ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2 Περιεχόµενα 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ Ορισµός Εργασίας Τιµές Ισχύς Προσφορών Κόστος Υποβολής Προσφοράς Υποβολή των Προσφορών Γλώσσα ιευκρίνιση της προσφοράς Τεχνικά φυλλάδια Αποδοχή της Προσφοράς Εµπειρία Αξιολόγηση και Κατακύρωση Σύστηµα διαχείρισης Ποιότητας Πιστοποιητικά οκιµών Εναλλακτικές προσφορές ιευκρινίσεις του εντύπου Προσφορών Αξιολόγηση και σύγκριση Προσφορών Eνηµέρωση των αποτελεσµάτων ΜΕΡΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Παράδοση Όροι Πληρωµής Εγγύηση ιάρκεια της σύµβασης Πρόσθετες Παραγγελίες Επιθεώρηση Προσδιορισµός Εξοπλισµού Εγκατάσταση λογισµικού οκιµή ΜΕΡΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α. Προϊόντα και υπηρεσίες που θα προµηθευτούν Παροχή Υλικού και Λογισµικού Aνάπτυξη ικανής πολιτικής ασφάλειας Eφαρµογή και τεχνική υποστήριξη Εγγύηση και Συντήρηση Τηλεφωνική υποστήριξη Χρόνος απόκρισης ιόρθωση βλαβών Eκπαίδευση Εγχειρίδια Πρόγραµµα Εργασίας ιαδικασίες αποδοχής Άδειες χρήσης Nέες εκδόσεις Yφιστάµενη υποδοµή ικτύου Λειτουργικές ανάγκες Firewall Eξυπηρετής ιαθεσιµότητα συστήµατος και αντοχή σε βλάβες ιαχείριση Συστήµατος Eντοπισµός παρείσφρυσης (Ιntrusion Detection) και αντίδραση σε επιθέσεις σε πραγµατικό χρόνο...15 Ver. 5 Σελίδα: 2/39

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Α - Τιµές και Όροι της Προσφοράς...17 Παράρτηµα Β1 Tεχνικές Προδιαγραφές για Προσωπικούς Υπολογιστές...19 Παράρτηµα Β2 Εξυπηρετής...22 Παράρτηµα Γ1 - Υποστήριξη Συντήρησης Κατά Τη ιάρκεια Της Εγγυητικής Περιόδου...26 Παράρτηµα Γ2 - Υλικό, Λογισµικό και Εξοπλισµός ικτύου...27 Παράρτηµα - Tιµές Υλικού και Εξοπλισµού ικτύου...28 Παράρτηµα Ε - Τιµές Λογισµικού...29 Παράρτηµα Ζ - Tιµές Συντήρησης για εξοπλισµό και ίκτυο...30 Παράρτηµα Η - Άδειες...31 Παράρτηµα Θ Ανανέωση Αδειών/ Τιµές συντήρησης Λογισµικού...32 Παράρτηµα Ι - Περιγραφή Εγχειριδίων...33 Παράρτηµα Κ Τιµές Εγχειριδίων...34 Παράρτηµα Λ - Ανάπτυξη Πολιτικής Ασφάλειας...35 Παράρτηµα Μ - Περιγραφή Εκπαίδευσης...36 Παράρτηµα Ν - Τιµές Εκπαίδευσης...37 Παράρτηµα Ξ Καµπίνα Εξοπλισµού και συναφείς εργασίες...38 Παράρτηµα Ο Υφιστάµενος Εξοπλισµός...39 Ver. 5 Σελίδα: 3/39

4 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡAEK) 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ 1.1 Ορισµός Εργασίας H Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου επιθυµεί να προβεί σε αγορά Προσωπικών Υπολογιστών, εξοπλισµού και λογισµικού καθώς και την συντήρηση τους. Η ζήτηση Προσφορών καλύπτει την παροχή αρχικής ποσότητας εξοπλισµού όπως δίνεται στο σχετικό Παράρτηµα. Η τιµές που θα ισχύουν για κάθε επιπρόσθετη παραγγελία θα βασίζονται στις υποβληθείσες µοναδιαίες τιµές οι οποίες θα παραµένουν ίδιες και χωρίς µεταβολή κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της συµφωνίας. Ο εξοπλισµός θα ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές που δίνονται στα σχετικά Παραρτήµατα Β1 &Β2 σε υλικά και λογισµικά. Η Συµφωνία που θα υπογραφεί θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση επιπρόσθετων παραγγελιών, ο Εργολάβος θα προµηθεύσει τον ίδιο εξοπλισµό ή βελτιωµένη έκδοση του εξοπλισµού έχοντας καλύτερες τεχνικές και λογισµικές προδιαγραφές στην ίδια µοναδιαία τιµή. 1.2 Τιµές Η τιµές θα συµπεριλαµβάνουν οποιαδήποτε φορολογία, χωρίς ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση, έλεγχο και συντήρηση στα γραφεία της ΡΑΕΚ στην Λευκωσία. 1.3 Ισχύς Προσφορών Η προσφορά θα παραµένει σε ισχύ για περίοδο 90 ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης των προσφορών. 1.4 Κόστος Υποβολής Προσφοράς Η ΡΑΕΚ δεν θα είναι υπεύθυνη και ούτε θα πληρώσει για, οποιαδήποτε δαπάνη ή απώλεια που µπορεί να προκληθεί κατά την διάρκεια υποβολής της προσφοράς από τον Προσφοροδότη ή µε οτιδήποτε έχει σχέση µε το κόστος υποβολής της προσφοράς, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της ιαδικασίας υποβολής Προσφορών. 1.5 Υποβολή των Προσφορών Τα επισυνηµµένα παραρτήµατα Α..Ξ πρέπει να συµπληρωθούν, υπογραφούν και επιστραφούν µαζί µε τις Προσφορές. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να παραδώσουν τη Προσφορά τους σε έντυπη µορφή και σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD) (όλοι οι πίνακες στα Παραρτήµατα θα πρέπει να συµπληρωθούν και υποβληθούν σε Excel ή Word), προσωπικά ή µε Συστηµένο Ταχυδροµείο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου και ώρα π.µ., ως ακολούθως: Πρόεδρο Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ. Θ , 1355 Λευκωσία Ver. 5 Σελίδα: 4/39

5 Για περισσότερες πληροφορίες, αποτείνεστε στο διαδίκτυο ή στα γραφεία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Λεωφόρος Γρίβα ιγενή 81-83, Μέγαρο Ιακωβίδη, 3 ος Όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ ή φαξ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Προσφορές που θα λαµβάνονται µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής δεν θα λαµβάνονται υπόψη, εκτός από αυτές που θα ταχυδροµηθούν συστηµένες και θα έχουν σφραγίδα του ταχυδροµείου µε ηµεροµηνία µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου Eαν εντοπιστούν διαφορές στο έντυπο περιεχόµενο της Προσφοράς και το ηλεκτρονικό, τότε ισχύει το έντυπο περιεχόµενο. 1.6 Γλώσσα Όλη η αλληλογραφία που έχει σχέση µε αυτή τη προσφορά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 1.7 ιευκρίνιση της προσφοράς Για υποβοήθηση του ελέγχου, αξιολόγησης και σύγκρισης των Προσφορών, η ΡΑΕΚ µπορεί να προβεί σε διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους προσφοροδότες. Οι διευκρινίσεις και η απάντηση θα πρέπει να γίνεται γραπτώς, µε φαξ, ή και καµία αλλαγή στις τιµές ή την ουσία των προσφορών δεν επιτρέπεται. 1.8 Τεχνικά φυλλάδια Η Προσφορά θα συνοδεύεται από τα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων, στην Ελληνική Αγγλική ή γλώσσα. 1.9 Αποδοχή της Προσφοράς Η ΡΑΕΚ δεν δεσµεύεται να αποδεχθεί την χαµηλότερη ή οποιαδήποτε Προσφορά ούτε να δηλώσει οποιοδήποτε λόγο για την απόρριψη οποιασδήποτε Προσφοράς ούτε να αγοράσει το σύνολο των προσφεροµένων υλικών ή οποιοδήποτε µέρος από αυτά. Η προσφορά θα απονεµηθεί συνολικά Εµπειρία Ο Προσφοροδότης πρέπει να έχει αποδεδειγµένη και εκτενή εµπειρία στην εκτέλεση Παραγγελιών παρόµοιας φύσης και αξίας όπως αναφέρονται στην προσφορά του. Ο Προσφοροδότης πρέπει να υποβάλει λεπτοµερή κατάλογο από προηγούµενες πωλήσεις µε πλήρες όνοµα και διευθύνσεις των αγοραστών, τις ποσότητες και το έτος πώλησης των προσφερόµενων προϊόντων Αξιολόγηση και Κατακύρωση Η αξιολόγηση της προσφοράς θα λάβει υπόψη τα εξής: α. Συµµόρφωση στην προδιαγραφή β. Υποβολή πιστοποιητικού ISO9001: 2000 γ. Κόστος Εξοπλισµού δ. Όροι πληρωµής ε. Χρόνος Παράδοσης ζ. Εξαετή Εγγύηση η. Εµπειρία του Προσφοροδότη θ. Χρόνος Ανταπόκρισης Η αξιολόγηση των προσφορών θα βασιστεί σε αρχική ποσότητα 10 Υπολογιστών και εξοπλισµού και πρόσθετη προαιρετική ποσότητα µέχρι 10 υπολογιστών και συναφούς εξοπλισµού. Ver. 5 Σελίδα: 5/39

6 ιευκρινίζεται ότι το κόστος, δευτερευούσης σηµασίας αποκλίσεων από τους όρους της προσφοράς οι οποίες είναι αποδεκτές από την ΡΑΕΚ, θα προστίθεται στην τιµή της προσφοράς για σκοπούς εξισορρόπησης όλων των προσφορών Σύστηµα διαχείρισης Ποιότητας Α) Ο προσφοροδότης θα έχει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας CYS EN ISO9001:2000, πιστοποιηµένο από οποιοδήποτε µέλος του IQNET ή άλλo εθνικό Φορέα ιαπίστευσης. Το εύρος του Πιστοποιητικού θα καθορίζει επακριβώς τα υλικά ή υπηρεσίες που θα προσφερθούν. ή Β) Ο Προσφοροδότης θα έχει ένα σύστηµα διαχείρισης Ποιότητας που θα διασφαλίζει ότι είναι ισοδύναµο µε το CYS EN ISO9001:2000 διεθνές Πρότυπο. Σε αυτή την περίπτωση, η ΡΑΕΚ διατηρεί το δικαίωµα να διενεργήσει έλεγχο του συστήµατος, ούτως ώστε να επιβεβαιώσει την συµµόρφωση µε την ανωτέρω απαίτηση Πιστοποιητικά οκιµών Τα προσφερόµενα προϊόντα θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις προδιαγραφές και όλος ο εξοπλισµός (όπως π.χ. τροφοδοτικά, σκληρός δίσκος, κάρτα VGA, οθόνη κ.λπ...) πρέπει να είναι ελεγµένος και πιστοποιηµένος για ασφάλεια και ακτινοβολία, σύµφωνα µε διεθνή, ευρωπαϊκά ή άλλα ισοδύναµα εθνικά πρότυπα. Η αρχή πιστοποίησης πρέπει να είναι ανεξάρτητoς Οργανισµός. Ο προσφοροδότης θα υποβάλει, ως µέρος της Προσφοράς του, πιστοποιητικά ελέγχου που εκδίδονται από ανεξάρτητο οργανισµό για Ασφάλεια και ακτινοβολία, σύµφωνα µε διεθνή, ευρωπαϊκά, ή άλλο ισοδύναµα Εθνικά πρότυπα Εναλλακτικές προσφορές Στην περίπτωση που ένας Προσφοροδότης επιθυµεί να υποβάλει εναλλακτικές προσφορές, αυτό πρέπει να είναι σαφώς διευκρινισµένο στο παράρτηµα Ζ. Η κύρια προσφορά και κάθε εναλλακτική προσφορά θα εξεταστούν ως χωριστές και µοναδικές προσφορές ιευκρινίσεις του εντύπου Προσφορών Εάν ένας προσφοροδότης έχει οποιαδήποτε αµφιβολία ή ερώτηση ως προς την έννοια οποιασδήποτε λέξης ή πρότασης του εγγράφου προσφοράς, αυτή η αµφιβολία ή ερώτηση θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς, και θα πρέπει να υποβληθεί στην ΡΑΕΚ το αργότερο δύο εβδοµάδες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της Προφοράς. Τονίζεται ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις υποβληθούν κατά την διάρκεια των δύο εβδοµάδων µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της Προφοράς δεν θα γίνουν αποδεκτές Αξιολόγηση και σύγκριση Προσφορών Η ΡΑΕΚ θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει τις Προσφορές οι οποίες κρίθηκε ότι ικανοποιούν τους όρους του ιαγωνισµού. Η προσφορά θα αξιολογηθεί και κατακυρωθεί εξολοκλήρου Eνηµέρωση των αποτελεσµάτων Πριν την λήξη της ηµεροµηνίας ισχύος των προσφορών, η ΡΑΕΚ θα ενηµερώσει τον επιτυχή προσφοροδότη γραπτώς ότι έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του. Ver. 5 Σελίδα: 6/39

7 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ΜΕΡΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 2.1 Παράδοση Οι Η/Υ που αγοράζονται πρέπει να παραδοθούν το συντοµότερο δυνατόν µετά από την κατακύρωση της προσφοράς και οποιαδήποτε όχι αργότερα από δυο εβδοµάδες από την ηµεροµηνία της αποστολής της Παραγγελίας, για παράδοση, εγκατάσταση και έλεγχο στα γραφεία της ΡΑΕΚ στην Λευκωσία. Ο υπόλοιπος εξοπλισµός να παραδοθεί µέχρι και τέσσερις εβδοµάδες µετά από την ηµεροµηνία της αποστολής της Παραγγελίας, για παράδοση, εγκατάσταση και έλεγχο στα γραφεία της ΡΑΕΚ στην Λευκωσία 2.2 Όροι Πληρωµής Η Πληρωµή θα γίνει στο νόµισµα της Παραγγελίας. Η συνηθισµένη µέθοδος πληρωµής που υιοθετείται από την ΡΑΕΚ, είναι σε διάστηµα 30 ηµερών από την παραλαβή, την εγκατάσταση και τον έλεγχο του εξοπλισµού και την τελική έγκριση του εξοπλισµού από τον Μηχανικό της ΡΑΕΚ ότι ικανοποιεί τους όρους του ιαγωνισµού. Οποιοσδήποτε προσφοροδότης επιδιώκει πιο ευνοϊκούς όρους πληρωµής, µπορεί να καθορίσει τέτοιους όρους λεπτοµερώς στην προσφορά του, αλλά ο προσφοροδότης πρέπει να έχει υπόψη του ότι η µέθοδος πληρωµής θα ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Η πληρωµή για την συντήρηση θα γίνεται κάθε χρόνο µε την υποβολή σχετικού τιµολογίου. 2.3 Εγγύηση Ο επιτυχής προσφοροδότης θα αναλάβει ότι, εάν µέσα σε 12 ηµερολογιακούς µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής του εξοπλισµού, οποιοσδήποτε από τον παρεχόµενο εξοπλισµό, παρουσιάζει ελάττωµα, ή κακή κατασκευή και του δοθεί η σχετική ειδοποίηση, θα επισκευάσει και αποκαταστήσει το ελάττωµα δωρεάν ή, εναλλακτικά, θα παραδώσει δωρεάν εξοπλισµό παρόµοιο µε τον ελαττωµατικό. Η επισκευή θα ολοκληρωθεί µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες από το χρόνο ειδοποίησης του αναδόχου, διαφορετικά, θα πρέπει να δοθεί αντικατάσταση του εξοπλισµού. Η εγγύηση θα καλύψει το εργατικό κόστος, δαπάνες ανταλλακτικών, ταξίδια και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες δαπάνες. Η περίοδος προσφερόµενης εγγύησης πρέπει να δηλωθεί και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να είναι λιγότερη από ένα έτος. Η σύµβαση εγγύησης θα υπογραφεί από αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη για να καλύψει εργασία ρουτίνας και συντήρησης από βλάβες για όλο τον εξοπλισµό, και για να παρέχει την αναγκαία συντήρηση λογισµικού και υποστήριξη. Ο Προσφοροδότης θα είναι υποχρεωµένος να υποβάλει συµφωνία συντήρησης για τον εξοπλισµό και λογισµικό για περίοδο 6 χρόνων συµπεριλαµβανοµένης και της περιόδου εγγύησης. Το κόστος της συµφωνίας συντήρησης θα είναι πλήρες και θα περιλαµβάνει εργατικά, υλικά, µεταφορικά κ.λ.π 2.4 ιάρκεια Σύµβασης Η σύµβαση θα ισχύσει για ένα έτος από την ηµεροµηνία της αποστολής της παραγγελίας και θα καλύψει την παράδοση, εγκατάσταση, έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισµού και οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις (αναβαθµισµένη έκδοση) που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους. Ver. 5 Σελίδα: 7/39

8 2.5 Πρόσθετες Παραγγελίες Οι µελλοντικές παραγγελίες θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τους όρους και τις διατάξεις που καθορίζονται σε αυτό το ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Οι προσφοροδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι πιθανές µελλοντικές παραγγελίες θα τεθούν µε βάση τη διακριτικότητα και τις ανάγκες της Αρχής. 2.6 Επιθεώρηση Οι προσφοροδότες θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στην ΡΑΕΚ τα προτεινόµενα µοντέλα µια εβδοµάδα µετά από υποβολή της Προσφοράς τους. 2.7 Προσδιορισµός Εξοπλισµού Όλος ο εξοπλισµός θα πρέπει µε σαφήνεια και µόνιµα να καθοριστεί ονοµαστικά σύµφωνα µε την έγκριση του Μηχανικού. Οι ετικέτες για παρόµοιο εξοπλισµό θα φέρουν οµοιόµορφη εµφάνιση και µέγεθος. Κάθε στοιχείο του εξοπλισµού θα καθορίζεται ονοµαστικά ως ακολούθως: Αριθµός κατασκευαστή Αριθµός ΡΑΕΚ (Θα δοθεί από την ΡΑΕΚ µετά από την κατακύρωση του συµβολαίου) Ηµεροµηνία κατασκευής Αριθµός µοντέλου 2.8 Εγκατάσταση Λογισµικού Η Προσφορά θα περιλάβει για κάθε PC: Λειτουργικό σύστηµα Windows XP (OEM) Professional ΜS Office 2003 Professional OEM Αntivirus Client όπως διευκρινίζεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά στο Παράρτηµα «B» προσωπικούς υπολογιστές. για τους Η Προσφορά θα περιλάβει για τον Εξυπηρετή: Microsoft Windows 2003 Server OEM Αntivirus Server Corporate Edition 10 Users 2.9 οκιµή Η δοκιµή αποδοχής (SAT) θα εκτελεσθεί, µετά από την κατακύρωση του ιαγωνισµού, για να ελέγξει ότι το σύνολο του εξοπλισµού που είναι εγκατεστηµένο και ελεγµένο στην τελική εγκατάσταση λειτουργεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του συµβολαίου και αλληλεπιδρά µε επιτυχία µε τον εξοπλισµό που εγκαταστάθηκε από άλλους, στον οποίο εξοπλισµό είναι σχεδιασµένο να διασυνδέεται. Οι δοκιµές SAT θα εφαρµοστούν από τον προσφοροδότη. Το SAT θα εκτελεστεί µε τον εξοπλισµό στις τελικές θέσεις στις οποίες θα λειτουργήσει. Αυτή η δοκιµή θα καταδείξει κατά πόσον ο γενικός σχεδιασµός του συστήµατος ικανοποιεί τις λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις απόδοσης της προδιαγραφής στον χώρο, χρησιµοποιώντας το πραγµατικό τελικό δίκτυο επικοινωνιών και συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού που παρέχεται από άλλους, µε τους οποίους το σύστηµα σχεδιάζεται για να διασυνδέεται. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστήµατα εργάζονται σύµφωνα µε την προδιαγραφή σε πλήρες διασυνδεδεµένο περιβάλλον. Εάν εντοπιστούν οποιαδήποτε ελαττώµατα ή αποκλίσεις από την προδιαγραφή αυτές πρέπει να διορθωθούν. Ver. 5 Σελίδα: 8/39

9 Αποτελεί ευθύνη του προσφοροδότη να προµηθεύσει την τεκµηρίωση δοκιµής για SATs προς ικανοποίηση του µηχανικού. Κάθε SAT θα πραγµατοποιηθεί για µια χρονική περίοδο που είναι επαρκής για να αποδειχθεί πλήρως η σωστή λειτουργία του εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός θα γίνει αποδεκτός από το µηχανικό εάν: α) Όλοι τα στοιχεία του εξοπλισµού έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις δηλωµένες δοκιµές και β) Όλες οι αποτυχίες, τα προβλήµατα και οι επιφυλάξεις που σηµειώνονται κατά τη διάρκεια των δοκιµών έχουν διορθωθεί προς ικανοποίηση του µηχανικού. Ver. 5 Σελίδα: 9/39

10 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 3 ΜΕΡΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 3.1 Α. Προϊόντα και Υπηρεσίες που θα Προµηθευτούν Το τµήµα αυτό περιγράφει τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα προσφερθούν στην ΡΑΕΚ Παροχή Υλικού και Λογισµικού Η προτεινόµενη λύση θα παρέχει Ασφαλισµένη πρόσβαση στο ιαδύκτιο Redundancy Υψηλή απόδοση Η προτεινόµενη υποδοµή θα αυξήσει την ασφάλεια µέσο του ιαδικτύου χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα υποδοµή και θα έχει την ακόλουθη λειτουργικότητα Επιβεβαίωση ταυτότητας των χρηστών του δικτύου Εντοπισµός και ανταπόκριση σε επιθέσεις σε πραγµατικό χρόνο URL filtering Προστασία από ιούς (Virus Protection/Detection) Remοte VPN access through the Internet Εντοπισµός εξωτερικών επεµβάσεων και ικανότητα να ανταποκρίνεται σε επιθέσεις σε πραγµατικό χρόνο Aνάπτυξη Ικανής Πολιτικής Ασφάλειας Ο επιτυχής προσφοροδότης θα αναπτύξει και θα καταγράψει Πολιτική ασφάλειας για πρόσβαση στο ιαδίκτυο ούτως ώστε να εφαρµόσει την προτεινόµενη λύση. Αυτή θα περιλαµβάνει τις υπηρεσίες/λογισµικά που χρειάζονται για να διασφαλίσουν ικανοποιητική ασφάλεια και να αποµονώσουν την υποδοµή δικτύου της ΡΑΕΚ από το www. Ο προσφοροδότης θα αναφερθεί στην υφιστάµενη υποδοµή και θα προσφέρει εναλλακτική πρόταση σε περίπτωση που κρίνει ότι οι βασικές ανάγκες ασφάλειας δεν καλύπτονται Eφαρµογή και Τεχνική Υποστήριξη Οι προσφοροδότες θα περιγράψουν µε λεπτοµέρεια το πρόγραµµα υλοποίησης του έργου και την µεθοδολογία της πολιτικής ασφάλειας που θα εφαρµοστεί Εγγύηση και Συντήρηση O προσφοροδότης θα πρέπει να παρέχει περίοδο εγγύησης 12 µηνών από την ηµεροµηνία αποδοχής του συστήµατος. Ο προσφοροδότης θα είναι υποχρεωµένος να παρέχει συµφωνία συντήρησης για τον εξοπλισµό και λογισµικό για περίοδο 6 χρόνων συµπεριλαµβανοµένης και της περιόδου εγγύησης. Η συντήρηση θα παρέχεται πέντε (5) µέρες την εβδοµάδα από τις 07:30 π.µ. µέχρι και µία ώρα µετά τον επίσηµο χρόνο εργασίας των Κυβερνητικών υπαλλήλων. Υπηρεσίες Λογισµικών: Nέες εκδόσεις και/η releases λογισµικών που βρίσκονται σε συµφωνία συντήρησης Εγκατάσταση των νέων εκδόσεων και/η αλλαγών(releases) Νέα εγχειρίδια των λογισµικών που βρίσκονται σε συµφωνία συντήρησης Τηλεφωνική Υποστήριξη Ο Προσφοροδότης θα παράσχει τηλεφωνική υποστήριξη στο προσωπικό του αγοραστή κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας του αγοραστή, για να παρέχει συµβουλές Ver. 5 Σελίδα: 10/39

11 στη χρήση των λειτουργιών του συστήµατος και να βοηθήσει µε οποιαδήποτε προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν. Αυτή η υπηρεσία δεν θα πρέπει να υπόκειται σε χρέωση ανάλογα µε την χρήση Χρόνος Απόκρισης Ο Προσφοροδότης θα ανταποκρίνεται σε κάθε βλάβη εντός δύο ωρών από την στιγµή που ειδοποιείται τηλεφωνικά. Τονίζεται ότι η ΡΑΕΚ δεν θα έχει καµία υποχρέωση να αποστείλει τον εξοπλισµό στα γραφεία του αναδόχου για την επισκευή ιόρθωση Βλαβών Ο προσφοροδότης θα αποκαταστήσει όλα τα ελαττώµατα που εντοπίζονται από τον αγοραστή. Όταν ένα ελάττωµα εµφανιστεί, ο αντιπρόσωπος του αγοραστή θα ενηµερώσει τον προσφοροδότη για την φύση του ελαττώµατος και θα επιβεβαιώσει την ηµεροµηνία και την ώρα υποβολής της αναφοράς. Ο προσφοροδότης θα παράσχει κατάλληλα καταρτισµένο έµπειρο µηχανικό συντήρησης επί τόπου εντός του εγγυηµένου χρόνου ανταπόκρισης που δηλώνεται στη σύµβαση εγγύησης. Η επισκευή οποιουδήποτε εξοπλισµού θα γίνεται επί τόπου. Ο εξοπλισµός δεν θα αποστέλλεται από τον αγοραστή σε χώρο επισκευής. Σε περίπτωση που ο εξοπλισµός δεν µπορεί να επισκευαστεί επί τόπου, ο επιτυχής προσφοροδότης θα συλλέξει τον εξοπλισµό από την Εταιρεία. Η επισκευή οποιουδήποτε εξοπλισµού θα ολοκληρωθεί µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες από το χρόνο που ο ανάδοχος ειδοποιείται, διαφορετικά, θα παρέχεται προσωρινή αντικατάσταση από τον ανάδοχο. Ο εξοπλισµός αντικατάστασης θα είναι ισοδύναµος µε/ή καλύτερος από τον εξοπλισµό που αντικαταστάθηκε. Ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει µόνιµα οποιοδήποτε εξοπλισµό, ο οποίος δεν µπορεί να επισκευαστεί µέσα σε είκοσι µια ηµέρες (21), από το χρόνο που ειδοποιείται, µε νέο εξοπλισµό που θα είναι ισοδύναµος µε ή καλύτερος από τον ελαττωµατικό εξοπλισµό. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει προσωπικό συντήρησης που να είναι αρµόδιο για αυτό το ιαγωνισµό κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του γραφείου της ΡΑΕΚ οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές των Εταιρειών παροχής εξοπλισµού ΙΤ. Τα ονόµατα του προσωπικού συντήρησης πρέπει να δηλωθούν ρητά στην έρευνα. Τα ελαττώµατα µπορούν να επισκευάζονται κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας της ΡΑΕΚ. Το κόστος της συµφωνίας συντήρησης θα συµπεριλαµβάνει εργατικά, υλικά, µεταφορικά κ.λ.π Eκπαίδευση Ο προσφοροδότης θα περιγράψει όλα τα εγχειρίδια που θα παραδοθούν στην ΡΑΕΚ. Ο προσφοροδότης θα δηλώσει το κόστος παροχής των εγχειριδίων. Τα εγχειρίδια θα περιλαµβάνουν: Χαρακτηριστικά συστήµατος Παραµέτρους συστήµατος Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Οδηγό ιαχειριστών συστήµατος Για κάθε προϊόν που θα παραδίδεται, ο Προσφοροδότης θα περιγράψει την εκπαίδευση που θεωρείται αναγκαία για τουλάχιστον τρία µέλη της ΡΑΕΚ για εκπαίδευση σε υποστήριξη πρώτου επιπέδου Εγχειρίδια O προσφοροδότης θα περιγράψει όλα τα εγχειρίδια που θα παραδώσει στην ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ θα θέλει δύο αντίγραφα όλων των εγχειριδίων και o Προσφοροδότης θα πρέπει να δηλώσει οποιαδήποτε κόστα για επιπρόσθετα εγχειρίδια. Η ΡΑΕΚ αναµένει ότι τα εγχειρίδια που θα παραδοθούν θα περιλαµβάνουν: Ver. 5 Σελίδα: 11/39

12 Xαρακτηριστικά συστήµατος Παραµέτρους συστήµατος Εγχειρίδια χρηστών Οδηγό διαχείρισης συστήµατος Πρόγραµµα Εργασίας To Συµβόλαιο θα αρχίσει µε την υποβολή της παραγγελίας. Οι προσφοροδότες θα πρέπει να δώσουν πρόγραµµα που θα περιλαµβάνει εγκατάσταση, εκπαίδευση, έλεγχο και παράδοση του εξοπλισµού ιαδικασίες Αποδοχής Οι διαδικασίες αποδοχής θα αρχίσουν µόλις εγκατασταθεί το σύστηµα στην ΡΑΕΚ. Ο προσφοροδότης θα αποδείξει ότι η προτεινόµενη λύση παραδόθηκε και εργάζεται αποτελεσµατικά µε την πλήρη αποδοχή της ΡΑΕΚ. Εάν µετά την διαδικασία αποδοχής, αποδειχθεί ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβληµα ο ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος. Οι προσφοροδότες θα περιγράψουν την µεθοδολογία ελέγχου και τις διαδικασίες διασφάλισης Ποιότητας οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο του συστήµατος Άδειες Χρήσης Ο προσφοροδότης θα παρέχει λεπτοµέρειες συµπεριλαµβανοµένων και κόστων όλων των λογισµικών που θα παραδοθούν ως µέρος του Συµβολαίου Nέες Εκδόσεις Ο Προσφοροδότης θα επιβεβαιώσει ότι οι νέες εκδόσεις (releases) όλου του προτεινόµενου λογισµικού που θα προµηθεύσει στην ΡΑΕΚ θα εγκατασταθεί και ελεγχθεί από τον ανάδοχο. Το κόστος αυτής της εργασίας θα περιλαµβάνεται στο κόστος συντήρησης. 3.2 YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΙΚΤΥΟΥ Η ΡΑΕΚ είναι ενωµένη µέσο παροχέα Υπηρεσιών ιαδικτύου (ISP) µε ADSL Business Lite 640 Kbit/128 Kbit µέσο του οποίου γίνεται η επικοινωνία µε το ιαδίκτυο. εν υπάρχει σήµερα εγκαταστηµένος οποιοσδήποτε Εξυπηρετής και δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών κεντρικά. Tο υφιστάµενο firewall είναι το Cisco PIX DES/AES Bundle, 50 users, 3DES/AES Firewall (includes router). Υπάρχει επίσης 16 port switch. Το Domain είναι ήδη ενεργοποιηµένο και η ιστοσελίδα συντηρείται από Παροχέα υπηρεσιών ιαδικτύου. 3.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η προστασία των Η/Υ γίνεται τώρα µέσο ενός firewall ο οποίος ενεργεί ως φραγµός µεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του ιαδικτύου. O Προσφοροδότης θα δηλώσει τον βαθµό του υφιστάµενου εξοπλισµού που προστατεύσει την ΡΑΕΚ και θα δώσει εναλλακτικό υλικό/λογισµικό για βελτιστοποίηση της προστασίας. Ver. 5 Σελίδα: 12/39

13 Όλοι οι Η/Υ θα πρέπει να είναι διασυνδεδεµένοι µε τον κεντρικό εξυπηρετή και να µοιράζονται την χρήση πόρων όπως φωτοτυπικών, σαρωτών, εκτυπωτών κ.λ.π Όλα τα αρχεία που βρίσκονται στους Η/Υ των χρηστών καθώς και τα ίδια τα αρχεία που βρίσκονται στον κεντρικό εξυπηρετή, θα αντιγράφονται στο τέλος της ηµέρας σε αυτόµατα συστήµατα αντιγραφής πληροφοριών σε κατάλληλες ταινίες. Το σύστηµα αποθήκευσης των αρχείων δεν θα βασίζεται σε ανθρώπινη παρέµβαση όσο είναι δυνατό. Για τον σκοπό αυτό, όλες οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε πολλαπλές ταινίες. Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει µέσο κατάλληλων αυτόµατων εκθέσεων, κατάλληλα µηνύµατα στον διαχειριστή συστήµατος πληροφοριών στην περίπτωση που χρειάζεται ανθρώπινη επέµβαση για ολοκλήρωση της αποθήκευσης πληροφοριών Firewall Στην περίπτωση που ο υφιστάµενος εξοπλισµός δεν είναι ικανοποιητικός µε βάση τις προδιαγραφές, οι προσφοροδότες θα εισηγηθούν ένα firewall το οποίο θα ικανοποιεί τα συγκεκριµένα ζητούµενα ασφάλειας χωρίς να επηρεάζει την απόδοση ή να δηµιουργεί οποιεσδήποτε καθυστερήσεις εντός του δικτύου. Το firewall θα προστατεύσει όλο το ίκτυο από µη εγκριµένη πρόσβαση. Θα παρέχει µεταξύ άλλων, έλεγχο πρόσβασης, εγκυρότητα(authentification), µετάφραση διευθύνσεων δικτύου, ασφάλεια περιεχοµένου κ.λ.π. Το firewall θα προγραµµατιστεί µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αρνείται προσβάσεις οι οποίες δεν επιτρέπονται, και θα ελέγχεται περιοδικά για να εντοπίσει πιθανές επεµβάσεις και κακή χρήση. Το firewall θα εφαρµόζει µινιµαλιστική πολιτική. Οτιδήποτε δεν είναι συγκεκριµένα επιτρεπτό, θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτό Aπόδοση και αναβάθµιση To firewall θα πρέπει να είναι ικανό για να αντιµετωπίζει τις υφιστάµενες και αναµενόµενη ζήτηση µε όλα τα απαραίτητα λογισµικά για να παρέχουν ένα ασφαλισµένο, µε ψηλή διαθεσιµότητα, ψηλή απόδοση firewall. Για σκοπούς υπολογισµού µεγεθών, δίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Αρ αναµενόµενων χρηστών ( ιαδίκτυο) 20 Αρ χρηστών 20 ΡAEK Σύνδεση µε ιαδίκτυο Αναµενόµενος µέσος αριθµός Intranet hits ανά µέρα ανά χρήστη Μέσος χρόνος χρήσης Ιnternet ανά χρήστη ανά µέρα Mέσος ΚΒ περιεχοµένου που εξυπηρετείται ανά χρήστη ανά µέρα Μέσος αριθµός και µέγεθος (ΚΒ) µηνυµάτων ανά χρήστη/µέρα 640Kb/128Κb 4 20 min 400ΚΒ 10 µηνύµατα αποστέλλονται, µέσο µέγεθος 30 KB Υφιστάµενος όγκος πληροφοριών Ρυθµός αύξησης όγκου πληροφοριών 2GB 3GB/έτος H προτεινόµενη λύση, θα πρέπει να µπορεί να υποστηρίξει το υφιστάµενο φορτίο και το αναµενόµενο φορτίο µε όλα τα απαραίτητα λογισµικά, παρέχοντας έτσι ένα αξιόπιστο, ασφαλισµένο και υψηλής απόδοσης firewall. To προτεινόµενο firewall θα πρέπει να υποστηρίζει τα 10ΜΒps και 100MBps interfaces. Ver. 5 Σελίδα: 13/39

14 H προτεινόµενη λύση θα πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης. Oι προσφοροδότες θα πρέπει να δηλώσουν οποιαδήποτε υλικό ή λογισµικό που µπορεί να χρειαστεί εάν οι χρήστες αυξηθούν κατά 20% και το φορτίο κατά 40%. Ο Προσφοροδότης θα πρέπει να αξιολογήσει την υφιστάµενη τεχνική υποδοµή συµπεριλαµβανοµένου και του Firewall, και να εισηγηθεί επιπρόσθετο εξοπλισµό/αντικατάσταση υφιστάµενου σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες του συστήµατος επεξηγώντας πλήρως τους λόγους. Η Προσφορά του θα δοθεί ως Προεραιτικό µέρος της Προσφοράς Eξυπηρετής Oι προσφοροδότες θα εισηγηθούν την εγκατάσταση ενός αξιόπιστου εξυπηρετή (File and Print) ο οποίος θα καλύψει όλες τις ανάγκες της ΡΑΕΚ για δικτύωση, αυτόµατη αποθήκευση πληροφοριών και ασφάλεια πληροφοριών. Η αποθήκευση πληροφοριών θα γίνεται αυτόµατα, χωρίς την παρεµβολή υπαλλήλου της ΡΑΕΚ σε κασέτες διασφαλίζοντας πλήρως την περίπτωση απώλειας πληροφοριών κρίσιµων για την Εταιρεία. Όλα τα αρχεία που βρίσκονται στους Π.Υ του κάθε υπαλλήλου θα πρέπει να αποθηκεύονται στο τέλος της ηµέρας σε κατάλληλες κασέτες µέσο κατάλληλων λογισµικών, µαζί µε τα κεντρικά αρχεία τα οποία θα αποθηκεύονται στους δίσκους του εξυπηρετή. Τα χαρακτηριστικά του εξυπηρετή δίνονται στο Παράρτηµα Β ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΒΛΑΒΕΣ H διαθεσιµότητα και ασφάλεια του συστήµατος και η αντοχή του σε βλάβες είναι σηµαντική για την ΡΑΕΚ. Οι προσφοροδότες θα πρέπει να περιγράψουν πως επιτυγχάνεται η βελτίωση, η διαθεσιµότητα του συστήµατος και η αντοχή σε βλάβες µέσο της προτεινόµενης λύσης. Η προτεινόµενη λύση θα πρέπει να έχει συνεχή παρακολούθηση και ιαδικασίες ανάκαµψης. Οι προσφοροδότες θα περιγράψουν το επίπεδο της διαθεσιµότητας του συστήµατος και να προτείνουν µέτρα και οποιοδήποτε εξοπλισµό που συµπεριλαµβάνεται στην προσφορά τους τα οποία παρακολουθούν τη διαθεσιµότητα κρίσιµων εξοπλισµού και εφαρµογών. Οι προσφοροδότες θα πρέπει να περιγράψουν µε λεπτοµέρεια τον εξοπλισµό τα βήµατα ανάκαµψης και την ταχύτητα ανάκαµψης. Η προτεινόµενη λύση δεν θα πρέπει να έχει «single point of failure». Οι προσφοροδότες θα δηλώσουν όλα τα λογισµικά και υλικά που χρειάζονται για να διασφαλίσουν την διαθεσιµότητα του συστήµατος και αντοχή σε βλάβες ιαχείριση Συστήµατος Το σύστηµα θα πρέπει να ενηµερώνει τον ιαχειριστή συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο για οποιοδήποτε γεγονός που χρειάζεται άµεση προσοχή όπως, µη εξουσιοδοτηµένη διείσδυση εντός του δικτύου, λίγος χώρος διαθέσιµος ή οποιοδήποτε άλλο µήνυµα που χρειάζεται άµεση ενέργεια. Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα στον ιαχειριστή συστήµατος να δηµιουργεί εκθέσεις και προειδοποιητικά µηνύµατα. Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει ένα αυτοµατοποιηµένο τρόπο για έλεγχο logs, καταγραφή πιθανών προβληµάτων ασφαλείας και να ειδοποιεί τον διαχειριστή συστήµατος ανάλογα. Ver. 5 Σελίδα: 14/39

15 3.5 Eντοπισµός παρείσφρυσης (Ιntrusion Detection) και αντίδραση σε επιθέσεις σε πραγµατικό χρόνο. Το προτεινόµενο σύστηµα θα πρέπει να παρέχει στον ιαχειριστή του συστήµατος τρόπους εντοπισµού µη εξουσιοδοτηµένων ενεργειών σε πραγµατικό χρόνο. Η λύση που θα προσφερθεί θα δίνει την δυνατότητα πληροφόρησης και µηχανισµών αντίδρασης της ΡΑΕΚ µε στόχο την διαφύλαξη του συστήµατος. Ver. 5 Σελίδα: 15/39

16 ΡΑΕΚ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 08/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ver. 5 Σελίδα: 16/39

17 ΡΑΕΚ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. 08/2005 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/09/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Προσφοροδότης καλείται να δηλώσει την τιµή για κάθε στοιχείο της προσφοράς. Οι τιµές θα συµπεριλαµβάνουν τον φόρο, και θα περιλαµβάνουν την κατασκευή, την επιθεώρηση εργασιών και τις δοκιµές, και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες µέχρι την παράδοση, εγκατάσταση και δοκιµή του εξοπλισµού στα γραφεία της ΡΑΕΚ στην Λευκωσία. Οι τιµές δεν θα περιλάβουν το Φ.Π.Α. Για τις Επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στην Κύπρο, απαιτείται να δηλωθεί ο αριθµός µητρώου Φ.Π.Α. Α/Α Ποσότ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 4 Προσωπικοί υπολογιστές (Παρ Β1) ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 2 1 Εξυπηρετής (Παρ Β2) 3 Εξοπλισµός και δίκτυο (Παρ ) 4 Λογισµικά (Παρ Ε) 5 6 Συντήρηση Εξοπλισµού και δικτύου (6 χρόνια) (Παρ Ζ) Συντήρηση Λογισµικού (6 χρόνια) (Παρ Θ) 8 Τιµές Εγχειριδίων (Παρ K) 9 Ανάπτυξη Πολιτικής Ασφάλειας (Παρ Λ) 10 Τιµές Εκπαίδευσης (Παρ Ν) Άλλα κόστα Καµπίνα Εξοπλισµού και συναφείς εργασίες (Παρ Ξ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Πρόσθετες λεπτοµέρειες (για να συµπληρωθούν από τους προσφοροδότες): Νόµισµα της Προσφοράς:... Μέσα σε 30 ηµέρες από την παραλαβή των αγαθών Όροι Πληρωµής: ( είτε τη σχετική πρόταση στους γενικούς όρους του ιαγωνισµού) Ισχύς της Προσφοράς: 90 ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς Παρακαλώ επιβεβαιώστε: Χρόνος Παράδοσης και Πρόγραµµα Εγκατάστασης Περίοδος Εγγύησης 1 έτος διευκρινίστε:... Ver. 5 Σελίδα: 17/39

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΡΟΣ B ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (DESKTOP και LAPTOP PCs) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 07/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 10/6/2008 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα