ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ( ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Δ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ( ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Δ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)"

Transcript

1 ( ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ) Δ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. Κ ΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΡ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ 2008

2 Α Ϊ Δ Ι Ν Ι Ο Υ 2 4, Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι, , Α Τ Τ Ι Κ Η, Ε Λ Λ Α Δ Α Τ Η Λ : , E - M A I L d k a r i o f b i o l. u o a. g r Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ Κ Α Ρ Υ Ο Φ Υ Λ Λ Η Σ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ηµεροµηνία γέννησης: 16/05/1968 Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος, 2 παιδιά. ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΕΥΝΑ : Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α : Επιστηµονικός συνεργάτης, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 2003: Διδακτορικό στη Βιολογία, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 1995: Πτυχίο Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Κυτταρική µορφογένεση. Οργάνωση και ρόλος του κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων και της ακτίνης. Μίτωση και κυτοκίνηση επιλεγµένων κυτταρικών τύπων κυτταρική διαίρεση. Δυναµική του κεντροσωµατίου. Αρχιτεκτονική του κυτταρικού τοιχώµατος και µορφογένεσή του. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 7 πρωτότυπα άρθρα σε διεθνή περιοδικά. 18 δηµοσιευµένες περιλήψεις εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Διδασκαλία σε δηµόσια ΙΕΚ (τοµέας Υγείας), φροντιστήρια µέσης εκπαίδευσης και ιδιωτικά σχολεία. Συµµετοχή στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών του Βιολογικού. Τρέχουσα θέση εργασίας: καθηγητής (µέσης εκπαίδευσης) βιολογίας στο Ιδ. Ε.Λ. «Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d Arc». ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Αγγλικά (άριστη γνώση-proficiency). Η/Υ: Λειτουργικά συστήµατα MS-Windows και Mac OSX. Εφαρµογές: γραφείου, επεξεργασίας εικόνας, εξόρυξης δεδοµένων, knowledge management. 3 0 σεµινάριο χρωµατογραφίας Hewlett-Packard HPLC&CE. «Υδατοκαλλιέργειες», τοµέας Ζωολογίας του Βιολογικού Τµήµατος του ΕΚΠΑ, διάρκειας 400 ωρών. «Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας». ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Καλαθοσφαίριση (basket-ball) (Α1 και µικρότερες κατηγορίας) Ελεύθερη και αυτόνοµη κατάδυση (γ ερασιτεχνικό πτυχίο από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Κ.Τ.). Ορεινή ποδηλασία (mountain bike), ski. Ακολουθεί αναλυτικό βιογραφικό. Αθήνα 2007 Μετά τιµής Δηµοσθένης Καρυοφύλλης

4 Ενότητες ερευνητικού έργου Τα κύρια προβλήµατα που διερευνώνται είναι τα εξής: 1. Οργάνωση του κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων και των µικρονηµατίων ακτίνης κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 2. Μελέτη της µίτωσης και της κυτοκίνησης των φαιοφυκών και διερεύνηση των µηχανισµών που καθορίζουν το επίπεδο κυτταροδιαίρεσης. 3. Συµµετοχή του κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων και της ακτίνης στην καθιέρωση και τη διατήρηση της πολικότητας των κυττάρων (πολική κατανοµή κυτταρικών οργανιδίων και κυτοπλάσµατος). 4. Πρότυπα της κυτταρικής αύξησης και συγκεκριµένα, της κορυφαίας αύξησης σε ακραία κύτταρα φαιοφυκών. 5. Αλλαγή του (των) προτύπου(ων) αύξησης µετά από διατάραξη του κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων και της ακτίνης. 6. Μορφογένεση και βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος στα φαιοφύκη. 7. Δοµή και οργάνωση του κεντροσωµατίου και µελέτη συγκεκριµένων κεντροσωµικών πρωτεϊνών. Η µελέτη γίνεται σε επιλεγµένα κυτταρικά συστήµατα φαιοφυκών, τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες, όσο και µετά από επίδραση µε ουσίες που αποδιοργανώνουν τον κυτταροσκελετό των µικροσωληνίσκων και της ακτίνης (µε αντικαρκινική δράση κατά κύριο λόγο) καθώς και µε αναστολείς της δράσης της µυοσίνης και της δυνεΐνης (κινητήριες-motor- πρωτεΐνες, που σχετίζονται µε τον κυτταροσκελετό). Οι παραπάνω θεµατικές ενότητες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους παρακάτω λόγους: 3

5 1. Η µίτωση (διαίρεση του γενετικού υλικού) και η κυτοκίνηση (τελική διαίρεση του κυττάρου σε θυγατρικά) είναι διεργασίες που εξασφαλίζουν τη σωστή µεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας στην επόµενη γενιά, τον πολλαπλασιασµό των µονοκύτταρων οργανισµών και την αύξηση των πολυκύτταρων. Οι δυο διαδικασίες ολοκληρώνονται µέσω µιας αυστηρής «χορογραφίας» κυτταρικών στοιχείων και πρωτεϊνών, που συνεργάζονται για ένα σωστό τελικό αποτέλεσµα. Ερωτήµατα σχετικά µε τη µίτωση και την κυτοκίνηση, ό- πως ο καθορισµός του επιπέδου διαίρεσης, αν και µελετώνται σχεδόν ένα αιώνα, παραµένουν ενεργά, συναρπαστικά και είναι πεδία αντιπαράθεσης στη σύγχρονη κυτταρική βιολογία. Εποµένως, η διερεύνηση των µηχανισµών που τις διέπουν είναι εξαιρετικής σηµασίας και γίνεται µε τη χρήση προτύπων (µοντέλων) κυττάρων. Η µελέτη πολλών κυτταρικών τύπων µε µια πληθώρα τεχνικών και µεθοδολογιών θα εξασφαλίσει απαντήσεις σε διαφορετικά ερωτήµατα και οι συγκρίσεις θα αποκαλύψουν, όπου υπάρχουν, τους σταθερούς µηχανισµούς ή (και) την ποικιλότητα σε αυτούς, που είναι χαρακτηριστικό της βιολογίας. Τα κύτταρα των φαιοφυκών είναι τέτοια πρότυπα συστήµατα εξαιτίας: α) των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, β) της ποικιλοµορφίας των προτύπων ανάπτυξης και γ) της φυλογενετικής τους θέσης. Τα πρόσφατα δεδοµένα δείχνουν ένα ιδιαίτερο µηχανισµό διαίρεσης, διαφορετικό από τα ζωικά και τα φυτικά κύτταρα, αλλά και από άλλους τύπους φυκών. 2. Η µορφογένεση και η κυτταρική πολικότητα είναι σηµαντικές για την κυτταρική λειτουργία αλλά και την ανάπτυξη των πολυκύτταρων οργανισµών. Κλασικές φυσιολογικές και κυτταρικές αναλύσεις παρουσιάζουν στοιχεία για την ύπαρξη σηµάτων που κατευθύνουν την κυτταρική πολικότητα και µορίων που µεταφράζουν τα σήµατα σε ενδοκυτταρική ασυµµετρία. Μια πληθώρα πρωτεϊνών, που εµπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, είναι 4

6 πλέον διαθέσιµες και έχουν αναπτυχθεί και τα αντίστοιχα µεταλλαγµένα στελέχη. Η αύξηση των φυτικών κυττάρων απαιτεί ένα αυστηρό µορφογενετικό έλεγχο ώστε να προκύψει το κατάλληλο σχήµα για τη λειτουργικότητα του κυττάρου αλλά και του ιστού, ενώ η αύξησή τους είναι άµεσα σχετιζόµενη µε τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος. Οι γαµέτες των φαιοφυκών έχουν χρησιµοποιηθεί για παρόµοιες µελέτες. Πληροφορίες από τα βλαστητικά κύτταρα θα ενισχύσουν τα δεδοµένα που είναι διαθέσιµα για πολυκύτταρα συστήµατα. 3. Η µελέτη της βιοσύνθεσης του κυτταρικού τοιχώµατος σχετίζεται µε την προηγούµενη ενότητα. Σε αυτή περιλαµβάνονται: α) η αναγνώριση των συστατικών του τοιχώµατος και β) ο τρόπος µε τον οποίο αυτά συντίθενται. Ένας από τους κύριους πολυσακχαρίτες του τοιχώµατος είναι η κυτταρίνη, που συντίθεται µε πολυπρωτεϊνικά µόρια, τις συνθετάσες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο προσανατολισµός των συνθετασών στη µεµβράνη γίνεται µε κάποιο κυτταροσκελετικό στοιχείο. Η βιοσύνθεση του τοιχώµατος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα φαιοφύκη για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω (2), αλλά και γιατί τα φαιοφύκη εκκρίνουν στο τοίχωµα µια σειρά ε- νώσεων µε βιοτεχνολογική σηµασία, όπως τα αλγινικά και το ά- γαρ. 4. Το κεντροσωµάτιο είναι ένα οργανίδιο που αρχικά θεωρήθηκε ότι συµµετέχει στην πυρήνωση των µικροσωληνίσκων. Ο ρόλος του, όµως, είναι πολυδιάστατος και όχι απόλυτα διευκρινισµένος. Σύγχρονες ενδείξεις παρουσιάζουν ότι το κεντροσωµάτιο µπορεί να λειτουργεί ως «ικρίωµα» και «αγκυροβόλιο» ρυθµιστικών πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου. Η σύνδεση αυτών µε το κεντροσωµάτιο είναι ουσιώδες βήµα σε αυτή τη ρύθµιση. Προτείνεται ότι το κεντροσωµάτιο συµµετέχει στις µεταβάσεις από τη µια φάση του κυτταρικού κύκλου στην επόµενη. 5

7 Στα βλαστητικά κύτταρα φαιοφυκών υπάρχουν κεντροσω- µάτια που έχουν παρόµοια δοµή µε αυτά των ζωικών κυττάρων, στα οποία συγκλίνουν όλοι οι µικροσωληνίσκοι του κυττάρου. Ελάχιστα είναι γνωστά για τον κύκλο του κεντροσωµατίου, ενώ από τις πρωτεΐνες του έχουν µελετηθεί η κεντρίνη και η γ- σωληνίνη (και οι δυο, κυρίως, από τον υποφαινόµενο). Τα αποτελέσµατα της έρευνας διαφωτίζουν την οργάνωση και τον κύκλο του κεντροσωµατίου στα φαιοφύκη (νεότερα δεδοµένα θα ανακοινωθούν σύντοµα) και είναι δυνατές οι συγκρίσεις µε άλλους κυτταρικούς τύπους και η εξαγωγή συµπερασµάτων για τη συντήρηση ή την απόκλιση των µηχανισµών εξελικτικά στους οργανισµούς. Σύντοµη περιγραφή του ερευνητικού έργου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Πειραµατική µελέτη της οργάνωσης των µικροσωληνίσκων και του κεντροσωµατίου σε ακραία κύτταρα του φαιοφύκους Sphacelaria rigidula. (Επιβλέπων Καθηγητής: Χ.Ι. Κατσαρός, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.). Με δεδοµένο το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για θέ- µατα πολικότητας µελετήθηκε α) η οργάνωση του κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων στη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και ο β) ο κύκλος του κεντροσωµατίου σε συνάρτηση µε τον κυτταρικό κύκλο τόσο σε φυσιολογικά όσο και σε επηρεασµένα κύτταρα µε ουσίες που διαταράσσουν τον κυτταροσκελετό των µικροσωληνίσκων. Κατά τη διάρκεια της µελέτης εφαρµόστηκε έµµεσος ανοσοφθορισµός των µικροσωληνίσκων µε κατάλληλο εµπορικό αντίσωµα και του κεντροσωµατίου µε ειδικό αντίσωµα παρασκευασµένο εναντίον µιας κεντροσωµικής πρωτεΐνης, της κεντρίνης (ευγενική προσφορά του καθ. M. Melkonian, Botanical Institute, University of Cologne, Germany). 6

8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Θέµα: Μελέτη της οργάνωσης του κυτταροσκελετού και της συµπεριφοράς του κεντροσωµατίου σε ακραία κύτταρα φαιοφυκών. (Επιβλέπων Καθηγητής: Χ.Ι. Κατσαρός, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.). Τα φαιοφύκη παρουσιάζουν µια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που τα καθιστούν ιδανικά πρότυπα για µορφογενετικές µελέτες. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία για τη συµµετοχή του κυτταροσκελετού στη µίτωση και κυτοκίνηση των φαιοφυκών είναι ελάχιστες και προέρχονται κυρίως από µελέτες γαµετών και ζυγωτών των Fucales. Επιπλέον, εντοπισµός µικρονηµατίων ακτίνης δεν είχε πραγµατοποιηθεί σε βλαστητικά κύτταρα και ο πιθανός µορφογενετικός τους ρόλος δεν είχε συζητηθεί επαρκώς. Επίσης, µελέτη της συµπεριφοράς του κεντροσωµατίου και εντοπισµός κεντροσωµικών πρωτεϊνών, άλλων εκτός της κεντρίνης, δεν είχε πραγµατοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της διατριβής παρουσιάστηκαν νέα και ενδιαφέροντα δεδοµένα που καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τα κενά της βιβλιογραφίας στους παραπάνω τοµείς (βλέπε εκτενή ανάλυση Διδακτορικής Διατριβής σελ. 26). ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Θεµατικό πεδίο: Μελέτη των µηχανισµών οργάνωσης του κυτταροσκελετού και του ρόλου του στη µορφογένεση φυτικών κυττάρων. (Επιβλέπων Καθηγητής: Χ.Ι. Κατσαρός, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.). Ερευνάται ο ρόλος των κυτταροσκελετικών στοιχείων στη µορφογένεση επιλεγµένων φυτικών κυτταρικών τύπων. Στο επι- µέρους τµήµα του έργου, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην συµµετοχή του κυτταροσκελετού στην κυτοκίνηση των φαιοφυκών και συγκεκριµένα στον καθορισµό του επιπέδου διαίρεσης. 7

9 Αποτελέσµατα ερευνητικού έργου Από την προαναφερθείσα ερευνητική εργασία προέκυψαν, µεταξύ άλλων και τα παρακάτω πρωτότυπα δεδοµένα: 1. Αναπτύχθηκε κατάλληλο πρωτόκολλο για τον εντοπισµό, σε επίπεδο οπτικής µικροσκοπίας φθορισµού, των µικρονηµατίων ακτίνης. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά, που παρατηρήθηκαν µικρονηµάτια ακτίνης σε βλαστητικά κύτταρα φαιοφυκών. Δόθηκε, έτσι, η δυνατότητα µελέτης της οργάνωσης του κυτταροσκελετού της ακτίνης κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 2. Αποκαλύφθηκε η συµµετοχή της ακτίνης στη µίτωση των φαιοφυκών µε κύριο στοιχείο την άτρακτο ακτίνης, σε παραλληλία µε την άτρακτο των µικροσωληνίσκων. 3. Δείχθηκε η συµµετοχή της ακτίνης στην κυτοκίνηση των φαιοφυκών µε τη µορφή ενός χαρακτηριστικού σχηµατισµού που ονοµάστηκε και καθιερώθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία «δίσκος ακτίνης». Αυτός εντοπίζεται στο επίπεδο σχηµατισµού του µελλοντικού διαφράγµατος. Ο δίσκος οργανώνεται αµέσως µετά την τελόφαση και έχει πλήρη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της κυτοκίνησης. 4. Παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη συµµετοχή των µικρονηµατίων ακτίνης στον προσανατολισµό των µικροϊνιδίων κυτταρίνης. Φάνηκε ότι υπάρχει µια ταύτιση του προσανατολισµού των πρώτων µε τα δεύτερα και µετά από διατάραξη των µικρονηµατίων υπάρχει πάντα και διατάραξη της προσανατολισµένης απόθεσης των µικροϊνιδίων. 5. Παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη συµµετοχή των µικροσωληνίσκων στην πολική κατανοµή του κυτοπλάσµατος, στην κορυφαία αύξηση, στη µίτωση και κυτοκίνηση. 6. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η πρωτεΐνη γ-σωληνίνη στα φαιοφύκη. Αυτή είναι µια κεντροσωµική πρωτεΐνη που παρουσιάζεται µόνο στην περιοχή του κεντροσωµατίου, µε 8

10 µέγιστη συσσώρευση κατά τη διάρκεια της µετάφασης της µίτωσης. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας έχουν δηµοσιευθεί σε 6 πρωτότυπα άρθρα σε αναγνωρισµένα διεθνή περιοδικά και σε ένα άρθρο ανασκόπησης (invited review) στο περιοδικό Annals of Botany (προς δηµοσίευση). Μια από τις παραπάνω εργασίες περιλαµβάνεται στο «Current Awareness in Biomedicine: Cytoskeleton» της εταιρείας SUBIS, επιλεγµένη από άρθρα 1200 επιστηµονικών περιοδικών. Οι παραπάνω εργασίες έχουν αναφερθεί, από άλλους ερευνητές, τουλάχιστον 38 φορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Τµήµατα της έρευνας έχουν δηµοσιευθεί µε τη µορφή 11 περιλήψεων-εργασιών σε διεθνή και 7 σε εθνικά συνέδρια. Σύνοψη της τρέχουσας έρευνας (δηµοσιεύσεις σε προετοιµασία) Στα πλαίσια της µεταδιδακτορικής έρευνας (Πρόγραµµα Πυθαγόρας Ι «Μελέτη των µηχανισµών οργάνωσης του κυτταροσκελετού και του ρόλου του στη µορφογένεση φυτικών κυττάρων») µελετήθηκε εκτενέστερα το φαινόµενο της κυτοκίνησης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται: α) στη µελέτη του τρόπου οργάνωσης του κυτοκινητικού σχηµατισµού της ακτίνης(«δίσκος ακτίνης»). Υπάρχουν σαφή δεδοµένα για τη συµµετοχή των µικροσωληνίσκων και της µυοσίνης στην οργάνωσή του. β) Στη διερεύνηση του µηχανισµού καθορισµού του επιπέδου διαίρεσης του κυττάρου. γ) Στην αποσαφήνιση των τελικών σταδίων (ολοκλήρωση) της διαδικασίας. 9

11 Τα δεδοµένα που προκύπτουν αναλύονται και οδηγούν στη σύνταξη συνολικού µοντέλου, που θα περιγράφει ολοκληρωµένα τη διαδικασία της κυτοκίνησης στα φαιοφύκη. Δύο άρθρα βρίσκονται σε τελικό στάδιο προετοιµασίας και σύντοµα θα υποβληθούν σε έγκυρα περιοδικά του χώρου για δηµοσίευση. Εργαστηριακή εµπειρία Τεχνικές Κατά τη διάρκεια της διπλωµατικής εργασίας, της διδακτορικής διατριβής και τέλος της µεταδιδακτορικής έρευνάς µου στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (Τοµέας Βοτανικής), του Τµήµατος Βιολογίας, του ΕΚΠΑ απόκτησα ικανή εργαστηριακή εµπειρία και είµαι γνώστης των παρακάτω µεθόδων και τεχνικών: 1. Κλασική οπτική (φωτονική) µικροσκοπία. 2. Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης (Transmission Electron Microscopy TEM) µετά από χηµική στερέωση των δειγµάτων (chemical fixation) 3. Ηλεκτρονική µικροσκοπία µετά από κρυοστερέωση και κρυοαντικατάσταση (cryofixation-freeze substitution). 4. Ιστοχηµεία. 5. Ανοσοκυτοχηµεία, σε επίπεδο οπτικής µικροσκοπίας φθορισµού (άµεσος και έµµεσος ανοσοφθορισµός) και η- λεκτρονικής µικροσκοπίας. 6. Σήµανση υποκυτταρικών δοµών µε οπτική µικροσκοπία φθορισµού. 7. Μικροχειρισµός και µικροέγχυση (µικροένεση) αντιδραστηρίων σε κύτταρα. 8. Γενικές τεχνικές κυτταρικής βιολογίας. 9. Βασικές τεχνικές βιοχηµείας, µοριακής, γενετικής, µικροβιολογίας. 10. Αξενικές καλλιέργειες µάκρο- και µικροφυκών. 10

12 11. Μικροφωτογραφία (λήψη, εµφάνιση, εκτύπωση) µε συµβατική και ψηφιακή τεχνολογία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διδακτορικής και µεταδιδακτορικής µου έρευνας εφάρµοσα τις νέες τεχνολογίες και ειδικεύτηκα στη χρήση ειδικού λογισµικού (software) στις εξής περιπτώσεις: 1. Λήψη και επεξεργασία εικόνας (µε τη βοήθεια εµπορικού και ελεύθερου λογισµικού). 2. Εξόρυξη δεδοµένων από καθιερωµένες βάσεις δεδοµένων (data mining). 3. Ανάλυση και αποθήκευση δεδοµένων. 4. Διαχείριση πληροφοριών και δεδοµένων (knowledge management). Οι παραπάνω µέθοδοι και τεχνικές εφαρµόστηκαν κατά τη µελέτη του κυτταρικού σκελετού και της µορφογένεσης σε επιλεγµένα κυτταρικά συστήµατα φαιοφυκών. 11

13 Δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 1. Karyophyllis D., Galatis B., and Katsaros C Centrosome and microtubule dynamics in apical cells of Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae) treated with nocodazole. Protoplasma (Springer-Verlag), 1169: Karyophyllis D., Katsaros C., Dimitriadis H., and Galatis B Actin organization during the cell cycle of brown algal vegetative cells. European Journal of Phycology (Cambridge University Press), 35(1): Karyophyllis D., Katsaros C., and Galatis B F-actin involvement in apical cell morphogenesis of Sphacelaria rigidula (Phaeophyta). Mutual alignment between actin filaments and cellulose microfibrils. European Journal of Phycology (Cambridge University Press), 35(2): Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B Cortical F-actin underlies cellulose microfibril patterning in brown algal cells. Phycologia (Allen Press), 41(2): Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B Actin cytoskeleton and cell wall morphogenesis in brown algae. 12

14 Cell Biology International (Elsevier), 27(3): Karyophyllis D., Galatis B., and Katsaros C Gamma tubulin organization during the cell cycle in Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae, Sphacelariales). Journal of Biological Research, 4: Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B Cytoskeleton and morphogenesis in brown algae. Ιnvited review. Annals of Botany (London, Oxford Journals),97(5):

15 Δηµοσιευµένες περιλήψεις εργασιών σε συνέδρια Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και δηµοσιευµένες περιλήψεις εργασιών. 1. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Centrosome and microtubule dynamics in apical cells of Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae) treated with nocodazole». 1 st European Phycological Congress (EPC) (Κολωνία, Γερµανία, 11-18/8/1996) 2. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Immunolocalization of γ-tubulin in cells of the brown alga Sphacelaria rigidula». 1 st Biological Meeting of Balkan Countries και 19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ) (Θεσσαλονίκη, 15-18/5/1997). 3. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Effect of nocodazole on the mitotic apparatus of brown algae». 6 th International Phycological Congress (IPC) (Λέιντεν, Ολλανδία, 9-16/8/1997). 4. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Effect of nocodazole on the mitotic apparatus of brown algae». 1 st Balkan Botanical Congress (BBC) (Θεσσαλονίκη, 19-22/9/1997). 5. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Actin organization in apical cells of Sphacelaria rigidula and Dictyota dichotoma (Paeophyta)». 14

16 2 nd European Phycological Congress (EPC) (Mοντεκατίνι, Ιταλία, 21-26/9/1999). 6. Karyophyllis D., Galatis B., Dimitriadis H., Katsaros C., «Actin organization in vegetative cells of brown algae». 2 nd European Phycological Congress (EPC) (Mοντεκατίνι, Ιταλία, 21-26/9/1999). 7. Katsaros C., Karyophyllis D., Galatis B., «Cytoskeleton organization in tip-growing apical cells of Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae)». NATO Advanced Research Workshop (ARW) «Cell biology of plant and fungal tip growth» (Σιένα, Ιταλία, 19-23/6/2000). 8. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Cortical actin underlies cell morhogenesis on brown algae?». 7 th International Phycological Congress (IPC) (Θεσσαλονίκη, 18-25/8/2001). 9. Katsaros C., Karyophyllis D., Galatis B., «F-actin and cell wall morphogenesis in brown algae». International symposium and NATO Advanced Research Workshop (ARW) «The plant cytoskeleton: functional diversity and biotechnological implications» (Κίεβο, Ουκρανία, 23-27/9/ 2002). 10. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Determination of the division site in brown algal cells». XVII International Botanical Congress (IBC) (Βιέννη, Αυστρία, 17-23/7/2005). 15

17 11. Katsaros C., Karyophyllis D., Galatis B., «Cytoskelton and morphogenesis in brown algae». International Conference on Applied Phycology «Algae in Biotechnology and Environment» (Νέο Δελχί, Ινδία, 14-14/2/2006). Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια και δηµοσιευµένες περιλήψεις εργασιών. 1. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ., «Οργάνωση των µικροσωληνίσκων και κύκλος του κεντροσωµατίου σε ακραία κύτταρα του φαιοφύκους Sphacelaria rigidula». 17 ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (EEBE) (Πάτρα, 27-29/4/1995). 2. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ., «Άτυπη οργάνωση και συµπεριφορά του κεντροσωµατίου σε ακραία κύτταρα του φαιοφύκους Sphacelaria rigidula µετά από επίδραση µε nocodazole». 6 ο Πανελλήνιο επιστηµονικό συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (EBE) (Παραλίµνι, Κύπρου 6-11/4/1996). 3. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Δηµητριάδης Η., Κατσαρός Χ., «Οργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης σε βλαστητικά κύτταρα φαιοφυκών». 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (EEBE) (Σύρος, 28-31/5/1999). 4. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ., «Οργάνωση της ακτίνης σε ακραία κύτταρα των φαιοφυκών Sphacelaria rigidula και Dictyota dichotoma». 16

18 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ) (Σύρος, 28-31/5/1999). 5. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ. «Ρόλος των µικρονηµατίων ακτίνης στη µορφογένεση των φαιοφυκών». 6 ο Πανελλήνιο επιστηµονικό συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (ΕΒΕ) (Πάτρα, 5-8/10/2000). 6. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ. «Καθορισµός του επιπέδου διαίρεσης σε κύτταρα φαιοφυκών». 27 ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ) (Ναύπλιο, 12-14/5/2005). 7. Κατσαρός Χ., Motomura T., Καρυοφύλλης Δ., Nagasato C., Γαλάτης Β. «Σχηµατισµός κυτοκινητικού διαφράγµατος στα φαιοφύκη: υποµικροσκοπική µελέτη µετά από κρυοστερέωση και κρυοαντικατάσταση». 28 ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ) (Ιωάννινα, 18-20/5/2006). 17

19 Συνοπτικός πίνακας αναφορών Αύξων Αριθµός Όνοµα Έτος Δηµοσίευσης Περιοδικού Δηµοσίευσης Αναφορές (1) PROTOPLASMA (2) EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY (3) EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY (4) PHYCOLOGIA (5) CELL BIOLOGY INTERNATIONAL (6) JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCH (7) ANNALS OF BOTANY Ο πίνακας και η αναλυτική λίστα που ακολουθεί έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την έρευνα στο δικτυακό τόπο (site) Τα πρωτογενή αποτελέσµατα της έρευνας παραθέτονται στο παράρτηµα στο τέλος του βιογραφικού σηµειώ- µατος. Από τα πρωτογενή δεδοµένα έχουν αφαιρεθεί οι αυτοαναφορές. 18

20 Αναλυτική λίστα αναφορών 1. Karyophyllis D., Galatis B., and Katsaros C Centrosome and microtubule dynamics in apical cells of Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae) treated with nocodazole. Protoplasma (Springer-Verlag), 1169: Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 1. Uemori C., Nagasato C., Kato A., and Motomura T Ultrastuctural and immunocytological studies on the rizoplast in the chrysophycean alga Ochromonas danica. Phycological Recearch, 54(2): Nagasato C Behavior and function of paternally inherited centrioles in brown algal zygotes. Journal of Plant Research, 118(6): Harper J.D.I., Salisbury J.L., John P.C.L., and Koutoulis A Changes in the centrin and microtubule cytoskeletons after metaphase arrest of the Chlamydomonas reinhardtii met1 mutant. Protoplasma, 224(3-4): Nagasato C. and Motomura T Destruction of maternal centrioles during fertilization of the brown alga, Scytosiphon lomentaria (Scytosiphonales, Phaeophyceae). Cell Motility and the Cytoskeleton, 59: Nagasato C. and Motomura T Ultrastructural study on mitosis and cytokinesis in Scytosiphon lomentaria zygotes (Scytosiphonales, Phaeophyceae) by freeze-sustitution. Protoplasma, 219(3-4):

21 6. Motomura T., Nagasato C., Komeda Y., and Okuda K Transient localization of γ-tubulin around the centrioles in the nuclear division of Boergesenia forbesii (Siphonocladales, Chlorophyta). Journal of Phycology, 37: Nagasato C., Motomura T., and Ichimura T Influence of centriole behavior on the first spindle formation in zygotes of the brown alga Fucus distichus (Fucales, Phaeophyceae). Developmental Biology, 208(1): Schoenwaelder M.E.A. and Margaret N. C The role of the cytoskeleton in brown algal physode movement. European Journal of Phycology, 34: Nagasato C., Motomura T., and Ichimura T Selective disappearance of maternal centrioles after fertilization in the anisogamous brown alga Cutleria cylindrica (Cutleriales, Phaeophyceae): Paternal inheritance of centrioles is universal in the brown algae. Phycological Research, 46, (3): Silverman Gavrila R.V Possible interaction between actin and microtubules in first meiotic division. Master s degree Thesis, York University, Toronto, Ontario, Canada. 11. Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Karyophyllis D., Katsaros C., Dimitriadis H., and Galatis B

22 Actin organization during the cell cycle of brown algal vegetative cells. European Journal of Phycology (Cambridge University Press) 35, (1): Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 12. Bisgrove S.R. and Kropf D.L Αsymmetric cell divisions: zygotes of fucoid algae as a model system. (Plant Cell Monographs, Springer Berlin/Heidelberg, vol:9/2008, ISBN: ). 13. Nagasato C Behavior and function of paternally inherited centrioles in brown algal zygotes. Journal of Plant Research, 118 (6): Bisgrove S.R. and Kropf D.L Cytokinesis in brown algae: Studies of asymmetric division in fucoid zygotes. Protoplasma, 223(2-4): Baluska F., Volkmann D., Barlow P Eukaryotic cells and their Cell Bodies: Cell theory revised. Annals of Botany, 94(1): Hable W.E., Miller N.R., Kropf D.L Polarity establishment requires dynamic actin in fucoid zygotes. Protoplasma, 221(3-4): Bisgrove S.R., Henderson D.C., Kropf D.L Asymmetric division in fucoid zygotes is positioned by telophase nuclei. Plant Cell, 15(4):

23 18. Wilkes D.E., Otto J.J Profilin functions in cytokinesis, nuclear positioning, and stomatogenenesis in Tetrahymena thermophila. Journal of Eukaryotic Microbiology, 50(4): Nagasato C. and Motomura T Ultrastructural studies on mitosis and cytokinesis in Scytosiphon lomentaria (Scytosiphonales, Phaeophyceae) by freeze-substitution. Protoplasma, 219(3-4): Nagasato C. and Motomura T Influence of the centrosome in cytokinesis of brown algae: Polyspermic zygotes of Scytosiphon lomentaria (Scytosiphonales, Phaeophyceae). Journal of Cell Sciience, 115(12): Verma D.P.S Cytokinesis and building of the cell plate in plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 52: Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Karyophyllis D., Katsaros C., and Galatis B F-actin involvement in apical cell morphogenesis of Sphacelaria rigidula (Phaeophyta). Mutual alignment between actin filaments and cellulose microfibrils. European Journal of Phycology (Cambridge University Press), 35 (2): Η παραπάνω δηµοσίευση συµπεριλαµβάνεται στο «Current Awareness in Biomedicine: Cytoskeleton» της εταιρείας 22

24 SUBIS, επιλεγµένη από άρθρα 1200 επιστηµονικών περιοδικών. Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 23. Ackland J.C., West J.A., Pickett-Heaps J.D Actin and myosin regulate pseudopodia of Porphyra pulchella (Rhodophyta) archeospores. Journal of Phycology, 43(1): Shevchenko G.V. and Kordyum E.L Organization of cytoskeleton during differentiation of gravisensitive root sites under clinorotation. Advances in Space Research, 35(2): Bisgrove S.R., Kropf D.L Cytokinesis in brown algae: Studies of asymmetric division in fucoid zygotes. Protoplasma, 223(2-4): Blancaflor E.B The cytoskeleton and gravitropism in higher plants. Journal of Plant Growth Regulation, 21(2): Σωτηρίου Πηνελόπη «Μελέτη των πολυσακχαριτών των κυτταρικών τοιχωµάτων πρωτοπλαστών και κάλλων των φυτών Trigonella foenum-graecum L. και Ceratonia siliqua L. Δυναµική σύνθεσης γαλακτοµαννάνης. Διδακτορική διατριβή. 28. Baskin T On the alignment of cellulose microfibrils by cortical microtubules: A review and a model. Protoplasma, 215:

25 29. Goulard F., Le Corre G., Diouris M., Deslandes E., Floc h J.- Y NDP-sugars, floriside and floridean starch levels in relation to activities of UDP-glucose pyrophosphorylase and UDP-glucose-4-epimerase in Solieria chordalis (Rhodophyceae) under experimental conditions. Phycological Research, 49 (1): Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B Cortical F-actin underlies cellulose microfibril patterning in brown algal cells. Phycologia (Allen Press), 41(2): Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 31. Zhong R., Burk H.D., Nairn C.J., Herbert Morrison III W., and Ye Z.-H Mutation of SAC1, an Arabidopsis SAC domain phospoinositide phosphatase, cause alterations in cell morphogenesis, cell wall synthesis, and actin organization. Plant Cell, 17: Corellou F., Coelho S.M.B., Bouget F.-Y., and Brownlee C Spatial re-organization of cortical microtubules in vivo during polarization and asymmetric division of Fucus zygotes. Journal of Cell Science, 118: Bisgrove S.R., Kropf D.L Cytokinesis in brown algae: Studies of asymmetric division in fucoid zygotes. Protoplasma, 223(2-4):

26 34. Andrade L.R., Salgado L.T., Farina M., and Amando Filho G.M SEM of soluble polysaccharides extracted from the cell walls of the marine alga Padina gymnospora. Microscopy and Microanalysis, 9(suppl.2): Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B Actin cytoskeleton and cell wall morphogenesis in brown algae. Cell Biology International (Elsevier), 27(3): Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 36. Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Karyophyllis D., Galatis B., and Katsaros C Gamma tubulin organization during the cell cycle in Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae, Sphacelariales). Journal of Biological Research, 4: ) Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 37. Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B. Cytoskeleton and morphogenesis in brown algae. Annals of Botany (London, Oxford Journals),97(5): Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 38. Bisgrove S.R. and Kropf D.L Αsymmetric cell divisions: zygotes of fucoid algae as a model system. (Plant Cell Monographs, Springer Berlin/Heidelberg, vol:9/2008, ISBN: ). 25

27 39. Bisgrove S.R Cytoskeleton and early development in fucoid algae. Journal of Integrative Plant Biology, 49: (7). 40. Bannigan A., Scheible W.-R., Lukovitz W., Fagersrtom C., Wadswotrh P., Somerville C., Baskin T.I A conserved role for kinesin-5 in plant mitosis. Journal of Cell Science, 120: Menand B., Calder G., Dolan L Both chloronemal and caulonemal cella expand by tip growth in the moss Physcomitrella pattens. Journal of Experimental Botany, 58: Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ:ΜΕΙΩΣΗ- ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ. Μητρογιάννη Ευαγγελία Βαμβούνης Ιωάννης

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ:ΜΕΙΩΣΗ- ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ. Μητρογιάννη Ευαγγελία Βαμβούνης Ιωάννης ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ:ΜΕΙΩΣΗ- ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ Μητρογιάννη Ευαγγελία Βαμβούνης Ιωάννης 5/3/2013 Η κυτταρική διαίρεση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα αρχικό κύτταρο διαιρείται σε δύο θυγατρικά. Στους πολυκύτταρους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Κυτταρική διαίρεση: παραγωγή γενετικά πανομοιότυπων θυγατρικών κυττάρων Κυτταρική διαίρεση Μονοκύτταροι οργανισμοί: η διαίρεση του κυττάρου συνεπάγεται αναπαραγωγή ολόκληρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επειδή στο σχολικό βιβλίο Βιολογία Β Γενικού Λυκείου Γενικής παιδείας πρόσφατα προστέθηκαν ερωτήσεις και άλλαξε η αρίθμηση των προϋπαρχουσών ασκήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Χ.Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ 2008 1 Αντικείμενα της ενότητας Ορισμοί και έννοιες Σκοπός των διεργασιών της ανάπτυξης Πού και πώς πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 25/02/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 100/2014-17 της 14/01/2015 απόφαση, αποτελούµενη από τον Δρ Σ. Κακαµπάκο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιμος Π. Βανδώρος ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Οι βασικές δομές που εξετάζουμε στην ανατομία μπορούν ιεραρχικά να ταξινομηθούν ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών BRs, )

Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών BRs, ) Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών BRs, ) 1 Πορεία παρουσίασης των Καθοριστικοί Σταθμοί BRs στην ανακάλυψη των ΒRs Δομή των κυριότερων ενδογενών μορφών Μεταβολισμός των BRs Βιοσύνθεση Διακίνηση Καταβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Ενότητα 2: Η οργάνωση της ζωής Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 3: Η οργάνωση των οργανισμών Γενικοί Στόχοι: Φύλλα Εργασίας 3α Ανθρώπινος οργανισμός οργανικά συστήματα όργανα Α.1.18. Να διακρίνουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Η ιστορία της εξελικτικής βιολογίας: Εξέλιξη και Γενετική 2 Η Προέλευση της Μοριακής Βιολογίας 3 Αποδείξεις για την εξέλιξη 89

Περιεχόμενα. 1 Η ιστορία της εξελικτικής βιολογίας: Εξέλιξη και Γενετική 2 Η Προέλευση της Μοριακής Βιολογίας 3 Αποδείξεις για την εξέλιξη 89 Περιεχόμενα Οι Συγγραφείς Πρόλογος της Ελληνικής Έκδοσης Πρόλογος της Αμερικανικής Έκδοσης Σκοπός και Αντικείμενο του Βιβλίου ΜΕΡΟΣ Ι ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Η ιστορία της εξελικτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013 ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Το ζεύγος των φυλετικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Το DNA είναι το γενετικό υλικό Αρχικά οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι πρωτεΐνες αποτελούσαν το γενετικό υλικό των οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών 9-1 Κεφάλαιο 9 Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών Εισαγωγή Στο κύτταρο η έκφραση των πρωτεϊνών γίνεται από µόνο ένα τύπο ριβοσώµατος (εκτός των µιτοχονδριακών και των χλωροπλαστικών που µοιάζουν µε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Διαγώνισμα 2014-15 Ενδεικτικές απαντήσεις Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Βιολογία Κατεύθυνσης Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Τάξη Θέμα 1 ο : 1 α, 2 γ, 3 ε, 4 α, 5 ε Θέμα 2 ο : Α. Η απεικόνιση των μεταφασικών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες IΣTOΛOΓIA H ιστολογία κλάδος της ιατρικής που µελετά > υφή βιολογικού υλικού και τους τρόπους που τα επιµέρους συστατικά στοιχεία σχετίζονται µεταξύ τους δοµικά & λειτουργικά Tα δείγµατα του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία Κίττυ Παυλάκη Jeanne Calment Κάπνιζε µέχρι τα 117 Πέθανε στα 122 Η σωστή λειτουργία των οργανισµών απαιτεί τη δυνατότητα προσαρµογής των κυττάρων και κατά συνέπεια και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΘΕΜΑ Α Α1. α. in vitro β. in vivo γ. in vitro δ. in vitro Α2. γ Μεταξύ των δύο δεοξυριβονουκλεοτιδίων έχουμε συμπληρωματικότητα (Α=Τ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13

Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13 Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13 Ισιδώρα Παπασιδέρη, Καθηγήτρια...για περισσότερα... http://kyttariki.biol.uoa.gr, ttp://multimedia.biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Βιοπληροφορική Ι Παντελής Μπάγκος Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Λαµία 2006 1 Βιοπληροφορική Ι Εισαγωγή: Ορισµός της Βιοπληροφορικής, Υποδιαιρέσεις της Βιοπληροφορικής, Τα είδη των δεδοµένων στη Βιοπληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1. Πείραμα Griffith (1928) Βακτήριο πνευμονιόκοκκου (Diplococcus pneumoniae) Χωρίς κάλυμμα Με κάλυμμα (αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισµός εξεταζοµένων µαθηµάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016

ΘΕΜΑ: Ορισµός εξεταζοµένων µαθηµάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες

Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Δασική Γενετική Εισαγωγή: Βασικές έννοιες Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Γενετική Πειραματική επιστήμη της κληρονομικότητας Προέκυψε από την ανάγκη κατανόησης της κληρονόμησης οικονομικά σημαντικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Χ. Μαργαρίτης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ, ΜΕΡΟΣ A. http://kyttariki.biol.uoa.gr. Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο.

Λ.Χ. Μαργαρίτης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ, ΜΕΡΟΣ A. http://kyttariki.biol.uoa.gr. Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο. Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ, ΜΕΡΟΣ A Λ.Χ. Μαργαρίτης...για περισσότερα... http://kyttariki.biol.uoa.gr Ηλεκτρονική μικροσκοπία Φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr 1. Χημική σύσταση του κυττάρου. 2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου. 3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό

igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό igenetics ΜΑΘΗΜΑ 3 Το γενετικό υλικό ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Στο DNA (RNA ιών) οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού (γονίδια) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Από κύτταρο σε κύτταρο και από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μίτωση - Μείωση. Γαµετογένεση και Αναπαραγωγή. Πέρη Πάσχου, PhD (ppaschou@mbg.duth.gr)

Μίτωση - Μείωση. Γαµετογένεση και Αναπαραγωγή. Πέρη Πάσχου, PhD (ppaschou@mbg.duth.gr) Μίτωση - Μείωση Γαµετογένεση και Αναπαραγωγή Πέρη Πάσχου, PhD (ppaschou@mbg.duth.gr) Σήµερα... Ορολογία Κυτταρικός κύκλος Μίτωση Μείωση Γαµετογένεση Βιολογικοί κύκλοι ΗΓενετική είναι ο κλάδος της Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. Αρχιτομία. Αγενής αναπαραγωγή. Παρατομία. Εκβλάστηση. Εγγενής αναπαραγωγή Διπλοφασικός κύκλος.

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. Αρχιτομία. Αγενής αναπαραγωγή. Παρατομία. Εκβλάστηση. Εγγενής αναπαραγωγή Διπλοφασικός κύκλος. Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Αρχιτομία Αγενής αναπαραγωγή Παρατομία Εκβλάστηση Εγγενής αναπαραγωγή Απλοφασικός κύκλος Διπλοφασικός κύκλος Ισογαμία Ανισογαμία Ωογαμία Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 33 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 rd ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 33 ο Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Χηµική Μεταβίβαση Σήµατος Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Η Επικοινωνία στα Ζωϊκά Κύτταρα 1. Δίκτυα εξωκυτταρικών και ενδοκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

- εξωκάρπιο - ενδοκάρπιο. µεσοκάρπιο. Καρπόδεση. τα τοιχώµατα της ωοθήκης αναπτύσσονται σεπερικάρπιο. εξωκάρπιο η εξωτερική στρώση κυττάρων(φλούδα)

- εξωκάρπιο - ενδοκάρπιο. µεσοκάρπιο. Καρπόδεση. τα τοιχώµατα της ωοθήκης αναπτύσσονται σεπερικάρπιο. εξωκάρπιο η εξωτερική στρώση κυττάρων(φλούδα) Καρπόδεση τα τοιχώµατα της ωοθήκης αναπτύσσονται σεπερικάρπιο - εξωκάρπιο - µεσοκάρπιο - ενδοκάρπιο εξωκάρπιο η εξωτερική στρώση κυττάρων(φλούδα) µεσοκάρπιο πολλές ενδιάµεσες στρώσεις κυττάρων ενδοκάρπιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΥΛΟΥ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρικό τοίχωμα. Το φυτικό κύτταρο. Χλωροπλάστης Χυμοτόπιο

Κυτταρικό τοίχωμα. Το φυτικό κύτταρο. Χλωροπλάστης Χυμοτόπιο Κυτταρικό τοίχωμα Το φυτικό κύτταρο Χλωροπλάστης Χυμοτόπιο Κυτταρικό τοίχωμα Στέρεα και ελαστική στοιβάδα που περιβάλλει το φυτικό κύτταρο Καθορίζει και διατηρεί το σχήμα και το μέγεθος του κυττάρου Προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 3 4 6 Διδάσκουσα Μ. Αλεξίου Χατζάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Γεν. Βιολογίας. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

υπέργειο στηρικτικό όργανο σύνδεσµος υπέργειων οργάνων µε ρίζα

υπέργειο στηρικτικό όργανο σύνδεσµος υπέργειων οργάνων µε ρίζα λειτουργικότητα βλαστού βλαστός υπέργειο στηρικτικό όργανο σύνδεσµος υπέργειων οργάνων µε ρίζα στηρίζει φύλλα, άνθη, καρπούς παράγει νέους ιστούς και όργανα (ιστογένεση/οργανογένεση) ο πράσινος βλαστός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. (Μύκητες)

Γενική Μικροβιολογία. (Μύκητες) Γενική Μικροβιολογία (Μύκητες) Χαρακτηριστικά των μυκήτων Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί Δεν φωτοσυνθέτουν, είναι χημειοοργανότροφοι. Σημαντικοί αποικοδομητές! Μύκητες και τρόφιμα (Αλλοιώσεις τροφίμων) Μύκητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Βιολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Βιολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.23 16:15:17 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι ιστοί συγκροτούν όργανα

Κεφάλαιο 3. Οι ιστοί συγκροτούν όργανα Κεφάλαιο 3 Οι ιστοί συγκροτούν όργανα Τα µέρη ενός αντιπροσωπευτικού σπερµατόφυτου Οβλαστός: (α) στηρίζει τα φύλλα και τα άνθη, (β) µεταφέρει νερό και ανόργανα άλατα από τις ρίζες προς όλα τα εναέρια µέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Λαφατζής Δημήτριος ΣΠΟΥΔΕΣ 1988-1991: Απόφοιτος από το 2 0 Λύκειο Συκεών 1992-1997: Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 2 1 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ «Οργανική» ένωση αναφέρεται σε ενώσεις του C Συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1. Εισαγωγή στο Κύτταρο 1.1. Ορισμός του κυττάρου. Το κύτταρο είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής (σχήμα 1). Το κύτταρο αποτελεί τη βάση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης ενός οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μόριο DNA μιας χρωματίδας μεταφασικού χωμοσώματος ενός φυσιολογικού ευκαρυωτικού κυττάρου περιέχει το 29% των νουκλεoτιδίων του με αζωτούχα βάση την T. a. Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

1 ο #Κεφάλαιο# 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ.

1 ο #Κεφάλαιο# 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ. 1 ο #Κεφάλαιο# ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1)#Πειράματα: α)$να#περιγράψεις#το#πείραμα#των#hershey#και#chase.# Υπόδειξη:#σελ#14#σχολ. Παραλλαγή:#δίνονται##τα#παρακάτω#διαγράμματα#που#απεικονίζουν# τη#ραδιενέργεια#στο#εσωτερικό#των#βακτηρίων,#μετά#τη#μόλυνση#με#

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΚΑΙ 2 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ 34 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ 35 ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ Απαντώνται πάνω σε δέντρα, στο δάσος μετά τη βροχή, μέσα σε τρόφιμα αλλά και στα πόδια των αθλητών. Οι περισσότεροι από αυτούς μοιάζουν με φυτά, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας.

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Η διάκριση των μικροσκοπίων σε κατηγορίες βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην ακτινοβολία που χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς Πετρόπουλος Ηλίας Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ Μέθοδοι μέτρησης των μηχανικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Βιολογίας Γενική Παιδεία Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. α 2. γ 3. δ 4. γ 5. β 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

DNA, οργάνωση και δομή του γενετικού υλικού

DNA, οργάνωση και δομή του γενετικού υλικού DNA, οργάνωση και δομή του γενετικού υλικού Κιούπη Βασιλική, εκπαιδευτικός κλ.πε04.04 Μια εκπαιδευτική δραστηριότητα βασισμένη σε εκθέματα του ιδρύματος Ευγενίδου Εισαγωγικός τομέας και προκαταρτική φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Πειραματικής. Έρευνας

Αρχές Πειραματικής. Έρευνας ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Αρχές Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ Οι όγκοι χαρακτηρίζονται από πολλαπλές αλλαγές του μεταβολισμού. Η χαρακτηριστική μεταβολική λειτουργία μπορεί να μετρηθεί in vivo με τη βοήθεια ενός ραδιοσημασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ. 2. (α) Ποια μέρη του γεννητικού συστήματος του άνδρα δείχνουν οι αριθμοί 1-8 στο σχήμα;

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ. 2. (α) Ποια μέρη του γεννητικού συστήματος του άνδρα δείχνουν οι αριθμοί 1-8 στο σχήμα; ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 1. (α) Τι αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί 1-6 στο σχήμα; (β) Εξηγήστε τι είναι τα ωοθυλάκια και ποιος είναι ο ρόλος τους. (γ) Σε ποιο μέρος του γεννητικού συστήματος της γυναίκας αρχίζει η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008 ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008 Υπόβαθρο Τα φυτά προσαρμόζονται πρώτιστα στη ζωή στο έδαφος, αν και πολλά ζουν στο νερό κατά τη διάρκεια μέρους του κύκλου ζωής τους. Αυτό το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Ιατρικής κατατάσσονται : Οι πτυχιούχου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 8 Κυτταρικη ιαιρεση

BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 8 Κυτταρικη ιαιρεση BIO111 Μικροβιολογια ιαλεξη 8 Κυτταρικη ιαιρεση Τα χαρακτηριστικα της Ζωης Τα χαρακτηριστικα της Ζωης Περιεχοµενα 1. Πως κληρονοµείται η πληροφορία-aναδιπλασιασµός χρωµοσωµικού και πλασµιδιακού DNA. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Στόχοι - Να αναγνωρίζετε τα όργανα µε τα οποία τα φυτά µεταφέρουν το νερό από τις ρίζες στα υπόλοιπα µέρη του φυτού.. - Να διαπιστώσετε την άνοδο του νερού και των διαλυµένων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Β. Κανελλόπουλος, Γ. οµπάζης, Χ. Γιαννουλάκης και Κ. Κυπαρισσίδης Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ελέγχου προσδιορισμού γενετικής δράσης φυσικών και χημικών παραγόντων του περιβάλλοντος

Συστήματα ελέγχου προσδιορισμού γενετικής δράσης φυσικών και χημικών παραγόντων του περιβάλλοντος ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ Συστήματα ελέγχου προσδιορισμού γενετικής δράσης φυσικών και χημικών παραγόντων του περιβάλλοντος Οι μελέτες γενοτοξικών επιδράσεων διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία

Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία Βιοπληροψορική, συσιημική βιολογία και εξατομικευμένη θεραπεία Φραγκίσκος Κολίσης Καθηγητής Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, EIE

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Species Plantarum (1753) Systema Naturae (1758) Περιέγραψε όλα τα γνωστά στην εποχή του είδη, φυτικά και ζωικά. 'Ηθελε, με τον τρόπο αυτό, να καταγράψει όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για μαθητές 26 Iανουαρίου 2014 Η XHMEIA είναι: Η χημική σύνθεση Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιάς μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω χημικών

Διαβάστε περισσότερα