INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FR-F ως EC FR-F ως EC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FR-F 740-00023 ως 12120-EC FR-F 746-00023 ως 01160-EC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F ως EC FR-F ως EC Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτόν τον Inverter Mitsubishi. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών και το συµπεριλαµβανόµενο CD ROM για να χειριστείτε αυτόν τον inverter σωστά. Μην χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν µέχρι να κατανοήσετε πλήρως τον εξοπλισµό, τα θέµατα ασφαλείας και τις οδηγίες. Παρακαλούµε προωθήστε αυτό το εγχειρίδιο και το CD ROM στον τελικό χρήστη. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ INVERTER ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ...1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ...3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ...4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INVERTER...11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ...12 ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ...18

2 Ηµεροµηνία Εκτύπωσης Αριθµός Εγχειριδίου Αναθεώρηση 08/2004 xxxxxx Πρώτη έκδοση 08/2006 Γενικά: Επέκταση των µοντέλων από τους ρυθµιστές FR-F έως Επιπροσθέτως για τους ρυθµιστές FR-F έως µε δείκτη προστασίας ΙΡ54 Νέα παράµετρος 299 Για Μέγιστη Ασφάλεια ι inverters της Mitsubishi µε τρανσίστορς δεν σχεδιάζονται ή παράγονται για χρήση σε εξοπλισµό ή συστήµατα σε περιπτώσεις που µπορούν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Όταν προορίζετε αυτό το προϊόν για χρήση σε ειδικές εφαρµογές όπως µηχανήµατα ή συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές αναπαραγωγής µεταφοράς επιβατών, ιατρικής, αεροναυπηγικής, ατοµικής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, ή υποβρυχίων, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο πωλήσεων Mitsubishi. Αν και αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε κάτω από συνθήκες αυστηρού ελέγχου ποιότητας, σας συµβουλεύουµε ρητά να εγκαταστήσετε διατάξεις ασφαλείας για να εµποδίσετε σοβαρά ατυχήµατα όταν χρησιµοποιείται σε υπηρεσίες όπου πτώσεις ισχύος του προϊόντος είναι πιθανόν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχηµα. Παρακαλούµε µην χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν για φορτία διαφορετικά από αυτά των τριφασικών επαγωγικών κινητήρων.

3 Αυτό το τµήµα είναι ειδικά για θέµατα ασφαλείας Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε, χειριστείτε, συντηρήσετε ή επιθεωρήσετε τον inverter έως ότου µελετήσετε αυτές τις Οδηγίες Εγκατάστασης και τα προσαρτώµενα έγγραφα προσεχτικά και µπορείτε να χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό σωστά. Μην χρησιµοποιήσετε τον inverter µέχρι να κατανοήσετε πλήρως τον εξοπλισµό, τα θέµατα ασφαλείας και τις οδηγίες. Σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης, τα επίπεδα οδηγιών ασφαλείας διαχωρίζονται σε ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Αποφυγή Ηλεκτροπληξίας Αποφυγή Πυρκαγιάς Αποφυγή τραυµατισµού Επιπρόσθετες Οδηγίες Επίσης σηµειώστε τα επόµενα σηµεία για να αποφύγετε τυχαία διακοπή, τραυµατισµό, ηλεκτροπληξία, κτλ. Συνδεσµολογία οκιµαστική λειτουργία και ρύθµιση Παύση εκτάκτου ανάγκης Σηµαίνει ότι λάθος χειρισµός µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες, µε αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό. Σηµαίνει ότι λάθος χειρισµός µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες, µε αποτέλεσµα µεσαίο ή ελαφρύ τραυµατισµό, ή να προκαλέσει φυσική φθορά µόνο. Σηµειώστε ότι ακόµα και το επίπεδο µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή συνέπεια ανάλογα µε τις συνθήκες. Παρακαλούµε ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες και των δύο επιπέδων γιατί είναι σηµαντικές για την ασφάλεια του προσωπικού. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ενώ η ισχύς είναι on ή όταν ο inverterς λειτουργεί, µην ανοίγετε το µπροστινό κάλυµµα. ιαφορετικά µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Μην λειτουργείτε τον inverter µε το µπροστινό κάλυµµα να λείπει. ιαφορετικά, µπορεί να ακουµπήσετε τους εκτεθειµένους ακροδέκτες υψηλής τάσης ή το τµήµα φόρτισης του κυκλώµατος και να πάθετε ηλεκτροπληξία. Ακόµα κι αν η ισχύς είναι off, µην αφαιρείτε το µπροστινό κάλυµµα εκτός για κάποια σύνδεση ή περιοδική συντήρηση. Μπορεί να ακουµπήσετε τα φορτισµένα κυκλώµατα του inverter και να πάθετε ηλεκτροπληξία. Πριν να ξεκινήσετε σύνδεση ή επιθεώρηση, ελέγξτε για να σιγουρευτείτε πως η ένδειξη του πίνακα λειτουργίας είναι off, περιµένετε τουλάχιστον για 10 λεπτά αφού έχει τεθεί off η τροφοδοσία ισχύος, και ελέγξτε να µην υπάρχει παραµένουσα τάση χρησιµοποιώντας ένα πολύµετρο ή κάτι παρόµοιο. Ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε υψηλή τάση για κάποιο χρόνο µετά την διακοπή ισχύος και είναι επικίνδυνος. Αυτός ο inverterς πρέπει να είναι γειωµένος. Η γείωση πρέπει να συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις των εθνικών και τοπικών κανονισµών και ηλεκτρολογικών κωδίκων. (JIS, NEC µέρος 250, IEC 536 επίπεδο 1 και άλλα εφαρµόσιµα πρότυπα). Κάθε πρόσωπο που εµπλέκεται µε την σύνδεση ή επιθεώρηση αυτού του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι πλήρως κατάλληλο για την εργασία. Πάντα εγκαθιστάτε τον inverter πριν την σύνδεση. ιαφορετικά, µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να τραυµατιστείτε. Εκτελείτε τις ρυθµίσεις και τον χειρισµό πλήκτρων µε στεγνά χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. ιαφορετικά µπορεί να πάθετε ατύχηµα. Μην εκθέτετε τα καλώδια σε γδαρσίµατα, υπερβολικό τέντωµα, υψηλά φορτία ή κοψίµατα. ιαφορετικά µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Μην αντικαθιστάτε τον ανεµιστήρα ψύξης ενώ η ισχύς είναι on. Είναι επικίνδυνο να αλλάζουµε τον ανεµιστήρα ενώ η ισχύς είναι on. Μην ακουµπάτε την ηλεκτρονική πλακέτα µε υγρά χέρια. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Στηρίξτε τον inverter σε άκαυστο υλικό. Η στήριξή του πάνω ή κοντά σε εύφλεκτο υλικό µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Εάν ο inverterς παρουσιάσει βλάβη, διακόψτε την ισχύ του. Η συνεχής ροή υψηλού ρεύµατος µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Μην συνδέετε µια αντίσταση απευθείας στους DC ακροδέκτες P, N. Αυτό µπορεί να προκαλέσει φωτιά και να καταστρέψει τον inverter. Η θερµοκρασία της επιφάνειας αντιστάσεων διακοπής µπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τους 100οC για σύντοµες περιόδους. Σιγουρευτείτε πως υπάρχει ικανοποιητική προστασία κατά της τυχαίας επαφής και πως διατηρείται ασφαλής απόσταση από άλλες µονάδες και µέρη του συστήµατος. Εφαρµόστε µόνο την τάση που καθορίζεται µέσα στο εγχειρίδιο σε κάθε ακροδέκτη. ιαφορετικά, έκρηξη, βλάβη, κτλ µπορούν να συµβούν. Σιγουρευτείτε πως τα καλώδια είναι συνδεδεµένα στους σωστούς ακροδέκτες. ιαφορετικά, έκρηξη, βλάβη, κτλ µπορούν να συµβούν. Πάντα να βεβαιώνεστε πως η πολικότητα είναι σωστή για να αποφεύγετε ζηµιές, κτλ. ιαφορετικά, έκρηξη, βλάβη, κτλ µπορούν να συµβούν. Ενώ η ισχύς είναι on µετά από κάποιο διάστηµα off, µην αγγίζετε τον inverter καθώς είναι ζεστός και µπορεί να καείτε. Μην εγκαθιστάτε συστήµατα ή εξαρτήµατα (πχ πυκνωτές διόρθωσης συντελεστού ισχύος) στην πλευρά εξόδου του inverter, που δεν είναι αποδεκτά από την Mitsubishi. Η φορά περιστροφής του κινητήρα αντιστοιχεί στην φορά των εντολών περιστροφής (STF/STR) µόνο εάν η ακολουθία φάσης (U, V, W) διατηρείται. Πριν ξεκινήσετε την λειτουργία, επιβεβαιώστε και ρυθµίστε τις παραµέτρους. Παράληψη αυτού µπορεί να προκαλέσει απροσδόκητες κινήσεις µερικών µηχανηµάτων. Εξασφαλίστε µια εφεδρεία ασφαλείας όπως φρένο έκτακτης ανάγκης που θα προφυλάξει το µηχάνηµα και τον εξοπλισµό από επικίνδυνες καταστάσεις εάν ο inverterς παρουσιάσει βλάβη. Όταν ο αποζεύκτης στην κύρια πλευρά του inverter ενεργοποιηθεί, ελέγξτε για πρόβληµα στην συνδεσµολογία (βραχυκύκλωµα), βλάβη στα εσωτερικά µέρη του inverter, κτλ. Εξακριβώστε την αιτία της ενεργοποίησης, κατόπιν διορθώστε την αιτία και τροφοδοτήστε τον αποζεύκτη. Όταν η εντολή προστασίας ενεργοποιηθεί (δηλαδή ο inverterς συχνότητας διακόψει µε ένδειξη σφάλµατος), κάνετε την ανάλογη διορθωτική κίνηση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο του inverter, κατόπιν επαναφέρετε τον inverter, και συνεχίστε την λειτουργία.

4 Μεταφορά και εγκατάσταση Όταν µεταφέρετε προϊόντα, χρησιµοποιείτε κατάλληλο µηχανισµό ανύψωσης για να αποφύγετε τραυµατισµούς. Μην στοιβάζετε τα κιβώτια των inverters ψηλότερα από τον αριθµό που προβλέπεται. Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης και το υλικό µπορούν να αντέξουν το βάρος του inverter. Εγκαταστήστε σύµφωνα µε τα στοιχεία στο εγχειρίδιο οδηγιών. Μην εγκαταστήσετε η χειριστείτε τον inverter εάν έχει φθορά ή λείπουν εξαρτήµατα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει διακοπές. Όταν µεταφέρετε τον inverter, µην τον κρατάτε από το µπροστινό κάλυµµα ή τον πίνακα οργάνων, µπορεί να πέσει ή να χαλάσει. Μην στηρίζετε ή ακουµπάτε βαριά αντικείµενα πάνω στο προϊόν. Ελέγξτε ότι η προσαρµογή της στήριξης του inverter είναι σωστή. Μην αφήνετε άλλα αγώγιµα υλικά όπως βίδες και µεταλλικά αντικείµενα ή άλλη εύφλεκτη ύλη όπως έλαια να εισχωρούν στον inverter. Καθώς ο inverterς είναι µηχάνηµα ακριβείας, µην αφήνετε να πέσει κάτω ή να χτυπήσει κάπου. Χρησιµοποιείστε τον inverter κάτω από τις εξής περιβαλλοντικές συνθήκες. ιαφορετικά, ο inverterς µπορεί να πάθει ζηµιά: Θερµοκρασία εφαρµόσιµη για σύντοµο διάστηµα, πχ κατά την µεταφορά. 2,9 m/s² ή λιγότερο για το ή περισσότερο. Λειτουργία Όταν επιλέγετε την εντολή επανεκκίνησης, να είστε µακριά από το µηχάνηµα καθώς θα ξεκινήσει ξαφνικά µετά από παύση ανάγκης. Το πλήκτρο είναι έγκυρο µόνο όταν η κατάλληλη ρύθµιση εντολής έχει γίνει. Προετοιµάστε ένα ξεχωριστό διακόπτη παύσης ανάγκης. Σιγουρευτείτε ότι το σήµα εκκίνησης είναι off πριν επαναφέρετε τον συναγερµό του inverter. Παράληψη αυτού µπορεί να εκκινήσει τον κινητήρα ξαφνικά. Ο ρυθµιστής µπορεί να εκκινήσει και να σταµατήσει µέσω της σειριακής επικοινωνίας ή µέσω του δικτύου. Πάρα ταύτα, σηµειώστε ότι ανάλογα από τη ρύθµιση των παραµέτρων επικοινωνίας, µπορεί να µην είναι εφικτό να σταµατήσει το σύστηµα µέσω των συνδέσεων εάν υπάρξει σφάλµα στο σύστηµα επικοινωνίας ή τη γραµµή δεδοµένων. Σε τέτοιες διαµορφώσεις είναι σηµαντικό να εγκατασταθεί επιπρόσθετο υλικό ασφαλείας που καθιστά δυνατό το σταµάτηµα του συστήµατος σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. µη πρόσβαση του ελεγκτή µέσω του συστήµατος ελέγχου, εξωτερικό σήµα κινητήρα κ.λ.π.). Θα πρέπει να υπάρξουν σαφής οδηγίες- προειδοποίησης προς τους χειριστές και τους συντηρητές. Το φορτίο που χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι µόνο επαγωγικού κινητήρα τριών φάσεων. Σύνδεση οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού στην έξοδο του inverter µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στον inverter όπως και στον εξοπλισµό. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισµό. Μην αφαιρείτε εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη ή ζηµιά στον inverter. Η λειτουργία ηλεκτρονικού θερµικού ρελέ δεν εγγυάται προστασία του µοτέρ από υπερθέρµανση. Μην χρησιµοποιείτε µαγνητικό διακόπτη στην είσοδο του inverter για συχνή εκκίνηση/παύση του inverter. Χρησιµοποίησε φίλτρο θορύβου για µείωση ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών και ακολουθήστε τις αποδεκτές διαδικασίες EMC για σωστή εγκατάσταση των ρυθµιστών στροφών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακείµενες ηλεκτρικές συσκευές µπορεί να επηρεασθούν. Παίρνετε κατάλληλες µετρήσεις σχετικά µε τις αρµονικές. ιαφορετικά αυτό µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συστήµατα συµπύκνωσης ή να υπερφορτώσει τις γεννήτριες. Χρησιµοποιείστε έναν κινητήρα σχεδιασµένο για λειτουργία inverter. (Η κόπωση για την περιέλιξη του κινητήρα είναι µεγαλύτερη από αυτήν του αγωγού τροφοδοσίας ισχύος). Όταν εκτελείται µηδενισµός παραµέτρου ή µηδενισµός όλων, ρυθµίστε και πάλι τις αναγκαίες παραµέτρους πριν αρχίσετε τον χειρισµό. Κάθε παράµετρος επιστρέφει στην αρχική τιµή. Ο inverterς µπορεί εύκολα να ρυθµιστεί για λειτουργία υψηλής ταχύτητας. Πριν αλλάξετε την ρύθµισή του, εξετάστε πλήρως τις αποδόσεις του κινητήρα και του µηχανήµατος. Η λειτουργία DC επιβράδυνσης του inverter συχνότητας δεν είναι σχεδιασµένη για να υπόκειται συνεχώς σε φορτίο. Χρησιµοποιείστε µια ηλεκτροµηχανική συγκράτηση επιβράδυνσης στο µοτέρ γι αυτό τον σκοπό. Πριν χειριστείτε έναν inverter ο οποίος είχε αποθηκευτεί για µεγάλο διάστηµα, πάντα να κάνετε επιθεώρηση και δοκιµαστική λειτουργία. Για αποφυγή βλάβης λόγω στατικού ηλεκτρισµού, αγγίξτε κάποιο κοντινό µέταλλο πριν να αγγίξετε αυτό το προϊόν για να ελαττώσετε τον στατικό ηλεκτρισµό από το σώµα σας. Συντήρηση, επιθεώρηση και αντικατάσταση εξαρτηµάτων Συνθήκες λειτουργίας FR-F 740 FR-F C ως +40/+50 C (όχι πάγωµα) 10 C ως +30/+40 C (όχι πάγωµα) Θερµοκρασία περιβάλλοντος Η µέγιστη θερµοκρασία εξαρτάται από την ρύθµιση του Pr Υγρασία περιβάλλοντος 90% RH or less (non-condensing) Θερµοκρασία αποθήκευσης 20 C ως 65 C Ατµόσφαιρα Indoors (free from corrosive gas, flammable gas, oil mist, dust and dirt) Ύψος Μέγιστο 1000m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας για κανονική λειτουργία. Για περισσότερο µειώστε κατά 3% για κάθε επιπλέον 500m µέχρι τα 2500m (92%) κραδασµοί 5.9m/s2 ή λιγότερο (σύµφωνα µε JIS C ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην πραγµατοποιήσετε τεστ ωµοµέτρου (αντίσταση µόνωσης) στο κύκλωµα ελέγχου του inverter. Απόθεση του inverter Μεταχειριστείτε σαν βιοµηχανικό απόβλητο. Γενικές οδηγίες Πολλά από τα διαγράµµατα και σχέδια σε εγχειρίδια οδηγιών δείχνουν τον inverter χωρία κάλυµµα, ή µερικώς ανοιχτό. Ποτέ µην χειρίζεστε τον inverter σε αυτήν την κατάσταση. Πάντα τοποθετείτε το κάλυµµα και ακολουθείτε τις οδηγίες εγχειριδίων όταν χειρίζεστε τον inverter.

5 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ 1.1 Τύπος Inverter Παράδειγµα πινακιδίου ισχύος Σύµβολ F740 Κλάση Τάσης Κλάση Τριών Φάσεων 400V Σύµβολ ως Αριθµός Τύπου είχνει το µετρούµενο ρεύµα Πινάκιο Κατάταξης Τύπος εναλλάκτη Εκτίµηση εισόδου Εκτίµηση εξόδου Αριθµός σειράς Σύµβολ F746 Κλάση Τάσης Τριφασικό 400V Υδατοστεγές διαµόρφωση ΙΡ54 (πρότυπο IEC 60529:2001) προδιαγραφή Σύµβολ ως Αριθµός Τύπου είχνει το µετρούµενο ρεύµα Μέτρηση ρεύµατος υπερφόρτωσης Θερµοκρασία περιβάλλοντος LD 120% 60s, 150% 3s 50 C SLD 110% 60s, 120% 3s 40 C Παράδειγµα πινακιδίου χωρητικότητας Πινάκιο Χωρητικότητας Τύπος εναλλάκτη Αριθµός σειράς 1.2 Εγκατάσταση του inverter Εγκατάσταση στον πίνακα ως ως Όταν τοποθετείτε εντός πίνακα πολλαπλά inverters, τοποθετήστε τα παράληλα και αφήστε χώρο για τη ψύξη τους. Y Σετάρετε έξι θέσεις για τα FR-F έως και σετάρετε οκτώ θέσεις για το FR-F έως Y Ισχύς ρυθµιστή στροφών X cm 10cm cm 20cm X Y Σηµείωση εν είναι απαραίτητο να αφήσετε χώρο και από τις δύο πλευρές από τον ρυθµιστή FR-F 746 1

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ 1.3 Γενική Προφύλαξη Ο χρόνος αποφόρτισης του πυκνωτή διαύλου είναι 10 λεπτά. Πριν ξεκινήσετε συνδέσεις ή επιθεώρηση, διακόψτε την τροφοδοσία, περιµένετε για περισσότερο από δέκα λεπτά, και ελέγξτε για παραµένουσα τάση ανάµεσα στους ακροδέκτες Ρ/+ και Ν/- µε ένα πολύµετρο κτλ, για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 1.4 Περιβάλλον Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον συµφωνεί µε τις παρακάτω συνθήκες: Θερµοκρασία περιβάλλοντος Υγρασία περιβάλλοντος Θερµοκρασία αποθήκευσης Περιβάλλον Υψόµετρο, κραδασµοί 2,9 m/s² ή λιγότερο για το ή περισσότερο. -10 C ως + 50 C (+40 C έως FR-F 746) (όχι πάγωµα) για επιλεγµένη δυνατότητα υπερφόρτωσης 150% (Pr. 570 = 0) 10 C ως + 40 C (+30 C έως FR-F 746) (όχι πάγωµα) για επιλεγµένη δυνατότητα υπερφόρτωσης 120% (Pr. 570 = 1) 90% RH ή λιγότερο (όχι συµπύκνωση) 20 C ως +65 C Εσωτερικό (χωρίς διαβρωτικά και εύφλεκτα αέρια, νέφωση από έλαια, σκόνη και ακαθαρσίες) Κάτω από 1000m, 5,9m/s 2 ή λιγότερο Εγκαταστήστε τον inverter σε δυνατή επιφάνεια σταθερά και κάθετα µε βίδες. Αφήστε αρκετή απόσταση γύρω και πάρτε προφυλάξεις ψύξης. Αποφύγετε µέρη όπου ο inverterς εκτίθεται σε απευθείας φως του ήλιου, υψηλή θερµοκρασία και υψηλή υγρασία. Εγκαταστήστε τον inverter σε µη εύφλεκτη επιφάνεια. 5cm Θέση µέτρησης Inverterς Θέση µέτρησης 5cm 5cm 2

7 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ (Μονάδα: mm) FR-F 740 FR-F 746 Τύπος ρυθµιστή στροφών W W1 W2 W3 H H1 D d FR-F ως EC FR-F /00250-EC FR-F /00380-EC FR-F /00620-EC FR-F EC FR-F /01160-EC FR-F EC FR-F /02600-EC FR-F /03610-EC FR-F /04810-EC FR-F ως EC FR-F /08660-EC FR-F ως EC FR-F ως EC FR-F /00250-EC FR-F /00380-EC FR-F /00620-EC FR-F EC FR-F /01160-EC

8 3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Λογική πηγής *1. DC ανασύζευξη (FR-HEL) *1 Αφαιρέστε την γέφυρα για το Τερµατικό κύριου ή µικρότερο εάν µία κυκλώµατος ανασύζευξη DC έχει συνδεθεί. Η ανασύζευξη DC που Τερµατικό κυκλώµατος παρέχεται µε το ή ελέγχου µεγαλύτερο θα πρέπει να Γείωση συνδέεται σε αυτά τα τερµατικά. *6.Ο συνδετήρας CNB παρέχεται µε το ή µεγαλύτερο. Μην µετακινείτε αυτό το jumper. Τροφοδοσία ισχύος AC 3 φάσεων MCCB MC *2 *2.Για να τροφοδοτήσετε ισχύ στο κύκλωµα ελέγχου ξεχωριστά, Γείωση αφαιρέστε την γέφυρα από τα R1/L11 και S1/L21. Σήµατα εισόδου ελέγχου ( εν επιτρέπεται είσοδος τάσης) Οι εντολές των τερµατικών διαφέρουν ανάλογα µε την εκχώρηση τερµατικών εισόδου (Pr. 178 ως Pr. 189) Εκκίνηση εµπρόσθιας περιστροφής Εκκίνηση οπίσθιας περιστροφής Επιλογή αυτόµατης κράτησης εκκίνησης Επιλογή πολλαπλής ταχύτητας Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαµηλή ταχύτητα Αργός τύπος Επιλογή δεύτερης εντολής *3. Το τερµατικό AU µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν τερµατικό εισόδου PTU. Παύση εισόδου Επαναφορά Επιλογή εισόδου ρεύµατος Επιλογή αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από στιγµιαία πτώση ισχύος ιακλάδωση εισόδου σύνδεσης (Μείωση*) Τροφοδοσία ισχύος 24 VDC/µέγ. 100mA ρεύµα φορτίου/ ιακλάδωση εισόδου σύνδεσης (Πηγή*) *( ιακλάδωση για τρανζίστορ εξωτερικής τροφοδοσίας ισχύος) R/L1 S/L2 T/L3 R1/L11 S1/L21 STF STR STOP RH RM RL JOG RT MRS PC P1 RES *3 AU AU CS PTC SD SOURCE P/+ ON OFF SINK PR PX N/- Συνδετήρας για µε/ χωρίς εσωτερικό φίλτρο EMC Κύριο κύκλωµα Κύκλωµα ελέγχου Συνδετήρας PU CN8*6 U V W C1 B1 A1 C2 B2 A2 RUN SU IPF OL FU SE Γείωση Έξοδος ρελέ 1 (Έξοδος συναγερµού) Έξοδος ρελέ 2 Σε λειτουργία Μέχρι ορίου συχνότητας Στιγµιαία πτώση ισχύος Υπερφόρτωση Αναγνώριση συχνότητας Κινητήρας M 3~ Οι εντολές τερµατικών διαφέρουν µε την εκχώρηση τερµατικών εισόδου (Pr. 195, Pr. 196) Οι εντολές τερµατικών διαφέρουν µε την εκχώρηση τερµατικών εισόδου (Pr. 190 ως Pr. 194) ιακλάδωση εξόδου ελεύθερου συλλέκτη ιακλάδωση Μείωσης/πηγής Σήµα ρύθµισης συχνότητας (Αναλογικό) 3 Ποτενσιόµετρο 2 ρύθµισης συχνότητας 1/2W1kΩ *5 1 Βοηθητική είσοδος (+) (-) 10E(+10V) 10(+5V) 2 0 ως 5VDC 5 0 ως 10VDC 4 ως 20mADC 1 0 ως ±10VDC 0 ως ±5VDC *4 *4 CA AM 5 (+) (-) Αναλογική έξοδος ρεύµατος (0 ως 20mADC) (+) Αναλογική έξοδος σήµατος (0 ως 10VDC) (-) Είσοδος τερµατικού 4 (Είσοδος ρεύµατος) (+) (-) *4. Η περιοχή εισόδου µπορεί να ρυθµιστεί µέσω παραµέτρων. Η ρύθµιση εντός του πλαισίου είναι προεπιλεγµένη από το εργοστάσιο. (Pr. 73, Pr. 267). *5. Συστήνεται να χρησιµοποιείται 2W1kΩ όταν το σήµα ρύθµισης συχνότητας αλλάζει συχνά.. Συνδετήρας για επιλογή σύνδεσης µε βυσµάτωση 4 4 ως 20mADC 0 ως 5VDC 0 ως 10VDC *4 Συνδετήρας επιλογής 1 Αντιστάτης τερµατισµού TXD+ TXD- RXD+ RXD- SG VCC 5V GND Τερµατικό RS-485 Αποστολή δεδοµένων Παραλαβή δεδοµένων (Επιτρεπτό ρεύµα φορτίου 100mA) Για να αποφύγετε δυσλειτουργία λόγω θορύβου, έχετε τα καλώδια σήµατος περισσότερο από 10εκ µακριά από τα καλώδια τροφοδοσίας. Μετά την σύνδεση, τα υπολείµµατα από τα κοµµένα καλώδια δεν πρέπει να αφήνονται µέσα στον inverter. Τα κοµµάτια των καλωδίων µπορούν να προκαλέσουν συναγερµό, βλάβη ή δυσλειτουργία. Πάντα διατηρείτε τον inverter καθαρό. Όταν ανοίγετε τρύπες στήριξης σε ένα πίνακα ελέγχου κτλ, να προσέχετε να µην εισέρχονται γρέζια και άλλα ξένα σώµατα µέσα στον inverter. 4

9 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 3.1 Ακροδέκτης κύριου κυκλώµατος ιάταξη ακροδέκτη και σύνδεση FR-F 740/ , 00038, 00052, 00083, EC Μέγεθος βίδας (M4) FR-F 740/ , EC Λαµπτήρας φόρτισης L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M4) Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M4) L1 L2 L3 M Τροφοδοσία 3 ~ ισχύος Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M4) FR-F 740/ , EC Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M4) FR-F 740/ , EC Μέγεθος βίδας (M4) Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M6) Μέγεθος βίδας (M5) L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος FR-F 740/ ως EC M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M5) L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M6) FR-F 740/ ως EC Μέγεθος βίδας (M4) Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M4) Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (00770: M6) 00930A, 01160A: M8) Μέγεθος βίδας (01800: M8, 02160: M10) Μέγεθος βίδας (M10) Μέγεθος βίδας (01800: M8, 02160,02600: M10) L1 L2 L3 Τροφοδοσία Μέγεθος βίδας ισχύος (00770: M , 01160: M8) M 3 ~ Κινητήρας L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Ανασύζευξη DC M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (01800: M8, 02160, 02600: M10) 5

10 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ FR-F , EC FR-F , EC Μέγεθος βίδας (M4) Μέγεθος βίδας (M4) Λαµπτήρας φόρτισης Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M12) L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Βίδα M12 (προαιρετικά) Μέγεθος βίδας (M10) Ανασύζευξη DC M 3 ~ Κινητήρας L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Βίδα M12 (προαιρετικά) Μέγεθος βίδας (M10) Ανασύζευξη DC M 3~ Κινητήρας FR-F to EC Μέγεθος βίδας M4 Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M12) L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Ανασύζευξη DC M 3~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M10) Οι αγωγοί τροφοδοσίας ισχύος πρέπει να είναι συνδεδεµένοι στα R/L1, S/L2, T/L3. Ποτέ να µην συνδέετε το καλώδιο ισχύος στα U, V, W, του inverter. Αυτό θα βλάψει τον inverter. (Η ακολουθία φάσης δεν χρειάζεται να ταιριαστεί). Συνδέστε τον κινητήρα στα U, V, W. Τώρα ανοίγοντας τον διακόπτη (σήµα) εµπρόσθιας περιστροφής ο κινητήρας περιστρέφεται µε φορά αντίθετη του ρολογιού όταν κοιτάµε τον άξονα του. 6

11 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 3.2 Αρχές συνδεσµολογίας Μέγεθος καλωδίου Επιλέξτε το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου για να σιγουρευτείτε ότι η πτώση τάσεως θα είναι µέγ. 2%. Εάν η απόσταση σύνδεσης είναι µεγάλη ανάµεσα στον inverter και τον κινητήρα, µια πτώση τάσεως του αγωγού κυρίου κυκλώµατος θα προκαλέσει µείωση της ροπής του κινητήρα ειδικά στην έξοδο µιας χαµηλής συχνότητας. Ο επόµενος πίνακας δείχνει ένα παράδειγµα επιλογής για µήκος σύνδεσης 20m. Τάξη 400V (όταν η τροφοδοσία ισχύος εισόδου είναι 440V µε βάση µετρούµενο ρεύµα για υπερφόρτωση 110% για ένα λεπτό) Εφαρµόσιµος Τύπος Inverter Μέγεθος Βίδας Τερµατικού * 4 Ροπή Σύσφιξης [N m] Στριφτό Τερµατικό R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W FR-F 740/ ως EC M4 1, FR-F 740/ EC M4 1, FR-F 740/ EC M4 1,5 5,5-4 5,5-4 FR-F 740/ EC M4 1,5 5,5-4 5,5-4 FR-F 740/ EC M5 2, FR-F 740/ EC M5 2, FR-F 740/ EC M6 4, FR-F 740/ EC M6 4, FR-F 740/ EC M6 4, FR-F 740/ EC M8 7, FR-F 740/ EC M8 7, FR-F EC M8 7, FR-F EC M10 14, FR-F EC M10 14, FR-F EC M10 14, FR-F EC M10 14, FR-F EC M12/M10 24, FR-F EC M12/M10 24, FR-F EC M12/M10 24, FR-F EC M12/M10 24, FR-F EC M12/M10 24, FR-F EC M12/M10 24,5 C2-200 C2-200 FR-F EC M12/M10 24,5 C2-250 C2-250 FR-F EC M12/M10 24,5 C2-250 C2-250 FR-F EC M12/M10 24,5 C2-200 C2-200 FR-F EC M12/M10 24,5 C2-200 C

12 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ### Εφαρµόσιµος Τύπος Inverter R/L1, S/L2, T/L3 Μεγέθη Καλωδίων HIV, κτλ. [mm 2 ] * 1 AWG * 2 PVC, κτλ. [mm 2 ] * 3 U, V, W Μέτρηση Καλωδίου Γείωσης R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W R/L1, S/L2, T/L3 Η πτώση τάσης της γραµµής µπορεί να υπολογιστεί µε την ακόλουθη έκφραση: 3 αντίσταση καωδίου [Ω ] απόσταση σύνδεσης [m] ρεύµα [A] πτώση τάσης γραµµής [V]= U, V, W Μέτρηση Καλωδίου Γείωσης FR-F 740/ ως EC ,5 2,5 2,5 FR-F 740/ EC 2 2 3, ,5 2,5 4 FR-F 740/ EC 3,5 3,5 3, FR-F 740/ EC 5,5 5, FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC /0 1/ FR-F EC /0 1/ FR-F EC /0 3/ FR-F EC /0 4/ FR-F EC FR-F EC FR-F EC /0 2 4/ FR-F EC /0 2 4/ FR-F EC FR-F EC FR-F EC FR-F EC FR-F EC FR-F EC FR-F EC FR-F EC * 1 Για το ή µικρότερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του καλωδίου HIV (600V-2 µονώσεων βινιλίου) µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 75 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 50 C ή χαµηλότερη και η απόσταση σύνδεσης είναι 20µ η µικρότερη. Για το ή µεγαλύτερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του LMFC (θερµοανθεκτικό εύκαµπτο πλεγµένο σταυρωτά µόνωσης πολυαιθυλενίου) µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 105 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 50 C ή χαµηλότερη και η σύνδεση γίνεται σε εσωτερικό χώρο. * 2 Για το ή µικρότερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του THHW µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 75 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η απόσταση σύνδεσης είναι 20µ η µικρότερη. Για το ή µεγαλύτερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του THHN µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 90 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η σύνδεση γίνεται σε εσωτερικό χώρο. * 3 Για το ή µικρότερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του PVC µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 70 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η απόσταση σύνδεσης είναι 20µ η µικρότερη. Για το ή µεγαλύτερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του XLPE µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 90 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η σύνδεση γίνεται σε εσωτερικό χώρο. * 4 Το µέγεθος της βίδας του τερµατικού δείχνει το µέγεθος για τα R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, και µιας βίδας για γείωση. Για το ή περισσότερο, τα µεγέθη των βιδών είναι διαφορετικά (R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W / βίδα για µείωση) Χρησιµοποιείστε καλώδιο µεγαλύτερης διατοµής όταν η απόσταση σύνδεσης είναι µεγάλη ή όταν θέλετε να µειώσετε την πτώση τάσεως (µείωση ροπής) στην κλίµακα χαµηλής ταχύτητας. Σφίξτε την βίδα του ακροδέκτη µε την προτεινόµενη ροπή. Η βίδα που σφίγγεται πολύ χαλαρά µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα ή δυσλειτουργία. Η βίδα που σφίγγεται πολύ σφιχτά µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα ή δυσλειτουργία λόγω σπασίµατος της µονάδας. Χρησιµοποιείστε τους στριφτούς ακροδέκτες µε προσθήκη µόνωσης για να συνδέσετε την τροφοδοσία και τον κινητήρα. 8

13 3.2.2 Ολικό µήκος σύνδεσης ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Το µέγιστο δυνατό µήκος των καλωδίων του κινητήρα εξαρτάται από την ισχύ του ρυθµιστή και την φέρουσα συχνότητα. Τα καλώδια δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα από 500m (χωρίς µπλεντάζ). Τα µήκη στον παρακάτω πίνακα είναι για καλώδια χωρίς µπλεντάζ. Όταν χρησιµοποιούνται καλώδια µε µπλεντάζ, διαιρέστε τις τιµές διά 2. Σηµειώστε ότι οι τιµές είναι για συνολικό µήκος καλωδίωσης-εάν συνδέσετε περισσότερο από ένα κινητήρα, παράλληλα πρέπει να προσθέσετε τα µήκη των επί µέρους καλωδίων των κινητήρων. Ρύθµιση επιλογής συχνότητας Pr. PWM (συχνότητα φορέα) ή περισσότερα 2 (2kHz) ή λιγότερο 300m 500m 500m 3 (3kHz), 4 (4kHz) 200m 300m 500m 5 (5kHz) ως 9 (9kHz) 100m 10 (10kHz) ή περισσότερα 50m Σηµείωση Για το ή περισσότερο, η ρύθµιση της παραµέτρου Pr. 72 PWM frequency selection είναι από 0 έως 6". Σηµειώστε ότι οι περιελίξεις των τριφασικών κινητήρων AC υπόκεινται σε πολύ µεγαλύτερη καταπόνηση όταν λειτουργούν µέσω inverters συχνότητας από ότι µε λειτουργία αγωγών. Ο κινητήρας πρέπει να είναι αποδεκτός από τον κατασκευαστή για λειτουργία σε inverter συχνότητας. Ειδικά για σύνδεση µεγάλης απόστασης (ειδικότερα όταν χρησιµοποιούµε καλυµµένα καλώδια κινητήρων), ο inverterς µπορεί να επηρεαστεί από τις τυχαίες χωρητικότητες των αγωγών, και να προκληθεί δυσλειτουργία της εντολής προστασίας υπερφόρτωσης ή της εντολής περιορισµού ρεύµατος ταχείας αντίδρασης ή δυσλειτουργία ή βλάβη του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στην πλευρά εξόδου του inverter. Όταν η εντολή ταχείας αντίδρασης περιορισµού ρεύµατος δυσλειτουργεί, ακυρώστε την εντολή. (Για Επιλογή λειτουργίας παρεµπόδισης επιβράδυνσης Pr. 156, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εντολών (εφαρµοσµένο)). Για λεπτοµέρειες του Pr. 72 PWM επιλογή συχνότητας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εντολών (εφαρµοσµένο) Μέγεθος καλωδίου της τροφοδοσίας ισχύος κυκλώµατος ελέγχου (ακροδέκτης R1/L11, S1/L21) Μέγεθος Βίδας Ακροδέκτη: M4 Μέγεθος καλωδίου: 0.75mm 2 ως 2mm 2 Ροπή Σύσφιξης: 1.5N m 9

14 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 3.3 Ακροδέκτες κυκλώµατος ελέγχου ιάταξη ακροδέκτη CA SD PC A1 B1 C1 A2 B2 C2 RL RM RH RT AU STOP RES STF STR PC PC AM 10E SE RUN SU IPF OL FU MRS JOG CS Οδηγίες σύνδεσης των ακροδεκτών κυκλώµατος ελέγχου Οι κλέµµες PC, 5 και SE έχουν όλες κοινή κλέµµα (OV) για τα σήµατα Ι/Ο και είναι µονωµένα µεταξύ τους. Αποφύγετε να συνδέσετε τη κλέµµα PC και 5 κα τη κλέµµα SE και 5 (γείωση). Η κλέµµα PC είναι κοινή για τις κλέµµες επαφών εισόδου (STF, STR, STOP, RH, RM, RL, JOG, RT, MRS, RES,AU, CS). Χρησιµοποιείστε καλυµµένα ή στριφτά καλώδια για σύνδεση µε τους ακροδέκτες του κυκλώµατος ελέγχου και οδηγείστε τα µακριά από τα κύρια και τροφοδοτικά κυκλώµατα (περιλαµβανοµένου και του κυκλώµατος ακολουθίας ρελέ 230V). Χρησιµοποιείστε δύο ή περισσότερες επαφές µικροσηµάτων ή δίδυµες επαφές για να αποφύγετε βλάβη στις επαφές όταν χρησιµοποιείτε επαφές εισόδου αφού τα σήµατα εισόδου του κυκλώµατος ελέγχου είναι µικρορεύµατα. επαφές µικροσηµάτων δίδυµες επαφές Μην εφαρµόζετε τάση στους ακροδέκτες εισόδου επαφών (πχ STF) του κυκλώµατος ελέγχου. Πάντα να εφαρµόζετε τάση στους ακροδέκτες εξόδου συναγερµού (A, B, C) µέσω ενός πηνίου ρελέ, λαµπτήρα, κτλ. Προτείνεται να χρησιµοποιείτε καλώδια τάξης 0,75mm 2 για σύνδεση µε τους ακροδέκτες κυκλώµατος ελέγχου. Εάν το καλώδιο που χρησιµοποιείται είναι 1,25mm 2 ή µεγαλύτερο, το µπροστινό κάλυµµα µπορεί να ανασηκωθεί όταν περνούν πολλά καλώδια ή όταν είναι κακώς τοποθετηµένα, µε αποτέλεσµα βλάβη των επαφών στον πίνακα χειρισµού. Το µήκος σύνδεσης θα πρέπει να είναι 30m µέγιστο. Το επίπεδο των σηµάτων ελέγχου µπορεί να µετατεθεί συνδέοντας την γέφυρα ανάµεσα στο θετικό (ΠΗΓΗ) και στο αρνητικό (ΜΕΙΩΣΗ) κύκλωµα. Τα σήµατα εισόδου έρχονται σεταρισµένα ως source logic από το εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τη λογική, πρέπει να µετακινήσετε το jumper στην κλεµµοσειρά του κυκλώµατος ελέγχου. 10

15 4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INVERTER Η σειρά FR-F700 είναι προϊόν υψηλής αξιοπιστίας, αλλά η κακή κατασκευή του περιφερειακού κυκλώµατος ή η µέθοδος λειτουργίας/χειρισµού µπορεί να µειώσει την ζωή του προϊόντος ή να το βλάψει. Πριν αρχίσετε λειτουργία, πάντα ελέγχετε ξανά τα επόµενα θέµατα: Χρησιµοποιείστε στριφτούς ακροδέκτες µε επένδυση µόνωσης για την σύνδεση της τροφοδοσίας και του κινητήρα. Εφαρµογή ισχύος στους ακροδέκτες εξόδου (U, V, W) του inverter θα βλάψει τον inverter. Ποτέ µην επιχειρείτε τέτοια σύνδεση. Μετά την σύνδεση, τα υπολείµµατα των καλωδίων δεν πρέπει να αφήνονται µέσα στον inverter. Τα κοµµάτια των καλωδίων µπορούν να προκαλέσουν συναγερµό, διακοπή ή δυσλειτουργία. Πάντα να διατηρείτε τον inverter καθαρό. Όταν ανοίγετε τρύπες στήριξης σε πίνακα ελέγχου κτλ, να προσέχετε να µην εισέρχονται γρέζια και ξένα σώµατα µέσα στον inverter. Χρησιµοποιείτε καλώδια µεγέθους που προκαλούν πτώση τάσης 2% το µέγιστο. Εάν η απόσταση σύνδεσης είναι µεγάλη ανάµεσα στον inverter και στον κινητήρα, µια πτώση τάσης καλωδίου κυρίου κυκλώµατος θα προκαλέσει µείωση της ροπής του κινητήρα ειδικά στην έξοδο χαµηλής συχνότητας. Ανατρέξτε στην αρίθµηση σελίδα 6 για το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου. Το συνολικό µήκος καλωδίων θα πρέπει να είναι 500m µέγιστο. Ειδικά για συνδέσεις µεγάλων αποστάσεων, η λειτουργία ταχείας αντίδρασης περιορισµού ρεύµατος µπορεί να µειωθεί ή ο εξοπλισµός που είναι συνδεδεµένος στην πλευρά εξόδου του inverter µπορεί να δυσλειτουργήσει ή να πάθει βλάβη κάτω από την επίδραση κάποιου ρεύµατος φόρτισης που οφείλεται σε τυχαία χωρητικότητα των καλωδίων. Γι αυτό σηµειώνετε το συνολικό µήκος σύνδεσης. (Ανατρέξτε στην σελίδα 7). Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα Η λειτουργία του ρυθµιστή στροφών µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές στην είσοδο και έξοδο που µπορεί να αναπαράγεται από τα καλώδια (µέσω των γραµµών εισόδων ισχύος), από ασύρµατη µετάδοση σε παρακείµενες συσκευές (π.χ. ΑΜ radio) ή µέσω γραµµών δεδοµένων και σηµάτων. Ενεργοποιείτε το ενσωµατωµένο EMC φίλτρο (και το επιπρόσθετο προαιρετικό φίλτρο εάν υπάρχει) για µείωση παρεµβολές αναπαραγόµενες στο αέρα, για την είσοδο του ρυθµιστή στροφών. Χρησιµοποιήστε AC ή DC reactors για µείωση του αναπαραγόµενου θορύβου γραµµής (αρµονικές). Χρησιµοποιήστε µπλενταρισµένες γραµµές στον κινητήρα για µείωση του θορύβου, εξόδου. Μην τοποθετείται πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος, varistor ή arrester στην έξοδο του ρυθµιστή στροφών. Αυτό θα οδηγήσει σε σταµάτηµα του ρυθµιστή ή καταστροφή του πυκνωτή, varistor ή arrester. Εάν τοποθετηθεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω συσκευές, αφαιρέστε την αµέσως. Πριν να ξεκινήσετε σύνδεση ή άλλη εργασία αφού έχει δουλέψει ο inverterς, περιµένετε τουλάχιστον για 10 λεπτά αφού έχει τεθεί off η τροφοδοσία ισχύος, και ελέγξτε να µην υπάρχει παραµένουσα τάση χρησιµοποιώντας ένα πολύµετρο ή κάτι παρόµοιο. Ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε υψηλή τάση για κάποιο χρόνο µετά την διακοπή και είναι επικίνδυνος. Ένα βραχυκύκλωµα ή σφάλµα γείωσης στην έξοδο του ρυθµιστή µπορεί να βλάψει τα modules του ρυθµιστή. Ελέγξτε πλήρως την αντίσταση της µόνωσης του κυκλώµατος πριν την λειτουργία του ρυθµιστή επειδή επαναλαµβανόµενα βραχυκυκλώµατα από περιφερειακά κυκλώµατα ή σφάλµατα γείωσης ή µειωµένη µόνωση αντίστασης του κινητήρα, µπορεί να καταφέρουν τα modules του ρυθµιστή. Ελέγξτε πλήρως την µόνωση προς την γείωση και την µόνωση ανάµεσα στις φάσεις στην πλευρά εξόδου του inverter πριν την τροφοδοσία. Ειδικά για ένα παλιό µοτέρ ή χρήση σε ακατάλληλη ατµόσφαιρα, ελέγξτε µε ασφάλεια την αντίσταση µόνωσης του κινητήρα κτλ. Μην χρησιµοποιείτε τον µαγνητικό διακόπτη στην πλευρά εισόδου του inverter για να ανοιγοκλείνετε τον inverter. Πάντα να χρησιµοποιείτε το σήµα εκκίνησης (ON/OFF των σηµάτων STF και STR) για να εκκινήσετε/διακόψετε τον inverter. Μην εφαρµόζετε υψηλότερη τάση από την επιτρεπτή στα κυκλώµατα σηµάτων I/Ο του inverter. Επαφή µε τα κυκλώµατα σηµάτων Ι/Ο του inverter ή αντίθετη πολικότητα µπορεί να βλάψει τις διατάξεις Ι/Ο. Ειδικότερα ελέγξτε την σύνδεση για να αποφύγετε λάθος σύνδεση του ποτενσιόµετρου ρύθµισης ταχύτητας στα µικρά τερµατικά 10Ε (10, αντίστοιχα) -5. Εξασφαλίστε ηλεκτρικές και µηχανικές διασυνδέσεις για MC1 και MC2 που χρησιµοποιούνται για µετάθεση inverter εµπορικής τροφοδοσίας.όταν η σύνδεση είναι εσφαλµένη ή όταν υπάρχει κύκλωµα µετάθεσης inverter εµπορικής τροφοδοσίας όπως φαίνεται από κάτω, ο inverterς θα πάθει ζηµιά από ρεύµα διαρροής από την τροφοδοσία ισχύος λόγω µεταπήδησης ρεύµατος που δηµιουργείται κατά την στιγµή της µετάθεσης ή των κραδασµών λόγω ενός σφάλµατος ακολουθίας. Τροφοδοσία ισχύος ιασύνδεση Inverterς Ανεπιθύµητο ρεύµα Εάν το µηχάνηµα δεν πρέπει να επανεκκινηθεί όταν αποκατασταθεί η ισχύς µετά από πτώση, εξασφαλίστε ένα µαγνητικό διακόπτη στην πλευρά εισόδου του inverter και επίσης επινοήστε µια ακολουθία που δεν θα θέσει on το σήµα της εκκίνησης. Εάν το σήµα της εκκίνησης (διακόπτης εκκίνησης) παραµείνει on µετά από µια πτώση ισχύος, ο inverterς θα ξεκινήσει αυτόµατα αµέσως µόλις η ισχύς επανέλθει. Οδηγίες για λειτουργία υπερφόρτωσης Όταν εκτελείται λειτουργία συχνών εκκινήσεων /παύσεων του ρυθµιστή, θα υπάρξουν αυξοµειώσεις θερµοκρασίας των transistorς του ρυθµιστή λόγω συνεχούς ροής υψηλού ρεύµατος µε αποτέλεσµα µείωση του χρόνου ζωής από θερµική καταπόνηση. Από τη στιγµή που η θερµική καταπόνηση συνδέεται µε το ποσό του ρεύµατος, η ζωή του ρυθµιστή µπορεί να αυξηθεί µειώνοντας το ρεύµα εκκίνησης κ.λ.π. Μειώνοντας το ρεύµα µπορεί να έχουµε αύξηση του χρόνου ζωής.παρά ταύτα, η µείωση του ρεύµατος θα έχει ως αποτέλεσµα ανεπαρκή ροή και πιθανή αδυναµία εκκίνησης του ρυθµιστή. Άρα, χρησιµοποιήστε µεγαλύτερο ρυθµιστή για να υπάρχει αρκετό διαθέσιµο ρεύµα. Σιγουρευτείτε πως οι προδιαγραφές και η εκτίµηση ταιριάζουν µε τις απαιτήσεις του συστήµατος. 11

16 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 5.1 Κατάλογος παραµέτρων Στην αρχική ρύθµιση, µόνο οι παράµετροι απλού τύπου παρουσιάζονται. Ρυθµίστε το Pr. 160 Επιλογή ανάγνωσης οµάδας χρηστών όπως απαιτείται. Παράµετρος 160 Παρατηρήσεις Επιλογή ανάγνωσης οµάδας χρηστών Αρχική Τιµή Κλίµακα Ρύθµισης Οι παράµετροι που σηµειώνονται µε είναι οι παράµετροι απλού τύπου. Παρατηρήσεις Μόνο οι παράµετροι απλού τύπου µπορούν να εµφανιστούν. 0 1 Απλού τύπου και εκτεταµένου τύπου παράµετροι µπορούν να εµφανιστούν. Μόνο οι καταχωρηµένοι παράµετροι στην οµάδα χρηστών µπορούν να εµφανιστούν. Οι παράµετροι που σηµειώνονται µέσα στον πίνακα επιτρέπουν να αλλαχθεί η ρύθµισή τους κατά την λειτουργία ακόµα και αν το 0 (αρχική τιµή) τίθεται στο Pr. 77 Επιλογή γραφής παραµέτρου. Οι παράµετροι για την επιλογή εµφανίζονται µόνο όταν η µονάδα επιλογής εγκαθίσταται. Παρά- µετρος Κλίµακα Ρύθµισης 0 Ενίσχυση ροπής 0 ως 30% 1 Μέγιστη συχνότητα 0 ως 120Hz Αρχική Τιµή 6/4/3/2/ 1,5/1% * 2 120/ 60Hz * 1 2 Ελάχιστη συχνότητα 0 ως 120Hz 0Hz 3 Συχνότητα βάσεως 0 ως 400Hz 50Hz Ρύθµιση πολλαπλής ταχύτητας (υψηλή ταχύτητα) Ρύθµιση πολλαπλής ταχύτητας (µεσαία ταχύτητα) Ρύθµιση πολλαπλής ταχύτητας (χαµηλή ταχύτητα) Χρόνος επιτάχυνσης Χρόνος επιβράδυνσης Ηλεκτρονικό θερµικό ρελέ Ο/L Συχνότητα λειτουργίας έγχυσης επιβράδυνσης DC Χρόνος λειτουργίας έγχυσης επιβράδυνσης DC 0 ως 400Hz 50Hz 0 ως 400Hz 30Hz 0 ως 400Hz 10Hz 0 ως 3600/ 360s 0 ως 3600/ 360s 0 ως 500/ 0 ως 3600A * 1 0 ως 120Hz, 5s/15s * 3 10s/30s * 3 Ρεύµα εξόδου inverter µέτρησης 3Hz 0 ως 10s, s Τάση λειτουργίας έγχυσης 12 0 ως 30% επιβράδυνσης DC 4/2/1% * 4 13 Συχνότητα εκκίνησης 0 ως 60Hz 0.5Hz Επιλογή σχεδίου 14 0, 1 1 φόρτωσης 15 Συχνότητα αργού ρυθµού 0 ως 400Hz 5Hz 16 Χρόνος επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης αργού ρυθµού 0 ως 3600/ 360s 0,5s Παρά- µετρος 17 Επιλογή εισόδου MRS 0, Μέγιστη συχνότητα υψηλής ταχύτητας 19 Τάση συχνότητας βάσης ως Συχνότητα συσχέτισης επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Αυξήσεις χρόνου επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Επίπεδο λειτουργίας αποφυγής διακοπής Παράγοντας αντιστάθµισης επιπέδου λειτουργίας αποφυγής διακοπής σε διπλάσια ταχύτητα 120 ως 400Hz 0 ως 1000V, 8888, 120/ 60Hz * ως 400Hz 50Hz 0 ως 120%, 0 ως 150%, Ρύθµιση πολλαπλής ταχύτητας 4 ως ταχύτητα 7 Επιλογή αντιστάθµισης εισόδου πολλαπλής ταχύτητας Επιλογή σχεδίου επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Επιλογή ανανεωτικής εντολής Αναπήδηση συχνότητας 1A Αναπήδηση συχνότητας 1B Κλίµακα Ρύθµισης 110% 0, 1, 2, 3 0 0, 2/0, 1, 2 * 1 0 Αρχική Τιµή *1 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (01160 ή µικρότερο ή περισσότερο) *2 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (00023/00038 ως 00083/00126, 00170/00250 ως 00770/00930, 01160/01800 ή περισσότερο) *3 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (00170 ή µικρότερο /00250 ή περισσότερο) *4 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (00170 ή µικρότερο /00250 ως 01160/01800 ή περισσότερο) 12

17 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Παρά- µετρος Αναπήδηση συχνότητας 2A Αναπήδηση συχνότητας 2B Αναπήδηση συχνότητας 3A Αναπήδηση 36 συχνότητας 3B 37 Ένδειξη ταχύτητας 0, 1 ως Ευαισθησία έως την συχνότητα Αναγνώριση συχνότητας εξόδου Αναγνώριση συχνότητας εξόδου για αντίστροφη περιστροφή Χρόνος δεύτερης επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Χρόνος δεύτερης επιβράδυνσης 46 Ενίσχυση δεύτερης ροπής εύτερο V/F (συχνότητα βάσης) Ρεύµα λειτουργίας αποφυγής δεύτερης διακοπής Συχνότητα λειτουργίας αποφυγής δεύτερης διακοπής Αναγνώριση δεύτερης συχνότητας εξόδου εύτερο ηλεκτρονικό θερµικό ρελέ O/L Επιλογή δεδοµένων κύριας ένδειξης DU/PU τερµατικού CA Συσχέτιση παρακολούθησης συχνότητας Συσχέτιση παρακολούθησης ρεύµατος Χρόνος περιορισµού επανεκκίνησης Χρόνος προστασίας επανεκκίνησης τηλεχειρισµού Επιλογή ελέγχου οικονοµίας ενέργειας Επιλογή επανάληψης προσπάθειας Συχνότητα εκκίνησης ελάττωσης λειτουργίας αποφυγής διακοπής Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 100% 10% 0 ως 400Hz 6Hz 0 ως 3600/ 360s 0 ως 3600/ 360s, 0 ως 30%, 5s 0,1 ως 120% 110% 0Hz 0 ως 400Hz 30Hz 0 ως 500A, / 0 ως 3600A, * 1 0, 5, 6, 8 ως 14, 17, 20, 23 ως 25, 50 ως 0 57, 100 * 2 1 ως 3, 5, 6, 8 ως 14, 17, 21, 24, 50, 52, 1 53 * 2 0 ως 400Hz 50Hz 0 ως 500A/ 0 ως 3600A * 1 Αρχική Τιµή Ρεύµα εξόδου inverter µέτρησης 0, 0.1 ως 5s, /0, 0.1 ως 30s, * 1 0 ως 60s 1s 0, 1, 2, 3 0 0, 4, ως ως 400Hz 50Hz Παρά- µετρος Αριθµός προσπαθειών 67 την στιγµή του συναγερµού Χρόνος αναµονής 68 επόµενης προσπάθειας ιαγραφή εµφάνισης 69 αριθµού προσπαθειών 70 0, 1 ως 10, 101 ως ως 10s 1s 0 0 Έργο ειδικού ανανεωτικού επιβραδυντή * 3 0 ως 10% 0% 71 Κινητήρας εφαρµογής 0, 1, 2, Επιλογή συχνότητας PWM Επιλογή αναλογικής εισόδου Σταθερά χρόνου φίλτρου εισόδου Επιλογή επαναφοράς/ αναγνώριση αποσυνδεδεµένου PU/ επιλογή παύσης PU Επιλογή εξόδου κώδικα συναγερµού Επιλογή γραφής παραµέτρου 0 ως 15/ 0 ως 6, 25 * ως 7, 10 ως ως ως 3, 14 ως 17, 100 ως 103, 114 to 117 * , 1, 2 0 0, 1, 2 0 Επιλογή αποφυγής 0, 1, 2 0 αντίστροφης περιστροφής Επιλογή τύπου λειτουργίας Χωρητικότητα κινητήρα (έλεγχος ανύσµατος απλής µαγνητικής ροής) 90 Σταθερά κινητήρα (R1) 100 V/F1 (πρώτη συχνότητα) Κλίµακα Ρύθµισης Αρχική Τιµή 0, 1, 2, 3, 4, 6, 0 7 0,4 ως 55kW, / 0 ως 3600kW, * 1 0 ως 50Ω, / 0 ως 400mΩ, * 1 V/F1 (τάση πρώτης 101 συχνότητας) 0 ως 1000V 0V 102 V/F2 (δεύτερη συχνότητα) V/F2 (τάση δεύτερης 103 συχνότητας) 0 ως 1000V 0V 104 V/F3 (τρίτη συχνότητα) V/F3 (τάση τρίτης 105 συχνότητας) 0 ως 1000V 0V 106 V/F4 (τέταρτη συχνότητα) V/F4 (τάση τέταρτης 107 συχνότητας) 0 ως 1000V 0V 108 V/F5 (πέµπτη συχνότητα) V/F5 (τάση πέµπτης 109 συχνότητας) 0 ως 1000V 0V 117 Σταθµό επικοινωνίας PU 0 ως , 96, 192, Ταχύτητα επικοινωνίας PU Μήκος περιόδου παύσης 119 επικοινωνίας PU 0, 1, 10, 11 1 Έλεγχος ισοτιµίας 120 επικοινωνίας PU 0, 1, 2 2 *1 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (01160 ή µικρότερο/01800 ή µεγαλύτερο) *2 Η ρύθµιση του 9 µπορεί να γίνει για το ή µεγαλύτερο. *3 Η ρύθµιση µπορεί να γίνει για το ή µεγαλύτερο. *4 Η ρύθµιση του 100 ως 103", 114 ως 117" µπορεί να γίνει για το01800 ή µεγαλύτερο. 13

18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Παρά- µετρος Αριθµός προσπαθειών επικοινωνίας PU ιάστηµα χρόνου ελέγχου επικοινωνίας PU Ρύθµιση χρόνου αναµονής επικοινωνίας PU Επιλογή παρουσίας/ απουσίας CR/LF επικοινωνίας PU Συχνότητα αύξησης ρύθµιση συχνότητας τερµατικού 2 Συχνότητα αύξησης ρύθµιση συχνότητας τερµατικού 4 Συχνότητα αυτόµατης εναλλαγής ελέγχου PID 128 Επιλογή δράσης PID 129 Αναλογική ζώνη PID 130 Ολοκληρωτικός χρόνος PID 131 Ανώτατο όριο PID 132 Κατώτατο όριο PID 133 Σηµείο ρύθµισης δράσης PID 134 ιαφορικός χρόνος PID Επιλογή τερµατικού εξόδου ακολουθίας εναλλαγής τροφοδοσίας ισχύος Χρόνος αλληλοσύνδεσης εναλλαγής MC Χρόνος αναµονής σε εκκίνηση Επιλογή εναλλαγής λειτουργίας εµπορικής τροφοδοσίας ισχύος σε συναγερµό Αυτόµατη συχνότητα εναλλαγής ανάµεσα σε inverter και λειτουργία εµπορικής τροφοδοσίας ισχύος Συχνότητα παύσης επιτάχυνσης αντίδρασης Χρόνος παύσης επιτάχυνσης αντίδρασης Συχνότητα παύσης επιβράδυνσης αντίδρασης Χρόνος παύσης επιβράδυνσης αντίδρασης Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 10, 1 0, 0.1 ως 999.8s, 0 ως 150ms, 0, 1, ως 400Hz 50Hz 0 ως 400Hz 50Hz 10, 11, 20, 21, 50, 51, 60, 61 0,1 ως 1000%, 0,1 ως 3600s, 0 ως 100%, 0 ως 100%, 0 ως 100%, 0,01 ως 10,00s, % 1s 0 ως 100s 1s 0 ως 100s 0.5s 0 ως 60Hz, Αρχική Τιµή 0 ως 400Hz 1Hz 0 ως 360s 0.5s 0 ως 400Hz 1Hz 0 ως 360s 0.5s Παρά- µετρος Εναλλαγή ρύθµισης ταχύτητας Επιλογή γλώσσας εµφάνισης PU Επίπεδο αποφυγής διακοπής σε είσοδο 0V Επίπεδο αποφυγής διακοπής σε είσοδο 10V Επίπεδο αναγνώρισης ρεύµατος εξόδου Χρόνος καθυστέρησης σήµατος αναγνώρισης ρεύµατος εξόδου Επίπεδο αναγνώρισης µηδενικού ρεύµατος Χρόνος αναγνώρισης µηδενικού ρεύµατος Επιλογή ελάττωσης τάσης κατά την λειτουργία αποφυγής διακοπής Επίπεδο χρόνου επιστροφής σήµατος RT Επιλογή λειτουργίας αποφυγής διακοπής Χρονόµετρο εξόδου σήµατος OL τερµατικού AM Αυτόµατη εναλλαγή κλίµακας ON ανάµεσα σε εµπορική τροφοδοσία ισχύος και λειτουργία inverter Επιλογή ανάγνωσης οµάδας χρηστών Επιλογή λειτουργίας ρύθµισης συχνότητας/ κλείδωµα πλήκτρου Επιλογή αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από στιγµιαία πτώση ισχύος Πρώτη χρόνος προστασίας για επανεκκίνηση Πρώτη τάση προστασίας για επανεκκίνηση Επίπεδο λειτουργίας αποφυγής διακοπής για επανεκκίνηση Χρόνος διατήρησης σήµατος αναγνώρισης ρεύµατος εξόδου Επιλογή λειτουργίας αναγνώρισης ρεύµατος εξόδου Κλίµακα Ρύθµισης 0, 2, 4, 6, 8, 10, 102, 104, 106, 108, ως ως 120% 110% 0 ως 120% 120% 0 ως 120% 110% 0 ως 10s 0s 0 ως 150% 5% 0 ως 1s 0.5s 0, 1 1 0, ως 31, 100, ως 25s, 0s 1 ως 3, 5, 6, 8 ως 14, 17, 21, 24, 50, 52, 53 * ως 10Hz, Αρχική Τιµή 0, 1, 0, 1, 10, , 1, 10, ως 20s 0s 0 ως 100% 0% 0 ως 120% 110% 0 ως 10s, 0.1s *1 Η ρύθµιση του 9 µπορεί να γίνει για το ή µεγαλύτερο. 14

19 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Παρά- µετρος 168 Παράµετρος για ρύθµιση κατασκευαστή. 169 Μην επιχειρείτε ρύθµιση. Μηδενισµός αθροιστικού 170 µετρητή ισχύος Μηδενισµός µετρητή 171 ωρών λειτουργίας , 10, 0, Μηδενισµός καταχωρηµένης, (0 ως εµφάνισης/δέσµης οµάδας 16) χρηστών Καταχώρηση οµάδας χρηστών Μηδενισµός οµάδας χρηστών τερµατικού STF τερµατικού STR τερµατικού RL τερµατικού RM τερµατικού RH τερµατικού RT τερµατικού AU τερµατικού JOG τερµατικού CS τερµατικού MRS τερµατικού STOP τερµατικού RES τερµατικού RUN τερµατικού SU τερµατικού IPF τερµατικού OL τερµατικού FU Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 999, 0 ως 999, 0 ως 8, 10 ως 14, 16, 24, 25, 37, 60, 62, 64 ως 67, 0 ως 8, 10 ως 14, 16, 24, 25, 37, 61, 62, 64 ως 67, 0 ως 8, 10 ως 14, 16, 24, 25, 37, 62, 64 to 67, 0 ως 8, 10 ως 14, 16, 24, 25, 37, 62 ως 67, 0 ως 8, 10 ως 14, 16, 24, 25, 37, 62, 64 ως 67, 0 ως 5, 7, 8, 10 ως 19, 25, 26, 45 ως 47, 64, 70 ως 78, 90 ως 96, 98, 99, 100 ως 105, 107, 108, 110 ως 116, 125, 126, 145 ως 147, 164, 170, 190 ως 196, 198, 199, * 1 Αρχική Τιµή Παρά- µετρος ως 239 τερµατικού ABC1 τερµατικού ABC2 Ρύθµιση πολλαπλής ταχύτητας (ταχύτητες 8 ως 15) Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 5, 7, 8, 10 ως 19, 25, 26, 45 ως 47, 64, 70 ως 78, 90, 91, 94 ως 96, 98, 99,100 ως 105, 107, 108, 110 ως 116, 125, 126, 145 ως 147, 164, 170, 190, 191, 194 ως 196, 198, 199, * 1 Αρχική Τιµή 99 Επιλογή λειτουργίας 240 χαµηλής PWM 0, Εναλλαγή µονάδας εµφάνισης αναλογικής εισόδου 242 Ποσό πρόσθετης αντιστάθµισης Τερµατικού 0 ως 100% 1 (τερµατικό 2) 100% 243 Ποσό πρόσθετης αντιστάθµισης Τερµατικού 0 ως 100% 1 (τερµατικό 4) 75% Επιλογή λειτουργίας 244 ανεµιστήρα ψύξης 0, ως 50%, 245 Εκτιµούµενη ολίσθηση Σταθερά χρόνου 246 αντιστάθµισης ολίσθησης 0,01 ως 10s 0,5s 247 Επιλογή αντιστάθµισης ολίσθησης πεδίου εξόδου σταθεράς 0, 0 ως 100s, 1000 ως 250 Επιλογή διακοπής 1100s, 8888, Επιλογή προστασίας 251 πτώσης φάσης εξόδου 0, Απόκλιση υπερκάλυψης 0 ως 200% 50% 253 Αύξηση υπερκάλυψης 0 ως 200% 150% Ένδειξη κατάστασης 255 συναγερµού αποθεµάτων (0 ως 15) Ένδειξη αποθεµάτων κυκλώµατος καταστολής εισροής ρεύµατος (0 ως 100%) 100% 257 Ένδειξη αποθεµάτων πυκνωτή κυκλώµατος ελέγχου (0 ως 100%) 100% 258 Ένδειξη αποθεµάτων πυκνωτή κύριου κυκλώµατος (0 ως 100%) 100% *1 Η ρύθµιση του 7, 107" µπορεί να γίνει για το ή µεγαλύτερο. 15

20 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Παρά- µετρος Μέτρηση αποθεµάτων πυκνωτή κύριου κυκλώµατος Αυτόµατη εναλλαγή συχνότητας PWM Επιλογή διακοπής πτώσεως ισχύος Αφαιρούµενη συχνότητα στην εκκίνηση της επιβράδυνσης Συχνότητα εκκίνησης αφαίρεσης Χρόνος επιβράδυνσης πτώσεως ισχύος 1 Χρόνος επιβράδυνσης πτώσεως ισχύος 2 0, 1 1 0, 1, ως 20Hz 3Hz 0 ως 120Hz, 0 ως 3600/ 360s 0 ως 3600/ 360s, 50Hz 5s Συχνότητα εναλλαγής χρόνου επιβράδυνσης πτώσεως ισχύος 0 ως 400Hz 50Hz Επιλογή εισόδου τερµατικού 4 0, 1, 2 0 Επιλογή παρακολούθησης 0, 1, δεκαδικών ψηφίων Παράµετρος για ρύθµισης κατασκευαστή. Μην επιχειρείτε ρύθµιση. Ανίχνευση φορά περιστροφής επιλογή 0, 1, κατά την επανεκίννηση Σταθµός επικοινωνίας RS-485 Ταχύτητα επικοινωνίας RS-485 Μήκος περιόδου παύσης επικοινωνίας RS-485 Επιλογή ελέγχου ισοτιµίας επικοινωνίας RS-485 Αριθµός προσπαθειών επικοινωνίας RS-485 ιάστηµα ελέγχου χρόνου επικοινωνίας RS-485 Ρύθµιση χρόνου αναµονής επικοινωνίας RS-485 Πηγή εντολής λειτουργίας επικοινωνίας Πηγή εντολής ταχύτητας επικοινωνίας Επιλογή τύπου εκκίνησης επικοινωνίας Επιλογή CR/LF επικοινωνίας RS-485 Επιλογή γραφής επικοινωνίας EEPROM Μέτρηση σφαλµάτων επικοινωνίας Επιλογή εξόδου τηλεχειρισµού Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 31 (0 ως 247) 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, , 1, 10, , 1, ως 10, 1 0 ως 999.8s, 0 ως 150ms, Αρχική Τιµή 0s 0, 1, 2 0 0, 1, 2, 10, , 1, Παρά- µετρος 496 εδοµένο εξόδου τηλεχειρισµού 1 0 ως εδοµένο εξόδου 497 τηλεχειρισµού 2 0 ως Χρονόµετρο συντήρησης 0 (1 ως 9998) Ρύθµιση χρόνου εξόδου 0 ως 9998, συναγερµού χρονοµέτρου συντήρησης 549 Επιλογή πρωτοκόλλου 550 Επιλογή πηγής εντολής λειτουργίας τύπου NET 0, 1, Επιλογή πηγής εντολής 551 λειτουργίας τύπου PU 1, Μέσος χρόνος ρεύµατος 0,1 ως 1,0s 1s Χρόνος κάλυψης εξόδου 556 δεδοµένων 0,0 ως 20,0s 0s Ρεύµα συσχετισµού εξόδου σήµατος παρακολούθησης µέσης τιµής ρεύµατος Χρόνος ενεργοποίησης φέρων καθυστερήσεις Χρόνος λειτουργίας φέρων καθυστερήσεις Ρύθµιση πολλαπλής εκτίµησης Χρόνος κράτησης σε µια εκκίνηση Επιλογή ελέγχου εισόδου 4mA Χρόνος αναγνώρισης διακοπής εξόδου Επίπεδο αναγνώρισης διακοπής εξόδου Επίπεδο απελευθέρωσης διακοπής εξόδου Επιλογή λειτουργίας βοηθητικού κινητήρα Επιλογή εναλλαγής κινητήρα Χρόνος αλληλοσύνδεσης εναλλαγής MC Χρόνος αναµονής εκκίνησης Χρόνος επιβράδυνσης χρόνου σύνδεσης βοηθητικού κινητήρα Χρόνος επιτάχυνσης χρόνου αποσύνδεσης βοηθητικού κινητήρα Συχνότητα εκκίνησης βοηθητικού κινητήρα 1 Συχνότητα εκκίνησης βοηθητικού κινητήρα 2 Συχνότητα εκκίνησης βοηθητικού κινητήρα 3 Συχνότητα παύσης βοηθητικού κινητήρα 1 Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 500A/ 0 ως 3600A * 1 Ρεύµα εξόδου inverter µέτρησης (0 ως 65535) 0 (0 ως 65535) 0 0,0 ως 10,0s, 1, 0 ως 3600s, 1s 0 ως 400Hz 0Hz 900 ως 1100% 1000% 0 ως ως ως 100s 1s 0 ως 100s 1s 0 ως 3600s, 0 ως 3600s, Αρχική Τιµή 1s 1s 0 ως 400Hz 50Hz 0 ως 400Hz 50Hz 0 ως 400Hz 50Hz 0 ως 400Hz 0Hz *1 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (01160 ή µικρότερο/01800 ή µεγαλύτερο) 16

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems STARVERT i G5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i G5 - SERIES Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Πλεονεκτήµατα των Ρυθµιστών

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων MAN-DEH-P55BT-GR.fm Page 1 Tuesday, January 17, 2006 4:40 PM CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα