Ευρωπαϊκή τεχνική άδεια ETA-03/0044

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή τεχνική άδεια ETA-03/0044"

Transcript

1 Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής Οργανισµός ηµοσίου ικαίου Kolonnenstr. 30 L Βερολίνο Γερµανία Τηλ.: +49(0) Φαξ: +49(0) ιαδύκτιο: Επικυρωµένη µετάφραση από τη γερµανική γλώσσα Eξουσιοδοτηµένο και κοινοποιηµένο σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Οδηγίας του Συµβουλίου από 21 εκεµβρίου 1988 για την εναρµόνιση των νοµικών και διοικητικών προδιαγραφών των κρατών- µελών που διέπουν τα οικοδοµικά προϊόντα (89/106/ΕΟΚ) Μέλος της EOTA Member of EOTA Ευρωπαϊκή τεχνική άδεια ETA-03/0044 Εµπορική ονοµασία Trade name Κάτοχος άδειας Holder of approval Αντικείµενο άδειας και η χρήση του Generic type and use of construction product Μονωτικό Υλικό στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" Μονωτικό Υλικό στέγης "KEMPEROL 2C" Roof waterproofing "KEMPEROL 2K-PUR" Roof waterproofing "KEMPEROL 2C" KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG Holländische Str Vellmar Γερµανία Μονωτικό Υλικό στέγης µε βάση το πολυουρεθάνιο που εφαρµόζεται σε υγρή µορφή Liquid applied roof waterproofing on the basis of polyurethane ιάρκεια ισχύος: Validity: από from µέχρι to 3. Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2012 Παραγωγική Μονάδα Manufacturing plant KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG Holländische Str Vellmar Γερµανία Αυτή η έγκριση περιέχει This Approval contains Αυτή η έγκριση αντικαθιστά This Approval replaces 9 σελίδες συµπεριλαµβανοµένων και 2 Παραρτηµάτων 9 pages including 2 annexes ETA-03/0044 µε διάρκεια ισχύος από µέχρι ETA-03/0044 with validity from to Ευρωπαϊ κός Οργανισµ ός τεχνικών αδειών European Organisation for Technical Approvals

2 Σελίδα 2 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 I ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Αυτή η άδεια εκδίδεται από το Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής σε συµµόρφωση µε: - την Οδηγία 89/106/EWG του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1988 για την εναρµόνιση των νοµικών και διοικητικών προδιαγραφών των κρατών-µελών που διέπουν τα οικοδοµικά προϊόντα 1, η οποία έτυχε αλλαγών βάση της Οδηγίας 93/68/EWG του Συµβουλίου 2 και βάση του Κανονισµού (EK) Nr. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 3 ; - τον Νόµο περί της κυκλοφορίας και ελεύθερης διακίνησης οικοδοµικών προϊόντων για εφαρµογή της Οδηγίας 89/106/EOK του Συµβουλίου από την 21 η εκεµβρίου 1988 για την εναρµόνιση των νοµικών και διοικητικών προδιαγραφών των κρατών-µελών που διέπουν τα οικοδοµικά προϊόντα και άλλων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Νόµος περί των οικοδοµικών προϊόντων- BauPG) από την 28 η Απριλίου , ο οποίος έτυχε µετατροπής βάση νόµου στις ; - τους κοινούς διαδικαστικούς Κανονισµούς για την αίτηση, προετοιµασία και έκδοση των ευρωπαϊκών τεχνικών αδειών µε βάση το Παράρτηµα αποφάσεων 94/23/EG της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 6 ; - Την καθοδηγητική γραµµή για ευρωπαϊκές τεχνικές άδειες για "Μονωτικά υλικά στέγης που εφαρµόζονται σε υγρή µορφή - Μέρος 6: Ειδικές ιατάξεις για Μονωτικά υλικά στέγης µε βάση το πολυουρεθάνιο που εφαρµόζονται σε υγρή µορφή", ETAG Το Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής έχει τη δικαιοδοσία να εξετάσει, εάν πληρούνται οι προδιαγραφές αυτής της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας. Αυτή η εξέταση µπορεί να λάβει χώρα στη µονάδα παραγωγής. Ο κάτοχος της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας παραµένει ωστόσο ο υπεύθυνος για την συµµόρφωση των προϊόντων µε την ευρωπαϊκή τεχνική άδεια και τη χρησιµότητά τους για τον προβλεπόµενη χρήση. 3 εν επιτρέπεται η µεταφορά αυτής της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας σε άλλους εκτός από τους κατασκευαστές ή και αντιπροσώπους αυτών που αναγράφονται στην σελίδα 1 ή σε άλλες παραγωγικές µονάδες από αυτές που αναγράφονται στην σελίδα 1 αυτής της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας. 4 Το Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής µπορεί να αποσύρει αυτή την ευρωπαϊκή τεχνική άδεια, ειδικά µετά από µια ανακοίνωση της Επιτροπής µε βάση το άρθρο 5 Παρ. 1 της Οδηγίας 89/106/EWG. 5 Η απόδοση αυτής της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας ακόµα και σε ηλεκτρονική µορφή - επιτρέπεται µόνο µε ολόκληρο της το περιεχόµενο. Η µερική επαναπόδοση του κειµένου µπορεί ωστόσο να γίνεται αποδεκτή µε τη γραπτή συναίνεση του Γερµανικού Ινστιτούτου Οικοδοµικής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα πως πρόκειται για µερική απαναπόδοση του κειµένου. Τα κείµενα και τα σχέδια διαφηµιστικών φυλλαδίων δεν επιτρέπεται να ούτε να αντιτίθενται προς την ευρωπαϊκή τεχνική άδεια ούτε να χρησιµοποιούν αυτή καταχρηστικά. 6 Αυτή η ευρωπαϊκή τεχνική άδεια εκδίδεται από το Αρχή Εγκρίσεως Αδειών στην επίσηµη γλώσσα της Αρχής. Αυτό το κείµενο της άδειας αντιστοιχεί στο κείµενο που παραδίδεται και στη EOTA. Μεταφράσεις του κειµένου σε άλλες γλώσσες θα πρέπει να επισηµαίνονται ξεκάθαρα. 1 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 40 από , σελ Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 220 από , σελ. 1 3 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284 από , σελ Εφηµερίδα Οµοσπονδιακής Νοµοθεσίας I, σελ Εφηµερίδα Οµοσπονδιακής Νοµοθεσίας I, σελ. 2, 15 6 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 17 από , σελ. 34 Deutsches Institut für Bautechnik

3 Σελίδα 3 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 II ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ 1 Περιγραφή του προϊόνος και χρήση του 1.1 Περιγραφή του προϊόντου Το µονωτικό υλικό στέγης σε υγρή µορφή "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C" είναι ένα Bausatz, που αποτελείται από την υγρή συνθετική ύλη πολυουρεθάνιο (2 στοιχεία) και φύλλο πολυεστέρα (πολυεστερικό φλις) ως ενισχυτικό υλικό. Συγκεκριµένα υπεδάφη χρειάζονται ένα αρχικό υπόστρωµα για ικανοποιητική κράτηση του στρώµατος του µονωτικού υλικού. Το στρώµα του µονωτικού υλικού µπορεί να καλυφθεί για λόγους οπτικής καλαισθησίας µε optional mit einer farbigen Deckschicht versehen werden. Αυτά τα δύο στοιχεία µαζί συντελούν ένα οµοιογενές στρώµα µονωτικού υλικού στέγης. Στο Παράρτηµα 1 θα βρείτε τα συνθετικά στοιχεία όπως και τη συστηµατική δοµή του µονωτικού υλιού στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C". Το ελάχιστο πάχος που πρέπει να έχει το στρώµα µονωτικού υλικού στέγης είναι 2,0mm. 1.2 Χρήση Η προβλεπόµενη χρήση του µονωτικού υλικού στέγης σε υγρή µορφή είναι η µόνωση στεγαστικής επιφάνειας προς αποφυγήν διαρροής νερού λόγω βροχής, κατά την οποίαν όµως πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις για την πυρασφάλεια, την υγιεινή, υγεία και περιβαλλοντική προστασία όπως επίσης και για την ασφάλεια στη χρήση και την ανθεκτικότητα, όπως αυτές σκιαγραφούνται στις κυριότερες απαιτήσεις 2 µέχρι 4 της κατευθυντήριας γραµµής 89/106/EWG. Το µονωτικό υλικό στέγης έχει συγκεκριµένα επίπεδα απόδοσης βάση του ETAG Αρ , που καθιστούν δυνατή την χρήση του λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις στην εκάστοτε χώρα. (βλ. Κεφάλαιο 2.1). Ο κατασκευαστής έχει δώσει στοιχεία στο τεχνικό ντοσσιέ 8 (TDH) αυτής της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας (ETA), για ποια υποστρώµατα κρίνεται κατάλληλο το µονωτικό υλικό στέγης και ως προς το πώς πρέπει να προετοιµάζονται αυτά τα υποστρώµατα. Στο TDH καθορίζεται επίσης, και για ποια υπεδάφη είναι απαραίτητη µια αρχική επίστρωση (αστάρι). Οι εξετάσεις, πάνω στις οποίες βασίζεται αυτή η άδεια (ETA), δικαιολογούν τον καθορισµό της προβλεπόµενης διάρκειας χρήσης του µονωτικού υλικού στέγης στα 25 χρόνια, µε την προϋπόθεση ότι γίνεται η προβλεπόµενη χρήση και συντήρηση. Αυτός ο ισχυρισµός βασίζεται πάνω στο παρόν επίπεδο της επιστήµης και στις υπάρχοντες γνώσεις και εµπειρίες. "Ο καθορισµός της προβλεπόµενης διάρκειας χρήσης " σηµαίνει πως αναµένεται ότι και µε την πάροδο της προβλεπόµενης διάρκειας χρήσης, η πραγµατική διάρκεια χρήσης θα µπορούσε υπό κανονικές συνθήκες χρήσης να είναι κατά πολύ µεγαλύτερη, χωρίς να σηµειωθεί σηµαντική απώλεια στη ποιότητα των κυριοτέρων απαιτήσεων. Τα στοιχεία για την περίοδο χρήσης του υλικού δεν ισχύουν ως εγγύηση του κατασκευαστή και γι αυτό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως τέτοια, αλλά θα πρέπει να θεωρηθούν ως 7 "Κατευθυντήρια γραµµή για την ευρωπαϊκή τεχνική άδεια για µονωτικά υλικά στέγης σε υγρή µορφή ", Μέρος 1 "Γενικές ιατάξεις " και Μέρος 6 "Ειδικές ιατάξεις για µονωτικά υλικά στέγης σε υγρή µορφή στη βάση του πολυουρεθανίου" (ETAG Αρ. 005), γνωστοποίηση της 2 ης Αυγούστου 2001, Εφηµερίδα Οµοσπονδιακής Νοµοθεσίας Αρ. 200a, ETAG Nr. 005, Liquid applied roof waterproofing kits, Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της ΕΚ Αρ. C 212/07 από 6 η Σεπτεµβρίου Το τεχνικό ντοσισιέ του κατασκευαστήs (TDH) περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη συντήρηση του προϊόντος. Έχει εξεταστεί από το DIBt και συµφωνεί µε τις διατάξεις που αναφέρονται σ αυτή την άδεια και τις χαρακτηριστικές αξίες, που διαπιστώθηκαν κατά τις εξετάσεις. Το εµπιστευτικό κοµµάτι του TDH αυτής της ETA (µεταξύ άλλων το σχέδιο εξετάσεων για τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής και την αρχική εξέταση του προϊόντος) καταχωρείται στο DIBt και κατατίθεται στην εξουσιοδοτηµένη αρχή που ενεργοποιείται στα πλαίσια της διαδικασίας πιστοποίησης της συµµόρφωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της αρχής.

4 Σελίδα 4 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 βοηθητικό µέσο στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος µε βάση την αναµενόµενη περίοδο χρήσης του εκάστοτε κτιρίου. 2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος και διαδικασία ανίχνευσης 2.1 Χαρακτηριστικά του προϊόντος Τα δοµικά στοιχεία του σετ του µονωτικού υλικού στέγης επιδεικνύουν τις χαρακτηριστικές αξίες που αναγράφονται στο TDH αυτής της άδειας, λαµβάνοντας υπόψην τα επιτρεπόµενα όρια παρέκκλισης. Η χηµική σύνθεση και οι χαρακτηριστικές αξίες των δοµικών στοιχείων του σετ και η διαδικασία παραγωγής είναι εµπιστευτικά και έχουνε καταχωρηθεί στο DIBt. Η απόδοση του µονωτικού υλικού στέγης στην περίπτωση φωτιάς οδήγησε στη κατάταξη του στην τάξη E βάση του EN Η απόδοση του µονωτικού υλικού στέγης στην περίπτωση φωτιάς από έξω οδήγησε στη κατάταξη του στην τάξη B ROOF (t1) βάση του EN για τα έγγραφα που καθορίζονται στο Παράρτηµα 2. Οι διαπιστευµένες χαρακτηριστικές αξίες του µονωτικού υλικού στέγης οδηγούν σύµφωνα µε την ETAG 005 στην κατάταξη του σε κατηγορίες χρήσης. Αυτές µπορείτε να τις βρείτε στο Παράρτηµα 1. Με βάση αυτές µπορεί να γίνει µια αξιολόγηση του µονωτικού υλικού από τον χρήστη τον ίδιο που να σχετίζεται µε το σκοπό για τον οποίο πρότίθεται να χρησιµοποιήσει το υλικό 2.2 ιαδικασία ανίχνευσης Ο καθορισµός της χρησιµότητας του µονωτικού υλικού στέγης για την προβλεπόµενη χρήση του όσον αφορά τις κυριότερες απαιτήσεις Αρ. 2 µέχρι 4 έγινε σε συµµόρφωση µε την Οδηγία "Κατευθυντήριες Γραµµές για την ευρωπαϊκή τεχνική άδεια για µονωτικά υλικά στέγης σε υγρή µορφή ", Μέρος 1 ο "Γενικές ιατάξεις" και Μέρος 6 ο "Ειδικές ιατάξεις για µονωτικά υλικά στέγης σε υγρή µορφή µε βάση το πολυουρεθάνιο" (ETAG Αρ ). Με βάση δήλωση του κατασκευαστή που λαµβάνει υπόψην την ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων 9 δεν εµπεριέχονται επικίνδυνα υλικά στοιχεία στο µονωτικό υλικό στέγης. Στον τοµέα ισχύης αυτής της άδειας και σε ότι αφορά επικίνδυνα υλικά µπορούν να τεθούν περαιτέρω απαιτήσεις στο προϊόν, που πηγάζουν από εφαρµοσµένη ευρωπαϊκή νοµοθεσία ή ισχύουσες εθνικές νοµικές και διαχειριστικές διατάξεις. Επίσης µπορούν να τεθούν απαιτήσεις στο προϊόν, που πηγάζουν από άλλες ισχύουσες εθνικές νοµικές και διαχειριστικές διατάξεις καθώς επίσης και εφαρµοσµένη ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Και αυτές οι απαιτήσεις επιβάλλεται να τηρηθούν. 3 Πιστοποίηση της Συµµόρφωσης του προϊόντος και η σήµανση CE 3.1 Σύστηµα Πιστοποίησης της Συµµόρφωσης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει µε βάση την απόφασή της 98/599/EΚ 10 για τη διαδικασία πιστοποίησης της συµµόρφωσης για σύνολα µονωτικών υλικών στέγης σε υγρή µορφή unter Verwendung dieser Materialart τη διαδικασία πιστοποίησης της συµµόρφωσης «Σύστηµα 3» (Παράρτηµα III Μέρος 2. ii) «υνατότητα 2» της Οδηγίας 89/106/EΟΚ). Βάση αυτής της απόφασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Σύστηµα 3 για την πιστοποίηση της συµµόρφωσης και στην περίπτωση πυρκαγιάς από έξω. Η διαδικασία πιστοποίησης της συµµόρφωσης «Σύστηµα 3» προβλέπει: ήλωση Συµµόρφωσης του κατασκευαστή του προϊόντος στη βάση των: 9 Υποδείξεις στο κατευθυντήριο έγγραφο H: Ένα εναρµονισµένο σχέδιο σχετικά να τη µεταχείριση επικίνδυνων υλικών βάση της κατευθυντήριας γραµµής για οικοδοµικά υλικά, Βρυξέλλες, 18 η Φεβρουαρίου Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ. L 287, 24 η Οκτωβρίου 1998

5 Σελίδα 5 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 α) Υποχρεώσεων του κατασκευαστή: (1) εσωτερικός έλεγχος παραγωγής, β) Υποχρεώσεων της κοινοποιηµένης υπηρεσία: (2) Αρχική εξέταση του υλικού. Επιπλέον µπορεί βάση της απόφασης 2001/596/EG της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 11 να χρησιµοποιηθεί το «Σύστηµα 3» για πιστοποίηση της συµµόρφωσης και σε ότι αφορά στη πυρασφάλεια. 3.2 Αρµοδιότητα Υποχρέωση του κατασκευαστή Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής Ο κατασκευαστής υποχρεούται να εκτελεί ο ίδιος συνεχή έλεγχο παραγωγής. Ολες οι πληροφορίες, απαιτήσεις και προδιαγραφές που παρέχονται από τον κατασκευαστή καταχωρούνται συστηµατικά µε τη µορφή γραπτών οδηγιών λειτουργίας και διαδικασιών. Η Ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής έχει ως σκοπό του να εξασφαλίσει την συµµόρφωση του προϊόντος µε αυτή την ETA. Ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής πρέπει να συµφωνεί µε τα αντίστοιχα µέρη του σχεδίου ελέγχου 12, που αποτελεί εµπιστευτικό κοµµάτι του TDH αυτής της ETA. Το σχέδιο ελέγχου καθορίστηκε σε συνδυασµό µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου παραγωγής του κατασκευαστή και καταχωρήθηκε στο DIBt. Ο κατασκευαστής επιτρέπεται να χρησιµοποιεί µόνο αυτές τις πρώτες ύλες που συµφωνούν µε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο TDH. Οφείλει βάση του προκαθορισµένου σχεδίου ελέγχου να ελέγχει ή να εξετάζει άµεσα τις πρώτες ύλες που προµηθεύεται µετά την παραλαβή τους. Ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής έχει ως βάση του τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο ETAG Αρ. 005 Μέρος 6 σχετικά µε τις αναγνωρισθείσες ιδιότητες των δοµικών στοιχείων του προϊόντος. Σ αυτές γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στο TDH. Τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ελέγχου παραγωγής πρέπει να καταγράφονται και να αξιολογούνται σε συµφωνία µε τις διατάξεις του σχεδίου ελέγχου. Οι εγγραφές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: Ονοµασία του προϊόντος και των πρώτων υλών, Είδος ελέγχου ή εξέτασης, Ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος, ενδεχ. αριθµός παρτίδας και ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου ή της εξέτασης του προϊόντος ή των πρώτων υλών του, Αποτελέσµατα των ελέγχων ή των εξετάσεων και εάν και εφόσον εφαρµόζεται, σύγκριση µε τις απαιτήσεις, Υπογραφή του υπεύθυνου για τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής. Οι εγγραφές πρέπει να φυλάγονται για τουλάχιστον 5 χρόνια. Οφείλουν να παραδίδονται κατά παράκληση στο Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής. Λεπτοµέρειες για το εύρος, το είδος και τη συχνότητα των ελέγχων ή εξετάσεων που γίνονται στα πλαίσια του εσωτερικού έλεγχου παραγωγής πρέπει να αντιστοιχούν στο σχέδιο ελέγχου, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του TDH αυτής της ETA Άλλες Υποχρεώσεις του Κατασκευαστή Ο κατασκευαστής οφείλει βάσει συµβολαίου να ειδοποιήσει µία υπηρεσία για την διεξαγωγή των µέτρων που αναφέρονται στη Παράγραφο 3.2.2, και που έχει εγκριθεί για τον τοµέα του προϊόντος σχετικά µε τις υποχρεώσεις που αναγράφονται στη Παράγραφο 3.1. Γι αυτό το 11 Εφηµερίδα της Κυβέρνησης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 209/33 από 2 η Αυγούστου Το σχέδιο ελέγχου είναι εµπιστευτικό κοµµάτι του TDH και καταχωρείται στο DIBt. Εµπεριέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ως προς τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής και την αρχική εξέταση του προϊόντος. Κατατίθεται στην εξουσιοδοτηµένη αρχή που ενεργοποιείται στα πλαίσια της διαδικασίας πιστοποίησης της συµµόρφωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της αρχής.

6 Σελίδα 6 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 σκοπό οφείλει ο κατασκευαστής να παραδώσει το σχέδιο ελέγχου βάση των Παραγράφων στη εξουσιοδοτηµένη αρχή. Ο κατασκευαστής οφείλει να παραδώσει µια ήλωση Συµµόρφωσης, µε την οποία να δηλώνει ότι το οικοδοµικό προϊόν συµµορφώνεται στις διατάξεις αυτής της ETA Υποχρεώσεις της εξουσιοδοτηµένης αρχής Αρχική εξέταση του προϊόντος Η αρχική εξέταση του προϊόντος αφορά τις ιδιότητες του προϊόντος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο αντίστοιχο µέρος του σχεδίου ελέγχου αυτής της ETA. Σχετίζονται µε ιδιότητες του προϊόντος, που αναφέρθηκαν στην ETAG 005 Μέρος 6. Όταν συµπληρωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία από τα δείγµατα της υφιστάµενης παραγωγής που αποτελούν τη βάση της ETA, τότε αντικαθιστούν αυτά την αρχική εξέταση. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να διεξάγεται η αναγκαία αρχική εξέταση βάση των καθορισµών του σχεδίου ελέγχου και να διαπιστωθεί η συµµόρφωση στις απαιτούµενες χαρακτηριστικές αξίες από την εξουσιοδοτηµένη αρχή. Μετά από αλλαγή της διαδικασίας παραγωγής ή µετά από µεταφορά της παραγωγής σε άλλη παραγωγική µονάδα πρέπει να επαναλαµβάνεται η αρχική εξέταση. 3.3 Η Σήµανση CE Η συσκευασία του συνόλου συναρµολόγησης του µονωτικού υλικού στέγης "KEMPEROL 2K- PUR" / "KEMPEROL 2C" ή τα συνοδευτικά έγγραφα του προϊόντος πρέπει να φέρουν την σήµανση CE 13. Πέραν της σήµανσης "CE" πρέπει να συµπεριλαµβάνονται: Όνοµα και διεύθυνση ή εµπορικό σήµα του κατασκευαστή και της παραγωγικής µονάδας, Τα τελευταία δύο ψηφία του έτους, κατά το οποίο τυπώθηκε για πρώτη φορά η σήµανση CE, Αριθµός της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας, Αριθµός της ευρωπαϊκής τεχνικής κατευθυντήριας γραµµής έγκρισης, Σύντοµη κατάδειξη των επιπέδων απόδοσης βάση του Παραρτήµατος 1. Τα εκάστοτε δοµικά στοιχεία πρέπει να φέρουν σήµανση που να καταδεικνύει ότι ανήκουν στο σύνολο συναρµολόγησης "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C". 4 Προϋποθέσεις, υπό τις οποίες γίνεται θετική αξιολόγηση της χρησιµότητας του προϊόντος για την προβλεπόµενη χρήση 4.1 Παραγωγή Τα δοµικά στοιχεία του συνόλου συναρµολόγησης του µονωτικού υλικού στέγης παράγονται εργοστασιακά ανάλογα µε τη διαδικασία που καθορίζει το TDH. Η ETA για το σύνολο συναρµολόγησης εκδίδεται στη βάση των συστατικών υλικών του προϊόντος που έχουν καταχωρηθεί στο DIBt. Για αλλαγές στα δοµικά στοιχεία του συνόλου συναρµολόγησης ή στη διαδικασία παραγωγής, που µπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή της δηλωµένης σύνθεσης ή/και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, πρέπει να ενηµερώνεται το DIBt πριν την εφαρµογή τους. Το DIBt αποφασίζει, εάν οι προτιθέµενες αλλαγές επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και έτσι και την ισχύ της σήµανσης CE πάνω στη βάση της ETA και ενδεχοµένως αν κρίνονται αναγκαίες αλλαγές ή συµπληρωµατικές αξιολογήσεις της ETA. 4.2 Σχεδιασµός και ιαστασιολόγηση 13 Υποδείξεις για την ένδειξη CE θα βρίσκονται στο κατευθυντήριο έγγραφο D, Ένδειξη CE βάση της κατευθυντήριας γραµµής για οικοδοµικά υλικά, Βρυξέλλες, 1 η Αυγούστου 2002.

7 Σελίδα 7 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 Ο βαθµός χρησιµότητας ως προς την εκάστοτε χρήση προκύπτει για τα καταχωρηµένα επίπεδα των κατηγοριών χρήσης που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1, ενδεχοµένως λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις στη κάθε χώρα. Πρέπει να δίνεται προσοχή στις συµπληρωµατικές πληροφορίες του κατασκευαστή στο TDH ως προς το σχεδιασµό και τη διαστασιολόγηση του µονωτικού υλικού στέγης. Ο κατασκευαστής έχει δώσει στοιχεία στο TDH ως προς τις ποσότητες κατανάλωσης και τη διαδικασία επεξεργασίας του προϊόντος, που θα πρέπει να οδηγήσουν στο απαιτούµενο πάχος του µονωτικού υλικού στέγης των 2,0 mm τουλάχιστον. 4.3 Επεξεργασία Η χρησιµότητα του µονωτικού υλικού στέγης µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη µόνο όταν η επεξεργασία του υλικού γίνει βάση του οδηγού επεξεργασίας του κατασκευαστή που συµπεριλαµβάνεται στο TDH, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα ακόλουθα σηµεία: Επεξεργασία από ανάλογα εκπαιδευµένο προσωπικό, Επεξεργασία µόνο αυτών των δοµικών στοιχείων, που φέρουν σήµανση ότι αποτελούν συστατικά µέρη του συνόλου συναρµολόγησης, Επεξεργασία µε τα απαιτούµενα εργαλεία και βοηθητικά υλικά, Μέτρα ασφαλείας κατά την επεξεργασία των υλικών, Έλεγχος ως προς την καθαρότητα της στεγαστικής επιφάνειας και σωστή προετοιµασία πριν τη επίστρωση του µονωτικού υλικού στέγης, ή αν είναι απαραίτητο ένα αρχικό υπόστρωµα, Έλεγχος ως προς την τήρηση των κατάλληλων συνθηκών διάβρωσης σκλήρυνσης, Έλεγχος αν στη δεδοµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος η επίστρωση πρέπει να γίνει µε τη ρύθµιση για καλοκαίρι ή χειµώνα, ιασφάλιση ενός ελάχιστου πάχους του µονωτικού υλικού των 2,0 mm µέσω της επεξεργασίας των ανάλογων ελάχιστων ποσοτήτων Έλεγχος κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας καθώς και στην αποπερατωµένη µόνωση της στεγαστικής επιφάνειας και καταγραφή των αποτελεσµάτων. Οι πληροφορίες σχετικά µε Τη διαδικασία επιδιόρθωσης στο εργοτάξιο, Μεταχείριση των απορριµµάτων Πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη. 4.4 Υποχρέωση του κατασκευαστή Ο κατασκευαστής πρέπει να µεριµνήσει, ότι όλοι που χρησιµοποιούν το σύνολο συναρµολογήσεως, έχουν τύχει της ανάλογης πληροφόρησης για τις Ειδικές ιατάξεις βάσει των τµηµάτων 1, 2, 4 και 5 συµπεριλαµβανοµένων και των συνηµµένων εγγράφων αυτής της ETA και όλων των µη-εµπιστευτικά καταχωρηµένων τµηµάτων του TDH για αυτή την άδεια ETA. 5 Πληροφορίες από τον κατασκευαστή 5.1 Πληροφορίες ως προς τη συσκευασία, µεταφορά και αποθήκευση Πληροφορίες ως προς τη: Συσκευασία Μεταφορά Αποθήκευση εµπεριέχονται στο TDH. 5.2 Πληροφορίες ως προς τη χρήση, συντήρηση και επιδιόρθωση Πληροφορίες ως προς τη:

8 Σελίδα 8 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 Χρήση Συντήρηση Επιδιόρθωση εµπεριέχονται στο TDH. Dipl.-Ing. E. Jasch Προεδρεύον του Γερµανικού Ινστιτούτου Οικοδοµικής Βερολίνο, 3 η Ιανουαρίου 2007 Επικυρωµένο

9 Σελίδα 9 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής Συστηµατική δοµή του µονωτικού υλικού στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" "KEMPEROL 2C" υπόστρωµα οµικά στοιχεία 1 αρχικό υπόστρωµα (όπου κρίνεται αναγκαίο) 2 υγρή συνθετική ύλη 3 πολυεστερικό φλις 4 Επικαλυπτική επίστρωση (κατ επιλογή: διακοσµητική επιφάνεια) Για το µονωτικό υλικό στέγης "KEMPEROL 2K-PUR", "KEMPEROL 2C" ισχύουν: Ελάχιστο πάχος στρώσης 2,0 mm Αξία αντίστασης διάχυσης ατµού µ 3100 Αντίσταση κατά του ανέµου 50 kpa για µη σχιζόµενα υπεδάφη Αντοχή σε φωτιά από έξω DIN EN Τάξη B ROOF (t1) για τα υποστρώµατα που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2 Πυρασφάλεια DIN EN Τάξη E ήλωση ως προς επικίνδυνα υλικά δεν περιέχονται επικίνδυνα υλικά Αντίσταση κατά της ριζοφυΐας ανθεκτικό σε ριζοφυϊα Αντίσταση στο γλίστρηµα δεν διαπιστώθηκε η απόδοση ως προς αυτό 1 Επίπεδα των Κατηγοριών χρήσης βάση ETAG Αρ. 005 σχετικά µε: ιάρκεια χρήσης: W3 Κλιµατολογική ζώνη: M και S Ωφέλιµα φορτία: P1 µέχρι P4 (συµπιεζόµενο υπόστρωµα, π. χ. πετροβάµβακας και µη-συµπιεζόµενο υπόστρωµα, π. χ. ατσάλι/µπετόν) Κλίση στεγαστικής επιφάνειας: S1 µέχρι S4 Κατώτατη θερµοκρασία επιφάνειας: TL4 Ανώτατη θερµοκρασία επιφάνειας: TH4 Πληροφορία προς τον χρήστη: 1 Ως προς την ανίχνευση της αντίστασης στην ολίσθηση υπάρχουν αντί αυτού αποτελέσµατα εξετάσεων από το Ινστιτούτο επαγγελµατικών σωµατείων για ασφάλεια εργασίας, Sankt Augustin, για διάφορες διαχύσεις. KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG Holländische Straße Vellmar Μονωτικό υλικό στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" "KEMPEROL 2C" Μονωτικό υλικό στέγης σε υγρή µορφή µε βάση το πολυουρεθάνιο Παράρτηµα 1 της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας Αρ.03/0044 από 3 η Ιανουαρίου 2007

10 Σελίδα 10 από 10 της ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης ETA-03/0044, που εκδόθηκε την 3 η Ιανουαρίου 2007 Γερµανικό Ινστιτούτο Οικοδοµικής Ταξινοµηµένη απόδοση σε περίπτωση πυρκαγιάς από έξω βάση DIN EN Για τα ακόλουθα υποστρώµατα του µονωτικού υλικού στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C" Τάξη B ROOF (t1) "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C" µε επίστρωση φλις ως ενισχυτικό υλικό Η ταξινόµηση ισχύει για τα ακόλουθα υποστρώµατα: όλες τις κλίσεις στεγαστικών επιφανειών κάθε µη εύφλεκτο υπόστρωµα πλήρους επιφάνειας µε ελάχιστο πάχος των 10 mm κάθε ξύλινο υπόστρωµα πλήρους επιφάνειας µε ελάχιστο πάχος των 16 mm και αρµούς των 0,5 mm το µέγιστο. όλα τα υφιστάµενα συστήµατα µονωτικού υλικού στέγης, που πληρούν τις απαιτήσεις βάση του DIN EN Τάξη B ROOF (t1) 1 και που πρέπει να εφαρµοστούν επιπρόσθετα στο "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C" όλα τα υφιστάµενα συστήµατα µονωτικού υλικού στέγης µε "KEMPEROL 1K-PUR" / "KEMPEROL 1C" / "KEMPEROL Kombi-Dach" ή "KEMPEROL 2K PUR" / "KEMPEROL 2C" πάνω στα οποία πρέπει να εφαρµοστεί επιπρόσθετα το "KEMPEROL 2K-PUR" / "KEMPEROL 2C" 1 Πληροφορία για τον χρήστη: Επίσης συστήµατα µονωτικού υλικού στέγης, που βάσει του προτύπου DIN είναι ανθεκτικά κατά διασκορπιζόµενου πυρός και ακτινοβολίας θερµότητας, πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG Holländische Straße Vellmar Μονωτικό υλικό στέγης "KEMPEROL 2K-PUR" "KEMPEROL 2C" Μονωτικό υλικό στέγης σε υγρή µορφή µε βάση το πολυουρεθάνιο Παράρτηµα 2 της ευρωπαϊκής τεχνικής άδειας Αρ.03/0044 από 3 η Ιανουαρίου 2007

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Στ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE) Επιστ. υπεύθυνος: Θεσσαλονίκη, 6 10 Ιουνίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Έννοια της νέας προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα