Έναρξη. Typhoon FLA 7000 Μετάφραση από τα Αγγλικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έναρξη. Typhoon FLA 7000 Μετάφραση από τα Αγγλικά"

Transcript

1 Έναρξη Typhoon FLA 7000 Μετάφραση από τα Αγγλικά

2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς Σαρωτής λέιζερ Typhoon FLA Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια Προφυλάξεις ασφαλείας Ετικέτες Διαδικασία έκτακτης ανάγκης Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση... 3 Εγκατάσταση Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης Μεταφορά του Typhoon FLA Έλεγχος κατά την παράδοση Συνδέσεις Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows XP Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows Vista Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows Προετοιμασία πριν από την έναρξη του Typhoon FLA Λειτουργία Επισκόπηση λειτουργίας Εκκίνηση του οργάνου και του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης Τοποθέτηση του δείγματος πάνω στη βαθμίδα Τοποθετήστε τη βαθμίδα μέσα στο Typhoon FLA Διαβάστε το δείγμα... 6 Έκθεση οθονών φωσφόρου αποθήκευσης Προφυλάξεις κατά το χειρισμό Προετοιμασία της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης Έκθεση της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης... 7 Ανάγνωση δειγμάτων απεικόνισης με φώσφορο Ορισμός των συνθηκών ανάγνωσης Getting Started with Typhoon FLA AD

3 Πίνακας περιεχομένων 7.2 Τοποθέτηση της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης πάνω στη βαθμίδα φωσφόρου Τοποθέτηση της βαθμίδας φωσφόρου στο Typhoon FLA Διαβάστε το δείγμα... 8 Ανάγνωση δειγμάτων ψηφιοποίησης Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης Τοποθέτηση του δείγματος πάνω στη βαθμίδα Τοποθέτηση της βαθμίδας στο Typhoon FLA Διαβάστε το δείγμα... Παράρτημα A Άλλες ρυθμίσεις... Παράρτημα B Καθημερινή συντήρηση... Παράρτημα C Περιοδική συντήρηση... Παράρτημα D Εγκατάσταση και αντικατάσταση φίλτρων... Παράρτημα E Προεπιλεγμένες μέθοδοι ανίχνευσης δείγματος... Παράρτημα F Προδιαγραφές Getting Started with Typhoon FLA AD 3

4 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή Ενότητα 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς 1.3 Σαρωτής λέιζερ Typhoon FLA Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 Βλ. σελίδα Σκοπός του οδηγού έναρξης χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει απαραίτητες οδηγίες για το χειρισμό του συστήματος Typhoon FLA 7000 με ασφάλεια. Προϋποθέσεις Για να διασφαλιστεί η λειτουργία του Typhoon FLA 7000 με τον ενδεδειγμένο τρόπο, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το όργανο έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Στο παρόν κεφάλαιο Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη, καθώς και μια γενική περιγραφή της μονάδας Typhoon FLA 7000 και της προβλεπόμενης χρήσης της. 4 Getting Started with Typhoon FLA AD

5 1 Εισαγωγή 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη Διαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση του συστήματος Typhoon FLA 7000 Όλοι οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες για την ασφαλή χρήση του Typhoon FLA Προβλεπόμενη χρήση Το Typhoon FLA 7000 είναι ένας γρήγορος σαρωτής λέιζερ βελτιστοποιημένος για ποσοτική απεικόνιση με φώσφορο, Amersham ECL Plex Western blots, ορατό φθορισμό και καταγραφή γελών. Το Typhoon FLA 7000 προορίζεται μόνο για ερευνητική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλινικές διαδικασίες ή για διαγνωστικούς σκοπούς. Σημειώσεις που αφορούν την ασφάλεια Η παρούσα τεκμηρίωση χρήσης περιλαμβάνει σημειώσεις ασφαλείας (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗ- ΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ και ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Ανατρέξτε στους παρακάτω ορισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο όρος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Πρέπει να διακόψετε την εργασία σας, εάν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται δεν ικανοποιούνται και δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητές. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο όρος ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει μικρό ή μέτριο τραυματισμό. Πρέπει να διακόψετε την εργασία σας, εάν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται δεν ικανοποιούνται και δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητές. Getting Started with Typhoon FLA AD 5

6 1 Εισαγωγή 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο όρος ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει οδηγίες που πρέπει να τηρήσετε, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή σε άλλο εξοπλισμό. Σημειώσεις και συμβουλές Σημείωση: Συμβουλή: Οι σημειώσεις χρησιμοποιούνται για την επισήμανση σημαντικών πληροφοριών που συμβάλλουν στη βέλτιστη και απρόσκοπτη χρήση του προϊόντος. Οι συμβουλές περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση ή τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Τυπογραφικές συμβάσεις Τα στοιχεία λογισμικού επισημαίνονται στο κείμενο με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Τα διάφορα επίπεδα μενού διαχωρίζονται από άνω και κάτω τελεία, δηλ. το στοιχείο File:Open αναφέρεται στην εντολήopen του μενού File. Τα στοιχεία υλικού εξοπλισμού επισημαίνονται στο κείμενο με έντονη γραφή (για παράδειγμα, Power). 6 Getting Started with Typhoon FLA AD

7 1 Εισαγωγή 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι οδηγίες και τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται το σύστημα Typhoon FLA Πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι απαιτούμενες κατασκευαστικές πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έγγραφο Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ. Απαιτήσεις Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή Όνομα και ταυτότητα κοινοποιημένου οργανισμού Περιεχόμενο GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden INTERTEK SEMKO AB, NB 0413 Συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες που αναφέρονται στον πίνακα, καθώς πληροί τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Οδηγία 2006/42/ΕΚ 2004/108/ΕΚ 2006/95/ΕΚ Τίτλος Οδηγία για τα μηχανήματα (MD) Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) Οδηγία για τη χαμηλή τάση (LVD) Διεθνή πρότυπα Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων: Πρότυπο EN/IEC , UL , IEC , CAN/CSA-C22.2 Αρ Περιγραφή Απαιτήσεις ασφαλείας ηλεκτρικού εξοπλισμού για μετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση Σημειώσεις Το πρότυπο EN είναι εναρμονισμένο με την οδηγία της ΕΕ 2006/95/ΕΚ Getting Started with Typhoon FLA AD 7

8 1 Εισαγωγή 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς Πρότυπο EN VCCI, κατηγορία A, FCC Μέρος 15 B, κατηγορία A ICES-003, κατηγορία A EN ISO EN/IEC USA 21 CFR, Κεφάλαιο I, Υποκεφάλαιο J, Μέρος Προϊόντα λέιζερ Περιγραφή Απαιτήσεις εκπομπών και ατρωσίας ΗΜΣ ηλεκτρικού εξοπλισμού για μετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση Ασφάλεια μηχανικού εξοπλισμού, γενικές αρχές σχεδιασμού, αξιολόγηση κινδύνων και μείωση κινδύνων Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ Ασφάλεια προϊόντων λέιζερ Σημειώσεις Το πρότυπο EN είναι εναρμονισμένο με την οδηγία της ΕΕ 2004/108/ΕΚ Το πρότυπο EN ISO είναι εναρμονισμένο με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ Το πρότυπο EN είναι εναρμονισμένο με την οδηγία 2006/95/ΕΚ Σήμανση CE Η σήμανση CE και η σχετική Δήλωση συμμόρφωσης ΕE ισχύουν όταν το όργανο: Χρησιμοποιείται ως αυτόνομη μονάδα ή Συνδέεται σε άλλα προϊόντα που συνιστώνται ή αναφέρονται στην τεκμηρίωση χρήστη και Χρησιμοποιείται στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε από την GE, εξαιρουμένων τυχόν τροποποιήσεων που περιγράφονται στην τεκμηρίωση χρήστη. 8 Getting Started with Typhoon FLA AD

9 1 Εισαγωγή 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς FCC Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις δύο παρακάτω προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την GE μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση του δικαιώματος χειρισμού του εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Α, σύμφωνα με την ενότητα 15 των Κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία του εξοπλισμού αυτού σε κατοικημένη περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να αποκαταστήσει τις παρεμβολές με δικά του έξοδα. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις Απαιτήσεις 2011/65/EΕ 2012/19/EΕ ACPEIP Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 Τίτλος Οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οδηγία RoHS) Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Διοίκηση για τον έλεγχο της μόλυνσης που προκαλείται από προϊόντα ηλεκτρονικής πληροφόρησης, κινεζικός νόμος για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) Getting Started with Typhoon FLA AD 9

10 1 Εισαγωγή 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς Πρότυπα λέιζερ Αυτό το όργανο είναι προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1 (IEC :2007/EN :2007). Τα παρακάτω λέιζερ μπορούν να εγκατασταθούν στο Typhoon FLA 7000: Λέιζερ και κατηγορία Λέιζερ LD, κατηγορίας 3B Λέιζερ SHG, κατηγορίας 3B Λέιζερ LD, κατηγορίας 3B Λέιζερ LD, κατηγορίας 3B Μήκος κύματος 473 nm 532 nm 635 nm 650 nm Μέγιστη ισχύς 20 mw (CW) 10 mw (CW) 45 mw (CW) 80 mw (CW) Σημείωση: Η απόκλιση δέσμης όλων των μονάδων λέιζερ παραλληλίζεται. Συμμόρφωση συνδεδεμένου εξοπλισμού με τους κανονισμούς Οποιοσδήποτε εξοπλισμός συνδέεται στο Typhoon FLA 7000 πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας του EN/IEC ή των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων. Εντός της Ε.Ε., ο συνδεδεμένος εξοπλισμός πρέπει να φέρει σήμανση CE. 10 Getting Started with Typhoon FLA AD

11 1 Εισαγωγή 1.3 Σαρωτής λέιζερ Typhoon FLA Σαρωτής λέιζερ Typhoon FLA 7000 Κύρια χαρακτηριστικά Το συμπαγές Typhoon FLA 7000 είναι ένας αναλυτής εικόνας που προσφέρει υψηλή απόδοση, πολλαπλές λειτουργίες και ανάγνωση υψηλής ταχύτητας. Έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως: Ανίχνευση αυτοραδιογραφιών υψηλής ευαισθησίας με χρήση οθονών φωσφόρου αποθήκευσης. Τα τέσσερα λέιζερ και τα πολλαπλά φίλτρα επιτρέπουν τη χρήση μιας ποικιλίας φθοριζουσών χρώσεων και μεθόδων ανίχνευσης. Η λήψη των δεδομένων γίνεται μέσω υψηλής ανάλυσης, ευαισθησίας και γραμμικότητας μεγάλου εύρους. Συμβατότητα με διάφορους τύπους δειγμάτων, π.χ. φθορίζουσες ετικέτες, φθορίζουσες χρώσεις, χρώση CBB, χρώση με άργυρο, φιλμ ακτινών Χ και οθόνες φωσφόρου αποθήκευσης. Getting Started with Typhoon FLA AD 11

12 Εισαγωγή 1.3 Σαρωτής λέιζερ Typhoon FLA 7000 Εξαρτήματα και λειτουργίες A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P Εξάρτημα Λειτουργία Διακόπτης λειτουργίας, που βρίσκεται μεταξύ του συνδετήρα εναλλασσόμενου ρεύματος και του συνδετήρα USB Ενδεικτικές λυχνίες Κομβίο Κάλυμμα Μπλοκ τοποθέτησης Θύρα αλλαγής φίλτρου Υποδοχή μονάδας φίλτρου 12 Getting Started with Typhoon FLA AD

13 1 Εισαγωγή 1.3 Σαρωτής λέιζερ Typhoon FLA 7000 Εξάρτημα Λειτουργία Μονάδα φίλτρου Φίλτρο Phosphor Stage (Βαθμίδα φωσφόρου) Ράβδος αναρρόφησης Προστατευτικό κάλυμμα για την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης Fluor Stage Βαθμίδα φθορισμού Φθορίζουσα πλάκα ψηφιακοποίησης Βαρίδιο μεμβράνης (περιλαμβάνεται στο Fluor stage) Getting Started with Typhoon FLA AD 13

14 1 Εισαγωγή 1.4 Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 Απαιτήσεις συστήματος Παράμετρος Λειτουργικό σύστημα Εσωτερική μνήμη Επεξεργαστής Μονάδα σκληρού δίσκου Ανάλυση οθόνης Άλλες απαιτήσεις Ελάχιστες απαιτήσεις Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit) ή Microsoft Windows Vista Business SP2 (32 bit) ή Microsoft Windows 7 Professional (32 bit) ή Microsoft Windows 7 Professional (64 bit) 1 GB Επεξεργαστής Intel Core 2 Duo 80 GB εικονοστοιχεία Μία θύρα USB 2.0 Μονάδα DVD-ROM 14 Getting Started with Typhoon FLA AD

15 1 Εισαγωγή 1.4 Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 Επισκόπηση του κύριου παραθύρου Το Typhoon FLA 7000 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, τη χρήση και την εποπτεία του Typhoon FLA Εξάρτημα Λειτουργία Κουμπί Phosphorimaging (Απεικόνιση με φώσφορο): κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να πραγματοποιηθεί ανάγνωση μιας οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης. Κουμπί Fluorescence (Φθορισμός): κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για ανάγνωση ενός δείγματος φθορισμού. Κουμπί Digitization (Ψηφιοποίηση): κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για την εκτέλεση ψηφιοποίησης. Κουμπί Method (Μέθοδος): κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για εγγραφή ή διαγραφή ενός συνδυασμού λέιζερ και φίλτρου. Κουμπί Filter Module (Μονάδα φίλτρου): κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για αλλαγή ή εγγραφή ενός φίλτρου. Getting Started with Typhoon FLA AD 15

16 1 Εισαγωγή 1.4 Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 Εξάρτημα Λειτουργία Κουμπί Preferences (Προτιμήσεις): κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για ορισμό της μορφής αρχείου εικόνας, του τρόπου λειτουργίας σάρωσης, του τρόπου λειτουργίας διόρθωσης και για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φίλτρου ND. Filter (Φίλτρο): εμφανίζει τα φίλτρα που έχουν τοποθετηθεί. Laser (Λέιζερ): εμφανίζει την κατάσταση των μονάδων λέιζερ που έχουν τοποθετηθεί. Επισκόπηση του παραθύρου ρυθμίσεων ανάγνωσης Εξάρτημα 1 2 Περιγραφή Image folder: καθορίστε πού θα αποθηκευτεί το αρχείο μετά την ανάγνωση. File Name: εισαγάγετε το όνομα ενός αρχείου για αποθήκευση των δεδομένων εικόνας. 16 Getting Started with Typhoon FLA AD

17 1 Εισαγωγή 1.4 Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 Εξάρτημα Περιγραφή Comment: προαιρετικά, καταχωρίστε ένα σχόλιο. Το σχόλιο ενσωματώνεται στο αρχείο στο οποίο έχει αποθηκευτεί η εικόνα και μπορείτε να το δείτε με το λογισμικό ανάλυσης. Method: ορίστε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί στη σάρωση. Μπορείτε να εκτελέσετε έως και 4 σαρώσεις στη σειρά, όλες με ξεχωριστές μεθόδους. PMT: ορίστε την τάση του σωλήνα φωτοπολλαπλασιαστή. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο υψηλή είναι η ευαισθησία. Κάντε κλικ για να αυξήσετε τον αριθμό των σαρώσεων Κάντε κλικ για να μειώσετε τον αριθμό των σαρώσεων 6 Ορίστε την περιοχή σάρωσης. 1 Επιλέξτε μια βαθμίδα από το αναπτυσσόμενο μενού. 2 Σύρετε το κόκκινο τετράγωνο στη θέση της περιοχής σάρωσης που επιθυμείτε. 3 Σύρετε τις πλευρές του κόκκινου τετραγώνου για να ρυθμίσετε το μέγεθος της περιοχής σάρωσης όπως θέλετε. 7 8 Pixel Size: επιλέξτε το μέγεθος εικονοστοιχείων. Επιλέξτε μικρό μέγεθος εικονοστοιχείων για εικόνες υψηλής ποιότητας. Σημειώστε ότι το μικρό μέγεθος εικονοστοιχείων αυξάνει το χρόνο ανάγνωσης και το μέγεθος του αρχείου εικόνας. Latitude: Καθορίστε το δυναμικό εύρος. Το L5 παρέχει μεγαλύτερο ανιχνεύσιμο εύρος από το L4. Το L4 παρέχει λεπτότερη διαβάθμιση πυκνότητας, αν τα σήματα των περιοχών του δείγματος είναι στο σωστό εύρος. Getting Started with Typhoon FLA AD 17

18 1 Εισαγωγή 1.4 Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 Εξάρτημα 9 Περιγραφή Mode: Καθορίστε τον τρόπο λειτουργίας για τα όρια της περιοχής ανάγνωσης. Επιλέξτε Grid για να περιορίσετε τα όρια στις γραμμές πλέγματος. Επιλέξτε Free για μια αυθαίρετη περιοχή. Επιλέξτε All για χρήση ολόκληρης της βαθμίδας Fluor ως περιοχής ανάγνωσης Save Condition...: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες συνθήκες ανάγνωσης σε ένα αρχείο, εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης. Load Condition...: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να γίνει φόρτωση των συνθηκών ανάγνωσης που έχουν ήδη αποθηκευτεί, εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης. File Size: παρουσιάζεται το εκτιμώμενο μέγεθος του αρχείου δεδομένων αποτελεσμάτων. Reading Time: παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση. Top: επιστροφή στο κύριο παράθυρο. Start Scan: έναρξη της σάρωσης. Προτού ξεκινήσετε τη σάρωση, πρέπει να έχετε φορτώσει το δείγμα. 18 Getting Started with Typhoon FLA AD

19 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια Στο παρόν κεφάλαιο Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: Ενότητα 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας 2.2 Ετικέτες 2.3 Διαδικασία έκτακτης ανάγκης 2.4 Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση Βλ. σελίδα Getting Started with Typhoon FLA AD 19

20 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας Εισαγωγή Το Typhoon FLA 7000 τροφοδοτείται από τάση ηλεκτρικού δικτύου και χρησιμοποιείται για την απεικόνιση δειγμάτων που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. Πριν από την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση του εξοπλισμού, πρέπει να γνωρίζετε τους κινδύνους που περιγράφονται στην τεκμηρίωση χρήστη. Τηρείτε τις παρεχόμενες οδηγίες, για να αποφευχθούν τραυματισμοί και πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό. Γενικές προφυλάξεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό αν αντιληφθείτε καπνό, παράξενους θορύβους ή οσμές ή αν ο εξοπλισμός παρουσιάσει ασυνήθιστη θερμότητα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Διακόψτε αμέσως τη χρήση του εξοπλισμού, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε τον εξοπλισμό από την πρίζα. Για να ζητήσετε να πραγματοποιηθεί επισκευή, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της GE. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προφυλάσσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από φθορές που μπορεί να προκληθούν από κάμψη, συστροφή, θέρμανση ή από την παγίδευσή του κάτω από τον εξοπλισμό. Η χρήση φθαρμένων καλωδίων τροφοδοσίας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αν τα καλώδια τροφοδοσίας είναι φθαρμένα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της GE για την αντικατάστασή τους. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε ασταθή τραπέζια ή σε κεκλιμένες επιφάνειες, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την πτώση του εξοπλισμού και επακόλουθο τραυματισμό. 20 Getting Started with Typhoon FLA AD

21 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε υγρά, εύφλεκτα υλικά ή μεταλλικά αντικείμενα να εισέρχονται στο Typhoon FLA Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε τον εξοπλισμό από την πρίζα και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της GE. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χαράζετε και αποφύγετε την πτώση των εξαρτημάτων που περιέχουν γυαλί, όπως είναι οι φακοί, τα φίλτρα ή τα φώτα. Ασφάλεια του λέιζερ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ποτέ μην αφαιρείτε το εσωτερικό κάλυμμα που είναι βιδωμένο σε αυτό το όργανο. Αν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα, η ακτίνα λέιζερ ενδέχεται να διαρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος να χάσετε την όρασή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην απενεργοποιείτε ποτέ τις διατάξεις ενδοασφάλισης αυτού του οργάνου, καθώς η ακτίνα λέιζερ ενδέχεται να διαρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος να χάσετε την όρασή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ Η χρήση διαδικασιών ή ρυθμίσεων διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ. Getting Started with Typhoon FLA AD 21

22 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας Ασφάλεια από την ακτινοβολία Αυτό το όργανο δεν είναι εξοπλισμένο με μονάδα παραγωγής ραδιοϊσοτόπων ή ακτινοβολίας και συνεπώς δεν υπόκειται σε νόμους αποτροπής κινδύνου από ακτινοβολία. Ωστόσο, το όργανο έχει δυνατότητα ανάγνωσης οθονών φωσφόρου αποθήκευσης, που ενδεχομένως να είναι μολυσμένες από ραδιοϊσότοπα. ΠΡΟΣΟΧΗ Αν παρουσιαστεί μόλυνση από ραδιοϊσότοπα, διακόψτε αμέσως τη χρήση του οργάνου και ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή σας που είναι υπεύθυνος για θέματα ακτινοβολίας. Ατομική προστασία ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά το χειρισμό των δειγμάτων να φοράτε πάντοτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και φόρμα εργαστηρίου ή παρόμοιο εξοπλισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά το χειρισμό των οθονών φωσφόρου αποθήκευσης να φοράτε πάντοτε βαμβακερά γάντια. ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την απόρριψη του Typhoon FLA 7000, να φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και φόρμα εργαστηρίου ή παρόμοιο εξοπλισμό. 22 Getting Started with Typhoon FLA AD

23 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας Εγκατάσταση και μετακίνηση του οργάνου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το όργανο Typhoon FLA 7000 πρέπει πάντοτε να είναι συνδεδεμένο με γειωμένη πρίζα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη φράζετε τις εισόδους και τις εξόδους εξαερισμού στο σύστημα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Καλώδιο τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τροφοδοσίας με εγκεκριμένα βύσματα που παρέχονται ή έχουν εγκριθεί από την GE. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Βαρύ αντικείμενο. Εξαιτίας του μεγάλου βάρους του οργάνου Typhoon FLA 7000, απαιτείται μεγάλη προσοχή για την αποφυγή τραυματισμών λόγω σύνθλιψης κατά τη μετακίνηση. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ανυψωτικό εξοπλισμό κατά τη μετακίνηση της μονάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην συνδέετε συσκευές USB άλλες από το Typhoon FLA 7000 στον υπολογιστή στον οποίον είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, χρησιμοποιείτε μόνο το Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA Getting Started with Typhoon FLA AD 23

24 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας Λειτουργία συστήματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό με τροφοδοσία άλλη από τη συνιστώμενη. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό κοντά σε νεροχύτες ή σε περιβάλλοντα με υγρασία ή σκόνη. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Συνδέστε την τροφοδοσία απευθείας σε γειωμένη πρίζα. Η χρήση καλωδίων επέκτασης ή πολλαπλών φορτίων σε μία πρίζα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε την ίδια τροφοδοσία με μεγάλους εξοπλισμούς, όπως κλιματιστικά ή φυγόκεντρους. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αποφεύγετε την έκθεση των οθονών φωσφόρου αποθήκευσης σε σημεία όπου ενδέχεται να υπάρχει αυξημένη ακτινοβολία περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα σε χώρους με τοίχους από σκυρόδεμα ή σε υπόγεια. 24 Getting Started with Typhoon FLA AD

25 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας Συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό, καθώς υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες υγρών για τον καθαρισμό του Typhoon FLA 7000, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος ή ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΣΟΧΗ Φοράτε γάντια για να αποφύγετε την άμεση επαφή με χημικές ουσίες. ΠΡΟΣΟΧΗ Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συνδέεται με προσοχή. Μην τραβάτε το καλώδιο και μην χειρίζεστε τα βύσματα σύνδεσης με βρεγμένα χέρια. ΠΡΟΣΟΧΗ Συνδέστε το υλικό του υπολογιστή στο ίδιο κύκλωμα ισχύος, διαφορετικά ο εξοπλισμός ίσως επηρεάζεται από ηλεκτρικό θόρυβο. ΠΡΟΣΟΧΗ Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αφαιρέστε τα καλώδια σύνδεσης, πριν μετακινήσετε τον εξοπλισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ Απενεργοποιείτε το διακόπτη λειτουργίας πριν τον καθαρισμό του εσωτερικού του εξοπλισμού. Getting Started with Typhoon FLA AD 25

26 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Αν ο εξοπλισμός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε τον από την πρίζα. 26 Getting Started with Typhoon FLA AD

27 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.2 Ετικέτες 2.2 Ετικέτες Αριθμός σειράς του Typhoon FLA 7000 Ο αριθμός σειράς του Typhoon FLA 7000 αναγράφεται σε μια ετικέτα στο πίσω μέρος του οργάνου. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις ετικέτες ασφαλείας Ετικέτα Σημασία Προειδοποίηση! Διαβάστε την τεκμηρίωση χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα. Μην ανοίγετε καλύμματα και μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην τεκμηρίωση χρήστη. Το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Το σύστημα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. Getting Started with Typhoon FLA AD 27

28 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.2 Ετικέτες Ετικέτες σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών Ετικέτα Σημασία Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως τα αστικά απόβλητα χωρίς διαλογή. Αντιθέτως, πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση του εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν περιλαμβάνει επικίνδυνα υλικά άνω των ορίων που έχουν καθοριστεί στο κινεζικό πρότυπο SJ/T , «Απαιτήσεις για όρια συγκέντρωσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικές συσκευές». Ετικέτες που αφορούν το φως λέιζερ Ετικέτα Σημασία ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφεύγετε την έκθεση στη δέσμη λέιζερ όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προϊόν λέιζερ κατηγορίας 3B με το κάλυμμα ανοικτό και τις διατάξεις ενδοασφάλισης απενεργοποιημένες. Αποφύγετε την έκθεση στη δέσμη. Μην επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε τις διατάξεις ενδοασφάλισης κάτω από το κάλυμμα δειγμάτων ή πίσω από τη θύρα φίλτρου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό του οργάνου από οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα. Η έκθεση στο φως λέιζερ μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Μπορεί να προκληθεί τύφλωση εάν κοιτάξετε απευθείας το φως λέιζερ. 28 Getting Started with Typhoon FLA AD

29 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.2 Ετικέτες Ετικέτες στο μπροστινό μέρος του Typhoon FLA 7000 Getting Started with Typhoon FLA AD 29

30 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.2 Ετικέτες Ετικέτες στο πίσω μέρος του Typhoon FLA Getting Started with Typhoon FLA AD

31 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.2 Ετικέτες Ετικέτες στην αριστερή πλευρά του Typhoon FLA 7000 I : Τροφοδοσία ON O : Τροφοδοσία OFF USB Getting Started with Typhoon FLA AD 31

32 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.3 Διαδικασία έκτακτης ανάγκης 2.3 Διαδικασία έκτακτης ανάγκης Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο τερματισμού λειτουργίας του οργάνου Typhoon FLA 7000 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται επίσης οι επιπτώσεις μιας διακοπής ρεύματος. Τερματισμός λειτουργίας σε έκτακτη ανάγκη Κάντε κλικ στο κουμπί Stop στο παράθυρο Typhoon FLA Απενεργοποιήστε το Typhoon FLA 7000 πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του σώματος του οργάνου. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Διακοπή ρεύματος Οι επιπτώσεις μιας διακοπής ρεύματος εξαρτώνται από τη μονάδα ή τις μονάδες που επηρεάζονται από τη διακοπή. Μονάδα που επηρεάζεται από τη διακοπή ρεύματος Όργανο Typhoon FLA 7000 Υπολογιστής στον οποίο εκτελείται το λογισμικό ελέγχου Αποτελέσματα Η ανάγνωση διακόπτεται αμέσως. Το όργανο έχει μη καθορισμένη κατάσταση. Τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί έως τη στιγμή της διακοπής ρεύματος διατίθενται στο αρχείο που δημιουργήθηκε κατά την έναρξη της σάρωσης. Η λειτουργία του υπολογιστή τερματίζεται αμέσως. Η ανάλυση συνεχίζεται, αλλά δεν αποθηκεύονται δεδομένα. 32 Getting Started with Typhoon FLA AD

33 2 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια 2.4 Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση 2.4 Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση Γενικές οδηγίες για την απόρριψη Κατά την απόσυρση του συστήματος Typhoon FLA 7000, τα διάφορα υλικά πρέπει να διαχωρίζονται και να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Ειδικές οδηγίες για την απόρριψη Μετρήστε την επιφανειακή μόλυνση από ραδιοϊσότοπα στο σώμα του οργάνου και την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης, όπως αναφέρεται στην ενότητα του User Manual σχετικά με την αποτροπή του κινδύνου από ακτινοβολία. Αν το επίπεδο μόλυνσης υπερβαίνει το όριο, απορρίψτε το σώμα του οργάνου ως ραδιενεργό απόβλητο. Διαφορετικά, απορρίψτε τα υλικά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων. Απόρριψη ηλεκτρικών εξαρτημάτων Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως τα αστικά απόβλητα χωρίς διαλογή. Αντιθέτως, πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση του εξοπλισμού. Getting Started with Typhoon FLA AD 33

34 3 Εγκατάσταση 3 Εγκατάσταση Στο παρόν κεφάλαιο Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: Ενότητα 3.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης 3.2 Μεταφορά του Typhoon FLA Έλεγχος κατά την παράδοση 3.4 Συνδέσεις 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού 3.6 Προετοιμασία πριν από την έναρξη του Typhoon FLA 7000 Βλ. σελίδα Getting Started with Typhoon FLA AD

35 3 Εγκατάσταση 3.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης 3.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης Σημείωση: Το Typhoon FLA 7000 προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Παράμετρος Τροφοδοσία Συχνότητα γραμμής Τοποθέτηση Θερμοκρασία περιβάλλοντος Υγρασία Μέγιστο υψόμετρο Απαιτήσεις 100 έως 240 V AC ±10%, 3,0 έως 1,5 A 50 έως 60 Hz Σταθερή, οριζόντια επιφάνεια. Μην τοποθετείτε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε έντονα φωτισμένο χώρο. +10 C έως +30 C 20% έως 75%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας Getting Started with Typhoon FLA AD 35

36 3 Εγκατάσταση 3.2 Μεταφορά του Typhoon FLA Μεταφορά του Typhoon FLA 7000 ΠΡΟΣΟΧΗ Το Typhoon FLA 7000 πρέπει να στερεώνεται πριν από μεταφορά σε μεγάλη απόσταση. Επικοινωνήστε με την GE για βοήθεια και συμβουλές πριν μεταφέρετε το Typhoon FLA 7000 σε μεγάλη απόσταση. Το βάρος του Typhoon FLA 7000 είναι περίπου 62 kg και για την ανύψωση και μετακίνησή του απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα. Προφυλάξεις πριν από τη μετακίνηση του οργάνου Απενεργοποιήστε το Typhoon FLA Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τις περιφερειακές συσκευές. Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και τη σύνδεση USB. 36 Getting Started with Typhoon FLA AD

37 3 Εγκατάσταση 3.3 Έλεγχος κατά την παράδοση 3.3 Έλεγχος κατά την παράδοση Τι να ελέγξετε Μόλις παραλάβετε το Typhoon FLA 7000, ελέγξτε τη συσκευασία για εξωτερικές ζημιές. Εάν τυχόν εντοπίσετε εξωτερικές ζημιές, ειδοποιήστε την εταιρεία διανομής και επικοινωνήστε με την GE για περαιτέρω συμβουλές. Getting Started with Typhoon FLA AD 37

38 3 Εγκατάσταση 3.4 Συνδέσεις 3.4 Συνδέσεις ΠΡΟΣΟΧΗ Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης επιτρέπεται να εγκαταστήσει το Typhoon FLA Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της GE για βοήθεια και συμβουλές. Επικοινωνία 1 2 Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη θύρα USB που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του Typhoon FLA Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB στον υπολογιστή. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην συνδέετε συσκευές USB άλλες από το Typhoon FLA 7000 στον υπολογιστή στον οποίον είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, χρησιμοποιείτε μόνο το Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA Ηλεκτρική τροφοδοσία Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του Typhoon FLA 7000 σε γειωμένη πρίζα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τροφοδοσίας που παρέχονται ή έχουν εγκριθεί από την GE. 38 Getting Started with Typhoon FLA AD

39 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Σειρά εγκατάστασης Η εγκατάσταση του λογισμικού πραγματοποιείται με την ακόλουθη σειρά: 1 Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ελέγχου USB. 2 Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης λειτουργίας USB (μόνο για Windows XP). 3 Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA Getting Started with Typhoon FLA AD 39

40 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows XP Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows XP Προτού ξεκινήσετε Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό Windows με δικαιώματα διαχειριστή. Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ελέγχου USB για Windows XP Αποσυνδέστε το Typhoon FLA 7000 από τον υπολογιστή. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου και επιλέξτε Printers and Other Hardware. Κάντε κλικ στο Add Hardware (Προσθήκη υλικού) για να ανοίξετε το Add hardware wizard (Οδηγός προσθήκης υλικού). Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο) στο Add hardware wizard (Οδηγός προσθήκης υλικού). Επιλέξτε το Yes, I have already connected the hardware και κάντε κλικ στο Next. Επιλέξτε Add a new hardware device και κάντε κλικ στο κουμπί Next. 7 Επιλέξτε Install the hardware that I manually select from a list [Advanced] και κάντε κλικ στο κουμπί Next. 40 Getting Started with Typhoon FLA AD

41 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows XP 8 Επιλέξτε Show All Devices και κάντε κλικ στο κουμπί Next Κάντε κλικ στο κουμπί Have Disk (Από δίσκο) στο Add hardware wizard (Οδηγός προσθήκης υλικού). Τοποθετήστε το DVD του Typhoon FLA 7000 και κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση). Επιλέξτε να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης από το DVD του Typhoon FLA Ανοίξτε το φάκελο USB Control. 13 Επιλέξτε το αρχείο DevMng.inf και κάντε κλικ στο κουμπί Open. Getting Started with Typhoon FLA AD 41

42 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows XP Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Install from disk. Κάντε κλικ στο κουμπί Next στο παράθυρο Add hardware wizard. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Next. Κάντε κλικ στο κουμπί Continue Anyway (Συνέχεια οπωσδήποτε) στο παράθυρο διαλόγου Hardware Installation (Εγκατάσταση υλικού). 18 Κάντε κλικ στο κουμπί Finish για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης λειτουργίας USB για Windows XP 1 2 Συνδέστε τον υπολογιστή και το Typhoon FLA 7000 με ένα καλώδιο USB και θέστε το διακόπτη λειτουργίας του Typhoon FLA 7000 στη θέση ON. Ο υπολογιστής ανιχνεύει αυτόματα το σαρωτή. Στο παράθυρο διαλόγου Found New Hardware Wizard (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού), επιλέξτε No, not this time (Όχι, όχι αυτήν τη φορά). 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο) στο παράθυρο διαλόγου Found New Hardware Wizard (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού). 42 Getting Started with Typhoon FLA AD

43 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows XP Τοποθετήστε το DVD εγκατάστασης. Επιλέξτε Install the software automatically (Recommended) [Αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού (Συνιστάται)]. Κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο) στο παράθυρο διαλόγου Found New Hardware Wizard (Οδηγός εύρεσης νέου υλικού). Κάντε κλικ στο κουμπί Finish για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Typhoon FLA 7000 για Windows XP Τοποθετήστε το DVD του Typhoon FLA Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Typhoon FLA 7000.exe. Στο Typhoon FLA InstallShield Wizard, κάντε κλικ στο κουμπί Next. Διαβάστε το κείμενο της άδειας χρήσης. Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της GE. Για τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου. Επιλέξτε I accept the terms in the license agreement και κάντε κλικ στο κουμπί Next. Επιλέξτε φάκελο προορισμού στο παράθυρο διαλόγου: Κάντε κλικ στο κουμπί Next, για να εγκαταστήσετε το λογισμικό στον προεπιλεγμένο φάκελο C:\Program Files. Κάντε κλικ στο κουμπί Change, για να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε διαφορετικό φάκελο. 6 Κάντε κλικ στο κουμπί Install (Εγκατάσταση) στο παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης. Getting Started with Typhoon FLA AD 43

44 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows XP 7 Κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος) για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Typhoon FLA Getting Started with Typhoon FLA AD

45 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows Vista Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows Vista Προτού ξεκινήσετε Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό Windows με δικαιώματα διαχειριστή. Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ελέγχου USB Σημείωση: Κατά τη διάρκεια των εγκαταστάσεων του λογισμικού, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ενέργειές σας σε ένα παράθυρο διαλόγου που θα περιέχει το κείμενο Windows needs your permission to continue. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, εφόσον σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Continue για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση Αποσυνδέστε το Typhoon FLA 7000 από τον υπολογιστή. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου και κάντε κλικ στο Classic View στην επάνω αριστερή γωνία. Ανοίξτε το Add Hardware. Στο παράθυρο διαλόγου Add Hardware, κάντε κλικ στο κουμπί Next. Επιλέξτε Install the hardware that I manually select from a list (Advanced) και κάντε κλικ στο κουμπί Next. Επιλέξτε Show All Devices και κάντε κλικ στο κουμπί Next. 7 8 Κάντε κλικ στο κουμπί Have Disk. Τοποθετήστε το DVD του Typhoon FLA 7000 και κάντε κλικ στο κουμπί Browse. Getting Started with Typhoon FLA AD 45

46 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows Vista 9 Επιλέξτε να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης από το DVD του Typhoon FLA Επιλέξτε το φάκελο USB Control (Έλεγχος USB) και κάντε κλικ στο κουμπί Open (Άνοιγμα) Επιλέξτε το αρχείο DevMng.inf και κάντε κλικ στο κουμπί Open. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου Install from disk. Κάντε κλικ στο κουμπί Next στον οδηγό Add hardware. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Next. Εμφανίζεται η παρακάτω προειδοποίηση. Συνεχίστε κάνοντας κλικ στο Install this driver software anyway (Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά). 16 Κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος) στον οδηγό Add Hardware (Προσθήκη υλικού) για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. 46 Getting Started with Typhoon FLA AD

47 Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου και του προγράμματος οδήγησης λειτουργίας USB Σημείωση: 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows Vista Κατά τη διάρκεια των εγκαταστάσεων του λογισμικού, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ενέργειές σας σε ένα παράθυρο διαλόγου που θα περιέχει το κείμενο Windows needs your permission to continue. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, εφόσον σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Continue για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση Τοποθετήστε το DVD του Typhoon FLA Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Typhoon FLA 7000.exe. Στο παράθυρο διαλόγου Typhoon FLA InstallShield Wizard, κάντε κλικ στο κουμπί Next. Διαβάστε το κείμενο της άδειας χρήσης. Εάν δεν θέλετε να αποδεχθείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της GE. Πληροφορίες επικοινωνίας θα βρείτε στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου. Επιλέξτε I accept the terms in the license agreement και κάντε κλικ στο κουμπί Next. Επιλέξτε φάκελο προορισμού στο παράθυρο διαλόγου: Κάντε κλικ στο κουμπί Next, για να εγκαταστήσετε το λογισμικό στον προεπιλεγμένο φάκελο C:\Program Files. Κάντε κλικ στο κουμπί Change, για να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε διαφορετικό φάκελο. 6 7 Κάντε κλικ στο κουμπί Install. Αν ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (User Account Control, UAC) είναι ενεργοποιημένος στα Windows Vista, εμφανίζεται το μήνυμα An unidentified program wants access to your computer. Κάντε κλικ στο Allow. Getting Started with Typhoon FLA AD 47

48 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 για Windows Vista 8 Κάντε κλικ στο Install this driver software anyway (Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά) στο παράθυρο διαλόγου Windows Security (Ασφάλεια των Windows) Κάντε κλικ στο κουμπί Finish. Η εγκατάσταση του Typhoon FLA 7000 έχει ολοκληρωθεί. Συνδέστε τον υπολογιστή και το Typhoon FLA 7000 με το καλώδιο USB. 48 Getting Started with Typhoon FLA AD

49 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 Απενεργοποίηση της κατάστασης αναστολής λειτουργίας του υπολογιστή Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό διαχειριστή Windows. Απενεργοποιήστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας του υπολογιστή, όπως περιγράφεται παρακάτω. 1 2 Κάντε κλικ στο Start στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Κάντε κλικ στο Control Panel:System and Security και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Change when the computer sleeps, στην περιοχή Power Options. 3 Στη λίστα Put the computer to sleep, κάντε κλικ στο Never. 4 Κάντε κλικ στο Save changes. Getting Started with Typhoon FLA AD 49

50 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 Προσδιορισμός λειτουργικού συστήματος Σε αυτό το λογισμικό περιλαμβάνονται δύο προγράμματα εγκατάστασης λογισμικού. Για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα εγκατάστασης, βρείτε ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί ο υπολογιστής ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες Κάντε κλικ στο Start στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Κάντε κλικ στο Control Panel:System and Security:System για να εμφανίσετε το παράθυρο View basic information about your computer. Σημειώστε τον τύπο του συστήματος που εμφανίζεται στο παράθυρο. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα εγκατάστασης. 50 Getting Started with Typhoon FLA AD

51 Εγκατάσταση του κατάλληλου προγράμματος εγκατάστασης για την αποφυγή βλάβης 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν αντιστοιχεί στον τύπο του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή, το Typhoon FLA 7000 δεν εγκαθίσταται με επιτυχία. Εάν εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: Αιτία Στον υπολογιστή εκτελούνται τα Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 64 bit. Επιλέξατε το πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 32 bit. Διόρθωση Ξεκινήστε ξανά την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 64 bit. Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: Getting Started with Typhoon FLA AD 51

52 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 Αιτία Στον υπολογιστή εκτελούνται τα Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 32 bit. Επιλέξατε το πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 64 bit. Διόρθωση Ξεκινήστε ξανά την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 32 bit. Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ελέγχου USB Σημείωση: Κατά τη διάρκεια των εγκαταστάσεων του λογισμικού, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ενέργειές σας σε ένα παράθυρο διαλόγου που θα περιέχει το κείμενο Windows needs your permission to continue. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, εφόσον σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Continue για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση. 1 2 Αποσυνδέστε το Typhoon FLA 7000 από τον υπολογιστή. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου και κάντε κλικ στο Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος). 52 Getting Started with Typhoon FLA AD

53 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 3 Κάντε κλικ στο Device Manager (Διαχείριση συσκευών) κάτω από το Devices and Printers (Συσκευές και Εκτυπωτές). 4 Στο παράθυρο λεπτομερειών, επιλέξτε το Action:Add legacy hardware. 5 Στο παράθυρο διαλόγου Add Hardware, κάντε κλικ στην επιλογή Next. Getting Started with Typhoon FLA AD 53

54 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 6 Επιλέξτε το Install the hardware that I manually select from a list (Advanced) και κάντε κλικ στο Next. 7 Επιλέξτε το Show All Devices και κάντε κλικ στο Next. 8 Κάντε κλικ στο Have Disk. 9 Τοποθετήστε το DVD του Typhoon FLA 7000 και κάντε κλικ στο Browse. 54 Getting Started with Typhoon FLA AD

55 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 10 Επιλέξτε να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης από το DVD του Typhoon FLA Επιλέξτε το φάκελο USB Control (Έλεγχος USB) και κάντε κλικ στο κουμπί Open (Άνοιγμα). Επιλέξτε το αρχείο DevMng.inf και κάντε κλικ στο Open. Κάντε κλικ στην επιλογή OK στο παράθυρο διαλόγου Install from disk. Κάντε κλικ στο Next στον οδηγό Add Hardware. 15 Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Next. Getting Started with Typhoon FLA AD 55

56 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 16 Εμφανίζεται η παρακάτω προειδοποίηση. Συνεχίστε κάνοντας κλικ στο Install this driver software anyway (Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά). 17 Στον οδηγό Add Hardware, κάντε κλικ στο Finish για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου 32 bit και του προγράμματος οδήγησης λειτουργίας USB Σημείωση: Κατά τη διάρκεια των εγκαταστάσεων του λογισμικού, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ενέργειές σας σε ένα παράθυρο διαλόγου που θα περιέχει το κείμενο Windows needs your permission to continue. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, εφόσον σας ζητηθεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Continue για να προχωρήσετε στην εγκατάσταση. 1 2 Τοποθετήστε το DVD του Typhoon FLA Εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Typhoon FLA 7000.exe. 56 Getting Started with Typhoon FLA AD

57 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 3 Στο παράθυρο διαλόγου Typhoon FLA InstallShield Wizard, κάντε κλικ στο κουμπί Next. 4 Διαβάστε το κείμενο της άδειας χρήσης. Εάν δεν θέλετε να αποδεχθείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της GE. Πληροφορίες επικοινωνίας θα βρείτε στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου. Επιλέξτε I accept the terms in the license agreement και κάντε κλικ στο κουμπί Next. Getting Started with Typhoon FLA AD 57

58 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 5 Επιλέξτε το φάκελο προορισμού στο παράθυρο διαλόγου: Κάντε κλικ στο κουμπί Next, για να εγκαταστήσετε το λογισμικό στον προεπιλεγμένο φάκελο C:\Program Files. Κάντε κλικ στο κουμπί Change, για να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε διαφορετικό φάκελο. 6 Κάντε κλικ στο κουμπί Install. 7 8 Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) στα Windows 7, στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται το μήνυμα An unidentified program wants access to your computer. Κάντε κλικ στο Allow. Κάντε κλικ στο Install this driver software anyway (Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά) στο παράθυρο διαλόγου Windows Security (Ασφάλεια των Windows). 58 Getting Started with Typhoon FLA AD

59 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του Λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 9 Κάντε κλικ στο κουμπί Finish για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 10 Συνδέστε τον υπολογιστή και το Typhoon FLA 7000 με το καλώδιο USB. Getting Started with Typhoon FLA AD 59

60 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 Απενεργοποίηση της κατάστασης αναστολής λειτουργίας του υπολογιστή Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό διαχειριστή Windows. Απενεργοποιήστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας του υπολογιστή, όπως περιγράφεται παρακάτω. 1 Κάντε κλικ στο Control Panel:System and Security και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Change when the computer sleeps, στην περιοχή Power Options. 2 Επιλέξτε Never (Ποτέ) στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο Put the computer to sleep (Μετάβαση του υπολογιστή σε αναστολή λειτουργίας) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Save changes (Αποθήκευση αλλαγών). 60 Getting Started with Typhoon FLA AD

61 Προσδιορισμός λειτουργικού συστήματος 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 Σε αυτό το λογισμικό περιλαμβάνονται δύο προγράμματα εγκατάστασης λογισμικού. Για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα εγκατάστασης, βρείτε ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί ο υπολογιστής ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες Κάντε κλικ στο Start στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Κάντε κλικ στο Control Panel:System and Security:System για να εμφανίσετε το παράθυρο View basic information about your computer. Σημειώστε τον τύπο του συστήματος που εμφανίζεται στο παράθυρο. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα εγκατάστασης. Εγκατάσταση του κατάλληλου προγράμματος εγκατάστασης για την αποφυγή βλάβης Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν αντιστοιχεί στον τύπο του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή, το Typhoon FLA 7000 δεν εγκαθίσταται με επιτυχία. Εάν εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: Getting Started with Typhoon FLA AD 61

62 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 Αιτία Στον υπολογιστή εκτελούνται τα Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 64 bit. Επιλέξατε το πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 32 bit. Διόρθωση - Καταργήστε την εγκατάσταση του Typhoon FLA 7000 για Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 32 bit. - Ξεκινήστε ξανά την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 64 bit. Εάν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα: Αιτία Στον υπολογιστή εκτελούνται τα Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 32 bit. Επιλέξατε το πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 64 bit. Διόρθωση Ξεκινήστε ξανά την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows 7 με λειτουργικό σύστημα 32 bit. Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ελέγχου USB Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ενέργειές σας σε ένα παράθυρο διαλόγου που θα περιέχει το κείμενο Windows needs your permission to continue. Πληκτρολογήστε, όταν σας ζητηθεί, τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Continue. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης ελέγχου USB. 1 Αποσυνδέστε το Typhoon FLA 7000 από τον υπολογιστή. 62 Getting Started with Typhoon FLA AD

63 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows Κάντε κλικ στο Start στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Κάντε κλικ στο Control Panel:Hardware and Sound και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Device Manager, στην περιοχή Devices and Printers. 4 Στο μενού Action, κάντε κλικ στο Add legacy hardware. 5 Στο παράθυρο διαλόγου Add Hardware, κάντε κλικ στην επιλογή Next. Getting Started with Typhoon FLA AD 63

64 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 6 Επιλέξτε το Install the hardware that I manually select from a list (Advanced) και κάντε κλικ στο Next. 7 Επιλέξτε το Show All Devices και κάντε κλικ στο Next. 8 Κάντε κλικ στο Have Disk. 64 Getting Started with Typhoon FLA AD

65 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 9 Τοποθετήστε το DVD του Typhoon FLA 7000 και κάντε κλικ στο Browse. 10 Στη λίστα Look in, κάντε κλικ στο Computer (1) και, στη συνέχεια, στο DVD του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA 7000 (2). Κάντε κλικ στο Open (3) Στο φάκελο Installer for 64bit:USB Control 64, κάντε κλικ στο Open. Επιλέξτε το DevMng64.inf και κάντε κλικ στο Open. 13 Στο παράθυρο διαλόγου Install from disk, κάντε κλικ στο OK. Getting Started with Typhoon FLA AD 65

66 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 14 Στον οδηγό Add Hardware, κάντε κλικ στο Next. 15 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα The wizard is ready to install your hardware, κάντε κλικ στο Next. 16 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Would you like to install this device software?, κάντε κλικ στο Install. 66 Getting Started with Typhoon FLA AD

67 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 17 Στον οδηγό Add Hardware, κάντε κλικ στο Finish. Εγκατάσταση του Typhoon FLA 7000 και του προγράμματος οδήγησης λειτουργίας USB Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ενέργειές σας σε ένα παράθυρο διαλόγου που θα περιέχει το κείμενο Windows needs your permission to continue. Πληκτρολογήστε, όταν σας ζητηθεί, τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Continue. 1 2 Τοποθετήστε το DVD του Typhoon FLA Στο φάκελο Installer for 64 bit, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Typhoon FLA 7000 for 64bit.msi. Getting Started with Typhoon FLA AD 67

68 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 3 Στο παράθυρο διαλόγου Typhoon FLA InstallShield Wizard, κάντε κλικ στην επιλογή Next. 4 Διαβάστε το κείμενο της συμφωνίας άδειας χρήσης. Εάν δεν θέλετε να αποδεχθείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της GE. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου. 5 Εάν θέλετε να αποδεχτείτε τη συμφωνία άδειας χρήσης, επιλέξτε το I accept the terms in the licence agreement και κάντε κλικ στο Next. 68 Getting Started with Typhoon FLA AD

69 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 6 Καθορίστε το φάκελο προορισμού λογισμικού στο παράθυρο διαλόγου Destination Folder, όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν ο προεπιλεγμένος φάκελος C:\Program Files (x86)\ είναι αποδεκτός, κάντε κλικ στο Next. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό φάκελο, κάντε κλικ στο Change και καθορίστε έναν κατάλληλο φάκελο προορισμού. Κάντε κλικ στο Next. 7 Κάντε κλικ στο Install. 8 Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAS), στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται το μήνυμα An unidentified programs wants access to your computer. Κάντε κλικ στο Allow. Getting Started with Typhoon FLA AD 69

70 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 9 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Would you like to install this device software?, κάντε κλικ στο Install. 10 Στο Typhoon FLA InstallShield Wizard, κάντε κλικ στο Finish. Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Typhoon FLA Κάντε κλικ στο Start στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. 70 Getting Started with Typhoon FLA AD

71 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 2 Κάντε κλικ στο Control Panel:Programs και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Uninstall a program, στην περιοχή Programs and Features. 3 Επιλέξτε το Typhoon FLA 7000 (1) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Uninstall (2) Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο Yes. Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη, εμφανίζεται ένα μήνυμα An unidentified program wants to access your computer. Κάντε κλικ στο Allow. Getting Started with Typhoon FLA AD 71

72 3 Εγκατάσταση 3.5 Εγκατάσταση του λογισμικού Εγκατάσταση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA bit για Windows 7 Αναβάθμιση του λογισμικού Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αναβαθμίσετε το Typhoon FLA Καταργήστε την τρέχουσα έκδοση του Typhoon FLA 7000, όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού, στη σελίδα 70. Εγκαταστήστε τη νέα έκδοση του Typhoon FLA 7000, όπως περιγράφεται παραπάνω. 72 Getting Started with Typhoon FLA AD

73 3 Εγκατάσταση 3.6 Προετοιμασία πριν από την έναρξη του Typhoon FLA Προετοιμασία πριν από την έναρξη του Typhoon FLA 7000 Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη του Typhoon FLA 7000 Το Typhoon FLA 7000 τοποθετείται σε σταθερή, οριζόντια επιφάνεια. Το Typhoon FLA 7000 είναι συνδεδεμένο σε γειωμένη πρίζα. Το Typhoon FLA 7000 συνδέεται στον υπολογιστή με καλώδιο USB. Ο ανεμιστήρας εισαγωγής αέρα στην πίσω πλευρά του Typhoon FLA 7000 δεν παρεμποδίζεται. Ο ανεμιστήρας εξαγωγής αέρα στην πίσω πλευρά του Typhoon FLA 7000 δεν παρεμποδίζεται. Το Typhoon FLA 7000 δεν πρέπει να τοποθετείται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε έντονα φωτισμένο χώρο. Δεν υπάρχουν αντικείμενα επάνω στο Typhoon FLA Δεν υπάρχει βαθμίδα στη σχάρα στήριξης βαθμίδας. Getting Started with Typhoon FLA AD 73

74 4 Λειτουργία 4 Λειτουργία Στο παρόν κεφάλαιο Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: Ενότητα 4.1 Επισκόπηση λειτουργίας 4.2 Εκκίνηση του οργάνου και του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA 7000 Βλ. σελίδα Getting Started with Typhoon FLA AD

75 4 Λειτουργία 4.1 Επισκόπηση λειτουργίας 4.1 Επισκόπηση λειτουργίας Η χρήση του Typhoon FLA 7000 συνίσταται σε μια σειρά βημάτων που περιγράφονται παρακάτω. Αναλυτικές επεξηγήσεις παρέχονται στα επόμενα κεφάλαια. Ενεργοποιήστε τοtyphoon FLA 7000 Δείγματα απεικόνισης με φώσφορο Εκκινήστε τον υπολογιστή και τολογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 Εκθέστε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης Ρυθμίστε τις παραμέτρους ανάγνωσης Τοποθετήστε τη βαθμίδα και το δείγμα στοtyphoon FLA 7000 Διαβάστε το δείγμα Getting Started with Typhoon FLA AD 75

76 4 Λειτουργία 4.2 Εκκίνηση του οργάνου και του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA Εκκίνηση του οργάνου και του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA 7000 Σημείωση: Προτού ενεργοποιήσετε το όργανο, ανοίξτε το κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι η σχάρα στήριξης της βαθμίδας είναι κενή. Στη συνέχεια, κλείστε καλά το κάλυμμα. Εκκίνηση του Typhoon FLA Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στην αριστερή πλευρά του σώματος στη θέση "I". 2 Όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, οι ενδεικτικές λυχνίες αλλάζουν, όπως περιγράφεται παρακάτω: Μετά από την ενεργοποίηση του διακόπτη λειτουργίας Κατά τη διάρκεια της αυτοδιάγνωσης ή της προσαρμογής έναρξης Έτοιμο για λειτουργία 76 Getting Started with Typhoon FLA AD

77 4 Λειτουργία 4.2 Εκκίνηση του οργάνου και του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA 7000 Εκκίνηση του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA 7000 ΠΡΟΣΟΧΗ Μην εισαγάγετε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης στο Typhoon FLA 7000 προτού ενεργοποιήσετε το μηχάνημα. Αν ανιχνευθεί πλάκα απεικόνισης κατά την αυτοδιάγνωση του Typhoon FLA 7000, ενδέχεται να μειωθεί η ευαισθησία της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με τα δεδομένα σάρωσης Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το Typhoon FLA 7000 έχει ολοκληρώσει την προθέρμανση, μετά την οποία θα είναι αναμμένη μόνο η λυχνία ισχύος στο επάνω αριστερό πλαίσιο στο μπροστινό τμήμα του Typhoon FLA Ξεκινήστε το λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA 7000 από το μενού Start ή χρησιμοποιήστε τη συντόμευση της επιφάνειας εργασίας. Getting Started with Typhoon FLA AD 77

78 4 Λειτουργία 4.2 Εκκίνηση του οργάνου και του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA Εμφανίζεται το κύριο παράθυρο του λογισμικού ελέγχου Typhoon FLA Η κατάσταση εμφανίζεται στην περιοχή Status του κύριου παραθύρου. Τα μηνύματα κατάστασης είναι τα εξής: Μήνυμα Disconnected Warm-up Ready Επεξήγηση Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του Typhoon FLA Ελέγξτε τη σύνδεση και την τροφοδοσία. Το Typhoon FLA 7000 βρίσκεται σε κατάσταση αυτοδιάγνωσης. Περιμένετε. Η μονάδα είναι έτοιμη για χρήση. 78 Getting Started with Typhoon FLA AD

79 5 Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού 5 Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού Στο παρόν κεφάλαιο Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: Ενότητα 5.1 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης 5.2 Τοποθέτηση του δείγματος πάνω στη βαθμίδα 5.3 Τοποθετήστε τη βαθμίδα μέσα στο Typhoon FLA Διαβάστε το δείγμα Βλ. σελίδα Getting Started with Typhoon FLA AD 79

80 5 Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού 5.1 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης 5.1 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης Έναρξη του συστήματος 1 Ενεργοποιήστε το Typhoon FLA 7000 και τον υπολογιστή. 2 Ξεκινήστε το λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA Ορισμός των συνθηκών ανάγνωσης Κάντε κλικ στο κουμπί Fluorescence του κύριου παραθύρου για να μεταβείτε στο παράθυρο Reader Settings για τον τρόπο λειτουργίας φθορισμού. Ορίστε τις συνθήκες ανάγνωσης ακολουθώντας τα βήματα στον παρακάτω πίνακα. Σημείωση: Όλα τα τμήματα του παραθύρου περιγράφονται στην Επισκόπηση του κύριου παραθύρου, στη σελίδα Getting Started with Typhoon FLA AD

81 5 Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού 5.1 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης Εξάρτημα Περιγραφή Image folder: καθορίστε πού θα αποθηκευτεί το αρχείο μετά την ανάγνωση. File Name: εισαγάγετε το όνομα ενός αρχείου για αποθήκευση των δεδομένων εικόνας. Comment: προαιρετικά, καταχωρίστε ένα σχόλιο. Το σχόλιο ενσωματώνεται στο αρχείο στο οποίο έχει αποθηκευτεί η εικόνα και μπορείτε να το δείτε με το λογισμικό ανάλυσης. Method: ορίστε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί στη σάρωση. Μπορείτε να εκτελέσετε έως και 4 σαρώσεις στη σειρά, όλες με ξεχωριστές μεθόδους. PMT: ορίστε την τάση του σωλήνα φωτοπολλαπλασιαστή. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο υψηλή είναι η ευαισθησία. Κάντε κλικ στο Κάντε κλικ στο για να αυξήσετε τον αριθμό των σαρώσεων. για να μειώσετε τον αριθμό των σαρώσεων. 6 Ορίστε την περιοχή σάρωσης. 1 Επιλέξτε μια μέθοδο από το αναπτυσσόμενο μενού. 2 Σύρετε το κόκκινο τετράγωνο στη θέση της περιοχής σάρωσης που επιθυμείτε. 3 Σύρετε τις πλευρές του κόκκινου τετραγώνου για να ρυθμίσετε το μέγεθος της περιοχής σάρωσης όπως θέλετε. 7 8 Pixel Size: επιλέξτε το μέγεθος εικονοστοιχείων. Επιλέξτε μικρό μέγεθος εικονοστοιχείων για εικόνες υψηλής ποιότητας. Σημειώστε ότι το μικρό μέγεθος εικονοστοιχείων αυξάνει το χρόνο ανάγνωσης και το μέγεθος του αρχείου εικόνας. Latitude: Καθορίστε το δυναμικό εύρος. Το L5 παρέχει μεγαλύτερο ανιχνεύσιμο εύρος από το L4. Το L4 παρέχει λεπτότερη διαβάθμιση πυκνότητας, αν τα σήματα των περιοχών του δείγματος είναι στο σωστό εύρος. Getting Started with Typhoon FLA AD 81

82 5 Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού 5.1 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης Εξάρτημα 9 Περιγραφή Mode: Καθορίστε τον τρόπο λειτουργίας για τα όρια της περιοχής ανάγνωσης. Επιλέξτε Grid για να περιορίσετε τα όρια στις γραμμές πλέγματος. Επιλέξτε Free για μια αυθαίρετη περιοχή. Επιλέξτε All για χρήση ολόκληρης της βαθμίδας Fluor ως περιοχής ανάγνωσης Save Condition...: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες συνθήκες ανάγνωσης σε ένα αρχείο, εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης. Load Condition...: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να γίνει φόρτωση των συνθηκών ανάγνωσης που έχουν ήδη αποθηκευτεί, εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης. 82 Getting Started with Typhoon FLA AD

83 5 Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού 5.2 Τοποθέτηση του δείγματος πάνω στη βαθμίδα 5.2 Τοποθέτηση του δείγματος πάνω στη βαθμίδα ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά το χειρισμό των δειγμάτων να φοράτε πάντοτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και φόρμα εργαστηρίου ή παρόμοιο εξοπλισμό. Τοποθέτηση δείγματος γέλης στη βαθμίδα Fluor Σημείωση: Το δείγμα δεν πρέπει να έχει πάχος μεγαλύτερο από 30 mm. Για διαλύματα, το μέγιστο ύψος είναι 4 mm. Βεβαιωθείτε ότι στην επιφάνεια επαφής δεν υπάρχουν φυσαλίδες ή κενά. 1 Τοποθετήστε το δείγμα πάνω στη βαθμίδα Fluor. Getting Started with Typhoon FLA AD 83

84 5 Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού 5.2 Τοποθέτηση του δείγματος πάνω στη βαθμίδα Τοποθέτηση πλάκας τίτλου στη βαθμίδα Multi 1 Τοποθετήστε το πλαίσιο της πλάκας τίτλου πάνω στη βαθμίδα Multi. 2 Τοποθετήστε την πλάκα τίτλου στη θέση που θέλετε στο πλαίσιο της πλάκας τίτλου. Τοποθέτηση δείγματος γέλης με γυαλί στη βαθμίδα Multi 1 Τοποθέτηση δείγματος γέλης με γυαλί στη βαθμίδα Multi. 84 Getting Started with Typhoon FLA AD

85 5 Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού 5.2 Τοποθέτηση του δείγματος πάνω στη βαθμίδα 2 Κατεβάστε με προσοχή τους ελατηριωτούς συγκρατητές στο γυαλί. 3 Σφίξτε όσο χρειάζεται τις βίδες στους συγκρατητές του γυαλιού. Getting Started with Typhoon FLA AD 85

86 5 Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού 5.3 Τοποθετήστε τη βαθμίδα μέσα στο Typhoon FLA Τοποθετήστε τη βαθμίδα μέσα στο Typhoon FLA 7000 Τοποθέτηση της βαθμίδας Fluor ή Multi μέσα στο Typhoon FLA Τραβήξτε το κουμπί προς τα πάνω και ανοίξτε το κάλυμμα. 2 Τοποθετήστε τη βαθμίδα έτσι ώστε το μαύρο τριγωνικό σημάδι να ευθυγραμμιστεί με το αντίστοιχο σημάδι στο μπλοκ τοποθέτησης. Εφαρμόστε την ακίδα του μπλοκ τοποθέτησης στην οπή της βαθμίδας. 3 Τραβήξτε το κουμπί προς τα πάνω και κλείστε το κάλυμμα. 86 Getting Started with Typhoon FLA AD

87 5 Ανάγνωση δειγμάτων φθορισμού 5.4 Διαβάστε το δείγμα 5.4 Διαβάστε το δείγμα Κάντε κλικ στο κουμπί Start Scan για να ξεκινήσει η ανάγνωση. Σημείωση: Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στο Stop κατά τη διάρκεια της σάρωσης, η περιοχή που δεν έχει σαρωθεί θα αποθηκευτεί ως εικόνα με τιμή δεδομένων 0 (ένταση φωτός 0). Αφού κάνετε κλικ στο Stop, η ανάγνωση αναστέλλεται και δεν μπορεί να συνεχιστεί από τη θέση από την οποία διακόπηκε η ανάγνωση. Προσαρμογή των παραμέτρων εμφάνισης Παράμετρος Curve Επεξήγηση Ρυθμίστε τις διαβαθμίσεις στην εικόνα. Exponential Linear Sigmoid Ρύθμιση εκθετικής διαβάθμισης Ρύθμιση γραμμικής διαβάθμισης Ρύθμιση σιγμοειδούς διαβάθμισης Magnification Auto range scope Μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για αυτόματη βελτιστοποίηση των τόνων. Getting Started with Typhoon FLA AD 87

88 6 Έκθεση οθονών φωσφόρου αποθήκευσης 6 Έκθεση οθονών φωσφόρου αποθήκευσης Στο παρόν κεφάλαιο Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: Ενότητα 6.1 Προφυλάξεις κατά το χειρισμό 6.2 Προετοιμασία της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης 6.3 Έκθεση της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης Βλ. σελίδα Getting Started with Typhoon FLA AD

89 6 Έκθεση οθονών φωσφόρου αποθήκευσης 6.1 Προφυλάξεις κατά το χειρισμό 6.1 Προφυλάξεις κατά το χειρισμό Περιβάλλον έκθεσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αποφεύγετε την ακτινοβολία περιβάλλοντος. Αποφεύγετε την έκθεση των οθονών φωσφόρου αποθήκευσης σε σημεία όπου ενδέχεται να υπάρχει αυξημένη ακτινοβολία περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα σε χώρους με τοίχους από σκυρόδεμα ή σε υπόγεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μην στοιβάζετε τις κασέτες κατά την έκθεση. Χειρισμός της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά το χειρισμό των οθονών φωσφόρου αποθήκευσης να φοράτε πάντοτε βαμβακερά γάντια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Να χρησιμοποιείτε ράβδο αναρρόφησης όταν βγάζετε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης από την κασέτα. Εάν ασκήσετε δύναμη κατά την εξαγωγή του φωσφόρου αποθήκευσης, μπορεί να ξεφλουδίσει το άκρο του, με αποτέλεσμα να αχρηστευτεί. Getting Started with Typhoon FLA AD 89

90 6 Έκθεση οθονών φωσφόρου αποθήκευσης 6.1 Προφυλάξεις κατά το χειρισμό ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μη χαράζετε και μη λυγίζετε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης. Διατηρείτε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης χωρίς σκόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προστατεύετε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης από νερό και πτητικούς διαλύτες. Στεγνώστε καλά το δείγμα πριν το εκθέσετε. Τυλίξτε τα υγρά δείγματα σε πλαστική μεμβράνη και βεβαιωθείτε ότι δεν διαρρέει καθόλου υγρό. Αν το δείγμα περιέχει πτητικούς διαλύτες, χρησιμοποιήστε διπλή στρώση. Εάν εισέλθει νερό στην οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης, μειώνεται η ευαισθησία του. Οι πτητικοί διαλύτες ενδέχεται να παραμορφώσουν την προστατευτική μεμβράνη στην οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προστατεύετε τις εκτεθειμένες οθόνες φωσφόρου αποθήκευσης από το φως μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάγνωση. Αποθήκευση ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφαιρέστε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης από την κύρια μονάδα του Typhoon FLA 7000, όταν δεν χρησιμοποιείται. Φυλάσσετε τις οθόνες φωσφόρου αποθήκευσης σε οριζόντια θέση, προστατευμένες από την υγρασία. 90 Getting Started with Typhoon FLA AD

91 6 Έκθεση οθονών φωσφόρου αποθήκευσης 6.2 Προετοιμασία της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης 6.2 Προετοιμασία της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης Προμηθευτείτε τα απαραίτητα εργαλεία και στοιχεία Προετοιμαστείτε αποκτώντας τα παρακάτω: Κασέτα οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης Δείγματα με σήμανση ραδιοϊσοτόπων Γάντια Πλαστική μεμβράνη Μαλακά πανιά που δεν αφήνουν χνούδι Αιθανόλη Καθαρίστε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης και την κασέτα Καθαρίστε την επιφάνεια της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης και το εσωτερικό της κασέτας με ένα μαλακό πανί, για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τους λεκέδες. Διαγράψτε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης Ο διαγραφέας εικόνας FLA μπορεί να διαγράψει την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης σε 15 λεπτά περίπου, εφόσον δεν έχει εκτεθεί σε υπερβολικό βαθμό. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο FLA Image Eraser User Manual. Χαμηλώστε το φωτισμό Χαμηλώστε το φωτισμό περιβάλλοντος στα 20 lux ή λιγότερο προτού ανοίξετε ή μετακινήσετε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης χωρίς κάλυμμα. Όταν μετακινείτε μια εκτεθειμένη οθόνη φωσφόρου από την κασέτα και την τοποθετείτε στη βαθμίδα φωσφόρου, προστατέψτε τη βαθμίδα φωσφόρου με το προστατευτικό κάλυμμα. Getting Started with Typhoon FLA AD 91

92 6 Έκθεση οθονών φωσφόρου αποθήκευσης 6.2 Προετοιμασία της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης Ρύθμιση του χρόνου έκθεσης Ρυθμίστε το χρόνο έκθεσης έτσι ώστε η έκθεση να ολοκληρωθεί ακριβώς πριν ξεκινήσει η ανάγνωση. Σημείωση: Συμβουλή: Ο χρόνος έκθεσης της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης είναι περίπου το 1/20 του χρόνου που απαιτείται για το φιλμ ακτινών Χ. Αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας όταν ρυθμίζετε το χρόνο αρχικής έκθεσης. Για υψηλή ποιότητα εικόνας, ελαχιστοποιήστε το χρόνο μεταξύ της έκθεσης της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης και της ανάγνωσής της με το Typhoon FLA Getting Started with Typhoon FLA AD

93 6 Έκθεση οθονών φωσφόρου αποθήκευσης 6.3 Έκθεση της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης 6.3 Έκθεση της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης 1 2 Διαγράψτε πλήρως την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης. Τυλίξτε το δείγμα ραδιοϊσοτόπου με πλαστική μεμβράνη. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σχηματιστεί πτυχώσεις στη μεμβράνη περιτυλίξεως. Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης τριτίου για την ανίχνευση τριτίου, τοποθετήστε το δείγμα απευθείας πάνω στην οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης. Οι οθόνες φωσφόρου αποθήκευσης τριτίου χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά. 3 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της κασέτας. Απασφαλίστε την κασέτα ολισθαίνοντας τα κουμπιά των δύο πλευρών προς τα πάνω. 4 Τοποθετήστε το δείγμα στην κασέτα. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του δείγματος είναι προς τα πάνω. Σημείωση: Διατηρήστε το δείγμα ραδιοαπεικόνισης μακριά από την άκρη της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης. Διαφορετικά, τα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται να καταστραφούν. Getting Started with Typhoon FLA AD 93

94 6 Έκθεση οθονών φωσφόρου αποθήκευσης 6.3 Έκθεση της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης 5 Τοποθετήστε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης μέσα στην κασέτα, με την επιφάνεια έκθεσης της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης προς το δείγμα. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης είναι στην μπροστινή αριστερή γωνία της κασέτας, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 6 Κλείστε το κάλυμμα της κασέτας. Πιέστε το κάλυμμα έως ότου ακουστεί ένα κλικ και ασφαλίσει στη θέση του. 94 Getting Started with Typhoon FLA AD

95 7 Ανάγνωση δειγμάτων απεικόνισης με φώσφορο 7 Ανάγνωση δειγμάτων απεικόνισης με φώσφορο Στο παρόν κεφάλαιο Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: Ενότητα 7.1 Ορισμός των συνθηκών ανάγνωσης 7.2 Τοποθέτηση της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης πάνω στη βαθμίδα φωσφόρου 7.3 Τοποθέτηση της βαθμίδας φωσφόρου στο Typhoon FLA Διαβάστε το δείγμα Βλ. σελίδα Getting Started with Typhoon FLA AD 95

96 7 Ανάγνωση δειγμάτων απεικόνισης με φώσφορο 7.1 Ορισμός των συνθηκών ανάγνωσης 7.1 Ορισμός των συνθηκών ανάγνωσης Έναρξη του συστήματος 1 Ενεργοποιήστε το Typhoon FLA 7000 και τον υπολογιστή. 2 Ξεκινήστε το λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA Ορισμός των συνθηκών ανάγνωσης Κάντε κλικ στο κουμπί Phosphorimaging για να μεταβείτε στο παράθυρο Reader Settings για τον τρόπο λειτουργίας Phosphorimaging. Ορίστε τις συνθήκες ανάγνωσης ακολουθώντας τα βήματα στον παρακάτω πίνακα. Σημείωση: Όλα τα τμήματα του παραθύρου περιγράφονται στην Επισκόπηση του κύριου παραθύρου, στη σελίδα Εξάρτημα 1 Περιγραφή Image folder: καθορίστε πού θα αποθηκευτεί το αρχείο μετά την ανάγνωση. 96 Getting Started with Typhoon FLA AD

97 7 Ανάγνωση δειγμάτων απεικόνισης με φώσφορο 7.1 Ορισμός των συνθηκών ανάγνωσης Εξάρτημα Περιγραφή File Name: εισαγάγετε το όνομα ενός αρχείου για αποθήκευση των δεδομένων εικόνας. Comment: προαιρετικά, καταχωρίστε ένα σχόλιο. Το σχόλιο ενσωματώνεται στο αρχείο στο οποίο έχει αποθηκευτεί η εικόνα και μπορείτε να το δείτε με το λογισμικό ανάλυσης. Εμφανίζει το λέιζερ και το φίλτρο που χρησιμοποιείται. Στον τρόπο λειτουργίας Phosphorimaging, το λέιζερ ορίζεται αυτόματα ως 650 nm και το φίλτρο ως IP. Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας Phosphorimaging, πρέπει να έχει τοποθετηθεί το λέιζερ 650 nm και να έχει τοποθετηθεί το φίλτρο IP. Αν δεν ικανοποιούνται αυτές οι συνθήκες, δεν είναι δυνατή η μετάβαση στο παράθυρο Reader Settings για τον τρόπο λειτουργίας Phosphorimaging PMT: ορίστε την τάση του σωλήνα φωτοπολλαπλασιαστή. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο υψηλή είναι η ευαισθησία. Ορίστε την περιοχή σάρωσης. 1 Σύρετε το κόκκινο τετράγωνο στη θέση της περιοχής σάρωσης που επιθυμείτε. 2 Σύρετε τις πλευρές του κόκκινου τετραγώνου για να ρυθμίσετε το μέγεθος της περιοχής σάρωσης όπως θέλετε. Pixel Size: επιλέξτε το μέγεθος εικονοστοιχείων. Επιλέξτε μικρό μέγεθος εικονοστοιχείων για εικόνες υψηλής ποιότητας. Σημειώστε ότι το μικρό μέγεθος εικονοστοιχείων αυξάνει το χρόνο ανάγνωσης και το μέγεθος του αρχείου εικόνας. Latitude: Καθορίστε το δυναμικό εύρος. Το L5 παρέχει μεγαλύτερο ανιχνεύσιμο εύρος από το L4. Το L4 παρέχει λεπτότερη διαβάθμιση πυκνότητας, αν τα σήματα των περιοχών του δείγματος είναι στο σωστό εύρος. Getting Started with Typhoon FLA AD 97

98 7 Ανάγνωση δειγμάτων απεικόνισης με φώσφορο 7.1 Ορισμός των συνθηκών ανάγνωσης Εξάρτημα 9 Περιγραφή Mode: Καθορίστε τον τρόπο λειτουργίας για τα όρια της περιοχής ανάγνωσης. Επιλέξτε Grid για να περιορίσετε τα όρια στις γραμμές πλέγματος. Επιλέξτε Free για μια αυθαίρετη περιοχή. Επιλέξτε All για χρήση ολόκληρης της βαθμίδας Fluor ως περιοχής ανάγνωσης Save Condition...: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες συνθήκες ανάγνωσης σε ένα αρχείο, εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης. Load Condition...: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να γίνει φόρτωση των συνθηκών ανάγνωσης που έχουν ήδη αποθηκευτεί, εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης. 98 Getting Started with Typhoon FLA AD

99 7 Ανάγνωση δειγμάτων απεικόνισης με φώσφορο 7.2 Τοποθέτηση της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης πάνω στη βαθμίδα φωσφόρου 7.2 Τοποθέτηση της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης πάνω στη βαθμίδα φωσφόρου ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά το χειρισμό των οθονών φωσφόρου αποθήκευσης να φοράτε πάντοτε βαμβακερά γάντια. 1 2 Χαμηλώστε το φωτισμό του δωματίου. Τοποθετήστε την κασέτα με την εκτεθειμένη οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης δίπλα στη βαθμίδα φωσφόρου. A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P 3 Ανασηκώστε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης και μετακινήστε την στη βαθμίδα φωσφόρου. Getting Started with Typhoon FLA AD 99

100 7 Ανάγνωση δειγμάτων απεικόνισης με φώσφορο 7.2 Τοποθέτηση της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης πάνω στη βαθμίδα φωσφόρου 4 Τοποθετήστε την οθόνη φωσφόρου αποθήκευσης στο πίσω μέρος της βαθμίδας φωσφόρου, με τη λευκή ή την μπλε επιφάνεια ανάγνωσης της οθόνης φωσφόρου αποθήκευσης προς τα πάνω. 100 Getting Started with Typhoon FLA AD

101 7 Ανάγνωση δειγμάτων απεικόνισης με φώσφορο 7.3 Τοποθέτηση της βαθμίδας φωσφόρου στο Typhoon FLA Τοποθέτηση της βαθμίδας φωσφόρου στο Typhoon FLA Τραβήξτε το κουμπί προς τα πάνω και ανοίξτε το κάλυμμα. 2 Τοποθετήστε τη βαθμίδα έτσι ώστε το μαύρο τριγωνικό σημάδι να ευθυγραμμιστεί με το αντίστοιχο σημάδι στο μπλοκ τοποθέτησης. 3 4 Εφαρμόστε την ακίδα του μπλοκ τοποθέτησης στην οπή της βαθμίδας. Τραβήξτε το κουμπί προς τα πάνω και κλείστε το κάλυμμα. Getting Started with Typhoon FLA AD 101

102 7 Ανάγνωση δειγμάτων απεικόνισης με φώσφορο 7.4 Διαβάστε το δείγμα 7.4 Διαβάστε το δείγμα Κάντε κλικ στο κουμπί Start Scan (Έναρξη σάρωσης) για να ξεκινήσει η ανάγνωση του δείγματος. Ανοίγει το παράθυρο προόδου σάρωσης. Σημείωση: Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στο Stop κατά τη διάρκεια της σάρωσης, η περιοχή που δεν έχει σαρωθεί θα αποθηκευτεί ως εικόνα με τιμή δεδομένων 0 (ένταση φωτός 0). Αφού κάνετε κλικ στο Stop, η ανάγνωση αναστέλλεται και δεν μπορεί να συνεχιστεί από τη θέση από την οποία διακόπηκε η ανάγνωση. Προσαρμογή των παραμέτρων εμφάνισης Παράμετρος Curve Επεξήγηση Ρυθμίστε τις διαβαθμίσεις στην εικόνα. Exponential Linear Sigmoid Ρύθμιση εκθετικής διαβάθμισης Ρύθμιση γραμμικής διαβάθμισης Ρύθμιση σιγμοειδούς διαβάθμισης Magnification Auto range scope Μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για αυτόματη βελτιστοποίηση των τόνων. 102 Getting Started with Typhoon FLA AD

103 8 Ανάγνωση δειγμάτων ψηφιοποίησης 8 Ανάγνωση δειγμάτων ψηφιοποίησης Στο παρόν κεφάλαιο Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: Ενότητα 8.1 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης 8.2 Τοποθέτηση του δείγματος πάνω στη βαθμίδα 8.3 Τοποθέτηση της βαθμίδας στο Typhoon FLA Διαβάστε το δείγμα Βλ. σελίδα Getting Started with Typhoon FLA AD 103

104 8 Ανάγνωση δειγμάτων ψηφιοποίησης 8.1 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης 8.1 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης Έναρξη του συστήματος 1 Ενεργοποιήστε το Typhoon FLA 7000 και τον υπολογιστή. 2 Ξεκινήστε το λογισμικό ελέγχου Typhoon FLA Ορισμός των συνθηκών ανάγνωσης Κάντε κλικ στο κουμπί Digitization του κύριου παραθύρου για να μεταβείτε στο παράθυρο Reader Settings για τον τρόπο λειτουργίας Digitization. Ορίστε τις συνθήκες ανάγνωσης ακολουθώντας τα βήματα στον παρακάτω πίνακα. Σημείωση: Όλα τα τμήματα του παραθύρου περιγράφονται στην Επισκόπηση του κύριου παραθύρου, στη σελίδα Getting Started with Typhoon FLA AD

105 8 Ανάγνωση δειγμάτων ψηφιοποίησης 8.1 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης Εξάρτημα Περιγραφή Image folder: καθορίστε πού θα αποθηκευτεί το αρχείο μετά την ανάγνωση. File Name: εισαγάγετε το όνομα ενός αρχείου για αποθήκευση των δεδομένων εικόνας. Comment: προαιρετικά, καταχωρίστε ένα σχόλιο. Το σχόλιο ενσωματώνεται στο αρχείο στο οποίο έχει αποθηκευτεί η εικόνα και μπορείτε να το δείτε με το λογισμικό ανάλυσης. Method: ορίστε τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί στη σάρωση. PMT: ορίστε την τάση του σωλήνα φωτοπολλαπλασιαστή. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο υψηλή είναι η ευαισθησία. Ορίστε την περιοχή σάρωσης. 1 Επιλέξτε μια μέθοδο από το αναπτυσσόμενο μενού. 2 Σύρετε το κόκκινο τετράγωνο στη θέση της περιοχής σάρωσης που επιθυμείτε. 3 Σύρετε τις πλευρές του κόκκινου τετραγώνου για να ρυθμίσετε το μέγεθος της περιοχής σάρωσης όπως θέλετε. 7 8 Pixel Size: επιλέξτε το μέγεθος εικονοστοιχείων. Επιλέξτε μικρό μέγεθος εικονοστοιχείων για εικόνες υψηλής ποιότητας. Σημειώστε ότι το μικρό μέγεθος εικονοστοιχείων αυξάνει το χρόνο ανάγνωσης και το μέγεθος του αρχείου εικόνας. Latitude: Καθορίστε το δυναμικό εύρος. Το L5 παρέχει μεγαλύτερο ανιχνεύσιμο εύρος από το L4. Το L4 παρέχει λεπτότερη διαβάθμιση πυκνότητας, αν τα σήματα των περιοχών του δείγματος είναι στο σωστό εύρος. 9 Mode: Καθορίστε τον τρόπο λειτουργίας για τα όρια της περιοχής ανάγνωσης. Επιλέξτε Grid για να περιορίσετε τα όρια στις γραμμές πλέγματος. Επιλέξτε Free για μια αυθαίρετη περιοχή. Επιλέξτε All για χρήση ολόκληρης της βαθμίδας Fluor ως περιοχής ανάγνωσης. Getting Started with Typhoon FLA AD 105

106 8 Ανάγνωση δειγμάτων ψηφιοποίησης 8.1 Ορισμός του τρόπου λειτουργίας ανάγνωσης και των συνθηκών ανάγνωσης Εξάρτημα Περιγραφή Save Condition...: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες συνθήκες ανάγνωσης σε ένα αρχείο, εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης. Load Condition...: κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να γίνει φόρτωση των συνθηκών ανάγνωσης που έχουν ήδη αποθηκευτεί, εάν απαιτείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης. 106 Getting Started with Typhoon FLA AD

107 8 Ανάγνωση δειγμάτων ψηφιοποίησης 8.2 Τοποθέτηση του δείγματος πάνω στη βαθμίδα 8.2 Τοποθέτηση του δείγματος πάνω στη βαθμίδα Τοποθέτηση δείγματος γέλης στη βαθμίδα Fluor Σημείωση: Το δείγμα δεν πρέπει να έχει πάχος μεγαλύτερο από 30 mm. Για διαλύματα, το μέγιστο ύψος είναι 4 mm. Βεβαιωθείτε ότι στην επιφάνεια επαφής δεν υπάρχουν φυσαλίδες ή κενά. 1 Τοποθετήστε το δείγμα πάνω στη βαθμίδα Fluor. 2 Τοποθετήστε με προσοχή τη φθορίζουσα πλάκα για ψηφιοποίηση στο πάνω μέρος του δείγματος. Getting Started with Typhoon FLA AD 107

108 8 Ανάγνωση δειγμάτων ψηφιοποίησης 8.3 Τοποθέτηση της βαθμίδας στο Typhoon FLA Τοποθέτηση της βαθμίδας στο Typhoon FLA Τραβήξτε το κουμπί προς τα πάνω και ανοίξτε το κάλυμμα. 2 Τοποθετήστε τη βαθμίδα έτσι ώστε το μαύρο τριγωνικό σημάδι να ευθυγραμμιστεί με το αντίστοιχο σημάδι στο μπλοκ τοποθέτησης. Εφαρμόστε την ακίδα του μπλοκ τοποθέτησης στην οπή της βαθμίδας. 3 Τοποθετήστε με προσοχή τη φθορίζουσα πλάκα για ψηφιοποίηση στο πάνω μέρος του ψηφιοποιημένου δείγματος. 4 Τραβήξτε το κουμπί προς τα πάνω και κλείστε το κάλυμμα. 108 Getting Started with Typhoon FLA AD

109 8 Ανάγνωση δειγμάτων ψηφιοποίησης 8.4 Διαβάστε το δείγμα 8.4 Διαβάστε το δείγμα Κάντε κλικ στο κουμπί Start Scan (Έναρξη σάρωσης) για να ξεκινήσει η ανάγνωση του δείγματος. Ανοίγει το παράθυρο προόδου σάρωσης. Σημείωση: Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στο Stop κατά τη διάρκεια της σάρωσης, η περιοχή που δεν έχει σαρωθεί θα αποθηκευτεί ως εικόνα με τιμή δεδομένων 0 (ένταση φωτός 0). Αφού κάνετε κλικ στο Stop, η ανάγνωση αναστέλλεται και δεν μπορεί να συνεχιστεί από τη θέση από την οποία διακόπηκε η ανάγνωση. Προσαρμογή των παραμέτρων εμφάνισης Παράμετρος Curve Επεξήγηση Ρυθμίστε τις διαβαθμίσεις στην εικόνα. Exponential Linear Sigmoid Ρύθμιση εκθετικής διαβάθμισης Ρύθμιση γραμμικής διαβάθμισης Ρύθμιση σιγμοειδούς διαβάθμισης Magnification Μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Getting Started with Typhoon FLA AD 109

110 8 Ανάγνωση δειγμάτων ψηφιοποίησης 8.4 Διαβάστε το δείγμα Παράμετρος Auto range scope Επεξήγηση Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για αυτόματη βελτιστοποίηση των τόνων. 110 Getting Started with Typhoon FLA AD

111 A Άλλες ρυθμίσεις Παράρτημα A Άλλες ρυθμίσεις Προτιμήσεις Κάντε κλικ στο κουμπί Preferences... στο κύριο παράθυρο για να εμφανίσετε ένα παράθυρο διαλόγου με καρτέλες όπου είναι δυνατή η προβολή και η αλλαγή των διαφόρων επιλογών που σχετίζονται με την ανάγνωση δειγμάτων. Δεν είναι όλες οι επιλογές σχετικές με όλους τους τρόπους λειτουργίας σάρωσης. Ρύθμιση Correction Mode Περιγραφή Auto: Χρησιμοποιήστε ειδικά δεδομένα διόρθωσης σκίασης εικόνων που ρυθμίστηκαν σύμφωνα με κάθε λέιζερ. Manual: Η μέθοδος διόρθωσης πρέπει να επιλεγεί ξεχωριστά στο παράθυρο Reader Settings. Σημείωση: Η λίστα ρυθμίσεων τρόπου λειτουργίας διόρθωσης καταχωρίζεται από τον τεχνικό συντήρησης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το Typhoon FLA 7000 ή επικοινωνήστε με την GE. Getting Started with Typhoon FLA AD 111

112 A Άλλες ρυθμίσεις Ρύθμιση ND Filter Περιγραφή Ενεργοποιεί τη χρήση ενός φίλτρου ND για τη ρύθμιση της έντασης φωτός. Χρησιμοποιήστε το φίλτρο ND εάν το σήμα από το δείγμα είναι πολύ ισχυρό. Επιλέξτε το On για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο ND. Επιλέξτε το Off για να απενεργοποιήσετε το φίλτρο ND. Scan Καθορίζει την ταχύτητα σάρωσης. Mode Standard: 200 μm/210 s, 100 μm/210 s, 50 μm/330 s, 25 μm/450 s. Quick: 200 μm/150 s, 100 μm/150 s, 50 μm/210 s, 25 μm/330 s. File Format Launch Application Καθορίζει τη μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων ανάγνωσης. Gel Image File (*.gel): Η τυπική μορφή αρχείου είναι ένα αρχείο.gel που περιλαμβάνει κωδικοποιημένα δεδομένα εικονοστοιχείων τετραγωνικής ρίζας. Gel Image File (*.gel) + Tiff Image File (*.tif): Σε συνδυασμό με ένα αρχείο.gel, μπορεί να αποθηκευτεί επίσης μια εικόνα ανάγνωσης σε μορφή αρχείου TIFF. Για αρχεία TIFF, ο τύπος δεδομένων εικόνας ρυθμίζεται πάντα στη γραμμική μορφή. Περιλαμβάνει τη διαδρομή για την εφαρμογή που χρησιμοποιείται με σκοπό την ανάλυση των δεδομένων. Επιλέξτε την εφαρμογή ανάλυσης κάνοντας κλικ στο κουμπί Select... Στη συνέχεια, αναζητήστε το εκτελέσιμο αρχείο του λογισμικού και, κάντε κλικ στο OK. Ειδικές ρυθμίσεις λογαριασμού χρήστη Οι αλλαγές των ρυθμίσεων στο παράθυρο διαλόγου Preferences επηρεάζουν μόνο τον τρέχοντα λογαριασμό χρήστη Windows. Οι αλλαγές που γίνονται με τη χρήση διαφορετικού λογαριασμού χρήστη δεν επηρεάζουν τον τρέχοντα λογαριασμό χρήστη. 112 Getting Started with Typhoon FLA AD

113 B Καθημερινή συντήρηση Παράρτημα B Καθημερινή συντήρηση Καθαρισμός της βαθμίδας ΠΡΟΣΟΧΗ Φοράτε γάντια για να αποφύγετε την άμεση επαφή με χημικές ουσίες Αφαιρέστε τη βαθμίδα από το σώμα του οργάνου. Σκουπίστε τη βαθμίδα με ένα σφουγγάρι που έχετε υγράνει με ουδέτερο μη φθορίζον απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά τη βαθμίδα με νερό και στεγνώστε την με ένα πανί χωρίς χνούδι. Τοποθετήστε τη βαθμίδα στο σώμα του οργάνου. Getting Started with Typhoon FLA AD 113

114 C Περιοδική συντήρηση Παράρτημα C Περιοδική συντήρηση Καθαρισμός του εξωτερικού τμήματος του Typhoon FLA 7000 Καθαρίστε το εξωτερικό τμήμα με ένα υγρό μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, σκουπίστε το με ένα στεγνό μαλακό πανί. Συντήρηση του λέιζερ SHG Αν χρησιμοποιείτε το λέιζερ SHG στο Typhoon FLA 7000, περιοδικά θα χρειάζεται βαθμονόμηση. Όταν είναι ενεργοποιημένο το Typhoon FLA 7000, εκτελεί αυτόματα βαθμονόμηση. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε χειροκίνητα βαθμονόμηση, αν το Typhoon FLA 7000 χρησιμοποιείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. ΠΡΟΣΟΧΗ Ενεργοποιείτε το Typhoon FLA 7000 τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 ημέρες για να εκτελείται βαθμονόμηση. Με αυτήν τη βαθμονόμηση διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του λέιζερ SHG. Αν δεν βαθμονομείτε το Typhoon FLA 7000 κάθε 30 ημέρες, η διάρκεια ζωής του SHG συντομεύει. Διαδικασίες λειτουργίας : 1 Ενεργοποιήστε το Typhoon FLA 7000 και τον υπολογιστή. 2 Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η προθέρμανση και η αυτοδιάγνωση, και είναι έτοιμος ο σαρωτής. Ανάβει μόνο η λυχνία ισχύος στο επάνω αριστερό πλαίσιο. Η αυτόματη βαθμονόμηση έχει εκτελεστεί. 3 Απενεργοποιήστε το Typhoon FLA 7000 και τον υπολογιστή. Αντικατάσταση των φίλτρων στο Typhoon FLA 7000 Δείτε τις οδηγίες στο Παράρτημα D Εγκατάσταση και αντικατάσταση φίλτρων, στη σελίδα Getting Started with Typhoon FLA AD

115 D Εγκατάσταση και αντικατάσταση φίλτρων Παράρτημα D Εγκατάσταση και αντικατάσταση φίλτρων Σειρά αντικατάστασης και εγκατάστασης Η αντικατάσταση ή η εγκατάσταση φίλτρου πραγματοποιείται με την ακόλουθη σειρά: 1 Αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου από το σαρωτή. 2 Εάν αντικαθιστάτε ένα φίλτρο, αφαιρέστε το φίλτρο προς αντικατάσταση από τη μονάδα φίλτρου. 3 Εγκαταστήστε το νέο φίλτρο στη μονάδα φίλτρου. 4 Τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρου στο σαρωτή. 5 Εγγράψτε την αλλαγή φίλτρου στο Typhoon FLA Αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου από το σαρωτή 1 Κάντε κλικ στο κουμπί Filter Module στο κύριο παράθυρο. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα κατάστασης. Περιμένετε μέχρι να κλείσει το μήνυμα προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Getting Started with Typhoon FLA AD 115

Έναρξη. Typhoon FLA 9500 Μετάφραση από τα Αγγλικά

Έναρξη. Typhoon FLA 9500 Μετάφραση από τα Αγγλικά Έναρξη Typhoon FLA 9500 Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς... 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Amersham Typhoon. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

Amersham Typhoon. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά Amersham Typhoon Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο... 1.2 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Amersham Eraser. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

Amersham Eraser. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά Amersham Eraser Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς...

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

FLA Image Eraser. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

FLA Image Eraser. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά FLA Image Eraser Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Σκόπιμα κενή σελίδα Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. Έναρξη. ImageQuant LAS 4000. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. Έναρξη. ImageQuant LAS 4000. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare Έναρξη ImageQuant LAS 4000 Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς...

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Mac

Οδηγός Χρήσης για Mac Οδηγός Χρήσης για Mac Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Χρήση του Εργαλείου εκ νέου Διαμόρφωσης Mac... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού FreeAgent... 4 Aσφαλής αφαίρεση μονάδων δίσκου... 9 Διαχείριση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LW057V2 Sweex - Ασύρματη κάρτα LAN PCI 54 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LW057V2 Sweex - Ασύρματη κάρτα LAN PCI 54 Mbps LW057V2 Sweex - Ασύρματη κάρτα LAN PCI 54 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε την ασύρματη κάρτα LAN PCI 54Mbps σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows Λήψη αρχείου εγκατάστασης, Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή ΡΙΝ, Ειδικές Ρυθμίσεις για Firefox Λήψη αρχείου εγκατάστασης Για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης για Windows

Οδηγός Χρήσης για Windows Οδηγός Χρήσης για Windows Περιεχόμενα Γρήγορο ξεκίνημα... 1 Εγκατάσταση του λογισμικού... 1 Χρήση του Εικονιδίου στην Περιοχή Ειδοποιήσεων... 6 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... 8 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές BT210 - Sweex Bluetooth 2.0 Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα σε μια άλλη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Υλισμικό. Εγκατάσταση σε Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Υλισμικό. Εγκατάσταση σε Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα cube. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα cube. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD. Κάμερα Δικτυακή κάμερα cube Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.6L0201B1273A01EU 1 Κανονιστικές πληροφορίες Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση για Windows XP και Vista. Ελληνική έκδοση. LW056V2 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 54 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση για Windows XP και Vista. Ελληνική έκδοση. LW056V2 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 54 Mbps LW056V2 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 54 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 54 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα δυο σειριακές θύρες στον Η/Υ σας.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD. Κάμερα Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.6L001B170A01EU 0 Κανονιστικές πληροφορίες Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη F201 ADSL USB MODEM Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Το F201 ADSL USB Modem...2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 2 2.2 Θύρες συσκευής και φωτεινές ενδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ. Daikin Configurator v2.*.*

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ. Daikin Configurator v2.*.* ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Περιεχόμενα Σελίδα 1. Ορισμοί... 1 1.1. Σημασία προειδοποιητικών ενδείξεων και συμβόλων... 1 1.2. Σημασία χρησιμοποιούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Printer Driver. Ο οδηγός αυτός επεξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης των οδηγών εκτύπωσης για Windows XP και Windows 2000.

Printer Driver. Ο οδηγός αυτός επεξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης των οδηγών εκτύπωσης για Windows XP και Windows 2000. 2-659-572-31 (1) Printer Driver Οδηγός εγκατάστασης Ο οδηγός αυτός επεξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης των οδηγών εκτύπωσης για Windows XP και Windows 2000. Πριν τη χρήση αυτού του λογισµικού Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

by Neus... 2. Αρχίζοντας-Γενικές ρυθμίσεις... 3. Σάρωση ολόκληρου του υπολογιστή... 4. Σάρωση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων...

by Neus... 2. Αρχίζοντας-Γενικές ρυθμίσεις... 3. Σάρωση ολόκληρου του υπολογιστή... 4. Σάρωση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων... by Neus... Περιεχόμενα: 1. Εγκατάσταση... 2. Αρχίζοντας-Γενικές ρυθμίσεις... 3. Σάρωση ολόκληρου του υπολογιστή... 4. Σάρωση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων... 5. Χειροκίνητη σάρωση αρχείων ή φακέλων...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Κάρτα επέκτασης USB 3.0 TS-PDU3. (Έκδοση 1.6)

Εγχειρίδιο χρήσης. Κάρτα επέκτασης USB 3.0 TS-PDU3. (Έκδοση 1.6) Εγχειρίδιο χρήσης Κάρτα επέκτασης USB 3.0 TS-PDU3 (Έκδοση 1.6) Περιεχόμενα Εισαγωγή...1 Περιεχόμενα συσκευασίας...1 Χαρακτηριστικά...2 Απαιτήσεις συστήματος...2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας...3 Γενική Χρήση...

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier

ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier GE Healthcare Life Sciences ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier και ÄKTAmicro Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα θόλου. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα θόλου. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Κάμερα Δικτυακή κάμερα θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Σκόπιμα κενή σελίδα Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες λειτουργίες

Κορυφαίες λειτουργίες Κορυφαίες λειτουργίες Περιεχόμενα Κοινή χρήση συσκευής USB στο δίκτυο...3 Κοινή χρήση εκτυπωτή USB...5 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή Mac με το Time Machine...6 Εφαρμογή NETGEAR genie...8

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU003 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU003 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU003 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ÄKTA oligopilot plus. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

ÄKTA oligopilot plus. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά ÄKTA oligopilot plus Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς...

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα