«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, τα κόμμεα και οι μαστίχες, καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζεται για προσθήκη σε τρόφιμα. Ως «υγιεινά τρόφιμα» νοούνται τα τρόφιμα τα οποία από υγιεινή άποψη είναι κατάλληλα προς βρώση από τον άνθρωπο. Στην εποχή μας καθώς οι «διατροφικοί εφιάλτες» διαδέχονται ο ένας τον άλλον, γίνεται πλέον σαφές ότι τα προϊόντα που φθάνουν στο πιάτο μας ενδέχεται να κρύβουν τους πλέον σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Οι σύγχρονες συνθήκες παραγωγής τροφίμων, η ανεξέλεγκτη εντατικοποίηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, η χρήση φυτοφαρμάκων και ορμονών, η χρήση ζωοτροφών βασισμένων σε ζωικά άλευρα, η ανεξέλεγκτη εμπορευματοποίηση των προϊόντων της βιοτεχνολογίας και η απόλυτη κυριαρχία της λογικής του κέρδους, δημιουργούν ένα πλήθος νέων διατροφικών κινδύνων απέναντι στους οποίους οι καταναλωτές εμφανίζονται εντελώς ανυπεράσπιστοι. Ρόλος του Κράτους είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας με την διάθεση των απαιτούμενων ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να ανταποκριθεί στο τεράστιο έργο του προληπτικού ελέγχου χιλιάδων εγχώριων και εισαγομένων προϊόντων που παράγονται με νέες, συχνά επισφαλείς τεχνικές παραγωγής και διακινούνται μαζικά σε μια ελεύθερη, έντονα ανταγωνιστική, παγκοσμιοποιημένη αγορά. Ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα δύσκολος μια και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία: την αύξηση της παραγωγικότητας με κάθε κόστος. Η νομοθεσία των τροφίμων είναι ένα θέμα με μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον. Σήμερα, όλες οι αναπτυγμένες χώρες έχουν διαμορφώσει ένα ουσιαστικό νομικό πλαίσιο που αποβλέπει στο να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή, υγιεινά και κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, ότι οι εμπορικές συναλλαγές διεξάγονται με θεμιτό τρόπο και ότι υπάρχουν τα αναγκαία συστήματα επίσημου ελέγχου και επιθεώρησης. -1-

2 Καθώς όμως προχωρούν οι διεργασίες προς την εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς και της κοινής αγροτικής πολιτικής, το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων αποκτά όχι μόνο ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια διάσταση. Σήμερα, η νομοθεσία των τροφίμων έχει κατά το μεγαλύτερο μέρος της εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, σε πολλούς δε τομείς έχουν περιοριστεί δραστικά τα περιθώρια μονομερών πρωτοβουλιών από τα κράτη μέλη. Η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα των τροφίμων βασίζεται σε μια πολύπλοκη κατανομή ευθυνών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Το όλο καθεστώς είναι όμως περιπλεγμένο και δύσκολο να κατανοηθεί, όχι μόνο από το μέσο πολίτη αλλά μερικές φορές και από τους ίδιους τους ειδικούς. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει κριτικές ότι η Κοινότητα δεν έχει μια συνεκτική πολιτική στον τομέα των τροφίμων ως σύνολο, αλλά προσεγγίζει τα διάφορα προβλήματα κατά τρόπο αποσπασματικό. Η πρόσφατη κρίση με τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ), κατέδειξε την ανάγκη χάραξης μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τα τρόφιμα που να επικεντρώνεται στην απαίτηση ότι μόνον ασφαλή, υγιεινά και κατάλληλα για κατανάλωση τρόφιμα θα διατίθενται στην αγορά. Η προστασία της υγείας από πλευράς κατανάλωσης τροφίμων πρέπει να αποτελεί ανά πάσα στιγμή ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας και να μη βγαίνει στην επιφάνεια μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Έτσι κάτω από τη σκιά των διατροφικών κρίσεων, τόσο η ευρωπαϊκή πολιτική όσο και η εθνική μας πολιτική στον τομέα των τροφίμων, βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου επιχειρείται η ανασυγκρότηση και η συστηματοποίηση των ελέγχων σε όλο το φάσμα της διατροφικής αλυσίδας, η απλούστευση και βελτίωση της νομοθεσίας, η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ως γνωστόν, ο τομέας ελέγχου καταναλωτικών προϊόντων στη χώρα μας χαρακτηρίζεται, μέχρι σήμερα, από την ύπαρξη πληθώρας αρμοδίων Αρχών. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει διάχυση ευθύνης και να γεννώνται πολλά ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Κανένας όμως από τους φορείς που δραστηριοποιούνται και έχουν αρμοδιότητες στο χώρο δεν έχει την ευθύνη της χάραξης συγκροτημένης πολιτικής στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κανένας φορέας που να εξετάζει συνολικά τις ανάγκες, να καθορίζει προτεραιότητες, να προγραμματίζει -2-

3 τις ενέργειες με ορθολογική κατανομή των πόρων του συστήματος, να συντονίζει τις δράσεις, να συλλέγει και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα. Κάποιοι από τους φορείς προσπαθούν, μεμονωμένα, να εφαρμόσουν πολιτική σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και να συμβάλλουν στη χάραξη γενικότερης πολιτικής, λόγω όμως του πολυσχιδούς σχήματος του ελέγχου των τροφίμων, των αλληλοεπικαλύψεων που παρατηρούνται σε αρμοδιότητες των κρατικών φορέων ελέγχου και του κλίματος ανταγωνισμού, οι προσπάθειες αυτές δεν καρποφορούν. Μπροστά σ αυτήν την πραγματικότητα επιχειρήθηκε μια βαθιά τομή με τη θεσμοθέτηση ενός νέου φορέα με το Νόμο 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α), του «Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων». Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων - Ε.Φ.Ε.Τ., είναι Ν.Π.Δ.Δ., εδρεύει στην Αθήνα, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Σκοπός του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι η προστασία του καταναλωτή με τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και διακίνησης υγιεινών τροφίμων, η πιστοποίηση της καταλληλότητας, ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθμιση των τροφίμων, όπως επίσης και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή και η μέριμνα για την αποτροπή της παραπλάνησής του σε σχέση με την υγιεινή, τη σύσταση, την επισήμανση και την τιμή των τροφίμων. Δυστυχώς, παρόλο που έχει περάσει ενάμιση χρόνος από την ίδρυσή του, ο Ε.Φ.Ε.Τ. δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη, όπως αποκάλυψε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. κ. Χριστίνα Παπανικολάου 1, η οποία απέδωσε τις καθυστερήσεις στην οργάνωση του φορέα, στην αδυναμία για την έγκαιρη στελέχωσή του με προσωπικό, είτε μέσω μετατάξεων είτε μέσω προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού. 1 Από την ομιλία της κ. Παπανικολάου στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αποτίμηση της Τεχνολογίας, 15 Νοεμβρίου 2000, (Τζιοβαράκης Γρ., (2000), «Σε έναν χρόνο (και...αν) θα αρχίσουν οι συστηματικοί έλεγχοι στα τρόφιμα». ΒΗΜΑ, Πέμπτη 16 Νοεμβρίου) -3-

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τομέας των τροφίμων αποτελεί βασικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς, τόσο από την άποψη του καταναλωτή όσο και από την άποψη των οικονομικών φορέων. Οι στόχοι για μια κοινή αγροτική πολιτική, το πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η κοινή αλιευτική πολιτική, υπήρξαν οι κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης της κοινοτικής νομοθεσίας για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων. Έτσι σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές της εσωτερικής αγοράς, ιδιαίτερα δε η αρχή της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών. 1.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς τροφίμων αποτελεί τον καρπό μιας μακράς νομοθετικής προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 60 με τη θέσπιση των πρώτων οδηγιών για τα πρόσθετα στα τρόφιμα. Αυτές οι οδηγίες είχαν ήδη έναν διπλό στόχο: να εξασφαλισθούν η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η προστασία της υγείας των καταναλωτών. Αυτό είναι από τότε το πιο χαρακτηριστικό θέμα της νομοθεσίας της Κοινότητας για τα τρόφιμα. 2 2 Με την Απόφαση 69/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13 ης Νοεμβρίου 1969 περί ιδρύσεως μονίμου επιτροπής τροφίμων, ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων σκοπός της οποίας είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η παροχή επιστημονικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν τον τομέα των τροφίμων. Η Μόνιμη Επιτροπή Τροφίμων απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και προεδρεύεται από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαβούλευση με την εν λόγω επιτροπή πραγματοποιείται όταν αυτό προβλέπεται από τα μέτρα που λαμβάνει το Συμβούλιο στο πλαίσιο των τροφίμων. Με πρωτοβουλία του προέδρου ή κατόπιν αιτήσεως ενός μέλους της, η επιτροπή μπορεί επίσης να εξετάζει κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα τρόφιμα. -4-

5 Από το 1962 έως το 1985 η Κοινότητα είχε υιοθετήσει τη διπλή προσέγγιση: Οριζόντια προσέγγιση, η οποία κάλυπτε όλα τα τρόφιμα, είτε για την προστασία της δημόσιας υγείας, είτε για την προστασία άλλων συμφερόντων του καταναλωτή, όπως η παροχή πληροφοριών ή η παρεμπόδιση παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών (π.χ σε σχέση με την επισήμανση των τροφίμων 3 ). Κάθετη προσέγγιση, με την οποία θεσπίζονταν λεπτομερείς προδιαγραφές για έναν ειδικό τύπο τροφίμων (καθορισμός των όρων παρασκευής, σύνθεσης και εμπορίας συγκεκριμένων προϊόντων). Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η οριζόντια προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα να γίνεται μια γενική επισκόπηση μιας συγκεκριμένης κατάστασης και είναι ευκολότερη στην εφαρμογή της. Η κάθετη προσέγγιση, από την άλλη μεριά, δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής της νομοθεσίας στις ανάγκες ενός ειδικού τομέα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου έχει κριθεί αναγκαίο να υπάρχει ένας πιο συγκεκριμένος προσανατολισμός στη νομοθεσία. Δίνει επίσης τη δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης κανονιστικής προσέγγισης που να καλύπτει όλες τις πτυχές ενός συγκεκριμένου τομέα Η εφαρμογή όμως της κάθετης προσέγγισης αποδείχθηκε στην πράξη δυσχερής και αναποτελεσματική μια και συχνά απαιτούσε πολυετείς διαπραγματεύσεις για κάθε εξεταζόμενο προϊόν. Αντίθετα η οριζόντια προσέγγιση, η οποία απαιτεί συμφωνία ως προς τις αρχές, θεωρήθηκε περισσότερο κατάλληλη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ενιαίας αγοράς. Αποφασίστηκε λοιπόν το 1985 να υιοθετηθεί μια νέα στρατηγική, ορθολογικότερη και πλέον ευέλικτη, η οποία αφενός επαναπροσδιορίζει την μέθοδο εναρμόνισης και αφετέρου απλουστεύει τη διαδικασία όσον αφορά τα μέτρα εκτέλεσης και προσαρμογής. 3 Η Οδηγία79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων σχεδιάστηκε ρητά ώστε να αποτελέσει το αποκλειστικό νομοθετικό πλαίσιο υποχρεωτικών κανόνων για την επισήμανση των τροφίμων. Η οδηγία αυτή έχει μέχρι τώρα τροποποιηθεί αρκετές φορές. Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές παίρνουν όλες τις βασικές πληροφορίες όσον αφορά τη σύσταση του προϊόντος, τον παρασκευαστή του και τις μεθόδους αποθήκευσης και παρασκευής που απαιτούνται για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των καταναλωτών και ο θεμιτός ανταγωνισμός. Οι παραγωγοί και οι παρασκευαστές είναι ελεύθεροι να παράσχουν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι η πληροφορία αυτή είναι ακριβής και δεν παραπλανά τον καταναλωτή. -5-

6 Αυτή η «νέα προσέγγιση» στο δίκαιο των τροφίμων επανακαθορίζει τα αντικείμενα που απαιτούν νομοθετική παρέμβαση σε κοινοτικό επίπεδο, δίνοντας προτεραιότητα στη μέθοδο οριζόντιας εναρμόνισης. Από τώρα και στο εξής, η Κοινότητα δεν νομοθετεί πλέον, κατ αρχήν, κατά προϊόν, αλλά καταρτίζει κανόνες που θα διέπουν τις κοινές απαιτήσεις σε μια κατηγορία τροφίμων ή σε όλα τα τρόφιμα. Τα μέτρα δε που προτείνονται έχουν σκοπό να εγγυηθούν την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων και την τήρηση των βασικών απαιτήσεων, δηλαδή της προστασίας της δημόσιας υγείας, της προστασίας των καταναλωτών, της νομιμότητας των εμπορικών συναλλαγών και του δημοσίου ελέγχου των τροφίμων. Ο εν λόγω επαναπροσδιορισμός των αντικειμένων για τα οποία απαιτείται ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οδήγησε σε επιτάχυνση και σημαντική ελάττωση της εργασίας που είναι αναγκαία για την εναρμόνιση. Στους τομείς όπου η παρέμβαση του κοινοτικού νομοθέτη δεν είναι αναγκαία, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Σύμφωνα με αυτή την αρχή ένα κράτος μέλος οφείλει να επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφός του αγαθών που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τους κανόνες, τις δοκιμές ή τα πρότυπα που υπάρχουν σε ένα άλλο κράτος μέλος και που προσφέρουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με εκείνο που παρέχεται βάσει των δικών του κανόνων, δοκιμών ή προτύπων. Έτσι η Ε.Ε. δημιούργησε μια σημαντική συλλογή νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και προστασία των ζώων και την υγεία των φυτών. Η νομοθεσία αυτή είναι δεσμευτική για όλες τις χώρες της Ένωσης και εφαρμόζεται εν μέρει και σε μη κοινοτικές χώρες οι οποίες εξάγουν ζώα, ζωικά προϊόντα, φυτά και φυτικά προϊόντα στην Ε.Ε. Η ανακοίνωση όμως, τον Μάρτιο του 1996, από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 4 των αποτελεσμάτων των ερευνών, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει ενδεχόμενο να συνδέεται η ζωονόσος ΣΕΒ (Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια 4 O Βρετανός υπουργός Γεωργίας κ. Νικ Μπράουν, χαρακτήρισε τη ΣΕΒ ως «εθνική τραγωδία», ομολογώντας ότι είναι άγνωστος ο αριθμός των περιπτώσεων που θα εμφανιστούν στο μέλλον. Η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, όπως φαίνεται, είναι ο ουσιώδης λόγος που «δημιούργησε» τις «τρελές» αγελάδες. Στη δήλωση του Βρετανού υπουργού Γεωργίας στη Βουλή των Κοινοτήτων αναφέρεται: «Η ΣΕΒ, εξελίχθηκε σε επιδημία, ως συνέπεια μιας εντατικής γεωργικής πρακτικής: την ανακύκλωση της ζωικής πρωτεΐνης στις ζωοτροφές των μηρυκαστικών. Η πρακτική, που πραγματοποιείτο επί δεκαετίες, απεδείχθη η συνταγή της καταστροφής». (Βουτσαδάκης Μ., (2000), «Τρελές Αγελάδες». Τρόφιμα και Ποτά, Νοέμβριος) -6-

7 των Βοοειδών) με μια ανθρωπονόσο, μια νέα μορφή της ασθένειας Creutzfeldt- Jacob, πυροδότησε σοβαρότατη κρίση όσον αφορά την εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των τροφίμων που διατίθενται στον ευρωπαίο καταναλωτή. Λόγω της κρίσης αυτής, η Επιτροπή αποφάσισε να αναδιαρθρώσει τις υπηρεσίες της στον τομέα της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και της ασφάλειας τροφίμων. Η νέα αυτή πολιτική θεμελιώθηκε στις εξής τρεις βασικές αρχές (Επιτροπή Ε.Κ., (1997), «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υγεία των καταναλωτών και την ασφάλεια των τροφίμων», COM(97)183 τελικό) : διαχωρισμός της νομικής ευθύνης και της ευθύνης για την επιστημονική διαβούλευση, διαχωρισμός της νομικής ευθύνης και της ευθύνης επιθεώρησης, ενίσχυση της διαφάνειας και της διάδοσης των πληροφοριών σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σε όλα τα μέτρα επιθεώρησης. Στο επίκεντρο της αναδιάρθρωσης αυτής, όπως παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Santer κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 1997, εμφανίζονται: Η συγκρότηση οκτώ επιτροπών 5, οι οποίες αντικαθιστούν τις μέχρι τότε υπάρχουσες επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες θα ασχολούνται με την προστασία της υγείας των καταναλωτών και μιας συντονιστικής επιστημονικής επιτροπής 6, αρμόδιας κυρίως για τις διεπιστημονικές πλευρές των ΣΕΒ. 5 Οι Επιτροπές που συστάθηκαν με την Απόφαση της Επιτροπής 97/579/ΕΚ, της 23 ης Ιουλίου 1997, είναι οι εξής : επιστημονική επιτροπή τροφίμων επιστημονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων επιστημονική επιτροπή για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων επιστημονική επιτροπή για τα κτηνιατρικά μέτρα σε σχέση με τη δημόσια υγεία φυτοϋγειονομική επιστημονική επιτροπή επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά προϊόντα και τα μη εδώδιμα προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές επιστημονική επιτροπή για τα φάρμακα και τα ιατρικά βοηθήματα επιστημονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον 6 Η επιστημονική συντονιστική επιτροπή συστάθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής 97/404/ΕΚ, της 10 ης Ιουνίου 1997, και έχει ως καθήκον να επικουρεί την Επιτροπή στην απόκτηση και το συντονισμό των επιστημονικών συμβουλών σε θέματα που αφορούν την υγεία των καταναλωτών και την ασφάλεια των τροφίμων. Στον τομέα αυτό η επιστημονική συντονιστική επιτροπή: -7-

8 Η μετατροπή του Γραφείου Ε.Κ. Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, σε Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση που είναι αρμόδια για την πολιτική για τους καταναλωτές και την προστασία της δημόσιας υγείας τους. Η απόφαση να τεθεί το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων υπό την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης «πολιτική για τους καταναλωτές και την προστασία της υγείας» απηχεί τη βούληση της Επιτροπής να θεσπίσει μια πολιτική τροφίμων για την Ε.Ε., η οποία δίνει εξέχουσα θέση στην προστασία των καταναλωτών και την υγεία τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος «υγεία των καταναλωτών» δεν αφορά μόνο τα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και τους ελέγχους που αφορούν την υγεία και προστασία των ζώων καθώς και την υγεία των φυτών. 1.3 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΓΤΚΘ) Το ΓΤΚΘ είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της τήρησης εκ μέρους των κρατών μελών και των τρίτων χωρών των νομοθεσιών σχετικά με τα κτηνιατρικά θέματα, τη φυτοϋγιεινή και την υγιεινή των τροφίμων. Το Γραφείο αυτό συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ασφάλεια των τροφίμων που τους προσφέρονται. Για το σκοπό αυτό, το ΓΤΚΘ πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις ώστε να διαπιστώνει εάν τηρούνται οι κανονισμοί για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις χώρες που εξάγουν προϊόντα προς εκφέρει επιστημονικές συμβουλές για θέματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των άλλων επιστημονικών επιτροπών παρέχει επιστημονικές συμβουλές για διεπιστημονικές πτυχές των μεταδοτικών μορφών της ΣΕΒ βοηθά την Επιτροπή για τον προσδιορισμό των τομέων εκείνων στους οποίους ενδείκνυται η πραγματοποίηση υποχρεωτικής διαβούλευσης με τις επιστημονικές επιτροπές προτείνει την ανάπτυξη νέων διαδικασιών αξιολόγησης και κινδύνων για θέματα όπως, οι τροφιμογενείς ασθένειες και η μεταδοτικότητα των ζωονόσων εφιστά την προσοχή της Επιτροπής σε κάθε συγκεκριμένο ή νέο πρόβλημα για την υγεία των καταναλωτών. -8-

9 την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβιβάζει κατόπιν τα αποτελέσματα και τις συστάσεις του στις εθνικές και κοινοτικές αρχές καθώς και στο ευρύ κοινό. Το ΓΤΚΘ εκπληρώνει την αποστολή του σύμφωνα με τις αρχές της : ανεξαρτησίας, έτσι ώστε να είναι βέβαιοι οι καταναλωτές ότι τα συμφέροντά τους προστατεύονται σωστά, διαφάνειας, έτσι ώστε τα ευρήματά του να είναι προσιτά και κατανοήσιμα από τον καθένα, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τους καταναλωτές να είναι ενημερωμένοι, αρτιότητας, έτσι ώστε οι αρμοδιότητές του για την προστασία της υγείας του καταναλωτή να διεξάγονται με τα καλύτερα πρότυπα και να αποσπά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι του ΓΤΚΘ αφορούν τα ακόλουθα: τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για τα οποία εξετάζει τα συστήματα ελέγχου στα κράτη μέλη, τη χρήση χημικών ουσιών(κτηνιατρικά φάρμακα, αυξητικοί παράγοντες, φυτοφάρμακα) και τα εισαγόμενα προϊόντα, τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδιαίτερα τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα φρούτα και τα λαχανικά και τα προϊόντα που προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων προϊόντων, την υγεία των ζώων, ιδιαίτερα τις επιδημίες, την ευημερία των ζώων και τη ζωοτεχνία (μεταφορά, σφαγή,...) και τον τομέα της φυτοϋγιεινής (έλεγχος των επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά, φυτοφάρμακα, βιολογική καλλιέργεια κ.ά.) Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το ΓΤΚΘ ολοκλήρωσε περίπου 200 επιθεωρήσεις τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και σε χώρες από τις οποίες εισάγονται γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Καθώς βέβαια το ΓΤΚΘ επεκτείνεται ο αριθμός των επιθεωρήσεων αυξήθηκε και συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά. 7 7 από επίσημη έκδοση του ΓΤΚΘ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΓΔ ΧΧΙV Πολιτική για τους καταναλωτές και προστασία της υγείας τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

10 1.4 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ {COM(97)176 τελικό} Μετά από 35 περίπου χρόνια νομοθετικής δραστηριότητας, το μεγαλύτερο μέρος των εθνικών νομοθεσιών για τα τρόφιμα έχει εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο. Πρόσφατες μελέτες, ιδιαίτερα η μελέτη για τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των επεξεργασμένων τροφίμων, έδειξαν ότι το νομοθετικό πρόγραμμα της Κοινότητας στον τομέα των τροφίμων είχε εν γένει θετική επίδραση, αν και ακούστηκαν και ορισμένες κριτικές για υπερβολικά λεπτομερειακή νομοθεσία, για κατάτμηση και δυσκολίες προσαρμογής της νομοθεσίας στα σύγχρονα δεδομένα και προβλήματα στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Άλλοι πάλι, εξαιτίας των προσφάτων διατροφικών κρίσεων, εξέφρασαν αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η νομοθεσία μπορεί να εκπληρώσει απόλυτα τους στόχους της και να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και προστασίας του καταναλωτή. Σε αντίθεση με τη νομοθεσία των περισσότερων κρατών μελών, η κοινοτική νομοθεσία για τα τρόφιμα αναπτύχθηκε αποσπασματικά, χωρίς να υπάρχει κάποιο κεντρικό ενιαίο κείμενο στο οποίο να περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων και να ορίζονται σαφώς οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων. Έτσι τα τελευταία χρόνια αυξάνονταν συνεχώς οι φωνές που ζητούσαν τη δημιουργία ενός τέτοιου νομοθετικού πλαισίου, κυρίως από τη μεριά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολούθησαν διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των κρατών μελών από αγροτικούς, βιομηχανικούς και εμπορικούς ενδιαφερόμενους κύκλους καθώς και από καταναλωτικές ομάδες, οι οποίες κράτησαν πέντε χρόνια περίπου (από το 1992 έως 1997). Τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, το 1997, την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τις γενικές αρχές της νομοθεσίας τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας μια νέα φάση στη νομοθετική διαδικασία. Σκοπός της Πράσινης Βίβλου ήταν: Να εξεταστεί σε ποιο βαθμό η νομοθεσία πληροί τις ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, των παραγωγών, των παρασκευαστών και των εμπόρων. -10-

11 Να εξεταστεί κατά πόσο οι διατάξεις των συστημάτων επισήμου ελέγχου και επιθεώρησης εξασφαλίζουν τη διάθεση ασφαλών και υγιεινών τροφίμων καθώς και την προστασία του συνόλου των συμφερόντων του καταναλωτή. Να προκληθεί μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τη νομοθεσία των τροφίμων ώστε να προσανατολιστεί η Επιτροπή σχετικά με τις μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα τρόφιμα. Να μπορέσει η Επιτροπή να προτείνει μέτρα με τα οποία, όπου είναι δυνατόν, να βελτιωθεί η συνοχή της κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων, να ενιαιοποιηθεί αυτή και να απλοποιηθεί, να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ληφθεί υπόψη η έχουσα ολοένα και μεγαλύτερη σημασία εξωτερική διάσταση, κυρίως δε οι πολιτικές που ακολουθούνται από τους πιο προηγμένους εμπορικούς εταίρους και οι απαιτήσεις των συμφωνιών του ΠΟΕ (Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου). Στην Πράσινη Βίβλο εντοπίζονται οι εξής έξι βασικοί στόχοι για την κοινοτική νομοθεσία τροφίμων: 1. Η ανάγκη να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή. 2. Η ανάγκη να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην ενιαία αγορά. 3. Η ανάγκη να βασίζεται η νομοθεσία πρωταρχικώς σε επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία και εκτίμηση των κινδύνων, σε σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας. 4. Η ανάγκη να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προβλέποντας να υπάρχει ελαστικότητα στη δυνατότητα προσαρμογής της νομοθεσίας ώστε να ενσωματώνονται οι νέες τεχνικές εξελίξεις και να ενισχύονται οι κοινοτικές εξαγωγικές προοπτικές. 5. Η ανάγκη, την πρωταρχική ευθύνη για τη διάθεση ασφαλών τροφίμων να την έχουν η βιομηχανία, οι παραγωγοί και οι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγών από τρίτες χώρες, μέσω συστήματος αυτοελέγχου (τα γνωστά συστήματα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points) με στήριξη από επίσημους ελέγχους και σωστή εφαρμογή. -11-

12 6. Η ανάγκη να είναι η νομοθεσία συνεπής, ορθολογική, συνεκτική, απλούστερη, φιλική στο χρήστη και να εξελίσσεται αφού έχει συζητηθεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην Πράσινη Βίβλο η Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση της υφιστάμενης νομοθεσίας τροφίμων παρουσιάζοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά της καθώς και τις δυνατές βελτιώσεις. Από την ανασκόπηση αυτή προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: Κατά την προετοιμασία της νομοθεσίας πρέπει να διεξάγονται κατάλληλες διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να εξασφαλιστεί διαφάνεια. Προτιμάται η χρήση κανονισμών αντί οδηγιών, διότι με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται προβλήματα οφειλόμενα στην καθυστερημένη ή εσφαλμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο Η προσαρμογή της νομοθεσίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο μπορεί να συντομεύεται με τη χρήση απλοποιημένων διαδικασιών. Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμόζονται γενικά σε όλη την κοινοτική νομοθεσία περί τροφίμων. Λόγω των αλληλοεπικαλύψεων που υπάρχουν μεταξύ των κάθετων οδηγιών περί κτηνιατρικής υγιεινής και της γενικής οδηγίας περί υγιεινής των τροφίμων, η απλοποίηση και η ορθολογικοποίηση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας παρουσιάζουν δυσκολίες. Η ποιότητα των προϊόντων πρέπει να διασφαλίζεται παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται λόγω των διαφορετικών στόχων της εσωτερικής αγοράς και της αγροτικής πολιτικής. Στο θέμα της επισήμανσης των τροφίμων πρέπει να επιδιώκεται ισορροπία ώστε να παρέχονται μεν στον καταναλωτή όλες οι χρήσιμες πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα να αποφεύγεται η αναγραφή άσκοπων λεπτομερών ενδείξεων. Πέραν τούτου, η Επιτροπή παρουσιάζει στην Πράσινη Βίβλο ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση της προστασίας του καταναλωτή. Υπογραμμίζεται η -12-

13 ανάγκη να εξασφαλισθεί ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των σχετικών με την εσωτερική αγορά κανόνων. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός πλαισίου συζητήσεων σχετικά με τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο καθώς και η εφαρμογή της. Όσον αφορά στο θέμα των ελέγχων, τονίζεται στην Πράσινη Βίβλο, ότι ο ρόλος της Κοινότητας δεν είναι να αντικαταστήσει τα κράτη μέλη αλλά να εξακριβώσει ότι οι αναγκαίοι έλεγχοι εκτελούνται με ομοιόμορφο και αποτελεσματικό τρόπο στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. 1.5 Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ {COM(1999)719 τελικό} Ως συνέχεια της Πράσινης Βίβλου για τη νομοθεσία των τροφίμων και των επακόλουθων διαβουλεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο 8 για την ασφάλεια των τροφίμων, με κύριο στόχο την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας της υγείας για τους καταναλωτές τροφίμων στην Ευρώπη. Η Λευκή Βίβλος ορίζει ένα σχέδιο ριζικής μεταρρύθμισης: προτείνεται ένα σημαντικό πρόγραμμα νομοθετικής μεταρρύθμισης για να ολοκληρωθεί η προσέγγιση της Ε.Ε. «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» - (from farm to table) καθώς και η θέσπιση μιας νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων. Η κύρια αρχή που διέπει όλη τη Λευκή Βίβλο είναι ότι η πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να βασίζεται σε μια συνολική, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτό σημαίνει σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, σε όλους τους τομείς τροφίμων, ανάμεσα στα κράτη μέλη, πέρα από τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., αλλά και στο εσωτερικό της καθώς και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. 8 Η Λευκή Βίβλος υποβλήθηκε την 12 η Ιανουαρίου 2000 από τον επίτροπο για την υγεία και προστασία των καταναλωτών David Byrne και τον επίτροπο για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πληροφοριών Erkki Liikanen. Η Λευκή Βίβλος αποτελεί την κορύφωση τριών μηνών εντατικής εργασίας της Επιτροπής - από τον διορισμό της τον Σεπτέμβριο του και βασίζεται στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη νομοθεσία των τροφίμων, η οποία δημοσιεύτηκε το

14 Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο, οι ρόλοι όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων στην τροφική αλυσίδα, πρέπει να καθορισθούν σαφώς: Οι παραγωγοί ζωοτροφών, οι γεωργοί, οι παραγωγοί και οι προμηθευτές τροφίμων έχουν την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν και επιβάλουν την ευθύνη αυτή μέσω της λειτουργίας εθνικών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει την προσοχή της στην εκτίμηση της ικανότητας των αρμόδιων φορέων να δημιουργήσουν αυτά τα συστήματα μέσω ελέγχων και επιθεωρήσεων σε εθνικό επίπεδο. Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν ότι είναι υπεύθυνοι για τη σωστή αποθήκευση, χρησιμοποίηση και το σωστό μαγείρεμα των τροφών. Με τον τρόπο αυτό, η πολιτική «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» που καλύπτει όλους τους τομείς της τροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ζωοτροφών, της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας των τροφών, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της λιανικής πώλησης, θα εφαρμόζεται συστηματικά και με συνέπεια. Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο αυτή η πλήρης, ολοκληρωμένη προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια πιο συνεπή, αποτελεσματική και δυναμική πολιτική για τα τρόφιμα. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που απορρέουν από τη σημερινή τομεακή, άκαμπτη προσέγγιση, που έχει περιορίσει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει με ταχύτητα και ευελιξία τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η πολιτική αυτή πρέπει να αναθεωρείται συνεχώς και όπου χρειάζεται να προσαρμόζεται, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις αδυναμίες, να αντιμετωπίζει τους αναδυόμενους κινδύνους και να αναγνωρίζει τις νέες εξελίξεις στην αλυσίδα παραγωγής. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης οφείλει να είναι διαφανής, να περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους και να τους επιτρέπει να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στις νέες εξελίξεις. -14-

15 1.5.1 Βασικές Πρωτοβουλίες που προβλέπονται στη Λευκή Βίβλο Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων Η Λευκή Βίβλος προβλέπει τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων, η οποία θα χαρακτηρίζεται από μέγιστο βαθμό ανεξαρτησίας, επιστημονικής αρτιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της. Στην υπηρεσία αυτή θα ανατεθούν αρκετά κύρια καθήκοντα που θα περιλαμβάνουν ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, τη λειτουργία ταχέων συστημάτων προειδοποίησης, την ενημέρωση και το διάλογο με τους καταναλωτές σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και θέματα υγείας καθώς και τη δικτύωση με εθνικούς οργανισμούς και επιστημονικές οργανώσεις. Τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τροφίμων θα επικεντρώνονται κυρίως στην αξιολόγηση των κινδύνων και στην ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους. Η διαχείριση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων της νομοθεσίας και του ελέγχου, θα εξακολουθήσει να αποτελεί αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών οργάνων τα οποία είναι υπόλογα έναντι του ευρωπαϊκού κοινού. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η μελλοντική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας, ανάλογα με την εμπειρία από τη λειτουργία της, την εμπιστοσύνη που θα εμπνεύσει και την πιθανή ανάγκη για αλλαγή της συνθήκης. Επισημαίνεται ότι προβλέπεται η υπηρεσία αυτή να λειτουργήσει έως το 2002, μόλις εγκριθεί η αναγκαία νομοθεσία Νομοθεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων Η Λευκή Βίβλος προτείνει ένα σχέδιο δράσης με ευρύ φάσμα μέτρων για τη βελτίωση και τη συνοχή της κοινοτικής νομοθεσίας που καλύπτει όλα τα θέματα των τροφίμων. Ορίζει περισσότερες από 80 διαφορετικές δράσεις που προβλέπονται για το άμεσο μέλλον και σκοπεύει να καλύψει τα κενά που έχουν εντοπιστεί στην τρέχουσα νομοθεσία. Το νέο νομικό πλαίσιο θα καλύπτει τις ζωοτροφές, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγιεινή, τις προσμίξεις και τα κατάλοιπα, τα νέα τρόφιμα, τα πρόσθετα, τις αρωματικές ουσίες, τη συσκευασία και την ακτινοβολία. Θα περιλαμβάνει πρόταση σχετικά με τη γενική νομοθεσία τροφίμων στην οποία θα ενσωματωθούν αρχές της ασφάλειας τροφίμων όπως: -15-

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κράτος με ευέλικτη,επιτελική δομή και λειτουργία. Χάραξη στρατηγικής στην αγροτική οικονομία, πολιτικές ανάπτυξης, κεντρικός έλεγχος. Η αποκέντρωση του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία Η TUV HELLAS παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα

Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Agro-logistics: Πιστοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Τσιτσάμης Σπυρίδων 1, Ιακώβου Ελευθέριος 2, Βλάχος Δημήτριος 2 Τα Logistics των αγροτικών προϊόντων (Agro-logistics) είναι αναμφίβολα ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίµων. Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων

Υγιεινή Τροφίµων. Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων Υγιεινή Τροφίµων Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων Υγιεινή κ Ασφάλεια Τροφίµων Γενικότερα, Υγιεινή είναι η επιστήµη που σκοπό της έχει την προαγωγήτηςυγείαςτωνανθρώπωνήτωνζώων.

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία. Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ To Σύστημα HACCP & τα Ξενοδοχεία Δρ Ε. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ Τι είναι HACCP; Hazard = Κίνδυνος Analysis = Ανάλυση Critical = Κρίσιμο Το ΑΚΚΣΕ είναι ένα εργαλείο που προσπαθεί να διασφαλίσει την υγιεινή και την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr Safety Meat Production Training, ένα πιλοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0882 EL 07.08.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα