INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FR-F ως EC FR-F ως EC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FR-F 740-00023 ως 12120-EC FR-F 746-00023 ως 01160-EC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 INVERTER Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F ως EC FR-F ως EC Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτόν τον Inverter Mitsubishi. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών και το συµπεριλαµβανόµενο CD ROM για να χειριστείτε αυτόν τον inverter σωστά. Μην χρησιµοποιήσετε αυτό το προϊόν µέχρι να κατανοήσετε πλήρως τον εξοπλισµό, τα θέµατα ασφαλείας και τις οδηγίες. Παρακαλούµε προωθήστε αυτό το εγχειρίδιο και το CD ROM στον τελικό χρήστη. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ INVERTER ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ...1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ...3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ...4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INVERTER...11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ...12 ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ...18

2 Ηµεροµηνία Εκτύπωσης Αριθµός Εγχειριδίου Αναθεώρηση 08/2004 xxxxxx Πρώτη έκδοση 08/2006 Γενικά: Επέκταση των µοντέλων από τους ρυθµιστές FR-F έως Επιπροσθέτως για τους ρυθµιστές FR-F έως µε δείκτη προστασίας ΙΡ54 Νέα παράµετρος 299 Για Μέγιστη Ασφάλεια ι inverters της Mitsubishi µε τρανσίστορς δεν σχεδιάζονται ή παράγονται για χρήση σε εξοπλισµό ή συστήµατα σε περιπτώσεις που µπορούν να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Όταν προορίζετε αυτό το προϊόν για χρήση σε ειδικές εφαρµογές όπως µηχανήµατα ή συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές αναπαραγωγής µεταφοράς επιβατών, ιατρικής, αεροναυπηγικής, ατοµικής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, ή υποβρυχίων, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο πωλήσεων Mitsubishi. Αν και αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε κάτω από συνθήκες αυστηρού ελέγχου ποιότητας, σας συµβουλεύουµε ρητά να εγκαταστήσετε διατάξεις ασφαλείας για να εµποδίσετε σοβαρά ατυχήµατα όταν χρησιµοποιείται σε υπηρεσίες όπου πτώσεις ισχύος του προϊόντος είναι πιθανόν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχηµα. Παρακαλούµε µην χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν για φορτία διαφορετικά από αυτά των τριφασικών επαγωγικών κινητήρων.

3 Αυτό το τµήµα είναι ειδικά για θέµατα ασφαλείας Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε, χειριστείτε, συντηρήσετε ή επιθεωρήσετε τον inverter έως ότου µελετήσετε αυτές τις Οδηγίες Εγκατάστασης και τα προσαρτώµενα έγγραφα προσεχτικά και µπορείτε να χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό σωστά. Μην χρησιµοποιήσετε τον inverter µέχρι να κατανοήσετε πλήρως τον εξοπλισµό, τα θέµατα ασφαλείας και τις οδηγίες. Σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης, τα επίπεδα οδηγιών ασφαλείας διαχωρίζονται σε ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Αποφυγή Ηλεκτροπληξίας Αποφυγή Πυρκαγιάς Αποφυγή τραυµατισµού Επιπρόσθετες Οδηγίες Επίσης σηµειώστε τα επόµενα σηµεία για να αποφύγετε τυχαία διακοπή, τραυµατισµό, ηλεκτροπληξία, κτλ. Συνδεσµολογία οκιµαστική λειτουργία και ρύθµιση Παύση εκτάκτου ανάγκης Σηµαίνει ότι λάθος χειρισµός µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες, µε αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό. Σηµαίνει ότι λάθος χειρισµός µπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες, µε αποτέλεσµα µεσαίο ή ελαφρύ τραυµατισµό, ή να προκαλέσει φυσική φθορά µόνο. Σηµειώστε ότι ακόµα και το επίπεδο µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή συνέπεια ανάλογα µε τις συνθήκες. Παρακαλούµε ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες και των δύο επιπέδων γιατί είναι σηµαντικές για την ασφάλεια του προσωπικού. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ενώ η ισχύς είναι on ή όταν ο inverterς λειτουργεί, µην ανοίγετε το µπροστινό κάλυµµα. ιαφορετικά µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Μην λειτουργείτε τον inverter µε το µπροστινό κάλυµµα να λείπει. ιαφορετικά, µπορεί να ακουµπήσετε τους εκτεθειµένους ακροδέκτες υψηλής τάσης ή το τµήµα φόρτισης του κυκλώµατος και να πάθετε ηλεκτροπληξία. Ακόµα κι αν η ισχύς είναι off, µην αφαιρείτε το µπροστινό κάλυµµα εκτός για κάποια σύνδεση ή περιοδική συντήρηση. Μπορεί να ακουµπήσετε τα φορτισµένα κυκλώµατα του inverter και να πάθετε ηλεκτροπληξία. Πριν να ξεκινήσετε σύνδεση ή επιθεώρηση, ελέγξτε για να σιγουρευτείτε πως η ένδειξη του πίνακα λειτουργίας είναι off, περιµένετε τουλάχιστον για 10 λεπτά αφού έχει τεθεί off η τροφοδοσία ισχύος, και ελέγξτε να µην υπάρχει παραµένουσα τάση χρησιµοποιώντας ένα πολύµετρο ή κάτι παρόµοιο. Ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε υψηλή τάση για κάποιο χρόνο µετά την διακοπή ισχύος και είναι επικίνδυνος. Αυτός ο inverterς πρέπει να είναι γειωµένος. Η γείωση πρέπει να συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις των εθνικών και τοπικών κανονισµών και ηλεκτρολογικών κωδίκων. (JIS, NEC µέρος 250, IEC 536 επίπεδο 1 και άλλα εφαρµόσιµα πρότυπα). Κάθε πρόσωπο που εµπλέκεται µε την σύνδεση ή επιθεώρηση αυτού του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι πλήρως κατάλληλο για την εργασία. Πάντα εγκαθιστάτε τον inverter πριν την σύνδεση. ιαφορετικά, µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να τραυµατιστείτε. Εκτελείτε τις ρυθµίσεις και τον χειρισµό πλήκτρων µε στεγνά χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. ιαφορετικά µπορεί να πάθετε ατύχηµα. Μην εκθέτετε τα καλώδια σε γδαρσίµατα, υπερβολικό τέντωµα, υψηλά φορτία ή κοψίµατα. ιαφορετικά µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Μην αντικαθιστάτε τον ανεµιστήρα ψύξης ενώ η ισχύς είναι on. Είναι επικίνδυνο να αλλάζουµε τον ανεµιστήρα ενώ η ισχύς είναι on. Μην ακουµπάτε την ηλεκτρονική πλακέτα µε υγρά χέρια. Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Στηρίξτε τον inverter σε άκαυστο υλικό. Η στήριξή του πάνω ή κοντά σε εύφλεκτο υλικό µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Εάν ο inverterς παρουσιάσει βλάβη, διακόψτε την ισχύ του. Η συνεχής ροή υψηλού ρεύµατος µπορεί να προκαλέσει φωτιά. Μην συνδέετε µια αντίσταση απευθείας στους DC ακροδέκτες P, N. Αυτό µπορεί να προκαλέσει φωτιά και να καταστρέψει τον inverter. Η θερµοκρασία της επιφάνειας αντιστάσεων διακοπής µπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τους 100οC για σύντοµες περιόδους. Σιγουρευτείτε πως υπάρχει ικανοποιητική προστασία κατά της τυχαίας επαφής και πως διατηρείται ασφαλής απόσταση από άλλες µονάδες και µέρη του συστήµατος. Εφαρµόστε µόνο την τάση που καθορίζεται µέσα στο εγχειρίδιο σε κάθε ακροδέκτη. ιαφορετικά, έκρηξη, βλάβη, κτλ µπορούν να συµβούν. Σιγουρευτείτε πως τα καλώδια είναι συνδεδεµένα στους σωστούς ακροδέκτες. ιαφορετικά, έκρηξη, βλάβη, κτλ µπορούν να συµβούν. Πάντα να βεβαιώνεστε πως η πολικότητα είναι σωστή για να αποφεύγετε ζηµιές, κτλ. ιαφορετικά, έκρηξη, βλάβη, κτλ µπορούν να συµβούν. Ενώ η ισχύς είναι on µετά από κάποιο διάστηµα off, µην αγγίζετε τον inverter καθώς είναι ζεστός και µπορεί να καείτε. Μην εγκαθιστάτε συστήµατα ή εξαρτήµατα (πχ πυκνωτές διόρθωσης συντελεστού ισχύος) στην πλευρά εξόδου του inverter, που δεν είναι αποδεκτά από την Mitsubishi. Η φορά περιστροφής του κινητήρα αντιστοιχεί στην φορά των εντολών περιστροφής (STF/STR) µόνο εάν η ακολουθία φάσης (U, V, W) διατηρείται. Πριν ξεκινήσετε την λειτουργία, επιβεβαιώστε και ρυθµίστε τις παραµέτρους. Παράληψη αυτού µπορεί να προκαλέσει απροσδόκητες κινήσεις µερικών µηχανηµάτων. Εξασφαλίστε µια εφεδρεία ασφαλείας όπως φρένο έκτακτης ανάγκης που θα προφυλάξει το µηχάνηµα και τον εξοπλισµό από επικίνδυνες καταστάσεις εάν ο inverterς παρουσιάσει βλάβη. Όταν ο αποζεύκτης στην κύρια πλευρά του inverter ενεργοποιηθεί, ελέγξτε για πρόβληµα στην συνδεσµολογία (βραχυκύκλωµα), βλάβη στα εσωτερικά µέρη του inverter, κτλ. Εξακριβώστε την αιτία της ενεργοποίησης, κατόπιν διορθώστε την αιτία και τροφοδοτήστε τον αποζεύκτη. Όταν η εντολή προστασίας ενεργοποιηθεί (δηλαδή ο inverterς συχνότητας διακόψει µε ένδειξη σφάλµατος), κάνετε την ανάλογη διορθωτική κίνηση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο του inverter, κατόπιν επαναφέρετε τον inverter, και συνεχίστε την λειτουργία.

4 Μεταφορά και εγκατάσταση Όταν µεταφέρετε προϊόντα, χρησιµοποιείτε κατάλληλο µηχανισµό ανύψωσης για να αποφύγετε τραυµατισµούς. Μην στοιβάζετε τα κιβώτια των inverters ψηλότερα από τον αριθµό που προβλέπεται. Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης και το υλικό µπορούν να αντέξουν το βάρος του inverter. Εγκαταστήστε σύµφωνα µε τα στοιχεία στο εγχειρίδιο οδηγιών. Μην εγκαταστήσετε η χειριστείτε τον inverter εάν έχει φθορά ή λείπουν εξαρτήµατα. Αυτό µπορεί να προκαλέσει διακοπές. Όταν µεταφέρετε τον inverter, µην τον κρατάτε από το µπροστινό κάλυµµα ή τον πίνακα οργάνων, µπορεί να πέσει ή να χαλάσει. Μην στηρίζετε ή ακουµπάτε βαριά αντικείµενα πάνω στο προϊόν. Ελέγξτε ότι η προσαρµογή της στήριξης του inverter είναι σωστή. Μην αφήνετε άλλα αγώγιµα υλικά όπως βίδες και µεταλλικά αντικείµενα ή άλλη εύφλεκτη ύλη όπως έλαια να εισχωρούν στον inverter. Καθώς ο inverterς είναι µηχάνηµα ακριβείας, µην αφήνετε να πέσει κάτω ή να χτυπήσει κάπου. Χρησιµοποιείστε τον inverter κάτω από τις εξής περιβαλλοντικές συνθήκες. ιαφορετικά, ο inverterς µπορεί να πάθει ζηµιά: Θερµοκρασία εφαρµόσιµη για σύντοµο διάστηµα, πχ κατά την µεταφορά. 2,9 m/s² ή λιγότερο για το ή περισσότερο. Λειτουργία Όταν επιλέγετε την εντολή επανεκκίνησης, να είστε µακριά από το µηχάνηµα καθώς θα ξεκινήσει ξαφνικά µετά από παύση ανάγκης. Το πλήκτρο είναι έγκυρο µόνο όταν η κατάλληλη ρύθµιση εντολής έχει γίνει. Προετοιµάστε ένα ξεχωριστό διακόπτη παύσης ανάγκης. Σιγουρευτείτε ότι το σήµα εκκίνησης είναι off πριν επαναφέρετε τον συναγερµό του inverter. Παράληψη αυτού µπορεί να εκκινήσει τον κινητήρα ξαφνικά. Ο ρυθµιστής µπορεί να εκκινήσει και να σταµατήσει µέσω της σειριακής επικοινωνίας ή µέσω του δικτύου. Πάρα ταύτα, σηµειώστε ότι ανάλογα από τη ρύθµιση των παραµέτρων επικοινωνίας, µπορεί να µην είναι εφικτό να σταµατήσει το σύστηµα µέσω των συνδέσεων εάν υπάρξει σφάλµα στο σύστηµα επικοινωνίας ή τη γραµµή δεδοµένων. Σε τέτοιες διαµορφώσεις είναι σηµαντικό να εγκατασταθεί επιπρόσθετο υλικό ασφαλείας που καθιστά δυνατό το σταµάτηµα του συστήµατος σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. µη πρόσβαση του ελεγκτή µέσω του συστήµατος ελέγχου, εξωτερικό σήµα κινητήρα κ.λ.π.). Θα πρέπει να υπάρξουν σαφής οδηγίες- προειδοποίησης προς τους χειριστές και τους συντηρητές. Το φορτίο που χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι µόνο επαγωγικού κινητήρα τριών φάσεων. Σύνδεση οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού στην έξοδο του inverter µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στον inverter όπως και στον εξοπλισµό. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισµό. Μην αφαιρείτε εξαρτήµατα που δεν αναφέρονται στο εγχειρίδιο. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη ή ζηµιά στον inverter. Η λειτουργία ηλεκτρονικού θερµικού ρελέ δεν εγγυάται προστασία του µοτέρ από υπερθέρµανση. Μην χρησιµοποιείτε µαγνητικό διακόπτη στην είσοδο του inverter για συχνή εκκίνηση/παύση του inverter. Χρησιµοποίησε φίλτρο θορύβου για µείωση ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών και ακολουθήστε τις αποδεκτές διαδικασίες EMC για σωστή εγκατάσταση των ρυθµιστών στροφών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακείµενες ηλεκτρικές συσκευές µπορεί να επηρεασθούν. Παίρνετε κατάλληλες µετρήσεις σχετικά µε τις αρµονικές. ιαφορετικά αυτό µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα συστήµατα συµπύκνωσης ή να υπερφορτώσει τις γεννήτριες. Χρησιµοποιείστε έναν κινητήρα σχεδιασµένο για λειτουργία inverter. (Η κόπωση για την περιέλιξη του κινητήρα είναι µεγαλύτερη από αυτήν του αγωγού τροφοδοσίας ισχύος). Όταν εκτελείται µηδενισµός παραµέτρου ή µηδενισµός όλων, ρυθµίστε και πάλι τις αναγκαίες παραµέτρους πριν αρχίσετε τον χειρισµό. Κάθε παράµετρος επιστρέφει στην αρχική τιµή. Ο inverterς µπορεί εύκολα να ρυθµιστεί για λειτουργία υψηλής ταχύτητας. Πριν αλλάξετε την ρύθµισή του, εξετάστε πλήρως τις αποδόσεις του κινητήρα και του µηχανήµατος. Η λειτουργία DC επιβράδυνσης του inverter συχνότητας δεν είναι σχεδιασµένη για να υπόκειται συνεχώς σε φορτίο. Χρησιµοποιείστε µια ηλεκτροµηχανική συγκράτηση επιβράδυνσης στο µοτέρ γι αυτό τον σκοπό. Πριν χειριστείτε έναν inverter ο οποίος είχε αποθηκευτεί για µεγάλο διάστηµα, πάντα να κάνετε επιθεώρηση και δοκιµαστική λειτουργία. Για αποφυγή βλάβης λόγω στατικού ηλεκτρισµού, αγγίξτε κάποιο κοντινό µέταλλο πριν να αγγίξετε αυτό το προϊόν για να ελαττώσετε τον στατικό ηλεκτρισµό από το σώµα σας. Συντήρηση, επιθεώρηση και αντικατάσταση εξαρτηµάτων Συνθήκες λειτουργίας FR-F 740 FR-F C ως +40/+50 C (όχι πάγωµα) 10 C ως +30/+40 C (όχι πάγωµα) Θερµοκρασία περιβάλλοντος Η µέγιστη θερµοκρασία εξαρτάται από την ρύθµιση του Pr Υγρασία περιβάλλοντος 90% RH or less (non-condensing) Θερµοκρασία αποθήκευσης 20 C ως 65 C Ατµόσφαιρα Indoors (free from corrosive gas, flammable gas, oil mist, dust and dirt) Ύψος Μέγιστο 1000m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας για κανονική λειτουργία. Για περισσότερο µειώστε κατά 3% για κάθε επιπλέον 500m µέχρι τα 2500m (92%) κραδασµοί 5.9m/s2 ή λιγότερο (σύµφωνα µε JIS C ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην πραγµατοποιήσετε τεστ ωµοµέτρου (αντίσταση µόνωσης) στο κύκλωµα ελέγχου του inverter. Απόθεση του inverter Μεταχειριστείτε σαν βιοµηχανικό απόβλητο. Γενικές οδηγίες Πολλά από τα διαγράµµατα και σχέδια σε εγχειρίδια οδηγιών δείχνουν τον inverter χωρία κάλυµµα, ή µερικώς ανοιχτό. Ποτέ µην χειρίζεστε τον inverter σε αυτήν την κατάσταση. Πάντα τοποθετείτε το κάλυµµα και ακολουθείτε τις οδηγίες εγχειριδίων όταν χειρίζεστε τον inverter.

5 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ 1.1 Τύπος Inverter Παράδειγµα πινακιδίου ισχύος Σύµβολ F740 Κλάση Τάσης Κλάση Τριών Φάσεων 400V Σύµβολ ως Αριθµός Τύπου είχνει το µετρούµενο ρεύµα Πινάκιο Κατάταξης Τύπος εναλλάκτη Εκτίµηση εισόδου Εκτίµηση εξόδου Αριθµός σειράς Σύµβολ F746 Κλάση Τάσης Τριφασικό 400V Υδατοστεγές διαµόρφωση ΙΡ54 (πρότυπο IEC 60529:2001) προδιαγραφή Σύµβολ ως Αριθµός Τύπου είχνει το µετρούµενο ρεύµα Μέτρηση ρεύµατος υπερφόρτωσης Θερµοκρασία περιβάλλοντος LD 120% 60s, 150% 3s 50 C SLD 110% 60s, 120% 3s 40 C Παράδειγµα πινακιδίου χωρητικότητας Πινάκιο Χωρητικότητας Τύπος εναλλάκτη Αριθµός σειράς 1.2 Εγκατάσταση του inverter Εγκατάσταση στον πίνακα ως ως Όταν τοποθετείτε εντός πίνακα πολλαπλά inverters, τοποθετήστε τα παράληλα και αφήστε χώρο για τη ψύξη τους. Y Σετάρετε έξι θέσεις για τα FR-F έως και σετάρετε οκτώ θέσεις για το FR-F έως Y Ισχύς ρυθµιστή στροφών X cm 10cm cm 20cm X Y Σηµείωση εν είναι απαραίτητο να αφήσετε χώρο και από τις δύο πλευρές από τον ρυθµιστή FR-F 746 1

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ 1.3 Γενική Προφύλαξη Ο χρόνος αποφόρτισης του πυκνωτή διαύλου είναι 10 λεπτά. Πριν ξεκινήσετε συνδέσεις ή επιθεώρηση, διακόψτε την τροφοδοσία, περιµένετε για περισσότερο από δέκα λεπτά, και ελέγξτε για παραµένουσα τάση ανάµεσα στους ακροδέκτες Ρ/+ και Ν/- µε ένα πολύµετρο κτλ, για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 1.4 Περιβάλλον Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον συµφωνεί µε τις παρακάτω συνθήκες: Θερµοκρασία περιβάλλοντος Υγρασία περιβάλλοντος Θερµοκρασία αποθήκευσης Περιβάλλον Υψόµετρο, κραδασµοί 2,9 m/s² ή λιγότερο για το ή περισσότερο. -10 C ως + 50 C (+40 C έως FR-F 746) (όχι πάγωµα) για επιλεγµένη δυνατότητα υπερφόρτωσης 150% (Pr. 570 = 0) 10 C ως + 40 C (+30 C έως FR-F 746) (όχι πάγωµα) για επιλεγµένη δυνατότητα υπερφόρτωσης 120% (Pr. 570 = 1) 90% RH ή λιγότερο (όχι συµπύκνωση) 20 C ως +65 C Εσωτερικό (χωρίς διαβρωτικά και εύφλεκτα αέρια, νέφωση από έλαια, σκόνη και ακαθαρσίες) Κάτω από 1000m, 5,9m/s 2 ή λιγότερο Εγκαταστήστε τον inverter σε δυνατή επιφάνεια σταθερά και κάθετα µε βίδες. Αφήστε αρκετή απόσταση γύρω και πάρτε προφυλάξεις ψύξης. Αποφύγετε µέρη όπου ο inverterς εκτίθεται σε απευθείας φως του ήλιου, υψηλή θερµοκρασία και υψηλή υγρασία. Εγκαταστήστε τον inverter σε µη εύφλεκτη επιφάνεια. 5cm Θέση µέτρησης Inverterς Θέση µέτρησης 5cm 5cm 2

7 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ (Μονάδα: mm) FR-F 740 FR-F 746 Τύπος ρυθµιστή στροφών W W1 W2 W3 H H1 D d FR-F ως EC FR-F /00250-EC FR-F /00380-EC FR-F /00620-EC FR-F EC FR-F /01160-EC FR-F EC FR-F /02600-EC FR-F /03610-EC FR-F /04810-EC FR-F ως EC FR-F /08660-EC FR-F ως EC FR-F ως EC FR-F /00250-EC FR-F /00380-EC FR-F /00620-EC FR-F EC FR-F /01160-EC

8 3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Λογική πηγής *1. DC ανασύζευξη (FR-HEL) *1 Αφαιρέστε την γέφυρα για το Τερµατικό κύριου ή µικρότερο εάν µία κυκλώµατος ανασύζευξη DC έχει συνδεθεί. Η ανασύζευξη DC που Τερµατικό κυκλώµατος παρέχεται µε το ή ελέγχου µεγαλύτερο θα πρέπει να Γείωση συνδέεται σε αυτά τα τερµατικά. *6.Ο συνδετήρας CNB παρέχεται µε το ή µεγαλύτερο. Μην µετακινείτε αυτό το jumper. Τροφοδοσία ισχύος AC 3 φάσεων MCCB MC *2 *2.Για να τροφοδοτήσετε ισχύ στο κύκλωµα ελέγχου ξεχωριστά, Γείωση αφαιρέστε την γέφυρα από τα R1/L11 και S1/L21. Σήµατα εισόδου ελέγχου ( εν επιτρέπεται είσοδος τάσης) Οι εντολές των τερµατικών διαφέρουν ανάλογα µε την εκχώρηση τερµατικών εισόδου (Pr. 178 ως Pr. 189) Εκκίνηση εµπρόσθιας περιστροφής Εκκίνηση οπίσθιας περιστροφής Επιλογή αυτόµατης κράτησης εκκίνησης Επιλογή πολλαπλής ταχύτητας Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαµηλή ταχύτητα Αργός τύπος Επιλογή δεύτερης εντολής *3. Το τερµατικό AU µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν τερµατικό εισόδου PTU. Παύση εισόδου Επαναφορά Επιλογή εισόδου ρεύµατος Επιλογή αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από στιγµιαία πτώση ισχύος ιακλάδωση εισόδου σύνδεσης (Μείωση*) Τροφοδοσία ισχύος 24 VDC/µέγ. 100mA ρεύµα φορτίου/ ιακλάδωση εισόδου σύνδεσης (Πηγή*) *( ιακλάδωση για τρανζίστορ εξωτερικής τροφοδοσίας ισχύος) R/L1 S/L2 T/L3 R1/L11 S1/L21 STF STR STOP RH RM RL JOG RT MRS PC P1 RES *3 AU AU CS PTC SD SOURCE P/+ ON OFF SINK PR PX N/- Συνδετήρας για µε/ χωρίς εσωτερικό φίλτρο EMC Κύριο κύκλωµα Κύκλωµα ελέγχου Συνδετήρας PU CN8*6 U V W C1 B1 A1 C2 B2 A2 RUN SU IPF OL FU SE Γείωση Έξοδος ρελέ 1 (Έξοδος συναγερµού) Έξοδος ρελέ 2 Σε λειτουργία Μέχρι ορίου συχνότητας Στιγµιαία πτώση ισχύος Υπερφόρτωση Αναγνώριση συχνότητας Κινητήρας M 3~ Οι εντολές τερµατικών διαφέρουν µε την εκχώρηση τερµατικών εισόδου (Pr. 195, Pr. 196) Οι εντολές τερµατικών διαφέρουν µε την εκχώρηση τερµατικών εισόδου (Pr. 190 ως Pr. 194) ιακλάδωση εξόδου ελεύθερου συλλέκτη ιακλάδωση Μείωσης/πηγής Σήµα ρύθµισης συχνότητας (Αναλογικό) 3 Ποτενσιόµετρο 2 ρύθµισης συχνότητας 1/2W1kΩ *5 1 Βοηθητική είσοδος (+) (-) 10E(+10V) 10(+5V) 2 0 ως 5VDC 5 0 ως 10VDC 4 ως 20mADC 1 0 ως ±10VDC 0 ως ±5VDC *4 *4 CA AM 5 (+) (-) Αναλογική έξοδος ρεύµατος (0 ως 20mADC) (+) Αναλογική έξοδος σήµατος (0 ως 10VDC) (-) Είσοδος τερµατικού 4 (Είσοδος ρεύµατος) (+) (-) *4. Η περιοχή εισόδου µπορεί να ρυθµιστεί µέσω παραµέτρων. Η ρύθµιση εντός του πλαισίου είναι προεπιλεγµένη από το εργοστάσιο. (Pr. 73, Pr. 267). *5. Συστήνεται να χρησιµοποιείται 2W1kΩ όταν το σήµα ρύθµισης συχνότητας αλλάζει συχνά.. Συνδετήρας για επιλογή σύνδεσης µε βυσµάτωση 4 4 ως 20mADC 0 ως 5VDC 0 ως 10VDC *4 Συνδετήρας επιλογής 1 Αντιστάτης τερµατισµού TXD+ TXD- RXD+ RXD- SG VCC 5V GND Τερµατικό RS-485 Αποστολή δεδοµένων Παραλαβή δεδοµένων (Επιτρεπτό ρεύµα φορτίου 100mA) Για να αποφύγετε δυσλειτουργία λόγω θορύβου, έχετε τα καλώδια σήµατος περισσότερο από 10εκ µακριά από τα καλώδια τροφοδοσίας. Μετά την σύνδεση, τα υπολείµµατα από τα κοµµένα καλώδια δεν πρέπει να αφήνονται µέσα στον inverter. Τα κοµµάτια των καλωδίων µπορούν να προκαλέσουν συναγερµό, βλάβη ή δυσλειτουργία. Πάντα διατηρείτε τον inverter καθαρό. Όταν ανοίγετε τρύπες στήριξης σε ένα πίνακα ελέγχου κτλ, να προσέχετε να µην εισέρχονται γρέζια και άλλα ξένα σώµατα µέσα στον inverter. 4

9 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 3.1 Ακροδέκτης κύριου κυκλώµατος ιάταξη ακροδέκτη και σύνδεση FR-F 740/ , 00038, 00052, 00083, EC Μέγεθος βίδας (M4) FR-F 740/ , EC Λαµπτήρας φόρτισης L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M4) Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M4) L1 L2 L3 M Τροφοδοσία 3 ~ ισχύος Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M4) FR-F 740/ , EC Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M4) FR-F 740/ , EC Μέγεθος βίδας (M4) Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M6) Μέγεθος βίδας (M5) L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος FR-F 740/ ως EC M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M5) L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M6) FR-F 740/ ως EC Μέγεθος βίδας (M4) Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M4) Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (00770: M6) 00930A, 01160A: M8) Μέγεθος βίδας (01800: M8, 02160: M10) Μέγεθος βίδας (M10) Μέγεθος βίδας (01800: M8, 02160,02600: M10) L1 L2 L3 Τροφοδοσία Μέγεθος βίδας ισχύος (00770: M , 01160: M8) M 3 ~ Κινητήρας L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Ανασύζευξη DC M 3 ~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (01800: M8, 02160, 02600: M10) 5

10 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ FR-F , EC FR-F , EC Μέγεθος βίδας (M4) Μέγεθος βίδας (M4) Λαµπτήρας φόρτισης Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M12) L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Βίδα M12 (προαιρετικά) Μέγεθος βίδας (M10) Ανασύζευξη DC M 3 ~ Κινητήρας L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Βίδα M12 (προαιρετικά) Μέγεθος βίδας (M10) Ανασύζευξη DC M 3~ Κινητήρας FR-F to EC Μέγεθος βίδας M4 Λαµπτήρας φόρτισης Μέγεθος βίδας (M12) L1 L2 L3 Τροφοδοσία ισχύος Ανασύζευξη DC M 3~ Κινητήρας Μέγεθος βίδας (M10) Οι αγωγοί τροφοδοσίας ισχύος πρέπει να είναι συνδεδεµένοι στα R/L1, S/L2, T/L3. Ποτέ να µην συνδέετε το καλώδιο ισχύος στα U, V, W, του inverter. Αυτό θα βλάψει τον inverter. (Η ακολουθία φάσης δεν χρειάζεται να ταιριαστεί). Συνδέστε τον κινητήρα στα U, V, W. Τώρα ανοίγοντας τον διακόπτη (σήµα) εµπρόσθιας περιστροφής ο κινητήρας περιστρέφεται µε φορά αντίθετη του ρολογιού όταν κοιτάµε τον άξονα του. 6

11 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 3.2 Αρχές συνδεσµολογίας Μέγεθος καλωδίου Επιλέξτε το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου για να σιγουρευτείτε ότι η πτώση τάσεως θα είναι µέγ. 2%. Εάν η απόσταση σύνδεσης είναι µεγάλη ανάµεσα στον inverter και τον κινητήρα, µια πτώση τάσεως του αγωγού κυρίου κυκλώµατος θα προκαλέσει µείωση της ροπής του κινητήρα ειδικά στην έξοδο µιας χαµηλής συχνότητας. Ο επόµενος πίνακας δείχνει ένα παράδειγµα επιλογής για µήκος σύνδεσης 20m. Τάξη 400V (όταν η τροφοδοσία ισχύος εισόδου είναι 440V µε βάση µετρούµενο ρεύµα για υπερφόρτωση 110% για ένα λεπτό) Εφαρµόσιµος Τύπος Inverter Μέγεθος Βίδας Τερµατικού * 4 Ροπή Σύσφιξης [N m] Στριφτό Τερµατικό R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W FR-F 740/ ως EC M4 1, FR-F 740/ EC M4 1, FR-F 740/ EC M4 1,5 5,5-4 5,5-4 FR-F 740/ EC M4 1,5 5,5-4 5,5-4 FR-F 740/ EC M5 2, FR-F 740/ EC M5 2, FR-F 740/ EC M6 4, FR-F 740/ EC M6 4, FR-F 740/ EC M6 4, FR-F 740/ EC M8 7, FR-F 740/ EC M8 7, FR-F EC M8 7, FR-F EC M10 14, FR-F EC M10 14, FR-F EC M10 14, FR-F EC M10 14, FR-F EC M12/M10 24, FR-F EC M12/M10 24, FR-F EC M12/M10 24, FR-F EC M12/M10 24, FR-F EC M12/M10 24, FR-F EC M12/M10 24,5 C2-200 C2-200 FR-F EC M12/M10 24,5 C2-250 C2-250 FR-F EC M12/M10 24,5 C2-250 C2-250 FR-F EC M12/M10 24,5 C2-200 C2-200 FR-F EC M12/M10 24,5 C2-200 C

12 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ### Εφαρµόσιµος Τύπος Inverter R/L1, S/L2, T/L3 Μεγέθη Καλωδίων HIV, κτλ. [mm 2 ] * 1 AWG * 2 PVC, κτλ. [mm 2 ] * 3 U, V, W Μέτρηση Καλωδίου Γείωσης R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W R/L1, S/L2, T/L3 Η πτώση τάσης της γραµµής µπορεί να υπολογιστεί µε την ακόλουθη έκφραση: 3 αντίσταση καωδίου [Ω ] απόσταση σύνδεσης [m] ρεύµα [A] πτώση τάσης γραµµής [V]= U, V, W Μέτρηση Καλωδίου Γείωσης FR-F 740/ ως EC ,5 2,5 2,5 FR-F 740/ EC 2 2 3, ,5 2,5 4 FR-F 740/ EC 3,5 3,5 3, FR-F 740/ EC 5,5 5, FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC FR-F 740/ EC /0 1/ FR-F EC /0 1/ FR-F EC /0 3/ FR-F EC /0 4/ FR-F EC FR-F EC FR-F EC /0 2 4/ FR-F EC /0 2 4/ FR-F EC FR-F EC FR-F EC FR-F EC FR-F EC FR-F EC FR-F EC FR-F EC * 1 Για το ή µικρότερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του καλωδίου HIV (600V-2 µονώσεων βινιλίου) µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 75 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 50 C ή χαµηλότερη και η απόσταση σύνδεσης είναι 20µ η µικρότερη. Για το ή µεγαλύτερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του LMFC (θερµοανθεκτικό εύκαµπτο πλεγµένο σταυρωτά µόνωσης πολυαιθυλενίου) µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 105 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 50 C ή χαµηλότερη και η σύνδεση γίνεται σε εσωτερικό χώρο. * 2 Για το ή µικρότερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του THHW µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 75 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η απόσταση σύνδεσης είναι 20µ η µικρότερη. Για το ή µεγαλύτερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του THHN µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 90 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η σύνδεση γίνεται σε εσωτερικό χώρο. * 3 Για το ή µικρότερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του PVC µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 70 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η απόσταση σύνδεσης είναι 20µ η µικρότερη. Για το ή µεγαλύτερο, το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου είναι αυτό του XLPE µε µέγιστη επιτρεπτή συνεχόµενη θερµοκρασία 90 C. εδοµένου ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C ή χαµηλότερη και η σύνδεση γίνεται σε εσωτερικό χώρο. * 4 Το µέγεθος της βίδας του τερµατικού δείχνει το µέγεθος για τα R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, και µιας βίδας για γείωση. Για το ή περισσότερο, τα µεγέθη των βιδών είναι διαφορετικά (R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W / βίδα για µείωση) Χρησιµοποιείστε καλώδιο µεγαλύτερης διατοµής όταν η απόσταση σύνδεσης είναι µεγάλη ή όταν θέλετε να µειώσετε την πτώση τάσεως (µείωση ροπής) στην κλίµακα χαµηλής ταχύτητας. Σφίξτε την βίδα του ακροδέκτη µε την προτεινόµενη ροπή. Η βίδα που σφίγγεται πολύ χαλαρά µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα ή δυσλειτουργία. Η βίδα που σφίγγεται πολύ σφιχτά µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα ή δυσλειτουργία λόγω σπασίµατος της µονάδας. Χρησιµοποιείστε τους στριφτούς ακροδέκτες µε προσθήκη µόνωσης για να συνδέσετε την τροφοδοσία και τον κινητήρα. 8

13 3.2.2 Ολικό µήκος σύνδεσης ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Το µέγιστο δυνατό µήκος των καλωδίων του κινητήρα εξαρτάται από την ισχύ του ρυθµιστή και την φέρουσα συχνότητα. Τα καλώδια δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα από 500m (χωρίς µπλεντάζ). Τα µήκη στον παρακάτω πίνακα είναι για καλώδια χωρίς µπλεντάζ. Όταν χρησιµοποιούνται καλώδια µε µπλεντάζ, διαιρέστε τις τιµές διά 2. Σηµειώστε ότι οι τιµές είναι για συνολικό µήκος καλωδίωσης-εάν συνδέσετε περισσότερο από ένα κινητήρα, παράλληλα πρέπει να προσθέσετε τα µήκη των επί µέρους καλωδίων των κινητήρων. Ρύθµιση επιλογής συχνότητας Pr. PWM (συχνότητα φορέα) ή περισσότερα 2 (2kHz) ή λιγότερο 300m 500m 500m 3 (3kHz), 4 (4kHz) 200m 300m 500m 5 (5kHz) ως 9 (9kHz) 100m 10 (10kHz) ή περισσότερα 50m Σηµείωση Για το ή περισσότερο, η ρύθµιση της παραµέτρου Pr. 72 PWM frequency selection είναι από 0 έως 6". Σηµειώστε ότι οι περιελίξεις των τριφασικών κινητήρων AC υπόκεινται σε πολύ µεγαλύτερη καταπόνηση όταν λειτουργούν µέσω inverters συχνότητας από ότι µε λειτουργία αγωγών. Ο κινητήρας πρέπει να είναι αποδεκτός από τον κατασκευαστή για λειτουργία σε inverter συχνότητας. Ειδικά για σύνδεση µεγάλης απόστασης (ειδικότερα όταν χρησιµοποιούµε καλυµµένα καλώδια κινητήρων), ο inverterς µπορεί να επηρεαστεί από τις τυχαίες χωρητικότητες των αγωγών, και να προκληθεί δυσλειτουργία της εντολής προστασίας υπερφόρτωσης ή της εντολής περιορισµού ρεύµατος ταχείας αντίδρασης ή δυσλειτουργία ή βλάβη του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος στην πλευρά εξόδου του inverter. Όταν η εντολή ταχείας αντίδρασης περιορισµού ρεύµατος δυσλειτουργεί, ακυρώστε την εντολή. (Για Επιλογή λειτουργίας παρεµπόδισης επιβράδυνσης Pr. 156, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εντολών (εφαρµοσµένο)). Για λεπτοµέρειες του Pr. 72 PWM επιλογή συχνότητας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εντολών (εφαρµοσµένο) Μέγεθος καλωδίου της τροφοδοσίας ισχύος κυκλώµατος ελέγχου (ακροδέκτης R1/L11, S1/L21) Μέγεθος Βίδας Ακροδέκτη: M4 Μέγεθος καλωδίου: 0.75mm 2 ως 2mm 2 Ροπή Σύσφιξης: 1.5N m 9

14 ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 3.3 Ακροδέκτες κυκλώµατος ελέγχου ιάταξη ακροδέκτη CA SD PC A1 B1 C1 A2 B2 C2 RL RM RH RT AU STOP RES STF STR PC PC AM 10E SE RUN SU IPF OL FU MRS JOG CS Οδηγίες σύνδεσης των ακροδεκτών κυκλώµατος ελέγχου Οι κλέµµες PC, 5 και SE έχουν όλες κοινή κλέµµα (OV) για τα σήµατα Ι/Ο και είναι µονωµένα µεταξύ τους. Αποφύγετε να συνδέσετε τη κλέµµα PC και 5 κα τη κλέµµα SE και 5 (γείωση). Η κλέµµα PC είναι κοινή για τις κλέµµες επαφών εισόδου (STF, STR, STOP, RH, RM, RL, JOG, RT, MRS, RES,AU, CS). Χρησιµοποιείστε καλυµµένα ή στριφτά καλώδια για σύνδεση µε τους ακροδέκτες του κυκλώµατος ελέγχου και οδηγείστε τα µακριά από τα κύρια και τροφοδοτικά κυκλώµατα (περιλαµβανοµένου και του κυκλώµατος ακολουθίας ρελέ 230V). Χρησιµοποιείστε δύο ή περισσότερες επαφές µικροσηµάτων ή δίδυµες επαφές για να αποφύγετε βλάβη στις επαφές όταν χρησιµοποιείτε επαφές εισόδου αφού τα σήµατα εισόδου του κυκλώµατος ελέγχου είναι µικρορεύµατα. επαφές µικροσηµάτων δίδυµες επαφές Μην εφαρµόζετε τάση στους ακροδέκτες εισόδου επαφών (πχ STF) του κυκλώµατος ελέγχου. Πάντα να εφαρµόζετε τάση στους ακροδέκτες εξόδου συναγερµού (A, B, C) µέσω ενός πηνίου ρελέ, λαµπτήρα, κτλ. Προτείνεται να χρησιµοποιείτε καλώδια τάξης 0,75mm 2 για σύνδεση µε τους ακροδέκτες κυκλώµατος ελέγχου. Εάν το καλώδιο που χρησιµοποιείται είναι 1,25mm 2 ή µεγαλύτερο, το µπροστινό κάλυµµα µπορεί να ανασηκωθεί όταν περνούν πολλά καλώδια ή όταν είναι κακώς τοποθετηµένα, µε αποτέλεσµα βλάβη των επαφών στον πίνακα χειρισµού. Το µήκος σύνδεσης θα πρέπει να είναι 30m µέγιστο. Το επίπεδο των σηµάτων ελέγχου µπορεί να µετατεθεί συνδέοντας την γέφυρα ανάµεσα στο θετικό (ΠΗΓΗ) και στο αρνητικό (ΜΕΙΩΣΗ) κύκλωµα. Τα σήµατα εισόδου έρχονται σεταρισµένα ως source logic από το εργοστάσιο. Για να αλλάξετε τη λογική, πρέπει να µετακινήσετε το jumper στην κλεµµοσειρά του κυκλώµατος ελέγχου. 10

15 4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INVERTER Η σειρά FR-F700 είναι προϊόν υψηλής αξιοπιστίας, αλλά η κακή κατασκευή του περιφερειακού κυκλώµατος ή η µέθοδος λειτουργίας/χειρισµού µπορεί να µειώσει την ζωή του προϊόντος ή να το βλάψει. Πριν αρχίσετε λειτουργία, πάντα ελέγχετε ξανά τα επόµενα θέµατα: Χρησιµοποιείστε στριφτούς ακροδέκτες µε επένδυση µόνωσης για την σύνδεση της τροφοδοσίας και του κινητήρα. Εφαρµογή ισχύος στους ακροδέκτες εξόδου (U, V, W) του inverter θα βλάψει τον inverter. Ποτέ µην επιχειρείτε τέτοια σύνδεση. Μετά την σύνδεση, τα υπολείµµατα των καλωδίων δεν πρέπει να αφήνονται µέσα στον inverter. Τα κοµµάτια των καλωδίων µπορούν να προκαλέσουν συναγερµό, διακοπή ή δυσλειτουργία. Πάντα να διατηρείτε τον inverter καθαρό. Όταν ανοίγετε τρύπες στήριξης σε πίνακα ελέγχου κτλ, να προσέχετε να µην εισέρχονται γρέζια και ξένα σώµατα µέσα στον inverter. Χρησιµοποιείτε καλώδια µεγέθους που προκαλούν πτώση τάσης 2% το µέγιστο. Εάν η απόσταση σύνδεσης είναι µεγάλη ανάµεσα στον inverter και στον κινητήρα, µια πτώση τάσης καλωδίου κυρίου κυκλώµατος θα προκαλέσει µείωση της ροπής του κινητήρα ειδικά στην έξοδο χαµηλής συχνότητας. Ανατρέξτε στην αρίθµηση σελίδα 6 για το προτεινόµενο µέγεθος καλωδίου. Το συνολικό µήκος καλωδίων θα πρέπει να είναι 500m µέγιστο. Ειδικά για συνδέσεις µεγάλων αποστάσεων, η λειτουργία ταχείας αντίδρασης περιορισµού ρεύµατος µπορεί να µειωθεί ή ο εξοπλισµός που είναι συνδεδεµένος στην πλευρά εξόδου του inverter µπορεί να δυσλειτουργήσει ή να πάθει βλάβη κάτω από την επίδραση κάποιου ρεύµατος φόρτισης που οφείλεται σε τυχαία χωρητικότητα των καλωδίων. Γι αυτό σηµειώνετε το συνολικό µήκος σύνδεσης. (Ανατρέξτε στην σελίδα 7). Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα Η λειτουργία του ρυθµιστή στροφών µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές στην είσοδο και έξοδο που µπορεί να αναπαράγεται από τα καλώδια (µέσω των γραµµών εισόδων ισχύος), από ασύρµατη µετάδοση σε παρακείµενες συσκευές (π.χ. ΑΜ radio) ή µέσω γραµµών δεδοµένων και σηµάτων. Ενεργοποιείτε το ενσωµατωµένο EMC φίλτρο (και το επιπρόσθετο προαιρετικό φίλτρο εάν υπάρχει) για µείωση παρεµβολές αναπαραγόµενες στο αέρα, για την είσοδο του ρυθµιστή στροφών. Χρησιµοποιήστε AC ή DC reactors για µείωση του αναπαραγόµενου θορύβου γραµµής (αρµονικές). Χρησιµοποιήστε µπλενταρισµένες γραµµές στον κινητήρα για µείωση του θορύβου, εξόδου. Μην τοποθετείται πυκνωτή διόρθωσης συντελεστή ισχύος, varistor ή arrester στην έξοδο του ρυθµιστή στροφών. Αυτό θα οδηγήσει σε σταµάτηµα του ρυθµιστή ή καταστροφή του πυκνωτή, varistor ή arrester. Εάν τοποθετηθεί οποιαδήποτε από τις ανωτέρω συσκευές, αφαιρέστε την αµέσως. Πριν να ξεκινήσετε σύνδεση ή άλλη εργασία αφού έχει δουλέψει ο inverterς, περιµένετε τουλάχιστον για 10 λεπτά αφού έχει τεθεί off η τροφοδοσία ισχύος, και ελέγξτε να µην υπάρχει παραµένουσα τάση χρησιµοποιώντας ένα πολύµετρο ή κάτι παρόµοιο. Ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε υψηλή τάση για κάποιο χρόνο µετά την διακοπή και είναι επικίνδυνος. Ένα βραχυκύκλωµα ή σφάλµα γείωσης στην έξοδο του ρυθµιστή µπορεί να βλάψει τα modules του ρυθµιστή. Ελέγξτε πλήρως την αντίσταση της µόνωσης του κυκλώµατος πριν την λειτουργία του ρυθµιστή επειδή επαναλαµβανόµενα βραχυκυκλώµατα από περιφερειακά κυκλώµατα ή σφάλµατα γείωσης ή µειωµένη µόνωση αντίστασης του κινητήρα, µπορεί να καταφέρουν τα modules του ρυθµιστή. Ελέγξτε πλήρως την µόνωση προς την γείωση και την µόνωση ανάµεσα στις φάσεις στην πλευρά εξόδου του inverter πριν την τροφοδοσία. Ειδικά για ένα παλιό µοτέρ ή χρήση σε ακατάλληλη ατµόσφαιρα, ελέγξτε µε ασφάλεια την αντίσταση µόνωσης του κινητήρα κτλ. Μην χρησιµοποιείτε τον µαγνητικό διακόπτη στην πλευρά εισόδου του inverter για να ανοιγοκλείνετε τον inverter. Πάντα να χρησιµοποιείτε το σήµα εκκίνησης (ON/OFF των σηµάτων STF και STR) για να εκκινήσετε/διακόψετε τον inverter. Μην εφαρµόζετε υψηλότερη τάση από την επιτρεπτή στα κυκλώµατα σηµάτων I/Ο του inverter. Επαφή µε τα κυκλώµατα σηµάτων Ι/Ο του inverter ή αντίθετη πολικότητα µπορεί να βλάψει τις διατάξεις Ι/Ο. Ειδικότερα ελέγξτε την σύνδεση για να αποφύγετε λάθος σύνδεση του ποτενσιόµετρου ρύθµισης ταχύτητας στα µικρά τερµατικά 10Ε (10, αντίστοιχα) -5. Εξασφαλίστε ηλεκτρικές και µηχανικές διασυνδέσεις για MC1 και MC2 που χρησιµοποιούνται για µετάθεση inverter εµπορικής τροφοδοσίας.όταν η σύνδεση είναι εσφαλµένη ή όταν υπάρχει κύκλωµα µετάθεσης inverter εµπορικής τροφοδοσίας όπως φαίνεται από κάτω, ο inverterς θα πάθει ζηµιά από ρεύµα διαρροής από την τροφοδοσία ισχύος λόγω µεταπήδησης ρεύµατος που δηµιουργείται κατά την στιγµή της µετάθεσης ή των κραδασµών λόγω ενός σφάλµατος ακολουθίας. Τροφοδοσία ισχύος ιασύνδεση Inverterς Ανεπιθύµητο ρεύµα Εάν το µηχάνηµα δεν πρέπει να επανεκκινηθεί όταν αποκατασταθεί η ισχύς µετά από πτώση, εξασφαλίστε ένα µαγνητικό διακόπτη στην πλευρά εισόδου του inverter και επίσης επινοήστε µια ακολουθία που δεν θα θέσει on το σήµα της εκκίνησης. Εάν το σήµα της εκκίνησης (διακόπτης εκκίνησης) παραµείνει on µετά από µια πτώση ισχύος, ο inverterς θα ξεκινήσει αυτόµατα αµέσως µόλις η ισχύς επανέλθει. Οδηγίες για λειτουργία υπερφόρτωσης Όταν εκτελείται λειτουργία συχνών εκκινήσεων /παύσεων του ρυθµιστή, θα υπάρξουν αυξοµειώσεις θερµοκρασίας των transistorς του ρυθµιστή λόγω συνεχούς ροής υψηλού ρεύµατος µε αποτέλεσµα µείωση του χρόνου ζωής από θερµική καταπόνηση. Από τη στιγµή που η θερµική καταπόνηση συνδέεται µε το ποσό του ρεύµατος, η ζωή του ρυθµιστή µπορεί να αυξηθεί µειώνοντας το ρεύµα εκκίνησης κ.λ.π. Μειώνοντας το ρεύµα µπορεί να έχουµε αύξηση του χρόνου ζωής.παρά ταύτα, η µείωση του ρεύµατος θα έχει ως αποτέλεσµα ανεπαρκή ροή και πιθανή αδυναµία εκκίνησης του ρυθµιστή. Άρα, χρησιµοποιήστε µεγαλύτερο ρυθµιστή για να υπάρχει αρκετό διαθέσιµο ρεύµα. Σιγουρευτείτε πως οι προδιαγραφές και η εκτίµηση ταιριάζουν µε τις απαιτήσεις του συστήµατος. 11

16 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 5.1 Κατάλογος παραµέτρων Στην αρχική ρύθµιση, µόνο οι παράµετροι απλού τύπου παρουσιάζονται. Ρυθµίστε το Pr. 160 Επιλογή ανάγνωσης οµάδας χρηστών όπως απαιτείται. Παράµετρος 160 Παρατηρήσεις Επιλογή ανάγνωσης οµάδας χρηστών Αρχική Τιµή Κλίµακα Ρύθµισης Οι παράµετροι που σηµειώνονται µε είναι οι παράµετροι απλού τύπου. Παρατηρήσεις Μόνο οι παράµετροι απλού τύπου µπορούν να εµφανιστούν. 0 1 Απλού τύπου και εκτεταµένου τύπου παράµετροι µπορούν να εµφανιστούν. Μόνο οι καταχωρηµένοι παράµετροι στην οµάδα χρηστών µπορούν να εµφανιστούν. Οι παράµετροι που σηµειώνονται µέσα στον πίνακα επιτρέπουν να αλλαχθεί η ρύθµισή τους κατά την λειτουργία ακόµα και αν το 0 (αρχική τιµή) τίθεται στο Pr. 77 Επιλογή γραφής παραµέτρου. Οι παράµετροι για την επιλογή εµφανίζονται µόνο όταν η µονάδα επιλογής εγκαθίσταται. Παρά- µετρος Κλίµακα Ρύθµισης 0 Ενίσχυση ροπής 0 ως 30% 1 Μέγιστη συχνότητα 0 ως 120Hz Αρχική Τιµή 6/4/3/2/ 1,5/1% * 2 120/ 60Hz * 1 2 Ελάχιστη συχνότητα 0 ως 120Hz 0Hz 3 Συχνότητα βάσεως 0 ως 400Hz 50Hz Ρύθµιση πολλαπλής ταχύτητας (υψηλή ταχύτητα) Ρύθµιση πολλαπλής ταχύτητας (µεσαία ταχύτητα) Ρύθµιση πολλαπλής ταχύτητας (χαµηλή ταχύτητα) Χρόνος επιτάχυνσης Χρόνος επιβράδυνσης Ηλεκτρονικό θερµικό ρελέ Ο/L Συχνότητα λειτουργίας έγχυσης επιβράδυνσης DC Χρόνος λειτουργίας έγχυσης επιβράδυνσης DC 0 ως 400Hz 50Hz 0 ως 400Hz 30Hz 0 ως 400Hz 10Hz 0 ως 3600/ 360s 0 ως 3600/ 360s 0 ως 500/ 0 ως 3600A * 1 0 ως 120Hz, 5s/15s * 3 10s/30s * 3 Ρεύµα εξόδου inverter µέτρησης 3Hz 0 ως 10s, s Τάση λειτουργίας έγχυσης 12 0 ως 30% επιβράδυνσης DC 4/2/1% * 4 13 Συχνότητα εκκίνησης 0 ως 60Hz 0.5Hz Επιλογή σχεδίου 14 0, 1 1 φόρτωσης 15 Συχνότητα αργού ρυθµού 0 ως 400Hz 5Hz 16 Χρόνος επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης αργού ρυθµού 0 ως 3600/ 360s 0,5s Παρά- µετρος 17 Επιλογή εισόδου MRS 0, Μέγιστη συχνότητα υψηλής ταχύτητας 19 Τάση συχνότητας βάσης ως Συχνότητα συσχέτισης επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Αυξήσεις χρόνου επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Επίπεδο λειτουργίας αποφυγής διακοπής Παράγοντας αντιστάθµισης επιπέδου λειτουργίας αποφυγής διακοπής σε διπλάσια ταχύτητα 120 ως 400Hz 0 ως 1000V, 8888, 120/ 60Hz * ως 400Hz 50Hz 0 ως 120%, 0 ως 150%, Ρύθµιση πολλαπλής ταχύτητας 4 ως ταχύτητα 7 Επιλογή αντιστάθµισης εισόδου πολλαπλής ταχύτητας Επιλογή σχεδίου επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Επιλογή ανανεωτικής εντολής Αναπήδηση συχνότητας 1A Αναπήδηση συχνότητας 1B Κλίµακα Ρύθµισης 110% 0, 1, 2, 3 0 0, 2/0, 1, 2 * 1 0 Αρχική Τιµή *1 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (01160 ή µικρότερο ή περισσότερο) *2 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (00023/00038 ως 00083/00126, 00170/00250 ως 00770/00930, 01160/01800 ή περισσότερο) *3 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (00170 ή µικρότερο /00250 ή περισσότερο) *4 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (00170 ή µικρότερο /00250 ως 01160/01800 ή περισσότερο) 12

17 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Παρά- µετρος Αναπήδηση συχνότητας 2A Αναπήδηση συχνότητας 2B Αναπήδηση συχνότητας 3A Αναπήδηση 36 συχνότητας 3B 37 Ένδειξη ταχύτητας 0, 1 ως Ευαισθησία έως την συχνότητα Αναγνώριση συχνότητας εξόδου Αναγνώριση συχνότητας εξόδου για αντίστροφη περιστροφή Χρόνος δεύτερης επιτάχυνσης/ επιβράδυνσης Χρόνος δεύτερης επιβράδυνσης 46 Ενίσχυση δεύτερης ροπής εύτερο V/F (συχνότητα βάσης) Ρεύµα λειτουργίας αποφυγής δεύτερης διακοπής Συχνότητα λειτουργίας αποφυγής δεύτερης διακοπής Αναγνώριση δεύτερης συχνότητας εξόδου εύτερο ηλεκτρονικό θερµικό ρελέ O/L Επιλογή δεδοµένων κύριας ένδειξης DU/PU τερµατικού CA Συσχέτιση παρακολούθησης συχνότητας Συσχέτιση παρακολούθησης ρεύµατος Χρόνος περιορισµού επανεκκίνησης Χρόνος προστασίας επανεκκίνησης τηλεχειρισµού Επιλογή ελέγχου οικονοµίας ενέργειας Επιλογή επανάληψης προσπάθειας Συχνότητα εκκίνησης ελάττωσης λειτουργίας αποφυγής διακοπής Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 100% 10% 0 ως 400Hz 6Hz 0 ως 3600/ 360s 0 ως 3600/ 360s, 0 ως 30%, 5s 0,1 ως 120% 110% 0Hz 0 ως 400Hz 30Hz 0 ως 500A, / 0 ως 3600A, * 1 0, 5, 6, 8 ως 14, 17, 20, 23 ως 25, 50 ως 0 57, 100 * 2 1 ως 3, 5, 6, 8 ως 14, 17, 21, 24, 50, 52, 1 53 * 2 0 ως 400Hz 50Hz 0 ως 500A/ 0 ως 3600A * 1 Αρχική Τιµή Ρεύµα εξόδου inverter µέτρησης 0, 0.1 ως 5s, /0, 0.1 ως 30s, * 1 0 ως 60s 1s 0, 1, 2, 3 0 0, 4, ως ως 400Hz 50Hz Παρά- µετρος Αριθµός προσπαθειών 67 την στιγµή του συναγερµού Χρόνος αναµονής 68 επόµενης προσπάθειας ιαγραφή εµφάνισης 69 αριθµού προσπαθειών 70 0, 1 ως 10, 101 ως ως 10s 1s 0 0 Έργο ειδικού ανανεωτικού επιβραδυντή * 3 0 ως 10% 0% 71 Κινητήρας εφαρµογής 0, 1, 2, Επιλογή συχνότητας PWM Επιλογή αναλογικής εισόδου Σταθερά χρόνου φίλτρου εισόδου Επιλογή επαναφοράς/ αναγνώριση αποσυνδεδεµένου PU/ επιλογή παύσης PU Επιλογή εξόδου κώδικα συναγερµού Επιλογή γραφής παραµέτρου 0 ως 15/ 0 ως 6, 25 * ως 7, 10 ως ως ως 3, 14 ως 17, 100 ως 103, 114 to 117 * , 1, 2 0 0, 1, 2 0 Επιλογή αποφυγής 0, 1, 2 0 αντίστροφης περιστροφής Επιλογή τύπου λειτουργίας Χωρητικότητα κινητήρα (έλεγχος ανύσµατος απλής µαγνητικής ροής) 90 Σταθερά κινητήρα (R1) 100 V/F1 (πρώτη συχνότητα) Κλίµακα Ρύθµισης Αρχική Τιµή 0, 1, 2, 3, 4, 6, 0 7 0,4 ως 55kW, / 0 ως 3600kW, * 1 0 ως 50Ω, / 0 ως 400mΩ, * 1 V/F1 (τάση πρώτης 101 συχνότητας) 0 ως 1000V 0V 102 V/F2 (δεύτερη συχνότητα) V/F2 (τάση δεύτερης 103 συχνότητας) 0 ως 1000V 0V 104 V/F3 (τρίτη συχνότητα) V/F3 (τάση τρίτης 105 συχνότητας) 0 ως 1000V 0V 106 V/F4 (τέταρτη συχνότητα) V/F4 (τάση τέταρτης 107 συχνότητας) 0 ως 1000V 0V 108 V/F5 (πέµπτη συχνότητα) V/F5 (τάση πέµπτης 109 συχνότητας) 0 ως 1000V 0V 117 Σταθµό επικοινωνίας PU 0 ως , 96, 192, Ταχύτητα επικοινωνίας PU Μήκος περιόδου παύσης 119 επικοινωνίας PU 0, 1, 10, 11 1 Έλεγχος ισοτιµίας 120 επικοινωνίας PU 0, 1, 2 2 *1 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (01160 ή µικρότερο/01800 ή µεγαλύτερο) *2 Η ρύθµιση του 9 µπορεί να γίνει για το ή µεγαλύτερο. *3 Η ρύθµιση µπορεί να γίνει για το ή µεγαλύτερο. *4 Η ρύθµιση του 100 ως 103", 114 ως 117" µπορεί να γίνει για το01800 ή µεγαλύτερο. 13

18 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Παρά- µετρος Αριθµός προσπαθειών επικοινωνίας PU ιάστηµα χρόνου ελέγχου επικοινωνίας PU Ρύθµιση χρόνου αναµονής επικοινωνίας PU Επιλογή παρουσίας/ απουσίας CR/LF επικοινωνίας PU Συχνότητα αύξησης ρύθµιση συχνότητας τερµατικού 2 Συχνότητα αύξησης ρύθµιση συχνότητας τερµατικού 4 Συχνότητα αυτόµατης εναλλαγής ελέγχου PID 128 Επιλογή δράσης PID 129 Αναλογική ζώνη PID 130 Ολοκληρωτικός χρόνος PID 131 Ανώτατο όριο PID 132 Κατώτατο όριο PID 133 Σηµείο ρύθµισης δράσης PID 134 ιαφορικός χρόνος PID Επιλογή τερµατικού εξόδου ακολουθίας εναλλαγής τροφοδοσίας ισχύος Χρόνος αλληλοσύνδεσης εναλλαγής MC Χρόνος αναµονής σε εκκίνηση Επιλογή εναλλαγής λειτουργίας εµπορικής τροφοδοσίας ισχύος σε συναγερµό Αυτόµατη συχνότητα εναλλαγής ανάµεσα σε inverter και λειτουργία εµπορικής τροφοδοσίας ισχύος Συχνότητα παύσης επιτάχυνσης αντίδρασης Χρόνος παύσης επιτάχυνσης αντίδρασης Συχνότητα παύσης επιβράδυνσης αντίδρασης Χρόνος παύσης επιβράδυνσης αντίδρασης Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 10, 1 0, 0.1 ως 999.8s, 0 ως 150ms, 0, 1, ως 400Hz 50Hz 0 ως 400Hz 50Hz 10, 11, 20, 21, 50, 51, 60, 61 0,1 ως 1000%, 0,1 ως 3600s, 0 ως 100%, 0 ως 100%, 0 ως 100%, 0,01 ως 10,00s, % 1s 0 ως 100s 1s 0 ως 100s 0.5s 0 ως 60Hz, Αρχική Τιµή 0 ως 400Hz 1Hz 0 ως 360s 0.5s 0 ως 400Hz 1Hz 0 ως 360s 0.5s Παρά- µετρος Εναλλαγή ρύθµισης ταχύτητας Επιλογή γλώσσας εµφάνισης PU Επίπεδο αποφυγής διακοπής σε είσοδο 0V Επίπεδο αποφυγής διακοπής σε είσοδο 10V Επίπεδο αναγνώρισης ρεύµατος εξόδου Χρόνος καθυστέρησης σήµατος αναγνώρισης ρεύµατος εξόδου Επίπεδο αναγνώρισης µηδενικού ρεύµατος Χρόνος αναγνώρισης µηδενικού ρεύµατος Επιλογή ελάττωσης τάσης κατά την λειτουργία αποφυγής διακοπής Επίπεδο χρόνου επιστροφής σήµατος RT Επιλογή λειτουργίας αποφυγής διακοπής Χρονόµετρο εξόδου σήµατος OL τερµατικού AM Αυτόµατη εναλλαγή κλίµακας ON ανάµεσα σε εµπορική τροφοδοσία ισχύος και λειτουργία inverter Επιλογή ανάγνωσης οµάδας χρηστών Επιλογή λειτουργίας ρύθµισης συχνότητας/ κλείδωµα πλήκτρου Επιλογή αυτόµατης επανεκκίνησης µετά από στιγµιαία πτώση ισχύος Πρώτη χρόνος προστασίας για επανεκκίνηση Πρώτη τάση προστασίας για επανεκκίνηση Επίπεδο λειτουργίας αποφυγής διακοπής για επανεκκίνηση Χρόνος διατήρησης σήµατος αναγνώρισης ρεύµατος εξόδου Επιλογή λειτουργίας αναγνώρισης ρεύµατος εξόδου Κλίµακα Ρύθµισης 0, 2, 4, 6, 8, 10, 102, 104, 106, 108, ως ως 120% 110% 0 ως 120% 120% 0 ως 120% 110% 0 ως 10s 0s 0 ως 150% 5% 0 ως 1s 0.5s 0, 1 1 0, ως 31, 100, ως 25s, 0s 1 ως 3, 5, 6, 8 ως 14, 17, 21, 24, 50, 52, 53 * ως 10Hz, Αρχική Τιµή 0, 1, 0, 1, 10, , 1, 10, ως 20s 0s 0 ως 100% 0% 0 ως 120% 110% 0 ως 10s, 0.1s *1 Η ρύθµιση του 9 µπορεί να γίνει για το ή µεγαλύτερο. 14

19 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Παρά- µετρος 168 Παράµετρος για ρύθµιση κατασκευαστή. 169 Μην επιχειρείτε ρύθµιση. Μηδενισµός αθροιστικού 170 µετρητή ισχύος Μηδενισµός µετρητή 171 ωρών λειτουργίας , 10, 0, Μηδενισµός καταχωρηµένης, (0 ως εµφάνισης/δέσµης οµάδας 16) χρηστών Καταχώρηση οµάδας χρηστών Μηδενισµός οµάδας χρηστών τερµατικού STF τερµατικού STR τερµατικού RL τερµατικού RM τερµατικού RH τερµατικού RT τερµατικού AU τερµατικού JOG τερµατικού CS τερµατικού MRS τερµατικού STOP τερµατικού RES τερµατικού RUN τερµατικού SU τερµατικού IPF τερµατικού OL τερµατικού FU Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 999, 0 ως 999, 0 ως 8, 10 ως 14, 16, 24, 25, 37, 60, 62, 64 ως 67, 0 ως 8, 10 ως 14, 16, 24, 25, 37, 61, 62, 64 ως 67, 0 ως 8, 10 ως 14, 16, 24, 25, 37, 62, 64 to 67, 0 ως 8, 10 ως 14, 16, 24, 25, 37, 62 ως 67, 0 ως 8, 10 ως 14, 16, 24, 25, 37, 62, 64 ως 67, 0 ως 5, 7, 8, 10 ως 19, 25, 26, 45 ως 47, 64, 70 ως 78, 90 ως 96, 98, 99, 100 ως 105, 107, 108, 110 ως 116, 125, 126, 145 ως 147, 164, 170, 190 ως 196, 198, 199, * 1 Αρχική Τιµή Παρά- µετρος ως 239 τερµατικού ABC1 τερµατικού ABC2 Ρύθµιση πολλαπλής ταχύτητας (ταχύτητες 8 ως 15) Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 5, 7, 8, 10 ως 19, 25, 26, 45 ως 47, 64, 70 ως 78, 90, 91, 94 ως 96, 98, 99,100 ως 105, 107, 108, 110 ως 116, 125, 126, 145 ως 147, 164, 170, 190, 191, 194 ως 196, 198, 199, * 1 Αρχική Τιµή 99 Επιλογή λειτουργίας 240 χαµηλής PWM 0, Εναλλαγή µονάδας εµφάνισης αναλογικής εισόδου 242 Ποσό πρόσθετης αντιστάθµισης Τερµατικού 0 ως 100% 1 (τερµατικό 2) 100% 243 Ποσό πρόσθετης αντιστάθµισης Τερµατικού 0 ως 100% 1 (τερµατικό 4) 75% Επιλογή λειτουργίας 244 ανεµιστήρα ψύξης 0, ως 50%, 245 Εκτιµούµενη ολίσθηση Σταθερά χρόνου 246 αντιστάθµισης ολίσθησης 0,01 ως 10s 0,5s 247 Επιλογή αντιστάθµισης ολίσθησης πεδίου εξόδου σταθεράς 0, 0 ως 100s, 1000 ως 250 Επιλογή διακοπής 1100s, 8888, Επιλογή προστασίας 251 πτώσης φάσης εξόδου 0, Απόκλιση υπερκάλυψης 0 ως 200% 50% 253 Αύξηση υπερκάλυψης 0 ως 200% 150% Ένδειξη κατάστασης 255 συναγερµού αποθεµάτων (0 ως 15) Ένδειξη αποθεµάτων κυκλώµατος καταστολής εισροής ρεύµατος (0 ως 100%) 100% 257 Ένδειξη αποθεµάτων πυκνωτή κυκλώµατος ελέγχου (0 ως 100%) 100% 258 Ένδειξη αποθεµάτων πυκνωτή κύριου κυκλώµατος (0 ως 100%) 100% *1 Η ρύθµιση του 7, 107" µπορεί να γίνει για το ή µεγαλύτερο. 15

20 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Παρά- µετρος Μέτρηση αποθεµάτων πυκνωτή κύριου κυκλώµατος Αυτόµατη εναλλαγή συχνότητας PWM Επιλογή διακοπής πτώσεως ισχύος Αφαιρούµενη συχνότητα στην εκκίνηση της επιβράδυνσης Συχνότητα εκκίνησης αφαίρεσης Χρόνος επιβράδυνσης πτώσεως ισχύος 1 Χρόνος επιβράδυνσης πτώσεως ισχύος 2 0, 1 1 0, 1, ως 20Hz 3Hz 0 ως 120Hz, 0 ως 3600/ 360s 0 ως 3600/ 360s, 50Hz 5s Συχνότητα εναλλαγής χρόνου επιβράδυνσης πτώσεως ισχύος 0 ως 400Hz 50Hz Επιλογή εισόδου τερµατικού 4 0, 1, 2 0 Επιλογή παρακολούθησης 0, 1, δεκαδικών ψηφίων Παράµετρος για ρύθµισης κατασκευαστή. Μην επιχειρείτε ρύθµιση. Ανίχνευση φορά περιστροφής επιλογή 0, 1, κατά την επανεκίννηση Σταθµός επικοινωνίας RS-485 Ταχύτητα επικοινωνίας RS-485 Μήκος περιόδου παύσης επικοινωνίας RS-485 Επιλογή ελέγχου ισοτιµίας επικοινωνίας RS-485 Αριθµός προσπαθειών επικοινωνίας RS-485 ιάστηµα ελέγχου χρόνου επικοινωνίας RS-485 Ρύθµιση χρόνου αναµονής επικοινωνίας RS-485 Πηγή εντολής λειτουργίας επικοινωνίας Πηγή εντολής ταχύτητας επικοινωνίας Επιλογή τύπου εκκίνησης επικοινωνίας Επιλογή CR/LF επικοινωνίας RS-485 Επιλογή γραφής επικοινωνίας EEPROM Μέτρηση σφαλµάτων επικοινωνίας Επιλογή εξόδου τηλεχειρισµού Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 31 (0 ως 247) 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, , 1, 10, , 1, ως 10, 1 0 ως 999.8s, 0 ως 150ms, Αρχική Τιµή 0s 0, 1, 2 0 0, 1, 2, 10, , 1, Παρά- µετρος 496 εδοµένο εξόδου τηλεχειρισµού 1 0 ως εδοµένο εξόδου 497 τηλεχειρισµού 2 0 ως Χρονόµετρο συντήρησης 0 (1 ως 9998) Ρύθµιση χρόνου εξόδου 0 ως 9998, συναγερµού χρονοµέτρου συντήρησης 549 Επιλογή πρωτοκόλλου 550 Επιλογή πηγής εντολής λειτουργίας τύπου NET 0, 1, Επιλογή πηγής εντολής 551 λειτουργίας τύπου PU 1, Μέσος χρόνος ρεύµατος 0,1 ως 1,0s 1s Χρόνος κάλυψης εξόδου 556 δεδοµένων 0,0 ως 20,0s 0s Ρεύµα συσχετισµού εξόδου σήµατος παρακολούθησης µέσης τιµής ρεύµατος Χρόνος ενεργοποίησης φέρων καθυστερήσεις Χρόνος λειτουργίας φέρων καθυστερήσεις Ρύθµιση πολλαπλής εκτίµησης Χρόνος κράτησης σε µια εκκίνηση Επιλογή ελέγχου εισόδου 4mA Χρόνος αναγνώρισης διακοπής εξόδου Επίπεδο αναγνώρισης διακοπής εξόδου Επίπεδο απελευθέρωσης διακοπής εξόδου Επιλογή λειτουργίας βοηθητικού κινητήρα Επιλογή εναλλαγής κινητήρα Χρόνος αλληλοσύνδεσης εναλλαγής MC Χρόνος αναµονής εκκίνησης Χρόνος επιβράδυνσης χρόνου σύνδεσης βοηθητικού κινητήρα Χρόνος επιτάχυνσης χρόνου αποσύνδεσης βοηθητικού κινητήρα Συχνότητα εκκίνησης βοηθητικού κινητήρα 1 Συχνότητα εκκίνησης βοηθητικού κινητήρα 2 Συχνότητα εκκίνησης βοηθητικού κινητήρα 3 Συχνότητα παύσης βοηθητικού κινητήρα 1 Κλίµακα Ρύθµισης 0 ως 500A/ 0 ως 3600A * 1 Ρεύµα εξόδου inverter µέτρησης (0 ως 65535) 0 (0 ως 65535) 0 0,0 ως 10,0s, 1, 0 ως 3600s, 1s 0 ως 400Hz 0Hz 900 ως 1100% 1000% 0 ως ως ως 100s 1s 0 ως 100s 1s 0 ως 3600s, 0 ως 3600s, Αρχική Τιµή 1s 1s 0 ως 400Hz 50Hz 0 ως 400Hz 50Hz 0 ως 400Hz 50Hz 0 ως 400Hz 0Hz *1 Η ρύθµιση εξαρτάται από τις χωρητικότητες. (01160 ή µικρότερο/01800 ή µεγαλύτερο) 16

MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER FR-E700 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-E720S-008 ως 110-EC FR-E740-016 ως 300-EC

MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER FR-E700 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-E720S-008 ως 110-EC FR-E740-016 ως 300-EC MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER FR-E700 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-E720S-008 ως 110-EC FR-E740-016 ως 300-EC Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το Mitsubishi Inverter. Σας παρακαλούμε μελετήστε αυτό το Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

FR-A 740-00023 ως 12120-EC

FR-A 740-00023 ως 12120-EC MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER FR-A 700 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-A 740-00023 ως 12120-EC Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το Mitsubishi Inverter. Σας παρακαλούµε µελετήστε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών και

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ Εισαγωγή Για να πάρετε την δυνατή ισχύ του μετατροπέα θα χρειαστεί σωστή εγκατάσταση.παρακαλώ διαβάστε τις οδηγείες πριν την εγκατάσταση και την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ INVERTER MICROMASTER 440 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MICROMASTER 440 2 Ονομαστικές τιμές απόδοσης 3 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ MICROMASTER 440 5 6 7 8 Προειδοποιήσεις Ο ΜΜ440 έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ HLV520 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ HLV520 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ HLV520 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ..1 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...... 2 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ..... 3 4.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ MODBUS UTY-VMGX ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9708438030 Η ονομασία είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Schneider Electric SA. Το LONWORKS είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Echelon

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ACHILLES

Οδηγίες Χρήσεως ACHILLES TSAKIRIDIS DEVICES AUDIO AMPLIFIERS Αριστοµένους 12, T.K. 104-40, Aθήνα Tηλ: 210 8253132 / Fax: 210 8253794 Κινητό: 6944 702908 e-mail: info@tsakiridis-devices.com http://www.tsakiridis-devices.com Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AVRX550U AVRX750U

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AVRX550U AVRX750U ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AVRX550U AVRX750U Digital UPS System Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας 2 Εγκατάσταση 3 Έλεγχος 4 Αποθήκευση και Συντήρηση 7 Εκδ. Β, Αναθ. 0 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB-19 CB RADIO CB-19 COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Βασικές δυνατότητες της συσκευής 40 κανάλια Άµεση επιλογή καναλιών 9/19 υνατότητα σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

I nverter Κ ΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YK Series ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

I nverter Κ ΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YK Series ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Inverter ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YK Series ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καθαρού ημιτόνου κύμα (THD

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Τεχνολογία Pro.Fi.System Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα