Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα"

Transcript

1 Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ηλεκτρική τάση προκαλεί ηλεκτρικά πεδία - το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί μαγνητικά πεδία. Επειδή όλες οι ανθρώπινες λειτουργίες (συστολή μυών, μετάδοση νευρικών παλμών) βασίζονται σε αργά και αδύναμα βιοηλεκτρικά σήματα, τόσο το ανθρώπινο σώμα όσο και οι ηλεκτρικές συσκευές περιβάλλονται από το δικό τους ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Σε αυτό το περιβάλλον, είναι εύλογη, αλλά και γνωστή η αλληλεπίδραση διάφορων παρεμβολών και ο αντίκτυπός τους στη ανθρώπινη θεραπεία. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων οδηγιών της Ε.Ε. όσον αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) σε σχέση με τις παρεμβολές από ηλεκτρικές συσκευές και την ηλεκτρομαγνητική περιβαλλοντική συμβατότητα (EMVU) από συσκευές σε σχέση με την επιρροή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τους στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στους ανθρώπους). EMV_SB-UGR Έκδοση 1.0 1/8

2 Παρουσία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 1 Παρουσία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Ακτινοβολούμενες παρεμβολές Αγώγιμες παρεμβολές Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία παράγονται από ηλεκτρικές συσκευές και ενυπάρχουν σε κάθε νοικοκυριό, αλλά και στη βιομηχανία. Επιπλέον, όλοι είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία παράγονται από φυσικά φαινόμενα, όπως τον καιρό ή το γήινο μαγνητικό πεδίο. Όπως προαναφέρθηκε μάλιστα, κάθε άνθρωπος περιβάλλεται από το δικό του ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, επειδή και οι δικές μας ανθρώπινες λειτουργίες βασίζονται σε βιοηλεκτρικά ρεύματα και τάσεις. Για το λόγο αυτό, τα διάφορα ηλεκτρικά πεδία αλληλεπιδρούν αναμεταξύ τους θετικά και αρνητικά. Για τις ηλεκτρικές συσκευές έχουν θεσπιστεί ειδικές οδηγίες της Ε.Ε., οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των παρεμβολών μεταξύ των συσκευών. Σε αυτό το σημείο γίνεται ένας βασικός διαχωρισμός ανάμεσα στις αγώγιμες και τις ακτινοβολούμενες παρεμβολές. Για παράδειγμα, η χρήση ενός τρυπανιού προκαλεί παρεμβολές στη δική μας τηλεόραση ή στην τηλεόραση του γείτονά μας. Η μετάδοση των παρεμβολών στη συγκεκριμένη περίπτωση λαμβάνει χώρα μέσω του καλωδίου ρεύματος και γι' αυτό πρόκειται για αγώγιμες παρεμβολές. Αντιθέτως, αν υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο στο αυτοκίνητο, σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης ή κατά τη διάρκεια αναζήτησης δικτύου, θα σημειωθούν παρεμβολές στη ραδιοφωνική λήψη (παράσιτα στο ραδιόφωνο). Σε αυτή την περίπτωση, η μετάδοση των παρεμβολών λαμβάνει χώρα μέσω ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το κινητό τηλέφωνο. Για τις ηλεκτρικές συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία (κινητό τηλέφωνο) προβλέπονται άλλες διατάξεις ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητά τους, απ' ό,τι για τις συσκευές που δεν εκπέμπουν ακτινοβολία (τρυπάνι). SMA Solar Technology AG 2/8

3 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) 2 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) Κάθε ηλεκτρική συσκευή σε λειτουργία περιβάλλεται πάντα από το δικό της ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και μπορεί έτσι να επηρεάσει και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Αυτές οι παρεμβολές ενδέχεται επίσης να μεταδοθούν μέσω της πρίζας στα καλώδια. Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) προσδιορίζει την ικανότητα μιας συσκευής να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον χωρίς να προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, οι οποίες δεν είναι αποδεκτές από τις άλλες συσκευές που βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον. Για να μπορούν λοιπόν να λειτουργούν μαζί πολλές ηλεκτρικές συσκευές, δεν πρέπει από τη μία πλευρά να εκπέμπουν υπερβολικά υψηλές παρεμβολές (εκπομπή παρεμβολών), ενώ από την άλλη πρέπει να είναι ανθεκτικές σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο παρεμβολών (αντίσταση σε παρεμβολές). Οι σχετικές προβλεπόμενες, υποχρεωτικές απαιτήσεις για τις συσκευές παρατίθενται στην οδηγία περί ΗΜΣ (2004/108/ΕΚ & Νόμος περί ΗΜΣ). 2.1 Ταξινόμηση κατά την οδηγία περί ΗΜΣ Προκειμένου να ανταποκριθούν στις διάφορες απαιτήσεις, οι συσκευές διαιρούνται στις ακόλουθες μεταξύ άλλων κατηγορίες βάσει της λειτουργίας και του χώρου λειτουργίας τους: Χώρος οικίας: Για συσκευές εντός του χώρου της οικίας προβλέπονται υψηλές απαιτήσεις ως προς την εκπομπή παρεμβολών. Επιτρέπεται μόνο ελάχιστη εκπομπή ακτινοβολίας. Αντιθέτως, οι απαιτήσεις ως προς την αντίσταση σε παρεμβολές είναι λιγότερες. Παράδειγμα: Οικιακές συσκευές (πλυντήριο, ηλεκτρική σκούπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο) και μικροί φωτοβολταϊκοί μετατροπείς (φωτοβολταϊκοί μετατροπείς όπως τον Sunny Boy) Βιομηχανία ή/και συστήματα μετάδοσης: Για τη λειτουργία εδώ επιτρέπονται και είναι απαραίτητες οι υψηλές ακτινοβολούμενες ή/και αγώγιμες εκπομπές. Γι' αυτό, σε αυτό το περιβάλλον ισχυρότερων παρεμβολών, τίθενται αυξημένες απαιτήσεις ως προς την αντίσταση στις παρεμβολές. Παράδειγμα: Ραδιόφωνο, κινητή τηλεφωνία(κινητό) ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κεντρικοί μετατροπείς 2.2 Υποχρέωση και έλεγχος Με την υποχρέωση σήμανσης CE η Ε.Ε. καθορίζει με τρόπο ομοιόμορφο όλες τις απαιτήσεις περί ΗΜΣ. Στη Γερμανία ο υπεύθυνος φορέας είναι η γερμανική ρυθμιστική αρχή για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες "Bundesnetzagentur". Οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς της SMA Solar Technology AG πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα ΗΜΣ της οικογένειας προτύπων DIN EN που σχετίζονται με τη σήμανση CE. SMA Solar Technology AG 3/8

4 3 Ηλεκτρομαγνητική περιβαλλοντική συμβατότητα (EMVU) Η ηλεκτρομαγνητική περιβαλλοντική συμβατότητα προσδιορίζει την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στους ανθρώπους. Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι γνωστές στην καθομιλουμένη ως ηλεκτρονικό νέφος. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των ηλεκτρικών συσκευών και των ζώντων οργανισμών μπορεί να έχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιδράσεις. Σε περίπτωση θεραπείας με ρεύμα διέγερσης, για παράδειγμα, το ρεύμα προάγει τη θεραπεία ή/και την ανάπτυξη μυϊκών κυττάρων. Στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) ή το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) καταγράφονται τα εγκεφαλικά κύματα ή η δραστηριότητα των καρδιακών μυών με ηλεκτρόδια. Επιπλέον, είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι σε φυσικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως το γήινο μαγνητικό πεδίο ή την ηλεκτροστατικά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Επειδή τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μειώνονται δραστικά, όταν απομακρυνόμαστε από την πηγή τους, οι πηγές που χρησιμοποιούνται κοντά στο σώμα (κινητό, θέρμανση καθισμάτων) παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο επιπτώσεων για την υγεία μας. Στη από 12 Ιουλίου 1999 σύσταση του Συμβουλίου, η οδηγία της Ε.Ε. "περί περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz GHz)" ορίζει το εξής: "Επιβάλλεται η προστασία του ευρύτερου κοινού στην Κοινότητα από αποδεδειγμένες βλάβες για την υγεία που ενδεχομένως οφείλονται στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία". Κρίσιμος παράγοντας για έναν ενδεχόμενο κίνδυνο υγείας είναι ο διαχωρισμός της ακτινοβολίας σε ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα. Ιοντίζουσα ακτινοβολία Αυτή αλλοιώνει (μεταλλάσσει) ή καταστρέφει τα κύτταρα του σώματος και συγκεκριμένα τους πυρήνες των κυττάρων. Αυτό συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο καρκινογένεσης. Παραδείγματα: Ακτινοβολία UV-C (ήλιος & σολάριουμ) Ακτίνες Χ (επίσης οι παλιοί καθοδικοί σωλήνες τηλεόρασης) ραδιενεργή ακτινοβολία κοσμική ακτινοβολία (π.χ. πτήσεις μεγάλων αποστάσεων) Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία Η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία από την άλλη δεν μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, να ευνοήσει ή να αποτρέψει την ανάπτυξή καρκίνου που έχει ήδη εμφανιστεί. Σημαντικό είναι το εύρος της συχνότητας που πρέπει να ανέρχεται έως 300 GHz, το οποίο με βεβαιότητα συγκαταλέγεται σε μη ιοντίζουσα ακτινοβολία με χαμηλή κβαντική ενέργεια. Σημείωση για τη συχνότητα: 1 GHz = 1000 MHz = 1E9 Hz = 1 Mrd Hz Παραδείγματα: Φούρνος μικροκυμάτων Κινητό Ραδιόφωνο Θέρμανση καθισμάτων SMA Solar Technology AG 4/8

5 3.1 Ιδιότητες της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας Επιδράσεις 1. Δημιουργία ρευμάτων στο ανθρώπινο σώμα που ανέρχονται σε μερικά khz ή MHz (π.χ διέγερση νεύρων ή δυσλειτουργίες του νευρικού συστήματος) Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα τοπικά στο σώμα μέσω της πυκνότητας του ρεύματος (ρεύμα/επιφάνεια διατομής σε Ampere/m²). Αυτή η τιμή είναι πιο ακριβής από τη μέτρηση του συνολικού ρεύματος. 2. Θέρμανση του σώματος λόγω απορρόφησης ενέργειας πεδίου υψηλής συχνότητας Αυτό επηρεάζει π.χ. την ανάπτυξη των κυττάρων και ενδέχεται επίσης να οδηγήσει σε πήξη των κυτταρικών πρωτεϊνών. Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα τοπικά στο σώμα μέσω της πυκνότητας ροής ισχύος (ισχύς/επιφάνεια διατομής σε Watt/m²). Σε κρύες καιρικές συνθήκες και κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας το ανθρώπινο σώμα διαθέτει μηχανισμούς που ρυθμίζουν (ρίγος, εφίδρωση) σε σύντομο χρονικό διαφορά θερμοκρασίας έως και 5 C. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος (για χρονική περίοδο > 6 λεπτών) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 C. 3. Ηλεκτροευαισθησία Αυτό το θέμα αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων, επειδή δεν ήταν δυνατή ούτε η αναίρεση ούτε η απόδειξη των αιτιών του. Οι άνθρωποι που πάσχουν από ηλεκτροευαισθησία ωστόσο παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για ενοχλήσεις στο ορμονικό σύστημα και δυσλειτουργίες του αυτόνομου νευρικού συστήματος (π.χ. πίεση αίματος) με συνέπειες όπως διαταραχές ύπνου ή εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος. SMA Solar Technology AG 5/8

6 Οριακές τιμές Γενικά, υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο πολλές διαφορετικές "συστάσεις" ή οριακές τιμές για την ακτινοβολία των ηλεκτρικών συσκευών. Η μέτρηση τόσο της πυκνότητας του ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα όσο και του ειδικού ρυθμού απορρόφησης δεν είναι δυνατή ή επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση ανθρώπινων ομοιωμάτων. Ωστόσο, εδώ ισχύουν οι βασικές οριακές τιμές. Για τις εντάσεις πεδίου που μπορούν να υπολογιστούν απευθείας (χωρίς την παρουσία ανθρώπου) υπάρχουν οι επονομαζόμενες οριακές τιμές αναφοράς. Η μετατροπή από τη μία τιμή στην άλλη εξαρτάται κατά πολύ από τη συχνότητα, τις ιδιότητες του σώματος (ιστοί, λίπος, μύες, κ.λπ.), καθώς και από την πραγματική, υφιστάμενη ανομοιογένεια του πεδίου (ανομοιομορφία), γεγονός που δυσκολεύει τον ακριβή υπολογισμό τους. Έχουν ωστόσο προταθεί κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το "ευρύ κοινό", τον "εργασιακό χώρο" κ.λπ. Παρακάτω παρατίθεται η βασική οριακή τιμή για την πυκνότητα ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα έως 10 MHz, καθώς και η οριακή τιμή αναφοράς για την πυκνότητας ισχύος ακτινοβολίας έως 300 GHz που ισχύουν για το "ευρύ κοινό" σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. 1999/519/ΕΚ. Μαζί με τις τιμές αυτές παρουσιάζονται οι ισοδύναμες συστάσεις των ειδικών στην οικοδομική βιολογία (προληπτικό επίπεδο Βιέννης του 2000), καθώς και οι φυσικές και τυπικές ενδεικτικές τιμές από την καθημερινή ζωή. Κίνδυνος όπως ηλεκτροπληξία Ρεύματα στο ανθρώπινο σώμα φυσικά φαινόμενα Οριακή τιμή σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οριακή τιμή σύμφωνα με τους ειδικούς στην οικοδομική βιολογία Πεδίο εκπομπής διάφορων συσκευών SMA Solar Technology AG 6/8

7 Κίνδυνος υπερθέρμανσης του ανθρώπινου σώματος φυσικά φαινόμενα Πεδίο εκπομπής διάφορων συσκευών Οριακή τιμή σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οριακή τιμή προληπτικού επιπέδου Βιέννης Οριακή τιμή DIN EN σε απόσταση 3 m (πρότυπο συσκευών) Η παρούσα περίληψη δεν είναι απόλυτα ακριβής ή πλήρης, αλλά βασίζεται σε ενδεικτικές τιμές μέτρησης ή εμπειρικές τιμές, οι οποίες έχουν αντληθεί από σχετική βιβλιογραφία (LfAS Elektromagnetische Felder am Arbeitsplatz, G. Bopp (ISE) Verursachen PV-Anlagen Elektrosmog? ). Κατ' εξαίρεση, οι τιμές ενδέχεται να είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από το επισημασμένο εύρος. 3.2 Συμπεριφορά ακτινοβολίας μετατροπέων SMA Οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς της SMA Solar Technology (π.χ. "Sunny Boy" ή "Sunny Mini Central") λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν τοποθετούνται κοντά στο ανθρώπινο σώμα. Ο προαιρετικός, ασύρματος εξοπλισμός επικοινωνίας αποστέλλει επίσης πολύ σπάνια πακέτα δεδομένων και μόνο με πολύ χαμηλή ισχύ. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκών μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή η τάση του δικτύου υπερτίθεται στο δυναμικό της φωτοβολταϊκής γεννήτριας με αποτέλεσμα να παρέχεται κανονική τροφοδοσία δικτύου. Γενικά, όλοι οι τύποι των φωτοβολταϊκών μετατροπέων δεν συμπεριφέρονται διαφορετικά από άλλες συνηθισμένες ηλεκτρικές ή οικιακές συσκευές. Επιπλέον, οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς της SMA Solar Technology μειώνουν όλες τις δυνατές παρασιτικές παρεμβολές με τη χρήση ειδικών κυκλωμάτων για την αποφυγή ρευμάτων υψηλής συχνότητας, καθώς και τη χρήση φίλτρων και γειωμένων μεταλλικών κελυφών. SMA Solar Technology AG 7/8

8 Η μέτρηση των παρασιτικών παρεμβολών υψηλής συχνότητας των φωτοβολταϊκών μετατροπέων συμπεριλαμβανομένων όλων των αγωγών σύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πιστοποίησης των προϊόντων της SMA. Οι μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central πληρούν τις αυστηρότερες τυποποιητικές απαιτήσεις. Η ελάχιστη εκπομπή παρεμβολών των φωτοβολταϊκών μετατροπέων της SMA Solar Technology επιβεβαιώθηκε μάλιστα από μια πληθώρα δοκιμών που διεξήχθησαν από ανεξάρτητα εργαστήρια. Παρακάτω παρατίθεται η ακτινοβολία ορισμένων ηλεκτρικών συσκευών σε ποσοστιαίες τιμές. Το ύψος της εκπομπής προκύπτει από τον υπολογισμό του διαγράμματος που παρατίθεται παραπάνω. Μια χαμηλή εκπομπή ενέχει σημαντικά λιγότερους κινδύνους από μία π.χ. μεσαία εκπομπή. Ωστόσο, δύο μεσαίες εκπομπές για παράδειγμα δεν μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες, όταν οι αιτίες τους (η ηλεκτρική συσκευή) είναι διαφορετική. Επομένως, οι επιπτώσεις τους θα διαφέρουν κατά τον ίδιο τρόπο. SMA Solar Technology AG 8/8

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α ΕΝΗΓΜΑ Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Κέντρο Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 30. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/59 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΤΑΗ ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον»

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & M.Π.Σ. «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» Υγεία Νόσος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία Μύθοι και πραγματικότητες για τη μεταξύ τους σχέση ΚΕΙΜΕΝΟ: Αθανάσιος Παπανδρέου, Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Η έκρηξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΕΜ: 3489) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου 2010-2011

Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου 2010-2011 ΣΧΟΛΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ TA KINHTA ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Πειραματικό Γυμνάσιο Φαναρίου 2010-2011 Επιµέλεια : Βαγενάς Αθανάσιος και Ζαχαρής Κωνσταντίνος 1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*"&!*&!*&!*&)""%*")&"*%*!&%&&&$!')!1 MAT-53336-019 MAT-53336-019 PRINTSPEC-021 SWD-2013301-0830094725-019

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος Περίληψη: Συχνές Ερωταπαντήσεις (ΣΕΑ) για την συσχέτιση µεταξύ των γραµµών µεταφοράς, των ηλεκτρικών επαγγελµάτων και καρκίνου. Περιλαµβάνει συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201 Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας

Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας Η κινητή τηλεφωνία στη ζωή µας Ο καταναλωτής είναι απαραίτητο να είναι ορθά πληροφορηµένος, ώστε να µπορεί να κάνει σωστές επιλογές. Γι αυτό και η Cyta δεσµεύεται να κρατά το κοινό ενήµερο αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνθήκες διάδοσης σημάτων - Κεραίες Σαρρίδης Δ. Ιωάννης Επιβλέπων: Τσαλαμάνης Ιωάννης Εισηγητής: Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ» Π.Π.Σ.Π.Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ: A Ομάδα 1η Σχολικό έτος 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα