ήλωση του AutoBackup ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας... 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ήλωση του AutoBackup... 13 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας... 14"

Transcript

1 .

2 Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου... 1 Αποσύνδεση Συσκευών esata και Συσκευές esata... 3 Συσκευές Εγκατάσταση του FreeAgent Tools και AutoBackup... 5 Χρήση των Εικονιδίων του FreeAgent Tools και του AutoBackup...11 ιαχείριση των Μονάδων ίσκων Αντίγραφα Ασφαλείας και Επαναφορά ήλωση του AutoBackup ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας Επαναφορά Συστήματος ηµιουργία Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς ηµιουργία Μη Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς Επαναφορά σε Σηµείο Επαναφοράς Αναίρεση Επαναφοράς Συστήµατος Απενεργοποίηση των Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς Χρήση του Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) Βοηθητικά Προγράμματα Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου 33 Ρύθµιση των Φωτεινών Ενδείξεων της Μονάδας ίσκου Ευρετήριο... i Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro Περιεχόμενα i

3 Γρήγορο Ξεκίνημα Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου Όταν συνδέετε τα καλώδια τροφοδοσίας και δεδοµένων στον υπολογιστή σας, η µονάδα δίσκου FreeAgent ξεκινάει αυτόµατα. Για να αποσυνδέσετε µε ασφάλεια τη µονάδα δίσκου Freeagent, Χρησιµοποιήστε το εικονίδιο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) στην περιοχή ειδοποιήσεων. ιαφορετικά Πιέστε το διακόπτη ρεύµατος στη βάση της µονάδας δίσκου. Σηµείωση: Η µονάδα δίσκου δεν µπορεί να τερµατιστεί εάν πραγµατοποιείται πρόσβαση σε αυτή. Περιµένετε µέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες πριν την τερµατίσετε. Για να αποσυνδέσετε µε ασφάλεια τη µονάδα δίσκου FreeAgent, Βήµα 1: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων. Σχήµα 1: Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) Ανοίγει το παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 1

4 Σχήµα 2: Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) Βήµα 2: Επιλέξτε τη µονάδα δίσκου που θέλετε να αποσυνδέσετε και κάντε κλικ στο κουµπί OK. Εµφανίζεται η επιβεβαίωση Safe to Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Υλικού): Σχήµα 3: Safe To Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Υλικού) Η µονάδα δίσκου FreeAgent τερµατίζεται. Αποσύνδεση Συσκευών esata και 1394 Ακολουθήστε τις ίδιες διαδικασίες µε αυτές που περιγράφονται στην προηγούµενη ενότητα για να καταργήσετε µε ασφάλεια το FreeAgent ενώ βρίσκεται συνδεδεµένο µέσω esata ή Τα εικονίδια συσκευής και οι συµβολοσειρές αναγνώρισης στο παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) διαφέρουν ελάχιστα για κάθε διασύνδεση. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 2

5 Συσκευές esata Παρακάτω παρουσιάζονται τα εικονίδια συσκευής και οι συµβολοσειρές αναγνώρισης στο παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) για συσκευές esata: Σχήµα 4: Μηνύµατα Ασφαλούς Κατάργησης Συσκευών Υλικού esata Η µονάδα δίσκου FreeAgent αναφέρεται ως Μονάδα δίσκου στο παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού). Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 3

6 Συσκευές 1394 Παρακάτω παρουσιάζονται τα εικονίδια συσκευής και οι συµβολοσειρές αναγνώρισης στο παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) για συσκευές 1394: Σχήµα 5: Μηνύµατα Ασφαλούς Κατάργησης Συσκευών Υλικού 1394 Η µονάδα δίσκου FreeAgent αναφέρεται ως συσκευή IEEE 1394 στο παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού). Προσοχή: Μην αποσυνδέετε ποτέ καµία από τις συσκευές FreeAgent ενώ αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις στο εµπρός µέρος της µονάδας. Οι φωτεινές ενδείξεις που αναβοσβήνουν δηλώνουν ότι η µονάδα δίσκου χρησιµοποιείται και εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο δεδοµένων ενώ η µονάδα δίσκου χρησιµοποιείται ενδέχεται να προκληθεί καταστροφή ή απώλεια δεδοµένων. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 4

7 Εγκατάσταση του FreeAgent Tools και AutoBackup Το λογισµικό τόσο για το FreeAgent Tools όσο και για το AutoBackup έχει ήδη φορτωθεί στη µονάδα δίσκου FreeAgent και είναι έτοιµο να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Οι δύο εφαρµογές εγκαθίστανται µαζί. Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό, Βήµα 1: Συνδέστε τη µονάδα δίσκου FreeAgent. Μετά από λίγο, ανοίγει το παράθυρο AutoStart (Αυτόµατη Εκκίνηση): Σχήµα 6: Παράθυρο AutoStart (Αυτόµατη Εκκίνηση) των Windows XP Σηµείωση: Τα γράµµατα µονάδας δίσκου αντιστοιχούνται από το λειτουργικό σύστηµα Windows που διαθέτετε. Βήµα 2: Επιλέξτε Install FreeAgent Tools (Εγκατάσταση του FreeAgent Tools) και κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ανοίγει το παράθυρο εγκατάστασης InstallShield Wizard (Οδηγός InstallShield): Σχήµα 7: Εγκατάσταση του InstallShield Wizard (Οδηγός InstallShield) Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 5

8 Ανοίγει το παράθυρο Welcome (Καλώς ορίσατε): Σχήµα 8: Welcome (Καλώς ορίσατε) Βήµα 3: Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει το παράθυρο License Agreement (Άδεια Χρήσης): Σχήµα 9: License Agreement (Άδεια Χρήσης) Βήµα 4: Κάντε κλικ στο κουµπί Yes (Ναι) για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας. Ανοίγει το παράθυρο Choose Destination Location (Επιλογή Τοποθεσίας Προορισµού): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 6

9 Σχήµα 10: Choose Destination Location (Επιλογή Τοποθεσίας Προορισµού) Βήµα 5: Επιλέξτε Next (Επόµενο) για να αποδεχθείτε την προεπιλεγµένη θέση προορισµού ή Browse (Αναζήτηση) για να επιλέξετε διαφορετική θέση προορισµού. Ανοίγει το παράθυρο Setup Status (Κατάσταση Εγκατάστασης): Σχήµα 11: Setup Status (Κατάσταση Εγκατάστασης) Αφού εγκατασταθεί το λογισµικό του FreeAgent, ανοίγει το παράθυρο Welcome (Καλώς ορίσατε) του AutoBackup: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 7

10 Σχήµα 12: Παράθυρο Welcome (Καλώς ορίσατε) του AutoBackup Βήµα 6: Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Το λογισµικό AutoBackup απαιτεί να υπάρχει εγκατεστηµένο το Microsoft.NET Framework 1.1 στον υπολογιστή σας. Εάν το λογισµικό AutoBackup δεν εντοπίσει το.net Framework 1.1, το εγκαθιστά. Ανοίγει το παράθυρο End User License Agreement (Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη) του AutoBackup: Σχήµα 13: End User License Agreement (Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη) του AutoBackup. Βήµα 7: Επιλέξτε I accept the terms of the license agreement (Αποδέχοµαι τους όρους της Άδειας Χρήσης) και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει το παράθυρο Setup Status (Κατάσταση Εγκατάστασης) του AutoBackup: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 8

11 Σχήµα 14: Setup Status (Κατάσταση Εγκατάστασης) του AutoBackup Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανοίγει το παράθυρο AutoBackup InstallShield Wizard Complete (Ολοκλήρωση Οδηγού InstallShield) του AutoBackup: Σχήµα 15: Ολοκλήρωση οδηγού InstallShield του AutoBackup Βήµα 8: Επιλέξτε το κουµπί Finish (Τέλος) για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του AutoBackup. Ανοίγει το παράθυρο Registration ( ήλωση) του FreeAgent: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 9

12 Σχήµα 16: ήλωση του FreeAgent. Βήµα 9: Κάντε κλικ στο κουµπί Register ( ήλωση) για να µεταβείτε στην ιστοσελίδα της Seagate, εάν θέλετε να δηλώσετε τη µονάδα δίσκου FreeAgent τώρα. Βήµα 10: Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει το παράθυρο εγκατάστασης InstallShield Wizard Complete (Ολοκλήρωση Οδηγού InstallShield) του FreeAgent Tools: Σχήµα 17: Ολοκλήρωση Οδηγού InstallShield του FreeAgent Tools Βήµα 11: Αποφασίστε εάν θέλετε να εκτελέσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο κουµπί Finish (Τέλος). Σηµείωση: Αφού επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, σας παρέχεται καθοδήγηση σχετικά µε τη διαδικασία δήλωσης και προσαρµογής του λογισµικού του AutoBackup. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντίγραφα Ασφαλείας και Επαναφορά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή τη διαδικασία. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 10

13 Χρήση των Εικονιδίων του FreeAgent Tools και του AutoBackup Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του After FreeAgent Tools και του AutoBackup, τα εικονίδια του FreeAgent Tools και του AutoBackup τοποθετούνται στην επιφάνεια εργασίας και στην περιοχή ειδοποιήσεων. Κάντε διπλό κλικ στην επιφάνεια εργασίας των εικονιδίων στην περιοχή ειδοποιήσεων για να ανοίξετε τα προγράµµατα. Σχήµα 18: Εικονίδια του FreeAgent Tools Σχήµα 19: Εικονίδια του AutoBackup Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 11

14 ιαχείριση των Μονάδων ίσκων Το παράθυρο Your Drives (Οι Μονάδες ίσκου σας) παρέχει ένα κεντρικό σηµείο από το οποίο µπορείτε να διαχειριστείτε τις µονάδες δίσκου FreeAgent. Εµφανίζει όλες τις φορητές και µη φορητές συσκευές FreeAgent που είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή σας: Σχήµα 1: Παράθυρο Your Drives (Οι Μονάδες ίσκου σας) Ο Πίνακας εντολών σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες των µονάδων δίσκου σας και να διαχειρίζεστε τα βοηθητικά προγράµµατα τους. Στο παράθυρο Your Drives (Οι Μονάδες ίσκου σας), Βήµα 1: Επιλέξτε µια µονάδα δίσκου από τη λίστα για να τη διαχειριστείτε. Βήµα 2: Επιλέξτε µια επιλογή από τον Πίνακα εντολών στα αριστερά. Σηµείωση: Το παράθυρο Your Drives (Οι Μονάδες ίσκου σας) εντοπίζει αυτόµατα όλες τις µονάδες δίσκου FreeAgent που είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή σας. Εάν δεν εµφανιστεί η µονάδα δίσκου σας, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά και ότι έχει ενεργοποιηθεί. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 12

15 Αντίγραφα Ασφαλείας και Επαναφορά Το λογισµικό AutoBackup που περιλαµβάνεται στη µονάδα δίσκου FreeAgent σας επιτρέπει να λαµβάνετε αντίγραφα ασφαλείας των φακέλων σας σε δίκτυο, µονάδες δίσκου Flash και ipod, µέσω Internet, καθώς επίσης και να χρησιµοποιήσετε το Shutterfly για να µοιραστείτε φωτογραφίες µέσω Internet. ήλωση του AutoBackup Πρέπει να δηλώσετε το λογισµικό του AutoBackup πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα AutoBackup. Για να ολοκληρώσετε τη δήλωση, χρειάζεστε τον αριθµό-κλειδί του AutoBackup που επισυνάπτεται στον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης στη συσκευασία αποστολής της µονάδας δίσκου FreeAgent. Σηµείωση: Απαιτείται σύνδεση στο Internet για να ολοκληρώσετε τη δήλωση του AutoBackup. Αφού εγκαταστήσετε το λογισµικό για τα FreeAgent Tools και AutoBackup και εκτελέσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ανοίγει το παράθυρο της δήλωσης του AutoBackup: Σχήµα 1: ήλωση του AutoBackup Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 13

16 Σηµείωση: Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθµό-κλειδί, η έκδοση του AutoBackup δεν θα τιτλοφορείται ως Evaluation Version (Έκδοση Αξιολόγησης). Βήµα 1: Κάντε κλικ στο κουµπί Enter Product Key (Πληκτρολόγηση Αριθµού-κλειδιού). Ανοίγει το παράθυρο Enter Product Key (Πληκτρολόγηση Αριθµού-κλειδιού): Σχήµα 2: Πληκτρολόγηση Αριθµού-κλειδιού Βήµα 2: Πληκτρολογήστε τον αριθµό-κλειδί (βρίσκεται στον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης που περιλαµβάνεται στη συσκευασία αποστολής της µονάδας δίσκου FreeAgent) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας, Βήµα 3: Κάντε κλικ στο κουµπί OK. ημιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας ηµιουργήστε ένα σχέδιο λήψης αντιγράφου ασφαλείας για να δηλώσετε στο Autobackup για ποια αρχεία πρέπει να δηµιουργεί αντίγραφο ασφαλείας, πόσες εκδόσεις τους πρέπει να τηρεί και εάν θα κρυπτογραφεί αυτά τα αρχεία. Αφού ολοκληρωθεί η δήλωση του αριθµού-κλειδιού, ανοίγει το παράθυρο Backup Destination (Προορισµός Αντιγράφου Ασφαλείας): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 14

17 Σχήµα 3: Επιλογή Προορισµού Βήµα 1: Επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεγεί η µονάδα δίσκου του FreeAgent drive και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Σχήµα 4: Smart Picks (Έξυπνες Επιλογές) Βήµα 2: Επιλέξτε τα τετραγωνίδια επιλογής δίπλα από τα αρχεία και τους φακέλους των οποίων θέλετε να δηµιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και κάντε κλικ στο κουµπί Done (Ολοκληρώθηκε) Ανοίγει το παράθυρο AutoBackup File Tally (Λειτουργία Καταγραφής Αρχείων AutoBackup): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 15

18 Σχήµα 5: Λειτουργία Καταγραφής Αρχείων AutoBackup Βήµα 3: Επιλέξτε το τετραγωνίδιο επιλογής Do not show this message in the future (Να µην εµφανιστεί ξανά αυτό το µήνυµα) εάν δεν θέλετε να δείτε ξανά αυτό το παράθυρο ξανά και κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ανοίγει το παράθυρο Select Items to Back Up (Επιλογή στοιχείων των οποίων θα δηµιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας): Σχήµα 6: Επιλογή στοιχείων των οποίων θα δηµιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας Βήµα 4: Επιβεβαιώστε τα αρχεία και τους φακέλους που έχετε επιλέξει για δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει το παράθυρο Provide Backup Plan Name (Ονοµασία Σχεδίου ηµιουργίας Αντιγράφου Ασφαλείας): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 16

19 Σχήµα 7: Ονοµασία Σχεδίου ηµιουργίας Αντιγράφου Ασφαλείας Βήµα 5: Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για το σχέδιο δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει ένα παράθυρο Backup Plan Confirmation (Επιβεβαίωση Σχεδίου ηµιουργίας Αντιγράφου Ασφαλείας): Σχήµα 8: Επιβεβαίωση Σχεδίου ηµιουργίας Αντιγράφου Ασφαλείας Βήµα 6: Επιβεβαιώστε ότι το σχέδιο δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας είναι σωστό και κάντε κλικ στο κουµπί Done (Ολοκληρώθηκε). Ανοίγει ένα παράθυρο το οποίο εµφανίζει την πρόοδο δηµιουργίας του αντιγράφου ασφαλείας: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 17

20 Σχήµα 9: Πρόοδος Αντιγράφου Ασφαλείας Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του πρώτου αντιγράφου ασφαλείας εξαρτάται από τον όγκο δεδοµένων που έχετε επιλέξει για δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Όταν ολοκληρωθεί το αντίγραφο ασφαλείας, ανοίγει το παράθυρο Backup Complete (Ολοκλήρωση Αντιγράφου Ασφαλείας) µε µια περίληψη των πληροφοριών του αντιγράφου ασφαλείας σας: Σχήµα 10: Ολοκλήρωση Αντιγράφου Ασφαλείας Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 18

21 Αφού ολοκληρώσετε το πρώτο αντίγραφο ασφαλείας σας, το λογισµικό AutoBackup παρακολουθεί τις αλλαγές στα αρχεία και στους φακέλους και δηµιουργεί αντίγραφο ασφαλείας αυτόµατα όποτε το σύστηµά σας παραµένει ανενεργό. Εάν αποσυνδεθεί η µονάδα δίσκου FreeAgent από τον υπολογιστή σας, το AutoBackup δηµιουργεί µια λίστα των αρχείων που έχουν αλλάξει από το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας και αυτόµατα δηµιουργεί αντίγραφο ασφαλείας αυτών των αρχείων µόλις επανασυνδεθεί η µονάδα δίσκου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες του AutoBackup, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 19

22 Επαναφορά Συστήματος Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία System Rollback του FreeAgent Tools για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε µια προηγούµενη κατάσταση που αναφέρεται ως Restore Point (Σηµείο Επαναφοράς), εάν προκύψει αποτυχία του συστήµατος ή κάποιο άλλο σοβαρό πρόβληµα µε τον υπολογιστή σας. Η λειτουργία Επαναφορά Συστήµατος επαναφέρει το σύστηµά σας σε µια κατάσταση λειτουργίας χωρίς να χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστηµα και να χάσετε τα αρχεία δεδοµένων κατά τη διαδικασία αυτή. Η Επαναφορά Συστήµατος λαµβάνει στιγµιότυπα του υπολογιστή σας και τα αποθηκεύει ως Σηµεία Επαναφοράς, τα οποία ονοµάζονται και σηµεία ελέγχου. Αυτά τα Σηµεία Επαναφοράς δηλώνουν θέσεις επιστροφής σε περίπτωση προβλήµατος µε τον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να δηµιουργήσετε ένα Σηµείο Επαναφοράς πριν πραγµατοποιήσετε αλλαγή στο σύστηµά σας, όπως προσθήκη νέου λογισµικού ή υλικού ή αλλαγή των ρυθµίσεων του συστήµατος σας. Μπορείτε να δηµιουργήσετε Σηµεία Επαναφοράς του συστήµατος µε δύο τρόπους: Αυτόµατα σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα Μη αυτόµατα όποτε θελήσετε ημιουργία Αυτόματων Σημείων Επαναφοράς Για τη δηµιουργία αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς, Βήµα 1: Κάντε κλικ στο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Rollback (Επαναφορά): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 20

23 Σχήµα 1: Επαναφορά Βήµα 2: Κάντε κλικ στην επιλογή Set Automatic Restore Points (Ορισµός Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς). Η επιλογή Rollback (Επαναφορά): Ανοίγει το παράθυρο Set Automatic Restore Points (Ορισµός Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς): Σχήµα 2: Επαναφορά: Set Automatic Restore Points (Ορισµός Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς) Βήµα 3: Επιλέξτε ένα Automatic Restore Point Interval (Χρονικό ιάστηµα Αυτόµατου Σηµείου Επαναφοράς) και κάντε κλικ στο κουµπί Apply (Εφαρµογή). Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 21

24 ημιουργία Μη Αυτόματων Σημείων Επαναφοράς Για να δηµιουργήσετε µη αυτόµατα κάποιο σηµείο επαναφοράς, Βήµα 1: Κάντε κλικ στο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Rollback (Επαναφορά): Σχήµα 3: Επαναφορά Βήµα 2: Κάντε κλικ στην επιλογή Create a Restore Point on my current system ( ηµιουργία Σηµείου Επαναφοράς στο τρέχον σύστηµά µου). Η επιλογή Rollback (Επαναφορά): Ανοίγει το παράθυρο Create Restore Point ( ηµιουργία Σηµείου Επαναφοράς): Σχήµα 4: Επαναφορά: ηµιουργία Σηµείου Επαναφοράς Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 22

25 Βήµα 3: Ονοµάστε αυτό το σηµείο επαναφοράς και κάντε κλικ στο κουµπί Create ( ηµιουργία). Ένα παράθυρο επιβεβαίωσης Create Restore Point ( ηµιουργία Σηµείου Επαναφοράς) εµφανίζει το όνοµα και την ηµεροµηνία του συγκεκριµένου Σηµείου Επαναφοράς: Σχήµα 5: Επιβεβαίωση ηµιουργίας Σηµείου Επαναφοράς Βήµα 4: Επιλέξτε το κουµπί OK. Επαναφορά σε Σημείο Επαναφοράς Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε κάποιο Σηµείο Επαναφοράς, Βήµα 1: Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά έγγραφα και τις εφαρµογές (εκτός από το FreeAgent Tools). Βήµα 2: Κάντε κλικ στο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Rollback (Επαναφορά): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 23

26 Σχήµα 6: Επαναφορά Βήµα 3: Κάντε κλικ στην επιλογή Restore my computer to a previous state (Επαναφορά του υπολογιστή σε προηγούµενη κατάσταση). Η επιλογή Rollback (Επαναφορά): Ανοίγει το παράθυρο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος): Σχήµα 7: Επαναφορά: Επαναφορά Συστήµατος Βήµα 4: Επιλέξτε µια ηµεροµηνία επαναφοράς από το ηµερολόγιο και ένα σηµείο ελέγχου µε σήµανση χρόνου στο παράθυρο Restore Point (Σηµείο Επαναφοράς). Βήµα 5: Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει το παράθυρο επιβεβαίωσης System Rollback (Επαναφορά συστήµατος): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 24

27 Σχήµα 8: Επιβεβαίωση Επαναφοράς Συστήµατος Βήµα 6: Κάντε κλικ στο κουµπί Restore (Επαναφορά). Τερµατίζεται αυτόµατα ο υπολογιστής σας. Η διαδικασία επανεκκίνησης διαρκεί περισσότερο από το κανονικό. Καθώς γίνεται επαναδόµηση του συστήµατος, το παράθυρο διαλόγου Επαναφοράς εµφανίζει ένα µήνυµα Restore in Progress (Επαναφορά σε εξέλιξη) πριν την επανεκκίνηση του συστήµατός σας. Αναίρεση Επαναφοράς Συστήματος Για να αναιρέσετε κάποια επαναφορά συστήµατος και να επιστρέψετε στο τρέχον Σηµείο Επαναφοράς, Βήµα 1: Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά έγγραφα και τις εφαρµογές (εκτός από το FreeAgent Tools). Βήµα 2: Κάντε κλικ στο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Rollback (Επαναφορά): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 25

28 Σχήµα 9: Επαναφορά Βήµα 3: Κάντε κλικ στην επιλογή Undo my last system rollback restore (Αναίρεση της τελευταίας επαναφοράς συστήµατος). Η επιλογή Rollback (Επαναφορά): Ανοίγει το παράθυρο Undo (Αναίρεση): Σχήµα 10: Επαναφορά: Αναίρεση Βήµα 4: Κάντε κλικ στο κουµπί Undo (Αναίρεση). Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 26

29 Απενεργοποίηση των Αυτόματων Σημείων Επαναφοράς Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το κουµπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Automatic Restore Points (Αυτόµατα Σηµεία Επαναφοράς). Σχήµα 11: Κουµπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Επαναφοράς Προειδοποίηση: Όταν απενεργοποιείτε τα Αυτόµατα Σηµεία Επαναφοράς, διαγράφονται όλα τα προηγούµενα αποθηκευµένα Σηµεία Επαναφοράς. Για να απενεργοποιήσετε τα Αυτόµατα Σηµεία Επαναφοράς, Βήµα 1: Κάντε κλικ στο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Rollback (Επαναφορά): Σχήµα 12: Επαναφορά Βήµα 2: Ρυθµίστε το κουµπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) στη θέση Off (Απενεργοποίηση). Ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε τα Αυτόµατα Σηµεία Επαναφοράς: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 27

30 Σχήµα 13: Απενεργοποίηση Επαναφοράς Βήµα 3: Εάν είστε σίγουροι ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήµατος, κάντε κλικ στο κουµπί Yes Ναι). Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 28

31 Χρήση του Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) Το Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας από οποιονδήποτε υπολογιστή και να τα µοιράζεστε µε οποιονδήποτε. Το Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) παρέχει έναν χώρο προστατευµένο µε κωδικό πρόσβασης στους διακοµιστές της Seagate, έτσι ώστε να µπορείτε να αποθηκεύσετε δεδοµένα στα οποία θέλετε να έχετε αποµακρυσµένη πρόσβαση ή να µοιραστείτε µε άλλους. Σχήµα 1: Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) Για να εγγραφείτε στο Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου), Βήµα 1: Κάντε κλικ στο Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) στον Πίνακα εντολών ιαφορετικά Κάντε κλικ στην επιλογή Seagate Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου της Seagate) στο τµήµα παραθύρου Other Tools (Άλλα Εργαλεία) στον Πίνακα εντολών του AutoBackup. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 29

32 Σχήµα 2: Πρόσβαση ιαδικτυακής Μονάδας ίσκου Ανοίγει η ιστοσελίδα εγγραφής στη ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου Seagate: Σχήµα 3: Σελίδα Εγγραφής στη ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου της Seagate Βήµα 2: Συµπληρώστε τη φόρµα εγγραφής και συνδεθείτε. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 30

33 Βοηθητικά Προγράμματα Το παράθυρο Utilities (Βοηθητικά προγράµµατα) σας επιτρέπει να εκτελέσετε διαγνωστικά προγράµµατα για τη µονάδα δίσκου και να ρυθµίσετε το χρονικό διάστηµα αναστολής λειτουργίας της µονάδας δίσκου καθώς και τις φωτεινές ενδείξεις στη µονάδα δίσκου FreeAgent. Σηµείωση: Οι λειτουργίες των Βοηθητικών Προγραµµάτων δεν είναι διαθέσιµες εάν η µονάδα δίσκου είναι συνδεδεµένη στη θύρα esata. Για να εκτελέσετε τα διαγνωστικά προγράµµατα, να ορίσετε τα χρονικά διαστήµατα αναστολής λειτουργίας ή να ρυθµίσετε τις φωτεινές ενδείξεις στη µονάδα δίσκου, συνδέστε τη µονάδα δίσκου µέσω θύρας USB ή θύρας Αφού πραγµατοποιήσετε τις ρυθµίσεις, η θύρα esata θα εφαρµόσει τις ρυθµίσεις των ενδεικτικών λυχνιών και της αναστολής λειτουργίας που καθορίσατε χρησιµοποιώντας τη διασύνδεση USB ή 1394 interface. Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραμμάτων Μονάδας ίσκου Πρέπει να εκτελείτε κάποιο διαγνωστικό πρόγραµµα στη µονάδα δίσκου FreeAgent τακτικά ως µέρος της γενικής συντήρησης. Ο έλεγχος καλής κατάστασης καθορίζει την ακεραιότητα του σκληρού δίσκου και µπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πιθανών προβληµάτων αναφορικά µε την επιφάνεια του δίσκου, τη δηµιουργία διαµερισµάτων και την αναγνώριση µονάδων δίσκου. Για να εκτελέσετε ένα διαγνωστικό πρόγραµµα της µονάδας δίσκου, Βήµα 1: Κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία που βρίσκονται στη µονάδα δίσκου FreeAgent. Βήµα 2: Κάντε κλικ στο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 31

34 Σχήµα 1: Βοηθητικά Προγράµµατα Μονάδας ίσκου Βήµα 3: Κάντε κλικ στο Run Drive Diagnostics (Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου). Ανοίγει το παράθυρο Run Drive Diagnostics (Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου): Σχήµα 2: Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου. Βήµα 4: Κάντε κλικ στο Test ( οκιµή) για να ξεκινήσετε το διαγνωστικό πρόγραµµα. Το βοηθητικό διαγνωστικό πρόγραµµα εκτελεί τις δοκιµές του χωρίς να επηρεάζει τα δεδοµένα στη µονάδα δίσκου σας και απαιτούνται µόνο λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί. Όταν ολοκληρωθεί η δοκιµή, στο παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) εµφανίζονται τα αποτελέσµατα: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 32

35 Σχήµα 3: Drive Diagnostic Results (Αποτελέσµατα ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου) Εάν προκύψει κάποιο σφάλµα κατά τη διάρκεια της δοκιµής, το διαγνωστικό πρόγραµµα εµφανίζει έναν κωδικό σφάλµατος µε οδηγίες για να επικοινωνήσετε µε την Seagate για εξυπηρέτηση και υποστήριξη. Βήµα 5: Κάντε κλικ στο κουµπί OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) Ρύθμιση Χρονικών ιαστημάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου Μπορείτε να επιλέξετε για πόσο χρονικό διάστηµα µπορεί να παραµένει ανενεργή η µονάδα δίσκου FreeAgent πριν µεταβεί σε λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας. Για να ρυθµίσετε το χρονικό διάστηµα αναστολής λειτουργίας της µονάδας δίσκου, Βήµα 1: Κάντε κλικ στο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 33

36 Σχήµα 4: Βοηθητικά Προγράµµατα Βήµα 2: Κάντε κλικ στο Adjust Drive Sleep Interval (Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου). Ανοίγει το παράθυρο Adjust Drive Sleep Interval (Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου): Σχήµα 5: Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου Βήµα 3: Επιλέξτε ένα χρονικό διάστηµα από το αναπτυσσόµενο µενού ή κάντε κλικ στο κουµπί Default (Προεπιλογή) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγµένη ρύθµιση χρονικού διαστήµατος. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 34

37 Βήµα 4: Κάντε κλικ στο κουµπί Apply (Εφαρµογή) για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση για το Χρονικό ιάστηµα Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου. Το παράθυρο Adjust Drive Sleep Interval (Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου) επιβεβαιώνει ότι οι ρυθµίσεις ενέργειας της µονάδας δίσκου Seagate έχουν αλλάξει. Σχήµα 6: Επιβεβαίωση Ρυθµίσεων Ενέργειας Βήµα 5: Κάντε κλικ στο κουµπί OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα). Ρύθμιση των Φωτεινών Ενδείξεων της Μονάδας ίσκου Οι φωτεινές ενδείξεις στη µονάδα δίσκου FreeAgent αναβοσβήνουν για να δηλώσουν τη δραστηριότητα και την κατάσταση της µονάδας δίσκου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις φωτεινές ενδείξεις, εάν θέλετε. Για να ρυθµίσετε τις φωτεινές ενδείξεις της µονάδας δίσκου, Βήµα 1: Κάντε κλικ στο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 35

38 Σχήµα 7: Παράθυρο Βοηθητικά Προγράµµατα Βήµα 2: Κάντε κλικ στο Adjust Drive Lights (Ρύθµιση Φωτεινών Ενδείξεων Μονάδας ίσκου). Ανοίγει το παράθυρο Drive Lights (Φωτεινές Ενδείξεις Μονάδας ίσκου): Σχήµα 8: Φωτεινές Ενδείξεις Μονάδας ίσκου Βήµα 3: Επιλέξτε εάν θέλετε να εµφανίζονται οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης και δραστηριότητας στη µονάδα δίσκου σας. Βήµα 4: Κάντε κλικ στο κουµπί Apply (Εφαρµογή) για να επιστρέψετε στο παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 36

39 Ευρετήριο Α Αναίρεση Επαναφοράς Συστήµατος 25 Αντίγραφα Ασφαλείας και Επαναφορά 13 ήλωση του AutoBackup 13 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας 14 Απενεργοποίηση των Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς 27 Αποσύνδεση Συσκευών esata και Συσκευές Συσκευές esata 3 Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου 1 Αποσύνδεση Συσκευών esata και Β Βοηθητικά Προγράµµατα 31 Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου 31 Ρύθµιση Φωτεινών Ενδείξεων Μονάδας ίσκου 35 Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου 33 Γ Γρήγορο Ξεκίνηµα 1 Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου 1 Εγκατάσταση του FreeAgent Tools και AutoBackup 5 Χρήση των Εικονιδίων του FreeAgent Tools και του AutoBackup 11 ήλωση του AutoBackup 13 ηµιουργία Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς 20 ηµιουργία Μη Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς 22 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας 14 ιαχείριση των Μονάδων ίσκων 12 Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro Ευρετήριο i

40 Ε Εγκατάσταση του FreeAgent Tools και AutoBackup 5 Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου 31 Επαναφορά σε Σηµείο Επαναφοράς 23 Επαναφορά Συστήµατος 20 Αναίρεση Επαναφοράς Συστήµατος 25 Απενεργοποίηση των Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς 27 ηµιουργία Μη Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς 22 Επαναφορά σε Σηµείο Επαναφοράς 23 Ρ Ρύθµιση Φωτεινών Ενδείξεων Μονάδας ίσκου 35 Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου 33 Σ Σηµεία Επαναφοράς 20 Συσκευές Συσκευές esata 3 Χ Χρήση των Εικονιδίων του FreeAgent Tools και του AutoBackup 11 A-Z Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) 29 Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro Ευρετήριο ii

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης Οδηγός χρήσης του FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate, Seagate Technology, το λογότυπο Wave

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική φορητή μονάδα. My Passport. Φορητή μονάδα σκληρού δίσκου. Εγχειρίδιο χρήστη. Εγχειρίδιο χρήστη μονάδας My Passport

Εξωτερική φορητή μονάδα. My Passport. Φορητή μονάδα σκληρού δίσκου. Εγχειρίδιο χρήστη. Εγχειρίδιο χρήστη μονάδας My Passport My Passport Φορητή μονάδα σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο χρήστη μονάδας My Passport Εξωτερική φορητή μονάδα Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από τη WD Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

My Passport Essential και Essential SE Υπερφορητές μονάδες σκληρού δίσκου

My Passport Essential και Essential SE Υπερφορητές μονάδες σκληρού δίσκου My Passport Essential και Essential SE Υπερφορητές μονάδες σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήστη My Passport Essential και Essential SE, Εγχειρίδιο χρήστη Εξωτερική φορητή μονάδα σκληρού δίσκου Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό WD SmartWare Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 2.4.x

Λογισμικό WD SmartWare Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 2.4.x Λογισμικό WD SmartWare Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 2.4.x Εγχειρίδιο χρήστη λογισμικού WD SmartWare, έκδοση 2.4.x Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Αν αντιμετωπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Ο παρών οδηγός παρέχει µια επισκόπηση δυνατοτήτων, προδιαγραφές, γρήγορη ρύθµιση καθώς και πληροφορίες λογισµικού για τον υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL NPD5040-01 EL Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή Σημειώσεις... 3 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο... 3 Ενδείξεις "Προσοχή", "Σημαντικό" και "Σημείωση"... 3 Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος... 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Περιεχόμενα Επισκόπηση... 2 Έναρξη του Smart Touch... 2 Χρήση του Smart Touch με τους προεπιλεγμένους αριθμούς λειτουργίας και τις προκαθορισμένες εργασίες... 3 Παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NOKIA PC SUITE 5.8 1/25 Πνευµατική Ιδιοκτησία 2002-2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΣΥΝ ΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Οδηγός Χρήστη RT-N56U Εκπληκτική απόδοση και στιλ Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Το πολύ λεπτό και στυλάτο μοντέλο RT-N56U διαθέτει διπλή ζώνη 2.4GHz και 5GHz για αξεπέραστη ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη My Net Δρομολογητής N900 Central Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Βήµα Βήµα Εγκατάσταση λογισµικού Vodafone Mobile Broadband έκδοση 10.2 Ιούλιος 2011 Σηµαντική σηµείωση Προσοχή! Οι νεότεροι εξοπλισµοί (USB modem) περιλαµβάνουν την εφαρµογή 10.x (στηνσύντοµηέκδοση- lite

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...5 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ

Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 3 ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PCI ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ... 4 WINDOWS 95/98/ME/2000... 4 WINDOWS NT 4.0... 4 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series. Ελληνικά Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 380 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...6 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...7 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Περιεχόμενα Internet Security 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...6 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα