Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX"

Transcript

1 Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX Ευάγγελος Χ. Σπύρου

2 Τι είναι η LaTEX; Η LaTEX προφέρεται λατέχ, µε χι :-) Είναι ένα σύστηµα µορφοποίησης που ϐασίζεται στο TEX (ναι, κι αυτό προφέρεται τεχ, µε χι :-) Είναι µια γλώσσα στοιχειοθεσίας, που αρχικά σχεδιάστηκε ειδικά για µαθηµατικά και επιστήµες Είναι µια γλωσσα προγραµµατισµού, µπορεί ο καθένας να δηµιουργήσει δικές του εντολές

3 Και γιατί να τη χρησιµοποιήσω; Στοιχειοθεσία σελίδας: αυτόµατες κλάσεις, styles κλπ Γιατί ό,τι γράφεις δείχνει φανταστικό, επαγγελµατικό! Οι µαθηµατικές εξισώσεις κλπ γράφονται πανεύκολα, και δείχνουν πανέµορφες Χειρίζεται τέλεια πίνακες, εικόνες, σχήµατα, ϐιβλιογραφία, πίνακες περιεχοµένων κλπ Προσαρµόζεται σε πολλές γλώσσες, π.χ. στα ελληνικά Μόλις εξοικειωθείς, γλυτώνεις πολύ χρόνο Παραµετροποιήσιµη, γράφεις δικές σου µακροεντολές

4 Πώς δουλεύει; Markup tags 1 source αρχείο.tex 1 output αρχείο.pdf συνήθως Με χρήση τυπογραφικών κανόνων ορίζει τη διάταξη στο τελικό κείµενο Απαιτεί να ξεχάσουµε τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας (WYSIWYG) δε χρειάζεται να τροποποιούµε γραµµατοσειρές, χρώµατα, διάταξη µπορούµε να εστιάσουµε στο περιεχόµενο! Η LaTEX αναλαµβάνει τη διάταξη!

5 Τι χρειάζοµαι; 1 Εναν LaTEX compiler 2 Εναν LaTEX editor (προαιρετικό, αλλά κάνει τη Ϲωή µας ευκολότερη) 3 Χρειάζεται η εγκατάσταση µερικών πακέτων για πιο εξειδικευµένη χρήση (π.χ. για παρουσιάσεις, όπως αυτή)

6 Και πιο συγκεκριµένα; Linux 1 compiler: TeXLive 2 editor: Kile kile.sourceforge.net/ 3 άλλα πακέτα: εγκατάσταση είτε απο command line είτε π.χ. από Windows το Ubuntu Software Center 1 compiler: MiKTeX ( 2 editor: Winedt ( 3 άλλα πακέτα: εγκατάσταση µέσω του menu του MiKTeX Mac OS X 1 compiler: MacTeX ( 2 editor: TeXShop ( 3 άλλα πακέτα: εγκατάσταση µέσω του menu του MacTeX(;)

7 Ας δούµε το Hello World της LaTEX \documentclass{article} \begin{document} Hello World! \end{document} Ας το ανοίξουµε στο Kile και ας το κάνουµε compile: µε Quickbuild

8 Document Classes Υπάρχουν τέσσερις ϐασικοί τύποι αρχείων κειµένου (κλάσεις), οι οποίοι επεκτείνονται συνήθως από πακέτα (packages): article report letter book Προσοχή: η κλάση letter δεν υποστηρίζει sections, abstract, tables, ενώ η κλάση book δεν υποστηρίζει abstract. Προσοχή: ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε 2-3 ϕορές compile για να εµφανιστούν τα πάντα όπως πρέπει (κυρίως table of contents, references

9 Ας δούµε την κλάση article Αυτό είναι ένα πλήρες άρθρο! \documentclass[a4paper,11pt]{article} % define the title \author{e.spyrou} \title{minimalism} \begin{document} % generates the title \maketitle % insert the table of contents \tableofcontents \section{\latex{} presentation} Well, and here begins my great presentation. \section{good Bye World} \ldots{} and here it ends. \end{document} Ας το ανοίξουµε στο Kile και ας το κάνουµε compile: µε Quickbuild

10 Βασικές Εντολές Αλλαγή γραµµής: \\ ή \newline: απλή αλλαγή γραµµής \\ \\ αφήνει µια κενή γραµµή, χωρίς καινούρια παράγραφο Για να ξεκινήσει καινούρια παράγραφος, αρκεί να αφήσουµε µια κενή γραµµή Αλλαγή σελίδας: \newpage Μέγεθος γραµµατοσειράς: Πολύ απλό, π.χ. {\tiny some text} \begin{tiny} some text\end{tiny} Εύκολα γίνονται οι αλλαγές από τα µενού! Μορφή γραµµατοσειράς: \textbf: έντονα \emph: πλάγια \underline: υπογραµµισµένα \texttt: fixed-width Εύκολα αλλάζει η µορφή και από τα µενού!

11 Εξισώσεις Για ορισµένους τελεστές χρειάζεται να συµπεριληφθεί το πακέτο amsmath Για να συµπεριληφθεί ένα πακέτο, γράφουµε π.χ. \usepackage{amsmath} µετά το \documentclass{} Για σύµβολα/εξισώσεις µέσα στο κείµενο: χρησιµοποιείται ο τελεστής $ Παράδειγµα: The function $eˆ{x}$ is strictly growing on $\Re$ and $\forall x \in \Re$ we get $eˆ{x}>0$ Και παίρνουµε: The function e x is strictly growing on R and x R we get e x > 0

12 Εξισώσεις Το περιβάλλον equation: Η εξίσωση τοποθετείται στο κέντρο καινούριας γραµµής και αριθµείται Παράδειγµα: \begin{equation} \int_0ˆ{+\infty} xˆn eˆ{-x} \,dx = n! \end{equation} Και παίρνουµε: + 0 x n e x dx = n! (1) Υπόδειξη: Εάν δε ϑέλουµε αρίθµηση, αρκεί ένα *: \begin{equation*}...\end{equation*}

13 Βασικά Μαθηµατικά Σύµβολα Βασικά Σύµβολα δείκτης: _ Παράδειγµα 1: $x_1$ δίνει x 1 Παράδειγµα 2: $x_{1,2}$ δίνει x 1,2 Παράδειγµα 3: $\sum_{x\in E}f(x)$ δίνει x E f (x) εκθέτης:ˆ Παράδειγµα 1: $aˆ{f(x)}$ δίνει a f (x) Παράδειγµα 2: $\int_0ˆ{10}f(x)dx$ δίνει 10 0 f (x)dx

14 Βασικά Μαθηµατικά Σύµβολα Μερικά ακόµη Βασικά Σύµβολα κλάσµα: \frac{}{} Παράδειγµα: \frac{x(x-1)}{f(x)eˆx} δίνει x(x 1) f (x)e x τετραγωνική ρίζα:\sqrt{} Παράδειγµα: $\sqrt{xˆ2+1}$ δίνει x ολοκλήρωµα: \int άθροισµα: \sum γινόµενο: \prod άπειρο: \infty όριο: \lim lim

15 Παρενθέσεις, Αγκύλες κλπ Καλό είναι να βάζετε πάντα \left, \right πριν από παρενθέσεις ( ) άγκιστρα { } αγκύλες [ ]... Λάθος χρήση: $(\frac{\sum_a x}{b})$, δίνει ( Σωστή χρήση: $\left (\frac{\sum_a ( ) x}{b}\right)$, δίνει a x b a x b )

16 Πίνακες Ενας εύκολος τρόπος: χρήση του µενού: Wizard Array Array $\begin{array}{cc} a & b \\c & d \end a b {array}$ δίνει c d Matrix matrix: a b c d ( ) a b pmatrix: c d [ ] a b bmatrix: c d vmatrix: a b c d Vmatrix: a b c d

17 Οµαδοποίηση Εξισώσεων Με τη χρήση \left\{, \right. και ενός array: $f(x) = \left\{\begin{array}{cl} 0 &, x \leq 0\\ 1 &, x > 0 \end{array} \right.$ { 0, x 0 παίρνουµε: f (x) = 1, x > 0

18 Πίνακες εν πρέπει να µας τροµάζουν! Ο πιο απλός τρόπος είναι από το menu, π.χ. για το Kile: Wizard Tabular Με κώδικα ϕαίνεται κάπως πιο πολύπλοκο χρειάζεται \begin{table} και \end{table} χρειάζεται \begin{tabular} και \end{tabular} στη συνέχεια πρέπει να δηλώσουµε τον αριθµό των στηλών, το αν χωρίζονται µε γραµµές και τη στοίχισή τους π.χ. η\begin{tabular}{ c r l } ορίζει έναν πίνακα µε 3 στήλες, όλες ϑα χωρίζονται από κάθετες γραµµές, η πρώτη στήλη ϑα έχει στοίχιση στο κέντρο (c), η δεύτερη ϑα έχει δεξιά στοίχιση (r) και η τρίτη ϑα έχει αριστερή στοίχιση (l) συµπληρώνουµε το περιεχόµενο των στηλών γραµµή προς γραµµή, χωρίζοντας τα κελιά µε & και τερµατίζουµε κάθε γραµµή µε \\ αν ϑέλουµε να χωρίζονται οι γραµµές, µεταξύ τους γράφουµε \hline

19 Παράδειγµα µε Πίνακα γράφοντας: \begin{table} \begin{tabular}{ l r r } \hline Town & Temperature & Pluviometry \\ \hline York & 22 & 0mm\\ \hline London & 23 & 10cm\\ \hline Aberdeen & 20 & 5mm\\ \hline \end{tabular} \end{table} παίρνουµε: Town Temperature Pluviometry York 22 0mm London 23 10cm Aberdeen 20 5mm

20 Λίστες Μπορεί να είναι αριθµηµένες ή απλές (bullets. Π.χ. γράφοντας: \begin{itemize} \item Slackware \item Debian \item Redhat \item Mandrake \end{itemize} παίρνουµε µια απλή λίστα: Slackware Debian Redhat Mandrake

21 Λίστες Για µια αριθµηµένη λίστα, αρκεί µια µικρή αλλαγή: \begin{enumerate} \item Slackware \item Debian \item Redhat \item Mandrake \end{enumerate} παίρνουµε: 1 Slackware 2 Debian 3 Redhat 4 Mandrake (Εδώ ϐέβαια χρησιµοποιείται το πακέτο Beamer για την παρουσίαση και οι λίστες ακολουθούν το δικό του style)

22 Χρειάζεται να προσθέσουµε το πακέτο graphicx Με την \includegraphics µπορούµε εύκολα να τοποθετήσουµε µια εικόνα µέσα στο κείµενο Προσοχή: όταν χρησιµοποιούµε το XeLaTeX, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µόνο.png,.jpg,.pdf αρχεία Για να προσθέσουµε µια λεζάντα στην εικόνα 1 πρέπει να χρησιµοποιήσουµε \begin{figure} και \end{figure} 2 µπορούµε να προσθέσουµε την λεζάντα είτε πριν είτε µετά την εικόνα, τοποθετώντας αντίστοιχα την \caption{λεζάντα} Μπορούµε να στοιχίσουµε στο κέντρο την εικόνα µε \begin{center} και \end{center}

23 Σχήµατα Ενα απλό παράδειγµα: \begin{figure} \begin{center} \includegraphics[width=22mm]{tux.png} \caption{sponsored by Linuxteam.} \end{center} \end{figure} παίρνουµε: Figure: Sponsored by Linuxteam.

24 Αναφορές Με τη χρήση του tag \label{labelname} µπορούµε να κάνουµε αναφορά σε figure: ϐάζουµε το \label{labelname} µεταξύ των \begin{figure} και \end{figure} table: ϐάζουµε το \label{labelname} µεταξύ των \begin{tabular} και \end{tabular} equation: ϐάζουµε το \label{labelname} µεταξύ των \begin{equation} και \end{equation} section: ϐάζουµε το \label{labelname} µετά το \Section{SectionName} Για να κάνουµε µια αναφορά, γράφουµε \ref{labelname} µέσα στο κείµενο

25 Αναφορές \documentclass[a4paper,11pt]{article} \usepackage{graphicx} \author{e.spyrou} \title{minimalism} \begin{document} \maketitle \tableofcontents \section{\latex{} presentation}\label{sec:latexpres} In fig.\ref{fig:tux} we can see Tux. In Section \ref{sec:last-sec} blah blah \begin{figure} \includegraphics[width=22mm]{tux.png} \label{fig:tux} \end{figure} \section{last Section}\label{sec:last-sec} \end{document}

26 Βιβλιογραφία Για να ϕτιάξουµε σωστά τη ϐιβλιογραφία: 1 Πρέπει να ϕτιάξουµε ένα νέο αρχείο π.χ. mybibfile.bib 2 Σε αυτό το αρχείο τοποθετούµε προσεκτικά τις αναφορές Είτε από κάποιο µενού του editor, π.χ. για το Kile: LaTeX Bibliography Είτε π.χ. από το Google Scholar ( Είτε µε το χέρι (προσοχή!) 3 Σε κάθε περίπτωση πρέπει κάποια υποχρεωτικά πεδία να είναι συµπληρωµένα, το πρώτο πεδίο ϑα περιέχει το κλειδί 4 Για να κάνουµε αναφορά, µε \cite{} και το σωστό κλειδί 5 Στο τέλος του.tex και πριν το \end{document} πρέπει να προσθέσουµε: \bibliographystyle{plain} \bibliography{mybibfile}

27 Βιβλιογραφία Πώς κάνουµε compile τη ϐιβλιογραφία; 1 compile το.tex 2 compile το.bib (µε το BibTeX) 3 2 φορές compile το.tex

28 Μια απλή αλήθεια από:

29 Τι άλλο µπορώ να κάνω; Παρουσιάσεις, όπως αυτή, µε το Beamer Απίστευτα σχήµατα µε το Tikz

30 Τι να διαβάσω; Εξαιρετικό ϐοήθηµα είναι το: Oetiker, Tobias, et al. "The not so short introduction to LaTEX2ε." tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf Στο Web υπάρχουν πάρα πολλά wikis, forums, tutorials κλπ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Επιµέλεια: Πατερίτσας Χρήστος (pater@softlab.ntua.gr) Βαρλάµης Ηρακλής (varlamis@aueb.gr) TU1.UT TU ιαδίκτυο TU2.UT TUΕισαγωγή TU3.UT TUΜεθοδολογία TU4.UT TUΤεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου

Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Εισαγωγή στο CSS Από: Μιχαήλια Κομβούτη Βέρου Τι είναι το CSS (Cascading Style Sheets); To CSS είναι μια απλή γλώσσα που μας βοηθάει να ορίσουμε με σαφήνεια και ιδιαίτερη ευελιξία τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κ. ΦΑΣΣΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής. Ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Multi Media Builder 4.9.6a

Multi Media Builder 4.9.6a Multi Media Builder 4.9.6a Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Βασική γραμμή εργαλείων Γραμμή αντικειμένων Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου συντεταγμένων και διαστάσεων Εκκίνηση εφαρμογής Master Page Master Top Layer

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μια Σύντομη Εισαγωγή στη MAPLE

Μια Σύντομη Εισαγωγή στη MAPLE Μια Σύντομη Εισαγωγή στη MAPLE Χρίστος Ξενοφώντος & Γεώργιος Γεωργίου Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μάϊος 2007 1. Εισαγωγή Η MAPLE είναι ένα σύγχρονο, διαδραστικό (interactive)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΠΕ 1 «ΤΟ ΣΚΟΝΑΚΙ» για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στις Τ.Π.Ε. Γενικές οδηγίες Ο υπολογιστής δεν έχει ( προς το παρόν) την δυνατότητα να διαβάζει τη σκέψη µας. Γι αυτό απαιτείται, πριν του δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS «Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS «Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα