ήλωση του AutoBackup ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας... 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ήλωση του AutoBackup... 13 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας... 14"

Transcript

1 .

2 Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα... 1 Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου... 1 Αποσύνδεση Συσκευών esata και Συσκευές esata... 3 Συσκευές Εγκατάσταση του FreeAgent Tools και AutoBackup... 5 Χρήση των Εικονιδίων του FreeAgent Tools και του AutoBackup...11 ιαχείριση των Μονάδων ίσκων Αντίγραφα Ασφαλείας και Επαναφορά ήλωση του AutoBackup ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας Επαναφορά Συστήματος ηµιουργία Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς ηµιουργία Μη Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς Επαναφορά σε Σηµείο Επαναφοράς Αναίρεση Επαναφοράς Συστήµατος Απενεργοποίηση των Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς Χρήση του Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) Βοηθητικά Προγράμματα Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου 33 Ρύθµιση των Φωτεινών Ενδείξεων της Μονάδας ίσκου Ευρετήριο... i Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro Περιεχόμενα i

3 Γρήγορο Ξεκίνημα Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου Όταν συνδέετε τα καλώδια τροφοδοσίας και δεδοµένων στον υπολογιστή σας, η µονάδα δίσκου FreeAgent ξεκινάει αυτόµατα. Για να αποσυνδέσετε µε ασφάλεια τη µονάδα δίσκου Freeagent, Χρησιµοποιήστε το εικονίδιο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) στην περιοχή ειδοποιήσεων. ιαφορετικά Πιέστε το διακόπτη ρεύµατος στη βάση της µονάδας δίσκου. Σηµείωση: Η µονάδα δίσκου δεν µπορεί να τερµατιστεί εάν πραγµατοποιείται πρόσβαση σε αυτή. Περιµένετε µέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι λειτουργίες πριν την τερµατίσετε. Για να αποσυνδέσετε µε ασφάλεια τη µονάδα δίσκου FreeAgent, Βήµα 1: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων. Σχήµα 1: Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) Ανοίγει το παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 1

4 Σχήµα 2: Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) Βήµα 2: Επιλέξτε τη µονάδα δίσκου που θέλετε να αποσυνδέσετε και κάντε κλικ στο κουµπί OK. Εµφανίζεται η επιβεβαίωση Safe to Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Υλικού): Σχήµα 3: Safe To Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Υλικού) Η µονάδα δίσκου FreeAgent τερµατίζεται. Αποσύνδεση Συσκευών esata και 1394 Ακολουθήστε τις ίδιες διαδικασίες µε αυτές που περιγράφονται στην προηγούµενη ενότητα για να καταργήσετε µε ασφάλεια το FreeAgent ενώ βρίσκεται συνδεδεµένο µέσω esata ή Τα εικονίδια συσκευής και οι συµβολοσειρές αναγνώρισης στο παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) διαφέρουν ελάχιστα για κάθε διασύνδεση. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 2

5 Συσκευές esata Παρακάτω παρουσιάζονται τα εικονίδια συσκευής και οι συµβολοσειρές αναγνώρισης στο παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) για συσκευές esata: Σχήµα 4: Μηνύµατα Ασφαλούς Κατάργησης Συσκευών Υλικού esata Η µονάδα δίσκου FreeAgent αναφέρεται ως Μονάδα δίσκου στο παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού). Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 3

6 Συσκευές 1394 Παρακάτω παρουσιάζονται τα εικονίδια συσκευής και οι συµβολοσειρές αναγνώρισης στο παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού) για συσκευές 1394: Σχήµα 5: Μηνύµατα Ασφαλούς Κατάργησης Συσκευών Υλικού 1394 Η µονάδα δίσκου FreeAgent αναφέρεται ως συσκευή IEEE 1394 στο παράθυρο Safely Remove Hardware (Ασφαλής Κατάργηση Συσκευών Υλικού). Προσοχή: Μην αποσυνδέετε ποτέ καµία από τις συσκευές FreeAgent ενώ αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις στο εµπρός µέρος της µονάδας. Οι φωτεινές ενδείξεις που αναβοσβήνουν δηλώνουν ότι η µονάδα δίσκου χρησιµοποιείται και εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο δεδοµένων ενώ η µονάδα δίσκου χρησιµοποιείται ενδέχεται να προκληθεί καταστροφή ή απώλεια δεδοµένων. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 4

7 Εγκατάσταση του FreeAgent Tools και AutoBackup Το λογισµικό τόσο για το FreeAgent Tools όσο και για το AutoBackup έχει ήδη φορτωθεί στη µονάδα δίσκου FreeAgent και είναι έτοιµο να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Οι δύο εφαρµογές εγκαθίστανται µαζί. Για να εγκαταστήσετε το λογισµικό, Βήµα 1: Συνδέστε τη µονάδα δίσκου FreeAgent. Μετά από λίγο, ανοίγει το παράθυρο AutoStart (Αυτόµατη Εκκίνηση): Σχήµα 6: Παράθυρο AutoStart (Αυτόµατη Εκκίνηση) των Windows XP Σηµείωση: Τα γράµµατα µονάδας δίσκου αντιστοιχούνται από το λειτουργικό σύστηµα Windows που διαθέτετε. Βήµα 2: Επιλέξτε Install FreeAgent Tools (Εγκατάσταση του FreeAgent Tools) και κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ανοίγει το παράθυρο εγκατάστασης InstallShield Wizard (Οδηγός InstallShield): Σχήµα 7: Εγκατάσταση του InstallShield Wizard (Οδηγός InstallShield) Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 5

8 Ανοίγει το παράθυρο Welcome (Καλώς ορίσατε): Σχήµα 8: Welcome (Καλώς ορίσατε) Βήµα 3: Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει το παράθυρο License Agreement (Άδεια Χρήσης): Σχήµα 9: License Agreement (Άδεια Χρήσης) Βήµα 4: Κάντε κλικ στο κουµπί Yes (Ναι) για να αποδεχθείτε τους όρους της άδειας. Ανοίγει το παράθυρο Choose Destination Location (Επιλογή Τοποθεσίας Προορισµού): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 6

9 Σχήµα 10: Choose Destination Location (Επιλογή Τοποθεσίας Προορισµού) Βήµα 5: Επιλέξτε Next (Επόµενο) για να αποδεχθείτε την προεπιλεγµένη θέση προορισµού ή Browse (Αναζήτηση) για να επιλέξετε διαφορετική θέση προορισµού. Ανοίγει το παράθυρο Setup Status (Κατάσταση Εγκατάστασης): Σχήµα 11: Setup Status (Κατάσταση Εγκατάστασης) Αφού εγκατασταθεί το λογισµικό του FreeAgent, ανοίγει το παράθυρο Welcome (Καλώς ορίσατε) του AutoBackup: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 7

10 Σχήµα 12: Παράθυρο Welcome (Καλώς ορίσατε) του AutoBackup Βήµα 6: Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Το λογισµικό AutoBackup απαιτεί να υπάρχει εγκατεστηµένο το Microsoft.NET Framework 1.1 στον υπολογιστή σας. Εάν το λογισµικό AutoBackup δεν εντοπίσει το.net Framework 1.1, το εγκαθιστά. Ανοίγει το παράθυρο End User License Agreement (Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη) του AutoBackup: Σχήµα 13: End User License Agreement (Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη) του AutoBackup. Βήµα 7: Επιλέξτε I accept the terms of the license agreement (Αποδέχοµαι τους όρους της Άδειας Χρήσης) και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει το παράθυρο Setup Status (Κατάσταση Εγκατάστασης) του AutoBackup: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 8

11 Σχήµα 14: Setup Status (Κατάσταση Εγκατάστασης) του AutoBackup Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ανοίγει το παράθυρο AutoBackup InstallShield Wizard Complete (Ολοκλήρωση Οδηγού InstallShield) του AutoBackup: Σχήµα 15: Ολοκλήρωση οδηγού InstallShield του AutoBackup Βήµα 8: Επιλέξτε το κουµπί Finish (Τέλος) για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του AutoBackup. Ανοίγει το παράθυρο Registration ( ήλωση) του FreeAgent: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 9

12 Σχήµα 16: ήλωση του FreeAgent. Βήµα 9: Κάντε κλικ στο κουµπί Register ( ήλωση) για να µεταβείτε στην ιστοσελίδα της Seagate, εάν θέλετε να δηλώσετε τη µονάδα δίσκου FreeAgent τώρα. Βήµα 10: Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει το παράθυρο εγκατάστασης InstallShield Wizard Complete (Ολοκλήρωση Οδηγού InstallShield) του FreeAgent Tools: Σχήµα 17: Ολοκλήρωση Οδηγού InstallShield του FreeAgent Tools Βήµα 11: Αποφασίστε εάν θέλετε να εκτελέσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στο κουµπί Finish (Τέλος). Σηµείωση: Αφού επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, σας παρέχεται καθοδήγηση σχετικά µε τη διαδικασία δήλωσης και προσαρµογής του λογισµικού του AutoBackup. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Αντίγραφα Ασφαλείας και Επαναφορά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή τη διαδικασία. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 10

13 Χρήση των Εικονιδίων του FreeAgent Tools και του AutoBackup Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του After FreeAgent Tools και του AutoBackup, τα εικονίδια του FreeAgent Tools και του AutoBackup τοποθετούνται στην επιφάνεια εργασίας και στην περιοχή ειδοποιήσεων. Κάντε διπλό κλικ στην επιφάνεια εργασίας των εικονιδίων στην περιοχή ειδοποιήσεων για να ανοίξετε τα προγράµµατα. Σχήµα 18: Εικονίδια του FreeAgent Tools Σχήµα 19: Εικονίδια του AutoBackup Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 11

14 ιαχείριση των Μονάδων ίσκων Το παράθυρο Your Drives (Οι Μονάδες ίσκου σας) παρέχει ένα κεντρικό σηµείο από το οποίο µπορείτε να διαχειριστείτε τις µονάδες δίσκου FreeAgent. Εµφανίζει όλες τις φορητές και µη φορητές συσκευές FreeAgent που είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή σας: Σχήµα 1: Παράθυρο Your Drives (Οι Μονάδες ίσκου σας) Ο Πίνακας εντολών σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες των µονάδων δίσκου σας και να διαχειρίζεστε τα βοηθητικά προγράµµατα τους. Στο παράθυρο Your Drives (Οι Μονάδες ίσκου σας), Βήµα 1: Επιλέξτε µια µονάδα δίσκου από τη λίστα για να τη διαχειριστείτε. Βήµα 2: Επιλέξτε µια επιλογή από τον Πίνακα εντολών στα αριστερά. Σηµείωση: Το παράθυρο Your Drives (Οι Μονάδες ίσκου σας) εντοπίζει αυτόµατα όλες τις µονάδες δίσκου FreeAgent που είναι συνδεδεµένες στον υπολογιστή σας. Εάν δεν εµφανιστεί η µονάδα δίσκου σας, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά και ότι έχει ενεργοποιηθεί. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 12

15 Αντίγραφα Ασφαλείας και Επαναφορά Το λογισµικό AutoBackup που περιλαµβάνεται στη µονάδα δίσκου FreeAgent σας επιτρέπει να λαµβάνετε αντίγραφα ασφαλείας των φακέλων σας σε δίκτυο, µονάδες δίσκου Flash και ipod, µέσω Internet, καθώς επίσης και να χρησιµοποιήσετε το Shutterfly για να µοιραστείτε φωτογραφίες µέσω Internet. ήλωση του AutoBackup Πρέπει να δηλώσετε το λογισµικό του AutoBackup πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα AutoBackup. Για να ολοκληρώσετε τη δήλωση, χρειάζεστε τον αριθµό-κλειδί του AutoBackup που επισυνάπτεται στον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης στη συσκευασία αποστολής της µονάδας δίσκου FreeAgent. Σηµείωση: Απαιτείται σύνδεση στο Internet για να ολοκληρώσετε τη δήλωση του AutoBackup. Αφού εγκαταστήσετε το λογισµικό για τα FreeAgent Tools και AutoBackup και εκτελέσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ανοίγει το παράθυρο της δήλωσης του AutoBackup: Σχήµα 1: ήλωση του AutoBackup Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 13

16 Σηµείωση: Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθµό-κλειδί, η έκδοση του AutoBackup δεν θα τιτλοφορείται ως Evaluation Version (Έκδοση Αξιολόγησης). Βήµα 1: Κάντε κλικ στο κουµπί Enter Product Key (Πληκτρολόγηση Αριθµού-κλειδιού). Ανοίγει το παράθυρο Enter Product Key (Πληκτρολόγηση Αριθµού-κλειδιού): Σχήµα 2: Πληκτρολόγηση Αριθµού-κλειδιού Βήµα 2: Πληκτρολογήστε τον αριθµό-κλειδί (βρίσκεται στον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης που περιλαµβάνεται στη συσκευασία αποστολής της µονάδας δίσκου FreeAgent) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας, Βήµα 3: Κάντε κλικ στο κουµπί OK. ημιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας ηµιουργήστε ένα σχέδιο λήψης αντιγράφου ασφαλείας για να δηλώσετε στο Autobackup για ποια αρχεία πρέπει να δηµιουργεί αντίγραφο ασφαλείας, πόσες εκδόσεις τους πρέπει να τηρεί και εάν θα κρυπτογραφεί αυτά τα αρχεία. Αφού ολοκληρωθεί η δήλωση του αριθµού-κλειδιού, ανοίγει το παράθυρο Backup Destination (Προορισµός Αντιγράφου Ασφαλείας): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 14

17 Σχήµα 3: Επιλογή Προορισµού Βήµα 1: Επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεγεί η µονάδα δίσκου του FreeAgent drive και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Σχήµα 4: Smart Picks (Έξυπνες Επιλογές) Βήµα 2: Επιλέξτε τα τετραγωνίδια επιλογής δίπλα από τα αρχεία και τους φακέλους των οποίων θέλετε να δηµιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και κάντε κλικ στο κουµπί Done (Ολοκληρώθηκε) Ανοίγει το παράθυρο AutoBackup File Tally (Λειτουργία Καταγραφής Αρχείων AutoBackup): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 15

18 Σχήµα 5: Λειτουργία Καταγραφής Αρχείων AutoBackup Βήµα 3: Επιλέξτε το τετραγωνίδιο επιλογής Do not show this message in the future (Να µην εµφανιστεί ξανά αυτό το µήνυµα) εάν δεν θέλετε να δείτε ξανά αυτό το παράθυρο ξανά και κάντε κλικ στο κουµπί OK. Ανοίγει το παράθυρο Select Items to Back Up (Επιλογή στοιχείων των οποίων θα δηµιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας): Σχήµα 6: Επιλογή στοιχείων των οποίων θα δηµιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας Βήµα 4: Επιβεβαιώστε τα αρχεία και τους φακέλους που έχετε επιλέξει για δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει το παράθυρο Provide Backup Plan Name (Ονοµασία Σχεδίου ηµιουργίας Αντιγράφου Ασφαλείας): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 16

19 Σχήµα 7: Ονοµασία Σχεδίου ηµιουργίας Αντιγράφου Ασφαλείας Βήµα 5: Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για το σχέδιο δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει ένα παράθυρο Backup Plan Confirmation (Επιβεβαίωση Σχεδίου ηµιουργίας Αντιγράφου Ασφαλείας): Σχήµα 8: Επιβεβαίωση Σχεδίου ηµιουργίας Αντιγράφου Ασφαλείας Βήµα 6: Επιβεβαιώστε ότι το σχέδιο δηµιουργίας αντιγράφου ασφαλείας είναι σωστό και κάντε κλικ στο κουµπί Done (Ολοκληρώθηκε). Ανοίγει ένα παράθυρο το οποίο εµφανίζει την πρόοδο δηµιουργίας του αντιγράφου ασφαλείας: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 17

20 Σχήµα 9: Πρόοδος Αντιγράφου Ασφαλείας Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του πρώτου αντιγράφου ασφαλείας εξαρτάται από τον όγκο δεδοµένων που έχετε επιλέξει για δηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Όταν ολοκληρωθεί το αντίγραφο ασφαλείας, ανοίγει το παράθυρο Backup Complete (Ολοκλήρωση Αντιγράφου Ασφαλείας) µε µια περίληψη των πληροφοριών του αντιγράφου ασφαλείας σας: Σχήµα 10: Ολοκλήρωση Αντιγράφου Ασφαλείας Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 18

21 Αφού ολοκληρώσετε το πρώτο αντίγραφο ασφαλείας σας, το λογισµικό AutoBackup παρακολουθεί τις αλλαγές στα αρχεία και στους φακέλους και δηµιουργεί αντίγραφο ασφαλείας αυτόµατα όποτε το σύστηµά σας παραµένει ανενεργό. Εάν αποσυνδεθεί η µονάδα δίσκου FreeAgent από τον υπολογιστή σας, το AutoBackup δηµιουργεί µια λίστα των αρχείων που έχουν αλλάξει από το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας και αυτόµατα δηµιουργεί αντίγραφο ασφαλείας αυτών των αρχείων µόλις επανασυνδεθεί η µονάδα δίσκου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες του AutoBackup, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 19

22 Επαναφορά Συστήματος Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία System Rollback του FreeAgent Tools για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε µια προηγούµενη κατάσταση που αναφέρεται ως Restore Point (Σηµείο Επαναφοράς), εάν προκύψει αποτυχία του συστήµατος ή κάποιο άλλο σοβαρό πρόβληµα µε τον υπολογιστή σας. Η λειτουργία Επαναφορά Συστήµατος επαναφέρει το σύστηµά σας σε µια κατάσταση λειτουργίας χωρίς να χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστηµα και να χάσετε τα αρχεία δεδοµένων κατά τη διαδικασία αυτή. Η Επαναφορά Συστήµατος λαµβάνει στιγµιότυπα του υπολογιστή σας και τα αποθηκεύει ως Σηµεία Επαναφοράς, τα οποία ονοµάζονται και σηµεία ελέγχου. Αυτά τα Σηµεία Επαναφοράς δηλώνουν θέσεις επιστροφής σε περίπτωση προβλήµατος µε τον υπολογιστή σας. Θα πρέπει να δηµιουργήσετε ένα Σηµείο Επαναφοράς πριν πραγµατοποιήσετε αλλαγή στο σύστηµά σας, όπως προσθήκη νέου λογισµικού ή υλικού ή αλλαγή των ρυθµίσεων του συστήµατος σας. Μπορείτε να δηµιουργήσετε Σηµεία Επαναφοράς του συστήµατος µε δύο τρόπους: Αυτόµατα σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα Μη αυτόµατα όποτε θελήσετε ημιουργία Αυτόματων Σημείων Επαναφοράς Για τη δηµιουργία αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς, Βήµα 1: Κάντε κλικ στο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Rollback (Επαναφορά): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 20

23 Σχήµα 1: Επαναφορά Βήµα 2: Κάντε κλικ στην επιλογή Set Automatic Restore Points (Ορισµός Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς). Η επιλογή Rollback (Επαναφορά): Ανοίγει το παράθυρο Set Automatic Restore Points (Ορισµός Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς): Σχήµα 2: Επαναφορά: Set Automatic Restore Points (Ορισµός Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς) Βήµα 3: Επιλέξτε ένα Automatic Restore Point Interval (Χρονικό ιάστηµα Αυτόµατου Σηµείου Επαναφοράς) και κάντε κλικ στο κουµπί Apply (Εφαρµογή). Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 21

24 ημιουργία Μη Αυτόματων Σημείων Επαναφοράς Για να δηµιουργήσετε µη αυτόµατα κάποιο σηµείο επαναφοράς, Βήµα 1: Κάντε κλικ στο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Rollback (Επαναφορά): Σχήµα 3: Επαναφορά Βήµα 2: Κάντε κλικ στην επιλογή Create a Restore Point on my current system ( ηµιουργία Σηµείου Επαναφοράς στο τρέχον σύστηµά µου). Η επιλογή Rollback (Επαναφορά): Ανοίγει το παράθυρο Create Restore Point ( ηµιουργία Σηµείου Επαναφοράς): Σχήµα 4: Επαναφορά: ηµιουργία Σηµείου Επαναφοράς Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 22

25 Βήµα 3: Ονοµάστε αυτό το σηµείο επαναφοράς και κάντε κλικ στο κουµπί Create ( ηµιουργία). Ένα παράθυρο επιβεβαίωσης Create Restore Point ( ηµιουργία Σηµείου Επαναφοράς) εµφανίζει το όνοµα και την ηµεροµηνία του συγκεκριµένου Σηµείου Επαναφοράς: Σχήµα 5: Επιβεβαίωση ηµιουργίας Σηµείου Επαναφοράς Βήµα 4: Επιλέξτε το κουµπί OK. Επαναφορά σε Σημείο Επαναφοράς Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε κάποιο Σηµείο Επαναφοράς, Βήµα 1: Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά έγγραφα και τις εφαρµογές (εκτός από το FreeAgent Tools). Βήµα 2: Κάντε κλικ στο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Rollback (Επαναφορά): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 23

26 Σχήµα 6: Επαναφορά Βήµα 3: Κάντε κλικ στην επιλογή Restore my computer to a previous state (Επαναφορά του υπολογιστή σε προηγούµενη κατάσταση). Η επιλογή Rollback (Επαναφορά): Ανοίγει το παράθυρο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος): Σχήµα 7: Επαναφορά: Επαναφορά Συστήµατος Βήµα 4: Επιλέξτε µια ηµεροµηνία επαναφοράς από το ηµερολόγιο και ένα σηµείο ελέγχου µε σήµανση χρόνου στο παράθυρο Restore Point (Σηµείο Επαναφοράς). Βήµα 5: Κάντε κλικ στο κουµπί Next (Επόµενο). Ανοίγει το παράθυρο επιβεβαίωσης System Rollback (Επαναφορά συστήµατος): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 24

27 Σχήµα 8: Επιβεβαίωση Επαναφοράς Συστήµατος Βήµα 6: Κάντε κλικ στο κουµπί Restore (Επαναφορά). Τερµατίζεται αυτόµατα ο υπολογιστής σας. Η διαδικασία επανεκκίνησης διαρκεί περισσότερο από το κανονικό. Καθώς γίνεται επαναδόµηση του συστήµατος, το παράθυρο διαλόγου Επαναφοράς εµφανίζει ένα µήνυµα Restore in Progress (Επαναφορά σε εξέλιξη) πριν την επανεκκίνηση του συστήµατός σας. Αναίρεση Επαναφοράς Συστήματος Για να αναιρέσετε κάποια επαναφορά συστήµατος και να επιστρέψετε στο τρέχον Σηµείο Επαναφοράς, Βήµα 1: Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοικτά έγγραφα και τις εφαρµογές (εκτός από το FreeAgent Tools). Βήµα 2: Κάντε κλικ στο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Rollback (Επαναφορά): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 25

28 Σχήµα 9: Επαναφορά Βήµα 3: Κάντε κλικ στην επιλογή Undo my last system rollback restore (Αναίρεση της τελευταίας επαναφοράς συστήµατος). Η επιλογή Rollback (Επαναφορά): Ανοίγει το παράθυρο Undo (Αναίρεση): Σχήµα 10: Επαναφορά: Αναίρεση Βήµα 4: Κάντε κλικ στο κουµπί Undo (Αναίρεση). Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 26

29 Απενεργοποίηση των Αυτόματων Σημείων Επαναφοράς Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το κουµπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Automatic Restore Points (Αυτόµατα Σηµεία Επαναφοράς). Σχήµα 11: Κουµπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Επαναφοράς Προειδοποίηση: Όταν απενεργοποιείτε τα Αυτόµατα Σηµεία Επαναφοράς, διαγράφονται όλα τα προηγούµενα αποθηκευµένα Σηµεία Επαναφοράς. Για να απενεργοποιήσετε τα Αυτόµατα Σηµεία Επαναφοράς, Βήµα 1: Κάντε κλικ στο System Rollback (Επαναφορά Συστήµατος) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Rollback (Επαναφορά): Σχήµα 12: Επαναφορά Βήµα 2: Ρυθµίστε το κουµπί On/Off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) στη θέση Off (Απενεργοποίηση). Ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε τα Αυτόµατα Σηµεία Επαναφοράς: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 27

30 Σχήµα 13: Απενεργοποίηση Επαναφοράς Βήµα 3: Εάν είστε σίγουροι ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήµατος, κάντε κλικ στο κουµπί Yes Ναι). Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 28

31 Χρήση του Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) Το Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας από οποιονδήποτε υπολογιστή και να τα µοιράζεστε µε οποιονδήποτε. Το Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) παρέχει έναν χώρο προστατευµένο µε κωδικό πρόσβασης στους διακοµιστές της Seagate, έτσι ώστε να µπορείτε να αποθηκεύσετε δεδοµένα στα οποία θέλετε να έχετε αποµακρυσµένη πρόσβαση ή να µοιραστείτε µε άλλους. Σχήµα 1: Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) Για να εγγραφείτε στο Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου), Βήµα 1: Κάντε κλικ στο Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) στον Πίνακα εντολών ιαφορετικά Κάντε κλικ στην επιλογή Seagate Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου της Seagate) στο τµήµα παραθύρου Other Tools (Άλλα Εργαλεία) στον Πίνακα εντολών του AutoBackup. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 29

32 Σχήµα 2: Πρόσβαση ιαδικτυακής Μονάδας ίσκου Ανοίγει η ιστοσελίδα εγγραφής στη ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου Seagate: Σχήµα 3: Σελίδα Εγγραφής στη ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου της Seagate Βήµα 2: Συµπληρώστε τη φόρµα εγγραφής και συνδεθείτε. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 30

33 Βοηθητικά Προγράμματα Το παράθυρο Utilities (Βοηθητικά προγράµµατα) σας επιτρέπει να εκτελέσετε διαγνωστικά προγράµµατα για τη µονάδα δίσκου και να ρυθµίσετε το χρονικό διάστηµα αναστολής λειτουργίας της µονάδας δίσκου καθώς και τις φωτεινές ενδείξεις στη µονάδα δίσκου FreeAgent. Σηµείωση: Οι λειτουργίες των Βοηθητικών Προγραµµάτων δεν είναι διαθέσιµες εάν η µονάδα δίσκου είναι συνδεδεµένη στη θύρα esata. Για να εκτελέσετε τα διαγνωστικά προγράµµατα, να ορίσετε τα χρονικά διαστήµατα αναστολής λειτουργίας ή να ρυθµίσετε τις φωτεινές ενδείξεις στη µονάδα δίσκου, συνδέστε τη µονάδα δίσκου µέσω θύρας USB ή θύρας Αφού πραγµατοποιήσετε τις ρυθµίσεις, η θύρα esata θα εφαρµόσει τις ρυθµίσεις των ενδεικτικών λυχνιών και της αναστολής λειτουργίας που καθορίσατε χρησιµοποιώντας τη διασύνδεση USB ή 1394 interface. Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραμμάτων Μονάδας ίσκου Πρέπει να εκτελείτε κάποιο διαγνωστικό πρόγραµµα στη µονάδα δίσκου FreeAgent τακτικά ως µέρος της γενικής συντήρησης. Ο έλεγχος καλής κατάστασης καθορίζει την ακεραιότητα του σκληρού δίσκου και µπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πιθανών προβληµάτων αναφορικά µε την επιφάνεια του δίσκου, τη δηµιουργία διαµερισµάτων και την αναγνώριση µονάδων δίσκου. Για να εκτελέσετε ένα διαγνωστικό πρόγραµµα της µονάδας δίσκου, Βήµα 1: Κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία που βρίσκονται στη µονάδα δίσκου FreeAgent. Βήµα 2: Κάντε κλικ στο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 31

34 Σχήµα 1: Βοηθητικά Προγράµµατα Μονάδας ίσκου Βήµα 3: Κάντε κλικ στο Run Drive Diagnostics (Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου). Ανοίγει το παράθυρο Run Drive Diagnostics (Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου): Σχήµα 2: Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου. Βήµα 4: Κάντε κλικ στο Test ( οκιµή) για να ξεκινήσετε το διαγνωστικό πρόγραµµα. Το βοηθητικό διαγνωστικό πρόγραµµα εκτελεί τις δοκιµές του χωρίς να επηρεάζει τα δεδοµένα στη µονάδα δίσκου σας και απαιτούνται µόνο λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί. Όταν ολοκληρωθεί η δοκιµή, στο παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) εµφανίζονται τα αποτελέσµατα: Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 32

35 Σχήµα 3: Drive Diagnostic Results (Αποτελέσµατα ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου) Εάν προκύψει κάποιο σφάλµα κατά τη διάρκεια της δοκιµής, το διαγνωστικό πρόγραµµα εµφανίζει έναν κωδικό σφάλµατος µε οδηγίες για να επικοινωνήσετε µε την Seagate για εξυπηρέτηση και υποστήριξη. Βήµα 5: Κάντε κλικ στο κουµπί OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) Ρύθμιση Χρονικών ιαστημάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου Μπορείτε να επιλέξετε για πόσο χρονικό διάστηµα µπορεί να παραµένει ανενεργή η µονάδα δίσκου FreeAgent πριν µεταβεί σε λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας. Για να ρυθµίσετε το χρονικό διάστηµα αναστολής λειτουργίας της µονάδας δίσκου, Βήµα 1: Κάντε κλικ στο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 33

36 Σχήµα 4: Βοηθητικά Προγράµµατα Βήµα 2: Κάντε κλικ στο Adjust Drive Sleep Interval (Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου). Ανοίγει το παράθυρο Adjust Drive Sleep Interval (Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου): Σχήµα 5: Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου Βήµα 3: Επιλέξτε ένα χρονικό διάστηµα από το αναπτυσσόµενο µενού ή κάντε κλικ στο κουµπί Default (Προεπιλογή) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγµένη ρύθµιση χρονικού διαστήµατος. Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 34

37 Βήµα 4: Κάντε κλικ στο κουµπί Apply (Εφαρµογή) για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση για το Χρονικό ιάστηµα Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου. Το παράθυρο Adjust Drive Sleep Interval (Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου) επιβεβαιώνει ότι οι ρυθµίσεις ενέργειας της µονάδας δίσκου Seagate έχουν αλλάξει. Σχήµα 6: Επιβεβαίωση Ρυθµίσεων Ενέργειας Βήµα 5: Κάντε κλικ στο κουµπί OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα). Ρύθμιση των Φωτεινών Ενδείξεων της Μονάδας ίσκου Οι φωτεινές ενδείξεις στη µονάδα δίσκου FreeAgent αναβοσβήνουν για να δηλώσουν τη δραστηριότητα και την κατάσταση της µονάδας δίσκου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις φωτεινές ενδείξεις, εάν θέλετε. Για να ρυθµίσετε τις φωτεινές ενδείξεις της µονάδας δίσκου, Βήµα 1: Κάντε κλικ στο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) στον Πίνακα εντολών. Ανοίγει το παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα): Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 35

38 Σχήµα 7: Παράθυρο Βοηθητικά Προγράµµατα Βήµα 2: Κάντε κλικ στο Adjust Drive Lights (Ρύθµιση Φωτεινών Ενδείξεων Μονάδας ίσκου). Ανοίγει το παράθυρο Drive Lights (Φωτεινές Ενδείξεις Μονάδας ίσκου): Σχήµα 8: Φωτεινές Ενδείξεις Μονάδας ίσκου Βήµα 3: Επιλέξτε εάν θέλετε να εµφανίζονται οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης και δραστηριότητας στη µονάδα δίσκου σας. Βήµα 4: Κάντε κλικ στο κουµπί Apply (Εφαρµογή) για να επιστρέψετε στο παράθυρο Utilities (Βοηθητικά Προγράµµατα) Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro 36

39 Ευρετήριο Α Αναίρεση Επαναφοράς Συστήµατος 25 Αντίγραφα Ασφαλείας και Επαναφορά 13 ήλωση του AutoBackup 13 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας 14 Απενεργοποίηση των Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς 27 Αποσύνδεση Συσκευών esata και Συσκευές Συσκευές esata 3 Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου 1 Αποσύνδεση Συσκευών esata και Β Βοηθητικά Προγράµµατα 31 Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου 31 Ρύθµιση Φωτεινών Ενδείξεων Μονάδας ίσκου 35 Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου 33 Γ Γρήγορο Ξεκίνηµα 1 Ασφαλής Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Μονάδας ίσκου 1 Εγκατάσταση του FreeAgent Tools και AutoBackup 5 Χρήση των Εικονιδίων του FreeAgent Tools και του AutoBackup 11 ήλωση του AutoBackup 13 ηµιουργία Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς 20 ηµιουργία Μη Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς 22 ηµιουργία Σχεδίου Λήψης Αντιγράφου Ασφαλείας 14 ιαχείριση των Μονάδων ίσκων 12 Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro Ευρετήριο i

40 Ε Εγκατάσταση του FreeAgent Tools και AutoBackup 5 Εκτέλεση ιαγνωστικών Προγραµµάτων Μονάδας ίσκου 31 Επαναφορά σε Σηµείο Επαναφοράς 23 Επαναφορά Συστήµατος 20 Αναίρεση Επαναφοράς Συστήµατος 25 Απενεργοποίηση των Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς 27 ηµιουργία Μη Αυτόµατων Σηµείων Επαναφοράς 22 Επαναφορά σε Σηµείο Επαναφοράς 23 Ρ Ρύθµιση Φωτεινών Ενδείξεων Μονάδας ίσκου 35 Ρύθµιση Χρονικών ιαστηµάτων Αναστολής Λειτουργίας της Μονάδας ίσκου 33 Σ Σηµεία Επαναφοράς 20 Συσκευές Συσκευές esata 3 Χ Χρήση των Εικονιδίων του FreeAgent Tools και του AutoBackup 11 A-Z Internet Drive ( ιαδικτυακή Μονάδα ίσκου) 29 Συσκευή Μεταφοράς εδομένων FreeAgent Pro Ευρετήριο ii

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων...

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Εγκατάσταση του λογισμικού.....................................2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων..............7

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510

ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510 ημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για Lenovo T410-T510 Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας ιαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΠΣ-Ε /26 18-07-2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Εργαλείου Διαμόρφωσης...1 Μη αυτόματη προετοιμασία του λογισμικού...4 Εγκατάσταση του λογισμικού...10

Χρήση του Εργαλείου Διαμόρφωσης...1 Μη αυτόματη προετοιμασία του λογισμικού...4 Εγκατάσταση του λογισμικού...10 Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Χρήση του Εργαλείου Διαμόρφωσης...............................1 Μη αυτόματη προετοιμασία του λογισμικού..........................4

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Seagate Manager. Οδηγός χρήσης. Για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent TM. Οδηγός χρήσης Seagate Manager για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent 1

Seagate Manager. Οδηγός χρήσης. Για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent TM. Οδηγός χρήσης Seagate Manager για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent 1 Seagate Manager Οδηγός χρήσης Για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent TM Οδηγός χρήσης Seagate Manager για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent 1 Οδηγός χρήσης Seagate Manager για χρήση µε τη µονάδα δίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8 Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8 Κατεβάζουμε το πρόγραμμα openvpn-setup.exe στον υπολογιστή με τον browser της επιλογής μας (Internet Explorer, Firefox, Chrome κα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη F201 ADSL USB MODEM Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Το F201 ADSL USB Modem...2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 2 2.2 Θύρες συσκευής και φωτεινές ενδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαχειριστής Πλήκτρων Μacro Εγχειρίδιο Χρήστη Εισαγωγή Η Διαχείριση Πλήκτρων Μacro αποτελεί ένα ειδικό λογισμικό εφαρμογής της ταμπλέτας. Χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή Πλήκτρων Μacro, μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση.

Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Εγχειρίδιο ανάκτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Δημιουργείτε δίσκους ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Τι πρέπει να κάνετε... 3 Ανάκτηση και αντίγραφα ασφαλείας... 4 Τι είναι η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Νέος συνδρομητής χωρίς εγκατεστημένη εφαρμογή. Οδηγίες για εγκατάσταση της εφαρμογής Vodafone Mobile Broadband 10.2 Full version

Νέος συνδρομητής χωρίς εγκατεστημένη εφαρμογή. Οδηγίες για εγκατάσταση της εφαρμογής Vodafone Mobile Broadband 10.2 Full version χωρίς εγκατεστημένη εφαρμογή Οδηγίες για εγκατάσταση της εφαρμογής Vodafone Mobile Broadband 10.2 Full version Κατεβάστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής από τη σελίδα http://www.vodafone.gr/portal/vmcr10

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Βήµα Βήµα Εγκατάσταση λογισµικού Vodafone Mobile Broadband έκδοση 10.2 Ιούλιος 2011 Σηµαντική σηµείωση Προσοχή! Οι νεότεροι εξοπλισµοί (USB modem) περιλαµβάνουν την εφαρµογή 10.x (στηνσύντοµηέκδοση- lite

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Βήµα 1 ο : Απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου χρήστη των Windows 7 & Vista. Αν το λειτουργικό σας είναι Windows XP προχωρήστε στο 2 ο βήµα). Αν το λειτουργικό σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X ΥΠΣ ΕΔ/49 12 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών Δημοσίου Υπαλλήλου Έκδοση 1.0 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Δημοσίων Υπαλλήλων σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.mlsdestinator.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα αναβαθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Printer Driver. Ο οδηγός αυτός επεξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης των οδηγών εκτύπωσης για Windows XP και Windows 2000.

Printer Driver. Ο οδηγός αυτός επεξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης των οδηγών εκτύπωσης για Windows XP και Windows 2000. 2-659-572-31 (1) Printer Driver Οδηγός εγκατάστασης Ο οδηγός αυτός επεξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης των οδηγών εκτύπωσης για Windows XP και Windows 2000. Πριν τη χρήση αυτού του λογισµικού Πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

EAGLE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

EAGLE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EAGLE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» λειτουργεί Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αθηνά Global 1. 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.learnsoft.gr/agsetup.exe 3. 4. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης Περί Το Memeo Backup Premium είναι μια απλή λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για έναν πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο. Με αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των πολύτιμων και προσωπικών εγγράφων σας,

Διαβάστε περισσότερα

ARBITRANS. Οδηγίες Εγκατάστασης

ARBITRANS. Οδηγίες Εγκατάστασης ARBITRANS Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Arbitrans Η εφαρμογή Arbitrans, που κατεβάσατε από την ιστοσελίδα www.arbitrans.org, είναι συμπιεσμένη στον φάκελο «Arbitrans_V78». ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κατεβάσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα