«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, τα κόμμεα και οι μαστίχες, καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζεται για προσθήκη σε τρόφιμα. Ως «υγιεινά τρόφιμα» νοούνται τα τρόφιμα τα οποία από υγιεινή άποψη είναι κατάλληλα προς βρώση από τον άνθρωπο. Στην εποχή μας καθώς οι «διατροφικοί εφιάλτες» διαδέχονται ο ένας τον άλλον, γίνεται πλέον σαφές ότι τα προϊόντα που φθάνουν στο πιάτο μας ενδέχεται να κρύβουν τους πλέον σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Οι σύγχρονες συνθήκες παραγωγής τροφίμων, η ανεξέλεγκτη εντατικοποίηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, η χρήση φυτοφαρμάκων και ορμονών, η χρήση ζωοτροφών βασισμένων σε ζωικά άλευρα, η ανεξέλεγκτη εμπορευματοποίηση των προϊόντων της βιοτεχνολογίας και η απόλυτη κυριαρχία της λογικής του κέρδους, δημιουργούν ένα πλήθος νέων διατροφικών κινδύνων απέναντι στους οποίους οι καταναλωτές εμφανίζονται εντελώς ανυπεράσπιστοι. Ρόλος του Κράτους είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας με την διάθεση των απαιτούμενων ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να ανταποκριθεί στο τεράστιο έργο του προληπτικού ελέγχου χιλιάδων εγχώριων και εισαγομένων προϊόντων που παράγονται με νέες, συχνά επισφαλείς τεχνικές παραγωγής και διακινούνται μαζικά σε μια ελεύθερη, έντονα ανταγωνιστική, παγκοσμιοποιημένη αγορά. Ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα δύσκολος μια και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία: την αύξηση της παραγωγικότητας με κάθε κόστος. Η νομοθεσία των τροφίμων είναι ένα θέμα με μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον. Σήμερα, όλες οι αναπτυγμένες χώρες έχουν διαμορφώσει ένα ουσιαστικό νομικό πλαίσιο που αποβλέπει στο να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή, υγιεινά και κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ότι οι εμπορικές συναλλαγές διεξάγονται με θεμιτό τρόπο και ότι υπάρχουν τα αναγκαία συστήματα επίσημου ελέγχου και επιθεώρησης. -1-

2 Καθώς όμως προχωρούν οι διεργασίες προς την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς και της κοινής αγροτικής πολιτικής, το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων αποκτά όχι μόνο ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια διάσταση. Σήμερα, η νομοθεσία των τροφίμων έχει κατά το μεγαλύτερο μέρος της εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, σε πολλούς δε τομείς έχουν περιοριστεί δραστικά τα περιθώρια μονομερών πρωτοβουλιών από τα κράτη μέλη. Η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα των τροφίμων βασίζεται σε μια πολύπλοκη κατανομή ευθυνών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Το όλο καθεστώς είναι όμως περιπλεγμένο και δύσκολο να κατανοηθεί, όχι μόνο από το μέσο πολίτη αλλά μερικές φορές και από τους ίδιους τους ειδικούς. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει κριτικές ότι η Κοινότητα δεν έχει μια συνεκτική πολιτική στον τομέα των τροφίμων ως σύνολο, αλλά προσεγγίζει τα διάφορα προβλήματα κατά τρόπο αποσπασματικό. Η πρόσφατη κρίση με τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ), κατέδειξε την ανάγκη χάραξης μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τα τρόφιμα που να επικεντρώνεται στην απαίτηση ότι μόνον ασφαλή, υγιεινά και κατάλληλα για κατανάλωση τρόφιμα θα διατίθενται στην αγορά. Η προστασία της υγείας από πλευράς κατανάλωσης τροφίμων πρέπει να αποτελεί ανά πάσα στιγμή ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας και να μη βγαίνει στην επιφάνεια μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Έτσι κάτω από τη σκιά των διατροφικών κρίσεων, τόσο η ευρωπαϊκή πολιτική όσο και η εθνική μας πολιτική στον τομέα των τροφίμων, βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου επιχειρείται η ανασυγκρότηση και η συστηματοποίηση των ελέγχων σε όλο το φάσμα της διατροφικής αλυσίδας, η απλούστευση και βελτίωση της νομοθεσίας, η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ως γνωστόν, ο τομέας ελέγχου καταναλωτικών προϊόντων στη χώρα μας χαρακτηρίζεται, μέχρι σήμερα, από την ύπαρξη πληθώρας αρμοδίων Αρχών. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει διάχυση ευθύνης και να γεννώνται πολλά ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Κανένας όμως από τους φορείς που δραστηριοποιούνται και έχουν αρμοδιότητες στο χώρο δεν έχει την ευθύνη της χάραξης συγκροτημένης πολιτικής στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κανένας φορέας που να εξετάζει συνολικά τις ανάγκες, να καθορίζει προτεραιότητες, να προγραμματίζει -2-

3 τις ενέργειες με ορθολογική κατανομή των πόρων του συστήματος, να συντονίζει τις δράσεις, να συλλέγει και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα. Κάποιοι από τους φορείς προσπαθούν, μεμονωμένα, να εφαρμόσουν πολιτική σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και να συμβάλλουν στη χάραξη γενικότερης πολιτικής, λόγω όμως του πολυσχιδούς σχήματος του ελέγχου των τροφίμων, των αλληλοεπικαλύψεων που παρατηρούνται σε αρμοδιότητες των κρατικών φορέων ελέγχου και του κλίματος ανταγωνισμού, οι προσπάθειες αυτές δεν καρποφορούν. Μπροστά σ αυτήν την πραγματικότητα επιχειρήθηκε μια βαθιά τομή με τη θεσμοθέτηση ενός νέου φορέα με το Νόμο 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α), του «Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων». Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων - Ε.Φ.Ε.Τ., είναι Ν.Π.Δ.Δ., εδρεύει στην Αθήνα, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοπός του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι η προστασία του καταναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και διακίνησης υγιεινών τροφίμων, η πιστοποίηση της καταλληλότητας, ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων, όπως επίσης και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή και η μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησής του σε σχέση με την υγιεινή, τη σύσταση, την επισήμανση και την τιμή των τροφίμων. Δυστυχώς, παρόλο που έχει περάσει ενάμιση χρόνος από την ίδρυσή του, ο Ε.Φ.Ε.Τ. δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη, όπως αποκάλυψε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. κ. Χριστίνα Παπανικολάου 1, η οποία απέδωσε τις καθυστερήσεις στην οργάνωση του φορέα, στην αδυναμία για την έγκαιρη στελέχωσή του με προσωπικό, είτε μέσω μετατάξεων είτε μέσω προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού. 1 Από την ομιλία της κ. Παπανικολάου στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αποτίμηση της Τεχνολογίας, 15 Νοεμβρίου 2000, (Τζιοβαράκης Γρ., (2000), «Σε έναν χρόνο (και...αν) θα αρχίσουν οι συστηματικοί έλεγχοι στα τρόφιμα». ΒΗΜΑ, Πέμπτη 16 Νοεμβρίου) -3-

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τομέας των τροφίμων αποτελεί βασικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς, τόσο από την άποψη του καταναλωτή όσο και από την άποψη των οικονομικών φορέων. Οι στόχοι για μια κοινή αγροτική πολιτική, το πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η κοινή αλιευτική πολιτική, υπήρξαν οι κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης της κοινοτικής νομοθεσίας για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Έτσι σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές της εσωτερικής αγοράς, ιδιαίτερα δε η αρχή της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών. 1.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς τροφίμων αποτελεί τον καρπό μιας μακράς νομοθετικής προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 60 με τη θέσπιση των πρώτων οδηγιών για τα πρόσθετα στα τρόφιμα. Αυτές οι οδηγίες είχαν ήδη έναν διπλό στόχο: να εξασφαλισθούν η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η προστασία της υγείας των καταναλωτών. Αυτό είναι από τότε το πιο χαρακτηριστικό θέμα της νομοθεσίας της Κοινότητας για τα τρόφιμα. 2 2 Με την Απόφαση 69/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13 ης Νοεμβρίου 1969 περί ιδρύσεως μονίμου επιτροπής τροφίμων, ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων σκοπός της οποίας είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η παροχή επιστημονικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν τον τομέα των τροφίμων. Η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαβούλευση με την εν λόγω επιτροπή πραγματοποιείται όταν αυτό προβλέπεται από τα μέτρα που λαμβάνει το Συμβούλιο στο πλαίσιο των τροφίμων. Με πρωτοβουλία του προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως ενός μέλους της, η επιτροπή μπορεί επίσης να εξετάζει κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα τρόφιμα. -4-

5 Από το 1962 έως το 1985 η Κοινότητα είχε υιοθετήσει τη διπλή προσέγγιση: Οριζόντια προσέγγιση, η οποία κάλυπτε όλα τα τρόφιμα, είτε για την προστασία της δημόσιας υγείας, είτε για την προστασία άλλων συμφερόντων του καταναλωτή, όπως η παροχή πληροφοριών ή η παρεμπόδιση παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών (π.χ σε σχέση με την επισήμανση των τροφίμων 3 ). Κάθετη προσέγγιση, με την οποία θεσπίζονταν λεπτομερείς προδιαγραφές για έναν ειδικό τύπο τροφίμων (καθορισμός των όρων παρασκευής, σύνθεσης και εμπορίας συγκεκριμένων προϊόντων). Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η οριζόντια προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα να γίνεται μια γενική επισκόπηση μιας συγκεκριμένης κατάστασης και είναι ευκολότερη στην εφαρμογή της. Η κάθετη προσέγγιση, από την άλλη μεριά, δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής της νομοθεσίας στις ανάγκες ενός ειδικού τομέα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου έχει κριθεί αναγκαίο να υπάρχει ένας πιο συγκεκριμένος προσανατολισμός στη νομοθεσία. Δίνει επίσης τη δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης κανονιστικής προσέγγισης που να καλύπτει όλες τις πτυχές ενός συγκεκριμένου τομέα Η εφαρμογή όμως της κάθετης προσέγγισης αποδείχθηκε στην πράξη δυσχερής και αναποτελεσματική μια και συχνά απαιτούσε πολυετείς διαπραγματεύσεις για κάθε εξεταζόμενο προϊόν. Αντίθετα η οριζόντια προσέγγιση, η οποία απαιτεί συμφωνία ως προς τις αρχές, θεωρήθηκε περισσότερο κατάλληλη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ενιαίας αγοράς. Αποφασίστηκε λοιπόν το 1985 να υιοθετηθεί μια νέα στρατηγική, ορθολογικότερη και πλέον ευέλικτη, η οποία αφενός επαναπροσδιορίζει την μέθοδο εναρμόνισης και αφετέρου απλουστεύει τη διαδικασία όσον αφορά τα μέτρα εκτέλεσης και προσαρμογής. 3 Η Οδηγία79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων σχεδιάστηκε ρητά ώστε να αποτελέσει το αποκλειστικό νομοθετικό πλαίσιο υποχρεωτικών κανόνων για την επισήμανση των τροφίμων. Η οδηγία αυτή έχει μέχρι τώρα τροποποιηθεί αρκετές φορές. Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές παίρνουν όλες τις βασικές πληροφορίες όσον αφορά τη σύσταση του προϊόντος, τον παρασκευαστή του και τις μεθόδους αποθήκευσης και παρασκευής που απαιτούνται για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των καταναλωτών και ο θεμιτός ανταγωνισμός. Οι παραγωγοί και οι παρασκευαστές είναι ελεύθεροι να παράσχουν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι η πληροφορία αυτή είναι ακριβής και δεν παραπλανά τον καταναλωτή. -5-

6 Αυτή η «νέα προσέγγιση» στο δίκαιο των τροφίμων επανακαθορίζει τα αντικείμενα που απαιτούν νομοθετική παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο, δίνοντας προτεραιότητα στη μέθοδο οριζόντιας εναρμόνισης. Από τώρα και στο εξής, η Κοινότητα δεν νομοθετεί πλέον, κατ αρχήν, κατά προϊόν, αλλά καταρτίζει κανόνες που θα διέπουν τις κοινές απαιτήσεις σε μια κατηγορία τροφίμων ή σε όλα τα τρόφιμα. Τα μέτρα δε που προτείνονται έχουν σκοπό να εγγυηθούν την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων και την τήρηση των βασικών απαιτήσεων, δηλαδή της προστασίας της δημόσιας υγείας, της προστασίας των καταναλωτών, της νομιμότητας των εμπορικών συναλλαγών και του δημοσίου ελέγχου των τροφίμων. Ο εν λόγω επαναπροσδιορισμός των αντικειμένων για τα οποία απαιτείται ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οδήγησε σε επιτάχυνση και σημαντική ελάττωση της εργασίας που είναι αναγκαία για την εναρμόνιση. Στους τομείς όπου η παρέμβαση του κοινοτικού νομοθέτη δεν είναι αναγκαία, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Σύμφωνα με αυτή την αρχή ένα κράτος μέλος οφείλει να επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφός του αγαθών που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τους κανόνες, τις δοκιμές ή τα πρότυπα που υπάρχουν σε ένα άλλο κράτος μέλος και που προσφέρουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με εκείνο που παρέχεται βάσει των δικών του κανόνων, δοκιμών ή προτύπων. Έτσι η Ε.Ε. δημιούργησε μια σημαντική συλλογή νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και προστασία των ζώων και την υγεία των φυτών. Η νομοθεσία αυτή είναι δεσμευτική για όλες τις χώρες της Ένωσης και εφαρμόζεται εν μέρει και σε μη κοινοτικές χώρες οι οποίες εξάγουν ζώα, ζωικά προϊόντα, φυτά και φυτικά προϊόντα στην Ε.Ε. Η ανακοίνωση όμως, τον Μάρτιο του 1996, από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 4 των αποτελεσμάτων των ερευνών, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ενδεχόμενο να συνδέεται η ζωονόσος ΣΕΒ (Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια 4 O Βρετανός υπουργός Γεωργίας κ. Νικ Μπράουν, χαρακτήρισε τη ΣΕΒ ως «εθνική τραγωδία», ομολογώντας ότι είναι άγνωστος ο αριθμός των περιπτώσεων που θα εμφανιστούν στο μέλλον. Η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, όπως φαίνεται, είναι ο ουσιώδης λόγος που «δημιούργησε» τις «τρελές» αγελάδες. Στη δήλωση του Βρετανού υπουργού Γεωργίας στη Βουλή των Κοινοτήτων αναφέρεται: «Η ΣΕΒ, εξελίχθηκε σε επιδημία, ως συνέπεια μιας εντατικής γεωργικής πρακτικής: την ανακύκλωση της ζωικής πρωτεΐνης στις ζωοτροφές των μηρυκαστικών. Η πρακτική, που πραγματοποιείτο επί δεκαετίες, απεδείχθη η συνταγή της καταστροφής». (Βουτσαδάκης Μ., (2000), «Τρελές Αγελάδες». Τρόφιμα και Ποτά, Νοέμβριος) -6-

7 των Βοοειδών) με μια ανθρωπονόσο, μια νέα μορφή της ασθένειας Creutzfeldt- Jacob, πυροδότησε σοβαρότατη κρίση όσον αφορά την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των τροφίμων που διατίθενται στον ευρωπαίο καταναλωτή. Λόγω της κρίσης αυτής, η Επιτροπή αποφάσισε να αναδιαρθρώσει τις υπηρεσίες της στον τομέα της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και της ασφάλειας τροφίμων. Η νέα αυτή πολιτική θεμελιώθηκε στις εξής τρεις βασικές αρχές (Επιτροπή Ε.Κ., (1997), «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υγεία των καταναλωτών και την ασφάλεια των τροφίμων», COM(97)183 τελικό) : διαχωρισμός της νομικής ευθύνης και της ευθύνης για την επιστημονική διαβούλευση, διαχωρισμός της νομικής ευθύνης και της ευθύνης επιθεώρησης, ενίσχυση της διαφάνειας και της διάδοσης των πληροφοριών σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σε όλα τα μέτρα επιθεώρησης. Στο επίκεντρο της αναδιάρθρωσης αυτής, όπως παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Santer κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 1997, εμφανίζονται: Η συγκρότηση οκτώ επιτροπών 5, οι οποίες αντικαθιστούν τις μέχρι τότε υπάρχουσες επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες θα ασχολούνται με την προστασία της υγείας των καταναλωτών και μιας συντονιστικής επιστημονικής επιτροπής 6, αρμόδιας κυρίως για τις διεπιστημονικές πλευρές των ΣΕΒ. 5 Οι Επιτροπές που συστάθηκαν με την Απόφαση της Επιτροπής 97/579/ΕΚ, της 23 ης Ιουλίου 1997, είναι οι εξής : επιστημονική επιτροπή τροφίμων επιστημονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων επιστημονική επιτροπή για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων επιστημονική επιτροπή για τα κτηνιατρικά μέτρα σε σχέση με τη δημόσια υγεία φυτοϋγειονομική επιστημονική επιτροπή επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά προϊόντα και τα μη εδώδιμα προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές επιστημονική επιτροπή για τα φάρμακα και τα ιατρικά βοηθήματα επιστημονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον 6 Η επιστημονική συντονιστική επιτροπή συστάθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής 97/404/ΕΚ, της 10 ης Ιουνίου 1997, και έχει ως καθήκον να επικουρεί την Επιτροπή στην απόκτηση και το συντονισμό των επιστημονικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν την υγεία των καταναλωτών και την ασφάλεια των τροφίμων. Στον τομέα αυτό η επιστημονική συντονιστική επιτροπή: -7-

8 Η μετατροπή του Γραφείου Ε.Κ. Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, σε Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για την πολιτική για τους καταναλωτές και την προστασία της δημόσιας υγείας τους. Η απόφαση να τεθεί το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων υπό την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης «πολιτική για τους καταναλωτές και την προστασία της υγείας» απηχεί τη βούληση της Επιτροπής να θεσπίσει μια πολιτική τροφίμων για την Ε.Ε., η οποία δίνει εξέχουσα θέση στην προστασία των καταναλωτών και την υγεία τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος «υγεία των καταναλωτών» δεν αφορά μόνο τα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και τους ελέγχους που αφορούν την υγεία και προστασία των ζώων καθώς και την υγεία των φυτών. 1.3 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΓΤΚΘ) Το ΓΤΚΘ είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της τήρησης εκ μέρους των κρατών μελών και των τρίτων χωρών των νομοθεσιών σχετικά με τα κτηνιατρικά θέματα, τη φυτοϋγιεινή και την υγιεινή των τροφίμων. Το Γραφείο αυτό συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ασφάλεια των τροφίμων που τους προσφέρονται. Για το σκοπό αυτό, το ΓΤΚΘ πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις ώστε να διαπιστώνει εάν τηρούνται οι κανονισμοί για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις χώρες που εξάγουν προϊόντα προς εκφέρει επιστημονικές συμβουλές για θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των άλλων επιστημονικών επιτροπών παρέχει επιστημονικές συμβουλές για διεπιστημονικές πτυχές των μεταδοτικών μορφών της ΣΕΒ βοηθά την Επιτροπή για τον προσδιορισμό των τομέων εκείνων στους οποίους ενδείκνυται η πραγματοποίηση υποχρεωτικής διαβούλευσης με τις επιστημονικές επιτροπές προτείνει την ανάπτυξη νέων διαδικασιών αξιολόγησης και κινδύνων για θέματα όπως, οι τροφιμογενείς ασθένειες και η μεταδοτικότητα των ζωονόσων εφιστά την προσοχή της Επιτροπής σε κάθε συγκεκριμένο ή νέο πρόβλημα για την υγεία των καταναλωτών. -8-

9 την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβιβάζει κατόπιν τα αποτελέσματα και τις συστάσεις του στις εθνικές και κοινοτικές αρχές καθώς και στο ευρύ κοινό. Το ΓΤΚΘ εκπληρώνει την αποστολή του σύμφωνα με τις αρχές της : ανεξαρτησίας, έτσι ώστε να είναι βέβαιοι οι καταναλωτές ότι τα συμφέροντά τους προστατεύονται σωστά, διαφάνειας, έτσι ώστε τα ευρήματά του να είναι προσιτά και κατανοήσιμα από τον καθένα, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τους καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι, αρτιότητας, έτσι ώστε οι αρμοδιότητές του για την προστασία της υγείας του καταναλωτή να διεξάγονται με τα καλύτερα πρότυπα και να αποσπά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι του ΓΤΚΘ αφορούν τα ακόλουθα: τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για τα οποία εξετάζει τα συστήματα ελέγχου στα κράτη μέλη, τη χρήση χημικών ουσιών(κτηνιατρικά φάρμακα, αυξητικοί παράγοντες, φυτοφάρμακα) και τα εισαγόμενα προϊόντα, τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδιαίτερα τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα φρούτα και τα λαχανικά και τα προϊόντα που προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων προϊόντων, την υγεία των ζώων, ιδιαίτερα τις επιδημίες, την ευημερία των ζώων και τη ζωοτεχνία (μεταφορά, σφαγή,...) και τον τομέα της φυτοϋγιεινής (έλεγχος των επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά, φυτοφάρμακα, βιολογική καλλιέργεια κ.ά.) Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το ΓΤΚΘ ολοκλήρωσε περίπου 200 επιθεωρήσεις τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και σε χώρες από τις οποίες εισάγονται γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Καθώς βέβαια το ΓΤΚΘ επεκτείνεται ο αριθμός των επιθεωρήσεων αυξήθηκε και συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά. 7 7 από επίσημη έκδοση του ΓΤΚΘ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΓΔ ΧΧΙV Πολιτική για τους καταναλωτές και προστασία της υγείας τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

10 1.4 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ {COM(97)176 τελικό} Μετά από 35 περίπου χρόνια νομοθετικής δραστηριότητας, το μεγαλύτερο μέρος των εθνικών νομοθεσιών για τα τρόφιμα έχει εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο. Πρόσφατες μελέτες, ιδιαίτερα η μελέτη για τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των επεξεργασμένων τροφίμων, έδειξαν ότι το νομοθετικό πρόγραμμα της Κοινότητας στον τομέα των τροφίμων είχε εν γένει θετική επίδραση, αν και ακούστηκαν και ορισμένες κριτικές για υπερβολικά λεπτομερειακή νομοθεσία, για κατάτμηση και δυσκολίες προσαρμογής της νομοθεσίας στα σύγχρονα δεδομένα και προβλήματα στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Άλλοι πάλι, εξαιτίας των προσφάτων διατροφικών κρίσεων, εξέφρασαν αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η νομοθεσία μπορεί να εκπληρώσει απόλυτα τους στόχους της και να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και προστασίας του καταναλωτή. Σε αντίθεση με τη νομοθεσία των περισσότερων κρατών μελών, η κοινοτική νομοθεσία για τα τρόφιμα αναπτύχθηκε αποσπασματικά, χωρίς να υπάρχει κάποιο κεντρικό ενιαίο κείμενο στο οποίο να περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων και να ορίζονται σαφώς οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων. Έτσι τα τελευταία χρόνια αυξάνονταν συνεχώς οι φωνές που ζητούσαν τη δημιουργία ενός τέτοιου νομοθετικού πλαισίου, κυρίως από τη μεριά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολούθησαν διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των κρατών μελών από αγροτικούς, βιομηχανικούς και εμπορικούς ενδιαφερόμενους κύκλους καθώς και από καταναλωτικές ομάδες, οι οποίες κράτησαν πέντε χρόνια περίπου (από το 1992 έως 1997). Τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, το 1997, την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τις γενικές αρχές της νομοθεσίας τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας μια νέα φάση στη νομοθετική διαδικασία. Σκοπός της Πράσινης Βίβλου ήταν: Να εξεταστεί σε ποιο βαθμό η νομοθεσία πληροί τις ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, των παραγωγών, των παρασκευαστών και των εμπόρων. -10-

11 Να εξεταστεί κατά πόσο οι διατάξεις των συστημάτων επισήμου ελέγχου και επιθεώρησης εξασφαλίζουν τη διάθεση ασφαλών και υγιεινών τροφίμων καθώς και την προστασία του συνόλου των συμφερόντων του καταναλωτή. Να προκληθεί μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τη νομοθεσία των τροφίμων ώστε να προσανατολιστεί η Επιτροπή σχετικά με τις μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα τρόφιμα. Να μπορέσει η Επιτροπή να προτείνει μέτρα με τα οποία, όπου είναι δυνατόν, να βελτιωθεί η συνοχή της κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων, να ενιαιοποιηθεί αυτή και να απλοποιηθεί, να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ληφθεί υπόψη η έχουσα ολοένα και μεγαλύτερη σημασία εξωτερική διάσταση, κυρίως δε οι πολιτικές που ακολουθούνται από τους πιο προηγμένους εμπορικούς εταίρους και οι απαιτήσεις των συμφωνιών του ΠΟΕ (Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου). Στην Πράσινη Βίβλο εντοπίζονται οι εξής έξι βασικοί στόχοι για την κοινοτική νομοθεσία τροφίμων: 1. Η ανάγκη να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή. 2. Η ανάγκη να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην ενιαία αγορά. 3. Η ανάγκη να βασίζεται η νομοθεσία πρωταρχικώς σε επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία και εκτίμηση των κινδύνων, σε σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας. 4. Η ανάγκη να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προβλέποντας να υπάρχει ελαστικότητα στη δυνατότητα προσαρμογής της νομοθεσίας ώστε να ενσωματώνονται οι νέες τεχνικές εξελίξεις και να ενισχύονται οι κοινοτικές εξαγωγικές προοπτικές. 5. Η ανάγκη, την πρωταρχική ευθύνη για τη διάθεση ασφαλών τροφίμων να την έχουν η βιομηχανία, οι παραγωγοί και οι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών από τρίτες χώρες, μέσω συστήματος αυτοελέγχου (τα γνωστά συστήματα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points) με στήριξη από επίσημους ελέγχους και σωστή εφαρμογή. -11-

12 6. Η ανάγκη να είναι η νομοθεσία συνεπής, ορθολογική, συνεκτική, απλούστερη, φιλική στο χρήστη και να εξελίσσεται αφού έχει συζητηθεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην Πράσινη Βίβλο η Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της υφιστάμενης νομοθεσίας τροφίμων παρουσιάζοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά της καθώς και τις δυνατές βελτιώσεις. Από την ανασκόπηση αυτή προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: Κατά την προετοιμασία της νομοθεσίας πρέπει να διεξάγονται κατάλληλες διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια. Προτιμάται η χρήση κανονισμών αντί οδηγιών, διότι με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται προβλήματα οφειλόμενα στην καθυστερημένη ή εσφαλμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Η προσαρμογή της νομοθεσίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο μπορεί να συντομεύεται με τη χρήση απλοποιημένων διαδικασιών. Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζονται γενικά σε όλη την κοινοτική νομοθεσία περί τροφίμων. Λόγω των αλληλοεπικαλύψεων που υπάρχουν μεταξύ των κάθετων οδηγιών περί κτηνιατρικής υγιεινής και της γενικής οδηγίας περί υγιεινής των τροφίμων, η απλοποίηση και η ορθολογικοποίηση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας παρουσιάζουν δυσκολίες. Η ποιότητα των προϊόντων πρέπει να διασφαλίζεται παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται λόγω των διαφορετικών στόχων της εσωτερικής αγοράς και της αγροτικής πολιτικής. Στο θέμα της επισήμανσης των τροφίμων πρέπει να επιδιώκεται ισορροπία ώστε να παρέχονται μεν στον καταναλωτή όλες οι χρήσιμες πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα να αποφεύγεται η αναγραφή άσκοπων λεπτομερών ενδείξεων. Πέραν τούτου, η Επιτροπή παρουσιάζει στην Πράσινη Βίβλο ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή. Υπογραμμίζεται η -12-

13 ανάγκη να εξασφαλισθεί ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των σχετικών με την εσωτερική αγορά κανόνων. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός πλαισίου συζητήσεων σχετικά με τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο καθώς και η εφαρμογή της. Όσον αφορά στο θέμα των ελέγχων, τονίζεται στην Πράσινη Βίβλο, ότι ο ρόλος της Κοινότητας δεν είναι να αντικαταστήσει τα κράτη μέλη αλλά να εξακριβώσει ότι οι αναγκαίοι έλεγχοι εκτελούνται με ομοιόμορφο και αποτελεσματικό τρόπο στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. 1.5 Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ {COM(1999)719 τελικό} Ως συνέχεια της Πράσινης Βίβλου για τη νομοθεσία των τροφίμων και των επακόλουθων διαβουλεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο 8 για την ασφάλεια των τροφίμων, με κύριο στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας της υγείας για τους καταναλωτές τροφίμων στην Ευρώπη. Η Λευκή Βίβλος ορίζει ένα σχέδιο ριζικής μεταρρύθμισης: προτείνεται ένα σημαντικό πρόγραμμα νομοθετικής μεταρρύθμισης για να ολοκληρωθεί η προσέγγιση της Ε.Ε. «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» - (from farm to table) καθώς και η θέσπιση μιας νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων. Η κύρια αρχή που διέπει όλη τη Λευκή Βίβλο είναι ότι η πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να βασίζεται σε μια συνολική, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτό σημαίνει σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, σε όλους τους τομείς τροφίμων, ανάμεσα στα κράτη μέλη, πέρα από τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., αλλά και στο εσωτερικό της καθώς και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. 8 Η Λευκή Βίβλος υποβλήθηκε την 12 η Ιανουαρίου 2000 από τον επίτροπο για την υγεία και προστασία των καταναλωτών David Byrne και τον επίτροπο για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πληροφοριών Erkki Liikanen. Η Λευκή Βίβλος αποτελεί την κορύφωση τριών μηνών εντατικής εργασίας της Επιτροπής - από τον διορισμό της τον Σεπτέμβριο του και βασίζεται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη νομοθεσία των τροφίμων, η οποία δημοσιεύτηκε το

14 Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο, οι ρόλοι όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων στην τροφική αλυσίδα, πρέπει να καθορισθούν σαφώς: Οι παραγωγοί ζωοτροφών, οι γεωργοί, οι παραγωγοί και οι προμηθευτές τροφίμων έχουν την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν και επιβάλουν την ευθύνη αυτή μέσω της λειτουργίας εθνικών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει την προσοχή της στην εκτίμηση της ικανότητας των αρμόδιων φορέων να δημιουργήσουν αυτά τα συστήματα μέσω ελέγχων και επιθεωρήσεων σε εθνικό επίπεδο. Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν ότι είναι υπεύθυνοι για τη σωστή αποθήκευση, χρησιμοποίηση και το σωστό μαγείρεμα των τροφών. Με τον τρόπο αυτό, η πολιτική «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» που καλύπτει όλους τους τομείς της τροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ζωοτροφών, της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας των τροφών, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της λιανικής πώλησης, θα εφαρμόζεται συστηματικά και με συνέπεια. Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο αυτή η πλήρης, ολοκληρωμένη προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια πιο συνεπή, αποτελεσματική και δυναμική πολιτική για τα τρόφιμα. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που απορρέουν από τη σημερινή τομεακή, άκαμπτη προσέγγιση, που έχει περιορίσει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει με ταχύτητα και ευελιξία τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η πολιτική αυτή πρέπει να αναθεωρείται συνεχώς και όπου χρειάζεται να προσαρμόζεται, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αδυναμίες, να αντιμετωπίζει τους αναδυόμενους κινδύνους και να αναγνωρίζει τις νέες εξελίξεις στην αλυσίδα παραγωγής. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης οφείλει να είναι διαφανής, να περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους και να τους επιτρέπει να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στις νέες εξελίξεις. -14-

15 1.5.1 Βασικές Πρωτοβουλίες που προβλέπονται στη Λευκή Βίβλο Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων Η Λευκή Βίβλος προβλέπει τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων, η οποία θα χαρακτηρίζεται από μέγιστο βαθμό ανεξαρτησίας, επιστημονικής αρτιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της. Στην υπηρεσία αυτή θα ανατεθούν αρκετά κύρια καθήκοντα που θα περιλαμβάνουν ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, τη λειτουργία ταχέων συστημάτων προειδοποίησης, την ενημέρωση και το διάλογο με τους καταναλωτές σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και θέματα υγείας καθώς και τη δικτύωση με εθνικούς οργανισμούς και επιστημονικές οργανώσεις. Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων θα επικεντρώνονται κυρίως στην αξιολόγηση των κινδύνων και στην ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους. Η διαχείριση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας και του ελέγχου, θα εξακολουθήσει να αποτελεί αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών οργάνων τα οποία είναι υπόλογα έναντι του ευρωπαϊκού κοινού. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η μελλοντική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας, ανάλογα με την εμπειρία από τη λειτουργία της, την εμπιστοσύνη που θα εμπνεύσει και την πιθανή ανάγκη για αλλαγή της συνθήκης. Επισημαίνεται ότι προβλέπεται η υπηρεσία αυτή να λειτουργήσει έως το 2002, μόλις εγκριθεί η αναγκαία νομοθεσία Νομοθεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων Η Λευκή Βίβλος προτείνει ένα σχέδιο δράσης με ευρύ φάσμα μέτρων για τη βελτίωση και τη συνοχή της κοινοτικής νομοθεσίας που καλύπτει όλα τα θέματα των τροφίμων. Ορίζει περισσότερες από 80 διαφορετικές δράσεις που προβλέπονται για το άμεσο μέλλον και σκοπεύει να καλύψει τα κενά που έχουν εντοπιστεί στην τρέχουσα νομοθεσία. Το νέο νομικό πλαίσιο θα καλύπτει τις ζωοτροφές, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγιεινή, τις προσμίξεις και τα κατάλοιπα, τα νέα τρόφιμα, τα πρόσθετα, τις αρωματικές ουσίες, τη συσκευασία και την ακτινοβολία. Θα περιλαμβάνει πρόταση σχετικά με τη γενική νομοθεσία τροφίμων στην οποία θα ενσωματωθούν αρχές της ασφάλειας τροφίμων όπως: -15-

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ε.Φ.Ε.Τ & το διοικητικό περιβάλλον του ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ & το διοικητικό περιβάλλον του ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των σπουδών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και αφορά τη μελέτη των σχέσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) με τις διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα:

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ International Federation of Organic Agriculture Movements - Ευρωπαϊκό Τμήμα Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 1 Σελ. 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...4 Α1. Γενικά...4 Α2. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα