ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ"

Transcript

1 ΒΟΗѲΗΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

2 Μέγας εἶ Κύριε καί θαυμαστά τά ἔργα Σου Ἄνθρωπος βροτός (θνητός) νά πλάθῃ πρόσφορο, τό ὁποῖο μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνεται Σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!!! Ἄραγε πόση προσοχή καί προσευχή μετ εὐλαβείας χρειάζεται; Πρέπει νά ἔχουμε πλήρη συνείδηση καί συναίσθηση ὅτι δέν παρασκευάζουμε ἄρτους διά τήν γαστέρα, ἀλλά πρόσφορο, τό ὁποῖο προσφέρεται ἀπό τόν ἱερέα ὡς Τίμιο Δῶρο εἰς τήν Ἁγία Τράπεζα ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς Θείας Λειτουργίας!!!... Τά πρόσφορα πρέπει νά πλάθονται ἀπό ἄνθρωπο Χριστιανόν Ὀρθόδοξον, ὁ ὁποῖος ἔχει συνειδητή μυστηριακή ζωή. Αὐτός ἔχοντας τήν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ του Πατέρα (ἐξομολόγου) ἔχει ἀναλάβει τήν μεγάλη αὐτή τιμή, τοῦ νά ἑτοιμάζῃ πρόσφορα, τά ὁποῖα θά γίνουν Σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Παναγίου Πνεύματος κατά τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας. Τί ἐστι προζύμι Τιμίου Σταυροῦ; Εἶναι ἕνα ἀπό τά ζωντανά θαύματα τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας (ἤτοι τῆς Ἀνατολικῆς ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας). Τήν ἡμέρα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 14 Σεπτεμβρίου, ἀπό τόν ἑσπερινό, 13 Σεπτεμβρίου, ἐντός καθαροῦ δοχείου τοποθετοῦμε καθαρό κοσκινισμένο ἀλεύρι, τό ὁποῖο ἀνακατεύουμε μέ ἀνάλογο νερό ὕδωρ, οὕτως ὥστε νά γίνῃ ἕνας ρευστός χυλός. Τό σκεπάζουμε μέ καθαρό λευκό πανί καί τό τοποθετοῦμε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί ἄνωθεν τοῦ σκεύους δοχείου τοποθετεῖται τό Τίμιο Ξύλο, τό ὁποῖο παραμένει στή θέση αὐτή ὅλη τήν ἡμέρα μέχρι καί τήν ἑπομένη Θεία Λειτουργία. Καί ὦ τοὖ παραδόξου θαύματος! Ἡ Θεία Χάρις τοὺ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ «ζωοποιεῖ» τό ἄλευρο μέ τό ὕδωρ καί γίνεται «ὑγιές ζωντανό» προζύμι (στό πρῶτο στάδιο τοῦ φουσκώματος). Πρῶτα ὁ Θεός, ὅταν τό παραλάβουμε, ἔχει φουσκώσει μέ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τή Χάρη τοῦ Τιμίου Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Αὐτό τό προζύμι εἶναι «πρωτογενές» καί θά χρειασθῇ νά τό «ἀναπιάσουμε» 3 5 φορές ἀκόμη, διά νά δυναμώσῃ καί νά εἶναι ἕτοιμο πρός χρήση. Τό συντηροῦμε σέ δοχεῖο (εἰδικό καί ἀποκλειστικό), ἐντός τοῦ ѱυγείου σέ θερμοκρασία 4 0 C (Κελσίου).

3 «Ἀνάπιασμα» εἶναι ἡ διαδικασία πού γίνεται κάθε 12 ὧρες περίπου προσθέτοντας γραμμάρια ἀλεύρι μέ τό ἀνάλογο νερό ὕδωρ καί ἀνακατεύοντας μέχρις ἔρθῃ τό προζύμι εἰς τήν μορφή χυλοῦ (σάν ρευστό μέλι). Τό τελικό προζύμι θά εἶναι συνολικοῦ βάρους γραμμαρίων περίπου, ὁπότε μποροῦμε νά δίνουμε εὐλογία καί σέ ἄλλους ἐν Χριστῷ ἀδελφούς. ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Πρόσφορα 12x130 γρμ. περίπου 1. Ὑλικά Ὑλικά Ἀλεύρι ѱιλό κίτρινο ἀπό σκληρό σιτάρι τύπου Μ Προζύμι Τιμίου Σταυροῦ σέ καλή κατάσταση Ποσότητα Ἕνα (1) κιλό 150 γρμ. περίπου Ὕδωρ γρμ., δηλαδή δύο (2) φλυτζάνια τοῦ τσαγιοῦ Ἁλάτι ѱιλό μαγειρικῆς Σύνολο ὑλικῶν ζύμης Ἕνα (1) κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ 1600 γρμ. περίπου 2. Παρατηρήσεις σχετικά μέ τά ὑλικά Χρησιμοποιοῦμε ἀλεύρι ἀποκλειστικά καί μόνο σιταρένιο (κίτρινο ѱιλό σιτάρι τύπου Μ σκληρό) διότι μᾶς δίνει τά καλύτερα ἀποτελέσματα ὡς πρός τήν διόγκωση καί τήν συμπύκνωση τῆς ѱίχας ὥστε νά βγαίνουν μέ ἐπιτυχία ὁ ΑΜΝΟΣ καί οἱ μερίδες τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων. Οἱ παλαιότερες γενιές, ἤδη ἀπό τό χωράφι, ξεχώριζαν τό σιτάρι πού προοριζόταν γιά τό ἀλεύρι τῶν προσφόρων καί τό σιτάρι ἀλεθόταν χωριστά καί εἶχε ἰδιαίτερο χῶρο ἀποθήκευσης (χάριν εὐλαβείας). Ἀποφεύγουμε τό λευκό ἀλεύρι διότι στήν διόγκωση δημιουργοῦνται κενά καί τρύπες στήν ѱίχα ἀπό τόν ΑΜΝΟ, πού δυσκολεύουν τόν ἱερέα στήν Θεία Προσκομιδή. Τό ἀλεύρι νά κοσκινίζεται ὁπωσδήποτε πρίν τήν χρήση του καί ἀφοῦ τοποθετηθῇ σέ λεκάνες (σκεύη), πάντα τό σκεπάζουμε μέ τά καθαρά ὑφασμάτινα καλύμματα (λευκοῦ χρώματος). Τό προζύμι (Τιμίου Σταυροῦ) νά εἶναι σέ «ὑγιή» κατάσταση καί «δυνατό» διά νά ἔχουμε τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα. Παίρνουμε δέ τοῦτο ἀπό τήν προηγούμενη ζύμη καί τό συντηροῦμε μέσα σέ καθαρά συγκεκριμένα δοχεῖα φύλαξης προζυμιοῦ ἐντός ѱυγείου

4 συντήρησης σέ θερμοκρασία τεσσάρων βαθμών Κελσίου (4 0 C) περίπου. Ἐντός τοῦ δοχείου πού εἶναι πάντα κλειστό, μποροῦμε νά ἔχουμε καθαρό ἀλεύρι διά νά ἀπορροφάῃ τήν ὑγρασία τοῦ προζυμιοῦ, διά νά μήν ἀλλοιώνεται μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου. Τό προζύμι ἀκόμη κι ἄν ξεραθῆ μπορεῖ νά χρησιμοποιηθῇ καί νά ἐνεργοποιηθῇ ἐντός καθαροῦ δοχείου μέ λίγο σπαστό χλιαρό νερό καί τό ἀνάλογο ἀλεύρι. Τοποθετοῦμε τό δοχεῖο σέ χῶρο μέ θερμοκρασία C περίπου καί ἀνάλογα τοῦ πόσο δυνατό εἶναι, ἐνεργοποιεῖται σύμφωνα καί μέ τήν ποσότητα. Ὕδωρ: Ἡ ποιότητα εἶναι σημαντικός παράγοντας ἐπιτυχίας. Ἐξαρτᾶται βέβαια καί ἀπό τήν σκληρότητα καί τήν χλωρίωση τοῦ νεροῦ, καθώς καί τήν ἀπορροφητικότητα τῶν ἀλεύρων πού θά χρησιμοποιηθοῦν. Στό Ἅγιον Ὄρος, δόξα τῷ Θεῷ καί τῇ Ὑπεραγίᾳ Θεοτόκῳ, δέν ἔχουμε τέτοιο πρόβλημα. Μαγιά τοῦ ἐμπορίου δέν χρησιμοποιοῦμε στά πρόσφορα σέ καμία περίπτωση. Παρασκευάζουμε πρόσφορα κι ὄχι ἄρτους διά τήν γαστέρα, ὥστε νά ἔχουμε καί εὐλάβεια καί σεβασμό καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 3. Ἐργαλεῖα Σκεύη Χῶρος Παρασκευῆς Α. Τά σκεῦη παρασκευῆς προσφόρων τά χρησιμοποιοῦμε μετ εὐλαβείας μόνο διά τά πρόσφορα. Β. Πλήρης καί σχολαστική καθαριότητα τόσο προσωπική (χεριῶν, ἐνδυμάτων, λευκῆς ποδιᾶς κλπ.) ὅσο τῶν σκευῶν καί τοῦ χώρου. Γ. Πάγκος πλασίματος: κατά προτίμηση ξύλινος μέ ἐπένδυση φορμάικας, διότι ἡ λεία ἐπιφάνεια βοηθάει στό πλάσιμο καί δέν κρυώνει ἡ ζύμη (ὅπως ἐάν ἦταν ἀπό μάρμαρο ἤ μεταλλική ἐπιφάνεια). Δ. Λεκανάκια διαφόρων μεγεθῶν (ἀνάλογα μέ τίς ποσότητες πού χρησιμοποιοῦμε διά τό προζύμι, ἀλεύρι κλπ.) Ε. Σπάτουλα μεταλλική (διά τεμαχισμό ζύμης καί μεταφορά προσφόρων). ΣΤ. Ѱεκαστήρας νεροῦ (ἐάν χρειαστῇ σέ κάποια φάση τοῦ ζυμώματος, μέ τό νερό σέ θέση ἄχνης διά νά ἐλέγχεται ἡ ποσότητα στό ἐλάχιστο). Ζ. Λαμαρίνα Ταѱί διά τά πρόσφορα (μέγεθος σύμφωνα μέ τήν ποσότητα τῶν προσφόρων καί τοῦ φούρνου). Η. Τρυπητήρι βελόνα (διά τό τρυπητό σταύρωμα τῶν προσφόρων περίπου 2 χιλ. πάχος καί μῆκος 10 ἑκ.) Θ. Κόσκινο πολύ ѱιλό. Ι. Καλύμματα ὑφασμάτινα ἤ σεντόνια λευκά (διά τό σκέπασμα σκευῶν, λεκάνης καί ταѱιῶν).

5 ΙΑ. Καί φυσικά τά ἀπαραίτητα παραδοσιακά σφραγίδια Ἁγίου Ὄρους (σέ διάφορα μεγέθη σύμφωνα μέ τίς ὑπάρχουσες ἀνάγκες), τοῦ Ἀμνοῦ καί τῆς Παναγίας). ΖΥΜΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σέ ὅλη τή διάρκεια προσευχόμθεα μέ τήν εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν». Χωρίζουμε τό ἀλεύρι σέ δύο (2) ἴσα μέρη τῶν 500 γρμ. Τό πρῶτο τό χρησιμοποιοῦμε διά τήν αὔξηση τοῦ προζυμιοῦ καί τό δεύτερο διά τό τελικό ζύμωμα. Σέ καθαρό δοχεῖο τοποθετοῦμε τό προζύμι καί τό διαλύουμε μέ χλιαρό σπαστό νερό (προσοχή νά μήν καίῃ). Τό καλοκαίρι χρησιμοποιοῦμε κρύο νερό. Τό νερό νά εἶναι περίπου δύο (2) φλυτζάνια τσαγιοῦ, δηλαδή 220 x 2 = 440 γρμ. Ρίχνουμε τό πρῶτο μέρος τοῦ ἀλεύρου καί τό ἀνακατεύουμε σταδιακά ἕως ὅτου γίνῃ χυλός σέ ρευστή κατάσταση (ὅπως ρευστό μέλι). Αὐτό εἶναι τό πρῶτο χέρι προζυμιοῦ. Ἀφοῦ ρίξουμε μιά κρούστα ἀλεύρι ἀπό πάνω διά τήν ὑγρασία, τό σκεπάζουμε καί τοποθετοῦμε τό δοχεῖο σέ ζεστό μέρος, περίπου 25 0 C. Μετά ἀπό δώδεκα (12) ὧρες τό προζύμι εἶναι ἕτοιμο (πρῶτα ὁ Θεός). Ἐάν θέλουμε στό ἐνδιάμεσο, δηλαδή στίς 6 8 ὧρες, τό ἀνακατεύουμε ἐλαφρά, διά νά δυναμώσῃ. Μετά ἀπό ὧρες εἶναι ἕτοιμο διά τήν ζύμωση μέ τό ὑπόλοιπο ἀλεύρι (τό δεύτερο μέρος). Στό δεύτερο μέρος τοῦ ἀλεύρου ρίχνουμε ἕνα (1) κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἁλάτι καί τό ἀνακατεύουμε. Ρίχνουμε ἀπό πάνω τό προζύμι μέσα εἰς τό δοχεῖο καί ἀρχίζουμε τό ζύμωμα (γιά λεπτά περίπου) ἕως ὅτου ὅλο τό ἀλεύρι μέ τό προζύμι γίνῃ μιά μάζα. Προσέχουμε νά μήν προσθέσουμε ἄλλο νερό, διά νά μήν λασπώσῃ. Ἡ ζύμη εἰς τήν τελική μορφή της δέν πρέπει νά κολλάῃ, ἀλλά νά εἶναι συμπαγής καί σφιχτή, ὥστε τά πρόσφορα στό πλάσιμο νά στέκουν καλά, νά μην ξεχειλώνουν καί ἁπλώνουν μέσα στή λαμαρίνα, μέ ἐπακόλουθο καί ἡ σφραγίδα κατά τό «γίνωμα» (διόγκωση) νά χάνεται. Ἐάν χρειαστῇ λίγο νερό, προσθέτουμε μέ ѱεκαστήρα διά νά ἐλέγχουμε τήν ποσότητα του στό ἐλάχιστο ἤ βρέχουμε τά χέρια μας, διότι εἶναι πολύ καθοριστικό εἰς τήν ἐπιτυχία τῆς ζύμης τῶν προσφόρων. Ἡ τελική ζύμη εἶναι περίπου 1600 γρμ. καί σέ μορφή σφιχτῆς πλαστελίνης (καλά ἀνεπτυγμένη ἐλαστική ζύμη). ΞΕΚΟΥΡΑΣΜΑ ΖΥΜΗΣ Στάδιο ὡρίμανσης τῆς ζύμης: Τήν ἀφήνουμε γιά σαράντα πέντε λεπτά (45 ) περίπου, ἐντός δοχείου καθαροῦ καί σκεπασμένου μέσα σέ χῶρο θερμοκρασίας δωματίου 22 0 μέ 28 0 Κελσίου.

6 ΠΛΑΣΙΜΟ ΚΟѰΙΜΟ Μετά τό πέρας τοῦ χρόνου εἶναι ὀπτικά φανερό ὅτι ἡ ζύμη ἄρχισε νά διογκώνεται (ὡριμάζει). Τοποθετοῦμε τήν ζύμη εἰς τόν πάγκο ἐργασίας καί ἀφοῦ τήν πλάσουμε γιά λίγα λεπτά (2 3 ), κόβουμε εἰς 3 ἤ 4 τεμάχια ὅλη τή ζύμη καί πλάθοντάς την κυλινδροποιοῦμε καί κόβουμε τά τελικά μεγέθη ζύμης (κατά βούληση). Παραδείγματα: 1 ο : Ἐφόσον θέλουμε τά μικρά παραδοσιακά ἁγιορείτικα πρόσφορα τεμαχίζουμε σέ 12 τεμάχια βάρους 130 γραμμαρίων περίπου τό καθένα. 2 ο : 4 πρόσφορα τῶν 400 γρ. 3 ο : 2 πρόσφορα τῶν 800 γρ. 4 ο : 1 πρόσφορο τῶν 1200 γρ. καί 2 πρόσφορα τῶν 200 γρ. 5 ο : 1 πρόσφορο τῶν 1000 γρ. καί 4 πρόσφορα τῶν 150 γρ. Πρός ὑπενθύμιση, σέ ὅλη τήν διάρκεια προσευχόμεθα μέ τήν εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με». Σέ αὐτή τή φάση θά ξεχωρίσουμε τό ἀνάλογο κομμάτι ζύμης (περίπου 150 γρμ.), τό ὁποῖο προορίζεται γιά προζύμι τῆς ἑπομένης φορᾶς. Πλάθουμε τά τεμάχια ζύμης γιά ἕνα περίπου λεπτό, μέχρι νά ἀναπτυχθῇ στή ζύμη ἡ ἐπιθυμητή ἐλαστικότητα. Κυλινδροποιοῦμε τήν ζύμη καί τήν λεπταίνουμε στό κέντρο, ἔτσι ὥστε ἀνασηκώνοντας καί στρίβοντας ἐλαφρῶς νά σχηματιστοῦν δύο ἴσα σφαιρίδια ζύμης ἑνωμένα. Μεγάλη προσοχή ὅμως νά μήν ἀποχωριστοῦν μεταξύ τους, γιατί θά πρέπει νά τά πλάσουμε ἐξαρχῆς. Τό ζήτημα εἶναι ὑѱίστης σημασίας καί θεολογικῶς συμβολικό. Ὄπως δηλαδή ὁ Χριστός εἶχε δύο φύσεις, τή Θεία καί τήν ἀνθρώπινη, ἑνωμένες «ἀτρέπτως, ἀσυγχήτως, ἀχωρίστως καί ἀδιαιρέτως» στό πρόσωπό Του, ἔτσι καί τό ἕνα πρόσφορο ἔχει δύο μέρη ἑνωμένα στό ἕνα καί τό αὐτό πρόσφορο. Καλό θά ἦταν στό στάδιο αὐτό νά ὑπάρχουν καί κάποιοι βοηθοί διά τό πλάσιμο, ὥστε νά συντομεύῃ εἰ δυνατόν τό γρηγορότερο ὁ χρόνος πλασίματος παραγωγῆς τῶν προσφόρων, διότι μέ τό πού φτιάχνεται τό πρόσφορο καί τοποθετεῖται στή λαμαρίνα ταѱί ἤδη ἀρχίζει ἡ διαδικασία φουσκώματος. Ὁπότε ἐάν ἐπιμηκυνεται ὁ χρόνος πλασίματος, τά μέν πρῶτα θά ἀρχίσουν νά φουσκώνουν, τά δέ τελευταῖα ἀκόμη θά πλάθονται. Ἀφοῦ σχηματοποιηθοῦν σέ μορφή δύο ἑνωμένων σφαιριδίων, ἀφήνουμε λίγα δευτερόλεπτα (λεπτή ἡ ὑπόθεση καί ἡ στιγμή ἐν καιρῷ θά ἀποκτηθῇ ἡ ἀνάλογη πείρα στό διακονητή προσφοράρη) καί πατοῦμε τήν ἀνάλογη σφραγῖδα στό ἐπάνω μέρος ἄνω σφαιρίδιο τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιφάνεια εἶναι λεία καί δίχως σχισμές καί τρυπίτσες. Ἐδῶ βοηθάει τό γυαλιστερό τοῦ πάγκου. Πιέζουμε μέ μεγάλη προσοχή τήν σφραγίδα

7 ἐλαφρά καί σταθερά μέχρι τό σημεῖο ὥστε νά ἀποτυπωθῇ καλά, ἀλλά ποτέ ὡς τό τέρμα, διότι ἐάν γίνῃ πίττα, θά ἔχῃ δυσκολία στό φούσκωμα. Καί σ αὐτό τό σημεῖο ἐνδείκνυται λεπτότητα καί ἐμπειρία ἐκ μέρους τοῦ διακονητῆ. Ἀφοῦ λοιπόν τό πρόσφορο σφραγισθῇ, τό παίρνουμε μέ τήν σπάτουλα καί τό τοποθετοῦμε στή λαμαρίνα ταѱί. Ἡ ὑπάρχουσα λαμαρίνα ταѱί εἶναι ἀλειμμένη μέ ἐλαιόλαδο πολύ ἐλαφρά, ἀνεπαίσθητα, διά νά μήν κολλήσουν τά πρόσφορα στή διάρκεια τοῦ φουρνίσματος ἤ γίνεται ἐπάλειѱη μέ κερί ἀφοῦ ζεσταθῇ ἡ λαμαρίνα. ΤΡΥΠΗΜΑ ΣΤΑΥΡΩΤΟ Ὅταν συμπληρώνεται κάποιος ἀριθμός προσφόρων, τά τρυπᾶμε μέ εἰδικό σκεῦος βελόνα σταυρωτά ἔξω ἀπό τήν σφραγίδα, μέχρι κάτω στήν λαμαρίνα. Τό τρύπημα μπορεῖ νά γίνῃ ἀπό τώρα ἕως καί πρίν ἀπό τό φούρνισμα σέ περίπτωση πού ξεχαστοῦμε (ἄνθρωποι εἴμαστε καί ξεχνᾶμε καμιά φορά...) Ἀφοῦ τελειώσαμε, τά σκεπάζουμε διά νά μήν ξεραίνωνται καί πιάσουν κρούστα, καθώς καί νά διατηροῦνται καθαρά καί τά τοποθετοῦμε στήν στόφα. Ὁ ρόλος τοῦ τρυπήματος εἶναι καί πρακτικός, διότι ἐπιτρέπει τήν «ἐξάτμιση» καί τό φούσκωμα γίνεται ὁμοιόμορφα. ΣΤΟΦΑ Ἡ στόφα εἶναι ἕνας εἰδικός κλειστός χῶρος μέ ἐλεγχόμενη θερμοκρασία καί ὑγρασία. Σέ ἀντικατάσταση θά εἶναι ἕνα ζεστό μέρος δίχως ρεύματα ὅπου γιά ὑγρασία θά ѱεκάζουμε ἀνά 20 λεπτά περίπου. Ὥρα παραμονής: λεπτά περίπου σέ ἰδανική θερμοκρασία 33 0 C καί μέ ἀνάλογη ὑγρασία. Γίνονται ἀκόμη καί σέ χαμηλότερη θερμοκρασία, ἀλλά θά αὐξηθῇ ὁ χρόνος παραμονῆς. Ἕνας ἀπό τούς ὑѱίστους παράγοντες ἐπιτυχίας τῶν προσφόρων εἶναι τό ὀνομαζόμενο «ΓΙΝΩΜΑ», στιγμή καί φάση, πού ἐπηρεάζεται ἀπό πολλούς παράγοντες. Σέ ὁποιαδήποτε ἀντιξοότητα, ἐπεμβαίνει ὁ διακονητής καί Χάριτι Θεοῦ θεραπεύει καί διαμορφώνει τίς ἀνάλογες συνθῆκες (θερμοκρασία, ὑγρασία, περισσότερη ἀναμονή στό «γίνωμα» κλπ.) Ἀφοῦ ἔλθῃ τό ἐπιθυμητό «γίνωμα», εἴμαστε ἕτοιμοι γιά φούρνισμα. Κατά τήν παραμονή στήν στόφα διαβάζουμε τούς Χαιρετισμούς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί θυμιατίζουμε. Εἶναι περιττό νά ποῦμε ὅτι ὑπάρχει εἰκονοστάσι μέ κανδήλα καί ἐάν ἐπιθυμοῦμε κεράκι διά τόν Προφήτη Ἠλία ἤ ἄλλον Ἅγιο (ὅπως διά τόν Ἅγιο Μάρτυρα Μιχαήλ Μαυρουδῆ, τόν ἀρτοποιό). ΦΟΥΡΝΙΣΜΑ Σέ φοῦρνο παραδοσιακό μέ ξύλα:

8 Τό φούρνισμα γίνεται σέ θερμοκρασία C (Κελσίου) καί χρόνο ἀνάλογο μέ τό μέγεθος τῶν προσφόρων. Π.χ. πρόσφορο 140 γρμ. χρειάζεται 30 λεπτά >> 1200 γρμ. >> 45 λεπτά καί συνεχῆ ἔλεγχο διά περαιτέρω ἐξέλιξη ѱησίματος χρώματος ἐπιφανείας. Σέ ἠλεκτρικό φοῦρνο: Ἡ κάτω ἀντίσταση πρέπει νά θερμαίνεται στούς C Ἡ πάνω ἀντίσταση πρέπει νά θερμαίνεται στούς C μέ ἐλεγχόμενη παρακολούθηση διά τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα (διότι φοῦρνος ἀπό φοῦρνο διαφέρει κατά παρασάγγας). Σέ φοῦρνο ὑγραερίου: Μέ ἀνάλογες συνθῆκες. ΞΕΦΟΥΡΝΙΣΜΑ Μέ προσοχή καί εὐλάβεια βγάζουμε τά πρόσφορα ἀπό τή λαμαρίνα ταѱί, τά τοποθετοῦμε πάνω στόν πάγκο, ὅπου προηγουμένως ἔχουμε στρώσει καθαρό σεντόνι (πανί) καί τά σκεπάζουμε μέ ἕνα δεύτερο. Παραμένουν σ αὐτή τή θέση τουλάχιστον 3 4 ὧρες διά νά ἐκτονωθῇ ἡ θερμοκρασία ἀπό τό ἐσωτερικό τοῦ προσφόρου. Μετά τά συσκευάζουμε σέ καθαρά πάνινα λευκά σακούλια, τά ὁποῖα τοποθετοῦμε ἐντός πλαστικῆς σακούλας (ἡ μέν πάνινη ἀπορροφάει τήν ἀναπομείνασα ὑγρασία, ἡ δέ πλαστική τά διατηρεῖ μαλακά). Τέλος τά τοποθετοῦμε στό ѱυγεῖο πρός συντήρηση, στούς τέσσερις βαθμούς Κελσίου (4 0 C) διά τίς ἑπόμενες ἡμέρες. Τά πρόσφορα μέ προζύμι Τιμίου Σταυροῦ ἔχουν τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά διατηροῦνται ἀρκετές ἡμέρες... Διά περαιτέρω διευκρινήσεις καί πληροφόρηση ἐφ ὅλης τῆς διαδικασίας τῆς παρασκευῆς παραδοσιακῶν προσφόρων, εἶμαι στήν διάθεσή σας. Μέ ἐν Χριστῷ ἀγάπη, Χερουβείμ μοναχός Προσφοράρης Ἅγιον Ὄρος,βδ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΕΝ ΤΡΙΑ Ι ѲΕῼ ΟΞΑ

ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ

ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ 14 Βασικές συνταγές χωρίς γλουτένη ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ Με τα αλεύρια μας χωρίς γλουτένη Το ψήσιμο χωρίς γλουτένη μπορεί να γίνει τόσο εύκολο και διασκεδαστικό. Εάν προσέξετε

Διαβάστε περισσότερα

www.marineaquarium.gr

www.marineaquarium.gr ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ PLANKTON Σε αυτό το άρθρο θα αναφέρω τι είναι το phytoplankton καθώς και τον τρόπο παραγωγής του στο σπίτι για χρήση του στο ενυδρείο μας. Το πλανκτόν είναι από τις κυριότερες πηγές τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός είναι ό κύριος λόγος πού οι κλειστές εστίες έχουν υψηλή απόδοση σε σχέση με τα ανοικτού τύπου τζάκια.

Αυτός είναι ό κύριος λόγος πού οι κλειστές εστίες έχουν υψηλή απόδοση σε σχέση με τα ανοικτού τύπου τζάκια. ΑΝΟΙΚΤΟ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ Σε όσο πιο υψηλή θερμοκρασία γίνεται ή καύση τού ξύλου σε μία εστία τζακιού, τόσο πιο πολλές ποσότητες αερίων και μονοξειδίου τού άνθρακα αναφλέγονται γίνεται δηλαδή τέλεια καύση,

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα & Συνταγές Πρωινού στις Κυκλάδες

Προϊόντα & Συνταγές Πρωινού στις Κυκλάδες www.h2concept.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Προϊόντα & Συνταγές Πρωινού στις Κυκλάδες Σταδίου 24, 105 64 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 213 2169900, Fax: 210 3225449, www.grhotels.gr www.greekbreakfast.gr Πηγή: Μελέτη AgroPOLE «Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας 1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας Προφανώς λιπαίνει. Λίπανση µηχανικών µερών ενός στρώµατος από υγρό, αέριο ή στερεό υλικό µε σκοπό την µείωση της τριβής και της φθοράς που παρουσιάζονται ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους.

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους. ΜΑΤΙΑ Γενικά Τα μάτια αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου. Αυτά δίνουν έκφραση και ζωντάνια. Πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις προθέσεις κάποιου άλλου από το βλέμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος στή βυζαντινή Λειτουργία καί Ὑμνογραφία τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Εἰσήγηση στό Διεθνές Λειτουργικό Συνέδριο μέ θέμα: «Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Zαχαροπλαστική. EΠΙΠΛΕΟΝ... Συνταγές & tips. www.cookshop.gr

Zαχαροπλαστική. EΠΙΠΛΕΟΝ... Συνταγές & tips. www.cookshop.gr Zαχαροπλαστική 365 Φόρμες, πλάστες, κουπ-πατ, τσέρκια, μίξερ, μπεν μαρί, ζυγαριές, μεζούρες, πινέλα, siphon, κορνέ, πατρόν, φλόγιστρα, αντικολλητικές επιφάνειες, ταρτιέρες, πιεστήρες, αναδευτήρια, chinois,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου

Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Housekeeping: το πιο σηµαντικό τµήµα του ξενοδοχείου Στεφανάκη Ελευθερία Μιχαήλ Αναστασία Σ..Ο. Τµήµα Τουριστικ ών Επιχ / σεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Βερνάρδου Ειρήνη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ ΜΕΡΟΣ Ά... 1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ..

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κουπονιού: 88279408 01 000122. Αφοί Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης. Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής

Αρ. Κουπονιού: 88279408 01 000122. Αφοί Δ. ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης. Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής «Παραγωγή Φέτας και Κεφαλοτυριού από Γάλα Αιγοπροβάτων Χωρίς Παστερίωση για Έλεγχο της Διατηρησιμότητας (χρόνος) της Μικροβιολογικής και της Υγειονομικής Κατάστασης των Τελικών Προϊόντων» Αρ. Κουπονιού:

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης Συντονισµός: Βασιλική Περάκη Οµάδα Εργασίας: Βασιλική Περάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα ενα παιχνιδι ευαισθητοποιησης για τη ζωη των προσφυγων Δημιουργήθηκε από τους Chantal Barthélémy-Ruiz, Benoît Carpier και Nadia

Διαβάστε περισσότερα