ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013"

Transcript

1 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: Φ Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία Υποβολής: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΕ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΦΑ ΦΑ2 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 Εξοικονόμηση Ενέργειας Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα). ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 1. ικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης υφιστάμενης οικιστικής μονάδας, ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν και ζει μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής ημοκρατίας και πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Χορηγιών. Οι εν λόγω οικιστικές μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση (Μόνιμη κατοικία). 2. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη της οικιστικής μονάδας, απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής εξουσιοδότησης από αυτόν (Εξουσιοδότηση Αιτητή, σελίδα 5/8). ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Για κάθε ιδιωτική οικιστική μονάδα θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. 2. Αιτήσεις γίνονται δεκτές για επενδύσεις σε εργασίες θερμομόνωσης για ιδιωτικές οικιστικές μονάδες οι οποίες: (α) Έχουν πραγματοποιήσει τις εργασίες θερμομόνωσης από 01/11/2012 μέχρι τις 13/12/2013 και (β) Έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής μέχρι και τις 21/12/ Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θερμομόνωσης. 4. Το σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν μόνο καινούργια υλικά και εργατικό κόστος. Σημειώνεται ότι όλα τα θερμομονωτικά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να φέρουν την Σήμανση CE και δήλωση Συμμόρφωσης Ε.Κ. (E.C. Declaration of Conformity) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προϊόντα δομικών κατασκευών Νόμοι 30(Ι)/2002, 29(Ι)/2003, 258(Ι)/2004,89(Ι)/2005 και 71(Ι)/ Το ποσοστό της χορηγίας, καθορίζεται στο 30% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης με μέγιστο ποσό χορηγίας τα για κάθε οικιστική μονάδα. 6. Για οικιστικές μονάδες όπου χρησιμοποιούνται δομικά υλικά που παρουσιάζουν αυξημένη θερμομονωτική ικανότητα έναντι των συμβατικών, το ποσό της χορηγίας θα υπολογίζεται πάνω στην διαφορά του κόστους του, από το συμβατικό υλικό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβάλλεται επιπρόσθετη κοστολόγηση από τον εργολάβο για την περίπτωση χρήσης συμβατικών υλικών (π.χ. Κοινά τούβλα). 7. Για αιτητές που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση Μόνιμης ιαμονής η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (τηλέφωνο ) ή έξι (6) τουλάχιστον λογαριασμοί της ΑΗΚ ή βεβαίωση ότι για ένα χρόνο τουλάχιστον υπάρχει λογαριασμός στην ΑΗΚ και αφορά την εν λόγω οικιστική μονάδα. 8. Για τους σκοπούς του Σχεδίου θα πρέπει να ικανοποιείται ο συντελεστής θερμοπερατότητας ο οποίος αναφέρεται στην σελίδα 7/8 του εντύπου. 9. Η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο αν είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 10. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται από την Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ κατά προτεραιότητα υποβολής πλήρως συμπληρωμένης αίτησης και θα πληρώνονται κατά προτεραιότητα εγκρίσεως έκαστης αίτησης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα σταματήσει να αποδέχεται αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις όταν δεσμευτεί με αποφάσεις παραχώρησης χορηγιών, ο ετήσιος προϋπολογισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας του Σχεδίου.

2 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 2/8 ΜΕΡΟΣ Α 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (συμπληρώνεται από τον αιτητή/αιτήτρια) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ Ονοματεπώνυμο:... Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας... ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Οδός:...Αρ. διαμ.... Ταχυδρομικός Κώδικας:.. ήμος/κοινότητα:... Επαρχία:. Τηλέφωνο: Οικίας:... Εργασίας: Κινητό:... Αριθμός Φάξ:. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ (αν είναι η ίδια με τη διεύθυνση αλληλογραφίας αφήστε κενό): Οδός:.. Ταχυδρομικός Κώδικας:. ήμος/κοινότητα:. Επαρχία: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση οικιστικής μονάδας στην οποία έχουν γίνει οι Εργασίες Θερμομόνωσης (αν είναι η ίδια με τη διεύθυνση αλληλογραφίας αφήστε κενό): Οδός:...Αρ.διαμ.... ήμος/κοινότητα:.... Επαρχία:.. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ηλώστε κατά πόσο, για τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση, έχετε πάρει χορηγία από Κυβερνητική ή άλλη πηγή, ή κατά πόσο εκκρεμεί εξέταση σχετικής αίτησης. Αν ΝΑΙ, να δοθούν όλες οι σχετικές λεπτομέρειες όπως περιγραφή του σκοπού, σχετικές ημερομηνίες και το ύψος των χορηγιών που παραχωρήθηκαν. Όχι Ναι... ηλώστε κατά πόσο έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για σκοπούς θερμομόνωσης της ίδιας οικιστικής μονάδας. Αν ΝΑΙ αναφέρετε τον αριθμό φακέλου της αίτησης. Όχι Ναι... ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ ηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία είναι αληθή και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση μου θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απόρριψη της αίτησης μου και ότι θα στερηθώ του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το Σχέδιο. Επίσης ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον μου. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου για Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργεί επί τόπου έλεγχο και μετρήσεις για τους σκοπούς του Σχεδίου, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο. Γνωρίζω επίσης, ότι τα τιμολόγια που έχουν προσκομισθεί για τους σκοπούς αυτής της αίτησης, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποβολή άλλης αίτησης για χορηγία, εκτός αν τα υλικά / εργατικά που αναγράφονται σε αυτά δεν θα τύχουν επιχορήγησης από αυτό το Σχέδιο. ηλώνω επίσης ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τις «Σημαντικές Επισημάνσεις» που αναγράφονται στην σελίδα 1 του εντύπου. Έχω ενημερωθεί από την Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ για τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Επεξεργασίας εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου), Νόμο [Αρ.138(I)/2001] και ότι συγκατατίθεμαι σύμφωνα με το άρθρο 5(I) του Νόμου όπως η Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ συμπεριλάβει στα αναγκαία για τους σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της, αρχεία, τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνω στο παρόν έντυπο Ημερομηνία Υπογραφή αιτητή/ αιτήτριας

3 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 3/8 ΜΕΡΟΣ Β 2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (Συμπληρώνεται από τον αιτητή) Επιλέξτε την Κατηγορία στην οποία ανήκει η οικιστική μονάδα σας σημειώνοντας στο κατάλληλο τετραγωνάκι και υποβάλετε μαζί με την αίτηση τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την κάθε κατηγορία. Κατηγορία Αρ. 1 Υφιστάμενη Οικιστική Μονάδα της οποίας όλα τα τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμών των εργασιών θερμομόνωσης οροφής έχουν εκδοθεί στο όνομα του αιτητή και η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μέχρι και τις 21/12/ Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής στο όνομα του αιτητή Όλα τα πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμών, στο όνομα του αιτητή, στα οποία φαίνονται αναλυτικά τα κόστη υλικών και εργατικών που αφορούν τις εργασίες θερμομόνωσης. Προσφορά με αναλυτική περιγραφή των εργασιών θερμομόνωσης που έγιναν από τον Εργολάβο/Εγκαταστάτη. Φυλλάδιο Τεχνικών προδιαγραφών των θερμομονωτικών υλικών από τον κατασκευαστή που θα περιλαμβάνει και τη Σήμανση CE και δήλωση Συμμόρφωσης Ε.Κ. (E.C. Declaration of Conformity) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. παράγραφο αρ.4 των Σημαντικών Επισημάνσεων σελ.1/8). 5. Βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας από τον οικείο κοινοτάρχη ή Πιστοποιών Υπάλληλο(στην σελ8/8) Γενικά στοιχεία επένδυσης Μέρος Γ (συμπληρωμένη από τον εργολάβο/εγκαταστάτη) σελίδα 4/8 του εντύπου αίτησης. Για αιτητές που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα, Βεβαίωση Μόνιμης ιαμονής ή έξι (6) τουλάχιστον λογαριασμοί της ΑΗΚ που αφορά την εν λόγω οικιστική μονάδα (βλ. παράγραφο αρ.7 των Σημαντικών Επισημάνσεων στην σελίδα 1/8). Κατηγορία Αρ. 2 Υφιστάμενη Οικιστική Μονάδα οι εργασίες θερμομόνωσης οροφής της οποίας ανατέθηκαν σε Εργοληπτική Επιχείρηση (τα τιμολόγια και οι αποδείξεις πληρωμών για τις εργασίες θερμομόνωσης έχουν εκδοθεί στο όνομα της Εργοληπτικής Επιχείρησης) και της οποίας η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μέχρι και τις 21/12/ Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής στο όνομα του αιτητή. 2. Υπεύθυνη ήλωση Εργοληπτικής Επιχείρησης (Παράρτημα Ι) στην σελίδα 6/8. 3. Φυλλάδιο Τεχνικών προδιαγραφών των θερμομονωτικών υλικών από τον κατασκευαστή που θα περιλαμβάνει και τη Σήμανση CE και δήλωση Συμμόρφωσης Ε.Κ. (E.C. Declaration of Conformity) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βλ. παράγραφο αρ.4 των Σημαντικών Επισημάνσεων σελ.1/8). 4. Βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας από τον οικείο κοινοτάρχη ή Πιστοποιών Υπάλληλο(στην σελ8/8) Γενικά στοιχεία επένδυσης Μέρος Γ (συμπληρωμένη από τον εργολάβο/εγκαταστάτη) σελίδα 4/8 του εντύπου αίτησης. Για αιτητές που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα, Βεβαίωση Μόνιμης ιαμονής ή έξι (6) τουλάχιστον λογαριασμοί της ΑΗΚ που αφορά την εν λόγω οικιστική μονάδα (βλ. παράγραφο αρ.7 των Σημαντικών Επισημάνσεων στην σελίδα 1/8).

4 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 4/8 ΜΕΡΟΣ Γ 3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (συμπληρώνεται από τον εργολάβο/εγκαταστάτη) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι εργασίες θερμομόνωσης αφορούν : Είδος Θερμομονωτικού Υλικού Πάχος mm Εμβαδόν m 2 Οροφή.. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (ΤΟΜΗ ΜΕ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (ΤΟΜΗ ΜΕ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ Βεβαιώνω ότι οι εργασίες θερμομόνωσης της οροφής στην οικιστική μονάδα του/της... (όνομα αιτητή) που βρίσκεται στην διεύθυνση... έγιναν σύμφωνα με την αίτηση και ότι μετά την εγκατάσταση της θερμομόνωσης επιτυγχάνεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας 1 που αναφέρεται στη σελίδα 7/8 του έντυπου αίτησης. Ονοματεπώνυμο... Υπογραφή... Ιδιότητα... Ημερομηνία... Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό)... Σφραγίδα.... Ο συντελεστής Θερμοπερατότητας της οροφής θα πρέπει να υπολογίζετε στη βάση της Εθνικής Μεθοδολογίας και των Προτύπων που περιγράφεται στον Οδηγό Θερμομόνωσης Κτιρίων ο οποίος εκδίδεται από την Υπηρεσία Ενέργειας του ΥΕΒ & Τ και αποτελεί μέρος της Μεθοδολογίας Υπολογισμού της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων όπως αυτή καθορίζεται στο σχετικό διάταγμα (Κ Π414/2009) του Υπουργού ΕΒ & Τ.

5 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 5/8 ΜΕΡΟΣ 4. ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΤΗ (συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη της οικιστική μονάδας) ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΙΤΗΤΗΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Στην περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ιδιοκτήτης της οικιστικής μονάδας (δηλαδή το όνομα στον τίτλο ιδιοκτησίας ή στην άδεια οικοδομής είναι διαφορετικό από το όνομα του αιτητή) θα πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται η πιο κάτω εξουσιοδότηση: Εγώ ο / η...(όνομα ιδιοκτήτη) δίδω τη συγκατάθεσή μου και εξουσιοδοτώ... (όνομα αιτητή) ο / η οποίος / οποία είναι (σχέση), να πραγματοποιήσει τις εργασίες για θερμομόνωση της οικιστικής μου μονάδας που βρίσκεται στη διεύθυνση... όπως αυτές περιγράφονται στο έντυπο αίτησης και να επωφεληθεί της σχετικής χορηγίας. Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη οικιστικής μονάδας:... Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας:... Υπογραφή Ιδιοκτήτη οικιστικής μονάδας... Ημερομηνία... Η επιτροπή διαχείρισης ειδικού ταμείου για Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε άλλες σχετικές άδειες ή πιστοποιητικά που πιθανό να απαιτούνται από τη νομοθεσία της κυπριακής δημοκρατίας Η παραλαβή των αιτήσεων από μέρους της επιτροπής διαχείρισης του ειδικού ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε δεν δημιουργεί υποχρέωση προς εξέταση τους εφόσον αυτές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις Αιτήσεις που είναι ελλιπείς ή περιέχουν ανεπαρκή στοιχεία θα επιστρέφονται ταχυδρομικώς στην δηλωμένη από τον αιτητή διεύθυνση αλληλογραφίας που φαίνεται στο μέρος Α του εντύπου αίτησης.

6 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 6/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Η παρούσα δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται από το ιευθυντή ή και τον Τεχνικό ιευθυντή της Εργοληπτικής Επιχείρησης που εκτέλεσε το έργο.) Εγώ ο υποφαινόμενος... με αριθμό ταυτότητας. ιευθυντής/τεχνικός ιευθυντής της Εργοληπτικής Επιχείρησης με Αρ. Εταιρείας.. τηλέφωνο επικοινωνίας (σε περίπτωση εταιρείας να αναγραφεί ακριβώς όπως είναι καταχωρημένη στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών), δηλώνω ότι κατά την κατασκευή του έργου η εταιρεία μας έχει εισπράξει το πιο κάτω ποσό για τις επενδύσεις των θερμομονώσεων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί: Πίνακας Επενδύσεων και Κοστολογήσεων Εφαρμογή Θερμομόνωσης Εμβαδόν (m 2 ) Πάχος Θερμομονωτικού Υλικού Είδος Θερμομονωτικού Υλικού Τιμή αγοράς και εγκατάστασης (χωρίς το Φ.Π.Α.) Οροφή σ ΟΛΙΚΟ σ Στοιχεία Έργου ιεύθυνση:.. Φ/Σχ... Τεμάχιο.. Χωρίον Ενορία Αρ. Άδειας Οικοδομής... Περίοδος Κατασκευής του Έργου.. μέχρι... Στοιχεία Ιδιοκτήτη Κατοικίας / ιαμερίσματος Όνομα..... Αρ.. Τ. ιεύθυνση..... Τηλέφωνο. ηλώνω υπεύθυνα ότι, οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία είναι αληθή και γνωρίζω ότι με τυχόν ψευδή δήλωση είναι δυνατόν να ληφθούν και μέτρα εναντίον μου. Υπογραφή ιευθυντή ή Τεχνικού ιευθυντή Ημερομηνία Σφραγίδα Εταιρείας

7 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 7/8 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ Συντελεστής θερμοπερατότητας οροφής U 0,75 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 1. Περίπτωση θερμομόνωσης οροφής Εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 4 cm (λ = 0,03 W/m.K) ιογκωμένη πολυστερίνη πάχους 5 cm (λ = 0,041 W/m.K) Πολυουρεθάνη πάχους 3cm (λ = 0,025 W/m.K) Ελαφρομπετόν πάχους 20 cm (λ = 0,18 W/m.K p= 500kg/m 3 ) Πετροβάμβακας πάχους 5cm (λ = 0,041 W/m.K) W 2 Προσοχή Όλα τα θερμομονωτικά υλικά για να διατηρήσουν τη θερμομονωτική τους ικανότητα θα πρέπει να εγκαθίστανται με το σωστό τρόπο και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή να υποβάλλονται ιδιοχείρως στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση. m K Προς Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Αγαπήνορος 2, Μέγαρο Ίρις 1 ος όροφος 1076 Λευκωσία Αίτηση για κατηγορία ΦΑ2 Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να αποτείνεστε στο Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, Τηλ: και

8 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 8/8 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Εγγράφου:ΦΑ2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. Αγαπήνορος 2, 1 ος Όροφος 1076 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε ΦΑ2 Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα). ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Βεβαιώνω ότι το τεμάχιο αρ. φύλλο /σχέδιο Τμήμα Διεύθυνση.Τ.Τομέας υπάρχει οικιστική μονάδα η οποία χρησιμοποιείται σαν ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ από τον/την...με Αρ. Ταυτότητας Ονοματεπώνυμο αιτητή/ αιτήτριας Υπογραφή αιτητή/ αιτήτριας.. Ονοματεπώνυμο Κοινοτάρχη ή Πιστοποιών Υπάλληλο.. Υπογραφή Ημερομηνία Σφραγίδα..

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.2.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.5.2.Φ Ημερομηνία Υποβολής: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V3 09/05/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.1) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΨΥΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.16) Αρ. Φακ:... Αρ. Αιτ.:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 Προτού συµπληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας... ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.8) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 03/04 Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες.

1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. 1. Γενικά: 1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του

Διαβάστε περισσότερα

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε

μετρήσεων τη Εισαγόμενη από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργία των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτο 2013: Σχέδιο Α Β 1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματο Συμψηφισμού μετρήσεων τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.9) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 04/05 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (Έντυπο Ε.Τ.9) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ.:.. Αρ. Αιτ.:.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα