Πρόλογος Εισαγωγή... 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 17 Εισαγωγή... 19"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πρόλογος Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1 Βασικές αρχές μικροοικονομικής Α.1.1 Θεωρία ζήτησης και προσφοράς Α Θεωρία ζήτησης Α Πλεόνασμα καταναλωτή Α Θεωρία προσφοράς και πλεόνασμα παραγωγού Α Ισορροπία της αγοράς A Ελαστικότητα τιμής ισορροπίας Α.1.2 Θεωρία παραγωγής A Θεωρία παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο A Θεωρία παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο Α Ελαστικότητα υποκατάστασης και αποδόσεις κλίμακας Α.1.3 Θεωρία κόστους Α Συναρτήσεις κόστους A Ανάλυση κόστους στη μακροχρόνια περίοδο A Ελαστικότητα συνολικού κόστους ως προς το προϊόν A Ανάλυση κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο Α Βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο μέσο και οριακό κόστος Α Κόστος παραγωγής πολλών προϊόντων Μαθαίνοντας στην πράξη Α Ένα αριθμητικό παράδειγμα Α.1.4 Η υπόθεση της μεγιστοποίησης του κέρδους μιας επιχείρησης Α Ο κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας Α.1.5 Τέλειος ανταγωνισμός Α Μεγιστοποίηση κέρδους της ανταγωνιστικής επιχείρησης Α Προσδιορισμός της ανταγωνιστικής τιμής στη βραχυχρόνια περίοδο A Ανταγωνιστική ισορροπία στη βραχυχρόνια περίοδο Α Προσδιορισμός της ανταγωνιστικής τιμής στη μακροχρόνια περίοδο Α Ανταγωνιστική ισορροπία και αγοραία καμπύλη προσφοράς στη μακροχρόνια περίοδο A Ανταγωνιστική αγορά σταθερού κόστους A Ανταγωνιστική αγορά αυξανόμενου κόστους A Ανταγωνιστική αγορά μειωμένου κόστους A Αριθμητικό παράδειγμα A.1.6 Μονοπώλιο A Μεγιστοποίηση κέρδους του μονοπωλητή A Πλεόνασμα μονοπωλητή, καταναλωτών και απώλεια κοινωνικής ευημερίας.. 77 A Ο κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας A Η καμπύλη προσφοράς του μονοπωλητή... 80

2 8 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού A Μεγιστοποίηση κέρδους μονοπωλητή με δύο παραγωγικές μονάδες A Φυσικό μονοπώλιο A Μονοψώνιο A Μεγιστοποίηση κέρδους του μονοψωνητή A Ελαστικότητα προσφοράς εργασίας και κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας ενός μονοψωνητή A Απώλειες κοινωνικής ευημερίας μονοψωνίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.2 Θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης και πολιτική ανταγωνισμού συμπράξεων και καταχρηστικών πρακτικών Α.2.1 Ανταγωνισμός ποσοτήτων a la Cournot Α Αριθμητικό παράδειγμα με μη συμμετρικές επιχειρήσεις Α Αριθμητικό παράδειγμα με συμμετρικές επιχειρήσεις Α Μεγιστοποίηση εσόδων Α Από κοινού μεγιστοποίηση κερδών του Chamberlin Α Το υπόδειγμα Ηγέτη-Ακόλουθου Α Συγχωνεύσεις σε Cournot-Nash αγορές Α.2.2 Διακριτική τιμολόγηση A Καταχρηστική διακριτική τιμολόγηση A Τιμολόγηση κόστους Α.2.3 Ευστάθεια της συμπαιγνίας σε στατικό περιβάλλον A.2.4 Ανταγωνισμός τιμών a la Bertrand Το παράδοξο του Bertrand A Λύσεις του παράδοξου του Bertrand A Το υπόδειγμα της ηγεσίας τιμής A Αριθμητικό παράδειγμα του υποδείγματος της ηγεσίας τιμής Α.2.5 Διαφοροποίηση προϊόντος Α Κατηγορίες διαφοροποίησης προϊόντων A Ολιγοπώλιο με διαφοροποιημένα προϊόντα A Ανταγωνισμός a la Bertrand με συμμετρικές επιχειρήσεις Α Ανταγωνισμός a la Cournot με συμμετρικές επιχειρήσεις Α Συμπαιγνιακή συμπεριφορά Α Μονοπωλιακός ανταγωνισμός A Μονοπωλιακός ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία A Το υπόδειγμα της τεθλασμένης καμπύλης ζήτησης A Χωροταξικά υποδείγματα Το υπόδειγμα του Hotelling A Αριθμητικό παράδειγμα Α.2.6 Διεκδικούμενες αγορές Α Αριθμητικό παράδειγμα A.2.7 Κάθετες σχέσεις και περιορισμοί A Κάθετοι περιορισμοί Α.2.8 Δύναμη και συγκέντρωση αγοράς Α Δείκτες συγκέντρωσης Α Τεχνολογία, μέγεθος και συγκέντρωση αγοράς A.2.9 Η έννοια της ελαστικότητας A Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος A Ελαστικότητα ζήτησης και γραμμική καμπύλη ζήτησης Α Ελαστικότητα ζήτησης και καμπύλη ζήτησης σταθερής ελαστικότητας 150

3 Περιεχόμενα 9 Α Ελαστικότητα ζήτησης και συνάρτηση χρησιμότητας Cobb-Douglas 150 A Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και συνολική δαπάνη Α Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης Α Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης Α Ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή Α.2.10 Διαφημιστική δαπάνη και δομή αγοράς Α Επιλογή διαφήμισης και μεγιστοποίηση κέρδους Α Σχέση διαφήμισης και βαθμού συγκέντρωσης A H διαφήμιση ως εμπόδιο εισόδου Α.2.11 Τεχνολογική μεταβολή και Ε&Α Α Δομή της αγοράς και τεχνολογική μεταβολή Α.2.12 Πολιτική ανταγωνισμού καταχρηστικών πρακτικών υπό το πρίσμα των άρθρων 102 της ΣΛΕΕ και 2 του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Α Γεωγραφικά και νομικά εμπόδια εισόδου Α Επιχειρήσεις με πλεονέκτημα κόστους A Στρατηγική συμπεριφορά επιχειρήσεων και εμπόδια εισόδου A Στατικό υπόδειγμα οριακής τιμολόγησης A Δυναμικά υποδείγματα οριακής τιμολόγησης ελλιπούς πληροφόρησης A Αποτροπή εισόδου και αξιόπιστη απειλή Α Ληστρική τιμολόγηση Α Τρόποι αξιολόγησης της ληστρικής τιμολόγησης Α Σταυροειδείς επιδοτήσεις Α Αύξηση αγοραστικής πίστης στην επωνυμία του προϊόντος Α Αποκλειστική αγορά Α Εκπτώσεις υπό προϋποθέσεις Α Τρόπος αξιολόγησης επαυξητικών και αναδρομικών εκπτώσεων 188 Α Εκπτωτική πολιτική και αποτελεσματικότητες Α Δέσμευση και δεσμοποίηση προϊόντων Α Οικονομική θεωρία της δέσμευσης και δεσμοποίησης προϊόντων Α Δίκαιο ανταγωνισμού της δέσμευσης και δεσμοποίησης προϊόντων σε ενωσιακό επίπεδο και στις ΗΠΑ Α Άρνηση προμήθειας και συμπίεση του περιθωρίου κέρδους Α Αποκλειστική συνεργασία Α Αντιανταγωνιστικά και ανταγωνιστικά αποτελέσματα της αποκλειστικής συνεργασίας Α Παράγοντες καταχρηστικής αποκλειστικής συνεργασίας Α Η οικονομική προσέγγιση της εφαρμογής του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ Α.2.13 Πολιτική Ανταγωνισμού και συμπαιγνία υπό το πρίσμα των άρθρων 101 της ΣΛΕΕ και 1 του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Α Τα οικονομικά της συμπαιγνίας σε δυναμικό περιβάλλον. Συμπαιγνία όταν η στρατηγική μεταβλητή είναι η τιμή Α Συμπαιγνία όταν η στρατηγική μεταβλητή δεν είναι η τιμή Α Η συμπαιγνία στο δίκαιο του ανταγωνισμού Α Η επιχείρηση που διευκολύνει τη σύμπραξη (Cartel Facilitator).. 218

4 10 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού Α Πρακτικές που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 101 της ΣΛΕΕ και 1 του νόμου 3959/ Α Παράλληλη συμπεριφορά Α Το πρόγραμμα επιείκειας ως εργαλείο καταπολέμησης περιορισμών του ανταγωνισμού Α Κάθετες συμφωνίες υπό το πρίσμα του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ Α Απαλλαγή ορισμένων κάθετων συμφωνιών από το άρθρο 101(1) της ΣΛΕΕ Α Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας του Κανονισμού 330/2010 (Hardcore Restrictions) Α Προσδιορισμός σχετικών αγορών για τον υπολογισμό του ανώτατου μεριδίου αγοράς της απαλλαγής του άρθρου 2(1) του Κανονισμού 330/ Α Βασικότεροι κάθετοι περιορισμοί Α Πλεονεκτήματα κάθετων περιορισμών Α Επηρεασμός του διακοινοτικού εμπορίου βάσει των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ Α Κανόνας de minimis Α Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια του επηρεασμού του εμπορίου των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ Α Πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου υπ αριθμ. 3959/2011 και 101 και 102 της ΣΛΕΕ Α Πρόστιμα Α Ερευνητικές εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού και επιβολή κυρώσεων Α Ποινικές κυρώσεις Α Η αρχή ne bis in idem Α Σωρευτική εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και 1 και 2 του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Α.2.14 Οικονομική δύναμη επιχειρήσεων και αποτελεσματικότητες Α Το υπόδειγμα Δομή-Συμπεριφορά-Αποδοτικότητα (Structure-Conduct- Performance Paradigm) Α Το υπόδειγμα του Williamson (1968) Α Άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις Α.2.15 Νέα εμπειρική βιομηχανική οργάνωση A Θεωρητικό υπόβαθρο της παραμέτρου συμπαιγνίας A Εμπειρική εκτίμηση της παραμέτρου Conjectural Variation Α Το εμπειρικό υπόδειγμα των Genesove & Mullin (1998) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3 Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων Α.3.1 Στατικά παίγνια ταυτόχρονων κινήσεων κοινής γνώσης A Ισορροπία κατά Nash και αυστηρά κυρίαρχες και κυριαρχούμενες στρατηγικές Α Παίγνια χωρίς ισορροπία κατά Nash Α Παίγνια με πολλές ισορροπίες κατά Nash Α Αμιγής και μεικτή στρατηγική Α Εφαρμογές παιγνίων Α Το δίλημμα των κρατουμένων

5 Περιεχόμενα 11 Α Δίλημμα των κρατουμένων και αποτροπή εισόδου Α Δίλημμα των κρατουμένων και ευστάθεια συμπαιγνιακής συμπεριφοράς Α.3.2 Δυναμικά παίγνια Α Παίγνια διαδοχικών κινήσεων υπό πλήρη και τέλεια ή μη τέλεια πληροφόρηση Α Τέλεια ισορροπία κατά Nash ανά υποπαίγνιο Α Από την κανονική μορφή στην εκτεταμένη μορφή του παιγνίου Α Επαναλαμβανόμενα παίγνια δύο περιόδων υπό πλήρη πληροφόρηση Α Απείρως επαναλαμβανόμενα παίγνια Α.3.3 Μπεϋζιανά παίγνια Α Στατικά παίγνια κοινής γνώσης με ασύμμετρη πληροφόρηση Α Μπεϋζιανή ισορροπία κατά Nash ανταγωνισμού a la Cournot με μη συμμετρικές επιχειρήσεις Α Δυναμικά παίγνια κοινής γνώσης με ασύμμετρη πληροφόρηση ΜΕΡΟΣ Β ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.1 Κίνητρα συγκεντρώσεων Β.1.1 Το κίνητρο για άμεση μεγέθυνση της επιχείρησης (Growth Motive) Β.1.2 Το κίνητρο για αύξηση μονοπωλιακής δύναμης μέσω της οριζόντιας ενοποίησης (Horizontal Integration Motive) B.1.3 Το κίνητρο για αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω εκμετάλλευσης συνεργειών (Synergy Motive) B.1.4 Το κίνητρο της κάθετης ενοποίησης (Vertical Integration Motive) B.1.5 Το κίνητρο της επέκτασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Diversification Motive) 299 B.1.6 Υπόθεση Hubris ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.2 Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία συγκεντρώσεων με ομοιογενή προϊόντα Β.2.1 Ανταγωνισμός a la Cournot Β Τα υποδείγματα των Salant et al. (1983), Perry & Porter (1985), Pesendorfer (2003) και Feo (2008) Β Τo υπόδειγμα των Salant et al. (1983) The 80 Percent Rule Β Το υπόδειγμα των Perry & Porter (1985) The Role of Fixed Capital in the Short-Run Β Τα υποδείγματα των Pesendorfer (2003) και Feo (2008) Profitable Mergers with or without Synergies Β Τα υποδείγματα των Farrell & Shapiro (1990), Levin (1990), Cheung (1992) και Faulί-Oller (1997) Β Το υπόδειγμα των Farrell & Shapiro (1990) Profitable & Social Welfare Mergers Β Το υπόδειγμα του Levin (1990) The 50 Percent Rule Β Το υπόδειγμα του Levin (1990) Αριθμητικό παράδειγμα Β Τα υποδείγματα των Cheung (1992) και Faulί-Oller (1997) The Role of Demand Function and the Percent Rule Β Το υπόδειγμα των Amir et al. (2009) Bayesian Cournot Games

6 12 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού Β.2.2 Δυναμικά υποδείγματα Β Ανταγωνισμός Ηγέτη-Ακόλουθου Τα υποδείγματα των Huck et al. (2001), Escrihuela-Villar & Faulί-Oller (2008) και Brito (2011) Β Το υπόδειγμα των Nilssen & Sorgard (1998) Preemptive Mergers B Το υπόδειγμα των Fudenberg & Tirole (1984) The Choice of Strategies B Το υπόδειγμα των Maestre & Lopez-Cunat (2001) Cournot Games with Delegation B Το υπόδειγμα των Kamien & Zang (1990) και Davidson & Mukherjee (2007). 334 B Kamien & Zang (1990) Endogenous Mergers & Subgame Perfect Cournot-Nash Equilibrium B Kamien & Zang (1990) Αριθμητικό παράδειγμα B Davidson & Mukherjee (2007) Profitable Mergers with Zero Sunk Cost & Social Welfare Mergers with Free Entry Equilibrium B Το υπόδειγμα του Possajennikov (2001) Selected Mergers with Different Costs & Bargaining Nash Equilibrium B Τα υποδείγματα των Saloner (1987) και Hvild & Prendergast (1993) B Το υπόδειγμα του Saloner (1987) Perfect Subgame Bayesian Nash Equilibrium B Το υπόδειγμα των Hvild & Prendergast (1993) Merger Proposals and Profitable Acquired Firms ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.3 Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία συγκεντρώσεων με διαφοροποιημένα προϊόντα Β.3.1 Υποδείγματα με συμμετρικές προτιμήσεις Β Το υπόδειγμα των Deneckere & Davidson (1985) Profitable Mergers B Τα υποδείγματα των Reisinger & Csorba (2007) και Qiu & Zhou (2006) B Το υπόδειγμα των Reisinger & Csorba (2007) The 50 Percent Rule B Το υπόδειγμα των Qiu & Zhou (2006) Dynamics and Asymmetric Information between Local and Foreign Firms Β.3.2 Υποδείγματα με μη συμμετρικές προτιμήσεις Β Τα υποδείγματα των Braid (1986, 1999, 2001) και Beggs (1994) Β Τα υποδείγματα του Braid (1986, 1999, 2001) Profitable Mergers with or without Cost Efficiencies Β Τo υπόδειγμα του Beggs (1994) Preemptive Mergers and the Malls 358 Β Τα υποδείγματα των Norman & Pepall (2000) και Brito (2003) Β Τo υπόδειγμα των Norman & Pepall (2000) Profitable Mergers with Stackelberg Behavior Β Τo υπόδειγμα του Brito (2003) Profitable Mergers with Near and Distant Outsiders ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.4 Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία κάθετων συγκεντρώσεων Β.4.1 Τα υποδείγματα του Salinger (1988, 1989, 1991) Profitability, Number of Vertically Integrated Firms & Input Prices in Cournot Markets Β.4.2 Το υπόδειγμα του Colangelo (1995) Vertical & Horizontal Mergers in Bertrand Markets Preemptive Mergers

7 Περιεχόμενα 13 Β.4.3 Τα υποδείγματα των Lommerud et al. (2005), Borla (2004), Faulί-Oller et al. (2007), Faulί-Oller & Bru (2008) και Milliou & Pavlou (2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.5 Ολιγοπωλιακή θεωρία και πολιτική ανταγωνισμού συγκεντρώσεων Β.5.1 Επίδραση των συγκεντρώσεων στη συνολική κοινωνική ευημερία: Ομοιογενή προϊόντα 385 Β Το υπόδειγμα των McAfee & Williams (1992) The Role of Competitors Herfindahl-Hirschman Index Β Το υπόδειγμα των Baros & Cabral (1994) The Farrell & Shapiro Condition in Open Economies Β Το υπόδειγμα του Feo (2008) Τhe Farrell & Shapiro Condition Reexamined Β Το υπόδειγμα του Faulί-Oller (1996) The Role of Demand Characteristics in Social Welfare Β Το υπόδειγμα των Compte et al. (2002) Capacities instead of Market Shares & Dynamics Β Το υπόδειγμα των Neven & Roller (2005) Type I & Type II Errors of Competition Policy Β Το υπόδειγμα των Banal-Estañol et al. (2008) Type I & Type II Errors of Competition Policy B.5.2 Επίδραση της συγκέντρωσης στο πλεόνασμα του καταναλωτή: Ομοιογενή προϊόντα. 402 B Τo υπόδειγμα των Froeb & Werden (1998) Marginal Cost Reduction for Pro-Competitive Mergers B Τo υπόδειγμα των Werden & Froeb (1998) Pro-Completive Mergers and Free Entry Equilibrium B Τo υπόδειγμα του Spector (2003) Pro-Competitive Mergers without Specific Cost Assumptions B Τo υπόδειγμα του Feo (2008) The Role of Mark Up & Cost Efficiencies for Pro-Competitive Mergers B Τo υπόδειγμα των Motta & Vasconcelos (2005) Sequential Merger Game and Pro-Competitive Monopoly B Τo υπόδειγμα του Vasconcelos (2010) The Role of Remedies B Τo υπόδειγμα των Jovanovic & Wey (2012) Catch-Up & Dominant Mergers Β.5.3 Επίδραση των συγκεντρώσεων στο πλεόνασμα του καταναλωτή: Διαφοροποιημένα προϊόντα Β Το υπόδειγμα του Werden (1996) The Role of Lerner Index & Diversion Ratio for Pro-Competitive Mergers Β Το υπόδειγμα του Braid (2001) Demand Elasticity and Pro-Competitive Mergers Β Το υπόδειγμα του Cabral (2003) Free Entry Equilibrium and Pro- Competitive Mergers Β Το υπόδειγμα των Erkal & Piccinin (2006) Demand Functions and Consumer Enhancing Mergers Β Το υπόδειγμα των Dargaud & Reggiani (2012) Merger with Multi-Product Firms Β Το υπόδειγμα των Milliou & Petrakis (2007) Τhe Role of Vertical Contracts.. 420

8 14 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού B.5.4 Επίδραση των συγκεντρώσεων στη συνολική κοινωνική ευημερία: Διαφοροποιημένα προϊόντα Β Τo υπόδειγμα των Choné & Linnemer (2008) ΤYPE I & TYPE II Εrrors for Competition Policy Β Τo υπόδειγμα των Escrihuela-Villar & Faulί-Oller (2011) Degree of Product Differentiation and Social Welfare Enhancing Mergers ΜΕΡΟΣ Γ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.1 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις Γ.1.1 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ελλάδα Γ Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ελλάδα πριν από τον νόμο 3959/ Γ Ισχύoν δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ελλάδα Γ Νόμος υπ αριθμ. 3959/ Γ Έννοια της συγκέντρωσης, αντικείμενο και δικαιώματα αποκλειστικού και κοινού ελέγχου, προσήκουσα και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκέντρωσης Γ Έλεγχος συγκεντρώσεων Γ Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων Γ Απαγόρευση μιας συγκέντρωσης, εξαιρέσεις και άδεια αίτησης παρέκκλισης Γ Τρόπος υπολογισμού του κύκλου εργασιών στις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις Γ Επιβολή προστίμων βάσει του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Γ Νόμος υπ αριθμ. 3592/ Γ Κριτήρια γνωστοποίησης βάσει του νόμου υπ αριθμ. 3592/ Γ Έννοια της δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του νόμου υπ αριθμ. 3592/ Γ Έννοια της απαγόρευσης μιας συγκέντρωσης Γ.1.2 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γ Συγκεντρώσεις κοινοτικής διάστασης Γ Μόνιμη μεταβολή ελέγχου και διαδοχικές πράξεις Γ Συμμετέχουσες επιχειρήσεις συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Έλεγχος συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Προληπτική διαδικασία αξιολόγησης συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης. 452 Γ Απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου συγκεντρώσεων και εκκίνηση πλήρους διερεύνησης μιας συγκέντρωσης Γ Πλήρης διερεύνηση ελέγχου συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Προθεσμίες πλήρης διερεύνησης συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Επιβολή προστίμων βάσει του Κανονισμού 139/ Γ Περιορισμοί που συνδέονται άμεσα με τη συγκέντρωση κοινοτικής διάστασης Γ Ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού Γ.1.3 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στις ΗΠΑ

9 Περιεχόμενα 15 Γ Διαδικασία γνωστοποίησης και αξιολόγησης συγκεντρώσεων στις ΗΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.2 Οικονομική προσέγγιση ελέγχου συγκεντρώσεων Γ.2.1 Έλεγχος οριζόντιων συγκεντρώσεων σε ενωσιακό επίπεδο και στην Ελλάδα Γ.2.2 Έλεγχος οριζόντιων συγκεντρώσεων στις ΗΠΑ Γ.2.3 Οριζόντιες συγκεντρώσεις και κοινωνική ευημερία στο δίκαιο του ανταγωνισμού Γ Μονομερείς επιδράσεις μιας οριζόντιας συγκέντρωσης στην τιμή ομοιογενούς προϊόντος Γ Μονομερείς επιδράσεις μιας οριζόντιας συγκέντρωσης στην τιμή διαφοροποιημένου προϊόντος Γ Ο λόγος εκτροπής πωλήσεων (Diversion Ratio) Γ Η μεθοδολογία αυξητικής πίεσης των τιμών (Upward Pricing Pressure UPP) Γ Ο δείκτης της ακαθάριστης αυξητικής πίεσης των τιμών (Gross Upward Pricing Pressure Index GUPPI) Γ Ο δείκτης της ακαθάριστης αυξητικής δύναμης της επιχείρησης στην αγορά (Gross Upward Market Power Pressure Index GUMPPI) Γ Μονομερείς επιδράσεις και μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστών Γ Μονομερείς επιδράσεις και παρουσία διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στο ΔΣ ανταγωνιστών Γ Επιδράσεις μιας οριζόντιας συγκέντρωσης στον συντονισμό των ενεργειών των επιχειρήσεων Γ Συντονισμός των ενεργειών των επιχειρήσεων και μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των ανταγωνιστών Γ Συντονισμός των ενεργειών των επιχειρήσεων και παρουσία διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στο ΔΣ ανταγωνιστών Γ Αποτελεσματικότητες που απορρέουν από την παρουσία διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στο ΔΣ ανταγωνιστών Γ.2.4 Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις και δίκαιο ανταγωνισμού Γ Συνέπειες των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων στον ανταγωνισμό Γ Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις με οικονομική ισχύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων Γ Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων (Διαγώνιες συγκεντρώσεις) Γ Κάθετες συγκεντρώσεις και μη συντονισμένα αποτελέσματα Γ Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση στις εισροές (Input Foreclosure) Γ Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πελατειακή βάση (Costumer Foreclosure) Γ Κάθετες συγκεντρώσεις και συντονισμένα αποτελέσματα ΜΕΡΟΣ Δ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.1 Έννοιες και ορισμοί

10 16 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.2 Περιορισμοί του ανταγωνισμού κατά την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς προϊόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.3 Οριοθέτηση σχετικής αγοράς προϊόντος Δ.3.1 Ανάλυση ποιοτικών στοιχείων Δ.3.2 Ανάλυση ποσοτικών στοιχείων Δ Το SSNIP τεστ στις ΗΠΑ (The «Would Approach») Δ U.S. Merger test Δ Η ανάλυση Critical Loss (The «Could Approach ή EU Approach») Δ Harris & Simons (1989) Δ Katz & Shapiro (2003) Δ O Brien & Wickelgren (2003) Δ Daljort et al. (2008) Δ Daljort & Sorgard (2011) Δ Άλλοι τρόποι οριοθέτησης μιας σχετικής αγοράς προϊόντος Δ Βαθμός συσχέτισης των τιμών των προϊόντων Δ Μειονεκτήματα του βαθμού συσχέτισης των τιμών των προϊόντων Δ Έλεγχος συνολοκλήρωσης Δ Φυσικά πειράματα Δ Οικονομετρικές εκτιμήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.4 Οριοθέτηση γεωγραφικής αγοράς προϊόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Δίκαιο συμπράξεων και καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης Π.1.1 Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς Π.1.2 Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 (νυν άρθρο 102 της ΣΛΕΕ) της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Δίκαιο ανταγωνισμού συγκεντρώσεων Π.2.1 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων Π.2.2 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων Κατάλογος πινάκων Κατάλογος σχημάτων Βιβλιογραφία Κυριότερες συντομογραφίες Ευρετήριο όρων και εννοιών Ευρετήριο ονομάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

20 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού

20 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού Εισαγωγή Το βιβλίο Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού συνδυάζει τις βασικές θεωρητικές αρχές των οικονομικών σε αγορές με ή χωρίς στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρή σεων και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

The Economist, 23/09/2004:

The Economist, 23/09/2004: The Economist, 23/09/2004: Starting with agreements between 6 countries on the pooling of coal and steel resources in 1951 and moving on to the creation of a common market in 1957, the EU has gradually

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και Μορφές Αγοράς

Έννοια και Μορφές Αγοράς κ ε φ ά λ α ι ο 2 Έννοια και Μορφές Αγοράς 2.1 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας διακρίνονται παραδοσιακά σε τέσσερεις κατηγορίες: στους πλήρως ανταγωνιστικούς, στα καθαρά μονοπώλια, στους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά - πολλές επιχειρήσεις. - κανένα εμπόδιο εισόδου. - διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Πολλοί πωλητές Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1Α. Δελεαστική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακή Αγορά - Έστω ότι η αγορά ενός αγαθού είναι μονοπωλιακή και η διαφήμιση του προϊόντος είναι δελεαστική δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 14 EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μια ανταγωνιστική αγορά έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Υπάρχουν πολλοί αγοραστές και πολλοί πωλητές στην αγορά. Τααγαθάπουπροσφέρονταιαπότους

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων - Ορισμός. Αν οι επιλογές μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές μιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος Ανταγωνισµός

Τέλειος Ανταγωνισµός Τέλειος Ανταγωνισµός Χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού: Πολλές µικρές επιχειρήσεις, καθεµία ασήµαντη σε σχέση µε τον κλάδο ως σύνολο Οµοιογενή προϊόντα Οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πίνακας Συμβόλων... 21 Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας 1. Ανταγωνιστική Ισορροπία 1.1. Εισαγωγή... 27 1.2. Περιγραφή μιας Ανταλλακτικής Οικονομίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα του επιμελητή 21. Πρόλογος 23. 1 Η αγορά 31. 2 Εισοδηματικός περιορισμός 55. 3 Προτιμήσεις 71

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα του επιμελητή 21. Πρόλογος 23. 1 Η αγορά 31. 2 Εισοδηματικός περιορισμός 55. 3 Προτιμήσεις 71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα του επιμελητή 21 Πρόλογος 23 1 Η αγορά 31 Κατασκευή ενός υποδείγματος 31 Αριστοποίηση και ισορροπία 33 Η καμπύλη ζήτησης 34 Η καμπύλη προσφοράς 37 Ισορροπία αγοράς 38 Συγκριτική στατική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 11 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών! Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών είναι: " Στην αγορά συµµετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Άσκηση 5 Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 και u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 Ω = (2,0) Ω = (0,1) και το αρχικό απόθεμα και. Να προσδιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς και για ποιον; Πότε η Επιδίωξη του Ατοµικού Συµφέροντος υπηρετεί το Κοινωνικό Συµφέρον;

ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς και για ποιον; Πότε η Επιδίωξη του Ατοµικού Συµφέροντος υπηρετεί το Κοινωνικό Συµφέρον; Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Πεδίο Εφαρµογής των Οικονοµικών Τι είναι τα οικονοµικά; Ένας ορισµός των οικονοµικών Μικροοικονοµική Μακροοικονοµική ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 9 Ιανουάριος 2014 Μορφές αγοράς 1. Τέλειος ανταγωνισμός [Perfect competition] 2. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης - Οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο ως προς τις τιμές στις οποίες επιλέγουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. - Ο μη-τιμολογιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 4ο

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 4ο ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4ο Πότε χρειάζεται παρέµβαση; Η αποτυχία της αγοράς καθιστά αναγκαία την πολιτική ανταγωνισµού Πότε όµως χρειάζεται παρέµβαση; Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σε περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Σύντομα Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Οι αρχές και η πρακτική της οικονομικής επιστήμης Κεφάλαιο 2 Οικονομικοί μέθοδοι και οικονομικά ερωτήματα Κεφάλαιο 3 Αριστοποίηση: Κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 19. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες παραγωγικές δυνατότητες κόστος ευκαιρίας... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 19. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες παραγωγικές δυνατότητες κόστος ευκαιρίας... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες παραγωγικές δυνατότητες κόστος ευκαιρίας... 21 1.1 Ο ορισμός της οικονομικής επιστήμης και οι σχολές οικονομικής σκέψης. 21 1.2 Οι ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (Παράδειγμα: ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ)

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (Παράδειγμα: ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ) Θεωρήματα Οικονομικών της Ευημερίας (1) Οι ανταγωνιστικές αγορές συντονίζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών και των παραγωγών εξασφαλίζοντας Pareto αποτελεσματικές κατανομές των παραγωγικών πόρων και των

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner ιαφήµιση Βασικά Ερωτήµατα: Γιατί κάποιοι κλάδοι διαφηµίζουν εντατικά τα προϊόντα τους; Γιατί η ένταση της διαφήµισης διαφέρει µεταξύ βιοµηχανικών κλάδων; Η Ένταση της ιαφήµισης (I ) ορίζεται ως ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand

Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand Παύλος Στ. Εφραιµίδης Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τι θα πούμε Θα εξετάσουμε αναλυτικά το μοντέλο Cournot

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 6ο Άλλες μορφές οργάνωσης αγοράς

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 6ο Άλλες μορφές οργάνωσης αγοράς Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική. νέων στόχων; Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος

Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική. νέων στόχων; Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική ανταγωνισµού: σε αναζήτηση νέων στόχων; ηµήτρης Ν Τζουγανάτος ηµήτρης Ν. Τζουγανάτος Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος Α. Ποιός ανταγωνισµός; ιεθνώς ενισχύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ EIΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα: Πολ. Οικονομίας Α. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη νεοκλασική

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση και Παρέμβαση Επιχειρήματα υπέρ της δημόσιας ιδιοκτησίας Ιδεολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 1 η ενότητα: Παραγωγικές δυνατότητες Χρησιµότητα Ζήτηση 1. Στην Οικονοµική επιστήµη ως οικονοµικό πρόβληµα χαρακτηρίζουµε: α) Την έλλειψη χρηµάτων που αντιµετωπίζει µια

Διαβάστε περισσότερα

Double marginalization Retailer competition Downstream production Investment externalities Indirect control Manufacturer competition

Double marginalization Retailer competition Downstream production Investment externalities Indirect control Manufacturer competition Κάθετες Σχέσεις Γιατίναασχοληθούµε; Οι Κατασκευαστές έχουν µικρότερο έλεγχο σε µεταβλητές που καθορίζουν την τελική ζήτηση των καταναλωτών. Τιµές (!), ποιότητα, διαφήµιση, πωλήσεις υπηρεσιών, κλπ. Οι πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 Τι είναι η κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Δρ. Δήμας Αθανάσιος, BA, MSc, PhD Είδη Στρατηγικών Στρατηγικές Σταθερότητας Είδη στρατηγικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1. Bασικά Στοιχεία των Οικονοµικών για το Μάνατζµεντ 1 Κεφάλαιο 2. υνάµεις της Αγοράς: Ζήτηση και Προσφορά 39 Κεφάλαιο 3. Ποσοτική Ανάλυση Ζήτησης 83 Κεφάλαιο 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Μερικά από τα θέματα, ένα εκ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε είναι τα εξής: 1. Συγκριτική προτυποποίηση σύγκριση επιδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Κεφάλαιο 5 Ε. Σαρτζετάκης 1 Βραχυχρόνια συνάρτηση κόστους ΣΣΚ Βραχυχρόνια συνάρτηση κόστους ΣΚ ΣΜΚ MK OK MMK MΣK 1 2 3 Η βραχυχρόνια συνάρτηση κόστους δημιουργείται από τα δεδομένα της βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενέργειες/πρακτικές αυτές των επιχειρήσεων µπορούν να πάρουν τις εξής µορφές:

Οι ενέργειες/πρακτικές αυτές των επιχειρήσεων µπορούν να πάρουν τις εξής µορφές: 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑ) 41. Εισαγωγή Ορισµός της ΠΑ Το σύνολο των πολιτικών και των νόµων που διασφαλίζουν ότι ο ανταγωνισµός στην αγορά δεν περιορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνεται η οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση σε σύνθετα νομικά ζητήματα Δίκαιο του ανταγωνισμού Κρατικές ενισχύσεις Ρυθμιστική πολιτική

Οικονομική ανάλυση σε σύνθετα νομικά ζητήματα Δίκαιο του ανταγωνισμού Κρατικές ενισχύσεις Ρυθμιστική πολιτική Συμβουλευτικές υπηρεσίες Η Trojan Economics είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με σύνθετα ζητήματα που αφορούν κυρίως στην οικονομική διάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές.

ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές. ΑΣΚΗΣΗ 1 Βρείτε την ισορροπία των ακόλουθων παιγνίων απαλείφοντας διαδοχικά τις κυριαρχούµενες στρατηγικές. Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β 2 Β 3 1, -1 0, 0-1, 0 0, 0 0, 6 10, -1 2, 0 10, -1-1, -1 Α 1 Α 2 Α 3 Β 1 Β

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση:

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης Βιοµηχανική Οργάνωση και Θεωρία Παιγνίων (Πρώτο µέρος σηµειώσεων) Λάµπρος Λαµπρινάκης - 2010 ιευκρίνηση: Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 010-011 Δεύτερη Γραπτή Εργασία Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17

Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 16 Δύο λόγια από την συγγραφέα... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών... 19 1.1 Σύνολα αριθμών... 19 1.2 Αλγεβρική δομή του R... 20 1.2.1 Ιδιότητες πρόσθεσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ακαδηµαϊκό Έτος 2005-2006 Χειµερινό Εξάµηνο. Γραφείο: Κτίριο 11 Τηλ 261 0996376 e-mail tsekour@econ.upatras.gr.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ακαδηµαϊκό Έτος 2005-2006 Χειµερινό Εξάµηνο. Γραφείο: Κτίριο 11 Τηλ 261 0996376 e-mail tsekour@econ.upatras.gr. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ακαδηµαϊκό Έτος 2005-2006 Χειµερινό Εξάµηνο ιδάσκων: Ηµέρες και ώρες ιδασκαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα