Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr"

Transcript

1 Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης

2 Σκοπός του φωτισμού ασφαλείας. Είναι μόνο για διαφυγή ή και για φωτισμό έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση της διαφυγής μπορούμε απλά να ακολουθήσουμε τις απαιτήσεις των κανονισμών, ενώ στην περίπτωση του φωτισμού έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την πραγματική ανάγκη για φωτισμό (φωτεινή ροή και αυτονομία) που απαιτεί ο κάθε χώρος π.χ. το γραφείο ασφαλείας ενός κτιρίου, οι χώροι όπου γίνονται εξειδικευμένες και κυρίως επικίνδυνες εργασίες κλπ.

3 Προδιαγραφές. Στην Ελλάδα θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Ελληνικός κανονισμός (Προεδρικό διάταγμα 71/88 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ) και οι ειδικές Ευρωπαϊκές κατασκευαστικές οδηγίες (ΕΝ , ΕΝ ). Ωστόσο σε πολλούς χώρους παρατηρείται το φαινόμενο να μη τηρούνται οι στοιχειώδεις κανονισμοί ή το κάθε κτίριο να ορίζει τους δικούς του κανονισμούς. Σ' αυτή την περίπτωση ο σχεδιαστής θα πρέπει να σκεφθεί ότι η πιθανή παραβίαση των κανονισμών μπορεί να έχει διπλάσιο κόστος στην περίπτωση που θα υποχρεωθεί να επανασχεδιάσει και να επανατοποθετήσει τα φωτιστικά ασφαλείας, είτε έπειτα από απαίτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας είτε από κάποια Ευρωπαϊκή επιτροπή.

4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 Φωτισμός Ασφαλείας α. Η διακοπή του φωτισµού, στη διάρκεια αλλαγής από µια πηγή ενέργειας σε άλλη, πρέπει να είναι ελάχιστη. Η επιτρεπόµενη διακοπή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα. β. Ο φωτισµός ασφαλείας πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σηµεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιµή των 1lux, µετρούµενη στη στάθµη του δαπέδου. γ. Το σύστηµα του φωτισµού ασφαλείας πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόµενο φωτισµό για 1½ τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισµού. Επιγραφές και σήµατα εξόδων διαφυγής. Η σήµανση των οδεύσεων διαφυγής για όλα τα στάδια, εφόσον οι ειδικές διατάξεις των κτιρίων το απαιτούν, πρέπει να γίνεται µε σήµατα και ευανάγνωστες επιγραφές. Αυτή η σήµανση επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν η έξοδος ή η όδευση διαφυγής δεν είναι άµεσα ορατή ή αντιληπτή. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διακόσµησης ή άλλου εξοπλισµού, που εµποδίζει την ορατότητα.

5 Απαιτήσεις σχεδιασμού. Για να είναι εμφανείς οι οδοί διαφυγής χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται πινακίδες σήμανσης. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν πινακίδες με ενδείξεις ΕΞΟΔΟΣ, EXIT, κλπ. Σήμερα οι πινακίδες πρέπει να περιέχουν εικονοσύμβολα όπως προβλέπεται στο Προεδρικό διάταγμα 105/1995 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ για να είναι κατανοητές και από άνθρωπους που δεν γνωρίζουν την τοπική γλώσσα.

6 Απαιτήσεις σχεδιασμού. Σχεδιάζοντας κανείς ένα σύστημα φωτισμού ασφαλείας θα πρέπει να υπολογίσει τα ακόλουθα σημεία: Κατασκευαστικά οι πινακίδες πρέπει να είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 1838 όπου ορίζονται τα χρώματα, τα μεγέθη των συμβόλων και η μέγιστη απόσταση από την οποία είναι κατανοητές οι ενδείξεις των πινακίδων. Για τις πινακίδες που φωτίζονται από εξωτερική πηγή φωτός η απόσταση είναι 100 φορές το ύψος της πινακίδας. Για τις αυτοφωτιζόμενες πινακίδες (αυτές που βρίσκονται δηλαδή πάνω σε ένα φωτιστικό ασφαλείας) η απόσταση είναι 200 φορές το ύψος της πινακίδας.

7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Kοντά σε διασταύρωση διαδρόμων

9 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κοντά ή έξω από εξόδους

10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στις σκάλες έτσι ώστε κάθε σκαλί να λαμβάνει επαρκή φωτισμό

11 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κοντά σε κάθε αλλαγή επιπέδου του δαπέδου

12 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Kοντά σε κάθε κομβίο συναγερμού, Υλικών Πυρόσβεσης (πχ Πυροσβεστήρας), Σταθμό Πρώτων Βοηθειών.

13 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κοντά σε Κυλιόμενες Σκάλες

14 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κοντά σε Ανελκυστήρες

15 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κοντά σε Μηχανές Γεννήτριες

16 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΝON ΜAINTAINED). ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜAINTAINED). ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SUSTAINED). ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ «ΕΞΥΠΝΑ» ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

17

18 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

19 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

20 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΨΕΩΝ

21 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΝΕΛ

22 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ & LEDS ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

23 ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

24 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

26 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CBS

27 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ CBS

28 ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διακόπτη ON OFF Καλώδιο πρίζας Ανάβουν στη διακοπή ρεύματος και όχι στη πτώση τάσης του δικτύου Φωτομετρικά δεδομένα για το σωστό σχεδιασμό και επιλογή του κατάλληλου μοντέλου Δε συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΝ) Δε φέρουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό σήματα. Θα πρέπει τα υλικά κατασκευής να είναι ειδικών προδιαγραφών (πχ. Πλαστικά μέρη να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 850 C).

29 Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης

30 Τα προϊόντα των συστημάτων πυρανίχνευσης υπάγονται στον Ευρωπαϊκό κανονισμό για τα προϊόντα δομικών κατασκευών No 305/2011 CPR (Construction Product Regulation). Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός No 305/2011 CPR υιοθετήθηκε στις 9 Μαρτίου 2011, ενώ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου Αντικατέστησε την οδηγία για τα προϊόντα δομικών κατασκευών 89/106/EEC CPD (Construction Product Directive). Στοχεύει στην εξασφάλιση αξιόπιστων πληροφοριών που σχετίζονται με την απόδοση των προϊόντων δομικών κατασκευών. Καθιερώνεται μια κοινή τεχνική γλώσσα, προσφέροντας ενιαίες μεθόδους αξιολόγησης της απόδοσης των προϊόντων δομικών κατασκευών.

31 Υποχρεώσεις Κατασκευαστών Καταρτίζουν δήλωση απόδοσης (DoP) και τοποθετούν την σήμανση CE. Καταρτίζουν τεχνική τεκμηρίωση. Διασφαλίζουν την ποιότητα της παραγωγής. Διασφαλίζουν ότι το προϊόν φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς. Σημειώνουν πάνω στο προϊόν ή σε συνοδευτικό έγγραφο τα πλήρη στοιχεία τους και το εμπορικό τους σήμα. Διασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στη γλώσσα του πελάτη. Παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα όταν διαπιστώνουν μη συμμόρφωση του προϊόντος, ή ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές αν υπάρχει κίνδυνος. Παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση, κατόπιν αιτήματος αυτής.

32 Υποχρεώσεις Κατασκευαστών ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο (επιθεώρηση). Έλεγχο δειγμάτων της παραγωγής σύμφωνα με καθορισμένο πλάνο ελέγχων. Εξέταση τύπου του προϊόντος από κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης. Επιθεώρηση χώρου παραγωγής και έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο (επιθεώρηση) από κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης. Συνεχή/περιοδική επιτήρηση, αξιολόγηση και έγκριση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο (επιθεώρηση) από κοινοποιημένο φορέα πιστοποίησης. Όλα τα παραπάνω είναι απαιτήσεις της σειράς εναρμονισμένων προτύπων ΕΝ 54 που αφορούν τα συστήματα πυρανίχνευσης.

33

34 Σύστημα πυρανίχνευσης. Είναι μια ομάδα από συσκευές που σκοπό έχουν να ανιχνεύσουν μια εστία φωτιάς και να δώσουν το σήμα κινδύνου με ηχητικά, οπτικά ή άλλα μέσα. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

35 Συσκευές Πυρανίχνευσης Οπτικός ανιχνευτής καπνού (ή ανιχνευτής ορατού καπνού). Ανιχνευτής ιονισμού. Ανιχνευτής δέσμης. Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής. Θερμικός ανιχνευτής. Ανιχνευτής φλόγας. Ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων. Μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού φωτιάς. Σειρήνα /κουδούνι πυρανίχνευσης. Φάρος πυρανίχνευσης. Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης. Ηλεκτρομαγνήτης πόρτας πυρασφαλείας. Απομακρυσμένο LED ανιχνευτή (remote LED)

36 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Συμβατικό σύστημα πυρανίχνευσης. Είναι ένα σύστημα πυρανίχνευσης στο οποίο οι ανιχνευτές και τα μπουτόν είναι κατανεμημένα σε ζώνες ανίχνευσης. Οι ενδείξεις συναγερμού στον πίνακα αναφέρονται στις ζώνες ανίχνευσης και όχι σε κάθε εξάρτημα. Ζώνη πυρανίχνευσης. Είναι ένα τμήμα του καλυπτόμενου χώρου (όροφος, πτέρυγα), μέσα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί εξαρτήματα ανίχνευσης φωτιάς (ανιχνευτές, μπουτόν ή συνδυασμός τους) σε μια γραμμή εισόδου στον πίνακα.

37 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

38 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

39 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Αναλογικό διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα πυρανίχνευσης. Είναι ένα σύστημα πυρανίχνευσης στο οποίο οι ανιχνευτές δίνουν αναλογικά σήματα για το φαινόμενο που ανιχνεύουν και ο κεντρικός πίνακας γνωρίζει το ακριβές σημείο (τη διεύθυνση) του κάθε εξαρτήματος. Βρόχος πυρανίχνευσης. Είναι μια από τις γραμμές εισόδου του αναλογικού διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος, στην οποία συνδέονται εξαρτήματα ανίχνευσης φωτιάς (μέχρι 150). Ονομάζεται έτσι γιατί το καλώδιο σύνδεσης ξενικάει από τον πίνακα, περνάει απ όλα τα εξαρτήματα και ξαναγυρνάει στον πίνακα.

40 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

41 Πίνακας 2 ζωνών Πίνακας 4 ζωνών Πίνακας 16 Ζωνών Κάτω από 300 m 2 Κάτω από m 2 Κάτω από m 2 Κάτω από m 2 Οποιουδήποτε μεγέθους κτίριο Μικρό αυτόματο σύστημα Σύστημα για κτίρια μεσαίου μεγέθους όπως: Γραφεία Σχολεία Βιοτεχνίες Σύστημα για κτίρια μεσαίου μεγέθους όπως: Σχολές Εργοστάσια Πολυκαταστήμ ατα Αναλογικό Σύστημα Πυρανίχνευσης 1 ή 2 βρόχων Εντοπίζει με ακρίβεια τα σήματα φωτιάς / σφάλματος με αναλογική ευαισθησία Αναλογικό Σύστημα Πυρανίχνευσης πολλαπλών βρόχων για μεγάλα κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων Δικτύωση πολλών συστημάτων Αναλογικό Σύστημα Πυρανίχνευσης (1 ή 2 βρόχοι) Αναλογικό Σύστημα Πυρανίχνευσης (4 βρόχοι) Βρεφοκομεία Ξενοδοχεία Εμπορικά κέντρα Εργοστάσια Αεροδρόμια Νοσοκομεία Ξενοδοχεία

42 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

43 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

44 Μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Κανένα σημείο του καλυπτόμενου χώρου, στο οποίο μπορεί να βρεθεί άνθρωπος, δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 μέτρα από τη θέση ενός μπουτόν. Πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω στις οδεύσεις διαφυγής, σε σημεία που καταλήγουν σε σκάλες και κοντά σε κάθε έξοδο που οδηγεί σε ανοιχτό χώρο. Τα μπουτόν μπορούν να συνδεθούν στην ίδια ζώνη με ανιχνευτές, αλλά πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η απομάκρυνση ενός ανιχνευτή να μη διακόπτει τη σωστή λειτουργία τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν από την διαμόρφωση της ζώνης, τότε πρέπει να τοποθετούνται σε ανεξάρτητη ζώνη. Αν το κτίριο της εγκατάστασης είναι πολυόροφο, με επαναλαμβανόμενους ίδιας διαμόρφωσης ορόφους, τα μπουτόν πρέπει να τοποθετούνται στις ίδιες θέσεις σε όλους τους ορόφους. Τοποθετούνται σε ύψος 1,2 έως 1,5 μέτρα σε εμφανή σημεία. Κάθε μπουτόν πρέπει να φωτίζεται επαρκώς από τον κανονικό φωτισμό και από το κύκλωμα του φωτισμού ασφαλείας.

45 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Επιλογή ανιχνευτών. Ξεκινάμε επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο ανιχνευτή για κάθε χώρο. Πρέπει να φροντίσουμε να επιλέξουμε τον τύπο εκείνο που θα δώσει το σήμα του συναγερμού στο μικρότερο δυνατό χρόνο από τη στιγμή της έναρξης της φωτιάς, φροντίζοντας όμως να αποφύγουμε ψευδείς συναγερμούς που μπορούν να δίνονται από τη φυσιολογική χρήση του χώρου. Είναι σημαντικό να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο αυτές απαιτήσεις για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε ένα επιτυχημένο και αξιόπιστο σύστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό για την επιλογή τον παρακάτω πίνακα. Τοποθέτηση ανιχνευτών καπνού, θερμοδιαφορικών και θερμικών. Η μεγαλύτερη ποσότητα καπνού και θερμότητας κατά τη διάρκεια μιας φωτιάς σε κλειστό χώρο θα συγκεντρωθεί στα ψηλότερα σημεία του χώρου. Στα σημεία αυτά πρέπει να τοποθετηθούν οι ανιχνευτές καπνού και θερμοκρασίας.

46 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Επιλογή ανιχνευτών. Όταν η οροφή του χώρου είναι επίπεδη χωρίς να διακόπτεται από δοκάρια, τότε οι θέσεις τοποθέτησης των ανιχνευτών μπορούν να υπολογιστούν από τα παρακάτω: - Η επιφάνεια που καλύπτει ένας ανιχνευτής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50 τμ. - Η απόσταση από τοίχο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 3.5 μ. - Η απόσταση ανιχνευτού από ανιχνευτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12.5 μ. Αν η οροφή χωρίζεται από δοκάρια, τότε κάθε χωρισμένο κομμάτι πρέπει να σχεδιαστεί ανεξάρτητα από τα άλλα, τηρώντας πάλι τα πιο πάνω δεδομένα. Αν η οροφή είναι κεκλιμένη στέγη τότε πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί μια σειρά από ανιχνευτές στο ψηλότερο σημείο.

47 ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο κεντρικός πίνακας έχει πάνω του ενδείξεις για όλα τα σφάλματα της εγκατάστασης που μπορεί να μειώσουν την απόδοση του συστήματος. Τα πιο συνηθισμένα σφάλματα και οι συνέπειές τους σε έναν συμβατικό πίνακα είναι: Ένδειξη σφάλματος (Fault) σε κάποια ζώνη. Αυτό σημαίνει βραχυκύκλωμα ή διακοπή της ηλεκτρικής συνέχειας στα καλώδια της ζώνης, που μπορεί να προέρχεται από κόψιμο καλωδίου ή αφαίρεση κάποιου ανιχνευτή από τη βάση του. Η περιοχή που καλύπτεται από εκείνη τη ζώνη σε αυτή την περίπτωση δεν καλύπτεται από το σύστημα ή στην καλύτερη περίπτωση δεν καλύπτεται ολόκληρη. Ένδειξη σφάλματος σειρηνών. Διακοπή της ηλεκτρικής συνέχειας ή βραχυκύκλωμα σε μία από τις γραμμές των σειρηνών. Όλες ή μερικές από τις σειρήνες της γραμμής δεν θα λειτουργήσουν σε περίπτωση συναγερμού φωτιάς, με αποτέλεσμα το σήμα να μην ακουστεί καθόλου σε κάποιες περιοχές. Ένδειξη σφάλματος μπαταρίας. Η μπαταρία είναι αποσυνδεμένη ή δεν φορτίζει σωστά. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, το σύστημα πυρανίχνευσης δεν θα λειτουργήσει ή ότι η αυτονομία του θα είναι περιορισμένη. Για κάθε σήμα συναγερμού (Alarm) που δεν προέρχεται από πραγματική φωτιά πρέπει να διερευνώνται οι ακριβείς λόγοι και να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί.

48 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Γενικά Κατ αρχάς πρέπει να γίνει μια συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και/ή ιδιοκτήτη και τον κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλο οργανισμό αρμόδιο για εποπτεία, συντήρηση και επιδιόρθωση του συστήματος. Η συμφωνία πρέπει να παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και να προσδιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο θα αποκαθίσταται η λειτουργία του εξοπλισμού μετά από σφάλμα. Το όνομα και το τηλέφωνο του οργανισμού συντήρησης πρέπει να υπάρχει μόνιμα δίπλα στον κεντρικό πίνακα. Μια επαρκής διαδικασία συντήρησης περιλαμβάνει ημερήσιους, μηνιαίους, τριμηνιαίους και ετήσιους ελέγχους που έχουν γίνει από τον χρήστη ή τον ειδικό συντηρητή.

49 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Καθημερινοί έλεγχοι Ο χρήστης και/ή ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι καθημερινά γίνονται οι εξής έλεγχοι: 1. Ότι ο πίνακας έχει ένδειξη ότι βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, ή ότι κάθε αλλαγή της κατάστασης ηρεμίας έχει καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων και όπου ήταν απαραίτητο έγινε αναφορά στον αρμόδιο φορέα για την επισκευή. 2. Ότι δόθηκε η απαραίτητη προσοχή σε κάθε συναγερμό που καταγράφηκε μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη μέρα. 3. Ότι, όπου ήταν απαραίτητο, το σύστημα επιδιορθώθηκε από κάθε λανθασμένη λειτουργία. Κάθε βλάβη πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο συμβάντων και να φροντίζουμε για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες το συντομότερο δυνατό.

50 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Μηνιαίοι έλεγχοι Τουλάχιστον μια φορά το μήνα ο χρήστης και/ή ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι: 1. Κάθε εφεδρική γεννήτρια που απαιτείται, σύμφωνα με τον κανονισμό, λειτουργεί και ότι τα επίπεδα καυσίμων έχουν ελεγχθεί και, όπου ήταν απαραίτητο, αναπληρώθηκαν. 2. Ότι τα αποθέματα σε χαρτί, μελάνι ή ταινία για κάθε εκτυπωτή είναι επαρκή. 3. Ότι τα ενδεικτικά (LEDs, Display) όλων των συσκευών ένδειξης λειτουργούν κανονικά ή κάθε ελλιπής/ελαττωματική λειτουργία καταγράφηκε. Οποιαδήποτε έλλειψη/ελάττωμα παρατηρηθεί πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων και να γίνει η απαραίτητη διορθωτική ενέργεια το συντομότερο δυνατόν.

51 Έλεγχοι κάθε τρείς μήνες Τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες ο χρήστης και/ή ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι κάποιος αρμόδιος: 1. Ελέγχει όλες τις καταχωρήσεις στο βιβλίο συμβάντων 2. Ενεργοποιεί τουλάχιστον έναν ανιχνευτή ή ένα μπουτόν σε κάθε ζώνη και ελέγχει αν το σύστημα ελέγχου και ενδείξεων λαμβάνει και εμφανίζει το σωστό σήμα. 3. Ελέγχει για σφάλματα σύνδεσης με όλες της συσκευές ελέγχου και ενδείξεων. 4. Ελέγχει τη σωστή λειτουργία και ένδειξη των συσκευών συγκράτησης και απελευθέρωσης θυρών πυρασφαλείας. 5. Αν επιτρέπεται, λειτουργεί κάθε σύστημα ειδοποίησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή άλλου κέντρου λήψης σημάτων. 6. Εκτελεί επίσης όλους τους επιπλέον ελέγχους, αν προβλέπονται από τον εγκαταστάτη, προμηθευτή ή κατασκευαστή του συστήματος. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 7. Πληροφορείται αν έχουν γίνει δομικές αλλαγές ή εγκαταστάσεις που επηρεάζουν τις απαιτήσεις του χώρου σε μπουτόν, ανιχνευτές ή σειρήνες. Αν έχουν γίνει, κάνει οπτική επιθεώρηση.

52 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Ετήσιοι έλεγχοι 1. Ελέγχει αν έχουν εκτελεστεί οι απαραίτητοι ημερήσιοι, μηνιαίοι και τριμηνιαίοι έλεγχοι. 2. Ελέγχει έναν-έναν όλους τους ανιχνευτές για σωστή λειτουργία (με σπρέι καπνού, θερμό αέρα ή άλλο προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο). 3. Ελέγχει τη δυνατότητα των συσκευών ελέγχου και ενδείξεων να εκτελούν κάθε βοηθητική λειτουργία. 4. Κάνει οπτικό έλεγχο όλων των καλωδιώσεων και του λοιπού εξοπλισμού βλέποντας αν είναι σε καλή κατάσταση και επαρκώς προστατευμένα. 5. Ελέγχει, με επιτόπια επιθεώρηση, για δομικές αλλαγές ή εγκαταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των μπουτόν, ανιχνευτών ή σειρήνων. Η επιτόπια επιθεώρηση πρέπει να πιστοποιεί ότι σε κάθε ανιχνευτή υπάρχει καθαρός χώρος τουλάχιστον 0.5 μέτρο προς κάθε κατεύθυνση και ότι τα μπουτόν είναι σε καλή κατάσταση, ορατά και με εύκολη πρόσβαση. 6. Κάνει έλεγχο σε όλες τις μπαταρίες.

53

54

55

56

57

58

59

Συστήματα Ασφαλείας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 201313

Συστήματα Ασφαλείας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 201313 Συστήματα σφαλείας ΤΙΜΟΚΤΛΟΟΣ 201313 ΕΦΡΜΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤ ΣΦΛΕΙΣ www.lympiaelectrnics.gr ΛΙ ΛΟΙ Ι ΕΜΣ Έτος ίδρυσης: 1979 ΕΤΙΡΕΙ Καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας 140 εργαζόμενοι με το 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ. 11143 Φ.701.2/27-2-02) 1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων

Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ-32 Α') : Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων (Με το Π.Δ. 531/89 (ΦΕΚ-223 Α') ορίστηκε ότι οι διατάξεις του άνω Π.Δ. 71/88 δεν έχουν εφαρμογή σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2,3,4,6 & 10 ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ FIRE SYS ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BS-619 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16-64 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική

Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική Ειδική Έκδοση για την Πυρασφάλεια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 by Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ερμάρια Πυροπροστασία Ενεργητική ή Παθητική Διασύνδεση Πινάκων Πυρανίχνευσης Βασικά Στοιχεία της Εγκατάστασης ενός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΜ ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΑΜ ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΗΜ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΜ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κώστας Ντόβας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/ντής Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

1(17) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αθήνα, Ιούλιος 2014

1(17) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αθήνα, Ιούλιος 2014 1(17) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα