Παν. Μουλλάς Το στίγμα (και τα στίγματα) της κριτικής*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παν. Μουλλάς Το στίγμα (και τα στίγματα) της κριτικής*"

Transcript

1 Παν. Μουλλάς Το στίγμα (και τα στίγματα) της κριτικής* Είναι γεγονός αναμφισβήτητο: ο κριτικός λόγος στον τόπο μας, έτσι τουλάχιστον όπως προσλαμβάνεται σήμερα, δηλ. μορφοποιημένος σε κείμενα ειδικού χαρακτήρα (βιβλιοκρισίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μελέτες, λόγους, προλόγους, επιφυλλίδες, δοκίμια κλπ.) εμφανίζεται ορμητικά στο προσκήνιο κυρίως μετά το Θά 'λεγες πως κάποιες προϋποθέσεις είναι εδώ απαραίτητες: λ.χ. η ανάπτυξη του τύπου ή/και της λογοτεχνικής παραγωγής. Ζήτημα σχέσεων μιας μεταγλώσσας με μια γλώσσα; Πάντως, ο ένας θεσμός (κριτική) βασίζεται αναγκαία στην ύπαρξη του άλλου (λογοτεχνία). Παρακάτω θα δοθούν, ελπίζω, ικανοποιητικές εξηγήσεις. Για την ώρα προέχουν οι λέξεις (αυτά τα ιστορικοκρατούμενα σήματα, με την προβληματική τους προϊστορία). Πρώτη φροντίδα μας, λοιπόν, η των ονομάτων επίσκεψις: η αρχαία κριτική (τέχνη), το κριτικόν (του Αριστοτέλη), ο κριτικός και το ρήμα κρίνω που σημαίνει, ανάμεσα στα άλλα, και ξεχωρίζω. Τι τάχα ξεχωρίζει κανείς; Ασφαλώς τα πρωτεία ανήκουν στη γλώσσα, με την έννοια του μέσου που γίνεται ταυτόχρονα και σκοπός. «Της γραμματικής το λαμπρότερον μέρος είναι η Κριτική και το παλαιόν Γραμματικός και Κριτικός ήσαν λέξεις συνώνυμοι», βεβαιώνει ο Κοραής 1. Έπειτα, κοντά στις λέξεις υπάρχουν και τα πράγματα, λ.χ. η «Κρίσις Πάριδος» που δικαιώνει τον Παλαμά όταν αποφαίνεται (μ* εκείνη τη μισοσοβαρή και μισοαστεία διάθεση του, που μακάρι να ήταν συχνότερη) πως «Ο Πάρις είναι ο πρώτος κριτικός» 2. Ο Πάρις: ένας κριτής-σφετεριστής της ομορφιάς. Ας πούμε λοιπόν ότι, βγαλμένη από τέτοιο (μυθο)λογικό πλαίσιο, η κριτική κερδίζει δικαιωματικά τον τίτλο της δέκατης Μούσας 3. Θυμίζω επίσης, πράγμα αυτονόητο, πως η μοίρα της (μιλούμε πάντοτε, εννοείται, για τη λογοτεχνική κριτική) συνδέεται άμεσα με τη μοίρα του βιβλίου και πως, από τον 16ο κυρίως αιώνα και δώθε, αν η πορεία της δεν εμφανίζεται α πρόσκοπτα ανοδική, φανερώνει πάντως αξιοσημείωτες εξάρσεις, ταλαντεύσεις ή μεταπτώσεις. Οπωσδήποτε, το ερώτημα αποβαίνει νόμιμο (και μόνιμο): τι τελοσπάντων είναι η κριτική; Πώς λειτουργεί; Και πώς νοούνται οι λειτουργίες της; * Εισαγωγή σε ευρύτερη μελέτη για την κριτική του 19ου αιώνα. Σύγκριση / Comparaison 2-3 (1991)

2 64 Παν. Μουλλάς Τον λόγο έχει η συγχρονία-διαχρονία. Να λ.χ. κάποιοι αποκαλυπτικοί ορισμοί. Για τον Scaliger (1580) κριτική είναι «η τέχνη του κρίνειν» και κριτικός «αυτός που ασκεί την κριτική» τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Για τον C. P. Richelet (Dictionnaire français, 1680), η κριτική αποτελεί «κρίση για κάποιο έργο. Παρατηρήσεις που αποκαλύπτουν τα ελαττώματα ενός έργου» Δυο αιώνες αργότερα, κατά τον Emile Littré και το περίφημο λεξικό του ( ), ο κριτικός είναι επιφορτισμένος με κάποιες άλλες υποχρεώσεις: «εξετάζει αν το έργο έχει συντεθεί με τρόπο που ν* αρέσει στους αναγνώστες, αν οι επινοήσεις του είναι πρωτότυπες κλπ.». Προχώρημα αναμφισβήτητο: περισσότερο από τα ελαττώματα ενδιαφέρουν οι αρετές. Αλλά και πάλι ο κριτικός λόγος δεν παύει να ταυτίζεται ή, τουλάχιστον, να συγχέεται με την κύρια, αν όχι αποκλειστική λειτουργία του: την αξιολόγηση. Βρισκόμαστε, ας πούμε, στον χώρο του πλατωνικού Πρωταγόρα (339α): «τά ύπό των ποιητών λεγόμενα olóv τ* είναι συνιέναι & τε ορθώς πεποίηται καί δ μή, καί έπίστασθαι διελεχν τε καί έρωτώμενον λόγον δούναι». Δεν έχει έρθει ακόμα (καλύτερα: δεν έχει επανέλθει) η ώρα της Ποιητικής του Αριστοτέλη. Θα έρθει ή θα επανέλθει στον αιώνα μας, μαζί με τη Νέα Κριτική, με τα πρωτεία του σημαίνοντος, με τη στροφή προς το γενικό και με ό,τι άλλο, εδώ και μερικές δεκαετίες, κατοχυρώνει την πρωτοκαθεδρία της θεωρίας. Με τέτοιους όρους, ένας σύγχρονος ερευνητής, ο René Wellek, έχει κάθε λόγο να θεωρεί λ.χ. ότι κύριο έργο (centrai task) της λογοτεχνικής κριτικής είναι «να ορίζει και να περιγράφει τη φύση της ποίησης και της λογοτεχνίας» 4. Ορισμός και περιγραφή λοιπόν. Η αξιολόγηση (που αποσιωπάται σκόπιμα εδώ) δεν φαίνεται να παίζει σπουδαίο ρόλο. Θα μπορούσαμε όμως (στο κάτω- κάτω βρισκόμαστε μέσα στα πλαίσια μιας κριτικής που, ανάμεσα στα άλλα, ονομάζεται και ερμηνευτική) να υποδείξουμε, μαζί με την ερμηνεία, και ορισμένες αναγκαίες προϋποθέσεις της όπως η γνώση, η κατάταξη, η κατανόηση κλπ. 5. Ένα μου φαίνεται βέβαιο, πως παλιά ή νέα, παραδοσιακή ή νεοτερική, εμπειρική ή θεωρητική, η κριτική, στο μέτρο βέβαια όπου παραμένει κριτική, είναι υποχρεωμένη να κινείται (φυσικά, με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικές προτεραιότητες) ανάμεσα στις πλευρές ενός τριγώνου, προχωρώντας από την περιγραφή στην ερμηνεία και από την ερμηνεία στην αξιολόγηση, ή/και αντιστρόφως, χωρίς να μπορεί να παρακάμψει τις τρεις αυτές βασικές λειτουργίες, ακόμα κι όταν διαφοροποιεί τα ποσοστά τους ή ανατρέπει την ιεραρχία τους. Κι έπειτα, αυτό που προβάλλει εδώ ως απόλυτη αντίθεση δεν αποτελεί, σε τελευταία ανάλυση, την άλλη όψη μιας κάποιας συμπληρωματικότητας; Η αξιολόγηση μοιάζει σχεδόν αδιανόητη χωρίς την περιγραφή και την ερμηνεία. Η περιγραφή προϋποθέτει την ερμηνεία και την αξιολόγηση. Η ερμηνεία περιέχει σε μεγάλο βαθμό την αξιολόγηση και την περιγραφή. Κρίνω θα πει ξεχωρίζω, ασφαλώς, αλλά θα πει

3 Το στίγμα της κριτικής 65 επίσης, συσχετίζω, ερμηνεύω, προκρίνω, θεωρώ. Όμως αυτές οι τριγωνικές ή τριαδικές σχέσεις υπάρχουν άραγε ως οντότητες; Ή μήπως είναι επινοήματα του νου, σταθμοί μιας έρευνας που προχωρεί όχι μόνο ανιχνεύοντας, αλλά και δημιουργώντας το αντικείμενο της; Δεν θα απαντούσα χωρίς δισταγμό. Μόνες μου βεβαιότητες: τα τρίγωνα που φέρνουν άλλα τρίγωνα και που τοποθετούν τον κριτικό στο κέντρο τους, δηλ. σε ίση απόσταση από τις πλευρές τους. Ένα άλλο τρίστρατο εμφανίζεται εδώ αναπόφευκτα: κριτική (της λογοτεχνίας) - ιστορία (της λογοτεχνίας) - θεωρία (της λογοτεχνίας). Τρεις περιοχές που δεν ταυτίζονται, αλλά ούτε βέβαια στεγανοποιούνται, αφού «συνδέονται τόσο στενά αναμεταξύ τους ώστε να είναι αδιανόητη μια θεωρία της λογοτεχνίας δίχως κριτική ή ιστορία, μια κριτική δίχως θεωρία ή ιστορία και μια ιστορία δίχως θεωρία ή κριτική» 6. Σύμφωνοι. Όμως τι θα μπορούσε εδώ να σηματοδοτείται από το κέντρο του τριγώνου; Ίσως μια κάποια κίνηση, σκέφτομαι, όχι στάση: κυρίως μια πολλαπλή και ισότιμη μετάβαση από τη συγχρονία στη διαχρονία. Έτσι η περιοχή της κριτικής είναι συνάμα αόριστη και ορισμένηοριστική. Ένα μεσοδιάστημα. Μάταιο ν' αναζητάει κανείς, στον χώρο αυτό, ιδιόκτητα στοιχεία, μοναδικά συστατικά, ιδιαιτερότητες. Η κριτική, λόγος μεικτός, υπάρχει ως σύνθεση, ως αμάλγαμα δεν συμβιώνει με το ατόφιο, το ασυγκέραστο. Τέχνη, επιστήμη ή επάγγελμα (δημοσιογραφία) 7 ; Μα τίποτε αποκλειστικά και όλα μαζί: και τέχνη και επιστήμη και επάγγελμα (δημοσιογραφία). Ζήτημα ποσοστών, αναλογίας ή μετακίνησης, κάθε φορά, του ιστορικού επίκεντρου. Κι ακόμα, ζήτημα άμυνας ή αντίστασης σε πολλαπλούς ιμπεριαλισμούς, αν κριτική σημαίνει αυτονομία, κι όχι παράρτημα της άλφα ή βήτα επιστήμης ή θεωρίας ή «σχολής», ούτε και «κάτι σαν μια νέα ρητορική» (G. Genette). Αυτονομία* κι ας ενώνονται στοιχεία ξένα ή ετερόκλητα. Αν δεν μπορούσε απ* την ανάμιξη να βγει ένα νέο σύνολο και μια ποιότητα (με ό,τι καινούργιο συνδηλώνει η λέξη), τότε τι λόγο θα είχε η κριτική; Όμως η κριτική έχει λόγο. Ας πούμε απλά: διαμεσολαβεί. Ή «ολοκληρώνει μια ορισμένη ευαισθησία» (Σεφέρης). Δεν βρίσκεται έξω ούτε μέσα αλλά ανάμεσα. Μετουσιώνει το κείμενο της σε διακείμενο. Δεν έχει στίγμα σταθερό. Έχει όμως στίγματα: τον θρύλο του Ζωίλου ή της στειρότητας, τη ρεστινιά της ευκολίας ή της εμπάθειας, τον στίχο του Destouches («La critique est aisée et Γ art est difficile») ή, ακόμα, τη γνωμάτευση του Diderot για τους γραμματικούς και για τους κριτικούς που εμφανίζονται μετά από εποχές ιδιοφυίας και δημιουργικότητας. Δεν σχολιάζω εδώ (θα ήταν αδύνατο) απλώς θυμίζω, υπογραμμίζω ή/και πληροφορώ. Όμως καλώ τον αναγνώστη να σκεφτεί την παρακάτω πρόταση του Α. Thibaudet (Physiologie de la critique, 1930): «H κριτική, όπως την ξέρουμε και την ασκούμε, είναι προϊόν του 19ου αιώνα. Πριν από τον 19ο αιώνα υπάρχουν κριτικοί. Ο Bayle, ο Fré-

4 66 Παν. Μουλλας ion και ο Βολταίρος, ο Chapelain και ο d'aubignac, ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς και ο Κοϊντιλιανός είναι κριτικοί. Αλλά δεν υπάρχει κριτική». Η κριτική, λοιπόν, προϋποθέτει τη συλλογικότητα; Ή αλλιώς: το θηλυκό συμπλέει με τον πληθυντικό; Είναι ολοφάνερο ότι ο Thibaudet, με το ενδιαφέρον του κυρίως στραμμένο στους φορείς του κριτικού λόγου (αμέσως παρακάτω αναφέρεται σ* «ένα σώμα συγγραφέων λιγότερο ή περισσότερο εξειδικευμένων που έχουν ως επάγγελμα να μιλούν για τα βιβλία»), δεν ξεχωρίζει βασικά, όπως σημειώνει ο Etiemble, την κριτική από τους κριτικούς 8. Τα γεγονότα (και τα πρόσωπα) εδώ κυριαρχούν. Πραγματικά, τίποτε αληθινότερο στο ιστορικό-συλλογικό επίπεδο. Η κριτική-κοινωνικός θεσμός είναι ασφαλώς δημιούργημα του 19ου αιώνα, συνδεδεμένη με πολλούς παράγοντες (ανάπτυξη της βιομηχανίας του βιβλίου και του τύπου, εξέλιξη των πανεπιστημίων, θεσμοθέτηση της λογοτεχνίας, παρουσία του μεγάλου κοινού, των εξειδικευμένων διαμεσολαβητών κλπ.). Ωστόσο εδώ δεν πρόκειται ακριβώς γι* αυτό. Γιατί ο όρος xpmxî? μου φαίνεται ταυτόχρονα πιο ευρύς και πιο στενός. Πιο ευρύς, στο μέτρο όπου, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα όρια του 19ου αιώνα, καλύπτει ουσιαστικά και χώρους όχι πάντοτε fi/και όχι άμεσα συνδεδεμένους με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Πιο στενός, στο μέτρο όπου έχει ως αναγκαία προϋπόθεση του τη γραφή. Αλλιώς, ποιο το εκτόπισμα μιας κριτικής «προφορικής» και «αυθόρμητης»; Το πρόβλημα είναι, φυσικά, όχι η εμβέλεια ή η αποτελεσματικότητα, αλλά η παραγωγή σημασιών. Γιατί η γραφή εγγυάται την πολυσημία. Στερεί τον Πάρι απ* το δικαίωμα του κριτικού. Δημιουργεί σημαίνοντα, νέα κείμενα: ό,τι επιβάλλει ν* αντιμετωπίζεται με περισσότερη φροντίδα η κριτική γραφή (είδη, έκφραση, ύφος κλπ.). Έτσι, λοιπόν, μεταγλώσσα ή λόγος για τη λογοτεχνία, μονόλογος αλλά και διάλογος, η κριτική (ή κριτική γραφή) αναζητάει το νόημα και συνάμα το παράγει. Πράξη επικοινωνίας, παρεμβάλλεται για να κατοχυρώσει δραστικά την επικοινωνία. Σε ποιον μιλάει; Στον αναγνώστη ή^αι στον συγγραφέα; Ψευτοπρόβλημα. Μιλάει σ* όλους, ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό της. Γιατί θα ήταν αδύνατο να φαντασθεί κανείς μια κριτική άξια του ονόματος της, που ξέρει ν* απαντάει και να ρωτάει (κυρίως να προωθεί ερωτήματα ή ερωτηματικά) χωρίς ν* αναρωτιέται και για το είναι της. Τα υπόλοιπα, όπως λέει ο Αναγνωστάκης, υπάγονται στο πάτε και στο πώς.

5 Το στίγμα της κριτικής 67 Σημειώσεις 1. Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, Πρόλογος Κ. θ. Δημαρά, Αθήνα 1984, σελ Κ. Παλαμάς, άρθρο «Κριτική», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τομ. 15, σελ. 239 [Άπαντα, τομ 13, σελ. 386]. 3. Τίτλο ο οποίος προγράφεται άλλοτε στον G. Brandes (Κ. Παλαμάς, ό.π.) και άλλοτε στον Α. Thibaudet. Πρβλ. και τη φράση του Κ. Παλαμά (1912): «Και η κριτική Μούσα είναι» {Άπαντα, τομ 2, σελ. 14). 4. René Weilek, A History of Modern Criticism: 1ÏÏ0-1950, τομ. 3, Λονδίνο 1970, σελ. Xm. Πρβλ. και τη γνώμη του Γ. Σεφέρη: «Η αποστολή του κριτικού δεν είναι να απονέμει τη δικαιοσύνη, αλλά να ολοκληρώνει μια ορισμένη ευαισθησία [...]» (Δοκιμές, τομ. 1, σελ. 130). 5. Βλ. P. Brunei, D. Madelénat, J.-M. Gliksohn και D. Couty, La critique littéraire, «Que saisje?>\ αριθ. 664, Παρίσι 1977, όπου οι τίτλοι των τεσσάρων από τα πέντε κεφάλαια είναι εύγλωττοι: «Η περιγραφή», «Η γνώση», «Η κρίση» και «Η κατανόηση». Το βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά από τον Φοίβο Αρβανίτη («Τι ξέρω», αριθ. 146, Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, χ.χ.) με τον τίτλο (;) Κριτική της λογοτεχνικής κριτικής. 6. René Weilek και Austin Warren, Theory of Literature, Νέα Υόρκη, Penguin Books, 1978, σελ Για το τριπλό αυτό ερώτημα και τις σχετικές συζητήσεις βλ. το άρθρο του Etiemble «littéraire (Critique)», Encyclopaedia Universalis, τομ. 10, Παρίσι 1973, σελ. 4. Εννοείται ότι το ερώτημα αυτό συνδέεται άμεσα με τις τρεις κριτικές που έχει διακρίνει ο Α. Thibaudet (Physiologie de la critique, 1930* πρβλ. και Réflexions sur la critique, 1939): α) την προφορική ή αυθόρμητη κριτική, β) την επαγγελματική κριτική και γ) την κριτική των καλλιτεχνών. Για περισσότερες διευκρινίσεις βλ. Jean-Yves Tadié, La critique littéraire au XXe siècle, Παρίσι 1987, σελ. 9 κ,ε. Ας θυμηθούμε, επίσης, ότι ορισμένους «τύπους κριτικών» έχει επισημάνει και ο T. S. Eliot: Δοκίμια γα την ποίηση και την κριτική ( ) Επιλογή, μετάφραση, επιμέλεια Στέφανος Μπεκατώρος, Αθήνα 1983, σελ Σημειώνω τέλος, ότι τρεις περιοχές κριτικής έκφρασης εντοπίζονται και στην ανακοίνωση μου «Ο κριτικός λόγος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς», Εντευκτήριο, αριθ. 14, Μάρτιος 1991, σελ Etiemble, 6ατ. 9 σελ. 3.

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης: Η Φυσική του Αριστοτέλους (μτφρ.: Μ. Γιόση). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, I-XIX+412 σ., 33.

Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης: Η Φυσική του Αριστοτέλους (μτφρ.: Μ. Γιόση). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, I-XIX+412 σ., 33. 1/7 2014-05 Κουλουμπαρίτσης: Αριστοτελική Φυσική Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης: Η Φυσική του Αριστοτέλους (μτφρ.: Μ. Γιόση). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, I-XIX+412 σ., 33. Κρίνει ο Ιωάννης Παπαχρήστου (Humboldt-Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ Αλέξης Κόκκος «Ο απώτερος στόχος, ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται πιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δύο τροπές του αισθητικού: Κρότσε και Γκράμσι

Δύο τροπές του αισθητικού: Κρότσε και Γκράμσι Δύο τροπές του αισθητικού: Κρότσε και Γκράμσι Θα ήθελα να διευκρινίσω εκ προοιμίου ότι το παρόν ενδιαφέρον μου δεν εστιάζεται στην πολιτική διάσταση αλλά πηγάζει από την εξέταση κάποιων ζητημάτων που μου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: συχνά η θεματική πρόταση διασαφηνίζεται και αναπτύσσεται καλύτερα με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Όσο πιο κοντά μας διαδραματίζεται ένα γεγονός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Μια φιλολογική ματιά σε δυο έργα του Νίκου Ψημμένου (ένα κείμενο ποιητικό, αλλά και με έντονο φιλοσοφικό και πολιτικό στην ευρύτερη έννοιά του χαρακτήρα, και δυο σχετικά με αυτό δοκίμια) Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 2010 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1 Γιώργος Καραµανώλης Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1. Για ποιον και γιατί γράφουµε Ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία σε ένα φιλοσοφικό θέµα, είναι ένα κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη

Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ Για τη στιγμή και την πολυφωνία στον Καβάφη με αφορμή το ποίημα Εν Σπάρτη Αντώνης Δρακόπουλος Things fall apart; the center cannot

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαπολιτισµικές διαφορές στο µάθηµα µετάφρασης ελληνικών κινέζικων µέσω των έργων του Καζαντζάκη. Jingjing Hu

Οι διαπολιτισµικές διαφορές στο µάθηµα µετάφρασης ελληνικών κινέζικων µέσω των έργων του Καζαντζάκη. Jingjing Hu Εισαγωγή Οι διαπολιτισµικές διαφορές στο µάθηµα µετάφρασης ελληνικών κινέζικων µέσω των έργων του Καζαντζάκη Jingjing Hu Ας αρχίσουµε µε λίγα λόγια από την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Κίνα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα