειστική συνεργασία Α Αντιανταγωνιστικά και ανταγωνιστικά αποτελέσματα της αποκλειστικής συνεργασίας Α Παράγοντες καταχρηστικής αποκλειστικής συνεργασίας Α Η οικονομική προσέγγιση της εφαρμογής του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ Α.2.13 Πολιτική Ανταγωνισμού και συμπαιγνία υπό το πρίσμα των άρθρων 101 της ΣΛΕΕ και 1 του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Α Τα οικονομικά της συμπαιγνίας σε δυναμικό περιβάλλον. Συμπαιγνία όταν η στρατηγική μεταβλητή είναι η τιμή Α Συμπαιγνία όταν η στρατηγική μεταβλητή δεν είναι η τιμή Α Η συμπαιγνία στο δίκαιο του ανταγωνισμού Α Η επιχείρηση που διευκολύνει τη σύμπραξη (Cartel Facilitator).. 218

4 10 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού Α Πρακτικές που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 101 της ΣΛΕΕ και 1 του νόμου 3959/ Α Παράλληλη συμπεριφορά Α Το πρόγραμμα επιείκειας ως εργαλείο καταπολέμησης περιορισμών του ανταγωνισμού Α Κάθετες συμφωνίες υπό το πρίσμα του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ Α Απαλλαγή ορισμένων κάθετων συμφωνιών από το άρθρο 101(1) της ΣΛΕΕ Α Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας του Κανονισμού 330/2010 (Hardcore Restrictions) Α Προσδιορισμός σχετικών αγορών για τον υπολογισμό του ανώτατου μεριδίου αγοράς της απαλλαγής του άρθρου 2(1) του Κανονισμού 330/ Α Βασικότεροι κάθετοι περιορισμοί Α Πλεονεκτήματα κάθετων περιορισμών Α Επηρεασμός του διακοινοτικού εμπορίου βάσει των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ Α Κανόνας de minimis Α Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια του επηρεασμού του εμπορίου των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ Α Πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου υπ αριθμ. 3959/2011 και 101 και 102 της ΣΛΕΕ Α Πρόστιμα Α Ερευνητικές εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού και επιβολή κυρώσεων Α Ποινικές κυρώσεις Α Η αρχή ne bis in idem Α Σωρευτική εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και 1 και 2 του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Α.2.14 Οικονομική δύναμη επιχειρήσεων και αποτελεσματικότητες Α Το υπόδειγμα Δομή-Συμπεριφορά-Αποδοτικότητα (Structure-Conduct- Performance Paradigm) Α Το υπόδειγμα του Williamson (1968) Α Άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις Α.2.15 Νέα εμπειρική βιομηχανική οργάνωση A Θεωρητικό υπόβαθρο της παραμέτρου συμπαιγνίας A Εμπειρική εκτίμηση της παραμέτρου Conjectural Variation Α Το εμπειρικό υπόδειγμα των Genesove & Mullin (1998) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3 Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων Α.3.1 Στατικά παίγνια ταυτόχρονων κινήσεων κοινής γνώσης A Ισορροπία κατά Nash και αυστηρά κυρίαρχες και κυριαρχούμενες στρατηγικές Α Παίγνια χωρίς ισορροπία κατά Nash Α Παίγνια με πολλές ισορροπίες κατά Nash Α Αμιγής και μεικτή στρατηγική Α Εφαρμογές παιγνίων Α Το δίλημμα των κρατουμένων

5 Περιεχόμενα 11 Α Δίλημμα των κρατουμένων και αποτροπή εισόδου Α Δίλημμα των κρατουμένων και ευστάθεια συμπαιγνιακής συμπεριφοράς Α.3.2 Δυναμικά παίγνια Α Παίγνια διαδοχικών κινήσεων υπό πλήρη και τέλεια ή μη τέλεια πληροφόρηση Α Τέλεια ισορροπία κατά Nash ανά υποπαίγνιο Α Από την κανονική μορφή στην εκτεταμένη μορφή του παιγνίου Α Επαναλαμβανόμενα παίγνια δύο περιόδων υπό πλήρη πληροφόρηση Α Απείρως επαναλαμβανόμενα παίγνια Α.3.3 Μπεϋζιανά παίγνια Α Στατικά παίγνια κοινής γνώσης με ασύμμετρη πληροφόρηση Α Μπεϋζιανή ισορροπία κατά Nash ανταγωνισμού a la Cournot με μη συμμετρικές επιχειρήσεις Α Δυναμικά παίγνια κοινής γνώσης με ασύμμετρη πληροφόρηση ΜΕΡΟΣ Β ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.1 Κίνητρα συγκεντρώσεων Β.1.1 Το κίνητρο για άμεση μεγέθυνση της επιχείρησης (Growth Motive) Β.1.2 Το κίνητρο για αύξηση μονοπωλιακής δύναμης μέσω της οριζόντιας ενοποίησης (Horizontal Integration Motive) B.1.3 Το κίνητρο για αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω εκμετάλλευσης συνεργειών (Synergy Motive) B.1.4 Το κίνητρο της κάθετης ενοποίησης (Vertical Integration Motive) B.1.5 Το κίνητρο της επέκτασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Diversification Motive) 299 B.1.6 Υπόθεση Hubris ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.2 Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία συγκεντρώσεων με ομοιογενή προϊόντα Β.2.1 Ανταγωνισμός a la Cournot Β Τα υποδείγματα των Salant et al. (1983), Perry & Porter (1985), Pesendorfer (2003) και Feo (2008) Β Τo υπόδειγμα των Salant et al. (1983) The 80 Percent Rule Β Το υπόδειγμα των Perry & Porter (1985) The Role of Fixed Capital in the Short-Run Β Τα υποδείγματα των Pesendorfer (2003) και Feo (2008) Profitable Mergers with or without Synergies Β Τα υποδείγματα των Farrell & Shapiro (1990), Levin (1990), Cheung (1992) και Faulί-Oller (1997) Β Το υπόδειγμα των Farrell & Shapiro (1990) Profitable & Social Welfare Mergers Β Το υπόδειγμα του Levin (1990) The 50 Percent Rule Β Το υπόδειγμα του Levin (1990) Αριθμητικό παράδειγμα Β Τα υποδείγματα των Cheung (1992) και Faulί-Oller (1997) The Role of Demand Function and the Percent Rule Β Το υπόδειγμα των Amir et al. (2009) Bayesian Cournot Games

6 12 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού Β.2.2 Δυναμικά υποδείγματα Β Ανταγωνισμός Ηγέτη-Ακόλουθου Τα υποδείγματα των Huck et al. (2001), Escrihuela-Villar & Faulί-Oller (2008) και Brito (2011) Β Το υπόδειγμα των Nilssen & Sorgard (1998) Preemptive Mergers B Το υπόδειγμα των Fudenberg & Tirole (1984) The Choice of Strategies B Το υπόδειγμα των Maestre & Lopez-Cunat (2001) Cournot Games with Delegation B Το υπόδειγμα των Kamien & Zang (1990) και Davidson & Mukherjee (2007). 334 B Kamien & Zang (1990) Endogenous Mergers & Subgame Perfect Cournot-Nash Equilibrium B Kamien & Zang (1990) Αριθμητικό παράδειγμα B Davidson & Mukherjee (2007) Profitable Mergers with Zero Sunk Cost & Social Welfare Mergers with Free Entry Equilibrium B Το υπόδειγμα του Possajennikov (2001) Selected Mergers with Different Costs & Bargaining Nash Equilibrium B Τα υποδείγματα των Saloner (1987) και Hvild & Prendergast (1993) B Το υπόδειγμα του Saloner (1987) Perfect Subgame Bayesian Nash Equilibrium B Το υπόδειγμα των Hvild & Prendergast (1993) Merger Proposals and Profitable Acquired Firms ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.3 Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία συγκεντρώσεων με διαφοροποιημένα προϊόντα Β.3.1 Υποδείγματα με συμμετρικές προτιμήσεις Β Το υπόδειγμα των Deneckere & Davidson (1985) Profitable Mergers B Τα υποδείγματα των Reisinger & Csorba (2007) και Qiu & Zhou (2006) B Το υπόδειγμα των Reisinger & Csorba (2007) The 50 Percent Rule B Το υπόδειγμα των Qiu & Zhou (2006) Dynamics and Asymmetric Information between Local and Foreign Firms Β.3.2 Υποδείγματα με μη συμμετρικές προτιμήσεις Β Τα υποδείγματα των Braid (1986, 1999, 2001) και Beggs (1994) Β Τα υποδείγματα του Braid (1986, 1999, 2001) Profitable Mergers with or without Cost Efficiencies Β Τo υπόδειγμα του Beggs (1994) Preemptive Mergers and the Malls 358 Β Τα υποδείγματα των Norman & Pepall (2000) και Brito (2003) Β Τo υπόδειγμα των Norman & Pepall (2000) Profitable Mergers with Stackelberg Behavior Β Τo υπόδειγμα του Brito (2003) Profitable Mergers with Near and Distant Outsiders ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.4 Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία κάθετων συγκεντρώσεων Β.4.1 Τα υποδείγματα του Salinger (1988, 1989, 1991) Profitability, Number of Vertically Integrated Firms & Input Prices in Cournot Markets Β.4.2 Το υπόδειγμα του Colangelo (1995) Vertical & Horizontal Mergers in Bertrand Markets Preemptive Mergers

7 Περιεχόμενα 13 Β.4.3 Τα υποδείγματα των Lommerud et al. (2005), Borla (2004), Faulί-Oller et al. (2007), Faulί-Oller & Bru (2008) και Milliou & Pavlou (2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.5 Ολιγοπωλιακή θεωρία και πολιτική ανταγωνισμού συγκεντρώσεων Β.5.1 Επίδραση των συγκεντρώσεων στη συνολική κοινωνική ευημερία: Ομοιογενή προϊόντα 385 Β Το υπόδειγμα των McAfee & Williams (1992) The Role of Competitors Herfindahl-Hirschman Index Β Το υπόδειγμα των Baros & Cabral (1994) The Farrell & Shapiro Condition in Open Economies Β Το υπόδειγμα του Feo (2008) Τhe Farrell & Shapiro Condition Reexamined Β Το υπόδειγμα του Faulί-Oller (1996) The Role of Demand Characteristics in Social Welfare Β Το υπόδειγμα των Compte et al. (2002) Capacities instead of Market Shares & Dynamics Β Το υπόδειγμα των Neven & Roller (2005) Type I & Type II Errors of Competition Policy Β Το υπόδειγμα των Banal-Estañol et al. (2008) Type I & Type II Errors of Competition Policy B.5.2 Επίδραση της συγκέντρωσης στο πλεόνασμα του καταναλωτή: Ομοιογενή προϊόντα. 402 B Τo υπόδειγμα των Froeb & Werden (1998) Marginal Cost Reduction for Pro-Competitive Mergers B Τo υπόδειγμα των Werden & Froeb (1998) Pro-Completive Mergers and Free Entry Equilibrium B Τo υπόδειγμα του Spector (2003) Pro-Competitive Mergers without Specific Cost Assumptions B Τo υπόδειγμα του Feo (2008) The Role of Mark Up & Cost Efficiencies for Pro-Competitive Mergers B Τo υπόδειγμα των Motta & Vasconcelos (2005) Sequential Merger Game and Pro-Competitive Monopoly B Τo υπόδειγμα του Vasconcelos (2010) The Role of Remedies B Τo υπόδειγμα των Jovanovic & Wey (2012) Catch-Up & Dominant Mergers Β.5.3 Επίδραση των συγκεντρώσεων στο πλεόνασμα του καταναλωτή: Διαφοροποιημένα προϊόντα Β Το υπόδειγμα του Werden (1996) The Role of Lerner Index & Diversion Ratio for Pro-Competitive Mergers Β Το υπόδειγμα του Braid (2001) Demand Elasticity and Pro-Competitive Mergers Β Το υπόδειγμα του Cabral (2003) Free Entry Equilibrium and Pro- Competitive Mergers Β Το υπόδειγμα των Erkal & Piccinin (2006) Demand Functions and Consumer Enhancing Mergers Β Το υπόδειγμα των Dargaud & Reggiani (2012) Merger with Multi-Product Firms Β Το υπόδειγμα των Milliou & Petrakis (2007) Τhe Role of Vertical Contracts.. 420

8 14 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού B.5.4 Επίδραση των συγκεντρώσεων στη συνολική κοινωνική ευημερία: Διαφοροποιημένα προϊόντα Β Τo υπόδειγμα των Choné & Linnemer (2008) ΤYPE I & TYPE II Εrrors for Competition Policy Β Τo υπόδειγμα των Escrihuela-Villar & Faulί-Oller (2011) Degree of Product Differentiation and Social Welfare Enhancing Mergers ΜΕΡΟΣ Γ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.1 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις Γ.1.1 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ελλάδα Γ Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ελλάδα πριν από τον νόμο 3959/ Γ Ισχύoν δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ελλάδα Γ Νόμος υπ αριθμ. 3959/ Γ Έννοια της συγκέντρωσης, αντικείμενο και δικαιώματα αποκλειστικού και κοινού ελέγχου, προσήκουσα και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκέντρωσης Γ Έλεγχος συγκεντρώσεων Γ Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων Γ Απαγόρευση μιας συγκέντρωσης, εξαιρέσεις και άδεια αίτησης παρέκκλισης Γ Τρόπος υπολογισμού του κύκλου εργασιών στις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις Γ Επιβολή προστίμων βάσει του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Γ Νόμος υπ αριθμ. 3592/ Γ Κριτήρια γνωστοποίησης βάσει του νόμου υπ αριθμ. 3592/ Γ Έννοια της δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του νόμου υπ αριθμ. 3592/ Γ Έννοια της απαγόρευσης μιας συγκέντρωσης Γ.1.2 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γ Συγκεντρώσεις κοινοτικής διάστασης Γ Μόνιμη μεταβολή ελέγχου και διαδοχικές πράξεις Γ Συμμετέχουσες επιχειρήσεις συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Έλεγχος συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Προληπτική διαδικασία αξιολόγησης συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης. 452 Γ Απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου συγκεντρώσεων και εκκίνηση πλήρους διερεύνησης μιας συγκέντρωσης Γ Πλήρης διερεύνηση ελέγχου συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Προθεσμίες πλήρης διερεύνησης συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Επιβολή προστίμων βάσει του Κανονισμού 139/ Γ Περιορισμοί που συνδέονται άμεσα με τη συγκέντρωση κοινοτικής διάστασης Γ Ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού Γ.1.3 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στις ΗΠΑ

9 Περιεχόμενα 15 Γ Διαδικασία γνωστοποίησης και αξιολόγησης συγκεντρώσεων στις ΗΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.2 Οικονομική προσέγγιση ελέγχου συγκεντρώσεων Γ.2.1 Έλεγχος οριζόντιων συγκεντρώσεων σε ενωσιακό επίπεδο και στην Ελλάδα Γ.2.2 Έλεγχος οριζόντιων συγκεντρώσεων στις ΗΠΑ Γ.2.3 Οριζόντιες συγκεντρώσεις και κοινωνική ευημερία στο δίκαιο του ανταγωνισμού Γ Μονομερείς επιδράσεις μιας οριζόντιας συγκέντρωσης στην τιμή ομοιογενούς προϊόντος Γ Μονομερείς επιδράσεις μιας οριζόντιας συγκέντρωσης στην τιμή διαφοροποιημένου προϊόντος Γ Ο λόγος εκτροπής πωλήσεων (Diversion Ratio) Γ Η μεθοδολογία αυξητικής πίεσης των τιμών (Upward Pricing Pressure UPP) Γ Ο δείκτης της ακαθάριστης αυξητικής πίεσης των τιμών (Gross Upward Pricing Pressure Index GUPPI) Γ Ο δείκτης της ακαθάριστης αυξητικής δύναμης της επιχείρησης στην αγορά (Gross Upward Market Power Pressure Index GUMPPI) Γ Μονομερείς επιδράσεις και μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστών Γ Μονομερείς επιδράσεις και παρουσία διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στο ΔΣ ανταγωνιστών Γ Επιδράσεις μιας οριζόντιας συγκέντρωσης στον συντονισμό των ενεργειών των επιχειρήσεων Γ Συντονισμός των ενεργειών των επιχειρήσεων και μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των ανταγωνιστών Γ Συντονισμός των ενεργειών των επιχειρήσεων και παρουσία διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στο ΔΣ ανταγωνιστών Γ Αποτελεσματικότητες που απορρέουν από την παρουσία διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στο ΔΣ ανταγωνιστών Γ.2.4 Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις και δίκαιο ανταγωνισμού Γ Συνέπειες των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων στον ανταγωνισμό Γ Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις με οικονομική ισχύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων Γ Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων (Διαγώνιες συγκεντρώσεις) Γ Κάθετες συγκεντρώσεις και μη συντονισμένα αποτελέσματα Γ Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση στις εισροές (Input Foreclosure) Γ Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πελατειακή βάση (Costumer Foreclosure) Γ Κάθετες συγκεντρώσεις και συντονισμένα αποτελέσματα ΜΕΡΟΣ Δ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.1 Έννοιες και ορισμοί

10 16 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.2 Περιορισμοί του ανταγωνισμού κατά την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς προϊόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.3 Οριοθέτηση σχετικής αγοράς προϊόντος Δ.3.1 Ανάλυση ποιοτικών στοιχείων Δ.3.2 Ανάλυση ποσοτικών στοιχείων Δ Το SSNIP τεστ στις ΗΠΑ (The «Would Approach») Δ U.S. Merger test Δ Η ανάλυση Critical Loss (The «Could Approach ή EU Approach») Δ Harris & Simons (1989) Δ Katz & Shapiro (2003) Δ O Brien & Wickelgren (2003) Δ Daljort et al. (2008) Δ Daljort & Sorgard (2011) Δ Άλλοι τρόποι οριοθέτησης μιας σχετικής αγοράς προϊόντος Δ Βαθμός συσχέτισης των τιμών των προϊόντων Δ Μειονεκτήματα του βαθμού συσχέτισης των τιμών των προϊόντων Δ Έλεγχος συνολοκλήρωσης Δ Φυσικά πειράματα Δ Οικονομετρικές εκτιμήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.4 Οριοθέτηση γεωγραφικής αγοράς προϊόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Δίκαιο συμπράξεων και καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης Π.1.1 Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς Π.1.2 Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 (νυν άρθρο 102 της ΣΛΕΕ) της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Δίκαιο ανταγωνισμού συγκεντρώσεων Π.2.1 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων Π.2.2 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων Κατάλογος πινάκων Κατάλογος σχημάτων Βιβλιογραφία Κυριότερες συντομογραφίες Ευρετήριο όρων και εννοιών Ευρετήριο ονομάτων

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 Α. Εισαγωγικά Στο δίκαιο του ανταγωνισμού η ελεύθερη και ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η Αντιμετώπιση των Καρτέλ από την Πολιτική Ανταγωνισμού Αποτελεσματική;

Είναι η Αντιμετώπιση των Καρτέλ από την Πολιτική Ανταγωνισμού Αποτελεσματική; Είναι η Αντιμετώπιση των Καρτέλ από την Πολιτική Ανταγωνισμού Αποτελεσματική; Γιάννης Κατσουλάκος Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΕΙΣ «Η Οικονομία το 2009» 1. Εισαγωγή: Συμφωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τομέα

Συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τομέα Περίληψη Συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα στον τραπεζικό τομέα Εμμανουήλ Τσιριτάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίο Πειραιώς Ηλίας Τσιριγωτάκης οικονομικος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ ραστηριότητα, η οποία αποτελεί την «ατµοµηχανή» της ελληνικής οικονοµίας, µε συνεχώς αυξανόµενη σηµασία, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Έκδοση 2013.1.0 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Όπως ήδη είπαμε, η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 6 της πράξης «Ενίσχυσης της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ»

Το παρόν παραδοτέο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 6 της πράξης «Ενίσχυσης της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Βενέτης Ιούνιος 2009 1 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :Στρατηγικές διεθνοποίησης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Υπό των φοιτητών : ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΜΒΑ) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ:ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. με θέμα:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. με θέμα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με θέμα: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΩΞΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής & Εμπορία του Ελληνικού Χοίρειου Κρέατος

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής & Εμπορία του Ελληνικού Χοίρειου Κρέατος Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής & Εμπορία του Ελληνικού Χοίρειου Κρέατος Δρ. Ηλίας Βλάχος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αγρίνιο 28 Νοεμβρίου 2003 Περίληψη Η παρούσα μελέτη διερευνά την σχέση της εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα