Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός. για την εφαρµογή της. οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. (δοµικά προϊόντα)"

Transcript

1 Οδηγός για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (δοµικά προϊόντα)

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ; 4. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TΗΣ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 5.1 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 5.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (MANDATES) 7. ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ 8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 8.1 ΓΕΝΙΚΑ 8.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 9. ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 10. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10.1 ΓΕΝΙΚΑ 10.2 ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 10.3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 10.4 ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΤΑ 11. ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 12. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 12.1 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ 12.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 13. ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 13.1 ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 13.2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 14.1 ΓΕΝΙΚΑ 14.2 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

4 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 14.3 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 14.4 Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ( ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο Π 15.1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ (Βασική Απαίτηση 1): 15.2 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (Βασική Απαίτηση 2): 15.3 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (Βασική Απαίτηση 3): 15.4 ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Βασική Απαίτηση 3): ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 17. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ETAG ΤΑ GUIDANCE PAPERS ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ETA (ΑΠΟΦΑΣΗ 94/23/EΚ) Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΤΑG

5 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ CEN CENELEC CUAP DoA DoW EC EΕ EEEK EZEΣ EN ΕΟΤ EOTA EOX ΕΠΕ ETΑ ETAG hen ΚΜ ΚΥΑ ΜΕΤΕ Committee Européenne de Normalisation (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης Common Understanding of Assessment Procedure (για ΕΤΑ χωρίς Κατευθυντήρια Γραµµή) Date of Availability (ηµεροµηνία διάθεσης ευρωπαϊκού προτύπου) Date of Withdrawal (ηµεροµηνία απόσυρσης αντιθέτων τεχνικών προδιαγραφών) European Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA) European Standard (ευρωπαϊκό πρότυπο) εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης European Organisation for Technical Approvals (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τεχνικών Εγκρίσεων) Ευρωπαϊκός Οικονοµικό Χώρος έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ=Factory Production Control) European Technical Approval (Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση) European Technical Approvals Guideline (Κατευθυντήρια Γραµµή για Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις) harmonized European Standard (εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο) κράτη µέλη της ΕΕ Κοινή Υπουργική Απόφαση Μόνιµη Επιτροπή Τεχνικών Έργων της οδηγίας 89/106/EΟΚ (Standing Committee on Construction) Ο Π Οδηγία οµικών Προϊόντων (οδηγία 89/106/EΟΚ) ΟΕ Οργανισµός αρµόδιος για τη χορήγηση ΕΤΑ Συνθήκη ΕΚ Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας WG Working Group (Οµάδα Εργασίας) 5

6 6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7

8 8

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο οδηγός συντάχθηκε µε σκοπό να βοηθήσει τους φορείς που είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή της οδηγίας 89/106/EΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα δοµικών κατασκευών, (ΕΕΕΚ L 40, , σ. 12), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 93/68/EΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 (ΕΕΕΚ L 220, , σ. 1). Οι φορείς αυτοί είναι, κυρίως, το ΥΠΑΝ, το ΥΠΕΧΩ Ε και ο ΕΛΟΤ. H οδηγία 89/106/EΟΚ θα αναφέρεται εφεξής ως η «Οδηγία οµικών Προϊόντων» ή «Ο Π», ή «οδηγία». Ο παρών οδηγός επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα θέµατα τα οποία σχετίζονται άµεσα και συγκεκριµένα µε την εφαρµογή της Ο Π. Πρόσθετες πληροφορίες για πολλά θέµατα πρακτικής εφαρµογής της οδηγίας υπάρχουν στο έγγραφο «Οδηγός για την εφαρµογή οδηγιών που εκπονούνται βάσει των διατάξεων της Νέας Προσέγγισης και της Σφαιρικής Προσέγγισης» που οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα: Βάσει της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), οι διατάξεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας εφαρµόζονται και στις 3 χώρες της ΕΖΕΣ που έχουν αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνία ΕΟΧ (Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία). 2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ έχει στόχο την κατάργηση των τεχνικών εµποδίων, που υπάρχουν στην εµπορία και στη χρήση δοµικών προϊόντων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το επιτύχει, η Ο Π βασίζεται στα ακόλουθα κύρια στοιχεία: στη δηµιουργία ενός συστήµατος ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών (βλέπε κεφάλαιο 5) που θα συµπεριλαµβάνουν και κοινό σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές (βλέπε κεφάλαιο 7), στην υποχρεωτική τροποποίηση των ρυθµιστικών διατάξεων των κρατών µελών, έτσι ώστε να αναφέρονται στις ανωτέρω κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις, στην εφαρµογή των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών και τη σήµανση CE των δοµικών προϊόντων από τους παραγωγούς (βλέπε κεφάλαιο 9) προκειµένου να διαθέτουν τα δοµικά τους προϊόντα στο εµπόριο στην επικράτεια της ΕΕ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η Ο Π δεν απαιτεί την εναρµόνιση των δοµικών κανονισµών των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να ορίσουν τις δικές τους απαιτήσεις όσον αφορά τις επιδόσεις των έργων στα πλαίσια των Βασικών Απαιτήσεων της οδηγίας. Η Ο Π εναρµονίζει πάντως: τις µεθόδους δοκιµών για τα έργα και προϊόντα, τον τρόπο δήλωσης των επιδόσεων του προϊόντος και τις µεθόδους αξιολόγησης της συµµόρφωσης του προϊόντος προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 9

10 3. ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ 89/106/ΕΟΚ Σύµφωνα µε την οδηγία (άρθρο 1), ως «προϊόν του τοµέα των δοµικών κατασκευών» νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωµατωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δοµικά έργα». Τα δοµικά έργα περιλαµβάνουν όχι µόνο τα κτίρια αλλά και τα έργα πολιτικού µηχανικού. Η οδηγία εφαρµόζεται για τα δοµικά προϊόντα που επιτρέπουν στα έργα να ικανοποιούν τις Βασικές Απαιτήσεις της οδηγίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών περιλαµβάνονται επίσης: εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και εξαρτήµατα για θέρµανση, κλιµατισµό, εξαερισµό, ηλεκτροδότησης και αποθήκευσης καυσίµων, προκατασκευασµένα έργα ή τµήµατα αυτών που διατίθενται στο εµπόριο (π.χ. προκατασκευασµένα κτίρια, προκατασκευασµένοι δοκοί κλπ). 4. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ TΗΣ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η Ο Π καθορίζει τις «Βασικές Απαιτήσεις» που πρέπει να πληρούν τα δοµικά έργα. Αυτές οι Βασικές Απαιτήσεις αναφέρονται στο Άρθρο 3 της Ο Π, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι της Ο Π και είναι: 1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια 2. Πυρασφάλεια 3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον 4. Ασφάλεια χρήσης 5. Προστασία κατά του θορύβου 6. Εξοικονόµηση ενέργειας και συγκράτηση θερµότητας. Πρέπει να τονισθεί ότι οι Βασικές Απαιτήσεις της Ο Π αναφέρονται στα δοµικά έργα και ΟΧΙ στα προϊόντα 1. Τα δοµικά προϊόντα πρέπει να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να επιτρέπουν στα δοµικά έργα να πληρούν τις Βασικές Απαιτήσεις της Ο Π (υπό την προϋπόθεση ότι τα δοµικά έργα έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί σωστά). Τα δοµικά αυτά προϊόντα θεωρούνται κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση. Οι Βασικές Απαιτήσεις της οδηγίας αναλύονται διεξοδικά στα λεγόµενα Ερµηνευτικά Έγγραφα, τα οποία συντάχθηκαν για να αποτελέσουν τον σύνδεσµο µεταξύ των Βασικών Απαιτήσεων της Ο Π και των επιδόσεων των προϊόντων που πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση. Για κάθε Βασική Απαίτηση συντάχθηκε ένα Ερµηνευτικό Έγγραφο. Μετά από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Ο Π, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηµοσίευσε το 1994 τα «Ερµηνευτικά Έγγραφα» µε ένα κοινό για όλα τα Ερµηνευτικά Έγγραφα πρόλογο σε ειδικό τεύχος της ΕΕΕΚ (C 62, ). Σήµερα τα Ερµηνευτικά Έγγραφα δεν έχουν πλέον ιδιαίτερη σηµασία για την εφαρµογή της Ο Π διότι οι εντολές τυποποίησης έχουν ήδη συνταχθεί και αποσταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη CEN / CENELΕC και η σύνταξη των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για δοµικά προϊόντα έχει προχωρήσει σηµαντικά. 1 Για παράδειγµα δοκοί ή οπλισµός: κανείς δεν θα ήταν σε θέση να κρίνει κατά πόσον ικανοποιούν τις απαιτήσεις της µηχανικής αντίστασης και σταθερότητας από µόνα τους, καθώς αυτό εξαρτάται από την όλη κατασκευή στην οποία χρησιµοποιούνται. Η καταλληλότητα τους για χρήση εντούτοις, µπορεί να καθοριστεί: θα πρέπει να έχουν ιδιότητες σύµφωνες µε αυτές που ορίζονται στους κώδικες σχεδιασµού. 10

11 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα δοµικά προϊόντα θεωρούνται κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση εφόσον συµφωνούν µε τις σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Αυτές οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές είναι (άρθρο 4 της Ο Π): τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για προϊόντα (EN) τα οποία καταρτίζονται από την CEN/CENELEC ύστερα από σχετική εντολή της Επιτροπής, οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ETA) οι οποίες χορηγούνται από τους αρµόδιους οργανισµούς Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων των κρατών µελών, οι αναγνωρισµένες (σε ευρωπαϊκό επίπεδο) εθνικές τεχνικές προδιαγραφές. Οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές για ένα προϊόν περιλαµβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους κανονισµούς κάθε κράτους µέλους για το σχετικό προϊόν. Κατά συνέπεια, τα δοµικά προϊόντα που συµφωνούν µε τη σχετική ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή, θα γίνονται αποδεκτά σε κάθε κράτος µέλος διότι θα καλύπτουν κάθε πτυχή των κανονισµών σε όλα τα κράτη µέλη. 5.1 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (EN) Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για δοµικά προϊόντα καταρτίζονται από τη CEN/CENELEC, κατόπιν σχετικής εντολής (mandate) της Επιτροπής. Εναρµονισµένα καλούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε εντολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια µιας οδηγίας για τη δηµιουργία της Εσωτερικής Αγοράς και τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στην ΕΕΕΚ. Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα για δοµικά προϊόντα αναφέρουν τα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν στα έργα να ικανοποιούν τις Βασικές Απαιτήσεις της Ο Π. Τα χαρακτηριστικά αυτά (π.χ. αντοχή σε θλίψη των τούβλων) περιέχονται στους σχετικούς κανονισµούς τουλάχιστον ενός κράτους µέλους. Θα πρέπει να υποµνησθεί ότι, εάν δεν υφίστανται ρυθµιστικές διατάξεις για την ικανοποίηση των Βασικών Απαιτήσεων σε κανένα κράτος µέλος για ένα συγκεκριµένο δοµικό προϊόν, τότε το προϊόν αυτό δεν εµπίπτει στο πεδίο της Ο Π και δεν υφίστανται εµπόδια για την εµπορία και χρήση του στην ΕΕ. Πέραν των χαρακτηριστικών που αφορούν την ικανοποίηση των Βασικών Απαιτήσεων, τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα ενδέχεται να περιέχουν και άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. αντοχή του χρώµατος του προϊόντος στο χρόνο), τα οποία δεν αναφέρονται σε κανονισµούς, αλλά έχουν συµπεριληφθεί για άλλους λόγους (π.χ. για λόγους αισθητικής που επιθυµεί ο αγοραστής) χωρίς να απαιτούνται από τους κανονισµούς. Όλα τα εναρµονισµένα πρότυπα για δοµικά προϊόντα περιλαµβάνουν το πληροφοριακό Παράρτηµα ΖΑ, που διευκρινίζει ποια από τα τµήµατα του προτύπου αντιστοιχούν σε απαιτήσεις των κανονισµών των κρατών µελών. Κατά συνέπεια, τα ΕΝ για δοµικά προϊόντα που δεν περιέχουν το Παράρτηµα ΖΑ δεν αποτελούν εναρµονισµένα πρότυπα στα πλαίσια της Ο Π και δεν µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη σήµανση CE σε σχέση µε την Ο Π. Τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ο Π περιέχουν πεδίο εφαρµογής 11

12 ορισµό των βασικών χαρακτηριστικών (από αυτά εξαρτάται η ικανοποίηση των Βασικών Απαιτήσεων) που απαιτούνται από ρυθµιστικές διατάξεις των ΚΜ τις µεθόδους για τον προσδιορισµό των ανωτέρω χαρακτηριστικών (πρότυπα δοκιµών) κατηγορίες / επίπεδα επιδόσεων (εφόσον καθορίστηκαν από την ΜΕΤΕ) το αποφασισµένο από την Επιτροπή σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης (Ποιος;) τις αναγκαίες διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης (Πως;) τον τρόπο αναφοράς των επιδόσεων του προϊόντος στη σήµανση CE Παράρτηµα ZA που αναφέρει ποια τµήµατα του προτύπου αντιστοιχούν στην εντολή τυποποίησης. Σχέση εναρµονισµένων και µη εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων για δοµικά προϊόντα Εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα Μη εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα συντάσσονται ύστερα από σαφή εντολή και µε συγχρηµατοδότηση της Ευρ. Επιτροπής συντάσσονται µε πρωτοβουλία και δαπάνες των παραγωγών αφορούν τη σχέση παραγωγού /ρυθµιστικών αρχών αφορούν τη σχέση παραγωγού / πελάτη παρέχουν πρόσβαση στη σήµανση CE παρέχουν πρόσβαση σε σήµα ποιότητας (όπου προβλέπεται) πρέπει να καλύπτουν όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν νόµιµα στο εµπόριο στα κράτη µέλη δεν καλύπτουν όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εµπόριο τα στοιχεία τους αναφέρονται στην ΕΕΕΚ τα στοιχεία τους δεν αναφέρονται στην ΕΕΕΚ περιέχουν Παράρτηµα ΖΑ δεν περιέχουν Παράρτηµα ΖΑ υποχρεωτικά στις δηµόσιες συµβάσεις υποχρεωτικά στις δηµόσιες συµβάσεις Υπενθυµίζεται ότι τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ο Π θα πρέπει να καλύπτουν κάθε προϊόν που κυκλοφορεί νόµιµα στο εµπόριο και χρησιµοποιείται στα δοµικά έργα σε κάποιο ΚΜ. Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί εντολές τυποποίησης προς τη CEN/CENELEC που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των οικογενειών δοµικών προϊόντων (µε εξαίρεση το έτοιµο σκυρόδεµα και τα καλώδια). Στο Παράρτηµα ΙIΙ του παρόντος οδηγού περιέχεται κατάλογος των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων µαζί µε την αντίστοιχη περίοδο εφαρµογής τους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για πολλά δοµικά προϊόντα η θεσπισµένη περίοδος συνύπαρξης έχει λήξει προ πολλού χωρίς στην Ελλάδα να έχουν ακόµη ληφθεί µέτρα για την επιβολή της σήµανσης CE στα δοµικά προϊόντα. 5.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ (ETΑ) Τα δοµικά προϊόντα, για τα οποία δεν είναι ακόµη δυνατόν να καταρτιστούν εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, ή προϊόντα τα οποία αποκλίνουν σηµαντικά από τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα πρέπει αποδεικνύουν την καταλληλότητά τους για την 12

13 προβλεπόµενη χρήση µέσω των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. Αυτό ισχύει κυρίως για δύο κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή για: πρωτοποριακά προϊόντα, για τα οποία δεν έχει παγιοποιηθεί ακόµα η τεχνολογία, ώστε να επιτρέπει την τυποποίηση (π.χ. µεταλλικά αγκύρια βαρέως τύπου), και σύνθετα προϊόντα, (π.χ. σύνολα προϊόντων (kits), σύνθετα στοιχεία, προκατασκευασµένα κτίσµατα που πωλούνται στο εµπόριο). Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ) είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για µια συγκεκριµένη χρήση. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται στο ότι πληρούνται οι Βασικές Απαιτήσεις που προβλέπονται για τα έργα στα οποία πρέπει να χρησιµοποιηθεί το προϊόν. Οι ΕΤΑ χορηγούνται κατά κανόνα για 5 έτη και πρέπει να βασίζονται στις Κατευθυντήριες Γραµµές για Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ETAG), εφόσον αυτές υπάρχουν. Οι ETAG εκδίδονται κατόπιν εντολής (mandate) της Επιτροπής, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Τεχνικών Εγκρίσεων (EOTΑ). Η εντολή για τη σύνταξη ETAG εκδίδεται από την Ευρ. Επιτροπή εφόσον υπάρχουν αρκετοί κατασκευαστές παροµοίων πρωτοποριακών ή συνθέτων προϊόντων (π.χ. µεταλλικά αγκύρια). Στην περίπτωση που υπάρχει περιορισµένος αριθµός κατασκευαστών τέτοιων προϊόντων, οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις είναι δυνατόν να χορηγηθούν χωρίς την προηγούµενη σύνταξη ETAG (µε βάση το άρθρο 9, παράγραφος 2 της Ο Π). Στην περίπτωση αυτή για την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ όλων των αρµοδίων οργανισµών ΕΤΑ των κρατών µελών συντάσσεται µνηµόνιο συµφωνίας, το λεγόµενο CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure) για τις δοκιµές στις οποίες απαιτείται να υποβληθεί το προϊόν και τις επιδόσεις που θα πρέπει να έχει προκειµένου να θεωρηθεί κατάλληλο για την προβλεπόµενη χρήση. Κάθε κράτος µέλος ορίζει τους οργανισµούς (Άρθρο 10 της Ο Π) τους αρµόδιους για την αξιολόγηση των προϊόντων και τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων. Οι οργανισµοί αυτοί καθίστανται µέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Τεχνικών Εγκρίσεων (ΕΟΤΑ), (Παράρτηµα ΙΙ της Ο Π). Ο κατάλογος των οργανισµών τεχνικών εγκρίσεων περιλαµβάνεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΤΑ στη διεύθυνση: Η Ελλάδα έχει ορίσει τον ΕΛΟΤ ως οργανισµό αρµόδιο για τη χορήγηση ΕΤΑ. Τονίζεται ότι ο παραγωγός (ή ο εγκατεστηµένος στην ΕΕ αντιπρόσωπός του) µπορεί να απευθυνθεί για τη χορήγηση ΕΤΑ για το προϊόν σε οποιονδήποτε αρµόδιο οργανισµό του ΕΟΤΑ και όχι µόνο στον οργανισµό του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο παραγωγός. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι οργανισµοί των κρατών µελών που ορίζονται για τη χορήγηση ΕΤΑ και διαβουλεύσεις στα πλαίσια του ΕΟΤΑ, πρέπει να έχουν στενή συνεργασία µε τις ρυθµιστικές αρχές του τοµέα (δηλαδή µε ΥΠΕΧΩ Ε/ΥΠΑΝ για την περίπτωση της χώρας µας) ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις απαιτήσεις των ρυθµιστικών αρχών (όσον αφορά την καταλληλότητα για χρήση και τις προϋποθέσεις εµπορίας) για τα ειδικά αυτά δοµικά προϊόντα που πρόκειται να καλυφθούν από ΕΤΑ. Στις διαβουλεύσεις που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του ΕΟΤΑ, οι οργανισµοί αυτοί εκπροσωπούν τις ρυθµιστικές αρχές των κρατών µελών και η διαδικασία για τον ορισµό τους πρέπει, κατά συνέπεια, να λαµβάνει υπόψη της αυτές τις πτυχές. Οι οργανισµοί αυτοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10, παράγραφος 2 της Ο Π. 13

14 εν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση µεταξύ της διαδικασίας δοκιµών για την έκδοση της ΕΤΑ από κάποιο οργανισµό του ΕΟΤΑ και των διαδικασιών για τη βεβαίωση της συµµόρφωσης του προϊόντος µε τη χορηγηθείσα ΕΤΑ. Οι οργανισµοί οι αρµόδιοι για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων ενδέχεται να αποτελούν ταυτόχρονα 2 και εργαστήρια δοκιµών, ή οργανισµούς επιθεώρησης, ή φορείς πιστοποίησης. Πρέπει να τονισθεί ότι οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον ίδιο ή άλλον οργανισµό για να διενεργήσει τις διαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης του προϊόντος µε τη χορηγηθείσα ΕΤΑ. Οι διαδικασίες για την αίτηση του παραγωγού και τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων διέπονται από την Απόφαση 94/23/EΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 1994 (ΕΕΕΚ, L 017 της 20/01/1994, σ. 34). Οι διαδικασίες αυτές (µε την αντίστοιχη χρονική διάρκεια) απεικονίζονται στο Παράρτηµα VΙ του παρόντος οδηγού. Η ΕΤΑ έχει τυποποιηµένη µορφή η οποία καθορίστηκε µε Απόφαση της Επιτροπής (97/571/ΕΚ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στο τέλος του 2003 τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος ΕΤΑ στα πλαίσια της Ο Π που περιλαµβάνει πολλές προτάσεις ώστε το σύστηµα χορήγησης ΕΤΑ να καταστεί ταχύτερο, απλούστερο και περισσότερο προσιτό για τους παραγωγούς δοµικών προϊόντων. Το σχετικό κείµενο διατίθεται ελεύθερα από τη διεύθυνση: Στο Παράρτηµα ΙV του παρόντος οδηγού περιέχεται κατάλογος των εγκεκριµένων ETAG µαζί µε την αντίστοιχη περίοδο εφαρµογής τους H ιστοσελίδα του ΕΟΤΑ περιέχει αναλυτικό κατάλογο των χορηγηθέντων ΕΤΑ και των υπό σύνταξη ETAG καθώς και τα πρωτότυπα κείµενα των εγκεκριµένων ETAG σε αγγλική γλώσσα. Τα κράτη µέλη οφείλουν να δηµοσιεύουν τις ETAG στη γλώσσα τους (άρθρο 11, παράγραφος 3 της Ο Π). Στην Ελλάδα την υποχρέωση αυτή έχει αναλάβει ο ΕΛΟΤ (άρθρο 9, παράγραφος 2 του Π 334/94). 5.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ (ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο) ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Είναι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναγνωρισθεί από τα κράτη µέλη ύστερα από διαβούλευση στα πλαίσια της Μόνιµης Επιτροπής της 89/106/ΕΟΚ και των οποίων τα στοιχεία αναφέρονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 και στο άρθρο 5, παράγραφος 2 της Ο Π. Μέχρι σήµερα δεν έχουν ανακοινωθεί στην ΕΕΕΚ τα στοιχεία αναγνωρισµένης εθνικής τεχνικής προδιαγραφής. 2 Σε αυτή την περίπτωση ένας τέτοιος οργανισµός χρειάζεται δύο διαφορετικές κοινοποιήσεις: µία σύµφωνα µε το Άρθρο 10 της Οδηγίας ως οργανισµός ETA και άλλη µία σύµφωνα µε το Άρθρο 18 της Οδηγίας ως κοινοποιηµένος οργανισµός για σκοπούς βεβαίωσης της συµµόρφωσης. 14

15 6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (MANDATES) Για τη σύνταξη των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων (από CEN / CENELEC) και των Κατευθυντηρίων Γραµµών για ΕΤΑ που θα είναι αποδεκτές από ΟΛΑ τα κράτη µέλη απαιτείται να ληφθούν υπόψη όλες οι αιτιολογηµένες (από τις Βασικές Απαιτήσεις της Ο Π) απαιτήσεις των ρυθµιστικών διατάξεων κάθε κράτους µέλους και να επιβληθεί ενιαίο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Τούτο επιτυγχάνεται µε τις εντολές τυποποίησης. Ο ρόλος τους, ειδικότερα, είναι: να καθορίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που σχετίζονται µα τις Βασικές Απαιτήσεις και απαιτούνται από ρυθµιστικές διατάξεις τουλάχιστον ενός κράτους µέλους, να καθορίσουν τυχόν κατηγορίες / επίπεδα επιδόσεων, να καθορίσουν τη διαδικασία βεβαίωσης της συµµόρφωσης, να δώσουν βασικές οδηγίες προς τους συντάκτες προτύπων / ETAG, να αποτελέσουν τη βάση για κοινοτική χρηµατοδότηση των σχετικών εργασιών τυποποίησης των CEN / CENELEC / EOTA, να σταµατήσουν την εθνική τυποποίηση. Ένα πρώτο σχέδιο συντάσσεται από οµάδα εµπειρογνωµόνων της Ευρ. Επιτροπής (Experts Group on Mandates) και υποβάλλεται για σχόλια στα κράτη µέλη (συνήθως µε γραπτή διαδικασία). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής βελτιώνουν το σχέδιο (µε βάση τα σχόλια των ΚΜ) και το διαβιβάζουν για συζήτηση στην Προπαρασκευαστική Οµάδα της ΜΕΤΕ. Το τελικό σχέδιο (µετά τις διαβουλεύσεις µε την Προπαρασκευαστική Οµάδα) υποβάλλεται για διαβούλευση στη Μόνιµη Επιτροπή της Ο Π και κατόπιν στη Μόνιµη Επιτροπή της οδηγίας 98/34/ΕΚ (σε Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική γλώσσα). Μετά το στάδιο αυτό η εντολή τυποποίησης διαβιβάζεται στη CEN/CENELEC. Η διαδικασία για την εντολή (mandate) προς τον ΕΟΤΑ για τη σύνταξη µιας ETAG είναι η ίδια µε αυτή που ακολουθείται στην εντολή προς τη CEN, µε τη διαφορά ότι δεν απαιτείται διαβούλευση µε τη Μόνιµη Επιτροπή της οδηγίας 98/34/ΕΚ (η οποία ασχολείται µόνο µε πρότυπα). Οι εντολές τυποποίησης περιέχουν: γενικές οδηγίες και υποχρεώσεις για τους συντάκτες προτύπων κατάλογο πρώτων υλών ή/και υλικών από τα οποία θα είναι κατασκευασµένα τα δοµικά προϊόντα, τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (απαιτούνται από ρυθµιστικές διατάξεις τουλάχιστον ενός κράτους µέλους), το αποφασισµένο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης ανάλογα µε την προβλεπόµενη χρήση του προϊόντος, ειδικό παράρτηµα για την αντιµετώπιση των εθνικών διατάξεων των ΚΜ για τις επικίνδυνες ουσίες. 7. ΕΠΙΠΕ Α ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΟΣΕΩΝ Το άρθρο 3, παράγραφος 2 της Ο Π προβλέπει ότι διαφορές γεωγραφικών, κλιµατολογικών συνθηκών, οι διαφορές στον τρόπο ζωής καθώς και στα υφιστάµενα διαφορετικά επίπεδα προστασίας σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ενδέχεται να οδηγήσουν για κάθε βασική απαίτηση στη θέσπιση επιπέδων επιδόσεων (π.χ. 15

16 απαίτηση αντίστασης στη φωτιά 30' ή 60' ή 120' για πόρτες). ή κατηγοριών επιδόσεων (π.χ. κατηγορία Α, Β, C όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά) στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Μετά τη θέσπιση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν µόνο µεταξύ των επιπέδων ή κατηγοριών επιδόσεων που περιλαµβάνονται στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 6, παράγραφος 3 της Ο Π). Τούτο σηµαίνει ότι, κατά τη σύνταξη των εντολών τυποποίησης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αιτιολογηµένες ιδιαιτερότητές τους βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 2 της Ο Π (π.χ. ελάχιστη απαιτούµενη ολκιµότητα χαλύβων οπλισµού, ώστε να είναι κατάλληλοι για έργα που υπόκεινται σε σεισµικές δράσεις). Οι ιδιαίτερες αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιληφθούν στις εντολές τυποποίησης (ή σε τροποποίησή τους) και στη συνέχεια και στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Αναλυτική παρουσίαση του θέµατος των επιπέδων και κατηγοριών επιδόσεων στα δοµικά προϊόντα υπάρχει στο Guidance Paper E (Levels and classes in the Construction Products Directive). 8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 8.1 ΓΕΝΙΚΑ Σηµαντικό εµπόδιο στο εµπόριο προκύπτει σήµερα από τα διαφορετικά συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης που απαιτούν τα κράτη µέλη για το ίδιο δοµικό προϊόν (π.χ. ενώ σε ορισµένα κράτη µέλη αρκεί µια δήλωση συµµόρφωσης του παραγωγού, σε άλλα απαιτείται πιστοποίηση του προϊόντος από φορέα αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος προορισµού). Για την εξάλειψη και αυτών των εµποδίων στις συναλλαγές, η Ο Π επιβάλλει σε όλη την ΕΕ ενιαίο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης ανάλογα µε το είδος του δοµικού προϊόντος και την προβλεπόµενη χρήση του. Για κάθε οικογένεια προϊόντων το σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης καθορίζεται µε Αποφάσεις της Επιτροπής (δηµοσιεύονται στην ΕΕΕΚ, Τεύχος L), λαµβάνοντας υπόψη τον ρόλο τον οποίο διαδραµατίζει το προϊόν όσον αφορά τις Βασικές Απαιτήσεις (ιδιαίτερα εκείνες οι οποίες αφορούν την υγεία και την ασφάλεια), καθώς και την ιδιαίτερη φύση και τη διαδικασία παραγωγής του ίδιου του προϊόντος. Οι σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής περιέχονται στις αντίστοιχες εντολές τυποποίησης (mandates) προς τη CEN/CENELEC ή τον EOTΑ, και στα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, στις ETAG, και στις ETA. Ο κατάλογος των Αποφάσεων της Επιτροπής που καθορίζουν τα συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης (για κάθε οικογένεια προϊόντων) αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος οδηγού. Τα συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης καθορίζονται λεπτοµερώς στο Παράρτηµα III της Ο Π. Λόγω του πολύπλοκου τρόπου µε τον οποίο περιγράφονται στο εν λόγω παράρτηµα έχει συµφωνηθεί από κοινού µε τα κράτη µέλη η χρήση ενός απλοποιηµένου συστήµατος αναφοράς που περιέχει τέσσερα βασικά συστήµατα µε 2 παραλλαγές όπως περιγράφεται αµέσως παρακάτω. 8.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο Π Τα ακόλουθα έξι συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης προβλέπονται από την Ο Π. Τα 16

17 συστήµατα ταξινοµούνται ανάλογα µε το βαθµό εµπλοκής ενός κοινοποιηµένου οργανισµού στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος: Σύστηµα 1+: Πιστοποίηση του προϊόντος από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποίησης µε πρόσθετες δοκιµές δειγµάτων λαµβανοµένων από την αγορά. Σύστηµα 1: Πιστοποίηση του προϊόντος από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποίησης χωρίς πρόσθετες δοκιµές δειγµάτων λαµβανοµένων από την αγορά. Σύστηµα 2+: ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποίησης µε συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ. Σύστηµα 2: ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ) από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποίησης χωρίς συνεχή επιτήρηση του ΕΠΕ. Σύστηµα 3: ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε αρχική δοκιµή τύπου από κοινοποιηµένο εργαστήριο δοκιµών. Σύστηµα 4: ήλωση συµµόρφωσης από τον παραγωγό µε αρχική δοκιµή τύπου από τον ίδιο τον παραγωγό. Οι υποχρεώσεις του παραγωγού καθώς και του κοινοποιηµένου οργανισµού αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Συστήµατα βεβαίωσης της συµµόρφωσης ιαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης Σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο (ΕΠΕ) Π Π Π Π Π Π Έλεγχος δειγµάτων που λήφθηκαν στο εργοστάσιο από τον παραγωγό σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο δοκιµής Π Π Π Π Αρχική οκιµή Τύπου ΚΟ ΚΟ Π Π ΚΟ Π Αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ΕΠΕ ΚΟ ΚΟ ΚΟ ΚΟ Συνεχής επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ΕΠΕ ΚΟ ΚΟ ΚΟ Επιθεώρηση των δοκιµών των δειγµάτων που λαµβάνονται από το εργοστάσιο, από το εµπόριο ή από το εργοτάξιο ΚΟ Π = Παραγωγός ΚΟ = Κοινοποιηµένος Οργανισµός Οι διαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης για ένα προϊόν ορίζονται λεπτοµερώς στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις, ο παραγωγός πρέπει να διαθέτει ένα πλήρως τεκµηριωµένο σύστηµα ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (ΕΠΕ). Η Ο Π ορίζει σχετικά ότι: "Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο σηµαίνει συνεχής εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής από τον παραγωγό. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και µέτρα που ακολουθεί ο παραγωγός, καταγράφονται συστηµατικά µε τη µορφή γραπτών συµβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήµατος παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθµός στον οποίο 17

18 επιτυγχάνονται τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος ελέγχου της παραγωγής." Θα πρέπει πάντως να τονισθεί ότι η Ο Π δεν απαιτεί την πιστοποίηση του ΕΠΕ σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ISO Εφόσον ο παραγωγός ολοκληρώσει τις απαιτούµενες διαδικασίες για τη βεβαίωση της συµµόρφωσης ενός προϊόντος, πρέπει να συµπληρώσει τη «ήλωση συµµόρφωσης» η οποία διατηρείται µαζί µε τον τεχνικό φάκελο για ένα προϊόν. Αυτό ενισχύεται, ανάλογα µε το απαιτούµενο σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης, από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του προϊόντος, από την πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο, από τις εκθέσεις ή/και τα αποτελέσµατα των δοκιµών που διενήργησε το εργαστήριο δοκιµών ή ο ίδιος ο παραγωγός. Η δήλωση της συµµόρφωσης του παραγωγού καθώς και το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του προϊόντος (εφόσον απαιτείται), περιγράφονται στο Guidance Paper D 3, ενώ περιλαµβάνονται συνήθως στο Παράρτηµα ΖΑ του προτύπου του προϊόντος ή στο Κεφάλαιο 8 των ETAG αντίστοιχα. Στο Παράρτηµα Ι του παρόντος οδηγού περιέχεται κατάλογος των Αποφάσεων της Επιτροπής για το σύστηµα βεβαίωσης της συµµόρφωσης των διαφόρων οικογενειών δοµικών προϊόντων. 9. ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί διακρίνονται σε: εργαστήρια δοκιµών, οργανισµούς επιθεώρησης, οργανισµούς πιστοποίησης, που είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις διαδικασίες βεβαίωσης της συµµόρφωσης όπως περιγράφονται στο προηγούµενο Κεφάλαιο 8. Αυτοί οι οργανισµοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παρατήµατος IV της Ο Π και κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη στην Ευρ. Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Ο Π. Οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από το κάθε κράτος µέλος για την κοινοποίηση αυτών των οργανισµών, καθώς και τα κριτήρια που αυτοί πρέπει να πληρούν, αναφέρονται αναλυτικά στο Guidance Paper Α (Τhe designation of notified bodies in the field of the Construction Products Directive). Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των οργανισµών όσον αφορά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Παραρτήµατος ΙV της Ο Π. Οι απαιτήσεις του Παραρτήµατος IV διευκρινίζονται στο Guidance Paper Α.. Ορισµένα κράτη µέλη απαιτούν τη διαπίστευση των φορέων προκειµένου να τους κοινοποιήσουν στην Ευρ. Επιτροπή, ενώ άλλα κράτη µέλη δεν απαιτούν διαπίστευση αλλά ελέγχουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Ο Π. 3 Τα Guidance Papers εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη µέσω της Μόνιµης Επιτροπής Τεχνικών Έργων. Τα Guidance Papers υφίστανται µόνο σε αγγλική γλώσσα και αναφέρονται σε συγκεκριµένα θέµατα τα οποία αφορούν την πρακτική εφαρµογή της Ο Π. εν έχουν νοµική ισχύ και δεν τροποποιούν την Ο Π. Τα Guidance Papers που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙV του παρόντος οδηγού. 18

19 Υπάρχει επίσης η δυνατότητα «προσωρινής κοινοποίησης» η οποία γίνεται πριν από τη θέσπιση των σχετικών ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών. Η προσωρινή κοινοποίηση επιτρέπει στους κοινοποιηµένους οργανισµούς να προετοιµαστούν ώστε να αποκτήσουν τον κατάλληλο εξοπλισµό, να εκπαιδευθεί το προσωπικό και να δηµιουργήσουν εµπορικούς δεσµούς µε τους παραγωγούς δοµικών προϊόντων. Επιτρέπει επίσης στους κοινοποιηµένους οργανισµούς να συνεργάζονται µε τους οµολόγους τους από τα άλλα κράτη µέλη στα πλαίσια του Group of Notified Bodies (Οµάδα των Κοινοποιηµένων Οργανισµών), όπως ορίζεται στην Ο Π για να συζητήσουν θέµατα που αφορούν πρακτικά θέµατα της αξιολόγησης της συµµόρφωσης έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται ισοδύναµος βαθµός συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις προδιαγραφές σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. Η προσωρινή κοινοποίηση των φορέων πρέπει να επιβεβαιώνεται από τα κράτη µέλη µε οριστική κοινοποίησή τους αφού καταστούν διαθέσιµες οι σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Κατά διαστήµατα, η Ευρ. Επιτροπή δηµοσιεύει τον κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών και το αντικείµενο δραστηριότητάς τους (ανάλογα µε τη σχετική ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή) στην ΕΕΕΚ καθώς και στην ακόλουθη ιστοσελίδα: Ορισµένα κράτη µέλη παρέχουν επίσης καταλόγους µε τους οργανισµούς που κοινοποιούνται από το εκάστοτε κράτος µέλος, έτσι ώστε οι κατασκευαστές δοµικών προϊόντων να επιλέγουν µεταξύ αυτών. Πρέπει να τονισθεί ότι τα κράτη µέλη πρέπει να επανελέγχουν κατά διαστήµατα ότι οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί εξακολουθούν να ικανοποιούν τα κριτήρια της Ο Π. Εφόσον έχει ήδη καταρτιστεί µία ευρωπαϊκή τεχνική προδιαγραφή για ένα προϊόν που προβλέπει την ανάµιξη κοινοποιηµένου οργανισµού, ο παραγωγός µπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε σχετικό κοινοποιηµένο οργανισµό στην ΕΕ για τη βεβαίωση συµµόρφωσης του προϊόντος του. Στην Ελλάδα, για την κοινοποίηση φορέων πιστοποίησης, επιθεώρησης και εργαστηρίων δοκιµών στην Ευρ. Επιτροπή, αρµόδιος φορέας είναι το ΥΠΑΝ µε βάση το Π 334/94, (άρθρο 9, παράγραφος 4). Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς αυτοί αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Π 334/94 και αναλυτικά στην Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης της /ΦΕΚ 149/Β/ ("Καθορισµός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τοµέα") µε την οποία απαιτείται η διαπίστευση των ελληνικών φορέων προκειµένου να κοινοποιηθούν από το ΥΠΑΝ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης). Αναλυτική παρουσίαση του ρόλου των κοινοποιηµένων οργανισµών υπάρχει στο Guidance Paper K (The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified bodies in the field of the Construction Products Directive). 10. ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10.1 ΓΕΝΙΚΑ Η σήµανση CE (από τα αρχικά των λέξεων Conformité Européenne) αποτελεί το «διαβατήριο» του προϊόντος για τη νόµιµη διάθεσή του στην αγορά όλων των κρατών µελών της ΕΕ. Όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7 προηγουµένως, αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα πως το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα κράτη µέλη διότι τούτο εξαρτάται πιθανόν από τα απαιτούµενα σε ορισµένα κράτη µέλη επίπεδα επιδόσεων του 19

20 προϊόντος (π.χ. ελάχιστη ολκιµότητα για χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος που απαιτεί η Ελλάδα λόγω της σεισµικότητας του εδάφους της ). Ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η σήµανση CE για κάθε προϊόν ορίζεται στις σχετικές ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Την ευθύνη για την τοποθέτηση της σήµανσης CE στο προïόν φέρει ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός ο εγκατεστηµένος στην ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Πολύ σηµαντική πτυχή της σήµανσης CE είναι το γεγονός ότι περιλαµβάνει τις τεχνικές πληροφορίες ως τιµές που δηλώνει ο παραγωγός. Όπου έχουν οριστεί στα ίδια τα πρότυπα ελάχιστες ή µέγιστες τιµές, αυτές δεν επαναλαµβάνονται στη σήµανση CE. Κατ αυτό τον τρόπο, η σήµανση CE αποτελεί ένα συνοπτικό ευρωπαϊκό τεχνικό δελτίο. Μαζί µε το πρότυπο, παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τους αρµοδίους ώστε να κρίνουν κατά πόσον ένα προϊόν είναι κατάλληλο για µία συγκεκριµένη προβλεπόµενη χρήση στη χώρα στην οποία διατίθεται προς πώληση, σύµφωνα µε τους κανονισµούς που εφαρµόζονται στην εκάστοτε χώρα. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο παραγωγός δεν υποχρεούται να καθορίσει και να δηλώσει τιµές για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος για τα οποία δεν υφίστανται κανονισµοί στα κράτη µέλη στα οποία προτίθεται να διαθέσει το προϊόν του. Σε αυτή την περίπτωση ο παραγωγός στο σχετικό χαρακτηριστικό που προβλέπεται να συνοδεύει τη σήµανση CE µπορεί να αναγράφει την ένδειξη «µη προσδιορισµένες επιδόσεις» ή NPD (Νo Performance Determined) ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΤΑ Η σήµανση CE δεν αποτελεί σήµα ποιότητας µε τη συνήθη έννοια του όρου. ηλώνει όµως ότι το προϊόν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις όλων των σχετικών κοινοτικών διατάξεων και, εποµένως, ότι είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη χρήση. H τοποθέτηση άλλων σηµάτων στο προϊόν, ή στη συσκευασία του παράλληλα µε τη σήµανση CE επιτρέπεται, µόνον εφόσον µε τα άλλα σήµατα δεν προκαλείται παραπλάνηση όσον αφορά τη σηµασία τους σε σχέση µε τη σήµανση CE. Τούτο σηµαίνει ότι τα άλλα σήµατα δεν επιτρέπεται να καλύπτουν πτυχές των επιδόσεων του προϊόντος που καλύπτονται από τη σήµανση CE. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σήµανση CE υπάρχουν στο Guidance Paper D (CE marking under the Construction Products Directive). 11. ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ορισµένα δοµικά προϊόντα ενδέχεται να εµπίπτουν ταυτόχρονα στο πεδίο και άλλων κοινοτικών οδηγιών. Για παράδειγµα, οι αυτόµατες πόρτες γκαράζ ενδέχεται να καλύπτονται 20

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εθνικό κείµενο προσαρµογής του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και αναγκαίες ενδιάµεσες τροποποιήσεις του υφιστάµενου Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος Εισήγηση του Θόδωρου Πάνου* (Α-Μ, ΕΜΠ) Ισχύς του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Ανδρέας Κωνσταντινίδης Υπεύθυνος Ενημέρωσης Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ)

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. ιευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών Έργων, TUV HELLAS Στοχεύοντας να ξεπεράσουν τα εθνικά τους σύνορα και να λειτουργήσουν

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ περί «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές, συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης - Ο ρόλος των εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Όλα τα σκάφη αναψυχής, των οποίων έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, που διατίθενται στην αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα» ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 «Kανονισμός Δομικών Προϊόντων» Έλλη Γκανάκου Γ. Διυεθύντρια ΕΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2003-2013 2003: πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισηγητής : Στασινός Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ! Η ικανότητα του Τεχνικού Έργου να παρέχει, για ένα επιθυµητό χρονικό διάστηµα, µε ένα επιθυµητό κόστος και κάτω από συγκεκριµένους όρους, ένα σύνολο λειτουργιών,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΩΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Επιθεωρητής Συστηµάτων ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη, ΑΤΜ Τµηµ/χη στη ΓΓ Ε/ΥΠΕΧΩ Ε ΤΕΕ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Η «επίβλεψη» των ηµοσίων Έργων γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εποπτεία αγοράς προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εισηγητής : ιευθυντής 1 ης ιεύθυνσης Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ Ορισµόςπροϊόντων προϊόντωνδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ε Ε, Ε Σ Υ Π / Ε Λ Ο Τ «Ο Ρ Θ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Μ Ε Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ε Π Ρ Ο Τ Υ Π Α» Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Νίκος Λίτινας Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάπτυξη της αποκτηθείσας εµπειρίας από

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1875/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE!

Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Κατακτήστε την Ευρωπαϊκή αγορά με τη σήμανση συμμόρφωσης CE! Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Περιεχόμενα Τι είναι η σήμανση CE; Τι είναι η σήμανση CE; 3 Νομικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα