Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου"

Transcript

1 Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει η εφαρμογή της τυποποίησης, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα στην οργάνωση της κοινωνίας και μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα θέματα της ανθρώπινης δραστηριότητας συνεπώς και στην αξιολόγηση των προϊόντων ξύλου (Anec 1999, Μπαρμπούτης 1999). Η εφαρμογή της τυποποίησης ως γνωστόν, γίνεται με την καθιέρωση και εφαρμογή ορισμένων κανόνων που ονομάζονται πρότυπα. Από το 1983 την ευθύνη ουσιαστικά για την εκπόνηση και έκδοση των προτύπων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), που είναι ο αρμόδιος οργανισμός μελέτης, προετοιμασίας και υιοθέτησης κοινών Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ). Πρότυπα εκπονεί και εκδίδει επίσης ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ο οποίος συνεργάζεται στενά με την CEN. Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένοι να αποδεχθούν τα ΕΝ δίνοντας σε αυτά την μορφή του εθνικού προτύπου, ενώ έχουν επίσης την δυνατότητα να εκδώσουν και δικά τους πρότυπα. Στην χώρα μας όμως δεν εκδόθηκαν ποτέ εθνικά πρότυπα σχετικά με τα προϊόντα ξύλου ενώ η αποδοχή των ΕΝ από τον Ελληνικό φορέα τυποποίησης (ΕΛΟΤ) δεν υποδηλώνει ότι έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία απόδοσής τους στην Ελληνική γλώσσα (Μπαρμπούτης 2001). Αλλά και στις περιπτώσεις που έγινε απόδοση ελληνικής ορολογίας μέσω αυτής της διαδικασίας, αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν πάντοτε ικανοποιητική. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα δημιουργούνται όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη ή για να βοηθήσουν την συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία που αναφέρεται στην λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η νομοθεσία αυτή περιλαμβάνει τις οδηγίες της Νέας Προσέγγισης που ορίζουν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα ώστε να μπορούν να πωλούνται στην Ευρ. Ένωση (Ευρ. Ένωση 2006). Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να πετύχουν οι κατασκευαστές των προϊόντων το τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτές είναι να χρησιμοποιούν τα πρότυπα που εκπονούνται ειδικά

2 για τον σκοπό αυτό και τα οποία καλούνται Εναρμονισμένα Πρότυπα. Ανάλογα πρότυπα για τα προϊόντα ξύλου, εκπονούνται βάση της οδηγίας 89/106/ΕΕC η οποία αναφέρεται στα δομικά προϊόντα. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί από τις επιτροπές της CEN, συνολικά περισσότερα από ΕΝ, πολλά από τα οποία έχουν εκπονηθεί προς υποστήριξη της κοινοτικής νομοθεσίας. Στην δημιουργία των ευρωπαϊκών προτύπων, σύμφωνα με το σκεπτικό της ίδρυσης του οργανισμού, μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε έχει συμφέρον ή επηρεάζεται από ένα πρότυπο καθώς και εκπρόσωποι από την βιομηχανία, τον δημόσιο τομέα, τον πανεπιστημιακό κλάδο και από ειδικές ομάδες συμφερόντων. Μετά την σύνταξη των προτύπων αυτά εγκρίνονται από τους εκπροσώπους των χωρών της Ε.Ε., κατόπιν ψηφοφορίας και εφόσον, τουλάχιστον το 71% των ψηφοφόρων, εκφραστούν θετικά. Κατόπιν τα πρότυπα δημοσιεύονται σε τρεις γλώσσες ενώ όλες οι χώρες της Ε.Ε. υποχρεούνται, εντός του χρόνου που ορίζεται (συνήθως μέχρι 6 μήνες), να τα αποδεχτούν ως εθνικά πρότυπα και να αποσύρουν τα αντίστοιχα πρότυπα που τυχόν υπήρχαν (Οδηγία 98/34 ΕΚ). Εικόνα 1. Η ιστοσελίδα της CEN για την αναζήτηση Ευρωπαϊκών Προτύπων Η αναζήτηση αλλά και η προμήθεια (έναντι αμοιβής) ενός προτύπου που έχει εκδοθεί από την CEN, τον ISO ή κάποιο φορέα τυποποίησης, μπορεί να γίνει με μεγάλη ευκολία, ηλεκτρονικά μέσω των μηχανών αναζήτησης των εθνικών φορέων τυποποίησης ή της CEN (Εικ.1), καθώς και μέσω των τεχνικών επιτροπών που έχουν δημιουργήσει η CEN και ο ISO για την εκπόνηση των

3 προτύπων. (Εικ.2). Εικόνα 2. Η ιστοσελίδα της CEN με τις Τεχνικές Επιτροπές Για την εκπόνηση προτύπων που αφορούν τις ξυλοπλάκες (σύνθετα προϊόντα ξύλου), όπως είναι οι μοριολάκες, οι ινοπλάκες, τα αντικολλητά κά., η CEN έχει δημιουργήσει την τεχνική επιτροπή TC112. Σήμανση CE Ανάμεσα στα πρότυπα που έχει εκπονήσει αυτή η τεχνική επιτροπή είναι και το πρότυπο ΕΝ 13986:2004 με τίτλο «Wood-based panels for use in construction- Characteristics, evaluation of conformity and marking» (για το οποίο ο ΕΛΟΤ έχει αποδώσει το τίτλο Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση ). Ο σκοπός της εκπόνησης του προτύπου αυτού είναι ο καθορισμός των ειδικών χαρακτηριστικών των ξυλοπλακών και των κατάλληλων μεθόδων έλέγχου των χαρακτηριστικών αυτών, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων αυτών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις για την CE σήμανσή τους. Το πρότυπο αυτό αποτελεί συνεπώς, το βασικό οδηγό στη διαδικασία αξιολόγησης και σήμανσης των προϊόντων αυτών. Για την επίτευξη όμως της διαδικασίας αυτής απαιτείται η εφαρμογή και πολλών άλλων προτύπων. Έτσι στην εισαγωγή του προτύπου ΕΝ 13986:2004 αναφέρονται άλλα 50 πρότυπα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του. Δεν απαιτούνται όμως όλα αυτά τα

4 πρότυπα για την αξιολόγηση κάθε προϊόντος. Ανάλογα με το τύπο του προϊόντος και τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσεως κάθε προϊόντος, στο πρότυπο αυτό δίδονται οι απαιτήσεις για ορισμένα χαρακτηριστικά του, καθώς και τα πρότυπα βάσει των οποίων θα εκλεχθούν τα χαρακτηριστικά αυτά. Αν θέλουμε λοιπόν να αξιολογήσουμε τη συμμόρφωση μιας μη επενδυμένης μοριοπλάκας (παραγόμενη με τη μέθοδο της στρωμάτωσης) που προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε μη δομικές εφαρμογές, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13986:2004 θα πρέπει να ελέγξουμε τα εξής χαρακτηριστικά. 1. Αντοχή σε στατική κάμψη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 310 (μέθοδος ελέγχου) και το ΕΝ (απόδοση των αποτελεσμάτων) 2. Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό (εσωτερική συγκόλληση) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 319 (μέθοδος ελέγχου) και το ΕΝ (απόδοση των αποτελεσμάτων) 3. Έκλυση φορμαλδεΰδης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 120 (μέθοδος ελέγχου) και το ΕΝ 312 (απόδοση των αποτελεσμάτων) σε περίπτωση όπου η περιεχόμενη υγρασία των μοριοπλακών υπερβαίνει το 6,5%. Ανάλογα με τις τιμές των αποτελεσμάτων η μοριοπλάκα θα καταταγεί στη κατηγορία Ε1 ή Ε2. 4. Αντίδραση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ (μέθοδος ελέγχου) και το ΕΝ Η διαπερατότητα σε υδρατμούς, που μπορεί να προσδιορισθεί ως συντελεστής αντίστασης στους υδρατμούς σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 12572:2001 ή από τις τιμές που δίδονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Η ηχομόνωση (ΕΝ ISO Ι40-3) και η ηχοαπορρόφηση (ΕΝ ISO 354) θα προσδιορισθούν μόνο όταν η μοριοπλάκα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες χρήσεις. 7. Η θερμική αγωγιμότητα θα προσδιορισθεί μόνο για χρήσεις όπου απαιτείται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Η ανθεκτικότητα σε βιολογικούς κινδύνους σύμφωνα με την ταξινόμηση που δίδεται στο πρότυπο ΕΝ Η περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη θα προσδιορισθεί σύμφωνα με το πρότυπο CEN/TR και εάν είναι >5 ppm θα πρέπει να αναφέρεται στη σήμανση.

5 Η συμμόρφωση της μοριοπλάκας με τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου θα πρέπει να αποδεικνύεται από τον κατασκευαστή με τον εργοστασιακό ποιοτικό έλεγχο. Οι πλήρεις πληροφορίες της σήμανσης θα πρέπει να εμφανίζονται στο προϊόν ή στην συσκευασία του ή σε έγγραφο που θα συνοδεύει το προϊόν, και θα πρέπει να αναφέρουν τις σχετικές ιδιότητες ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζεται το συγκεκριμένο προϊόν. ως εξής: Α. με βάση τις τεχνικές κατηγορίες η σήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1. την αναφορά σε αυτό το πρότυπο 2. την τεχνική κατηγορία του προϊόντος 3. την κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά: Α2, Β, C, D, E ή F 4. την κατηγορία φορμαλδεΰδης Ε1 ή Ε2 5. την περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη εάν είναι >5 ppm Β. με βάση τις τιμές των ιδιοτήτων που προβλέπονται να υπολογισθούν ανάλογα με την κατηγορία χρήσης του προϊόντος, η σήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις τιμές όλων αυτών των ιδιοτήτων. Παράδειγμα CE σήμανσης για Ινοπλάκα Μέσης Πυκνότητας (MDF) για εσωτερική χρήση σε ξηρές συνθήκες ως μη δομικό στοιχείο, όπως δίδεται από το πρότυπο, φαίνεται στην εικόνα 3. Εικόνα 3. Παράδειγμα CE σήμανσης για MDF πάχους 15 mm

6 Οι ελάχιστες πληροφορίες αυτής της CE σήμανσης πρέπει να επισυνάπτονται στο προϊόν ως εξής: CЄ AnyCo, EN 13986, MDF, 15mm, E1 Επίλογος Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), με τα πρότυπα που εκπονεί, δίνει λοιπόν, τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξη του στόχου των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποβλέπουν στην ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων ξύλου. Η θεωρεία όμως από μόνη της δεν είναι επαρκής για την διασφάλιση της σήμανσης. Μια αξιόπιστη εφαρμογή, απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και την ανάπτυξη ενός κατάλληλου μηχανισμού ελέγχου. Τίθεται συνεπώς ένα ερώτημα. Διαθέτει η χώρα μας τις κατάλληλες υποδομές για την εξασφάλιση της αξιόπιστης εφαρμογής του; Δυστυχώς, απαιτείται έντονη προσπάθεια για να δοθεί μια καταφατική απάντηση, αντίθετη από αυτή που μας οδηγεί η ανάλογη εμπειρία από την ελληνική πραγματικότητα. Βιβλιογραφία ANEC (1999). ΑNEC TRAINING MANUAL, ANEC99/SECT/02, Brussels, Belgium ΕΝ 13986:2004 «Wood-based panels for use in construction- Characteristics, evaluation of conformity and marking Ευρωπαϊκή Ένωση (2006) Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Σύνοψη της Νομοθεσίας. Τεχνική εναρμόνιση. Μπαρμπούτης Ι., Προϊόντα ξύλου Τυποποίηση, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Α.Π.Θ. Μπαρμπούτης Ι. (2001). Τυποποίηση και ορολογία νέων προϊόντων ξύλου. Ανακοινώσ. 3 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, σελ Οδηγία 98/34 ΕΚ (1998). Οδηγία του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L204/ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (1988) του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών L0106 EL. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 040 της 11/02/1989 σ

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η «νέα προσέγγιση» Ελάχιστη έκταση απαιτήσεων (βασικές απαιτήσεις) Οι Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σάββας Πελτέκης Γενικός Διευθυντής, TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (συνεργαζόμενοι με LGA Bautechnik) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Στ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Επιστ. υπεύθυνος: Θεσσαλονίκη, 6 10 Ιουνίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Έννοια της νέας προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 22 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακο σμητικά αντικείμενα και πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17. Σελίδες. Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31. Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Εισαγωγή 02 Θέμα 1 03 Θέμα 2 17 Συμπεράσματα 30 Βιβλιογραφία- Ιστοσελίδες 31 Σελίδα 1 από 35 Εισαγωγή Ορισμοί Προμηθευτής: Είναι κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ. Εισηγητής: Νίκος Λίτινας. www.tuvaustriahellas.gr TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 www.tuvaustriahellas.gr

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ. Εισηγητής: Νίκος Λίτινας. www.tuvaustriahellas.gr TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 www.tuvaustriahellas.gr ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ Εισηγητής: Νίκος Λίτινας TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 Σελίδα2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106 ΠΡΟΤΥΠΑ (συγγραφή στη ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70) Cαssis de Dijon (απόφαση Δικαστηρίου για γαλλικό ποτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της Νομοθεσία Η υποχρέωση της Σήμανσης CE ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ, ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ Τα ερωτήματα και οι απορίες που αιωρούνται μετά την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Β/1794, 28/8/2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα