ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ( ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Δ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ( ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Δ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)"

Transcript

1 ( ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ) Δ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. Κ ΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΡ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ 2008

2 Α Ϊ Δ Ι Ν Ι Ο Υ 2 4, Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι, , Α Τ Τ Ι Κ Η, Ε Λ Λ Α Δ Α Τ Η Λ : , E - M A I L d k a r i o f b i o l. u o a. g r Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ Κ Α Ρ Υ Ο Φ Υ Λ Λ Η Σ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ηµεροµηνία γέννησης: 16/05/1968 Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος, 2 παιδιά. ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΕΥΝΑ : Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α : Επιστηµονικός συνεργάτης, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 2003: Διδακτορικό στη Βιολογία, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 1995: Πτυχίο Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Κυτταρική µορφογένεση. Οργάνωση και ρόλος του κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων και της ακτίνης. Μίτωση και κυτοκίνηση επιλεγµένων κυτταρικών τύπων κυτταρική διαίρεση. Δυναµική του κεντροσωµατίου. Αρχιτεκτονική του κυτταρικού τοιχώµατος και µορφογένεσή του. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 7 πρωτότυπα άρθρα σε διεθνή περιοδικά. 18 δηµοσιευµένες περιλήψεις εργασιών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Διδασκαλία σε δηµόσια ΙΕΚ (τοµέας Υγείας), φροντιστήρια µέσης εκπαίδευσης και ιδιωτικά σχολεία. Συµµετοχή στην εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών του Βιολογικού. Τρέχουσα θέση εργασίας: καθηγητής (µέσης εκπαίδευσης) βιολογίας στο Ιδ. Ε.Λ. «Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d Arc». ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Αγγλικά (άριστη γνώση-proficiency). Η/Υ: Λειτουργικά συστήµατα MS-Windows και Mac OSX. Εφαρµογές: γραφείου, επεξεργασίας εικόνας, εξόρυξης δεδοµένων, knowledge management. 3 0 σεµινάριο χρωµατογραφίας Hewlett-Packard HPLC&CE. «Υδατοκαλλιέργειες», τοµέας Ζωολογίας του Βιολογικού Τµήµατος του ΕΚΠΑ, διάρκειας 400 ωρών. «Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας». ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Καλαθοσφαίριση (basket-ball) (Α1 και µικρότερες κατηγορίας) Ελεύθερη και αυτόνοµη κατάδυση (γ ερασιτεχνικό πτυχίο από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Κ.Τ.). Ορεινή ποδηλασία (mountain bike), ski. Ακολουθεί αναλυτικό βιογραφικό. Αθήνα 2007 Μετά τιµής Δηµοσθένης Καρυοφύλλης

4 Ενότητες ερευνητικού έργου Τα κύρια προβλήµατα που διερευνώνται είναι τα εξής: 1. Οργάνωση του κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων και των µικρονηµατίων ακτίνης κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 2. Μελέτη της µίτωσης και της κυτοκίνησης των φαιοφυκών και διερεύνηση των µηχανισµών που καθορίζουν το επίπεδο κυτταροδιαίρεσης. 3. Συµµετοχή του κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων και της ακτίνης στην καθιέρωση και τη διατήρηση της πολικότητας των κυττάρων (πολική κατανοµή κυτταρικών οργανιδίων και κυτοπλάσµατος). 4. Πρότυπα της κυτταρικής αύξησης και συγκεκριµένα, της κορυφαίας αύξησης σε ακραία κύτταρα φαιοφυκών. 5. Αλλαγή του (των) προτύπου(ων) αύξησης µετά από διατάραξη του κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων και της ακτίνης. 6. Μορφογένεση και βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος στα φαιοφύκη. 7. Δοµή και οργάνωση του κεντροσωµατίου και µελέτη συγκεκριµένων κεντροσωµικών πρωτεϊνών. Η µελέτη γίνεται σε επιλεγµένα κυτταρικά συστήµατα φαιοφυκών, τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες, όσο και µετά από επίδραση µε ουσίες που αποδιοργανώνουν τον κυτταροσκελετό των µικροσωληνίσκων και της ακτίνης (µε αντικαρκινική δράση κατά κύριο λόγο) καθώς και µε αναστολείς της δράσης της µυοσίνης και της δυνεΐνης (κινητήριες-motor- πρωτεΐνες, που σχετίζονται µε τον κυτταροσκελετό). Οι παραπάνω θεµατικές ενότητες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους παρακάτω λόγους: 3

5 1. Η µίτωση (διαίρεση του γενετικού υλικού) και η κυτοκίνηση (τελική διαίρεση του κυττάρου σε θυγατρικά) είναι διεργασίες που εξασφαλίζουν τη σωστή µεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας στην επόµενη γενιά, τον πολλαπλασιασµό των µονοκύτταρων οργανισµών και την αύξηση των πολυκύτταρων. Οι δυο διαδικασίες ολοκληρώνονται µέσω µιας αυστηρής «χορογραφίας» κυτταρικών στοιχείων και πρωτεϊνών, που συνεργάζονται για ένα σωστό τελικό αποτέλεσµα. Ερωτήµατα σχετικά µε τη µίτωση και την κυτοκίνηση, ό- πως ο καθορισµός του επιπέδου διαίρεσης, αν και µελετώνται σχεδόν ένα αιώνα, παραµένουν ενεργά, συναρπαστικά και είναι πεδία αντιπαράθεσης στη σύγχρονη κυτταρική βιολογία. Εποµένως, η διερεύνηση των µηχανισµών που τις διέπουν είναι εξαιρετικής σηµασίας και γίνεται µε τη χρήση προτύπων (µοντέλων) κυττάρων. Η µελέτη πολλών κυτταρικών τύπων µε µια πληθώρα τεχνικών και µεθοδολογιών θα εξασφαλίσει απαντήσεις σε διαφορετικά ερωτήµατα και οι συγκρίσεις θα αποκαλύψουν, όπου υπάρχουν, τους σταθερούς µηχανισµούς ή (και) την ποικιλότητα σε αυτούς, που είναι χαρακτηριστικό της βιολογίας. Τα κύτταρα των φαιοφυκών είναι τέτοια πρότυπα συστήµατα εξαιτίας: α) των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, β) της ποικιλοµορφίας των προτύπων ανάπτυξης και γ) της φυλογενετικής τους θέσης. Τα πρόσφατα δεδοµένα δείχνουν ένα ιδιαίτερο µηχανισµό διαίρεσης, διαφορετικό από τα ζωικά και τα φυτικά κύτταρα, αλλά και από άλλους τύπους φυκών. 2. Η µορφογένεση και η κυτταρική πολικότητα είναι σηµαντικές για την κυτταρική λειτουργία αλλά και την ανάπτυξη των πολυκύτταρων οργανισµών. Κλασικές φυσιολογικές και κυτταρικές αναλύσεις παρουσιάζουν στοιχεία για την ύπαρξη σηµάτων που κατευθύνουν την κυτταρική πολικότητα και µορίων που µεταφράζουν τα σήµατα σε ενδοκυτταρική ασυµµετρία. Μια πληθώρα πρωτεϊνών, που εµπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, είναι 4

6 πλέον διαθέσιµες και έχουν αναπτυχθεί και τα αντίστοιχα µεταλλαγµένα στελέχη. Η αύξηση των φυτικών κυττάρων απαιτεί ένα αυστηρό µορφογενετικό έλεγχο ώστε να προκύψει το κατάλληλο σχήµα για τη λειτουργικότητα του κυττάρου αλλά και του ιστού, ενώ η αύξησή τους είναι άµεσα σχετιζόµενη µε τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος. Οι γαµέτες των φαιοφυκών έχουν χρησιµοποιηθεί για παρόµοιες µελέτες. Πληροφορίες από τα βλαστητικά κύτταρα θα ενισχύσουν τα δεδοµένα που είναι διαθέσιµα για πολυκύτταρα συστήµατα. 3. Η µελέτη της βιοσύνθεσης του κυτταρικού τοιχώµατος σχετίζεται µε την προηγούµενη ενότητα. Σε αυτή περιλαµβάνονται: α) η αναγνώριση των συστατικών του τοιχώµατος και β) ο τρόπος µε τον οποίο αυτά συντίθενται. Ένας από τους κύριους πολυσακχαρίτες του τοιχώµατος είναι η κυτταρίνη, που συντίθεται µε πολυπρωτεϊνικά µόρια, τις συνθετάσες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο προσανατολισµός των συνθετασών στη µεµβράνη γίνεται µε κάποιο κυτταροσκελετικό στοιχείο. Η βιοσύνθεση του τοιχώµατος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα φαιοφύκη για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω (2), αλλά και γιατί τα φαιοφύκη εκκρίνουν στο τοίχωµα µια σειρά ε- νώσεων µε βιοτεχνολογική σηµασία, όπως τα αλγινικά και το ά- γαρ. 4. Το κεντροσωµάτιο είναι ένα οργανίδιο που αρχικά θεωρήθηκε ότι συµµετέχει στην πυρήνωση των µικροσωληνίσκων. Ο ρόλος του, όµως, είναι πολυδιάστατος και όχι απόλυτα διευκρινισµένος. Σύγχρονες ενδείξεις παρουσιάζουν ότι το κεντροσωµάτιο µπορεί να λειτουργεί ως «ικρίωµα» και «αγκυροβόλιο» ρυθµιστικών πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου. Η σύνδεση αυτών µε το κεντροσωµάτιο είναι ουσιώδες βήµα σε αυτή τη ρύθµιση. Προτείνεται ότι το κεντροσωµάτιο συµµετέχει στις µεταβάσεις από τη µια φάση του κυτταρικού κύκλου στην επόµενη. 5

7 Στα βλαστητικά κύτταρα φαιοφυκών υπάρχουν κεντροσω- µάτια που έχουν παρόµοια δοµή µε αυτά των ζωικών κυττάρων, στα οποία συγκλίνουν όλοι οι µικροσωληνίσκοι του κυττάρου. Ελάχιστα είναι γνωστά για τον κύκλο του κεντροσωµατίου, ενώ από τις πρωτεΐνες του έχουν µελετηθεί η κεντρίνη και η γ- σωληνίνη (και οι δυο, κυρίως, από τον υποφαινόµενο). Τα αποτελέσµατα της έρευνας διαφωτίζουν την οργάνωση και τον κύκλο του κεντροσωµατίου στα φαιοφύκη (νεότερα δεδοµένα θα ανακοινωθούν σύντοµα) και είναι δυνατές οι συγκρίσεις µε άλλους κυτταρικούς τύπους και η εξαγωγή συµπερασµάτων για τη συντήρηση ή την απόκλιση των µηχανισµών εξελικτικά στους οργανισµούς. Σύντοµη περιγραφή του ερευνητικού έργου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Πειραµατική µελέτη της οργάνωσης των µικροσωληνίσκων και του κεντροσωµατίου σε ακραία κύτταρα του φαιοφύκους Sphacelaria rigidula. (Επιβλέπων Καθηγητής: Χ.Ι. Κατσαρός, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.). Με δεδοµένο το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για θέ- µατα πολικότητας µελετήθηκε α) η οργάνωση του κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων στη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και ο β) ο κύκλος του κεντροσωµατίου σε συνάρτηση µε τον κυτταρικό κύκλο τόσο σε φυσιολογικά όσο και σε επηρεασµένα κύτταρα µε ουσίες που διαταράσσουν τον κυτταροσκελετό των µικροσωληνίσκων. Κατά τη διάρκεια της µελέτης εφαρµόστηκε έµµεσος ανοσοφθορισµός των µικροσωληνίσκων µε κατάλληλο εµπορικό αντίσωµα και του κεντροσωµατίου µε ειδικό αντίσωµα παρασκευασµένο εναντίον µιας κεντροσωµικής πρωτεΐνης, της κεντρίνης (ευγενική προσφορά του καθ. M. Melkonian, Botanical Institute, University of Cologne, Germany). 6

8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Θέµα: Μελέτη της οργάνωσης του κυτταροσκελετού και της συµπεριφοράς του κεντροσωµατίου σε ακραία κύτταρα φαιοφυκών. (Επιβλέπων Καθηγητής: Χ.Ι. Κατσαρός, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.). Τα φαιοφύκη παρουσιάζουν µια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που τα καθιστούν ιδανικά πρότυπα για µορφογενετικές µελέτες. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία για τη συµµετοχή του κυτταροσκελετού στη µίτωση και κυτοκίνηση των φαιοφυκών είναι ελάχιστες και προέρχονται κυρίως από µελέτες γαµετών και ζυγωτών των Fucales. Επιπλέον, εντοπισµός µικρονηµατίων ακτίνης δεν είχε πραγµατοποιηθεί σε βλαστητικά κύτταρα και ο πιθανός µορφογενετικός τους ρόλος δεν είχε συζητηθεί επαρκώς. Επίσης, µελέτη της συµπεριφοράς του κεντροσωµατίου και εντοπισµός κεντροσωµικών πρωτεϊνών, άλλων εκτός της κεντρίνης, δεν είχε πραγµατοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της διατριβής παρουσιάστηκαν νέα και ενδιαφέροντα δεδοµένα που καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τα κενά της βιβλιογραφίας στους παραπάνω τοµείς (βλέπε εκτενή ανάλυση Διδακτορικής Διατριβής σελ. 26). ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Θεµατικό πεδίο: Μελέτη των µηχανισµών οργάνωσης του κυτταροσκελετού και του ρόλου του στη µορφογένεση φυτικών κυττάρων. (Επιβλέπων Καθηγητής: Χ.Ι. Κατσαρός, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.). Ερευνάται ο ρόλος των κυτταροσκελετικών στοιχείων στη µορφογένεση επιλεγµένων φυτικών κυτταρικών τύπων. Στο επι- µέρους τµήµα του έργου, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην συµµετοχή του κυτταροσκελετού στην κυτοκίνηση των φαιοφυκών και συγκεκριµένα στον καθορισµό του επιπέδου διαίρεσης. 7

9 Αποτελέσµατα ερευνητικού έργου Από την προαναφερθείσα ερευνητική εργασία προέκυψαν, µεταξύ άλλων και τα παρακάτω πρωτότυπα δεδοµένα: 1. Αναπτύχθηκε κατάλληλο πρωτόκολλο για τον εντοπισµό, σε επίπεδο οπτικής µικροσκοπίας φθορισµού, των µικρονηµατίων ακτίνης. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά, που παρατηρήθηκαν µικρονηµάτια ακτίνης σε βλαστητικά κύτταρα φαιοφυκών. Δόθηκε, έτσι, η δυνατότητα µελέτης της οργάνωσης του κυτταροσκελετού της ακτίνης κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 2. Αποκαλύφθηκε η συµµετοχή της ακτίνης στη µίτωση των φαιοφυκών µε κύριο στοιχείο την άτρακτο ακτίνης, σε παραλληλία µε την άτρακτο των µικροσωληνίσκων. 3. Δείχθηκε η συµµετοχή της ακτίνης στην κυτοκίνηση των φαιοφυκών µε τη µορφή ενός χαρακτηριστικού σχηµατισµού που ονοµάστηκε και καθιερώθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία «δίσκος ακτίνης». Αυτός εντοπίζεται στο επίπεδο σχηµατισµού του µελλοντικού διαφράγµατος. Ο δίσκος οργανώνεται αµέσως µετά την τελόφαση και έχει πλήρη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της κυτοκίνησης. 4. Παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη συµµετοχή των µικρονηµατίων ακτίνης στον προσανατολισµό των µικροϊνιδίων κυτταρίνης. Φάνηκε ότι υπάρχει µια ταύτιση του προσανατολισµού των πρώτων µε τα δεύτερα και µετά από διατάραξη των µικρονηµατίων υπάρχει πάντα και διατάραξη της προσανατολισµένης απόθεσης των µικροϊνιδίων. 5. Παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη συµµετοχή των µικροσωληνίσκων στην πολική κατανοµή του κυτοπλάσµατος, στην κορυφαία αύξηση, στη µίτωση και κυτοκίνηση. 6. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η πρωτεΐνη γ-σωληνίνη στα φαιοφύκη. Αυτή είναι µια κεντροσωµική πρωτεΐνη που παρουσιάζεται µόνο στην περιοχή του κεντροσωµατίου, µε 8

10 µέγιστη συσσώρευση κατά τη διάρκεια της µετάφασης της µίτωσης. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας έχουν δηµοσιευθεί σε 6 πρωτότυπα άρθρα σε αναγνωρισµένα διεθνή περιοδικά και σε ένα άρθρο ανασκόπησης (invited review) στο περιοδικό Annals of Botany (προς δηµοσίευση). Μια από τις παραπάνω εργασίες περιλαµβάνεται στο «Current Awareness in Biomedicine: Cytoskeleton» της εταιρείας SUBIS, επιλεγµένη από άρθρα 1200 επιστηµονικών περιοδικών. Οι παραπάνω εργασίες έχουν αναφερθεί, από άλλους ερευνητές, τουλάχιστον 38 φορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Τµήµατα της έρευνας έχουν δηµοσιευθεί µε τη µορφή 11 περιλήψεων-εργασιών σε διεθνή και 7 σε εθνικά συνέδρια. Σύνοψη της τρέχουσας έρευνας (δηµοσιεύσεις σε προετοιµασία) Στα πλαίσια της µεταδιδακτορικής έρευνας (Πρόγραµµα Πυθαγόρας Ι «Μελέτη των µηχανισµών οργάνωσης του κυτταροσκελετού και του ρόλου του στη µορφογένεση φυτικών κυττάρων») µελετήθηκε εκτενέστερα το φαινόµενο της κυτοκίνησης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται: α) στη µελέτη του τρόπου οργάνωσης του κυτοκινητικού σχηµατισµού της ακτίνης(«δίσκος ακτίνης»). Υπάρχουν σαφή δεδοµένα για τη συµµετοχή των µικροσωληνίσκων και της µυοσίνης στην οργάνωσή του. β) Στη διερεύνηση του µηχανισµού καθορισµού του επιπέδου διαίρεσης του κυττάρου. γ) Στην αποσαφήνιση των τελικών σταδίων (ολοκλήρωση) της διαδικασίας. 9

11 Τα δεδοµένα που προκύπτουν αναλύονται και οδηγούν στη σύνταξη συνολικού µοντέλου, που θα περιγράφει ολοκληρωµένα τη διαδικασία της κυτοκίνησης στα φαιοφύκη. Δύο άρθρα βρίσκονται σε τελικό στάδιο προετοιµασίας και σύντοµα θα υποβληθούν σε έγκυρα περιοδικά του χώρου για δηµοσίευση. Εργαστηριακή εµπειρία Τεχνικές Κατά τη διάρκεια της διπλωµατικής εργασίας, της διδακτορικής διατριβής και τέλος της µεταδιδακτορικής έρευνάς µου στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (Τοµέας Βοτανικής), του Τµήµατος Βιολογίας, του ΕΚΠΑ απόκτησα ικανή εργαστηριακή εµπειρία και είµαι γνώστης των παρακάτω µεθόδων και τεχνικών: 1. Κλασική οπτική (φωτονική) µικροσκοπία. 2. Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης (Transmission Electron Microscopy TEM) µετά από χηµική στερέωση των δειγµάτων (chemical fixation) 3. Ηλεκτρονική µικροσκοπία µετά από κρυοστερέωση και κρυοαντικατάσταση (cryofixation-freeze substitution). 4. Ιστοχηµεία. 5. Ανοσοκυτοχηµεία, σε επίπεδο οπτικής µικροσκοπίας φθορισµού (άµεσος και έµµεσος ανοσοφθορισµός) και η- λεκτρονικής µικροσκοπίας. 6. Σήµανση υποκυτταρικών δοµών µε οπτική µικροσκοπία φθορισµού. 7. Μικροχειρισµός και µικροέγχυση (µικροένεση) αντιδραστηρίων σε κύτταρα. 8. Γενικές τεχνικές κυτταρικής βιολογίας. 9. Βασικές τεχνικές βιοχηµείας, µοριακής, γενετικής, µικροβιολογίας. 10. Αξενικές καλλιέργειες µάκρο- και µικροφυκών. 10

12 11. Μικροφωτογραφία (λήψη, εµφάνιση, εκτύπωση) µε συµβατική και ψηφιακή τεχνολογία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διδακτορικής και µεταδιδακτορικής µου έρευνας εφάρµοσα τις νέες τεχνολογίες και ειδικεύτηκα στη χρήση ειδικού λογισµικού (software) στις εξής περιπτώσεις: 1. Λήψη και επεξεργασία εικόνας (µε τη βοήθεια εµπορικού και ελεύθερου λογισµικού). 2. Εξόρυξη δεδοµένων από καθιερωµένες βάσεις δεδοµένων (data mining). 3. Ανάλυση και αποθήκευση δεδοµένων. 4. Διαχείριση πληροφοριών και δεδοµένων (knowledge management). Οι παραπάνω µέθοδοι και τεχνικές εφαρµόστηκαν κατά τη µελέτη του κυτταρικού σκελετού και της µορφογένεσης σε επιλεγµένα κυτταρικά συστήµατα φαιοφυκών. 11

13 Δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 1. Karyophyllis D., Galatis B., and Katsaros C Centrosome and microtubule dynamics in apical cells of Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae) treated with nocodazole. Protoplasma (Springer-Verlag), 1169: Karyophyllis D., Katsaros C., Dimitriadis H., and Galatis B Actin organization during the cell cycle of brown algal vegetative cells. European Journal of Phycology (Cambridge University Press), 35(1): Karyophyllis D., Katsaros C., and Galatis B F-actin involvement in apical cell morphogenesis of Sphacelaria rigidula (Phaeophyta). Mutual alignment between actin filaments and cellulose microfibrils. European Journal of Phycology (Cambridge University Press), 35(2): Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B Cortical F-actin underlies cellulose microfibril patterning in brown algal cells. Phycologia (Allen Press), 41(2): Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B Actin cytoskeleton and cell wall morphogenesis in brown algae. 12

14 Cell Biology International (Elsevier), 27(3): Karyophyllis D., Galatis B., and Katsaros C Gamma tubulin organization during the cell cycle in Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae, Sphacelariales). Journal of Biological Research, 4: Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B Cytoskeleton and morphogenesis in brown algae. Ιnvited review. Annals of Botany (London, Oxford Journals),97(5):

15 Δηµοσιευµένες περιλήψεις εργασιών σε συνέδρια Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και δηµοσιευµένες περιλήψεις εργασιών. 1. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Centrosome and microtubule dynamics in apical cells of Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae) treated with nocodazole». 1 st European Phycological Congress (EPC) (Κολωνία, Γερµανία, 11-18/8/1996) 2. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Immunolocalization of γ-tubulin in cells of the brown alga Sphacelaria rigidula». 1 st Biological Meeting of Balkan Countries και 19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ) (Θεσσαλονίκη, 15-18/5/1997). 3. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Effect of nocodazole on the mitotic apparatus of brown algae». 6 th International Phycological Congress (IPC) (Λέιντεν, Ολλανδία, 9-16/8/1997). 4. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Effect of nocodazole on the mitotic apparatus of brown algae». 1 st Balkan Botanical Congress (BBC) (Θεσσαλονίκη, 19-22/9/1997). 5. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Actin organization in apical cells of Sphacelaria rigidula and Dictyota dichotoma (Paeophyta)». 14

16 2 nd European Phycological Congress (EPC) (Mοντεκατίνι, Ιταλία, 21-26/9/1999). 6. Karyophyllis D., Galatis B., Dimitriadis H., Katsaros C., «Actin organization in vegetative cells of brown algae». 2 nd European Phycological Congress (EPC) (Mοντεκατίνι, Ιταλία, 21-26/9/1999). 7. Katsaros C., Karyophyllis D., Galatis B., «Cytoskeleton organization in tip-growing apical cells of Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae)». NATO Advanced Research Workshop (ARW) «Cell biology of plant and fungal tip growth» (Σιένα, Ιταλία, 19-23/6/2000). 8. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Cortical actin underlies cell morhogenesis on brown algae?». 7 th International Phycological Congress (IPC) (Θεσσαλονίκη, 18-25/8/2001). 9. Katsaros C., Karyophyllis D., Galatis B., «F-actin and cell wall morphogenesis in brown algae». International symposium and NATO Advanced Research Workshop (ARW) «The plant cytoskeleton: functional diversity and biotechnological implications» (Κίεβο, Ουκρανία, 23-27/9/ 2002). 10. Karyophyllis D., Galatis B., Katsaros C., «Determination of the division site in brown algal cells». XVII International Botanical Congress (IBC) (Βιέννη, Αυστρία, 17-23/7/2005). 15

17 11. Katsaros C., Karyophyllis D., Galatis B., «Cytoskelton and morphogenesis in brown algae». International Conference on Applied Phycology «Algae in Biotechnology and Environment» (Νέο Δελχί, Ινδία, 14-14/2/2006). Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια και δηµοσιευµένες περιλήψεις εργασιών. 1. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ., «Οργάνωση των µικροσωληνίσκων και κύκλος του κεντροσωµατίου σε ακραία κύτταρα του φαιοφύκους Sphacelaria rigidula». 17 ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (EEBE) (Πάτρα, 27-29/4/1995). 2. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ., «Άτυπη οργάνωση και συµπεριφορά του κεντροσωµατίου σε ακραία κύτταρα του φαιοφύκους Sphacelaria rigidula µετά από επίδραση µε nocodazole». 6 ο Πανελλήνιο επιστηµονικό συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (EBE) (Παραλίµνι, Κύπρου 6-11/4/1996). 3. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Δηµητριάδης Η., Κατσαρός Χ., «Οργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης σε βλαστητικά κύτταρα φαιοφυκών». 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (EEBE) (Σύρος, 28-31/5/1999). 4. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ., «Οργάνωση της ακτίνης σε ακραία κύτταρα των φαιοφυκών Sphacelaria rigidula και Dictyota dichotoma». 16

18 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ) (Σύρος, 28-31/5/1999). 5. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ. «Ρόλος των µικρονηµατίων ακτίνης στη µορφογένεση των φαιοφυκών». 6 ο Πανελλήνιο επιστηµονικό συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (ΕΒΕ) (Πάτρα, 5-8/10/2000). 6. Καρυοφύλλης Δ., Γαλάτης Β., Κατσαρός Χ. «Καθορισµός του επιπέδου διαίρεσης σε κύτταρα φαιοφυκών». 27 ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ) (Ναύπλιο, 12-14/5/2005). 7. Κατσαρός Χ., Motomura T., Καρυοφύλλης Δ., Nagasato C., Γαλάτης Β. «Σχηµατισµός κυτοκινητικού διαφράγµατος στα φαιοφύκη: υποµικροσκοπική µελέτη µετά από κρυοστερέωση και κρυοαντικατάσταση». 28 ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ) (Ιωάννινα, 18-20/5/2006). 17

19 Συνοπτικός πίνακας αναφορών Αύξων Αριθµός Όνοµα Έτος Δηµοσίευσης Περιοδικού Δηµοσίευσης Αναφορές (1) PROTOPLASMA (2) EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY (3) EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY (4) PHYCOLOGIA (5) CELL BIOLOGY INTERNATIONAL (6) JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCH (7) ANNALS OF BOTANY Ο πίνακας και η αναλυτική λίστα που ακολουθεί έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την έρευνα στο δικτυακό τόπο (site) Τα πρωτογενή αποτελέσµατα της έρευνας παραθέτονται στο παράρτηµα στο τέλος του βιογραφικού σηµειώ- µατος. Από τα πρωτογενή δεδοµένα έχουν αφαιρεθεί οι αυτοαναφορές. 18

20 Αναλυτική λίστα αναφορών 1. Karyophyllis D., Galatis B., and Katsaros C Centrosome and microtubule dynamics in apical cells of Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae) treated with nocodazole. Protoplasma (Springer-Verlag), 1169: Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 1. Uemori C., Nagasato C., Kato A., and Motomura T Ultrastuctural and immunocytological studies on the rizoplast in the chrysophycean alga Ochromonas danica. Phycological Recearch, 54(2): Nagasato C Behavior and function of paternally inherited centrioles in brown algal zygotes. Journal of Plant Research, 118(6): Harper J.D.I., Salisbury J.L., John P.C.L., and Koutoulis A Changes in the centrin and microtubule cytoskeletons after metaphase arrest of the Chlamydomonas reinhardtii met1 mutant. Protoplasma, 224(3-4): Nagasato C. and Motomura T Destruction of maternal centrioles during fertilization of the brown alga, Scytosiphon lomentaria (Scytosiphonales, Phaeophyceae). Cell Motility and the Cytoskeleton, 59: Nagasato C. and Motomura T Ultrastructural study on mitosis and cytokinesis in Scytosiphon lomentaria zygotes (Scytosiphonales, Phaeophyceae) by freeze-sustitution. Protoplasma, 219(3-4):

21 6. Motomura T., Nagasato C., Komeda Y., and Okuda K Transient localization of γ-tubulin around the centrioles in the nuclear division of Boergesenia forbesii (Siphonocladales, Chlorophyta). Journal of Phycology, 37: Nagasato C., Motomura T., and Ichimura T Influence of centriole behavior on the first spindle formation in zygotes of the brown alga Fucus distichus (Fucales, Phaeophyceae). Developmental Biology, 208(1): Schoenwaelder M.E.A. and Margaret N. C The role of the cytoskeleton in brown algal physode movement. European Journal of Phycology, 34: Nagasato C., Motomura T., and Ichimura T Selective disappearance of maternal centrioles after fertilization in the anisogamous brown alga Cutleria cylindrica (Cutleriales, Phaeophyceae): Paternal inheritance of centrioles is universal in the brown algae. Phycological Research, 46, (3): Silverman Gavrila R.V Possible interaction between actin and microtubules in first meiotic division. Master s degree Thesis, York University, Toronto, Ontario, Canada. 11. Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Karyophyllis D., Katsaros C., Dimitriadis H., and Galatis B

22 Actin organization during the cell cycle of brown algal vegetative cells. European Journal of Phycology (Cambridge University Press) 35, (1): Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 12. Bisgrove S.R. and Kropf D.L Αsymmetric cell divisions: zygotes of fucoid algae as a model system. (Plant Cell Monographs, Springer Berlin/Heidelberg, vol:9/2008, ISBN: ). 13. Nagasato C Behavior and function of paternally inherited centrioles in brown algal zygotes. Journal of Plant Research, 118 (6): Bisgrove S.R. and Kropf D.L Cytokinesis in brown algae: Studies of asymmetric division in fucoid zygotes. Protoplasma, 223(2-4): Baluska F., Volkmann D., Barlow P Eukaryotic cells and their Cell Bodies: Cell theory revised. Annals of Botany, 94(1): Hable W.E., Miller N.R., Kropf D.L Polarity establishment requires dynamic actin in fucoid zygotes. Protoplasma, 221(3-4): Bisgrove S.R., Henderson D.C., Kropf D.L Asymmetric division in fucoid zygotes is positioned by telophase nuclei. Plant Cell, 15(4):

23 18. Wilkes D.E., Otto J.J Profilin functions in cytokinesis, nuclear positioning, and stomatogenenesis in Tetrahymena thermophila. Journal of Eukaryotic Microbiology, 50(4): Nagasato C. and Motomura T Ultrastructural studies on mitosis and cytokinesis in Scytosiphon lomentaria (Scytosiphonales, Phaeophyceae) by freeze-substitution. Protoplasma, 219(3-4): Nagasato C. and Motomura T Influence of the centrosome in cytokinesis of brown algae: Polyspermic zygotes of Scytosiphon lomentaria (Scytosiphonales, Phaeophyceae). Journal of Cell Sciience, 115(12): Verma D.P.S Cytokinesis and building of the cell plate in plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 52: Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Karyophyllis D., Katsaros C., and Galatis B F-actin involvement in apical cell morphogenesis of Sphacelaria rigidula (Phaeophyta). Mutual alignment between actin filaments and cellulose microfibrils. European Journal of Phycology (Cambridge University Press), 35 (2): Η παραπάνω δηµοσίευση συµπεριλαµβάνεται στο «Current Awareness in Biomedicine: Cytoskeleton» της εταιρείας 22

24 SUBIS, επιλεγµένη από άρθρα 1200 επιστηµονικών περιοδικών. Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 23. Ackland J.C., West J.A., Pickett-Heaps J.D Actin and myosin regulate pseudopodia of Porphyra pulchella (Rhodophyta) archeospores. Journal of Phycology, 43(1): Shevchenko G.V. and Kordyum E.L Organization of cytoskeleton during differentiation of gravisensitive root sites under clinorotation. Advances in Space Research, 35(2): Bisgrove S.R., Kropf D.L Cytokinesis in brown algae: Studies of asymmetric division in fucoid zygotes. Protoplasma, 223(2-4): Blancaflor E.B The cytoskeleton and gravitropism in higher plants. Journal of Plant Growth Regulation, 21(2): Σωτηρίου Πηνελόπη «Μελέτη των πολυσακχαριτών των κυτταρικών τοιχωµάτων πρωτοπλαστών και κάλλων των φυτών Trigonella foenum-graecum L. και Ceratonia siliqua L. Δυναµική σύνθεσης γαλακτοµαννάνης. Διδακτορική διατριβή. 28. Baskin T On the alignment of cellulose microfibrils by cortical microtubules: A review and a model. Protoplasma, 215:

25 29. Goulard F., Le Corre G., Diouris M., Deslandes E., Floc h J.- Y NDP-sugars, floriside and floridean starch levels in relation to activities of UDP-glucose pyrophosphorylase and UDP-glucose-4-epimerase in Solieria chordalis (Rhodophyceae) under experimental conditions. Phycological Research, 49 (1): Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B Cortical F-actin underlies cellulose microfibril patterning in brown algal cells. Phycologia (Allen Press), 41(2): Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 31. Zhong R., Burk H.D., Nairn C.J., Herbert Morrison III W., and Ye Z.-H Mutation of SAC1, an Arabidopsis SAC domain phospoinositide phosphatase, cause alterations in cell morphogenesis, cell wall synthesis, and actin organization. Plant Cell, 17: Corellou F., Coelho S.M.B., Bouget F.-Y., and Brownlee C Spatial re-organization of cortical microtubules in vivo during polarization and asymmetric division of Fucus zygotes. Journal of Cell Science, 118: Bisgrove S.R., Kropf D.L Cytokinesis in brown algae: Studies of asymmetric division in fucoid zygotes. Protoplasma, 223(2-4):

26 34. Andrade L.R., Salgado L.T., Farina M., and Amando Filho G.M SEM of soluble polysaccharides extracted from the cell walls of the marine alga Padina gymnospora. Microscopy and Microanalysis, 9(suppl.2): Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B Actin cytoskeleton and cell wall morphogenesis in brown algae. Cell Biology International (Elsevier), 27(3): Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 36. Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Karyophyllis D., Galatis B., and Katsaros C Gamma tubulin organization during the cell cycle in Sphacelaria rigidula (Phaeophyceae, Sphacelariales). Journal of Biological Research, 4: ) Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 37. Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα Katsaros C., Karyophyllis D., and Galatis B. Cytoskeleton and morphogenesis in brown algae. Annals of Botany (London, Oxford Journals),97(5): Η εργασία έχει αναφερθεί από τους: 38. Bisgrove S.R. and Kropf D.L Αsymmetric cell divisions: zygotes of fucoid algae as a model system. (Plant Cell Monographs, Springer Berlin/Heidelberg, vol:9/2008, ISBN: ). 25

27 39. Bisgrove S.R Cytoskeleton and early development in fucoid algae. Journal of Integrative Plant Biology, 49: (7). 40. Bannigan A., Scheible W.-R., Lukovitz W., Fagersrtom C., Wadswotrh P., Somerville C., Baskin T.I A conserved role for kinesin-5 in plant mitosis. Journal of Cell Science, 120: Menand B., Calder G., Dolan L Both chloronemal and caulonemal cella expand by tip growth in the moss Physcomitrella pattens. Journal of Experimental Botany, 58: Βαρβαρήγος Βασίλειος, Διδακτορική διατριβή, Αθήνα

Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Α Μοριακή Βιολογία και Γενετική BIOL 123 Άνοιξη 2015 Δρ. Χαρίτα Χρίστου

Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Α Μοριακή Βιολογία και Γενετική BIOL 123 Άνοιξη 2015 Δρ. Χαρίτα Χρίστου Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Α Μοριακή Βιολογία και Γενετική BIOL 123 Άνοιξη 2015 Δρ. Χαρίτα Χρίστου Παρουσιάσεις Power Point με υλικό από: Campbell και Reece (2010) ΒΙΟΛΟΓΙΑ τόμος Ι, 1

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Στο Μάθημα Της Βιολογίας. Τάξη: Γ 3 Μαθήτρια: Στίνη Αΐντα Θέμα: Κυτταρική Διαίρεση: Μίτωση

Εργασία Στο Μάθημα Της Βιολογίας. Τάξη: Γ 3 Μαθήτρια: Στίνη Αΐντα Θέμα: Κυτταρική Διαίρεση: Μίτωση Εργασία Στο Μάθημα Της Βιολογίας Τάξη: Γ 3 Μαθήτρια: Στίνη Αΐντα Θέμα: Κυτταρική Διαίρεση: Μίτωση ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ: ΜΙΤΩΣΗ Τι είναι η κυτταρική διαίρεση; Η κυτταρική διαίρεση είναι η διαδικασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Στο Μάθημα Της Βιολογίας. Τάξη: Γ 3. Μαθήτρια: Στίνη Αΐντα. Θέμα: Κυτταρική Διαίρεση: Μίτωση

Εργασία Στο Μάθημα Της Βιολογίας. Τάξη: Γ 3. Μαθήτρια: Στίνη Αΐντα. Θέμα: Κυτταρική Διαίρεση: Μίτωση Εργασία Στο Μάθημα Της Βιολογίας Τάξη: Γ 3 Μαθήτρια: Στίνη Αΐντα Θέμα: Κυτταρική Διαίρεση: Μίτωση ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ: ΜΙΤΩΣΗ Τι είναι η κυτταρική διαίρεση; Η κυτταρική διαίρεση είναι η διαδικασία κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ. αναπαραγωγή. αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ. αναπαραγωγή. αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ αναπαραγωγή αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη επιδιόρθωση ιστών Κυτταρική οργάνωση του γενετικού υλικού Γονιδίωµα: Το σύνολο του γενετικού υλικού (DNA) ενός κυττάρου Στα προκαρυωτικά κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 2016 2 Το συνώνυμο της αναπαραγωγής είναι ο πολλαπλασιασμός, η δημιουργία νέων ατόμων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους γονείς τους. Όλοι οι οργανισμοί κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ποια κύτταρα έχουν κυτταροσκελετό; Όλα τα ευκαρυωτικά!

Ποια κύτταρα έχουν κυτταροσκελετό; Όλα τα ευκαρυωτικά! Ποια κύτταρα έχουν κυτταροσκελετό; Όλα τα ευκαρυωτικά! Αρχικά πιστευόταν ότι τα µικροϊνίδια είναι χαρακτηριστικό µόνο των γραµµωτών µυών. Το ΗΜ υπερ-υψηλής τάσης συνέβαλε (άθελά του) στην ανακάλυψη του

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική διαίρεση:μίτωση

Κυτταρική διαίρεση:μίτωση ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Γ 2 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΥΜΕΡΑΙ Κυτταρική διαίρεση:μίτωση Δύο είναι οι ανώτερες κυτταρικές λειτουργίες ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Γ1

Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Γ1 Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Γ1 ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ Τρισδιάστατο δίκτυο που αποτελείται από μικροσωληνίσκους, μικροϊνίδια και ενδιάμεσα ινίδια. Οι νηματοειδείς πρωτεΐνες του

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών

Κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών Μίτωση - Μείωση Τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαιρούνται με δύο τρόπους: τη μίτωση και τη μείωση. Η Μίτωση είναι ο τύπος της κυτταρικής διαίρεσης που από ένα πατρικό κύτταρο καταλήγει σε δύο γενετικά πανομοιότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας - Β Τριμήνου

Εργασία Βιολογίας - Β Τριμήνου Εργασία Βιολογίας - Β Τριμήνου Γυμνάσιο Κερατέας Ονοματεπώνυμο: Σίντυ Οζοκουέρε-Αγγελική Τόλε Τάξη: Γ 5 Θέμα: Κυτταρική Διαίρεση-Μίτωση Τίτλος: Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασία 2. Φάσεις αναπτύξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στο φλοιό της Γης απαντώνται 92 χημικά στοιχεία, από τα οποία 27 μόνο είναι απαραίτητα για τη ζωή. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 96% ο άνθρακας (C), το υδρογόνο (H), το οξυγόνο (O) και

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία. Κυτταρική διαίρεση ΔIAΛEΞΕΙΣ 18 & 19 (8/5 & 10/5/2017) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Kυτταρική Bιολογία. Κυτταρική διαίρεση ΔIAΛEΞΕΙΣ 18 & 19 (8/5 & 10/5/2017) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΕΙΣ 18 & 19 (8/5 & 10/5/2017) Κυτταρική διαίρεση Τα κύρια σημεία της διάλεξης είναι τα παρακάτω: Ο κυτταρικός κύκλος και τα στάδια του Ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου ü Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί διαιρούνται τα κύτταρα;

Γιατί διαιρούνται τα κύτταρα; Η κυτταροδιαίρεση Γιατί διαιρούνται τα κύτταρα; Για να αναπαραχθούν. Για να αυξηθεί το µέγεθος των οργανισµών. Για να αναπληρωθούν φθαρµένα ή κατεστραµµένα κύτταρα. ιαδικασία κυτταροδιαίρεσης µε εκβλάστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ:ΜΕΙΩΣΗ- ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ. Μητρογιάννη Ευαγγελία Βαμβούνης Ιωάννης

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ:ΜΕΙΩΣΗ- ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ. Μητρογιάννη Ευαγγελία Βαμβούνης Ιωάννης ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ:ΜΕΙΩΣΗ- ΓΑΜΕΤΟΓΕΝΕΣΗ Μητρογιάννη Ευαγγελία Βαμβούνης Ιωάννης 5/3/2013 Η κυτταρική διαίρεση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα αρχικό κύτταρο διαιρείται σε δύο θυγατρικά. Στους πολυκύτταρους

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητικό σχέδιο μαθήματος Κυτταρική διαίρεση: Μίτωση - Μείωση Βιολογία Γ Γυμνασίου, 2 διδακτικές ώρες

Διερευνητικό σχέδιο μαθήματος Κυτταρική διαίρεση: Μίτωση - Μείωση Βιολογία Γ Γυμνασίου, 2 διδακτικές ώρες Διερευνητικό σχέδιο μαθήματος Κυτταρική διαίρεση: Μίτωση - Μείωση Βιολογία Γ Γυμνασίου, 2 διδακτικές ώρες Προαπαιτούμενες γνώσεις: Πυρήνας, γενετικό υλικό, χρωμοσώματα, ομόλογα χρωμοσώματα, γαμέτες, αμφιγονία,

Διαβάστε περισσότερα

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Χ.Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ 2008 1 Αντικείμενα της ενότητας Ορισμοί και έννοιες Σκοπός των διεργασιών της ανάπτυξης Πού και πώς πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ. Αρχαία Βακτήρια. Προκαρυωτικό κύτταρο: πυρηνοειδές. Πρώτιστα Μύκητες Φυτά Ζώα. Ευκαρυωτικό κύτταρο: πυρήνας

ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ. Αρχαία Βακτήρια. Προκαρυωτικό κύτταρο: πυρηνοειδές. Πρώτιστα Μύκητες Φυτά Ζώα. Ευκαρυωτικό κύτταρο: πυρήνας ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Προκαρυωτικό κύτταρο: πυρηνοειδές Αρχαία Βακτήρια Ευκαρυωτικό κύτταρο: πυρήνας Δομή: μεμβρανικά οργανίδια Παραγωγή ενέργειας Δομή γενετικού υλικού Διαίρεση / Αναπαραγωγή Γενετικός ανασυνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βιολογία ΙI Κυτταροσκελετός και Κυτταρική Διαίρεση Διδάσκοντες: Σ. Γεωργάτος, Θ. Τζαβάρας, Π. Κούκλης, Χ. Αγγελίδης Υπεύθυνος μαθήματος: Σ. Γεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση

Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Ενότητα 10: Κυτταρική Διαίρεση Κυτταρική διαίρεση: παραγωγή γενετικά πανομοιότυπων θυγατρικών κυττάρων Κυτταρική διαίρεση Μονοκύτταροι οργανισμοί: η διαίρεση του κυττάρου συνεπάγεται αναπαραγωγή ολόκληρου

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο μαθητών /μαθητριών

Ονοματεπώνυμο μαθητών /μαθητριών ΕΚΦΕ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΦΑΣΗ (ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2014. ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επειδή στο σχολικό βιβλίο Βιολογία Β Γενικού Λυκείου Γενικής παιδείας πρόσφατα προστέθηκαν ερωτήσεις και άλλαξε η αρίθμηση των προϋπαρχουσών ασκήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΙΤΩΣΗ. Ζαρφτζιάν Μαριλένα Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΙΤΩΣΗ. Ζαρφτζιάν Μαριλένα Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΙΤΩΣΗ Τι σχέση έχουν η μονογονική αναπαραγωγή Κυτταρική διαίρεση η ανάπτυξη η αμφιγονική αναπαραγωγή η αντικατάσταση των κυττάρων Η σημασία της μίτωσης Η μίτωση ευνοεί την κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Β

Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Β Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Β Μοριακή Βιολογία και Γενετική BIOL 123 Άνοιξη 2015 Δρ. Χαρίτα Χρίστου Παρουσιάσεις Power Point με υλικό από: Campbell και Reece (2010) ΒΙΟΛΟΓΙΑ τόμος Ι, 1

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί της Κυτταρικής ιαίρεσης

Μηχανισμοί της Κυτταρικής ιαίρεσης Μηχανισμοί της Κυτταρικής ιαίρεσης DNA DIC Η κυτταρική διαίρεση είναι πολύ σημαντική για την καρκινογένεση Λάθη στο διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων οδηγούν σε ανευπλοειδία ή πολυπλοειδία και προκαλούν καρκινογένεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/09/2016 ΘΕΜΑ Α Α.1. β. Α.2. β. Α.3. γ. Α.4. δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.5. β. Μονάδες 25 ΘΕΜΑ Β Β. 1. Ιχνηθέτηση. είναι η σήμανση χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ: ΜΙΚΡΟΪΝΙΔΙΑ- ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΝΙΔΙΑ- ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ Η δοµή και η λειτουργία του κυτταροσκελετού: Ο κυτταροσκελετός είναι ένα δίκτυο από ινίδια που εκτείνονται σε όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Με αναφορά τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Με αναφορά τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Με αναφορά τόσο στους προκαρυωτικούς όσο και στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Λειτουργίες Γενετικού Υλικού o Αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας. Η οργάνωση της γενετικής πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν.

Τα κύρια βιογραφικά στοιχεία των υποψηφίων παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες που ακολουθούν. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 25/02/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 100/2014-17 της 14/01/2015 απόφαση, αποτελούµενη από τον Δρ Σ. Κακαµπάκο,

Διαβάστε περισσότερα

Η δοµή και η λειτουργία του κυτταροσκελετού: Ο κυτταροσκελετός είναι ένα δίκτυο από ινίδια που εκτείνονται σε όλο το κυτταρόπλασµα και σχηµατίζουν

Η δοµή και η λειτουργία του κυτταροσκελετού: Ο κυτταροσκελετός είναι ένα δίκτυο από ινίδια που εκτείνονται σε όλο το κυτταρόπλασµα και σχηµατίζουν Η δοµή και η λειτουργία του κυτταροσκελετού: Ο κυτταροσκελετός είναι ένα δίκτυο από ινίδια που εκτείνονται σε όλο το κυτταρόπλασµα και σχηµατίζουν ένα δυναµικό σκελετό που χρησιµεύει στη στήριξη και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Βιολογία της Α τάξης του Γυμνασίου, η οποία διδάσκεται δύο

Διαβάστε περισσότερα

Moριακή Kυτταρική Bιολογία & Έλεγχος Μεταβολισμού ΔIAΛEΞΕΙΣ 4 & 5 Κυτταρική διαίρεση & Απόπτωση

Moριακή Kυτταρική Bιολογία & Έλεγχος Μεταβολισμού ΔIAΛEΞΕΙΣ 4 & 5 Κυτταρική διαίρεση & Απόπτωση Moριακή Kυτταρική Bιολογία & Έλεγχος Μεταβολισμού ΔIAΛEΞΕΙΣ 4 & 5 Κυτταρική διαίρεση & Απόπτωση Τα κύρια σημεία της διάλεξης είναι τα παρακάτω: Ο κυτταρικός κύκλος και τα στάδια του Ρύθμιση του κυτταρικού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN)

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κυτταρικών Διεργασιών

Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κυτταρικών Διεργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κυτταρικών Διεργασιών Τίτλος Εργαστηριακής Άσκησης: Παρατήρηση κυτταρικής διαίρεσης με μικροσκοπία φθορισμού Έλενα Κουιμτζόγλου Τμήμα Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί της Κυτταρικής ιαίρεσης

Μηχανισμοί της Κυτταρικής ιαίρεσης Μηχανισμοί της Κυτταρικής ιαίρεσης DNA DIC Η κυτταρική διαίρεση είναι πολύ σημαντική για την καρκινογένεση Λάθη στο διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων οδηγούν σε ανευπλοειδία ή πολυπλοειδία και προκαλούν καρκινογένεση

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι

Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Ενότητα 2: Η οργάνωση της ζωής Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 3: Η οργάνωση των οργανισμών Γενικοί Στόχοι: Φύλλα Εργασίας 3α Ανθρώπινος οργανισμός οργανικά συστήματα όργανα Α.1.18. Να διακρίνουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιμος Π. Βανδώρος ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Οι βασικές δομές που εξετάζουμε στην ανατομία μπορούν ιεραρχικά να ταξινομηθούν ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to BIO 102. Instructor: Dr Phoebe Stavride. Textbook: CAMPBELL BIOLOGY, NINTH EDITION

Welcome to BIO 102. Instructor: Dr Phoebe Stavride. Textbook: CAMPBELL BIOLOGY, NINTH EDITION Welcome to BIO 102 Instructor: Dr Phoebe Stavride stavride.p@unic.ac.cy Textbook: CAMPBELL BIOLOGY, NINTH EDITION Jane B. Reece, Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Peter V. Minorsky, Robert

Διαβάστε περισσότερα

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ, ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 2.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ Γ 4

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ Γ 4 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ Γ 4 Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση :περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών. PGR (Plant Growth Regulators)

Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών. PGR (Plant Growth Regulators) Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών PGR (Plant Growth Regulators) 1 Παράγοντες ελέγχου της ανάπτυξης των φυτών Χημικοί παράγοντες (ενδογενείς ή εξωγενείς) Περιβαλλοντικοί παράγοντες (φως φωτοπερίοδος, θερμοκρασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών BRs, )

Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών BRs, ) Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών BRs, ) 1 Πορεία παρουσίασης των Καθοριστικοί Σταθμοί BRs στην ανακάλυψη των ΒRs Δομή των κυριότερων ενδογενών μορφών Μεταβολισμός των BRs Βιοσύνθεση Διακίνηση Καταβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Κεφάλαιο 2ο ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Κεφάλαιο 2ο ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 1. Κυτταρική μεμβράνη μοντέλο ρευστού μωσαϊκού κατά Singer και Nicolson Αποτελείται από διπλό στρώμα φωσφολιπιδίων με διάσπαρτα μόρια στεροειδών (χοληστερόλης) και μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/12/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρωμοσώματα & κυτταροδιαιρέσεις

Χρωμοσώματα & κυτταροδιαιρέσεις Δασική Γενετική Χρωμοσώματα & κυτταροδιαιρέσεις Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Σύνοψη Το DNA αναπαράγεται, εκφράζεται και μεταλλάσσεται Το DNA είναι οργανωμένα σε χρωμοσώματα Τα ευκαρυωτικά γενώματα έχουν

Διαβάστε περισσότερα

θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Βιολογία θετικής κατεύθυνσης Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1ο κεφάλαιο Το γενετικό υλικό Τι αποτελεί το γενετικό υλικό; Από το 1869, που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Βιολογία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΕΜΑ 2 Ο Α) Το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων είναι ένα δίκλωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο... 2 I. Το γενετικό υλικό... 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 5 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ.... 8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 9 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο I. Το γενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών 9-1 Κεφάλαιο 9 Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών Εισαγωγή Στο κύτταρο η έκφραση των πρωτεϊνών γίνεται από µόνο ένα τύπο ριβοσώµατος (εκτός των µιτοχονδριακών και των χλωροπλαστικών που µοιάζουν µε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology Department of Physics, University

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. 1 ο Κεφάλαιο: Το Γενετικό Υλικό

Ασκήσεις. 1 ο Κεφάλαιο: Το Γενετικό Υλικό Ασκήσεις 1. Αν ο λόγος A + Τ / C + G στη μια αλυσίδα του DNA είναι 7/10, πόσος είναι ο ίδιος λόγος: α. στη συμπληρωματική της αλυσίδα, β. στο μόριο; 2. Αν ο λόγος A + G / T + C στη μια αλυσίδα του DNA

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Φ.Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ε.Κ.Φ.Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Προκριματικός Διαγωνισμός για τη 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2017 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση επιστημονικών δημοσιεύσεων μέσω διαδικτύου

Αναζήτηση επιστημονικών δημοσιεύσεων μέσω διαδικτύου Αναζήτηση επιστημονικών δημοσιεύσεων μέσω διαδικτύου 108 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Σκοπός της άσκησης: γνωριμία και χρήση των περιοδικών δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών. Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Απρίλιος Μάιος 12 Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία Γενικής Παιδείας Β Λυκείου (Ερωτήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον) 1. Τι είναι τα βιομόρια και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους; Βιομόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ α) Αφού τα σωµατικά κύτταρα της γάτας έχουν 19 ζεύγη οµολόγων χρωµοσωµάτων, άρα περιέχουν 38 απλοειδή χρωµοσώµατα στην αρχή της Μεσόφασης (G 1 -φάση), πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ 1 Ο Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΤΕΣΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ 1 Ο Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1 ΤΕΣΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. Γραμμικό μόριο DNA θα βρούμε: Α. Σε πλασμίδια Β. Στο κύριο μόριο DNA του βακτηρίου. Γ. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ω/εβδοµάδα ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τα χαρακτηριστικά των οργανισµών ( Ω 1) Κύτταρο: Η µονάδα της

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες IΣTOΛOΓIA H ιστολογία κλάδος της ιατρικής που µελετά > υφή βιολογικού υλικού και τους τρόπους που τα επιµέρους συστατικά στοιχεία σχετίζονται µεταξύ τους δοµικά & λειτουργικά Tα δείγµατα του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 11 : Κυτταρική διαίρεση. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 11 : Κυτταρική διαίρεση. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 11 : Κυτταρική διαίρεση Παναγιωτίδης Χρήστος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στην Βιολογία

Εργασία στην Βιολογία Εργασία στην Βιολογία Μεμβράνη του Πυρήνα του Κυττάρου Χρονιά: 2013-2014 Επιμέλεια: Σταμάτης Ορφανός, Μάριος Παναγιωτόπουλος [1] Πυρήνας του Κυττάρου Ο πυρήνας είναι το πιο μεγάλο και ευδιάκριτο οργανίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 01 : Εισαγωγή. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 01 : Εισαγωγή. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 01 : Εισαγωγή Παναγιωτίδης Χρήστος ΑΠΘ Άδειες χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό

Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης. Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Βιολογία Γ Γενικού Λυκείου Θετικής κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1α Το Γενετικό Υλικό Το DNA είναι το γενετικό υλικό Αρχικά οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι οι πρωτεΐνες αποτελούσαν το γενετικό υλικό των οργανισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 λεπτά ΣΧΟΛΕΙΟ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 λεπτά ΣΧΟΛΕΙΟ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 λεπτά ΣΧΟΛΕΙΟ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω ερωτήσεις. (10 x 0,5 = 5μ) α. Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΗΤΩΝ (ΙΙ)

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΗΤΩΝ (ΙΙ) Γενική Μικροβιολογία Ενότητα 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΗΤΩΝ (ΙΙ) Όνομα καθηγητή: Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα καθηγητή: Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Όνομα καθηγητή: ΑΝ. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζωολογία Ι. Ενότητα 4: Η Διαδικασία της Αναπαραγωγής Εργαστηριακή Άσκηση Εμβρυολογίας

Ζωολογία Ι. Ενότητα 4: Η Διαδικασία της Αναπαραγωγής Εργαστηριακή Άσκηση Εμβρυολογίας Ζωολογία Ι Ενότητα 4: Η Διαδικασία της Αναπαραγωγής Εργαστηριακή Άσκηση Εμβρυολογίας Σκαρλάτος Ντέντος, Επικ. Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Περιεχόμενο εργαστηρίου 1) Παρατήρηση εμβρυικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/09/2013 ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Το ζεύγος των φυλετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 1 Ι ΕΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 1 Ι ΕΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 1 Ι ΕΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο όρος «µικροοργανισµός ή µικρόβιο» χρησιµοποιήθηκε πρωταρχικά από τον Γάλλο Sedillot. Τα µικρόβια είναι µικροοργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Βιοπληροφορική Ι Παντελής Μπάγκος Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Λαµία 2006 1 Βιοπληροφορική Ι Εισαγωγή: Ορισµός της Βιοπληροφορικής, Υποδιαιρέσεις της Βιοπληροφορικής, Τα είδη των δεδοµένων στη Βιοπληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1o Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία Κίττυ Παυλάκη Jeanne Calment Κάπνιζε µέχρι τα 117 Πέθανε στα 122 Η σωστή λειτουργία των οργανισµών απαιτεί τη δυνατότητα προσαρµογής των κυττάρων και κατά συνέπεια και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΜΕΤΩΝ (άσκηση 11 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡ. : 19/05/2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ (120 ΛΕΠΤΑ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:.. ΑΡ.: ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡ. : 19/05/2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ (120 ΛΕΠΤΑ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:.. ΑΡ.: ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΒΑΘΜΟΣ.../35 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:. ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡ. : 19/05/2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13

Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13 Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13 Ισιδώρα Παπασιδέρη, Καθηγήτρια...για περισσότερα... http://kyttariki.biol.uoa.gr, ttp://multimedia.biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία

Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Διαγώνισμα 2014-15 Ενδεικτικές απαντήσεις Κυριακή 15/02/2015 Ημερομηνία Βιολογία Κατεύθυνσης Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Τάξη Θέμα 1 ο : 1 α, 2 γ, 3 ε, 4 α, 5 ε Θέμα 2 ο : Α. Η απεικόνιση των μεταφασικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Η ιστορία της εξελικτικής βιολογίας: Εξέλιξη και Γενετική 2 Η Προέλευση της Μοριακής Βιολογίας 3 Αποδείξεις για την εξέλιξη 89

Περιεχόμενα. 1 Η ιστορία της εξελικτικής βιολογίας: Εξέλιξη και Γενετική 2 Η Προέλευση της Μοριακής Βιολογίας 3 Αποδείξεις για την εξέλιξη 89 Περιεχόμενα Οι Συγγραφείς Πρόλογος της Ελληνικής Έκδοσης Πρόλογος της Αμερικανικής Έκδοσης Σκοπός και Αντικείμενο του Βιβλίου ΜΕΡΟΣ Ι ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Η ιστορία της εξελικτικής

Διαβάστε περισσότερα

- Πώς γίνεται ο διαμοιρασμός των συστατικών στα θυγατρικά κύτταρα; -Πώς ς το κύτταρο συντονίζει τις διεργασίες του κυτταρικού κύκλου;

- Πώς γίνεται ο διαμοιρασμός των συστατικών στα θυγατρικά κύτταρα; -Πώς ς το κύτταρο συντονίζει τις διεργασίες του κυτταρικού κύκλου; ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ - Πώς το κύτταρο διπλασιάζει τα συστατικά του; - Πώς γίνεται ο διαμοιρασμός των συστατικών στα θυγατρικά κύτταρα; -Πώς ς το κύτταρο συντονίζει τις διεργασίες του κυτταρικού κύκλου; Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 07 : Κυτταροσκελετός. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 07 : Κυτταροσκελετός. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 07 : Κυτταροσκελετός Παναγιωτίδης Χρήστος ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 2.Μεταπτυχιακό δίπλωµα Ειδίκευσης στη Βιοχηµεία - Συντελεστής βαρύτητας: 15%

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 2.Μεταπτυχιακό δίπλωµα Ειδίκευσης στη Βιοχηµεία - Συντελεστής βαρύτητας: 15% ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 29/07/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 100/2016-3149 της 14/06/2016 απόφαση, αποτελούµενη από τον Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΘΕΜΑ Α Α1. α. in vitro β. in vivo γ. in vitro δ. in vitro Α2. γ Μεταξύ των δύο δεοξυριβονουκλεοτιδίων έχουμε συμπληρωματικότητα (Α=Τ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Οδηγός Προγράμματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Οδηγός Προγράμματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Οδηγός Προγράμματος του προγράμματος του προγράμματος είναι η ειδίκευση στη βιολογία των οδόντων και της στοματικής κοιλότητας, με εξέταση των δομών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964)

Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964) Εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση κλάδου ΠΕ04.02 Χημικός & (ΠΕ 17.12 Τεχνολόγος πετρελαίου και φυσικού αερίου). Βαθμός (Δ). Μ.Κ. (3). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Clayden, J.; Greeves, N.; Warren, S. Organic Chemistry; Oxford University Press, Oxford, UK, 2012.

Clayden, J.; Greeves, N.; Warren, S. Organic Chemistry; Oxford University Press, Oxford, UK, 2012. Παρακάτω παρατίθενται διάφορα τμήματα από αγγλόφωνα συγγράμματα προχωρημένης οργανικής χημείας και μία ελληνόφωνη διδακτορική διατριβή. Τα εν λόγω τμήματα αναφέρονται σε όσα συζητούνται στις παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 20/20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 20/20 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 21/07/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε με την με αρ. πρωτ. 100/2015-3130 της 02/07/2015 απόφαση, αποτελούμενη από τον Διευθυντή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΘΕΜΑ Α A1. β Α2. γ Α3. γ Α4. α Α5. δ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα