Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού"

Transcript

1 Τεχνικό φυλλάδιο Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης Νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο οικολογικού σχεδιασμού

2 1 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB

3 Νέος κανονισμός της Ε.Ε. Οικολογικός σχεδιασμός μετασχηματιστών μικρής, μεσαίας και μεγάλης ισχύος Οι μετασχηματιστές ισχύος αποτελούν σήμερα τα σημαντικότερα προϊόντα ενέργειας, αφού αυξάνοντας την απόδοσή τους μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλη εξοικονόμηση. Στην Ε.Ε. οι απώλειες ισχύος από τη λειτουργία Μ/Σ υπολογίζονται σε 100 TWh ετησίως που αντιστοιχούν σε 40 εκατομμύρια τόνους εκπομπές CO 2. Εισαγωγή Οι μετασχηματιστές (Μ/Σ) ισχύος έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν τα σημαντικότερα προϊόντα ενέργειας που έχουν προτεραιότητα στη θέσπιση κανόνων οικολογικού σχεδιασμού, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. Αυτό συμβαίνει διότι οι Μ/Σ παρουσιάζουν εξαιρετικά σημαντικές δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς εκτιμάται ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 (EU28), οι απώλειες που οφείλονται στη λειτουργία των ήδη εγκατεστημένων Μ/Σ ανέρχονται σε περίπου 100 TWh με ισοδύναμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) της τάξης των 40 εκατομμυρίων τόνων. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 548/2014 ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων για τους μετασχηματιστές μικρής, μεσαίας και μεγάλης ισχύος και τέθηκε σε ισχύ στις 6 Ιουνίου Η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων με τις απαιτήσεις του νέου αυτού κανονισμού είναι η 1η Ιουλίου ABB Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης 2

4 3 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB

5 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Ο νέος κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού θεσπίζει όλες τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία μετασχηματιστών υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Ελαίου ή Ξηρού τύπου) με ελάχιστη ονομαστική ισχύ 1 kva που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συχνότητας 50 Hz ή σε βιομηχανικές εφαρμογές. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί τύποι Μ/Σ που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού που χρησιμοποιούνται στις ακόλουθες εφαρμογές: Μετασχηματιστές οργάνων, ειδικά σχεδιασμένοι για την τροφοδότηση οργάνων μέτρησης, μετρητών, ηλεκτρονόμων και άλλων παρεμφερών συσκευών. Μετασχηματιστές με πηνία χαμηλής τάσης, ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με ανορθωτές, με σκοπό την τροφοδότηση με συνεχές ρεύμα. Μετασχηματιστές ειδικά σχεδιασμένοι για άμεση σύνδεση με κάμινο. Μετασχηματιστές ειδικά σχεδιασμένοι για υπεράκτιες εφαρμογές και πλωτές υπεράκτιες εφαρμογές. Μετασχηματιστές και αυτομετασχηματιστές ειδικά σχεδιασμένοι για συστήματα τροφοδοσίας σιδηροδρόμων. Μετασχηματιστές ειδικά σχεδιασμένοι για εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μετασχηματιστές γείωσης, δηλαδή τριφασικοί μετασχηματιστές που προορίζονται για την παροχή ουδέτερου σημείου για σκοπούς γείωσης συστήματος. Μετασχηματιστές έλξης επί τροχαίου υλικού, δηλαδή μετασχηματιστές συνδεδεμένοι σε γραμμή επαφής εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος, άμεσα ή μέσω μεταλλάκτη, που χρησιμοποιούνται σε σταθερές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικών εφαρμογών. Μετασχηματιστές εκκίνησης, ειδικά σχεδιασμένοι για την εκκίνηση τριφασικών επαγωγικών κινητήρων με σκοπό την εξάλειψη φαινομένων βύθισης τάσης. Μετασχηματιστές δοκιμών, ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση σε κύκλωμα παραγωγής συγκεκριμένης τάσης ή ρεύματος για τους σκοπούς της δοκιμής ηλεκτρικού εξοπλισμού. Μετασχηματιστές συγκόλλησης, ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση σε εξοπλισμό ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου ή σε εξοπλισμό συγκόλλησης με αντίσταση. Μετασχηματιστές ειδικά σχεδιασμένοι για αντιεκρηκτικές εφαρμογές και εφαρμογές υπόγειας εξόρυξης 1. Μετασχηματιστές ειδικά σχεδιασμένοι για (υποθαλάσσιες) εφαρμογές βαθέων υδάτων. Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης (MV) σε Μέση Τάση έως 5 MVA. Μετασχηματιστές μεγάλης ισχύος σε περιπτώσεις στις οποίες αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν τεχνικώς εφικτές εναλλακτικές λύσεις για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Μετασχηματιστές μεγάλης ισχύος οι οποίοι χρησιμεύουν ως ισοδύναμοι για αντικατάσταση στον ίδιο φυσικό τόπο/στην ίδια εγκατάσταση υφιστάμενων μετασχηματιστών μεγάλης ισχύος, όταν η αντικατάσταση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος που σχετίζεται με τη μεταφορά και/ή την εγκατάστασή τους. 1 Ο εξοπλισμός που προορίζεται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες καλύπτεται από την οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 100 της , σ.1) ABB Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης 4

6 Συχνές ερωτήσεις Επιτρέπεται στους κατασκευαστές να παράγουν Μ/Σ με χαμηλότερη απόδοση από αυτή που απαιτεί ο νέος κανονισμός; Οι απαιτήσεις του κανονισμού για οικολογικό σχεδιασμό ισχύουν για μετασχηματιστές που αγοράζονται μετά την έναρξη ισχύος του σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. Οι Μ/Σ που δε θα πληρούν τις απαιτήσεις αυτές δε θα μπορούν να πουληθούν/ εγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, εάν οι κατασκευαστές δραστηριοποιούνται και σε αγορές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν ισχύει η συγκεκριμένη νομοθεσία, διατηρούν το δικαίωμα παραγωγής Μ/Σ με μεγαλύτερες απώλειες και χαμηλότερη απόδοση. Είμαι υποχρεωμένος εγώ σαν πελάτης να προδιαγράφω αναλυτικά στις μελέτες που προετοιμάζω τα χαρακτηριστικά ελάχιστων ενεργειακών επιδόσεων στα οποία πρέπει να συμμορφώνεται ο Μ/Σ του έργου; Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Κατά κύριο λόγο είναι ευθύνη του κατασκευαστή να εξασφαλίζει ότι οι μετασχηματιστές συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η παραγωγή ή η εισαγωγή ενός μη συμμορφωμένου Μ/Σ στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά είναι παράνομη από την 1η Ιουλίου του 2015, ωστόσο, ειδικά κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, συνιστάται να γίνεται αναφορά στον κανονισμό αυτό και στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης που προβλέπει. Υπάρχει κάποια ανοχή για υπέρβαση των τιμών των χαρακτηριστικών που ορίζει η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού; Όχι δεν υπάρχει καμία ανοχή. Εάν οι απώλειες ισχύος υπερβαίνουν τις τιμές που ορίζει ο κανονισμός, τότε ο Μ/Σ θεωρείται μη συμμορφούμενος και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διακινηθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά. Για τις μετρήσεις επαλήθευσης που διεξάγονται από τις εποπτικές αρχές, προβλέπεται ένα ποσοστό ανοχής 5%. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή του Μ/Σ ως επιτρεπόμενη ανοχή. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι ο Μ/Σ μου είναι συμμορφωμένος; Όλοι οι μετασχηματιστές θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE, ως ένδειξη συμβατότητας με τις ισχύουσες οδηγίες. Η σήμανση αυτή θα πρέπει να είναι τοποθετημένη στην πινακίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης EC (EC Declaration of Conformity). 5 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB

7 Καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού για Μ/Σ ισχύος είναι η 1η Ιουλίου Είναι δυνατή σήμερα η προμήθεια Μ/Σ που είναι συμμορφωμένοι με τις απαιτήσεις 2ης βαθμίδας που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014; Ναι είναι. Ένας πελάτης μπορεί να κάνει ακόμα και σήμερα αναφορά στις απαιτήσεις που προβλέπει ο νέος κανονισμός για την 2η βαθμίδα. Η ABB παράγει προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις αυτές καθώς και προϊόντα με απόδοση καλύτερη από τα μελλοντικά ελάχιστα επίπεδα. Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε στις απαιτήσεις της βαθμίδας 2, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει μια ενδιάμεση αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του έτους 2017, όπου τα προβλεπόμενα επίπεδα απωλειών μπορεί να τροποποιηθούν. Υπάρχει κάποια περίοδος χάριτος για εφαρμογή του κανονισμού μετά την 1η Ιουλίου 2015; Όχι. Στην πραγματικότητα η μεταβατική περίοδος από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (Ιούνιος 2014) μέχρι την 1η Ιουλίου του 2015 ουσιαστικά ενεργεί ως περίοδος χάριτος που επιτρέπει στην αγορά και τη βιομηχανία να προσαρμοστούν. ABB Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης 6

8 Λύσεις Μ/Σ από την ABB Διαθέσιμες σήμερα Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού Ο νέος κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού προβλέπει ανάλογα με τον τύπο μετασχηματιστή και διαφορετικές απαιτήσεις οι οποίες περιγράφονται παρακάτω: Μέγιστες απώλειες φορτίου και απώλειες εν κενώ (W): για τριφασικούς μετασχηματιστές μεσαίας ισχύος εμβυθισμένους σε υγρό (ελαίου) με ονομαστική ισχύ έως 3,15 MVA, τάση πρωτεύοντος 24 kv, τάση δευτερεύοντος 1,1 kv. Μέγιστες απώλειες φορτίου και απώλειες εν κενώ (W): για τριφασικούς μετασχηματιστές επί στύλου μεσαίας ισχύος εμβυθισμένους σε υγρό (ελαίου) με ονομαστική ισχύ από 25 έως 315 kva. Ελάχιστες τιμές του δείκτη κορυφαίας απόδοσης PEI (%): για τριφασικούς μετασχηματιστές μεσαίας ισχύος εμβυθισμένους σε υγρό (ελαίου) με ονομαστική ισχύ από 3,15 έως 40 MVA. Μέγιστες απώλειες φορτίου και απώλειες εν κενώ (W): για τριφασικούς μετασχηματιστές μεσαίας ισχύος ξηρού τύπου με ονομαστική ισχύ έως 3,15 MVA, τάση πρωτεύοντος 24 kv, τάση δευτερεύοντος 1,1 kv. Ελάχιστες τιμές του δείκτη κορυφαίας απόδοσης PEI (%): για τριφασικούς μετασχηματιστές μεσαίας ισχύος ξηρού τύπου με ονομαστική ισχύ από 3,15 έως 40 MVA. Ελάχιστες τιμές του δείκτη κορυφαίας απόδοσης PEI (%): για τριφασικούς μετασχηματιστές μεγάλης ισχύος. Μετασχηματιστές με ονομαστική ισχύ έως kva και ονομαστική τάση έως και 36 kv Οι μέγιστες επιτρεπόμενες απώλειες των μετασχηματιστών με ισχύ έως και kva βασίζονται στην ταξινόμηση των προτύπων ΕΝ :2007 και :2011. Σημείωση: Αυτά τα πρότυπα ΕΝ έχουν αναθεωρηθεί για να υποστηρίξουν τον νέο κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού. Κλάσεις απόδοσης μικρότερες από αυτές που αναφέρονται στον νέο κανονισμό δε θα είναι αποδεκτές. Μετασχηματιστές ελαίου με τάση πρωτεύοντος U m 24 kv και τάση δευτερεύοντος U m 1,1 kv 1η βαθμίδα 2η βαθμίδα kva C k, A 0 A k, A 0-10% kva B k, A 0 A k, A 0-10% Μετασχηματιστές ελαίου επί στύλου (σημείωση: πρέπει να φέρουν σήμανση "Μόνο για λειτουργία επί στύλου") 1η βαθμίδα 2η βαθμίδα kva C k, A 0 B k, A kva C k +32%,C 0 C k +32%,C 0-10% kva C k, C 0 B k, B 0 Μετασχηματιστές ξηρού τύπου με τάση πρωτεύοντος U m 24 kv και τάση δευτερεύοντος U m 1,1 kv 1η βαθμίδα 2η βαθμίδα kva B k, A 0 A k, A 0-10% kva A k, A 0 A k, A 0-10% Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 21 Οκτωβρίου Ιουνίου Ιουλίου Ιουλίου 2021 Η Ε.Ε. υιοθέτησε την αναθεωρημένη «οδηγία οικολογικού σχεδιασμού» (Ecodesign Directive 2009/125/ΕΚ) για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια. Η οδηγία αυτή θεσπίζει το πλαίσιο κατασκευής και διακίνησης ανάλογων προϊόντων εντός των κρατών μελών της Ένωσης και συμπληρώνεται από τα "μέτρα εφαρμογής" που αναφέρονται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις (Environmental Quality issues) για μεμονωμένα προϊόντα και συστήματα. H Επιτροπή της Ε.Ε. εξέδωσε κανονισμό για την εφαρμογή συγκεκριμένων απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για μετασχηματιστές με την απόφαση 548/2014. Οι μετασχηματιστές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις απόδοσης της 1ης βαθμίδας του κανονισμού για οικολογικό σχεδιασμό (548/2014). Ενδιάμεση αξιολόγηση των απαιτήσεων του κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι μετασχηματιστές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις απόδοσης της 2ης βαθμίδας του κανονισμού για οικολογικό σχεδιασμό (548/2014). 7 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB

9 Πίνακας διόρθωσης τιμών των απωλειών φορτίου και των απωλειών εν κενώ σε περίπτωση μετασχηματιστών με διαφορετικές τάσεις πηνίων από αυτές που έχουν ήδη αναφερθεί: 1 Τάση πρωτεύοντος: U m 24 kv και τάση δευτερεύοντος: U m > 1,1 kv 2 Τάση πρωτεύοντος: U m = 36 kv και τάση δευτερεύοντος: U m 1,1 kv 3 Τάση πρωτεύοντος: U m = 36 kv και τάση δευτερεύοντος: U m > 1,1 kv Οι μέγιστες επιτρεπόμενες απώλειες που αναφέρονται στους πίνακες Ι.1 και Ι.2 του παραρτήματος I του κανονισμού προσαυξάνονται κατά 10% για απώλειες εν κενώ και κατά 10% για απώλειες φορτίου. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες απώλειες που αναφέρονται στους πίνακες Ι.1 και Ι.2 του παραρτήματος I του κανονισμού προσαυξάνονται κατά 15% για απώλειες εν κενώ και κατά 10% για απώλειες φορτίου. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες απώλειες που αναφέρονται στους πίνακες Ι.1 και Ι.2 του παραρτήματος I του κανονισμού προσαυξάνονται κατά 20% για απώλειες εν κενώ και κατά 15% για απώλειες φορτίου. Ο κανονισμός προβλέπει τις απώλειες φορτίου και τις απώλειες εν κενώ και για μετασχηματιστές με διπλά τυλίγματα. Μετασχηματιστές με ονομαστική ισχύ > kva και/ή ονομαστική τάση > 36 kv Για τους μετασχηματιστές μεγάλης ισχύος (μεγαλύτερης από kva) χρησιμοποιείται ο δείκτης κορυφαίας απόδοσης (PEI) ο οποίος υπολογίζεται από το λόγο της μεταδιδόμενης φαινόμενης ισχύος ενός μετασχηματιστή μείον τις απώλειες ηλεκτρικού ρεύματος, προς τη μεταδιδόμενη φαινομενική ισχύ του μετασχηματιστή. Όπου: P 0 P c0 P k S r PEI = 1 2(P +P ) 0 c0 P 0 +P S c0 r P k η μέτρηση των απωλειών εν κενώ στην ονομαστική τάση και την ονομαστική συχνότητα, στην ονομαστική τιμή ενδιάμεσης λήψης. η ηλεκτρική ισχύς που απαιτείται από το σύστημα ψύξης για τη λειτουργία εν κενώ. οι μετρούμενες απώλειες φορτίου στο ονομαστικό ρεύμα και την ονομαστική συχνότητα, στην ονομαστική τιμή ενδιάμεσης λήψης, διορθωμένες στη θερμοκρασία αναφοράς. η ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή ή του αυτομετασχηματιστή στην οποία βασίζονται οι P k. Ο δείκτης PEI αντιπροσωπεύει την υψηλότερη τιμή του δείκτη αποδοτικότητας που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη βέλτιστη τιμή του συντελεστή φόρτισης (load factor). ABB Μετασχηματιστές European MEPS υψηλής for transformers απόδοσης 8

10 Ο κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού αναφέρει τις ελάχιστες επιτρεπόμενες τιμές ενεργειακής αποδοτικότητας για μετασχηματιστές ξηρού τύπου έως και kva και για μετασχηματιστές ελαίου ανεξαρτήτως ισχύος. Παράδειγμα (μετασχηματιστής ελαίου): 1η βαθμίδα 2η βαθμίδα 25 MVA 99,657 99,700 Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για το προϊόν Από την 1η Ιουλίου 2015 πρέπει να αναγράφονται στις πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών των μετασχηματιστών οι ακόλουθες πληροφορίες (μόνο για τους μετασχηματιστές που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού οικολογικού σχεδιασμού 548/2014, άρθρο 1) σε συνέχεια των στοιχείων που προβλέπει το πρότυπο EN : Ονομαστική ισχύς, απώλειες φορτίου, απώλειες εν κενώ, καθώς και η ηλεκτρική ισχύς τυχόν συστήματος ψύξης που απαιτείται κατά τη λειτουργία εν κενώ. Για Μ/Σ > kva ο δείκτης PEI. Παράδειγμα πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού Το βάρος όλων των κύριων εξαρτημάτων ενός μετασχηματιστή ισχύος (συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του αγωγού, του είδους του αγωγού και του υλικού του πυρήνα). Για μετασχηματιστές επί στύλου μεσαίας ισχύος, ορατή σήμανση με την ένδειξη "Μόνο για λειτουργία επί στύλου". Η ABB και ο νέος κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού της Ε.Ε. Η ABB δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας για περισσότερα από 130 χρόνια προσφέροντας μια πλήρη γκάμα μετασχηματιστών ισχύος πλήρως συμμορφωμένων με όλες τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων. Οι τεχνολογίες της χρησιμοποιούνται σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα τόσο από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας όσο και από το βιομηχανικό τομέα. Στρατηγικός στόχος της ABB είναι να βοηθάει τους πελάτες της να μεγιστοποιήσουν την αξία της ενέργειας που χρησιμοποιούν για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι λύσεις της ABB μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη: Μείωσης του κόστους ενέργειας. Μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μειωμένης ανάγκης για πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια, όπως οι μετασχηματιστές ισχύος, μπορεί να παρέχει επιπλέον λειτουργικά οφέλη όπως η βελτίωση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας και η μειωμένη ανάγκη συντήρησης. Δεδομένου ότι η ABB είναι παγκόσμιος ηγέτης τεχνολογίας στον κλάδο των μετασχηματιστών, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας με προϊοντικές λύσεις που ενισχύουν την αειφορία. Η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι μια από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της έρευνας και της αναπτυξιακής μας δραστηριότητας. Σήμερα η ABB είναι σε θέση να προσφέρει μετασχηματιστές που είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τα επίπεδα απόδοσης που προβλέπει ο κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού στη 2η βαθμίδα που έχει προγραμματιστεί να εφαρμοστεί το έτος Ο κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού αναφέρει τις ελάχιστες επιτρεπόμενες τιμές ενεργειακής αποδοτικότητας για μετασχηματιστές ξηρού τύπου έως kva και για μετασχηματιστές ελαίου ανεξαρτήτως ισχύος. 9 Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης ABB

11 ABB Μετασχηματιστές υψηλής απόδοσης 10

12 Επικοινωνήστε μαζί μας ΑΒΒ ΑΕ Αθήνα 13 ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας Μεταμόρφωση Αττικής Tηλ.: Fax: Θεσσαλονίκη 15 ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών Θέρμη Tηλ.: Fax: Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτό. Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ. Copyright 2014 ABB Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 1ΤXB901030L2301/07.14/2.000 ABB Marketing Department 2014

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.10.2014 L 307/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (Κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4290, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα