Ευρωπαϊκή τεχνική άδεια ETA-03/0044

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή τεχνική άδεια ETA-03/0044"

Transcript

1 Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής Οργανισµός ηµοσίου ικαίου Kolonnenstr. 30 L Βερολίνο Γερµανία Τηλ.: +49(0) Φαξ: +49(0) ιαδύκτιο: Επικυρωµένη µετάφραση από τη γερµανική γλώσσα Eξουσιοδοτηµένο και κοινοποιηµένο σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Οδηγίας του Συµβουλίου από 21 εκεµβρίου 1988 για την εναρµόνιση των νοµικών και διοικητικών προδιαγραφών των κρατών- µελών που διέπουν τα οικοδοµικά προϊόντα (89/106/ΕΟΚ) Μέλος της EOTA Member of EOTA Ευρωπαϊκή τεχνική άδεια ETA-03/0044 Εµπορική ονοµασία Trade name Κάτοχος άδειας Holder of approval Αντικείµενο άδειας και η χρήση του Generic type and use of construction product Μονωτικό Υλικό στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" Μονωτικό Υλικό στέγης "KEMPEROL 2C" Roof waterproofing "KEMPEROL 2K-PUR" Roof waterproofing "KEMPEROL 2C" KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG Holländische Str Vellmar Γερµανία Μονωτικό Υλικό στέγης µε βάση το πολυουρεθάνιο που εφαρµόζεται σε υγρή µορφή Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane ιάρκεια ισχύος: Validity: από from µέχρι to 3. Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2012 Παραγωγική Μονάδα Manufacturing plant KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG Holländische Str Vellmar Γερµανία Αυτή η έγκριση περιέχει This Approval contains Αυτή η έγκριση αντικαθιστά This Approval replaces 9 σελίδες συµπεριλαµβανοµένων και 2 Παραρτηµάτων 9 pages including 2 annexes ETA-03/0044 µε διάρκεια ισχύος από µέχρι ETA-03/0044 with validity from to Ευρωπαϊ κός Οργανισµ ός τεχνικών αδειών European Organisation for Technical Approvals

2 Σελίδα 2 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 I ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Αυτή η άδεια εκδίδεται από το Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής σε συµµόρφωση µε: - την Οδηγία 89/106/EWG του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1988 για την εναρµόνιση των νοµικών και διοικητικών προδιαγραφών των κρατών-µελών που διέπουν τα οικοδοµικά προϊόντα 1, η οποία έτυχε αλλαγών βάση της Οδηγίας 93/68/EWG του Συµβουλίου 2 και βάση του Κανονισµού (EK) Nr. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 3 ; - τον Νόµο περί της κυκλοφορίας και ελεύθερης διακίνησης οικοδοµικών προϊόντων για εφαρµογή της Οδηγίας 89/106/EOK του Συµβουλίου από την 21 η εκεµβρίου 1988 για την εναρµόνιση των νοµικών και διοικητικών προδιαγραφών των κρατών-µελών που διέπουν τα οικοδοµικά προϊόντα και άλλων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Νόµος περί των οικοδοµικών προϊόντων- BauPG) από την 28 η Απριλίου , ο οποίος έτυχε µετατροπής βάση νόµου στις ; - τους κοινούς διαδικαστικούς Κανονισµούς για την αίτηση, προετοιµασία και έκδοση των ευρωπαϊκών τεχνικών αδειών µε βάση το Παράρτηµα αποφάσεων 94/23/EG της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 6 ; - Την καθοδηγητική γραµµή για ευρωπαϊκές τεχνικές άδειες για "Μονωτικά υλικά στέγης που εφαρµόζονται σε υγρή µορφή - Μέρος 6: Ειδικές ιατάξεις για Μονωτικά υλικά στέγης µε βάση το πολυουρεθάνιο που εφαρµόζονται σε υγρή µορφή", ETAG Το Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής έχει τη δικαιοδοσία να εξετάσει, εάν πληρούνται οι προδιαγραφές αυτής της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας. Αυτή η εξέταση µπορεί να λάβει χώρα στη µονάδα παραγωγής. Ο κάτοχος της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας παραµένει ωστόσο ο υπεύθυνος για την συµµόρφωση των προϊόντων µε την ευρωπαϊκή τεχνική άδεια και τη χρησιµότητά τους για τον προβλεπόµενη χρήση. 3 εν επιτρέπεται η µεταφορά αυτής της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας σε άλλους εκτός από τους κατασκευαστές ή και αντιπροσώπους αυτών που αναγράφονται στην σελίδα 1 ή σε άλλες παραγωγικές µονάδες από αυτές που αναγράφονται στην σελίδα 1 αυτής της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας. 4 Το Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής µπορεί να αποσύρει αυτή την ευρωπαϊκή τεχνική άδεια, ειδικά µετά από µια ανακοίνωση της Επιτροπής µε βάση το άρθρο 5 Παρ. 1 της Οδηγίας 89/106/EWG. 5 Η απόδοση αυτής της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας ακόµα και σε ηλεκτρονική µορφή - επιτρέπεται µόνο µε ολόκληρο της το περιεχόµενο. Η µερική επαναπόδοση του κειµένου µπορεί ωστόσο να γίνεται αποδεκτή µε τη γραπτή συναίνεση του Γερµανικού Ινστιτούτου Οικοδοµικής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα πως πρόκειται για µερική απαναπόδοση του κειµένου. Τα κείµενα και τα σχέδια διαφηµιστικών φυλλαδίων δεν επιτρέπεται να ούτε να αντιτίθενται προς την ευρωπαϊκή τεχνική άδεια ούτε να χρησιµοποιούν αυτή καταχρηστικά. 6 Αυτή η ευρωπαϊκή τεχνική άδεια εκδίδεται από το Αρχή Εγκρίσεως Αδειών στην επίσηµη γλώσσα της Αρχής. Αυτό το κείµενο της άδειας αντιστοιχεί στο κείµενο που παραδίδεται και στη EOTA. Μεταφράσεις του κειµένου σε άλλες γλώσσες θα πρέπει να επισηµαίνονται ξεκάθαρα. 1 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 40 από , σελ Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 220 από , σελ. 1 3 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284 από , σελ Εφηµερίδα Οµοσπονδιακής Νοµοθεσίας I, σελ Εφηµερίδα Οµοσπονδιακής Νοµοθεσίας I, σελ. 2, 15 6 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 17 από , σελ. 34 Deutsches Institut für Bautechnik

3 Σελίδα 3 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 II ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ 1 Περιγραφή του προϊόνος και χρήση του 1.1 Περιγραφή του προϊόντου Το µονωτικό υλικό στέγης σε υγρή µορφή "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C" είναι ένα Bausatz, που αποτελείται από την υγρή συνθετική ύλη πολυουρεθάνιο (2 στοιχεία) και φύλλο πολυεστέρα (πολυεστερικό φλις) ως ενισχυτικό υλικό. Συγκεκριµένα υπεδάφη χρειάζονται ένα αρχικό υπόστρωµα για ικανοποιητική κράτηση του στρώµατος του µονωτικού υλικού. Το στρώµα του µονωτικού υλικού µπορεί να καλυφθεί για λόγους οπτικής καλαισθησίας µε optional mit einer farbigen Deckschicht versehen werden. Αυτά τα δύο στοιχεία µαζί συντελούν ένα οµοιογενές στρώµα µονωτικού υλικού στέγης. Στο Παράρτηµα 1 θα βρείτε τα συνθετικά στοιχεία όπως και τη συστηµατική δοµή του µονωτικού υλιού στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C". Το ελάχιστο πάχος που πρέπει να έχει το στρώµα µονωτικού υλικού στέγης είναι 2,0mm. 1.2 Χρήση Η προβλεπόµενη χρήση του µονωτικού υλικού στέγης σε υγρή µορφή είναι η µόνωση στεγαστικής επιφάνειας προς αποφυγήν διαρροής νερού λόγω βροχής, κατά την οποίαν όµως πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις για την πυρασφάλεια, την υγιεινή, υγεία και περιβαλλοντική προστασία όπως επίσης και για την ασφάλεια στη χρήση και την ανθεκτικότητα, όπως αυτές σκιαγραφούνται στις κυριότερες απαιτήσεις 2 µέχρι 4 της κατευθυντήριας γραµµής 89/106/EWG. Το µονωτικό υλικό στέγης έχει συγκεκριµένα επίπεδα απόδοσης βάση του ETAG Αρ , που καθιστούν δυνατή την χρήση του λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις στην εκάστοτε χώρα. (βλ. Κεφάλαιο 2.1). Ο κατασκευαστής έχει δώσει στοιχεία στο τεχνικό ντοσσιέ 8 (TDH) αυτής της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας (ETA), για ποια υποστρώµατα κρίνεται κατάλληλο το µονωτικό υλικό στέγης και ως προς το πώς πρέπει να προετοιµάζονται αυτά τα υποστρώµατα. Στο TDH καθορίζεται επίσης, και για ποια υπεδάφη είναι απαραίτητη µια αρχική επίστρωση (αστάρι). Οι εξετάσεις, πάνω στις οποίες βασίζεται αυτή η άδεια (ETA), δικαιολογούν τον καθορισµό της προβλεπόµενης διάρκειας χρήσης του µονωτικού υλικού στέγης στα 25 χρόνια, µε την προϋπόθεση ότι γίνεται η προβλεπόµενη χρήση και συντήρηση. Αυτός ο ισχυρισµός βασίζεται πάνω στο παρόν επίπεδο της επιστήµης και στις υπάρχοντες γνώσεις και εµπειρίες. "Ο καθορισµός της προβλεπόµενης διάρκειας χρήσης " σηµαίνει πως αναµένεται ότι και µε την πάροδο της προβλεπόµενης διάρκειας χρήσης, η πραγµατική διάρκεια χρήσης θα µπορούσε υπό κανονικές συνθήκες χρήσης να είναι κατά πολύ µεγαλύτερη, χωρίς να σηµειωθεί σηµαντική απώλεια στη ποιότητα των κυριοτέρων απαιτήσεων. Τα στοιχεία για την περίοδο χρήσης του υλικού δεν ισχύουν ως εγγύηση του κατασκευαστή και γι αυτό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως τέτοια, αλλά θα πρέπει να θεωρηθούν ως 7 "Κατευθυντήρια γραµµή για την ευρωπαϊκή τεχνική άδεια για µονωτικά υλικά στέγης σε υγρή µορφή ", Μέρος 1 "Γενικές ιατάξεις " και Μέρος 6 "Ειδικές ιατάξεις για µονωτικά υλικά στέγης σε υγρή µορφή στη βάση του πολυουρεθανίου" (ETAG Αρ. 005), γνωστοποίηση της 2 ης Αυγούστου 2001, Εφηµερίδα Οµοσπονδιακής Νοµοθεσίας Αρ. 200a, ETAG Nr. 005, Liquid applied roof waterproofing kits, Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της ΕΚ Αρ. C 212/07 από 6 η Σεπτεµβρίου Το τεχνικό ντοσισιέ του κατασκευαστήs (TDH) περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη συντήρηση του προϊόντος. Έχει εξεταστεί από το DIBt και συµφωνεί µε τις διατάξεις που αναφέρονται σ αυτή την άδεια και τις χαρακτηριστικές αξίες, που διαπιστώθηκαν κατά τις εξετάσεις. Το εµπιστευτικό κοµµάτι του TDH αυτής της ETA (µεταξύ άλλων το σχέδιο εξετάσεων για τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής και την αρχική εξέταση του προϊόντος) καταχωρείται στο DIBt και κατατίθεται στην εξουσιοδοτηµένη αρχή που ενεργοποιείται στα πλαίσια της διαδικασίας πιστοποίησης της συµµόρφωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της αρχής.

4 Σελίδα 4 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 βοηθητικό µέσο στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος µε βάση την αναµενόµενη περίοδο χρήσης του εκάστοτε κτιρίου. 2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος και διαδικασία ανίχνευσης 2.1 Χαρακτηριστικά του προϊόντος Τα δοµικά στοιχεία του σετ του µονωτικού υλικού στέγης επιδεικνύουν τις χαρακτηριστικές αξίες που αναγράφονται στο TDH αυτής της άδειας, λαµβάνοντας υπόψην τα επιτρεπόµενα όρια παρέκκλισης. Η χηµική σύνθεση και οι χαρακτηριστικές αξίες των δοµικών στοιχείων του σετ και η διαδικασία παραγωγής είναι εµπιστευτικά και έχουνε καταχωρηθεί στο DIBt. Η απόδοση του µονωτικού υλικού στέγης στην περίπτωση φωτιάς οδήγησε στη κατάταξη του στην τάξη E βάση του EN Η απόδοση του µονωτικού υλικού στέγης στην περίπτωση φωτιάς από έξω οδήγησε στη κατάταξη του στην τάξη B ROOF (t1) βάση του EN για τα έγγραφα που καθορίζονται στο Παράρτηµα 2. Οι διαπιστευµένες χαρακτηριστικές αξίες του µονωτικού υλικού στέγης οδηγούν σύµφωνα µε την ETAG 005 στην κατάταξη του σε κατηγορίες χρήσης. Αυτές µπορείτε να τις βρείτε στο Παράρτηµα 1. Με βάση αυτές µπορεί να γίνει µια αξιολόγηση του µονωτικού υλικού από τον χρήστη τον ίδιο που να σχετίζεται µε το σκοπό για τον οποίο πρότίθεται να χρησιµοποιήσει το υλικό 2.2 ιαδικασία ανίχνευσης Ο καθορισµός της χρησιµότητας του µονωτικού υλικού στέγης για την προβλεπόµενη χρήση του όσον αφορά τις κυριότερες απαιτήσεις Αρ. 2 µέχρι 4 έγινε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία "Κατευθυντήριες Γραµµές για την ευρωπαϊκή τεχνική άδεια για µονωτικά υλικά στέγης σε υγρή µορφή ", Μέρος 1 ο "Γενικές ιατάξεις" και Μέρος 6 ο "Ειδικές ιατάξεις για µονωτικά υλικά στέγης σε υγρή µορφή µε βάση το πολυουρεθάνιο" (ETAG Αρ ). Με βάση δήλωση του κατασκευαστή που λαµβάνει υπόψην την ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων 9 δεν εµπεριέχονται επικίνδυνα υλικά στοιχεία στο µονωτικό υλικό στέγης. Στον τοµέα ισχύης αυτής της άδειας και σε ότι αφορά επικίνδυνα υλικά µπορούν να τεθούν περαιτέρω απαιτήσεις στο προϊόν, που πηγάζουν από εφαρµοσµένη ευρωπαϊκή νοµοθεσία ή ισχύουσες εθνικές νοµικές και διαχειριστικές διατάξεις. Επίσης µπορούν να τεθούν απαιτήσεις στο προϊόν, που πηγάζουν από άλλες ισχύουσες εθνικές νοµικές και διαχειριστικές διατάξεις καθώς επίσης και εφαρµοσµένη ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Και αυτές οι απαιτήσεις επιβάλλεται να τηρηθούν. 3 Πιστοποίηση της Συµµόρφωσης του προϊόντος και η σήµανση CE 3.1 Σύστηµα Πιστοποίησης της Συµµόρφωσης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει µε βάση την απόφασή της 98/599/EΚ 10 για τη διαδικασία πιστοποίησης της συµµόρφωσης για σύνολα µονωτικών υλικών στέγης σε υγρή µορφή unter Verwendung dieser Materialart τη διαδικασία πιστοποίησης της συµµόρφωσης «Σύστηµα 3» (Παράρτηµα III Μέρος 2. ii) «υνατότητα 2» της Οδηγίας 89/106/EΟΚ). Βάση αυτής της απόφασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Σύστηµα 3 για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης και στην περίπτωση πυρκαγιάς από έξω. Η διαδικασία πιστοποίησης της συµµόρφωσης «Σύστηµα 3» προβλέπει: ήλωση Συµµόρφωσης του κατασκευαστή του προϊόντος στη βάση των: 9 Υποδείξεις στο κατευθυντήριο έγγραφο H: Ένα εναρµονισµένο σχέδιο σχετικά να τη µεταχείριση επικίνδυνων υλικών βάση της κατευθυντήριας γραµµής για οικοδοµικά υλικά, Βρυξέλλες, 18 η Φεβρουαρίου Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ. L 287, 24 η Οκτωβρίου 1998

5 Σελίδα 5 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 α) Υποχρεώσεων του κατασκευαστή: (1) εσωτερικός έλεγχος παραγωγής, β) Υποχρεώσεων της κοινοποιηµένης υπηρεσία: (2) Αρχική εξέταση του υλικού. Επιπλέον µπορεί βάση της απόφασης 2001/596/EG της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 11 να χρησιµοποιηθεί το «Σύστηµα 3» για πιστοποίηση της συµµόρφωσης και σε ότι αφορά στη πυρασφάλεια. 3.2 Αρµοδιότητα Υποχρέωση του κατασκευαστή Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής Ο κατασκευαστής υποχρεούται να εκτελεί ο ίδιος συνεχή έλεγχο παραγωγής. Ολες οι πληροφορίες, απαιτήσεις και προδιαγραφές που παρέχονται από τον κατασκευαστή καταχωρούνται συστηµατικά µε τη µορφή γραπτών οδηγιών λειτουργίας και διαδικασιών. Η Ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής έχει ως σκοπό του να εξασφαλίσει την συµµόρφωση του προϊόντος µε αυτή την ETA. Ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής πρέπει να συµφωνεί µε τα αντίστοιχα µέρη του σχεδίου ελέγχου 12, που αποτελεί εµπιστευτικό κοµµάτι του TDH αυτής της ETA. Το σχέδιο ελέγχου καθορίστηκε σε συνδυασµό µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παραγωγής του κατασκευαστή και καταχωρήθηκε στο DIBt. Ο κατασκευαστής επιτρέπεται να χρησιµοποιεί µόνο αυτές τις πρώτες ύλες που συµφωνούν µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο TDH. Οφείλει βάση του προκαθορισµένου σχεδίου ελέγχου να ελέγχει ή να εξετάζει άµεσα τις πρώτες ύλες που προµηθεύεται µετά την παραλαβή τους. Ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής έχει ως βάση του τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο ETAG Αρ. 005 Μέρος 6 σχετικά µε τις αναγνωρισθείσες ιδιότητες των δοµικών στοιχείων του προϊόντος. Σ αυτές γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στο TDH. Τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου παραγωγής πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται σε συµφωνία µε τις διατάξεις του σχεδίου ελέγχου. Οι εγγραφές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: Ονοµασία του προϊόντος και των πρώτων υλών, Είδος ελέγχου ή εξέτασης, Ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος, ενδεχ. αριθµός παρτίδας και ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου ή της εξέτασης του προϊόντος ή των πρώτων υλών του, Αποτελέσµατα των ελέγχων ή των εξετάσεων και εάν και εφόσον εφαρµόζεται, σύγκριση µε τις απαιτήσεις, Υπογραφή του υπεύθυνου για τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής. Οι εγγραφές πρέπει να φυλάγονται για τουλάχιστον 5 χρόνια. Οφείλουν να παραδίδονται κατά παράκληση στο Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής. Λεπτοµέρειες για το εύρος, το είδος και τη συχνότητα των ελέγχων ή εξετάσεων που γίνονται στα πλαίσια του εσωτερικού έλεγχου παραγωγής πρέπει να αντιστοιχούν στο σχέδιο ελέγχου, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του TDH αυτής της ETA Άλλες Υποχρεώσεις του Κατασκευαστή Ο κατασκευαστής οφείλει βάσει συµβολαίου να ειδοποιήσει µία υπηρεσία για την διεξαγωγή των µέτρων που αναφέρονται στη Παράγραφο 3.2.2, και που έχει εγκριθεί για τον τοµέα του προϊόντος σχετικά µε τις υποχρεώσεις που αναγράφονται στη Παράγραφο 3.1. Γι αυτό το 11 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 209/33 από 2 η Αυγούστου Το σχέδιο ελέγχου είναι εµπιστευτικό κοµµάτι του TDH και καταχωρείται στο DIBt. Εµπεριέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ως προς τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής και την αρχική εξέταση του προϊόντος. Κατατίθεται στην εξουσιοδοτηµένη αρχή που ενεργοποιείται στα πλαίσια της διαδικασίας πιστοποίησης της συµµόρφωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της αρχής.

6 Σελίδα 6 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 σκοπό οφείλει ο κατασκευαστής να παραδώσει το σχέδιο ελέγχου βάση των Παραγράφων στη εξουσιοδοτηµένη αρχή. Ο κατασκευαστής οφείλει να παραδώσει µια ήλωση Συµµόρφωσης, µε την οποία να δηλώνει ότι το οικοδοµικό προϊόν συµµορφώνεται στις διατάξεις αυτής της ETA Υποχρεώσεις της εξουσιοδοτηµένης αρχής Αρχική εξέταση του προϊόντος Η αρχική εξέταση του προϊόντος αφορά τις ιδιότητες του προϊόντος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο αντίστοιχο µέρος του σχεδίου ελέγχου αυτής της ETA. Σχετίζονται µε ιδιότητες του προϊόντος, που αναφέρθηκαν στην ETAG 005 Μέρος 6. Όταν συµπληρωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία από τα δείγµατα της υφιστάµενης παραγωγής που αποτελούν τη βάση της ETA, τότε αντικαθιστούν αυτά την αρχική εξέταση. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να διεξάγεται η αναγκαία αρχική εξέταση βάση των καθορισµών του σχεδίου ελέγχου και να διαπιστωθεί η συµµόρφωση στις απαιτούµενες χαρακτηριστικές αξίες από την εξουσιοδοτηµένη αρχή. Μετά από αλλαγή της διαδικασίας παραγωγής ή µετά από µεταφορά της παραγωγής σε άλλη παραγωγική µονάδα πρέπει να επαναλαµβάνεται η αρχική εξέταση. 3.3 Η Σήµανση CE Η συσκευασία του συνόλου συναρµολόγησης του µονωτικού υλικού στέγης "KEMPEROL 2K- PUR" / "KEMPEROL 2C" ή τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος πρέπει να φέρουν την σήµανση CE 13. Πέραν της σήµανσης "CE" πρέπει να συµπεριλαµβάνονται: Όνοµα και διεύθυνση ή εµπορικό σήµα του κατασκευαστή και της παραγωγικής µονάδας, Τα τελευταία δύο ψηφία του έτους, κατά το οποίο τυπώθηκε για πρώτη φορά η σήµανση CE, Αριθµός της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας, Αριθµός της ευρωπαϊκής τεχνικής κατευθυντήριας γραµµής έγκρισης, Σύντοµη κατάδειξη των επιπέδων απόδοσης βάση του Παραρτήµατος 1. Τα εκάστοτε δοµικά στοιχεία πρέπει να φέρουν σήµανση που να καταδεικνύει ότι ανήκουν στο σύνολο συναρµολόγησης "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C". 4 Προϋποθέσεις, υπό τις οποίες γίνεται θετική αξιολόγηση της χρησιµότητας του προϊόντος για την προβλεπόµενη χρήση 4.1 Παραγωγή Τα δοµικά στοιχεία του συνόλου συναρµολόγησης του µονωτικού υλικού στέγης παράγονται εργοστασιακά ανάλογα µε τη διαδικασία που καθορίζει το TDH. Η ETA για το σύνολο συναρµολόγησης εκδίδεται στη βάση των συστατικών υλικών του προϊόντος που έχουν καταχωρηθεί στο DIBt. Για αλλαγές στα δοµικά στοιχεία του συνόλου συναρµολόγησης ή στη διαδικασία παραγωγής, που µπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή της δηλωµένης σύνθεσης ή/και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, πρέπει να ενηµερώνεται το DIBt πριν την εφαρµογή τους. Το DIBt αποφασίζει, εάν οι προτιθέµενες αλλαγές επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και έτσι και την ισχύ της σήµανσης CE πάνω στη βάση της ETA και ενδεχοµένως αν κρίνονται αναγκαίες αλλαγές ή συµπληρωµατικές αξιολογήσεις της ETA. 4.2 Σχεδιασµός και ιαστασιολόγηση 13 Υποδείξεις για την ένδειξη CE θα βρίσκονται στο κατευθυντήριο έγγραφο D, Ένδειξη CE βάση της κατευθυντήριας γραµµής για οικοδοµικά υλικά, Βρυξέλλες, 1 η Αυγούστου 2002.

7 Σελίδα 7 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 Ο βαθµός χρησιµότητας ως προς την εκάστοτε χρήση προκύπτει για τα καταχωρηµένα επίπεδα των κατηγοριών χρήσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1, ενδεχοµένως λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις στη κάθε χώρα. Πρέπει να δίνεται προσοχή στις συµπληρωµατικές πληροφορίες του κατασκευαστή στο TDH ως προς το σχεδιασµό και τη διαστασιολόγηση του µονωτικού υλικού στέγης. Ο κατασκευαστής έχει δώσει στοιχεία στο TDH ως προς τις ποσότητες κατανάλωσης και τη διαδικασία επεξεργασίας του προϊόντος, που θα πρέπει να οδηγήσουν στο απαιτούµενο πάχος του µονωτικού υλικού στέγης των 2,0 mm τουλάχιστον. 4.3 Επεξεργασία Η χρησιµότητα του µονωτικού υλικού στέγης µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη µόνο όταν η επεξεργασία του υλικού γίνει βάση του οδηγού επεξεργασίας του κατασκευαστή που συµπεριλαµβάνεται στο TDH, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα ακόλουθα σηµεία: Επεξεργασία από ανάλογα εκπαιδευµένο προσωπικό, Επεξεργασία µόνο αυτών των δοµικών στοιχείων, που φέρουν σήµανση ότι αποτελούν συστατικά µέρη του συνόλου συναρµολόγησης, Επεξεργασία µε τα απαιτούµενα εργαλεία και βοηθητικά υλικά, Μέτρα ασφαλείας κατά την επεξεργασία των υλικών, Έλεγχος ως προς την καθαρότητα της στεγαστικής επιφάνειας και σωστή προετοιµασία πριν τη επίστρωση του µονωτικού υλικού στέγης, ή αν είναι απαραίτητο ένα αρχικό υπόστρωµα, Έλεγχος ως προς την τήρηση των κατάλληλων συνθηκών διάβρωσης σκλήρυνσης, Έλεγχος αν στη δεδοµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος η επίστρωση πρέπει να γίνει µε τη ρύθµιση για καλοκαίρι ή χειµώνα, ιασφάλιση ενός ελάχιστου πάχους του µονωτικού υλικού των 2,0 mm µέσω της επεξεργασίας των ανάλογων ελάχιστων ποσοτήτων Έλεγχος κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας καθώς και στην αποπερατωµένη µόνωση της στεγαστικής επιφάνειας και καταγραφή των αποτελεσµάτων. Οι πληροφορίες σχετικά µε Τη διαδικασία επιδιόρθωσης στο εργοτάξιο, Μεταχείριση των απορριµµάτων Πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. 4.4 Υποχρέωση του κατασκευαστή Ο κατασκευαστής πρέπει να µεριµνήσει, ότι όλοι που χρησιµοποιούν το σύνολο συναρµολογήσεως, έχουν τύχει της ανάλογης πληροφόρησης για τις Ειδικές ιατάξεις βάσει των τµηµάτων 1, 2, 4 και 5 συµπεριλαµβανοµένων και των συνηµµένων εγγράφων αυτής της ETA και όλων των µη-εµπιστευτικά καταχωρηµένων τµηµάτων του TDH για αυτή την άδεια ETA. 5 Πληροφορίες από τον κατασκευαστή 5.1 Πληροφορίες ως προς τη συσκευασία, µεταφορά και αποθήκευση Πληροφορίες ως προς τη: Συσκευασία Μεταφορά Αποθήκευση εµπεριέχονται στο TDH. 5.2 Πληροφορίες ως προς τη χρήση, συντήρηση και επιδιόρθωση Πληροφορίες ως προς τη:

8 Σελίδα 8 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 Χρήση Συντήρηση Επιδιόρθωση εµπεριέχονται στο TDH. Dipl.-Ing. E. Jasch Προεδρεύον του Γερµανικού Ινστιτούτου Οικοδοµικής Βερολίνο, 3 η Ιανουαρίου 2007 Επικυρωµένο

9 Σελίδα 9 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής Συστηµατική δοµή του µονωτικού υλικού στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" "KEMPEROL 2C" υπόστρωµα οµικά στοιχεία 1 αρχικό υπόστρωµα (όπου κρίνεται αναγκαίο) 2 υγρή συνθετική ύλη 3 πολυεστερικό φλις 4 Επικαλυπτική επίστρωση (κατ επιλογή: διακοσµητική επιφάνεια) Για το µονωτικό υλικό στέγης "KEMPEROL 2K-PUR", "KEMPEROL 2C" ισχύουν: Ελάχιστο πάχος στρώσης 2,0 mm Αξία αντίστασης διάχυσης ατµού µ 3100 Αντίσταση κατά του ανέµου 50 kpa για µη σχιζόµενα υπεδάφη Αντοχή σε φωτιά από έξω DIN EN Τάξη B ROOF (t1) για τα υποστρώµατα που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2 Πυρασφάλεια DIN EN Τάξη E ήλωση ως προς επικίνδυνα υλικά δεν περιέχονται επικίνδυνα υλικά Αντίσταση κατά της ριζοφυΐας ανθεκτικό σε ριζοφυϊα Αντίσταση στο γλίστρηµα δεν διαπιστώθηκε η απόδοση ως προς αυτό 1 Επίπεδα των Κατηγοριών χρήσης βάση ETAG Αρ. 005 σχετικά µε: ιάρκεια χρήσης: W3 Κλιµατολογική ζώνη: M και S Ωφέλιµα φορτία: P1 µέχρι P4 (συµπιεζόµενο υπόστρωµα, π. χ. πετροβάµβακας και µη-συµπιεζόµενο υπόστρωµα, π. χ. ατσάλι/µπετόν) Κλίση στεγαστικής επιφάνειας: S1 µέχρι S4 Κατώτατη θερµοκρασία επιφάνειας: TL4 Ανώτατη θερµοκρασία επιφάνειας: TH4 Πληροφορία προς τον χρήστη: 1 Ως προς την ανίχνευση της αντίστασης στην ολίσθηση υπάρχουν αντί αυτού αποτελέσµατα εξετάσεων από το Ινστιτούτο επαγγελµατικών σωµατείων για ασφάλεια εργασίας, Sankt Augustin, για διάφορες διαχύσεις. KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG Holländische Straße Vellmar Μονωτικό υλικό στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" "KEMPEROL 2C" Μονωτικό υλικό στέγης σε υγρή µορφή µε βάση το πολυουρεθάνιο Παράρτηµα 1 της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας Αρ.03/0044 από 3 η Ιανουαρίου 2007

10 Σελίδα 10 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής Ταξινοµηµένη απόδοση σε περίπτωση πυρκαγιάς από έξω βάση DIN EN Για τα ακόλουθα υποστρώµατα του µονωτικού υλικού στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C" Τάξη B ROOF (t1) "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C" µε επίστρωση φλις ως ενισχυτικό υλικό Η ταξινόµηση ισχύει για τα ακόλουθα υποστρώµατα: όλες τις κλίσεις στεγαστικών επιφανειών κάθε µη εύφλεκτο υπόστρωµα πλήρους επιφάνειας µε ελάχιστο πάχος των 10 mm κάθε ξύλινο υπόστρωµα πλήρους επιφάνειας µε ελάχιστο πάχος των 16 mm και αρµούς των 0,5 mm το µέγιστο. όλα τα υφιστάµενα συστήµατα µονωτικού υλικού στέγης, που πληρούν τις απαιτήσεις βάση του DIN EN Τάξη B ROOF (t1) 1 και που πρέπει να εφαρµοστούν επιπρόσθετα στο "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C" όλα τα υφιστάµενα συστήµατα µονωτικού υλικού στέγης µε "KEMPEROL 1K-PUR" / "KEMPEROL 1C" / "KEMPEROL Kombi-Dach" ή "KEMPEROL 2K PUR" / "KEMPEROL 2C" πάνω στα οποία πρέπει να εφαρµοστεί επιπρόσθετα το "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C" 1 Πληροφορία για τον χρήστη: Επίσης συστήµατα µονωτικού υλικού στέγης, που βάσει του προτύπου DIN είναι ανθεκτικά κατά διασκορπιζόµενου πυρός και ακτινοβολίας θερµότητας, πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG Holländische Straße Vellmar Μονωτικό υλικό στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" "KEMPEROL 2C" Μονωτικό υλικό στέγης σε υγρή µορφή µε βάση το πολυουρεθάνιο Παράρτηµα 2 της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας Αρ.03/0044 από 3 η Ιανουαρίου 2007

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ -

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - 1. Συντομεύσεις ΕΤΕ : Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA : European Technical Approval ETAG : European Technical Approval Guideline/ Κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)

Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) Holger Merkel, Martin Reimers 1) Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια Η Ευρώπη συνεχίζει να σπαταλά το 20% τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εποπτεία αγοράς προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εισηγητής : ιευθυντής 1 ης ιεύθυνσης Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ Ορισµόςπροϊόντων προϊόντωνδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Ανδρέας Κωνσταντινίδης Υπεύθυνος Ενημέρωσης Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS 1 ηµήτρης Πολιτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος Καινοτοµικών Συστηµάτων όµησης Knauf ΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική επίστρωση στεγανοποίησης. Περιγραφή προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Μορφή.

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική επίστρωση στεγανοποίησης. Περιγραφή προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. οκιμές. Μορφή. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 02.07.020 Sikalastic -450 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική επίστρωση στεγανοποίησης Construction Περιγραφή προϊόντος Το Sikalastic - 450 είναι μία ευκολόχρηστη,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Η σήµανση СЄ στα αδρανή υλικά

Η σήµανση СЄ στα αδρανή υλικά Η σήµανση СЄ στα αδρανή υλικά η σηµασία για τον κατασκευαστή ΛΕΝΑ Γ. ΤΖΑΒΑΡΑ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Τι σηµαίνει η ύπαρξη της σήµανσης СЄ στο προϊόν Ότι το προϊόν συµφωνεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 8/4/2014 Αρ. πρωτ. 10142

Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 8/4/2014 Αρ. πρωτ. 10142 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ. www.fakro.gr ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΗΣ 2014 1 H 2 H 2 ΑΝΑΠΝΕΕΙ Η ΣΤΕΓΗ ΣΑΣ? ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ H 2 H 2 H 2 H 2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ H 2 ΑΤΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Η εταιρεία FAKR προσφέρει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 11. Σήµανση CE Ενας από τους βασικούς στόχους της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. Από την αρχή έγινε αντιληπτό ότι η ύπαρξη διαφορετικών τεχνικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Χημικά Δομικά Υλικά. κλάδος βιομηχανίας σκυροδέματος & τεχνικών έργων. www.domylco.gr

Κατάλογος Προϊόντων. Χημικά Δομικά Υλικά. κλάδος βιομηχανίας σκυροδέματος & τεχνικών έργων. www.domylco.gr Κατάλογος Προϊόντων Χημικά Δομικά Υλικά κλάδος βιομηχανίας σκυροδέματος & τεχνικών έργων www.domylco.gr Η Εταιρεία μας Η Domylco, κορυφαία ελληνική εταιρεία στον τομέα των δομικών υλικών, πρωτοπόρος στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.4.2.1.-Φ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα. Theros Sphere Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδοι συλλέκτες FKA. Επίπεδοι συλλέκτες υψηλής απόδοσης. Visual_Flat solar collectors_fka_0.1

Επίπεδοι συλλέκτες FKA. Επίπεδοι συλλέκτες υψηλής απόδοσης. Visual_Flat solar collectors_fka_0.1 Επίπεδοι συλλέκτες FKA Επίπεδοι συλλέκτες υψηλής απόδοσης Visual_Flat solar collectors_fka_0.1 Ηλιακοί συλλέκτες FKA Πεδία εφαρμογών: Ζεστό νερό χρήσης Θέρμανση Θέρμανση πισίνας Χρήσεις: διαμερίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα