Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)"

Transcript

1 Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δοµικά προϊόντα)

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ; 4. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TΗΣ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 5.1 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 5.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (MANDATES) 7. ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 8.1 ΓΕΝΙΚΑ 8.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 9. ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 10. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10.1 ΓΕΝΙΚΑ 10.2 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 10.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 10.4 ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΤΑ 11. ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 12. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 12.1 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ 12.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 13. ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 13.1 ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 13.2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 14.1 ΓΕΝΙΚΑ 14.2 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

4 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 14.3 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 14.4 Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ( ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο Π 15.1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ (Βασική Απαίτηση 1): 15.2 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (Βασική Απαίτηση 2): 15.3 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (Βασική Απαίτηση 3): 15.4 ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Βασική Απαίτηση 3): ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 17. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ETAG ΤΑ GUIDANCE PAPERS ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ETA (ΑΠΟΦΑΣΗ 94/23/EΚ) Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΤΑG

5 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ CEN CENELEC CUAP DoA DoW EC EΕ EEEK EZEΣ EN ΕΟΤ EOTA EOX ΕΠΕ ETΑ ETAG hen ΚΜ ΚΥΑ ΜΕΤΕ Committee Européenne de Normalisation (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης Common Understanding of Assessment Procedure (για ΕΤΑ χωρίς Κατευθυντήρια Γραµµή) Date of Availability (ηµεροµηνία διάθεσης ευρωπαϊκού προτύπου) Date of Withdrawal (ηµεροµηνία απόσυρσης αντιθέτων τεχνικών προδιαγραφών) European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA) European Standard (ευρωπαϊκό πρότυπο) εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης European Organisation for Technical Approvals (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τεχνικών Εγκρίσεων) Ευρωπαϊκός Οικονοµικό Χώρος έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ=Factory Production Control) European Technical Approval (Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση) European Technical Approvals Guideline (Κατευθυντήρια Γραµµή για Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις) harmonized European Standard (εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο) κράτη µέλη της ΕΕ Κοινή Υπουργική Απόφαση Μόνιµη Επιτροπή Τεχνικών Έργων της οδηγίας 89/106/EΟΚ (Standing Committee on Construction) Ο Π Οδηγία οµικών Προϊόντων (οδηγία 89/106/EΟΚ) ΟΕ Οργανισµός αρµόδιος για τη χορήγηση ΕΤΑ Συνθήκη ΕΚ Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας WG Working Group (Οµάδα Εργασίας) 5

6 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7

8 8

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο οδηγός συντάχθηκε µε σκοπό να βοηθήσει τους φορείς που είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/EΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα δοµικών κατασκευών, (ΕΕΕΚ L 40, , σ. 12), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 93/68/EΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 (ΕΕΕΚ L 220, , σ. 1). Οι φορείς αυτοί είναι, κυρίως, το ΥΠΑΝ, το ΥΠΕΧΩ Ε και ο ΕΛΟΤ. H οδηγία 89/106/EΟΚ θα αναφέρεται εφεξής ως η «Οδηγία οµικών Προϊόντων» ή «Ο Π», ή «οδηγία». Ο παρών οδηγός επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα θέµατα τα οποία σχετίζονται άµεσα και συγκεκριµένα µε την εφαρµογή της Ο Π. Πρόσθετες πληροφορίες για πολλά θέµατα πρακτικής εφαρµογής της οδηγίας υπάρχουν στο έγγραφο «Οδηγός για την εφαρµογή οδηγιών που εκπονούνται βάσει των διατάξεων της Νέας Προσέγγισης και της Σφαιρικής Προσέγγισης» που οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα: Βάσει της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), οι διατάξεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας εφαρµόζονται και στις 3 χώρες της ΕΖΕΣ που έχουν αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνία ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία). 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ έχει στόχο την κατάργηση των τεχνικών εµποδίων, που υπάρχουν στην εµπορία και στη χρήση δοµικών προϊόντων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το επιτύχει, η Ο Π βασίζεται στα ακόλουθα κύρια στοιχεία: στη δηµιουργία ενός συστήµατος ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών (βλέπε κεφάλαιο 5) που θα συµπεριλαµβάνουν και κοινό σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές (βλέπε κεφάλαιο 7), στην υποχρεωτική τροποποίηση των ρυθµιστικών διατάξεων των κρατών µελών, έτσι ώστε να αναφέρονται στις ανωτέρω κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις, στην εφαρµογή των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών και τη σήµανση CE των δοµικών προϊόντων από τους παραγωγούς (βλέπε κεφάλαιο 9) προκειµένου να διαθέτουν τα δοµικά τους προϊόντα στο εµπόριο στην επικράτεια της ΕΕ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η Ο Π δεν απαιτεί την εναρµόνιση των δοµικών κανονισµών των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να ορίσουν τις δικές τους απαιτήσεις όσον αφορά τις επιδόσεις των έργων στα πλαίσια των Βασικών Απαιτήσεων της οδηγίας. Η Ο Π εναρµονίζει πάντως: τις µεθόδους δοκιµών για τα έργα και προϊόντα, τον τρόπο δήλωσης των επιδόσεων του προϊόντος και τις µεθόδους αξιολόγησης της συµµόρφωσης του προϊόντος προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 9

10 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ 89/106/ΕΟΚ Σύµφωνα µε την οδηγία (άρθρο 1), ως «προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών» νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωµατωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δοµικά έργα». Τα δοµικά έργα περιλαµβάνουν όχι µόνο τα κτίρια αλλά και τα έργα πολιτικού µηχανικού. Η οδηγία εφαρµόζεται για τα δοµικά προϊόντα που επιτρέπουν στα έργα να ικανοποιούν τις Βασικές Απαιτήσεις της οδηγίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών περιλαµβάνονται επίσης: εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και εξαρτήµατα για θέρµανση, κλιµατισµό, εξαερισµό, ηλεκτροδότησης και αποθήκευσης καυσίµων, προκατασκευασµένα έργα ή τµήµατα αυτών που διατίθενται στο εµπόριο (π.χ. προκατασκευασµένα κτίρια, προκατασκευασµένοι δοκοί κλπ). 4. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TΗΣ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η Ο Π καθορίζει τις «Βασικές Απαιτήσεις» που πρέπει να πληρούν τα δοµικά έργα. Αυτές οι Βασικές Απαιτήσεις αναφέρονται στο Άρθρο 3 της Ο Π, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι της Ο Π και είναι: 1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια 2. Πυρασφάλεια 3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον 4. Ασφάλεια χρήσης 5. Προστασία κατά του θορύβου 6. Εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµότητας. Πρέπει να τονισθεί ότι οι Βασικές Απαιτήσεις της Ο Π αναφέρονται στα δοµικά έργα και ΟΧΙ στα προϊόντα 1. Τα δοµικά προϊόντα πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να επιτρέπουν στα δοµικά έργα να πληρούν τις Βασικές Απαιτήσεις της Ο Π (υπό την προϋπόθεση ότι τα δοµικά έργα έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί σωστά). Τα δοµικά αυτά προϊόντα θεωρούνται κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση. Οι Βασικές Απαιτήσεις της οδηγίας αναλύονται διεξοδικά στα λεγόµενα Ερµηνευτικά Έγγραφα, τα οποία συντάχθηκαν για να αποτελέσουν τον σύνδεσµο µεταξύ των Βασικών Απαιτήσεων της Ο Π και των επιδόσεων των προϊόντων που πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση. Για κάθε Βασική Απαίτηση συντάχθηκε ένα Ερµηνευτικό Έγγραφο. Μετά από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Ο Π, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηµοσίευσε το 1994 τα «Ερµηνευτικά Έγγραφα» µε ένα κοινό για όλα τα Ερµηνευτικά Έγγραφα πρόλογο σε ειδικό τεύχος της ΕΕΕΚ (C 62, ). Σήµερα τα Ερµηνευτικά Έγγραφα δεν έχουν πλέον ιδιαίτερη σηµασία για την εφαρµογή της Ο Π διότι οι εντολές τυποποίησης έχουν ήδη συνταχθεί και αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη CEN / CENELΕC και η σύνταξη των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δοµικά προϊόντα έχει προχωρήσει σηµαντικά. 1 Για παράδειγµα δοκοί ή οπλισµός: κανείς δεν θα ήταν σε θέση να κρίνει κατά πόσον ικανοποιούν τις απαιτήσεις της µηχανικής αντίστασης και σταθερότητας από µόνα τους, καθώς αυτό εξαρτάται από την όλη κατασκευή στην οποία χρησιµοποιούνται. Η καταλληλότητα τους για χρήση εντούτοις, µπορεί να καθοριστεί: θα πρέπει να έχουν ιδιότητες σύµφωνες µε αυτές που ορίζονται στους κώδικες σχεδιασµού. 10

11 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα δοµικά προϊόντα θεωρούνται κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση εφόσον συµφωνούν µε τις σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Αυτές οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές είναι (άρθρο 4 της Ο Π): τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για προϊόντα (EN) τα οποία καταρτίζονται από την CEN/CENELEC ύστερα από σχετική εντολή της Επιτροπής, οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ETA) οι οποίες χορηγούνται από τους αρµόδιους οργανισµούς Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων των κρατών µελών, οι αναγνωρισµένες (σε ευρωπαϊκό επίπεδο) εθνικές τεχνικές προδιαγραφές. Οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές για ένα προϊόν περιλαµβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους κανονισµούς κάθε κράτους µέλους για το σχετικό προϊόν. Κατά συνέπεια, τα δοµικά προϊόντα που συµφωνούν µε τη σχετική ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή, θα γίνονται αποδεκτά σε κάθε κράτος µέλος διότι θα καλύπτουν κάθε πτυχή των κανονισµών σε όλα τα κράτη µέλη. 5.1 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (EN) Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για δοµικά προϊόντα καταρτίζονται από τη CEN/CENELEC, κατόπιν σχετικής εντολής (mandate) της Επιτροπής. Εναρµονισµένα καλούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε εντολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια µιας οδηγίας για τη δηµιουργία της Εσωτερικής Αγοράς και τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στην ΕΕΕΚ. Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για δοµικά προϊόντα αναφέρουν τα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν στα έργα να ικανοποιούν τις Βασικές Απαιτήσεις της Ο Π. Τα χαρακτηριστικά αυτά (π.χ. αντοχή σε θλίψη των τούβλων) περιέχονται στους σχετικούς κανονισµούς τουλάχιστον ενός κράτους µέλους. Θα πρέπει να υποµνησθεί ότι, εάν δεν υφίστανται ρυθµιστικές διατάξεις για την ικανοποίηση των Βασικών Απαιτήσεων σε κανένα κράτος µέλος για ένα συγκεκριµένο δοµικό προϊόν, τότε το προϊόν αυτό δεν εµπίπτει στο πεδίο της Ο Π και δεν υφίστανται εµπόδια για την εµπορία και χρήση του στην ΕΕ. Πέραν των χαρακτηριστικών που αφορούν την ικανοποίηση των Βασικών Απαιτήσεων, τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα ενδέχεται να περιέχουν και άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. αντοχή του χρώµατος του προϊόντος στο χρόνο), τα οποία δεν αναφέρονται σε κανονισµούς, αλλά έχουν συµπεριληφθεί για άλλους λόγους (π.χ. για λόγους αισθητικής που επιθυµεί ο αγοραστής) χωρίς να απαιτούνται από τους κανονισµούς. Όλα τα εναρµονισµένα πρότυπα για δοµικά προϊόντα περιλαµβάνουν το πληροφοριακό Παράρτηµα ΖΑ, που διευκρινίζει ποια από τα τµήµατα του προτύπου αντιστοιχούν σε απαιτήσεις των κανονισµών των κρατών µελών. Κατά συνέπεια, τα ΕΝ για δοµικά προϊόντα που δεν περιέχουν το Παράρτηµα ΖΑ δεν αποτελούν εναρµονισµένα πρότυπα στα πλαίσια της Ο Π και δεν µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη σήµανση CE σε σχέση µε την Ο Π. Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ο Π περιέχουν πεδίο εφαρµογής 11

12 ορισµό των βασικών χαρακτηριστικών (από αυτά εξαρτάται η ικανοποίηση των Βασικών Απαιτήσεων) που απαιτούνται από ρυθµιστικές διατάξεις των ΚΜ τις µεθόδους για τον προσδιορισµό των ανωτέρω χαρακτηριστικών (πρότυπα δοκιµών) κατηγορίες / επίπεδα επιδόσεων (εφόσον καθορίστηκαν από την ΜΕΤΕ) το αποφασισµένο από την Επιτροπή σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης (Ποιος;) τις αναγκαίες διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης (Πως;) τον τρόπο αναφοράς των επιδόσεων του προϊόντος στη σήµανση CE Παράρτηµα ZA που αναφέρει ποια τµήµατα του προτύπου αντιστοιχούν στην εντολή τυποποίησης. Σχέση εναρµονισµένων και µη εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων για δοµικά προϊόντα Εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα Μη εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα συντάσσονται ύστερα από σαφή εντολή και µε συγχρηµατοδότηση της Ευρ. Επιτροπής συντάσσονται µε πρωτοβουλία και δαπάνες των παραγωγών αφορούν τη σχέση παραγωγού /ρυθµιστικών αρχών αφορούν τη σχέση παραγωγού / πελάτη παρέχουν πρόσβαση στη σήµανση CE παρέχουν πρόσβαση σε σήµα ποιότητας (όπου προβλέπεται) πρέπει να καλύπτουν όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν νόµιµα στο εµπόριο στα κράτη µέλη δεν καλύπτουν όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εµπόριο τα στοιχεία τους αναφέρονται στην ΕΕΕΚ τα στοιχεία τους δεν αναφέρονται στην ΕΕΕΚ περιέχουν Παράρτηµα ΖΑ δεν περιέχουν Παράρτηµα ΖΑ υποχρεωτικά στις δηµόσιες συµβάσεις υποχρεωτικά στις δηµόσιες συµβάσεις Υπενθυµίζεται ότι τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ο Π θα πρέπει να καλύπτουν κάθε προϊόν που κυκλοφορεί νόµιµα στο εµπόριο και χρησιµοποιείται στα δοµικά έργα σε κάποιο ΚΜ. Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί εντολές τυποποίησης προς τη CEN/CENELEC που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των οικογενειών δοµικών προϊόντων (µε εξαίρεση το έτοιµο σκυρόδεµα και τα καλώδια). Στο Παράρτηµα ΙIΙ του παρόντος οδηγού περιέχεται κατάλογος των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων µαζί µε την αντίστοιχη περίοδο εφαρµογής τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για πολλά δοµικά προϊόντα η θεσπισµένη περίοδος συνύπαρξης έχει λήξει προ πολλού χωρίς στην Ελλάδα να έχουν ακόµη ληφθεί µέτρα για την επιβολή της σήµανσης CE στα δοµικά προϊόντα. 5.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ (ETΑ) Τα δοµικά προϊόντα, για τα οποία δεν είναι ακόµη δυνατόν να καταρτιστούν εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, ή προϊόντα τα οποία αποκλίνουν σηµαντικά από τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα πρέπει αποδεικνύουν την καταλληλότητά τους για την 12

13 προβλεπόµενη χρήση µέσω των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. Αυτό ισχύει κυρίως για δύο κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή για: πρωτοποριακά προϊόντα, για τα οποία δεν έχει παγιοποιηθεί ακόµα η τεχνολογία, ώστε να επιτρέπει την τυποποίηση (π.χ. µεταλλικά αγκύρια βαρέως τύπου), και σύνθετα προϊόντα, (π.χ. σύνολα προϊόντων (kits), σύνθετα στοιχεία, προκατασκευασµένα κτίσµατα που πωλούνται στο εµπόριο). Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ) είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για µια συγκεκριµένη χρήση. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται στο ότι πληρούνται οι Βασικές Απαιτήσεις που προβλέπονται για τα έργα στα οποία πρέπει να χρησιµοποιηθεί το προϊόν. Οι ΕΤΑ χορηγούνται κατά κανόνα για 5 έτη και πρέπει να βασίζονται στις Κατευθυντήριες Γραµµές για Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ETAG), εφόσον αυτές υπάρχουν. Οι ETAG εκδίδονται κατόπιν εντολής (mandate) της Επιτροπής, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Τεχνικών Εγκρίσεων (EOTΑ). Η εντολή για τη σύνταξη ETAG εκδίδεται από την Ευρ. Επιτροπή εφόσον υπάρχουν αρκετοί κατασκευαστές παροµοίων πρωτοποριακών ή συνθέτων προϊόντων (π.χ. µεταλλικά αγκύρια). Στην περίπτωση που υπάρχει περιορισµένος αριθµός κατασκευαστών τέτοιων προϊόντων, οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις είναι δυνατόν να χορηγηθούν χωρίς την προηγούµενη σύνταξη ETAG (µε βάση το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Ο Π). Στην περίπτωση αυτή για την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ όλων των αρµοδίων οργανισµών ΕΤΑ των κρατών µελών συντάσσεται µνηµόνιο συµφωνίας, το λεγόµενο CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure) για τις δοκιµές στις οποίες απαιτείται να υποβληθεί το προϊόν και τις επιδόσεις που θα πρέπει να έχει προκειµένου να θεωρηθεί κατάλληλο για την προβλεπόµενη χρήση. Κάθε κράτος µέλος ορίζει τους οργανισµούς (Άρθρο 10 της Ο Π) τους αρµόδιους για την αξιολόγηση των προϊόντων και τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. Οι οργανισµοί αυτοί καθίστανται µέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΟΤΑ), (Παράρτηµα ΙΙ της Ο Π). Ο κατάλογος των οργανισµών τεχνικών εγκρίσεων περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΤΑ στη διεύθυνση: Η Ελλάδα έχει ορίσει τον ΕΛΟΤ ως οργανισµό αρµόδιο για τη χορήγηση ΕΤΑ. Τονίζεται ότι ο παραγωγός (ή ο εγκατεστηµένος στην ΕΕ αντιπρόσωπός του) µπορεί να απευθυνθεί για τη χορήγηση ΕΤΑ για το προϊόν σε οποιονδήποτε αρµόδιο οργανισµό του ΕΟΤΑ και όχι µόνο στον οργανισµό του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο παραγωγός. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι οργανισµοί των κρατών µελών που ορίζονται για τη χορήγηση ΕΤΑ και διαβουλεύσεις στα πλαίσια του ΕΟΤΑ, πρέπει να έχουν στενή συνεργασία µε τις ρυθµιστικές αρχές του τοµέα (δηλαδή µε ΥΠΕΧΩ Ε/ΥΠΑΝ για την περίπτωση της χώρας µας) ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις απαιτήσεις των ρυθµιστικών αρχών (όσον αφορά την καταλληλότητα για χρήση και τις προϋποθέσεις εµπορίας) για τα ειδικά αυτά δοµικά προϊόντα που πρόκειται να καλυφθούν από ΕΤΑ. Στις διαβουλεύσεις που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του ΕΟΤΑ, οι οργανισµοί αυτοί εκπροσωπούν τις ρυθµιστικές αρχές των κρατών µελών και η διαδικασία για τον ορισµό τους πρέπει, κατά συνέπεια, να λαµβάνει υπόψη της αυτές τις πτυχές. Οι οργανισµοί αυτοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10, παράγραφος 2 της Ο Π. 13

14 εν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση µεταξύ της διαδικασίας δοκιµών για την έκδοση της ΕΤΑ από κάποιο οργανισµό του ΕΟΤΑ και των διαδικασιών για τη βεβαίωση της συµµόρφωσης του προϊόντος µε τη χορηγηθείσα ΕΤΑ. Οι οργανισµοί οι αρµόδιοι για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων ενδέχεται να αποτελούν ταυτόχρονα 2 και εργαστήρια δοκιµών, ή οργανισµούς επιθεώρησης, ή φορείς πιστοποίησης. Πρέπει να τονισθεί ότι οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον ίδιο ή άλλον οργανισµό για να διενεργήσει τις διαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης του προϊόντος µε τη χορηγηθείσα ΕΤΑ. Οι διαδικασίες για την αίτηση του παραγωγού και τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων διέπονται από την Απόφαση 94/23/EΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 1994 (ΕΕΕΚ, L 017 της 20/01/1994, σ. 34). Οι διαδικασίες αυτές (µε την αντίστοιχη χρονική διάρκεια) απεικονίζονται στο Παράρτηµα VΙ του παρόντος οδηγού. Η ΕΤΑ έχει τυποποιηµένη µορφή η οποία καθορίστηκε µε Απόφαση της Επιτροπής (97/571/ΕΚ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στο τέλος του 2003 τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος ΕΤΑ στα πλαίσια της Ο Π που περιλαµβάνει πολλές προτάσεις ώστε το σύστηµα χορήγησης ΕΤΑ να καταστεί ταχύτερο, απλούστερο και περισσότερο προσιτό για τους παραγωγούς δοµικών προϊόντων. Το σχετικό κείµενο διατίθεται ελεύθερα από τη διεύθυνση: Στο Παράρτηµα ΙV του παρόντος οδηγού περιέχεται κατάλογος των εγκεκριµένων ETAG µαζί µε την αντίστοιχη περίοδο εφαρµογής τους H ιστοσελίδα του ΕΟΤΑ περιέχει αναλυτικό κατάλογο των χορηγηθέντων ΕΤΑ και των υπό σύνταξη ETAG καθώς και τα πρωτότυπα κείµενα των εγκεκριµένων ETAG σε αγγλική γλώσσα. Τα κράτη µέλη οφείλουν να δηµοσιεύουν τις ETAG στη γλώσσα τους (άρθρο 11, παράγραφος 3 της Ο Π). Στην Ελλάδα την υποχρέωση αυτή έχει αναλάβει ο ΕΛΟΤ (άρθρο 9, παράγραφος 2 του Π 334/94). 5.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ (ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο) ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Είναι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναγνωρισθεί από τα κράτη µέλη ύστερα από διαβούλευση στα πλαίσια της Μόνιµης Επιτροπής της 89/106/ΕΟΚ και των οποίων τα στοιχεία αναφέρονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 και στο άρθρο 5, παράγραφος 2 της Ο Π. Μέχρι σήµερα δεν έχουν ανακοινωθεί στην ΕΕΕΚ τα στοιχεία αναγνωρισµένης εθνικής τεχνικής προδιαγραφής. 2 Σε αυτή την περίπτωση ένας τέτοιος οργανισµός χρειάζεται δύο διαφορετικές κοινοποιήσεις: µία σύµφωνα µε το Άρθρο 10 της Οδηγίας ως οργανισµός ETA και άλλη µία σύµφωνα µε το Άρθρο 18 της Οδηγίας ως κοινοποιηµένος οργανισµός για σκοπούς βεβαίωσης της συµµόρφωσης. 14

15 6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (MANDATES) Για τη σύνταξη των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων (από CEN / CENELEC) και των Κατευθυντηρίων Γραµµών για ΕΤΑ που θα είναι αποδεκτές από ΟΛΑ τα κράτη µέλη απαιτείται να ληφθούν υπόψη όλες οι αιτιολογηµένες (από τις Βασικές Απαιτήσεις της Ο Π) απαιτήσεις των ρυθµιστικών διατάξεων κάθε κράτους µέλους και να επιβληθεί ενιαίο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Τούτο επιτυγχάνεται µε τις εντολές τυποποίησης. Ο ρόλος τους, ειδικότερα, είναι: να καθορίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που σχετίζονται µα τις Βασικές Απαιτήσεις και απαιτούνται από ρυθµιστικές διατάξεις τουλάχιστον ενός κράτους µέλους, να καθορίσουν τυχόν κατηγορίες / επίπεδα επιδόσεων, να καθορίσουν τη διαδικασία βεβαίωσης της συµµόρφωσης, να δώσουν βασικές οδηγίες προς τους συντάκτες προτύπων / ETAG, να αποτελέσουν τη βάση για κοινοτική χρηµατοδότηση των σχετικών εργασιών τυποποίησης των CEN / CENELEC / EOTA, να σταµατήσουν την εθνική τυποποίηση. Ένα πρώτο σχέδιο συντάσσεται από οµάδα εµπειρογνωµόνων της Ευρ. Επιτροπής (Experts Group on Mandates) και υποβάλλεται για σχόλια στα κράτη µέλη (συνήθως µε γραπτή διαδικασία). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής βελτιώνουν το σχέδιο (µε βάση τα σχόλια των ΚΜ) και το διαβιβάζουν για συζήτηση στην Προπαρασκευαστική Οµάδα της ΜΕΤΕ. Το τελικό σχέδιο (µετά τις διαβουλεύσεις µε την Προπαρασκευαστική Οµάδα) υποβάλλεται για διαβούλευση στη Μόνιµη Επιτροπή της Ο Π και κατόπιν στη Μόνιµη Επιτροπή της οδηγίας 98/34/ΕΚ (σε Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική γλώσσα). Μετά το στάδιο αυτό η εντολή τυποποίησης διαβιβάζεται στη CEN/CENELEC. Η διαδικασία για την εντολή (mandate) προς τον ΕΟΤΑ για τη σύνταξη µιας ETAG είναι η ίδια µε αυτή που ακολουθείται στην εντολή προς τη CEN, µε τη διαφορά ότι δεν απαιτείται διαβούλευση µε τη Μόνιµη Επιτροπή της οδηγίας 98/34/ΕΚ (η οποία ασχολείται µόνο µε πρότυπα). Οι εντολές τυποποίησης περιέχουν: γενικές οδηγίες και υποχρεώσεις για τους συντάκτες προτύπων κατάλογο πρώτων υλών ή/και υλικών από τα οποία θα είναι κατασκευασµένα τα δοµικά προϊόντα, τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (απαιτούνται από ρυθµιστικές διατάξεις τουλάχιστον ενός κράτους µέλους), το αποφασισµένο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση του προϊόντος, ειδικό παράρτηµα για την αντιµετώπιση των εθνικών διατάξεων των ΚΜ για τις επικίνδυνες ουσίες. 7. ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ Το άρθρο 3, παράγραφος 2 της Ο Π προβλέπει ότι διαφορές γεωγραφικών, κλιµατολογικών συνθηκών, οι διαφορές στον τρόπο ζωής καθώς και στα υφιστάµενα διαφορετικά επίπεδα προστασίας σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ενδέχεται να οδηγήσουν για κάθε βασική απαίτηση στη θέσπιση επιπέδων επιδόσεων (π.χ. 15

16 απαίτηση αντίστασης στη φωτιά 30' ή 60' ή 120' για πόρτες). ή κατηγοριών επιδόσεων (π.χ. κατηγορία Α, Β, C όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά) στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Μετά τη θέσπιση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν µόνο µεταξύ των επιπέδων ή κατηγοριών επιδόσεων που περιλαµβάνονται στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 6, παράγραφος 3 της Ο Π). Τούτο σηµαίνει ότι, κατά τη σύνταξη των εντολών τυποποίησης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αιτιολογηµένες ιδιαιτερότητές τους βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 2 της Ο Π (π.χ. ελάχιστη απαιτούµενη ολκιµότητα χαλύβων οπλισµού, ώστε να είναι κατάλληλοι για έργα που υπόκεινται σε σεισµικές δράσεις). Οι ιδιαίτερες αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιληφθούν στις εντολές τυποποίησης (ή σε τροποποίησή τους) και στη συνέχεια και στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Αναλυτική παρουσίαση του θέµατος των επιπέδων και κατηγοριών επιδόσεων στα δοµικά προϊόντα υπάρχει στο Guidance Paper E (Levels and classes in the Construction Products Directive). 8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 8.1 ΓΕΝΙΚΑ Σηµαντικό εµπόδιο στο εµπόριο προκύπτει σήµερα από τα διαφορετικά συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης που απαιτούν τα κράτη µέλη για το ίδιο δοµικό προϊόν (π.χ. ενώ σε ορισµένα κράτη µέλη αρκεί µια δήλωση συµµόρφωσης του παραγωγού, σε άλλα απαιτείται πιστοποίηση του προϊόντος από φορέα αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος προορισµού). Για την εξάλειψη και αυτών των εµποδίων στις συναλλαγές, η Ο Π επιβάλλει σε όλη την ΕΕ ενιαίο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης ανάλογα µε το είδος του δοµικού προϊόντος και την προβλεπόµενη χρήση του. Για κάθε οικογένεια προϊόντων το σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης καθορίζεται µε Αποφάσεις της Επιτροπής (δηµοσιεύονται στην ΕΕΕΚ, Τεύχος L), λαµβάνοντας υπόψη τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει το προϊόν όσον αφορά τις Βασικές Απαιτήσεις (ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες αφορούν την υγεία και την ασφάλεια), καθώς και την ιδιαίτερη φύση και τη διαδικασία παραγωγής του ίδιου του προϊόντος. Οι σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής περιέχονται στις αντίστοιχες εντολές τυποποίησης (mandates) προς τη CEN/CENELEC ή τον EOTΑ, και στα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, στις ETAG, και στις ETA. Ο κατάλογος των Αποφάσεων της Επιτροπής που καθορίζουν τα συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης (για κάθε οικογένεια προϊόντων) αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος οδηγού. Τα συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης καθορίζονται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα III της Ο Π. Λόγω του πολύπλοκου τρόπου µε τον οποίο περιγράφονται στο εν λόγω παράρτηµα έχει συµφωνηθεί από κοινού µε τα κράτη µέλη η χρήση ενός απλοποιηµένου συστήµατος αναφοράς που περιέχει τέσσερα βασικά συστήµατα µε 2 παραλλαγές όπως περιγράφεται αµέσως παρακάτω. 8.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο Π Τα ακόλουθα έξι συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης προβλέπονται από την Ο Π. Τα 16

17 συστήµατα ταξινοµούνται ανάλογα µε το βαθµό εµπλοκής ενός κοινοποιηµένου οργανισµού στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος: Σύστηµα 1+: Πιστοποίηση του προϊόντος από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποίησης µε πρόσθετες δοκιµές δειγµάτων λαµβανοµένων από την αγορά. Σύστηµα 1: Πιστοποίηση του προϊόντος από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποίησης χωρίς πρόσθετες δοκιµές δειγµάτων λαµβανοµένων από την αγορά. Σύστηµα 2+: ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποίησης µε συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ. Σύστηµα 2: ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποίησης χωρίς συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ. Σύστηµα 3: ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε αρχική δοκιµή τύπου από κοινοποιηµένο εργαστήριο δοκιµών. Σύστηµα 4: ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε αρχική δοκιµή τύπου από τον ίδιο τον παραγωγό. Οι υποχρεώσεις του παραγωγού καθώς και του κοινοποιηµένου οργανισµού αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης ιαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης Σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο (ΕΠΕ) Π Π Π Π Π Π Έλεγχος δειγµάτων που λήφθηκαν στο εργοστάσιο από τον παραγωγό σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο δοκιµής Π Π Π Π Αρχική οκιµή Τύπου ΚΟ ΚΟ Π Π ΚΟ Π Αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ΕΠΕ ΚΟ ΚΟ ΚΟ ΚΟ Συνεχής επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ΕΠΕ ΚΟ ΚΟ ΚΟ Επιθεώρηση των δοκιµών των δειγµάτων που λαµβάνονται από το εργοστάσιο, από το εµπόριο ή από το εργοτάξιο ΚΟ Π = Παραγωγός ΚΟ = Κοινοποιηµένος Οργανισµός Οι διαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης για ένα προϊόν ορίζονται λεπτοµερώς στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις, ο παραγωγός πρέπει να διαθέτει ένα πλήρως τεκµηριωµένο σύστηµα ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ). Η Ο Π ορίζει σχετικά ότι: "Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σηµαίνει συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον παραγωγό. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα που ακολουθεί ο παραγωγός, καταγράφονται συστηµατικά µε τη µορφή γραπτών συµβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήµατος παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθµός στον οποίο 17

18 επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής." Θα πρέπει πάντως να τονισθεί ότι η Ο Π δεν απαιτεί την πιστοποίηση του ΕΠΕ σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ISO Εφόσον ο παραγωγός ολοκληρώσει τις απαιτούµενες διαδικασίες για τη βεβαίωση της συµµόρφωσης ενός προϊόντος, πρέπει να συµπληρώσει τη «ήλωση συµµόρφωσης» η οποία διατηρείται µαζί µε τον τεχνικό φάκελο για ένα προϊόν. Αυτό ενισχύεται, ανάλογα µε το απαιτούµενο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης, από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του προϊόντος, από την πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, από τις εκθέσεις ή/και τα αποτελέσµατα των δοκιµών που διενήργησε το εργαστήριο δοκιµών ή ο ίδιος ο παραγωγός. Η δήλωση της συµµόρφωσης του παραγωγού καθώς και το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του προϊόντος (εφόσον απαιτείται), περιγράφονται στο Guidance Paper D 3, ενώ περιλαµβάνονται συνήθως στο Παράρτηµα ΖΑ του προτύπου του προϊόντος ή στο Κεφάλαιο 8 των ETAG αντίστοιχα. Στο Παράρτηµα Ι του παρόντος οδηγού περιέχεται κατάλογος των Αποφάσεων της Επιτροπής για το σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης των διαφόρων οικογενειών δοµικών προϊόντων. 9. ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί διακρίνονται σε: εργαστήρια δοκιµών, οργανισµούς επιθεώρησης, οργανισµούς πιστοποίησης, που είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις διαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης όπως περιγράφονται στο προηγούµενο Κεφάλαιο 8. Αυτοί οι οργανισµοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παρατήµατος IV της Ο Π και κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη στην Ευρ. Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Ο Π. Οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από το κάθε κράτος µέλος για την κοινοποίηση αυτών των οργανισµών, καθώς και τα κριτήρια που αυτοί πρέπει να πληρούν, αναφέρονται αναλυτικά στο Guidance Paper Α (Τhe designation of notified bodies in the field of the Construction Products Directive). Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των οργανισµών όσον αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Παραρτήµατος ΙV της Ο Π. Οι απαιτήσεις του Παραρτήµατος IV διευκρινίζονται στο Guidance Paper Α.. Ορισµένα κράτη µέλη απαιτούν τη διαπίστευση των φορέων προκειµένου να τους κοινοποιήσουν στην Ευρ. Επιτροπή, ενώ άλλα κράτη µέλη δεν απαιτούν διαπίστευση αλλά ελέγχουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Ο Π. 3 Τα Guidance Papers εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη µέσω της Μόνιµης Επιτροπής Τεχνικών Έργων. Τα Guidance Papers υφίστανται µόνο σε αγγλική γλώσσα και αναφέρονται σε συγκεκριµένα θέµατα τα οποία αφορούν την πρακτική εφαρµογή της Ο Π. εν έχουν νοµική ισχύ και δεν τροποποιούν την Ο Π. Τα Guidance Papers που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙV του παρόντος οδηγού. 18

19 Υπάρχει επίσης η δυνατότητα «προσωρινής κοινοποίησης» η οποία γίνεται πριν από τη θέσπιση των σχετικών ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών. Η προσωρινή κοινοποίηση επιτρέπει στους κοινοποιηµένους οργανισµούς να προετοιµαστούν ώστε να αποκτήσουν τον κατάλληλο εξοπλισµό, να εκπαιδευθεί το προσωπικό και να δηµιουργήσουν εµπορικούς δεσµούς µε τους παραγωγούς δοµικών προϊόντων. Επιτρέπει επίσης στους κοινοποιηµένους οργανισµούς να συνεργάζονται µε τους οµολόγους τους από τα άλλα κράτη µέλη στα πλαίσια του Group of Notified Bodies (Οµάδα των Κοινοποιηµένων Οργανισµών), όπως ορίζεται στην Ο Π για να συζητήσουν θέµατα που αφορούν πρακτικά θέµατα της αξιολόγησης της συµµόρφωσης έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται ισοδύναµος βαθµός συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις προδιαγραφές σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. Η προσωρινή κοινοποίηση των φορέων πρέπει να επιβεβαιώνεται από τα κράτη µέλη µε οριστική κοινοποίησή τους αφού καταστούν διαθέσιµες οι σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Κατά διαστήµατα, η Ευρ. Επιτροπή δηµοσιεύει τον κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών και το αντικείµενο δραστηριότητάς τους (ανάλογα µε τη σχετική ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή) στην ΕΕΕΚ καθώς και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: Ορισµένα κράτη µέλη παρέχουν επίσης καταλόγους µε τους οργανισµούς που κοινοποιούνται από το εκάστοτε κράτος µέλος, έτσι ώστε οι κατασκευαστές δοµικών προϊόντων να επιλέγουν µεταξύ αυτών. Πρέπει να τονισθεί ότι τα κράτη µέλη πρέπει να επανελέγχουν κατά διαστήµατα ότι οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί εξακολουθούν να ικανοποιούν τα κριτήρια της Ο Π. Εφόσον έχει ήδη καταρτιστεί µία ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή για ένα προϊόν που προβλέπει την ανάµιξη κοινοποιηµένου οργανισµού, ο παραγωγός µπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε σχετικό κοινοποιηµένο οργανισµό στην ΕΕ για τη βεβαίωση συµµόρφωσης του προϊόντος του. Στην Ελλάδα, για την κοινοποίηση φορέων πιστοποίησης, επιθεώρησης και εργαστηρίων δοκιµών στην Ευρ. Επιτροπή, αρµόδιος φορέας είναι το ΥΠΑΝ µε βάση το Π 334/94, (άρθρο 9, παράγραφος 4). Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς αυτοί αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Π 334/94 και αναλυτικά στην Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης της /ΦΕΚ 149/Β/ ("Καθορισµός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τοµέα") µε την οποία απαιτείται η διαπίστευση των ελληνικών φορέων προκειµένου να κοινοποιηθούν από το ΥΠΑΝ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης). Αναλυτική παρουσίαση του ρόλου των κοινοποιηµένων οργανισµών υπάρχει στο Guidance Paper K (The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified bodies in the field of the Construction Products Directive). 10. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10.1 ΓΕΝΙΚΑ Η σήµανση CE (από τα αρχικά των λέξεων Conformité Européenne) αποτελεί το «διαβατήριο» του προϊόντος για τη νόµιµη διάθεσή του στην αγορά όλων των κρατών µελών της ΕΕ. Όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7 προηγουµένως, αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα πως το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα κράτη µέλη διότι τούτο εξαρτάται πιθανόν από τα απαιτούµενα σε ορισµένα κράτη µέλη επίπεδα επιδόσεων του 19

20 προϊόντος (π.χ. ελάχιστη ολκιµότητα για χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος που απαιτεί η Ελλάδα λόγω της σεισµικότητας του εδάφους της ). Ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η σήµανση CE για κάθε προϊόν ορίζεται στις σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Την ευθύνη για την τοποθέτηση της σήµανσης CE στο προïόν φέρει ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός ο εγκατεστηµένος στην ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Πολύ σηµαντική πτυχή της σήµανσης CE είναι το γεγονός ότι περιλαµβάνει τις τεχνικές πληροφορίες ως τιµές που δηλώνει ο παραγωγός. Όπου έχουν οριστεί στα ίδια τα πρότυπα ελάχιστες ή µέγιστες τιµές, αυτές δεν επαναλαµβάνονται στη σήµανση CE. Κατ αυτό τον τρόπο, η σήµανση CE αποτελεί ένα συνοπτικό ευρωπαϊκό τεχνικό δελτίο. Μαζί µε το πρότυπο, παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους αρµοδίους ώστε να κρίνουν κατά πόσον ένα προϊόν είναι κατάλληλο για µία συγκεκριµένη προβλεπόµενη χρήση στη χώρα στην οποία διατίθεται προς πώληση, σύµφωνα µε τους κανονισµούς που εφαρµόζονται στην εκάστοτε χώρα. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο παραγωγός δεν υποχρεούται να καθορίσει και να δηλώσει τιµές για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος για τα οποία δεν υφίστανται κανονισµοί στα κράτη µέλη στα οποία προτίθεται να διαθέσει το προϊόν του. Σε αυτή την περίπτωση ο παραγωγός στο σχετικό χαρακτηριστικό που προβλέπεται να συνοδεύει τη σήµανση CE µπορεί να αναγράφει την ένδειξη «µη προσδιορισµένες επιδόσεις» ή NPD (Νo Performance Determined) ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΤΑ Η σήµανση CE δεν αποτελεί σήµα ποιότητας µε τη συνήθη έννοια του όρου. ηλώνει όµως ότι το προϊόν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις όλων των σχετικών κοινοτικών διατάξεων και, εποµένως, ότι είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη χρήση. H τοποθέτηση άλλων σηµάτων στο προϊόν, ή στη συσκευασία του παράλληλα µε τη σήµανση CE επιτρέπεται, µόνον εφόσον µε τα άλλα σήµατα δεν προκαλείται παραπλάνηση όσον αφορά τη σηµασία τους σε σχέση µε τη σήµανση CE. Τούτο σηµαίνει ότι τα άλλα σήµατα δεν επιτρέπεται να καλύπτουν πτυχές των επιδόσεων του προϊόντος που καλύπτονται από τη σήµανση CE. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σήµανση CE υπάρχουν στο Guidance Paper D (CE marking under the Construction Products Directive). 11. ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ορισµένα δοµικά προϊόντα ενδέχεται να εµπίπτουν ταυτόχρονα στο πεδίο και άλλων κοινοτικών οδηγιών. Για παράδειγµα, οι αυτόµατες πόρτες γκαράζ ενδέχεται να καλύπτονται 20

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Ανδρέας Κωνσταντινίδης Υπεύθυνος Ενημέρωσης Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ)

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. ιευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών Έργων, TUV HELLAS Στοχεύοντας να ξεπεράσουν τα εθνικά τους σύνορα και να λειτουργήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα» ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 «Kανονισμός Δομικών Προϊόντων» Έλλη Γκανάκου Γ. Διυεθύντρια ΕΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2003-2013 2003: πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη, ΑΤΜ Τµηµ/χη στη ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε ΤΕΕ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Η «επίβλεψη» των ηµοσίων Έργων γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εποπτεία αγοράς προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εισηγητής : ιευθυντής 1 ης ιεύθυνσης Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ Ορισµόςπροϊόντων προϊόντωνδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE!

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Περιεχόμενα Τι είναι η σήμανση CE; Τι είναι η σήμανση CE; 3 Νομικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της

Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής της Νομοθεσία Η υποχρέωση της Σήμανσης CE ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ, ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ Τα ερωτήματα και οι απορίες που αιωρούνται μετά την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (Β/1794, 28/8/2009)

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ρ. Ευγενία Λαµπή ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 Από τη στάµνα Στα!!!! ίκτυα Γενικό Χηµείο του Κράτους 2 2. ΜΕΣΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ. Εισηγητής: Νίκος Λίτινας. www.tuvaustriahellas.gr TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 www.tuvaustriahellas.gr

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ. Εισηγητής: Νίκος Λίτινας. www.tuvaustriahellas.gr TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 www.tuvaustriahellas.gr ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ Εισηγητής: Νίκος Λίτινας TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 Σελίδα2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106 ΠΡΟΤΥΠΑ (συγγραφή στη ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70) Cαssis de Dijon (απόφαση Δικαστηρίου για γαλλικό ποτό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (89/106/ΕΟΚ) ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σάββας Πελτέκης Γενικός Διευθυντής, TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (συνεργαζόμενοι με LGA Bautechnik) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΤα παράθυρα και οι εξώθυρες, Σήμανση CE σε πόρτες και παράθυρα ΤΕΧΝΙΚΑ EΠIΠΛEON

ΤΤα παράθυρα και οι εξώθυρες, Σήμανση CE σε πόρτες και παράθυρα ΤΕΧΝΙΚΑ EΠIΠΛEON ΤΕΝΙΚΑ EΠIΠΛEON Σήμανση CE σε πόρτες και παράθυρα Η εφαρμογή CE-marking σε πολλά προϊόντα είναι πλέον υποχρεωτική. Με το παρόν άρθρο θα ενημερωθείτε για όλες τις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνουν πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ -

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - 1. Συντομεύσεις ΕΤΕ : Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA : European Technical Approval ETAG : European Technical Approval Guideline/ Κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 11. Σήµανση CE Ενας από τους βασικούς στόχους της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. Από την αρχή έγινε αντιληπτό ότι η ύπαρξη διαφορετικών τεχνικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα