ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.) 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,35100 Λαμία Τηλέφωνο : ( & Fax ) Πληροφορίες: κ. Χ. Κυριάκου Τηλ.: , ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, Αρ. Πρωτ.: 211 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για την προμήθεια Η/Υ, εργαστηριακού εξοπλισμού και λογισμικού στα πλαίσια στα πλαίσια του έργου «Αποδοτική Παραγωγή Ενέργειας χαμηλών θερμοκρασιών μέσω Οργανικού Κύκλου Rankine (ΟRC)» ΑΠΕ ΟΚ - EFFI-LOW-RES ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Κωδικός 11SYN_7_1155», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους Έχοντας υπόψη: 1. Υπουργική απόφαση 679/ , ΦΕΚ 826/1996, τ. Β` «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας"» 2. Tις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 τ. Α / ). 3. Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 τ. Α / ). 4. Την απόφαση της Ε.Ε.Ε. πρακτικό 15/ θέμα 2 ο Α (ΑΔΑ: Ω0Β3ΟΞΑ0-ΟΜΩ) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που αφορά έγκριση διαγωνισμού για την προμήθεια για αγορά Η/Υ, εργαστηριακού εξοπλισμού και προμήθεια λογισμικού. 5. Την υπ' αριθμό 2001/ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) απόφαση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Αποδοτική Παραγωγή Ενέργειας χαμηλών θερμοκρασιών μέσω Οργανικού Κύκλου Rankine (ΟRC)» ΑΠΕ ΟΚ - EFFI-LOW-RES και Κωδικό 11SYN_7_1155 στην πράξη «Συνεργασία 2011 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και Π.Ε.Π. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε στα πλαίσια έργου με τίτλο «Αποδοτική Παραγωγή Ενέργειας χαμηλών θερμοκρασιών μέσω Οργανικού Κύκλου Rankine (ΟRC)» ΑΠΕ ΟΚ - EFFI-LOW-RES και Κωδικό 11SYN_7_1155 στην πράξη «Συνεργασία 2011 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και Π.Ε.Π. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη για την ανάθεση της προμήθειας: Α/Α 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Περιγραφή & αιτιολογία ΤΕΜ ΑΧΙ Α Κόστος αγοράς συμπεριλαμβα νομένου ΦΠΑ Συνολικό κόστος αγοράς συμπεριλαμβ ανομένου ΦΠΑ 1 Αισθητήρες εμβαπτιζόμενοι 2 155,00 310,00 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PT 100 CLASS A, Περιοχή μέτρησης 10οC έως +120οC, Διακριτική Ικανότητα: 0.1οC, Τάση τροφοδοσίας V DC, Έξοδος: 4 20 ma, Σπείρωμα σύνδεσης G ½ Σελ. 1 από 7

2 2 Αισθητήριο θερμοκρασίας θερμοζεύγος τύπου Τ 1 123,00 123,00 3 Αναλογικά Θερμόμετρα 40 10,00 400,00 4 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος 1 160,00 160,00 5 Μανόμετρο απόλυτης πιέσης 1 492,00 492,00 6 Αναλογικό Μανόμετρο 33 15,00 495,00 Με θερμοθήκη σύνδεσης. Μήκος απόληξης min. 75mm. Θερμοζεύγος τύπου Τ, CLASS 1, Περιοχή μέτρησης 10 ο C έως +120 ο C, Μεταλλικό ρύγχος μήκους 50 mm και διαμέτρου 5 mm κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς κυάθιο. Επένδυση PFA/PFA. Μήκος θερμοζεύγους 20m. Εύρος μέτρησης ο C και θερμοθήκη εμβάπτισης 40mm. 1 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, PT 100 Class A, Περιοχή μέτρησης 30 ο C έως +50 ο C, Τάση τροφοδοσίας V DC, Έξοδος: 4 20 ma, Βαθμός Προστασίας: ΙΡ 66. Έυρος 0-40 bar, Διακριτική Ικανότητα: 0.5% του span, Τάση τροφοδοσίας V DC, Έξοδος: 4 20 ma, Σπείρωμα σύνδεσης G ½, Βαθμός Προστασίας: IP65, Θερμοκρασία λειτουργίας: 10οC έως +120οC, Κέλυφος: stainless steel, Βρεχόμενα μέρη: stainless steel με δακτύλιο O ring FPM/FKM, Στυπιοθλίπτης ηλεκτρικών συνδέσεων: 4 pin L plug DIN EN Έυρος 0-16 bar ή 0 40 bar, Φ63, τύπου Bourdon, κλάση ακρίβειας 1,6. Γεμίσματος σιλικονούχου υγρού ή γλυκερίνης, ανοξείδωτο κέλυφος AISI , μηχανισμός AISI 304/Cu, σύνδεση κατακόρυφη G 1/4B στη βάση Ασύρματος Μετεωρολογικός Σταθμός με δύο συνιστώσες : τοintegratedsensorsuite ( ISS) το οποίο στεγάζει και διαχειρίζεται την εξωτερική συστοιχία αισθητήρων, και την κονσόλα το οποίο παρέχει τη διεπαφή χρήστη, εμφάνιση των δεδομένων και υπολογισμών.. Ο μετεωρολογικός σταθμός να περιλαμβάνει UV αισθητήρα και αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας. Η κονσόλα να μπορεί να τροφοδοτηθεί από μπαταρίες ή από μετασχηματιστή AC. Το ασύρματο ISS να λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και με μια εφεδρική μπαταρία. 7 Μετεωρολογικός σταθμός , ,00 Ιntegrated Sensor Suite ( ISS ) Θερμοκρασία λειτουργίας έως 150 F ( -40 έως +65 C) Solar Panel Ισχύς ,5 Watts ( ISS SIM ), συν 0,75 Watts ( Fan - Ατμοσφαιρικές ) Μπαταρία ( ISS SIM / Fan - Ατμοσφαιρικές ) Κυττάρων CR Volt Lithium / 2 έως 1,2 Volt NiCad C - κύτταρα Διάρκεια ζωής μπαταρίας ( κελί 3 - Volt λιθίου) μήνες χωρίς το φως του ήλιου - περισσότερο από 2 χρόνια, ανάλογα με ηλιακή φόρτιση Διάρκεια ζωής μπαταρίας ( NiCad C - κύτταρα, Fan - Ατμοσφαιρικές ) χρόνος Ανεμιστήρας αναρρόφησης Rate ( Fan - Ατμοσφαιρικές μόνο ) Πρόσληψη Ροή, πλήρη ήλιο πόδια / λεπτό. ( 0,9 m / s) Πρόσληψη Ροή, μόνο μπαταρία πόδια / λεπτό. ( 0,4 m / s) Αισθητήρας Επιμελητήριο Ροή, πλήρη ήλιο πόδια / λεπτό. ( 2,5 m / s) Αισθητήρας Επιμελητήριο Ροή, μόνο μπαταρία πόδια / λεπτό. ( 1,4 m / s) Connectors, αισθητήρα Modular RJ - 11 Τύπος καλωδίου αγωγών, 26 AWG Σελ. 2 από 7

3 Μήκος καλωδίου, ανεμόμετρο ' ( 12 m) ( περιλαμβάνεται ) 240' ( 73 m) ( μέγιστη συνιστώμενη ) Κονσόλα Κονσόλα Θερμοκρασία λειτουργίας έως +140 F ( 0 έως 60 C) Εκτός λειτουργίας ( Αποθήκευση ) Θερμοκρασία έως +158 F ( -10 έως +70 C ) Κατανάλωση ρεύματος ma κατά μέσο όρο, 30 ma κορυφή Τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος VDC, 300 ma, Μπαταρίες C- κύτταρα Διάρκεια ζωής της μπαταρίας μέχρι 9 μήνες Τύπος κονσόλα οθόνης LCD Transflective Φωτισμό της οθόνης LEDs Περιλαμβάνει: Software& USB 8 Μετρητής Παροχής Αερίου , ,00 9 Θερμιδομετρητής υπερήχων , ,00 10 Θερμοροόμετρα , ,00 Μετρητής παροχής αερίου (R134a) -ρυθμός και συνολική ροή, Αρχή μέτρησης δύναμης Coriolis, Θερμικής Μάζας, Συχνότητας Δινών ή άλλης αρχής μέτρησης αποδεδειγμένα κατάλληλης για μέτρηση αερίου ψυκτικού μέσου. Τάση τροφοδοσίας 12 to 26 ma max, Έξοδος: 4 20 ma, Ακρίβεια +-0,5%, Class I, Θερμοκρασία λειτουργίας: 40 ο C έως +220 ο C, Πίεση λειτουργίας: 40bar (g). Πιστοποιητικό 3.1 κατά ΕΝ Πιστοποιητικό Βαθμονόμησης για: 0,8 2,5 MPa (g), εύρος μετρούμενης παροχής: Flow rate range: 0,73 kg/s to 2,2 kg/s. Ψηφιακή οθόνη ένδειξης. Υλικό σώματος κελύφους: Ανοξείδωτος Χάλυβας. Σύνδεση φλαντζωτή, ΡΝ 40. Ελάχιστες έξοδοι: 4 σε 20 ma, έξοδοι μεταγωγής, Max./min. Alarm. Επικοινωνία τουλάχιστον μέσω RS 485. Ονομαστική παροχή 10m 3 /h, Τύπος εγκατάστασης θέρμανση ή ψύξη/θέρμανση, Ακρίβεια μέτρησης πιστοποίηση MID κλάση 3, Περιβαλλοντική κλάση A κατά PN1434, Βαθμός προστασίας ΙΡ54, Ενδεικτική διάρκεια ζωής >15χρόνια, (χωρίς καλιμπράρισμα), Μέγιστη ονομαστική πίεση PN16, Τοποθέτηση στην επιστροφή, Κλίμακα μέτρησης (υδρομετρητής) C, Κλίμακα μέτρησης (αισθητήρια) C, Θερμοκρασία εκκίνησης >10C και Δ^0,2Κ, Τροφοδοσία AC 230V, Τύπος αισθητηρίων Pt 500 κατά ΕΝ6751, ή ελεύθερη τοποθέτηση, Αντιμαγνητική προστασία ναι, Αυτοέλεγχος ένδειξη κωδικού σφάλματος, Οθόνη αποσπώμενη (καλώδιο 3m), Στατιστικά στοιχεία ιστορικό μετρήσεων, Πληροφορίες οθόνης στοιχεία για το μηχανικό, Δυνατότητα προσθήκης module για επικοινωνία M-bus ή radio Πλήρες όργανο με τρίποδα στήριξης, βαλίτσα μεταφοράς, πιστοποιητικά βαθμονόμησης για μέτρηση θερμοπερατότητας U. Απευθείας υπολογισμός και ένδειξη σε οθόνη LCD της τιμής U σε W/m 2 K. Δυνατότητα αποθήκευσης περισσοτέρων από σημείων μέτρησης. Ταυτόχρονη προβολή εξωτερικής θερμοκρασίας, θερμοκρασίας τοιχώματος, θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Ακρίβεια αισθητηρίων ±0,4% της ένδειξης. Σελ. 3 από 7

4 Σύνδεση θερμοζευγών και θερμοαντιστάσεων. Πιστοποιητικά βαθμονόμησης θερμομέτρων με τη παράδοση των οργάνων. Λογισμικό Datalogger για την καταγραφή δεδομένων για περισσότερο από σημεία μέτρησης και μεταφορά σε Η/Υ. Δυνατότητα δημιουργίας πινάκων και γραφημάτων. Δυνατότητα σύγκρισης θεωρητικών και πραγματικών τιμών Τροφοδοτικό 230 V AC. Να αναφέρεται σαφώς η απαραίτητη συχνότητα περιοδικής επαναβαθμονόμησης. 11 Data acquisition cards , ,00 Σύστημα δειγματοληψίας το οποίο αποτελείται από: 1 Chassis 4 θέσεων με απόληξη για USB σύνδεση σε υπολογιστή cdaq-9174, 4 Slot USB II, 2 Modules των 16 θερμοζευγων έκαστο NI 9213, 16 Thermocouple Input Module, 1 ΝΙ 9203 με 8 εισόδους των +/-20 ma για εισαγωγή των παροχών και των πιέσεων 8 Ch., +/-20 ma, 200 ks/s Θερμοκάμερα χειρός IR resolution (FPA size): 160 x 120 FPA Uncooled Microbolometer Spectral band: 7.5 µm to 14 µm (long wave) NETD (Thermal sensitivity): 0.10 C at 30 C target temp (100 mk) FOV (Field of view): 22.5 H x 31 V IFOV (Spatial resolution): 3.39 mrad Temperature measurement range (not calibrated below -10 C): -20 C to C (-4 F to 482 F) Temperature measurement accuracy: ± 2 C or 2 % (at 25 C nominal, whichever is greater) Focus mechanism: Focus-free 1.2 m (4 ft) and beyond IR Fusion technology : PIP (1.2 m (4 ft) to 4.6 m (15 ft)), Full IR, Full Visible Palettes: Blue-Red, Ironbow, Grayscale and Amber Centerpoint Level and span control: Manual and auto 12 Θερμοκάμερα , ,00 Minimum span in auto mode: 5 C Minimum span in manual mode: 2.5 C Minimum IR focus distance: 122 cm Weight: < 0.73 kg Size: 28.4 x 8.6 x 13.5 cm LCD display: 3.5 inch diagonal (portrait format) Visible camera: 2 megapixel industrial-grade Minimum parallax: ~122 cm (48 in) Laser pointer: Yes Torch: Yes Emissivity correction: Yes Background (reflected) compensation: Yes Memory review: Thumbnail review Battery life: 4+ hours per battery Drop test : 2 meter Ingress protection (IP) rating (IEC 60529) : IP 54 Σελ. 4 από 7

5 Recommended calibration cycle: Two-years Memory storage: 2 GB SD memory card Direct download capability: Mini USB download direct to PC Operating temperature range: -10 C to +50 C Storage temperature range: -20 C to +50 C Operating humidity Operating and storage: 10 % to 95 %, non-condensing Vibration and shock: 2G, IEC and 25G, IEC EMI, RFI, EMC EN ; FCC Part 5 USB cable SD memory card Hard carrying case Soft transport bag Adjustable hand strap (left- or right-handed use) 13 Εναλλάκτης θερμότητας αναθέρμανσης , ,00 Σύνολο ,00 Printed users' manual in English Infrared Imaging Analysis and Reporting Software and Mobile App Warranty registration card Εναλλάκτης αέρα νερού Ισχύς 82 kw Ψύξη : είσοδος νερού 7 C, Δt=5 C, θερμοκρασία χώρου35 C D.B 40%RH Διαστάσεις:Πλάτος 1580mm, Υψος 1530mm, Μήκος 2200mm Παροχή αέρα m³/h Θερμοκρασία εισόδου 35 C Σχετική Υγρασία 40 % Θερμοκρασία εξόδου 21.4 C Σχετική υγρασία 83 % Ισχύς 82 kw Πτώση πίεσης 101 Pa Νερό Θερμοκρασία εισόδου 7 C Θερμοκρασία εξόδου 12 C Παροχή l/h Πτώση πίεσης 12.4 kpa Εσωτερικός όγκος 28.2 l 2. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α/Α Περιγραφή & αιτιολογία ΤΕΜ ΑΧΙ Α Κόστος αγοράς συμπεριλαμβα νομένου ΦΠΑ Συνολικό κόστος αγοράς συμπεριλαμβ ανομένου ΦΠΑ 1 Φορητός Η/Υ , ,00 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επεξεργαστής: Intel Core i7-4500u processor (4M Cache, 1,8 GHz), Λειτουργικό: WIN 8 Pro (64bit) English, Εγγύηση: 1 χρόνος, Οθόνη: LED Backlit Display with Anti Glare and FHD resolution (1920 x 1080), Μνήμη: 8GB Dual Channel DDR3L 1600MHz (4GBx2), Σκληρός δίσκος: 1TB Serial ATA (5400RPM), AMD Radeon(TM), Κάρτα Γραφικών HD 8850M 2GB GDDR5, 8X DVD+/-RW Drive, Dell Wireless 1705 Card, Primary 6-cell 65W/H 2 Φορητός Η/Υ 1 700,00 700,00 Επεξεργαστής: Core i3-3217u 1.8GHz, Σελ. 5 από 7

6 Λειτουργικό: WIN 8 Pro (64bit) English Μνήμη RAM: 6GB DDR3 SDRAM (2 DIMMs, Σκληρός δίσκος: 500GB (5400 RPM) SATA Hard Drive, Intel Centrino Wireless-N 2230, + Bluetooth Native HD 1.0 MP webcam with digital microphone, (2) USB (1) USB 3.0 PowerShare Multi-media Card Reader RJ45 Ethernet HDMI v1.4a Εγγύηση: 1 χρόνος Σύνολο 3.000,00 Α/Α 1 3. ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Περιγραφή & αιτιολογία Αγορά λογισμικού για την συγκέντρωση και παρακολούθηση μετρήσεων ΤΕΜ ΑΧΙ Α Κόστος αγοράς συμπεριλαμβα νομένου ΦΠΑ Συνολικό κόστος αγοράς συμπεριλαμβ ανομένου ΦΠΑ , ,00 Σύνολο 1.800,00 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Λογισμικό προσομοίωσης διεργασιών το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα προσομοίωσης διεργασιών μέσω editor διαγραμμάτων ροής συνδέοντας μοντέλα συστατικών με ρεύματα (streams) και επιλύοντας τη διεργασία μαθηματικά. Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει ισοζύγια θερμότητας κυκλικών ή μη διεργασιών καθώς και την απόδοση αυτών. Τέλος θα έχει την δυνατότητα on-line παρακολούθησης και βελτιστοποίησης πειραματικών εγκαταστάσεων διαφόρων θερμοδυναμικών κύκλων για βελτιστοποίηση της απόδοσης τους. Θα διαθέτει βιβλιοθήκες που θα περιλαμβάνουν ποικιλία μοντέλων. Στο λογισμικό θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Εργαλείο ανάπτυξης μοντέλων Editor για την ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής και μοντέλων της διεργασίας Επιπλέον βιβλιοθήκη διεργασιών ψύξης, η οποία θα επιτρέπει στο χρήστη να υπολογίσει θερμοδυναμικές ιδιότητες για περισσότερα από 50 ψυκτικά ρευστά όπως και να μοντελοποιήσει διεργασίες και να αξιολογεί ψυκτικά ρευστά. Τέλος απαιτείται το λογισμικό να διαθέτει μία (1) άδεια χρήσης και να λειτουργεί σε λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows XP, Windows 7. συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων και τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (37.499,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που θα γίνει στις 11/02/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ. στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στην Χαλκίδα. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί ή παραληφθεί ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (3 Ο ΧΛΜ ΠΕΟ Λαμίας Αθηνών ΤΚ Λαμία) σε κλειστό φάκελο, μέχρι την 9/02/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. Η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται σε χωριστούς κλειστούς φακέλους. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για δυο μήνες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Όπου αναφέρεται εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τύπος ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής εννοείται και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο. Σελ. 6 από 7

7 Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους στα είδη που απαιτείται, εκτός αν ορίζεται μεγαλύτερος ελάχιστος χρόνος εγγύησης στον παραπάνω πίνακα. Προσφορές που δεν ικανοποιούν τον προηγούμενο όρο απορρίπτονται. Οι προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν τα εξής κριτήρια: 1. Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι, τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν ή/ και να υπερκαλυφθούν (αποδεδειγμένα στο σύνολό τους) από τους προσφέροντες για κάθε είδος το οποίο προσφέρουν. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις προς το χείρον από τους υποχρεωτικούς όρους της προκήρυξης, θα απορρίπτονται. 2. Αοριστίες, ελλιπείς πληροφορίες και μη τεκμηριωμένα στοιχεία, θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς. 3. Οι προσφορές δεν επιτρέπεται να παρέχουν πάνω από μία (1) ολοκληρωμένη λύση. 4. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για επιμέρους είδη, όπως αυτά περιγράφονται ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περίπτωση χαμηλότερης τιμής Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. Για κάθε είδος που περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές οι προσφορές που πληρούν ή υπερπληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε είδος κατακυρώνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ O προμηθευτής πρέπει να παραδώσει τα παραδοτέα μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο παράδοσης, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το χρονικό περιθώριο του ενός μήνα θα δύναται να παραταθεί αιτιολογημένα μόνο κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλομένων μερών. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας : στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (από τη σελίδα του ΤΕΙ Λαμίας) Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος Καθηγητής Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Κωνσταντίνος Αναστασίου Σελ. 7 από 7

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002819138 2015-06-03

15PROC002819138 2015-06-03 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 E-mail: inst.itap@nagref.gr Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002113428 2014-06-18

14PROC002113428 2014-06-18 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες: Νικ. Κ. Μανιουδάκης Τηλέφωνο: +302810 391766, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, 67 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 2540-7940 - Φαξ.: 254079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950793 2015-08-03

15PROC002950793 2015-08-03 Θέρμη: 03-8 - 2015 Αρ. Πρωτ: 3243 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) Θέρµη: - 4-05 Αρ. Πρωτ: 580 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ (LOTS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα