Πρόλογος Εισαγωγή... 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 17 Εισαγωγή... 19"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πρόλογος Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.1 Βασικές αρχές μικροοικονομικής Α.1.1 Θεωρία ζήτησης και προσφοράς Α Θεωρία ζήτησης Α Πλεόνασμα καταναλωτή Α Θεωρία προσφοράς και πλεόνασμα παραγωγού Α Ισορροπία της αγοράς A Ελαστικότητα τιμής ισορροπίας Α.1.2 Θεωρία παραγωγής A Θεωρία παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο A Θεωρία παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο Α Ελαστικότητα υποκατάστασης και αποδόσεις κλίμακας Α.1.3 Θεωρία κόστους Α Συναρτήσεις κόστους A Ανάλυση κόστους στη μακροχρόνια περίοδο A Ελαστικότητα συνολικού κόστους ως προς το προϊόν A Ανάλυση κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο Α Βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο μέσο και οριακό κόστος Α Κόστος παραγωγής πολλών προϊόντων Μαθαίνοντας στην πράξη Α Ένα αριθμητικό παράδειγμα Α.1.4 Η υπόθεση της μεγιστοποίησης του κέρδους μιας επιχείρησης Α Ο κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας Α.1.5 Τέλειος ανταγωνισμός Α Μεγιστοποίηση κέρδους της ανταγωνιστικής επιχείρησης Α Προσδιορισμός της ανταγωνιστικής τιμής στη βραχυχρόνια περίοδο A Ανταγωνιστική ισορροπία στη βραχυχρόνια περίοδο Α Προσδιορισμός της ανταγωνιστικής τιμής στη μακροχρόνια περίοδο Α Ανταγωνιστική ισορροπία και αγοραία καμπύλη προσφοράς στη μακροχρόνια περίοδο A Ανταγωνιστική αγορά σταθερού κόστους A Ανταγωνιστική αγορά αυξανόμενου κόστους A Ανταγωνιστική αγορά μειωμένου κόστους A Αριθμητικό παράδειγμα A.1.6 Μονοπώλιο A Μεγιστοποίηση κέρδους του μονοπωλητή A Πλεόνασμα μονοπωλητή, καταναλωτών και απώλεια κοινωνικής ευημερίας.. 77 A Ο κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας A Η καμπύλη προσφοράς του μονοπωλητή... 80

2 8 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού A Μεγιστοποίηση κέρδους μονοπωλητή με δύο παραγωγικές μονάδες A Φυσικό μονοπώλιο A Μονοψώνιο A Μεγιστοποίηση κέρδους του μονοψωνητή A Ελαστικότητα προσφοράς εργασίας και κανόνας της αντίστροφης ελαστικότητας ενός μονοψωνητή A Απώλειες κοινωνικής ευημερίας μονοψωνίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.2 Θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης και πολιτική ανταγωνισμού συμπράξεων και καταχρηστικών πρακτικών Α.2.1 Ανταγωνισμός ποσοτήτων a la Cournot Α Αριθμητικό παράδειγμα με μη συμμετρικές επιχειρήσεις Α Αριθμητικό παράδειγμα με συμμετρικές επιχειρήσεις Α Μεγιστοποίηση εσόδων Α Από κοινού μεγιστοποίηση κερδών του Chamberlin Α Το υπόδειγμα Ηγέτη-Ακόλουθου Α Συγχωνεύσεις σε Cournot-Nash αγορές Α.2.2 Διακριτική τιμολόγηση A Καταχρηστική διακριτική τιμολόγηση A Τιμολόγηση κόστους Α.2.3 Ευστάθεια της συμπαιγνίας σε στατικό περιβάλλον A.2.4 Ανταγωνισμός τιμών a la Bertrand Το παράδοξο του Bertrand A Λύσεις του παράδοξου του Bertrand A Το υπόδειγμα της ηγεσίας τιμής A Αριθμητικό παράδειγμα του υποδείγματος της ηγεσίας τιμής Α.2.5 Διαφοροποίηση προϊόντος Α Κατηγορίες διαφοροποίησης προϊόντων A Ολιγοπώλιο με διαφοροποιημένα προϊόντα A Ανταγωνισμός a la Bertrand με συμμετρικές επιχειρήσεις Α Ανταγωνισμός a la Cournot με συμμετρικές επιχειρήσεις Α Συμπαιγνιακή συμπεριφορά Α Μονοπωλιακός ανταγωνισμός A Μονοπωλιακός ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία A Το υπόδειγμα της τεθλασμένης καμπύλης ζήτησης A Χωροταξικά υποδείγματα Το υπόδειγμα του Hotelling A Αριθμητικό παράδειγμα Α.2.6 Διεκδικούμενες αγορές Α Αριθμητικό παράδειγμα A.2.7 Κάθετες σχέσεις και περιορισμοί A Κάθετοι περιορισμοί Α.2.8 Δύναμη και συγκέντρωση αγοράς Α Δείκτες συγκέντρωσης Α Τεχνολογία, μέγεθος και συγκέντρωση αγοράς A.2.9 Η έννοια της ελαστικότητας A Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος A Ελαστικότητα ζήτησης και γραμμική καμπύλη ζήτησης Α Ελαστικότητα ζήτησης και καμπύλη ζήτησης σταθερής ελαστικότητας 150

3 Περιεχόμενα 9 Α Ελαστικότητα ζήτησης και συνάρτηση χρησιμότητας Cobb-Douglas 150 A Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και συνολική δαπάνη Α Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης Α Εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης Α Ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή Α.2.10 Διαφημιστική δαπάνη και δομή αγοράς Α Επιλογή διαφήμισης και μεγιστοποίηση κέρδους Α Σχέση διαφήμισης και βαθμού συγκέντρωσης A H διαφήμιση ως εμπόδιο εισόδου Α.2.11 Τεχνολογική μεταβολή και Ε&Α Α Δομή της αγοράς και τεχνολογική μεταβολή Α.2.12 Πολιτική ανταγωνισμού καταχρηστικών πρακτικών υπό το πρίσμα των άρθρων 102 της ΣΛΕΕ και 2 του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Α Γεωγραφικά και νομικά εμπόδια εισόδου Α Επιχειρήσεις με πλεονέκτημα κόστους A Στρατηγική συμπεριφορά επιχειρήσεων και εμπόδια εισόδου A Στατικό υπόδειγμα οριακής τιμολόγησης A Δυναμικά υποδείγματα οριακής τιμολόγησης ελλιπούς πληροφόρησης A Αποτροπή εισόδου και αξιόπιστη απειλή Α Ληστρική τιμολόγηση Α Τρόποι αξιολόγησης της ληστρικής τιμολόγησης Α Σταυροειδείς επιδοτήσεις Α Αύξηση αγοραστικής πίστης στην επωνυμία του προϊόντος Α Αποκλειστική αγορά Α Εκπτώσεις υπό προϋποθέσεις Α Τρόπος αξιολόγησης επαυξητικών και αναδρομικών εκπτώσεων 188 Α Εκπτωτική πολιτική και αποτελεσματικότητες Α Δέσμευση και δεσμοποίηση προϊόντων Α Οικονομική θεωρία της δέσμευσης και δεσμοποίησης προϊόντων Α Δίκαιο ανταγωνισμού της δέσμευσης και δεσμοποίησης προϊόντων σε ενωσιακό επίπεδο και στις ΗΠΑ Α Άρνηση προμήθειας και συμπίεση του περιθωρίου κέρδους Α Αποκλειστική συνεργασία Α Αντιανταγωνιστικά και ανταγωνιστικά αποτελέσματα της αποκλειστικής συνεργασίας Α Παράγοντες καταχρηστικής αποκλειστικής συνεργασίας Α Η οικονομική προσέγγιση της εφαρμογής του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ Α.2.13 Πολιτική Ανταγωνισμού και συμπαιγνία υπό το πρίσμα των άρθρων 101 της ΣΛΕΕ και 1 του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Α Τα οικονομικά της συμπαιγνίας σε δυναμικό περιβάλλον. Συμπαιγνία όταν η στρατηγική μεταβλητή είναι η τιμή Α Συμπαιγνία όταν η στρατηγική μεταβλητή δεν είναι η τιμή Α Η συμπαιγνία στο δίκαιο του ανταγωνισμού Α Η επιχείρηση που διευκολύνει τη σύμπραξη (Cartel Facilitator).. 218

4 10 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού Α Πρακτικές που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 101 της ΣΛΕΕ και 1 του νόμου 3959/ Α Παράλληλη συμπεριφορά Α Το πρόγραμμα επιείκειας ως εργαλείο καταπολέμησης περιορισμών του ανταγωνισμού Α Κάθετες συμφωνίες υπό το πρίσμα του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ Α Απαλλαγή ορισμένων κάθετων συμφωνιών από το άρθρο 101(1) της ΣΛΕΕ Α Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας του Κανονισμού 330/2010 (Hardcore Restrictions) Α Προσδιορισμός σχετικών αγορών για τον υπολογισμό του ανώτατου μεριδίου αγοράς της απαλλαγής του άρθρου 2(1) του Κανονισμού 330/ Α Βασικότεροι κάθετοι περιορισμοί Α Πλεονεκτήματα κάθετων περιορισμών Α Επηρεασμός του διακοινοτικού εμπορίου βάσει των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ Α Κανόνας de minimis Α Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια του επηρεασμού του εμπορίου των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ Α Πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου υπ αριθμ. 3959/2011 και 101 και 102 της ΣΛΕΕ Α Πρόστιμα Α Ερευνητικές εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού και επιβολή κυρώσεων Α Ποινικές κυρώσεις Α Η αρχή ne bis in idem Α Σωρευτική εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ και 1 και 2 του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Α.2.14 Οικονομική δύναμη επιχειρήσεων και αποτελεσματικότητες Α Το υπόδειγμα Δομή-Συμπεριφορά-Αποδοτικότητα (Structure-Conduct- Performance Paradigm) Α Το υπόδειγμα του Williamson (1968) Α Άλλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις Α.2.15 Νέα εμπειρική βιομηχανική οργάνωση A Θεωρητικό υπόβαθρο της παραμέτρου συμπαιγνίας A Εμπειρική εκτίμηση της παραμέτρου Conjectural Variation Α Το εμπειρικό υπόδειγμα των Genesove & Mullin (1998) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3 Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων Α.3.1 Στατικά παίγνια ταυτόχρονων κινήσεων κοινής γνώσης A Ισορροπία κατά Nash και αυστηρά κυρίαρχες και κυριαρχούμενες στρατηγικές Α Παίγνια χωρίς ισορροπία κατά Nash Α Παίγνια με πολλές ισορροπίες κατά Nash Α Αμιγής και μεικτή στρατηγική Α Εφαρμογές παιγνίων Α Το δίλημμα των κρατουμένων

5 Περιεχόμενα 11 Α Δίλημμα των κρατουμένων και αποτροπή εισόδου Α Δίλημμα των κρατουμένων και ευστάθεια συμπαιγνιακής συμπεριφοράς Α.3.2 Δυναμικά παίγνια Α Παίγνια διαδοχικών κινήσεων υπό πλήρη και τέλεια ή μη τέλεια πληροφόρηση Α Τέλεια ισορροπία κατά Nash ανά υποπαίγνιο Α Από την κανονική μορφή στην εκτεταμένη μορφή του παιγνίου Α Επαναλαμβανόμενα παίγνια δύο περιόδων υπό πλήρη πληροφόρηση Α Απείρως επαναλαμβανόμενα παίγνια Α.3.3 Μπεϋζιανά παίγνια Α Στατικά παίγνια κοινής γνώσης με ασύμμετρη πληροφόρηση Α Μπεϋζιανή ισορροπία κατά Nash ανταγωνισμού a la Cournot με μη συμμετρικές επιχειρήσεις Α Δυναμικά παίγνια κοινής γνώσης με ασύμμετρη πληροφόρηση ΜΕΡΟΣ Β ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.1 Κίνητρα συγκεντρώσεων Β.1.1 Το κίνητρο για άμεση μεγέθυνση της επιχείρησης (Growth Motive) Β.1.2 Το κίνητρο για αύξηση μονοπωλιακής δύναμης μέσω της οριζόντιας ενοποίησης (Horizontal Integration Motive) B.1.3 Το κίνητρο για αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω εκμετάλλευσης συνεργειών (Synergy Motive) B.1.4 Το κίνητρο της κάθετης ενοποίησης (Vertical Integration Motive) B.1.5 Το κίνητρο της επέκτασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Diversification Motive) 299 B.1.6 Υπόθεση Hubris ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.2 Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία συγκεντρώσεων με ομοιογενή προϊόντα Β.2.1 Ανταγωνισμός a la Cournot Β Τα υποδείγματα των Salant et al. (1983), Perry & Porter (1985), Pesendorfer (2003) και Feo (2008) Β Τo υπόδειγμα των Salant et al. (1983) The 80 Percent Rule Β Το υπόδειγμα των Perry & Porter (1985) The Role of Fixed Capital in the Short-Run Β Τα υποδείγματα των Pesendorfer (2003) και Feo (2008) Profitable Mergers with or without Synergies Β Τα υποδείγματα των Farrell & Shapiro (1990), Levin (1990), Cheung (1992) και Faulί-Oller (1997) Β Το υπόδειγμα των Farrell & Shapiro (1990) Profitable & Social Welfare Mergers Β Το υπόδειγμα του Levin (1990) The 50 Percent Rule Β Το υπόδειγμα του Levin (1990) Αριθμητικό παράδειγμα Β Τα υποδείγματα των Cheung (1992) και Faulί-Oller (1997) The Role of Demand Function and the Percent Rule Β Το υπόδειγμα των Amir et al. (2009) Bayesian Cournot Games

6 12 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού Β.2.2 Δυναμικά υποδείγματα Β Ανταγωνισμός Ηγέτη-Ακόλουθου Τα υποδείγματα των Huck et al. (2001), Escrihuela-Villar & Faulί-Oller (2008) και Brito (2011) Β Το υπόδειγμα των Nilssen & Sorgard (1998) Preemptive Mergers B Το υπόδειγμα των Fudenberg & Tirole (1984) The Choice of Strategies B Το υπόδειγμα των Maestre & Lopez-Cunat (2001) Cournot Games with Delegation B Το υπόδειγμα των Kamien & Zang (1990) και Davidson & Mukherjee (2007). 334 B Kamien & Zang (1990) Endogenous Mergers & Subgame Perfect Cournot-Nash Equilibrium B Kamien & Zang (1990) Αριθμητικό παράδειγμα B Davidson & Mukherjee (2007) Profitable Mergers with Zero Sunk Cost & Social Welfare Mergers with Free Entry Equilibrium B Το υπόδειγμα του Possajennikov (2001) Selected Mergers with Different Costs & Bargaining Nash Equilibrium B Τα υποδείγματα των Saloner (1987) και Hvild & Prendergast (1993) B Το υπόδειγμα του Saloner (1987) Perfect Subgame Bayesian Nash Equilibrium B Το υπόδειγμα των Hvild & Prendergast (1993) Merger Proposals and Profitable Acquired Firms ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.3 Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία συγκεντρώσεων με διαφοροποιημένα προϊόντα Β.3.1 Υποδείγματα με συμμετρικές προτιμήσεις Β Το υπόδειγμα των Deneckere & Davidson (1985) Profitable Mergers B Τα υποδείγματα των Reisinger & Csorba (2007) και Qiu & Zhou (2006) B Το υπόδειγμα των Reisinger & Csorba (2007) The 50 Percent Rule B Το υπόδειγμα των Qiu & Zhou (2006) Dynamics and Asymmetric Information between Local and Foreign Firms Β.3.2 Υποδείγματα με μη συμμετρικές προτιμήσεις Β Τα υποδείγματα των Braid (1986, 1999, 2001) και Beggs (1994) Β Τα υποδείγματα του Braid (1986, 1999, 2001) Profitable Mergers with or without Cost Efficiencies Β Τo υπόδειγμα του Beggs (1994) Preemptive Mergers and the Malls 358 Β Τα υποδείγματα των Norman & Pepall (2000) και Brito (2003) Β Τo υπόδειγμα των Norman & Pepall (2000) Profitable Mergers with Stackelberg Behavior Β Τo υπόδειγμα του Brito (2003) Profitable Mergers with Near and Distant Outsiders ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.4 Ολιγοπωλιακή θεωρία και κερδοφορία κάθετων συγκεντρώσεων Β.4.1 Τα υποδείγματα του Salinger (1988, 1989, 1991) Profitability, Number of Vertically Integrated Firms & Input Prices in Cournot Markets Β.4.2 Το υπόδειγμα του Colangelo (1995) Vertical & Horizontal Mergers in Bertrand Markets Preemptive Mergers

7 Περιεχόμενα 13 Β.4.3 Τα υποδείγματα των Lommerud et al. (2005), Borla (2004), Faulί-Oller et al. (2007), Faulί-Oller & Bru (2008) και Milliou & Pavlou (2011) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.5 Ολιγοπωλιακή θεωρία και πολιτική ανταγωνισμού συγκεντρώσεων Β.5.1 Επίδραση των συγκεντρώσεων στη συνολική κοινωνική ευημερία: Ομοιογενή προϊόντα 385 Β Το υπόδειγμα των McAfee & Williams (1992) The Role of Competitors Herfindahl-Hirschman Index Β Το υπόδειγμα των Baros & Cabral (1994) The Farrell & Shapiro Condition in Open Economies Β Το υπόδειγμα του Feo (2008) Τhe Farrell & Shapiro Condition Reexamined Β Το υπόδειγμα του Faulί-Oller (1996) The Role of Demand Characteristics in Social Welfare Β Το υπόδειγμα των Compte et al. (2002) Capacities instead of Market Shares & Dynamics Β Το υπόδειγμα των Neven & Roller (2005) Type I & Type II Errors of Competition Policy Β Το υπόδειγμα των Banal-Estañol et al. (2008) Type I & Type II Errors of Competition Policy B.5.2 Επίδραση της συγκέντρωσης στο πλεόνασμα του καταναλωτή: Ομοιογενή προϊόντα. 402 B Τo υπόδειγμα των Froeb & Werden (1998) Marginal Cost Reduction for Pro-Competitive Mergers B Τo υπόδειγμα των Werden & Froeb (1998) Pro-Completive Mergers and Free Entry Equilibrium B Τo υπόδειγμα του Spector (2003) Pro-Competitive Mergers without Specific Cost Assumptions B Τo υπόδειγμα του Feo (2008) The Role of Mark Up & Cost Efficiencies for Pro-Competitive Mergers B Τo υπόδειγμα των Motta & Vasconcelos (2005) Sequential Merger Game and Pro-Competitive Monopoly B Τo υπόδειγμα του Vasconcelos (2010) The Role of Remedies B Τo υπόδειγμα των Jovanovic & Wey (2012) Catch-Up & Dominant Mergers Β.5.3 Επίδραση των συγκεντρώσεων στο πλεόνασμα του καταναλωτή: Διαφοροποιημένα προϊόντα Β Το υπόδειγμα του Werden (1996) The Role of Lerner Index & Diversion Ratio for Pro-Competitive Mergers Β Το υπόδειγμα του Braid (2001) Demand Elasticity and Pro-Competitive Mergers Β Το υπόδειγμα του Cabral (2003) Free Entry Equilibrium and Pro- Competitive Mergers Β Το υπόδειγμα των Erkal & Piccinin (2006) Demand Functions and Consumer Enhancing Mergers Β Το υπόδειγμα των Dargaud & Reggiani (2012) Merger with Multi-Product Firms Β Το υπόδειγμα των Milliou & Petrakis (2007) Τhe Role of Vertical Contracts.. 420

8 14 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού B.5.4 Επίδραση των συγκεντρώσεων στη συνολική κοινωνική ευημερία: Διαφοροποιημένα προϊόντα Β Τo υπόδειγμα των Choné & Linnemer (2008) ΤYPE I & TYPE II Εrrors for Competition Policy Β Τo υπόδειγμα των Escrihuela-Villar & Faulί-Oller (2011) Degree of Product Differentiation and Social Welfare Enhancing Mergers ΜΕΡΟΣ Γ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.1 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις Γ.1.1 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ελλάδα Γ Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ελλάδα πριν από τον νόμο 3959/ Γ Ισχύoν δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ελλάδα Γ Νόμος υπ αριθμ. 3959/ Γ Έννοια της συγκέντρωσης, αντικείμενο και δικαιώματα αποκλειστικού και κοινού ελέγχου, προσήκουσα και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκέντρωσης Γ Έλεγχος συγκεντρώσεων Γ Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων Γ Απαγόρευση μιας συγκέντρωσης, εξαιρέσεις και άδεια αίτησης παρέκκλισης Γ Τρόπος υπολογισμού του κύκλου εργασιών στις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις Γ Επιβολή προστίμων βάσει του νόμου υπ αριθμ. 3959/ Γ Νόμος υπ αριθμ. 3592/ Γ Κριτήρια γνωστοποίησης βάσει του νόμου υπ αριθμ. 3592/ Γ Έννοια της δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του νόμου υπ αριθμ. 3592/ Γ Έννοια της απαγόρευσης μιας συγκέντρωσης Γ.1.2 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γ Συγκεντρώσεις κοινοτικής διάστασης Γ Μόνιμη μεταβολή ελέγχου και διαδοχικές πράξεις Γ Συμμετέχουσες επιχειρήσεις συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Έλεγχος συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Προληπτική διαδικασία αξιολόγησης συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης. 452 Γ Απλοποιημένη διαδικασία ελέγχου συγκεντρώσεων και εκκίνηση πλήρους διερεύνησης μιας συγκέντρωσης Γ Πλήρης διερεύνηση ελέγχου συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Προθεσμίες πλήρης διερεύνησης συγκεντρώσεων κοινοτικής διάστασης Γ Επιβολή προστίμων βάσει του Κανονισμού 139/ Γ Περιορισμοί που συνδέονται άμεσα με τη συγκέντρωση κοινοτικής διάστασης Γ Ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού Γ.1.3 Δίκαιο ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις στις ΗΠΑ

9 Περιεχόμενα 15 Γ Διαδικασία γνωστοποίησης και αξιολόγησης συγκεντρώσεων στις ΗΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.2 Οικονομική προσέγγιση ελέγχου συγκεντρώσεων Γ.2.1 Έλεγχος οριζόντιων συγκεντρώσεων σε ενωσιακό επίπεδο και στην Ελλάδα Γ.2.2 Έλεγχος οριζόντιων συγκεντρώσεων στις ΗΠΑ Γ.2.3 Οριζόντιες συγκεντρώσεις και κοινωνική ευημερία στο δίκαιο του ανταγωνισμού Γ Μονομερείς επιδράσεις μιας οριζόντιας συγκέντρωσης στην τιμή ομοιογενούς προϊόντος Γ Μονομερείς επιδράσεις μιας οριζόντιας συγκέντρωσης στην τιμή διαφοροποιημένου προϊόντος Γ Ο λόγος εκτροπής πωλήσεων (Diversion Ratio) Γ Η μεθοδολογία αυξητικής πίεσης των τιμών (Upward Pricing Pressure UPP) Γ Ο δείκτης της ακαθάριστης αυξητικής πίεσης των τιμών (Gross Upward Pricing Pressure Index GUPPI) Γ Ο δείκτης της ακαθάριστης αυξητικής δύναμης της επιχείρησης στην αγορά (Gross Upward Market Power Pressure Index GUMPPI) Γ Μονομερείς επιδράσεις και μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστών Γ Μονομερείς επιδράσεις και παρουσία διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στο ΔΣ ανταγωνιστών Γ Επιδράσεις μιας οριζόντιας συγκέντρωσης στον συντονισμό των ενεργειών των επιχειρήσεων Γ Συντονισμός των ενεργειών των επιχειρήσεων και μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των ανταγωνιστών Γ Συντονισμός των ενεργειών των επιχειρήσεων και παρουσία διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στο ΔΣ ανταγωνιστών Γ Αποτελεσματικότητες που απορρέουν από την παρουσία διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στο ΔΣ ανταγωνιστών Γ.2.4 Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις και δίκαιο ανταγωνισμού Γ Συνέπειες των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων στον ανταγωνισμό Γ Μη οριζόντιες συγκεντρώσεις με οικονομική ισχύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων Γ Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων (Διαγώνιες συγκεντρώσεις) Γ Κάθετες συγκεντρώσεις και μη συντονισμένα αποτελέσματα Γ Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση στις εισροές (Input Foreclosure) Γ Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πελατειακή βάση (Costumer Foreclosure) Γ Κάθετες συγκεντρώσεις και συντονισμένα αποτελέσματα ΜΕΡΟΣ Δ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.1 Έννοιες και ορισμοί

10 16 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.2 Περιορισμοί του ανταγωνισμού κατά την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς προϊόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.3 Οριοθέτηση σχετικής αγοράς προϊόντος Δ.3.1 Ανάλυση ποιοτικών στοιχείων Δ.3.2 Ανάλυση ποσοτικών στοιχείων Δ Το SSNIP τεστ στις ΗΠΑ (The «Would Approach») Δ U.S. Merger test Δ Η ανάλυση Critical Loss (The «Could Approach ή EU Approach») Δ Harris & Simons (1989) Δ Katz & Shapiro (2003) Δ O Brien & Wickelgren (2003) Δ Daljort et al. (2008) Δ Daljort & Sorgard (2011) Δ Άλλοι τρόποι οριοθέτησης μιας σχετικής αγοράς προϊόντος Δ Βαθμός συσχέτισης των τιμών των προϊόντων Δ Μειονεκτήματα του βαθμού συσχέτισης των τιμών των προϊόντων Δ Έλεγχος συνολοκλήρωσης Δ Φυσικά πειράματα Δ Οικονομετρικές εκτιμήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.4 Οριοθέτηση γεωγραφικής αγοράς προϊόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Δίκαιο συμπράξεων και καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης Π.1.1 Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς Π.1.2 Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 (νυν άρθρο 102 της ΣΛΕΕ) της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Δίκαιο ανταγωνισμού συγκεντρώσεων Π.2.1 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων Π.2.2 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων Κατάλογος πινάκων Κατάλογος σχημάτων Βιβλιογραφία Κυριότερες συντομογραφίες Ευρετήριο όρων και εννοιών Ευρετήριο ονομάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική Οργάνωση

Βιοµηχανική Οργάνωση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Βιοµηχανική Οργάνωση Καθηγητής: Γιάννης Κατσουλάκος Πτέρυγα Δεριγνύ, 4 ος Όροφος. Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 16:00-17:00, Τρίτη 16:00-17:00. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

20 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού

20 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού Εισαγωγή Το βιβλίο Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισμού συνδυάζει τις βασικές θεωρητικές αρχές των οικονομικών σε αγορές με ή χωρίς στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρή σεων και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

The Economist, 23/09/2004:

The Economist, 23/09/2004: The Economist, 23/09/2004: Starting with agreements between 6 countries on the pooling of coal and steel resources in 1951 and moving on to the creation of a common market in 1957, the EU has gradually

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27 Διάλεξη 8 Ολιγοπώλιο VA 27 Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από μια και μόνο επιχείρηση. Ένα δυοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από δυο επιχειρήσεις. Ένα ολιγοπώλιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ισχύος στην αγορά Εισαγωγή για το έρος II...

Πηγές ισχύος στην αγορά Εισαγωγή για το έρος II... Περιεχόμενα I Εισαγωγή 1 Τι είναι οι Αγορές και οι Στρατηγικές; 1.1 Αγορές........................................ 1.2 Στρατηγικές..................................... 1.3 Υποδείγματα και υλικό του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και Μορφές Αγοράς

Έννοια και Μορφές Αγοράς κ ε φ ά λ α ι ο 2 Έννοια και Μορφές Αγοράς 2.1 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας διακρίνονται παραδοσιακά σε τέσσερεις κατηγορίες: στους πλήρως ανταγωνιστικούς, στα καθαρά μονοπώλια, στους

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Ολιγοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Μορφές Αγορών μεταξύ Μονοπωλίου και Τέλειου Ανταγωνισμού Ο Ατελής Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά - πολλές επιχειρήσεις. - κανένα εμπόδιο εισόδου. - διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Πολλοί πωλητές Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10

Μονοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 10 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 10 Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση διαμορφώνει τις τιμές. Μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2013-2014 ΔΕΟ 43 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ Αν θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό της βιομηχανικής οργάνωσης ή βιομηχανικής οικονομικής, θα λέγαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 14 EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μια ανταγωνιστική αγορά έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Υπάρχουν πολλοί αγοραστές και πολλοί πωλητές στην αγορά. Τααγαθάπουπροσφέρονταιαπότους

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1Α. Δελεαστική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακή Αγορά - Έστω ότι η αγορά ενός αγαθού είναι μονοπωλιακή και η διαφήμιση του προϊόντος είναι δελεαστική δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Μονοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Βασική αιτία δημιουργίας Μονοπωλίου Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση θεωρεί τις τιμές ως δεδομένες, ενώ αντίθετα η μονοπωλιακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία

Ολιγοπωλιακή Ισορροπία Ολιγοπωλιακή Ισορροπία - Χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να εξετάσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας την προσοχή μας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση 1. Να λυθούν οι εξισώσεις i) -x -5 = -3 ii) 3x +1 = 5/ x 7 iii) x [ π. i)x= -1 ii) x=1/ iii) x=/3 ] Άσκηση. Να λυθούν τα συστήματα x 7y 11 x y i) ii) x y 4 4x 3y 1 [Απ. i) x=,y= -1, ii) x=1/,y=1

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγορές προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων που παράγουν πολλά αγαθά σε μια αγορά

Εξαγορές προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων που παράγουν πολλά αγαθά σε μια αγορά Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Εξαγορές προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων που παράγουν πολλά αγαθά σε μια αγορά Διπλωματική Εργασία του Μητσιάνη Σωτήριου (ΜΕ:141) 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων - Ορισμός. Αν οι επιλογές μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος Ανταγωνισµός

Τέλειος Ανταγωνισµός Τέλειος Ανταγωνισµός Χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού: Πολλές µικρές επιχειρήσεις, καθεµία ασήµαντη σε σχέση µε τον κλάδο ως σύνολο Οµοιογενή προϊόντα Οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Εισαγωγή Μέρος Πρώτο: Αστικά και Περιφερειακά Οικονομικά Υποδείγματα και Μέθοδοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων: η χωροθέτηση της επιχείρησης στη θεωρία 1. 1 Εισαγωγή 1.2 Κλασικά και νεοκλασικά υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 13 Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης 1.1. Εισαγωγικές έννοιες ανάλυσης και πρόγνωσης του περιβάλλοντος της επιχείρησης 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα σε Συντομία

Περιεχόμενα σε Συντομία Περιεχόμενα σε Συντομία Πρόλογος Σελίδα vii ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Κεφάλαιο 1 Πεδίο Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων 3 Παράρτημα: Επισκόπηση Βασικών Εννοιών στα Οικονομικά 22 Κεφάλαιο 2 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Άσκηση 5 Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 και u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 Ω = (2,0) Ω = (0,1) και το αρχικό απόθεμα και. Να προσδιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ. Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή Το διοικητικό στέλεχος είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει τις εισροές μιας επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Μορφές Αγοράς Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 5: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι Μικροοικονομική Ανάλυση Ι Δομή της αγοράς Ισορροπία της Μονοπωλιακής επιχείρησης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης Μαθησιακοί Στόχοι Γνώση και κατανόηση της βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα του επιμελητή 21. Πρόλογος 23. 1 Η αγορά 31. 2 Εισοδηματικός περιορισμός 55. 3 Προτιμήσεις 71

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα του επιμελητή 21. Πρόλογος 23. 1 Η αγορά 31. 2 Εισοδηματικός περιορισμός 55. 3 Προτιμήσεις 71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα του επιμελητή 21 Πρόλογος 23 1 Η αγορά 31 Κατασκευή ενός υποδείγματος 31 Αριστοποίηση και ισορροπία 33 Η καμπύλη ζήτησης 34 Η καμπύλη προσφοράς 37 Ισορροπία αγοράς 38 Συγκριτική στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ανάλυση του Ανταγωνισμού με βάση την Οικονομική Θεωρία ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης

Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης Ενημερωτική Διαφοροποίηση Προϊόντος: Ο Ρόλος της Διαφήμισης - Οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο ως προς τις τιμές στις οποίες επιλέγουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους. - Ο μη-τιμολογιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 11 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών! Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών είναι: " Στην αγορά συµµετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Εισαγωγή 1.1 Ορισμός, Χρησιμότητα και Στόχοι Με τον όρο ανταγωνισμός στα πλαίσια της Πολτικής Ανταγωνισμού αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς και για ποιον; Πότε η Επιδίωξη του Ατοµικού Συµφέροντος υπηρετεί το Κοινωνικό Συµφέρον;

ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς και για ποιον; Πότε η Επιδίωξη του Ατοµικού Συµφέροντος υπηρετεί το Κοινωνικό Συµφέρον; Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Πεδίο Εφαρµογής των Οικονοµικών Τι είναι τα οικονοµικά; Ένας ορισµός των οικονοµικών Μικροοικονοµική Μακροοικονοµική ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 9 Ιανουάριος 2014 Μορφές αγοράς 1. Τέλειος ανταγωνισμός [Perfect competition] 2. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αστικά και περιφερειακά οικονομικά υποδείγματα και μέθοδοι... 37

Περιεχόμενα. Αστικά και περιφερειακά οικονομικά υποδείγματα και μέθοδοι... 37 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή, Δημήτρης Σκούρας....................... 23 Εισαγωγή................................................................................ 25 Η λογική και η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας

Περιεχόμενα. Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Πίνακας Συμβόλων... 21 Ενότητα 1: Γενική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας 1. Ανταγωνιστική Ισορροπία 1.1. Εισαγωγή... 27 1.2. Περιγραφή μιας Ανταλλακτικής Οικονομίας...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 8 Ιανουάριος 2014 Μορφές αγοράς 1. Τέλειος ανταγωνισμός [Perfect competition] 2. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 4ο

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 4ο ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4ο Πότε χρειάζεται παρέµβαση; Η αποτυχία της αγοράς καθιστά αναγκαία την πολιτική ανταγωνισµού Πότε όµως χρειάζεται παρέµβαση; Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σε περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 19. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες παραγωγικές δυνατότητες κόστος ευκαιρίας... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 19. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες παραγωγικές δυνατότητες κόστος ευκαιρίας... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος... 19 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες παραγωγικές δυνατότητες κόστος ευκαιρίας... 21 1.1 Ο ορισμός της οικονομικής επιστήμης και οι σχολές οικονομικής σκέψης. 21 1.2 Οι ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική: Μικροοικονομική

Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική: Μικροοικονομική 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΨΕΙΡΙΔΟΥ ANASTASIA PSEIRIDIS Επίκ. Καθηγήτρια Οικονομικών Senior Lecturer in Economics Πάντειο Πανεπιστήμιο Panteion University & Μέλος ΣΕΠ στη ΔΕΟ34 (Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική) Tutor in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Έννοιες και Ορολογίες, Υπόβαθρο Ποσοτικών Μεθόδων και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Έννοιες και Ορολογίες, Υπόβαθρο Ποσοτικών Μεθόδων και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... v ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Έννοιες και Ορολογίες, Υπόβαθρο Ποσοτικών Μεθόδων και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Κεφάλαιο 1 Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος...3 1.1 Φυσικοί Πόροι...5

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Ενότητα 24 η : Αγορά Αγροτικών Προϊόντων Χρίστος Καμενίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (Παράδειγμα: ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ)

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (Παράδειγμα: ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ) Θεωρήματα Οικονομικών της Ευημερίας (1) Οι ανταγωνιστικές αγορές συντονίζουν τις αποφάσεις των καταναλωτών και των παραγωγών εξασφαλίζοντας Pareto αποτελεσματικές κατανομές των παραγωγικών πόρων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Διδάσκοντες: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής / τρια να κατανοήσει πως δουλεύουν οι αγορές και τι τις κάνει περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΕΒ ΟΜΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΝΝΟΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΕΒ ΟΜΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΝΝΟΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΕΒ ΟΜΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΝΝΟΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 28-29 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Σύντομα Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Οι αρχές και η πρακτική της οικονομικής επιστήμης Κεφάλαιο 2 Οικονομικοί μέθοδοι και οικονομικά ερωτήματα Κεφάλαιο 3 Αριστοποίηση: Κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010)

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010) Τίτλος Μαθήµατος: Κωδικός Μαθήµατος: Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράµηνο προσφοράς Μαθήµατος: Αριθµός ECTS: Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα.

εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα. Μονοπώλιο Μια επιχείρηση θεωρείται ότι ένα µονοπώλιο, εάν είναι ο µοναδικός πωλητής του προϊόντος Το προϊόν της, δεν έχει στενά υποκατάστατα ρ ης, χ. Πως δηµιουργούνται τα µονοπώλια Ο βασικός λόγος ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand

Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand Μοντέλα των Cournotκαι Bertrand Παύλος Στ. Εφραιµίδης Τοµέας Λογισµικού και Ανάπτυξης Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τι θα πούμε Θα εξετάσουμε αναλυτικά το μοντέλο Cournot

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα συγκέντρωσης και ανισοκατανομής μεγέθους. Στατική Συγκέντρωση

Μέτρα συγκέντρωσης και ανισοκατανομής μεγέθους. Στατική Συγκέντρωση Μέτρα συγκέντρωσης και ανισοκατανομής μεγέθους Στατική Συγκέντρωση Τα μέτρα συγκέντρωσης:. Προσδιορίζουν στοιχεία της κατανομής μεγέθους των επιχειρήσεων σε έναν κλάδο.. Αποτυπώνουν σε κάποιο βαθμό την

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 6ο Άλλες μορφές οργάνωσης αγοράς

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 6ο Άλλες μορφές οργάνωσης αγοράς Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική. νέων στόχων; Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος

Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική. νέων στόχων; Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος Ενωσιακή (& εθνική) πολιτική ανταγωνισµού: σε αναζήτηση νέων στόχων; ηµήτρης Ν Τζουγανάτος ηµήτρης Ν. Τζουγανάτος Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ικηγόρος Α. Ποιός ανταγωνισµός; ιεθνώς ενισχύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 7: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ι Συνοπτικές Σημειώσεις Διαλέξεων Χειμερινό Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομική Ι Συνοπτικές Σημειώσεις Διαλέξεων Χειμερινό Εξάμηνο Εισαγωγή στην Οικονομική Ι Συνοπτικές Σημειώσεις Διαλέξεων Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 1 Βασικές Παραδοχές - Η οικονοµική είναι η µελέτη των τρόπων µε τους οποίους οι κοινωνίες διαχειρίζονται τους σπάνιους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή

Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή Οικονομικά Υποδείγματα: Εισαγωγικές Έννοιες - Τα οικονομικά υποδείγματα περιγράφουν τη συμπεριφορά επιχειρήσεων-καταναλωτών και την αλληλεπίδρασή τους στις διάφορες αγορές. - Τα οικονομικά υποδείγματα:

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner ιαφήµιση Βασικά Ερωτήµατα: Γιατί κάποιοι κλάδοι διαφηµίζουν εντατικά τα προϊόντα τους; Γιατί η ένταση της διαφήµισης διαφέρει µεταξύ βιοµηχανικών κλάδων; Η Ένταση της ιαφήµισης (I ) ορίζεται ως ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία, Αγορές & Δίκτυα: Η ρυθμιστική λειτουργία του Κράτους

Οικονομία, Αγορές & Δίκτυα: Η ρυθμιστική λειτουργία του Κράτους ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οικονομία, Αγορές & Δίκτυα: Η ρυθμιστική λειτουργία του Κράτους Τέταρτο Μάθημα: Πολιτική Ανταγωνισμού Ν. Αλεξόπουλος, Β. Μανεσιώτης, Δ. Τσαλέμης, Ι. Ψυχάρης

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. 1 Εισαγωγή Θεωρία Παιγνίων υό Λόγια για το Αντικείµενο Μερικά Ιστορικά Στοιχεία Ενα Παράδοξο Παιχνίδι...

Πρόλογος. 1 Εισαγωγή Θεωρία Παιγνίων υό Λόγια για το Αντικείµενο Μερικά Ιστορικά Στοιχεία Ενα Παράδοξο Παιχνίδι... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xv 1 Εισαγωγή 1 1.1 Θεωρία Παιγνίων υό Λόγια για το Αντικείµενο........ 1 1.2 Μερικά Ιστορικά Στοιχεία..................... 3 1.3 Ενα Παράδοξο Παιχνίδι...................... 4 Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ EIΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα: Πολ. Οικονομίας Α. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη νεοκλασική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 7 Ιανουάριος 2014 Μορφές αγοράς 1. Τέλειος ανταγωνισμός [Perfect competition] 2. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Δρ. Κων/νος Κάρρας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ιδιωτικοποίηση και Παρέμβαση Επιχειρήματα υπέρ της δημόσιας ιδιοκτησίας Ιδεολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ : ανέπτυξε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διέκρινε 5 στάδια οικονομικής ανάπτυξης, από τα οποία υποστήριξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 6: Εξαγορές, Συγχωνεύσεις, Νέες Ιδρύσεις Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 4: Δομή αγοράς Διαμόρφωση Τιμών Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 1 η ενότητα: Παραγωγικές δυνατότητες Χρησιµότητα Ζήτηση 1. Στην Οικονοµική επιστήµη ως οικονοµικό πρόβληµα χαρακτηρίζουµε: α) Την έλλειψη χρηµάτων που αντιµετωπίζει µια

Διαβάστε περισσότερα

Double marginalization Retailer competition Downstream production Investment externalities Indirect control Manufacturer competition

Double marginalization Retailer competition Downstream production Investment externalities Indirect control Manufacturer competition Κάθετες Σχέσεις Γιατίναασχοληθούµε; Οι Κατασκευαστές έχουν µικρότερο έλεγχο σε µεταβλητές που καθορίζουν την τελική ζήτηση των καταναλωτών. Τιµές (!), ποιότητα, διαφήµιση, πωλήσεις υπηρεσιών, κλπ. Οι πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Δρ. Δήμας Αθανάσιος, BA, MSc, PhD Είδη Στρατηγικών Στρατηγικές Σταθερότητας Είδη στρατηγικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Παραγωγή και κόστος. Αρ. Διάλεξης: 8

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Παραγωγή και κόστος. Αρ. Διάλεξης: 8 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Παραγωγή και κόστος Αρ. Διάλεξης: 8 Κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Προσφορά και ζήτηση Χρησιμοποιούνται συχνά από τους οικονομολόγους

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα